Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Νέα ΚΥΑ για ταχεία περιβαλλοντική αδειοδότηση Πράσινων Σημείων

Τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 171914/2013 ΚΥΑ με θέμα τις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4», από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σ.Φάμελλο, με στόχο αφενός την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τα Πράσινα Σημεία και αφετέρου την παροχή ενός ακόμα θεσμικού εργαλείου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία συλλογής στην πηγή πολλών ρευμάτων αποβλήτων.

Σε συνδυασμό με το άρθρο 137 του νόμου 4416/2017, η συγκεκριμένη τροποποίηση παρέχει επιπλέον την δυνατότητα στους ΟΤΑ να αναπτύξουν τη διαλογή στην πηγή, να σχεδιάσουν και να χωροθετήσουν Πράσινα Σημεία και να διαχειρίζονται τα υλικά που συγκεντρώνονται σε αυτά.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι ΟΤΑ μπορούν πλέον να εμπορεύονται τα υλικά που ανακτούν από τα Πράσινα Σημεία μειώνοντας αντίστοιχα τα τέλη καθαριότητας των Δήμων.

Επιπλέον, διευκολύνεται η αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων για τους δήμους, αλλά και η ένταξή τους στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που συνεπάγεται γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων και κατασκευή περιβαλλοντικών υποδομών σε κάθε ΟΤΑ της χώρας.

Τέλος, ενισχύεται η κυκλική οικονομία, αλλά και η κοινωνική οικονομία, εφόσον επιτρέπει και αξιοποιεί τη συνεργασία των ΟΤΑ με ΚΟΙΝΣΕΠ και την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

H Υπουργική Απόφαση

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ενέκρινε την εκτέλεση εργασιών για την προστασία των ψηφιδωτών της Παναγίτσας στην Λίμνη


Εικ. 1. Παλαιοχριστιανικό κτίσμα. Ψηφιδωτό του δαπέδου της αίθουσας Μ (ΠΑΕ 1960, πιν. 262α)

Εικ. 2. Παλαιοχριστιανικό κτίσμα. Ψηφιδωτό του δαπέδου του δωματίου Γ (ΠΑΕ 1960, πιν. 263α Αρχείο Αρχ. Ετ.).

Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ενέκρινε την εκτέλεση άμεσων σωστικών μέτρων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ψηφιδωτών του κηρυγμένου μνημείου (Υ.Α. 153249/6217π.έ./10- 4-1958 – Φ.Ε.Κ. 121/Β΄/29-4-1958) της παλαιοχριστιανικής βασιλικής Λίμνης, νυν υπό τον νεώτερο Ι. Ν. Παναγίτσας ή Ζωοδόχου Πηγής, στην Δ.Κ. Λίμνης της Δ.Ε. Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Π.Ε. Ευβοίας. Το 1960 ο Mαν. Xατζηδάκης ανέσκαψε τμήμα παλαιοχριστιανικού κτίσματος στη θέση του εκκλησιδίου της Zωοδόχου Πηγής, του λεγομένου "Παναγίτσα". Προ της ανασκαφής της Eταιρείας είχε διαπιστωθεί ότι το ψηφιδωτό δάπεδο του εκκλησιδίου ανήκε σε παλαιότερο κτίσμα με αψίδα. Tο κτίριο αυτό αναφέρει ο Γ. A. Σωτηρίου (1929) ως βασιλική, άποψη με την οποία δεν συμφωνεί ο ανασκαφέας. H ανασκαφή αποκάλυψε έξι δωμάτια, στο ένα εκ των οποίων ανήκει η αψίδα, και δύο χώρους άγνωστου χαρακτήρα. Tα πέντε από τα δωμάτια έχουν ψηφιδωτό δάπεδο με παραστάσεις ιχθύων, οκτάφυλλου ρόδου, κισσού και άλλων θεμάτων (Εικ. 1, 2). Tα ψηφιδωτά χρονολογήθηκαν στο τέλος του 5ου-αρχές του 6ου αι. μ.X. Bρέθηκαν επίσης τμήματα κιόνων, αμφικιονίσκος παραθύρου, τμήματα θωρακίων και κιονίσκων, κιονόκρανο, επίθημα παραστάδας.Στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης έχει βρεθεί κεραμεική που χρονολογείται από τη νεολιθική έως τη μεσαιωνική εποχή. Στη θέση Φασούλα αποκαλύφθηκε θαλαμοειδής τάφος υστεροελλαδικής περιόδου.


Bιβλιογραφία
Ανασκαφική έκθεση
 • M. Xατζηδάκης, Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (1960) 324-328.
Άλλες αναφορές
 • Γ. A. Σωτηρίου, Αι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Ελλάδος, Aρχαιολογική Eφημερίς (1929) 165.
 • L. H. Sackett, V. Hankey, R. J. Howell, T. W. Jacobsen, M. R. Popham, Prehistoric Euboea: Contributions toward a survey, Annual of the British School at Athens 61 (1966) 49-51, αρ. 21-24.
 • Στ. Πελεκανίδης, Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Eλλάδος. I Nησιωτική Eλλάς (1974) 104-105.
 • J. Koder, F. Hild, Tabula Imperii Byzantini 1, Hellas und Thessalia (1976) 203.
 • J. P. Sodini, Bulletin de Correspondance Hellenique 94 (1979) 714.
Σεπτέμβριος 2005


Αλλάζει ο τρόπος έγκρισης ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Με τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ», εφεξής αρμόδιο για την παραπομπή ζητημάτων μείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σημασίας στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που επιλαμβάνεται της αίτησης ανάκλησης.

Μέχρι σήμερα αρμόδιο να παραπέμψει υπόθεση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που επιλαμβανόταν της υπόθεσης. Στη συνέχεια, η Ολομέλεια έκφερε γνώμη για την υπόθεση και την ανέπεμπε στο Κλιμάκιο για περαιτέρω εξέταση. Ωστόσο η γνώμη της Ολομέλειας ήταν υποχρεωτική για το κλιμάκιο.

Με τη ρύθμιση αυτή, στην περίπτωση που επίτροποι διαφωνούν με την έγκριση ενταλμάτων πληρωμής συμβασιούχων και τα παραπέμπουν αθεώρητα στους δήμους, πλέον η αίτηση ανάκλησης της απόφασης θα ακολουθεί την εξής διαδρομή: Τμήμα, Ολομέλεια (εφόσον χρειαστεί) και επιστροφή στο Τμήμα το οποίο είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τη γνώμη της Ολομέλειας και να εκδώσει την τελική απόφαση.

Τροπολογία

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Με τον επαναπατρισμό της Αφροδίτης της Μήλου θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Σεπτέμβρη πού θα γίνει την άλλη Πέμπτη
Η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σεπτέμβρη  θα γίνει στην  Λίμνη, την Πέμπτη 28η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 19.00, για να λάβει αποφάσεισ για τα πιο κάτω θέματα:1.Έγκριση τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας για το έτος 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος )

2.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων ,Περιουσίας και Ταμείου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας με θέμα «Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνιακών επιδομάτων» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος – Πληροφορίες:Aρμόδιος υπάλληλος η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

3.Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας με Κωδικό ΟΠΣ 5008052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος – Πληροφορίες:Aρμόδιος υπάλληλος η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

4.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας με Κωδικό ΟΠΣ 5008052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Δήμαρχος – Πληροφορίες: Aρμόδιος υπάλληλος η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

5.Διαγραφές οφειλών τροφείων δημοτικού παιδικού σταθμού Μαντουδίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Δήμαρχος – Πληροφορίες: Aρμόδιος υπάλληλος η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

6.Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συνεργασία με την Εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε»(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος –Πληροφορίες: Aρμόδιος υπάλληλος ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας )

7.Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Δήμαρχος –Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας )

8.Κατανομή πίστωσης (Γ΄ Κατανομή έτους 2017) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

9.Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

10.Αίτηση κας Σιγκούνα Μαρία του Παναγιώτη περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

11.Έγγραφο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε με θέμα: «Χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

12.Έγγραφο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (αρ. πρωτ. 2162/22-6-2017) με θέμα «Συγκέντρωση υπογραφών για την διεκδίκηση του επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής ΑνδρέαςΕκστρατεία επαναπατρισμού της Αφροδίτης της Μήλου, ενός από τα διασημότερα αγάλματα στον κόσμο, που εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, αρχίζει από τον Ιούνιο ο δήμος Μήλου, με στόχο τη συγκέντρωση 1.000.000 υπογραφών, οι οποίες είναι βασικό «προαπαιτούμενο» για να συζητηθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Η νέα διοίκηση του Εναέριου

«ΕΝA ΕΡΙΟΣ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
e- mail: pilienaerios@gmail.com
Τηλ. Επικοιν. :6973875431
Πήλι 18/9/17
Δελτίο Τύπου

Μετά τις εκλογές του Συλλόγου μας στις 16/9, εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη:

Για τη πενταμελή Διοίκηση
1)Μπατσακούτσας Γ. Χρήστος
2)Τερτίπης Β. Μιχάλης
3)Σελεβάκος Ν. Γιάννης
4)Σακλάρας Α. Μάριος
5)Τσιμιλιώτης Γ. Νίκος

Αναπληρωματικά μέλη
1)Σαρμάς Ευάγγελος
2)Μαρίνου Άννα

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1)Γεωργακάκης Γιώργος
2)Μπατσακούτσας Λευτέρης

Κατόπιν συνεδρίασης της Διοίκησης , ανέλαβαν μετά από ψηφοφορία τις παρακάτω ευθύνες οι εξής:
Πρόεδρος: Τερτίπης Μιχάλης,
Αντιπρόεδρος: Σακλάρας Μάριος
Γραμματέας: Τσιμιλιώτης Νίκος
Αναπλ. Γραμματέας: Σελεβάκος Γιάννης
Ταμίας: Μπατσακούτσας Χρήστος
Επίσης σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση έγινε μια αναγνωριστική κουβέντα των νέων μελών της Διοίκησης και αποφασίστηκε καταρχήν η εύρεση νέου χώρου συνεδριάσεων και εγκατάστασης της βιβλιοθήκης καθώς και των λοιπών υλικών του Συλλόγου, όπως επίσης τις προτεραιότητες που θα ακολουθήσουν τη δράση του Συλλόγου σε αυτή τη διετή θητεία της Διοικήσεως.
Τέλος, καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου καθώς και τους κατοίκους του Πηλίου να είναι δίπλα στην νέα προσπάθεια δράσης του και να συμβάλουν τόσο με την πρακτική εθελοντική δουλειά όσο και με την καλοπροαίρετη κριτική τους. Για την Τοπική αλλά και την Κεντρική Διοίκηση καθώς και τους λοιπούς όμορους συλλόγους και οργανισμούς ελπίζουμε σε μια ειλικρινή συνεργασία για την επίλυση των τοπικών καθημερινών ή και χρόνιων προβλημάτων αλλά και στην από κοινού προσπάθεια ανάδειξης της Ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης και τη δημιουργία νέων ηθών και ποιοτικής κουλτούρας του τόπου που με τόση θέρμη στηρίζουμε και αγαπάμε.

