Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

....και τα λύματα της παραλίας της Αγκάλης στο Μαντούδι

Επιβεβαιώθηκε ανώνυμο σχόλιο στο "Ελεύθερο Βήμα" σύμφωνα με το οποίο ο δήμος έχει εντάξει την  "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (Διαυγεια ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΕΝ4).  Σύμφωνα με την μελετη υπάρχει πρόθεση για μελλοντική ένταξη και της Αγίας Άννας.
Το μήκος του αποχετευτικού δικτύου είναι 13.5 χλμ. και θα στοιχίσει 2.459.541,53 Ευρώ.
Να σημειωθεί οτι λειτουργεί ΒΙΟΚΑ και στο Αχλάδι και υπάρχει ιδιωτική εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στο Camping Αγίας Άννας.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Μαντουδίου είχε αρχικά σχεδιαστεί να εξυπηρετει τους οικισμούς Μαντουδίου, Κηρίνθου και Προκοπίου και πληθυσμό 3.000 κατοίκους.Ο δήμος δεν ζήτησε κοινωνική αποδοχή του έργου πριν προχωρήσει στην ένταξη του στο κεντρικό δίκτυο.


Επέκταση του δικτύου προανήγγειλε ο κ. αντιδήμαρχος 
Σε συνέντευξη του στον Παλμό της Βόρειας Ευβοιας στις 26/3/11  ο κ. Καντζούρας δήλωσε " Θα πρέπει επίσης να επεκταθεί ο Βιολογικός Καθαρισμός σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Κηρέα. Ήδη λειτουργούν 1000 συνδέσεις σε Μαντούδι, Προκόπι και Κήρινθο. Για να μην είναι όμως ζημιογόνος θα πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον 3.000 συνδέσεις, οπότε μπορεί να επεκταθεί και μέχρι τις Κεχριές και μέχρι την Αγία Άννα".


Παραλία Αγκάλης και μελλοντικά και η Αγία Άννα
Σύμφωνα με το Διαύγεια ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΕΝ4  ο στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η υλοποίηση του έργου κατασκευής  εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του παραλιακού και έντονα τουριστικού οικισμού  Αγκάλης και του κεντρικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων του, με τελικό αποδέκτη  την υφιστάμενη ΕΕΛ Μαντουδίου. Η μελέτη του προτεινόμενου έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει: 

- Την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Αγκάλης συνολικούμήκους 8.000m και τον αγωγό μεταφοράς των λυμάτων συνολικού μήκους 5.500m, με τελικό αποδέκτη την ΕΕΛ Μαντουδίου, η οποία λόγω επαρκούς δυναμικότητας μπορεί να εξυπηρετήσει την πρόσθετη παροχή της Αγκάλης για την επόμενη 20ετία (μελλοντικά προβλέπεται να εξυπηρετηθεί και ο οικισμός της Αγίας Άννας από τον εν  λόγω κεντρικό αγωγό προσαγωγής των λυμάτων). Η έκταση του οικισμού της Αγκάλης ανέρχεται σε περίπου 18,50 εκτάρια. Τα αστικά λύματα της Αγκάλης μέσω
του προβλεπόμενου αγωγού μεταφοράς θα παροχετεύονται σε κεντρικό φρεάτιο του αποχετευτικού δικτύου είτε της Κηρίνθου είτε του Μαντουδίου, με κατάληξη την υφιστάμενη ΕΕΛ Μαντουδίου (η λύση θα οριστικοποιηθεί κατά την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης). Από το προτεινόμενο έργο αναμένεται να εξυπηρετούνται περί τις 2.500 ι.κ. (πληθυσμός αιχμής 20ετίας, και 3.500 ι.κ. στην 40ετία).

