Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμών δήμων (αναλυτικά)
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2015 παρέχουν δυο ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές των νεοεκλεγμένων δημάρχων για να δοθεί παράταση στις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές να πραγματοποιηθούν και να ψηφιστούν από τις νεοεκλεγμένες αρχές και όχι από τις απερχόμενες.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

Κίνδυνος αύξησης δημοτικών τελώνΟι πρώτες αντιδράσεις δημάρχων και περιφερειαρχών στην πρόβλεψη για τα υποχρεωτικά πλεονάσματα που καλούνται να επιτυγχάνουν από το 2015 οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας δείχνουν ότι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση η συμμόρφωση στις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού τους, που τους κοινοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική», τονίζει η σχετική απόφαση, ενώ προσθέτει πως «το σύνολο των δαπανών, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια».

Αυτό που προκαλεί έντονη ανησυχία, είναι η πρόβλεψη για αύξηση των δημοτικών τελών από το 2015, εφόσον υπάρχουν αστοχίες το 2014. «Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον προϋπολογισμό του 2015 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2014″, αναφέρεται συγκεκριμένα.

Δήμαρχοι και περιφερειάρχες με τους οποίους επικοινωνήσαμε δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε αύξηση δημοτικών τελών, ανεξάρτητα από το πώς θα κλείσει η χρονιά από άποψη εσόδων-εξόδων. Το επιχείρημα των πρωτοεκλεγέντων είναι ότι δεν ευθύνονται για τα χρέη που τους κληροδοτεί η προηγούμενη διοίκηση και δεν πρόκειται να φορτώσουν στους δημότες την ευθύνη για την κακοδιαχείριση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια.

Διακοπή της λειτουργίας των παιδικών χαρών του δημου μας μέχρι να συμμορφωθούν στις τιθέμενες προδιαγραφές

Αυτό το σήμακαλληλότητας πρέπει πάρουν οι παιδικές χαρές του δήμου μας για να ξανά-ανοίξουν. Έχει δοθεί προθεσμία στους δήμους να συμμορφωθούν μέχρι τις 31.12.14
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 43372/19-6-2014 το πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου
παιδικών χαρών του Νομού Ευβοίας διακόπτεται η λειτουργία των παιδικών χαρών επειδη δεν διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας. Ο δήμος πρέπει να προβεί στος απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου να προσαρμοστούν οι παιδικές χαρές στις τιθέμενες προδιαγραφές, και να πάρει το απαραίτητο σήμα καταλληλότητας. Μέχρι τότε οι παιδικές χαρές του δήμου μας θα μείνουν κλειστές. Μέχρι τις 31.12.2014 οι δημοτικές αρχές οφείλουν να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές που λειτουργούν ήδη στην περιφέρειά τους Μέχρι την ημερομηνία αυτή, ο δήμος μας οφειλει να προχωρήσει στις απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου οι υφιστάμενες παιδικές χαρές να προσαρμοστούν στις τιθέμενες προδιαγραφές και να προμηθευτούν το ειδικό σύστημα πιστοποίησης. Οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των δήμων καθως και η διαδικασία πιστοποίησης της καταλληλότητας τους ορίζονται από την ΥΑ αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β 931)   όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 48165/2009 και 15693/2013 όμοιες
 Ακολουθεί το σχετικό πρακτικό

Σήμερα την Δευτέρα 16/6/2014 και ώρα 9.00 π. μ. Οι υπογράφοντες Β.Καθαροσπόρης ως πρόεδρος
και τα μέλη Ι.Μπόκαρη και Ι.Κυπαρισσόπουλος, που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών
Χαρών του Ν. Ευβοίας, συνήλθαν στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας, Χαινά 93, και εξετάσαμε τα έγγραφα που μας απέστειλαν οι Δήμοι Χαλκιδέων, Ερέτριας,
Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας με τα οποία μας πληροφορούσαν ότι οι
παιδικές χαρές αρμοδιότητας τους λειτουργούν χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας.
Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αριθμ. Απόφασης 28942 ΦΕΚ 931/18-5-
2009 άρθρο 10 παρ.2 << ...Αν διαπιστωθεί ότι μία παιδική χαρά λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό
καταλληλότητας, τότε, η ανωτέρω επιτροπή διακόπτει τη λειτουργία αυτής,..έως ότου αυτό εκδοθεί
>> και προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών η επιτροπή, εισηγείται την άμεση διακοπή της λειτουργίας των παιδικών χαρών αρμοδιότητας σας, μέχρι να τους χορηγηθεί το σήμα καταλληλότητας, που ορίζει ο νόμος.
Όταν προχωρήσετε στις απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου να προσαρμοστούν οι παιδικές
χαρές στις τιθέμενες προδιαγραφές, παρακαλούμε να ενημερώσετε την επιτροπή ελέγχου παιδικών
χαρών, για να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο και αφού διαπιστωθεί ότι η παιδική χαρά πληρεί τις
προϋποθέσεις, να σας δοθεί το απαραίτητο σήμα καταλληλότητας."


Σχεδιασμός παιδικών χαρώνΗ παιδική χαρά Αγίας Άννας

Η υπουργική απόφαση του 2009

Θέμα: Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και  η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις [……]  α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 Άρθρο 1
Έννοια παιδικής χαράς
 1. Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος δημοτικός/κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών, χωρίς  την επίβλεψη προσωπικού.
 Η παιδική χαρά εγκαθίσταται σε δημοτικά/κοινοτικά ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και σε ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του δήμου ή της κοινότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Η παιδική χαρά αποτελείται από εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Πρέπει επίσης να είναι χωροθετημένη και σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία όλων των παιδιών. Άρθρο 2
Καταλληλότητα  του χώρου για τη δημιουργία παιδικής χαράς
Ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί μία παιδική χαρά πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών :
α)  να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση  και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά.
β) να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας.
γ) να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας)  ή  πυλώνες υψηλής τάσης κλπ.
δ) να μη βρίσκεται  δίπλα  σε περιοχές  που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κλπ.).
στ) να μην είναι οπτικά απομονωμένος
ε) να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κλπ.).
ζ) να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος  ήπιας κυκλοφορίας,  πεζοδρόμιο κλπ.).


