Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Συνάντηση Καμμένου με Καλυβιώτη και Παζάρα


Περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια έκανε  σημερα το πρωί ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος στο δήμο μας. Στην Λίμνη συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Καλυβιώτη και τον  κ. Παζάρα. Κατά την περιοδεία του έκανε και μια δήλωση για το  άρθρο του κ. Σαμαρά   στο Έθνος,

Το πρόγραμμα των επισκέψεων του είχε ως εξής:

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

10:00-11:00π.μ Προκόπι-Όσιος Ιωάννης Ρώσσος
11:00-11:30π.μ Μαντούδι
11:30-12:00 μ.μ Αγ. Άννα
12:30 - 13:30μ.μ Λίμνη
14:00 - 18:00μ.μ Λουτρά Αιδηψού
18:00- 18:30μ.μ Γιάλτρα
18:30 - 18:45μ.μ Άγιος


Σε ιδιώτες και δήμους για 50 χρόνια τα κενά και εγκαταλελειμμένα κτίρια (σχέδιο νόμου)
Τις διαδικασίες με τις οποίες κενά και εγκαταλελειμμένα κτίρια μπορούν να περιέλθουν στη διαχείριση ή στην κυριότητα δήμων και ιδιωτών για χρονικό διάστημα ως και 50 έτη περιλαμβάνει σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι νέες ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, εισάγουν ειδική διαδικασία αναγκαστικής εξαγοράς κτιρίων από ιδιώτες, εφόσον οι ιδιοκτήτες είτε αρνούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ακινήτων (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας), είτε αδρανούν. Επίσης, σύμφωνα με το in.gr, προβλέπουν ειδική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων εκμίσθωσης ή μεταβίβασης ακινήτου, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.

Τις ρυθμίσεις είχαν προαναγγείλει στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης και ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.

Την Πέμπτη ο κ. Μανιάτης απέστειλε επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, καλώντας τους σε συνάντηση εργασίας στις 4 Δεκεμβρίου προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Το σχέδιο νόμου επεξεργάστηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΚΑ η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση.

Αναγκαστική εξαγορά κτιρίων από ιδιώτες εντός ειδικών Ζωνών

Για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού και επανάχρησης εγκαταλελειμμένων, κενών και αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων θα μπορούν να καθορίζονται Ζώνες Ειδικών Κτιριακών Παρεμβάσεων (ΖΕΠΚΑ), εντός Οικιστικών Περιοχών, οι οποίες θα εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα.

Με τη θεσμοθέτηση των ΖΕΚΠΑ θα δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν πόροι του ΕΣΠΑ τηρουμένων των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων.

«Φορείς υλοποίησης» των έργων που θα είναι επιλέξιμα, εντός των συγκεκριμένων ζωνών, μπορούν να είναι εταιρείες του Δημοσίου, εταιρείες δραστηριοποιούμενες στον τομέα των κατασκευών, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων κτλ. Oι φορείς αυτοί θα έχουν τον «πρώτο λόγο» έναντι του Δημοσίου και των δήμων στη διεκδίκηση της διαχείρισης ή της κυριότητας των εγκαταλελειμμένων, αγνώστων ιδιοκτητών ή κενών κτιρίων.

Επίσης, η διαχείριση, η εκμετάλλευση, ή η κυριότητα των συγκεκριμένων κτιρίων μπορεί να περιέρχεται στους φορείς υλοποίησης ακόμη και με αναγκαστική εξαγορά, εφόσον ο κύριος ή ο συγκύριος, κατά περίπτωση, δεν επιθυμούν ή αδυνατούν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση του έργου.

Το τίμημα της εξαγοράς του ακινήτου θα γίνεται στη μέση αγοραία αξία που προσδιορίζεται από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Εφόσον οι πόροι που χρησιμοποιούνται για τις επεμβάσεις στα κτίρια είναι ευρωπαϊκοί, το τίμημα θα προσδιορίζεται και με βάση τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς των σχετικών Ευρωπαϊκών Ταμείων ή άλλους Κανονισμούς και Οδηγίες της ΕΕ.

Ως ΖΕΠΚΑ θα ορίζονται περιοχές, οι οποίες συγκεντρώνουν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

υπάρχουν εγκαταλελειμμένα ή κενά κτίρια, σε ποσοστό άνω του 20% του συνολικού αριθμού των κτιρίων στην περιοχή

ποσοστό άνω του 50% των εγκαταλελειμμένων και κενών κτιρίων χρήζουν ανακαίνισης και εκτεταμένων επισκευών και παρεμβάσεων

υπάρχουν μη αποκατεστημένα διατηρητέα κτίρια σε ποσοστό άνω του 30% του συνόλου των διατηρητέων κτιρίων στην περιοχή

καταγράφεται σε βάθος 20ετίας συρρίκνωση του πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 10% ή των οικονομικών δραστηριοτήτων και παρατηρείται μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής διαστρωμάτωσης, συνοδευόμενη από φαινόμενα παραβατικότητας, παράνομης μετανάστευσης και υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Η διαχείριση στους δήμους

Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια θα μπορούν να περιέρχονται στη διαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από αίτηση του δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του ακινήτου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 37% των κτιρίων του κτιριακού αποθέματος στο κέντρο της Αθήνας είναι κενό.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφα με την πρόταση επανάχρησης του κτιρίου, στην οποία θα περιλαμβάνονται η προτεινόμενη χρήση, το χρονοδιάγραμμα ενεργειών, οι πόροι για την υλοποίηση του σχεδίου επανάχρησης (π.χ. ίδιοι πόροι, κοινοτική χρηματοδότηση, ιδιωτική επένδυση), καθώς και το είδος ή η έκταση της επέμβασης.

Κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου θα επιτρέπεται η άσκηση έφεσης εντός προθεσμίας 15 ημερών. Εντός τεσσάρων ετών από τη μεταγραφή της απόφασης (ή έξι ετών σε περίπτωση κτιρίου χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου ή μνημείου), ο δήμος θα υποχρεούται να προβεί στην υλοποίηση του σχεδίου επανάχρησης του κτιρίου και οπωσδήποτε στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, έτσι ώστε αυτό να πληροί τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, καθώς και να το ασφαλίσει κατά κινδύνου πυρός και βανδαλισμών.

Κατά κυριότητα περιέλευση των κτιρίων στον δήμο

Όσον αφορά την κατά κυριότητα περιέλευση ενός εγκαταλελειμμένου ακινήτου στον δήμο, και πάλι υποβάλλεται αίτηση από στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Για να περιέλθουν στην κυριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν παρέλθει 10 χρόνια από τη σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου με την οποία πέρασε η διαχείριση του ακινήτου στον δήμο και δεν θα πρέπει να έχει εμφανισθεί ο κύριος του ακινήτου ή νόμιμος κληρονόμος αυτού.

Στην κυριότητα και διαχείριση των δήμων περιέρχονται όλα τα κενά ή αγνώστων ιδιοκτητών κτίρια.

Ο δήμος μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητο το οποίο περιήλθε στην κυριότητά του, όπως αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς αυτού σε εταιρεία, καθώς και της πώλησης αυτού.

Σε περίπτωση εμφάνισης του ιδιοκτήτη του κτιρίου εντός τριών ετών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης που αποδέχεται την αίτηση περιέλευσης της κυριότητας στον δήμο, η κυριότητα επανέρχεται σε αυτόν ύστερα από αίτησή του προς τον δήμο, συνοδευόμενη από τους τίτλους ιδιοκτησίας και μεταγραφή της σχετικής απόφασης του δήμου στα βιβλία του Κτηματολογίου.

Και σε ιδιώτες η διαχείριση των κτιρίων

Ο δήμος από τη στιγμή που θα αναλάβει τη διαχείριση ενός κτιρίου μπορεί να την αναθέσει είτε στην αρμόδια διεύθυνση, η οποία θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε σε δημοτική εταιρεία, ή ακόμη και σε ιδιώτη, με εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης ο δήμος δικαιούται να εκμισθώσει το κτίριο σε τρίτους, να το παραχωρήσει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αντί συμβολικού ανταλλάγματος ή να το χρησιμοποιήσει για τη στέγαση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πάντως ο ιδιοκτήτης του κτιρίου εξακολουθεί να βαρύνεται με τα δημοτικά τέλη και τους φόρους.

Το σχέδιο νόμου δίνει λύση και σε ακίνητα τα οποία ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες. Έτσι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η απόφαση με την οποία εκμισθώνεται ή μεταβιβάζεται, κατά περίπτωση, ένα ακίνητο λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία των συγκυρίων, το ποσοστό συγκυριότητας των οποίων πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 60% της επιφανείας του κτιρίου.

Δυνατότητες χρηματοδότησης των παρεμβάσεων

Το σχέδιο νόμου φαίνεται να συνδέεται, όσον αφορά τον Δήμο Αθηναίων, με το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (τύπου Jessica), το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη δημιουργία του οποίου ο δήμος στοχεύει να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό και την επανάχρηση των απαξιωμένων κτιρίων της Αθήνας, με τη χρήση κεφαλαίων από το νέο ΣΕΣ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) 2014 – 2020.

