Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Δημόσια παρουσίαση του Α΄σταδίου μελετών για τα πολεοδομικά σχέδια και ΣΧΟΑΠ του δήμου στις 9 Ιαν. 2013

Την Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013 στις 10:30 π.μ.  στο Δημαρχείο Λίμνηςθα γίνει η  ενδιάμεση παρουσίαση του Α΄σταδίου μελετών για τα παρακάτω πολεοδομικά σχέδια και ΣΧΟΑΠ στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης και Αγίας Άννας. Ο δήμος απευθυνε ανοιχτή προσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους


«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΥΜΝΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»
Ανάδοχος: Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. (δ.τ. PLAS Α.Ε.) – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»


«ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»
Ανάδοχος: Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ – “ΑΚΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” – ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ»


«ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΝΗΛΕΩΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»
Ανάδοχος: Σύμπραξη Γραφείων Μελετών:«ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ – ΠΑΝΤ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ»


1.500 Ευρώ η ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του δήμου. Ποιές εκδηλώσεις όμως;

Ο δήμαρχος πλήρωσε το ποσό  των 1.500,00 για την ηχητική κάλυψη " εκδηλώσεων του δήμου" για τα Χριστουγέννα & την Πρωτοχρονιά.  Δεν έγινε γνωστό ποιές Χριστουγενιάτικες/πρωτοχρονιατικές εκδηλώσεις του δήμου αφορά αυτή η δαπανη.

Δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία το 2013 ζητεί από τους δήμους ο Χρ.Σταϊκούρας

Στην ανάγκη επίδειξης δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθαρχίας από τους δήμους το 2013, αναφέρεται σε επιστολή του προς την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας. Συγχρόνως, με υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή του, εγκαινιάζεται η αυστηρότερη επιτροπεία των δήμων το 2013.

Τουτέστιν, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, υποχρέωση για περικοπή δαπανών εντός 15 ημερών εάν υπάρξει απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων άνω του 10% και πρόβλεψη εσόδων για το 2013 όχι μεγαλύτερη του 30% των εσόδων του 2012.Ο κ. Σταϊκούρας, στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της (ΚΕΔΕ) Κ. Ασκούνη, αναφέρεται στην εξαιρετική συνεργασία που ανέπτυξαν οι δυο πλευρές το 2012 και εκφράζει την ελπίδα ότι η συνεργασία αυτή να συνεχισθεί με εξίσου εξαιρετικό τρόπο το 2013 «χρονιά κατά την οποία οι δήμοι οφείλουν, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.11.2012 αλλά και με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση να επιδείξουν δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία».

Προσθέτει, ότι η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της απέναντι στην ΚΕΔΕ με τη χορήγηση 109 εκατ. ευρώ για εξόφληση οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τους δήμους το 2012 και με την απόδοση 199 εκατ. ευρώ για επενδυτικές δαπάνες των δήμων. Επίσης, έχουν συνυπογραφεί και παραληφθεί από το υπ. Εσωτερικών οι κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) για τον συμψηφισμό των οφειλών των δήμων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο και για την παροχή οδηγιών, όσον αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013.

Ο κ. Σταϊκούρας στην επιστολή του επαναλαμβάνει ότι το 2013 οι δήμοι θα χρηματοδοτηθούν με 2.881,8 εκατ. ευρώ από τα οποία 2.355,1 εκατ. ευρώ προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), 312,9 εκατ. ευρώ αποτελούν ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α' βαθμού και 213,9 εκατ. ευρώ αφορούν αποπληρωμή Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ). Η μηνιαία χρηματοδότηση των δήμων ορίζεται σε 240,153 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την υπουργική απόφαση που εξέδωσε για την Επιτροπεία των δήμων, προβλέπεται ότι πρέπει να τηρηθούν οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί των δήμων, ότι οι προβλέψεις για τα έσοδα το 2013 δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 30% σε σχέση με αυτά του 2012, οι δήμοι θα υποχρεώνονται σε περικοπές δαπανών εντός 15 ημερών αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων άνω του 10%. Επίσης, επισημαίνεται ότι τα έσοδα των δήμων από ανταποδοτικά τέλη δεν θα πρέπει να καλύπτουν άλλες δαπάνες, παρά μόνο τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίσθηκαν.

Στην απόφαση, προβλέπεται η προσωπική δίωξη των υπευθύνων που ολιγωρούν για την είσπραξη βεβαιωμένων εσόδων. Επίσης, προβλέπονται: η αυτόματη διόρθωση των αποκλίσεων στις δαπάνες με προσαρμογές του προϋπολογισμού εντός του έτους, η παρακολούθηση ανά τρίμηνο της εξέλιξης εσόδων και δαπανών, η θέσπιση πλαφόν για υπερωρίες, μετακινήσεις και έκτακτες αμοιβές των υπαλλήλων, η απαγόρευση δανεισμού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η σύνταξη από κάθε δήμο ετήσιου σχεδίου δράσης που θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Οι προϋπολογισμοί, ως επιμέρους μηνιαία και τριμηνιαία στάδια, αποτυπώνουν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που πρέπει να συντάξει κάθε δήμος και στον οποίο συνοψίζει το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό του.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι στον προϋπολογισμό του δήμου δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Εγγράφονται μόνο έσοδα από δάνεια που μπορεί να συναφθούν στο πλαίσιο υπαγωγής του δήμου σε Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Τονίζεται, ότι η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων. Επισημαίνεται, ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους αρμόδιους για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εάν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 15 ημερών. Την κανονική είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων παρακολουθεί ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, που επίσης ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

Στην απόφασή του ο αναπλ. υπουργός Οικονομικών ορίζει ότι αρμοδιότητα του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες και αποστέλλεται προς έγκριση στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Ολοκληρώνεται η νέα παιδική χαρά στα Παλαιά Σφαγεία

Μια νέα σύγχρονη παιδική χαρά θα έχουν σύντομα στην διάθεσή τους οι γονείς και οι μικροί φίλοι του Δήμου Αγρινίου.

Πρόκειται για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Νότιο Τμήμα της πόλης, στη θέση «Παλαιά Σφαγεία».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 221.400,00 Ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, πραγματοποιείται σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, πιστοποιήσεις ασφάλειας και προσβάσεις και καλύπτει έκταση 1.600 τετραγωνικών μέτρων.

Ο δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το χώρο που κατασκευάζεται η παιδική χαρά, ενημερώθηκε από τον ανάδοχο του έργου και υπηρεσιακούς παράγοντες για την εξέλιξη των εργασιών και δήλωσε τα εξής:

«Σε μια περίοδο όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα λόγω της υποχρηματοδότησης από την Κεντρική Εξουσία, ο Δήμος Αγρινίου εκμεταλλεύεται κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να παράγει έργο. Ένα από αυτά είναι και η παιδική χαρά στο Νότιο Τμήμα της πόλης με την ολοκλήρωση της οποίας καλύπτουμε τις ανάγκες γονιών και παιδιών ενός μεγάλου τμήματος της πόλης.

Αντίστοιχα έργα αποτελούν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, όπως η παιδική χαρά που προβλέπεται να διαμορφωθεί στο βόρειο τμήμα της πόλης, στα πλαίσια της ανάπλασης του πάρκου, ούτως ώστε να δώσουμε διέξοδο ψυχαγωγίας σε όλα τα παιδιά της πόλης μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Θέλω να καλέσω όλους τους δημότες και ιδιαίτερα τους κατοίκους της περιοχής που κατασκευάζεται η παιδική χαρά να προστατέψουν το χώρο και όλους τους χώρους ψυχαγωγίας του Δήμου ώστε να τους χαίρονται και να τους απολαμβάνουν αλλά και για να μην επιβαρύνονται τα οικονομικά του Δήμου από δαπάνες συντήρησης».

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Σφαγεία στο Παρασκεύορεμα

Σύμφωνα με το Παλμό της Βόρειας Εύβοιας, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε  στις 20/12/2012  την  δημιουργία σφαγείων στο χώρο του Παρασκευορέματος. Εκεί έχει προταθεί να γίνει καί ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμάτων  του δήμου, και  πρόσφατα αποκαλύφθηκε οτι ο δήμος λειτουργεί παράνομες χωματερές. Στο παρελθόν ο χώρος είχε δημοπρατηθεί ανεπιτυχώς για την δημιουργία περιβαλλοντικού χωριού   Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν σύντομα.

Παραδοσιακοί γάμοι και ...καρναβάλια η "ψυχή" των εθίμων της Πρωτοχρονιάς


Προσκλητήρια δεν υπάρχουν, όμως όλοι γνωρίζουν ότι ο γάμος θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου. Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία και παραπέμπει στο τέλος της μέχρι τώρα μοναχικής πορείας ενός νέου και μιας νέας και την αρχή της κοινής τους ζωής με πολλές ελπίδες και προσδοκίες. Οι προετοιμασίες γίνονται με πυρετώδεις ρυθμούς και βρίσκουν τη νύφη να ετοιμάζει τη φορεσιά της και τον γαμπρό και τους φίλους του να ξεσκονίζουν τις ...προβιές τους. Εκείνοι, άλλωστε, πρέπει να είναι έτοιμοι για όλα, για να προστατέψουν το "κορίτσι" από αυτούς που θέλουν να το κλέψουν. Για να τρομάξουν τους "κακούς" θα φορέσουν στο πρόσωπο φασόλια για δόντια και πιπεριές για κέρατα και θα ξεχυθούν στους δρόμους, ξορκίζοντας την απειλή.

Προσκεκλημένοι αυτού του ιδιόμορφου γάμου που θα γίνει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο "χωριό του Άη Βασίλη" στην κεντρική πλατεία της Σιταριάς Φλώρινας είναι όλοι όσοι επιθυμούν να "ξεφύγουν" για λίγο από την πραγματικότητα, να φέρουν πάλι στο μυαλό τους παιδικές μνήμες από κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μεταμφιέσεις αλλά και να γευτούν όσα θα τους προσφέρει γενναιόδωρα η τοπική κοινωνία: τσιγαρίδες, κρασί και παραδοσιακή φασολάδα Πρεσπών.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις, με τη γνωστή σε πολλούς ονομασία "Μπαμπάρια", που θα αναβιώσουν και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, θα ανοίξουν σε λίγες μέρες τον κύκλο των πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν τα Ραγκουτσάρια, τα πρωτοχρονιάτικα καρναβάλια της δυτικής Μακεδονίας αλλά και τις παραλλαγές τους: τα Μπουμπουσάρια, άλλη μια γιορτή μεταμφιέσεων στη Σιάτιστα και τους Μωμόγερους στο Κιλκίς και τα Αλωνάκια Κοζάνης. Τις εκδηλώσεις θα "συμπληρώσουν" η Σούρβα στην Καστοριά, οι Φωταροί στο Παλαιόκαστρο του Πολυγύρου, τα έθιμα της Καμήλας και της νύφης στη Γαλάτιστα, οι Αράπηδες στη Νικήσιανη Καβάλας και τα Τζαμαλάρια στην Άρνισσα Πέλλας. Ξεχωριστό τόνο στο τοπίο των χειμωνιάτικων εκδηλώσεων και εθίμων θα δώσει και ο προστάτης των χιονοδρόμων Άγιος Σεραφείμ, ανήμερα της γιορτής του οποίου, στις 3 Ιανουαρίου, θα τελεστεί θεία λειτουργία στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου.

Πιο συγκεκριμένα, την ίδια μέρα με τον γάμο στη Σιταριά της Φλώρινας, παραμονή αλλά και ανήμερα Πρωτοχρονιάς οι μεταμφιεσμένοι Μωμόγεροι θα αναβιώσουν στα Αλωνάκια Κοζάνης. Επίσης την 1η Ιανουαρίου στη μία το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το θεατρικό δρώμενο "Τα Μωμοέρα" στον Άγιο Μάρκο του Κιλκίς, μπροστά από το καφενείο "Νέα Λαραχανή". Και αν ακόμη μερικοί είναι επιφυλακτικοί σε τέτοιες εξορμήσεις, ο Δήμος Βοϊου Κοζάνης γνωστοποιεί ότι οι παρέες των Μπουμπουσαριών που θα συμμετέχουν στην παρέλαση ανήμερα των Θεοφανίων, θα βραβευτούν από το Δήμο και από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου με ανάλογα χρηματικά ποσά. Αρκεί, βέβαια, όποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή τηλεφωνώντας στον δήμο.