Άρθρο 3
Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου
 1. Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς θα πρέπει κατά το  δυνατό να ακολουθεί τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού (ηλιακά φωτιστικά , κάδοι ανακύκλωσης για μικρά απορρίμματα, ανακύκλωση  του νερού για την άρδευση των φυτών, κλπ).
Η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να  παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν πρέπει να απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.
2. Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει:
 • Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.
 • Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.
  • Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη)
  • Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί
  • Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς,   με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία
  • Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά
  • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
  • Τηλέφωνα  επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς
  • Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής  παραπόνων
  • Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας
  • Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.
 • Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό
 • Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς
 • Βρύση με πόσιμο νερό
 • Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.
 • Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ
 • Καλάθια απορριμμάτων
·         Σύστημα  αποτροπής εισόδου ζώων συντροφιάς
 • Ζώνες πρασίνου
 • Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες :
 3. Το έδαφος στο οποίο εγκαθίσταται η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής των υδάτων.
Οι διαδρομές πρόσβασης στη παιδική χαρά πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες και τα σημεία της παιδικής χαράς να είναι προσβάσιμα σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Σε περίπτωση που οι είσοδοι έχουν πρόσβαση σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα ώστε να περιορίσουν την ταχύτητα με την οποία εξέρχονται οι χρήστες.
4. Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, αναφορικά με :
α)τον καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο,
β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης,
γ) τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των εξοπλισμών για την ασφάλεια των παιδιών,
δ) την προστασία του χρήστη από πτώση (μπάρα, φράγμα κτλ) και την καταλληλότητα των προσβάσεων στον εξοπλισμό (σκάλες, ράμπες κλπ.).
 5. Για τον σχεδιασμό της  προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία θα ακολουθούνται οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 6. Στην παιδική χαρά πρέπει :
α. η  σχεδίαση  του χώρου να αποσκοπεί  στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.
β. να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των περιοχών δραστηριοποίησης των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων χρηστών,
γ.  να προβλέπεται σε κάθε παιδική χαρά μία θέση τουλάχιστον χρήστη ΑμεΑ ανά 10 τουλάχιστον θέσεις χρηστών,  με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης κάθε οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και  διεθνείς προδιαγραφές (ASTM κλπ). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει  οπωσδήποτε να προβλέπονται θέσεις  ΑμεΑ στο σύνολο των θέσεων χρηστών όλων των παιδικών χαρών της περιφέρειας του δήμου ή κοινότητας.
δ.  να λαμβάνονται πρόσφορα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η όχληση των περιοίκων.
7. Οι παιδικές χαρές, ανάλογα με την έκταση που καταλαμβάνουν, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με τα εξής χαρακτηριστικά :
 α. Παιδικές χαρές μέχρι 400μ2, σχεδιασμένες κυρίως για μια ή δύο ηλικιακές ομάδες χρηστών.
 Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής  εγκαθίστανται τρεις  τουλάχιστον τύποι  εξοπλισμού ή ένα «συγκρότημα» που ισοδυναμεί με τουλάχιστον δύο αυτόνομα όργανα.
 β. Παιδικές χαρές άνω των 400μ2, σχεδιασμένες για δύο ή περισσότερες ηλικιακές ομάδες χρηστών.
 Στην παιδική χαρά της  κατηγορίας αυτής, εγκαθίστανται πέντε τουλάχιστον τύποι εξοπλισμού ή δύο τουλάχιστον « συγκροτήματα» ή συνδυασμός αυτών.
Παιδικές χαρές άνω των 800 μ2  μπορούν να διαθέτουν διακριτές περιοχές κατάλληλες για τροχήλατα και ομαδικά παιχνίδια.Άρθρο 4
Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση
 1. Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η  ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:
α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ71  (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.).
γ) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.
δ)Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
 2. Εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφαλείας
Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών  και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της παρούσης  αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.
 3. Πιστοποιητικά ελέγχου
Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από τους αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου.
 Άρθρο 5
Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους
 1. Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2. Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτει για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών,  το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσης τεχνική έκθεση επικυρωμένη από  αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 11.
3. Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.
γ) Μέγιστος  αριθμός  χρηστών.
δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναμα αυτών.
ε)  Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο ή την κοινότητα εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για:
 • τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του,
 • τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του,
 • τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων
στ) Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με τον, κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό. Άρθρο 6
Λειτουργία παιδικής χαράς
 1. Η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η δημοτική ή η κοινοτική αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
Ιδίως:
α) Ορίζει τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.
β) Ελέγχει την τήρηση του προγράμματος συντήρησης και γενικά  τη σωστή λειτουργία  της παιδικής χαράς.
γ)  Λαμβάνει μέτρα για τη φύλαξη της παιδικής χαράς.
δ) Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας της παιδικής χαράς.
            2. Στην παιδική χαρά απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που δεν συνοδεύουν παιδί καθώς και η είσοδος κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους  συνοδούς ατόμων με αναπηρία.
            3. Με ευθύνη της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής λαμβάνονται μέτρα  για την φύλαξη της παιδικής χαράς, είτε με περιοδικούς  ελέγχους από τη δημοτική αστυνομία ή άλλους υπαλλήλους του Δήμου ή της Κοινότητας, είτε οργανώνοντας εθελοντικές ομάδες φύλαξης, είτε με προσωπικό που ορίζεται για τον σκοπό αυτό, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.


 Άρθρο 7
Συντήρηση παιδικής χαράς
 1. Συντήρηση νοείται κάθε εργασία από ειδικευμένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς  στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του, καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
  2. Η συντήρηση της παιδικής χαράς πρέπει να σχεδιάζεται και να διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 7  ή ισοδύναμα αυτών, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:
α. Να συντάσσεται  πρόγραμμα τακτικής  συντήρησης.
β. Να τηρείται πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου για κάθε παιδική χαρά και να καταγράφονται τυχόν βλάβες. Ο έλεγχος  αφορά στον εξοπλισμό, στο έδαφος, στην περίφραξη και στον χώρο γύρω από την παιδική χαρά. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η καθαριότητα του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου, η τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινούμενων  ή μη τμημάτων.
γ. Να εξασφαλίζεται η άμεση επισκευή του φθαρμένου εξοπλισμού ή τμημάτων αυτού και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στην παιδική χαρά.
δ. Να τίθεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλισμός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, έως ότου επισκευαστεί και να αντικαθίσταται, όταν κρίνεται ότι η επισκευή του είναι αδύνατη. Εάν ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει τα παραμένοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων, άλλως τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο του εξοπλισμού.


 Άρθρο 8
Υπεύθυνος λειτουργίας παιδικής χαράς
 Ο υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς  έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή της. Ο υπεύθυνος λειτουργίας  έχει τα ακόλουθα ειδικότερα καθήκοντα :
1.Τηρεί φάκελο κατασκευαστή, διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
α)  Λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης.
β) Τη βεβαίωση ελέγχου ή/και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του άρθρου  4  της παρούσας.
γ) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα και αναφορά της χώρας κατασκευής.
δ) Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες πτώσης  με κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση, στη συναρμολόγηση και στη συντήρησή τους.
ε)Βεβαίωση του κατασκευαστή για την εφαρμογή της στατικής μελέτης στον κάθε εξοπλισμό.
2. Τηρεί φάκελο συντήρησης που περιέχει σκαρίφημα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση του εξοπλισμού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που θα αποδεικνύει τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
3. Καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης και εξασφαλίζει την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μόνιμη βάση.
4. Τηρεί βιβλίο συμβάντων, αριθμημένο και θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα χρηστών.
5. Μεριμνά για την τήρηση της καθαριότητας του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου της παιδικής χαράς.
6. Μεριμνά για τη μη λειτουργία της παιδικής χαράς σε περίπτωση διακοπής της κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 της παρούσας, καθώς και για την τοποθέτηση της απαραίτητης προειδοποιητικής σήμανσης.

Άρθρο 9
Πιστοποίηση καταλληλότητας του χώρου και της λειτουργίας
της παιδικής χαράς
1 .Για τη δημιουργία παιδικής χαράς απαιτείται η πιστοποίηση της καταλληλότητας του χώρου που αυτή θα εγκατασταθεί καθώς και της σχεδίασης και οργάνωσής της , σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας. Για το σκοπό αυτό ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας συγκροτεί σε κάθε νομό  τριμελή επιτροπή με την ονομασία «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», η οποία αποτελείται από:
α) ένα αιρετό εκπρόσωπο της οικείας ΤΕΔΚ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, και
β) δύο  μηχανικούς, υπαλλήλους  του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας, με τους αναπληρωτές τους.
Ο Γενικός Γραμματέας της περιφέρειας μπορεί να συγκροτεί περισσότερες από μια επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες.
2.α. Κάθε ενδιαφερόμενος ΟΤΑ προκειμένου να δημιουργήσει παιδική χαρά, αφού καθορίσει το χώρο στον οποίο επιθυμεί αυτή να εγκατασταθεί, υποβάλλει αίτηση στην οικεία Επιτροπή, η οποία συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία προσδιορισμού του χώρου. Η Επιτροπή εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την υποβολή της αίτησης διενεργεί αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της παρούσας και εκδίδει σχετική πράξη. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου τεκμαίρεται η καταλληλότητα του χώρου.
β .Μετά την έκδοση της πράξης της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής, ή την άπρακτη πάροδο του εικοασαήμερης προθεσμίας, ο ΟΤΑ, αφού προβεί στη σχεδίαση και την οργάνωση του χώρου κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, υποβάλλει νέα αίτηση στην οικεία Επιτροπή για τη χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας της παιδικής χαράς. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από το πιστοποιητικό  συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας. Η επιτροπή εκδίδει το ανωτέρω πιστοποιητικό μετά από  νέα αυτοψία, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, τεκμαίρεται η καταλληλότητα του χώρου και χορηγείται το πιστοποιητικό καταλληλότητας.
 3. Η καταλληλότητα λειτουργίας της παιδικής χαράς πιστοποιείται με ειδικό σήμα, το οποίο χορηγείται από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με το πιστοποιητικό καταλληλότητας. Το σήμα αυτό που απεικονίζεται ως παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, αποτελείται από ένα μεταλλικό δίσκο διαμέτρου 16 εκ., στο περίγραμμα του οποίου αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, το όνομα του Υπουργείου Εσωτερικών και η φράση «Σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς». Το ειδικό σήμα διατίθεται στις ανωτέρω Επιτροπές από το Υπουργείο Εσωτερικών.
4. Θέματα λειτουργίας της επιτροπής (απαρτίας, λήψης αποφάσεων, σύγκλησης κ.λπ)   ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως κάθε φορά ισχύει, ενώ τα θέματα αμοιβής της από τις διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄297).