Η νέα Διοίκηση του Συλλόγου.

Η οικία της Λέλας Καραγιάννη ανοίγει τις πόρτες της. Με εκπαιδευτικές δράσεις για τη νέα γενιά θα τιμήσει τη μνήμη της ο Δήμος μας


Από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Μνημόσυνο στη μνήμη της ηρωίδας της Αντίστασης Λέλας Καραγιάννη, που εκτελέστηκε το 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, τελεί ο δήμος Αθηναίων, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016, στον Πεζόδρομο της οδού Τοσίτσα, σην Αθήνα στο σημείο που βρίσκεται η προτομή της ηρωΐδας. (EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ)ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα – «ΑΜΠΕ»). Η γειτονιά της πλατείας Αμερικής στη συμβολή των οδών Λέλας Καραγιάννη και Σταυροπούλου στην Αθήνα, ξαναπαίρνει ζωή. Η οικία της αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης και αρχηγού της αντιναζιστικής οργάνωσης «Μπουμπουλίνα», Λέλας Καραγιάννη, τον Οκτώβριο ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχτεί τους κατοίκους της πλατείας Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας. Να «φωτίσει» τη ζωή, τη γειτονιά και να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους από όπου κι αν προέρχονται.

Οπως τονίζει στο «ΑΜΠΕ» ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, αντιδήμαρχος Προσφύγων, Μεταναστών και Δημοτικής Αποκέντρωσης του Δήμου Αθηναίων «υπήρξε μια συζήτηση για το αν είναι συμβατό να χρησιμοποιηθεί η οικία της Λέλας Καραγιάννη με αυτόν τον τρόπο. Η απάντηση όμως είναι ξεκάθαρη. Το 2017 όταν από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του κάποιος μπορεί να κάνει τα πάντα, το να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να εξοικειωθεί δεν μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό ακόμη και σε ένα μνημείο τέτοιου τύπου».

Εξάλλου, συμπληρώνει «όλοι οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν την περίοδο της Κατοχής αγωνίστηκαν για να μπορούμε να έχουμε γειτονιές ελεύθερες και να προσαρμοζόμαστε στην καθημερινότητά μας και στην πραγματικότητα. Δεν παραχωρούμε τον χώρο, αλλά παραχωρούμε την χρήση του και με αφορμή αυτήν τη διαδικασία θα μπορέσουν κι οι τοπικές οργανώσεις, συλλογικότητες να προτείνουν δραστηριότητες μέσα σε αυτό το κτίριο. Εχουμε τον δρόμο ανοιχτό για οποιαδήποτε πρόταση για δράση των πολιτών σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του δήμου Αθηναίων, ώστε να ενταχθεί το κτίριο στη ζωή της γειτονιάς».

Οπως διευκρινίζει ο κ. Παπαγιαννάκης, «για το συγκεκριμένο κτίριο υπήρξε μια πρόταση έπειτα από μια δωρεά της Microsoft για να γίνονται μαθήματα υπολογιστών. Υπολογίζεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου θα είναι όλα έτοιμα. Βασικό μας στόχος πάντως είναι να δοθεί μια ευκαιρία πρόσβασης σε τέτοια εργαλεία στην γειτονιά και να αποτελέσουν και μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων».

«Πρόκειται για μια συλλογική δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω τις συλλογικότητες και τις ομάδες πολιτών της περιοχής που έφεραν προτάσεις για την υπόλοιπη αναβάθμιση του χώρου εκτός των τριών αιθουσών όπου αποφασίστηκε να εξυπηρετούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες», δηλώνει η Ελένη Ζωντήρου, πρόεδρος της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.

«Το σημαντικό θέμα για εμάς είναι ότι ένα μεγάλο έργο, ένας πολιτιστικός χώρος κατεβαίνει στη γειτονιά, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, σε μια γειτονιά που έχει υποστεί αρκετούς κραδασμούς και υποβαθμίσεις. Με αυτήν την πρωτοβουλία του δήμου η περιοχή παίρνει ζωή, δίνουμε το βήμα στους περίοικους να δράσουν, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να οικειοποιηθούν τον χώρο. Ανοίγουμε τις πόρτες στα νέα παιδιά, στους μαθητές αλλά και στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας» υπογραμμίζει η κ. Ζωντήρου και τονίζει ότι βασικός σκοπός είναι να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης ανταλλαγής πολιτισμών, απόψεων και ιδεών των ανθρώπων, όσο διαφορετικοί κι αν είναι μεταξύ τους.

Για τη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης μίλησε και ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης, επικεφαλής της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων. «Η αξιοποίηση της οικίας της Λέλας Καραγιάννη είναι ένα τρίτο βήμα στο θέμα της ψηφιακής εκπαίδευσης που ξεκίνησε με το innovanthens στην Τεχνόπολη, τα ανοιχτά σχολεία. Τώρα κατεβήκαμε στη γειτονιά και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη γειτονιά της Αθήνας στην οποία κατοικούν Ελληνες, πρόσφυγες, μετανάστες. Θα ανοίξουμε τις πόρτες ενός κτιρίου για χρήση όπου θα εγκατασταθεί ο ανάλογος εξοπλισμός για να μπορεί να γίνουν μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης, καθώς θα δημιουργηθεί ένα εργαστήρι για τρισδιάστατη εκτύπωση, web design», λέει ο κ. Χαμπίδης και προσθέτει: «Στους στόχους μας είναι να υπάρξει η ενσωμάτωση όλων των κατοίκων της περιοχής αλλά επιδιώκουμε και να αναδειχθούν άνθρωποι με ψηφιακές δεξιότητες, να μυηθούν στον ψηφιακό κόσμο. Εξάλλου όταν αυξάνεις την ευαισθησία των ανθρώπων, στα ψηφιακά μέσα τους δίνεις ευκαιρίες, αυξάνεις και την τριβή τους με όλα αυτά τα μέσα». Η υποστήριξη του έργου γίνεται με δωρεά και χορηγία της εταιρείας Microsoft, η οποία ανέθεσε στην Social Innov (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) την υλοποίηση του έργου, καθώς εξειδικεύεται στην εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Και στην γενέτειρά της

Την πρόθεση και τα σχέδιά του για αντίστοιχη πρωτοβουλία εκφράζει κι ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας, γενέτειρα της Λέλας Καραγιάννη.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας, Χρήστος Καλυβιώτης, «στις προθέσεις μας είναι να τιμήσουμε τη μνήμη της μεγάλης αγωνίστριας με εκπαιδευτικές δράσεις για τη νέα γενιά και να δημιουργήσουμε ένα κέντρο εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων κατόπιν συνεννόησης και με την συγκατάθεση και συναίνεση της εγγονής τής Λέλας Καραγιάννη».


Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Εμμένει στην στείρα άρνηση η παράταξη Στεργίου, καταψηφίζει το προϋπολογισμό του 2018 στην Οικονομική Επιτροπή

Από το Πρακτικό 13/31-8-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : «Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έτους 2018».

Κύριοι Σύμβουλοι,
Θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 63 & 266 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 4 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013 η εκτελεστική επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την
προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των
υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και
εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική
επιτροπή και έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 77 & 78 του Ν.4172/2013 ορίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού από τα συλλογικά όργανα των δήμων και περιφερειών και την υποχρέωση αυτών ενσωμάτωσης αυτού, από την οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, προβλέπονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε τυχόν περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που τάσσονται.


Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν
την σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν
αποφανθεί, τότε η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τις προτάσεις της, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.
21602/7-7-2017 έγγραφο ΥΠ.Δ.Α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού των ΟΤΑ.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή:
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του
προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013: «Η Εκτελεστική
Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο
κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση τους για όποιες
αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 5/2017 απόφαση
για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Μετά τον έλεγχο από το Υπουργείο Εσωτερικών θα τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για
έγκριση.

