Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ποια έκταση στην Κρύα Βρύση είναι προς πώληση στο ΤΑΙΠΕΔ; (Χάρτες)

Η έκταση προς πώληση στην Κρύα Βρύση


από την σελίδα του kireas.org


Πωλείται ο υγρότοπος και ο αρχαιολογικός χώρος Κηρίνθου


Ο kireas.org εξασφάλισε από το δήμο χάρτες για το κτήμα της Κρύας βρύσης που θα βγει στο σφυρί μέσω ΤΑΙΠΕΔ (κόκκινη γραμμή), Όλος ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος σαν υγρότοπος (δες σελ. 163 του ΓΠΣ Κηρέως) και ένα μεγάλο μέρος του είναι χαρακτηρισμένο σαν αρχαιολογικός χώρος (κίτρινη γραμμή).


Στους υγρότοπους απαγορεύεται κάθε δόμηση.
Για τον αρχαιολογικό χώρο αρχαίας Κηρίνθου η ΙΑ ΕΚΠΑ με το υπ’ αριθμ. 895/28-3-14 έγγραφό της εισηγήθηκε προς το ΥΠΠΟ τη θεσμοθέτηση Ζωνών Προστασίας Α’ – απολύτου για το λόφο «Καστρί» και Β’ για την κοιλάδα Πελεκίου, την περιοχή Κρύας Βρύσης και το λόφο του Προφήτη Ηλία. Μετά τη θεσμοθέτηση των  προτεινόμενων ζωνών προστασίας Α’ και Β’ θα κατισχύουν οι όροι και περιορισμοί που θα καθοριστούν με την απόφαση κήρυξης. Στην Ζώνη Προστασίας Α απαγορεύεται παντελώς η δόμηση. Στην Ζώνη Προστασίας Β  ισχύουν δυνάμει κοινής υπουργικής απόφασης ειδικές ρυθμίσεις ως προς τους όρους δόμησης ή της χρήσης γης ή τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες ή και όλους τους πιο πάνω περιορισμούς.


ΣΗΜ. Ο χάρτης είναι προσεγγιστικός και κάποια μικρά λάθη μπορεί να υπάρχουν κατά την μεταφορά των τοπογραφικών σχεδίων του δήμου στο google earth

Ο διαδραστικός χάρτης στο google

Ο υγρότοπος Βούδουρου από το ΓΠΣ Κηρέως

Μελέτη για τηλεμετρικό σύστημα ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου μαςΜε το σύστημα τηλε-ελέγχου εξασφαλίζεται μέσω H/Y η παρουσίαση όλων των δεδομένων του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, η δυνατότητα εξοικονόμησης υδάτινων πόρων και η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τον κάτοικο - καταναλωτή του Δήμου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ ανέθεσε στο μελετητή κ********* τη σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Μελέτη συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή των οικισμών: Λίμνη, Ροβιές και Κεχριές Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας» σύμφωνα με την προσφορά του αντί του ποσού 14.350,00€ πλέον φ.π.α..


Η μελέτη συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης  αφορά τους οικισμούς: Λίμνη, Ροβιές και Κεχριές . Στόχος είναι να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος έλεγχος ποιότητας και  ποσότητας του παραγόμενου και καταναλώμενου νερού και θα εξασφαλιστεί η ορθότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, με οικονομικότερο τρόπο και θα συμβάλλει στην
απόκτησης κατάλληλης ωριμότητας των έργων προκειμένου να ενταχθούν και να
χρηματοδοτηθούν από πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ.Τι είναι η Τηλεμετρία

Η τηλεμετρία είναι η επιστήμη που επιτρέπει την συλλογή δεδομένων εξ αποστάσεως. Συνήθως πρόκειται για επιστημονικά δεδομένα. Ένα παράδειγμα τηλεμετρικού δικτύου είναι ένα σεισμολογικό δίκτυο. Με τον όρο τηλεμετρία εννοείται συνήθως η ασύρματη μετάδοση δεδομένων με χρήση πομποδεκτών μεγάλης ή μικρής εμβέλειας, τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων κλπ, αλλά και η καλωδιακή μετάδοση δεδομένων κυρίως σήμερα μέσω δικτύων όπως το ίντερνετ ή μέσω τηλεφωνικού δικτύου.Υπόθεση των Δήμων η διαχείριση των αστικών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών


Πατούλης ΦΟΣΔΑ

Την αδιαπραγμάτευτη και πάγια θέση της ΚΕΔΕ πως η διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να χειρίζονται αποκλειστικά οι Δήμοι, χωρίς κηδεμονίες, διατύπωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης στη σύνοδο του Δικτύου ΦΟΔΣΑ με θέμα «Παρόν και Μέλλον στη διαχείριση στερεών αποβλήτων» που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κατά την τοποθέτηση του, ο κ. Πατούλης ανέπτυξε τους άξονες στρατηγικής και τις βασικές θέσεις της ΚΕΔΕ για το ζήτημα οι οποίες είναι προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους τους ΦΟΔΣΑ και όλους τους φορείς αυτοδιοίκησης και οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:


 • Η θεσμική αρμοδιότητα στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι ευθύνη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, η οποία και εισπράττει από τους πολίτες ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει.
 • Ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος και προφανώς δεν συναρτάται από τον τρόπο υλοποίησης και λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεων και δράσεων που προβλέπονται στους οικείους περιφερειακούς σχεδιασμούς.
 • Παρουσιάζονται αυθαίρετα ως ρεαλιστικοί στόχοι, για τα επόμενα πέντε χρόνια, στόχοι που προσεγγίστηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις επιτεύχθηκαν σε ορίζοντα 20ετίας. Εμείς ως ΚΕΔΕ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε στόχους που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν, επειδή κάποιοι θέλουν να βάλουν αυτογκόλ στην Αυτοδιοίκηση.
 • Για τα ΣΔΙΤ η ΚΕΔΕ πιστεύει ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις χρηματοδότησης με μόνο κριτήριο τη βιωσιμότητα των συστημάτων από περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική άποψη και να ζητήσει μια συγκεκριμένη εξέταση των έργων, ένα προς ένα. Δεν είμαστε αντίθετοι σε κανένα τρόπο χρηματοδότησης και διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων αρκεί να τηρούνται τα πιο πάνω κριτήρια.
 • Για τα νησιά πιστεύουμε ότι απαιτείται άμεσα μια νέα θεώρηση, με έμφαση στην ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή, αξιοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών και ανάδειξη του εθνικού χαρακτήρα των νησιών μέσω της προώθησης της ιδέας των νησιών μηδενικών αποβλήτων.
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ

Ο κ. Πατούλης, επικαλούμενος και τη σχετική ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη οι ΦΟΔΣΑ να είναι βιώσιμοι, λειτουργικοί, με διασφαλισμένους πόρους και επισήμανε πως «δεν πρέπει πρωτοβουλίες της Κεντρικής Κυβέρνησης να δημιουργούν εμπόδια σε σχεδιασμό, έργα και προγραμματισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σε σχέση με τη χωρική τους αναφορά τόνισε πως δεν είναι εφικτό να υπάρξει ομοιογενής νομική προσωπικότητα παντού για τους ΦΟΔΣΑ ούτε ενιαία ανθρωπογεωγραφική αναφορά και πρόσθεσε πως θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας φορέων διαχείρισης και πέραν του ενός Περιφερειακού Φορέα χωρίς όμως να παραβιάζεται το επίπεδο της χωρικής ενότητας του νομού (περιφερειακής ενότητας).

Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε, την ανάγκη αυτή μπορούν να διαπιστώσουν και να έχουν την αποκλειστική ευθύνη να το αποφασίσουν οι φορείς της Α’ βάθμιας Αυτοδιοίκησης, και καμία άλλη κοντόφθαλμη και χωρίς κριτήρια λογική.

Παράλληλα σημείωσε πως δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν περιορισμοί στη νομική μορφή, των νέων φορέων διαχείρισης των ΔΙΣΑ και επισήμανε πως ο Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ απαντά σε κάθε ανάγκη και σχήμα που οι φορείς της αυτοδιοίκησης θ’ αποφασίσουν, ως τη βέλτιστη επιλογή.

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη διευθέτησης συγκεκριμένων ζητημάτων πέρα από αυτών που καλείται να ρυθμίσει το Σχέδιο Νόμου για τους φορείς διαχείρισης όπως:

 • H επιτάχυνση όλων των επιμέρους διαδικασιών και θεσμικών ρυθμίσεων για τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, διαδικασίες δημιουργίας των νέων φορέων (ΔΙΣΑ) αλλά και του θεσμικού πλαισίου για τα Πράσινα Σημεία και τις εγκαταστάσεις αποκεντρωμένης διαχείρισης.
 • Καμία ακύρωση σχεδιασμών, έργων και διαδικασιών που έχουν δρομολογηθεί τη προηγούμενη περίοδο
 • Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Φορείς Διαχείρισης από μόνο του δεν αρκεί για τη λειτουργική μετάβαση στους νέους φορείς. Η ΚΕΔΕ, το ΙΤΑ, ειδικοί επιστήμονες με την ευθύνη της επιτροπής Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ επεξεργάζεται μία ολοκληρωμένη πρόταση κριτηρίων και μεθοδολογικών εργαλείων που θα βοηθήσουν στην οριστικοποίηση ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου νόμου για τους φορείς διαχείρισης.
 • Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος οριζόντιας, συλλογικής υποστήριξης των νέων φορέων διαχείρισης για την επίλυση θεσμικών, λειτουργικών, τεχνικών και νομικών ζητημάτωνΣτην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε και στο περιεχόμενο του Νομοσχεδίου για την ανακύκλωση.

Ειδικότερα εξέφρασε την αντίθεση του στην «επιχειρούμενη «κρατικοποίηση» του ΔΣ του ΕΟΑΝ, αφού το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση της συμμετοχής των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων και της κοινωνίας των πολιτών που ουσιαστικά είναι αυτοί που χρηματοδοτούν το σύστημα» κάνοντας λόγο για «παράδειγμα οπισθοδρόμησης».

Επίσης διατύπωσε την κατηγορηματική του διαφωνία με το γεγονός ότι κάποιοι, όπως ανέφερε, «προσπαθούν να επιβληθεί στους ΟΤΑ υποχρεωτικό μοντέλο συλλογής ακυρώνοντας την αρμοδιότητά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη μέθοδο συλλογής με βάση τις τοπικές συνθήκες».

