Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

ΚΕΔΕ: Οχι Παρατηρητήριο, επαναφορά τέλους παρεπιδημούντων, στο ΕΣΠΑ οι κοινωνικές δομές, η κατανομή των ΚΑΠ πάει για τον ΙούλιοΗ επιβίωση των δήμων στη σημερινή δύσκολη συγκυρία και έπειτα ο επαναπροσδιορισμός και η συνταγματική κατοχύρωση του κομβικού ρόλου της αυτοδιοίκησης στην ανασυγκρότηση της χώρας, κυριαρχεί στο ψήφισμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στο οποίο συνέκλιναν οι παρατάξεις που εκφράζουν τις δυνάμεις της τρικομματικής κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση και πέρασε κατά πλειοψηφία.

Το ψήφισμα προκάλεσε διαφοροποιήσεις και στους κόλπους της πλειοψηφίας καθώς οι υποχωρήσεις προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή σύγκληση οδήγησε όπως τόνισε και ο κ. Ασκούνης σε ένα «κείμενο συμβιβασμού».

Η ΚΕΔΕ, μέσω του ψηφίσματος στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο ακρωτηριασμό των πόρων και της αυτοτέλειας της , αφού τα τελευταία χρόνια υποβαθμίστηκαν και μάλιστα με βίαιο τρόπο.

Για τους ΚΑΠ θα υπάρξει έκτακτο συνέδριο.

Ενόψει των εξελίξεων στον δημόσιο τομέα που φέρνουν τους δήμους στο κέντρο της δεξαμενής των επικείμενων απολύσεων η ΚΕΔΕ θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.

Παρά την προσπάθεια να υπάρξει ομόφωνα ψήφισμα, διαφοροποιήθηκε η κυρία Ελπίδα Παντελάκη που παρουσίασε ψήφισμα που απηχεί τις θέσεις του ΚΚΕ για την μετατροπή της αυτοδιοίκησης σε πεδίο υλοποίησης μιας πολιτικής με στόχο το δημόσιο πλούτο και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η διαφωνία με την παράταξη του Σπ. Τζόκα ( ΣΥΡΙΖΑ) υπήρξε, όπως υποστήριξε ο ίδιος, λόγω της άρνησης των τριών παρατάξεων να αναγραφούν στην εισαγωγή του ψηφίσματος οι ευθύνες για το μνημόνιο και τις πολιτικές του αλλά και να τεθούν συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές. Ο κ. Τσόκας ζήτησε το συνέδριο να μετατραπεί σε ανοιχτό και εφόσον δεν υλοποποιηθούν τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης να υπάρξουν κινητοποιήσεις.ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Το Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που την χαρακτηρίζει μια άνευ προηγουμένου πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Στα τρία χρόνια της πολιτικής της λιτότητας και της εφαρμογής των Μνημονίων η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πληγεί βάναυσα και αντιμετωπίζει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Ο αγώνας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πρώτα από όλα αγώνας επιβίωσης και στη συνέχεια, επαναπροσδιορισμού της σε νέες βάσεις.

Σε αυτές τις συνθήκες θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορέα και γνήσιο πρωταγωνιστή της δημοκρατικής ανασυγκρότησης του τόπου. Θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεσμό και δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, θεσμό και δύναμη της παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Έχουμε συμβάλει τα μέγιστα στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας με πρωτόγνωρες καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δήμων, ΝΠΔΔ και Δημοτικών Επιχειρήσεων και μείωση της χρηματοδότησης κατά 60%.

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια λήψης περιοριστικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέτρων και καλεί την Κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα να αντιληφθούν ότι η τελευταία γραμμή άμυνας του πολιτικού και διοικητικού συστήματος απέναντι στην κοινωνική κρίση, τη φτώχεια και την ανεργία είναι το εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Συνέδριο εμμένει στην πάγια θέση της ΚΕΔΕ για ουσιαστική αποκέντρωση με μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων προς την Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.

Διεκδικούμε ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης του διοικητικού συστήματος της χώρας, όπου το Κεντρικό Κράτος θα έχει επιτελικό ρόλο και χαρακτήρα με ενίσχυση του ρόλου των Δήμων και Περιφερειών.

Ζητάμε απλοποίηση των διαδικασιών για την πάταξη της γραφειοκρατίας, κατοχύρωση της διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων, με αυστηρό οικονομικό ορθολογισμό για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Απαιτούμε την ολοκλήρωση της αποκέντρωσης μέσω σημαντικών μεταβολών του προγράμματος «Καλλικράτης», που έως τώρα δεν απέδωσε αυτά που οραματίστηκε και πρότεινε η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα συνέδρια και στις αποφάσεις της.

Για την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας διεκδικούμε την ενίσχυση των οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος της χώρας με ανάληψη φορολογικής εξουσίας από τις τοπικές αρχές, με ύπαρξη εξισορροπητικού μηχανισμού και χωρίς περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Α. – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του για την περαιτέρω κατάργηση ή συγχώνευση Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την επαπειλούμενη απόλυση των εργαζομένων σε αυτά.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, ο μόνος φορέας του Δημοσίου που προχώρησε σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις των δομών και των υπηρεσιών του ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Υπογραμμίζουμε όχι μόνο την ανάγκη ύπαρξης αλλά και στήριξης της λειτουργίας αυτών των δομών και υπηρεσιών, των μοναδικών δημόσιων φορέων που αναπληρώνουν το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος.

Ως προς την αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών των Δήμων και των εργαζομένων, υπογραμμίζουμε την ανάγκη αξιολόγησης με προκαθορισμένα κριτήρια, όχι για να γίνουν απολύσεις εργαζομένων.

Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αυτό κατά προτεραιότητα, μέσω της κινητικότητας, πρέπει να καλύψει τα μεγάλα που υπάρχουν στους Δήμους.

Επομένως, δηλώνουμε ότι συμφωνούμε με το μέτρο της κινητικότητας, που για μας σημαίνει: μετακινήσεις ενδοδημοτικές σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΚΕΠ και διαδημοτικές με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων άμεσα, αλλά και ευρύτερη κινητικότητα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ταχείες διαδικασίες. Καμία παρεμβολή άλλου επιπέδου στην κινητικότητα του προσωπικού.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Το Συνέδριο εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» και την επιτροπεία στους Δήμους. Τα προβλήματα από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργεί το Παρατηρητήριο δεν θα αργήσουν να φανούν και να οδηγούν έναν – έναν τους Δήμους σε αδιέξοδο.

Για το λόγο αυτό επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι η δημιουργία του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Συνταγματικές διατάξεις για την Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ και ότι η ΚΕΔΕ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσή του.

Ειδικά για το 2013 τονίζουμε ότι με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οι δήμοι ενέγραψαν κονδύλια σε σχέση με τα οποία οι πραγματοποιούμενες χρηματοδοτήσεις παρουσιάζουν υστέρηση, με αποτέλεσμα όλοι οι δήμοι της χώρας να κινδυνεύουν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, να οδηγηθούν σε καθεστώς επιτήρησης. Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό, εντός του Ιουνίου. Διαφορετικά καλούμε τους Δήμους της χώρας να μην υποβάλλουν Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης οπότε και δεν θα έχουν καμία ισχύ οι διατάξεις περί Παρατηρητηρίου και Προγράμματος Εξυγίανσης.ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΑ ΤΗΣ Τ.Α. – ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΠ

Σε ό,τι αφορά τη νέα κατανομή των ΚΑΠ, η μελέτη του ελάχιστου κόστους των Δήμων απέδειξε ότι η τακτική επιχορήγηση (δωδεκατημόριο) των ΚΑΠ, καλύπτει μόλις το 50% του συνολικού ελάχιστου κόστους λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το χρηματοδοτικό κενό που έχει δημιουργηθεί πλησιάζει το 1,3 δις €. Είναι συνταγματική υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης να καλύψει το χρηματοδοτικό αυτό κενό. Να αποδοθούν οι πόροι που ανήκουν στην Τ.Α., ώστε να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους συμπολίτες μας τη δύσκολη αυτή εποχή.

Η νέα απογραφή του πληθυσμού, οι νέες αρμοδιότητες και οι αλλαγές που επέφερε ο «Καλλικράτης» όπως και οι τροποποιήσεις των ΚΑΠ μετά το 2002, έχουν δημιουργήσει ένα άδικο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ, που χρειάζεται τροποποίηση.

Για το λόγο αυτό το Συνέδριο αποφασίζει τη σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου εντός του Ιουλίου με θέμα την νέα κατανομή των πόρων της Τ.Α.

Είναι αναγκαία η άμεση ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις με ευνοϊκές διευκολύνσεις αποπληρωμής.

Ζητάμε την άμεση μείωση του ΦΠΑ εστίασης και επαναφορά του δημοτικού Τέλους Παρεπιδημούντων.

Όσον αφορά τη μη απόδοση των χρημάτων για τα λειτουργία των μαθητικών εστιών, που έχουν μεταφερθεί από το υπουργείο Παιδείας σε 16 δήμους χωρίς τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, απαιτούμε την άμεση καταβολή τους γιατί σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να τεθούν σε καθεστώς επιτήρησης.

Ξεκαθαρίζουμε ότι αρμόδιοι για τον καθορισμό των δημοτικών τελών και φόρων είναι μόνο οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών και κάθε απόπειρα να μετατραπούμε σε φοροεισπράκτορες που απλά εκτελούν εντολές θα συναντήσει την πιο αποφασιστική αντίδρασή μας.ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και μέχρι σήμερα καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια από την ΚΕΔΕ για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και τη θεσμική θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκκρεμούν όμως ακόμη σημαντικά θεσμικά ζητήματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.

Διεκδικούμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής, οι προτεραιότητες του οποίου περιγράφονται αναλυτικά στα συμπεράσματα.Όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη δικαιοσύνη προτείνουμε:

Ø η ποινική δικαιοσύνη να εκδικάζει εντός τετραμήνου τις υποθέσεις των αιρετών, διότι αυτοί οδηγούνται με παραπομπή σε υποδικία που διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, με κίνδυνο όταν πλέον έχουν αθωωθεί, να έχει παρέλθει και η δημοτική περίοδος
Ø την άμεση προώθηση ρύθμισης ώστε να μην υιοθετούνται ανώνυμες καταγγελίες κατά δημοσίων λειτουργών
Ø την άμεση διαλεύκανση όλων των υποθέσεων που αφορούν στον έλεγχο αιρετών, τη δημοσίευση των πορισμάτων και την απόδοση ευθυνών εάν και όπου υπάρχουν
Ø Την προώθηση, εντός του Ιουνίου, για ψήφιση των παρακάτω ρυθμίσεων οι οποίες σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών είναι ήδη έτοιμες:
Τροποποίηση του άρθρου 236 του Ν.3852/2010 έτσι ώστε να τίθενται σε αργία μόνο κατόπιν πρωτόδικης απόφασης για κακουργήματα και αμετάκλητης για πλημμελήματα και τροποποίηση του Ν.1608/50.
Απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην υλοποίηση έργων, προγραμμάτων, μελετών, προμηθειών, καθώς και στις μετατάξεις ή αποσπάσεις του προσωπικού των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
Πλήρης αλλαγή και απλούστευση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων.
Άμεση τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί ορισμού ανωτάτου ορίου κατανάλωσης καυσίμων για την κίνηση των ειδικών οχημάτων των δήμων.Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Τ.Α.