Ειδικά σε περιοχές για τις οποίες έχει εγκριθεί Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) ή έχουν περιγραφεί ως περιοχές που χρήζουν ανάπλασης από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά ή Ειδικά Χωρικά Σχέδια, ή άλλο εργαλείο χωρικού σχεδιασμού, οι νέες ρυθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα υπαγωγής κτιρίων, μεμονωμένων ή κατά ομάδες, στις διατάξεις του σχεδίου νόμου, με σκοπό την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος καθώς και την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών αυτών. Τα κτίρια αυτά θα μπορούν να εντάσσονται σε ειδικά Προγράμματα, με χρηματοδότηση εθνικών ή και ευρωπαϊκών πόρων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΔΩ

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Νεκρό δελφίνι στην παραλία Ψαροπούλι Βασιλικών


Ένα νεκρό δελφίνι έβγαλαν τα κύματα της θάλασσας στην παραλία Ψαροπούλι Βασιλικών στη Βόρεια Εύβοια.

Το άτυχο θηλαστικό εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής. Φαίνεται πως το δελφίνι μπλέχτηκε σε δίχτυα ψαράδων από τα οποία δεν κατάφερε να γλυτώσει, σύμφωνα με το eviazoom.gr. Πάντως, Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται νεκρό δελφίνι στην συγκεκριμένη παραλιακή ζώνη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο.


Το λεγόμενο κοινό δελφίνι (Delphinus delphis), ένα από τα τέσσερα είδη δελφινιών που φιλοξενούν οι ελληνικές θάλασσες, μόνο κοινό δεν είναι πια στη χώρα μας, καθώς κινδυνεύει με εξαφάνιση σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας. Τα δελφίνια προστατεύονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ACCOBAMS, της συνθήκης που έχουν υπογράψει οι χώρες της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου για την προστασία των κητωδών.


 Ιόνιο Πέλαγος και Κορινθιακός Κόλπος, Σαρωνικός Κόλπος, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, Βόρειες Σποράδες είναι περιοχές σημαντικές για το κοινό δελφίνι στη Μεσόγειο, το οποίο κινδυνεύει. Παράγοντες που έχουν οδηγήσει στη μείωση των πληθυσμών του κοινού δελφινιού (Delphinus delphis) στη Μεσόγειο περιλαμβάνουν:

1. Μειωμένη διαθεσιμότητα τροφής εξαιτίας της υπεραλίευσης.

2. Ρύπανση από χημικά και βαρέα μέταλλα με επακόλουθο την εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος και της αναπαραγωγικής δυνατότητας.

3. Θνησιμότητα από αλιευτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων και των αφρόδιχτων.

4. Τις κλιματικές αλλαγές και την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας.

5. Κατά το παρελθόν, σημαντικός παράγοντας θνησιμότητας ήταν η, εκ προθέσεως, θανάτωση των δελφινιών.

.
Στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί, ταυτοποιηθεί και καταγραφεί 14 διαφορετικά είδη κητωδών, 9 από αυτά ζουν και αναπαράγονται στις Ελληνικές θάλασσες, ενώ εικάζεται ότι άλλα 6-7 είδη διέρχονται από τις θάλασσές μας μέσω των στενών του Γιβραλτάρ, της διώρυγας του Σουέζ ή του Εύξεινου Πόντου.

Τα συνηθέστερα είδη μικρόσωμων δελφινιών στον ελληνικό χώρο είναι το Ρινοδέλφινο, το Ζωνοδέλφινο, το Κοινό δελφίνι, και το Σταχτοδέλφινο.

Στις ελληνικές θάλασσες ζει μόνιμα ένα είδος φάλαινας, η Πτεροφάλαινα, και επτά είδη οδοντοκητών: Φυσητήρας, Ζιφιός, Σταχτοδέλφινο, Ρινοδέλφινο, Κοινό δελφίνι, Ζωνοδέλφινο, Φώκαινα. Ως περιστασιακά και σπάνια έχουν καταγραφεί άλλα δύο είδη φαλαινών (Μεγάπτερη φάλαινα και Βόρεια Ρυγχοφάλαινα) και δύο είδη οδοντοκητών (Ψευδόρκα και Στενόρυγχο δελφίνι).

ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙΣταχτοδέλφινο

Κατάσταση είδους: Τρωτό (Όταν ένα είδος χαρακτηρίζεται τρωτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον)

Στον Κορινθιακό έχει απομείνει μόνο ένα δελφίνι αυτή τη στογμή.

Το σταχτοδέλφινο, το πιο μεγαλόσωμο απ’ όλα τα δελφίνια (το μέγιστο ολικό του μήκος στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει και τα 3,30 μ.). Γεννιέται γκρι αλλά μεγαλώνοντας αποκτάει γρατζουνιές στο κορμί του από τις αψιμαχίες με άλλα δελφίνια οπότε καταλήγει άσπρο. Όσες περισσότερες όμως γραντζουνιές έχει ένα ζώο τόσο καλύτερα αφού θεωρούνται «δείκτης ποιότητας». Το συναντάμε στο Μυρτώο Πέλαγος, στη Χαλκιδική, στις Βόρειες Σποράδες, στη θάλασσα των Κυθήρων και στη ΝΔ Κρήτη.
Κυριότερες απειλές: Παρεμπίπτουσα αλιεία με παραγάδια. Πλαστικά απορρίμματα.


Ρινοδέλφινο

Κατάσταση είδους: Τρωτό (Όταν ένα είδος χαρακτηρίζεται τρωτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον) .

Το ρινοδέλφινο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δελφίνι μετά το σταχτοδέλφινο. Είναι το δελφίνι που συναντάει κανείς περισσότερο στις παράκτιες περιοχές. Αναπτύσσει ταχύτητες που ξεπερνούν τα 30 χλμ/ώρα. 
Κάνει απίστευτα άλματα που μπορούν να φτάσουν τα 8 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Στον Αμβρακικό ζει ένας απομονωμένος πληθυσμός που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Έρευνες στον συγκεκριμένο πληθυσμό έδειξαν ότι τα ρινοδέλφινα, αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στον ξαφνικό σε σχέση με τον αναμενόμενο θάνατο ενός μέλους της κοινωνίας τους, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι.
Κυριότερες απειλές: Μείωση τροφής, απευθείας θανάτωση, παρεμπίπτουσα αλιεία με παραδοσιακά μέσα, θόρυβος.

Ζωνοδέλφινο

Κατάσταση είδους: Τρωτό (Όταν ένα είδος χαρακτηρίζεται τρωτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον)

Στον Κορινθιακό ζουν τα μικρότερα ζωνοδέλφινα του κόσμου τα οποία είναι και απολύτως απομονωμένα. Είναι το πιο συχνά απαντόμενο δελφίνι. Καταδύεται μέχρι τα 200 μ. αλλά μπορεί να φτάσει και σε μεγαλύτερα βάθη. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει είναι τα 60 χλμ/ώρα. Έχει μια χαρακτηριστική μαύρη γραμμή («ζώνη» οπότε και το όνομα) που ξεκινάει από το μάτι και καταλήγει στην γενετική περιοχή.
Κυριότερες απειλές: Χημική ρύπανση, εκούσια θανάτωση και εμπλοκή σε πελαγικά παρασυρόμενα αφρόδιχτα.


Κοινό δελφίνι

Κατάσταση είδους: Κινδυνεύον (Όταν ένα είδος θεωρείται κινδυνεύον σημαίνει ότι το είδος αντιμετωπίζει πολύ υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό του περιβάλλον στο άμεσο μέλλον) .
Κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση δεδομένου ότι κάποτε ήταν το πιο…κοινό δελφίνι στην Ελλάδα όμως τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός πληθυσμός έχει υποστεί σημαντική μείωση. Έχει τον πιο σύνθετο και εντυπωσιακό χρωματισμό σώματος από όλα τα δελφίνια και το πιο υδροδυναμικό σχήμα αφού αναπτύσσει ταχύτητες που μπορούν να φτάσουν τα 65χλμ/ώρα, όταν το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μέτρα στίβου είναι τα 36,7χλμ/ώρα.

Κυριότερες απειλές: Απευθείας θανάτωση. Παρεμπίπτουσα αλιεία με παραδοσιακά μέσα.

Οδηγός προς ναυτιλλομένους / Marine mammal encounter instructions from Thalassa project on Vimeo.

ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΗΤΩΔΩΝ


Απειλές για τη ζωή τους

Τα κητώδη, δυστυχώς, απειλούνται κυρίως από ανθρωπογενείς αιτίες. Η ρύπανση των θαλασσών, η υπεραλίευση, οι δυναμίτες, τα αφρόδιχτα, τα όλο και πυκνότερα δρομολόγια πλοίων και ταχύπλοων σκαφών, η αύξηση της θερμοκρασίας της γής, ο θόρυβος, και τα νέας τεχνολογίας όργανα εντοπισμού υποβρύχιων στόχων είναι μερικές μόνο από τις σημαντικότερες απειλές που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προικισμένα πλάσματα.
Προσθέτοντας σ' αυτά και κάποια εχθρότητα εκ μέρους πολλών ψαράδων, που τα σκοτώνουν σε κάθε ευκαιρία είτε γιατί θεωρούν ότι τους λιγοστεύουν το ψάρι, είτε γιατί μερικές φορές καταστρέφουν τα δίχτυα, μπορεί κανείς να καταλάβει το μέγεθος της φθοράς που υφίστανται οι υπάρχοντες πληθυσμοί των κητωδών.

