Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

....και τα λύματα της παραλίας της Αγκάλης στο Μαντούδι

Επιβεβαιώθηκε ανώνυμο σχόλιο στο "Ελεύθερο Βήμα" σύμφωνα με το οποίο ο δήμος έχει εντάξει την  "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (Διαυγεια ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΕΝ4).  Σύμφωνα με την μελετη υπάρχει πρόθεση για μελλοντική ένταξη και της Αγίας Άννας.
Το μήκος του αποχετευτικού δικτύου είναι 13.5 χλμ. και θα στοιχίσει 2.459.541,53 Ευρώ.
Να σημειωθεί οτι λειτουργεί ΒΙΟΚΑ και στο Αχλάδι και υπάρχει ιδιωτική εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στο Camping Αγίας Άννας.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Μαντουδίου είχε αρχικά σχεδιαστεί να εξυπηρετει τους οικισμούς Μαντουδίου, Κηρίνθου και Προκοπίου και πληθυσμό 3.000 κατοίκους.Ο δήμος δεν ζήτησε κοινωνική αποδοχή του έργου πριν προχωρήσει στην ένταξη του στο κεντρικό δίκτυο.


Επέκταση του δικτύου προανήγγειλε ο κ. αντιδήμαρχος 
Σε συνέντευξη του στον Παλμό της Βόρειας Ευβοιας στις 26/3/11  ο κ. Καντζούρας δήλωσε " Θα πρέπει επίσης να επεκταθεί ο Βιολογικός Καθαρισμός σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Κηρέα. Ήδη λειτουργούν 1000 συνδέσεις σε Μαντούδι, Προκόπι και Κήρινθο. Για να μην είναι όμως ζημιογόνος θα πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον 3.000 συνδέσεις, οπότε μπορεί να επεκταθεί και μέχρι τις Κεχριές και μέχρι την Αγία Άννα".


Παραλία Αγκάλης και μελλοντικά και η Αγία Άννα
Σύμφωνα με το Διαύγεια ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΕΝ4  ο στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η υλοποίηση του έργου κατασκευής  εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του παραλιακού και έντονα τουριστικού οικισμού  Αγκάλης και του κεντρικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων του, με τελικό αποδέκτη  την υφιστάμενη ΕΕΛ Μαντουδίου. Η μελέτη του προτεινόμενου έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει: 

- Την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Αγκάλης συνολικούμήκους 8.000m και τον αγωγό μεταφοράς των λυμάτων συνολικού μήκους 5.500m, με τελικό αποδέκτη την ΕΕΛ Μαντουδίου, η οποία λόγω επαρκούς δυναμικότητας μπορεί να εξυπηρετήσει την πρόσθετη παροχή της Αγκάλης για την επόμενη 20ετία (μελλοντικά προβλέπεται να εξυπηρετηθεί και ο οικισμός της Αγίας Άννας από τον εν  λόγω κεντρικό αγωγό προσαγωγής των λυμάτων). Η έκταση του οικισμού της Αγκάλης ανέρχεται σε περίπου 18,50 εκτάρια. Τα αστικά λύματα της Αγκάλης μέσω
του προβλεπόμενου αγωγού μεταφοράς θα παροχετεύονται σε κεντρικό φρεάτιο του αποχετευτικού δικτύου είτε της Κηρίνθου είτε του Μαντουδίου, με κατάληξη την υφιστάμενη ΕΕΛ Μαντουδίου (η λύση θα οριστικοποιηθεί κατά την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης). Από το προτεινόμενο έργο αναμένεται να εξυπηρετούνται περί τις 2.500 ι.κ. (πληθυσμός αιχμής 20ετίας, και 3.500 ι.κ. στην 40ετία).

Σημειώνεται ότι οι διατομές των αγωγών και τα δομικά μέρη των Α/Σ θα σχεδιαστούν για την 40ετία ενώ τα Η/Μ των Α/Σ για την 20ετία (με πρόβλεψη 40ετίας). Επίσης, ο οικισμός της Αγίας Άννας θα εξυπηρετηθεί μελλοντικά, και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση η ΕΕΛ Μαντουδίου δύναται να εξυπηρετήσει και αυτόν σε ορίζοντα 20ετίας.