Το λόγο έλαβε το μέλος της Ο.Ε. κ. Κουτσουράς Σταύρος, και είπε : Εγώ θέλω να κάνω την εξής
τοποθέτηση. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο θα πρέπει να
υποβληθεί μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώστε να μπει στην βάση δεδομένων του οικονομικού
παρατηρητηρίου και να μας κάνει τις παρατηρήσεις του για να το διορθώσουμε.
Τεχνικά τουλάχιστον, όπως μας τον ανέλυσαν οι υπηρεσίες εδώ, ο κ. Γεραλής και ο κ. Καραδήμος,
φαίνεται ότι είναι και ισοσκελισμένος και αποθεματικά έχει. Εν πρώτοις λοιπόν δεν φαίνεται να έχει
κάποιο πρόβλημα. Παρότι όμως είναι κατά παρέκκλιση, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε ολοκληρωμένο
το τεχνικό πρόγραμμα για να έχουμε ακριβή ποσά.
Ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο μπαίνοντας στο δεύτερο σκέλος που είναι το ρεαλιστικό κομμάτι του
σχεδίου του προϋπολογισμού, ότι ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα. Δεν
έχει περάσει από τη διαδικασία της διαβούλευσης, που σημαίνει ότι μπορεί μέσα από τη διαδικασία
που θα τηρηθεί να έχουμε διαφοροποιήσεις.
Κατά συνέπεια στο ρεαλιστικό του κομμάτι δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη.
Παρόλα αυτά όμως, εγώ θα ψηφίσω το Σχέδιο του προϋπολογισμού με επιφύλαξη, για τους λόγους
που προανέφερα.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Καλυβιώτης, και είπε : Να σας ενημερώσω, αν
δεν το ξέρετε, ή δεν το διαβάσατε, ότι δεν έχει συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γιατί
δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι φορείς για την συγκρότησή της.
Επίσης μετά από ερώτημα που τέθηκε από το Δήμο με το αριθμ. πρωτ. 6012/26-6-2017 έγγραφο στο
αρμόδιο γραφείο του ΥΠ.Δ.Α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού των ΟΤΑ , μας
απεστάλει το αριθμ. πρωτ. 21602/7-7-2017 έγγραφο του το οποίο έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ.
6729/18-7-2017 και σύμφωνα με το οποίο η μη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης δεν επηρεάζει την διαδικασία κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού η
οποία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας χωρίς τη συμμετοχή
αυτής.
Το λόγο έλαβε το μέλος της Ο.Ε. κ. Αρβανίτης Παναγιώτης, ο οποίος δήλωσε ότι θα
καταθέσει επιστολή την οποία διαβάζει :
-------------------------------------------------------------------------------------
«Λοιπόν για τρίτη χρονιά παρακολουθούμε τον Δήμαρχο να μην θέλει να έχει την ψήφιση του
τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού εντός των προθεσμιών.
Για τρίτη χρονιά θα επαναλάβω, την μεθοδευμένη λασπολογία και ρίψη ευθυνών στους δημοτικούς
συμβούλους πιστεύοντας ότι θα πείσει τον ελεγκτή νομιμότητας να μας τιμωρήσει. Ο δήμαρχος
καθυστερεί την έναρξη διαδικασιών για σύνταξη τεχνικού προγράμματος, για αυτό και ο πρόεδρος
του δημοτικού Συμβουλίου απέστειλε έγγραφο, διότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/52435/ΔΠΓΚ 7-7-
2018 Υπουργείου Οικονομικών της Διεύθυνση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, τα σχέδια των
ενοποιημένων προϋπολογισμών των δήμων, των περιφερειών, και των εποπτευομένων νομικών
προσώπων ΟΤΑ, καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ πρέπει να
αποσταλούν το αργότερο μέχρι 31/8/2017 στην Διεύθυνση προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης(ΔΠΓΚ) του ΓΛΚ.
Επίσης στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι η μη τήρηση των αρχών κατά την κατάρτιση και εκτέλεση
του προϋπολογισμού, συνιστά ουσιώδη παράβαση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Υπενθυμίζω το
άρθρο 72 του ν. 3852/2010 που ορίζεται ότι : H οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, και συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2658/28-7-2017 Άρθρο 2 παρ.4 Για τις διαδικασίες διαβούλευσης ,τη σύνταξη
του προσχεδίου και του σχεδίου του Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και δημοσίευση του,
μετά των αντίστοιχων προβλεπόμενων προθεσμιών εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης
αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η
ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη
δυνατότητα χρηματοδότησης του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ.
Ενώ το άρθρο 63 του ν.3852/2010 λέει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή Καταρτίζει και εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Πώς είναι δυνατόν σήμερα να ψηφίσουμε σχέδιο προϋπολογισμού, αφού καμία συμμετοχή δεν
έχουμε στην κατάρτιση και ούτε είναι δυνατόν τελευταία ώρα να κάνουμε αλλαγές.
Εγώ αλλά, και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι έστειλαν έγγραφα που ζητούσαμε το αυτονόητο, να
έχουν ενημέρωση για τις προτάσεις των προέδρων, και περί των οικονομικών στοιχείων.
Όμως, επειδή τα έγγραφα αυτά, ως συνήθως δεν λήφθηκαν υπόψη από τον κύριο Δήμαρχο, επειδή
δεν έχουν γίνει οι ενέργειες για καταλογισμό προστίμων στον Δήμαρχο, που λόγω υπαιτιότητας του
υπεβλήθηκαν στον Δήμο , επειδή η εκτελεστική επιτροπή δεν μας έχει κάνει καμία ενημέρωση, επειδή
οι ανάγκες έργων έχουν εκ των πραγμάτων κάποια απόκλιση από αυτές του 2017, επειδή δε
συμφωνούμε με τη fast – track διαδικασία ανάρτησης των σχεδίων Π/Υ και τεχνικού προγράμματος .
Ψηφίζω και προτείνω και στα άλλα μέλη

Να εγκρίνουμε υπό πίεση για ανάρτηση το σχέδιο προϋπολογισμού μόνο και μόνο ώστε να είμαστε
σύμφωνοι με το έγγραφο του κυρίου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την τήρηση των
προθεσμιών.».
-------------------------------------------------------------------------------------
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Καλυβιώτης, και είπε : Ο κ. Αρβανίτης με τα όσα
κατέθεσε, για άλλη μία φορά επιβεβαιώνει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η γνωστή
αντιπολιτευτική τακτική του και η συμπεριφορά του, μετά την παραίτησή του από αντιδήμαρχος
είναι καταχωρημένη σε έγγραφα και για τις παράνομες πράξεις και παραλήψεις του, θα αποφανθούν
τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και η Δικαιοσύνη.

Το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Ιωάννης Καντζούρας, και είπε : Και εγώ θα
καταθέσω αυτό το χαρτί εδώ στα πρακτικά, και θα το αναγνώσω:
------------------------------------------------------------------------------------------
«Το άρθρο 63 του Καλλικρατικού νόμου λέει ότι η οικονομική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται
στο δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του.
Θα αναφέρω το υπ’ αριθμ. 7616/11-8-2017 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με το
οποίο ζητά ενημέρωση όλων των συμβούλων και συνεργασία από την Εκτελεστική Επιτροπή για τη
σύνταξη ενός κοινά αποδεκτού τεχνικού προγράμματος. μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση δεν
υπήρξε και η εκτελεστική επιτροπή δεν δείχνει να έχει διάθεση για συνεργασία αλλά και ούτε να
εκτελέσει σωστά τα καθήκοντα της παρότι οι υπηρεσίες εργάστηκαν σωστά.
Όλα αυτά δείχνουν το σκοπό του δημάρχου που και για φέτος επιλέγει την τακτική της απαξίωσης
του ρόλου των Δημοτικών Συμβούλων.
Ο προϋπολογισμός μας δόθηκε το τελευταίο λεπτό, ενώ έπρεπε να μας είχε δοθεί τουλάχιστον δύο
ημέρες πριν.
Εμείς ως αντιπολίτευση διαφωνούμε ριζικά με αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις που εφαρμόζει ο
κύριος Δήμαρχος.
Να θυμίσω ότι η παράταξή μας είναι αντιπολίτευση και υποχρεούται να προστατεύει τον Δήμο από
τέτοιου είδους επικίνδυνες μεθοδεύσεις και διοίκηση από την μειοψηφία. Δεν εγκρίνω
προϋπολογισμούς και τεχνικά σχέδια του ποδαριού. Ευχαριστώ.».
------------------------------------------------------------------------------------------
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Καλυβιώτης, και είπε : Καταθέτει λοιπόν
έγγραφο και ο κ. Καντζούρας.
Και εγώ θα συμπληρώσω, ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, η ίδια κατάσταση με του κ.Αρβανίτη.


Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και της διευκρινιστικής ΚΥΑ 25595/26-7-2017
των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 21602/7-7-2017 έγγραφο του ΥΠ.Δ.Α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και
Προϋπολογισμού των ΟΤΑ το οποίο έλαβε από το Δήμο αριθμ.πρωτ. 6729/18-7-2017
5. Την αριθμ. 5/2017 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής.
Και με ψήφους τέσσερις (4) υπέρ (Χ. Καλυβιώτης, Πρόεδρος, Στ. Κουτσουράς μέλος, Η.
Κουκουρίκος μέλος, Π. Αρβανίτης μέλος) και δύο (2) κατά (Ι. Καντζούρας Αντιπρόεδρο, Ι.
Μουργιάς μέλος)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έτους
2018, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά είναι :
10 θέσεις μεσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ προσπαθεί να καλύψει η ΔΕΥΑ

Το ΔΣ της ΔΕΥΑ αποφάσισε να διερευνήσει εάν µπορεί να υποβάλει αίτηση στον ΟΑΕ∆ για την ένταξη στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα και επιχειρήσεων ∆ήµων και Περιφερειών, ηλικίας 55-67 ετών για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του ∆ηµοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη 10 θέσεων µε τις εξής ειδικότητες.
2 οδηγοί, 1 Συντηρητής Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 1 Ηλεκτροτεχνίτης και 6 Βοηθοί –Εργάτες γενικών καθηκόντων.
Για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους υπάρχει πρόβλεψη για το τρέχον έτος 2017που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 60.01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 60.03 ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΙΣΦ&ΕΠΙΒ.ΕΜΜ.ΠΡΟΣΩΠ,60.04 ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΙΣΦ&ΕΠΙΒ.ΗΜΕΡ.ΠΡΟΣΩΠ, του προϋπολογισµού της ∆.Ε.Υ.Α.
Μαντουδίου Λίµνης Αγίας Άννας. Για τα επόµενα έτη θα υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη
στους ανάλογους Κ.Α..

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

8 προσλήψεις διμηνιτών στην ΔΕΥΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ αποφάσισε την πρόσληψη µε δίµηνες συµβάσεις, 2 τεχνίτες υδραυλικοί, 2 οδηγών και 4 εργάτες γενικών καθηκόντων, µε τη µορφή του κατεπείγοντος, ώστε να επωµιστούν το έργο της αντικατάστασης των υδροµέτρων, καθώς επίσης και στα πλαίσια της διασφάλισης της ∆ηµόσιας υγείας, να προβούµε στους καθαρισµούς των φρεατίων και των δεξαµενών.

Για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του
2017 και είναι
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 40.000,00 €
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 €
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.034,02€
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.253,00€

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ομιλίες στην εκδήλωση των πεσόντων της ΕΛΔΥΚ. "Η ατμόσφαιρα εκείνης της ενότητας και του δυναμισμού ..... μακάρι ν’ αποτελέσει ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Κοινωνικής, Πολιτικής και Εθνικής μας ζωή"

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΔΥΚ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΑΘΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΙΣ 9/9/2017


ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Κ. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ
Ξαφνικά η Ιστορία αρχίζει να γίνεται κάτι χειροπιαστό. Η απόσταση ανάμεσα στο τότε και στο σήμερα φαίνεται τόσο γεφυρωμένη. Η αλυσίδα μεταμορφώνεται σε μια αλυσίδα, που μοιάζει να συνδέει τον άνθρωπο του σήμερα με το χθες…..
Το κάλεσμα στη μνήμη των πεσόντων αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη, ενώ η Δόξα και η Τιμή, που αποδίδονταν στον Πολεμιστή, υπήρξαν αξίες, που καλλιεργήθηκαν όλες τις εποχές και όχι μόνο κατά την αρχαιότητα. Ο τρόπος, με τον οποίο τον αντιμετώπιζε η Πολιτεία, τον δέσμευε με την ηθική υποχρέωση να την προστατεύσει από τον εχθρό. Έτσι οι προδιαγραφές του άνδρα ήταν συγκεκριμένες. Πολεμούσε με ανδρεία, έτοιμος να θυσιαστεί κάθε φορά, που οι περιστάσεις το απαιτούσαν, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το χρέος του. Το ΟΧΙ των Ελλήνων ακούστηκε πάρα πολλές φορές δια μέσου των αιώνων και με πολλούς τρόπους. Ο Όμηρος το εξέφρασε με το «Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης». Έπειτα, όταν ο Πέρσης, υπό πολύ ανάλογες συνθήκες απαιτούσε «γην και ύδωρ», ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες πρόβαλε το ίδιο αυτό ΟΧΙ με το επίσης λακωνικότατο «Μολών λαβέ». Αλλά και μετέπειτα , όταν ο Μωάμεθ ζητούσε τη Βασιλεύουσα το ΟΧΙ αυτό εξέφρασε περίτεχνα και ξεκάθαρα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: «Δεν είναι στο χέρι το δικό μου, ούτε κανείς από όσους κατοικούν εδώ, δέχεται να σου παραδώσουμε την Πόλη. Μέσα στο είναι μας, στην παράδοσή μας είναι, το να πεθάνουμε μάλλον, παρά να παραδοθούμε, πράγμα, που με τη θέλησή μας και χωρίς εξωτερική πίεση το κάνουμε.
Για να φτάσουμε στο 1821 και στην έκφραση τόσων και τόσων ΟΧΙ της 400 χρόνων σκλαβιάς, οπότε θα ακουστεί σε χίλιους τόνους και με μύριους τρόπους αυτό το ΟΧΙ. Θα γίνει τραγούδι, όπως το «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή» του Ρήγα, θα ανάψει το δαδί του Σαμουήλ στο Κούγκι, θα το κάνουν οι Σουλιώτισσες «Χορό του Ζαλόγγου», θα σαρκωθεί στην ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, θα κάψει με το μπουρλότο του Κωνσταντίνου Κανάρη τον Τουρκικό Στόλο.
Ξαναγυρίζουμε στη θαυμάσια αν και φοβερή, φρικτή εκείνη εποχή του 1940, για να τελειώσουμε με δύο επισημάνσεις: Όπως τα παλιότερα ΟΧΙ υπηρετούσαν και το Έθνος και την ανθρωπότητα, το ίδιο συνέβη και το ’40. Κανείς δεν αγνοεί, ότι το Ελληνικό ΟΧΙ του ’40 υπήρξε η πρώτη «ατομική βόμβα» του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, που έφερε τα πρώτα ρήγματα στον Άξονα και προετοίμασε την πτώση του. Δεν κατέπληξε απλώς την ανθρωπότητα, αλλά κυριολεκτικά τη δυνάμωσε, την παραδειγμάτισε, την ενέπνευσε και την ξύπνησε για να σηκωθεί, ν’ αντισταθεί κατά της λαίλαπας και να νικήσει. Το ’40 ήταν το πιστοποιητικό της συνέχειας της φυλής μας με τα κάποια ελαττώματα, μερικά μάλιστα ξενόφερτα και επίκτητα, αλλά και τα πολλά προτερήματα, που στο Είναι της έχει, κυρίως αυτήν την ιδιάζουσα ελληνική ζύμη ίδια και αναλλοίωτη από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα. Μια ζύμη όχι κούφια, αλλά με μεγάλο και υπέροχο ειδικό βάρος. Ο Περικλής θα έλεγε, ότι χαρακτηριστικό των Ελλήνων είναι η τόλμη, όχι από αμάθεια βέβαια, διότι γνωρίζουμε καλά τους κινδύνους του Πολέμου και τα καλά της Ειρήνης, όμως δεν αποφεύγουμε τον κίνδυνο της μάχης, όπως βλέπουμε και στον ‘Επιτάφιο’ του Θουκυδίδη.
Για να φτάσουμε και στη μαρτυρική μας Κύπρο το ’74, όπου συνέβη ακριβώς το ίδιο. Τα παλληκάρια μας δεν απέφυγαν τον κίνδυνο, αλλά πολέμησαν σαν λιοντάρια, όπως αναφέρεται και διδάσκεται το χρονικό της εισβολής στην Κύπρο και το ολοκαύτωμα του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ στη Βρετανική Στρατιωτική Ακαδημία του Λονδίνου. Η μάχη εκείνη τότε χαρακτηρίζεται από τους ουδέτερους παρατηρητές ως η πιο άνιση μάχη των νεωτέρων χρόνων της Ιστορίας. Μακάρι να μην χρειαστεί σύντομα μια νέα τέτοια επιβεβαίωση, αλλά να την πραγματώνει ο καθένας μας απλά στους «ειρηνικούς» καιρούς μας. Η ατμόσφαιρα εκείνης της ενότητας, όμως, και του δυναμισμού των παλληκαριών μας, που έδωσαν τη ζωή τους στον ανθό της νιότης τους το Καλοκαίρι του ’74 στην Κύπρο, μακάρι ν’ αποτελέσει ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της Κοινωνικής, Πολιτικής και Εθνικής μας ζωής στους δικούς μας ζοφερούς καιρούς σήμερα, όπου πλέκονται περίεργα σενάρια σε όλα τα επίπεδα.
Αυτή είναι η ιστορία μας κυρίες και κύριοι, αλλά και όλη η Ανθρώπινη ιστορία είναι μια αφήγηση πολέμων… Σας Ευχαριστώ!


ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΑΘΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ 1974, (9-9-2017).
Του Γεωργίου Συλλούρη, προέδρου της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε).
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες από την Κύπρο και την Ελλάδα.
Πέρασαν 43 χρόνια από το δίδυμο έγκλημα, την βάρβαρη τουρκική εισβολή και το προδοτικό πραξικόπημα.
Η Τουρκία εξακολουθεί για 43 χρόνια να κατέχει παράνομα το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που από το 2004, αποτελεί έδαφος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι μαζί, οι όπου γης έλληνες ενωμένοι, οφείλουμε να συμμετέχουμε ενεργά στον αγώνα για απελευθέρωση από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.
Όλοι μαζί οφείλουμε να παλεύουμε με σύνεση, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα για να πετύχουμε το συντομότερο δυνατό λύση του κυπριακού, η οποία θα ανταποκρίνεται και θα αποδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό στις θυσίες των παλικαριών της ΕΛΔΥΚ και των ελλήνων της Κύπρου.
Οι πολεμιστές και ήρωες της ΕΛΔΥΚ, αντιμετώπισαν τους τούρκους εισβολείς επιτελώντας στο έπακρο το καθήκον τους. Δηλαδή ακολούθησαν γραπτούς και άγραφους κανόνες, τη συνείδησή τους, τη θρησκεία, την κοινωνία, το έθιμο και τον ηθικό νόμο.
Επέδειξαν πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα, στην προσωπική τους τιμή και αξιοπρέπεια, αλλά και εθνική περηφάνεια.
Ενήργησαν με πατριωτισμό αποδεικνύοντας στην πράξη τον συναισθηματικό τους δεσμό με το ελληνικό έθνος, στο οποίο ασφαλώς συμπεριλαμβάνονται και οι έλληνες της Κύπρου.
Απέδειξαν ότι είχαν φιλότιμο, δηλαδή ήταν απολύτως συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και εκτέλεσαν με προθυμία και ευσυνειδησία το καθήκον τους, προς την πατρίδα.
Είναι παράδειγμα ηρωισμού, αφού πολέμησαν με μεγάλη τόλμη και αυτοθυσία επιδιώκοντας ένα υπέρτερο σκοπό, που ήταν η υπεράσπιση των εδαφών της Κύπρου, η διαφύλαξη της ελευθερίας και των ιερών και οσίων μας, αψηφώντας τον θάνατο και προσφέροντας για τις αξίες αυτές την ίδια τους τη ζωή.

