Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Σε 20 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε 70χρονος από το Μαντούδι


Από eviatop

Σε 20 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε70χρονος από το Μαντούδι, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοχρησία. Η υπόθεση αφορούσε περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στο Μαντούδι. Ο 70χρονος είχε διαφορές με έναν γείτονά του για τα σύνορα των οικοπέδων τους και ο τσακωμός είχε άσχημη κατάληξη, αφού ο 70χρονος τον πυροβόλησε, αλλά ευτυχώς δεν τον τραυμάτισε θανάσιμα

Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Λάμδα Ναυς για το Κυμάσι

Από την ιστοσελίδα της εταιρείας


Στις 28 Σεπτεmβρίου 2015 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας ενέκρινε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση ναυπηγείου και την κατασκευή συνοδών έργων της εταιρείας ́ ́ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε ́ ́ στη θέση ́ ́ ΚΥΜΑΣΊ ́ στο Μαντούδι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, του Ν.Ευβοίας , σύφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.


Διαβάστε επίσης


Τι γίνεται με το Ναυπηγείο στο Μαντούδι; Ποιά είναι η "Δελφοί" ΕΠΕ στο Προκόπι;

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Η Συμμετοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος

#ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
#ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Οι παρεμβάσεις του χωρικού σχεδιασμού είναι στενά συνδεδεμένες με το περιβάλλον, με το σχεδιασμό να αποτελεί εργαλείο για τη διαμόρφωση και προστασία του φυσικού και δομημένου χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραπάνω σχέση στη χωροθέτηση επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων και τη μελέτη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει ήδη από το 1985 την αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ), ενώ με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ η υποχρέωση για περιβαλλοντική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο χωρικό σχεδιασμό.
Ταυτόχρονα, με την υπογραφή και κύρωση της Σύμβασης του Άαρχους και την ενσωμάτωσή της στην Ευρωπαϊκή (και εθνική) νομοθεσία, η πρόσβαση σε πληροφορία και η συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις που έχουν περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν σε προγράμματα, πολιτικές, σχέδια, έργα και δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, με σκοπό τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεών του και παρέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων που έχουν επίπτωση σε αυτό.
Η αποτελεσματική συμμετοχή απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα διαβουλεύσεων μεταξύ των κέντρων λήψης αποφάσεων και του κοινού. Η χώρα μας, εν μέσω της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αναμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού μέσα από το νέο νόμο για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη (Ν. 4269/2014) και το νόμο για την περιβαλλοντική αξιολόγηση έργων και δραστηριοτήτων (Ν.4014/2011).
Το πολιτικό πλαίσιο της αναμόρφωσης αυτής απέρρεε από την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και ενδυνάμωσης του επενδυτικού κλίματος, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη.
Οι δύο στόχοι, αυτός δηλαδή της συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αυτός της διαμόρφωσης ενός ελκυστικού, για την προσέλκυση επενδυτικών δραστηριοτήτων, θεσμικού πλαισίου χωρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αξιολόγησης είναι εκ πρώτης όψεως αντικρουόμενοι. Με δεδομένη την έμφαση που δίνεται σήμερα διεθνώς στη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ένα φάσμα χωρικών προβλημάτων και χωρικών επιπέδων λήψης αποφάσεων (τοπικό, περιφερειακό κ.λπ.), αποτελεί ζήτημα προς διερεύνηση αν από την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου υποβαθμίστηκε ο ρόλος της συμμετοχής του κοινού στο χωρικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αξιολόγηση.
Το ζήτημα αυτό αποτελεί το στόχο της παρούσας εργασίας, όπου διερευνώνται οι αλλαγές του ρόλου του κοινού στη διαδικασία λήψης χωρικών αποφάσεων με περιβαλλοντική επίπτωση, μέσα από την αντιπαραβολή του προϋφιστάμενου και του νέου θεσμικού πλαισίου.
Η διερεύνηση αυτή αποσκοπεί:
α) σε μία πρώτη καταγραφή ενδεχόμενων αδυναμιών του νέου νομοθετικού πλαισίου ως προς τη συμμετοχική διάσταση, και
β) στην αξιολόγηση αυτών, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάκαμψη της χώρας.1. Εισαγωγή

Ο χωρικός σχεδιασμός είναι στενά συνδεδεμένος με την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με το δεύτερο να αποτελεί έναν από τους πυλώνες του γενικότερου σχεδιαστικού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνει χώρα ο χωρικός σχεδιασμός.
Πολλές φορές όμως, έργα και δραστηριότητες που είναι συμβατές με τον ευρύτερο χωρικό σχεδιασμό δημιουργούν δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εξ αιτίας του μη περιβαλλοντικά φιλικού σχεδιασμού τους. Άλλες φορές, εξ αιτίας της έλλειψης εγκεκριμένου χωρικού σχεδιασμού ή για λόγους αντιμετώπισης κοινωνικών αναγκών χωροθετούνται σημαντικά έργα, χωρίς να προβλέπονται στον εγκεκριμένο χωρικό σχεδιασμό. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει ήδη από το 1985 την αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ), ενώ με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ η υποχρέωση για περιβαλλοντική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο χωρικό σχεδιασμό, με την εισαγωγή της διαδικασίας της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Ταυτόχρονα, με την υπογραφή και κύρωση της Σύμβασης του Άαρχους (UNECE, 1998) και την ενσωμάτωσή της στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2003/35/ΕΚ), η πρόσβαση σε πληροφορία και η συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις που έχουν περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, και καθίσταται υποχρεωτική στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν σε προγράμματα, πολιτικές, σχέδια, έργα και δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, με σκοπό τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεών του και παρέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων που έχουν επίπτωση σε αυτό.
Η συμμετοχή απαιτεί ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο σχετικά με την προτεινόμενη δραστηριότητα, τη φύση των δυνατών αποφάσεων ή το σχέδιο απόφασης και τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα συμμετοχής του κοινού.
Απαιτείται ακόμη ο καθορισμός εύλογου χρονοδιαγράμματος για τις διαφορετικές φάσεις της συμμετοχής, που αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία του κοινού για μια ουσιαστική παρέμβαση, ενώ η συμμετοχή επιβάλλεται να λαμβάνει χώρα όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη ανοιχτές.
Η συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία για μία κοινωνία αποτελώντας, όπως οι εμπειρικές μελέτες καταδεικνύουν, μία διαδικασία ωρίμανσης των πολιτών. Έχει ακόμη σημαντική προστιθέμενη αξία για τον ίδιο το χωρικό σχεδιασμό, καθιστώντας τις σχεδιαστικές παρεμβάσεις πιο αποτελεσματικές τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την εφαρμογή τους και ενσωματώνοντας σε αυτές τις διαφορετικές απόψεις, ανάγκες αλλά και προσδοκίες του κοινού.
Ακόμη, μπορεί να οδηγεί στην άμβλυνση των συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων, που είναι αναπόφευκτες στο χωρικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό έργων και δραστηριοτήτων, ελαχιστοποιώντας τις δικαστικές εμπλοκές.
Τέλος προσδίδει στις αποφάσεις μεγαλύτερη νομιμοποίηση και εγκυρότητα σε ένα περιβάλλον αντιτικρουόμενων συμφερόντων των κοινωνικών ομάδων (Στρατηγέα, 2009). Η χώρα μας, εν μέσω της παρούσης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αναμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού, μέσα από το νέο νόμο για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη (Ν. 4269/2014) και το νόμο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (Ν.4014/2011).
Το πολιτικό πλαίσιο της αναμόρφωσης αυτής απέρρεε από την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και ενδυνάμωσης του επενδυτικού κλίματος, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη. Με δεδομένη την έμφαση που δίνεται σήμερα διεθνώς στη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ένα φάσμα χωρικών προβλημάτων και χωρικών επιπέδων λήψης αποφάσεων, αποτελεί ζήτημα προς διερεύνηση αν από την παραπάνω αναμόρφωση υποβαθμίστηκε ο ρόλος της συμμετοχής του κοινού.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν ο στόχος της συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες λήψης απόφασης και ο στόχος της διαμόρφωσης ενός ελκυστικού, για την προσέλκυση επενδυτικών δραστηριοτήτων, νομοθετικού πλαισίου χωρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αξιολόγησης είναι αντικρουόμενοι.
Το ερώτημα αυτό αποτελεί το στόχο της παρούσας εργασίας, όπου διερευνώνται οι αλλαγές του ρόλου του κοινού στη διαδικασία λήψης χωρικών αποφάσεων με περιβαλλοντική επίπτωση, μέσα από την αντιπαραβολή του προϋφιστάμενου και του νέου θεσμικού πλαισίου.


Η δομή της εργασίας έχει ως ακολούθως:
στην ενότητα 2 γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
στην ενότητα 3 δίνεται το ‘στίγμα’ του νέου θεσμικού πλαισίου για το χωρικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αξιολόγηση,
στην ενότητα 4 γίνεται η σύγκριση του νέου και του προϋφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και αξιολογούνται οι αλλαγές που επέρχονται σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού, ενώ τέλος
στην ενότητα 5 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.


2. Η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες καταγράφεται διεθνώς μία σημαντική στροφή προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο τη συμπερίληψη των διαφορετικών οπτικών / προτεραιοτήτων πολιτών και ομάδων συμφερόντων (stakeholders) στη χάραξη πολιτικής και την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων, προγραμμάτων κ.λπ.
Η στροφή αυτή αποτελεί προϊόν σειράς παραγόντων, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι (Στρατηγέα, 2015):
 η αλλαγή στο μοντέλο λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, από ένα συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων (‘από πάνω προς τα κάτω’), όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν από μικρή ομάδα τεχνοκρατών και φορέων της κεντρικής διοίκησης, σε ένα αποκεντρωτικό μοντέλο (‘από κάτω προς τα πάνω’), με το πέρασμα αρμοδιοτήτων στο τοπικό επίπεδο.
 η ‘ωρίμανση’ των πολιτών, μέσα από την πλατιά ενημέρωσή τους, που καθιστά αυτούς κοινωνούς των προβλημάτων και των προκλήσεων και ανοίγει νέα πεδία δράσης και πίεσης, με έμφαση σε αυτά της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής.
 η κατανόηση ότι, στο τοπικό επίπεδο, οι πολίτες έχουν βαθύτερη γνώση των προβλημάτων, αλλά και των προτεραιοτήτων τους, στοιχείο καθοριστικό για την ιεράρχηση των παρεμβάσεων και τις επιλογές του σχεδιασμού. Επιπλέον, υπό το φως της νέας εποχής της παγκοσμιοποίησης, σημειώνονται επίσης σημαντικές αλλαγές στα θέματα που αφορούν στη διαχείριση του χώρου, όπου οι τάσεις που καταγράφονται αφορούν (Ευαγγελίδου, 2007):
 στη διείσδυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε δραστηριότητες του δημόσιου τομέα μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών, η αποδοχή και ‘νομιμοποίηση’ των οποίων απαιτεί την υιοθέτηση διάφανων και πλουραλιστικών προσεγγίσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 στην ένταση του ανταγωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα, στοιχείο που προβάλλει την απαίτηση της ‘χωρικής διακυβέρνησης’, μέσα από την οποία ο χωρικός σχεδιασμός καλείται να στηρίξει τη χάραξη πολιτικής, αλλά και να δώσει την κατεύθυνση για την ανάπτυξη επενδυτικών στρατηγικών για τον ιδιωτικό τομέα (Βασενχόβεν και άλλοι, 2010).
 στην εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στην αναπτυξιακή διαδικασία και τη δημιουργία, μέσα από τις κατάλληλες χωρικές πολιτικές που σχεδιάζονται με συμμετοχικές διαδικασίες, νέων ευκαιριών ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ο ρόλος της συμμετοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την επιδίωξη του σχεδιαστικού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Η σημαντικότητα αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η διαδικασία της συμμετοχής αποτελεί ουσιαστικά μία ‘πλατφόρμα συνεργασίας’, πάνω στην οποία το κοινό και οι ομάδες συμφερόντων επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τους σχεδιαστές, στο πλαίσιο των προβλημάτων του σχεδιασμού (Στρατηγέα, 2015). Στόχος της αλληλεπίδρασης αυτής είναι η μετατροπή «... προβληματικών καταστάσεων σε προβλήματα πολιτικής, για τα οποία, μέσα από έναν πολιτικό διάλογο, τίθενται από κοινού στόχοι προς επίτευξη, λαμβάνονται αποφάσεις και αναλαμβάνεται δράση” (Rein και Schoen, 1993:145).
Ο βαθμός συμμετοχής του κοινού σε μία συμμετοχική διαδικασία μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το βαθμό ελέγχου που αυτό έχει στην πληροφορία, τη διαδικασία λήψης απόφασης και την εφαρμογή της (Στρατηγέα, 2015).
Στο πλαίσιο αυτό, ορίζονται διαφορετικοί τύποι συμμετοχής, κάθε ένας από τους οποίους αποτυπώνει ένα διαφορετικό βαθμό ελέγχου των συμμετεχόντων στα παραπάνω ζητήματα.
Στους τύπους αυτούς, ο βαθμός συμμετοχής ποικίλει από την παθητική (μηδενική) συμμετοχή - οι συμμετέχοντες ως παθητικοί ακροατές ειλημμένων αποφάσεων - έως την πλήρη πρωτοβουλία της όλης συμμετοχικής διαδικασίας - ουσιαστική συμμετοχή - όπου οι συμμετέχοντες έχουν τον απόλυτο έλεγχο στην πρόσβαση στην πληροφορία, τη διαδικασία λήψης απόφασης και την εφαρμογή της.