Άρθρο  10
Διαδικασία Ελέγχου-Κυρώσεις
1.Η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών διενεργεί αυτεπάγγελτα περιοδικούς ελέγχους στις παιδικές χαρές δικαιοδοσίας της. Εάν διαπιστώσει ότι έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας της παιδικής χαράς, τότε, θέτει εύλογη προθεσμία στην οικεία δημοτική ή κοινοτική αρχή για την επαναφορά της παιδικής χαράς στην κατάσταση, που αυτή είχε κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλότητας. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι η παιδική χαρά δεν επανήλθε στην αρχική της κατάσταση, τότε, η ανωτέρω Επιτροπή διακόπτει τη λειτουργία της και αφαιρεί το σήμα καταλληλότητας. Τη  σχετική απόφασή της κοινοποιεί στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Στην περίπτωση αυτή η δημοτική ή κοινοτική αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διακοπή λειτουργίας της παιδικής χαράς,  θέτοντας συγχρόνως κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση.
2.Αν διαπιστωθεί ότι μια παιδική χαρά λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, τότε, η ανωτέρω Επιτροπή διακόπτει τη λειτουργία αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, έως ότου αυτό εκδοθεί.
 Άρθρο 11
Αρμόδιες Αρχές
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και κάθε άλλος φορέας διαπιστευμένος για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών.
 Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Μέχρι τις 31-12-2012 οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές οφείλουν, να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές, που λειτουργούν ήδη στην περιφέρειά τους, στις διατάξεις της παρούσας. Η προσαρμογή πιστοποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών με την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και χορήγησης του ειδικού σήματος. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής  ή σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η προσαρμογή, διακόπτεται η λειτουργία τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η πρώτη ερμηνευτική εγκύκλιος

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης έρχεται η εγκύκλιος η οποία ανέφερε:
 Εφαρμογή νέας Υπουργικής Απόφασης (28492/2009, ΦΕΚ Β΄931) για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων
 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων καθώς και τα όργανα και η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών.
Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έρχεται να καλύψει το κενό που παρουσιάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός παιδικών χαρών έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί χωρίς την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να διέπουν αυτές. ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση :
·         Τίθενται οι απαιτήσεις τόσο για την επιλογή όσο και για τη σχεδίαση του χώρου μιας παιδικής χαράς καθώς επίσης και τα πρότυπα ασφαλείας για τον εξοπλισμό, τα όργανα και τις κατασκευές της παιδικής χαράς.
 • Ορίζεται υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και   τη συντήρησή της.
 • Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών σε κάθε νομό, η οποία θα ελέγχει και θα  πιστοποιεί την καταλληλότητα της παιδικής  χαράς με ειδικό σήμα, το οποίο θα προμηθεύει  το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να είναι εμφανής η πιστοποιημένη λειτουργία της.
 • Προβλέπεται μεταβατικό στάδιο έως 31-12-2012 μέσα στο οποίο, όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες  θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε όλες οι παιδικές χαρές  που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, να πληρούν τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της περιφέρειάς σας για το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης επισημαίνοντας την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Τονίζουμε ότι μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ή σε περίπτωση που μετά από έλεγχο της Επιτροπής διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η προσαρμογή, διακόπτεται η λειτουργία τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 αυτής.
Παράλληλα, παρακαλούμε όπως συγκροτήσετε άμεσα τις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών, για την πιστοποίηση της καταλληλότητας του χώρου και της λειτουργίας των παιδικών χαρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, κοινοποιώντας και στην υπηρεσία μας.

 Πως θα γινόταν η χρηματοδότηση

Στις  12 Αυγούστου του 2009 το υπουργείο εσωτερικών προχωράει στην κατάρτιση του προγράμματος διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών όπου προβλεπόταν και η σχετική χρηματοδότηση των έργων. Αναλυτικά το σχετικό έγγαφο προέβλεπε:
 Πρόγραμμα «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών».
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εξασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας και πρόσβασης στους χώρους παιδικής αναψυχής, προχώρησε στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 28492/18.5.2009 (ΦΕΚ 931 Β΄) σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων. Οι παιδικές χαρές λειτουργούν με ευθύνη των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, οι οποίοι υποχρεούνται να τις προσαρμόσουν στις νέες προδιαγραφές έως και την 31/12/2012.
Παράλληλα, το Υπουργείο θέλοντας να συμβάλει στη δημιουργία κατάλληλων και ασφαλών χώρων ψυχαγωγίας και παιχνιδιού, ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών».
Σκοπός του προγράμματος αυτού δεν είναι να αναμορφώσει το σύνολο των παιδικών χαρών στην Χώρα, αλλά να διαμορφώσει πρότυπους χώρους που θα αποτελέσουν τους «πιλότους» για την ανακατασκευή των υπολοίπων έτσι ώστε να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση.
 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2.1 Στόχος του προγράμματος
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός απόλυτα ασφαλούς, λειτουργικού και καλαίσθητου περιβάλλοντος που να αποσκοπεί στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού αλλά και στην αύξηση ασφαλών, δημόσιων χώρων ξεκούρασης και αναψυχής.
 2.2 Φορείς υλοποίησης
Φορείς υλοποίησης είναι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, ενώ οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε επιλεγμένους ελεύθερους δημοτικούς χώρους ή υφιστάμενες παιδικές χαρές που δεν πληρούν τις καθορισθείσες προδιαγραφές. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 2.3 Προδιαγραφές του προγράμματος
Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών όπως και για κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται στην αριθμ. 28492/18.5.2009 (ΦΕΚ 931 Β΄) Απόφασή μας.
Σύμφωνα με την ίδια Υπουργική Απόφαση, οι παιδικές χαρές ανάλογα με την έκταση που καταλαμβάνουν διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 • Παιδικές χαρές μέχρι 400μ2, σχεδιασμένες κυρίως για μια ή δύο ηλικιακές ομάδες χρηστών.
Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής εγκαθίστανται τρεις τουλάχιστον τύποι εξοπλισμού ή ένα «συγκρότημα» που ισοδυναμεί με τουλάχιστον δύο αυτόνομα όργανα.
 • Παιδικές χαρές άνω των 400μ2, σχεδιασμένες για δύο ή περισσότερες ηλικιακές ομάδες χρηστών.
Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής, εγκαθίστανται πέντε τουλάχιστον τύποι εξοπλισμού ή δύο τουλάχιστον «συγκροτήματα» ή συνδυασμός αυτών.
 • Παιδικές χαρές με έκταση άνω των 800μ2, μπορούν επιπλέον να διαθέτουν και διακριτές περιοχές κατάλληλες για τροχήλατα και ομαδικά παιχνίδια.
Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ή άλλων ισοδύναμων προτύπων.
Για το σχεδιασμό της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία θα ακολουθούνται οι Οδηγίες Σχεδιασμού, «Σχεδιάζοντας για όλους», του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 2.4 Χρηματοδοτήσεις του προγράμματος
Το ανώτερο ύψος της επιχορήγησης του Υπουργείου για κάθε παρέμβαση, καθορίζεται ως εξής:
1. Για παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές, η συμμετοχή του Υπουργείου θα ανέρχεται έως το ποσό των 50.000.00 €. Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές που πληρούν εν μέρει της προδιαγραφές της Υ.Α.
2. Για διαμόρφωση νέας παιδικής χαράς μέχρι 400 τ.μ., η χρηματοδότηση του Υπουργείου θα ανέρχεται έως το ποσό των 60.000,00 €.
3. Για διαμόρφωση νέας παιδικής χαράς μεγαλύτερης των 400 τ.μ., η χρηματοδότηση του Υπουργείου θα ανέρχεται έως το ποσό των 70.000,00 €. Σε αυτές τις κατηγορίες εντάσσονται παρεμβάσεις διαμόρφωσης εξ αρχής ενός χώρου σε χώρο παιδικής χαράς, έστω και αν στο χώρο αυτό λειτουργεί ήδη υποτυπώδης παιδική χαρά.
4. Για διαμόρφωση νέας παιδικής χαράς μεγαλύτερης των 800 τ.μ., η χρηματοδότηση του Υπουργείου θα ανέρχεται έως το ποσό των 100.000,00 €.
 2.5 Προτεραιότητες προγράμματος
Σημειώνουμε επίσης, ότι στις προτεραιότητες του Υπουργείου είναι:
 • Η προσαρμογή στις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποίηση οι υφιστάμενες παιδικές χαρές.
 • Τα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει γενικότερα έλλειψη ελεύθερων χώρων και για μεγάλο αριθμό παιδιών, οι παιδικές χαρές αποτελούν τους μοναδικούς χώρους υπαίθριων δραστηριοτήτων για διασκέδαση, ξεκούραση και παιχνίδι.
Το Υπουργείο, συμμετέχει στη διαμόρφωση παιδικών χαρών με ανώτερο όριο το συνολικό ποσό των 120.000,00 € ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου κάθε περίπτωση, θα εξεταστεί χωριστά.
 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1 Υποβολή προτάσεων-ένταξη έργων στο πρόγραμμα
Οι Δήμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να αποστείλουν φάκελο δικαιολογητικών για κάθε προτεινόμενη παρέμβαση ξεχωριστά, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει:
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια με αποτυπωμένες τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν.
 • Τεχνική έκθεση και προϋπολογισμό.
 • Φωτογραφίες υπάρχουσας κατάστασης του χώρου που βρίσκεται ή που θα εγκατασταθεί η παιδική χαρά.
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας της παιδικής χαράς από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών (άρθρο 9 της Υ.Α. 28492/18.5.2009), μόνο όταν πρόκειται για τη δημιουργία νέας παιδικής χαράς.
 • Τεχνικό Δελτίο (επισυνάπτεται)
Στη συνέχεια θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων – μελετών από το Υπουργείο και η ένταξη ή μη του Δήμου στο πρόγραμμα.
Μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου με την απαίτηση να αναρτήσει ενημερωτική πινακίδα του έργου σε εμφανές σημείο, σύμφωνα με προδιαγραφές του Υπουργείου που θα σας δοθεί με την έγκριση ένταξης.
 Η εκταμίευση του ποσού της χρηματοδότησης από το Υπουργείο θα γίνεται σε δύο φάσεις:
1.  Προκαταβολή 40% επί του εγκεκριμένου, από το Υπουργείο, ποσού με την προσκόμιση της σχετικής σύμβασης.
2.  Το υπόλοιπο ποσό μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την αποστολή στη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών των ακόλουθων δικαιολογητικών:
 • Βεβαίωσης περαίωσης από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 • Αντιγράφου λογαριασμού συνοδευόμενου από τυχόν μεταβολές με ΑΠΕ κλπ.
 • Φωτογραφικού υλικού (σε ηλεκτρονική μορφή) από την οριστική διαμόρφωση της παιδικής χαράς και της πινακίδας του έργου.
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας της παιδικής χαράς από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών (άρθρα 9 και 12 της Υ.Α. 28492/18.5.2009), είτε πρόκειται για τη δημιουργία νέας παιδικής χαράς είτε πρόκειται για την προσαρμογή υφιστάμενων παιδικών χαρών στις εν λόγω προδιαγραφές.
 Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου www.ypes.gr.
Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος ευελπιστούμε στην συνεργασία σας και αναμένουμε τις προτάσεις σας.
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Με 4 μήνες καθυστέρηση ο Ψαρρός αποφάσισε να αλλάξει γεώτρηση για την υδροδότηση της Στροφυλιάς