Συνέχιση της χρηματοδότησης από πόρους του ΕΣΠΑ όλων των προγραμμάτων και δομών κοινωνικής πολιτικής και συγκεκριμένα:

1. Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων»

3. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

4. Δράσεις άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής

5. Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης από /Ναρκωτικά και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

6. Κατασκευή κοινωνικών υποδομών

7. Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

8. Προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίαςΤο Συνέδριο θεωρεί ως θετική εξέλιξη τη δέσμευση της Διυπουργικής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

Θεωρεί επίσης, απαραίτητη την έναρξη του προγράμματος Αυτεπιστασίας και τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ και τον ΟΑΕΔ, που θα δώσει διέξοδο σε δεκάδες χιλιάδες ανέργους.

Παράλληλα, πρέπει να αξιοποιηθεί το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, στη διαμόρφωση και εφαρμογή του οποίου πρέπει να συμμετάσχει η Τ.Α.

Το Συνέδριο ομόφωνα εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Τ.Α. – ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προτείνουμε :
Ø να υιοθετηθούν οι προτάσεις που υπέβαλε η ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης των δημοτικών έργων στο ΕΣΠΑ
Ø να διασφαλιστεί η ενεργητική συμμετοχή της Τ.Α. στο ΣΕΣ και να εκπονηθεί ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ø να χρηματοδοτηθούν από τα Ε. Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» «Ψηφιακή Σύγκλιση» τα προγράμματα της ΚΕΔΕ

Σε ότι αφορά στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς και τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ οι προτάσεις περιγράφονται αναλυτικά στα συμπεράσματα του Συνεδρίου.Η ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Α.

Στο ζοφερό περιβάλλον της κρίσης και της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος η Τοπική Αυτοδιοίκηση δέχεται μια πρωτοφανή επίθεση συκοφάντησης που στόχο έχει τη δημιουργία της εντύπωσης ότι, εν πολλοίς, οι αιρετοί ευθύνονται για την κρίση της χώρας.

Πάγια αρχή της ΚΕΔΕ είναι η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας. Επομένως, κάθε έλεγχος νομιμότητας που σχετίζεται με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι επιβεβλημένος και καλοδεχούμενος. Εμείς πρώτοι λέμε: Όλα στο φως!

Όμως, δεν είναι δυνατόν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές έρευνες να διαχέεται ένα κλίμα απαξιωτικό για το σύνολο των αιρετών και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις από ανώνυμες καταγγελίες.

Επειδή οι έλεγχοι αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται στα πλαίσια του νόμου, όπως για κάθε πολίτη, πολύ δε περισσότερο για όσους ασκούν δημόσιο λειτούργημα, είδηση πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου και όχι το αποτέλεσμα διαρροής υπηρεσιακών ενεργειών, που μόνο λογικές διαπόμπευσης και συσκότισης εξυπηρετεί.

Οι ελάχιστες περιπτώσεις διαφθοράς προσώπων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι κατασυκοφάντησης για κάθε είδους πολιτικά, οικονομικά ή επικοινωνιακά συμφέροντα. Ούτε στο όνομα της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της νομιμότητας να σπιλώνονται και να διασύρονται δημόσια από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όλοι ανεξαιρέτως οι αιρετοί και ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος προτείνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης της κοινής γνώμης εντός του πρώτου 20ημέρου του Ιουνίου, από τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, με συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις και ομιλίες, διανομή ενημερωτικού υλικού κ.α., στις έδρες των 13 ΠΕΔ και στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το ρόλο και τη σημασία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όλα τα παραπάνω.

Επισυνάπτονται τα ειδικότερα συμπεράσματα και προτάσεις του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ για τα θεσμικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μας και τους πολίτες.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΚΕ προς τον Υπουργό Παιδείας : "να μη καταργηθεί καμία οργανική θέση" στα σχολεία του δήμου μας
ΚΚΕ
Οι βουλευτές του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, Γιάννης Γκιόκας και Ελένη Γερασιμίδου, κατέθεσαν στον Υπουργό Παιδείας την αναφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Γυμνασίων και Λυκείων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, για την άμεση ανάκληση της «οργανικότητας των σχολείων».

Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οι βουλευτές: Γιάννης Γκιόκας, Ελένη Γερασιμίδου και Λιάνα Κανέλλη
Κατέθεσαν αναφορά των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας του Νομού Εύβοιας, με την οποία καταγγέλλουν την εφαρμοζόμενη πολιτική της Κυβέρνησης που διαρκώς υποβαθμίζει τη δημόσια παιδεία και δηλώνουν την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για συγχωνεύσεις- καταργήσεις τμημάτων και οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών.

Οι Σύλλογοι απαιτούν την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου του Υπουργείου για την «οργανικότητα των σχολείων» και να μη γίνει καμία σύμπτυξη συγχώνευση σχολείων και τμημάτων, να μη καταργηθεί καμία οργανική θέση και να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά με διορισμούς. Επίσης ζητούν να δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των οξυμένων άμεσων αναγκών των σχολείων.


Διαβάστε


Πιθανές αλλαγές στην οργανικότητα σχολικών μονάδων του δήμου μας

Φορολογική αποκέντρωση, επιβράβευση των δραστήριων δήμων, και δημιουργία κοινωνικού συμφώνου ανάπτυξης στους δήμους θέλει ο Αναγνωστάκης και η ΔΗΜΑΡ


Ο κ. Αναγνωστάκης βουλευτής της ΔΗΜΑΡ από την επίσκεψη του στο Αγ. Ιωάννη το Ρώσο

Ο κ. Αναγνωστάκης μιλησε σαν εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ στο συνέδρειο της ΚΕΔΕ
Βασικά στοιχεία της ομιλίας του ήταν η φορολογική αποκέντρωση, η επιβάαβευση των πιο δραστήριων δήμων στην κατανομή των ΚΑΠ, και δημιουργία ενός  κοινωνικού συμφώνου ανάπτυξης με όλες τις ζωντανές δυνάμεις των πόλεων και των Περιφερειών, καθώς και μια νέα κοινωνική επιχειρηματικότητα, με συμπράξεις και συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών.

Για το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο η ΔΗΜΑΡ δεν φαίνεται να έχει ξεκάθαρη θέση και μάλλον να συμπορεύεται με την αντίθεση της ΚΕΔΕ. Σχετικά ανέφερε "Η όποια αλλαγή του εκλογικού συστήματος, δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν μιας συλλογικής επεξεργασίας και όχι εργαλείο και μέσο εξυπηρέτησης των όποιων κομματικών σκοπιμοτήτων."


Ακολουθεί η ομιλία του κ. Αναγνωστάκη:

Κύριοι Υπουργοί, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί,
Σήμερα, στη δίνη μιας πολύπλευρης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που πλήττει τη χώρα μας, είναι αδήριτη η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου της χώρας.
Αυτή η στρατηγική πρέπει να επιμερίσει δίκαια τα βάρη, να προασπίσει την κοινωνική συνοχή, να υιοθετήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τέλος, να ανανεώσει και να ανασυγκροτήσει τη χώρα θεσμικά.
Η χώρα, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ξεφεύγει από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης και μετά από πάρα πολύ καιρό, γίνονται οι πρώτες – ευτυχώς – θετικές εκτιμήσεις. Αυτή η νέα φάση, δεν μπορεί να μας εφησυχάσει, ούτε σημαίνει βέβαια έξοδο από την κρίση. Σηματοδοτεί όμως, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την αντιμετώπισή της.