Σημειώνεται ότι οι διατομές των αγωγών και τα δομικά μέρη των Α/Σ θα σχεδιαστούν για την 40ετία ενώ τα Η/Μ των Α/Σ για την 20ετία (με πρόβλεψη 40ετίας). Επίσης, ο οικισμός της Αγίας Άννας θα εξυπηρετηθεί μελλοντικά, και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση η ΕΕΛ Μαντουδίου δύναται να εξυπηρετήσει και αυτόν σε ορίζοντα 20ετίας.

- Για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του προτεινόμενου έργου απαιτείται η εκπόνηση υποστηρικτικής γεωτεχνικής μελέτης (κυρίως για τις θέσεις των Α/Σ), η οποία δεν περιλαμβανόταν στην τεχνική μελέτη, και είναι απαραίτητη για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του έργου.

- Για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης θα χρειαστεί τεχνική υποστήριξη του φορέα δεδομένου ότι το έργο είναι σύνθετο, περιέχει υπό εκπόνηση μελέτες και έργα που θα πρέπει να υλοποιηθούν διαδοχικά και επιπλέον σε κάθε φάση υλοποίησης θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Σημειώνεται ότι Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας λόγω μη Διαχειριστικής Επάρκειας της ΔΕΥΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ που είναι ο Κύριος του Έργου.
Στροφυλιά -Φαράκλα-Ζωοδόχος Πηγή-Σπαθάρι και Μετόχι
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15-3-2011 μετά απο εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Καντζούρα αποφασίστηκε το έργο μεταφορας των λυμάτων των οικισμών Στροφυλιάς -Φαράκλας-Ζωοδόχος Πηγή-Σπαθάρι και Μετόχι προς το ΒΙΟΚΑ Μαντουδιου να ενταχθουν στο επιχειρησιακό Συμμετοχή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.


Πόσα λύματα μπορεί να επεξεργαστούν στο ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου;
Αρχικά ο Βιολογικός Καθαρισμός Μαντουδίου είχε σχεδιαστεί να εξυπηρετει τους οικισμούς Μαντουδίου, Κηρίνθου και Προκοπίου με αλλαγη των Περιβαλλοντικών Ορων στις 19/ 10/10 (ΑΔΑ: 4ΙΞ6ΕΑ-0)  επι δημαρχίας Ενωτιάδη εντάχθηκαν και τα λύματα του Πηλίου και Στροφυλιάς. Σύμφωνα  με τα στοιχεία απο αυτη την μελέτη και τα στοιχεία στο παρακάτω πίνακα  μπορούν να επεξεργαστούν τα βοθρολύματα για πληθυσμό 3.000  στο ΒΙΟΚΑ.

Προδιαγραφές και χωρητικότητα του ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου


Πληθυσμός που εξυπηρετείται και προγραμματίζεται να εξυπηρετηθεί απο το ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου

Μαντούδι 1.955  μόνιμοι κάτοικοι
Κήρινθος 721
Προκόπι 1.111

Στροφυλιά 618
Φαράκλα 309
Ζωοδόχος Πηγή 111
Μετόχι 233
Σπαθάρι 257

Πήλι (870 μονιμοι κατ. το χειμώνα)  και το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται εκθετικά*

Παραλία Αγκάλης (256 μον. κατ. το χειμώνα) το καλοκαίρι πάνω από 15.000*
*Δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το πληθυσμό κατα τους καλοκαιρινού μήνες απο τις δημοσιευμένες μελέτες,

Η μελέτη της παραλίας της Αγκάλης εσφαλμένα προβλέπει πληθυσμό αιχμής (το καλοκαίρι) 3.500 ισοδύναμους κατοίκους (ι.κ.) που δεν έχει καμιά σχέση με το πραγματικό αριθμό ατόμων που θα εξυπηρετηθούν το καλοκαίρι που είναι πάνω απο 15.000 κάτοικοι.


Κατά μέσο όρο παράγονται 180 - 300 λίτρα λύματα ανά άτομο την ημέρα. Με ένα συντηρητικό υπολογισμό του πληθυσμού αιχμής  στις 30.000 το καλοκαίρι για όλο το δίκτυο (παραλίες Αγκάλης και Πήλίου) η μέση ημερήσια παροχή λυμάτων θα είναι  5.400 με 9.000 μ3/ημέρα.  Σήμερα, ο ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου δεν μπορεί να επεξεργαστεί πάνω απο 1.000 μ3 /ημέρα.  