Όμως, μεγαλύτερη ακόμη απειλή από τις ήδη προαναφερθείσες αποτελεί η άγνοια και η αδιαφορία τόσο του κόσμου, όσο και της πολιτικής ηγεσίας του κάθε κράτους, που φυσικά έχει μέρος της ευθύνης για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς του πλανήτη μας.

ΔΕΛΦΙΝΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
delphinusmini
ΓΡΑΜΠΟΣ
grampusmini
ΨΕΥΔΟΡΚΑ
pseudorcamini
BALAENA MYSTICETUS
bowheadmini
BALAENOPTERA BOREALIS
seiwhalemini
BALAENOPTERA EDENI
brydeswhalemini
ΒΟΡΕΙΝΗ ΡΑΜΦΟΦΑΛΑΙΝΑ
sowerbysbeakedmini
GRAY WHALE
graywhalemini
PYGMY SPERM WHALE
ΜΑΥΡΗ ΦΑΛΑΙΝΑ
northernrightwhalemini
ΡΥΓΧΟΦΑΛΑΙΝΑ
minkewhalemini
ΟΡΚΑ
orcamini
ΖΩΝΟΔΕΛΦΙΝΟ
stenellamini
ΖΙΦΙΟΣ
ziphiusmini
  

Διαβάστε επίσης

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ

Λεπτομερής φωτογραφική παρουσίαση των εξωτερικών μορφολογικών διαφορών μεταξύ των 4 ειδών δελφινιών, που έχουν μόνιμους πληθυσμούς στις ελληνικές θάλασσες,


ΤΑ 9 ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Φωτογραφική παρουσίαση των 8 ειδών κητωδών και του ενός είδους φώκιας, που έχουν μόνιμους πληθυσμούς στις ελληνικές θάλασσες


ΚΗΤΩΔΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΥλικό απο  το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ΑρίωνΙνστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος

Σε ψηφιακή και αναλογική τηλεοπτική συσκότηση Μετόχι, Σπαθάρι, Δαφνούσα, Στροφυλιά, Πήλι, Προκόπι, Αχλάδι, Αγ. Άννα, Κοτσικιάς, Παπάδες, Κεράμεια και Κερασιά


Ερώτηση απηύθυνε ο βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τη μη κάλυψη περιοχών της Βόρειας Εύβοιας από το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα digea.

Έλλειψη τηλεοπτικού σήματος digea σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 21 Νοεμβρίου έπαυσε το αναλογικό τηλεοπτικό σήμα και αντικαταστάθηκε από το ψηφιακό σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Βόρεια Εύβοια (τέταρτο switch-off).

Προκειμένου για τη μετάβαση αυτή, κάτοικοι της περιοχής υποχρεώθηκαν να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τεχνολογίας MPEG-4 (τηλεόραση ή εξωτερικό αποκωδικοποιητή) καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη. Παρόλα αυτά, ολόκληρες περιοχές της Βόρειας-Βορειοκεντρικής Εύβοιας, και συγκεκριμένα πολλά χωριά του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (Μετόχι, Σπαθάρι, Δαφνούσα, Στροφυλιά, Πήλι, Προκόπι, Αχλάδι, Αγ. Άννα, Κοτσικιά, Παπάδες, Κεράμεια, Κερασιά), όχι μόνο δεν έχουν ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα, αλλά πλέον ούτε καν αναλογικό.

Για το θέμα αυτό είναι ήδη ενήμερη και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου σας, αλλά έως σήμερα το πρόβλημα παραμένει επιτείνοντας την αγανάκτηση των κατοίκων, που στερούνται το βασικό μέσο ενημέρωσής και ψυχαγωγίας τους.

Δεδομένου ότι προφανώς δεν νοείται στις μέρες μας να μην καλύπτεται το σύνολο της χώρας από τηλεοπτικό σήμα, ερωτάσθε τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη κάλυψη όλης της Εύβοιας με ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα και σε τι χρονικό ορίζοντα;

Ο ερωτών βουλευτής,

Συμεών Κεδίκογλου

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Την Τετάρτη 3/12 το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά τις μελέτες των Πολεοδομικών Σχεδίων Κηρέως και Νηλέως


 Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 στις 17.30 στο Μαντούδι θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

1. Διατύπωση απόψεων Β1 Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ)  Δήμου Κηρέως Ν. Ευβοίας»

2. Διατύπωση απόψεων Β1 Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης ΣΧΟΑΠ Δήμου Νηλέως Ν. Ευβοίας»

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (13η Αναμόρφωση –Απόφαση 181/2014 Οικονομικής Επιτροπής)

4. Ενημέρωση για την δημιουργία ενιαίου περιφερειακού ΦοΔΣΑ υπό μορφή ανωνύμου εταιρείας

5. Καθυστέρηση πληρωμής συμβασιούχων ΑΣΕΠ οκτάμηνης διάρκειας


Β1 Στάδιο της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Κηρέως Ν. Ευβοίας»

Β1 Σταδιο της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης ΣΧΟΑΠ Δήμου Νηλέως Ν. Ευβοίας»

ΤΑΙΠΕΔ: Στις 17/12 λήγει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το Ειρηνοδικείο Λίμνης


Στις 17 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και πρώτης προσφοράς για την αξιοποίηση επτά ακινήτων του Δημοσίου, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction και τον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr.
Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, πρόκειται για τα εξής ακίνητα: πρώην Ειρηνοδικείο στην Μεσσήνη του νομού Μεσσηνίας, πρώην Ειρηνοδικείο στo Κάτω Νευροκόπι Δράμας, πρώην Ειρηνοδικείο στη Λίμνη Ευβοίας, πρώην Ειρηνοδικείο στην Κλειτορία του νομού Αχαΐας, πρώην Ειρηνοδικείο στην Ανδρίτσαινα της Ηλείας, πρώην Ειρηνοδικείο στην Παραμυθιά του νομού Θεσπρωτίας και διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας (Αγ. Νικολάου 8).
Παράλληλα, η 8η Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και πρώτης προσφοράς για πέντε ακίνητα στην Πλάκα, που βρίσκονται στις εξής οδούς: Θέσπιδος 20, Θέσπιδος17, Πρυτανείου13, Πρυτανείου 9- 9Α και Στράτωνος 15- 25.

246 χιλιάδες ευρώ για την περίφραξη και τον ηλεκτροφωτισμό του λιμένα Μαντουδίου

Δελτίο τύπου από την ιστοσελίδα του βουλευτή Σίμου Κεδίκογλου
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Σίμος Κεδίκογλου βουλευτής Εύβοιας της ΝΔ παράλληλα με τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Σκρέκα Κώστα για τη συνεργασία του και τις κοινές προσπάθειες με τον Οργανισμό Λιμένων Εύβοιας, που είχαν ως αποτέλεσμα να εγκριθούν πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση σημαντικών λιμενικών έργων στην Κύμη και το Κυμάσι, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία των προϋποθέσεων οικονομικής, εμπορικής και τουριστικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Ουσιαστικά με την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του οράματος για την αξιοποίηση του λιμανιού της Κύμης ως «πύλη» της Ελλάδας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και για την αξιοποίηση του λιμένα Μαντουδίου στο Κυμάσι, που θα εξυπηρετήσει τις εμπορευματικές ανάγκες της περιοχής.