Προπομπός των πρωτοχρονιάτικων καρναβαλιών θα είναι στις περιοχές της Καστοριάς τα "μπουλούκια", οι ομάδες των μεταμφιεσμένων, που θα διοργανωθούν την 1η Ιανουαρίου στην Κορησό, την Κλεισούρα και τη Λιθιά. Παρελάσεις θα γίνουν στις 2 Ιανουαρίου στην Κορησό, τη Λιθιά και το Μαυροχώρι, ενώ στις 5 Ιανουαρίου ξεκινά το κατ' εξοχήν καρναβάλι, τα Ραγκουτσάρια από το δημαρχείο της Καστοριάς. Όλες αυτές τις μέρες, τα παιδιά θα "κουβαλούν" μαζί τους τη σούρβα, το χλωρό κλαδί κρανιάς που θα στολίσουν με πολύχρωμες κλωστές και την ημέρα των Θεοφανίων, ο Άγιος Βασίλης θα τους μοιράσει δώρα. Τα "μπουλούκια" θα "ξεχυθούν" και πάλι στους δρόμους με ζωντανή μουσική από λαϊκές ορχήστρες σε καστοριανούς ρυθμούς και την Τρίτη 8 Ιανουαρίου το έθιμο θα κορυφωθεί με την παρέλαση στην οδό Μητροπόλεως. Εξάλλου, τα Ραγκουτσάρια στο Άργος Ορεστικό θα αρχίσουν το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς και θα ολοκληρωθούν στις 2 Ιανουαρίου.

Για όσους, άλλωστε, βρίσκονται πιο κοντά στη Χαλκιδική, ευκαιρία για διασκέδαση θα προσφέρει το δρώμενο των Φωταρών στις 6 Ιανουαρίου στο Παλαιόκαστρο του Δήμου Πολυγύρου. "Σήκου παππά και δέσποτα, σήκου κι μη κοιμάσι, σήκου να πας στην εκκλησιά να ψάλεις να διαβάσεις" λέει η ευχή από το έθιμο που προστάζει τους καλαντιστές να πουν παντού τα κάλαντα των φώτων. Μαζί με τραγούδια και δρώμενα, οι τοπικοί σύλλογοι θα προσφέρουν επίσης χωριάτικο λουκάνικο και κρασί και θα στήσουν χορό στην πλατεία του χωριού.

Λίγο μακρύτερα, στη Γαλάτιστα, θα αναβιώσει το έθιμο της Καμήλας και της Νύφης στις 6 και 7 Ιανουαρίου. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και βασίζεται στο γεγονός της αρπαγής μιας πολύ όμορφης κοπέλας, της Μανιώς από τον Αγά του χωριού, με σκοπό να την κλείσει στο χαρέμι του. Τα παλικάρια, με επικεφαλής τον αγαπημένο της, αποφασίζουν να πάρουν πίσω την κοπέλα και να τελέσουν τον γάμο. Σοφίζονται, έτσι, το τέχνασμα της Καμήλας, κάτι παρόμοιο με τον Δούρειο Ίππο, για να σώσουν τελικά τον γάμο. Την ημέρα των Θεοφανίων θα κατασκευαστεί το ομοίωμα της Καμήλας ενώ η αναπαράσταση του γάμου θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου.

Τις εκδηλώσεις της εποχής "κλείνουν" οι Αράπηδες της Καβάλας και της Δράμας, που ντυμένοι με προβιές και κουδούνια ξορκίζουν το κακό και φέρνουν το αισιόδοξο μήνυμα της ζωής, αλλά και τα "τζαμαλάρια" της Πέλλας που παραπέμπουν και πάλι σε παραδοσιακό γάμο, στον οποίο το "μπουμπάρι" το ζιζάνιο, μπαίνει ανάμεσα στους νεόνυμφους και τους παρενοχλεί.

agelioforos.gr

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Εκδήλωση υποδοχής Νέου Χρόνου

Ελάτε να υποδεχθούμε όλοι μαζί το 2013 στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου, τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 Η εντυπωσιακή εκδήλωση της υποδοχής του Νέου Χρόνου 2013 θα πραγματοποιηθεί στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 14.30.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί όλα τα παιδιά να φορέσουν τα κόκκινα σκουφάκια τους, να πάρουν τα τρυγονάκια τους και να υποδεχθούν με αισθήματα χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας τον Αη Βασίλη στην προβλήτα του λιμανιού (βίντσι) και να τον συνοδεύσουμε όλοι μαζί από το Λιμάνι στην Κεντρική Πλατεία!

Ο Παλιός Χρόνος θα μας αποχαιρετήσει μέσα στη βαρκούλα του, από τη γραφική Λίμνη του Αγίου Νικολάου, ευχόμενος Αγάπη, Ειρήνη, Υγεία και ΕΛΠΙΔΑ, παίρνοντας μαζί του όλο το βάρος της περασμένης χρονιάς.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από την Κεντρική Πλατεία Αγίου Νικολάου στις 14:00, με μουσικούς παραδοσιακά ντυμένους και παίζοντας κρητική μουσική με λύρες και βιολιά θα κατευθυνθούν στον πεζόδρομο της 28ης Οκτωβρίου, θα διασχίσουν τη γέφυρα κι εκεί δίπλα στο θεατράκι της Λίμνης θα συναντηθούν με τον Παλιό χρόνο και θα τον αποχαιρετίσουν μέσα στην βαρκούλα του!

Από την μαρίνα θα ξεκινήσει ο Άγιος Βασίλης με καΐκι στολισμένο συντροφιά με τους προσκόπους και τη συνοδεία πολλών μικρών ψαροκάικων και θα αποβιβαστεί στη μικρή προβλήτα του Λιμανιού.

Με τον ερχομό του Αη Βασίλη θα υποδεχθούμε το Νέο Χρόνο 2013 και θα προχωρήσουμε προς τον κεντρικό δρόμο της Ρούσου Κουνδούρου. Τα παιδιά παρέα με τους γονείς τους και τους λυράρηδες καθώς και πλήθος κόσμου, με κάλαντα και άλλους χαρούμενους σκοπούς θα συνοδεύσουν τον Αη Βασίλη στην Κεντρική πλατεία της πόλης μας.

Στην Πλατεία τα παιδιά θα φωτογραφηθούν με τον Αη Βασίλη και θα διασκεδάσουν χορεύοντας και τραγουδώντας με τον ξυλοπόδαρο, τον Ντόναλντ Ντακ, τη Μίνι Μάους και άλλους διασκεδαστές. Παράλληλα επαγγελματίες παιδαγωγοί –ψυχαγωγοί με φαντασία και δημιουργικότητα θα παρασύρουν τους μικρούς μας φίλους σε αξέχαστες στιγμές κεφιού και παιχνιδιού μέσα σε μια παραμυθένια ατμόσφαιρα!

Θα απολαύσουμε επίσης παραδοσιακές Χριστουγεννιάτικες γεύσεις από έναν γιορτινό μπουφέ , με τη συνοδεία μουσικής! Τα καλικατζαράκια από το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών θα πειράζουν και θα «ενοχλούν-γαργαλούν» με όσους πλησιάζουν στον πάγκο με τα κεράσματα.

Ο Αη Βασίλης έχει πολλές εκπλήξεις … Μην τις χάσετε!!!

Σας περιμένουμε όλους!

Τις εκδηλώσεις υποστηρίζει και φέτος η Cyta Ελλάδος, θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Τα παραδοσιακά γλυκά θα προσφέρουν ζαχαροπλαστεία της πόλης.

Η προσφορά της ομάδας ψυχαγωγών και το δημιουργικό παιχνίδι ανήκουν στην LILIAN EVENTS – Κοκολάκη Ευαγγελία.

Η Καλλιτεχνική επιμέλεια του στολισμού της πλατείας και των καϊκιών για την υποδοχή του Αη Βασίλη έγιναν από την Σγουρού Ζωή και την Ειρήνη Μπολανάκη.

Ευχαριστούμε το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Έκφρασης και Δημιουργίας «Μύθι Μύθι Παραμύθι» για την συμμετοχή τους.

Διοργάνωση Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου - Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
Ευχαριστούμε την Μαρία Δερμιτζάκη για τη δημιουργία του διαφημιστικού σποτ και της παρουσίασης της εκδήλωσης κατά την έναρξη στην Πλατεία (14.00) και στη Λίμνη και όλους τους εθελοντές που θα συμμετέχουν.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Κωστή Αφορδακό και την ομάδα των μουσικών που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση καθώς και το Σύλλογο Ερασιτεχνών Ψαράδων για την συμμετοχή τους και την προσφορά των καϊκιών

Ρύθμιση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών ως πέντε έτη σε υπάλληλους ΟΤΑ

«Το υπουργείο προτίθεται να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση των διατάξεων που προβλέπουν τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών ως πέντε έτη για σοβαρούς ιδιωτικούς λογούς και στους υπάλληλους των ΟΤΑ αʼ βαθμού».

Αυτό απαντά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στάθη Παναγούλη σχετικά με την εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης που προβλέπει χορήγηση νόμιμων αδειών άνευ αποδοχών σε δημοτικούς υπαλλήλους.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Παναγούλη έχει ως εξής:

«Με τη διατύπωση του Ν.3986/2011 που αναφέρεται σε «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 37, με την οποία τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) επιτρέπεται πλέον στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας πέντε (5) ετών, κατόπιν αιτήσεώς τους για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, χωρίς ωστόσο στην εν λόγω διάταξη να συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Δήμων. Η συγκεκριμένη διάκριση -κατόπιν επανειλημμένων προφορικών επιβεβαιώσεων των αρμόδιων οργάνων και ειδικότερα των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- οφείλεται στην εκ παραδρομής παράλειψη του νομοθέτη να ρυθμίσει ομοίως, τις δύο κατηγορίες υπαλλήλων. Από την ψήφιση του Νόμου και έπειτα έχει παρέλθει διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, χωρίς ωστόσο να υφίσταται σήμερα, κάποια ουσιαστική μεταβολή. Για παράδειγμα, υπάρχει μόνιμη υπάλληλος (Μηχανικός Π.Ε.) του Δήμου Λέρου, που έχει αιτηθεί από τριετίας τη χρήση νόμιμης αδείας για οικογενειακούς λόγους, δίχως ακόμα να λάβει επίσημη απάντηση και παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του Δημάρχου της Λέρου προκειμένου να αποσπαστεί η έγκρισή της, από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Η δυσάρεστη αυτή κατάσταση αποτυπώνει ανάγλυφα τις παθογένειες του Δημοσίου Τομέα και των συνεπειών του, τόσο για τους υπαλλήλους του Τομέα αυτού, όσο και για τους πολίτες που καθημερινά συναλλάσσονται με αυτόν.

ΕΡΩΤΑΣΤΕ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

Έχετε σκοπό να εφαρμόσετε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση αδειών και για τους δημοτικούς υπαλλήλους;

Αν ναι, πότε σχεδιάζετε την τυπική της ισχύ;
»

Ελληνικό κρασί 2012: Περισσότερα από 300 διεθνή βραβεία και διακρίσεις


Ελληνικό κρασί 2012: Περισσότερα από 300 διεθνή βραβεία και διακρίσεις που δικαιώνουν απόλυτα την εξαιρετική του ποιότητα αλλά και την απύθμενη παράδοση των αμπελώνων του Διόνυσου!


Στην Ελλάδα στο τέλος του 2012, με τις «τρόικα» διαφόρων αποχρώσεων να προσπαθούν φιλότιμα να μας βουλιάξουν στον βούρκο της μιζέριας και της κατήφειας, η αυθεντική Ελλάδααντιστέκεται, δημιουργεί και κυριολεκτικά μεγαλουργεί!


Σε πείσμα ενός ολόκληρου στρατού, μέσα κι΄ έξω από την Ελλάδα, ο οποίος σε μορφή οργανωμένης ορχήστρας συχνά-πυκνά προσπαθεί να μας πείσει πως ξοφλήσαμε, πως πτωχεύσαμε, πως αλωθήκαμε. Μάταια βέβαια.


Την έχει η ψυχή μου τη φωτιά - τους φόβους όλους καίει μοναδικά - τα βήματά μου κάνω ως το Θεό - κι αν πέσω εγώ ξανά θα σηκωθώ για να θυμηθούμε τους εύστοχους στίχους της ποιήτριας και στιχουργού της νέας γενιάς Ελεάνας Βραχάλη που εκφράζουν απόλυτα τον ψυχισμό του σύγχρονου Έλληνα.


Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα «αντίστασης» στην κρίση αποτελεί χωρίς αμφιβολία, το ελληνικό κρασί. Με την απίστευτη, την άγνωστη δυστυχώς στους περισσότερους Έλληνες, παράδοση. Πόσοι άραγε σύγχρονοι Έλληνες γνωρίζουν πως τα αρχαιότερα πατητήρια που σώζονται στις μέρες μας βρίσκονται στο Βαθύπετρο και στο Άνω Ζάκρο της Κρήτης;


Πόσοι γνωρίζουν πως ο αρχαιότερος γραπτός νόμος για το εμπόριο του κρασιού σώζεται στο μοναδικό Μουσείο της Θάσου (Αίθουσα 13) και ανάγεται στον 5ο αιώνα προ Χριστού;


Το σύγχρονο Ελληνικό κρασί μπορεί να γονατίζει κάτω από το βάρος της οικονομικής θύελλας που ενέσκηψε στην Ελλάδα (σχετικό άρθρο μας για την πορεία των δέκα κορυφαίων οινοποιητικών εταιριών στο άρθρο μας 8ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο Top 10: Οι δέκα μεγαλύτερες Οινοποιίες της χώρας το 2011 και πως επηρεάζονται από την συνεχιζόμενη ένταση της ύφεσης & την μείωση της καταναλωτικής δαπάνης), μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πρωτοφανή μπόρα, κρατάει όμως ψηλά όσο ποτέ την εκπληκτική του ποιότητα η οποία, μέσα στο 2012, αναγνωρίστηκε διεθνώς περισσότερο από κάθε άλλη φορά με ένα κυριολεκτικό «τσουνάμι» διεθνών βραβείων και διακρίσεων που «έβρεξαν» από ολόκληρο τον κόσμο!