Τον τελευταίο χρόνο, η χώρα κλήθηκε να εφαρμόσει αφενός ένα σκληρό – είναι αλήθεια – πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και αφετέρου, να προβεί σε μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την οικονομία, ώστε να εκμηδενίσει τους εσωτερικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν ή στοχεύουν στη δημιουργία αποδοτικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στην στήριξη των πολιτών, στην ανάπτυξη και βέβαια, το μεγάλο στόχο, που είναι η έξοδος από την κρίση.Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι,
η Αυτοδιοίκηση αποτελεί πυλώνα υπεράσπισης του δημόσιου χώρου, του δημόσιου συμφέροντος, των κοινωνικών αγαθών. Κυρίως όμως – και έχει μεγάλη σημασία – τα τελευταία 3 χρόνια έχει υποκαταστήσει το υπό κατάρρευση, ναι, κοινωνικό κράτος, με δομές και προγράμματα, που στηρίζουν τους πολίτες που χτυπήθηκαν ανελέητα από την κρίση. Σε μια κοινωνία που τεμαχίζεται, σε μια κοινωνία που περιθωριοποιείται, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει με ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας και αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης αυτών των πολιτών που χτυπήθηκαν.
Έτσι λοιπόν, προκύπτει ως αναγκαιότητα, αυτό το κοινωνικό δίχτυ των πιο αδύναμων πολιτών, να ενισχυθεί, να συντονιστεί και να εξορθολογιστεί, συγκεντρώνοντας και κατανέμοντας τους κοινωνικούς πόρους, με το μέγιστο όφελος για τους πολίτες, για την τοπική κοινωνία. Με μέτρα όπως η στήριξη των ανέργων, με αναπροσανατολισμό των πόρων του ΕΣΠΑ και προώθηση προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα η σχολική σίτιση ή η σίτιση των φτωχών ομάδων του πληθυσμού.
Η στήριξη λοιπόν, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες, που βιώνει η χώρα, πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος, αν πραγματικά το θέλουμε να δώσουμε λύση και να δώσουμε προοπτική, με στόχο, πρωτογενώς, την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Και αυτό βεβαίως, δεν μπορεί να γίνει όταν καταφεύγουμε συνεχώς στην απομείωση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού ή όταν επιχειρούμε αλλαγές που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς διάλογο, θέτοντας έτσι σε αμφισβήτηση το ίδιο το κύρος του θεσμού.
Είναι όμως ανάγκη, κυρίες και κύριοι σύνεδροι και η ίδια η Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει και να αποκτήσει την αυτονομία της, έναντι του κεντρικού κράτους.
Να αναδιατάξει τις προτεραιότητές της, θέτοντας με σαφήνεια ένα πρόγραμμα για την πολιτική, διοικητική και οικονομική της αυτονομία.
Μπορεί η γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού και οι σκληρές συνθήκες συνάμα, που έχει δημιουργήσει αυτή η οικονομική κρίση, να συμπαρασύρουν το κύρος του θεσμού. Όμως, ο έντονα κοινωνικός χαρακτήρας του, δημιουργεί υψηλότατες προσδοκίες από τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στήριξε και στηρίζει τον εξορθολογισμό της λειτουργίας, την οικονομική αυτοτέλεια, την διαφάνεια, τον έλεγχο, την καταστατική κατοχύρωση της θέσης των αιρετών, τον δημοκρατικό και συμμετοχικό χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης. Και βέβαια στηρίζει μεταρρυθμίσεις, που σε πολλές περιπτώσεις έπρεπε να είχαμε προχωρήσει μόνοι μας, πριν αποτελέσουν μνημονιακή υποχρέωση.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, όπως παρατηρήσατε και όπως ακούσατε, δεν έχουμε όλοι την ίδια αντίληψη για τις μεταρρυθμίσεις. Είναι ένα πεδίο που συγκρούονται τόσο οι πολιτικές, όσο και οι αντιλήψεις.
Οι δικές μας θέσεις, οι θέσεις της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, δεν ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις των εταίρων μας. Δεν έχουμε δεχθεί τις ιδεοληπτικές προσεγγίσεις και απαιτήσεις της τρόικα και όσων συντάσσονταν με αυτές.
Εμείς, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αντιταχθήκαμε ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και εμποδίσαμε τις οριζόντιες απολύσεις. Υπερασπιστήκαμε με πολιτική παρρησία και πολιτικό σθένος, τον σεβασμό και τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Αποδεχθήκαμε, είναι αλήθεια, μια συμφωνία που ενσωματώνει πολλές από τις παραμέτρους, που θέσαμε και επιτρέπει βέβαια να προωθηθούν οι ποιοτικές αλλαγές, που είναι αναγκαίες στην Δημόσια Διοίκηση.
Οι αντιδράσεις κοινωνικών ομάδων απέναντι στις επιχειρούμενες αλλαγές, είναι γεγονός. Βασίζονται σε πραγματικά προβλήματα. Σε αυτές όμως, συνυπάρχουν τόσο το παλιό παθογόνο σύστημα, όσο και οι αντιδράσεις που εκφράζουν – όπως είπα – πραγματικά βιοτικά αδιέξοδα των ανθρώπων.
Εμείς, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε τον διάλογο. Αυτή είναι η κατεξοχήν δημοκρατική στάση, που αποδεικνύει και πώς αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο επίλυσης των όποιων προβλημάτων. Στηρίζουμε τον διάλογο, που δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να απεμπολείται, στο όνομα του επείγοντος των αλλαγών και των πιέσεων, που πολλές φορές ασκούν οι δανειστές μας. Διάλογος, που θα σέβεται την αντίθετη άποψη. Διάλογος με χαρακτηριστικά την ειλικρίνεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Όμως, οι διαφοροποιήσεις μας δεν ταυτίζονται με την προστασία του προηγούμενου καθεστώτος των παθογενειών και της ακινησίας. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να συνεχίσουμε να διατηρούμε φορείς, που δεν παράγουν έργο και την ίδια στιγμή υπάρχουν Υπηρεσίες που έχουν τραγικές ελλείψεις.
Η ορθολογική κατανομή του προσωπικού, είναι απαραίτητο στοιχείο για ένα σύγχρονο παραγωγικό, αποδοτικό δημόσιο τομέα. Για αυτό, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, στηρίξαμε το πρόγραμμα κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προς άλλους φορείς του Δημοσίου, που είχαν την άμεση ανάγκη αυτού του προσωπικού. Πρόγραμμα που αποδείχθηκε ότι δεν αφορούσε απολύσεις, όπως κάποιοι τρομοκρατούσαν για μήνες τους εργαζόμενους, αφού το σύνολο αυτό των εργαζομένων, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κινητικότητας και τοποθετήθηκαν στις θέσεις επιλογής τους.
Στο πλαίσιο αυτό, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ανάγκη να αλλάξει η διαδικασία για την οικειοθελή κινητικότητα και να προβλεφθούν, κύριοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι υποχρεωτικές μετατάξεις μεταξύ των Δήμων, αλλά και των Νομικών τους Προσώπων, με απλή, σαφή, αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σαφώς, οι υπό μετάταξη υπάλληλοι, να μην στερούνται του δικαιώματος σε χρήση για θέση Προϊσταμένου.
Πρέπει να προχωρήσει η αξιολόγηση δομών και Υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες και να γίνονται βελτιώσεις στους στόχους, στα καθήκοντα, στις διαδικασίες.
Χρειάζεται όμως, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, το σπάσιμο της γραφειοκρατίας, κατάργηση της πολυνομίας, απλοποίηση διαδικασιών. Η μεγάλη παραγωγή νόμων, η έκδοση πληθώρας υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και ο τεράστιος αριθμός δικαστικών αποφάσεων, δυστυχώς δημιουργούν ένα απροσπέλαστο πλέγμα στην άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι δε ερμηνευτικές εγκύκλιοι, κύριοι Υπουργοί, φτάνουν με μεγάλη καθυστέρηση και συντελούν στο φαινόμενο της οριακής αποτελεσματικότητας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με δεδομένη βέβαια και την υποστελέχωση των Νομικών Υπηρεσιών και την απαγόρευση πρόσληψης δικηγόρων.
Ταυτόχρονα, η Αυτοδιοίκηση ήταν το πρώτο πεδίο, ήταν από τους πρώτους θεσμούς που εφαρμόστηκε μια μεγάλη, ευρύτατη μεταρρύθμιση, με μείωση του αριθμού των ΟΤΑ, με μείωση των δομών της, με συγχωνεύσεις Οργανισμών. Ακούστηκαν τόσο από την εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, αλλά και από άλλους εκλεκτούς συναδέλφους που προηγήθηκαν.
Η Αυτοδιοίκηση όμως, κλήθηκε να αναλάβει νέες αρμοδιότητες, με διαρκώς μειούμενες δυνάμεις σε ανθρώπινο δυναμικό και με ένα πλέγμα διαρκών αλλαγών, μετά τον Καλλικράτη, που έχουν μείνει ανολοκλήρωτες.
Η Αυτοδιοίκηση είναι γεγονός, είναι αλήθεια, αποτέλεσε τη μεγάλη δεξαμενή του προγράμματος κινητικότητας, ενώ έχει υποστεί δραματικότατη μείωση των πόρων της, που αγγίζει ή και ξεπερνά το 60%.
Με έναν λόγο, με μία φράση, πρέπει να αναγνωρίσουμε άπαντες ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συμβάλλει σημαντικά, σημαντικότατα, στην δημοσιονομική προσαρμογή και σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό έχει εξορθολογίσει και τα του οίκου της.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ υπερασπίστηκε και υπερασπίζεται με σθένος, τον πολιτικό, κοινωνικό ρόλο που έχει να επιτελέσει ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς προτείνουμε την εφαρμογή δίκαιων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, που θα κάνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Την αναμόρφωση της κατανομής των πόρων, όπου εκτός των βασικών παραμέτρων, πληθυσμός, έκταση και τα λοιπά, θα επιβραβεύεται και ο πιο δραστήριος στην παροχή υπηρεσιών ή σε καλές πρακτικές Δήμος. Την φορολογική αποκέντρωση, όχι με την καθιέρωση νέων φόρων, αλλά καθιστώντας συμμέτοχη και υπεύθυνη την Αυτοδιοίκηση, για την είσπραξή τους, βάζοντας τέλος και στην παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων της από το κράτος.
Την πάταξη της γραφειοκρατίας και την σπατάλη πόρων. Την δημιουργία ενός κοινωνικού συμφώνου ανάπτυξης, με όλες, μα με όλες τις ζωντανές δυνάμεις των πόλεων και των Περιφερειών, καθώς και μια νέα κοινωνική επιχειρηματικότητα, με συμπράξεις και συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Σύμφωνα πάντα όμως, με τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες, δυνατότητες και προοπτικές. Την δημιουργία, οργάνωση και προβολή, περιφερειακής τοπικής ταυτότητας, με την κινητοποίηση του ανθρώπινου και υλικού κεφαλαίου κάθε περιοχής, ως απαραίτητου εργαλείου ανάπτυξης.
Για να μην κουράσω, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι έτοιμη να συμβάλλει γόνιμα και εποικοδομητικά, σε έναν ειλικρινή και υπεύθυνο διάλογο, με θέσεις και προτάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του θεσμού, να διορθωθούν οι όποιες στρεβλώσεις, να συμφωνήσουμε, ναι, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δράττομαι της ευκαιρίας και της επικαιρότητας. Η όποια αλλαγή του εκλογικού συστήματος, δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν μιας συλλογικής επεξεργασίας και όχι εργαλείο και μέσο εξυπηρέτησης των όποιων κομματικών σκοπιμοτήτων.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε – σέβεται την αυτονομία και ανεξαρτησία του θεσμού. Μακριά από κομματικές ή άλλες αγκυλώσεις, που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία του και φυσικά, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τις προσπάθειές σας σε αυτή την κατεύθυνση.
Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα έργα στον αιγιαλό


Σε παρέμβαση της Δικαιοσύνης οδήγησαν οι οικοδομικές εργασίες του δήμου για την κατασκευή γηπέδων τένις στην ακτή της Αγίας Τριάδας, στην πόλη της Ζακύνθου, ύστερα από καταγγελίες κατοίκων και φορέων ότι έχει καταπατηθεί ο αιγιαλός και έχει καταστραφεί ο χώρος πρασίνου της περιοχής.Η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών διέταξε χθες το μεσημέρι έρευνα για το θέμα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέγραψαν σήμερα το πρωί τις εργασίες που κάνουν εργολάβοι του δήμου, στην περιοχή.
Οι εργασίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, γίνονται δίχως τις προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και παραβιάζουν τόσο τη γραμμή αιγιαλού και παραλίας, όσο και τη ζώνη πρασίνου της περιοχή.
Το θέμα απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο, σε συνεδρίαση το βράδυ της Τετάρτης, αλλά οι εργασίες του διακόπηκαν, ύστερα από επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ των παρευρισκόμενων.