Παράλληλα χαρακτήρισε ατεκμηρίωτη την πρόβλεψη του ν/σ, οι ΟΤΑ να υποχρεώνονται να εφαρμόσουν 4 ρεύματα ανακύκλωσης, ενώ εξέφρασε την αντίθεση του και με την οδηγία που υποχρεώνει τους ΟΤΑ να υποβάλλουν προς έγκριση εκ νέου τα ΤΣΔΑ στον ΕΟΑΝ αγνοώντας ότι αυτά έχουν ήδη υποβληθεί στις Περιφέρειες ενόψει έγκρισης νέων ΠΕΣΔΑ.

Ο κ. Πατούλης διαμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση πως η Αυτοδιοίκηση θα προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις για οριστική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και δεν θα ανεχθεί κάποιοι να αποφασίσουν για θέματα που την αφορούν ερήμην της. «Δεν θα αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του.

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Έκανε την παραλία της Κρύας Βρύσης χωράφι του
από την σελιδα του kireas.org

 Παράνομο όργωμα της παραλίας της Κρύας Βρύσης

Μετά από καταγγελία κάτοικων της περιοχής ο kireas.org διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο μέρος  της παραλίας   Κρύας Βρύσης έχει παράνομα οργωθεί με αλέτρι.  Οι άμμοθίνες (αναχώματα άμμου)  που προστατεύουν από το χειμερινό κύμα  έχουν ισοπεδωθεί και η υδρόβια παράκτια βλάστηση  σημαντικής οικολογικής αξίας έχει εκχερσωθεί . Στην ίδια έκταση  ο kireas.org είχε επανα-φυτεύσει  το φθινόπωρο βολβούς   του απειλούμενου  με εξαφάνιση κρίνου της θαλάσσης (Pancratium maritimum). Η  ενέργεια αυτή είναι παράνομη  αφού για κάθε επέμβαση στην παραλία και τον αιγιαλό  απαιτείται άδεια από το καθ`ύλην αρμόδιο όργανο.
Ο νόμος 2971/2001 (αρθ.   29) και η ΥΑ Δ 10Β1053970/1672ΕΞ 2013/ (ΦΕΚΒ/801/05.04.2013,   άρθρο 7) απαγορεύουν οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας,  και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.
Ο kireas.org κατήγγειλε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα στις αρμόδιες υπηρεσίες  σύμφωνα με όσα προβλέπει η εγκύκλιος αρ. 01/2013 του  Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας» και περιμένει την ανταπόκριση τους.
kireas.org

Με νεα δίκη του Δημάρχου, κανονισμό λειτουργίας ΔΣ, Κάμπιγκ Λίμνης, πολιτιστικές εκδηλώσεις , ΤΑΙΠΕΔ για Κρύα Βρύση και το τοπικό σχέδιο διαχείρισης σκουπιδιών θα ασχοληθεί το Δημ. Συμβούλιο στις 4 Ιουλίου

Το θέμα  των πυροφυλάκων ξαναμπαίνει στο δημοτικό συμβούλιο  στα πλαίσια της μάχης  υποσκελισμού του κ.  Καλυβιώτη από το γνωστό  κατεστημένο 


Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην  Λίμνη, την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 ,ώρα 19.30, θα ασχοληθεί με  τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (ΣΗΜ. Το θέμα του κανονισμού είχε ξανατεθεί Δημ. Συμβούλιο στις 28.1.13)

2. Απόδοση εξηγήσεων από τον Δήμαρχο προς τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα που προέκυψε από την δημοσιοποίηση της συνομιλίας του Δημάρχου, σχετικά με την απασχόληση των πυροφυλάκων, στα ηλεκτρονικά κι έντυπα μέσα ενημέρωσης

3. Αξιοποίηση οικοπέδου στη θέση Σπιάδα (πρώην Κάμπιγκ)
Εισηγητής: κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος

4. Πρωτόκολλο Παράδοσης –Παραλαβής μεταξύ του Δήμου και της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. πρωτ. ΔΔΠ0018618 / ΕΞ2015/925Β/30-11-2015 ανακλητική απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
Εισηγητής : κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος

5. Περί μίσθωσης κυλικείου στο Παλιό Γυμνάσιο Λίμνης-Ορισμός Επιτροπής δημοπρασίας
Εισηγητής: κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος

6. Παράταση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για το γραφείο Ανταποκριτή στο Δήμο μας.
Εισηγητής: κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος

7. Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων
Εισηγητής : κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος

8. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016

Εισηγητής: κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος

9. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης «Βελτίωση και Αναβάθμιση πλατειών και πεζόδρομων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας ,με την τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης στην πηγή».
Εισηγητής : κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος


10. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α) και του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Εισηγητής: κ. Καλυβιώτης Χρήστος,Δήμαρχος

11. α) Αποδοχή διάθεσης οχημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς χρήση στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έως 31/12/2016.

β) Αποδοχή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μηχανημάτων και

γ) Αποδοχή των όρων διάθεσης των μηχανημάτων σύμφωνα με το αρ.πρωτ.: 86665/2326/06-06-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος

12. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών «ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ-ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ»

14. Έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου Ροβιών» - Κατανομή ΣΑΤΑ για πληρωμή του έργου.

15. Αίτημα Κατοίκων και Φορέων Κηρίνθου για το Δημόσιο κτήμα Κρύας Βρύσης.

16.Εγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας

17. Αίτηση Αθλητικής Ένωσης Κηρίνθου (ΑΕΚ) περί «Παραχώρησης κοινοτικού χώρου»

18. Η αρίθμ.20/2016 απόφαση ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέμα «Τιμολογιακή Πολιτική αναμόρφωση της υπ’ αρίθμ.19/2016 απόφασης»

19.Καθορισμός χώρου επόμενης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

Εκτος Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ ο Καλυβιώτης
Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιτέας πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Στερεάς Ελλάδας στην οποία δεν συμμετείχε ο Δήμος μας ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Στην συνέλευση, που πρoήδρευσε ο δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και μάλιστα αποφασίστηκε να σταλεί

επιστολή στον πρωθυπουργό, σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΦΟΔΣΑ από τις κυβερνητικές επιλογές, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για απώλεια επενδύσεων που έχουν προγραμματιστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, διεξήχθησαν και αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο συμμετέχουν ως τακτικά μέλη οι: Αμφιτρίτη Αλημπατέ, Λίνα Ευσταθίου, Βασίλης Καθαροσπόρης, Γεώργιος Καπετζώνης, Νικόλαος Λιόλιος, Αθανάσιος Μπουραντάς, Σπύρος Νικολάου, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Περγάλιας, Νικόλαος Σουλιώτης, και Νικόλαος Σταυρογιάννης και ως αναπληρωματικά οι: Αλέξανδρος Αλούκος και Γεώργιος Γώγος.

Ο δήμαρχος Χαλκιδέων, με την ιδιότητα και του προέδρου της γενικής συνέλευσης, ευχήθηκε στη νέα διοίκηση του Φορέα επιτυχία στο έργο της, που στόχο έχει την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και του Δήμου Χαλκιδέων


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας καιΔήμου Χαλκιδέων με αντικείμενο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τον Δήμο Χαλκιδέων / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τα παρακάτω έργα και μελέτες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας που έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Στην Χαλκίδα σήμερα ………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. Του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας που εδρεύει στην Λίμνη Ευβοίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας κ. Καλυβιώτη Xρήστο 2. Του Δήμου Χαλκιδέων που εδρεύει στην Χαλκίδα Ευβοίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Δήμου Χαλκιδέων κ. Παγώνη Χρήστο Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 περί σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:


ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Υπάρχει αναγκαιότητα της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας ή επιβλέπουσας υπηρεσίας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για την παραγωγική αξιοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε τεχνικά θέματα όπως:

1. Η σύνταξη μελετών έργων & επίβλεψη εκτέλεσης έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τουΠ.Δ./τος 171/1987

2. Η σύνταξη μελετών υπηρεσιών και επίβλεψη εκτέλεσης υπηρεσιών ή μελετών από ιδιώτες μελετητές , που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3316/05.

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας υπηρεσίας από τον Δήμο Χαλκιδέων/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Αυτοτελές τμήμα υποστήριξης και εκτέλεσης έργων και μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης, για τα παρακάτω έργα και μελέτες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας του έτους 2016:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
1.Τοπογραφική αποτύπωση οικισμού Αγίας Άννας

2. Τοπογραφική αποτύπωση οικισμού Ροβιών
3. Τοπογραφική αποτύπωση οδού σύνδεσης παραλίας Αγκάλης με οικισμό Κρύας Βρύσης
4. Μελέτη ΒΙΟΚΑ Αγκάλης
5. Μελέτη ΒΙΟΚΑ Κερασιάς
6. Συνολική αναθεώρηση μελέτης γηπέδου Ροβιών


ΆΡΘΡΟ 2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συμφωνείται ότι το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής θα διατεθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Άγιας Άννας στον Δήμο Χαλκιδέων/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Αυτοτελές τμήμα υποστήριξης και εκτέλεσης έργων και μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης και η αξιοποίηση του προσωπικού αυτού θα γίνει αποκλειστικά για έργα και μελέτες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Άγιας Άννας σε συνεργασία με το Δήμο Χαλκιδέων.ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής, αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών και διαρκεί μέχρι την 31-12-2016

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία αποτελείται από:
1. Εκπρόσωπο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας κ. Καλυβιώτη Χρήστο (Δήμαρχο)
2. Εκπρόσωπο του Δήμου Χαλκιδέων κ. Παγώνη Χρήστο (Δήμαρχο)
3. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκιδέων κ. Κλάγκο Φίλιππο
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρεί (ή εκπληρεί πλημμελώς) τις υποχρεώσεις του, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.
Κάθε διαφορά μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ν. Ευβοίας


Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

Χαλκίδα -2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΙ. Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα ανωτέρω έργα και μελέτες θα εκτελέσει το αυτοτελές τμήμα Υποστήριξης , εκτέλεσης έργων και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων.
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, Χρήστο Παγώνη, για την υπογραφή των σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων .

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Προς ένα νέο μοντέλο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στους Δήμους

#ΓΑΒΡΙΗΛ Α. ΚΟΥΡΗΣ, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά, Κοινωνικός-Πολιτικός Επιστήμων, B.A., M.Sc.