Ο Σίμος Κεδίκογλου θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των έργων, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και παράδοσής τους μέχρι την άνοιξη.
Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης συνολικού ύψους 500.000 ευρώ αφορά στα εξής έργα:
  1. Σύνδεση Νέου Λιμένα Κύμης με του υφιστάμενο οδικό δίκτυο (προϋπολογισμού 123.000 ευρώ).
Οι προτεινόμενες επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα αφορούν τον νέο Λιμένα Κύμης που χρηματοδοτήθηκε για την ολοκλήρωσή του από πιστώσεις ΕΣΠΑ. Η ασφαλτόστρωση των δρόμων εισόδου και εξόδου του λιμανιού αποσκοπεί στην ομαλή διέλευση των οχημάτων στο λιμάνι στον περιορισμό της έκλυσης σκόνης και στον εξωραϊσμό του λιμένος.
  1. Ολοκλήρωση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Νέου Λιμένα Κύμης (προϋπολογισμού 123.000 ευρώ)
Σκοπός του έργου είναι η παραλαβή, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο χώρο του Λιμένα και η ασφαλής και ομαλή λειτουργία του. Ο νέος Λιμένας Κύμης (επέκταση) αποτελεί έργο ΕΣΠΑ το οποίο στην παρούσα φάση παρουσιάζει μεγάλη δραστηριότητα καθώς αποτελεί πύλη εισόδου αλιευμάτων από το Αιγαίο, τουριστικό καταφύγιο σκαφών, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση Εύβοιας-Σποράδων και μελλοντικά αναμένεται να εξυπηρετήσει εμπορευματικές – τουριστικές- ανάγκες καθώς θα αποτελέσει Λιμένα-Πύλη εισόδου.
  1. Ολοκλήρωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού λιμένα Μαντουδίου (Κυμάσι) με προϋπολογισμό 123.000 ευρώ.
Εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση Εύβοιας-Σποράδων.
  1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη χώρου χερσαίας ζώνης σύμφωνα με τον ISPS στο λιμένα Μαντουδίου (Κυμάσι) με προϋπολογισμό 123.000 ευρώ.
Πρόκειται για εργασίες οι οποίες στοχεύουν στη λειτουργικότητα, στην ασφάλεια και στην άμεση αξιοποίηση του Κυμασίου.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις επισκευής αποτελούν ώριμα έργα μείζονος σημασίας, τα οποία, όπως υπογραμμίζεται, συνδέονται με την ομαλή, ασφαλή λειτουργία, καθώς και την άμεση εμπορική και οικονομική αξιοποίηση του νέου Λιμένα Κύμης και του Κυμασίου.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Στη φόρα η κακοδιαχείριση Ψαρρού: Δημιούργησαν 2 εκατ. Ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ένα χρόνο

Στις 3/7/2013  το ΥΠΕΣ ενέκρινε   επιχορήγηση  2.592.856,00 Ευρώ στο δήμο μας  αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους (βερεσέδια). Σύμφωνα με   στοιχεία της Οικ. Επιτροπής τον Απρίλη του 2013  τα βερεσέδια του δήμου μας ήταν 3.284.951 Ευρώ..  Σήμερα ένα χρόνο μετά την εξόφληση τους ο δήμος έχει  ληξιπρόθέμες οφειλές ύψους 1.940.875 ευρω.  Το  2014  ο δήμος  δημιούργησε ληξιπρόθεσμες οφειλές 1.031.900 ευρώ.


Από το Διαύγεια

Εισήγηση κ. Καλυβιώτη  στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 13/11/14:

"Λόγω έλλειψης λογιστή στο Δήμο μας, ύστερα από την πρόσφατη μετάθεση του στα πλαίσια της εθελοντικής κινητικότητας, ζητήσαμε από την εταιρία που υποστηρίζει το λογιστικό πρόγραμμα του Δήμου να πληροφορηθούμε το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου μέχρι 31/12/2013. Η πληροφορία που μας δόθηκε είναι ότι το ύψος τους φθάνει στο ποσό των 908.975 ευρώ.
Ζητήσαμε επίσης το ανεξόφλητο ποσό που γεννήθηκε ως οφειλή του Δήμου μέσα στο έτος 2014 και η απάντηση ήταν ότι ανέρχεται στο ποσό του1.031.900 ευρώ.
Το σύνολο του ποσού που μέχρι σήμερα οφείλει ο Δήμους σε τρίτους αθροίζεται σε -1.940.875 ευρω."


Διαβάστε επίσης

Εγκρίθηκαν 2,6 εκατομμύρια Ευρώ στο δήμο μας για να ξοφλήσει τα βερεσέδια του. 

6 εκατ. ευρώ το χρέος του δήμου, αποπληρωμή το 2032. Μείωση του επιτοκίου επιδιώκει ο Καλυβιώτης


Από το Διαύγεια

Από την εισήγηση του κ. Καλυβιώτη  στις 13/11/14

"Επίσης στο Δήμο υπάρχει ένα μεγάλο χρέος από το παρελθόν κι αφορά ένα δάνειο που είχε συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις 12/8/2012 με σκοπό να μαζευτούν όλα τα δάνεια (δώδεκα τον αριθμό από το έτος 1997 μέχρι το έτος 2011 που είχαν οι πρώην Δήμοι Ελυμνίων, Κηρέως και Νηλέως) σε ένα.
Στο σύνολο τους τα δάνεια αυτά ,ως κεφάλαιο, ήταν 5.572.000 ευρώ. Όταν έγινε η ενοποίηση όλων σε ένα τον Αύγουστο του 2012 το κεφάλαιο ήταν 3.482.000 ευρώ. Αυτό το δάνειο εξυπηρετείται με μηνιαίο τοκοχρεωλύσιο 27.657 ευρώ για έντεκα μήνες ετησίως. Το τοκοχρεωλύσιο της σύμβασης
ανέρχεται σε 304.000 ευρώ ανά έτος που πρέπει να αποπληρωθεί σε βάθος χρόνου είκοσι ετών ήτοι μέχρι το έτος 2032 με επιτόκιο 6,02 %.
Το κεφάλαιο αυτό ύψους 3.482.000 ευρώ με τους τόκους εικοσαετίας θα ανέρχεται σε 6.084.000 ευρώ ,βάρος πολύ σημαντικό για την πορεία του Δήμου αφού η πληρωμή του θα γίνεται με παρακράτηση παγίων υποχρεώσεων που έχει το Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών) προς τον Δήμο.
Η λύση αυτή της συγκέντρωσης εξασφαλίζει τον έλεγχο του δανείου.
Θα προσπαθήσουμε για την αναθεώρηση του επιτοκίου ,πράγμα που το έχει ζητήσει και η ΚΕΔΕ ,προκειμένου να γίνει μικρότερη η συνολική υποχρέωση του Δήμου».

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Εκκρεμούν 89 δικαστικές υποθέσεις σε βάρος του δήμου. Πάνω από 50.000 ευρώ τα δικαστικά έξοδαΑπό το Διαύγεια

Εισήγηση κ. Καλυβιώτη στις 13/11/14: "Θέλω να σας αναφέρω ότι ακόμη και σήμερα ο Δήμος δεν γνωρίζει τις οφειλές του σε τρίτους. Υπάρχουν πολλές επισφαλείς υποχρεώσεις που αναδύονται. Έρχονται πολίτες με δικαστικές αποφάσεις, έρχονται άτομα που δηλώνουν ότι έχουν κάνει έργο χωρίς συμβάσεις ή εντολές και δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις αυτές με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε δικαστήρια.

Έχουμε σήμερα σε εκκρεμότητα ογδόντα εννέα δικαστικές υποθέσεις. Το κόστος για τα δικαστικά έξοδα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ η  επισφαλείς απαιτήσεις κατά του Δήμου δεν μπορούν να εκτιμηθούν. Είναι πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση στο Δήμο και θα πρέπει να προσέξουμε στο μέλλον τι θα κάνουμε για να ελαφρύνουμε τα μεγάλα βάρη που έχουν σωρευθεί
."

Μετά από 10 χρόνια υποβάλεται πρόταση για την διαμόρφωση της παλιάς βρύσης της Λίμνης

Το χθεσινό  δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε  την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου «Διαμόρφωση Παλιάς Βρύσης και περιβάλλοντα χώρου στην Λίμνη Ευβοίας» προϋπολογισμού δαπάνης -150.000,00-ευρώ (με ΦΠΑ).  Επίσης αποφάσισε την  υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Διαμόρφωση παλιάς Βρύσηςκαι περιβάλλοντα χώρου στη Λίμνη Ευβοίας» προϋπολογισμού 150.000,00ευρώ (με ΦΠΑ) στο Μέτρο 322 του άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικέςπεριοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»(Π.Α.Α)
.


Η μελέτη του 2004  από τον Δήμο Ελυμνίων
Το κτίσμα της Παλιάς Βρύσης στη πόλη της Λίμνης ανάγεται στα μέσα του 18ου αιώνα και είναι λιθόκτιστο. Βρίσκεται σε επικλινές σημείο όπου συναντώνται πλήθος δρόμων και σοκακιών που σχηματίζουν πλατεία εμπρός από το κτίσμα.

Στη μελέτη προτείνεται η νέα δαπεδόστρωση με ακανόνιστες χονδρόπλακες της Παλιάς Βρύσης, η αντικατάσταση της δεξαμενής νερού με νέα από σκυρόδεμα για τις ανάγκες ύδρευσης και ποτίσματος των φυτεύσεων του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης προτείνεται η ανύψωση με επίχωση του παραπλεύρου οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου στην στάθμη της πλατείας Παλιάς Βρύσης και η ενσωμάτωσή του σ’ αυτήν, η γενική διαμόρφωση του χώρου με πλακοστρώσεις, καθιστικά, φυτεύσεις και φωτιστικά. Τέλος οι δρόμοι δαπεδοστρώνονται με κυβόλιθους και περιορίζεται η άναρχη στάθμευση των αυτοκινήτων στη πλατεία.

Συμβούλιο της Τ.Κ. Αγίας Άννας: θα απομακρυνθούν όλα τα σκουπίδια από την θέση Μπουρνιάς και θα γίνει περίφραξη του χώρου


Σύμφωνα με καταγγελία, επί θητείας Ανέστη Ψαρρού ο ιδιος ο Δήμος εναπόθετε παράνομα  μπάζα στο Μπουρνιά της Αγίας Άννας.