Αυτά που δεν κάνει ο δικός μας θέτουν σαν προτεραιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης πέντε δήμαρχοιΜε επιστολή τους οι Γιώργος Καμίνης, δήμαρχος Αθηναίων, Γιάννης Μπουτάρης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Δημαράς, δήμαρχος Πατρέων, Φίλιππος Φίλιος, δήμαρχος Ιωαννιτών, Πάνος Σκοτινιώτης, δήμαρχος Βόλου θέτουν σαν προτεραιότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση:
  • Δίχτυ κοινωνικής προστασίας
  • Βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον,
  • Ανοιχτές, ανεκτικές και εξωστρεφείς πόλεις,
  • Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, διαφάνεια και αξιοκρατία,
  • Στενή συνεργασία με τοπικές κινήσεις πολιτών
  • Πολυεπίπεδο και ανοιχτό διαλογο, απαλλαγμένο από ιδεοληψίες, στενότητες, τοπικισμούς

Στη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα, η Αυτοδιοίκηση οφείλει να καινοτομήσει, να αποκαταστήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες, να στηρίξει με αποφασιστικό τρόπο τις δομές και τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και να αποτελέσει πόλο δημοκρατικής ανασυγκρότησης, κοινωνικής ευθύνης και μεταρρυθμιστικής προοπτικής», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους πέντε δήμαρχοι της χώρας.

Στην επιστολή τους, με τίτλο «1000 λέξεις για την αυτοδιοίκηση: Δυόμισι χρόνια μετά…«, οι Γιώργος Καμίνης, δήμαρχος Αθηναίων, Γιάννης Μπουτάρης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Δημαράς, δήμαρχος Πατρέων, Φίλιππος Φίλιος, δήμαρχος Ιωαννιτών, Πάνος Σκοτινιώτης, δήμαρχος Βόλου ξεκαθαρίζουν ότι το κείμενο τους δεν αναφέρεται στα ζέοντα προβλήματα της αυτοδιοίκησης που συζητούνται στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, τονίζουν ότι η συμπαράστασή τους σε μια σειρά αξιών, αρχών και επιλογών σηματοδοτεί ένα κοινό πεδίο πολιτικής και κοινωνικής συναντίληψης, δεν αποσκοπεί στη συγκρότηση παράταξης και δεν επιδιώκει προσωπικούς στόχους.

Στην επιστολή αναφερεται, μεταξυ άλλων, ότι «εμείς, οι διοικήσεις των δήμων δεν δικαιούμαστε να ισχυριστούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι όσο θα υπάρχει έστω και ένας ανήμπορος άνθρωπος που έχει ανάγκη, που δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς κοινωνική προστασία. Οφείλουμε να γίνουμε ακόμη αποτελεσματικότεροι, να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τις υπάρχουσες δομές, να εξορθολογίσουμε ακόμη περισσότερο τη δράση μας, να αναζητήσουμε περισσότερους εξωτερικούς πόρους, να επιχειρήσουμε ευρύτερες συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες των πολιτών, να συνεργαστούμε με όμορους δήμους για καλύτερα αποτελέσματα, να δημιουργήσουμε ισχυρότερα δίκτυα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τους αδύναμους συνδημότες μας».

Και προστίθεται: » Οι δεσμευτικές αρχές μας για γενναίες μεταρρυθμίσεις, για μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διοίκηση του Δήμου, η λογική εξυπηρέτησης του πολίτη ως προτεραιότητα, δεν αποτελούν πλέον μόνο προγραμματικές διακηρύξεις. Είναι θέσεις που στηρίχτηκαν και στηρίζονται στην πράξη από την πολιτική των παρατάξεών μας στις διοικήσεις των αντίστοιχων δήμων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δουλειά μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστικές υπηρεσίες στους δημότες και ότι πρωταρχική υποχρέωση της διοίκησης είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη«.Αναλυτικά η κοινή επιστολή:

«Οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων ετών στην Ελλάδα οδήγησαν σταδιακά στη δημιουργία τοπικών πλειοψηφικών κοινωνικών ρευμάτων, που στις δημοτικές εκλογές του 2010 ανέδειξαν σε μερικούς από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας παρατάξεις και δημάρχους με κυρίαρχα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας των πολιτών.

Οι παρατάξεις αυτές, μετά την εμπειρία δυόμισι χρόνων συμμετοχής τους στη διοίκηση των δήμων με το νομοθετικό πλαίσιο του «Καλλικράτη», διατηρούν τα χαρακτηριστικά ανοιχτών, συμμετοχικών και προοδευτικών κινήσεων της κοινωνίας των πολιτών και αισθάνονται δικαιωμένες για την πλουραλιστική και μεταρρυθμιστική φυσιογνωμία τους. Η φυσιογνωμία τους αυτή τις διαφοροποιεί από αμιγώς κομματικές παρατάξεις, η πορεία των οποίων διαγράφεται φθίνουσα σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο.Οι αρχές

Πιστεύουμε ότι αυτό που δικαιώνεται είναι η βασική αρχή για την ελεύθερη έκφραση απόψεων, οι διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες των οποίων δεν αναιρούν την αποτελεσματικότητα και τη συλλογικότητα των παρατάξεών μας. Η συλλογικότητα αυτή είναι δυνατή, γιατί εδράζεται σε μια κοινή πλουραλιστική πολιτική φιλοσοφία, στις προγραμματικές αρχές της αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης, της αποφυγής του κυβερνητικού και κομματικού εναγκαλισμού και των πρακτικών του πελατειακού κράτους, ενώ η ώσμωση επιτυγχάνεται με τη διαβούλευση και τη σύνθεση.

Οι δεσμευτικές αρχές μας για γενναίες μεταρρυθμίσεις, για μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διοίκηση του Δήμου, η λογική εξυπηρέτησης του πολίτη ως προτεραιότητα, δεν αποτελούν πλέον μόνο προγραμματικές διακηρύξεις. Είναι θέσεις που στηρίχτηκαν και στηρίζονται στην πράξη από την πολιτική των παρατάξεών μας στις διοικήσεις των αντίστοιχων δήμων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δουλειά μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστικές υπηρεσίες στους δημότες και ότι πρωταρχική υποχρέωση της διοίκησης είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.Οι προτεραιότητες

Η βαθιά και παρατεταμένη κρίση, που εξακολουθεί να διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό των τοπικών κοινωνιών, καθώς η φτώχεια και η ανεργία τείνουν να διαχέονται σε όλο και περισσότερα στρώματα, μεταβάλλει άρδην τον ρόλο και τις προτεραιότητες της αυτοδιοίκησης. Το υφιστάμενο δίχτυ κοινωνικής προστασίας είναι επείγουσα ανάγκη να γίνει πιο ισχυρό και αποτελεσματικό, αν θέλουμε να διατηρήσουμε μια συνεκτική τοπική κοινωνία και να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Έχει αποδειχτεί ότι το κράτος δεν είναι ικανό να διεκπεραιώσει αυτό το έργο. Είναι απόμακρο, απρόσωπο, δυσκίνητο, γραφειοκρατικό, πελατειακό και, άρα, αναποτελεσματικό. Το ηθικό και πολιτικό καθήκον της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης μόνον η αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να το αναλάβει και ιδιαίτερα οι δήμοι, γιατί διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της εύκολης προσβασιμότητας, της εγγύτητας, της ευελιξίας και της δυνατότητας να φτάσουν στα σπίτια, στα άτομα και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Τα πολιτικά στελέχη και οι υπηρεσίες των δήμων μας κάνουν ό,τι μπορούν σε μια περίοδο όπου οι πόροι μειώνονται δραματικά είτε γιατί το κράτος τους περικόπτει κάθε τόσο είτε γιατί πολλοί δημότες μας δεν έχουν πια χρήματα ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εμείς, οι διοικήσεις των δήμων δεν δικαιούμαστε να ισχυριστούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι όσο θα υπάρχει έστω και ένας ανήμπορος άνθρωπος που έχει ανάγκη, που δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς κοινωνική προστασία. Οφείλουμε να γίνουμε ακόμη αποτελεσματικότεροι, να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τις υπάρχουσες δομές, να εξορθολογίσουμε ακόμη περισσότερο τη δράση μας, να αναζητήσουμε περισσότερους εξωτερικούς πόρους, να επιχειρήσουμε ευρύτερες συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες των πολιτών, να συνεργαστούμε με όμορους δήμους για καλύτερα αποτελέσματα, να δημιουργήσουμε ισχυρότερα δίκτυα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τους αδύναμους συνδημότες μας.

Ταυτόχρονα, είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, που δεν βασίζεται στον δανεισμό και στη σπατάλη αλλά στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Έτσι, οι παρατάξεις μας τάσσονται υπέρ μιας βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον, υπέρ του πλούτου μιας – απελευθερωμένης από τα παραδοσιακά εθνικά στερεότυπα- πολιτισμικής κληρονομιάς, που χρειάζεται να προβληθεί περισσότερο και να συμβάλει στην τοπική οικονομική άνθηση.

Παράλληλα, στηρίζουμε όχι μόνο την αποδοχή της διαφορετικότητας αλλά και την ανάδειξή της ως πολιτισμικής έκφρασης και ως συγκριτικού πλεονεκτήματος μιας δεκτικής και ανοιχτής κοινωνίας πολιτών και είμαστε σθεναρά αντίθετοι σε κάθε μορφή διακρίσεων. Το εγχείρημα για ανοιχτές, ανεκτικές και εξωστρεφείς πόλεις βασίστηκε κατά κύριο λόγο στη φυσιογνωμία των παρατάξεών μας για αποδοχή της πολύχρωμης πολιτισμικής κληρονομιάς, της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας. Οι δράσεις αυτές ικανοποιούν τις προγραμματικές διακηρύξεις μας και επιβεβαιώνουν στην πράξη την ιδεολογική και πολιτική μας αντίθεση στον ρατσισμό, στη βία, στην ξενοφοβία και στον εθνικισμό.

Όσον αφορά τον σωστό τρόπο διοικητικής λειτουργίας, οφείλουμε, -όπως στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες κοινωνίες- να υπερασπιστούμε τις αρχές της Σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, παρότι σε αυτές τις αρχές αντιστέκονται σθεναρά νεποτιστικές, πελατειακές και προσωποκεντρικές προσεγγίσεις της διαχείρισης των κοινών. Η εμπειρία συμμετοχής στη διακυβέρνηση των Δήμων μάς πείθει ακόμη περισσότερο ότι είχαμε δίκιο να αντισταθούμε στην παραδοσιακά κομματική και ρουσφετολογική διαχείριση της Τ.Α.