Το ζήτημα της αναπροσαρμογής του τρόπου και των κριτηρίων κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων – το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον κομβικά αλλά και ακανθώδη ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού – ήλθε εκ νέου στο προσκήνιο μετά και τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή από τα Χανιά – στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τους Δημάρχους του Νομού – με τις οποίες έκανε λόγο για διεύρυνση των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ στους Δήμους. Ο Υπουργός Εσωτερικών – προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα – πρότεινε μεταξύ άλλων, όπως συμπεριληφθούν στα υφιστάμενα κριτήρια κατανομής και νέα κριτήρια όπως αυτά της της μορφολογίας και της ιστορικότητας του κάθε Δήμου, ανοίγοντας έτσι κατ’ ουσία, τη δημόσια συζήτηση γι’ αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει πολλάκις κατά το παρελθόν την Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού.
Η τελευταία φορά όπου συζητήθηκε εκτενώς το εν λόγω θέμα στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, ήταν το 2013 κατά τη διάρκεια του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στο οποίο είχε – μεταξύ άλλων – επισημανθεί ότι “ο τρόπος κατανομής που είχε καθιερωθεί προ 15ετίας, είναι άδικος και αδιαφανής, καθώς είχαν μεσολαβήσει πολλές τροποποιήσεις, πλείστες μεταφορές αρμοδιοτήτων, η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και δύο απογραφές πληθυσμού”[1].

Το εν λόγω ζήτημα ωστόσο – το οποίο έχει κατά καιρούς αποτελέσει αφορμή για διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (αλλά και μεταξύ Δήμων με διαφορετικά μεγέθη και χαρακτηριστικά) – είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να προσεγγιστεί με τρόπο αποσπασματικό και αποκομμένο από το ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια.
Αντίθετα, η διατύπωση μιας εμπεριστατωμένης και τεχνικά άρτιας πρότασης για τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων, οφείλει:

(α) να αξιολογήσει ενδελεχώς την κατάσταση του υπάρχοντος συστήματος κατανομής των ΚΑΠ (αλλά και των λοιπών χρηματοδοτήσεων/επιχορηγήσεων των Δήμων), καταγράφοντας και αναλύοντας τις αντικειμενικές αδυναμίες/στρεβλώσεις αυτού και
(β) να επανακαθορίσει τα κριτήρια (π.χ. δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, ιστορικά-πολιτιστικά, κ.α.) βάσει των οποίων θα καταστεί περισσότερο ορθολογική η κατανομή των ΚΑΠ, λαμβάνοντας ταυτόχρονα πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα τελευταία έξι χρόνια, αντιμετωπίζει:
 • μία πρωτοφανή περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, κυρίως των ΚΑΠ, σε ποσοστό άνω του 60%, που συνοδεύεται συχνά από καθυστερημένη απόδοσή τους.
 • τον περιορισμό και τη στασιμότητα αρχικά, αλλά τώρα πια την πτώση, πολλών ιδίων εσόδων της (δημοτικοί φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές) λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί προς τους οικονομικά αδύναμους δημότες και τις τοπικές επιχειρήσεις.
 • τις περιορισμένες δυνατότητες του ΕΣΠΑ να συμβάλει στην προώθηση των τοπικών επενδύσεων και στην αναβάθμιση των υποδομών. Επιπλέον ο δανεισμός για χρηματοδότηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και υποδομών έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί και έχει περιοριστεί στην χρηματοδότηση – αναδιάρθρωση των οικονομικών της οφειλών.
 • την συνεχή αποψίλωση του προσωπικού (κύρια λόγω συνταξιοδοτήσεων) την ίδια στιγμή που και οι συμβάσεις έργου / Ι.∆.Ο.Χ. έχουν μειωθεί δραστικά.
 • το αυξημένο διαχειριστικό κόστος που επιβάλουν οι δημοσιονομικοί κανόνες και διαδικασίες και οι νέες δομές οικονομικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί από το Κράτος (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, κλπ).
 • τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των κοινωνικών δομών (Παιδικοί σταθμοί, Κ.∆.Α.Π., Βοήθεια στο Σπίτι, κ.α.) και των κοινωνικών πρωτοβουλιών (συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία, φαρμακεία, κ.α.) όπως προκύπτουν από την αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών που προκαλεί η κοινωνικο-οικονομική κρίση.
Σε κάθε περίπτωση, στόχος και ζητούμενο της όλης διαδικασίας επαναπροσδιορισμού του συστήματος υπολογισμού και κατανομής των ΚΑΠ (πρέπει να) είναι αφενός ο περιορισμός των ανισοτήτων μεταξύ των Δήμων της χώρας – «γεφυρώνοντας» αστοχίες, αποκλίσεις και πιθανές αδικίες που το υφιστάμενο σύστημα δημιουργεί – και αφετέρου η εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρω­ση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, όπως το Σύνταγμα της Ελλάδας ορίζει (άρθρο 102 παρ. 5), μέσω ενός αξιόπιστου και αντικειμενικού μηχανισμού οικονομικής στήριξης και εξισορρόπησης των Δήμων.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτεύουσα δέσμη κριτήριων που θα μπορούσε – κατά την άποψη μου – να συμπεριληφθεί στο νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ στους Δήμους, περιλαμβάνει οκτώ (8) κριτήρια τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

1. Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας του κάθε Δήμου
Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των δήμων περιλαμβάνει τις δαπάνες εκείνες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τον «Καλλικράτη», με τις οποίες παρέχεται στον πληθυσμό ευθύνης τους ένα βασικό – ενιαίο επίπεδο δημοτικών υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο οι κάτοικοι σε όλη την χώρα, ανεξάρτητα από τον Δήμο στον οποίο κατοικούν, απολαμβάνουν ένα κοινό επίπεδο υπηρεσιών, με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται υποχρεωτικά από όλους τους Δήμους, δεν είναι ανταποδοτικές και η άσκησή τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από ευρωπαϊκές ή εθνικές επιχορηγήσεις. Ως εκ τούτου, η ένταξη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας στα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ, διασφαλίζει ότι ένα σημαντικό τμήμα των πόρων που κατανέμονται στους Δήμους, κατευθύνεται σ’ αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την άσκηση αρμοδιοτήτων, απαραίτητων για τη συγκρότηση και λειτουργία των Δήμων ως τοπικών διοικητικών θεσμών.
Στο ελάχιστο λειτουργικό κόστος, σύμφωνα με μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2013 από την ΕΕΤΑΑ για λογαριασμό της ΚΕΔΕ – συμπεριλαμβάνονται:
 • οι δαπάνες μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε κάθε Δήμο,
 • οι αμοιβές και τα έξοδα αιρετών, ελεύθερων επαγγελματιών και τρίτων (Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, κλπ)
 • οι πληρωμές Τρίτων (επικοινωνίες, μισθώματα, ασφάλιστρα ΙΧ, συντήρηση-επισκευή παγίων, ύδρευση, φωτισμός κλπ).
 • οι μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα και εισφορές (απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές, Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς, υποχρεωτικές εισφορές, χρηματικά βοηθήματα σε απόρους, κ.α.)
 • οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων υλικών.
 • οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημοσίας πίστης.
 • η πληρωμή φόρων – τελών.
 • η πληρωμή λοιπών γενικών εξόδων των Δήμων (π.χ. υποχρεωτικές δημοσιεύσεις διακηρύξεων, κλπ.).
2. Πληθυσμός
Για την κατανομή των ΚΑΠ των Δήμων προτείνεται όπως λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός (de facto) πληθυσμός, όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εναλλακτικά και προκειμένου να εξομαλυνθούν τυχόν διαφορές ή αποκλίσεις από τον μόνιμο πληθυσμό, μπορεί να επιλεγεί για κάθε Δήμο ο μέσος όρος του μόνιμου και του πραγματικού πληθυσμού. 

3. Έκταση
Η κατανομή των ΚΑΠ στους Δήμους θα πρέπει να συμπεριλάβει στα κριτήρια και την έκτασή του κάθε Δήμου, όπως αυτή θα προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα απογραφικά στοιχεία της κατανομής της έκτασης της χώρας κατά βασικές κατηγορίες χρήσης (καλλιεργήσιμη έκταση, δασική έκταση και δημοτικούς βοσκότοπους). 

4. Δημοτική Αποκέντρωση
Στην κατανομή των ΚΑΠ των Δήμων προτείνεται όπως λαμβάνεται υπόψη τόσο ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων που υπάρχουν σε κάθε Δήμο, όσο και ο αριθμός των δημοτικών / τοπικών κοινοτήτων και των οικισμών με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας το καθένα. 

5. Μήκος Οδικού Δικτύου
Ένα ακόμα κριτήριο που προτείνεται να υιοθετηθεί για την βέλτιστη εξισορρόπηση της κατανομής των ΚΑΠ στους Δήμους είναι το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου, δημοτικού και αγροτικού, που βάσει αρμοδιότητας συντηρεί ο κάθε Δήμος. 

6. Η παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης
Οι Δήμοι που παρέχουν διοικητική υποστήριξη στους άλλους Δήμους ενός Νομού, είναι προφανές ότι έχουν αυξημένο κόστος λειτουργίας και εξωτερικές επιβαρύνσεις και ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνυπολογιστούν στο νέο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων. 

7. Νησιωτικότητα & Ορεινότητα
Ο ορεινός ή ο νησιωτικός χαρακτήρας ενός Δήμου αποτελεί παράγοντα προβληματικότητας και αυξημένου κόστους στη λειτουργία των υπηρεσιών αυτού (γεωγραφική απομόνωση, υψηλό κόστος μετακίνησης, ατελής πρόσβαση στις αγορές, περιορισμένη διαθεσιμότητα παραγωγικών πόρων, μεγάλες εποχικές πληθυσμιακές και οικονομικές διακυμάνσεις, δημογραφικά προβλήματα, κ.α.) και ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο όπως συνυπολογίζεται στα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ. 

8. Οικονομική λειτουργία/απόδοση του κάθε Δήμου
Η κατανομή των ΚΑΠ στους Δήμους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την οικονομική λειτουργία και απόδοση κάθε Δήμου στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων οικονομικών αποτελεσμάτων και στόχων, κάτι το οποίο έως σήμερα δεν συμβαίνει. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε ο τρόπος κατανομής των ΚΑΠ να συνυπολογίζει –πέραν των άλλων – και τα ίδια έσοδα/τακτικά έσοδα που έχει ο κάθε ΟΤΑ καθώς και την εν γένει δημοσιονομική ικανότητα του, με ότι βαθμό δυσκολίας εντοπίζεται στον προσδιορισμό αυτής, αξιοποιώντας προς την κατεύθυνση αυτή την αντίστοιχη εμπειρία και τα παραδείγματα από άλλα Ευρωπαϊκά κράτη[2]

Συμπερασματικά, είναι σαφές ότι ο επαναπροσδιορισμός του συστήματος κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων αποτελεί μια εξαιρετικάσύνθετη και πολυπαραγοντική διαδικασία που (οφείλει να) στοχεύει στη διαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής δέσμης – αντικειμενικών και σαφώς μετρήσιμων – κριτήριων για την τελική κατανομή των ΚΑΠ στους Δήμους. Τα κριτήρια που προτάθηκαν παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν ένα αρχικό πλαίσιο συζήτησης και διαλόγου με την επισήμανση ότι για καθένα απ’ αυτά θα πρέπει να υπολογιστούν αντιπροσωπευτικοί και κοινά αποδεκτοί συντελεστές βαρύτητας για την δικαιότερη και πιο ορθολογική κατανομή των πόρων στους Δήμους της χώρας.