Θα ήταν άδικο να μην αναφερθεί η πιστή εφαρμογή του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Βranding και Μarketing για το ελληνικό κρασί στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές» που υλοποιείται με τον γενικό τίτλο New Wines of Greece (σχετικό άρθρο μας στις 24 Μαρτίου 2010 με τίτλο «New Wines of Greece»: Η εθνική υπογραφή που αμφισβητείται, μαζί με το λογότυπο που την συνοδεύει) κάνοντας γνωστό το ποιοτικό ελληνικό κρασί σε όλα τα σοβαρά «κέντρα αποφάσεων» που αφορούν τον παγκόσμιο αμπελώνα.


Το πολύ σημαντικό γεγονός της βράβευσης εκατοντάδων ελληνικών κρασιών σε ολόκληρο τον κόσμο που επιβραβεύει κόπους, ιδρώτα και προσπάθειες πολλών εκατοντάδων παραγωγών κρασιού αλλά και χιλιάδων αμπελουργών, πέρασε τελείως απαρατήρητο από τα θεωρούμενα «μεγάλα» ΜΜΕ της χώρας μας, αφού τα κυριότερα από αυτά είτε μετατρέπονται σε φερέφωνα της οθωμανικής προπαγάνδας αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες υψηλής τηλεθέασης σε τούρκικα σήριαλ που προμηθεύονται σχεδόν τζάμπα, είτε, όταν δεν καταστροφολογούν, ενδιαφέρονται για άλλα θέματα όπως είναι τα ρούχα ή οι ροζ ιστορίες επώνυμων προσώπων.


Ευτυχώς, η πραγματικότητα αυτή δεν αναιρεί, ούτε διαγράφει την αλήθεια. Και η αλήθεια καταγράφεται σε όσα συνέβησαν στις αγορές του κόσμου μέσα στο 2012 και αφορούν το Ελληνικό κρασί, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Τον Φεβρουάριο του 2012 έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου Berliner Wine Trophy που είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη των ελληνικών κρασιών.


21 χρυσά (μεταξύ των οποίων στα κρασιάΒιδιανό Αλεξάκη, Κτήμα Άλφα, Deus Cavino, Κτήμα Ν. Λαζαρίδη, Κτήμα Στεργίου, Κτήμα Παυλίδη κ.α.) και 18 ασημένια βραβεία υπήρξε ο εντυπωσιακός απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής. Στις 8 Μάιου 2012 η πιο έγκυρη παγκόσμια εφημερίδα (New York Times) ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το ελληνικό κρασί. Μια ομάδα τεσσάρων συνεργατών της εφημερίδας ταξίδεψαν στην Ελλάδα, αγόρασαν μόνοι τους από διάφορες κάβες ελληνικά κόκκινα κρασιά (δεν ζήτησαν δείγματα) και δοκίμασαν 20 ερυθρά από ολόκληρη την Ελλάδα με χρονολογίες από το 2006 έως το 2010.


Το αποτέλεσμα της γευσιγνωσίας ήταν ένας αναπάντεχος Ελληνικός θρίαμβος: Τα μισά από τα, δυστυχώς ελάχιστα, κρασιά που δοκιμάστηκαν όχι απλά ικανοποίησαν αλλά ενθουσίασαν τους κριτές: «Αυτά τα κρασιά υπόσχονται περιπέτεια.


Η αποζημίωση δεν είναι απλά η ευχαρίστηση της ανακάλυψης αλλά η επιβεβαίωση ότι ακόμη και οι κουρασμένοι ουρανίσκοι μπορούν να βρουν κάτι καινούργιο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ομάδας Eric Asimov στο άρθρο των New York Times που αποτελεί ένα μοναδικό «διαβατήριο αξιοπιστίας» στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου.


Για την ιστορία τα δέκα κρασιά που ενθουσίασαν την ομάδα οινοκριτικών της εφημερίδας ήταν των εξής παραγωγών: Αργυρός-Σαντορίνη (Atlantis 2008), Κυρ Γιάννης-Νάουσα (Ramnista 2008),Κτήμα Βιβλία Χώρα-Καβάλα (Biblia Chora 2008), Κατώγι Αβέρωφ-Ήπειρος (Rossiu di munte 2009), Θυμιόπουλος-Νάουσα (Uranos 2008), Κτήμα Γεροβασιλείου-Επανομή (Avaton 2006),Πόρτο Καρράς-Πλαγιές Μελίτωνα (Limnio 2010), Γαία Οινοποιητική-Νεμέα (Agiorgitiko 2009), Τσάνταλης-Νεμέα (Nemea 2007), Δυο Φίλοι-Σιάτιστα (Xinomavro 2008).


Στις 14 Μάιου 2012 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 19ου Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου Concours Mondial de Bruxelles. Οι ελληνικές συμμετοχές απέσπασαν 42 συνολικά βραβεία με δύο Ελληνικά κρασιά πρώτα στην κατηγορία τους και δύο από τα Μεγάλα Χρυσά Μετάλλια του Διαγωνισμού!


Πρόκειται για το Κτήμα Θεόπετρα Ροζέ 2011, της εταιρείας Τσιλιλή (Μετέωρα), που ανακηρύχτηκε το κορυφαίο ροζέ κρασί της διοργάνωσης, καθώς και το Νέκταρ 2008, της ΕΟΣ Σάμου, που είναι και επίσημα το κορυφαίο γλυκό κρασί του 19ου Concours Mondial de Bruxelles! Επιπλέον η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού απένειμε συνολικά 7 ακόμα χρυσά (2 για κρασιά του οινοποιείου Παπαϊωάννου της Νεμέας και από ένα για κρασιά των οινοποιείων Ρεπάνη, Παπαργυρίου, Διαμαντάκη, Νασιάκου, Τσίνα) και 33 αργυρά μετάλλια.


Στις 22 Μαϊόυ 2012 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Decanter WorldWine Awards με 14.119 συμμετοχές-ρεκόρ από τις 27 πιο σημαντικές οινοπαραγωγές χώρες του κόσμου.


Η βράβευση ελληνικών κρασιών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο: Περισσότερα από 96 βραβεία και διακρίσεις οδήγησαν την διευθύντρια έκδοσης του Decanter σε μια αποκαλυπτική δήλωση: «Αν και η οικονομική κρίση (στην Ελλάδα) την έχει θέσει στην πρώτη γραμμή των ειδήσεων, ένας τομέας που έχει αριστεύσει για αρκετό χρόνο είναι με τα κρασιά της, με το 72% του συνόλου των κρασιών που έλαβαν μέρος κατά το τρέχον έτος, να λαμβάνει ένα βραβείο».


Με άλλα λόγια περισσότερα από 7 στα 10 ελληνικά κρασιά που δοκιμάστηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού, κρίθηκαν τόσο εκπληκτικής ποιότητας ώστε βραβεύτηκαν όλα! Στις 14 και 15 Ιουνίου 2012 διεξήχθη στην Σόφια ο διαγωνισμός Balkans International Wine Competition.


Η ελληνική συμμετοχή απέσπασε ένα από τα τρία Wine Trophy (Chardonnay, Τέχνη Αλυπίας), 7 χρυσά μετάλλια (4 για λευκά κρασιά, 1 για ροζέ και 2 για ερυθρά), 15 ασημένια μετάλλια (7 για λευκά κρασιά, 1 για ροζέ, ένα για αφρώδη οίνο και 6 για ερυθρά) καθώς και 23 χάλκινα μετάλλια (14 για λευκά, 3 για ροζέ και 6 για ερυθρά). Τον Σεπτέμβριο του 2012 ανακοινώθηκαν οι διακρίσεις «Οινοποιείο της χρονιάς» που απονέμει το Αμερικανικό περιοδικό «Wine & Spirits» μετά από μια σειρά γευστικών δοκιμών που πραγματοποιούν δημοσιογράφοι και κρητικοί οίνων του περιοδικού για ένα ολόκληρο χρόνο σε … 10.000 (!) τουλάχιστον διαφορετικά κρασιά από ολόκληρο τον κόσμο.


Οι εκατό κορυφαίες οινοποιίες του πλανήτη μας που έλαβαν τον τίτλο «Οινοποιείο της χρονιάς» για το 2012 (η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2012 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια) είχαν εντυπωσιακή Ελληνική παρουσία: Μπουτάρης (κατακτάει την σημαντική αυτή διάκριση για 16η φορά), Κτήμα Γεροβασιλείου (για τρίτη συνεχόμενη χρονιά) και τοΚτήμα Τσέλεπου (για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά).


Τρία ελληνικά οινοποιεία με πολύ μεγάλη βαθμολογία των κρασιών τους, στα 100 καλύτερα οινοποιεία του κόσμου! Στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του μεγαλύτερου διεθνούς διαγωνισμού οίνων & αποσταγμάτων της Κίνας (China Wine & Spirits Awards 2012) που έγινε με την συμμετοχή 2.000 κρασιών από 35 χώρες με κριτές που δεν είναι απαραίτητα γευσιγνώστες αλλά αγοραστές και διακινητές κρασιών!


Τα ελληνικά κρασιά απέσπασαν 29 βραβεία και διακρίσεις (6 διπλά χρυσά, 5 χρυσά, 13 αργυρά, 3 χάλκινα και 5 συνιστώμενα / highly recommended). Τα 6 διπλά χρυσά απέσπασαν τα Κτήματα Χατζημιχάλη (4 βραβεία), η Οινομεσσηνιακή και το Κτήμα Λυραράκη.


Στην ειδική κατηγορία του ίδιου διαγωνισμού BestValue που προηγήθηκε (Φεβρουάριος) το ερυθρό κρασί της τριλογίας των Ορεινών Ήλιων (Ορεινός Ήλιος Ερυθρό 2010) της Σεμέλη έλαβε το κορυφαίο βραβείο Double Gold Medal καθώς και την διάκριση του Best Value Greece Wine Trophy.

Στην ίδια κατηγορία η Σεμέλη απέσπασε συνολικά 8 βραβεία, 5 βραβεία κατέκτησαν οι Κίκονες Θράκης, ενώ επίσης βραβεία απέσπασαν τα οινοποιεία Αβαντίς (3), Μιχαλάκη (3), Στραταριδάκη (2), Παπαιωάννου(2) και Μυλωνά (1). Στις 16 Νοεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη έκθεση της Νότιας Κίνας INTERWINEστην πόλη Guangzhou (Καντόνα) στην οποία συμμετείχαν τα Συνεταιριστικά Οινοποιεία της Ελλάδος. Στα πλαίσια του διαγωνισμού οίνου που διεξήχθη, ο Ρόδοινος του Αγροτικού Οινοποιητικού Συν/σμού Τυρνάβου απέσπασε την μεγάλη διάκριση του καλύτερου οίνου της κατηγορίας ροζέ οίνων (BEST ROSE WINE). Στις 19 Νοεμβρίου 2012 ανακοινώθηκαν για 24η συνεχόμενη χρονιά τα 100 καλύτερα κρασιά, σύμφωνα με την αξιολόγηση του μεγαλύτερου Αμερικανικού περιοδικού για το κρασί, του Wine Spectator, με τα 400.000 αντίτυπα κάθε τεύχους να διαβάζονται από τους πιο σοβαρούς επαγγελματίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το κρασί.


Το περιοδικό επέλεξε φέτος ανάμεσα σε 17.000 κρασιά που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην αγορά τον τελευταίο χρόνο, τα κρασιά εκείνα που αντικατοπτρίζουν σημαντικές τάσεις, αναγνωρίζουν εξαιρετικούς παραγωγούς καθώς και επιτυχημένες περιοχές ή επιτυχημένες σοδειές από ολόκληρο τον κόσμο.


Φυσικά ήταν αδύνατο να απουσιάζει η Ελλάδα από ένα τέτοιο «αξιοκρατικό» κατάλογο: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε επάξια από το Μοσχοφίλερο Σκούρας 2011 που κατετάγη στην ενενηκοστή θέση του καταλόγου με 90 βαθμούς (άριστα το 100) – το ίδιο κρασί επελέγη τον Ιούλιο 2012 σαν Wine of the Day από τον Robert Parker, τον πιο γνωστό και πιο ισχυρό κριτικό κρασιού στον κόσμο! Στις 22 Νοεμβρίου 2012 απονεμήθηκαν τα βραβεία του ετήσιου διαγωνισμού TheInternational Wine & Spirit Competition που διεξάγεται από το 1969 στο Λονδίνο.