Οι δημοτικές παρατάξεις μας και η Διοίκηση δεν απευθύνονται απλώς στους δημότες αλλά τούς κάνουν κοινωνούς των πολιτικών τους και συνεργαζόμαστε στενά με τοπικές κινήσεις πολιτών. Οικολογικές οργανώσεις, ομάδες κοινωνικής παρέμβασης και ευαισθησίας για διάφορα προβλήματα, ομάδες μεταναστών, ΜΚΟ, εθελοντικοί φορείς συμμετέχουν ενεργά, συνεργάζονται και συνεπικουρούν τον Δήμο στο έργο του μετουσιώνοντας σε πράξη τις προγραμματικές ιδέες για κινητοποίηση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών.

Οι παραπάνω κοινές αρχές και ιδέες μας συνοψίζουν τη μεταρρυθμιστική και προοδευτική φυσιογνωμία των παρατάξεών μας. Επιπλέον, η θεμελιώδης θέση μας υπέρ ενός πολυεπίπεδου και ανοιχτού διαλόγου, απαλλαγμένου από ιδεοληψίες, στενότητες, τοπικισμούς, ξενοφοβία και εθνολαϊκιστικούς μύθους, συνηγορεί υπέρ μιας φιλοσοφίας που επιδιώκει τη συνεννόηση σε τοπικό, εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε βαθιά σε συλλογικούς θεσμούς και επιδιώκουμε, στη βάση της ισοτιμίας και του αμοιβαίου σεβασμού, συμπράξεις, πολιτικές συμμαχίες, συμμετοχή σε τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα κ.τ.λ., που προάγουν την καλόπιστη συνεργασία και την ειλικρινή συνεννόηση αλλά και παράγουν πολιτικά αποτελέσματα, συγκροτούν πλειοψηφικά ρεύματα και προωθούν την ηγεμονία των προοδευτικών αντιλήψεων της κοινωνίας των πολιτών.

Αυτό το κείμενο ενσυνείδητα δεν αναφέρεται στα ζέοντα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, που συζητούνται στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Αποτελεί, δυόμισι χρόνια μετά την εκλογή μας στη διοίκηση των δήμων μας, μια επαναβεβαίωση των όσων είχαμε υπογράψει το 2011 σε ένα αντίστοιχο κείμενο. Όπως και τότε, δηλώνουμε ότι η σύμπτωσή μας σε μια σειρά αξιών, αρχών και επιλογών σηματοδοτεί ένα κοινό πεδίο πολιτικής και κοινωνικής συναντίληψης, δεν αποσκοπεί στη συγκρότηση παράταξης ούτε επιδιώκει προσωπικούς στόχους.

Στη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα, η Αυτοδιοίκηση οφείλει να καινοτομήσει, να αποκαταστήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες, να στηρίξει με αποφασιστικό τρόπο τις δομές και τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και να αποτελέσει πόλο δημοκρατικής ανασυγκρότησης, κοινωνικής ευθύνης και μεταρρυθμιστικής προοπτικής».Ποσό ανά κάτοικο, έκτασή του δήμου, αριθμός οικισμών, ορεινότητα και νησιωτικότητα τα νέα κριτηρια κατανομής ΚΑΠ της ΚΕΔΕ. Ευνοούμαστε από την έκταση, χάνουμε στα άλλα


ΚΕΔΕ: Η πρόταση για το νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ

Τις βασικές αρχές του νέου τρόπου κατανομής των ΚΑΠ, όπως διαμορφώθηκε  μετά την μελέτη της ΕΕΤΑ και τις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της επιτροπής οικονομικών της ΚΕΔΕ παρουσίασε ο  Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών – μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ Δημήτρης Τσιαντής.
Αφού έθεσε εξ αρχής ορισμένες παραδοχές όπως
-Τα προτεινόμενα κριτήρια κατανομής να είναι σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3852/2010.
-Οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που αφορούν αρμοδιότητες που μεταβιβάσθηκαν στους Δήμους από 2001-2012 (παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης, Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων κλπ), οι οποίες σήμερα έχουν ενσωματωθεί στους ΚΑΠ, να αποτελούν διακριτή χρηματοδότηση.
-Ο πληθυσμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο de facto (πραγματικός) πληθυσμός, με προσαρμογή των ακραίων περιπτώσεων.
-Να υπάρξει ανώτατο όριο μειώσεων των ΚΑΠ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2013, με αναλογική μείωση των αναμενόμενων αυξήσεων που παρατηρούνται σε δήμους.
Παρουσίασε τα κριτήρια κατανομής που είναι

Ελάχιστο κόστος λειτουργίας – πληθυσμός: Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των δήμων περιλαμβάνει τις δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.  Για τον προσδιορισμό της χρηματοδότησης του ελάχιστου κόστους λειτουργίας δημιουργήθηκε κατηγοριοποίηση των Δήμων σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Α. Μητροπολιτικές περιοχές – Περιφέρεια Αττικής πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, Β. Ηπειρωτικοί δήμοι, Γ. Νησιωτικοί Δήμοι. Η κάθε κατηγορία διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες ανάλογα με τον πληθυσμό και χρηματοδοτείται με συγκεκριμένο ποσό ανά κάτοικο.
Έκταση: Η κατανομή στους Δήμους, για το συγκεκριμένο κριτήριο, πραγματοποιείται ανάλογα με τη έκτασή του κάθε Δήμου.
Διοικητικά – Δημοτική αποκέντρωση: Στο κριτήριο αυτό περιλαμβάνονται: Δημοτικές ενότητες (αριθμός ανά Δήμο), Δημοτικές / τοπικές κοινότητες (αριθμός ανά Δήμο), Οικισμοί (αριθμός ανά Δήμο).
Διοικητική υποστήριξη: Πρωτεύουσες νομών – επαρχείων – έδρες Ν.Δ.: Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας τους, των δήμων αυτών, παρουσιάζεται αυξημένο λόγω της διοικητικής υποστήριξης που παρέχουν στους άλλους Δήμους και των εξωτερικών επιβαρύνσεων που συνεπάγεται η διοικητική τους θέση. Έγινε ταξινόμηση των δήμων που ασκούν διοικητική εξυπηρέτηση σε πέντε κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο της διοικητικής εξυπηρέτησης που παρέχουν.
Προσδιορισμός ορεινότητας: Ο προσδιορισμός της ορεινότητας είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.  Προτείνουμε η κατανομή να πραγματοποιηθεί, όπως στην περίπτωση της διοικητικής υποστήριξης, με συγκεκριμένο ποσό ανά κάτοικο του ορεινού διαμερίσματος σε συνάρτηση και με τον συνολικό πληθυσμό του Δήμου.
Νησιωτικότητα: Η νησιωτικικότητα περιλαμβάνεται στο ελάχιστο κόστος με αυξημένο ποσό ανά κάτοικο. Επιπρόσθετα για τους νησιωτικούς Δήμους κάτω των 6.000 κατοίκων προτείνεται πρόσθετη χρηματοδότηση

Χατζηδάκης : οι βραδυπορούντες θα χάσουν κονδύλια από το ΕΣΠΑ«Ορισμένοι βραδυπορούντες ίσως χάσουν κονδύλια από το ΕΣΠΑ, αλλά δεν θα χάσει λεφτά η χώρα». Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης σε δήλωσή του σχετικά με την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.Ο υπουργός σημείωσε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΕ, από εκεί που η χώρα μας είχε την 20η θέση μεταξύ των 27 στις απορροφήσεις, εφέτος η θέση μας είναι 8η με το ποσοστό της απορρόφησης να φτάνει στο 56,7%.
Ο κ. Χατζηδάκης πρόσθεσε ότι σαφώς και υπάρχουν προβλήματα, αλλά τελευταία λαμβάνονται μέτρα για την επιτάχυνση των απαλλοτριώσεων, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση σχετικά με την κατάθεση εγγυητικών επιστολών « και ο μαραθώνιος συνεχίζεται...», όπως συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αναφορές του υπουργού στους βραδυπορούντες αφορούσαν προγράμματα όπως αυτό της ψηφιακής σύγκλισης ή της διοικητικής μεταρρύθμισης τα οποία με την αναθεώρηση που θα γίνει ενδέχεται να χάσουν κονδύλια. Η αναθεώρηση εξαρτάται από τα περιθώρια που θα δώσει στη χώρα μας η ΕΕ και θα γίνει το Φθινόπωρο.
Παράγοντες του υπουργείου δηλώνουν απολύτως ήσυχοι ότι θα καλυφθούν τα κενά από άλλα προγράμματα και ότι η απορροφητικότητα θα πάει ακόμη καλύτερα. Σημειώνουν ότι, σαφώς και υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται και με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και με τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος.
Σε ότι αφορά τη συμφωνία για τους αυτοκινητοδρόμους, η διαδικασία προχωράει εντός χρονοδιαγράμματος (αναμένεται η έγκριση από τις τράπεζες) ενώ σε ότι αφορά στα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας, όπως επισημάνθηκε από τους παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης, έχουν γίνει σημαντικά βήματα τον τελευταίο καιρό για την απορρόφηση των κονδυλίων.

Μέχρι 16 Σεπτεμβρίου αιτήσεις για το μέτρο 321-Ιδρύσεις μονάδων ειδών διατροφής

Την 3η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 16/09/2013, ενώ ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) του μέτρου είναι 33 εκατ. ευρώ.

Στόχοι των δράσεων είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού και η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό.

Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης.

Ειδικότερα το μέτρο αφορά:

  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων,επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους,
  • βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης,
  • δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας, (δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δαπάνες μελετών, δαπάνες προβολής, κ.α),με ποσοστό ενίσχυσης από 35%-60%, ανάλογα με την διοικητική Περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  •  ΠΗΓΗ:www.paseges.gr

Με το "σταγονόμετρο" η χρηματοδότηση προς τους αγρότες

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τον Απρίλιο του 2013 διαμορφώθηκε σε -3,4% από -3,5% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.626 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 1.997 εκατ. ευρώ). Αρνητική η εικόνα και για τους αγρότες, οι οποίοι αναζητούν... δανεικά για να χρηματοδοτήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2013, ήταν αρνητική κατά 1.190 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 1.514 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της έγινε λιγότερο αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -3,4% από -3,6% το Μάρτιο του 2013.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων έγινε περισσότερο αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -3,0% από -2,8% τον περασμένο μήνα, ενώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1.103 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 956 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -8,7% από -13,9%, το Μάρτιο του 2013.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 5 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 83 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της έγινε λιγότερο αρνητικός και διαμορφώθηκε στο -1,5% από -2,0% το Μάρτιο του 2013.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 431 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Απρίλιο του 2013 (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 399 εκατ. ευρώ), και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,7% από -3,6% το Μάρτιο του 2013.
πηγη: www.paseges.gr


Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Θρησκεία και Πολιτική: Ψαρρός και βουλευτές στον Αι-Γιάννη- Φωτογραφίες


oι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:  Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ,  Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, Κορίνθου κ. Διονύσιος , Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος, Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος.