Η Arnstein (1969), πρωτοπόρος στα θέματα της συμμετοχής, διέκρινε με βάση το βαθμό συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης απόφασης οκτώ τύπους συμμετοχής, που αποτυπώνονται στη γνωστή ‘σκάλα’ συμμετοχής (Σχήμα 1).
Οι τύποι αυτοί ακολουθούν μία κλιμάκωση από τη ‘μη συμμετοχή’ έως τον απόλυτο έλεγχο του κοινού, η οποία ταυτόχρονα αντιστοιχεί και σε έναν διαφορετικό βαθμό ενδυνάμωσής του στην παραπάνω διαδικασία (Carver, 2001).
Η διάκριση της Arnstein απετέλεσε τη βάση για περαιτέρω εμβάθυνση στους διαφορετικούς τύπους συμμετοχής από διάφορους ερευνητές (βλ. Green και Hunton-Clarke, 2003∙ Duraiappah και άλλοι, 2005∙ κ.ά.).
Η συμμετοχή του κοινού σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αξιολόγησης είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ, υπό το φως των ραγδαίων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων και συνδέεται στενά με το αίτημα της κοινωνίας για εμπλοκή στη διαχείριση των πόρων και τη χάραξη προτεραιοτήτων που να αντικατοπτρίζουν τα οράματα του κοινωνικού συνόλου. Ένα σημαντικό επίσης αίτημα αφορά στην εμπλοκή των λιγότερο ισχυρών κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στοιχείο σημαντικό για την ίση δυνατότητα έκφρασης όλων των ομάδων της κοινωνίας και την ισότιμη πρόσβαση αυτών σε πόρους.


3. Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αξιολόγησης
3.1 Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού
Ο ισχύον νόμος που ρυθμίζει το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό είναι ο Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/28.6.2014) ‘Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη’, με βάση τον οποίο το σύστημα χωρικού σχεδιασμού της χώρας αρθρώνεται σε δύο επίπεδα (Σχήμα 2), το Στρατηγικό και το Ρυθμιστικό Χωρικό Σχεδιασμό, με τον πρώτο να καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση χωρικής ανάπτυξης της χώρας και το δεύτερο να καθορίζει το πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης σε πιο τοπική κλίμακα.Στο επίπεδο του Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού εντάσσονται (Σχήμα 2):
 H Εθνική Χωροταξική Στρατηγική, που καθορίζει τους βασικούς άξονες, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους χωρικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
 Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια, που δίνουν τις κατευθύνσεις του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού για σειρά ζητημάτων όπως: εθνικοί πόλοι ανάπτυξης, δομή οικιστικού δικτύου, τομείς/κλάδοι παραγωγικών δραστηριοτήτων, υποδομές κ.λπ.
 Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, που δίνουν τις κατευθύνσεις του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού σε περιφερειακή χωρική κλίμακα. Στο επίπεδο του Ρυθμιστικού Χωρικού Σχεδιασμού εντάσσονται (Σχήμα 2):
 Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, που οριοθετούν σε μία δημοτική ενότητα / δήμο / σύνολο δήμων τις οικιστικές περιοχές, τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, τις περιοχές προστασίας, τις χρήσεις γης και τους γενικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.
 Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, που αφορούν επίσης σε τοπική κλίμακα, δεν έχουν όμως ως αναφορά τα όρια των τοπικών αυτοδιοικήσεων. Εκπονούνται όταν ο στόχος είναι ο σχεδιασμός μιας περιοχής, όπου επίκειται η υλοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης ή όπου απαιτείται η θεσμοθέτηση ειδικών χρήσεων γης, που δεν προβλέπονται από το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο.
 Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, γνωστά ως σχέδια πόλεως, τα οποία εγκρίνονται στις περιοχές που προβλέπεται η δυνατότητα οικοδόμησής τους από το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο.


Οι διαδικασίες συμμετοχής του κοινού που προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού, παρουσιάζονται στο Σχήμα 3. Πιο συγκεκριμένα: Για τη λήψη απόφασης σχετικά με την Εθνική Χωροταξική Στρατηγική δεν προβλέπονται διαδικασίες άμεσης συμμετοχής του κοινού. Όργανο κοινωνικού διαλόγου αποτελεί το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, με συμβουλευτικό ρόλο (γνωμοδότηση), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους επιστημονικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για την κατάρτιση των Εθνικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων γνωμοδοτεί Εκτελεστική Επιτροπή, που αποτελεί μέρος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας
Η αυτοδιοίκηση έχει επίσης το ρόλο της έμμεσης μεταφοράς της γνώμης του κοινού. Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και το Δημοτικό Συμβούλιο για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, ενώ δεν προβλέπεται γνωμοδότηση για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια. Άμεση συμμετοχή του κοινού προβλέπεται κατά τη διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ (ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο - ΦΕΚ 1125/Β/2006).
Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύεται στον τύπο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που αναλύει τις επιπτώσεις του σχεδίου στο περιβάλλον.
Εντός 30 ημερών, το κοινό έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τα σχόλιά του στην αρχή σχεδιασμού. Προαιρετικά για τη διαβούλευση προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, δημόσιων ακροάσεων, συνεντεύξεων, ανοικτών συζητήσεων, διαλόγου μέσω διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, ενώ στην τελική απόφαση δίνονται πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της παρέμβασης του κοινού. Η διαδικασία αυτή γίνεται για τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια. Η διαβούλευση έχει ως θέμα το χωρικό σχεδιασμό και την αρτιότητα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Έκφραση γνώμης έχει το κοινό και για τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής. Τα σχέδια αυτά αναρτώνται στο Δημοτικό Κατάστημα (20 ημέρες ή 25 ημέρες μετά από αιτιολογημένη εισήγηση) και δημοσιεύονται στον τύπο. Στο διάστημα αυτό, το κοινό έχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεων που, αν ληφθούν υπόψη, τροποποιούν τα σχετικά σχέδια και αναρτώνται εκ νέου, χωρίς αυτή τη φορά δικαίωμα υποβολής ενστάσεων.


3.2 Νέο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων ή δραστηριοτήτων

Ο Ν. 4014/2011 ρυθμίζει τον τρόπο περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011). Ταξινομεί τα έργα και τις δραστηριότητες σε δύο βασικές κατηγορίες: τα έργα Α’ Κατηγορίας, που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και για τα οποία καθίσταται υποχρεωτική η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων πριν την αδειοδότησή τους, και τα έργα Β’ Κατηγορίας, τα οποία δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν ακολουθείται η διαδικασία της εκπόνησης ειδικής μελέτης, ούτε απαιτείται διαβούλευση με το κοινό. Η διαδικασία διαβούλευσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α’ Κατηγορίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.
Ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) είναι μία προαιρετική διαδικασία που υλοποιεί ο φορέας του έργου / δραστηριότητας για να διαπιστώσει αν αυτό είναι αποδεκτό από περιβαλλοντικής άποψης, πριν υποβάλλει τις οριστικές μελέτες.
Αν ο φορέας του έργου / δραστηριότητας αποφασίσει να ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή δύναται (επίσης προαιρετικά) να διενεργήσει, με πρωτοβουλία και δαπάνες του, δημόσιο διάλογο με το κοινό σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου / δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες επιπτώσεις του στο περιβάλλον.
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο, π.χ. ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης, οργάνωση ημερίδων, αναρτήσεις στο διαδίκτυο ανακοινώσεων και στοιχείων που αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, κ.λπ. Τα πορίσματα του δημοσίου διαλόγου λαμβάνονται υπόψιν για τον περαιτέρω τεχνικό σχεδιασμό και την εκπόνηση της ΜΠΕ του έργου / δραστηριότητας (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014).  

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι μία πλήρης μελέτη καταγραφής των επιπτώσεων στο περιβάλλον ενός έργου / δραστηριότητας. Όταν ολοκληρώνεται, αποστέλλεται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο έχει υποχρέωση να:
 αναρτά στην τηρούμενη από την Περιφέρεια ιστοσελίδα, στο οικείο κατάστημα και να δημοσιεύει σε μια τουλάχιστον εφημερίδα ανακοίνωση, που περιλαμβάνει πληροφορίες για: το έργο, την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και τον τρόπο ενημέρωσης και συμμετοχής,
 καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να εκφράσει τις απόψεις του, θέτοντας στη διάθεσή του κάθε περιβαλλοντική πληροφορία,
 καλεί τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια, τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, τις Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να διατυπώσουν γνώμη. Οι απόψεις του κοινού συγκεντρώνονται εντός 45 εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ, αν πρόκειται για έργα της υποκατηγορίας Α1 (πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον) ή εντός 35 εργάσιμων ημερών, αν πρόκειται για έργα της υποκατηγορίας Α2 (μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον). Στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό, που μπορεί να ενημερωθεί για τις περιβαλλοντικές μελέτες που είναι σε διαβούλευση, τις γνωμοδοτήσεις των φορέων και τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού επί αυτών (ΦΕΚ 1817/Β/2.7.2014). Για έργα εθνικής σημασίας μπορεί η διαδικασία συμμετοχής του κοινού να παραλείπεται (Ν. 4146/2013 – ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013).


4. Σύγκριση νέου και προϋφιστάμενου (προ 2009) θεσμικού πλαισίου χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος
4.1 Χωρικός σχεδιασμός
Το νομοθετικό πλαίσιο που καθόριζε τον τρόπο συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων στην Ελλάδα για θέματα χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος περιελάμβανε το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999), που ρύθμιζε το χωροταξικό σχεδιασμό (πλέον Στρατηγικό Χωρικό Σχεδιασμό) και το Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/13.6.1997), που ρύθμιζε τον πολεοδομικό σχεδιασμό (πλέον Ρυθμιστικό Χωρικό Σχεδιασμό).
Η σύγκριση του νέου σε σχέση με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο για το σχεδιασμό του χώρου καταδεικνύει τις παρακάτω διαφορές σε σχέση με τη συμμετοχή του κοινού:
 Το όργανο κοινωνικού διαλόγου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο - Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης - είχε σημαντικό παρεμβατικό ρόλο, αφού γνωμοδοτούσε σε πλήρη σύνθεση για το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού (Σερράος, 2014). Αντίθετα, η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, που γνωμοδοτεί με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα Εθνικά και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, έχει περιορισμένη σύνθεση, υποβαθμίζοντας την έννοια της ίσης δυνατότητας συμμετοχής των εμπλεκομένων και τον πλουραλισμό των απόψεων στα επίπεδα αυτά σχεδιασμού.
 Το αντικείμενο της διαβούλευσης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, με βάση το παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο, περιοριζόταν στην αξιολόγηση της ΣΜΠΕ, δηλαδή του τεχνικού συνοδευτικού κειμένου που ανέλυε τις επιπτώσεις του χωρικού σχεδιασμού στο περιβάλλον. Στο νέο θεσμικό πλαίσιο διευκρινίζεται ότι οι διαδικασίες διαβούλευσης των ΣΜΠΕ και των Χωροταξικών Πλαισίων είναι κοινές (άρθρο 5, παρ.3 και άρθρο 6, παρ.4) διευρύνοντας έτσι το ρόλο της συμμετοχής τόσο επί της ουσίας του χωρικού σχεδιασμού όσο και επί της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του προκύπτοντος σχεδίου.
 Στο Ν. 2508/1997 αναφερόταν: «Η πραγμάτωση των σκοπών του νόμου επιδιώκεται με διαδικασίες συμμετοχής και αποκέντρωσης που, εκτός από τις πρωτοβουλίες, τη σύμπραξη και τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και των κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών, των στόχων και προτεραιοτήτων, στη διάρθρωση των επί μέρους σχεδίων και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους».
Ειδικότερα προέβλεπε ότι το κοινό ενημερώνεται και συμμετέχει στη σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (αφορούσε αστικές περιοχές) ή των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (αφορούσε αγροτικές περιοχές) με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. με ανοικτές συγκεντρώσεις ή με ενημέρωση από τον τύπο. Έπρεπε να γίνει ρητή μνεία για τις διαδικασίες αυτές στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, που αντικατέστησαν τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ, δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση για άλλη διαβούλευση, πλην αυτής που συνοδεύει τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Το κοινό δηλαδή συμμετέχει μόνο στην αξιολόγηση της ΣΜΠΕ.
 Για την ανάρτηση των πολεοδομικών μελετών του Ν.2508/1997 ίσχυαν τα αναφερόμενα στο Ν.Δ. 17-07-1923 (ΦΕΚ 228/Α/1923). Στο νέο θεσμικό πλαίσιο, το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής που αντικατέστησε την πολεοδομική μελέτη, αναρτάται για λίγο μεγαλύτερο διάστημα (βλ. Πίνακα 1).