Τα ελληνικά κρασιά που συμμετείχαν συγκέντρωσαν συνολικά 45 βραβεία: 22 τα λευκά (2 χρυσά, 1 outstanding silver, 5 ασημένια και 14 χάλκινα) και 19 βραβεία τα ερυθρά (7 ασημένια και 12 χάλκινα) και 4 βραβεία τα ροζέ (από 2 ασημένια & χάλκινα).


Τον Δεκέμβριο του 2012, η παγκοσμίου φήμης Master of Wine Jancis Robinson, κατέγραψε σε μια από τις θεωρούμενες πιο έγκυρες εφημερίδες του κόσμου (FinancialTimes) τα 100 καλύτερα κρασιά της χρονιάς. Το δεύτερο κρασί του καταλόγου αυτού είναι ελληνικό: Πρόκειται για το Μιράμπελος 2010 από τα Πεζά της Κρήτης. Σύμφωνα με την διάσημη οινοκριτικό «Οι ποικιλίες Κοτσιφάλι & Μανδηλαριά δίνουν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό κρασί με αρώματα δάφνης χωρίς να είναι υπερβολικά γλυκό».


Οι σύγχρονοι Αμπελώνες του Διόνυσου Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να αναφέρει κανείς όλες τις σοβαρές διεθνείς διακρίσεις που συγκέντρωσαν τα ελληνικά κρασιά κατά την διάρκεια του 2012 σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς να παραλείψει κάποια από τα κρασιά που βραβεύτηκαν.


Οι παραπάνω αναφορές μας είναι τελείως ενδεικτικές και δεν περιλαμβάνουν πολλούς ακόμα διαγωνισμούς, όπως τον δικό μας στην Θεσσαλονίκη για να μην θεωρηθεί ότι «ευλογούμε τα γένια μας», καθώς και δεκάδες άλλα βραβευμένα Ελληνικά κρασιά.


Πάντως το σύνολο των ελληνικών κρασιών που βραβεύτηκαν μόνο μέσα στο 2012 σε διεθνείς διαγωνισμούς, ξεπερνάει τις τριακόσιες ετικέτες, με αρκετές από αυτές να έχουν βραβευτεί δύο, τρείς ή και περισσότερες φορές! Ας φροντίσουμε λοιπόν να ζητάμε επίμονα και να αγοράζουμε Ελληνικά εμφιαλωμένα κρασιά οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε.


Άλλωστε ακόμα και στα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου μπορεί πλέον να βρει κανείς μια φιάλη ελληνικού κρασιού! Ειδικά μέσα στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιλέγουμε εισαγόμενα κρασιά, ιδίως στην σημερινή συγκυρία, όταν η εθνική παραγωγή μας προσφέρει απλόχερα εξαιρετικές επιλογές με εμφιαλωμένα κρασιά που ξεκινούν από πολύ προσιτές τιμές για το καθημερινό μας τραπέζι, μέχρι πολύ προσεγμένα ή παλιωμένα κρασιά για ειδικές περιπτώσεις και φυσικά ακριβότερες τιμές.


Ό,τι και να επιλέξετε είναι βέβαιο πως τα χρήματα που θα διαθέσετε θα αντιπροσωπεύουν μια ακόμα μεγαλύτερη αξία! Μεταδώστε παντού ένα μήνυμα αλληλεγγύης με την αυστηρή επιλογή αποκλειστικά και μόνο προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα – πολύ δε περισσότερο όταν είναι και καλύτερα και φθηνότερα από τα εισαγόμενα, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και φυσικά, στην περίπτωση των Ελληνικών κρασιών!


Πηγή: www.economist.gr

Σε εξώδικο συμβιβασμό με τον κ. Καψάλα προχωρά ο δήμος

Με τις με αρ. 192/200 και 193/2009 απόφασεις του Μονομελούς πρωτοδικείου Χαλκίδας ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας υποχρεώθηκε να καταβάλλει στον κ. ΚΑΨΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ το ποσό των 62.812,97€ ( € 36.894,76€ και € 25.918,20 € αντιστοιχα) , προερχόμενο από οφειλόμενα προς ίδιο παραστατικά δαπανών νομιμοτόκως . Επεβλήθη δε σε βάρος του Δήμου η καταβολή της δικαστικής δαπάνης ποσού 500,00 € για κάθε απόφαση ΄συνολο 1.000 Ευρώ.


Ο Δήμος κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (μεταβατική έδρα Χαλκίδα) Έφεση κατά των 192/2009 και 193/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας για την οποία εκδόθηκε η αριθμ. 206/2011 απόφαση με την οποία αναβλήθηκε η πρόοδος της δίκης.

Στις 2/12/2012 ο κ. Καψάλας Αντώνιος με εξώδικη δήλωση – παραίτηση παραιτείται από κάθε άλλη αξίωση των υπ’ αριθμ. 192/2009 και 193/2009 απόφασεων Πρωτοδικείου Χαλκίδας ( τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα) και επιθυμεί να πληρωθεί για το αρχικό κεφάλαιο των 62.812,97€ (25.918,20 €. και € 36.894,76€ αντίστοιχα)

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κ. Ευθυμίου Αντώνιου , «…..Επειδή τέλος, ο επαναπροσδιορισμός για συζήτηση της έφεσης αυτή θα είναι  μακροχρόνιος και θα προσθέσει στον Δήμο μόνο επί πλέον έξοδα και τόκους  υπερημερίας αφού είναι βέβαιο ότι η έφεση θα απορριφθεί ύστερα από την συνομολόγηση των οφειλόμενων κονδυλίων, σκόπιμο είναι να παραιτηθεί ο Δήμος από την έφεση αυτή και να κληθεί ο ενάγων – Αντώνιος Καψάλας του Δημητρίου  για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού ύστερα από περιορισμό των τόκων υπερημερίας και των δικαστικών εξόδων σε χρόνο σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας».


Την παραίτηση από την έφεση κατά των 192 και 193/2009 απόφασεων του μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας λόγω συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του κ. ΚΑΨΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ  για παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωμα της ανωτέρω εφέσεως και την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού 62.812,97€σε τρείς δόσεις ήτοι :

1. ποσό #8.687,00 € # και13.595,75 € στις 31/1/2013.

2. ποσό #7.973,00 € # και 10.613,61 € στις 31/3/2013.

3. ποσό #9.258,20 € # και12.685,40 € στις 31/5/2013.

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Στο διαδίκτυο τα πόθεν έσχες του Ψαρρού, Καντζούρα και Στεργίου

Ο Καλλικράτης ( άρθρο 61 του Ν.3852/2010) επιβάλλει οτι ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσφατα εμφανίστηκε το "πόθεν έσχες" τριών αιρετών μας.

Τι δήλωσαν για το 2011;

κ. Ψαρρός  (δήμαρχος)

Εισοδήματα: 43.715 Ευρώ (32.679 Ευρώ μισθός και 11.036 Ευρώ σύνταξη από τα οποία 856 Ευρώ είναι της συζύγου )
Καταθέσεις: 1.500 ευρώ στην Αγροτική (από την σύνταξη του)
Ακίνητα: 1 σπίτι και 4 αγροκτηματα 30,3 στρεμμάτων (κληρονομιά, όλα στο όνομα του)
Αυτοκίνητα: 2 (στο ένα είναι εξ'ημισίας 50%  ιδιοκτήτης, κτήση με δάνειο, 1.400 και 1.00 κυβικά, έτη αγοράς 2007 και  2000)

κ. Καντζούρας (αντιδήμαρχος)

Εισοδήματα: 45.081 Ευρώ (δεν έχει δηλώσει την πηγή προέλευσης, η σύζυγος δεν δηλώνει να έχει εισοδήματα)
Καταθέσεις:  44.180  ευρώ στην ΑTE (στο όνομα του, από εισοδήματα προηγούμενων ετών και 607 Ευρώ από  εισοδηματα του τρέχοντος έτους 2011)
Ακίνητα: 1 σπίτι  και 2 αγροτεμάχια (απο γονική παροχή, όλα στό όνομα του)
Αυτοκίνητα: 2 (και τα δυο 100% στο όνομα του  κτήση με αγορά απο συνδυασμό πηγών χρημάτων, 2.000 και 1.600 κυβικά, έτη αγοράς 2010 και 2003 )

κ. Στεργίου (αντιδήμαρχος)

Εισοδήματα: 52.251 Ευρώ (34.602 Ευρώ δικά του και 17.649 ευρώ της συζύγου, δεν δηλώνεται η πηγή προέλευσης)
Καταθέσεις:  24.690  ευρώ στην  ΕΤΕ και ΑTE (από κοινού με την σύζυγο, από εισοδήματα προηγούμενων ετών)
Ακίνητα: 2 διαμερίσματα, 1 πάρκινγ και 1 αποθήκη (κληρονομιά, όλα στο όνομα του)
Μετοχές:  389,890 Ιντεραμέρικαν (από κοινού με την σύζυγο)
Αυτοκίνητα: 2 (1 δικό του και 1 της συζύγου, κτήση με αγορά με προκατ. και δάνειο, 1300 και 900 κυβικά, έτη αγοράς 2009 και 2003)


ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ  ΔΗΛΩΣEIΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Ποιοί πρέπει να δηλώσουν το Πόθεν Έσχες τους;

Δημάρχος

Ανέστης Ψαρρός

Αντιδήμαρχοι

Καντζούρας Ιωάννης
Μουστάκας Νικόλαος
Στάμου Ιωάννης
Στεργίου Ιωάννης

Οικονομική επιτροπή

1. Δράκος Ιωάννης
2. Κανελλόπουλος Ιωάννης
3. Φραγκογιαννάκης Κων/νος
4. Παπαντωνίου Κων/νος
5. Κατσούρας Δημήτριος
6. Παναγιώτου Κων/νος

Επιτροπή ποιότητας ζωής

1. Barrett Antony
2. Ριτσώνης Άγγελος
3. Στέφου Κυριακή
4. Τσούμαρης Αθανάσιος


Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις 21/7/11 τέθηκε ερώτημα προς το υπουργείο εσωτερικών σχετικά με τους δημοτικούς άρχοντες που δεν έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα του δήμου την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση. Το υπουργείο απευθύνθηκε στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για να συλλέξει τα απαιτούμενα στοιχεία από τους δήμους. Έως της 8/12/11 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας είχε αποστείλει 3 απαντήσεις στην Βουλή από του περισσότερους δήμους κάτω απο τον έλεγχο της. Δεν υπήρξε απάντηση και τις 3 φορές από το δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγιας Άννας.

ΔΗΛΩΣEIΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Κ. ΨΑΡΡΟΥ, ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ


 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΨΑΡΡΟΥ

dimarxos
ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

kantzoura

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ


ioanniantidimarxou

Πρωταγωνιστές οι δήμοι στην οργάνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης
Με 3.000 δομές κοινωνικής αλληλεγγύης να λειτουργούν στην τοπική αυτοδιοίκηση οι δήμοι έχουν κατακτήσει ένα καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έρευνας που διεξάγεται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης από τις συγκεκριμένες δομές εξυπηρετούνται 480.000 συμπολίτες μας. Ουσιαστικά δήμοι, Εκκλησία και ΜΚΟ, αποτελούν τους βασικούς πυρήνες οργάνωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα του 2012. Στη χώρα που καθημερινά τα ποσοστά ανέργων και ανθρώπων χωρίς στέγη αυξάνονται δραματικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ από τις 3.000 δομές, περίπου οι 700 είναι νέες κοινωνικές δομές (παντοπωλεία, φαρμακεία, κ.α.). Τραγική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό ρόλο προκειμένου να συντονιστεί η προσπάθεια που καταβάλλεται. Αντίθετα οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τα μέτρα λιτότητας προκαλούν επιπλοκές και δυσλειτουργίες.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι κοινωνικές δομές του δήμου Αθηναίων όπου από τον Ιούνιο μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου οι υπηρεσίες «λειτουργούσαν» μόλις με 45 μόνιμους υπαλλήλους καθώς είχαν λήξει και δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις περίπου 50 εργαζόμενων. Αυτό συνέβη μάλιστα τη στιγμή που η βασική εκτίμηση είναι ότι χρειάζονται 80 με 100 συμβασιούχοι για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της Αθήνας. Ενδεικτικό παράδειγμα της αυξημένης ζήτησης είναι το γεγονός ότι οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου αναδεικνύονται με τη διαδικασία της κλήρωσης. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αθηναίων ανάγκασαν τους υπεύθυνους να λάβουν την απόφαση οι δικαιούχοι να αναδεικνύονται μέσα από τη διαδικασία της κλήρωσης. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΕΤΑΑ οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τους δήμους είναι «φιλότιμες» (κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, υποστήριξη αστέγων), αλλά δυστυχώς δεν έχουν κανενός είδους κρατική ή κοινοτική χρηματοδότηση.

Συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και Εκκλησίας

Το τελευταίο διάστημα οι δήμοι προχωρούν σε συνεργασία με την Εκκλησία προκειμένου να δημιουργήσουν κοινωνικά ιατρεία και παντοπωλεία. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι συνεργασίες της Εκκλησίας με τους δήμους Καλλιθέας, Ηρακλείου Αττικής, Μοσχάτου –Ταύρου, Δάφνης –Υμηττού και Ζωγράφου. Ειδικά στο δήμο Αθηναίων η συνεργασία έχει ξεκινήσει από παλαιότερα. Για παράδειγμα τα συσσίτια Εκκλησίας και Δήμου, δίδονται στον ίδιο χώρο προκειμένου να συμπληρώσει ο ένας φοράς τον άλλο στις ανάγκες της αυξημένης ζήτησης τροφής. Σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αποστολή», συνολικά λειτουργούν 72 Ενορίες – Κέντρα διανομής, όπου παρέχονται 10.000 μερίδες ημερησίως σε 5.000 ωφελούμενους.

Ανάγκη για επιπλέον εθελοντές

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΕΤΑΑ, ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι το ποσοστό των εθελοντών σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν είναι μικρό. Οι εθελοντές καλύπτουν μόνο το 20% του απασχολούμενου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού.

Υπάρχουν 3.000 κοινωνικές δημοτικές δομές

Από τις αρχές του Οκτώβρη μέχρι το τέλος Νοέμβρη η ΕΕΤΑΑ έχει καταγράψει στην έρευνα της ότι οι κοινωνικές δημοτικές δομές πλησιάζουν τις 3.000. Από αυτές οι περισσότερες είναι άτυπες. Κάποιες υλοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (κοινωφελείς επιχειρήσεις η ΝΠΔΔ) και κάποιες άλλες κατευθείαν από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Κατά μέσο όρο κάθε δήμος παρεμβαίνει σε κοινωνικά θέματα, με 9 δομές. Από τις κοινωνικές αυτές δομές παρουσιάζεται να εξυπηρετούνται σε σταθερή βάση 480.000 πολίτες!

Η κοινωνική προσφορά των δήμων παρουσιάζει μία μεγάλη πολυποικιλότητα που επηρεάζεται από τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες κάθε τόπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έρευνα έχουν καταγραφεί, 380 διαφορετικές κοινωνικές παρεμβάσεις μέσω δημοτικών δομών. Μία από τι βασικές δραστηριότητες των δομών αυτών είναι τα κοινωνικά φαρμακεία και εν γένει η παροχή φαρμακευτικής υποστήριξης. Η δραστηριότητα αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις συνδυάζεται και με ιατρική περίθαλψη, νοσηλευτική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Οι προσπάθειες αυτές καλύπτουν το 38% περίπου του συνόλου των κοινωνικών παρεμβάσεων των δήμων. Ως σημαντική επίσης δραστηριότητα των δήμων καταγράφεται η διανομή τροφίμων και τα κοινωνικά παντοπωλεία. Η δραστηριότητα αυτή καλύπτει το 23% περίπου των συνολικών κοινωνικών δραστηριοτήτων των δήμων. Τέλος, η υποστήριξη των αστέγων (παροχή στέγης, ένδυση υπόδηση, καθαριότητα) καλύπτει το 7% των συνολικών δημοτικών κοινωνικών δομών.

Η ακτίνα δράσης των κοινωνικών αυτών παρεμβάσεων καλύπτει στο μεγαλύτερο ποσοστό το σύνολο του δήμου ή της δημοτικής ενότητας. Σε περιορισμένες περιπτώσεις (10% επί του συνόλου) καλύπτει μόνο την γειτονιά ή έχει υπερτοπικό- διαδημοτικό χαρακτήρα (6% επί του συνόλου).

Το Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν κυλικείο. Τι είχε καταθέσει στα δικαστήρια ο κ. Ενωτιάδης για αυτή την υπόθεση;

Μετά απο 5 χρόνια λειτουργίας σαν καφενείο, το θέμα της χρήσης του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Καλυβιών απο τον τοπικο σύλλογο συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας  Άννας στις 20/12/12

Κυλικείο από το 2007

Το Δημοτικό Σχολείο Καλυβιών εχει παραχωρηθεί από το 2007με απόφασης του Νομάρχη Εύβοιας στον στον Πολιτιστικό και Οικολογικό Σύλλογο Καλυβίων " ‘ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ’ . Με δημόσια επιστολή στα ΜΜΕ το Μάρτη του 2009 μέλος του συλλόγου Καλυβίων κάνει την αποκάλυψη ότι το κτήριο "Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως πνευματικό κέντρο και κυλικείο με ευθύνη του Συλλόγου για τρεις ώρες κάθε απόγευμα". Η αποκάλυψη αυτή έγινε όταν τον Οκτώβρη του 2008, έφοδος του ΣΔΟΕ ανακάλυψε κάποιες παρανομίες με τις αποδείξεις.

Πανταζής: το 2008, ο κ. Ενωτιάδης ήταν μάρτυρας υπεράσπισης του συλλόγου και διαβεβαίωσε ότι δεν λειτουργεί κάποιο κυλικείο στον χώρο αυτό και ο σύλλογος κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο

Τι είπε ο κ. Ενωτιάδης στα Δικαστήρια.

Ο Ζήσης Πανταζής σε διαδικτυακή απάντηση του στο σύλλογο Καλυβίων αποκάλυψε τα εξής:
"η παραχώρηση του παλαιού Σχολικού κτιρίου έγινε από την Νομαρχία Ευβοίας στον Πολιτιστικό σας σύλλογο αλλά για την λειτουργία του σαν Πολιτιστικό και Πνευματικό κέντρο του Χωρίου σας. Το Συμβούλιο του Συλλόγου σας κατέθεσε στην κατατόπους ΔΟΥ αίτημα για την χορήγηση ταμειακής μηχανής και για την έναρξη λειτουργίας Κυλικείου πράγμα πού έγινε. Κατόπιν τούτου κατέθεσαν το αίτημα και στον Δήμο Κηρέως για την άδεια λειτουργίας του και από την Δημοτική Αρχή δεν ενέκρινε.

Προχωρώντας και λειτουργώντας αυθαίρετα τα μέλη του, ξεκίνησαν στον χώρο να πουλούν πέρα από αναψυκτικά, οινοπνευματώδη και γαλακτοκομικά (παγωτά, γιαούρτια) και στην πώληση ειδών διατροφής (σουβλάκια ,σοκολάτες)... .....

Πέρα από αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μετά από καταγγελία στον Εισαγγελέα Χαλκίδος το 2007 οι υπόθεση έφτασε σε ακροαματική διαδικασία το 2008, ο Σύλλογος είχε σαν μάρτυρα υπεράσπισης τον Δήμαρχο που διαβεβαίωσε ότι δεν λειτουργεί κάποιο κυλικείο στον χώρο αυτό και ο Σύλλογος κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο.

Και έρχομαι να ρωτήσω σαν ενεργός πολίτης της Ευβοίας και της Ελλάδας.
Πως εσείς λέτε για κυλικείο στο άρθρο σας και στην ακροαματική διαδικασία ο Δήμαρχος Πρόδρομος Ενωτιάδης λέει το αντίθετο και υποστήριξε την Μη ύπαρξή του σαν μάρτυρας υπεράσπισης;
Μήπως κάποιος μας εμπαίζει;
Μήπως κάποιοι κερδοσκοπούσαν σε βάρος μας;
Μήπως ο Δήμαρχος έχει πολιτική σκοπιμότητα και σας υπερασπίστηκε
"


Τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο το 2012

Ο Αντιδήμαρχος κ. Καντζούρας Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα είπε:
Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4 στοιχείο 24 του  Ν.3852/2010 η παραχώρηση της κοινωφελούς χρήσης των σχολείων είναι  πλέον αρμοδιότητα του νέου Δήμου.

Το Δημοτικό Σχολείο Καλυβιών είχε παραχωρηθεί δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 1616/9-3-2007 απόφασης Νομάρχη Εύβοιας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυβίων .

Ο χώρος αυτός κατά την λειτουργία του ως Δημοτικό Σχολείο υπήρξε χώρος ζωντάνιας , δημιουργίας και πνευματικής καλλιέργειας της περιοχής σας και επιθυμούμε να παραμείνει ως κέντρο πολιτισμού , συνάντησης και επικοινωνίας των κατοίκων .

Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται από τον σύλλογο και ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την προσφορά ειδών καφενείου κατά παράβαση υγειονομικών διατάξεων.

Ο Δήμαρχος έστειλε επιστολή προς το Σύλλογο όμως δεν ανταποκρίθηκε.

Από σήμερα να σταματήσει η καθημερινή χρήση του με τον τρόπο που λειτουργούσε .

Ο Δήμος παραχωρεί τον Σύλλογο την χρήση για

α) πολιτιστικές εκδηλώσεις

β) συνεδριάσεις και

γ) συνελεύσεις των κατοίκων

Και ο Σύλλογος από την πλευρά του θα πρέπει να ενημερώνει τον Δήμο για  τις εκδηλώσεις που θα προγραμματίζει κάθε φορά."Κανελλόπουλος Ιωάννης : Να κληθεί ο Σύλλογος από τον κ. Αντιδήμαρχο  και να συζητηθεί ξανά το θέμα προκειμένου να δοθεί ο χώρος με νέους όρους.

Στεργίου Ιωάννης : Πιστεύω ότι θα πρέπει να απευθυνθεί ο Σύλλογο με νέα αίτηση στο δημοτικό συμβούλιο και να τους παραδοθεί ο χώρος αποκλειστικά  για τις ανάγκες που εξυπηρετεί και αναφέρονται στο καταστατικό του.

Λιαγκάκης Ευστάθιος : Δεν είναι λόγος να αποκλειστεί ο Σύλλογος από την χρήση του σχολείου. Θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί η χρήση του χώρου  με νέα αίτηση από τον Σύλλογο.

Το δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε  να σταματήσει η καθημερινή χρήση του κτιρίου δημοτικού σχολείου  Καλυβίων με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι σήμερα.

Ο Δήμος παραχωρεί τον Σύλλογο την χρήση αποκλειστικά και μόνο για

α) πολιτιστικές εκδηλώσεις

β) συνεδριάσεις και

γ) συνελεύσεις των κατοίκωνΟ Σύλλογος από την πλευρά του θα πρέπει να ενημερώνει με αίτηση του  τον Δήμο για τις εκδηλώσεις που θα προγραμματίζει κάθε φορά στο χώρο  του κτιρίου του δημοτικού σχολείου .

Αν ο Σύλλογος δεν καλύπτεται με τα ανωτέρω να επανέλθει με νέα αίτηση του.

100 χιλιάδες € σε δικαστικά έξοδα, 400 χιλ. € σε τόκους, μισό εκατ. € σε χρεωλύσια και 35 χιλιάδες € για τον Ψαρρό πλήρωσε ο δήμος το 2012


Στις 20 Δεκεμβρίου του έτους 2012 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας έκανε την τελική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2012. Από τα στοιχεία που δημοσίευσε στο Διάυγεια αποκαλύπτονται κάποια απο τα έξοδα του δήμου.

Ο δήμος το 2012  ξόδεψε τα παρακάτω

101 χιλιάδες € σε δικαστικα έξοδα,
383 χιλιάδες € σε τόκους στο ΤΠΔ,
498 χιλιάδες € σε χρεωλύσια  στο ΤΠΔ
372 χιλιάδες για τον φωτισμό των πλατείων και κοινόχρηστων χώρων

35 χιλιάδες €  για τον κ. Ψαρρό
80 χιλιάδες €  για τους κ. Στεργίου, Καντζούρα, Μουστάκα και Στάμου
15 χιλιάδες €  για τον κ. Τζαχρήστο
97 χιλιάδες € για τους προέδρους των Τοπικών ΣυμβουλίωνΠέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Εκλογές για το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και των μελών των επιτροπών (οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής)

Με μυστική ψηφοφορία πρέπει να γίνει η εκλογή νέου προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου μέχρι τις 6.1.2013. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το πόσο επιτυχημένη και αντικειμενική ήταν η θητεία του παρόντος προεδρείου απο την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης μέχρι την ομαλότητα διεξαγωγής των συνεδριάσεων.
Η θητεία του παρόντος προεδρείου που αποτελείται από τους παρακάτω λήγει στο τέλος του έτους και θα πρεπει να εκλεχθεί νέο προεδρείο.

Τζαχρήστο Χρήστο ,Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ανδρίτσο Ιωσήφ, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Παπαντωνίου Κων/νο, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου


Μια απο τις "χρυσές" στιγμές του προεδρείου όπου "πολίτες" αναλαμβάνουν να "προστατεύσουν" την δημοκρατική διεξαγωγή του δημοτικού συμβουλίου.