Τι προβλέπει η αναθεωρημένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων του ΒΙΟΚΑ;
4ΙΞ6ΕΑ-0-signed EEL Mantoudiou

37 Σχόλια:

επειδη μαλλον δεν τα ξερετα καλα,ερχονται και τα λυματα της λιμνης πια στο μαντουδι.αν πατε και καθισετε στην πορταρα θα δειτε βυτιοφορα να περνουν συνεχεια, διαβαστε πανω τι γραφουν.
ψαρρε νεα πνοη ελεγες τον συνδυασμο σου νεα αναπνοη μας εφερες...σκατιλα.
ετυχε να παω σημερα στην παραλια προς λιμανι,δεν μπορει να καταλαβει κανεις την βοθρηλα που μυριζει εκει.

Ο Ψαρρός με το Καντζούρα βάλθηκαν να μας κάνουν χαβούζα. Ενα σταθμό μεταφόρτωσης σκουπιδιών ηταν να κάνουν στην Στροφυλιά και τον σταμάτησαν οι κάτοικοι. Εμείς εδώ στο Μαντούδι έχουμε τουε ρουφιάνους να αποφασίζουν.

Δεν χωράνε άλλα σκατά στο Μαντούδι, στείλτε τα αλλού, το Αχλάδι είναι δίπλα. Την αγαπάμε και εμείς την παραλία μας

ΣΚΑ.ΠΕ Μαντουδιου.Εργο πνοης (κι αναπνοης)απο τον αντιδημαρχο μας.Το πετυχες κι αυτο Καντζουρα!!!

ότι και να λέται εμοίς στο μαντούδι που δεν έχουμαι δουλιά τις θαίλουμε τις ακαθαρσίες των άλον χοριών γιατί θα βρούν δουλιά και πέντε εξη άτομα

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στις Ροβιές, σκατά στο Μαντούδι. Το έχει πιάσει το νοήμα ο Ψαρρός. Εμείς

Κορόιδα Μαντουδιανοί να χαίρεστε τον αντιδήμαρχο. Βγαίνει και στις εφημερίδες και λέει ότι θα μαζέψει όλα τα σκατά του δήμου στο Μαντούδι. Ποιος έχει σειρά τώρα οι Κεχριές;

ο αντιδήμαρχος θέλει το καλό του τόπου και ΟΧΙ το κακό γιαυτούς που δεν το ξέρουν.

ο προπηλακισμος αυτων των ανθρωπων ειναι μια λυση που θα τους κανει να αλλαξουν γνωμη για πολλα πραγματα.
η ημερα των εκλογων που θα περιφερονται σαν γατακια σε ολα τα χωρια ειναι μια καλη ευκαιρια.
ξεσηκωθειτε μαντουδιανοι
κανενας απο αυτους δεν θα σας σωσει.

Ο προπηλακισμός δεν έδωσε ποτε και πουθενά λύσεις. Δεν πρέπει ξεπέσουμε στο επίπεδο τους.
Η περιφρόνηση φτάνει και τους πονάει περισσότερο.

για όσους δεν το ξέρουν, να κάνουν μια βόλτα εκεί που χύνονται τα λύματα του βιολογικού στον παλαιό δαφνοπόταμο και θα διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια την αλλαγή χρώματος της θάλασσας σε μία μεγάλη ακτίνα.Τώρα που θα έρθουν και άλλα φανταστείτε τι έχει να γίνει.

parte fora oikologi to mantoydi sas emathe ta xoria sas mathane ta skata sas logo masas mpolikis bromane perisotero apo ton alon logo pinas giayto to poylo retalia mia zoi ton poylo spoydagneni cola

12 o pisinos soy pote ide teleytea nero??????????????????