Μετά από 2 χρόνια η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του 2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Παρασκευή 1 / 7 /2016, ώρα 19.00,θα ασχοληθεί με  την  « Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013»

Εισηγητές είναι ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Δήμαρχος,  κ. Ράλλης Ιωάννης, ορκωτός λογιστής και  ηκα Καλομοίρα Καψάλα, Διευθύντρια Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών.

Εταίρος στη αναπτυξιακή σύμπραξη Paraction ο δήμος μαςΤο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε  την συμμετοχή του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης-Αγ. Άννας ,ως Εταίρου στην σύσταση αναπτυξιακής σύμπραξης με την επωνυμία «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Παράκτιον – Paraction», με την μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ).

2.Την αποδοχή όλων των άρθρων του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρακτίων Ζωνών και Νήσων ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας.

3.Την αποδοχή των άρθρων του καταστατικού της υπό σύστασης ως άνω αναπτυξιακής σύμπραξης με την επωνυμία Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Παράκτιον – Paraction»

4.Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμαρχο κ. Καλυβιώτη Χρήστο για να υπογράψει την έγγραφη συμφωνία πρωτόκολλου, το πρακτικό ιδρύσεως δικτύου και εκλογής προσωρινής διοικούσας επιτροπής και το καταστατικό σύστασης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Παράκτιον – Paraction», με την με την μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας βάσει της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί.

5. Τον ορισμό του κ. Κουκουρίκου Ηλία, Δημοτικού Συμβούλου, με έδρα την Λίμνη Ευβοίας, ως εκπροσώπου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης-Αγ. Άννας , στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας και της κ. Περήφανου Νίκης, Δημοτικής Συμβούλου, με έδρα την Αγία Άννα Ευβοίας , ως αναπληρωματικού μέλους.

6.Τον ορισμό του Μπενετή Ανδρέα, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας, του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα την Λίμνη Ευβοίας, ως «κομβικού σημείου» υπευθύνου διασύνδεσης εργασιών του εταίρου φορέα Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας με την σύμπραξη και ως μέλος Ομάδας Έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας για τις τεχνικές και επιστημονικές πτυχές της εφαρμογής του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρακτίων Ζωνών και Νήσων ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας


Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως παράκτια Περιφέρεια, αποτελώντας κατεξοχήν «εσωτερική ως προς την στεριά Περιφέρεια» και
εντάσσεται γεωγραφικά σε διασυνοριακές χωρικές ενότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ευρύτερου μεσογειακού χώρου διά του θαλάσσιου χώρου της.
Αποτελείται από παράκτιες ζώνες, ειδικά παράκτια οικοσυστήματα, παράκτια τοπία και Νήσους σε ανοικτούς και κλειστούς θαλάσσιους κόλπους με μοναδική κοινή φυσική και πολιτιστική κληρονομιά που εκτείνονται από το Αιγαίο έως και το Ιόνιο Πέλαγος.
Ενδεικτικά οι γεωγραφικές ενότητες του Παράκτιου – Νησιωτικού χώρου είναι:
· Μαλιακός Κόλπος και Δίαυλος Ωρεών
· Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος
· Παράκτιος οικιστικός χώρος Χαλκίδας
· Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος
· Ανατολικές Ακτές Εύβοιας
· Σκύρος
· Βοιωτικές ακτές Κορινθιακού Κόλπου
· Φωκικές ακτές Κορινθιακού Κόλπου
· Τριζώνια και λοιπά μικρά / ακατοίκητα νησιά
Η ανάγκη αειφόρου χρήσης των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών, μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές, εμπλουτισμού και επέκτασης του τουριστικού και πολιτιστικου ανάπτυξης και προώθησης κοινωνικής και κυκλικής
οικονομίες αλλά και τα νέα θεσμικά πλαίσια εφαρμογής
συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών δράσεων της νέας προγραμματικής
περιόδου 2014-2020 όπου επιβάλουν δημιουργία συλλογικών πρωτοβουλιών
οδήγησαν στη δημιουργία Αναπτυξιακής σύμπραξης για την ολοκληρωμένη
και ορθολογική διαχείριση όλων των παράκτιων ζωνών και νήσων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Παράκτιον-Paraction

Η Αναπτυξιακή σύμπραξη είναι συλλογική ενέργεια φορέων σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και περιλαμβάνει κάθε παραγωγική δραστηριότητα/κλάδο (αλιευτικό, τουριστικό, αγροτικό, μεταποιητικό, εμπορίου, κατάρτισης, έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, κ.ά).
Σκοπός της Αναπτυξιακής σύμπραξης η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας, η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων, η ανάπτυξη του θαλασσίου δυναμικού, η ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος , η εξάλειψη της φτώχειας, η ενίσχυση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η ενθάρρυνση δημιουργικών δραστηριοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Προσδοκία επίσης της Αναπτυξιακής σύμπραξης είναι ανάδειξη καινοτομίας με τη σύσταση θεματικών δικτύων, η ανάπτυξη και μεταφορά ερευνητικών και τεχνολογικών επιτεύξεων και η συνεργασία με ερευνητικά και Πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Ο Δήμος Στυλίδας, έχει αναλάβει πρωτοβουλία διαβούλευσης εκδίδοντας σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φορείς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είτε Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς,
Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα, συλλόγους και Κοινωνικούς φορείς, έτσι ώστε να αποτελέσουν δυνητικούς εταίρους στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Παράκτιον – Paraction».
Η προτεινόμενη νομική μορφή της σύμπραξης είναι Αστική ΜηΚερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3852/2010 όπως περιγράφεται και οι αρχές που θα τη διέπουν είναι η αντιπροσωπευτικότητα στη συμμετοχή, η διαφάνεια στη διαχείριση η αποτελεσσματικοτητα στην εφαρμογή δράσεων, η δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων και η ευελιξία ανταπόκρισης στις προδιαγραφές και προσαρμογές του έργου της.


Διαβάστε επίσης


Συνεργασία του δήμου μας με την Paraction


Δεν έχει την δυνατότητα ο δήμος μας να κάνει συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών μόνος τουΤο Δημοτικκό Συμβούλιο αποφάσισε στις 9/6/15 να παραμείνει ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας στην υπάρχουσα διαδικασία συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Κατα την εισήγηση του θέματος  ο κ. Δήμαρχος είπε: "Κάποιοι Δήμοι στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας ζήτησαν να κάνουν από μόνοι τους την αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών.Για να το κάνουμε από μόνοι μας πρέπει να έχουμε κάποιο κίνητρο, κάποιο ενδιαφέρον και την δυνατότητα. Δεν έχουμε την δυνατότητα γιατί δεν έχουμε απορριμματοφόρα.
Η ανακύκλωση δεν δουλεύει στον βαθμό που δουλεύει και προτείνω να παραμείνει   το σύστημα όπως είναι μέχρι τώρα και με νεότερη απόφαση μπορούμε να οργανωθούμε καλλίτερα κι έχουμε διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών. Και να θέλουμε δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν γίνει μέσω του ΦΟΔΣΑ με τον τρόπο που γίνεται. "

Από 4 Ιουλίου οι αιτήσεις για δωρεάν φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς


paidikosΑπό τις 4 Ιουλίου ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν δωρεάν  τα παιδιά τους στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ – ΜΕΑ , ενώ την 1η Αυγούστου, θα γίνει γνωστό από την ΕΕΤΑΑ ποιοι γονείς είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος.


Η  σχετική ΚΥΑ δημοσιυεύτηκε ήδη σε ΦΕΚ. Με την απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και οι αλλαγές που έγιναν για τη νέα σχολική χρονιά στο πρόγραμμα, που θα δώσει «εισιτήριο» δωρεάν φιλοξενίας σε 81.000 παιδιά σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.
Αναλυτικά η ΚΥΑ.Η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Ευβοίας

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ευβοίας
Ψήφισαν 1438
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 124
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 101
3. ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 162
4. ΓΚΙΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 Δεν εκλέγεται
5. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60
6. ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 263
7. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 81
8. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 178
9. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 154
10, ΠΑΠΑΝΙΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΛΛΑ 10 Δεν εκλέγεται
11. ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΓΩ 16 Δεν εκλέγεται
12. ΡΟΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 88
13.ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 163
14. ΨΑΡΙΩΤΗ ΕΛΙΣΆΒΕΤ 22

Στο Γαλατάκη ο Μητροπολίτης


Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Αιμιλιανό Χρήστου – Προϊστάμενο του Μητροπολιτικού Ι. ναού Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος και τον Πρωτοδιάκ. Νεκτάριο Ευγενικό μετέβη στην Ενορία Τιμίου Προδρόμου των Βασιλικών της Ιστιαίας, για την πανήγυρη του Γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού (φωτογραφίες της κ. Άννας Γανωτή).