4.2 Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η απόφαση που καθόριζε τον τρόπο συμμετοχής του κοινού στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης πριν το 2009, ήταν η ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29.09.2003).
Η σύγκρισή της με τις πρόνοιες του νέου νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση καταδεικνύει τις παρακάτω διαφορές ως προς τις διαδικασίες συμμετοχής του κοινού:
 Στο προϋπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν υπήρχε η δυνατότητα διαβούλευσης με το κοινό όταν γινόταν προκαταρκτική αξιολόγηση ενός έργου /δραστηριότητας με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν προβλέπονταν από εγκεκριμένο χωρικό σχεδιασμό. Η αξιολόγηση λάμβανε χώρα μέσα από την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που ήταν μία υποχρεωτική διαδικασία. Η εν λόγω μελέτη στο νέο θεσμικό πλαίσιο μετονομάστηκε σε Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, έχει προαιρετικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει, επίσης προαιρετικά, διαβούλευση με το κοινό (βλ. Σχήμα 3).
 Σε σχέση με το προϋπάρχον, στο νέο θεσμικό πλαίσιο: - Σχεδόν διπλασιάστηκε (από 1 σε σχεδόν 2 μήνες) η προθεσμία που δίνεται για να λάβει γνώση το κοινό και να συμμετέχει στο σχολιασμό της ΜΠΕ. - Αξιοποιείται ένα πλήθος δημοτικών επιτροπών, που συστάθηκαν με τη διοικητική μεταρρύθυμιση “Καλλικράτη” (2010), στις οποίες αποστέλλεται, πέραν του δημοτικού συμβουλίου, η ΜΠΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων επιτροπών είναι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, στην οποία εκπροσωπείται ένας σημαντικός αριθμός ομάδων της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Το στοιχείο αυτό συνεπάγεται τη διεύρυνση των ομάδων - αποδεκτών και των σχετικών απόψεων επί της μελέτης. - Προβλέπεται η διαδικτυακή πρόσβαση στη ΜΠΕ, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος της επικοινωνίας της και διευρύνοντας το φάσμα των αποδεκτών και άρα την ποιότητα της συμμετοχής (διεύρυνση ομάδων συμμετεχόντων, ίση δυνατότητα πρόσβασης, εξισορρόπηση ισχυρών και λιγότερο ισχυρών ομάδων στη συμμετοχή, κ.λπ.). - Προστέθηκε ένα ‘παράθυρο’ για την παράκαμψη της συμμετοχικής διαδικασίας, που δεν υπήρχε στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Έτσι, αν ένα έργο χαρακτηριστεί ως «εθνικής σημασίας», μπορεί να παραλείπεται η διαβούλευση με το κοινό. Το στοιχείο αυτό, ως προϊόν της τρέχουσας υφεσιακής συγκυρίας, υποβαθμίζει τη συμμετοχή του κοινού και τη σημασία της, θεωρώντας αυτή σε κάποιες περιπτώσεις ως ‘εμπόδιο’ στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.


4.3 Αξιολόγηση μεταβολών που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο

Η προηγούμενη ανάλυση φανερώνει ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αξιολόγησης δεν ‘αδυνάτισε’ σημαντικά τις προβλέψεις συμμετοχής του κοινού. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι δυνατότητες εμπλοκής του κοινού στη διαδικασία περιορίστηκαν, κυρίως στο χωρικό σχεδιασμό, σε άλλες περιπτώσεις βελτιώθηκαν, κυρίως στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η φύση της συμμετοχής του κοινού στο νέο νομοθετικό πλαίσιο παραμένει στο επίπεδο της παθητικής ή της συμβολικής συμμετοχής (Σχήμα 1), όμοια με τη φύση της συμμετοχής του ‘προ κρίσης’ νομοθετικού πλαισίου, ενώ μία περισσότερο ενεργητική συμμετοχή του κοινού στο χωρικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αξιολόγηση δεν προβλέπεται1.
Ο Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός, μετά τον περιορισμό του συμβουλευτικού παρεμβατικού ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, καθορίζεται κυρίως από τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές και κατευθύνσεις. Ο ρόλος του κοινού αποδυναμώθηκε περαιτέρω, περιοριζόμενος στις δυνατότητες παρέμβασης που δίνονται κυρίως στη διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (όπως συνέβαινε και στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο), η οποία προβλέπεται από την Κοινοτική Οδηγία 2001/42 και αφορά σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, πλην της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής. Παρόμοια είναι η αντιμετώπιση της συμμετοχής του κοινού στο Ρυθμιστικό Χωρικό Σχεδιασμό.
Η υποχρέωση της διαβούλευσης πριν την έγκριση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου ενός δήμου δεν προβλέπεται πλέον ρητά, με τη συμμετοχική διαδικασία να περιορίζεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δεδομένου ότι το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (πρώην ΓΠΣ) οριοθετεί σε μεγάλο βαθμό το είδος της μελλοντικής ανάπτυξης μιας περιοχής, καθορίζοντας σημαντικές παραμέτρους για την ποιότητα ζωής των πολιτών, η εξέλιξη αυτή δεν κρίνεται ως θετική.
Όπως η εμπειρία από τη διεθνή πραγματικότητα καταδεικνύει, η συμμετοχή του κοινού σε θέματα τοπικής ανάπτυξης είναι θεμελιώδης και αποτελεί ένα πεδίο δημιουργίας οράματος και κινητοποίησης – ευαισθητοποίησης των πολιτών για την επιδίωξή του. Ο περιορισμός της προβλεπόμενης συμμετοχικής διαδικασίας στο επίπεδο διαμόρφωσης του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου και ο εντοπισμός της μόνο στο στάδιο της αξιολόγησης της ΣΜΠΕ αυτού, αποστερεί τις δυνατότητες των κοινωνικών ομάδων να ‘ορίσουν’ το μέλλον που επιθυμούν και αντίκειται στη θεμελιώδη αρχή, όπως αυτή διατυπώνεται και από τη Σύμβαση του Άαρχους, που προβλέπει «... τη συμμετοχή του κοινού όταν όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές». Αντ’ αυτού, η εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου αποκτά περισσότερο διοικητικό χαρακτήρα και το κοινό καλείται να συμμετέχει στη διατύπωση άποψης σε ένα ήδη διαμορφωμένο τεχνικό κείμενο, άποψη που περιορίζεται στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το σχέδιο αυτό.


Κατά την ανάρτηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής και της ΜΠΕ προβλέπονται πλέον μεγαλύτερες χρονικές προθεσμίες για την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού.
Η προσαρμογή αυτή ήταν απαραίτητη, καθώς οι προηγούμενες προθεσμίες δεν εναρμονίζονταν με τη Σύμβαση του Άαρχους, που συστήνει την πρόβλεψη ενός εύλογου χρονοδιαγράμματος για την εμπλοκή του κοινού στις διαφορετικές φάσεις συμμετοχής, ώστε να είναι δυνατή η επαρκής προετοιμασία του για μια αποτελεσματική παρέμβαση.
Και πάλι όμως οι προθεσμίες που τίθενται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο αξιολογούνται ως περιορισμένες χρονικά. Στην Ολλανδία, που οι προθεσμίες για το σχολιασμό της ΣΠΜΕ είναι 30 ημέρες, έχει αποδειχθεί ότι αυτό είναι πολύ μικρό διάστημα για την σε βάθος ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών, την αναζήτηση τεχνικής ή νομικής βοήθειας και την τελική σύνταξη ενός σχολίου (Bonte, 1996).
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων2 θεωρεί τις 6 εβδομάδες (χρόνος που προβλέπεται σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη για την υποβολή σχολίων από το κοινό) ως ανεπαρκές διάστημα για μια αποτελεσματική συμμετοχή (EEB, 2007). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μόνο η ΜΠΕ έχει πλέον σχετικά ικανοποιητικό χρόνο ανάρτησης (Πίνακας 1).
Τέλος, θετικό στοιχείο είναι η πρόβλεψη, παρά τον προαιρετικό χαρακτήρα της, για συμμετοχή του κοινού στον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Σχήμα 4), όταν είναι ανοικτές όλες οι επιλογές για το σχεδιασμό ενός έργου με επιπτώσεις στο περιβάλλον.
H διαδικασία αυτή, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως scoping (βλ. Richardson, 2005∙ Κασσιός, 2002∙ Palerm, 2000), καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το σχεδιασμό ενός έργου, αλλά και τα θέματα στα οποία θα εμβαθύνει η ΜΠΕ. Η υποχρεωτική συμμετοχή του κοινού στη φάση αυτή θα ήταν πολύ σημαντική πρόβλεψη, καθώς θα εξασφάλιζε την υποβολή σχολίων από την αρχή της διαδικασίας.
Στο προϋπάρχον νομοθετικό πλαίσιο η διαδικασία ήταν υποχρεωτική, αλλά δεν προβλεπόταν συμμετοχή κοινού, παρά μόνο γνωμοδοτήσεις φορέων. Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο η διαδικασία είναι προαιρετική, όπως και η συμμετοχή του κοινού σε αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν κάποιος αποφάσιζε να υλοποιήσει το στάδιο του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, θα μπορούσε να εμπλέξει σε αυτό μόνο φορείς και όχι το κοινό. 5. Συμπεράσματα Οι δύο στόχοι, αυτός δηλαδή της συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αυτός της διαμόρφωσης ενός ελκυστικού, για την προσέλκυση επενδυτικών δραστηριοτήτων, νομοθετικού πλαισίου χωρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αδειοδότησης φαίνονται εκ πρώτης όψεως αντικρουόμενοι.
Η αναμόρφωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ένα υφεσιακό περιβάλλον επιδιώκει την επιτάχυνση κάποιων διαδικασιών, αναβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο της συμμετοχής του κοινού. Αντίθετα, στη νέα νομοθεσία για το χωρικό σχεδιασμό καταγράφεται μία σχετική υποβάθμιση του ρόλου του κοινού, περιορίζοντας τις πρόνοιες της συμμετοχής μόνο σε όσα υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Με δεδομένο το έλλειμα συμμετοχικής κουλτούρας στη χώρα μας, φαίνεται πως υπάρχουν ακόμη κάποιες αγκυλώσεις στην κατανόηση του ρόλου και της αξίας της συμμετοχής τόσο για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης όσο και για την οικονομική αποτελεσματικότητα των όποιων επιλογών, αλλά και την περιβαλλοντική προστασία. Η έμφαση σε ‘fast track’ διαδικασίες, σε μία ‘από πάνω προς τα κάτω’ προσέγγιση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έστω και ως ‘εργαλείο’ σε ένα υφεσιακό περιβάλλον, δεν οδηγεί πάντα σε επιθυμητά αποτελέσματα. Η έως τώρα εμπειρία της ελληνικής πραγματικότητας καταδεικνύει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον περιορίζεται μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες και δικαστικές αντιπαραθέσεις και τις σχετικές καθυστερήσεις που αυτές συνεπάγονται, ως προϊόν αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν η χωροθέτηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είχε, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, προβλεφθεί στα σχετικά χωρικά σχέδια. Ανάλογα προβλήματα στις ΗΠΑ, αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης έργων από δικαστικές αντιπαραθέσεις, αντιμετωπίστηκαν μέσα από την περαιτέρω προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών στο σχεδιασμό (University of the West of England, 2000).
Η ελαχιστοποίηση των τριβών με την τοπική κοινωνία, μέσα από τις πρόνοιες, μεταξύ άλλων, του χωρικού σχεδιασμού αποτελεί σημαντικό ζητούμενο, ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο ύφεσης. Η συνδιαμόρφωση, μέσα από μία ανοιχτή, διάφανη,συμμετοχική διαδικασία των αποφάσεων χωρικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αξιολόγησης αποτελεί μία win-win λύση για το εθνικό και τοπικό επίπεδο, τους πολίτες και τα κέντρα λήψης απόφασης, την κοινωνία και την οικονομία κ.λπ., με σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για τις κοινωνικές ομάδες (ευαισθητοποίηση, ωρίμανση, κινητοποίηση, ανάληψη ευθύνης κ.λπ.) όσο και για τα κέντρα λήψης αποφάσεων (ποιότητα αποφάσεων, αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους, κ.λπ.). Ταυτόχρονα, θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός σταθερού οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου, με σεβασμό στο περιβάλλον, ως θεμέλιο λίθο για τη λήψη αποφάσεων προς μία βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης της χώρας.


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Εξαίρεση αποτελούν προβλέψεις της νομοθεσίας για ριζικές αναπλάσεις στον αστικό χώρο, όπου απαιτούνταν ενεργητική προσέγγιση από τους φορείς σχεδιασμού (Ν.2508/1997). Οι διατάξεις αυτές παραμένουν σε ισχύ.
2 European Environmental Bureau – ΕΕΒ