πηγή: Paliatsos

Τσιμουδιά ο Στυλιανίδης για το ενιαίο ψηφοδέλτιο

Ως «ανακριβή» χαρακτήρισε ο υπουργός Εσωτερικών τα όσα γράφονται και ακούγονται για απολύσεις εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Ε. Στυλιανίδης από το βήμα του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα υπογράμμισε ότι δεν είναι στις προθέσεις του υπουργείου οι οριζόντιες απολύσεις, αλλά η ανάπτυξη ενός συστήματος κινητικότητας εντός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για την ενεργοποίηση του συστήματος αυτού το υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει σε συνεννόηση με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να προσδιοριστούν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η σχετική διαδικασία. Βασική προτεραιότητα θα είναι η κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με κοινωνικές και προνοιακές δομές.

Πάντως ο υπουργός Εσωτερικών απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών την ίδια ημερομηνία με τις ευρωεκλογές. Χωρίς απάντηση παρέμεινε και το ερώτημα το οποίο αφορά στη κατάρτιση νομοθετικής ρύθμισης η οποία προβλέπει τη θεσμοθέτηση διπλού ψηφοδελτίου.

Σε σχέση με τα θέματα της διαφάνειας στη τοπική αυτοδιοίκηση ο υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αποφύγουμε όλοι τη λογική του εκκρεμούς. «Όσο επικίνδυνη για την κοινωνία είναι η λογική της πλήρους ατιμωρησίας, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι η λογική της πλήρους τιμωρητικότητας» σημείωσε ο Ε. Στυλιανίδης.

Ο Ε. Στυλιανίδης έκανε γνωστό ότι μετά από στενή συνεργασία με τη ΚΕΔΕ και τα συναρμόδια υπουργεία εξασφαλίστηκαν 150 εκατ. Ευρώ για τη συνέχιση του προγράμματος επιδότησης των δομών στους παιδικούς σταθμούς.

Αναφορικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σύμφωνα με τη νέα απογραφή ο υπουργός ενημέρωσε τους δημάρχους ότι αναμένεται η εκπόνηση μελέτης από την ΕΕΤΑΑ. Η τελική πρόταση θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με τη ΚΕΔΕ.Ακολουθεί η ομιλία του υπουργού Εσωτερικών.

Η Κομισιόν ανησυχεί ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της και το περιβάλλον από τις επιπτώσεις της κακής επεξεργασίας αποβλήτων


Αγωγή της Κομισιόν κατά την Ελλάδας για τον ΧΥΤΑ Κιάτου

Αγωγή κατά της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παράνομη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κιάτου. Η Κομισιόν ανησυχεί ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της και το περιβάλλον από τις επιπτώσεις της κακής επεξεργασίας αποβλήτων στην Πελοπόννησο.

Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, όπως αναφέρει το «Βήμα» ο ΧΥΤΑ Κιάτου εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων και υγειονομικής ταφής, με αποτέλεσμα να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων προβλέπει πολύ αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για τους ΧΥΤΑ με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας, των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.

Έλεγχοι των αρμόδιων αρχών αποκάλυψαν ότι στον ΧΥΤΑ Κιάτου λειτουργεί χωρίς έγκυρη άδεια από το 2002, παρότι έχει κορεστεί, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Μολονότι οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να το λύσουν, δεν έχουν ακόμη λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τον καθαρισμό του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ.

Πάντως, έχει ολοκληρωθεί ο ανταγωνιστικός διάλογος για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου και προετοιμάζονται τα τελικά τεύχη ώστε να κληθούν οι υποψήφιοι να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Η συγχρηματοδότηση για το έργο έχει εξασφαλιστεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΑΙΑ


Το βίντεο από το κανάλι stathisevia της ιστοσελίδας www.voriaevia.net 

Αντιδράσεις ΚΕΔΕ για το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις δημοτικές. Γ.Γ. ΚΕΔΕ: "Δεν μπορεί να παίζουμε τις κουμπάρες. Δεν είμασε χαϊβάνια"Ενόχληση και για το θέμα των εκλογών που επίσης δημοσιοποιήθηκε με διαρροές στα ΜΜΕ και όχι επισήμως έδειξαν τα μέλη του δ.σ. της ΚΕΔΕ κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Το θέμα έχει δύο σκέλη και αφορά αφενός την αλλαγή εκλογικού νόμου με την καθιέρωση ενιαίου ψηφοδελτίου για τους δημοτικούς συμβούλους και αφετέρου με το χρόνο των εκλογών που έχει κλείσει για τις 25 Μαΐου 2014, μαζί με τις ευρωεκλογές.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης «αν ανοίξει θέμα αλλαγής εκλογικού νόμου δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια», ενώ ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Α. Κοιμήσης πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να παίζουμε τις κουμπάρες. Δεν είμασε χαϊβάνια. Βλέπουμε διαρροές λόγω πολιτικής συγκυρίας. Αλλά με το ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν οι δήμοι».

Για το χρόνο των εκλογών ο κ. Ασκούνης υποστήριξε ότι υπάρχει η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου της Κομοτηνής ότι πρέπει να παραταθεί η θητεία των αιρετών τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τετραετίας (σ.σ. δηλαδή, η αρχική ανεπίσημη πρόταση της ΔΗΜΑΡ οι εκλογές να γίνουν Οκτώβριο, Νοέμβριο 2014 και η νέα θητεία να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2015 - πρόταση όμως που απορρίφθηκε δημοσίως από τον Φ. Κουβέλη). Ωστόσο, στα λεγόμενα του Κ. Ασκούνη αντέδρασε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λ. Κυρίζογλου ο οποίος τόνισε ότι εκείνος ουδέποτε συμφώνησε με την, έστω ολιγόμηνη, παράταση της θητείας που «είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντιδημοκρατική».

Επίσκεψη δημάρχου του Teningen στο Δήμο Ερέτριας

Επίσκεψη στο Δήμο Ερέτριας πραγματοποίησε από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2013 ο δήμαρχος Τένινγκεν, Heinz Rudolf Hagenacker, εκπροσωπώντας το δίκτυο των γερμανών δημάρχων που αναπτύσσουν με τους Έλληνες ομολόγους τους κύκλο συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με τον Υφυπουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων κ. Hans Joachim Fuchtel.

Κατά τη διάρκειά της επίσκεψής του στο Δήμο Ερέτριας, ο κ. Hagenacker συναντήθηκε με τους διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου συζήτησαν το ενδεχόμενο ανταλλαγής επισκέψεων των μαθητών.

Επίσης, ο τομέας της πυροπροστασίας και της κατάσβεσης των πυρκαγιών ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο δήμαρχος Τένινγκεν κ. Ηagenacker με τον δήμαρχο Ερέτριας κ. Βασίλειο Βελέντζα.

Ο κ. Hagenacker εξέφρασε τη βούληση ο Δήμος του να υποστηρίξει τους εθελοντές πυροσβέστες στην Ερέτρια με την τεχνογνωσία και την τεχνική βοήθεια που διαθέτει. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γερμανία το σύστημα πυρόσβεσης βασίζεται στον εθελοντισμό. Η ομάδα εθελοντών στο Τένινγκεν, «μετρά» 90 χρόνια δραστηριότητας, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι έχει αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία και μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση της πυροσβεστικής σε εθελοντική βάση.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν και για άλλα θέματα, όπως τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Ο κ. Hagenacker, όπως είπε χαρακτηριστικά στον κ. Βελέντζα, εντυπωσιάσθηκε από το πόσοι άνθρωποι επιθυμούν να συνεργαστούν. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που έμαθα αυτές τις μέρες. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τομείς που μπορούμε να συνεργαστούμε», είπε και πρόσθεσε: «Για τα θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία μπορούμε να συνεργαστούμε, να σχεδιάσουμε προγράμματα και να λύσουμε τα προβλήματα μαζί. Αλλά αυτό θα πάρει χρόνο. Ήρθα ως επισκέπτης και φεύγω σαν φίλος»

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Σε τεντωμένο σκοινί ο κ. Ψαρρός στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Μουστάκα η πλειοψηφία του κ. Ψαρρού στο δημοτικό Συμβούλιο από 5 μειώνεται σε 3 σύμβουλους (15 σύμβουλοι της συμπολίτευσης εναντίον 12 συμβούλων αντιπολίτευσης/ ανεξαρτητοπημένων). Με  την αποστασιοποίηση άλλων δυο δημοτικών συμβούλων, ο κ. Ψαρρός θα δυσκολευτεί να περάσει δύσκολες αποφάσεις αφού θα χάσει την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Δεν είναι κρυφό ότι ο κ. Ψαρρός έχει περιθωριοποίησει και αποξενώσει αρκετά μέλη της παράταξης του όπως διαφάνηκε στην έκτακτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το νερό της Κηρίνθου.Τη στρατηγική του "ώριμου φρούτου" φαίνεται να ακολουθεί η μείζον αντιπολίτευση, η οποία με ελάχιστες εξαιρέσεις λειτουργεί σαν παρατηρητής των γεγονότων και μερικές φορές μάλιστα ψηφίζει μαζί με τον κ. Ψαρρό σε αμφιλεγόμενα θέματα, όπως γνωστά ρουσφέτια αντιδημάρχων, ύποπτες αναθέσεις έργων, παράτυπες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλη μερίδα συμβούλων της αντιπολίτευσης απουσιάζει συστηματικά και ανεξήγητα από πολλές συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, αφήνοντας τον κ. Ψαρρό να αλωνίζει.


Ακόμη και αν η δημοτική αρχή μείνει χωρίς πλειοψηφία αυτό σε τίποτα δεν επηρεάζει τη λειτουργία του δήμου, όσον αφορά τη διοίκηση. "Ο δήμος δεν πέφτει" σύμφωνα με ο "Καλλικράτη".