  Αντιπαραθέτει τις αναλύσεις ιδιωτικού εργαστηρίου, δειγμάτων νερού των οποίων τα σημεία και ο χρόνος δειγματοληψίας  γίνονται κατά δήλωση του πελάτη ενάντια στις αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους που δημοσιεύει η Λαϊκή Συσπείρωση.

Με μια φαρισαϊκή ανακοίνωση απαντά ο κ. Ψαρρός στην καταγγελία των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Λιαγκάκη Ευστάθιου και κ. Γεωργατζή Ευαγγέλου,για το Αρσενικό στο νερό της Στροφυλιάς. Τα πρώτα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους που διαπίστωσαν την ύπαρξη Αρσενικού στο νερό της Στροφυλιάς δόθηκαν στην ΔΕΥΑ στις16 Απριλίου 2014 (το δείγμα πάρθηκε στις 11 Μαρτίου 2014). Η ΔΕΥΑ έμεινε αδρανής όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Οι Δ/νση Δημόσιας Υγείας ζήτησε στις 10 Ιουλίου 104 ΑΜΕΣΗ διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση των κατοίκων και τροφοδότηση των με εμφιαλωμένο νερό. Η αντίδραση του κ. Ψαρρού όχι μόνο δεν ήταν άμεση, δεν συμμορφώθηκε με καμιά από τις παραπάνω επιταγές της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. Αντίθετα ισχυρίζεται ότι έλαβε το έγγραφο από την Χαλκίδα στις 18/7/14. Προπάντων το έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας αναφέρει "Όταν αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού με εξεύρεση νέας πηγής υδροληψίας .... κλπ να ενημερώσετε την υπηρεσία μας να επαναληφτούν οι δειγματοληψίες προκειμένου να διοχετευθεί στο δίκτυο για κατανάλωση ασφαλές πόσιμο νερό". Ο κ, Ψαρρός αγνόησε και την τελευταία επιταγή της Δ/νση και προχώρησε στην υδροδότηση της Στροφυλιάς χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και να δοθεί επίσημη έγκριση από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας για την καταλληλότητα του νερού όπως προβλέπει η νομοθεσία.


Η ανακοίνωση του  για 30 ημέρες ακόμα δημάρχου Ψαρρού


Με αφορμή την από 26-07-2014 Ανακοίνωση – Καταγγελία των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Λιαγκάκη Ευστάθιου και κ. Γεωργατζή Ευαγγέλου, οι οποίοι εξακολουθούν ανεύθυνα και χωρίς να έχουν την επιβαλλόμενη ενημέρωση από το Δήμαρχο και τις Υπηρεσίες του Δήμου να μεγιστοποιούν τα όποια προβλήματα, δημιουργώντας σύγχυση στην τοπική κοινωνία.

Σε τόσο σοβαρά και ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία δε χωρούν κομματικές κορώνες.

Με το υπ’ αριθμ. οικ.3892/10-07-2014 έγγραφο, το οποίο παρελήφθη από την Υπηρεσία στις 18/07/2014, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας μας ενημέρωσε ότι από δειγματοληπτικό έλεγχο στις 05/05/2014 που διενήργησαν στο πόσιμο νερό Τ.Κ. Στροφυλιάς παρουσιάστηκε η παράμετρος Αρσενικού (Αs) πάνω από το προβλεπόμενο νομοθετικό όριο.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δημόσια Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και τον υπεύθυνο για την ποιότητα νερού στο Δήμο μας κ. Κομματά Γεώργιο (εξωτερικό συνεργάτη) ενεργοποίησε τη γεώτρηση στη θέση «Πηγάδια», αφού πρώτα εξέτασε την καταλληλότητα του νερού και βρέθηκε να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υ2/2600/2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήδη η γεώτρηση που μέχρι τώρα υδροδοτούσε την Τ.Κ. Στροφυλιάς έχει σταματήσει και θα συνεχίσουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Η Τ.Κ. Στροφυλιάς υδροδοτείται εδώ και 10 ημέρες από τη γεώτρηση στη θέση «Πηγάδια», η οποία εξασφαλίζει νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 14-0622-007-0086-02/28-07-2014 πιστοποιητικό ανάλυσης Αναλυτικών Εργαστηρίων Αθηνών Α.Ε. (ημερομηνία δειγματοληψίας: 20/07/2014).

Θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους της Τ.Κ. Στροφυλιάς και γενικότερα του Δήμου μας ότι ουδέποτε αποκρύψαμε οποιαδήποτε στοιχεία που ενδεχομένως να δημιουργούσαν πρόβλημα. Απεναντίας λειτουργούμε άμεσα και υπεύθυνα για την εξεύρεση λύσεων.

Ως Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. δεν μπορώ να παρακολουθώ τις όποιες κομματικές κραυγές, οι οποίες όχι μόνο δε βοηθάνε αλλά δημιουργούν πρόσθετη σύγχυση στην κοινωνία.

Τέλος, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ή διευκρίνιση.


Στροφυλιά, 29/07/2014


Ο Δήμαρχος

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

& Πρόεδρος

της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. Οι αναλύσεις νερού  πού δίνει  στην δημοσιότητα  ο κ. Ψαρρός


Γ. Γραμματέας Αποκεντρωμένης: Σκουπιδότοπος Παρασκευορέματος τέλος

Η  Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφάσισε  την  εξυγίανση και αποκατάσταση σε 3 χώρους που έχουν διαπιστωθεί ανεξέλεγκτες αποθέσεις σκουπιδιών στην περιοχή «Παρασκευόρεμα». Ο δήμος έχει 5 μήνες να συμμορφωθεί διαφορετικά θα υπάρξουν κυρώσεις.


Δυο από τις 3 περιοχές ανεξέλεγτης απόθεσης αστικων απορριμάτων πού πρέπει αν εξυγιανθούν-αποκατασταθούν

Ο  Kireas.org που ανέδειξε το θέμα δημοσίευσε την σχετική απόφαση με το παρακάτω σχόλιο

Ένας ακόμη αγώνας του Kireas.org που δικαιώνεται. Παράνομη χωματερή Παρασκευορέματος


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε μέτρα εξυγίανσης – αποκατάστασης σε 3 χώρους απόρριψης αποβλήτων στην περιοχή «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΑ»
Διαβάστε την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΦ3ΟΡ10-7ΘΒ

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΑΦ3ΟΡ10-7ΘΒ/document


Η απόφασηΤρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Δ/νση Δημόσιας Υγείας: Σταματήστε αμέσως την υδροδότηση της Στροφυλιάς. Το νερό είναι επικίνδυνο για την υγεία
Όπως μας πληροφορεί ο Kireas.org η Λαϊκή Συσπείρωση (συνδυασμός Λιαγκάκη) δημοσιοποίησε το πόρισμα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Έλεγχου με οποίο παραγγέλλεται η διακοπή υδροδότησης της Στροφυλιάς λόγω υψηλών επιπέδων Αρσενικού.

Γνώριζαν από τον Απρίλη

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Έλεγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ευβοίας μετά από δυο αναλύσεις νερού από το Γενικό Χημείο του Κράτους στις 16.4.14 και τις 25.6.14 (τα δείγματα ελήφθησαν στις 11 Μαρτίου14 και 5 Μαϊου 14) διαπίστωσε ποσότητες πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια Αρσενικού (As) στο νερό ύδρευσης της Στροφυλιάς. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια Αρσενικού στο πόσιμο νερό  είναι 10 μg/l.

Ατάραχοι και Ασυμμόρφωτοι

Η Δημοτική Αρχή δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα της υπηρεσίας πριν τις εκλογές στις 7 Μαΐου 2014 να παρέχει τις σχετικές αναλύσεις.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Έλεγχου ης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ζήτησε στις 10 Ιουλίου 2014 από το δήμο να υλοποιήσει άμεσα τα παρακάτω:

1. να διακόψει άμεσα την υδροδότηση της Στροφυλιάς μέχρι να λυθεί το πρόβλημα

2. να ενημερώσει άμεσα τους κατοίκους για το πρόβλημα του νερού

3. να τροφοδοτήσει τους κατοίκους της Στροφυλιάς με πόσιμο νερό (εμφιαλωμένα μπουκάλια)
Όσο είναι γνωστό, μέχρι σήμερα δυο εβδομάδες μετά,  η Δημοτική Αρχή αδιαφορώντας για την δημόσια υγεία και τις θεσμικές της ευθύνες δεν υλοποίησε κανένα από τα παραπάνω τρία μέτρα που επέβαλε η Δ/νση Δημόσιας Υγείας.

Νέα εγκύκλιος για τα νερά

Πρόσφατη εγκύκλιος της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, συστηματοποιεί τον  έλεγχο του πόσιμου νερού και απαιτεί από της ΔΕΥΑ να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο


Πηγή:www.capital.grΠηγή:www.capital.gr


΅Επιπτώσεις στην υγεία από το Αρσενικό στο πόσιμο νερό

Μακροχρόνια έκθεση σε Αρσενικό από ρο πόσιμο νερό μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκινογενέσεις . Η δηλητηρίαση με αρσενικό μπορεί να είναι οξεία  να προέρχεται από μια και μόνο έκθεση σε μεγάλη δόση Αρσενικού (κατάποση μεγάλης δόσης),  ή η μακροχρόνια  έκθεση, όπως συμβαίνει με το αρσενικό στο πόσιμο νερό.
Δερματικές Επιπτώσεις
Μετά τη μακροπρόθεσμη έκθεση σε αρσενικό στο πόσιμο νερό, οι πρώτες αρνητικές συνέπειες εμφανίζονται στο δέρμα. Η χρώση (ή χρωματισμός του δέρματος) αλλάζει και το δέρμα γίνεται παχύτερο, μια πάθηση που είναι γνωστή ως υπερκεράτωση.

Επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα
Οι νευροπάθειες, ή οι διαταραχές του νευρικού σύστημα είναι κάποια  άλλα πρώτα συμπτωματα της μακροχρόνιας έκθεσης σε αρσενικό στο πόσιμο νερό. Πολυνευρίτιδα, ή φλεγμονή του οπτικού νεύρου, καθώς και παράλυση είναι επίσης κοινά σημάδια της μακροπρόθεσμης έκθεσης σε αρσενικό στο πόσιμο νερό. Άλλα συμπτώματα του νευρικού συστήματος  περιλαμβάνουν μούδιασμα στα χέρια και τα πόδια .

Επιπτώσεις στο γαστρεντερικό σύστημα
Τα γαστρεντερικά συμπτώματα από την έκθεση χρόνια το αρσενικό συνήθως δεν είναι τόσο σοβαρά όπως στι περιπτώσεις ην οξείας δηλητηρίασης από Αρσενικό. Ωστόσο, γαστρεντερικές επιπτώσεις από χρόνια έκθεση περιλαμβάνουν πόνο στην κοιλιά, δυσαπορρόφηση, απώλεια βάρους, φλεγμονή του οισοφάγου, διάρροια, ναυτία και έμετος .

Επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα
Η μακροπρόθεσμη έκθεση σε Αρσενικό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα . Γνωστές επιδράσεις περιλαμβάνουν την υπέρταση , αρρυθμίες (ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού), περικαρδίτιδα (φλεγμονή της μεμβράνης που περιβάλλει την καρδιά ) και  συνολικά κακή κυκλοφορία που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε γάγγραινα.

Καρκινογενέσεις
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) , τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) , το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (DHHS) , και η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) έχουν όλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αρσενικό είναι καρκινογόνο. Τύποι καρκίνου που σχετίζονται με την έκθεση αρσενικού περιλαμβάνουν το καρκίνο του δέρματος, καρκίνο των πνευμόνων, καρκίνο της ουροδόχου κύστης και καρκίνο του νεφρού. Ο καρκίνος που προκαλείται από την έκθεση σε Αρσενικό εμφανίζεται συνήθως 10 χρόνια μετά την έκθεση , σύμφωνα με τον ΠΟΥ .


Το σχετικό έγγραφο


Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Θάλασσα από ανθισμένα θαλασσόκρινα στην παραλία Κρύας Βρύσης

  Από Kireas.org

Αναζητούν προστασία από τις μπουλντόζες και τους χοντρόπετσους  καλοκαιρινούς επισκέπτες

Παραλία Κρύας Βρύσης 26.7.14. Το Παγκράτιο το παράλιο (λατ., Pancratium maritimum, αγγλ., Sea Daffodil ή Sand Lily) ή Κρίνος της θάλασσας, ή Θαλασσόκρινος, ή Ασφόδελος της Θάλασσας, ή Κρινάκι του Αγίου Νικολάου, ή Νάρκισσος της θάλασσας ή Κρίνος της άμμου, είναι μια αμαρυλλίδα. Είναι ένα από τα ωραιότερα αγριολούλουδα της χώρας μας.
Παραλία Κρύας Βρύσης 26.7.14.Ανθίζει συνήθως από τα μέσα Ιουλίου, μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ενώ το Σεπτέμβρη τελειώνει η ανθοφορία του. Τα φύλλα του εμφανίζονται τη χειμερινή περίοδο, ενώ το καλοκαίρι ξεραίνονται, σαν να καίγονται από τον καυτό ήλιο και την άμμο. Και εκείνη την περίοδο, μέσα στις πολύ θερμές συνθήκες του καλοκαιριού, ξεπροβάλλουν τα τεράστια κάτασπρα τα άνθη του. Συμμετρικά, αρωματικά, με έξι πέταλα το καθένα και διαμορφώνουν ένα στέμμα, όπως οι ασφόδελοι με 6 στήμονες και κίτρινους ανθήρες. Τα άνθη μισανοίγουν αργά το απόγευμα προς το βράδυ, για να φθάσουν στην κορύφωση του ανοίγματος, όσο η νύχτα προχωρεί, ενώ παραμένουν ανοιχτά μέχρι νωρίς το επόμενο απόγευμα. Αυτό, ευνοεί τις νυχτόβιες πεταλούδες (σκώροι), που έχουν επιλέξει το φυτό αυτό για την επικονίασή του

Παραλία Κρύας Βρύσης 26.7.14.Στην Αρχαία Ελλάδα τα λουλούδια αποτελούσαν μέρος της ζωής των ανθρώπων. Η θρησκεία, η τέχνη, οι μύθοι, ή ιατρική, οι τελετές και άλλες δραστηριότητες ήταν συνυφασμένες με τα λουλούδια. Το Παγκράτιο, όπως όλοι οι κρίνοι, ήταν ιερό λουλούδι για τους Μινωίτες με την ίδια θρησκευτική σημασία. Είναι γνωστό από αρχαίες εικονογραφήσεις στην Κρήτη, στα παλάτια της Κνωσού.

Παραλία Κρύας Βρύσης 26.7.14.Το ονόμασαν Παγκράτιο, από τις ελληνικές λέξεις ‘’κραταιό΄΄ ‘’παντοδύναμο’’, για τiς φαρμακευτικές του ιδιότητες, αλλά και γιατί φυτρώνει σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Δηλαδή, πάνω στη άμμο, στο θερμό και ξηρό καλοκαίρι, κοντά στη θάλασσα που δέχεται το ψεκασμό της αλμύρας. Είναι πολυετές βολβώδες φυτό με παχύ κορμό σαν καλάμι ύψους περίπου 40 cm (κρυπτόφυτο, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του υπάρχει μόνο ως βολβός στην άμμο) με κορμό που φτάνει τα 40 εκατοστά, το ριζικό του σύστημα είναι βολβοειδές και φτάνει μέχρι και 1,50 μέτρο, και αυτοφύεται σε αμμώδεις παραλίες και είναι είδος υπό παρακολούθηση γιατί κινδυνεύει από τις δραστηριότητες του ανθρώπου την καλοκαιρινή περίοδο.

 Σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί παρόλο της πολλαπλασιαστικής δεινότητας και της ανθεκτικότητας του, λόγω της συνεχούς καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος των ακτών από τον άνθρωπο. Η έντονη και χωρίς μέτρο τουριστική ανάπτυξη, η αλόγιστη μεταχείριση της παραλίας, ξαπλώστρες, ομπρέλες, αυτοκίνητα που την προσεγγίζουν, κτιριακές κατασκευές συνήθως αυθαίρετες και χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, η άγνοια των επισκεπτών που πολλές φορές το κόβουν ή το ξεριζώνουν, ο καθαρισμός της παραλίας με μηχανικά μέσα και πολλοί άλλοι παράγοντες αποτελούν αιτίες να λιγοστεύουν με μεγάλη ταχύτητα οι πληθυσμοί του.

Παραλία Κρύας Βρύσης 26.7.14. Αυτό το φυτό πρέπει να έδωσε ο Ερμής στο Οδυσσέα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα μάγια της Κίρκης. Ο Όμηρος, εικάζεται ότι το ονόμαζε ‘’Μώλυ’’ (από το ρήμα μωλύω= αφανίζω, αδυνατίζω, παραλύω, ήταν το αντίδοτο των κακών-λυγρών φαρμάκων ) και το περιέγραφε σαν ένα «φυτό με άνθη άσπρα σαν το γάλα», που φύτρωνε στην Κυλλήνη, αλλά η εκρίζωσή του ήταν εύκολη (σύμφωνα με πρόσφατες απόψεις το Μώλυ ίσως ήταν η Frittilaria ή η Tulipa ή το Galanthus nivalis). Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν το χυμό από το φυτό Παγκράτιο μαζί με μέλι. Λένε ότι είναι τόσο έντονο το άρωμα του που κρατάει τα πρόβατα μακριά από τις ακτές.  Το Παγκράτιο, στο ‘’Άσμα των Ασμάτων’’(είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, αποτελεί ύμνο στον έρωτα και γράφτηκε από το Σολομώντα, τον 4ος π.Χ. αιώνα), συμβολίζει την ανθοφορία των έρημων γαιών και την εξέλιξη του
Ανθισμένα θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση (Εύβοια)


Ο μεγάλος εχθρός του είναι τα μηχανήματα καθαρισμού της άμμου αφού μαζί με τις γόπες βγάζουν και τους βολβούς του φυτού . Στα σημεία της παραλίας της Κρύας Βρύσης που έχουν καθαρίσει οι μπουλντόζες έχει εξαφανιστεί η παρουσία του. Με την τουριστική αξιοποίηση των παραλιών, οι πληθυσμοί του έχουν αρχίσει να εξασθενούν.

Όταν περπατάτε στην παραλία της Κρύας Βρύσης μυρίστε το, φωτογραφίστε το αλλά μην το καταστρέψετε γιατί αρχίζει να γίνεται σπάνιο, ιδιαίτερα στις παραλίες με σημαντική ανθρώπινη παρουσία.

Διαβάστε την προειδοποίηση της WWF
https://wwfaction.wordpress.com/2010/08/20/krina/

Διαβάστε επίσης
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Από τους σχολιαστές μας: Η γυφτιά σε όλο της το μεγαλείο στην κεντρική πλατεία της παραλίας Αγίας Άννας
 Οι παρακάτω φωτογραφίες και το κείμενο  είναι από σχολιαστή που επιθυμεί να μείνει ανώνυμος.


"Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες απο την πλευρά κατα την είσοδο στην παραλία φάτσατο βράδυ μαζευπνται Ρομά, καλαμποκάδες, μέλια, μανάβικα και χίλιοι δύο παράνομοι μικροπωλητές

Φώτο σημερινή 27-07-2014"
 Ο δήμος μας δεν διαθέτει κανονισμό λειτουργιας κοινοχρηστων χωρων του (δες εδώ ένα υπόδειγμα  από άλλο δήμο). Γενικά απαγορεύεται η εμπορική χρήση κοινόχρηστών χώρων χωρίς να υπάρχει άδεια του δήμου.
___________

Αν έχετε κάποια θέματα που θεωρείτε επηρεάζουν την ποιότητα ζωής σας μπορείτε να αποστείλετε ανώνυμα στο Ε.Β. Επηρεαζόμενοι από την πρόσφατη ταινία για το Wikileafs,  ισχύει και εδώ αυτό που είπε ο Όσκαρ Ουάιλντ "Δώσε σε ένα άνθρωπο μια μάσκα και θα σου πει την αλήθεια".

Στο στόχαστρο ελεγκτών η «μπίζνα» των δημοτικών επιχειρήσεων


Την κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών προκάλεσαν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ», οι έλεγχοι των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για την «μπίζνα» με την προμήθεια τηλεχειριζόμενων συστημάτων από τις ΔΕΥΑ Καβάλας, Άρτας, Χαλκίδας και Χανίων που περιλαμβάνονται στις εταιρείες που δεν απογράφηκαν.