Επίσης εκλέγονται μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου και έχει σαν μέλη τους παρακάτω:

Ανέστη Ψαρρό Πρόεδρος
1. Δράκος Ιωάννης Μέλος
2. Κανελλόπουλος Ιωάννης Μέλος
3. Φραγκογιαννάκης Κων/νος Μέλος
4. Παπαντωνίου Κων/νος Μέλος
5. Κατσούρας Δημήτριος Μέλος
6. Παναγιώτου Κων/νος Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη
1. Στεργίου Ιωάννης
2. Μπρατζίκου-Χριστοδούλου Άννα
3. Ανδρέου Γεώργιος
4. Γιαννιός Κων/νος
5. Χαλιούλιας Ιωάννης

Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου.

Ανέστης Ψαρρός Πρόεδρος
1. Barrett Antony Μέλος
2. Ριτσώνης Άγγελος Μέλος
3. Στέφου Κυριακή Μέλος
4. Τσούμαρης Αθανάσιος Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη
1. Στάμου Ιωάννης
2. Καντζούρας Ιωάννης
3. Μουστάκας Νικόλαος
4. Ανδρίτσος Ιωσήφ
5. Παπαμήτσος Κων/νος

Στις 31/12/12, λήγει η πρώτη θητεία των μελών των συλλογικών οργάνων των δήμων, και το υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο με οδηγίες για την εκλογή των νέων μελών για τη δεύτερη περίοδο, που αφορά στο χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.8.2014.

Η εκλογή των προεδρείων του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών των επιτροπών (οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής) θα γίνει την Κυριακή 6 Ιανουαρίου.
Για τις επικείμενες αρχαιρεσίες, εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στις υπ' αριθμ. 41/ 71351/ 14.12.2010 (ΑΔΑ: 1ΙΦΝΚ-ΔΘ) για τους δήμους. 
Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα είναι μυστική.Το συμβούλιο εκλέγει σε δύο διακριτές φάσεις, στην ίδια συνεδρίαση:

• Τον Πρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό του Δημοτικού Συμβουλίου

• Τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

• Τον Γραμματέα, ο οποίος αναδεικνύεται από όλες τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο για να λειτουργήσει, θα πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα, με την
εκλογή όλων των μελών του Προεδρείου του. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις κατά το χρονικό διάστημα που δεν έχουν αναδειχθεί όλα τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να σημειωθεί πως η θητεία των δημοτικών Αρχών , κατά τις πάγιες διατάξεις του «Καλλικράτη» ορίζεται να είναι πενταετής· ειδικά, όμως, για τις δημοτικές και περιφερειακές Αρχές που προέκυψαν από τις εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010, η εγκατάστασή τους γίνεται την 1η Ιανουαρίου 2011 και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του 2014.

Σε κάθε δήμο συγκροτείται μία Οικονομική Επιτροπή και, σε Δήμους με πληθυσμό άνω των
10.000 κατοίκων, μία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος των ως άνω επιτροπών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα, όμως, του μέλους των επιτροπών αυτών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου, δηλαδή μέλος της επιτροπής μπορεί να είναι Αντιδήμαρχος άλλος από τον Αντιδήμαρχο, που τυχόν έχει ορισθεί Πρόεδρος αυτής. Επίσης μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να είναι και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον Δήμαρχο. Τα μέλη των ως άνω επιτροπών στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της Επιτροπής.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και ο αριθμός των μελών εκλέγονται από την παράταξη της πλειοψηφίας είναι 4 και 2 μέλη εκλέγονται απο τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

Στην ίδια συνεδρίαση και αφού έχει εκλεγεί το Προεδρείο, το οποίο πλέον, και προεδρεύει της συνεδρίασης, αντί του πλειοψηφήσαντος συμβούλου που συγκάλεσε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ακολούθως εκλέγονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τα 10 πιο κερδοφόρα επαγγέλματα για το 2013


Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας για τη χρονιά που έρχεται, παρουσιάζονται από την εταιρεία Global Greece - International Business Projects.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «πιο σίγουρος τρόπος για να βγάλει κάποιος χρήματα, είναι όπως πάντα, να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς».

Αναλυτικά η λίστα με τις δέκα επιχειρηματικές ευκαιρίες:

1. Εξαγωγική Ανάπτυξη

Όσο η τοπική αγορά στεγνώνει από χρήματα, όσο η οικονομική δυσχέρεια εξαπλώνεται σε όλη την χώρα, τόσο οι ευκαιρίες για εξαγωγική ανάπτυξη αυξάνουν. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανεκμετάλλευτες, υπάρχουν πολλά προϊόντα με αυξημένη ζήτηση στο εξωτερικό. Με λίγο μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες των ξένων αγοραστών και μεγαλύτερη συνεργασία παραγωγών συμπληρωματικών προϊόντων οι εξαγωγές πολλών ελληνικών προϊόντων μπορούν να απογειωθούν.

2. Υπηρεσίες Μετακίνησης & Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η ανάγκες για φροντίδα & εξυπηρέτηση ηλικιωμένων είναι ένα από τα αποτελέσματα της σύγχρονης πραγματικότητας. Όταν το ζευγάρι πρέπει να δουλεύει, κάποιος πρέπει να φροντίσει τους μεγαλύτερους. Από απλές υπηρεσίες μεταφοράς ή νοσοκόμων, έως φροντίδα για το φαγητό, την φροντίδα των ρούχων, τις υπηρεσίας delivery των super market, το καθάρισμα του σπιτιού έως το άνοιγμα του δικού σας «σπιτιού φροντίδας ηλικιωμένων» υπάρχουν δεκάδες εξειδικευμένες ανάγκες που ζητούν λύσεις.

3. Υπηρεσίες καθαριότητας & επισκευής

Ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του καθενός, όλα γύρω μας αργά ή γρήγορα χαλάνε, λερώνουν, λεκιάζουν και χρειάζονται επαγγελματική φροντίδα. Και όσο τα χρήματα για εξόδους μειώνονται τόσο η ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι θα τραβάει μέρος του προϋπολογισμού μας. Το ίδιο ισχύει και για βιομηχανικά κτίρια ή χώρους γραφείων. Οι τσαγκάρηδες, μοδίστρες, μαραγκοί. ταπετσιέρηδες κλπ. θα ζήσουν μια νέα περίοδο άνθησης.

4. Τουρισμός για λίγους

Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες με εξειδικευμένες ανάγκες που ψάχνουν για κατάλληλα , ξενοδοχεία, τουριστικά προγράμματα ή υποστήριξη αλλά εξειδικευμένες προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίας στην χώρα μας είναι ελάχιστες. Τουρισμός λοιπόν για ηλικιωμένους, για διαβητικούς, για ζευγάρια με μικρά παιδιά, ή για ζευγάρια που δεν θέλουν γύρω τους παιδιά. Τουρισμός για άτομα με συγκεκριμένα χόμπι ή συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Απλά προσαρμόστε τις υπηρεσίες σας σε συγκεκριμένες ανάγκες και διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό.

5. Πωλήσεις & επισκευές για Σκούτερ και ποδήλατα

Οικονομία στην μετακίνηση και προστασία του περιβάλλοντος - δύο σε ένα! Και ως προς τα ποδήλατα προσθέτουμε και την δωρεάν γυμναστική. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, συντηρήσεις, βαφή ή ανανέωση εμφάνισης, ανταλλακτικά, φύλαξη είναι μερικές μόνο από τις επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με τα σκούτερ και τα ποδήλατα. Νέες μορφές με ηλεκτροκινητήρες ή μικτή χρήση θα ζητιούνται όλο και περισσότερο.

6. Υπηρεσίες Κηπουρικής

Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις αλλά και συντηρήσεις κήπων ανοίγουν πολλές ευκαιρίες για εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μικροί κήποι, συστήματα αυτόματου ποτίσματος, συντήρηση Μικρά θερμοκήπια, οικολογικά παρασιτοκτόνα, μικρές ποικιλίες φυτών με βασικά βότανα ή λαχανικά, κατασκευή και συντήρηση μικρών οικιακών λαχανόκηπων, κατασκευές παρτεριών για σχετική χρήση σε μπαλκόνια ή ταράτσες.

7. Πράσινη Ενέργεια & Ανάπτυξη

Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας αναπτύσσονται διαρκώς για δύο κύριους λόγους: το πεπερασμένο του πετρελαίου και την ανάγκη να σταματήσει η καταστροφή του πλανήτη. Οι ευκαιρίες για την ηλιόλουστη χώρα μας είναι μεγάλες. Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, αγορά και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, τεχνικές κομποστοποίησης, τεχνολογίες μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Σε όλους τους κλάδους μπορείτε να βρείτε μεθόδους ή προϊόντα που θα δίνουν στους αγοραστές σας, μια πιο οικολογική πρόταση.

8. Επιστροφή στο Σπίτι & Ανακαινίσεις Χώρων

Όσο οι έξοδοι θα είναι δυσβάστακτοι, τόσο οι προσκλήσεις για παρέα στο σπίτι θα αυξάνουν. Όσο η ζωή δυσκολεύει τόσο το ενδιαφέρον για ποιότητα ζωής στο σπίτι θα αυξάνει. Χιλιάδες προϊόντα, χρηστικά εργαλεία, διακοσμητικά στοιχεία, συναρμολογήσεις και κατασκευές συνδέονται με την ανθρώπινη αυτή ανάγκη. Το στυλ, τα χρώματα, η επιθυμία για χώρους ζεστούς ασφαλείς και όμορφους, για λίγες ώρες ηρεμίας και ξεγνοιασιάς, ξαναμπαίνουν στην ζωή μας. Οι μεγαλύτερες ανακαινίσεις αναμένονται να γίνουν σε σχέση με την θερμομόνωση.

9. Delivery Ζεστών Γευμάτων

Το junk food πεθαίνει σιγά σιγά και την θέση του παίρνει το παραδοσιακό μαγειρευτό, μαμαδίστικο φαγητό. Οι ώρες εργασίας έχουν αυξηθεί και η ανάγκη για ένα σπιτικό ζεστό γεύμα δεν μπορεί να καλυφθεί, λόγω του ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν. Οι υπηρεσίες προετοιμασίας και κατ' οίκον παράδοσης ζεστών γευμάτων θα αυξηθούν. Ιδιαίτερα σε περιοχές με πολλές επιχειρήσεις οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες.

10. Κατ' οίκον Υπηρεσίες Κομμωτηρίου και Αισθητικής

Παρά την κρίση υπάρχει μια αστείρευτη ζήτηση -όχι μόνο γυναικών- για θέματα εμφάνισης, ομορφιάς και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για κατ' οίκον παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών και τέλος υπάρχει η ανάγκη πολλών επαγγελματιών αυτών των κλάδων να αυξήσουν τα έσοδα τους προσφέροντας βελτιωμένες ή διαφοροποιημένες υπηρεσίες. Και οι τρεις τάσεις συνηγορούν στην ανάπτυξη αυτής της μέχρι πρότινος μικρής αγοράς.

Μειώσεις στα δημοτικά τέλη το 2013 και επιβολή προστίμων για λαθροϋδροληψίες στο Δ. Ζακύνθου.Κατά πλειοψηφία ενέκρινε το σώμα την πρόταση του δημάρχου Ζακυνθίων Στέλιου Μποζίκη για τον καθορισμό των τελών για το οικονομικό έτος 2013, έτσι όπως αυτή είχε ψηφιστεί κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Να αναφερθεί πως η δημοτική αρχή αποφάσισε να προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις που θα ισχύσουν από το 2013. Ενδεικτικά, στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα εφαρμοστεί μείωση της τάξης του 10% στα τετραγωνικά μέτρα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενώ στις υπόλοιπες τουριστικές επιχειρήσεις θα ισχύσει μείωση κατά 20%. Για τις επιχειρήσεις που δεν παράγουν μεγάλο όγκο απορριμμάτων θα ισχύσει μείωση 20% έως 300 τ.μ., από 300 - 1.000 τ.μ. μείωση κατά 30% και από 1.000 τ.μ. και άνω, μείωση κατά 50%.