Ωστόσο, τα πράγματα για τη δημοτική αρχή μπορεί να γίνουν δύσκολα. Είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να εγκριθούν ξανά δύσκολα θέματα, όπως παλιά. Η αντιπολίτευση σε συνδυασμό με τους τυχόν διαφωνούντες, δεν πρόκειται να αφήσουν εύκολα να περάσουν θέματα που θα φέρνει ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει βεβαίως πάντα το "παραθυράκι" της Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή, με πρόεδρο τον αντιδήμαρχο κ. Στεργίου και μέλη από τον σκληρό πυρήνα Ψαρρού, μπορεί να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, ακόμη και χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.Ο δήμαρχος, παρά το μεγάλο μπάχαλο που επικρατεί πλέον στον δήμο, δεν είναι διατεθειμένος να παραδοθεί. Έχει συσπειρώσει του εναπομείναντες συμβούλους όπως διαφάνηκε με τις δηλώσεις μετανοίας και πλήρους υποταγής του κ Τσούμαρη στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ποιοι κατά την γνώμη σου θα αποστασιοποιηθούν απο τον κ. ΨαρρόΔημιουργήθηκε γραφείο συνεργασίας των δημάρχων Ελλάδας και Γερμανίας

Γραφείο συνεργασίας των δημάρχων Ελλάδας και Γερμανίας λειτουργεί από σήμερα στο Μέγαρο «Μακρίδη» στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από τη Γερμανία στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση. Στο συγκεκριμένο γραφείο θα βρίσκεται ένας εκπρόσωπος δήμου από την Ελλάδα και τη Γερμανία κάθε εβδομάδα. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν κατά την παρουσία του Γερμανού υφυπουργού εργασίας και εντεταλμένου της Γερμανίδας καγκελαρίου για την ελληνογερμανική συνεργασία, Χανς Γιοακίμ Φούχτελ, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή ημερίδα για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη.
«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Όλοι ονειρευόμασταν αυτή τη μέρα που θα ξεκινήσει η λειτουργία του ελληνογερμανικού γραφείου δημάρχων που θα είναι ένας τόπος συνάντησης των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης» τόνισε ο κ. Φούχτελ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων επισήμανε πως η Γερμανίδα καγκελάριος υποστηρίζει πολύ ενεργά όλη αυτή την πρωτοβουλία και ενημερώνεται τακτικά για κάθε εξέλιξη στον τομέα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης καθώς γνωρίζει τα δεινά που περνούν οι Έλληνες πολίτες. «Όλη η Ευρώπη ρίχνει το βλέμμα της σε τέτοιου είδους συνεργασίες που είναι πρωτοποριακές και νέες στον ευρωπαϊκό χώρο» τόνισε. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγής της στάσης της Γερμανίας με αφορμή σχετικές αναφορές του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, απάντησε: «συνήθως εμείς οι εκπρόσωποι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θέλουμε να τοποθετούμαστε ο καθένας σύμφωνα με τον δικό του ρόλο και τα καθήκοντά του».
Σχετικά με το ενδεχόμενο καταργήσεων και συγχωνεύσεων οργανισμών στην Ελλάδα έκανε λόγο για ελληνική υπόθεση και τόνισε ότι δεν επιθυμεί να αναμιχτεί σε θέματα εσωτερικής πολιτικής.

Εξάλλου ο κ. Φούχτελ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία των Hellenic Silver Stars που αποτελείται από Έλληνες που έχουν εργαστεί επί σειρά ετών στη Γερμανία και επιθυμούν να βοηθήσουν είτε προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανία είτε ενδεχομένως να φιλοξενήσουν στη Γερμανία νέους από την Ελλάδα.

Συναντήσεις με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Ο Γερμανός υφυπουργός Εργασίας είχε κατ ιδίαν συναντήσεις με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και συζήτησε μαζί τους θέματα αυτοδιοικητικής συνεργασίας.
«Ο κ. Φούχτελ είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα, ένας πολιτικός με σημαντική πορεία, ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το ρόλο που έχει, και ξέρει ότι η Ελλάδα και εμείς οι Έλληνες δεν δεχόμαστε υποδείξεις. Αυτό που θέλουμε είναι καλούς συμμάχους και φίλους που θα μας βοηθήσουν να βγούμε από την κρίση» τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο κ. Μπουτάρης τόνισε ότι στο επίκεντρο της διμερούς συνεργασίας βρίσκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και η προετοιμασία για την τέταρτη ελληνογερμανική συνάντηση που θα γίνει στη Νυρεμβέργη.
Επιχειρηματικές συνεργασίες Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αποδίδει η γερμανική πλευρά και στη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών. Αυτό το νόημα έχει και η παρουσία 40μελούς γερμανικής αποστολής τις ημέρες αυτές στη βόρεια Ελλάδα.

«Υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από γερμανικής πλευράς. Υπάρχουν στην αποστολή μας εκπρόσωποι βιοτεχνιών, εκπρόσωποι από τον αγροτικό και τον γεωργικό τομέα, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον αφορά τη δημιουργία στην Ελλάδα παραγωγικών γραμμών από γερμανικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν γεωργικά μηχανήματα ενώ θα υπάρξουν επαφές και με εκπροσώπους του κλάδου της βιοτεχνίας ετοίμων ενδυμάτων» σχολίασε ο κ. Φούχτελ.
Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στη Θεσσαλονίκη αναχωρεί για το Αμύνταιο όπου θα έχει επαφές για θέματα ενέργειας ενώ αύριο θα μεταβεί στην Κοζάνη.

Ευκαιρία για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για νέους 18 έως 35 ετών στην Γερμανία. Πληροφορίες αιτήσεις


Νέοι ηλικίας από 18 έως 35 ετών θα μπορούν να μεταβούν από τον ερχόμενο Αύγουστο με Σεπτέμβριο στη Γερμανία προκειμένου να συμμετάσχουν στο δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στη χώρα για την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σπουδαστών σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους, υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν απολυτήριο λυκείου και ενδιαφέρονται να λάβουν εκπαίδευση και επαγγελματική πρακτική κατάρτιση σε γερμανικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα από 2 έως 3,5 χρόνια ανάλογα με το επάγγελμα που θα επιλέξουν.Οι προετοιμασίες έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016.

Οι λεπτομέρειες παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη.
Παρουσιάζοντας τα οικονομικά δεδομένα του προγράμματος κινητικότητας, όπως το ονόμασε, ο Γερμανός υφυπουργός εργασίας και εντεταλμένος της Γερμανίδας καγκελαρίου για την ελληνογερμανική συνεργασία, Χανς Γιοακίμ Φούχτελ σημείωσε ότι η Γερμανία θα επενδύσει φέτος 41 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό και μέχρι το 2016, 139 εκατομμύρια ευρώ συνολικά από δικά της κονδύλια. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ύψους έξι δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, θα ξεκινήσει εντός του χρόνου πιλοτική εφαρμογή για την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων από την Αθήνα και την Κρήτη στον τομέα του τουρισμού ενώ εξετάζονται οι δυνατότητες επέκτασης της πιλοτικής εφαρμογής και στη βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Σοφία Τορνικίδου, συντονίστρια του προγράμματος, ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον ιδιαίτερα για εκπαίδευση στους τομείς του τουρισμού αλλά και σε επαγγέλματα του τεχνικού τομέα.

«Όπως όταν ενδιαφέρεται κάποιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αναζητά υποτροφίες, έτσι και στην περίπτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσφέρεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τρία χρόνια» σημείωσε και παρέπεμψε για περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.zav.de και www.thejobofmylife.de .

Αναφερόμενη στις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είπε ότι προσφέρονται προγράμματα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας, στα οποία συμμετέχουν ήδη αρκετά άτομα. Οι νέοι που θέλουν να λάβουν μέρος μπορούν να επικοινωνούν με τους υπευθύνους ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να επισκεφθούν τη Γερμανία για δουν από κοντά τους χώρους στους οποίους θα εκπαιδευτούν. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα κάλυψης ορισμένων εξόδων για μετακινήσεις από και προς την Ελλάδα, συμμετοχής σε προγράμματα κοινωνικής προσαρμογής και συνέχισης της εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας στη Γερμανία. Στη συνέχεια προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης με τους εργοδότες, με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή η γερμανική πλευρά σχετικά με τις λεπτομέρειες.


Πως θα κάνεις αίτηση εδώΤις οδηγίες για την αίτηση μπορείτε να τις βρείτε εδω


Το πρόσφατο πρόγραμμα ανάπτυξης, MobiPro-EU της ευρωπαϊκής κοινότητας δίνει την δυνατότητα σε άνεργους νέους (μέχρι 35 ετών) να προετοιμαστούν για μιά επαγγελματική, δυϊκή εκπαίδευση στην Γερμανία. Η Γερμανική κυβέρνηση θέλει απο την μία να μειώσει την ανεργία νέων στην Ευρώπη και απο την άλλη να καλύψει το κενό ειδικευμένου προσωπικού στις γερμανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδοτούνται μαθήματα γλώσσας, δαπάνες μετακίνησης για συνεντεύξεις καθώς και δαπάνες διαβίωσης κατά την διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης και της δυϊκής εκπαίδευσης. Αιτήσεις υποβάλουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: www.thejobofmylife.de


Στην Φρανκφούρτη θέλουν να σας κερδίσουν το Βιομηχανικό-Εμπορικό Επιμελητήριο (Industrie- und Handelskammer), η morfosis-διαχείρηση εκπαίδευσης, η Ένωση ξενοδοχείων και εστιατορείων (Hotel- und Gaststättenverband) και ο Σύνδεσμος ξενοδοχείων (Hotel Alliance) - στην αρχή για πρακτική εξάσκηση και μετέπειτα για την εκπαίδευση στο επάγγελμα μάγειρας/μαγείρισσα και στο επάγγελμα ειδικευμένος/η ξενοδοχουπάλληλος.

Κινδυνεύουν με απένταξη λόγω σοβαρών καθυστερήσεων 37 ενταγμένα έργα. Για τις καθυστερήσεις ευθύνονται οι δήμοι.


Τον κίνδυνο να χαθούν 56,1 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, εξαιτίας σοβαρών καθυστερήσεων σε 37 ενταγμένα έργα, επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.

Πρόκειται για 19 έργα αναβάθμισης του ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού σε 15 νοσοκομεία, προϋπολογισμού 24,1 εκατ. ευρώ και για 18 έργα κατασκευής βρεφικών και παιδικών σταθμών, προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα έργα για τα νοσοκομεία αφορούν, μεταξύ άλλων, προμήθεια ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, προμήθεια 30 ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, μετεγκατάσταση ιατρικών μονάδων και ανακατασκευή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Οι καθυστερήσεις στην πλειονότητά τους, λέει ο κ. Σγουρός, οφείλονται στις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Τα νοσοκομεία που έχουν καθυστερήσει τα έργα είναι το Μαιευτήριο Έλενα, τα δυο Νοσοκομεία Παίδων (Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού), το Π.Γ.Ν. Σωτηρία, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, το Γ.Ν.Α. Γεννηματάς, ο Ευαγγελισμός, το Γ.Π.Ν. Λαϊκό, το Οφθαλμιατρείο Αθήνας, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., το Λαϊκό, στη Δυτική Αττική το Αττικό, στον Πειραιά το Αντικαρκινικό Μεταξά, το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά και το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Αγ. Παντελεήμων.