Βιβλιογραφία
Ελληνική
ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ, Λ., ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ, Κ., ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ, Ε., ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ, Η. και ΠΑΓΩΝΗΣ, Θ. (2010) Χωρική Διακυβέρνηση – Θεωρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρία και η Περίπτωση της Ελλάδας. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
ΟΔΗΓΙΑ 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στο Περιβάλλον. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 175 της 05/07/1985 σ. 0040 – 0048.
ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, EE αριθ. L 197 της 21/07/2001, σελ. 30-37.
ΟΔΗΓΙΑ 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη Συμμετοχή του Κοινού στην Κατάρτιση ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων που αφορούν το Περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη Συμμετοχή του Κοινού και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, EE αριθ. L 156 της 25/06/2003, σελ. 17-24.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Μ. (2007) Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα και Δυνατότητες Παρέμβασης της Κοινωνίας των Πολιτών. Παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο ‘Κοινωνία των Πολιτών, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη - Από την Ενημέρωση στην Ενεργό Συμμετοχή’, ΜεσόγειοςSOS, ΑΚΤΗ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 23-24 Νοεμβρίου.
ΚΑΣΣΙΟΣ, Κ. (2002) Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από Έργα και Προγράμματα – Ειδικά Κεφάλαια. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα.
ΣΕΡΡΑΟΣ, Κ. (2014) Οι Πρόσφατες Ρυθμίσεις για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Χωρικού Σχεδιασμού και το Σχεδιασμό των Χρήσεων Γης. Κείμενο εργασίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ, Α. (2009) Συµµετοχικός Σχεδιασµός και Βιώσιµη Τοπική Ανάπτυξη: Μία Μεθοδολογική Προσέγγιση. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 24-27 Σεπτεµβρίου, σελ. 43-51.
ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ, Α. (2015) Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Πρόγραμμα Κάλιππος, Αθήνα (ηλεκτρονικό βιβλίο) (υπό έκδοση).
ΦΕΚ 228/Α/1923, Ν.Δ. 17-07-1923: «Περί Σχεδίων Πόλεων, Κωμών και Συνοικισμών του Κράτους και Οικοδομής αυτών».
ΦΕΚ 124/Α/13.6.1997, Ν.2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων και Οικισμών της Χώρας και άλλες διατάξεις».
ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999, Ν. 2742/1999, «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
ΦΕΚ 1391/Β/29.09.2003, ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/2003, «Καθορισμός Τρόπου Ενημέρωσης και Συμμετοχής του Κοινού κατά τη Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Έργων και Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002».
ΦΕΚ 1125/Β/05.09.2006, ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/282.9.2006, Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.
ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011, Ν. 4014/2011, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων, Ρύθμιση Αυθαιρέτων σε συνάρτηση με Δημιουργία Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.
ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014, ΚΥΑ οικ. 1649/45, Εξειδίκευση των Διαδικασιών Γνωμοδοτήσεων και Τρόπου Ενημέρωσης του Κοινού και Συμμετοχής του Ενδιαφερόμενου Κοινού στη Δημόσια Διαβούλευση κατά την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ.
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).
ΦΕΚ 142/Α/28.6.2014, Ν. 4269/2014, Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 28 Ιουνίου 2014.
ΦΕΚ 1817/Β/2.7.2014, Υ.Α. οικ. 30651/2014, Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α).Ξενόγλωσση
ARNSTEIN, S. (1969) A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35 (4), pp. 216-224.
BONTE, R. (1996) Public Participation in EIA in the Netherlands. EIA Newsletter, 12. Manchester: EIA Center, University of Manchester.
CARVER, S. (2001) Participation and Geographical Information: A Position Paper. Position paper for the ESF-NSF Workshop on ‘Access to Geographic Information and Participatory Approaches Using Geographic Information’, Spoleto, 6-8 December.
DURAIAPPAH, A., ROBBY, P. and PARRY, E. (2005) Have Participatory Approaches Increased Capabilities? International Institute for Sustainable Development. EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU (EEB) (2007) How far has the EU applied the Aarhus Convention. http://www.eeb.org/activities/transparency/Aarhus_survey.html
GREEN, A.O. and HUNTON-CLARKE, L. (2003) A Typology of Stakeholder Participation for Company Environmental Decision Making. Business Strategy and the Environment, 12, pp. 292299.
PALERM, J. (2000) An Empirical-Theoretical Analysis Framework for Public Participation in Environmental Impact Assessment. Journal of Environmental Planning and Management, 43(5), pp. 581-600.
REIN, M. and SCHOEN, D. (1993) Reframing Policy Discourse. Ιn Fisher, F. and Forester, J. (Eds.), The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning, Duke University Press, United States of America, ISBN 0-8823-1354-5, pp. 145-166.
RICHARDSON, T. (2005) Environmental Assessment and Planning Theory: Four Short Stories about Power, Multiple Rationality, and Ethics. Environmental Impact Assessment Review, 25 (4), pp. 341-365.
UNECE (1998), Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters. United Nations Economic Commission for Europe, Aarhus, Denmark (Aarhus Convention), http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf.
UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND (2000) A Comparison of Environmental Planning Systems Legislation in Selected Countries. Faculty of the Built Environment, Centre for Environment and Planning, Background Paper for the Royal Commission on Environmental Pollution, Bristol.

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Τιμήθηκε η 71η επέτειος της θυσίας της συντοπίτισσας μας Λέλας Καραγιάννη (πατρικό Μηνοπούλου)


Τελετή τιμής το Σάββατο 10/10 15 στην Τοσίτσα (δίπλααπό το Πολυτεχνείο)
Kατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Βουλής στην προτομή της Λέλας Καραγιάννη. Η προτομή της, που τα αποκαλυπτήρια της έγιναν επί δημαρχίας Αγγέλου Τσουκαλά από την πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδος στις 9 Ιουνίου 1963, είναι έργο της γλύπτριας Λουκίας Γεωργαντή, βρίσκεται τοποθετημένη στον πεζόδρομο της οδού Τοσίτσα, ανάμεσα στα κτίρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Πολυτεχνείου

O Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης κατέθεσε στεφάνι στην προτομή της ηρωίδας της Εθνικής Αντίστασης Λέλας Καραγιάννη, στον πεζόδρομο της οδού Τοσίτσα, τιμώντας την 71η επέτειο από την θυσία της. Στη εκδήλωση για τη Λέλα Καραγιάννη βρέθηκε το Σάββατο το πρωί,  και ο Δήμαρχος μας κ. Χρήστος Καλυβιώτης.

Η εκδήλωση μνήμης ήταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στις 12 Οκτωβρίου 1944.

Η ηρωίδα της Εθνικής Αντιστάσεως Λέλα Καραγιάνη (πατρικό Μηνοπούλου). Γεννήθηκε το 1898 στη Λίμνη Ευβοίας. Γονείς της ήταν ο Αθανάσιος Μηνόπουλος από το Πήλι Ευβοίας και η Σοφία Μπούμπουλη, γόνος της οικογένειας της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας από τις Σπέτσες.

Η Λέλα Καραγιάννη, Ελληνίδα ηρωίδα της Εθνικής αντιστάσεως στην περίοδο του Β' Παγκοσμίου πολέμου και της τριπλής κατοχής της Ελλάδος, από Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους, γεννήθηκε το 1898 στη Λίμνη Ευβοίας και εκτελέστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1944, στο Άλσος Χαϊδαρίου της Αθήνας.     Είχε παντρευτεί το 1916 με το Νικόλαο Καραγιάννη, φαρμακοποιό έμπορο αρωματικών-φαρμακευτικών υλών και σκευασμάτων, με καταγωγή από το Μπουρνόβα της Μικράς Ασίας, με τον οποίο κατοικούσαν σε ένα διώροφο σπίτι στην οδό Λήμνου 1, σήμερα Λέλας Καραγιάννη & Σταυροπούλου, κοντά στην Πλατεία Αμερικής στην Αθήνα, και απέκτησαν επτά παιδιά, την Ιωάννα, την Ηλέκτρα, το Γιώργο, το Βύρωνα, το Νέλσωνα που πέθανε στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 12 Νοεμβρίου 1984, έπειτα από καρδιακή προσβολή, τη Νεφέλη, σύζυγο Ελευθερίου Παπαγιάννη, και την Ελένη, που γεννήθηκε το 1936.


Βιογραφία
Γονείς της ήταν ο Αθανάσιος Μηνόπουλος από το Πήλι Ευβοίας και η Σοφία Μπούμπουλη, γόνος της οικογένειας της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας από τις Σπέτσες. Ήταν η πρωτότοκη θυγατέρα της οικογένειας κι είχε δύο ακόμη αδελφές, τη Μαρία και την Καλλιόπη Μινοπούλου. Παρακολούθησε μαθήματα στο Δημοτικό σχολείο της Λίμνης και λίγα χρόνια μετά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της γερμανοϊταλικής κατοχής, με κέντρο σπίτι στην οδό Φυλής και το φαρμακείο-αρωματοπωλείο του συζύγου της στην οδό Πατησίων 16, στη στοά Φέξη, κοντά στην Πλατεία Κάνιγγος, περιέθαλψε Έλληνες φαντάρους καθώς και περίπου 140 συμμάχους, τους οποίους έκρυβε μέχρι τη φυγάδευσή τους, σε τρία σπίτια που νοίκιαζε και στο μικτό ιδιωτικό γυμνάσιο «Ελικών», κοντά στο σπίτι της. Την ομάδα χρηματοδοτούσε η ίδια, βοηθούμενη από τη Νίκη Χωμενίδου, τους αδελφούς Σωτήριο και Ηλία Παπαβασιλείου, τις οικογένειες Βαρυπάτη, Γκίκα, Διάμεση, Σουπίλα, Ρωσολύμου, Μακρυγιάννη, Σαπουντζόγλου, Καζάζη, τους γιατρούς Παύλο Βακατάτση και Ιωάννη Σαρακινό και πολλούς άλλους, όπως ο πρεσβευτής Αλέξανδρος Πάλλης και οι αδελφοί Παπαστράτου.

Αρχικά, στις 10 Μαΐου 1941, περιέθαλψε τον τραυματισμένο Αυστραλό στρατιώτη Τζον Ουίλσον, που συνάντησε έξω από το σπίτι της και τον οποίο συνόδευσε στο σταθμό των Α’ Βοηθειών ο γιος της Γιώργος, ενώ τον φρόντισε ο γιατρός και μετέπειτα συνεργάτης της, Γ. Κανελλόπουλος. Ο Ουίλσον συνελήφθη αργότερα από τους Γερμανούς και ακολούθησε η σύλληψη του Γιώργου Καραγιάννη, ο οποίος κατηγορήθηκε για παροχή βοήθειας σε Άγγλους, όμως κατόρθωσε να δραπετεύσει από τις φυλακές Αβέρωφ και στη συνέχεια ανέβηκε στον Ελικώνα, όπου εντάχθηκε στο επιτελείο του Ντον Στότ ως γραμματέας και σύνδεσμος. Παράλληλα ταξίδευε συχνά στη γυναικεία Μονή του Αγίου Ιερόθεου στα Μέγαρα, όπου ήταν ηγουμένη η Ιεροθέα Πανταλέοντος, μεταφέροντας προμήθειες με τρόφιμα και φάρμακα στους Βρετανούς στρατιώτες, που είχαν βρει καταφύγιο στη Μονή. Την ίδια εποχή συγκρότησε την αντιστασιακή οργάνωση «Μπουμπουλίνα» με αρχικό της σκοπό, να διασώσει, να αποκρύψει ή να φυγαδεύσει Άγγλους αξιωματικούς και στρατιώτες, όμως σταδιακά η οργάνωση μεγάλωσε και ενεργούσε δολιοφθορές εναντίον των στρατευμάτων κατοχής. Κ Καραγιάννη, είχε χωρίσει την οργάνωση σε διάφορα τμήματα όπως, ανευρέσεως συμμάχων, αποδράσεως από το Στρατόπεδο Κοκκινιάς, αποκρύψεως και περιθάλψεως, επιμελητείας και τροφοδοσίας, υγειονομικής περιθάλψεως και φυγαδεύσεως στη Μέση Ανατολή. Σταδιακά κατάφερε να συλλέγει πληροφορίες από το αρχηγείο των Γερμανών, από το Ναυαρχείο, την μυστική αστυνομία και το Ιταλικό φρουραρχείο.

Η δράση της απλώθηκε στους τομείς
 • της δημιουργίας δικτύου πρακτόρων σε γερμανικές μονάδες μεγάλης σημασίας,
 • της δημιουργίας σχέσεων με αγγλικές αποστολές της υπαίθρου και με τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ και την παροχή πολύτιμων πληροφοριών,
 • της αποστολής Βρετανών στα βουνά και όπλων στους αντάρτες,
 • της συνεργασίας με άλλες οργανώσεις πληροφοριών και αντικατασκοπείας και
 • των δολιοφθορών σε εγκαταστάσεις του γερμανικού στρατού.

Χάρη στις δικές της πληροφορίες, βυθίστηκαν πλοία του Άξονα, ανατινάχτηκε το αεροδρόμιο του Τατοΐου και κάηκαν αποθέματα βενζίνης και πυρομαχικών, ενώ κατόρθωσε να οργανώσει αποδράσεις Άγγλων αιχμαλώτων από το στρατόπεδο της Κοκκινιάς, για τη φυγάδευση των οποίων αγόρασε καΐκι που με καπετάνιο τον Ηλία Χρυσίνη, τους μετέφερε στην Αίγυπτο και παράλληλα έφερνε στην Ελλάδα ασυρμάτους και πολεμικά εφόδια. Αργότερα στις υπηρεσίες της οργανώσεως προστέθηκαν άλλα δυο καΐκια, με καπετάνιους, τον Κρητικό Μαμαλάκη και τον Καπετάν Γιαννούλο.

Πρώτη σύλληψη
Συνελήφθη για πρώτη φορά στις 23 Οκτωβρίου 1941, όταν την κατέδωσαν ένας δάσκαλος, που είχε λυγίσει από τα βασανιστήρια και ο Άγγλος λοχίας Χένρυ Λόρεν, που, έγινε καταδότης, όμως πέρα από το σύζυγό της δεν συνελήφθη κανείς άλλος από τους συνεργάτες της, αφού ενημερώθηκαν έγκαιρα, ενώ στα στρατεύματα κατοχής, δήλωσε το πατρικό της επίθετο, Λέλα Μηνοπούλου, και ότι είναι διαζευγμένη. Από τις ανακρίσεις δεν αποδείχθηκε οτιδήποτε και οι ίδιοι επέμεναν ότι βρίσκονται σε διάσταση.

Στις 6 Δεκεμβρίου 1941 ο Νίκος Καραγιάννης απελευθερώθηκε με βούλευμα, από τις φυλακές Αβέρωφ, όμως στη διάρκεια της κρατήσεως του γνωρίστηκε με Ιταλούς αξιωματικούς, το στρατηγό Μαρτορέλλι, τον δικηγόρο-έφεδρο υπολοχαγό Ρεκαλμπούτο, και τον ταγματάρχη Ερρίκο Περρικόνε, προϊστάμενο της γραμματείας του στρατοδικείου. Στη δίκη της συζύγου του, ο μόνος μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο δάσκαλος, που την είχε καταδώσει, τον οποίο έπεισε να ανασκευάσει ο γιατρός Βακατάτσης, οικογενειακός τους φίλος και συνεργάτης της οργανώσεως, καταθέτοντας ότι η γυναίκα που είχε κατονομάσει δεν ήταν η Καραγιάννη. Το δικαστήριο την κήρυξε αθώα και απελευθερώθηκε τον Απρίλιο του 1942, μετά από επτά μήνες κρατήσεως.