Σε σχόλιο του στη σελίδα facebook του kireas.org  ο κ. Γ. Σκοπελίτης δήλωσε ότι πριν δυο με τρία χρόνια  σαν  οδηγός του δήμου  έπαιρνε εντολές από το δήμο  να ρίχνει τα μπάζα στην θέση Μπουρνιάς της Παραλίας Αγίας Άννας

Αμμοθίνες σε κίνδυνο. Στο έλεος των μπάζων και της ασυνειδησίας ο απειλούμενος οικότοπος  «Παράκτιας αμμοθίνας με είδη θαλάσσιας Πεύκης» (2270*)  της παραλίας της Αγίας Άννας που προστατεύεται απο την ΕΕ και από το νόμο 3937/11 .

 Το θέμα των σκουπιδιών το είχε θέσει ο σύλλογος kireas.org  στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας.

Σύμφωνα με επιστολή του κ. Κ. Παπαμήτσου προέδρου της Τ.Κ. Αγίας Άννας το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Άννας πήρε απόφαση να λύσει το θέμα των σκουπιδιών του Μπουρνιά με την βοήθεια του  Δήμου και προέβη σε  κάποιες ενέργειες. Σε πρώτη φάση επιχειρήθηκε η απομάκρυνση μέρους των  απορριμμάτων  με  μηχανήματα του Δήμου που  σύμφωνα με τον κ. Παπαμήτσο δεν τελεσφόρησε λόγω τους μεγάλου όγκου των απορριμμάτων.

 Ο κ. Παπαμήτσος ανέφερε επίσης ότι:  "για να γίνει ο πλήρης καθαρισμός της περιοχής πρέπει να νοικιαστούν ιδιωτικά φορτηγά μεγάλης χωρητικότητας (νταλίκες). Για τη λύση προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να περιμένουμε να ενεργοποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2015 γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες πιστώσεις στον εναπομείναντα προϋπολογισμό του έτους 2014. Επίσης όταν τελειώσει η απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων θα τοποθετηθούν πινακίδες και σε κάποια σημεία περίφραξη για μην εμφανιστεί ξανά αυτό το φαινόμενο".Από την σελίδα facebook του kireas.org


Η απάντηση του Προέδρου της  Τοπικής Κοινότητας Αγίας Άννας για τα σκουπίδια στην θέση Μπουρνιάς παραλίας Αγίας Άννας σε σχετική  καταγγελία του kireas.org που έγινε στις 27/9/2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Άννα, 24/11/2012
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΠΡΟΣ : ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ kireas.org

Κύριοι,

Θα θέλαμε εξ αρχής να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον και την καθαριότητα στα όρια των αρμοδιοτήτων της τοπικής μας κοινότητας. Όπως θα θέλαμε και στο μέλλον να μας βοηθάτε στο έργο μας εντοπίζοντας οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή σας.

Σας βεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας για να βελτιώσουμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην περιοχή μας.

Το μέγεθος και η σοβαρότητα του προβλήματος που μας εντοπίσατε ήταν γνωστά και σε μας με την ανάληψη των καθηκόντων μας.

Μετά τη λήψη της επιστολής σας το θέμα συζητήθηκε στο πρώτο συμβούλιο της τοπικής μας κοινότητας στις 2/10/2014 και με πρακτικό Νο1, με αριθμό απόφασης 4/2014 γνωστοποιούμε το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και ζητάμε τη συνδρομή τους.

Σε πρώτη φάση επιχειρήσαμε να απομακρύνουμε κάποια από αυτά τα απορρίμματα με τα μηχανήματα του Δήμου μας αλλά είναι τόσο μεγάλος ο όγκος τους που δεν έφερε αποτέλεσμα. Για να γίνει ο πλήρης καθαρισμός της περιοχής πρέπει να νοικιαστούν ιδιωτικά φορτηγά μεγάλης χωρητικότητας (νταλίκες). Για τη λύση προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να περιμένουμε να ενεργοποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2015 γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες πιστώσεις στον εναπομείναντα προϋπολογισμό του έτους 2014. Επίσης όταν τελειώσει η απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων θα τοποθετηθούν πινακίδες και σε κάποια σημεία περίφραξη για μην εμφανιστεί ξανά αυτό το φαινόμενο.

Ευελπιστούμε να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ


ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 
___________________________________________________


Η επιστολή του kireas.org 27/9/14Προς
Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννης
Υπόψιν Προέδρου Κωνσταντίνου Παπαμήτσου
και μελών του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίας Άννας


Αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Αγίας Άννας,


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας σαν Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, όπως αυτές περιγράφονται από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010 είναι και η μέριμνα για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.

Επίσης το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας του οποίου ηγείστε, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο εκφέρει γνώμη στα άλλα διοικητικά όργανα του Δήμου, σε θέματα προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, όπως επίσης και για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Με βάση τα παραπάνω και με σκοπό αφενός την λήψη των σχετικών δράσεων εκ μέρους σας και αφετέρου την λήψη απόφασης γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας και υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

Την ύπαρξη ρύπανσης που δημιουργείται από παράνομες και ανεξέλεγκτες αποθέσεις στερεών αποβλήτων στην θέση Μπουρνιάς στην Παραλία Αγκάλη, Αγίας Άννας λίγα μέτρα μακριά από το Camping Oasis Village. Εκτός από τον κίνδυνο που εγκυμονούν για την δημόσια υγεία, οι ανεξέλεγκτες αποθέσεις στο Μπουρνιά υποβαθμίζουν το περι-αστικό τοπίο και φυσικό περιβάλλον της Τοπικής Κοινότητας, ένα βασικό τουριστικό πόρο για την τοπική οικονομία. Ως γνωστόν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι για την συλλογή και μεταφορά των σκουπιδιών από χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα στους Δήμους.

Όπως θα δείτε και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και σαφώς επικίνδυνη και για το παρακείμενο δάσος (κίνδυνος πυρκαγιάς) και για το έδαφος (μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα).

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται και απειλούμενος οικότοπος «Παράκτιας αμμοθίνας με είδη θαλάσσιας Πεύκης », που αποτελεί σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (οδηγία ΕΟΚ 92/43) οικότοπο προτεραιότητας (κωδικός 2270*). Πρόκειται για ένα σπάνιο, εξαιρετικής ομορφιάς οικότοπο, που προστατεύεται με τις - ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98) την ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) και το νόμο 3937 (ΦΕΚ 60Α/31.3.2011) για την διατήρηση της βιοποικιλότητας .

Καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα με την ανάληψη των καθηκόντων σας είναι πολλά και δύσκολα, ζητούμε όμως την άμεση επέμβαση της Δημοτικής Αρχής για τον καθαρισμό, απολύμανση και αποκατάσταση αυτού του χώρου από όλα τα στερεά απόβλητα και τα οικιακά απορρίμματα. Θα ήταν επίσης απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις τόσο στην απόμερη περιοχή Μπουρνιά όσο και σε άλλα μέρη της παραλίας που παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα σε μικρότερη έκταση.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και αναμένουμε με προσδοκία την ανάληψη των σχετικών δράσεων αποκατάστασης και προστασίας του χώρου καθώς και την έκδοση γνώμης από το Τοπικό Συμβούλιό σας που θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίας του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο για τα περαιτέρω.

Μετά τιμής

Σύλλογος Περιβάλλον & Πολιτισμός kireas.org


Οι επισυναπτόμενες φωτογραφίες
https://www.facebook.com/skireas/media_set?set=a.10202918057247683.1073741830.1090490677&type=1&l=3923c7e5e6
Χοντρικές τιμές ελαιόλαδου

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*)
Πόλη Α Β Γ Δ
Jaen (Es) 2,76 2,70 2,22%
Granada (Es) 2,77 2,77 0,0%
Estremadura (Es) 2,76 2,70 2,22%
Cordoba (Es)παλιό 2,82 2,70 4,44%
Τoledo (Es) 2,76 2,76 0,0%
Borjas(ES)* 3,20 3,20 26,7 %
Sevilla (Es) Arbequino-Νέο 3,33 3,10 7,42%
Sevilla (Es) Νέο 3,30 3,10 6,45% %
Bari (ΙΤ) 6,79 5,15 31,9% 156,8%
Andria (IT) 6,90 4,55 7,7%
Foggia (IT) 5,77 4,94 17,0% 114,8%
Bitonto(IT) 6,90 4,45 7,7%
Taranto (IT) 6,30 4,97 26,9% 157,1%
Cosenza (IT) 5,35 4,70 13,8% 96,3%
Catanzaro (IT) 5,35 4,60 16,3% 98,1%
Salerno (It) 6,20 6,0 3,3% 95,3%
Chieti (IT) 6,45 6,45 0,0% 72,0%
Palermo(IT) 5,10 5,10 0,0% 50,0%
Trapani (IT) 5,35 5,35 0,0% 50,7%
Reggio Calabria (IT) ----- 4,15 0,0% 33,9%
Catania (IT) ---- 5,70 0,0% 16,3%
Pescara 6,55 6,55 0,0% 70,1%
Viterbo --- 9,00 15,4% 73,1%
Καλαμάτα 3,14 3,02 4,1% 25,7%
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας  μεταξύ των 3,30-3,40 €/κιλόΣπάρτη 3,78 3,66 3,4% 48,4%
Κρήτη ----- ----- 0,0% 15,3%
Μυτιλήνη (Παρθένο) ---- ----- 0,0% 45,1%
Sfax (Τυνησία)(*) 2,88 2,68 7,46% 23,7%

(*) Στοιχεία  ISMEA
A=46η εβδ. 2014 (16 Νοέμβρη  2014), Β=45η εβδομάδα2014

Γ= % μεταβολή των τιμών της 46ης 2014 επί της προηγούμeνης

Δ=%  μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
*
H περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από μια γενικευμένη έντονη αύξηση των τιμών στην Ιταλία, σημειώνοντας μια μέση εθνική τιμή κατά το ΙSΜΕΑ του 6,16 €/κιλό για το εξτραπαρθένο και 3,76 €/κιλό για το παρθένο, η οποία παρέσυρε προς τα πάνω και τις τιμές των άλλων μεσογειακών αγορών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανοδική αυτή τάση στην Ιταλία αφορά και τις πιο ελαιουργικές περιφέρειες της νότιας Ιταλίας Απουλία και Καλαβρία.