14 Πότε σε είδε ψυχίατρος τελευταία φορά;

kirioi sxoliastes vlepo pos sas aggizoun ta themata me ta skata,mipos prokirixtike kamia thesi skatologou?kai to palevete?eno yparxoun alla sovarotera themata ta opoia ginonte gargara?

10 ntoy re katroyloy tha kanis.ela se perimenoyme re.eine orthios............

13, Εισαι πολυ μικρός για να βάζεις στο βρώμικο στοματάκι σου αυτούς που λες οικολόγους.

Το προβλημα μας είστε εσείς κούτσουρα απελέκυτα και αυτά που κάνετε στο χωριό μας

oikologia gia sas simeni konoma ala den tha parete mia.to xorio mas den sas goustari blepete cifoys retalia katebaste sindiasmo ke tha gemisi i kalpi trixes me to onomasas retalia

Κατι πρέπει να κάνουμε δεν μπορει να έχουμε όλους αυτούς τους ανόητους να μας κυβερνούν και να προκαλούν το κοινό αίσθημα με τέτοι αισχρό τρόπο. Μας προσβάλουν σαν χωριό.

Δεν νομίζω ότι οι ανόητοι υβριστές είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Είναι κατά τη γνώμη μου οι παρατρεχάμενοι με οποιονδήποτε κυβερνάει και είναι οι βασιλικότεροι του βασιλέους.

15 σαν να έχεις δίκαιο αλλά με μία διαφορά. Ούτε δικομανής είμαι, ούτε ρουφιάνος σαν και σένα. Μία διαπίστωση έκανα, και αν σαρέσει πήγαινε εκεί, κάνε τις βουτιές σου, και αν έχεις χρόνο βγάλε και κανένα όστρακο μπορεί να σου χρησιμεύσει.

Γιαννη καντζουρα σταματα να κοροιδευεις τον κοσμο.Ο βιολογικος καθαρισμος φτιαχτηκε για 3 χωρια και δεν μπορει να παρει κανενα παραπανω,ξεκινησε το δικτυο στο Μαντουδι,γιατι δεν πηγε σε ολες τις γειτονιες?απο την στιγμη που εχει μονο το μισο Μαντουδι βιολογικο γιατι λες οτι ειναι ζημιογονος επιχειρηση?γιατι ο εργολαβος που εφτιαξε το δικτυο μας ελεγε οτι εντολη εχει να σταματησει το δικτυο σε καποιους δρομους?γιατι στον σταυρο δεν εχουμε αποχετευση ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ?και πρεπει να εχει η αγια αννα στον δικο μας βιλογικο?Η πρωτη φαση του εργου ηταν προεκλογικο κομματι εσενα και του ενωτιαδη,η δευτερη φαση θα ειναι εσενα και του ψαρρου?πες μας ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ με τι κριτηρια παει η αποχετευση σε καθε γειτονια.Τελειωνε πρωτα με ολο το Μαντουδι και μετα θα κρινεις οτι μπορεις να φερεις και αλλα λυματα στον βιολογικο.Η μηπως μας φερεις 5-6 χωρια και μετα μας πεις εμας οτι δεν χωρανε αλλα σκατα στον βιολογικο?
ΛΥΠΑΜΑΙ για τον τροπο που λειτουργεις.
ξυπνηστε οσοι διαβαζετε εδω μεσα και σχολιαζετε,ποιο μαντουδι εχει κεντρικη αποχετευση?ο προυπολογισμος του εργου ηταν να παει αγωγος σε καθε γωνια του χωριου.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ?
μια ζωη θα λειτουργεις σαν το καβουρι κ.αντιδημαρχε.ΑΝΑΠΟΔΑ
ΦΤΙΑΞΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΤΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΑ.
Μ.Τ.

mprabo m.t sta mantria biologiko na balete,mazepse ta katsikia apo ta potamia poy ta petate,anijte toys dromoys apo tis klares-plegmata kai ta goyroynakia sto kimasi poy kanoyn boltes kai meta tha doyme.maki den exoyn plirosi poli koliti soy gia thn sindesi stin apoxeteysh giati?????????o katzoyras to ekane pali???????ante den brizo.