Πλήρη απαλλαγή από την πληρωμή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ και άποροι που έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας. Μείωση κατά 50% θα ισχύσει για τους μακροχρόνια άνεργους και τους πολύτεκνους με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ.
Στα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα ισχύσει μείωση κατά 10%. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι τηλεφωνικοί θάλαμοι του ΟΤΕ και τα αυτόματα μηχανήματα ανάληψης μετρητών των τραπεζών (ΑΤΜ).
Η Δημοτική Αρχή, επιπλέον, αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή τέλους προς τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ για την τοποθέτηση στύλων σε δημόσιους - δημοτικούς χώρους, καθώς πλέον οι επιχειρήσεις αυτές δεν υπόκεινται στο καθεστώς επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, αλλά αντιθέτως θεωρούνται Α.Ε. Έτσι, ο Δήμος Ζακύνθου θα διεκδικήσει 30 ευρώ ετησίως για κάθε στύλο και 300 ευρώ ετησίως για τους υποσταθμούς compact της ΔΕΗ.
Στα τέλη διαφήμισης αποφασίστηκε μείωση κατά 10%.
Όσον αφορά τα τέλη του νεκροταφείου αποφασίστηκε να απαλλαγούν από την πληρωμή τους οι κάτοικοι των Δ.Κ. Μπόχαλης, Βασιλικού, Αργασίου, Γαϊτανίου και Αμπελοκήπων και παράλληλα, να ισχύσει η υπάρχουσα χρέωση για τους κατοίκους της πόλης, αφού μόνο στο 1ο νεκροταφείο υπάρχει καθημερινή συντήρηση των ταφών και μόνο σε αυτό υπάρχουν μόνιμοι εργαζόμενοι.
Επισημαίνεται τέλος, ότι τα τέλη παρεπιδημούντων, γάμων και λοιπά θα παραμείνουν ως έχουνΕπιβολή προστίμων για λαθροϋδροληψίεςΤην επιβολή προστίμων για τις λαθροϋληψίες αποφάσισαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ζακύνθου στην τελευταία συνεδρίαση του σώματος.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιούν υδραυλικοί της δημοτικής επιχείρησης αλλά και μετά από καταμετρήσεις των υδρομέτρων στην ευρεία περιοχή της Ζακύνθου έχουν εντοπισθεί αρκετές λαθροϋδροληψίες (σωληνάκι, ανάποδη τοποθέτηση υδρομέτρων, αφαίρεση εσωτερικού μηχανισμού).

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως οικιακές καταναλώσεις και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εντοπισθεί κυρίως στην περιοχή του Μουζακίου, Καλλιπάδου, Αμπελοκήπων και Πλάνου. Σε πρώτη φάση, το σώμα αποφάσισε να επιβληθούν πρόστιμα από 210 έως 1.166 ευρώ σε δέκα περιπτώσεις που αφορούν οικίες και μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα από τη δημοτική επιχείρηση έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανακαίνισης των πινάκων αντλιοστασίων ύδρευσης.Αλλαγές στο πρόγραμμα «Αριάδνη» για καταπολέμηση των παράνομων συντάξεων


Το πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου «Αριάδνη» για την οριστική καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2013, αποφασίστηκε σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός ΕσωτερικώνΧαράλαμος Αθανασίου, ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΜανούσος Βολουδάκης, ο επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του πρωθυπουργού Δ. Πτωχός, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π. Κοκκόρης, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χ. Θεοχάρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Χ. Χάλαρης, ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογράφων Κ. Βλαχάκης και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη.

Με την ενεργοποίηση του δικτύου «Αριάδνη», θα καταστεί δυνατή η οριστική «σφράγιση» του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από μελλοντικές καταστρατηγήσεις, η ακύρωση κάθε απόπειρας λήψης πλασματικών παροχών και «γέννηση» παραβατικότητας.

Στη συνάντηση οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση του δικτύου «Αριάδνη» και, μεταξύ άλλων, αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της ΗΔΙΚΑ, η οποία πρόσφατα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε και δημιούργησε μία ψηφιακή-ηλεκτρονική βάση του συνόλου των συντάξεων, των συνταξιούχων.

Το δίκτυο «Αριάδνη», η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2013 και η πλήρης εφαρμογή του την 1η Μαρτίου 2013, συνιστά ένα δομημένο σύστημα έγκυρης αποτύπωσης των δημογραφικών/οικογενειακών αλλαγών των δικαιούχων ασφαλιστικών παροχών (π.χ. θάνατος, γάμος, διαζύγιο, κ.λπ.), καθώς και άμεσης ενημέρωσης των αντίστοιχων ασφαλιστικών ταμείων.

Λειτουργεί με τη μορφή δικτυακής συνεργασίας συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων (ΗΔΙΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία, ληξιαρχεία, κ.λπ.), περιλαμβάνει οριακές προσαρμογές των διοικητικών διαδικασιών - χωρίς καμία δημοσιονομική δαπάνη - ενώ η εφαρμογή του δεν συνεπάγεται κανένα απολύτως κόστος είτε για τους δικαιούχους ασφαλιστικών παροχών είτε για τους άμεσους συγγενείς τους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του δικτύου «Αριάδνη» η καταγραφή των αλλαγών (και η αντίστοιχη ενημέρωση) θα γίνεται ως εξής:
  • λόγω γέννησης ή θανάτου από το υπουργείο Εσωτερικών (Ληξιαρχεία),
  • των αλλαγών λόγω γάμου από το υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων),
  • λόγω συμφώνου συμβίωσης από τα συμβολαιογραφικά γραφεία
  • και λόγω διαζυγίου από τις δικαστικές αρχές.

Επιπρόσθετα, είναι προφανές ότι η λειτουργία του δικτύου «Αριάδνη» καθιστά περιττή οποιαδήποτε απογραφική διαδικασία των συνταξιούχων στο μέλλον.

Στη συνάντηση, ο υπουργός Εργασίας ενημέρωσε για την πορεία εξέλιξης των αυτοπρόσωπων απογραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο στο σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων και για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Οι απογραφές στα μεγάλα ταμεία ολοκληρώνονται σταδιακά μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ για ειδικές περιπτώσεις συνταξιοδοτικών παροχών (π.χ. συντάξεις αιτία θανάτου σε χήρες, άγαμες θυγατέρες κ.λπ.) η προθεσμία εκπνέει στις 28.2.2013, οπότε και θα προκύψει, για πρώτη φορά, η πλήρης εικόνα τόσο για το σύνολο των νόμιμα καταβαλλόμενων συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών, όσο και για το μέγεθος των «διαρροών» του συστήματος λόγω παράνομων συντάξεων.

Πάντως, από τα μέχρι σήμερα απογραφικά στοιχεία σε μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΓΑ, κ.λ.π) έχουν ήδη εντοπιστεί 45.991 περιπτώσεις παράνομης λήψης συντάξεων, τα καταβληθέντα ποσά των οποίων θα αναζητηθούν στο ακέραιο ύστερα από την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων στη Δικαιοσύνη.

Μετά τη συνάντηση εργασίας ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

«Η παραβατικότητα στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, η αιμορραγία των ασφαλιστικών ταμείων από καταχρηστικές και παράνομες πρακτικές αποτελούσε ένα κεφάλαιο - όνειδος για την ελληνική κοινωνία. Για εκείνη τη μειοψηφία πολιτών που παρανομούσαν συστηματικά σε βάρος των νόμιμων και συνεπών φορολογουμένων της χώρας. Ήταν όνειδος, κυρίως, για την ίδια την πολιτεία και την ανεπάρκειά της να εξασφαλίσει όρους ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης όλων των πολιτών.

Αυτό το κεφάλαιο κλείνει οριστικά σήμερα. Όχι, όμως, με ημίμετρα και αποσπασματικές, ατελέσφορες παρεμβάσεις, όπως στο παρελθόν. Αλλά με μια ολοκληρωμένη συνεργασία των συναρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων και μια ορθολογική προσαρμογή των διοικητικών διαδικασιών - αυτό είναι το δίκτυο «Αριάδνη» - χωρίς καμία απολύτως δαπάνη για το κράτος, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση για τους πολίτες.

Η οριστική αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και η εξαφάνιση του φαινομένου των παράνομων συντάξεων, έχει προφανή και σοβαρά δημοσιονομικά οφέλη. Το κέρδος όμως δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι, κυρίως, ηθικό».

«Πρόκειται για μια μεγάλη θεσμική επιχειρησιακή παρέμβαση η οποία θα εξαλείψει οριστικά την παραβατικότητα αναφορικά με τη χορήγηση συντάξεων και άλλων επιδομάτων σε μη δικαιούχους. Το Υπουργείο Εσωτερικών , το οποίο έχει την ευθύνη τήρησης των ληξιαρχικών πράξεων , έχει ανταποκριθεί πλήρως στην εθνική αυτή προσπάθεια, έχοντας ετοιμάσει το σχετικό νομικό και ηλεκτρονικό πλαίσιο», τόνισε από την πλευρά του οο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χ. Αθανασίου.

Ξεκινάει η εποπτεία του δήμου


Στην εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου και της αντίστοιχης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου* για την εποπτεία των δήμων προχωράει με απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αντίστοιχες οδηγίες περιλαμβάνονται στηνΚΥΑ για τη σύνταξη των προϋπολογισμών.

Στην απόφαση ορίζεται ότι
  •  τα έσοδα που προβλέπονται για το 2013 δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 30% σε σχέση με αυτά του 2012, 
  • θα υποχρεώνονται σε περικοπές δαπανών εντός 15 ημερών αν υπάρχει απόκλιση άνω του 10%. 
  • τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη δεν θα πρέπει να καλύπτουν άλλες δαπάνες, παρά μόνο τους σκοπούς για τους οποίους θεσπίσθηκαν (φωτισμό και καθαριότητα)
  • ο προϋπολογισμός οπρέπει να είναι ισοσκελισμένος.

Κανόνες για τη δημοσιονομική λειτουργία των δήμων


Με την απόφαση θεσπίζονται δημοσιονομικοί κανόνες αντίστοιχοι με αυτούς του μεσοπρόθεσμου, για τη λειτουργία των δήμων, στους οποίους περιλαμβάνονται:

-Η προσωπική δίωξη των υπευθύνων, οι οποίοι ολιγωρούν, ή αμελούν για την είσπραξη βεβαιωμένων εσόδων.

-Η αυτόματη διόρθωση των αποκλίσεων στις δαπάνες με προσαρμογές του προϋπολογισμού εντός του έτους.

-Η παρακολούθηση σε τριμηνιαία βάση της εξέλιξης εσόδων και δαπανών, ώστε να τηρούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί από την αρχή του χρόνου.

- Η θέσπιση πλαφόν για υπερωρίες, μετακινήσεις και έκτακτες αμοιβές των υπαλλήλων, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τη δημοτική αρχή.

-Η απαγόρευση δανεισμού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τη λειτουργία.

-Η σύνταξη από κάθε δήμο ενός ετήσιου σχεδίου δράσης, που θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Παρατηρητήριο και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης


Στην απόφαση αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι «ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών των ΟΤΑ, καθώς και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).»

Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες και αποστέλλεται προς έγκριση στον Ελεγκτή Νομιμότητας, ενώ η αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική μορφή το ΟΠΔ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου ΟΤΑ.

Αναλυτικά, όπως τονίζεται στην απόφαση, οι προϋπολογισμοί, ως επιμέρους μηνιαία και τριμηνιαία στάδια, αποτυπώνουν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που θα πρέπει να συντάξει ο κάθε δήμος και το οποίο συνοψίζει το Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό τους. Μάλιστα, στην απόφαση σημειώνεται ότι οι δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο, δεν χρηματοδοτούνται.

«Εάν με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων και δαπανών είναι μικρότερο από τους στόχους που έχουν τεθεί από το δήμο για την περίοδο που αντιστοιχεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τριμήνου κατά περισσότερο από 10%, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό τους ύψος, τους επιμέρους κωδικούς και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμό. Η συγκεκριμένη απόφαση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο», τονίζεται στην απόφαση.

Περιορισμός δαπανών


Επιπλέον, στην απόφαση τονίζεται ότι στον προϋπολογισμό του δήμου δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τα μόνα δάνεια που εγγράφονται είναι αυτά από δάνεια που «τυχόν θα συνομολογηθούν στο πλαίσιο υπαγωγής του οικείου δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.»

Λόγω, μάλιστα, της απαγόρευσης, στην ουσία, στο δήμο να δανείζεται στην απόφαση ορίζεται ότι πρέπει να υπάρξει περιορισμός στις δαπάνες ώστε ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος. Δίνεται δε ενδεικτικός κατάλογος δαπανών οι οποίες πρέπει να περιοριστούν. Συγκεκριμένα:

-Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας. Μάλιστα ορίζεται ότι οι δαπάνες για μισθούς θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά μαζί με τις πιστώσεις με τις οποίες θα καλυφθούν.

-Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του ΚΔΚ (επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.).

-Οι δαπάνες συμμετοχής σε συλλογικά όργανα ιδίως όταν είναι δυνατόν το έργο τέτοιων οργάνων να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων καθηκόντων του προσωπικού.

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού


«Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Τα στοιχεία αυτά εξάγονται ιδίως από τις τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που συντάσσονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010», αναφέρεται στην απόφαση.

Τονίζεται μάλιστα ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους αρμόδιους για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εάν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 277 του 3852/2010 όπως ισχύει «ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

Επενδυτικές δαπάνες


Στην απόφαση ορίζεται επίσης ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, οι επενδυτικές δαπάνες Δήμων (ΣΑΤΑ) θα εγγραφούν στα έκτακτα έσοδα ως εξής: Το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβε ο δήμος (και αναλογεί) για το έτος 2012 και δεν θα συνυπολογισθούν κονδύλι από τη ΣΑΤΑ έτους 2011 που έλαβαν οι Δήμοι κατά τη διάρκεια του 2012. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2013 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Τέλος, στην απόφαση ορίζεται ότι «οι Δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν. 3852/2010, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους που προέρχονται από επενδύσεις».