Σε ό,τι αφορά τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς σε 17 δήμους της Αττικής, οι τέσσερις είναι χωρίς σύμβαση και οι 14 με σύμβαση, χωρίς όμως να παρουσιάζουν δαπάνες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη η κατασκευή τους. Ο κ. Σγουρός επισημαίνει ότι για τις καθυστερήσεις ευθύνονται οι δήμοι.

Ο δήμος μας θα πρέπει να κάλυψει μέρος των εξόδων μελλοντικών ακοπλοϊκών συνδέσεων με Μαλαισίνα και Βόρειες Σποράδες

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ή θα πρέπει να περιορίσει τις απαιτήσεις της ή θα πρέπει να συμμετάσχει στην κάλυψη των εξόδων των δρομολογίων, τόνισε σήμερα σε πάνελ σχετικά με την ακτοπλοία, στο πλαίσιο του 2ου Posidonia Sea Tourism Forum, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) κ. Μιχάλης Σακέλλης.

«Η αποχώρηση και η πώληση πλοίων φαίνεται επιβεβλημένη. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να περιορίσει τις απαιτήσεις στις αναγκαίες ή διαφορετικά να συμμετάσχει στο κόστος κάλυψης των εξόδων των δρομολογίων. Σε μια περίοδο κρίσης δεν μπορούμε να μιλάμε για πολυτέλειες και μάλιστα όταν δεν θέλουμε να τις πληρώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων.

Όπως είπε ο κ. Σακέλλης, «η πτώση της κίνησης έχει αποτέλεσμα την ανάγκη προσαρμογής του ακτοπλοϊκού στόλου στα νέα δεδομένα. Υπάρχουν γραμμές όπου τα πλοία εκτελούν το 50% των δρομολογίων που έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ενώ σε άλλες η πληρότητα των πλοίων είναι εξαιρετικά χαμηλή λόγω της εκτέλεσης δρομολογίων χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες συγκοινωνιακές ανάγκες».


Χωρίς αλλαγές η συχνότητα και ο αριθμός των δρομολογίων

Ο κ. Σακέλλης επεσήμανε ότι τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, ενώ και για το καλοκαίρι δεν προβλέπονται αλλαγές σε σχέση με το 2012 σε ό,τι αφορά στον αριθμό και στη συχνότητα των δρομολογίων. Τόνισε ακόμη ότι οι 7.000.000 ξένοι τουρίστες που περνούν και θα περάσουν τις διακοπές τους στα νησιά όχι μόνο θα εξυπηρετηθούν από τα πλοία μας αλλά θα απολαύσουν και ποιοτικές υπηρεσίες.

Τόνισε επιπλέον ότι μεγάλο θέμα παραμένει το ύψος των ναύλων.

ΟΜΙΛΙΑ κ. Μ. ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΤΟ "The Posidonia Sea Tourism Forum"

Γαλάζιες σημαίες στην Εύβοια
Γαλάζια σημαία σε 2 παραλίες της Χαλκίδας
Με αφορμή την έλευση του καλοκαιριού, ο Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης και Περιβάλλοντος Χαλκίδας, με ανακοίνωση του ενημερώνει τον κόσμο ότι στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», εντάχθηκαν οι παραλίες: Αλυκες Δροσιάς και Λευκαντί Βασιλικού.
Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (ΔΟΑΣΠΠΕΧ), στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν τη διαχείριση και την ανάδειξη των αξιών της Οικολογίας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος, ενέταξε την παραλία Λευκαντί Βασιλικού στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2013, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις κολυμβητικών υποδομών και καθαρότητας των θαλασσίων υδάτων. Πρόκειται για τη δεύτερη παραλία του Δ. Χαλκιδέων που βραβεύεται με «Γαλάζια Σημαία» αφού την παράδοση κρατά τα τελευταία χρόνια η παραλία των Αλυκών στη Δροσιά.Η σημασία αυτών των βραβεύσεων, ιδιαίτερα στην εποχή μας, δείχνει το δρόμο που πρέπει να ανοίγει η τοπική αυτοδιοίκηση ώστε, αφενός να εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των δημοτών και αφετέρου να προβάλλονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός τόπου, στην προκειμένη περίπτωση στον τουριστικό τομέα, για να αναπτύσσεται η υγιής επιχειρηματική πρωτοβουλία.Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Περιβάλλοντος Χαλκίδας θα αναδείξει το γεγονός της βράβευσης των δύο παραλιών του Δ. Χαλκιδέων, με ποικίλες εκδηλώσεις - δραστηριότητες ναυταθλητικές, δημιουργικής απασχόλησης, πολιτιστικές – από τον ερχόμενο μήνα.

ριακόσιες ενενήντα τρεις (393) Ελληνικές ακτές και εννέα (9) μαρίνες κέρδισαν φέτος το διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ”

Σε μια πανηγυρική εκδήλωση, στην ακτή Βούλα Α’ (South Coast), πάνω στο κύμα, ανακοινώθηκαν το Σάββατο 25 Μαΐου οι βραβευμένες ακτές και μαρίνες για το 2013 από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”. Με 393 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι, όπως τα τελευταία χρόνια τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 49 χώρες.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, κύριος Αναστάσιος Λιάσκος, ο οποίος απηύθυνε θερμό χαιρετισμό εκφράζοντας την σημασία που αποδίδει το Υπουργείο στα προγράμματα “Γαλάζιες Σημαίες” και “Green Key” για την καλή περιβαλλοντική εικόνα της χώρας και την προώθηση του Πράσινου Τουρισμού στην Ελλάδα.

Παραβρέθηκαν, επίσης, Δήμαρχοι βραβευμένων περιοχών, ο Διοικητής του Λιμεναρχείου Βούλας, καθώς και άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι φορέων, τονίζοντας με την παρουσία τους τη σημασία της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση, που αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής των χιλιάδων λουόμενων, πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα τις Γαλάζιες Σημαίες, τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για την εκδήλωση από τους εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης. Στα εργαστήρια έπαιξαν και έμαθαν, με την καθοδήγηση εκπαιδευμένων εθελοντών, παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Βούλας, αλλά και παιδιά που ήρθαν για να απολαύσουν την καθαρή θάλασσα και τις υπηρεσίες που απαντώνται σε όλες τις παραλίες με Γαλάζια Σημαία. Ακολούθησε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη επίδειξη βασικών αρχών ναυαγοσωστικής και Α’ βοηθειών από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.) που τράβηξε τα βλέμματα πολλών.

Την παράσταση, όμως, έκλεψαν οι μικροί μαθητές που παρέλασαν κρατώντας πλακάτ με τον αριθμό των βραβευμένων παραλιών ανά τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοικητική περιοχή, στην πιο πρωτότυπη και εμπνευσμένη ανακοίνωση Γαλάζιων Σημαιών! Την εμψύχωση ανέλαβε ο Ευτύχης Μπλέτσας με τη γεμάτη ζωντάνια συμμετοχή του.

Υπερήφανος χορηγός των Γαλάζιων Σημαιών είναι και για το 2013 η NIVEA SUN, η οποία φρόντισε για την προστασία των παιδιών κάτω απ’τον ήλιο. Υποστηρικτής της εκδήλωσης ήταν η ακτή Βούλα Α (South Coast), ενώ χορηγός επικοινωνίας ο σταθμός Ρυθμός 94,3 FM, που διέδωσε το μήνυμα των Γαλάζιων Σημαιών σε ολοήμερο live με τη συμμετοχή επωνύμων προσωπικοτήτων.

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.103 ακτές και 626 μαρίνες σε όλο τον κόσμο. Γίνεται προσπάθεια, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς φορείς, να αυξηθεί ο αριθμός των ελληνικών βραβευμένων μαρινών. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος όλες οι ακτές και οι μαρίνες θα παρακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για την πλήρη τήρηση των κριτηρίων του Προγράμματος. Η Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΚΑ πραγματοποιεί κάθε χρόνο τις δειγματοληψίες για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κολύμβησης, που συνδυάζεται στο Μητρώο με την γενική κατάσταση της ακτής και αποδίδει τον επίσημο χαρακτηρισμό των εθνικών υδάτων σε εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία του Μητρώου στέλνονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕΠΦ συνεργάζεται με την ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ και κάνει χρήση των παραπάνω δημοσιοποιημένων, επίσημων αποτελεσμάτων των ελέγχων για τη συμμετοχή των φορέων διαχείρισης των ακτών στο Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”.

Σημειώνεται ότι, για την απόδοση της Γαλάζιας Σημαίας σε μιαν ακτή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ποιότητα νερών σε αυτήν, με βάση τον παραπάνω επίσημο χαρακτηρισμό, να είναι Εξαιρετική.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά, Υπεύθυνη Συντονισμού Προγράμματος

Τηλ.: 210 325 5341/εσωτ. 103, Fax: 210 322 5285

E-mail: blueflag@eepf.gr Ιστοσελίδα: www.eepf.gr/blueflag

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία για χρήση σε δημοσιεύματα σχετικά με το πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών στην Ελλάδα:
Αφίσα και Φυλλάδιο του προγράμματος 2013 (ελληνικά και αγγλικά)
Χαμηλή ανάλυση (6ΜΒ) http://www.blueflag.gr/files/GS2013-afissa-fylladio-LOWRES.zip
Υψηλή ανάλυση (50ΜΒ) http://www.blueflag.gr/files/GS2013-afissa-fylladio-HIRES.zip
Λογότυπα σχετικά με το πρόγραμμα
http://www.blueflag.gr/files/GS2013-logos.zip
Φωτογραφίες από την ανακοίνωση των βραβεύσεων για το 2013
http://www.blueflag.gr/files/GalaziesSimaies-photos-20130525.zip
Φωτογραφίες από ακτές
http://www.blueflag.gr/files/GS2013-photos-aktes.zip
ΣυνημμένοΜέγεθος
istoriko_eepf_2013.doc127 KB
katalogos_vraveymenon_akton_kai_marinon_2013.doc60.5 KB
greek_beaches_and_marinas_awarded_the_blue_flag_2013.doc60 KB
statistika_stoiheia_2013.doc99.5 KB
deltio_typoy_-_2013.doc304 KB