Οι ήρωες της ΕΛΔΥΚ αποτελούν ιστορικό παράδειγμα τόλμης και αυταπάρνησης, αφού πολέμησαν χωρίς φόβο, χωρίς δισταγμούς και περιφρονώντας τους προφανείς κινδύνους.
Εις επίρρωση των ανωτέρω, παραθέτω συνοπτικά μαρτυρίες αξιωματικών και οπλιτών της ΕΛΔΥΚ:
Οι μάχες στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ διεξήχθησαν από τις 14-16 Αυγούστου 1974.
Τις παραµονές του «ΑΤΤΙΛΑ 2», το µεγαλύτερο µέρος της ΕΛΔΥΚ βρέθηκε σε χώρους διασποράς, νότια του στρατοπέδου και πολύ κοντά σε αυτό. Στις 13 Αυγούστου συµπτύχθηκε προς το χωριό Λακατάμια.
Στο στρατόπεδο παρέμειναν τρεις λόχοι, υπό τον αντισυνταγματάρχη Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο. Η πρώτη τουρκική επίθεση εκδηλώθηκε στις 14 Αυγούστου, αργά το πρωί, αφού προηγήθηκε προσβολή του στρατοπέδου από την αεροπορία και το πυροβολικό.
Προπορεύονταν τα άρματα και σε πυκνούς σχηματισμούς ακολουθούσε η ΤΟΥΡΔΥΚ, ενισχυμένη με 700 επιπλέον άνδρες.
Μέχρι το απόγευμα, οι Τούρκοι είχαν διενεργήσει τρεις επιθέσεις, αλλά προσέκρουσαν στη σθεναρή αντίσταση της ΕΛΔΥΚ, οι μαχητές της οποίας αγνοούσαν ότι στο άλλο άκρο της Λευκωσίας, στη Μια Μηλιά, η άμυνα είχε καταρρεύσει.
Την επομένη, 15 Αυγούστου, επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Παρότι ο Αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος ζήτησε ενισχύσεις, έλαβε μόνο τρία τεθωρακισμένα οχήματα Marmon-Herrington, τα οποία θα ήταν εύκολη λεία για τα Μ-48 των τούρκων.
Παρ’ όλα αυτά, οι νέες τουρκικές επιθέσεις αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία. Μπροστά από τις θέσεις άμυνας των ανδρών της ΕΛΔΥΚ, έπεσαν δεκάδες τούρκοι στρατιώτες, μερικοί δε έφθασαν στα ακραία συρματοπλέγματα του στρατοπέδου, επάνω στα οποία φονεύθηκαν.
«Στις 15 Αυγούστου, πήγε σχεδόν μεσημέρι και οι τούρκοι δεν μας ενόχλησαν. Κατά τις 11.00 άρχισε η επίθεσή τους, πιο οργανωμένη από τις άλλες. Ανάμεσα στα άρματα εκινείτο το πεζικό και προπορευόταν ένας αξιωματικός, ο οποίος έδινε τα παραγγέλματα με μία σφυρίχτρα.
Σφύριζε, ξεκινούσανε. Ξανασφύριζε, σταματούσανε. Μας έκανε εντύπωση ότι επιτίθεντο αφύλαχτοι, γι’ αυτό και είχαν φοβερές απώλειες. Έφθασαν πολύ κοντά μας και εμείς είχαμε διαταγή από τον λοχαγό Σταυριανάκο να τους αφήσουμε να πλησιάσουν και μετά να κτυπήσουμε.
Εμείς ήμασταν 33 άτομα. Βάλαμε ξιφολόγχη, βγήκαμε έξω και τους κυνηγήσαμε σε μία ευθεία.
Κάποιοι από τους Τούρκους πέρασαν το δρόμο και διέφυγαν. Οι περισσότεροι όμως, περίπου 100, κρύφτηκαν πίσω από ένα υδραγωγείο.
Έβγαζαν το κεφάλι τους σιγά σιγά και προσπαθούσαν να διασχίσουν το δρόμο. Όποιοι πέρασαν, γλίτωσαν. Κάποια στιγμή επεχείρησαν να βγουν όλοι μαζί. Στήσαμε τα πολυβόλα και τους θερίσαμε. Ανέβηκε το ηθικό μας. Μας συγκίνησε ότι αυτό έτυχε την ημέρα της Παναγίας».
Στις 16 Αυγούστου η εχθρική πίεση κατέστη πλέον αφόρητη. Τους ηρωικούς άνδρες της ΕΛΔΥΚ προσέβαλαν αεροσκάφη, πυροβόλα, όλμοι. Μέσα στο στρατόπεδο τα πάντα μεταβλήθηκαν σε σωρούς ερειπίων.
Στις 11.00, οι Τούρκοι προσέγγισαν επικίνδυνα τις θέσεις των αμυνομένων, παρά τις μεγάλες τους απώλειες. Τότε, και ενώ τα άρματα των Τούρκων απείχαν λίγα μόλις μέτρα, έπεσε ηρωικά ο Μανιάτης Λοχαγός Σωτήρης Σταυριανάκος.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ανδρών του, ο Λοχαγός Σταυριανάκος, μόνος, εξήλθε από το όρυγμά του για να αντιμετωπίσει το προπορευόμενο άρμα μάχης. Προφανώς υπολόγισε ότι αναχαιτίζοντας το εχθρικό άρμα, θα ανέκοπτε την τουρκική επίθεση.
Στις 11.30 διερράγη το αριστερό τμήμα της αμυντικής διάταξης. Οι άνδρες της ΕΛΔΥΚ προσβάλλονταν τώρα από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, κινδυνεύοντας με περικύκλωση και εγκλωβισμό.
Η κατάσταση ήταν απελπιστική και οι Τούρκοι εισέρχονταν πλέον εντός του στρατοπέδου, όταν ο Αντισυνταγματάρχης Σταυρουλόπουλος διέταξε υποχώρηση.
«Για να γίνει η οπισθοχώρηση σωστά, έπρεπε να φύγουν οι πρώτοι από τη μέση, να κρατάμε οι υπόλοιποι από τα πλάγια και σιγά σιγά, ένας ένας, να φεύγουμε, μέχρι να φύγουν και οι τελευταίοι. Διέταξα οπισθοχώρηση, αλλά δεν έφευγε κανείς.
Είχαμε δεθεί μεταξύ μας. Ήξεραν οι μεσαίοι που έπρεπε να φύγουν πρώτοι, ότι οι τελευταίοι θα σκοτωθούν. Κάποια στιγμή κάποιος ξεκίνησε. Οι περισσότεροι από εμάς φονεύθηκαν κατά την υποχώρηση… Φεύγοντας είδα τον Λοχαγό Σταυριανάκο σκοτωμένο.
Δεκάδες άνδρες της ΕΛΔΥΚ φονεύθηκαν, καθώς υποχωρούσαν προς το ύψωμα «Γρηγορίου» νοτιοανατολικά του στρατοπέδου. Άλλοι παρέμειναν στα ορύγματά τους αρνούμενοι να τα εγκαταλείψουν.
Από τις 13.30 και για τουλάχιστον δύο ώρες διήρκεσαν οι μάχες μέσα στο στρατόπεδο, ακόμα και σώμα με σώμα. Αρκετοί παρέμειναν εκεί και έδωσαν την τελευταία μάχη, είτε γιατί τραυματίστηκαν είτε γιατί δεν θέλησαν να υποχωρήσουν.
Εντός του στρατοπέδου, οι εισβολείς επιδόθηκαν σε απερίγραπτες ωμότητες, αποκεφάλισαν δέκα σορούς νεκρών της ΕΛΔΥΚ και τοποθέτησαν τα κεφάλια στο οδόστρωμα, στην είσοδο του στρατοπέδου, όπου έσπευδαν, ο ένας μετά τον άλλο, να φωτογραφηθούν.
Στο ίδιο σημείο, άφησαν εκτεθειμένα επί ημέρες άλλα πτώματα, αφού πρώτα τα έγδυσαν. Οι τουρκικές απώλειες κατά την επιχείρηση κατάληψης του στρατοπέδου υπήρξαν τόσο μεγάλες, ώστε ο διοικητής της ΤΟΥΡΔΥΚ, συνταγματάρχης Κορτίκογλου, αντικαταστάθηκε.
Η ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΗΜΕΡΑ
Ήταν 08.30΄ το πρωί, όταν δεκάδες Τούρκικα αεροσκάφη άρχισαν ανενόχλητα να βομβαρδίζουν εκ νέου το στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ.Έριχναν κάθε είδους βόμβες, ρουκέτες και το φρικτό ναπάλμ.
Ακολούθησε το πυροβολικό και οι όλμοι. Οι Τούρκοι άρχισαν να κινούνται από δύο κατευθύνσεις. Από τον Γερόλακο και από το μέρος του Κιόνελι. Είναι πλέον σε απόσταση 800 μέτρων.
Προηγούνται τα άρματα και ακολουθεί πλήθος πεζικών τμημάτων. Ήρθαν νέα ξεκούραστα τμήματα Καταδρομών. Οι Τούρκοι εκείνη την ημέρα είχαν αποφασίσει πως θα θυσίαζαν τα πάντα για να καταλάβουν το στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Πίστευαν πως μέσα υπάρχουν πάνω από 1.000 αμυνόμενοι στρατιώτες.
Ταυτόχρονα και από άγνωστη μέχρι σήμερα αιτία, σταμάτησε τα δραστικά πυρά της και η 187 Μ.Π. Οι Τούρκοι δεν πίστευαν στα μάτια τους. Έμειναν αποσβολωμένοι να κοιτάζουν το στρατόπεδο μπροστά τους. Σαράντα βαριά άρματα και τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού ξεχύθηκαν κατά πάνω στον 4ο Λόχο και τον Λόχο Διοικήσεως.
Οι ελληνικές απώλειες:
Ως προς το στρατιωτικό προσωπικό, ο θλιβερός κατάλογος ήταν:
Νεκροί Ελλαδίτες αξιωματικοί: 18 (οι 3 της ΕΛΔΥΚ)
Νεκροί Ελλαδίτες οπλίτες: 70 (οι 41 της ΕΛΔΥΚ)
Νεκροί Κύπριοι οπλίτες: 269
Αγνοούμενοι Ελλαδίτες, αξιωματικοί και οπλίτες: 83.
Οι αγνοούμενοι Κύπριοι στρατιωτικοί ανήλθαν σε αρκετές εκατοντάδες. Το σύνολο των τραυματιών έφθασε τους 1.300 αξιωματικούς και οπλίτες.
Οι τουρκικές απώλειες:
Οι τουρκικές απώλειες υπολογίζονται ότι ξεπέρασαν τους 5.000 αξιωματικούς και οπλίτες.
Ανάμεσά τους υπήρξαν πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί, ενώ οι απώλειες που υπέστησαν συγκεκριμένες μονάδες, όπως αυτές των αλεξιπτωτιστών, υπήρξαν συντριπτικές.
Κυρίες και κύριοι,
το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Λύση του προβλήματος μπορεί να συντελεσθεί μόνο όταν αποχωρήσουν τα στρατεύματα κατοχής και οι έποικοι, αρθούν τα εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας και επιστραφούν τα κατεχόμενα εδάφη και περιουσίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ε.Ε έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να εξασφαλίσει για όλους τους νόμιμους πολίτες της, ελληνοκυπρίους, τουρκοκυπρίους, Μαρωνίτες, αρμένιους και λατίνους, μια κοινή πατρίδα, ευρωπαϊκή, δημοκρατική, ελεύθερη ευημερούσα.
Σήμερα, είναι ημέρα, που τιμούμε τους ηρωικούς νεκρούς μας, ελλαδίτες και Έλληνες της Κύπρου, που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία, την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την τιμή, την αξιοπρέπεια και την ύπαρξη του ελληνισμού στην Κύπρο.
Έχουμε την συνείδηση, την γνώση και καταλαβαίνουμε ότι 43 χρόνια είναι πολλά. Ότι ο χρόνος παγιώνει τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής. Το γεγονός όμως αυτό δεν μας νομιμοποιεί λογικά, ιστορικά και εθνικά να συρθούμε σε μια όποια λύση ή δήθεν εφικτή λύση, μας πιέζουν να δεχθούμε η Τουρκία και κράτη που έχουν προφανή συμφέροντα από λύσεις τύπου σχεδίου Ανάν, το οποίο ο κυρίαρχος κυπριακός λαός απέρριψε δημοκρατικά με συντριπτική πλειοψηφία.
Δεν υπάρχει λογικός, συνετός, έλληνας της Κύπρου ή της Ελλάδας, που δεν επιθυμεί λύση του κυπριακού και όσοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν σοβαροί και νουνεχείς κύπριοι που δεν θέλουν λύση, δεν υπηρετούν ούτε την αλήθεια, ούτε την ενότητα που είναι απαραίτητος όρος και προϋπόθεση για την επιτυχία του αγώνα μας.
Κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον ελληνικό λαό, για την συνεχή και αδιάλειπτη συμπαράταξη στον αγώνα μας και κυρίως τα παλικάρια της ΕΛΔΥΚ και τους συγγενείς των ηρωικών νεκρών του 1974.
Εμείς ολόψυχα θέλουμε πραγματική και αληθινή λύση. Θέλουμε επανένωση της πατρίδας μας και γι΄αυτή θα αγωνιζόμαστε όσα χρόνια και αν περάσουν.
Δεν θα υποκύψουμε, όμως σε κανένα εκβιασμό και καμία απειλή, όπως δεν υπέκυψαν οι πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ και δεν θα ενδώσουμε σε λύση χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς προοπτική.
Τιμή και δόξα στους ηρωικούς νεκρούς, στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση το Προϋπολογισμό του 2018

Από το Πρακτικό 04/31 – 08 - 2017 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018.
Στη Λίμνη, σήμερα, Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα (Δημαρχείο Λίμνης) του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας, ύστερα από την 7887/23-08-2017 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο
62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλυβιώτης Χρήστος, Πρόεδρος/Δήμαρχος Ουδείς
2. Κατσούρας Δημήτριος, Μέλος/Αντιδήμαρχος
3. Γεωργάκαινα Ελένη, Μέλος/Αντιδήμαρχος
4. Χαλιούλιας Ιωάννης, Μέλος/Αντιδήμαρχος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαθά Αθηνά, Δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις παρ.3-5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013:
3.Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο
συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει
το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο
οικονομικό έτος.
Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του
προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το
σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική
επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης
υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων
καταρτίζεται από αυτήν.

4.Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η
εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την
προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού
στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή
συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και
της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν
καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε
καταρτίζεται από αυτήν.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους
μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου
γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.
5.Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της
παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού
εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που
αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το
δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες
αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο
συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ)
έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται
υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το
σχέδιο του προϋπολογισμού.
Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν
στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των
υπηρεσιών τους.
Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του
σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει
τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με
σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη
γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες
για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών
προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια
προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών
που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του
παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η
οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους
κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε
αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την
ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται
από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση
το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη
του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από
αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που
επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά
παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο,
το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την
προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο
σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο
πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το
προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την
οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή
διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της,
υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 τις παρ.3-5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, την παρ.3 του άρθρου 76 &
τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα έγγραφα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2017.