Στην Ενορία τον υποδέχθηκαν οι ευσεβείς Ενορίτες του χωριού, με επικεφαλής τους Αρχιμ. Ιωάννη Βουτσιλάκο – Ιεροκήρυκα, Αρχιμ. Συμεών Ηλιοδρομίτη – Προϊστάμενο του Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Πολιούχου Χαλκίδος, εκ Βασιλικών καταγόμενο, Πρωτοπρεσβ. Νικόλαο Πατουλία, εκ Βασιλικών και υπηρετούντα στην Ι. Μ. Νικαίας, Πρωτοπρεσβ. Νικόλαο Σακαγιάννη εκ Λουτρών Αιδηψού, Πρεσβ. Νικόλαο Σταμούλο – αφυπηρετήσαντα Εφημέριο της Ενορίας και Πρεσβ. Βασίλειο Σταθαρά.
Την Ιερά Υμνωδία διηκόνησαν θαυμάσια Ιεροψάλτες της Βορείου Ευβοίας, υπό την διεύθυνση του κ. Δημητρίου Παπαβασιλείου – Πρωτοψάλτου της Ενορίας Αγίου και Καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής στην Σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως.
Στο κήρυγμά του προς τους πιστούς, κατά την διάρκεια του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο εορταζόμενο γεγονός της Γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου, με κεντρική ιδέα την αταλάντευτη πίστη και την υπακοή στο θέλημα του Θεού.
Μετά τον Εσπερινό, έλαβε χώρα η Λιτάνευση της Ι. Εικόνος του Προδρόμου, ανά τας οδούς της Ενορίας.
Την επομένη ημέρα, Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 το πρωί, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε στην Θεία Λειτουργία, η οποία ετελέσθη στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Τιμίου Προδρόμου της Ενορίας Ηλίων.
Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ο π. Αιμιλιανός, ο Εφημέριος της Ενορίας π. Δημήτριος Παπασταμάτης, ο Εφημέριος Λ. Αιδηψού π. Χρήστος Νγκέλας, ο Διάκ. Νεκτάριος, ενώ το ιερό Αναλόγιο διηκόνησε Χορωδία Ιεροψαλτών, την οποίαν αποτελούσαν ο κ. Δημήτριος Παπαβασιλείου και οι Ιεροψάλτες της Ενορίας Αγ. Αναργύρων Λ. Αιδηψού κ. Ευάγγελος Καζάνης και κ. Βασίλειος Τυράκης.
Τον θείο λόγο προς τους πιστούς, μεταξύ των οποίων η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Λίνα Σπανού, ο Λιμενάρχης Αιοδηψού κ. Σωτήριος Δανίκας και η Αρχιφύλακας κ. Μαρία Κουρούνη, κήρυξε ο Σεβασμιώτατος, αναφερθείς στην αξία της προσευχής, με αφορμή την προσευχή του Προφήτου Ζαχαρία, πατρός του Τιμίου Προδρόμου, ενώ συνεχάρη και τον π. Δημήτριο και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την διοργάνωση της πανηγύρεως.
Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 το πρωί, με αφορμή την εορτή της Αγίας Οσιομάρτυρος Φεβρωνίας ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη Λίμνης, για να τιμήσει και την εορτάζουσα πολυσέβαστη Κασθηγουμένη της Ιεράς Μονής, Γερόντισσα Φεβρωνία.
Πολλοί Κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως συλλειτούργησαν και άλλοι προσήλθαν για να ευχηθούν, μεταξύ των οποίων και ο Ηγούμενος της Ι. Μονής Μακρυμάλλη Αρχιμ. Ιάκωβος, όπως και οι Μοναχές από την Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ροβιών και Μοναχές της Ι. Μονής Ρουσάνου Καλαμπάκας και ο Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας κ. Χρήστος Καλυβιώτης και πλήθος πιστών.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην απόδοση της Εορτής της Πεντηκοστής και στο Άγιο Πνέυμα, αλλά καί στην εορτάζουσα Αγία Φεβρωνία, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και στο πρόσωπο της Γερόντισσας, ευχηθείς τα δέοντα για την περίσταση.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και ενώ ο Σεβασμιώτατος είχε προγραμματίσει να μεταβεί στη Σκιάθο, λόγω θαλασσοταραχής δεν κατόρθωσε να ταξιδέψει και επέστρεψε στην Χαλκίδα, όπου το βράδυ, στο Θέατρο «Ορέστης Μακρής» στο Πάρκο του Λαού, παρέστη και ευλόγησε την Εκδήλωση του πολυπληθούς Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλκίδος «Τ’ Αλωνάκι» (φωτογραφίες του κ. Ηλία Θαλάσση), κατά την διάρκεια της οποίας συλλέχθηκαν και τρόφιμα για τα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως, από τους πολλούς Χαλκιδείς, οι οποίοι κατέκλυσαν το υπαίθριο Θέατρο.
Να σημειωθεί ότι το ίδιο μεσημέρι, του Σαββάτου, ο Αρχιμ. Φιλόθεος Θεοχάρης, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο μετέβη στην Ιστιαία, όπου έλαβαν χώρα οι προαγωγικές Εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως, ενώπιον Επιτροπής την οποίαν αποτελούσαν ο π. Φιλόθεος, ο κ. Γεώργιος Αντωνίου και οι Καθηγητές του παραρτήματος Ιστιαίας π. Ευστάθιος Αναγνώστου, κ. Δημήτριος Παπαβασιλείου, κ. Παναγιώτης Αναστασίου και κ. Γαβριήλ Μαυρομάτης (φωτογραφίες του κ. Δημητρίου Παπαβασιλείου).

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
Την Κυριακή των Αγίων Πάντων 26 Ιουνίου 2016 το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Τιμόθεο Μπαϊμπάκη – Ιεροκήρυκα και τον Διάκ. Νεκτάριο Ευγενικό μετέβη στον Ενοριακό Ι. Ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου Χαλκίδος.
Εκεί τον υποδέχθηκαν ο Εφημέριος της Ενορίας π. Χρήστος Γεωργαράς, οι Ιεροψάλτες κ. Μιχάλης Δεσποτάκης και κ. Στέφανος Σεφερλής και οι ευλαβείς Ενορίτες.
Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε στην Θεία Λειτρουργία, ενώ κήρυξε και τον θείο λόγο, αναφερθείς στην τιμή των Αγίων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ ευχήθηκε εόρτια και σε όλους τους Ενορίτες με αφορμή την επικείμενη πανήγυρη της Ενορίας, κατά την οποία ο ίδιος θα απουσιάζει, προσκεκλημένος του εκ Χαλκίδος Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, για την εορτή του Ιδρυτού της Εκκλησίας της Κορίνθου, Αγίου ενδόξου Αποστόλου Παύλου.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

ΟΓΑ: Ξεκινούν την Δευτέρα 27 Ιουνίου οι αιτήσεις για δωρεάν διακοπές, εκδρομές, θέατρο, βιβλία κλπH στιγμή που πολλοί περιμένουν έφτασε. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού είναι προ των πυλών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα φετινά προγράμματα της Αγροτικής Εστίας (Δωρεάν διακοπές, εκδρομές, θέατρο, βιβλία, σεμινάρια) ξεκινά τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 16 Ιουλίου για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο απαραίτητος έλεγχος.

Ως προς τη διαδικασία, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κλήρωση και η παραλαβή των σχετικών κουπονιών θα γίνει μέσω ΚΕΠ, κάτι που δίνει προσδοκίες ότι τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας θα ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, ίσως και νωρίτερα.

Αναλυτικά τα προγράμματα:

1) Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Φέτος θα έχει 59.000 δικαιούχους. Το πρόγραμμα διαχωρίζεται ως εξής: *Εξαήμερες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις) για 55.000 άτομα. *Εξαήμερες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις) για 4.000 συνταξιούχους οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν και μέχρι πέντε απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίωντης χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού.

2) Εκδρομικό πρόγραμμα: Φέτος θα έχει 37.000 δικαιούχους. Από αυτούς οι 12.000 θα πραγματοποιήσουν τριήμερες εκδρομές και 25.000 μονοήμερες εκδρομές. Σε σχέση με πέρσι, καταργούνται εντελώς οι διήμερες εκδρομές.

3) Εισιτήρια θεάτρων: Φέτος θα δοθούν 66.000 εισιτήρια θεάτρων.

4) Δωρεάν παροχή βιβλίων: Φέτος θα είναι 175.000 τα άτομα, που θα προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους, από τα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα

Κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων

είναι οι εξής:

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α’), όπως ισχύει, ή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή

– Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

– Να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα, ή

– Να είναι υπάλληλοι ή/ και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.

– Να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παρα-πάνω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από το δικαίωμα του υπαλλήλου ή/ και συνταξιούχου πρώην υπαλλήλου ΟΓΑ. Ειδικά για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού, ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις συμμετοχής:

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α’), όπως ισχύει, ή

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.

– Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες, είναι οι ακόλουθες: – Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.

– Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016.

– Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

– Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος και βραβείου καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών, έχουν ως εξής:

– Να είναι οι συμμετέχοντες ηλικίας από 22 έως 45 ετών, άμεσα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.


Οι “κανόνες”

Οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα του έτους 2016 και κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου, επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες.

Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2016, αυτή θα γίνει με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων. Αν αυτός υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί τότε θα γίνεται κλήρωση.

Για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ειδικά, προτεραιότητα στην κλήρωση έχουν οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν κληρώθηκαν τα τρία τελευταία έτη στα ανωτέρω προγράμματα. Η διαδικασία της κλήρωσης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, ή εκδρομών οι δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε., μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε., χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

Ειδικότερα για τα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, εκδρομών (τριήμερων και μονοήμερων) και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, προτείνεται ότι οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους μέχρι 29/7/2016. Μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2016 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία τους. Ειδικά για το πρόγραμμα για τα επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών καθορίζεται να περιληφθεί ο αριθμός των δικαιούχων, όπως ορίζεται. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζομένου, ως κριτήριο καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες αλλά και την εγκύκλιο ΕΔΩ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν θα εκπροσωπηθεί ο δήμος μας στην Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς


Το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση του αποφάσισε να μην σταλεί εκπρόσωπος του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας στην Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ που θα πραγματοποιηθεί την 27/6/2016.Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/ 21-6-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού  ΣυμβουλίουΑριθμός Απόφασης Νο  106 /201
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα ,προκειμένου να συζητηθεί το θέμα
«Ορισμός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ» και να ληφθεί η σχετική απόφαση επειδή η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα πραγματοποιηθεί στις 27/6/2016 ,δηλαδή εντός ολίγων ημερών.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη :
1. Την πρόταση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010
Αποφαίνεται  Ομόφωνα Χαρακτηρίζει το θέμα του «Ορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ» ως κατεπείγον και την συνεδρίαση κατεπείγουσα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Κύριοι σύμβουλοι, η Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» με το αρίθμ. πρωτ 1192/1-6-2016 μας γνωστοποιεί ότι αποφασίστηκε η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27/6/2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ στο Κυριακοπούλειο-Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 30-4-2015-31-12-2015 ,όπως επίσης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης.
2. Υποβολή κι έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 30-4-2015-31-12-2015 μαζί με τις εκθέσεις του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
3. Υποβολή και έγκριση του διοικητικού –οικονομικού Απολογισμού
4. Απαλλαγή μελών του ΔΣ και Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της πρώτης εταιρικής χρήσης 30-4-2015-31-12-2015
5. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή(τακτικού-αναπληρωματικού) για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός της αμοιβής του
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7.Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα
Με την σημερινή μας απόφαση θα πρέπει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να ορίσουμε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο μας στην Γενική Συνέλευση. Οι Δήμοι-Μέλη ,αν επιθυμούν, μπορούν να ορίσουν και αναπληρωτή εκπρόσωπο τους στην Γενική Συνέλευση».
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω ,τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και τις πιο κάτω γνώμες των δημοτικών συμβούλων:
Στεργίου Ιωάννης: Είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει και πριν ένα χρόνο περίπου ,σχετικά με τον ΦοΔΣΑ ΑΕ ,εμείς είχαμε εκφράσει την διαφωνία μας και βέβαια σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο. Για τους λόγους που είχαμε αναφέρει στην 39/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τους οποίους κι επαναλαμβάνω « Σαν δημοτική παράταξη δεν συμφωνήσαμε με την μετατροπή του φορέα σε Ανώνυμη Εταιρεία και βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι στην πρώτη απόφαση αλλά και στην δεύτερη ενισχυτική απόφαση που έλαβε το Δημοτικό συμβούλιο.
Στο καταστατικό του νέου φορέα απουσιάζουν τα δημοτικά συμβούλια, δεν έχουν θέση, άποψη και λόγο. Κατά συνέπεια πιστοί στις αρχές και τη θέση μας δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε και να ψηφίσουμε σ ́αυτή την διαδικασία. Καταψηφίζουμε».
Και σήμερα λοιπόν δηλώνω ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι σ ́αυτά που λέμε και υποστηρίζουμε ,δεν θα συμμετάσχουμε στην διαδικασία, ούτε θα ψηφίσουμε κανένα εκπρόσωπο, όποιος κι αν είναι αυτός, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά.
Υπάρχουν αποφάσεις που θεωρούν μη νόμιμη τη σύσταση του ΦοΔΣΑ ΑΕ.  ν αυτό έχει ξεπεραστεί δεν το γνωρίζουμε. Μένουμε στα επίσημα έγγραφα που μας έχουν κοινοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμο.
Παζάρας Βασίλειος: Θέτω υπόψη του σώματος ότι μπορεί να είμαι αντίθετος με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την μορφή ΑΕ αλλά σήμερα το μάζεμα των Στερεών Απορριμμάτων γίνεται από αυτόν. Αρα υφίσταται, σε διαφορετική περίσταση δεν θα έπρεπε να μαζεύουν ούτε τα σκουπίδια. Άλλο είναι αυτό το θέμα κι άλλο αν θέλουμε να στείλουμε αντιπρόσωπο μας.
Κουκουρίκος Ηλίας: Καλούμαστε σήμερα να πάρουμε απόφαση να στείλουμε εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για να νομιμοποιήσουμε κάτι που ουσιαστικά είναι άκυρο. Υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει Ανώνυμη Εταιρεία. Με συντριπτική πλειοψηφία 22/5 περίπου πήραμε απόφαση κατά της Α.Ε κι ερχόμαστε τώρα να στείλουμε εκπρόσωπο να νομιμοποιήσουμε και να είμαστε ανακόλουθοι με την απόφαση που είχαμε πάρει παλιότερα.
Κουτσουράς Σταύρος: Είμαστε μέτοικοι κι αυτή την στιγμή έχουμε μια συνεργασία .Θεωρώ ότι ο Δήμος μας πρέπει να εκπροσωπηθεί από ένα δημοτικό σύμβουλο με τον αναπληρωτή του για να έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε τι γίνεται.
Αν κανένας δεν ενδιαφέρεται τάσσω τον εαυτό μου στην διάθεση του δημοτικού συμβουλίου να εκπροσωπήσω τον Δήμο.
Αλεξίου Δημήτρης: Αγαπητοί συνάδελφοι δεν καταλαβαίνω το λόγο που ήρθε προς συζήτηση το σημερινό θέμα. Ο ΦΟΣΔΑ Α.Ε Στερεάς Ελλάδας δεν υφίσταται, διότι στερείται της νομιμότητας σύμφωνα με την αρ. πρ. 959 /22672 /11-2-2016 απόφαση του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησηςΣτερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με την 374/2015 απόφαση που εξέδωσε το τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου. κ. Πρόεδρε από πού πηγάζει το έκτακτο της υπόθεσης να γίνει σήμερα Δ.Σ ; Μας καλεί κάποια προϊστάμενη αρχή ή έστω μια παράλληλη υπηρεσία να αποφασίσουμε ; Έχει τόσο ενδιαφέρον να απασχολεί το Δ.Σ. μια πρόσκληση ενός ιδιωτικού φορέα που στερείται νομιμότητας; Είμαι αντίθετος να στείλουμε εκπρόσωπο σε μια συνέλευση που τελεί υπό αίρεση ή νομιμότητά της , διότι θεωρώ πως της προσδίδουμε κύρος και τηννομιμοποιούμε με την συμμετοχή μας. Εμείς εξ άλλου έχουμε πάρει απόφαση από την 22-12-2014 και είχαμε ταχθεί υπέρ της συμμετοχής μας σε σύνδεσμο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που να διέπεται από κανόνες ΝΠΔΔ και όχι να συμμετάσχουμε σε μια Α.Ε. ΦΟΣΔΑ που να διέπεται από του κανόνες της αγοράς και του κέρδους. Την απόφαση αυτή κ. Δήμαρχε δεν τη σεβαστήκατε. Σήμερα ήρθε η ώρα να σας γίνει κριτική. Περιφρονήσατε το Δ.Σ. Μας κάνατε μέλος μιας εταιρείας ανώνυμης ,περάσατε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου σε αυτήν ,πήρατε αποφάσεις περί οικονομικής συνδρομής εν αγνοία του Δήμου ,πήρατε απόφαση να φέρετε 3000 τόνους σκουπίδια από άλλα διαμερίσματα της για ενταφιασμό στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας, κόντρα στην τοπική κοινωνία της Β. Εύβοιας.
Σήμερα όλα αυτά στερούνται νομιμότητας και εσείς έχετε τις ευθύνες σας. Για όλες αυτές τις ενέργειές σας το Δ.Σ δεν είχε καμία ενημέρωση. Τώρα έρχονται για εσάς τα δύσκολα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω να μη στείλουμε εκπρόσωπο μας στη συνέλευση των μετόχων της Α.Ε ΦΟΣΔΑ . Συγχρόνως δηλώνω πως τάσσομαι υπέρ ενός περιφερειακού διαδημοτικού σχεδιασμού, μέρος του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων μακριά από ιδιωτικά συμφέροντα και υπέρ των συμφερόντων πολιτών ,κοινωνίας και περιβάλλοντος.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να μην σταλεί εκπρόσωπος του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας στην Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ που θα πραγματοποιηθεί την 27/6/2016.
Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Χατζής Αν –Αλεξίου Δ-Κουκουρίκος Η-Γιαννιός Κ-Δανέλης Ι-Στεργίου Ι-Καντζούρας Ι-Μουργιάς Ι(Ψήφοι οκτώ-8-)
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Κουτσουρά Σ-Κατσούρα Δ-Παζάρα Β-Περήφανου Ν-Αλατζά Ε- Παληού Ε που ψήφισαν ως εκπρόσωποτου Δήμου στη Γενική Συνέλευση τον κ. Κουτσουρά Σταύρο.
(Ψήφοι έξη-6-)

Ορισμένες πληροφορίες για τον ΦΟΔΣΑ ΑΕ Στερεάς Ελλάδας


____________________________________________
Τίτλοι τέλους για τον ΦΟΔΣΑ ΑΕ Στερεάς Ελλάδας με την τροποποίηση του νόμου 4071 που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο εσωτερικών και που ήδη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα.


Η τροποποίηση καταργεί τους μετά το 2010 ΦΟΔΣΑ ΑΕ και προβλέπει με πληθυσμιακά κριτήρια ανά περιφέρεια τη σύσταση έως και 4 νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
Η νεότερη εξέλιξη στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων απασχόλησε τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων Ορχομενού και Λεβαδέων.

Τίτλοι τέλους για τον ΦΟΔΣΑ ΑΕ... by LAMIASTARGR


Άρθρο της Αυγής
Χαστούκι στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο με απόφασή του ακυρώνει την σύμβαση 16,3 εκατ. ευρώ με την κοινοπραξία ΙΝΤRΑΚΑΤ Α.Ε. - WATT Α.Ε. για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ

Χαστούκι στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο με απόφασή του ακυρώνει την σύμβαση 16,3 εκατ. ευρώ με την κοινοπραξία ΙΝΤRΑΚΑΤ Α.Ε. - WATT Α.Ε. για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Βοιωτία. Την ίδια ώρα, το υφιστάμενο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας επιτίθεται στην κυβέρνηση και, επ' αφορμή του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων, αντιδρά στην προοπτική «λύσης» και «εκκαθάρισης» της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίνεται ότι δεν είναι νόμιμη η μετατροπή του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σε ανώνυμη εταιρεία ύστερα από την προσωρινή συγχώνευση με τον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Α.Ε., που αφορούν τα συναφή νομικά πρόσωπα Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Θήβας, Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας. Κατά συνέπεια, η διαδημοτική επιχείρηση διαχείρισης απορριμμάτων της Θήβας (ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.) «μη νόμιμα» συγχωνεύθηκε στον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας.

Ως εκ τούτου, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι «ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. δε έχει καταστεί καθολικός διάδοχος στην κινητή και ακίνητη περιουσία της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. (που ήταν κύριος και του έργου και αναθέτουσα αρχή στον ελεγχόμενο διαγωνισμό) και δεν έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της». Συνεπώς το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι «μη νομίμως» ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προέβη στην έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ της κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. - WATT Α.Ε. για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Βοιωτία, κόστους 16,3 εκατ. ευρώ.

Παρά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. επιλέγει να επιτεθεί στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μετατροπή των ΦΟΔΣΑ σε Διαχειριστές Στερεών Αποβλητων (Δ.Ι.Σ.Α.) και βάζει τάξη σε τέτοιου τύπου εταιρείες. Έτσι, με απόφασή του το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. επιχειρεί να κάνει αντιπερισπασμό και να ζητήσει τη συνυπογραφή του νομοσχεδίου από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Τσιρώνη, προχωρώντας στην a la carte αναγνώριση της αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των θεσμοθετημένων καθηκόντων του γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ουσιαστικά, παραγνωρίζει ότι στο νομοσχέδιο θεωρούνται δεδομένοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και ότι αποσκοπεί στην «αναδιοργάνωση των φορέων» που θα επωμισθούν «την υλοποίηση της στρατηγικής και των δράσεων του νέου μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. χαρακτηρίζει την εμπλοκή του υπουργείου Οικονομικών μέσω της επιβολής χρηματικών ποινών και κυρώσεων ως «ευθύ εκβιασμό» στα όργανα διοίκησης των ΦΟΔΣΑ με νομική μορφή Α.Ε.

Στο μεταξύ, με τον ισχυρισμό ότι ο συντάκτης του νομοσχεδίου δήθεν επιδιώκει την εκχώρηση της αρμοδιότητας διαχείρισης των απορριμμάτων σε εργολάβους, ζητάει περισσότερη «ευελιξία». Παραγνωρίζοντας ότι στους νέους Δ.Ι.Σ.Α. θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των αιρετών, που θα ενισχύει την αντιπροσωπευτικότητα, το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας εκτιμά ότι το σχήμα των ΔΙΣΑ δεν εξασφαλίζει ευελιξία, γιατί τα νέα Δ.Σ. θα είναι πολυμελή και οι αποφάσεις με οικονομικό αντικείμενο θα υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο!

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας αμφισβητεί ευθέως τα κριτήρια σύστασης των νέων ΔΙΣΑ, που αφορούν στο πληθυσμιακό κριτήριο και την εγγύτητα σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής και σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που είτε λειτουργούν είτε προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ (πράγμα που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει παρέμβαση στους υφιστάμενους εγκεκριμένους περιφερειακούς σχεδιασμούς). Παρ' ότι αναγνωρίζει «τη διατήρηση κάποιων από τους υφιστάμενους ΦΟΔΣΑ», καταλογίζει «σκοπιμότητα» στον συντάκτη του νομοσχεδίου για δήθεν «φωτογραφικές διατάξεις» με σκοπό σε επιμέρους περιοχές «τη διαμόρφωση νέων δεδομένων».

Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για «επιλεκτική» λύση του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας Α.Ε., που συστάθηκε μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» -γιατί οι υπόλοιποι έχουν συσταθεί προ «Καλλικράτη»- και υποστηρίζει ότι «αν η νομική μορφή της Α.Ε. κρίνεται μη αποδεκτή ως νομική μορφή ενός ΔΙΣΑ, τότε πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά η λύση όλων των Α.Ε.», διαφορετικά «δεν εξυπηρετείται κανένας απολύτως σκοπός».

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Υπεγράφη η ΚΥΑ για το νέο πρόγραμμα φιλοξενίας σε παιδικούς σταθμούς


υπουργείο ΕσωτερικώνΥπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή, της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς  Φωτίου και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, αναφορικά με το νέο σύστημα υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής». Σύμφνωα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε:


Στις 24 Ιουνίου θα γίνει η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τις Δομές να δηλώσουν τις θέσεις που κατ’ αρχήν θέλουν να διαθέσουν.
Στις 4  Ιουλίου θα γίνει η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Και την 1η  Αυγούστου θα εκδοθούν από την ΕΕΤΑΑ τελικά  αποτελέσματα ωφελούμενων γονέων.
Το φετινό πρόγραμμα  φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ  έχει ανασχεδιαστεί, έτσι ώστε σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, να διασφαλίσει ότι:
 • όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας θα λάβουν την σχετική ενίσχυση (αξία τοποθέτησης/voucher),
 • όλα τα νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία θα λάβουν την σχετική ενίσχυση
 • θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής των γονέων ως προς τους παιδικούς σταθμούς,
 • θα διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός ενισχυόμενων οικογενειών/παιδιών, χωρίς παράλληλα ν ’αλλάζουν τα ηλικιακά όρια με βάση τα οποία οι ωφελούμενοι/παιδιά εντάσσονται στο πρόγραμμα.
 • θα απλοποιηθούν ριζικά οι διαδικασίες υλοποίησης/πληρωμής και θα διασφαλιστεί η μηνιαία καταβολή των δόσεων.
Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τους γονείς είναι ότι:
 • οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους.
 • η αξία τοποθέτησης (voucher) δεν συνδέεται με συγκεκριμένη θέση σε κάποια δομή αλλά ακολουθεί τον δικαιούχο (γονέας). Δηλαδή, ο γονέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει παιδικό σταθμό/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ χωρίς να χάνει το voucher.
Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τις δομές είναι ότι:
 • καταργείται ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο οι δομές μπορούν να δεχτούν voucher μόνο για το 70% της δυναμικότητάς τους.
 • διασφαλίζεται η μηναία καταβολή των δόσεων.
 • απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μειώνεται το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της κατάργησης των εγγυητικών επιστολών.
Τα στοιχεία που διατηρούνται σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα είναι:
 • Προτεραιότητα σε γονείς που είναι άνεργοι ή επισφαλώς απασχολούμενοι ή έχουν εισοδήματα κάτω από το κατώφλι φτώχειας.
 • Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ΕΕΤΑΑ) προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις φροντίδας και τις προτιμήσεις των γονέων. Επισημαίνεται ότι η σύζευξη δεν είναι δεσμευτική.
 • Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων τροφείων στους ωφελούμενους. Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτει το voucher και δεν αφορά επιπλέον δραστηριότητες που διοργανώνει ο παιδικός σταθμός.
Α.    Διαδικασία τοποθέτησης – πληρωμής – πιστοποίησης δαπανών
 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ προς τις Δομές: Η ΕΕΤΑΑ εκδίδει κάλεσμα προς τις Δομές προκειμένου αυτές να δηλώσουν, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, την επιθυμία τους να αποδεχτούν voucher της δράσης Εναρμόνισης. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μη εξαντλητική λίστα με διαθέσιμες δομές και θέσεις, στην οποία έχουν πρόσβαση οι ωφελούμενοι. Οι δομές δεν καταθέτουν εγγυητικές επιστολές για την συμμετοχή τους.
 2. Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα : Η ΕΕΤΑΑ εκδίδει πρόσκληση προς τους γονείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το έντυπο της αίτησης χωρίζεται σε δύο σκέλη: (α) το υποχρεωτικό στο οποίο οι γονείς δηλώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους, (β) το προαιρετικό στο οποίο οι ωφελούμενοι δηλώνουν τις δομές -από τη λίστα που έχει διαμορφωθεί στο πρώτο βήμα- στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθεί το παιδί τους.
 3. Μοριοδότηση γονέων και άτυπη διαδικασία σύζευξης: Η ΕΕΤΑΑ πραγματοποιεί τη μοριοδότηση των γονέων από την οποία προκύπτουν οι τελικοί ωφελούμενοι. Η ΕΕΤΑΑ διενεργεί, επίσης, μία διαδικασία σύζευξης για όσους ωφελούμενους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε συγκεκριμένη δομή. Κατόπιν, ενημερώνει κάθε ωφελούμενο εάν υπάρχει κενή θέση στη δομή/ες επιλογής του ή εάν δεν υπάρχει κενή θέση στη δομή/ες της επιλογής του και πρέπει να αναζητήσει ο ίδιος κάποια κενή θέση σε δομή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, της δεύτερης φάσης, η εγγραφή του παιδιού σε μία δομή δεν υπόκειται στον περιορισμό του 70% των προσφερόμενων θέσεων από τη δομή. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία σύζευξης δεν είναι δεσμευτική.
 4. Τοποθέτηση παιδιών στις δομές: Για την εγγραφή του παιδιού στη δομή ο ωφελούμενος συνάπτει με τη δομή τυποποιημένο συμφωνητικό όπου προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του σταθμού και υπογράφει εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ να δράσει ως πληρεξούσιος του ως προς τα ζητήματα πληρωμής. Οι δομές αποστέλλουν στην ΕΕΤΑΑ τα σχετικά στοιχεία, η ΕΕΤΑΑ τα ελέγχει και εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του παιδιού στη δομή.
 5. Πληρωμές δομών: Πραγματοποιούνται μηνιαίως βάσει των προβλέψεων της ΚΥΑ. 
Β.    Χρονοδιάγραμμα
24 Ιουνίου:         Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τις Δομές να δηλώσουν τις θέσεις που κατ’ αρχήν θέλουν να διαθέσουν.
4 Ιουλίου:            Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
1η Αυγούστου:  Έκδοση από την ΕΕΤΑΑ τελικών αποτελεσμάτων ωφελούμενων γονέων.

Να σημειωθεί ότι φέτος έχουν μεν διασφαλιστεί 175 εκ.ευρώ, όπως και πέρυσι, αλλά θα μειωθεί το ποσό του voucher κατά 5%,  δεδομένου ότι η συμμετοχή του ΕΣΠΑ μειώνεται από 120 εκατ. σε 93 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται η εθνική συμμετοχή από 57 εκατ. ευρώ σε 82 εκατ. ευρώ.

Απορρίπτουν πρόταση για άμεση μεταφορά του Δημοτικού Συμβουλίου στο πνευματικό κέντρο Λίμνης, την Στροφυλιά, το Μαντούδι ή την Αγία ΆνναΗ πρόταση του δημάρχου για μεταφορά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου από το κτίριο Μελά σε άλλη αίθουσα ώστε  το κτήριο Μελά να χρησιμοποιηθεί  ως Μουσείο απερρίφθη. Η αναπλαση του κτηρίου Μελά είχε επιδοτηθεί για να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μουσείου Χρηστομάνου. Ο κ. δήμαρχος πρότεινε να αποφασίσει το Δ.Σ.  για  μεταφορά του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια από τις  4  πιθανές αίθουσες:
1.  πνευματικό κέντρο Λίμνης (δίπλα από τον κινηματογράφο)
2.πνευματικό κέντρο στην Στροφυλιά,
3. Μαντούδι
4. Αγία Άννα

Την πρόταση του κ. Δημάρχου ψήφισαν οι κκ. Κατσούρας Δημήτριος ,Γεωργάκαινα Ελένη ,Παληός Ευστράτιος ,Περήφανου Νίκη λαι Λιαγκάκης Ευστάθιος.


Οι κ.κ Στεργίου Ιωάννη ,Στέφου Κυριακή , Καντζούρας Ιωάννης ,Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία ,Μουργιάς Ιωάννης ,Παζάρας Βασίλειος, Τάρλας Κυριάκος , Αλατζάς Ευάγγελος ,Κουκουρίκος Ηλίας ,Δανέλλης Ιωάννης , Γιαννιός Κων/νος ,Χατζής Ανδρέας ψήφισαν η "αποδέσμευση του κτιρίου Μελά από αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου να γίνει αφού πρώτα εκπονηθεί μελέτη από το  Πανεπιστήμιο, στην οποία θα φαίνονται τα πραγματικά δεδομένα όσο αφορά το πλήθος των εκθεμάτων και το χώρο που είναι απαραίτητος για την στέγαση τους". Η πρόταση αυτή επικράτησε.