Στο πλαίσιο αυτό κι ενώ ακόμη η συγκομιδή στην Ισπανία βρίσκεται στην αρχική της φάση οι τιμές στις ισπανικές αγορές του εξτραπαρθένου την περασμένη εβδομάδα κινήθηκαν μεταξύ των 3 και των 3,30 €/κιλό για το φρέσκο ελαιόλαδο. Αύξηση παρουσίασαν επίσης οι τιμές στην Τυνησία.

Δυσαρμονία παρουσιάζει η διακύμανση των τιμών στην Ελλάδα, σε σχέση με τις ιταλικές αγορές με την οποία οι ελληνικές αγορές είναι στενά συνδεδεμένες. Είτε αυτές αφορούν τις τιμές στον παραγωγό είτε εκείνες της χονδρικής διακίνησης. Πράγματι η διαφορά ανάμεσα στις ιταλικές και τις ελληνικές τιμές ενώ συνήθως κυμαίνεται γύρω στα 10% των ιταλικών τιμών αυτή την στιγμή οι ιταλικές τιμές είναι υπερδιπλάσιες των ελληνικών. Στην παραγωγή και στην χονδρική αγορά. Αν οι εσωτερικές ιταλικές τιμές σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα δεν μπορούν παρά να ενισχύσουν την ανοδική τάση και των ελληνικών. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στις ιταλικές αγορές ήδη αναπτύσσεται μια τάση αντίστασης των αγοραστών.

Πηγές:Ismea, Camere di Commercio Italiane, Sistema de informacion de precios en origen del mercato de contado dell’aceide de oliva. Olimerca.Olio officina.

www.elies-ladikalamatiano.gr


Μετά την απότομη άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, ήρθε τώρα η πτώση των τιμών του ελαιολάδου. Απόσυρση του αγοραστικού ενδιαφέροντος με ενδεικτική την απουσία υποψήφιων ενδιαφερομένων σε δημοπρασία συνεταιρισμού στη νότια Λακωνία την Παρασκευή 21/11/2014


Η προηγούμενη εβδομάδα

Οι τιμές ανέβηκαν απότομα αγγίζοντας τα 4 ευρώ, και συγκεκριμένα τα 3,9756 σε δημοπρασία του συνεταιρισμού Αγίου Δημητρίου – Ταλάντων Μονεμβασιάς (στη Νότια Λακωνία, Πελοπόννησο). Επρόκειτο για την περιζήτητη, ιδίως από την ιταλική βιομηχανία, ποικιλία Αθηνολιά. [Η αγορά του ελαιολάδου σηκώνει μποφόρ]

Εν τω μεταξύ σε άλλες περιοχές, τα φρέσκα ελαιόλαδα της ποικιλίας Κορωνέϊκης είχαν φθάσει τα 3,5 περίπου ευρώ (3,65 παράδοση στην Ιταλία).

Η τρέχουσα εβδομάδα που κλείνει

Το νέο στοιχείο αυτής της εβδομάδας είναι η πτώση των τιμών με παράλληλη απότομη μείωση της ζήτησης και του αγοραστικού ενδιαφέροντος από το ιταλικό εμπόριο και βιομηχανία. Έτσι οι τιμές της Κορωνέικης υποχωρούν από τα 3,65 στα 3,30 ευρώ (πάντοτε για παράδοση Ιταλία, άρα μειωμένες τουλάχιστον 0,15 για το ελαιοτριβείο και ακόμη περισσότερο μειωμένες για τον παραγωγό). Στην Κρήτη που τώρα ξεκινάν να συγκομίζουν και αλέθουν, οι τιμές ακούγονται λίγο πιο χαμηλά.

Συγχρόνως οι πρώτες πωλήσεις από Τυνησία γίνονται στην τιμή των 2,93 ευρώ παράδοση στα ιταλικά λιμάνια. Τιμή που θεωρείται υψηλή αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη ότι η Τυνησία έχει οργανωμένο εμπόριο, με κρατικό φορέα, που προστατεύει τις τιμές. Άρα δεν θα πουλήσουν όσο-όσο, ιδίως εφέτος που αναμένεται να έχουν μια χρυσή ευκαιρία με τους 300 χιλ. τόνους της υπερπαραγωγής τους που συμπίπτει με τις ελλειμματικές παραγωγές Ισπανίας και Ιταλίας.

Συζητήσεις μείωσης των δασμών

Η άνοδος των τιμών, έφερε στο προσκήνιο τις συζητήσεις για χαλάρωση των περιορισμών εισαγωγής από την Τυνησία, ώστε να διευκολυνθεί η ( ιταλική κυρίως) βιομηχανία, η οποία – ας μην το ξεχνάμε – ανήκει πια σε μεγάλο βαθμό σε ισπανικά συμφέροντα (Bertolli,Sasso,Carapelli) ή και σε κινέζικα (Salov). [Η Kίνα κατακτά το ελαιόλαδο και όχι το αντίστροφο]

Φυσικά κάτι τέτοιο συναντά τις αντιδράσεις των ελαιοπαραγωγών και των οργανώσεών τους, οι οποίες θέλουν να διατηρηθούν οι τιμές σε όσο πιο υψηλά επίπεδα γίνεται.
Πάντως, οι τρόποι που μπορεί να μειωθούν οι δασμοί εισαγωγής τυνησιακών ελαιολάδων στην Ε.Ε είναι τρείς :

α. Να ανοίξει τώρα, ή όσο δυνατόν νωρίτερα, η ποσόστωση της Τυνησίας μέσω της οποίας μπορεί να εξάγει με μηδενικούς δασμούς έως 56.700 τόνους παρθένων ελαιολάδων, 15.09.10.10 και 15.09.10.90, ετησίως στις χώρες της Ε.Ε. Κανονικά αυτές οι εξαγωγές μπορούν να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2015 και μόνο για 1.000 τόνους, οι οποίοι θα αυξάνονται σταδιακά τους επόμενους μήνες.

β. Η άλλη μέθοδος που εφαρμόζεται κυρίως από την Ιταλία, αλλά και από την Ισπανία, είναι το καθεστώς της "ενεργητικής τελειοποίηση" ( TPA). Σύμφωνα με αυτήν, μία οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να εισάγει ελαιόλαδο από 3η χώρα τελείως αδασμολόγητο με την προϋπόθεση ότι θα το επεξεργαστεί και θα το εξάγει σε άλλη 3η χώρα. Μπορεί δηλαδή, να κάνει εισαγωγή από την Τυνησία για να το εξάγει στις ΗΠΑ. Όταν λέμε "επεξεργαστεί" εννοείται ακόμη και η απλή συσκευασία ή η ανάμιξη με άλλα ελαιόλαδα ή το ραφινάρισμα αν πρόκειται για λάδι λαμπάντε. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή της ΤPA απαγορεύεται προκειμένου να προστατευτεί η εγχώρια ελληνική παραγωγή, αν και κάποια στιγμή η Διεπαγγελματική (ΕΔΟΕΕ) είχε ζητήσει να επιτραπεί προκειμένου να αναπτυχθούν οι εξαγωγές μας.

γ. Τέλος, το τρίτο κανάλι είναι η επίκληση της απειλής διατάραξης της αγοράς λόγω σημαντικών αυξομειώσεων των τιμών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση απόφαση αναστολής εφαρμογής των δασμών


Τι να σημαίνουν τα ανεβοκατεβάσματα των τιμών;

Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν και επιβεβαιώνουν πράγματα που έχουμε γράψει τον τελευταίο μήνα αλλά και επανειλημμένα στο παρελθόν:

- Ο Δεκέμβριος αναμένουμε να είναι ο κρίσιμος μήνας για να δούμε αν οι ιταλοί αγοραστές (εμπόριο / βιομηχανία), αλλά και η ελληνική βιομηχανία μπορούν να ανταποκριθούν και έως ποιο επίπεδο τιμών παραγωγού. Αν η λιανική αγορά, το «ράφι» και οι καταναλωτές μπορούν να σηκώσουν τις νέες τιμές.