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Άσκηση ανακοπής κατά της διοικητικής αποβολής του από το Κυμάσι αποφάσισε ο δήμος λόγω της άρνησης του να παραδόσει επίσημα το κτήμα στην Κτηματική


Με βάση την παρακάτω γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Αντώνη Ευθυμίου για το Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής του δήμου από το το Δημόσιο Κτήμα εμβαδού 33στρεμμάτων στο Κυμάσι η οικονομική επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά του  πρωτοκόλλου  και της αποζημίωσης.Η υπόθεση ανατέθηκε τον δικηγόρο κ. Μάρκου Κωνσταντίνο


Από το Πρακτικό 14/11-9-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔήμουΜαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. 

ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας – Λίμνη Ευβοίας
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αντώνη Αλεξ. Ευθυμίου, δικηγόρου και κατοίκου Λ. Αιδηψού, οδός Ερμού 38.
Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω σχετικά με το υπ’ αριθμ. Αρ ΠΔΑ: .Α.Γ ΕΥΒ.36/20-7-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας το οποίο αφορά Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής.
Ειδικότερα με το εν λόγω έγγραφο αποβλήθηκε ο Δήμος από το Δημόσιο Κτήμα με ΑΒΚ 2113 Λίμνης εμβαδού 33.169,50 τ.μ. που δήθεν έχει καταλάβει παράνομα στη θέση ΚΥΜΑΣΙ Μαντουδίου και απαγορεύτηκε στο μέλλον κάθε πράξη στην έκταση αυτή που μπορεί να δημιουργήσει δικαιώματα κατοχής.

Κατά του εν λόγω, τώρα, πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής δύναται ο Δήμος (κάτοχος) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 263/1988 να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεως αυτού καθώς και να ζητήσει από το δικαστήριο αυτό την αναστολή εκτελέσεως του πρωτοκόλλου, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής.
Επειδή, τώρα, με την υπ’ αριθμ. 118/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου είχε
αποφασισθεί ομόφωνα «να μην υπογραφεί από τον κ. Δήμαρχο το πρωτόκολλο παράδοση-παραλαβης μεταξύ του Δήμου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» που αφορά την εν λόγω έκταση .
Επειδή, πάλι, με το υπ’ αριθμ. 4971/7-7-2016 έγγραφο του Δήμου έχει γνωστοποιηθεί στην παραπάνω υπηρεσία ότι «ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος».
Επειδή, τέλος, με την υπ’ αριθμ. 118/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για τους λόγους
που αναφέρονται σ’ αυτήν καθώς και το μέχρι σήμερα καθεστώς που επικρατεί στην επίδικη περιοχή
στη θέση ΚΥΜΑΣΙ Μαντουδίου, ήτοι πολύχρονη και νόμιμη κατοχή, κατασκευή και χρήση αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων κ.λ.π, θεωρώ ότι συντρέχει λόγος άσκησης ανακοπής και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά του εν λόγω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
Η προθεσμία δε άσκησης των παραπάνω ενδίκων μέσων λήγει στις 17-9-2017 και προς τούτο πρέπει
να αναθέσετε άμεσα σε πληρεξούσιο δικηγόρο (αφού εγώ αδυνατώ και δεν προτίθεμαι να αναβάλλω)
την άσκηση αυτών.
Λ. Αιδηψού 4-9-2017
Με Τιμή
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προτείνω να αποφασίσουμε την αποδοχή της ανωτέρω από 4-9-2017 γνωμοδότησης του
δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου που έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 8320/4-9-2017.

Ο δικηγόρος κ. Μάρκου Κωνσταντίνος μας απέστειλε την από 11-9-2017 δήλωση – προσφορά του
που έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 8515/11-9-2017 και μας γνωρίζει την πρόθεση του να ασκήσει
ανακοπή για την εν λόγω υπόθεση με αμοιβή σύμφωνη με τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Προέδρου.

2. Το αριθμ. πρωτ. ΠΔΑ : Α.Γ.ΕΥΒ. 36/20-7-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας
Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το οποίο έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 7737/17-
8-2017 .
3. Την από 4-9-2017 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου που έλαβε από το Δήμο
αριθμ. πρωτ. 8320/4-9-2017.

4. Την δήλωση – προσφορά του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Μάρκου που έλαβε αριθ.πρωτ.
8515/11-9-2017 από το Δήμο .
5. Το σχετικό φάκελο της υπόθεσης


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά του αριθμ. πρωτ. ΠΔΑ : Α.Γ.ΕΥΒ. 36/20-7-2017
εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το
οποίο έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 7737/17-8-2017 και αφορά Πρωτόκολλο Διοικητικής

Αποβολής από το Δημόσιο Κτήμα στη θέση ΚΥΜΑΣΙ Μαντουδίου με στοιχεία ΑΒΚ 2113, σύμφωνα μεόσα αναφέρονται στην από 4-9-2017 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου.
2. Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής
εκτελέσεως κατά του εν λόγω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής τον δικηγόρο κ. Μάρκου
Κωνσταντίνο, δικηγόρο Χαλκίδας με Α.Μ. 212/Δ.Σ.Χ. και η αμοιβή του θα είναι σύμφωνα με τον
ισχύοντα πίνακα αμοιβών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 4. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ

Εγκρίθηκαν 11 νέες μόνιμες θέσεις στη συλλογή σκουπιδιών του δήμου μας με ετήσιο κόστος 188 χιλιάδες Ευρώ


Η Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 19 « Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου» του Μέρους 4 « Θέσεις Προσωπικού», του Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ 2092/Β/21-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1853/Β29.07.2013 & ΦΕΚ 1392/Β/07.07.2015) του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης-Αγίας ΄Αννας και προστίθενται οι εξής θέσεις στους παρακάτω κλάδους ως κατωτέρω:
Α. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, πέντε (05) θέσεις.

Β. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, έξι (06) θέσεις.


Με τηην 102/2017 απόφαση η  Οικονομική Επιτροπή (πρακτικό 11/11.07.2017)  βεβαίωσε ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου των προτεινόμενων προς πρόσληψη θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στο προϋπολογισμός πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ως εξής:


Στον δήμο  μας  υπηρετούν  συνολικά 102 υπάλληλοι:  

66 μόνιμοι  Υπάλληλοι (προβλέπεται απο τον ΟΕΥ να αυξηθούν σε 127),   
19 Υπάλληλοι ΙΔΑΧ σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , 
17   Υπάλληλοι ΙΔΟΧ 8μηνής διάρκειας  στην καθαριοτητα (προβλέπεται απο τον ΟΕΥ να αυξηθουν σε 40) .  
Ο Οργανισμός Εσωτερικής  Λειτουργίας  του δήμου έχει κοστολογήσει το πρόβλεπομενο κόστος των αναγκων του μόνο σε προσωπικό (χωρις να συμπεριλαμβάνονται οι αντιμισθίες των αιρετών και τα άλλα λειτουργικά έξοδα)  στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Πρόβλεψη για 127 μόνιμους  υπαλλήλους

Στον Οργανισμό Εσωτερικής  Λειτουργίας (ΟΕΥ) του δήμου  πρόβλεπονται συνολικά 127 θέσεις (κενές 61 λειτουργικες θέσεις)  μόνιμου προσωπικού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) , Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Π.Ε.: 27
Τ.Ε.: 17
Δ.Ε.: 51
Υ.Ε.: 32

 

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 χωρίς το αμφιθέατρο στο Κυμάσι και το Πάρκο Κυκλοφ. Αγωγής στην Φαράκλα. Παραμένει το ρουσφέτι στα Φτεριαρά


Στις 30 Αυγούστου 2017 η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε  να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του  2018. Η επιτροπή  προσκάλεσε τα τοπικά συμβούλια και τους δημοτικούς συμβούλους   να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα.   Δεν απάντησαν οι Τοπικές Κοινότητες Αγίας Άννας, Κοτσικιά,  Βλαχιάς,  Σπαθαρίου, Δαφνούσας, Στροφυλιάς και Φαράκλας καθώς και οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι  Κουτσουράς Σταύρος,  Κουκουρίκος Ηλίας,  Παληός Ευστράτιος, Αλατζάς Ευάγγελος,  Περήφανου Νίκη,  Στεργίου Ιωάννης,  Στέφου Κυριακή, Ψαρρού Ελπίδα,  Καντζούρας Ιωάννης,  Κανελλόπουλος Ιωάννης,  Μουργιάς Ιωάννης, Αλεξίου Δημήτριος,  Λιαγκάκης Ευστάθιος και Γεωργαντζής Ευάγγελος.Από το Τεχνικό Πρόγραμμα του  2018 κόπηκαν τα παρακάτω πού είχαν προβλεφθεί στο πρόγραμμα του 2017.
-η Ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικής εκτάσεως ( ΑΒΚ 2113 Δημόσιο κτήμα) στην παραλία «Κυμάσι» Τ.Κ Μαντουδίου.. (Αμφιθέτρο , υδραγωγείο , οικίσκος τουριστικής ανάδειξης , χαμηλός φωτισμός γηπέδου 5χ5 .) 71.000 Ευρώ,
-η Κατασκευή πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Φαράκλα. 2.000 ευρώ


-Μειώθηκε το ποσό για το ρουσφετό-έργο μετατόπιση αγροτικών δρόμων Πελέκι & Φτεριαρά του αναδασμού Κάμπου Μαντουδίου » . 9.000 Ευρώ σε 7.500 Ευρώ


-Επανήλθαν η ασφαλτόστρωση της οδού Κολοκοτρώνη, πού είχε κόψει οι αποστάτες μαζί με την παράταξη Στεργίου το 2016Από το Πρακτικό 03/30 – 08 - 2017 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

Στη Λίμνη, σήμερα, Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ύστερα από την 7915/23-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλυβιώτης Χρήστος, Πρόεδρος/Δήμαρχος

2. Γεωργάκαινα Ελένη, Μέλος/Αντιδήμαρχος

3. Χαλιούλιας Ιωάννης, Μέλος/Αντιδήμαρχος

4. Κατσούρας Δημήτριος, Μέλος/Αντιδήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαθά Αθηνά, Δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«4.Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.


5.Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.»


A. Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν του με αρ. πρωτ.: 7551/10-08-2017 εγγράφου του κ. Δημάρχου, τα κάτωθι τοπικά συμβούλια της δημοτικής κοινότητας υπέβαλλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή τις εισηγήσεις τους σχετικά με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της
καθεμίας:

1. Δημοτική Κοινότητα Λίμνης την με αριθμ. 15/29-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

2. Τοπική Κοινότητα Κεχριών την με αριθμ. 5/18-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

3. Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών την με αριθμ. 2/16-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

4. Τοπική Κοινότητα Ροβιών, την με αριθμ. 1/21-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

5. Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής, την με αριθμ. 2/16-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

6. Τοπική Κοινότητα Κοτσικά, με το αρ.πρωτ. 4/18-08-2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της.