Δεύτερη σύλληψη
Στα τέλη Μαρτίου 1944 συνελήφθη από την Ειδική Ασφάλεια ο Αλέκος Ιωαννίδης, αρχηγός της ομάδας «Πάρις», της οργάνωσης «Απόλλων», ο οποίος αποκάλυψε στην ανάκριση ονόματα μελών της οργάνωσης του και οι Γερμανοί συνέλαβαν σαράντα ακόμη άτομα, ανάμεσά τους και τον Καζακόπουλο, κάτοχο του μυστικού της αρχείου, το οποίο επιβεβαίωνε την αντιστασιακή δράση της Καραγιάννη, όμως άλλη πηγή αναφέρει το Γεώργιο ή Ρήγγο Ριζόπουλο, ως εκείνον που δεν άντεξε τα βασανιστήρια και κατέδωσε τη δράση της οργανώσεως. Η Γκεστάπο τη συνέλαβε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλευόταν για υπερκόπωση, ενώ συνέλαβαν επίσης, πέντε από τα παιδιά της και μόνο ο σύζυγός της, η Ελένη και ο Γιώργος διέφυγαν. Μετά τη σύλληψή της μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της οδού Μέρλιν 6, όπου παρά τα φρικτά σωματικά αλλά και ψυχολογικά βασανιστήρια του ανακριτή Μπέκε, ο οποίος έκλεισε τον φάκελο της ανακρίσεως και τη χαρακτήρισε τη «...μεγαλύτερη κατάσκοπο των Βαλκανίων», δεν ομολόγησε στοιχεία από τη δράση της.

Η εκτέλεσή της
Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου οι αρχές κατοχής, την παρέλαβαν από τις φυλακές και εκτελέστηκε την αυγή της 8ης Σεπτεμβρίου, ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο, μαζί με άλλους πατριώτες σε μία χαράδρα του Άλσους Χαϊδαρίου κοντά στη μονή Δαφνίου, μαζί με 72 συγκρατουμένους της, ενώ βόρεια την πύλης του Διομήδειου κήπου στο Χαϊδάρι, υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στους εκτελεσθέντες. Το σπίτι της που βρίσκεται κοντά στην Πλατεία Αμερικής κι είναι κατασκευασμένο το 1923, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων  και από το 1995 έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική προστασία, ως «...αξιόλογο δείγμα κτιρίου της ύστερης εκλεκτικιστικής περιόδου...», ενώ έχει εντοιχίσει αναμνηστική πλάκα, στην οποία αναφέρεται «Σ΄αυτό το σπίτι έζησε και το χρησιμοποίησε σαν αρχηγείο της η ηρωίδα της Κατοχής Λέλα Καραγιάννη, «Μπουμπουλίνα». Εκτελέστηκε στις 8.9.1944. Τιμής Ένεκεν, ο Δήμος Αθηναίων, 8-9-1987.» Η προτομή της, που τα αποκαλυπτήρια της έγιναν επί δημαρχίας Αγγέλου Τσουκαλά από την πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδος στις 9 Ιουνίου 1963, είναι έργο της γλύπτριας Λουκίας Γεωργαντή, βρίσκεται τοποθετημένη στον πεζόδρομο της οδού Τοσίτσα, ανάμεσα στα κτίρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Πολυτεχνείου. Tο όνομά της έχει δοθεί σε μία Αθηναϊκή πλατεία και στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

Τιμητικές διακρίσεις
Η αγγλική κυβέρνηση στις 9 Ιουνίου 1947, της απένειμε μετά θάνατον, το παράσημο της «Βασιλικής Δάφνης».
Η Ακαδημία Αθηνών στις 30 Δεκεμβρίου 1947, της απένειμε το «Βραβείο Αρετής και Αυτοθυσίας»,
ενώ στις 10 Μαρτίου 1950, με την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, «Περί αναγνωρίσεως Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων και Εθνικών Οργανώσεων Εσωτερικής Αντιστάσεως ως και των Αρχηγών και Διοικουσών Επιτροπών αυτών», αναγνωρίστηκε η εθνική δράση και η προσφορά της οργάνωσης «Μπουμπουλίνα». Το Σταυρό του Παναγίου Τάφου, της απένειμε στις 27 Μαρτίου 1948 ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Τιμόθεος Α’, «...στην ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη, που έπεσε για την πίστη, την πατρίδα και την ελευθερία...».
Στις 3 Ιανουαρίου 1961 ο πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Χριστόφορος Β’, της απένειμε  τον Τίμιο σταυρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου Γ’ τάξεως, «...για τις υπηρεσίες προς τη μητέρα πατρίδα και την θυσία της..» και

Το Νοέμβριο του 2011, από την υπηρεσία Yad Vashem [«Γιάντ Βασέμ»] του Ισραήλ, ένα ίδρυμα για την Μνήμη των Μαρτύρων και των Ηρώων του Ολοκαυτώματος, της αποδόθηκε ο τιμητικός τίτλος «Δίκαιη των Εθνών», [«Righteous Among the Nations»], τιμητικός τίτλος που δίνεται σε πρόσωπα που βοήθησαν με ανιδιοτέλεια τους Εβραίους συνανθρώπους τους στα χρόνια του Ολοκαυτώματος.

Τα μετάλλια που συνοδεύουν την απονομή του τίτλου, δόθηκαν την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013, σε ειδική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Πρεσβεία του Ισραήλ και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, στο Πνευματικό Κέντρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Παρόντες ήταν ο Αριέ Μέκελ, τότε πρέσβης του Ισραήλ και ο Δαυίδ Σαλτιέλ, Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ., οι οποίοι απένειμαν τις διακρίσεις. Η Καραγιάννη τιμήθηκε για τη διάσωση της οικογένειας του Σολομών Κοέν τον Απρίλιο του 1944, όταν τους φιλοξένησε, τον Σόλομων Κοέν, την σύζυγό του Ρεγγίνα, και την μικρή τους κόρη Σέλλυ.

Σύνδεσμος Λέλας Καραγιάννη
Το 2005 ο Γιώργος Καραγιάννης, γιος της Λέλας και οι κόρες του, μήνυσαν τη Λέλα Καραγιάννη, εγγονή της ηρωίδας, ανιψιά και εξαδέλφη τους, με την κατηγορία ότι κακοποιούσε τις θείες της Ηλέκτρα και Ιωάννα, προκειμένου να τους αποσπάσει κειμήλια που ανήκαν στη μητέρα τους και γιαγιά της. Στις 27 Μαΐου 2009 εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία αθωώθηκε παμψηφεί , σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη της δίκης της από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθήνας, το οποίο δέχθηκε ότι οι συγγενείς της τη διέσυραν κινούμενοι από φθόνο και κακοβουλία.

Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009, όταν πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνδέσμου Ελλήνων Πολιτών Φίλων και Απογόνων–ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ «Μπουμπουλίνα»-Εθνική Ηρωίδα 1941-1944», και η Γενική συνέλευση ανακήρυξε πρόεδρο την εγγονή της κυρία Λέλα Καραγιάννη

Οι σκοποί του είναι: Η διατήρηση άσβεστης της μνήμης της ηρωίδος Λέλας Καραγιάννη και προβολή της φιλοπατρίας και του εθνικού έργου της προς παραδειγματισμό και πηγή έμπνευσης εθνικών αγαθοεργιών για τις επόμενες γενεές των Ελλήνων. Η ανάλυση και η προσφορά της τεράστιας προσωπικότητος της, η οποία εκδηλωνόταν ήδη πριν τον πόλεμο του 1940, με ένα μνημειώδες ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο, το οποίο αποτελεί υποθήκη για τους νεώτερους Έλληνες. Η διατράνωση της αταλάντευτης πίστης της Λέλας Καραγιάννη στις αναλλοίωτες και διαχρονικές αξίες της ζωής που είναι η ελευθερία της πατρίδος και συνακολούθως κάθε μορφή ελευθερίας του ατόμου και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, τα ιδανικά και την πίστη που επαλήθευσε και επισφράγισε ο μαρτυρικός της θάνατος. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας, ανταλλαγής εμπειριών γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των μελών του Συλλόγου γύρω από το όνομα και τη δράση της ηρωίδος Λέλας Καραγιάννη αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών με όλους τους Δήμους της Ελλάδος, των Αρχών αυτής και οποιονδήποτε άλλων εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.

Στο σύνδεσμο συμμετέχουν επίσης οι, Σοφία Σκαρπαλέζου-Καραγιάννη (Δισέγγονη), Νίκος Καραγιάννης (εγγονός), Άντζελα Καραγιάννη (χήρα Βύρωνος), Φίλιππος Δερμετζής-Μπούμπουλης (Ιδρυτής και Διευθυντής του Μουσείου Λασκαρίνα-Μπουμπουλίνα στις Σπέτσες), αλλά επιπλέον ως ιδρυτικά μέλη και οι Ουρανία Κομπορόζου, Μανώλης Μελέτης, Νικόλαος Ρωκ-Μελάς (απόγονος Μακεδονομάχου Παύλου Μελά), Γαληνός Λαουτάρης, Ορέστης Παπαστρατής, Ιωάννης Γιαννάκενας, Άγγελος Πνευματικός, Νικόλαος Καλαντζής, Γεώργιος Πασσάς, Ελίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα, Αικατερίνη Καψή, Βασίλης Θεοτοκάτος, Αντώνιος Κολιόπουλος, Αντώνιος Ξένος, και Γεράσιμος Καββαδίας.

 πηγή: el.metapedia.orgΣυναντήσεις με τη Μητέρα μου Λέλα Καραγιάννη (2005)

Μια ταινία του Βασίλη Λουλέ για μια ιστορική προσωπικότητα μέσα από μικρές, ανθρώπινες ιστορίες. Η Ιστορία ως προσωπική, φιλική, καθημερινή υπόθεση του σύγχρονου θεατή, μια υπόθεση οικεία, που τον αφορά. Γιατί όπως λέει και ο γιος της Γιώργος: «…Ήταν απλώς οι περιστάσεις: αυτές είναι που έδωσαν την ευκαιρία στη Λέλα, σ’ ότι όμορφο είχε μέσα της να ξεδιπλωθεί… Αλλά, μου φαίνεται ότι κι εσύ το ίδιο θα έκανες, αν είχες γεννηθεί την εποχή εκείνη».

Ἡ συγκλονιστική ἀφήγηση τοῦ Γιώργου Καραγιάννη,ἑνός ἀπό τούς γιούς τῆς ΗΡΩΪΔΑΣ Λέλας Καραγιάννη,ἡ ὁποία ἐκτελέσθηκε ἀπό τά γερμανικά στρατεύματα κατοχῆς τήν 8η Σεπ. 1944.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ,ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ by apmaster

15 από τους 16 Δημοτικούς Συμβούλους απαξίωσαν να στείλουν τις αντιπροτάσεις τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα που απέρριψαν

Ωμή απόρριψη χωρίς αντιπροτάσεις.  Στείρα αντιπολίτευση.

  15 από τους 16 Δημοτικούς Συμβούλους που καταψήφισαν το Τεχνικό Πρόγραμμα απαξίωσαν να απαντήσουν σε πρόσκληση να στείλουν γραπτώς τις προτάσεις τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να ψηφιστεί και να μην χαθεί η ΣΑΤΑ.

 Γίνεται εμφανές ότι ο σκοπός  δεν είναι η βελτίωση του τεχνικού προγράμματος αλλά  η δημιουργία πολιτικής κρίσης για προσωπικά οφέλη.

Σύμφωνα  με τα δημοσιευμένα πρακτικά  του Δ.Σ. η εκτελεστική Επιτροπή  του δήμου απέστειλε έγγραφη πρόσκληση  του σε όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και κυρίως στα 16 μέλη που δεν ψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα στις 21/9/2015. " να καταθέσουν εγγράφως στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου τις προτάσεις τους (προσθήκες, αφαιρέσεις έργων κ.λπ.) ή και να προτείνουν Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016, μέχρι την Τρίτη 29/09/2015".
 
Από τους 16 που καταψήφισαν το Τεχνικό Πρόγραμμα στις 21/9/15 και ήταν παρόντες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 5/10/2015 μόνο ο κ. Σκομπρής απάντησε εγγράφως στην επιστολή και ζήτησε  να αντικατασταθούν τα δυο έργα για την Τ. Κ. Μαντουδίου με την αναμόρφωση των παιδικών χαρών της ΤΚ ή να ασφαλτοστρωθεί το ο δρόμου στην είσοδο του νέου δημοτικού σχολείου.

 Οι υπόλοιποι απαξίωσαν να απαντήσουν στην επιστολή και να καταθέσουν κάποιες προτάσεις  για να κάνουν το Τεχνικό Πρόγραμμα αποδεκτό.


Ο κ. Στεργίου  μετα από μια μακρύλογή αντιπολιτευτική θεωρητικολογία  κατά την τοποθέτηση του, ζήτησε επανένταξη του  γηπεδου των Ροβιών και ανακατασκευή της νέοαναπλασθείσας πλατείας Σκεπαστής. επίσης επανάφερε  το παλιό σχέδιο  για ένταξης στο ΕΣΠΑ του βιολογικού καθαρισμού της παραλίας Αγίας Άννας που πρόβλεπε μεταφορά των λυμάτων στο  Κυμάσι.

Ο κ. Παζάρας χαρακτήρισε το ύφος  και το περιεχόμενο της επιστολής απαράδεκτο και σύστησε στον κ. δήμαρχο να κάνει προσυμβούλιο  πριν την αποστολή της επιστολής με όλους τους συμβούλους της παράταξής για να βρεθεί κοινή συνισταμένη. Σαν έργα πρότεινε την βελτίωση των αγροτικών δρόμων και την ασφαλτόστρωση –τσιμεντόστρωση των δρόμων που βρίσκονται μέσα στο σχέδιο της κάθε τοπικής κοινότητας και την συντήρηση τους  .