- Η συνεχής άνοδος των τιμών δεν είναι εφικτή. Θα σκοντάψει στη δυνατότητα της αγοράς να την απορροφήσει.

- Στις 24 Οκτωβρίου γράφαμε για τις ανοδικές τάσεις αλλά και για τις παγίδες που κρύβουν. [Φετινές τιμές, υποσχέσεις & παγίδες. Χαμηλά η Ισπανία]

Αντικειμενικά, η χειρότερη αδυναμία προέρχεται από την οικονομική κατάσταση όλων -ελαιοπαραγωγών, ελαιοτριβέων, εμπόρων, τυποποιητών, ανεξάρτητα αν ιδιώτες ή συνεταιρισμοί- μετά από μια καταστροφική χρονιά, που τους άφησε "επί ξύλου κρεμάμενους". Ποιός λοιπόν πωλητής θα μπορέσει να αντισταθεί όταν προχωρήσει η συγκομιδή και εμφανιστούν οι αγοραστές με το "ζεστό χρήμα" στο χέρι; Πως λοιπόν θα κρατηθούν οι τιμές και δεν θα υποχωρήσουν;

Η ασφυξία που έχουν επιβάλλει οι ελληνικές τράπεζες επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα, ιδίως όταν στις ανταγωνίστριες χώρες Ιταλία και, κυρίως, στην Ισπανία μπορούν επιχειρήσεις ιδιωτικές και συνεταιριστικές να δανείζονται με σχεδόν μηδενικά επιτόκια (θέμα για το οποίο θα επανέλθουμε σύντομα).

Η δεύτερη παγίδα είναι αυτή της υπεραισιοδοξίας. Ήδη το κλίμα καλλιεργείται για να "χαϊδεύει αυτιά" και διαβάζω για "απογειώσεις" όταν ακόμη οι παραγωγοί περιμένουν τα 5 ευρώ το κιλό που τους είχε αναγγείλει πέρυσι το συγκρότημα Agrenda/Agronews.

- Οι τιμές μπορούν, και πρέπει να έχουν μια λογική αύξηση. Δεν συμφέρει κανέναν -ούτε τους παραγωγούς- και δεν μπορούν ούτε να εκτοξευθούν, ούτε να απογειωθούν. Μην «χαϊδεύουμε αυτιά», όπως εκείνοι που πέρυσι τον Νοέμβριο έβλεπαν 5 ευρώ. [Εκτόξευση τιμών και χρυσές ευκαιρίες;]

- Ούτε «Μοναδική ευκαιρία να γράψει ιστορία έχει φέτος το ελληνικό ελαιόλαδο». Τις ίδιες ευκαιρίες είχε το 2005/06 (σπαταλήθηκαν 6 εκατ. ευρώ σε φιέστες και δημόσιες σχέσεις) και το 2012/13, όταν ο υπουργός καθηγητής Αθ. Τσαυτάρης μαζί με την πρόεδρο του ΠΣΕ δεν συγκρατούσαν τους πανηγυρισμούς τους για το success story της εκτόξευσης των εξαγωγών – χύμα σε Ιταλία και Ισπανία.

Χωρίς οργάνωση, χωρίς υποδομές, χωρίς πραγματική ανάπτυξη της ελληνικής ελαιοκομίας, θαύματα – δυστυχώς – λυπάμαι, αλλά δεν γίνονται.

- Ρεαλισμός, σύνεση, διεκδίκηση, οργάνωση. Κανένας "από μηχανής θεός" δεν μπορεί να κρατάει διαρκώς τις τιμές ψηλά κάνοντας τους έλληνες παραγωγούς πλούσιους. Γι αυτό πρέπει να βρουν οι ίδιοι το δρόμο τους. Τα παραδείγματα υπάρχουν δίπλα μας, στις ανταγωνίστριες αλλά και συνάδελφες ελαιοπαραγωγές χώρες της Μεσογείου.


 olivenews.gr

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Επαγγελματίας κάνει έκκληση να απαληφθεί το άδικο σύστημα Ψαρρού στις προμήθειες του δήμου

Επαγγελματίας που επιθυμεί για ευνόητους λόγους να μείνει ανώνυμος έστειλε  στο Ε.Β. την παρακάτω έκκληση για δικαιότερη κατανομή των προμηθειών του δήμου.


"Ψάχνοντας στο Διαύγεια τις προμήθειες των τριών πρώτων μηνών της νέας δημοτικής αρχής θα δούμε ότι το πάρτυ των παλιών αγαπημένων προμηθευτών του Ψαρού συνεχίζεται. Εκτός από έναν. Προμηθευτής αποκλειστικά του ηλεκτρολογικού υλικού (περίπου 5.500 €) και γιός υπαλλήλου του Δήμου.
Ας ελπίσουμε ότι η καινούργια αρχή δεν έχει ελέγξει ακόμη το τμήμα προμηθειών.
     Παρακαλώ κάντε μια νύξη για το θέμα γιατί ο υπόλοιπος εμπορικός κόσμος που μαστίζεται από τα τόσα προβλήματα περίμενε κάτι καλύτερο."

«We do local» για τον τουρισμό. Πρότυπο πιστοποίησης για τοπική παράδοση, παραγωγή και φιλοξενία

Το νέο πρότυπο πιστοποίησης επιχειρήσεων «We do local» και η απονομή του στις πρώτες επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί από τη νεοσύστατη εταιρεία «Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.», παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση στην Κρήτη που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο ΚΡΗΤΗ Ι της ΑΝΕΚ Lines στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της νεοσύστατης εταιρείας Γιάννης Βαρδινογιάννης κατά την παρουσίαση της, στο πλαίσιο μιας καλής και συντονισμένης συνεργασίας των τουριστικών επιχειρήσεων της


Κρήτης για την προώθηση τους, ιδρύθηκε η «Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.», η Ανώνυμη Εταιρε​ία Προώθησης Επιχειρήσεων που στηρίζουν την τοπική παραγωγή, σέβονται το περιβάλλον και προβάλλουν τον πολιτισμό, την γαστρονομία και την φιλοξενία της περιοχής τους.
Η ίδρυση της εταιρείας Τοπική Παραγωγή και Φιλοξενία Α.Ε. πραγματοποιήθηκε από δώδεκα σημαντικούς παράγοντες της τουριστικής αγοράς όλης της Κρήτης, τους Γιώργο Αλεξανδράκη, Γιάννη Βαρδινογιάννη, Μανώλη Βαρκαράκη, Μανώλη Γιαννούλη, Λευτέρη Καραταράκη, Γιώργο Μαθιουλάκη, Τζίνα Μαμιδάκη, Μανώλη Μανούσο, Ανδρέα Μεταξά, Γιάννη Παπαδάκη, Μανώλη Τσακαλάκη και Νίκο Χαλκιαδάκη, με την ελπίδα να προσελκύσουν στο μέλλον ακόμη περισσότερους και από άλλες περιοχές.Για την άρτια λειτουργία της εταιρε​ίας αυτής και την σωστή ένταξη των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την εταιρεία πιστοποιήσεων Cosmocert A.E. και την εταιρεία Local Food Experts δημιουργήθηκε ένα πρότυπο με την ονομασία “We do local”. Είναι ένα νέο πρότυπο που δημιουργήθηκε για την επανατοποθέτηση του εθνικού τουριστικού προϊόντος, για να αναδείξει την ιδιαίτερη τοπική φιλοξενία και να στηρίξει την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και οικονομίας.
Ο Διευθ. Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ανδρέας Μεταξάς παρουσίαζοντας το πρότυπο We do local απηύθηνε πρόσκληση στις τουριστικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στην ομάδα του We do local και να συμβάλλουν και αυτές στην διάδοση της φιλοσοφίας του η οποία είναι:


• Διαδίδουμε τα τοπικά ήθη και έθιμα
• Παρουσιάζουμε την τοπική κουζίνα
• Υποστηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς
• Σεβόμαστε το περιβάλλον και την αειφορία
• Στηρίζουμε το τοπικό εργατικό δυναμικόΤο πρότυπο έχει δημιουργηθεί για να πιστοποιήσει αρχικά τουριστικά καταλύματα ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα μπορούν να ενταχθούν και εταιρείες εστίασης, φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και λοιπές επιχειρήσεις.


Το We do local είναι ένα πρότυπο το οποίο στηρίζει, αναγνωρίζει και επιβραβεύει άλλα πρότυπα πιστοποίησης συμπεριλαμβάνοντας τα στα απαραίτητα κριτήρια πιστοποίησης όπως το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, ISO, Travelife, Green Key κ.α. Η επιθεώρηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των επιχειρήσεων έχει ετήσιο κύκλο.