Στημένες μελέτες και κοινοτικά προγράμματα εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ αφορά το μεγάλο κόλπο στο οποίο εμπλέκονται δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης που ανήκουν στις 131 εταιρείες-φαντάσματα των δήμων.

Όπως δημοσιεύει η εφημερίδα, μετά τις καταγγελίες για παράνομες προσλήψεις και κακοδιαχείριση στις δημοτικές επιχειρήσεις, το σκάνδαλο με τις μελέτες και τα έργα που αφορούσαν τον τηλεχειρισμό συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης έρχεται να ενισχύσει τις υποψίες για τους λόγους για τους οποίους αρνούνται να απογραφούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

Αναλυτικά:

«Τα πορίσματα-φωτιά των κλιμακίων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το μεγάλο κόλπο με τα συστήματα τηλεχειρισμού ύδρευσης που προμηθεύονταν οι δημοτικές επιχειρήσεις, κινητοποίησαν τις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες ερευνούν την υπόθεση και σε αρκετές περιπτώσεις έχει ξεκινήσει η δικαστική έρευνα.

Υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσια διοίκησης, αναφέρουν στο «Έθνος της Κυριακής» ότι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο αποφεύγουν την απογραφή οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι η κακοδιαχείριση σε συγκεκριμένα κοινοτικά προγράμματα, το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων που υπερβαίνει τις αποδοχές του Ενιαίου Μισθολογίου αλλά και η νομιμότητα των προσλήψεων του προσωπικού.

Το σκάνδαλο που αφορά τον τηλεχειρισμό συστημάτων ύδρευσης έχει πρωταγωνιστή έναν υπάλληλο του υπουργείου Ανάπτυξης, 15 ΔΕΥΑ εκ των οποίων οι τέσσερις (Καβάλα, Άρτα, Χαλκίδα και Χανιά) δεν έχουν απογραφεί στη βάσει δεδομένων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ελέγχονται από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για τη νομιμότητα των αναθέσεων των μελετών αλλά και των έργων που κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ.

Πέτρα του σκανδάλου στο μεγάλο κόλπο με τα συστήματα ύδρευσης είναι προϊστάμενος στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος «προμήθευε» μελέτες για έργα τηλεχειρισμού των συστημάτων σε 15 δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και σε τέσσερις δήμους ανά την επικράτεια την τελευταία δεκαετία προβάλλοντας την θέση του στο υπ. Ανάπτυξης, από την οποία ελέγχεται εάν εξασφάλιζε ή επιτάχυνε τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έλεγχο των υπηρεσιών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το 2013 και οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος με εταιρείες που προμήθευαν τα συγκεκριμένα συστήματα, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ανταγωνιστριών ότι αποκλείονται από τους διαγωνισμούς με έντεχνο τρόπο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το νόμιμο οικονομικό όφελος μόνο από την πληρωμή των μελετών ανέρχεται από το 2004 μέχρι σήμερα στις 400.000 ευρώ, ενώ η Εφορία έχει ξεκινήσει ελέγχους στους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπαλλήλου και της συζύγου του για ποσά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματα τους».

Ο δήμος ζητά την αποδέσμευση του Ειρηνοδικείου Λίμνης και των 72 στρεμμάτων της Κρύας Βρύσης από το ΤΑΙΠΕΔ


 Το Δεκέμβριο του 2013 έγινε γνωστό ότι το Ειρηνοδικείο Λίμνης και 72 στρέμματα στην παραλία της Κρύας Βρύσης περιλαμβανονται στις λίστες του ΤΑΙΠΕΔ για αποκρατικοποίηση, Μετά από 8 μήνες  το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου μας αποφάσισε να ζητήσει, για την τιμή των όπλων περισσότερο, την ανατροπή αυτής της απόφασης και την αποδέσμευση των δυο περιουσιακών στοιχείων από το ΤΑΙΠΕΔ.

Απο τα πρακτικά της συνεδρίασης
Ο Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής:
Α) Όπως γνωρίζετε από προγενέστερη ενημέρωση σας, μετά την κατάργηση των Ειρηνοδικείων Λίμνης και Αγίας Άννας και την μεταφορά τους στο Ειρηνοδικείο Ιστιαίας είχαμε ζητήσει ως  Δημοτική Αρχή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης:
α) Την επαναλειτουργία τουλάχιστον του ενός Ειρηνοδικείου στο Δήμο μας, διότι η απόφαση κατάργησής του λήφθηκε χωρίς να παρθούν υπόψη οι αντικειμενικές δυσκολίες της περιοχής, και
β) Την παραχώρηση του Ειρηνοδικείου Λίμνης σε περίπτωση μη επαναλειτουργίας του στο Δήμο μας προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του και με δεδομένο ότι ο Δήμος μας έχει παραχωρήσει πολλά από τα κτίσματά του σε υπηρεσίες του Δημοσίου για την
στέγασή τους, με τα περισσότερα εξ αυτών όχι να μην καταβάλουν κανένα μίσθωμα για την χρήση τους αλλά να τους καλύπτει ο Δήμος και τα λειτουργικά τους έξοδα.
Δυστυχώς αντί το παραπάνω ακίνητο να παραχωρηθεί στο Δήμο εντάχθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ. 2883/14 Νοεμβρίου 2013 τ. Β’ από την Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο και δημοπρατείται με διαγωνισμό κλειστού τύπου από 16/09/2014, ώρα 16:00:00
έως 17/09/2014, ώρα 14:00:00 με κωδικό διαγωνισμού :QTA001 μέσω του Ισότοπου Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Ακινήτων.

Θεωρούμε την ενέργεια αυτή απαράδεκτη και ζητάμε την αποδέσμευση του Ειρηνοδικείου Λίμνης από τα προς πώληση ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ και την παραχώρησή του στο Δήμο μας.
Β) Στο ίδιο ΦΕΚ. (2883/2014 τ. Β΄) η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων έχει μεταφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ και ένα γεωτεμάχιο εμβαδού 72.727,88 τ.μ. στη θέση ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας.
Όπως επίσης είναι γνωστό ο Δήμος μας έχει ξεκινήσει μια σοβαρή δουλειά (σύνταξη μελετών) σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη της Αρχαίας Κηρίνθου, ενός μεγάλου έργου που θα αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής μας. Η εν λόγω έκταση βρίσκεται πλησίον του
αρχαιολογικού χώρου και είναι απαραίτητη για την μελλοντική του λειτουργία.
Με βάση τα παραπάνω ζητάμε και η συγκεκριμένη έκταση να αποδεσμευτεί από τας προς πώληση ακίνητα και να παραμείνει στην ιδιοκτησία του Δημοσίου.
Η περιουσία του δημοσίου ανήκει στους Έλληνες πολίτες η δε διάθεση και χρήση τους θα πρέπει να γίνεται προς το συμφέρον του τόπου και των πολιτών και όχι να ξεπούλιουνται προς εξυπηρέτηση ντόπιων και ξένων συμφερόντων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Στεργίου και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ζητά από την Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων:
Α) Την αποδέσμευση του Ειρηνοδικείου Λίμνης από τα προς πώληση ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ και την παραχώρησή του στο Δήμο μας, και
Β) Την αποδέσμευση από τα προς πώληση ακίνητα του γεωτεμάχιου εμβαδού 72.727,88 τ.μ. στη θέση ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας. και την παραμονή του στην ιδιοκτησία του Δημοσίου.


Χωρίς προϋπολογισμούς κινδυνεύουν να μείνουν οι δήμοι το 2015

Σε ομηρία βρίσκονται οι προϋπολογισμοί των Δήμων για το 2015, με δεδομένο ότι θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά συμβούλια μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τέσσερις μόνο ημέρες από την ημερομηνία που επίσημα, οι απερχόμενοι δήμαρχοι θα παραδώσουν τη σκυτάλη στους νεοεκλεγέντες. Το ΥΠΕΣ, αν και έχει δεχθεί καταιγισμό αντιδράσεων από δημάρχους και αιρετούς, δεν έχει προβεί σε διευκρίνιση επί του θέματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013, οι προϋπολογισμοί των Δήμων για την επόμενη χρονιά θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά συμβούλια μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους. Όμως ότι οι νέες αρχές αναλαμβάνουν την 1η Σεπτέμβρη 2014 και είναι σαφές ότι ούτε οι νέες Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων θα έχουν συσταθεί, ούτε βέβαια οι νέες δημοτικές αρχές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πλήρως τα οικονομικά δεδομένα των Δήμων, ιδίως όταν επίκειται αλλαγή Δημάρχου, όπως συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους τουλάχιστον της Περιφέρειας Αττικής. Ο προβληματισμός είναι μεγάλος τόσο στους νυν όσο και στους επόμενους Δημάρχους, δεδομένου ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι οι δημότες εξέλεξαν νέες αρχές με συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να περιοριστούν από αποφάσεις των συμβουλίων που ολοκληρώνεται η θητεία τους. Mάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις που οι προεκλογικές συγκρούσεις ήταν σφοδρές, ελλοχεύει ο κίνδυνος σε κάποιους Δήμους να υιοθετηθούν προϋπολογισμοί που θα ναρκοθετήσουν την προσπάθεια των νέων Δημάρχων αλλά και την τοπική κοινωνία.