Ο κ. Παναγιώτου  δήλωσε θιγμένος από την πρόσκληση και παρέπεμψε στις προτάσεις πού είχε διατυπώσει κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 11/9/15. Στις 11/9/15 ο κ. Παναγιώτου είχε προτείνει 9 έργα: 1. Διαμόρφωση κοιμητηρίου Αγ. Άννας,2. Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον γηπέδου Αγ. Άννας,  3.Κατασκευή-βελτίωση αγροτικού δρόμου στην Κεράμεια -Φαράγγι Νηλέα,  4. Επισκευή –χαλικόστρωση δρόμων προς Αχλαδοπόταμο, 5.Βιολογικός Κερασιάς, 6. Αποπεράτωση δρόμου στους Παπάδες-Ξηροπόταμος, 7. Επισκευή-Χαλικόστρωση δρόμου προς Στράφους,  8.Επισκευή παιδικών χαρών και 9.Κατασκευή-Επισκευή –Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων δημοτικής ενότητας Νηλέως.  Δεν είχε όμως προσδιορίσει ποια έργα πρέπει να αντικατασταθούν
.
Ο  κ. Αρβανίτης  ισχυρίστηκε ότι διατύπωσε τις προτάσεις του στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 11/9/15.  Αναζητήσαμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 11/9/15 αλλά και των μετέπειτα  και δεν υπήρχαν συγκεκριμένες προτάσεις για έργα από τον κ. Αρβανίτη, μόνο κριτική για το ανεπαρκή ποσά που διατίθεται στην Βλαχιά.   Κατά την τοποθέτηση οκ  Αρβανίτης πρότεινε ότι η ενοποίηση  των  ομοειδών έργων όπως η ασφαλτοστρώσεις  και η ανάληψη από την Περιφέρεια του έργου  βελτίωση δρόμου  Πηλίου-Βλαχιάς. Πρότεινε η ΣΑΤΑ (219.000 ευρώ)  να πηγαίνει σε ένα λειτουργικό έργο αντί να κατατμήται σε μικρά  έργα ανά Τοπική Κοινότητα.

 Η κ. Στέφου ένοιωσε ότι εκβιάζεται συναισθηματικά με πρόσχημα τους προέδρους των ΤΚ και δεν έκανε καμία πρόταση για αλλαγές στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Οι κ. Γιαννιός Κων/νος,Δανέλης Ιωάννης,Χατζής Ανδρέας,Τάρλας Κυριάκος ,Βούλγαρης Αναστάσιος, Καντζούρας Ιωάννης, Μουργιάς Ιωάννης ,Ψαρρού Ελπίδα, και Φλώκου- Κωνσταντάκη Σοφία πού ήταν παρόντες δεν απέστειλαν γραπτώς ούτε εξέφρασαν προφορικώς στην συνεδρίαση  κάποια αντιπρόταση  για βελτίωση του τεχνικού  προγράμματος, απλώς το καταψήφισαν για άλλη μια φορά.

 Ο κ. Χαλιουλιας τόνισε ότι  το τεχνικό πρόγραμμα έχει φτιαχτεί σύμφωνα με την γνώμη προέδρων των τοπικών κοινοτήτων.

Τελειώνοντας ο κ. δήμαρχος  ζήτησε από τους συμβούλους να  ενσωματώσουν στο τεχνικό πρόγραμμα όποιες απόψεις υπάρχουν, για  να διευθετηθούν τώρα ώστε να ψηφιστεί το Τεχνικό πρόγραμμα.

Η έκκληση του δεν βρήκε καμία ανταπόκριση και το Τεχνικό Πρόγραμμα ξαναπορρίφθηκε από τους  κκ. Γιαννιός Κων/νος, Δανέλης Ιωάννης, Αρβανίτης Παναγιώτης, Χατζής Ανδρέας, Σκομπρής Νικόλαος, Τάρλας Κυριάκος , Βούλγαρης Αναστάσιος, Αλατζάς Ευάγγελος ,ΠαναγιώτουΚων/νος, Στεργίου Ιωάννης ,Στέφου Κυριακή , Καντζούρας Ιωάννης, Μουργιάς Ιωάννης , Ψαρρού Ελπίδα, Φλώκου- Κωνσταντάκη Σοφία και Παζάρας Βασίλειος.   Τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

  Θ Ε Μ Α : Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2016
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, έλαβα έγγραφο από τον κ. Δήμαρχο με ημερομηνία 1/10/2015 κι αίτημα την σύγκληση δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα την συζήτηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016.
  Το εν λόγω έγγραφο επίσης αναφέρει : «Η έγκριση του τεχνικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ,προκειμένου στη συνέχεια να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έτους 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο,σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1621Β /31-7-2015)
  Οι επιπτώσεις από καθυστερήσεις στην διαδικασία έγκρισης τουπροϋπολογισμού είναι η επιβολή παρακράτησης και μη απόδοσης μέρους ήτου συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου από τουςΚεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), με ότι αυτό συνεπάγεται σε βάρος της
  λειτουργίας του Δήμου και κατ΄ επέκταση των πολιτών».
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010 είχα τηνδυνατότητα να συγκαλέσω δημοτικό συμβούλιο μέσα σε έξη ημέρες από την υποβολή της αίτησης, παρ΄ όλα αυτά το έφερα στην σημερινή συνεδρίαση επειδή είναι ένα θέμα που έρχεται για Πέμπτη φορά στο δημοτικό συμβούλιο και επείγει η συζήτηση του.

  Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε:  «Επειδή το θέμα του τεχνικού προγράμματος άπτεται της έγκρισης του προϋπολογισμού είναι ένα ιδιαίτερο θέμα και δεν πρέπει να χάνουμε χρόνοπροκειμένου να προχωρήσουμε στην έγκριση του ή μη. Έχουμε καταβάλει τέσσερες άκαρπες προσπάθειες ,σήμερα είναι η πέμπτη κατά σειρά.
  Έχει προηγηθεί το έγγραφο που ανέφερε ο Πρόεδρος και η αποστολή του σε όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και κυρίως στα μέλη που δεν ψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα. Στο αποφασιστικό της 7/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπήςαναφέρεται ότι:
  «Α) Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν ενέκριναν το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 να καταθέσουν εγγράφως στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου τις προτάσεις τους (προσθήκες, αφαιρέσεις έργων κ.λ.π.)ή και να προτείνουν Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016, μέχρι την Τρίτη29/09/2015, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας και
  Β) Η παρούσα απόφαση, λόγω της κρισιμότητας του θέματος, να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
  Μετά από το έγγραφο αυτό καλούμεθα σήμερα και εισηγούμεθα την αρχική υποβολή που έχει κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή για το Τεχνικό Πρόγραμμα και ζητώ από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να μας πειαν υπάρχουν προτάσεις να συζητηθούν ,να ενσωματωθούν στο τεχνικό
  πρόγραμμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση και η έγκριση του.

  Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανέφερε την  υποβολή της αρίθμ. πρωτ. 10985/30-8-2015 επιστολής του δημοτικού συμβούλου κ. Σκομπρή Νικολάου,η οποία αναφέρει:
  «Παρόλο που από καμία διάταξη δεν προκύπτει η υποχρέωση μου να απαντώ γραπτώς σε αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπή, θα ήθελα να πω τα εξής:
  1)Θεωρώ ότι κάνετε λάθος ,όταν στην σελίδα 3 της απόφασης σας γράφετε:
  «Επειδή δεν έχουν υποβληθεί και συζητηθεί προτάσεις από τα μέλη του Δ.Σ κατά τις προαναφερόμενες συνεδριάσεις…»
  Θα σας θυμίσω και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε από τα πρακτικά(αποφάσεις 139 και 149/2015)των δύο προηγουμένων συνεδριάσεων ότι και πρόταση κατέθεσα και συγκεκριμένος υπήρξα)
  2)Όπως λοιπόν ανέφερα στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ και καλούμε γραπτώς ξανά να αναφέρω:« Ας δούμε δύο από τα τρία έργα που υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2016 για το Μαντούδι: 
  α) Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της οδού Κολοκοτρώνη (στο οποίο αντιστοιχεί ποσό 8.000 ευρώ).
  Η οδός Κολοκοτρώνη έχει μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο και εκκρεμούν συνδέσεις αρκετών οικιών (με πρόσοψη στην οδό) στο δίκτυο αποχέτευσης.
  Επίσης το ποσό των 8.000 ευρώ είναι πολύ μικρό για να καλύψει το κόστος της ασφαλτόστρωσης!
  β) Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου και διαπλάτυνση δρόμου στη θέση «σταυρός» (στο οποίο αντιστοιχεί ποσό 6.000 ευρώ). Η άποψή μου είναι ότι δεν χρειάζεται κανένα τοιχίο εκεί.
  3) Όπως είπα και στις δύο συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρώ αυτά τα έργα άχρηστα για το Μαντούδι, και πρότεινα:
  Τα δύο παραπάνω έργα να καταργηθούν και να γίνουν ΕΝΑ ΕΡΓΟ με ποσό 14.000 ευρώ.
  Το ένα αυτό έργο θα μπορούσε να είναι η αναμόρφωση των παιδικών χαρών, οι οποίες είναι σε τρισάθλια κατάσταση και παίζουν παιδιά τα καλοκαίρια ή να ασφαλτοστρωθεί το μέρος του δρόμου που βρίσκεται στην είσοδο του νέου δημοτικού σχολείου. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος περίπου 80
  μέτρα, ήταν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και υπάρχει έτοιμη μελέτη. Να προσθέσω ακόμα ότι ήδη έχει προβλεφθεί το έργο «κατασκευή τεχνικού πρόσβασης – εισόδου δημοτικού σχολείου» με ποσό 7.000 ευρώ. Επομένως με 21.000 ευρώ να γίνει ένα έργο και καλό».

  Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του:
  1. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
  2. Την αρίθμ. 7/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
  3. Τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:  Στεργίου Ιωάννης: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιπολίτευση του δήμου διατηρεί το δικαίωμα να έχει την δική της φιλοσοφία και τις δικές της θέσεις όσον αφορά την διοίκηση του δήμου αλλά και τις προοπτικές του.
  Πέρυσι ψηφίσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι τόσο του τεχνικού προγράμματος όσο και του προϋπολογισμού. Συνεπώς δεν είναι δεδομένο ότι η αντιπολίτευση δεν ψηφίζει.
  Η αντιπολίτευση έχει θεσμικό ρόλο, είναι εδώ για να ασκεί έλεγχο και  να κάνει προτάσεις. Και η δική μας παράταξη ως μείζονα αντιπολίτευση επιτελεί στο ακέραιο το ρόλο της, διότι και ο έλεγχος ο οποίος πρέπει να ασκηθεί ασκείται και σωρεία προτάσεων για την λειτουργία και την ανάπτυξη
  του δήμου έχουμε καταθέσει. Προτάσεις που στο σύνολό τους υποτιμήθηκαν και αγνοήθηκαν από τον κ. Δήμαρχο.
  Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν αγνοούμε την πραγματικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει περιέλθει η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αν το λέγαμε αυτό θα ήμασταν εκτός πραγματικότητας. Όμως σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα με τις όποιες
  συγκυρίες δεν πρέπει και δεν μπορεί καμία δημοτική αρχή να παραιτείται από τον αγώνα της διεκδίκησης.
  Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2016, έχουμε πει πολλές φορές αφού πολλές φορές έχει έρθει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και δεν έτυχε έγκρισης και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ότι πρόκειται για μία επαναδιατύπωση, μια αντιγραφή του περσινού τεχνικού προγράμματος.
  Όπως επίσης επισημάναμε και την έλλειψη αξιολόγησης του περσινού τεχνικού προγράμματος, που σημειωτέον κανένα έργο από τα ψηφισθέντα δεν εκτελέστηκε και η μη εκτέλεση κανενός έργου δεν ήταν λόγω έλλειψης χρημάτων αλλά λόγω ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας της δημοτικής
  σας αρχής.
  Ως δημοτική παράταξη καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα του 2016, διότι στον ένα χρόνο της θητείας σας δεν έχετε δείξει κανένα δείγμα υλοποίησης έργων που έχουν προταθεί τόσο από τις τοπικές κοινότητες όσο και από το δημοτικό συμβούλιο. Και το θέμα δεν είναι ότι δεν εκτελέστηκαν
  αλλά απεντάχθηκαν και έργα όπως το γήπεδο των Ροβιών, στη Τ.Κ. Σκεπαστής κάνατε μία πλατεία - τροποποιώντας την αρχική μελέτη που υπήρχε - που μόνο χρηστική δεν είναι και πρέπει πολύ σύντομα να δούμε την ανακατασκευή της προκειμένου το έργο να γίνει λειτουργικό για τους
  κατοίκους της τοπικής κοινότητας. Η αδιαφορία σας είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί το ενταγμένο έργο της αντιπυρικής προστασίας των δημοτικών δασών προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Δεν κάνατε καμία προσπάθεια για την ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της παραλίας Αγίας Άννας, μία ώριμη
  πρόταση που είχε υποβληθεί για χρηματοδότηση από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ένα έργο που το απαξιώσατε πλήρως στην επίσκεψη του κ. Περιφερειάρχη στο δήμο μας, ένα έργο που εμείς θεωρούμε πρώτης προτεραιότητας. Οι κοινωνικές δομές τελούν υπό κατάρρευση, η λειτουργία
  των παιδικών σταθμών Λίμνης και Μαντουδίου είναι αβέβαιη, στους εργαζόμενους του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα παρότι η οικονομική επιχορήγηση στο δήμο έχει αποδοθεί.
  Αυτά είναι ένα μικρό δείγμα των αρνητικών συνεπειών που έχει επιφέρει η  δημοτική σας αρχή.
  Δυστυχώς κ. Δήμαρχε στην πλέον του ενός έτους θητείας σας δεν μας έχετε πείσει ούτε για τις προθέσεις αλλά ούτε και για τους στόχους σας.
  Αυτό που εισπράττει καθημερινά η τοπική κοινωνία είναι η αναποτελεσματικότητα της δημοτικής αρχής και τα αδιέξοδα που έχετε δημιουργήσει στον τόπο και είναι απόρροια του τρόπου διοίκησης σας.