Παρόμοια πρόταση είχε απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24/9/13. Διάβασε εδώ
Τότε  ο κ. Ψαρρός ο κ. Ψαρρός είχααπορρίψει την πρόταση με το αιτιολογικό ότι  « Το Δημοτικό συμβούλιο κοσμεί με την παρουσία του τον χώρο. Αλλοίμονο αν γίνει ένας περιφερόμενος θίασος, χάνει κάθε κύρος ο θεσμός.» .Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αρίθμ. 13 / 9-6-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Αριθμός Απόφασης Νο 93 /2016


Θ Ε Μ Α : Μεταφορά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου από το κτίριο Μελά σε άλλη αίθουσα και αξιοποίηση του κτιρίου Μελά ως Μουσείου

O Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Το κτίριο Μελά είχε φτιαχτεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό, και επιδοτήθηκεγια το σκοπό αυτό, αναφέρεται στη σύμβαση χρηματοδότησης.Πρόκειται να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μουσείου Χρηστομάνου. Τα εκθέματα αυτά έχουν συγκεντρωθεί, βρίσκονται στο Δήμο, βρίσκονται στο Μουσείο, πακεταρισμένα, αριθμημένα πριν από αρκετά χρόνια από το 2012. Και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι πλέον. Επιθυμία όλων ήταν στο παρελθόν, το κτίριο αυτό να αξιοποιηθεί για τον σκοπό που φτιάχτηκε, που ανακαινίστηκε. Και από το 2008 είχαν δοθεί τα εκθέματα, είναι πολύ παλιά ιστορία. Λοιπόν, αυτό το κτίριο πρέπει να αξιοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος. Και γι αυτά τα εκθέματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φιλοξενηθεί, γιατί δεν ξέρουμε τον όγκο που θα πιάσουν αυτά τα εκθέματα. Θα πρέπει λοιπόν να παρθεί μία απόφαση να αδειάσει αυτή η αίθουσα και να μην χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά για το σκοπό αυτό του Μουσείου. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έχουμε την προσφορά τους, αυτή που είδατε στην αναμόρφωση, για να αξιοποιηθούν τα εκθέματα αυτά. Θα χρειαστεί επιπροσθέτως στην αίθουσα αυτή να γίνουν διάφορες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές αλλαγές, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τα εκθέματα και την χρήση γενικότερα του χώρου.

Για το σκοπό αυτό λοιπόν και για να προετοιμαστούμε έγκαιρα, προτείνεταινα γίνει μεταφορά του Δημοτικού Συμβουλίου κανονικά και με ένα ρυθμό που δεν θα εμποδίζει τη λειτουργία του σε άλλους χώρους. Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι οι πιθανοί;
Ένας χώρος μπορεί να είναι όπως αξιοποιείτο και στο παρελθόν το πνευματικό κέντρο πάνω δηλαδή, δίπλα από τον κινηματογράφο μας, αυτή η αίθουσα, δεν είναι σαν και αυτή ποιοτικά, είναι μία αίθουσα που μπορεί να μας φιλοξενήσει, είναι και στην έδρα του Δήμου όπως προβλέπεται.

Μια εναλλακτική άλλη λύση θα ήταν να πάει στον χώρο στο πνευματικό κέντρο στην Στροφυλιά, που έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ισόγειο μπορεί να έρχεται όποιος θέλει με μεγαλύτερη αίθουσα και κεντροβαρικά, είναι μικρότερες οι αποστάσεις από όλες τις Δημοτικές ενότητες. Έχει το μειονέκτημα ότι δεν είναι στην έδρα του Δήμου σύμφωνα με το νόμο.


Και μια τρίτη λύση που θα μπορούσε να υπάρχει είναι να πάει σε έναν οποιοδήποτε άλλο χώρο είτε στο Μαντούδι είτε στην Αγία Άννα, με ότι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα έχουν αυτοί οι χώροι.
Αυτές είναι οι προτάσεις, να συζητηθούν και να καταλήξουμε για να μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στη σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, ότι όντως έχουμε στη διάθεση αυτό το χώρο. Χωρίς να έχουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση ότι ναι αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο, έτσι; λέω την περίπτωση αυτή, άρα είναι αναγκαία προϋπόθεση.
Επίσης στην περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο, με τα όσα είπα προηγουμένως, να πάμε σε άλλη θέση, θα πρέπει να παρθεί απόφαση μεταγενέστερα, για να βρούμε έναν χώρο εργαστηρίου, για να ανοιχθούν, να γίνει η αποσυσκευασία των εκθεμάτων, να ταξινομηθούν, και αυτό θα είναι, σας το λέω εκ των προτέρων, μάλλον το παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ, ο χώρος που ήταν για υφαντήρια, να φτιάξουμε εκεί έναν ωραίο χώρο να έχει εργαστήριο, να έχει ζεστά κρύα νερά, να πάνε όλα τα εκθέματα εκεί, να ανοιχθούν, να ταξινομηθούν, και να έρχονται εδώ πέρα πλέον έτοιμα και σεπροθήκες. Θα είναι μια καλή λύση αυτό.
Λοιπόν το θέμα είναι να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να φύγει η αίθουσα αυτή ως χρήση, να πάει στις αίθουσες που πρότεινα προηγουμένως, ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση μπορεί να υπάρξει».

Ακολούθησε διαλογική κατάσταση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά κι αφού ελήφθησαν υπόψη η εισήγηση του κ. Δημάρχου και οι προτάσεις των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:

Κουτσουράς Σταύρος: Προτείνω να αποδεσμευτεί η χρήση του συγκεκριμένου χώρου και όσο αφορά για το πού θα πηγαίνουμε για τα δημοτικά συμβούλια θα το δούμε σε ένα επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Να αποδεσμευτεί η χρήση του κτιρίου μελά και να αποδοθεί για τους λόγους τους οποίου έγινε.

Στεργίου Ιωάννης: Το ότι στεγάζεται στο κτίριο Μελά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαγορεύει να προχωρήσουμε σε σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει απαγορευτικός όρος. Ψηφίσαμε την σχετική πίστωση με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού , να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση, να δούμε τι λέει αυτή η σύμβαση ,να έρθει και το Πανεπιστήμιο ,να εξετάσει τη συλλογή ,να μας πει το χώρο που χρειάζεται κι εδώ είμαστε να αποφασίσουμε. Η αποδέσμευση όμως να γίνει μετά την εκπόνηση της μελέτης

Γιαννιός Κων/νος: Είπαμε, να παραχωρηθεί η αίθουσα αλλά πρώτα να εκπονηθεί μελέτη, να γίνει ότι πρέπει να γίνει, να έρθει τεκμηριωμένη εδώ καινα ψηφίσουμε εκείνη την ώρα για την παραχώρηση, και που θα γίνουν τα Συμβούλια στην συνέχεια. Ας γίνουν οι μελέτες, αυτά μπορεί να κάνουνε και ένα χρόνο να γίνουν.
Βούλγαρης Αναστάσιος : Εγώ προτείνω σήμερα να αποφασίσουμε μόνο για την παραχώρηση, τίποτα άλλο, η αποδέσμευση να γίνει μετά την εκπόνηση μελέτης από το Πανεπιστήμιο

Δήμαρχος: : Εγώ θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής. Ότι η απόφαση αυτή που λέει, να παραχωρηθεί για μουσειακός χώρος το κτίριο αυτό με την προϋπόθεση της σύνταξης μελέτης, αν γίνει ποτέ μελέτη με τα δεδομένα που είναι αόριστα, είναι σαν να μην υφίσταται απόφαση.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Η αποδέσμευση του κτιρίου Μελά από αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου να γίνει αφού πρώτα εκπονηθεί μελέτη από το  Πανεπιστήμιο, στην οποία θα φαίνονται τα πραγματικά δεδομένα όσο αφορά το πλήθος των εκθεμάτων και το χώρο που είναι απαραίτητος για την στέγαση τους.
Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Στεργίου Ιωάννη ,Στέφου Κυριακή , Καντζούρας Ιωάννης ,Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία ,Μουργιάς Ιωάννης ,Παζάρας Βασίλειος, Τάρλας Κυριάκος , Αλατζάς Ευάγγελος ,Κουκουρίκος Ηλίας ,Δανέλλης Ιωάννης , Γιαννιός Κων/νος ,Χατζής Ανδρέας
Ψήφοι δώδεκα -12-
Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:
Κατσούρας Δημήτριος ,Γεωργάκαινα Ελένη ,Παληός Ευστράτιος ,Περήφανου Νίκη ,Λιαγκάκης Ευστάθιος : Συμφωνούμε με την πρόταση κ. Δημάρχου

Ψήφοι πέντε -5-

Βούλγαρης Αναστάσιος : Παρών
Αλεξίου Δημήτριος : ΛευκόΔιαβάσε επίσης

Κορωνίδες υποκρισίας για το κτήριο Μελά: Ο κ. Ψαρρός ανησυχεί για το κύρος του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριακή, Οκτωβρίου 13, 2013

Π. Κουρουμπλής: Πιο δίκαιο το νέο σύστημα φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς- Μέχρι τον Αύγουστο θα τακτοποιηθούν οι παλιές οφειλές


«Περνάμε σε ένα άλλο σύστημα, πιο δίκαιο, πιο κοινωνικό, πιο αντιγραφειοκρατικό», υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Κουρουμπλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη, σχετικά με το φετινό μέσω ΕΣΠΑ πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε ότι με αυτές τις αλλαγές και φέτος  χιλιάδες παιδιά θα μείνουν εκτός σταθμών, ενώ η επιλογή τα χρήματα να δοθούν απευθείας στους γονείς θα οδηγήσει σε πριμοδότηση των ιδιωτικών παιδικών σταθμών σε βάρος των δημοτικών, με κίνδυνο και για θέσεις εργασίας των βρεφονηπιοκόμων. Παράλληλα, κατηγόρησε το υπουργείο ότι δεν έχει καταβάλλει, ακόμη, τα χρήματα από εθνικούς πόρους για την τρέχουσα περίοδο.
Ο κ. Κουρουμπλής, απαντώντας, τόνισε ότι το σύστημα γίνεται πιο δίκαιο, θα καλύπτει και τις μη εργαζόμενες γυναίκες, ενώ σημείωσε ότι, αν και φέτος μειώθηκαν οι πιστώσεις του ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση συμπλήρωσε από εθνικούς πόρους για να μην μειωθεί ο αριθμός, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα.
“Το νέο σύστημα είναι πιο απλό, πιο λειτουργικό και δίνει περισσότερες δυνατότητες. Το προηγούμενο σύστημα δεν έδινε δυνατότητα 100% κάλυψης, περιόριζε τις επιλογές σε 5 σταθμούς, ενώ, τώρα, είναι απεριόριστο” πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, υποσχόμενος ότι μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν τακτοποιηθεί και οι οφειλές από το τρέχον πρόγραμμα, αλλά και τη δυνατότητα να εξεταστούν οι εκκρεμότητες με τους εργαζόμενους με δικαστικές αποφάσεις. Προανήγγειλε, τέλος, ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου, για τη δυνατότητα, δηλαδή  των δήμων να μην προσφεύγουν στις παραπάνω διαδικασίες.

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016