Χαρακτηριστική είναι η ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, αναφορικά με τα προβλήματα στην κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των Δήμων για το 2015. Ο κ. Οικονόμου απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αργ. Ντινόπουλο, τον ρωτά: «Σκοπεύετε ή όχι να τροποποιήσετε το Νόμο 4172/2013, τουλάχιστον στο σκέλος της υποχρέωσης των Δήμων να καταθέτουν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς έως την 5η Σεπτεμβρίου έστω και μόνο για τα έτη που πραγματοποιούνται οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση, ώστε να μην δημιουργούνται άνευ λόγου προσχώματα στις νεοεκλεγείσες δημοτικές αρχές;». Τις οικονομικές επιτροπές των δήμων και των περιφερειών κάλεσε στις 4/7/14 το υπουργείο Εσωτερικών να υποβάλουν εκθέσεις για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, από την αρχή του έτους έως και το τέλος του τριμήνου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που στάλθηκε στους γενικούς γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οικονομικές επιτροπές θα πρέπει εντός 30 ημερών από τη λήξη του τριμήνου (δηλ. έως τέλος Ιουλίου) να υποβάλουν στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις που από την έκθεση προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού -με απόφαση που λαμβάνεται εντός 15 ημερών από την υποβολή της έκθεσης- ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.Η έκθεση του δήμου μας για το Β τρίμηνο

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Άνοιξε η δημοπρασία για το Ειρηνοδικείο της Λίμνης. Αποπληρωμή με δόσεις.Ανάμεσας στα 14 Διατηρητέα κτίρια, καταστήματα και παραθαλάσσια οικόπεδα που βγάζει στο σφυρί το ΤΑΙΠΕΔ μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας  συμπεριλαμβάνεται και το  Ειρηνοδικείο Λίμνης. Η δημοπρασία "Κλειστού Τύπου " άνοιξε στις 16/7/2014 και κλείνεισ στις 17/9/2014


Σύμφωνα με την περιγραφή πρόκειται για κτήριο συνολικής επιφάνειας  235,25τ.μ., το  οποίο οικοδομήθηκε στο διάστημα 1960-1972 για να στεγάσει το Ειρηνοδικείοτης Λίμνης.Το κτήριο έχει ανεγερθεί κατά το «συνεχές σύστημα» δόμησης  και καταλαμβάνει περίπου το 80% της  επιφάνειας του οικόπεδου, με νότιο προσανατολισμόΑπό αρχιτεκτονικής άποψης το κτήριο χαρακτηρίζεται
από τις λιτές του γραμμές, το ψηλοτάβανο ισόγειο, την ευρύχωρη αίθουσα  συνεδριάσεων, τις μεγάλες τοξωτές πόρτες και τα μεγάλα παράθυρα  περιμετρικά του κτηρίου που δημιουργούν ένα ευάερο και ευήλιο  εσωτερικό. Το κτήριο είναι διώροφο (ισόγειο και Α’ όροφος), πλακοσκεπές,
συνολικής έκτασης  235,25τ.μ.. Το  ισόγειο 138 τ.μ. απαρτίζεται από μια  αίθουσα συνεδριάσεων, διάδρομο, προθάλαμο και βοηθητικούς χώρους  W.C. O A ’ όροφος 78,66τ.μ. απαρτίζεται από τρία (3) γραφεία και διάδρομο  και έχει πρόσβαση στο δώμα οροφής ισογείου. Ανάμεσα στους δύο
ορόφους υπάρχει μικρό επισκέψιμο πατάρι  18,02τ.μ.,  με W.C και αποθήκη


Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό εδώΣχετικά με την δημνοπρασία πρόκειται μεταξύ άλλων για ακίνητα που είχε επιχειρηθεί να πωληθούν και στο παρελθόν αλλά χωρίς επιτυχία. Μάλιστα το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να διευκολύνει και τους αγοραστές, αναφέρει στις αγγελίες πως ο τρόπο αποπληρωμής για τα ακίνητα και τα οικόπεδα θα είναι σε δόσεις.  Στον ίδιο γύρο e-δημοπρασιών πωλούνται κτίρια που στέγαζαν Ειρηνοδικεία σε επαρχιακές πόλεις. Τέτοιο είναι κτίρια στα οποία λειτουργούσαν κάποτε τα Ειρηνοδικεία Ανδρίτσαινας (Ηλεία), Παραμυθιάς (Σούλι), και Κλειτορίας Καλαβρύτων.

Άλλη μια παράνομη και αυτοδικαίως άκυρη πρόσληψη του κ. Ψαρρού

Ο δήμαρχος  κ. Ψαρρός αποφάσισε την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών με τις ειδικότητες και την χρονική διάρκεια ως κατωτέρω:
1.- Καλλίτσης Δημήτριος του Βασιλείου Πυροφύλακας 24-07-2014 έως 23-09-2014


Η πρόσληψη είναι παράνομη και αυτοδικαίως άκυρη γιαιτι το ίδιο άτομο είχε προσληφθεί ξανά με την ίδια διαδικασία σαν Πυροφύλακας  για την περιοδο 12-09-2013 έως 11-11-2013.  Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 998/79.

Αμέλεια: Στις μη επιλέξιμες δομές για δωρεάν θέσεις σε νήπια οι παιδικοί σταθμοί του δήμου μας


Στις 2/7/14 δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προγραμμα : “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για φορείς/δομές και ωφελούμενες μητέρες” με το οποίο οι δυο παιδικοίσταθμοί θα μπορούσαν να προσφέρουν μέχρι και 70% των θέσεων τους για νήπια δωρεάν (λεπτομέρειες εδώ). Για δευτέρη συνεχόμενη χρονιά οι δυο παιδικοί σταθμοί του δήμου δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα και δεν μπορούν να προσφέρουν δωρεάν θέσεις (δες λίστα επιλέξιμων παιδικών σταθμών εδώ). Οι παιδικοί σταθμοί του δήμους δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στο πίνανακα των επιλέξιμων αλλά ούτε και στο πίνακα των μη επιλέξιμων, πού σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή αμέλησε να κάνει αίτηση και να απαλάξει από το βάρος των τροφείων πολλές οικογένειες.


Πώς θα κάνετε αίτηση για τις 89.642 θέσεις στους παιδικούς σταθμούς (πίνακες)

Από σήμερα Παρασκευή, 25 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου, θα έχουν τη δυνατότητα οι γονείς που επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους δωρεάν σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ΕΕΤΑΑ μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (CΟURIER). Βάσει της απόδειξης του ταχυδρομείου θα αποδεικνύεται και το εμπρόθεσμο της αίτησης που θα που ορίζεται για τις 4 Αυγούστου και ώρα 14:00.
Προσοχή:
1. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
2. Σε περίπτωση υποβολής παραπάνω από μιας αίτησης από οποιαδήποτε μητέρα, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη χρονολογικά υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.
3.  Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρούν το οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό που αφορά στην αποστολή της αίτησης τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.
4.  Με την αίτηση τους οι μητέρες θα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος.
5. Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τέσσερις (4) εναλλακτικών επιλογών Δομών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.
6. Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων, ως ακολούθως:
εεταα
Για να κατεβάσετε την την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το έντυπο ένστασης πατήστε εδώ.
Για να δείτε ποιοι είναι οι παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ που εντάσσονται στο πρόγραμμα πατήστε εδώ.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.