7. Τοπική Κοινότητα Αμελάντων, με το αρ.πρωτ. 1/21-08-2017έγγραφο του Εκπροσώπου της.

8. Τοπική Κοινότητα Κερασιάς, την με αριθμ. 1/22-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

9. Τοπική Κοινότητα Κεράμειας, το με αρ.πρωτ. 1/21-08-2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της.

10. Τοπική Κοινότητα Παππαδών, την με αριθμ. 2/21-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

11. Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου, την με αριθμ. 3/22-08-2017απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

12. Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου, την με αριθμ. 1/18-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

13. Τοπική Κοινότητα Μετοχίου, το από 21/08/2017 έγγραφο του Εκπροσώπου της.

14. Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου, την με αριθμ.10/21-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.


15. Τοπική Κοινότητα Προκοπίου, την με αριθμ. 4/25-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.

16. Τοπική Κοινότητα Πηλίου, την με αριθμ. 6/21-08-2017 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της.Δεν απάντησαν μέχρι σήμερα οι κάτωθι Τοπικές Κοινότητες:

1. Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας

2. Τοπική Κοινότητα Κοτσικιάς

3. Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς

4. Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου

5. Τοπική Κοινότητα Δαφνούσας

6. Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς

7. Τοπική Κοινότητα ΦαράκλαςB. Επιπρόσθετα με το αρ.πρωτ. 7552/10-08-2017 έγγραφο του Δήμου, ο κ. Δήμαρχος ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη σύνταξη του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος 2018.


Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατέθεσαν τα
κάτωθι:
1. το από 17/08/2017 έγγραφο του ο κ. Παζάρας Βασίλειος
2. το από 21/08/2017 έγγραφο του ο κ. Σκομπρής Νικόλαος
3. το από 21/08/2017 έγγραφό της η κα Φλώκου – Κωνσταντάκη Σοφία
4. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο της η κα Σεσοντή Μαρία
5. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Δανέλη Ιωάννη
6. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Γιαννιός Κων/νου
7. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Τάρλα Κυριάκου
8. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Χατζή Ανδρέα, Προέδρου Δ.Σ.
9. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Αρβανίτη Παναγιώτη
10. το χωρίς ημερομηνία έγγραφο του κ. Βούλγαρη Αναστασίου

Δεν απάντησαν μέχρι σήμερα οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Κουτσουράς Σταύρος
2. Κουκουρίκος Ηλίας
3. Παληός Ευστράτιος
4. Αλατζάς Ευάγγελος
5. Περήφανου Νίκη
6. Στεργίου Ιωάννης
7. Στέφου Κυριακή
8. Ψαρρού Ελπίδα
9. Καντζούρας Ιωάννης
10. Κανελλόπουλος Ιωάννης
11. Μουργιάς Ιωάννης
12. Αλεξίου Δημήτριος
13. Λιαγκάκης Ευστάθιος
14. Γεωργαντζής Ευάγγελος

Γ. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με την Τεχνική Υπηρεσία και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου επεξεργάστηκαν όλα τα στοιχεία για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018. Η ιεράρχηση των έργων, τα οικονομικά διαθέσιμα και η κατανομή έγιναν όπως προβλέπεται από το νόμο. Τα υπόλοιπα έργα, που προτάθηκαν δεν κατέστει δυνατό να ενταχθούν (λόγω οικονομικής αδυναμίας) και είναι αναγκαία, θα είναι υπόψη για αναμόρφωση ή για το επόμενο Τ.Π. ή εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα.
Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.1 του άρθρου 266, τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 και την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
 το Ν.4172/2013
 τις αποφάσεις των συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου όπως αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην περιοχή
 τα έγγραφα των Δημοτικών Συμβούλων
 τα στοιχεία των Υπηρεσιών του Δήμου (Τεχνικής και Οικονομικής)ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018, ως ακολούθως:

Διαβάστε επίσηςΟι αλλαγές του Τεχνικού Προγράμματος των αποστατών- Αφαίρεσαν έργο πού είχαν οι ίδιοι προσθέσει στο περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα


Σοκαριστική ρουσφετολογική εξυπηρέτηση των αποστατών σε μικροιδιοκτησιακά συμφέροντα πρώην δημάρχου μέσω του "υπερεπείγοντος" Τεχνικού Προγράμματος

Οι αλλαγές του Τεχνικού Προγράμματος των αποστατών- Αφαίρεσαν έργο πού είχαν οι ίδιοι προσθέσει στο περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα

Η συζήτηση για το "υπερεπείγον" Τεχνικό Πρόγραμμα των 9 αποστατών πού περιμέναμε 6 μήνες


Με ποιές "αιτιολογίες" απέρριψαν για 3η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017

Οι ξεκούδουνες αμπελοφιλοσοφίες με τις οποίες 14 σύμ-βουλοι απέρριψαν για 2η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017


Άξιζαν 8 συνεδριάσεις οι αλλαγές στο νεο Τεχνικό Πρόγραμμα; Η κοινή δήλωση των 9 αποστατών και οι προσθαφαιρέσεις

Τιμήθηκαν οι πεσόντες της ΕΛΔΥΚ σε μια σεμνή εκδήλωση στο Σπαθάρι απουσία βουλευτών και πολιτειακών παραγόντων
Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 έλαβε χώρα με κάθε επισημότητα η καθιερωμένη τελετή απόδοσης τιμών στους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου κατά την Τουρκική εισβολή τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974.
Τη φετινή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι εξής:
 • Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κενεβέζος Κυριάκος
 • Ο Ταξίαρχος κ. Μπικάκης Γεώργιος, Διοικητής Σχολής Πεζικού Χαλκίδας, ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, επικεφαλής στρατιωτικής αντιπροσωπείας,
 • Ο Αστυνομικός διευθυντής Ευβοίας κ. Αργύρης Κωνσταντίνος
 • Ο προϊστάμενος του Λιμενικού Σταθμού Μαντουδίου κ. Κατσαγάνης Κωνσταντίνος
 • Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μαντουδίου κ. Μπαλατσός Δημήτριος
 • Ο Δήμαρχος Μαντουδίου- Λίμνης -Αγ. Άννας κ. Καλυβιώτης Χρήστος

Επίσης, παρέστησαν:
 • Εκπρόσωπος του παραρτήματος Ευβοίας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς Συνταγματάρχης ε.α. κ. Γιαντσούδης Ιωάννης
 • Ο αντιπρόεδρος του παραρτήματος Ευβοίας, της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, Ταξίαρχος ε.α. κ. Μητράκης Ιωάννης
 • Ο πρόεδρος του Κυπριακού συνδέσμου πολεμιστών ’74 του 1ου Λόχου του 211 Τ.Π. της Εθνικής Φρουράς Κύπρου κ. Μεταξάς Κωνσταντίνος.
 • Ο κ. Τζαχρήστος Χρήστος εκ μέρους του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών- παράρτημα Ευβοίας.
 • Ο Δικηγόρος κ. Συλλούρης Γεώργιος, πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας και της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων
Επίσης παρέστησαν οι κ.κ. Χαλιούλιας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Κηρέως, Στεργίου Ιωάννης επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου και Λιάσκος Δημήτριος, πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Σπαθαρίου.
Παρέστησαν ακόμα ο πολεμιστής Παπαδημητρίου Γεώργιος του Συνδέσμου «Κομάντος ‘74 Ευβοίας», η κ. Νικολάου-Κιούση Βασιλική αδελφή πεσόντος πολεμιστή, ο κ. Ρίζος Κωνσταντίνος Γ.Γ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων πολέμου, ο κ. Λεοντής Κωνσταντίνος του Συλλόγου Κυπρίων Ευβοίας, η κ. Μπελλάρα-Βλαχάκη Χαρούλα, πρόεδρος της Ένωσης Λιμνίων, ο κ. Ρουμελιώτης Ευάγγελος, πρόεδρος συνταξιούχων Σπαθαρίου και ο κ. Πολίτης Χρήστος της Νομαρχιακής επιτροπής του ΛΑΟΣ.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος κ. Σπανογιάννης Δημήτριος και ο αντιπρόεδρος κ. Βλαστάρης Δημήτριος επικεφαλής μελών του ΔΣ του Συνδέσμου πολεμιστών ΕΛΔΥΚ ’74, καθώς και αρκετά μέλη του, προερχόμενα απ’ όλη τη Ελλάδα. Παραβρέθηκαν ακόμη αρκετοί φίλοι και συγγενείς των πολεμιστών, αλλά και πολίτες του τόπου μας.
Τιμές απέδωσε στρατιωτικό άγημα της Σχολής Πεζικού.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τη στρατιωτική φιλαρμονική της ΑΣΔΥΣ, η οποία απεστάλη για το σκοπό αυτό από την Αθήνα.
Η εκδήλωση άνοιξε με την εισαγωγή-μήνυμα της προέδρου της Τοπικής Επιτροπής Ευβοίας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και επιτίμου μέλους του Συνδέσμου πολεμιστών ΕΛΔΥΚ ’74 κ. Γιάννας Κορέλη – Μπουλουγούρη, η οποία ανφέρθηκε στα «ΟΧΙ» των Ελλήνων δια μέσου των Αιώνων, τονίζοντας, ότι στην Κύπρο το ’74 είχαμε το «ΟΧΙ» των νεωτέρων χρόνων της Ελληνικής Ιστορίας.
Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη Μάρκου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδας κ. Χρυσόστομο και μετέφερε τις ευχές και το μήνυμά του. Στη συνέχεια έγινε προσκλητήριο νεκρών από τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου πολεμιστών ΕΛΔΥΚ ’74 κ. Βλαστάρη Δημήτριο. Κατά την εκφώνηση των ονομάτων των πεσόντων, ερρίφθησαν τιμητικές βολές από τον Στρατό. Ακολούθησε κατάθεση στεφανιών από τους παρευρισκόμενους φορείς και στη συνέχεια τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν:
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας κ Χρήστος Καλυβιώτης, ο οποίος τόνισε τη σημασία αυτής της εκδηλώσεως για το Δήμο. Συγκινημένος ευχαρίστησε τους πάντες και τόνισε την εθελοντική συνεισφορά και τα πατριωτικά αισθήματα όλων, όσων συνέτρεξαν στην εκδήλωση.
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ ’74, κ. Δημήτριος Σπανογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στον τελευταίο Στρατοπεδάρχη της ΕΛΔΥΚ το ‘74 Ταξίαρχο ε.α Σταυρουλόπουλο Παναγιώτη και τον συμπολεμιστή Ζαρούλη Σπύρο, οι οποίοι απεβίωσαν πριν από λίγους μήνες. Για τους Ελδυκάριους του ’74 ο τότε αντισυνταγματάρχης Σταυρουλόπουλος υπήρξε «πατέρας». Όλοι οι Ελδυκάριοι τον ευγνωμονούν για τον τρόπο, που χειρίστηκε την τραγική κατάσταση, στην οποία είχε περιέλθει η ΕΛΔΥΚ κατά τη 2η εισβολή του Αττίλα τον Αύγουστο του ’74. Ο Σπύρος Ζαρούλης με καταγωγή από το Σπαθάρι, ως επιζών Ελδυκάριος, υπήρξε ο εμπνευστής της ανέγερσης του μνημείου προς τιμήν των θανόντων συμπολεμιστών του. Με τη βοήθεια και άλλων συγχωριανών του αναγέρθηκε το μνημείο, το οποίο αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς της επικής μάχης των πολεμιστών της ΕΛΔΥΚ το ’74.
Ο πρόεδρος των πολεμιστών ’74 του 1ου Λόχου του 211 τάγματος Πεζικού της Εθνικής Φρουράς Κύπρου κ. Μεταξάς Κωνσταντίνος, ο οποίος αναφέρθηκε στον κοινό Αγώνα με πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ, αφού πολέμησαν δίπλα – δίπλα και σήμερα οι δύο Σύνδεσμοι είναι διδυμοποιημένοι. Τόνισε δε, ότι οι νεώτερες γενιές των Ελλήνων πρέπει να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα, με τα οποία ενισχύεται η εθνική συνείδηση.
Χαιρετισμό απέστειλε και η Ένωση συνταξιούχων Μαντουδίου και περιχώρων διά του προέδρου της κ. Παπανέστη Κωνσταντίνου
Κύριος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος (ΕΚΕ) και της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ) Δικηγόρος κ. Συλλούρης Γεώργιος.
Ο κ. Συλλούρης αναφέρθηκε στα πολεμικά γεγονότα, που διαδραματίστηκαν τότε με παραστατικό τρόπο, αλλά κυρίως στο άλυτο Κυπριακό πρόβλημα, το οποίο ταλανίζει ακόμα τον Ελληνισμό, αφού ένα σημαντικό κομμάτι του Κυπριακού Κράτους βρίσκεται εδώ και 43 χρόνια υπό κατοχή.
Την τελετή έκλεισαν χορευτές του Συλλόγου Ποντίων Ευβοίας ‘ΚΟΜΝΗΝΟΙ’, οι οποίοι φορώντας τις παραδοσιακές τους φορεσιές, χόρεψαν δυο Ποντιακούς πολεμικούς χορούς, συνοδεία Ποντιακής λύρας και ταμπούρλου. Προηγήθηκε χαιρετισμός με πατριωτική θέρμη από τον πρόεδρο του Συλλόγου και έφεδρου Ανθυπολοχαγού κ. Καραγιάννη Κωνσταντίνου.
Ακολούθησαν τιμητικές απονομές από τους Οικοδεσπότες κκ. Καλυβιώτη, Χαλιούλια, Σπανογιάννη και τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Πολεμιστών του 1ου Λόχου του 211 Τ.Π. ’74 κ. Μεταξά Κωνσταντίνου προς τον Πρέσβη κ. Κενεβέζο Κυριάκο, τον κεντρικό ομιλητή, κ. Συλλούρη, την Πρόεδρο της τοπικής επιτροπής και επίτιμου μέλους του Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ’74, κ. Γιάννα Μπουλουγούρη, τον παρουσιαστή της εκδήλωσης κ. Άρη Παπαγγελή και την μικρή Κυριακή Ματσούκα για την εθελοντική της συνεισφορά στην εκδήλωση.
Ευχαριστίες εκφράστηκαν από τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ‘74 κ. Βλαστάρη Δημήτριο προς:
Την Εκκλησία για την αδιάλειπτη στήριξη και βοήθεια, που προσφέρει, ιδιαίτερα με την παραχώρηση δωρεάν φιλοξενίας στον ξενώνα της, στο Προκόπι, στα μέλη του Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ’74, που έρχονται από μακριά.
Το Στρατό, και ιδιαίτερα τη Σχολή Πεζικού Χαλκίδας, που έχει αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση και δίνει κάθε χρόνο το ‘πατριωτικό της παρών.’
Την Κυπριακή Πρεσβεία για την ηθική και υλική βοήθεια και στήριξη, που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα καθώς και για τη συνεχή της παρουσία και συμμετοχή της στην εκδήλωση αυτή.
Την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας για την υλική και οικονομική της στήριξη στην αναμόρφωση και συντήρηση του Μνημείου.
Το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Αννης για την άψογη συνεργασία με το Σύνδεσμο ΕΛΔΥΚ ’74
Την Τοπική Επιτροπή, για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, που είναι η ψυχή και το πνεύμα της και που εντελώς εθελοντικά και πατριωτικά προσφέρει τις υπηρεσίες της.
Τον παρουσιαστή της εκδήλωσης κ. Άρη Παπαγγελή, για την εθελοντική του συμμετοχή και προσφορά στα δρώμενα της εκδήλωσής.
Τους Σπαθαριώτες κ. Νικόλαο Λιάσκο, κ. Δημητρίου Ιωάννη και τον αείμνηστο Ζαρούλη Σπύρο, που έχουν προσφέρει το οικόπεδο για την ανέγερση του Μνημείου, από ευγένεια ψυχής και καθαρό πατριωτισμό.
Τις Κυρίες του Σπαθαρίου, που κάθε χρόνο εργάζονται εθελοντικά για την ευπρέπεια του Μνημείου και την υλοποίηση της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην 13χρονη Σπαθαριώτισσα Κυριακή Ματσούκα, για την αυθόρμητη εθελοντική της συμμετοχή στην εκδήλωση.
Τη Λιμνιώτισσα κ. Ταγάρα Ευαγγελία για την ευγενική της συνεισφορά στο στολισμό των στεφανιών για την εκδήλωση.
Τον Ελληνοκύπριο κ Ηλία Πετρίδη για την εθελοντική του κάλυψη της εκδήλωσης με φωτογραφίες και video και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Και τέλος όλους, όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη Μεγάλη, Εθνικής σημασίας, εκδήλωση αυτή.
Η εκδήλωση έκλεισε με μικρή δεξίωση, που παρέθεσε ευγενικά ο Δήμος στο χώρο του Μνημείου, όπου λειτούργησε, επίσης, έκθεση φωτογραφίας, σχετική με τα γεγονότα του ’74 στην Κύπρο.


Για το ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974
Η πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Συνδέσμου ΕΛΔΥΚ ΄74

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Όποιος αρνείται τα καθήκοντά του δεν μπορεί να είναι ξανά σε θέση ευθύνης στο ΔημόσιοΜε ρύθμιση που ψηφίζεται μέσα στη εβδομάδα, γίνεται το αυτονόητο, ότι δηλαδή όποιος με θέση ευθύνης στο Δημόσιο αρνείται τα καθήκοντά του όπως τα προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, δεν μπορεί να είναι ξανά σε θέση ευθύνης, τόνισε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.

Η κ. Γεροβασίλη μιλώντας «Στο Κόκκινο» ανέφερε ότι η σχετική τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει στόχο να επιταχύνει τη διαδικασία αξιολόγησης, «γιατί μιλάμε για την αξιολόγηση του 2016 και έχουμε Σεπτέμβριο του 2017, σε λίγο θα πρέπει να μιλήσουμε για την επόμενη».

«Αυτή η ρύθμιση έρχεται να πει το αυτονόητο: κάποιος με θέση ευθύνης στο Δημόσιο, προϊστάμενος, αρχιδιευθυντής, γενικός διευθυντής, δεν είναι δυνατόν να θέλει να είναι ξανά σε θέση ευθύνης όταν ο ίδιος αρνείται τα καθήκοντά του, που προβλέπονται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ανέκαθεν», όπως τόνισε.

Επίσης η υπουργός θύμισε ότι η μεταρρυθμιστική στρατηγική που παρουσιάστηκε ολοκληρωμένα προ ημερών, το «Δημόσιο 2020», έχει πολλά βήματα, είναι ένα τριετές στρατηγικό σχέδιο, στο τέλος του οποίου κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση θα έχουν απέναντί τους ένα γρήγορο, ευέλικτο, αποτελεσματικό Δημόσιο, όχι γραφειοκρατικό και πελατειακό. Η στρατηγική αυτή είναι συμφωνημένη και με τους Ευρωπαίους, ενώ μερικά στοιχεία της είναι μέρος της τρίτης αξιολόγησης, όπως και της δεύτερης, όπως είπε.

«Η στρατηγική αυτή δεν στήθηκε σήμερα, ήρθε σαν επικαιροποιημένο σχέδιο αυτού που εφαρμόζεται από την αρχή της διακυβέρνησής μας. Έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά βήματα, το νομοθετικό κομμάτι (νόμοι για την αξιολόγηση, την κινητικότητα, το μητρώο επιτελικών στελεχών, τις ψηφιακές υπογραφές … και πολλά ακόμη) ήδη μέχρι το τέλος του 2016. … Η αξιολόγηση είναι σημαντικό κομμάτι … πάνω σε αυτήν στηρίζονται και τα επόμενα βήματα. Δεν μιλάμε μόνο για την αξιολόγηση του προσωπικού, των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε βάλει ένα καινούργιο πλαίσιο, με τίτλο «Αξιολόγηση 360 μοιρών». Οι κάτω και οι πάνω, αξιολογούνται από όλους, με διαφανή τρόπο και αξιοκρατικά κριτήρια. Μαζί, υπάρχει και η αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών», υπογράμμισε η κ. Γεροβασίλη.

Τόνισε ωστόσο ότι «αυτό που μένει, ως κενό για την αξιολόγηση του προσωπικού το 2016 είναι ότι δεν υπήρχαν πριν, δεν είχαν συμβεί το 2014 και 2015, οι κρίσεις των προϊσταμένων. Για τους προϊστάμενους, τα τελευταία χρόνια, επί υπουργίας Μητσοτάκη αλλά και προηγουμένως, δεν έγινε ποτέ αξιολόγηση, από το 2010 μέχρι σήμερα. Οι προϊστάμενοι μπήκαν με ανάθεση, και μάλιστα με «μεγάλο κύμα» σε μία νύχτα, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία παρέδιδε την διακυβέρνηση, το Δεκέμβριο του 2014», όπως υπενθύμισε, σχολιάζοντας την απουσία αντίδρασης από το συνδικαλιστικό κίνημα για αυτή την απουσία αξιολογήσεων και τις απευθείας τοποθετήσεις, ενώ συνέδεσε την κατάσταση αυτή και με την μη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης το Δεκέμβριο του 2016.

«Ο νόμος ήταν σαφής, διαχώρισε τους όρους για την αξιολόγηση του 2016, από την υπόλοιπη κυβέρνηση … τις αξιολογήσεις των προϊσταμένων και των δομών. Αυτή η αξιολόγηση δεν έχει κανενός είδους τιμωρητικό χαρακτήρα, όπως αυτή που είχαν δει επί υπουργίας Μητσοτάκη οι δημόσιοι υπάλληλοι».