  Παζάρας Βασίλειος: Πριν μπω στο θέμα δεν μπορώ να μην σχολιάσω για το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ,που δεν είχε και απαρτία και μάλιστα συνέβη να απουσιάζει εκτός από την συμπολίτευση αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση και στην πρόταση του προέδρου να περιμένουμε δέκα λεπτά μήπως σχηματιστεί πλειοψηφία ,ενημερώθηκε το σώμα ότι τρία άτομα από την αξιωματική αντιπολίτευση ,ειδοποίησαν ότι λόγω εργασίας απουσιάζουν. Οι πληροφορίες μου αλλά και η σύμπτωση ,ας μου επιτραπεί να αμφιβάλω και θα πω και κάτι που ταιριάζει με την ιδεολογία την δική μου.  Αυτή η στάση της αντιπολίτευσης είναι ’’πορδή’’ εν ώρα μάχης. Και με το πέρδεσται δεν παράγουμε ούτε πολιτική ούτε έργο.
  Θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας, μπορεί να έρθει προς έγκριση, μία, δύο, τρεις και δεκατρείς φορές. Αρκεί να έρθει πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, του οποίου αποτελεί δομικό του στοιχείο.
  Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, επικαλούμενη και τη διεξαγωγή των εκλογών, ζήτησε από την κυβέρνηση, την παράταση της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού. Η έγκριση του τεχνικού προγράμματος έρχεται ως θέμα για τρίτη φορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έρθει δεκατρείς φορές. Προηγήθηκε του ερχομού του και επιστολή του κ. Δημάρχου, που απευθύνεται μονάχα σ’
  αυτούς που με την ψήφο τους δεν το ενέκριναν στα δύο προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια.
  Η επιστολή χαρακτηρίζεται, για το ύφος της και το περιεχόμενο, απαράδεκτη.
  Κύριε Δήμαρχε, να έχετε πάντα υπόψη σας, ότι δεν απευθύνεστε σε υπαλλήλους της εταιρείας σας.
  Κύριε Δήμαρχε, δεν έγιναν τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του τεχνικού προγράμματος, όπως λέτε στην επιστολή, τονίζοντας μάλιστα ότι η πρώτη συνεδρίασή του είχε απαρτία.
  Σας διαψεύδει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο φάκελο του θέματος που συζητάμε.
  Κύριε Δήμαρχε, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασής του παραβρίσκονται τουλάχιστον 14 δημοτικοί σύμβουλοι.  Μετά την διαπίστωση της ύπαρξης των 14 δημοτικών συμβούλων, αν αποχωρήσουν κάποιοι από αυτούς, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και συζητεί θέματα με παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους, λιγότερους και από 14.
  Όταν ήρθατε με καθυστέρηση κ. Δήμαρχε, βρεθήκαμε στην αίθουσα συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου, μονάχα 8 Δημοτικοί σύμβουλοι. Οι οκτώ Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν συνιστούν πλειοψηφία. Βέβαια πριν έρθετε, ήμασταν έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων περισσότεροι από 14. Η αργοπορία σας ήταν αυτή που ανάγκασε πολλούς να αποχωρήσουν,
  αφού διαπίστωσαν με τα αυτιά τους, ότι δεν απαντούσατε στις επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις του κ. Αντιδημάρχου.
  Εάν τα δεδομένα είναι όπως τα λέτε στην επιστολή, γιατί δεν συζητήθηκε η έγκρισή του, μιας και από τους οκτώ παρόντες δημοτικούς συμβούλους, οι περισσότεροι ήταν υποστηριχτές της έγκρισής του; Μήπως δεν θέλατε να περάσει η έγκρισή του, που δεν το πιστεύω, ή στην επιστολή εν αγνοία σας λέτε ψέματα.
  Δεν είναι του χαρακτήρα μου να αποκαλώ, όπως αποκάλεσε ένας κύριος που έχει μπόι και μουστάκι, έναν άλλο κύριο που τυγχάνει να είναι κοντότερος του και χωρίς μουστάκι.
  Πριν την επιστολή – έγγραφο κ. Δήμαρχε, να κάνατε προσυμβούλιο με όλους τους συμβούλους της παράταξής σας, όπως κάνατε και όταν ξεκινήσατε τη θητεία σας.
  Στο προσυμβούλιο θα δίνατε τις προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων και θα τους λέγατε να συντάξουν αυτοί το τεχνικό πρόγραμμα, αν δεν μπορούσατε να βρείτε μια κοινή συνισταμένη.
  Δεν το κάνατε όμως.
  Και δεν το κάνατε ούτε με τους δύο συναδέλφους της παράταξής σας, που το ψήφισαν και που είναι με την πλευρά των ανταρτών σε εισαγωγικά, μιας και υπέγραψαν τη γνωστή επιστολή των έντεκα.
  Θα μπορούσατε κ. Δήμαρχε να στείλετε επιστολή ή να παίρνατε τηλέφωνο στην αντιπολίτευση, ώστε να καταρτίζαμε από κοινού τεχνικό πρόγραμμα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, στη δημιουργία Δημοτικής εξουσίας άλλου ύφους και ήθους.
  Σας τα λέω αυτά κ. Δήμαρχε, γιατί εσείς στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, προς κατάπληξη των περισσότερων από εμάς, ομολογήσατε ότι δεν μπλεχτήκατε στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος και ότι αυτή ήταν έργο της τεχνικής υπηρεσίας, αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων.
  Αυτό αποτελεί πανελλαδική πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει Δήμαρχος στην Ελλάδα, που να μην βάζει την σφραγίδα του στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος.Μα κ. Δήμαρχε, με πρόγραμμα κατεβήκαμε όλες οι Δημοτικές παρατάξεις και διεκδικήσαμε τη Δημαρχία και το τεχνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της υλοποίησής του. Πως θα το υλοποιήσετε κ. Δήμαρχε, όταν λέτε ότι δεν μπλέκεστε στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος;  Τώρα για το προς έγκριση τεχνικό πρόγραμμα, ως προς το περιεχόμενό του, βλέπω πλιθιά και κεραμίδια, ριγμένα άτακτα στις σελίδες του. Είπα και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ότι όταν αυτό το πάρει κάποιος στα χέρια του και το διαβάσει, το μελετήσει με προσοχή, δεν θα μπορέσει να καταλήξει σε συμπέρασμα, για το που ρίχνει το βάρος η Δημοτική Αρχή. Από την πλευρά μας υποσχεθήκαμε προεκλογικά, ότι οι αγροτικοί δρόμοι θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε προσπελάσιμους καθ΄όλη την διάρκεια του έτους έτσι ώστε οι δημότες μας να εκτελούν ανεμπόδιστα τις αγροτικές τους εργασίες.
  Επίσης προτείνουμε την ασφαλτόστρωση –τσιμεντόστρωση των δρόμων που βρίσκονται μέσα στο σχέδιο της κάθε τοπικής κοινότητας και την συντήρηση τους  Αυτά τα δύο έργα θα βοηθήσουν και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να ανταποκριθεί έγκαιρα στην σύνταξη των απαραιτήτων μελετών γιατί οι δρόμοι αυτοί περιλαμβάνουν ομοειδείς εργασίες. Η θέση μου στο θέμα της έγκρισης του τεχνικού προγράμματος δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαι αντιπολίτευση και ως αντιπολίτευση  «υποχρεούμαι» να το καταψηφίσω ,ούτε έχει να κάνει και με την σχέση που
  έχω αναπτύξει με τον κ. Δήμαρχο και με σας.
  Έχει να κάνει με το ότι ενώ πέρασε πάνω από ένας χρόνος τα πεπραγμένα σας κ. Δήμαρχε κατά γενική ομολογία κρίνονται ανεπαρκή.  Γι αυτό άλλωστε δεν κάνατε κι απολογισμό για το τι υλοποιήσατε από το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015,αλλά προ πάντων έχει να κάνει η στάση μου και με την εξυπηρέτηση των δημοτών μας
  Ελπίζω κ. Δήμαρχε να απαλλαγείτε από τον εγωισμό που σας διακρίνει, πίστευα, νόμιζα, υπολόγιζα, αλλά όχι και τόσο, αλλά εσείς στη γκορτσιά έχετε το σύνορο και να συμβάλλετε στην κατάρτιση ενός νέου διαμορφωμένου τεχνικού προγράμματος, ώστε να τύχει της έγκρισης.
  Από τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει φανεί διάθεση συνεργασίας από πολλούς συμβούλους της παράταξής σας που ψήφισαν όχι. Το παρόν τεχνικό πρόγραμμα δεν θα το ψηφίσω.

  Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουρίκος Ηλίας και είπε: «Κύριε Δήμαρχε ,οι προτάσεις των δημοτικών συμβούλων που δεν είχαν ψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα στην 1η συνεδρίαση που έγινε  είναι καταγεγραμμένες όλες στα πρακτικά.
  Είχατε την δυνατότητα μέσα από αυτά τα πρακτικά αν είχατε καλή διάθεση να συμπεριλάβετε κάποια από αυτά τα έργα και να φέρετε τροποποιημένο το τεχνικό πρόγραμμα στην επόμενη συνεδρίαση ούτως ώστε να εγκριθεί και να μην είχαμε αυτά τα προβλήματα.
  Προφανώς δεν το κάνατε γιατί έχετε τους λόγους σας. Το τελευταίο τρίμηνο η κατάσταση στο Δήμο μας είναι εκρηκτική με τους συμβούλους της παράταξης μας. Θα κάνω έκλυση. Θα σας παρακαλέσω όλους να χαμηλώσουμε τους τόνους.
  Πρώτος κ. Δήμαρχε πρέπει να κάνετε ένα βήμα μπροστά εσείς και είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι θα κάνουν το ίδιο. Εγώ προσωπικά θα κάνω δύο βήματα πίσω αρκεί εσείς να κάνετε το πρώτο βήμα. Οι εγωισμοί και τα προσωπικά παιχνίδια δεν έχουν θέση στο Δήμο. Δεν έχουν θέση στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Αυτά μπορεί να τα κάνει ο καθένας μας στο σπίτι του, στην οικογένεια του ,στο μαγαζί του, στην επιχείρηση του, όχι εδώ μέσα. Κάνω έκλυση να κάνετε ένα βήμα μπροστά. Βάλτε μερικά από τα έργα που έχουν προταθεί και να είστε σίγουρος ότι κανείς δεν θα έχει αντίρρηση να ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός μας. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους συνδημότες μας οι οποίοι θέλουν να βλέπουν να παράγεται έργο αλλά δυστυχώς ή πραγματικότητα τους έχει απογοητεύσει.

  Παναγιώτου Κω/νος: Η επιστολή που μας εστάλη με έθιξε σαν προσωπικότητα ,γιατί κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει δικαίωμα είτε να ψηφίσει είτε να μην ψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα.
  Προτάσεις έχουν κατατεθεί και αναφέρονται στην 139 και 149/2015 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου.
  Συγκεκριμένες προτάσεις για την δημοτική ενότητα Νηλέως. Δεν λέω ότι δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιπες δημοτικές ενότητες απλά ξέρω τα προβλήματα της δημοτικής ενότητας που ζω.
  Δεν είδα καμία πρόθεση από τον Δήμαρχο να αλλάξει κάποια πράγματα. Ούτε το στοιχειώδες που ειπώθηκε από τους δημοτικούς συμβούλους ότι στο τεχνικό πρόγραμμα δεν έχουν συμπεριληφθεί το Σπαθάρι και τα Καλύβια .Ούτε καν μια κίνηση καλής θέλησης για να πω ότι θα το ψηφίσω.
  Δεν με αντιπροσωπεύει ως τεχνικό πρόγραμμα ,δεν έχει γίνει καμία αλλαγή και πάλι δεν θα το ψηφίσω.