τι να πληρωσουν ρε κακομοιρη?τι ασυναρτησιες λες?σοβαρεψου αηδια καταντησες.

ΜΠΡΑΒΟ Μ.Τ.! ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑ ΜΕΖΕΨΕΙ ΑΠΟ ΓΥΡΩ? ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΖΟΥΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΚΗ!!!

Κεντρικη αποχετευση σε ενα χωριο σημαινει υγεια,καθαριοτητα.για να γινει ενα τετοιο εργο χρειαζονται ειδικευμενα συνεργεια,πραγμα που δεν εγινε στο δικο μας χωριο,τους λογους πολλοι τους καταλαβαινουν.Δεν ειναι τυχαιο οτι στα 3 χρονια λειτουργειας του βιολογικου ηδη υπαρχουν προβληματα.Η κεντρικη αποχετευση ειναι μια μικρη επιχειρηση που πρεπει να παει εξω απο καθε σπιτι και αν θελει ο αλλος αγοραζει,απλα πραγματα.Ετσι λειτουργει παντου,γιατι σε εμας περασε μονο απο τους 3 κεντρικους δρομους κ.ΕΝΩΤΙΑΔΗ ΚΑΙ κ.ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ?
αφου θελουν και αλλες συνδεσεις γιατι δεν επεκτεινουν το δικτυο στο Μαντουδι που θα στοιχισει λιγοτερο και πανε 30 χιλιομετρα μακρια?
Μηπως φοβουνται οτι αν φορτωσουν και αλλο το δικτυο στο Μαντουδι θα φανουν ολες οι κακοτεχνιες και η προχειροτητα του εργου?
Γιατι στον βιολογικο καθαρισμο δεν εχουν προσληφθει ειδικευμενα ατομα?
Μ.Τ.

Που θα χωρέσουν 9.000 κυβικά μέτρα λύματα την ημέρα σε μια εγκατάσταση που έχει σχεδιαστεί για 1.000 κυβικά μέτρα. Ρώτηστε το μαθηματικό στην παρέα σας να μας πείτε και σε εμάς;

Η θεραπενίδα εκανε τους υπολογισμούς. τι περίμενες στο πανεπιστημείο της σειράς που έχει τελειώσει.

ΚΑΛΩΣ ΤΑ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΤΑ ΣΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΗ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΠΟΥ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΑΦΡΟΥΣ ΚΟΥΝΙΣΤΟΥΣ ΦΑΝΦΑΡΟΝΟΥΣ ΤΡΙΧΕΣ ..……
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ Β4ΩΓ0-ΕΝ4 ΣΤΟ GOOGLE ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ……………….
Ο ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ!!!!! ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΧΛΑΔΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΚΙΑ , ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΛ.Π ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΗ ΔΕΗ …..

Ο Ενωτ. και ο Καντζ. δεν κατάφεραν να κάνουν το Μαντούδι πρωτευουσα του δήμου, δούλεψαν συστηματικά όμωςνα το κάνουν πρωτευουσα του σκατού. Εύγε

δεν θα προλάβουν να μας φέρουν τα σκατά των άλλων στο μαντούδι γιατί ο κόσμος σε λίγο θα τους πάρει με τις πέτρες

Παιδιά συγγνώμη διάβασα με πολύ προσοχή τα σχόλια σας. Χτυπάτε έναν άνθρωπο που με μεγάλη πλειοψηφία στείλατε στο Δημοτικό Συμβούλιο... 1.000 και ψήφους!!!!
Τότε δεν τον χαιρόσασταν;
Σάρωσε ο κ. Καντζούρας, για αυτό μην διαμαρτύρεστε σχετικά γιατί δεν βγήκε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!!!

ανοιξτε λογαριασμους
ακουει κανενας δικαστικος?
καποιοι θα πανε μεσα

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube