Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Πόσοι ήταν παρόντες στην Επιτροπή Διαβούλευσης που γνωμοδότησε για το Προϋπολογισμό του 2015; 3 , 5 ή 2 ;


Δημοσιεύτηκαν σήμερα οι γνωμοδοτήσεις της Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης- Αγ.΄Αννας επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015 και σχετικά με την Κατάρτιση Προϋπολογισμού 2015.

 

 Αντιφάσεις. Πόσοι ήταν παρόντες 3 , 5 ή 2 μέλη της επιτροπής

Στα πρακτικά αναφέρει ότι  "σε σύνολο σαράντα τεσσάρων (44) βρέθηκαν παρόντα τα τρία (3) μέλη".

Στην λίστα παρόντων υπάρχουν 5 όνοματα
 1. 1.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   (δημότης)  
 2. 2.ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (δημότης, υποψήφιος με το συνδυασμό Στεργίου) 
 3. 2.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δημότης υποψήφιος με το συνδυασμό Στεργίου, ) 
 4. 3.ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (εκρπόσωπος Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Λίμνης, δημοτικός σύμβουλος)
 5. 3.ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (δημότης υποψήφιος με το συνδυασμό Στεργίου)      

 Τα πρακτικά υπογράφουν δυο μέλη

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ακολουθούν τα πρακτικάΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 26/08/2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ :2/2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1/2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/08/2014
            ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Γνωμοδότηση σχετικά με την
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2015.»
         
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σήμερα την 26η Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄ συνήλθε στη Λίμνη σε δημόσια επαναληπτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης- Αγ.΄Αννας, σύμφωνα με το άρθ. 6 του Κανονισμού της Επιτροπής, λόγω αναβολής της προγραμματισμένης στις 25/08/2014 συνεδρίασης, επειδή δεν είχε την νόμιμη απαρτία των μελών, για συζήτηση και γνωμοδότηση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 1. 1.Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.
 2. 2.Γνωμοδότηση σχετικά με την Κατάρτιση Προϋπολογισμού 2015.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Δήμαρχος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 44 μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ –ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 2. 1.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
 3. 2.ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 4. 2.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. 3.ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 6. 3.ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

 1. 4.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

 1. 5.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 1. 6.ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 1. 7.ΒΟΚΟΡΟΚΟΥ ΖΩΗ                                          

 1. 8.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 1. 9.ΔΕΓΕΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                        

 1. 10.ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                          

 1. 11.ΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                                              

 1. 12.ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. 13.ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                    

 1. 14.ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. 15.ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                            

 1. 16.ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. 17.ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. 18.ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                      

 1. 19.ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 1. 20.ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ

 1. 21.ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 1. 22.ΣΑΚΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. 23.ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 1. 24.ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 1. 25.ΛΕΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

 1. 26.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ

 1. 27.ΦΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. 28.ΚΟΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 1. 29.ΡΩΤΟΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  

 1. 30.ΣΤΑΘΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. 31.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ

 1. 32.ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 1. 33.ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 1. 34.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. 35.ΒΑΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

 1. 36.ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 1. 37.ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 1. 38.ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. 39.ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 1. 40.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 1. 41.ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                              
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δουρή Μαρία, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ. 76 του Ν. 3852/2010, όπου αναφέρει ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, δηλ. σε σύνολο σαράντα τεσσάρων (44) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τρία (3) μέλη και ο Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής
Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
   Θέτοντας υπόψη της επιτροπής διαβούλευσης το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015, ως αναπόσπαστο τμήμα στην παρούσα γνωμοδότηση, που έχει διαμορφωθεί κατά δημοτική ενότητα και κατά Τοπική Κοινότητα, είπε τα εξής:
Η επιτροπή Διαβούλευσης έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, που δεν μπορεί να είναι πέραν της συγκεκριμένης δημοτικής περιόδου, για αυτό και θεωρώ ότι η επιτροπή δεν μπορεί να έχει λόγο για έναν Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα τροποποιηθεί, έτσι ώστε να είναι σύμφωνο με τις θέσεις της νέας Δημοτικής Αρχής. Για αυτό και το συγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα αναφέρεται μόνο στα έργα που είναι σε εξέλιξη και τίποτα παραπάνω. Απλά εισηγούμαι το συγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα για καθαρά τυπικούς λόγους.
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης συμφώνησαν επί του ανωτέρω θέματος.
Η Επιτροπή διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη :
 1. 1)Την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής
 2. 2)Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010
 3. 3)Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης –Αγ.Αννας έτους 2015 για τυπικούς λόγους.

Αφού συντάχθηκε το παρόν αναγνώσθηκε και υπογράφτηκε ως     ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Ψαρρός Ανέστης
Δήμαρχος
Τα Μέλη

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα      
   Ο Πρόεδρος


ΑΝΕΣΤΗΣ ΨΑΡΡΟΣ
     ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 26/08/2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ :2/2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :2/2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/08/2014
                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Γνωμοδότηση σχετικά με την
Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.» 
         
 Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σήμερα την 26η Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄ συνήλθε στη Λίμνη σε δημόσια επαναληπτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης- Αγ.΄Αννας, σύμφωνα με το άρθ. 6 του Κανονισμού της Επιτροπής, λόγω αναβολής της προγραμματισμένης στις 25/08/2014 συνεδρίασης, επειδή δεν είχε την νόμιμη απαρτία των μελών, για συζήτηση και γνωμοδότηση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 1. 1.Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.
 2. 2.Γνωμοδότηση σχετικά με την Κατάρτιση Προϋπολογισμού 2015.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Δήμαρχος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 44 μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ –ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 2. 1.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
 3. 2.ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 4. 2.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. 3.ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 6. 3.ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

 1. 4.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

 1. 5.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 1. 6.ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 1. 7.ΒΟΚΟΡΟΚΟΥ ΖΩΗ                                        

 1. 8.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 1. 9.ΔΕΓΕΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                        

 1. 10.ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                          

 1. 11.ΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                                              

 1. 12.ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. 13.ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                    

 1. 14.ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. 15.ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                            

 1. 16.ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. 17.ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. 18.ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                      

 1. 19.ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 1. 20.ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ

 1. 21.ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 1. 22.ΣΑΚΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. 23.ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 1. 24.ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 1. 25.ΛΕΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

 1. 26.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ

 1. 27.ΦΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. 28.ΚΟΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 1. 29.ΡΩΤΟΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  

 1. 30.ΣΤΑΘΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. 31.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ

 1. 32.ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 1. 33.ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 1. 34.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. 35.ΒΑΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

 1. 36.ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 1. 37.ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 1. 38.ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. 39.ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 1. 40.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 1. 41.ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                              
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δουρή Μαρία, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ. 76 του Ν. 3852/2010, όπου αναφέρει ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, δηλ. σε σύνολο σαράντα τεσσάρων (44) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τρία (3) μέλη και ο Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής
Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
   Θέτοντας υπόψη της επιτροπής διαβούλευσης το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015, ως αναπόσπαστο τμήμα στην παρούσα γνωμοδότηση, που περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς επίσης συντηρήσεις, προμήθειες και λοιπές δαπάνες του Δήμου, είπε τα εξής:
Η επιτροπή Διαβούλευσης έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, που δεν μπορεί να είναι πέραν της συγκεκριμένης δημοτικής περιόδου, για αυτό και θεωρώ ότι η επιτροπή δεν μπορεί να έχει λόγο για έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι σίγουρο ότι θα τροποποιηθεί, έτσι ώστε να είναι σύμφωνος με τις θέσεις της νέας Δημοτικής Αρχής. Για αυτό απλά εισηγούμαι το συγκεκριμένο προσχέδιο προϋπολογισμού για καθαρά τυπικούς λόγους.
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης συμφώνησαν επί του ανωτέρω θέματος.
Η Επιτροπή διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη :
 1. 1)Την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής
 2. 2)Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010
 3. 3)Το Προσχέδιο προϋπολογισμού 2015 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης –Αγ.Αννας έτους 2015 για τυπικούς λόγους.

Αφού συντάχθηκε το παρόν αναγνώσθηκε και υπογράφτηκε ως     ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Ψαρρός Ανέστης
Δήμαρχος
Τα Μέλη

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα      
   Ο Πρόεδρος


ΑΝΕΣΤΗΣ ΨΑΡΡΟΣ
     ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συμεών: "Σημαντικό για την πολιτιστική ανάπτυξη της Βορειοκεντρικής Εύβοιας το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Προκόπι"


Ο Συμεών Κεδίκογλου, στηρίζοντας την πρωτοβουλία και τις προσπάθειες της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας για τη δημιουργία Μουσειακού χώρου Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Νέο Προκόπιο Εύβοιας, απευθύνει ερώτηση στα αρμόδια υπουργεία σχετικά με τις καθυστερήσεις και τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συναντά το έργο από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εξάλλου, «κρατάει» και ο ίδιος από τον Μικρασιάτικο Ελληνισμό που ρίζωσε στην Εύβοια και θα βοηθήσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία του μουσείου, που θα φιλοξενεί κειμήλια που μετέφεραν οι πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή και πλούσιο λαογραφικό υλικό.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ - ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέμα: Η δημιουργία Μουσειακού χώρου Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Νέο Προκόπιο Εύβοιας στον κυκεώνα αδικαιολόγητης γραφειοκρατίας Κύριοι Υπουργοί,
Για το έργο δημιουργίας Μουσειακού χώρου Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Νέο Προκόπιο Εύβοιας έγιναν πολλές προσπάθειες εκ μέρους της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, δαπανήθηκαν χρήματα για την εκπόνηση μελετών, εξασφαλίσθηκε η άδεια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) και τελικώς εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του με την ένταξή του στο «ΕΣΠΑ 2007-2013» με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλ. Περγαντά.
Κατά τη διενέργεια του μειοδοτικού διαγωνισμού που ακολούθησε, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, από τη νομίμως συσταθείσα επιτροπή διαγωνισμού και με την ολοκλήρωσή του και την ανάδειξη μειοδότη, υποβλήθηκε μια ένσταση, η οποία στη συνέχεια απερρίφθη από την επιτροπή του διαγωνισμού. Καθώς ο ενιστάμενος δεν προσέφυγε, όπως είχε δικαίωμα, κατά της απόφασης αυτής, αυτή κατέστη τελεσίδικη και ως διοικητική πράξη απρόσβλητη.
Ακολούθως, όπως ορίζει η διαδικασία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απέστειλε την απόφαση για την ανάδειξη του μειοδότη-εργολήπτη στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί και για την ένσταση, εσφαλμένα κατά την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, καθώς αυτή είχε ήδη απορριφθεί.
Στη συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2014, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού και ενέκρινε την επανάληψή του, υποβάλλοντας έκτοτε το έργο σε καθυστερήσεις και αναβολές με κίνδυνο μέχρι και να χαθεί.
Πράγματι, στη συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου 2014, η Οικονομική Επιτροπή δεν συζήτησε καν το θέμα, ενώ και κατά τη συνεδρίαση της 26ης Αυγούστου 2014, η απόφαση για έγκριση του αποτελέσματος διαγωνισμού και η οριστική ανάδειξη του αναδόχου αναβλήθηκε εκ νέου και παραπέμφθηκε στη νέα Οικονομική Επιτροπή, που θα συνεδριάσει πλέον από Οκτώβριο. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, η παραπάνω απόφαση λήφθηκε με διαφορά μιας ψήφου, χωρίς να σχηματιστεί η απαραίτητη και νόμιμη απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ένα έργο ώριμο, με εξασφαλισμένους πόρους χρηματοδότησης κινδυνεύει να χαθεί, καθώς, αντί να θεραπεύονται τυχόν λειτουργικές ατέλειες της διοίκησης, ώστε να προχωράει ο διαγωνισμός, παρατείνονται και δεν αντιμετωπίζονται ουσιαστικά, με αποτέλεσμα, εκούσια ή ακούσια να διακυβεύεται πλέον η ίδια η πορεία του έργου.
Το έργο αυτό είναι σημαντικό για την Εύβοια και για την πολιτιστική ανάπτυξη της Βορειοκεντρικής Εύβοιας, καθώς αναδεικνύει τον πολιτισμό του μικρασιάτικου ελληνισμού που ρίζωσε στον τόπο με επίκεντρο το Θρησκευτικό Μνημείο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο νέο Μουσείο, θα εκτεθούν κειμήλια που μετέφεραν οι πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή και λαογραφικό υλικό. Η δε πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας έχει την συμπαράσταση όλων των Ευβοέων και θα πρέπει να στηριχθεί από την νέα Περιφερειακή Αρχή, η οποία καλείται τώρα να επιλύσει χωρίς αναβολές τα όποια προβλήματα και να επιδιώξει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1. Για ποιο λόγο και με ποια επιχειρήματα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα στην επικύρωση του διαγωνισμού;
2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να εξασφαλίσετε ότι το έργο για τη δημιουργία Μουσειακού χώρου Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Νέο Προκόπιο Εύβοιας θα ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια και θα προχωρήσει έγκαιρα στην υλοποίηση και ολοκλήρωσή του;

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014


Ο ερωτών βουλευτήςΣυμεών Κεδίκογλου

Έχει αλλάξει άρδην η ανθρωπογεωγραφία των αιρετών μετά τις δημοτικές εκλογές
Έχει αλλάξει άρδην η ανθρωπογεωγραφία των αιρετών μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, καθώς οι 212 από τους 325 δημάρχους που εξελέγησαν, ήτοι ποσοστό 65,3%, είναι νεοεκλεγμένοι.

Από τους απερχόμενους δημάρχους, έθεσαν εκ νέου υποψηφιότητα οι 238 και επανεξελέγησαν οι 112 (34,5%), ενώ οι 116, ένας στους δύο υποψήφιους, δεν επανεκλέχτηκαν. Οι 41 από τους 112 ( 1 γυναίκα) είχαν εκλεγεί τουλάχιστον μία φορά δήμαρχοι στις δημοτικές εκλογές 1998-2006, διετέλεσαν δηλαδή δήμαρχοι σε «καποδιστριακούς» δήμους.

Επίσης αύξηση της τάξης του 50% περίπου, έχουμε και στον αριθμό των γυναικών- δημάρχων. Εκλέχτηκαν 15 γυναίκες δήμαρχοι, 6 την πρώτη και 9 τη δεύτερη Κυριακή, ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2010 είχαν εκλεγεί 8 γυναίκες δήμαρχοι.

Σε 74 δήμους (ποσοστό 35% περίπου) στους οποίους έγιναν εκλογές τη β΄ Κυριακή, σημειώθηκε ανατροπή της σειρά των υποψήφιων συνδυασμών. Σε αυτούς τους δήμους, δηλαδή, εξελέγη δήμαρχος ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της α΄ Κυριακής. Η ανατροπή αυτή έγινε σε δήμους όλων των Περιφερειών πλην του Νοτίου Αιγαίου.

Σε ότι αφορά τις θητείες των δημάρχων που επανεξελέγησαν, δέκα δήμαρχοι έχουν πέντε θητείες στο ενεργητικό τους, έντεκα δήμαρχοι τέσσερις, είκοσι τέσσερις δήμαρχοι τρεις, σαράντα ένας δήμαρχοι δύο και εξήντα εννέα δήμαρχοι μία προηγούμενη θητεία.

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. Μελέτη ΕΕΤΑΑ

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Κλείνει ένα στα τρία αστυνομικά τμήματα. Τι θα γίνει με τα 10 Α.Τ. της Εύβοιας;


Σχέδιο «Καλλικράτης» στα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Ασφαλείας όλης της χώρας επεξεργάζεται το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο να αποδεσμευθούν αστυνομικοί που αυτή τη στιγμή υπηρετούν στα γραφεία για τις ανάγκες της αστυνόμευσης. Σύμφωνα με τις έως τώρα προτάσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία, εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός των Τμημάτων μετά τις συνενώσεις των υπηρεσιών θα είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο σε σχέση με τον σημερινό και θα προσεγγίζει τον αριθμό των καλλικρατικών δήμων.
Το μοντέλο που υιοθετείται θυμίζει έως έναν βαθμό τα περίφημα Πολυδύναμα Αστυνομικά Τμήματα, έναν θεσμό που είχε εγκαινιασθεί με τυμπανοκρουσίες στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν η εγκληματικότητα σημείωνε τρομακτική άνοδο, και τελικά αποσύρθηκε λόγω των μεγάλων αδυναμιών στην υλοποίησή του. Αυτήν τη φορά οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν υποβάλει προτάσεις και συγκεκριμένα οργανογράμματα κινούνται περισσότερο κοντά στο μοντέλο των Αστυνομικών Τμημάτων της Βρετανίας, χωρίς ωστόσο να έχουν την πολυτέλεια των εκατοντάδων αστυνομικών που υπηρετούν σε αυτά. Τα Τμήματα της Βρετανίας αποτελούν αυτοδύναμες μονάδες που περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες ασφαλείας, τάξης, άμεσης δράσης κλπ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, για την Αττική οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί προβλέπουν τη συνένωση των 93 Τμημάτων Ασφαλείας σε 50 και αντίστοιχα το ίδιο προβλέπεται και για τα Τμήματα Τάξης.
Ενδεικτικά, προτείνεται η συνένωση σε ένα Τμήμα Ασφαλείας-Τάξη; των τριών που λειτουργούν αντίστοιχα στη Βάρη, τη Βούλα, και τη Βουλιαγμένη, των δύο της Νέας Ιωνίας, των τριών που λειτουργούν σε Καλύβια, Κερατέα, Λαύριο, των τριών σε Βριλήσσια-Μελίσσια-Πεντέλη, των δύο σε Χολαργό-Παπάγο και των δύο σε Χαλκηδόνα και Νέα Φιλαδέλφεια.
Στις προτάσεις των επιτελών της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται και προβλέψεις για μεταφορές υφιστάμενων υπηρεσιών σε άλλα Τμήματα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΑΤ Εξαρχείων, η μισή δύναμη του οποίου φυλά το ίδιο το Τμήμα. Προτείνεται λοιπόν η μεταφορά του κοντά στη λεωφ. Αλεξάνδρας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού και να μειωθεί ο αριθμός αστυνομικών που φυλάσσουν αστυνομικούς.
Το στοίχημα για τους επιτελείς είναι το όλο σχέδιο να μην έχει την τύχη των περίφημων Πολυδύναμων Αστυνομικών Τμημάτων που εγκαινιάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά αποσύρθηκαν λόγω των αδυναμιών στην υλοποίησή τους.
Δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξουν αντιδράσεις από δημάρχους που θα δουν ΑΤ στους δήμους τους να καταργούνται

Η  διάρθρωση της Αστυνομίας στην Ευβοια έχει έξης: Το ερώτημα είναι πόσα από τα 10 Α.Τ. της Ευβοίας δεν θα κλείσουν;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ (Αρεθούσης 153 & Αγ. Ιωάννου 341 00 Χαλκίδα)    
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Αρεθούσης 153 & Αγ. Ιωάννου 341 00 Χαλκίδα)
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ( Ελ.Βενιζέλου 32, 341 00 Χαλκίδα)
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  (Δήμος Ταμιναίων)

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΑ
 1. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Αρεθούσης 153 & Αγ. Ιωάννου 341 00 Χαλκίδα)
 2. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
 3. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
 4. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
 5. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
 6. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
 7. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΗΣ
 8. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΝΗΣ
 9. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
 10. ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ


Τα 13 προϊόντα που φέρνουν επιδοτήσεις

Μεγάλες αλλαγές στις αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις φέρνει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς πλέον το σύστημα χορήγησης κοινοτικών κονδυλίων θα συνδέεται με την παραγωγή προϊόντων για την περίοδο 2014-2020.

Όπως, αναφέρει το «Έθνος», ο εθνικός φάκελος για τη νέα ΚΑΠ προβλέπει αναδιανομή της πίτας των 20 δισ. ευρώ και το ύψος των ενισχύσεων θα είναι στρεμματικό και ανάλογο με το είδος του προϊόντος για τους αγρότες ή την εκτροφή ζώων για τους κτηνοτρόφους.

Στη λίστα μπαίνουν 13 προϊόντα και τα ποσά επιδότησης για κάθε έτος από το 2014 μέχρι το 2020 ξεκινούν από 3,6 ευρώ και φτάνουν έως και τα 41,6 ευρώ ανά στρέμμα.

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η ενίσχυση ανά ζώο ανέρχεται έως 7 ευρώ για τα αιγοπρόβατα και έως 128 ευρώ για τις αγελάδες. Οι καπνοπαραγωγοί μένουν εκτός επιδοτήσεων ενώ οι ελαιοπαραγωγοί θα ενισχυθούν από τη δεξαμενή των 100 εκ. ευρώ που αφορά στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, με το νέο σύστημα, ο αγρότης θα λαμβάνει ενίσχυση με βάση τις παραγωγικές επιλογές του και τα συστήματα ποιότητας που θα χρησιμοποιεί, αξιοποιώντας όλη την εκμετάλλευση και το είδος των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται πλέον από το είδος της παραγωγής, την περιοχή στην οποία καλλιεργείται το προϊόν, τις περιβαλλοντικές πρακτικές που σχετίζονται με το «πρασίνισμα», καθώς και την κατηγορία του αγρότη.

Κάθε χρόνοι οι αγρότες θα μοιράζονται 2 δισ. ευρώ που αποτελούν την πίτα των άμεσων ενισχύσεων. Η βασική (54%) και η «πράσινη» (30%) θα αποτελούν το 84% του συνόλου που μπορεί να πάρει ένας γεωργός. Ο αγρότης εφόσον καλλιεργεί ή παράγει ένα από τα 13 προϊόντα, η παραγωγή των οποίων συνδέεται πλέον με την παραγωγή, θα δικαιούται επιπλέον ένα ποσοστό 9%. Σε ποσοστό 5% της επιδότησης αναλογεί η δραστηριότητα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές (φυσικοί περιορισμοί), ενώ το υπόλοιπο 2% αφορά τους νέους αγρότες έως 40 ετών.

Τα 13 προϊόντα που επιδοτούνται είναι: 


 1. Ρύζι, 
 2. Δημητριακά, 
 3. Βοοειδή, 
 4. Βιομηχανική ντομάτα, 
 5. πορτοκάλια, 
 6. αιγοπρόβατα, 
 7. όσπρια, 
 8. ψυχανθή για ζωοτροφές, 
 9. Σπόροι (πολλαπλασιαστικό υλικό), 
 10. Σπαράγγια, 
 11. Μεταξοσκώληκες, 
 12. Τεύτλα, 
 13. Συμπύρηνα ροδάκινα.

Πηγή : Έθνος

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Η Εύβοια στα 10 καλύτερα μέρη του κόσμου για θαλάσσιο τουρισμό

Η τραχιά ακτογραμμή της Εύβοιας ένα απο τα στοιχεία που εκτιμήθηκε απο τους ταξιδιωτικούς συγγραφείς του National Geographic και την συμπεριέλαβαν στους 10 καλύτερους προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού του κόσμου


Σύμφωνα με το βιβλίο του National Geographic «Ταξίδια μιας Ζωής» (Journeys of a Lifetime) η Εύβοια είναι στην λίστα με τα 10 καλύτερα μέρη στο κόσμο για ιστιοπλοϊκές κρουαζιέρες . Η Εύβοια είναι και το μοναδικό μέρος από την Ευρώπη που συγκαταλέγεται σε αυτή την λίστα .

Τα άλλα μέρη στην λίστα είναι

1. Νόβα Σκοτια και Λαμπραντόρ, Καναδάς

2. Νησιά Σαν Χουαν , Ουάσιγκτον

3. Πειρατική κρουαζιέρα στο Νησί Μεγάλο Καϋμάν

4. Γαλλική Πολυνησία

5. Κρουαζιέρα, στη θάλασσα του Ανταμάν, Ταϊλάνδη

6. Κόλπος Χα Λονγ Μπεϊ , Βιετνάμ

7. Σεϋχέλλες

8. Κρουαζιέρα στα Στενά του Ορμούζ, Ομάν

9. Νησί Λάμου, Κένυα

10. Κρουαζιέρα στην Εύβοια, Ελλάδα

Για την κρουαζιέρα στη ν Εύβοια αναφέρει ότι η Εύβοια που χωρίζεται από την ηπειρωτική χώρα με μόνο 40 μέτρα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα. Έχει μια τραχιά ακτογραμμή με πλατιές παραλίες και απόκρημνα βράχια , και βουνά διάστικτα με χωριά και μοναστήρια. Κάνοντας ιστιοπλοΐα κατά μήκος των ακτών της Εύβοιας σε ένα καΐκι μπορείτε να απολαύσετε τις απομακρυσμένες παραλίες και όρμους και τα ιδιωτικά Πετάλια νησιά.
Διαβάστε περισσότερα απο το National Geographic  εδώ

Σύμφωνα με την εισαγωγή του βιβλίου «κανείς δεν γνωρίζει τον κόσμο, όπως το National Geographic-και σε αυτό το πλούσιο τόμο, αποκαλύπτουμε επιλογές μας για πιο καταπληκτικά ταξίδια στον κόσμο, μαζί με χρήσιμες πληροφορίες για τους αναγνώστες που θέλουν να τα δοκιμάσουν. Καταρτίζονται από τις πιο αγαπημένες εκδρομές των ταξιδιωτικών συγγραφέων του National Geographic, Τα «Ταξίδια μιας ζωής» εκτείνεται σε όλη την υδρόγειο για να αναδείξει τις καλύτερες από τις πιο διάσημες και λιγότερο γνωστές διαμονές του κόσμου Διαθέτει, επίσης, λίστες με τα 10 καλύτερα ταξίδια σε όλα τα είδη των κατηγοριών.


Διαβάστε επίσης


Χάνει το τραίνο του Θαλάσσιου Τουρισμού  ο Δήμος μας  αφού ξέμεινε από  τουριστικούς λιμένες και αγκυροβόλια στο χωροταξικό λόγω αμέλειας των δημοτικών αρχών.

Οι υποχρεώσεις για πρόσβαση των Α.με.Α. στις παραλίες πού αθετεί ο δήμος μαςΗ διευκόλυνση της πρόσβασης στις παραλίες από τα Άτομα με Αναπηρία, θα έπρεπε να αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την Πολιτεία, δεδομένου ότι κάθε αποκλεισμός της εν λόγω ευάλωτης κοινωνικής ομάδας από την απόλαυση αγαθών, συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση. Αντιθέτως όμως, στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο παραμένει ανεφάρμοστο.
φωτο παραλία Μαλεβιζίου για ΑμεΑ 1[2]
Ένα τουλάχιστο διάδρομο προσβάσης  μέχρι το νερό σε κάθε  Δημοτική Ενότητα (Ελυμνίων, Κηρέως και Νηλέως)    πλάτους τουλάχιστον 1,5 μ και με κλίση μικρότερη από  8%   οφείλει να κατασκεύασει ο δήμος μας σύμφωνα με εγκύκλιο  και ΚΥΑ του ΥΠΕΣ 


Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών κάνει γνωστό ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση στους παραχωρούμενους από το Υπουργείο Οικονομικών κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, να προβαίνουν σε εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τα Α.με.Α, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων στην πρόσβαση στις παραλίες. (Δες επισης ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/12-4-2012 ΦΕΚ 1411/30-4-2012τ.Β ́)

Οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται είναι:

 •  Τοποθέτηση διαδρόμου κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό, κατάλληλου για τους εν λόγω χρήστες και αποκλειστικής χρήσης για αυτούς. Η υποχρέωση αυτή αφορά ένα τουλάχιστο διάδρομο ανά Δημοτική Ενότητα στην οποία έχουν παραχωρηθεί οι παραπάνω χώροι. Με την ΚΥΑ επίσης καθορίστηκαν οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του διαδρόμου.

 •  Εγκατάσταση ενός τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • Εξασφάλιση, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Στην εγκύκλιο τονίζεται τέλος ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης στις παραλίες από τα Άτομα με Αναπηρία, εκτός από αναφαίρετο δικαίωμα, είναι επιβεβλημένη για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών και τη συμμετοχή τους χωρίς εμπόδια στην κοινωνική ζωή.

 Διάδρομος Πρόσβασης

 «Σε (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι Ο.Τ. Α. υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση
ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή,ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ο οποίος θα φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:
α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή
β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής
γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ.
δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια
ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ’ αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ.
στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 8%
ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και
η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.).


Ο δήμος υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσει ενα τουλάχιστον  προσβάσιμο W.C.   για ΑμεΑ και ένα αποδυτηριο για ΑμεΑανά Δ.Ε.

Προσβάσιμοι W.C.  και αποδυτηριο για ΑμεΑ


Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης.


Χώρος στάθμευσης για ΑμεΑ
Χώρος στάθμευσης για ΑμεΑ

Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., οοποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δές εδώ και το νόμο που προνοεί για την προστασία των χώρων στάθμευσης για οχήματα ατόμων με αναπηρίες

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Θα γίνει τελετή παράδοσης – παραλαβής στο δήμο μας;


.
Τελετή παράδοσης – παραλαβής του Δήμου Ερέτριας
Τελετή παράδοσης – παραλαβής του Δήμου Ερέτριας 29 Αυγούστου 2014


Στην εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται:
«Η εγκατάσταση των αιρετών γίνεται τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014, κατά ρητή επιταγή του νόμου, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη πράξη παράδοσης- παραλαβής της διοίκησης του δήμου.»

Οπότε, δεν απαιτείται αυτή η διαδικασία, ούτε ορίζεται κάποιο συγκεκριμένο τυπικό για αυτήν, είναι δυνατόν όμως να γίνει μετά από συνεννόηση ανάμεσα στην νέα και την απερχόμενη διοίκηση του δήμου. Πολλοί δήμοι της χώρας μετά απο συνενόηση προχώρησαν σε τελετές παράδοσης – παραλαβής που είχαν και ουσιαστικό χαρακτήρα με πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, εισηγήσεις των διευθυντών του δήμου και πλήρη καταγραφή της κατάστασης των δήμων. Στο δήμο μας μια μέρα πριν την επίσημη ανάληψη καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη  τίποτα σχετικά με  τελετή παράδοσης-παραλαβής.

Θα γίνει τελετή παράδοσης – παραλαβής στο δήμος μας;

Παράδοση παραλαβη του δήμου Κω


Στο Κοτσικιά ο Μητροπολίτης Χαλκίδας Χρυσόστομος.Στην ενορία Κοτσικιά Αγίας Άννης βρέθηκε την Παρασκευή 29 Αυγούστου ο Μητροπολίτης Χαλκίδας κ. Χρυσόστομος.
Στην ενορία Κοτσικιά Αγίας Άννης ο Μητροπολίτης Χαλκίδας


Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 το πρωί, εορτή της Αποτομής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγγελο Αρχιμ. Νικόδημο Ευσταθίου, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Αρχιμ. Φιλόθεος Θεοχάρη και τον Πρωτοδιάκονό του Νεκτάριο Ευγενικό χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ενορία της Κοτσικιάς Αγίας Άννης της Βορείου Ευβοίας, συμπαραστατούμενος από τους Ιερείς Άγγελο Θεοδοσίου - εφημέριο της Αγίας Άννας και Ιωάννη Σεφέρη - εφημέριο Δάφνης - Μουρτιά και τοποτηρητή Κοτσικιάς.

Οι ευλαβείς χριστιανοί της μικρής αυτής Ενορίας συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία, κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων και πριν την Απόλυση άκουσαν και τον θείο λόγο από τον Σεβασμιωτατο, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου, με αφορμή το Απολυτίκιο τροπάριο της ημέρας, ενώ ευχαρίστησαν όλοι τοπν Σεβασμιώτατο για το χαρμόσυνο γεγονός της επισκέψεώς του στην Ενορία τους.
 imchalkidos.gr