  Αρβανίτης Παναγιώτης: Στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι ήμασταν συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι, Έχουν καταγραφεί στα πρακτικά και όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει και να τα δει. Δεν είμαστε ακραίοι απλά διατυπώσαμε την πρόταση μας. Είπαμε ότι είναι ανεπίτρεπτο να μένει εκτός τεχνικού προγράμματος το Σπαθάρι και να μην διατίθεται έστω και ένα ευρώ ,γιατί είναι έξω από το κλίμα του Καλλικράτη. Κανένα έργο στο Σπαθάρι δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε  έργο της ΔΕΥΑΜΛΑΑ γιατί το κάθε δημοτικό διαμέρισμα πρέπει να έχει συμμετοχή από την ΣΑΤΑ .Αν γίνουν έργα της ΔΕΥΑΜΛΑΑ στο Σπαθάρι ή αλλού δεν επηρεάζουν το τεχνικό πρόγραμμα.
  Θα αναφέρω και μια άλλη υποχρεωτική αλλαγή και θα την ονομάσω έτσι γιατί δεν είναι με το γράμμα του νόμου και αναφέρομαι στο γεγονός ότι επειδή είμαστε στον Καλλικράτη όλα τα ομοειδή έργα ,όπως κλασικό παράδειγμα οι τσιμεντοστρώσεις δεν πρέπει να είναι κατατμημένες. Δεν
  μπορούμε να πούμε δηλαδή τσιμεντόστρωση Στροφιλιάς, τσιμεντόστρωση Φαράκλας, τσιμεντόστρωση Προκόπι, πρέπει να είναι ένα ενιαίο έργο για να εγκριθεί από την Περιφέρεια.
  Ένα άλλο θέμα που θέσαμε είναι αυτό της Βλαχιάς με ποσό 5.000 ευρώ, σ΄ένα μέρος που πέφτουν βράχια από εκατό μέτρα ύψος ,ένα έργο της τάξης των 70.000 ευρώ ,να γίνει μια προσπάθεια να υλοποιηθεί η υπόσχεση που έδωσε ο Περιφερειάρχης να γίνει το έργο. Είμαστε τυχεροί που δεν
  έχουμε θρηνήσει θύματα.
  Όσο αφορά το Μαντούδι τα 8.000 ευρώ είναι λεφτά πεταμένα. Κάθε ποσό που βγαίνει από την ΣΑΤΑ των 219.000 ευρώ θα πρέπει να πηγαίνει σε ένα λειτουργικό έργο και να μην είναι ένα έργο απλώς για το έργο. Είναι απαραίτητο ανά τρίμηνο να γίνεται έλεγχος του τεχνικού προγράμματος ,ώστε ο κάθε πρόεδρος τοπικής κοινότητας να ξέρει πότε θα γίνουν έργα στο χωριό του. Αν γίνουν αλλαγές πιστεύω ότι θα υπερψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα. Θα μπορούσαν να γίνουν κι άλλα έργα όπως η περίπτωση διάνοιξης δρόμου στην Στροφυλιά και το Προκόπι που είναι εκτός σχεδίου πόλεως και αποτελεί αναπτυξιακό έργο.

  Χαλιούλιας Ιωάννης: Έχει ψηφιστεί στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΛΑΑ με ποσό 10.000 ευρώ για ένα έργο που θα γίνει σίγουρα. Έχω  μιλήσει με τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και δεν είχε καμία αντίρρηση.
  Έχουμε μιλήσει με όλους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και το τεχνικό πρόγραμμα έχει φτιαχτεί σύμφωνα με την γνώμη τους.

  Στέφου Κυριακή: Είναι η Πέμπτη φορά που έρχεται το τεχνικό πρόγραμμα για ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν θα απαντήσω σε αιχμές για εσκεμμένη απουσία της Αντιπολίτευσης ,γιατί ο καθένας μας έχει την οικογένεια του και μπορεί να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και να μην
  έρθει. Είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι αρκετά χρόνια στο Δήμο κι έχουμε αποδείξει ότι σεβόμαστε το ρόλο μας και το καθήκον μας.  Η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος όπως και η ψήφιση του
  προϋπολογισμού στον οποιονδήποτε Δήμο για μένα προσωπικά είναι πολιτική διαδικασία με πολιτικά μηνύματα.  Όταν το τεχνικό πρόγραμμα δε λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία
  τουλάχιστον της συμπολίτευσης σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Όχι αυτό καθ΄ αυτό στο τεχνικό πρόγραμμα αλλά στην σύμπνοια ,την ομόνοια ανάμεσα στα μέλη της παράταξης που έχει την ευθύνη διοίκησης του Δήμου.
  Το να εγκαλούνται οι σύμβουλοι για τις αποφάσεις τους αν είναι θετικοί ή αρνητικοί ,το να εκβιάζονται συναισθηματικά με πρόσχημα τους προέδρους και για έργα που δεν πρόκειται να γίνουν δεν είναι σωστό. Η πραγματικότητα είναι μία και την γνωρίζουν πλέον όλοι, είναι πλέον ορατή. Θα πρέπει να την δουν τα μέλη της παράταξης που κυβερνούν τον Δήμο και να αποφασίσουν για το καλό του Δήμου και με βάση τον όρκο που έδωσαν όταν ορκίστηκαν.
  Η όλη κατάσταση μου θυμίζει το παραμύθι ‘’τα καινούργια ρούχα του βασιλιά’’ .Όλοι έβλεπαν τι συμβαίνει κανείς δεν το έλεγε. Η πραγματικότητα κ. Δήμαρχε είναι αυτή ,ο βασιλιάς είναι γυμνός. Φροντίστε ή να τον ντύσετε ή να σταματήσετε να τον περιφέρετε.

  Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο στη συνέχεια και είπε:
  «Τα όσα λέχθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με το τεχνικό πρόγραμμα. Εκφράζουν ευσεβείς πόθους του καθενός .Παραποιημένα πράγματα που δεν έχουν σχέση με την λειτουργία του Δήμου. Όσον αφορά τις φορές που ήρθε για συζήτηση το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο είναι καταχωρημένα στα πρακτικά και ο καθένας μπορεί να τα βρει. Δεν πρόκειται να απαντήσω σε οτιδήποτε δεν είναι ουσιαστικό για την σημερινή συζήτηση. Παραμένω στην απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία αποφάσισε ,όπως υποχρεούται από το νόμο κι ελέγχει την διαδικασία υποβολής του τεχνικού προγράμματος.
  Ζήτησε από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να κάνουν τις προτάσεις τους ,να τις ενσωματώσει στο τεχνικό πρόγραμμα προκειμένου να ικανοποιηθούν και να ψηφιστεί. Δεν είναι θέμα του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως πολύ συγκεκριμένες είναι οι αρμοδιότητες του κορυφαίου οργάνου του Δήμου που είναι το δημοτικό συμβούλιο.
  Σας επισημαίνω ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον νόμο ,το τεχνικό πρόγραμμα που υποβάλλεται από την εκτελεστική επιτροπή να το διαμορφώσει όπως θέλει στην αίθουσα αυτή, να κάνει τις προτάσεις, τις προσθήκες ,τις αφαιρέσεις και να τελειώνει. Δεν δικαιούται ο Δήμαρχος να αναθεωρήσει το τεχνικό πρόγραμμα.
  Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να υπάρχει ο σημερινός Δήμαρχος, αλλά δυστυχώς για σας η θητεία των πέντε ετών ,εφ΄όσον ο θεός μας δίνει ζωή, επιβάλει να είμαστε συντροφιά. Εδώ θα είμαστε για τα υπόλοιπα συμπληρωμένα πέντε χρόνια και θα λειτουργήσουμε. Όποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί , να κάνει κάτι άλλο.
  Σ΄αυτό το σημερινό συμβούλιο θα πρέπει να αναφερθούν οι προτάσεις που ζητήθηκαν εγγράφως από την εκτελεστική επιτροπή ,να συμπεριληφθούν και να τελειώνει το θέμα. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα προσωπικά θα το σεβαστώ.
  Καλώ το δημοτικό συμβούλιο που συγκέντρωσε όλες τις προτάσεις των δημοτικών συμβούλων να τις συζητήσει και να γνωμοδοτήσει.
  Έχετε υπόψη σας ότι ως αιρετοί δεν είμαστε ανεξέλεγκτοι, σας υπενθυμίζω τις διατάξεις νόμου ότι οι αιρετοί διέπονται από τους κανονισμούς λειτουργίας κι εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
  Να ενσωματώσετε στο τεχνικό πρόγραμμα όποιες απόψεις υπάρχουν, να διευθετηθούν τώρα ώστε να ψηφιστεί.

  Κουκουρίκος Ηλίας : Είναι καταγεγραμμένες όλες οι προτάσεις των δημοτικών συμβούλων κι αυτό που κάνετε κ. Δήμαρχε είναι τρικ για να εκθέσετε όλους αυτούς που δεν έχουν ψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα. Ο Δήμος δεν είναι τρικ και κόλπα. Οι προτάσεις υπήρχαν. Έκανα προηγουμένως προσπάθεια να τα βρούμε ,αντίθετα εσείς με τον υβριστικό λόγο σας τα διαλύεται όλα. Κάνω πρόταση αν ένα μέρος των προτάσεων που υποβλήθηκαν ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχει κανείς που να έχει αντίρρηση νατο ψηφίσει;
  Θα πρωτοτυπήσω και θα ψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα και ξέρετε γιατί απλά για να μην δώσω σε κανέναν το άλλοθι να επικαλεστεί ότι κάποια συμμορία συμβούλων ,ή όπως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρισθεί , εμποδίζουν τον κ. Δήμαρχο να κάνει έργα στο Δήμο, μη ψηφίζοντας το τεχνικό
  πρόγραμμα. Δεν θα δώσω αυτή τη δυνατότητα κι αυτή τη χαρά.

  Αρβανίτης Παναγιώτης: Το όργανο που διοικεί το Δήμο είναι το δημοτικό συμβούλιο. Ότι λέγεται στο δημοτικό συμβούλιο πρέπει να παίρνεται σοβαρά υπόψη. Οι προτάσεις που έγιναν στο δημοτικό συμβούλιο είτε γραπτές είτε προφορικές είναι προτάσεις. Είναι καταγεγραμμένες στα πρακτικά και θεωρούνται προτάσεις και δεν χρειάζονται τελεσίγραφα.

  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Δέκα έξη ψήφοι -16- ,αρνητικοί ως προς την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 και συγκεκριμένα : Γιαννιός Κων/νος, Δανέλης Ιωάννης, Αρβανίτης Παναγιώτης, Χατζής Ανδρέας, Σκομπρής Νικόλαος, Τάρλας Κυριάκος , Βούλγαρης Αναστάσιος, Αλατζάς Ευάγγελος ,Παναγιώτου
  Κων/νος, Στεργίου Ιωάννης ,Στέφου Κυριακή , Καντζούρας Ιωάννης, Μουργιάς Ιωάννης , Ψαρρού Ελπίδα, Φλώκου- Κωνσταντάκη Σοφία, Παζάρας Βασίλειος,

  Επτά -7-ψήφοι, θετικοί ως προς την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος
  και συγκεκριμένα: Κατσούρας Δημήτριος ,Παληός Ευστράτιος ,Γεωργάκαινα Ελένη, Χαλιούλιας Ιωάννης, Κουτσουράς Σταύρος, ,Σεσοντή Μαρία, Κουκουρίκος Ηλίας
  Μία -1- ψήφος λευκό : Αλεξίου Δημήτριος

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
  Δεν εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας, οικονομικού έτους 2016.


  _________________________

   

  Πως κρίνεις την στάση των 9 σε ότι αφορά την συνεχιζόμενη καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου;


  Τo Tεχνικό Πρόγραμμα  2016 που απορίφθηκε

  Mars creative construct image from Blogs Just In


  Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

  Με τα μισά λεφτά των προκατόχων του αντιπροέδρων, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ, κ. Παληός

  Ο κ. Παληός
   
  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο μισθός του νέου προέδρου της ΔΕΥΑ, κ. Παληού ο οποίος  ανέρχεται στα 641 Ευρώ μηνιαίως μεικτά. Περίπου τα μισά από όσα έπαιρνα οι προηγούμενοι αντιπρόεδροι της ΔΕΥΑ. 
   Ο  κ. Λεοντής, πρώην πρόεδρος της Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) επι Ψαρρού,  αμοίβόταν με 1.756,8 Ευρώ το μήνα μικτά το 2011 που μειωθηκαν στα 1.581 ευρώ το 2012 με το μνημόνιο 2.  Ο κ. Δράκος (Δημ. σύμβουλος του κ. Ψαρρού)  που είχε οριστεί σαν απασχολούμενος με αμοιβή στην ΔΕΥΑ  το  2012 έπαιρνε  1.250 Ευρώ μηνιαίως μικτά. Παρόμοια ο κ. Δανέλης που πρόσφατα αποστάτησε από τον συνδυασμό Καλυβιώτη είχε οριστεί αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ με μισθό 1.250 Ευρώ μηνιαίως μικτά

  Η σχετική  απόφαση

   ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 7137 Οκτωβρίου 2015


  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
  (8)
  AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Αριθμ. 2170/128984
  Καθορισμός αποζημίωσης προέδρου του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας του Νομού Ευβοίας.
  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α/27−12−2010).
  3. Την πράξη 4 της 06−02−2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»(ΦΕΚ 24 Α΄).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄)
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191Α΄): Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2839/2000.
  6. Του άρθρου πρώτου υποπαρ. Γ1.5 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−11−2012): Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016− Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Στρατηγικής 2013−2016.
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3833/2010 (Φ.Ε.Κ 40/Α΄/15.03.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
  8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3845/2010 (Φ.Ε.Κ 65/Α΄/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
  9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3.α του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ 40/Α΄/29.02.2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής  του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012»
  10. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων»
  11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005).
  12. Τις αριθμ. 9/2015 και 11/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης −Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας του Νομού Ευβοίας, αποφασίζουμε:

  Καθορίζουμε ως αποζημίωση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Παληό Εστράτιο του Κυριάκου με ΑΔΤ ΑΕ 981670 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στην Επιχείρησηίση με το 50% των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Δημάρχου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας μειωμένη κατά 50%, δηλαδή στο ποσό των 641,25 ευρώ μεικτά ανά μήνα, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την αποζημίωση που θα λαμβάνει ο Δήμαρχος κάθε φορά.
  Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 15.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 61.01.002
  για το τρέχον έτος για την οποία έχει εγγραφεί η ανάλογη πίστωση στο προϋπολογισμό της Επιχείρησης καιανάλογα θα είναι τα επόμενα έτη .

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Χαλκίδα, 24 Σεπτεμβρίου 2015

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ


  Διαβάστε επίσης


  Με μισθό προέδρου απεχώρησε ο Δράκος από την ΔΕΥΑ


  Άμμισθος ο Γιαννιός, με μισθό ο Δανέλης σαν αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