Τα πρώτα πιστοποιητικά We do local απονεμήθηκαν στις παρακάτω επιχειρήσεις:
ANEK Lines ΚΡΗΤΗ I, Bluegr Minos Beach Art Hotel, Bluegr Sensimar Minos Palace, Bluegr Candia Park Village, Cactus Royal Spa & Resort, Creta Maris Beach Resort, Apollonia Beach Hotel, Santa Marina Hotel, Sitia Beach Hotel, Enagron Cretan Ecotourism Village, Cavo Spada Luxury Resort & Spa, Santa Marina Beach Hotel, Grand Bay Beach Resort, Santa Marina Plaza Luxury Boutique Hotel, Lato Boutique Hotel, Minoa Palace Resort & Spa, Rethymno Mare, St.Nicolas Bay Resort Hotel & Villas.

tovima.gr

Εκπαίδευση για την καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς στο Δημόσιο


Στην ενίσχυση και τη διεύρυνση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς, συμφώνησαν ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης- Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Ιωάννης Χρυσουλάκης και ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, κατά τη διάρκεια σημερινής συνάντησής τους. Επίσης, καθόρισαν το πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου πρωτοβουλιών και δράσεων.
Όπως επισήμανε ο κ. Χρυσουλάκης «το ΕΚΔΔΑ πρόκειται να υλοποιήσει το 2015 σημαντικό αριθμό προγραμμάτων για την ενίσχυση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου, καθώς και την εξοικείωση των υπαλλήλων με τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, ενώ έχει εντάξει αντίστοιχα μαθήματα εξειδίκευσης στο πρόγραμμα σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης».
Από την πλευρά του, ο κ. Ρακιντζής υπογράμμισε ότι «η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς και η συμβολή τού ΕΚΔΔΑ σε αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστική».

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 900 επαγγέλματα – Δείτε όλη τη λίστα
Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες εντάσσονται 897 επαγγέλματα (ΚΑΔ), σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κώστας Σκρέκας. Η απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4262/2014, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί κατά την ψήφισή του και αποσκοπεί στη διευκόλυνση και μείωση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την άρση εμποδίων για το επιχειρείν και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Με το νέο καθεστώς, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία χαμηλού ρίσκου δεν θα απαιτείται πλέον να εφοδιάζονται με άδεια λειτουργίας παρά μόνο με μία υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Η απόφαση αφορά στο 25% του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων, που εκτιμάται ότι παράγουν το 14,3 % του ΑΕΠ της χώρας. Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης περιορίζεται έτσι δραστικά, κατά τουλάχιστον 2-3 μήνες, ενώ καταργείται παράβολο ύψους 60 έως 1500 ευρώ, ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Οι κλάδοι που εντάσσονται στο καθεστώς απλοποίησης της αδειοδότησης προέκυψαν ύστερα από μελέτη του συνόλου των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την οποία η άδεια λειτουργίας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δημιουργούσε αναίτια χρονική καθυστέρηση για το νέο επιχειρηματία – επαγγελματία και μεγάλο διαχειριστικό βάρος για τη δημόσια διοίκηση χωρίς καμία προστιθέμενη αξία.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, με αφορμή την υπογραφή της υπουργικής απόφασης, τόνισε: «Πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της επιχειρηματικότητας των νέων και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την κατάργηση της έκδοσης άδειας λειτουργίας δραστηριότητες και επαγγέλματα που αντιπροσωπεύουν πάνω από 14,3% του ΑΕΠ. Στόχος μας, η άρση των διοικητικών – γραφειοκρατικών βαρών που θέτουν εμπόδια στην υγιή επιχειρηματικότητα.

Πρόκειται για τους κλάδους:

Φυτική και ζωϊκή παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Βιομηχανία τροφίμων

ποτοποιία

παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα- Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων.

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και είδη εξοπλισμού.

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

Κατασκευή επίπλων

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Ανοικτή πρόσκληση της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Δήμου

από topikiprotovoulia.blogspot.gr

Σχόλια από τη συμμετοχή στην έκθεση Philoxenia - Τρόποι προβολής της περιοχής Πέμπτη 13 με Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 συμμετείχαμε στην έκθεση Philoxenia. Είχαμε συναντήσεις με εκπροσώπους από την Βόρεια, Κεντρική και Νότια Εύβοια. Έγιναν συζητήσεις με τον υπεύθυνο για τον Τουρισμό στην Περιφέρεια κύριο Σανίδα και τον υπεύθυνο από την Αντιπεριφέρεια Ευβοίας κύριο Πέππα. Ήρθαμε σε επαφή με ελάχιστους τουριστικούς πράκτορες και πολύ κοινό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τις απόψεις και μαζί -όσοι ενδιαφερόμαστε για την τουριστική προβολή της περιοχής- να χαράξουμε μια πορεία με ιδέες και φαντασία.

Πραγματοπο​ιήθηκε η εκδήλωση του ΚΚΕ για τον Καψή και το Βλαχούτσικο


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή (23/11) η Εκδήλωση των οργανώσεων Εύβοιας του ΚΚΕ για τον Θύμιο Καψή (καπετάν Ανάποδο) και το Γιώργη Βλαχούτσικο (καπετάν Ευβοιώτη) όπου μίλησε ο Κ. Μπασδέκης , μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ και γραμματέας της επιτροπής περιοχής Ανατολικής Στερεάς και χαιρέτησε η Γιωργία Πύθουλα γραμματέας του συμβουλίου περιοχής της ΚΝΕ. Επίσης στην Εκδήλωση υπήρχε έκθεση φωτογραφίας και μουσικό πρόγραμμα. Επίσης παρεβρέθηκαν στην εκδήλωση η Λουίζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Γιώργης Μωραϊτης, προέδρος στην Ομοσπονδία Αντιστασιακών Οργανώσεων, ασυρματιστής του ανεξάρτητου Τάγματος του ΔΣΕ στην Εύβοια.

Στην ομιλία του Ο Κ. Μπασδέκης τόνισε : «Έχει μια ιδιαίτερη σημασία η σημερινή εκδήλωση αφού είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα αντίστοιχων εκδηλώσεων που αφορούν στην ταξική πάλη σε μια πορεία για τα 100χρονα του Κόμματός μας το 2018.
    
Έχει όμως μεγαλύτερη σημασία να αναδειχτεί μέσα από τούτη την εκδήλωση ότι ο ηρωικός αγώνας του μικρού αυτού τμήματος των ανταρτών του ΔΣΕ που έδρασε στην Εύβοια είναι μέρος και συμπληρώνει τον μεγάλο αγώνα του ΔΣΕ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που συνεχίζει να μας διδάσκει, να μας εμπνέει και να φωτίζει κάθε πτυχή της πολιτικής μας δράσης και σήμερα.
    
Ο καπετάν-Ανάποδος και οι σύντροφοί του είχαν επίγνωση των δυσκολιών που θα αντιμετώπιζαν ερχόμενοι στην Εύβοια, είχαν απόλυτη συναίσθηση των κινδύνων που θα συναντούσαν εδώ, κι όμως ούτε μια στιγμή δε μπήκε σε δίλλημα η επιλογή τους.
    
Ο δίχρονος αγώνας τους επιβεβαιώνει ότι καμία δυσκολία ούτε ο αρνητικός σε βάρος τους συσχετισμός δύναμης δεν στάθηκε ικανός να τους οδηγήσει σε συνθηκολόγηση. Η θυσία τους δείχνει την ακλόνητη-αταλάντευτη πίστη τους στα υψηλά ιδανικά, στις αρχές και τις αξίες του ΚΚΕ, στην πίστη ότι το δίκιο είναι με το μέρος τους, είναι με το λαό».
Επίσης πρόσθεσε: « Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, βασανιστικά, επίπονα και επίμονα τη μελέτη της Ιστορίας του Κόμματος και του διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος.
Το κόμμα μας είναι το μόνο που μελετά την ιστορία του όχι μόνο για να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που ενδεχόμενα δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα αλλά για να βγάλει συμπεράσματα να διορθώνει τα λάθη του, να επεξεργάζεται τη στρατηγική του.» 
Κλείνοντας, στην ομιλία του ο Κώστας Μπασδέκης τόνισε ότι : «Η παρουσία μας σήμερα εδώ είναι μια απόδειξη ότι ο αγώνας του ΔΣΕ, οι σκοποί του παραμένουν ζωντανοί, ανίκητοι και ότι άξιοι συνεχιστές είναι έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες δόξας και ηρωισμού στα χρόνια που έρχονται.
    
Η σημερινή εκδήλωσή μας ας μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας όχι ως μια ακόμη εκδήλωση στις τόσες άλλες ή ένα προσκύνημα, αλλά ως μια σελίδα στην αγωνιστική μας ζωή και δράση, που θα μας υπενθυμίζει αδιάκοπα ότι έχουμε χρέος να βαδίζουμε το δρόμο του αγώνα χωρίς αναστολές. Σταθερά μπροστά. Να μην κάνουμε πίσω στις δυσκολίες. Να θυμόμαστε πάντα σε κάθε δύσκολη στιγμή την παλικαριά των μαχητών του Ανεξάρτητου τάγματος Εύβοιας  του ΔΣΕ. Να μη χάνουμε το δρόμο μας και τη φιλοδοξία μας να φτάσουμε ως το τέλος του δρόμου, πιστοί και αφοσιωμένοι στην υπόθεση του σοσιαλισμού και της επανάστασης.»