*ΠΝΠ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

Μνημόνιο πρέπει να υπογράψει ο δήμος μας για την εκκαθάριση των 3 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων απο το ΥΠΕΣ.Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τoυ δήμου μας σε ιδιώτες (Βερεσέδια) το Δεκέμβρη του 2011 ήταν 2.592.856 και μέσα σε 7 μήνες (Ιουλιο 2012) αυξήθηκαν κατά 14% σε 2.955.949 ευρώ. Το Σεπτέμβρη του 2012 ήταν 2.937.023.
Από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων της χώρας μειώθηκαν κατά 11%. Στο δήμο μας αυξήθηκαν κατά 13,3%.

Για την υλοποίηση της επιχορήγησης των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του δήμου θα πρεπει να υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του δήμου και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και επιμέρους Σύμφωνα Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων ( του Παραρτήματος Α της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ)


Ο δήμος οφείλει να τηρήσει τους παρακάτω  όρους:
1. να ορίσει Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών,
2. Τηρεί πλήρως λειτουργικό Μητρώο και να γνωστοποιούν μέσω του ΥΠΕΣ στο ΓΛΚ τα στοιχεία αυτού για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχόμενους μήνες,
3. Παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και
4. Δεσμευτεί στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Μέχρι τις 8 Ιανουαρίου πρέπει να επιβεβαιώσουν δήμοι  τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους που είναι ήδη καταγεγραμμένες, με στόχο την άμεση -αποπληρωμή τους. Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Γιάννη Ιωαννίδη η οποία στάλθηκε σήμερα σε όλους τους ΟΤΑ (ΑΔΑ: Β4ΜΓΝ-0ΞΝ).

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος έρχεται σε συνέχεια της χρηματοδότησης 42 δήμων που είχαν ελεγχθεί επιτυχώς από την Ελεγκτική Επιτροπή του α. 262 του ν. 3852/2010 με ποσό ύψους 255.306.360 ευρώ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, που αποφασίστηκε μετά τη σύσκεψη που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και του αναπληρωτή υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εσωτερικών ήταν το πρώτο που μέσω των ΟΤΑ προχώρησε στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά για την αναθέρμανση της ρευστότητας των τοπικών οικονομιών.
Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε. Τα πιο διαβασμένα στο Ε.Β.
Τα πιο διαβασμένα της χρονιάς στο Ε.Β.


Ιανουάριος 2012


O Ψαρρός κουκουλώνει την καταπάτηση της ΒΙΟΜΑΓΝ;

Προσλήψεις έκτάκτων αναγκών ή πελατειακές εξυπηρετήσεις από την πίσω πόρτα;

H ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ έκανε αγωγή στο δήμο για μείωση του ενοικίου και ζητά πίσω 10.434 ευρώ

Ευβοϊκή Γνώμη: Παρωδία ο "απολογισμός" Ψαρρού

Πόσα χρωστά ο δήμος και ποιός μας φέσωσε πιο πολύ;Φεβρουάριος 2012


Μένουν, αλλά χωρίς μισθό από το 2013 οι επιπλέον αντιδήμαρχοι

Το ιστορικό σύμβολο της Ιστιαίας στο σήμα του δήμου Μαντουδίου, Λίμνης και Αγιας Άννας

Οι νέες αντικειμενικές αξίες του δήμου για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας


Μάρτιος 2012


Το αλιευτικό καταφύγιο της παραλίας της Αγίας Άννας. Προχωρά;

Ο δήμος θα καταθέσει έφεση ενάντια σε αποφαση του πρωτοδικείου για το επίδομα δημοτικών υπαλλήλων

Δικαίωση: Στους δημότες η καταπατημένη δημοτική έκταση στο Κυμασι

Τι βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές για την οικονομική διαχείριση του δήμου μας; Υπάρχουν ποινικές ευθύνες;


Τι απάντησαν στη Βουλή οι δημοτικοί μας άρχοντες για το "Πόθεν Έσχες" τους


Απρίλιος 2012

Παράνομες προσλήψεις Ψαρρού πελατειακών σκοπιμοτήτων

Επιμήκυνση του χρέους του δήμου. Πόσο θα κοστίσει;

Ο δήμος υπογράφει το δικό του μνημόνιο για να μπορέσει να πάρει 3,5 εκατ. ευρώ δάνειο

Χωροθέτηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στις Ροβιές


Στο Μαντούδι στέλνει τα λύματα του χωριού του ο Λεοντής για να μην χαλάσει η παραλία τους

....και τα λύματα της παραλίας της Αγκάλης στο Μαντούδι


Αντιδήμαρχος γκρεμίζει πλατεία για να ανταμείψει ημέτερο στο Μαντούδι

Ανεπαρκή και αναποτελεσματική οικονομική διαχείριση του δήμου μας αποκαλύπτει τρίμηνη έκθεση

ΔΕΥΑ δίνει έμμισθη πλήρη απασχόληση σε αιρετό απο την παράταξη του ΨαρρούΜάιος 2012


Σχέδιο Γ: 130.000 Ευρώ θα στοιχίσει το δήμο απαλλοτρίωση για την εξυπηρέτηση ημέτερου


Πέρα βρέχει Ψαρρός και Λεοντής για τα "μέτρα και όρους επεξεργασίας των λυμάτων"


Ο Ψαρρός παραχωρεί δημοτική γη στο "Πρόγραμμα Ηλιος" χωρίς σαφή αντισταθμιστικά οφέλη


Καντζούρας: έργo ποιότητας ζωής η μεταφορά των λυμάτων της παραλίας Αγκάλης στο ΜαντούδιΙούνιος 2012


Επιλεκτικοί διαχειριστικοί έλεγχοι σε Περήφανο και Μάρκου. Κανένας ελέγχος σε Ενωτιάδη

Το νεο τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για όλο το Δήμο

Λύεται η κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου και ακόμη αναμορφώνεται ο προϋλογισμός του 2012

Ψαρρός και Καντζούρας: "Είναι αδύνατο να γίνει Βιολογικός στο Πήλι. Είναι κλειστός ο χώρος". Τα λύμματα του Πηλίου στο Μαντούδι

Μεγάλη συγκέντρωση βακτηρίων στο νερό ύδρευσης της Λίμνης.Ιούλιος 2012

Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αντιδημάρχου σε υπάλληλο του δήμου


Παράνομη χορήγηση άδειας απο το δήμο σε ημέτερο του αντιδημάρχου


Απευθείας ανάθεση 24.600 Ευρώ για την μελέτη δημιουργίας οικοτουριστικού πάρκου στο σύνολο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας


Προγραμματίζεται η δημιουργία οικοτουριστικού πάρκου στο σύνολο του Δήμου.

Ξανά απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών αξίας 30.000 Ευρώ για την καθαριότητα ετοιμάζει ο δήμος με την μέθοδο της κατάτμησης


Η ΔΕΥΑ απαλλάσσει τις τοπικές κοινότητες Νηλέως από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης λόγω "ορεινότητος"!

Oικισμό 5.000 διαμερισμάτων θέλουν να κατασκευάσουν στην περιοχή του Προκοπίου

Τσούμαρης: Δεν θα ξαναπληρώσω λογαριασμό νερού, αν περάσει η απαλλαγή απο τα τέλη στο ΑχλάδιΑύγουστος 2012


Eπίσημη αίτηση θέλει ο Ψαρρός για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων στο δήμο

Πυροτεχνήματα τα χρήματα για δημοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: «ΑΠΩΛΕΙΕΣ» 19% ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΚΑΠΣεπτέμβριος 2012

Με τσολιάδες, μητροπολίτη και Συμεών γιορτάστηκε ο πολιούχος του Μαντουδίου

Η Δημοτική Αρχή "απολογείται" για το έργο της

Σχετικά με την ανάπτυξη του Δήμου μας

Ο ιστότοπος του δήμου μας "αναπτύσσεται" και "αναβαθμίζεται".

Γήπεδα 5Χ5 το αντίδοτο του δήμου μας για την κρίση και την ανεργία

Πως αυξήθηκε κατά 33% το χαράτσι ακινήτων στο δήμο μας;

Διαλύθηκε η δεξαμενή στην καταπατημένη απο την ΒΙΟΜΑΓΝ δημοτική έκταση στο Κυμάσι

Ποιες είναι οι πλούσιες και ποιες οι φτωχές περιοχές της του δήμου μας και της Εύβοιας

«Λουκέτο» στα Ειρηνοδικεία Λίμνης και Αγίας 'Αννας


Οκτώβριος 2012


Η ΔΕΥΑ μας συντηρεί και δρόμους, αν και δεν έχει αρμοδιότητα

Χρονογράφημα με τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις απο το Ürgüp εξέδωσε ο δήμος

Χωρίς αντίκτυπο και απαρατήρητη πέρασε η επίσκεψη στο Ürgüp

Σε κλήρωση το γήπεδο των Κεχριών αν δεν διεξαχθούν ομαλά οι αγώνες

Έφτασε στο Ürgüp η αποστολή αδελφοποίησης του δήμου

Η πρόεδρος του συμβουλίου Νέων (ΤΟΣΥΝ) έκανε αγωγή στην ΔΕΥΑ

Εκδρομούλα αναψυχής και όχι επίσημη αποστολή αδελφοποίησης το πρόγραμμα του ταξιδιού στην Καππαδοκία

Σφαγείο, δρόμος, κλείσιμο υπηρεσιών και σύνδεση με Μαλεσίνα είναι τα θέματα της διαδημοτικής συνεδρίασης της Τετάρτης

Δεν στέκεσαι από την μπόχα. Aνοιχτός βόθρος ο βιολογικός Μαντουδίου

Αναπτυξιακή πολιτική "αλά πουτανέσκα"
Νοέμβριος 2012

2,93 εκατ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δήμου μας σε ιδιώτες. 350 χιλιάδες αύξηση μέσα σε 9 μήνες

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ εξουσιοδοτήθηκε να μπορεί να διαγράφει άμεσα λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης

Πόσα βγάζει και πόσα ξοδέυει ο δήμος μας; Πόσο βιώσιμη είναι η λειτουργία του;


Θύματα η Σκεπαστή, Στροφυλιά, Κήρινθος, Ροβιές και η παραλία Αγίας Άννας από την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Με άδεια χέρια ήρθε ο κ. Περγαντάς στο Μαντούδι

Το Δ.Σ. απορρίπτει εισήγηση για κατάργηση της λειτουργίας των Λυκειακών Τάξεων του Γυμνασίου Αγίας Άννας

Η ΒΙΠΕ έρχεται

50.000 Ευρώ στην Αειφορική Συμβουλευτική για κάλυψη των "τεχνικών" ανεπαρκειών του δήμου μας

Δήμοι με οικονομικές αποκλίσεις θα αναγκάζονται να πληρώνουν μόνο μισθούς, θα μετατάσσονται οι εργαζόμενοί τους και θα αυξάνουν τα τοπικά τέλη.

Είναι εφικτό να μειώσει ο δήμος τα δημοτικά τέλη όπως προτείνει η αντιπολίτευση;


Δεκέμβριος 2012


Ο Λιαγκάκης αφήνει αιχμές για τις «επαφές» του Ψαρρού με τη ΤΕΡΝΑ.

Βρέθηκαν τα κονδύλια για βελτίωση του οδικού δικτύου της Β. Εύβοιας μέσω του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών

Το σφαγείο, η ΜΠΕ αγωγού φυσικού αερίου της ΤΕΡΝΑ και η πλατεία Μαντουδίου είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 20/12

Οικ. Υπηρεσία: "Ο δήμος δεν μπορεί να εισπράξει το 100% των ποσών που έχει προϋπολογίσει"

Τα λιμάνια του δήμου στον Οργανισμό Λιμένων Ευβοίας Α.Ε.

Το ποδόσφαιρο η πρώτη προτεραιότητα στα έργα του δήμου για το 2013.

Για το 2041 πάει η αποπληρωμή του χρέους του δήμου. Πόσους παραπάνω τόκους θα πληρώσουμε;

Επαναστάτησαν οι κάτοικοι του Δρυμώνα

400.000 ευρώ για τις καταπτώσεις στο Δερβένι

Σκάνδαλο: Ο Ψαρρός ανταμοίβει υποψήφιο του με την θέση του Τεχνικού Ασφαλείας. Έπρεπε να ανατεθεί σε υπάλληλο του δήμου

Σε σκουπιδότοπο όλου του δήμου εκτός από βόθρο μετατρέπεται το Μαντούδι

Στο δήμο μας ο κ. Λεοντής μπορεί να σβήνει λογαριασμούς ύδρευσης, δείτε τι διαδικασίες χρειάζονται σε άλλους δήμους

Πολιτικάντικη Τσιχλόφουσκα: Η ιστορική έδρα του δήμου μας