- Για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του προτεινόμενου έργου απαιτείται η εκπόνηση υποστηρικτικής γεωτεχνικής μελέτης (κυρίως για τις θέσεις των Α/Σ), η οποία δεν περιλαμβανόταν στην τεχνική μελέτη, και είναι απαραίτητη για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του έργου.

- Για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης θα χρειαστεί τεχνική υποστήριξη του φορέα δεδομένου ότι το έργο είναι σύνθετο, περιέχει υπό εκπόνηση μελέτες και έργα που θα πρέπει να υλοποιηθούν διαδοχικά και επιπλέον σε κάθε φάση υλοποίησης θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Σημειώνεται ότι Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας λόγω μη Διαχειριστικής Επάρκειας της ΔΕΥΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ που είναι ο Κύριος του Έργου.
Στροφυλιά -Φαράκλα-Ζωοδόχος Πηγή-Σπαθάρι και Μετόχι
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15-3-2011 μετά απο εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Καντζούρα αποφασίστηκε το έργο μεταφορας των λυμάτων των οικισμών Στροφυλιάς -Φαράκλας-Ζωοδόχος Πηγή-Σπαθάρι και Μετόχι προς το ΒΙΟΚΑ Μαντουδιου να ενταχθουν στο επιχειρησιακό Συμμετοχή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.


Πόσα λύματα μπορεί να επεξεργαστούν στο ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου;
Αρχικά ο Βιολογικός Καθαρισμός Μαντουδίου είχε σχεδιαστεί να εξυπηρετει τους οικισμούς Μαντουδίου, Κηρίνθου και Προκοπίου με αλλαγη των Περιβαλλοντικών Ορων στις 19/ 10/10 (ΑΔΑ: 4ΙΞ6ΕΑ-0)  επι δημαρχίας Ενωτιάδη εντάχθηκαν και τα λύματα του Πηλίου και Στροφυλιάς. Σύμφωνα  με τα στοιχεία απο αυτη την μελέτη και τα στοιχεία στο παρακάτω πίνακα  μπορούν να επεξεργαστούν τα βοθρολύματα για πληθυσμό 3.000  στο ΒΙΟΚΑ.

Προδιαγραφές και χωρητικότητα του ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου


Πληθυσμός που εξυπηρετείται και προγραμματίζεται να εξυπηρετηθεί απο το ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου

Μαντούδι 1.955  μόνιμοι κάτοικοι
Κήρινθος 721
Προκόπι 1.111

Στροφυλιά 618
Φαράκλα 309
Ζωοδόχος Πηγή 111
Μετόχι 233
Σπαθάρι 257

Πήλι (870 μονιμοι κατ. το χειμώνα)  και το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται εκθετικά*

Παραλία Αγκάλης (256 μον. κατ. το χειμώνα) το καλοκαίρι πάνω από 15.000*
*Δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το πληθυσμό κατα τους καλοκαιρινού μήνες απο τις δημοσιευμένες μελέτες,

Η μελέτη της παραλίας της Αγκάλης εσφαλμένα προβλέπει πληθυσμό αιχμής (το καλοκαίρι) 3.500 ισοδύναμους κατοίκους (ι.κ.) που δεν έχει καμιά σχέση με το πραγματικό αριθμό ατόμων που θα εξυπηρετηθούν το καλοκαίρι που είναι πάνω απο 15.000 κάτοικοι.


Κατά μέσο όρο παράγονται 180 - 300 λίτρα λύματα ανά άτομο την ημέρα. Με ένα συντηρητικό υπολογισμό του πληθυσμού αιχμής  στις 30.000 το καλοκαίρι για όλο το δίκτυο (παραλίες Αγκάλης και Πήλίου) η μέση ημερήσια παροχή λυμάτων θα είναι  5.400 με 9.000 μ3/ημέρα.  Σήμερα, ο ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου δεν μπορεί να επεξεργαστεί πάνω απο 1.000 μ3 /ημέρα.  

Τι προβλέπει η αναθεωρημένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων του ΒΙΟΚΑ;
4ΙΞ6ΕΑ-0-signed EEL Mantoudiou

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.