Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Κανονιστική αυτονομία των Περιφερειών και κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα βασικά αιτήματα του συνεδρίου της ΕΝΠΕ
Αλλαγή του διοικητικού μοντέλου της χώρας, μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση που θα έχει κανονιστική αυτονομία στα θέματα ευθύνη της και κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είναι οι βασικές θέσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) όπως αποτυπώθηκαν στο ψήφισμα – εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία – του 4ΟΥ Τακτικού Συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Στις βασικές θέσεις του 4ου Συνεδρίου της ΕΝΠΕ, επισημαίνεται ότι το τεκμήριο αρμοδιότητας για τις περιφερειακές υποθέσεις θα πρέπει να ανήκει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ενώ σχετικά με το όποιο νέο εκλογικό σύστημα για την αυτοδιοίκηση τονίζεται ότι πρέπει να τύχει ευρύτερων συναινέσεων και να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Στο ψήφισμα κρίνονται επιβεβλημένες η απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας και η ορθολογική διαχείριση του ζητήματος των δανείων, ενώ τονίζεται ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της χώρας.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Αναλυτικά το ψήφισμα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝΠΕ έχει ως εξής:

Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η Αυτοδιοίκηση επωμίζεται ένα τεράστιο βάρος στην στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών.

Στην πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο με στόχο την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση, ανταποκρινόμαστε θετικά.

Ξεκαθαρίζουμε εκ των προτέρων ότι συμφωνούμε στη βελτίωση του Καλλικράτη, στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας και της άρσης των στρεβλώσεων που διαπιστώθηκαν στη μέχρι σήμερα εφαρμογή του.

Επιτέλους πρέπει να συγχρονιστούμε με το βηματισμό της Ευρώπης και να υιοθετήσουμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Θεωρούμε πως είναι η ώρα να γίνει η μεγάλη τομή στο διοικητικό μοντέλο της χώρας τόσο στο επίπεδο και της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Το σημερινό γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό και αντιπαραγωγικό μοντέλο θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο, που να υπηρετεί τους σκοπούς ενός επιτελικού, ευέλικτου και συνεκτικού κράτους.

Η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του θεσμού.

Η νέα Περιφερειακή Διακυβέρνηση θα πρέπει να διαθέτει κανονιστική αυτονομία στα θέματα ευθύνης της. Αυτό άλλωστε απορρέει τόσο από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική της αυτοτέλεια, όσο και από την ευρεία λαϊκή νομιμοποίησή της. Το τεκμήριο αρμοδιότητας για τις περιφερειακές υποθέσεις θα πρέπει να ανήκει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όσον αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση ενός και μόνου, ενιαίου οργάνου.

Το όποιο νέο εκλογικό σύστημα για την αυτοδιοίκηση πρέπει να τύχει ευρύτερων συναινέσεων με τα εξής χαρακτηριστικά:

Α) Την αποτελεσματικότητα εκπλήρωσης του θεσμικού ρόλου της αυτοδιοίκησης όσον αφορά τη διοίκηση, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των υποθέσεων ευθύνης της.

Β) Την κατοχύρωση δημοκρατίας σε όλους τους θεσμούς και τους χώρους λειτουργίας της αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερο σεβασμό στα δικαιώματα όλων.

Γ) Την έκφραση των πολιτικών διαθέσεων και επιλογών του λαού στη δεδομένη κάθε φορά χρονική στιγμή της κάλπης.

Στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από τη βαθιά κρίση που χαρακτηρίζεται από ύφεση, αποεπένδυση και καλπάζουσα ανεργία, η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της χώρας.

Ζητάμε την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας και την ορθολογική διαχείριση του ζητήματος των δανείων.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΠΕ

«Ήρθε η ώρα, ωρίμασαν οι συνθήκες να μετεξελιχθεί η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση, να αποκτήσει δηλαδή κανονιστική αυτονομία ήτοι την αρμοδιότητα να θεσπίζει κανόνες δικαίου για θέματα του τομέα ευθύνης της. Να έχει την αρμοδιότητα να λύνει τα προβλήματα στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των πολιτών», επισήμανε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Κ. Αγοραστός.

«Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ζητά ήδη τη διεύρυνση της κανονιστικής της αρμοδιότητας στους τομείς της ευθύνης της και ιδίως στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και σε όποιους άλλους τομείς συνδέονται με την προώθησή του, όπως είναι θέματα Περιφερειακής Χωροταξίας, προώθηση έργων και υποδομών και τελικά προώθηση των περιφερειακών επενδύσεων που θα δώσουν ανάσα στις τοπικές κοινωνίες», εξήγησε ο κ. Κ. Αγοραστός και κατέστησε σαφές ότι «πολιτική αυτονομία των περιφερειών δε μπορεί να υπάρξει χωρίς κανονιστική αυτονομία. Γιατί αλλιώς δε μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να καθορίζει τους πολιτικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων θα επιφέρει την εκπλήρωση της αποστολής της και ειδικότερα της λαϊκής εντολής που έλαβε», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ επανέφερε την πρόταση για κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας ότι με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση «εκσυγχρονίζεται, μετασχηματίζεται και αναβαθμίζεται αφού αποτελεί το δεύτερο επίπεδο διοίκησης. Αποκτά επιχειρησιακή ικανότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης αναπτυξιακών πολιτικών αλλά και πολιτικών σε μια σειρά από τομείς».

Για το εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ πρότεινε «να επεκταθεί και στην Αυτοδιοίκηση η διάταξη του Συντάγματος που ισχύει για τις εθνικές εκλογές: Κάθε εκλογικός νόμος θα ισχύει από τις επόμενες εκλογές, μόνο αν ψηφιστεί με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3, δηλαδή από 200 Βουλευτές με τα σημερινά ισχύοντα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ισχύει από τις μεθεπόμενες.

Θεωρώ – υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ – ότι θα είναι προφανέστατα τα οφέλη από αυτή την πρόταση. Άλλωστε η λογική λέει ότι αν δεν ήταν ρύθμιση επωφελής και χρήσιμη, τα πολιτικά κόμματα δε θα είχαν συμφωνήσει να ενσωματωθεί στο Σύνταγμα, άρα ν’ αποκτήσει την ύψιστη θεσμική θωράκιση. Με αυτή τη ρύθμιση αποσυνδέεται οριστικά η Αυτοδιοίκηση από το να είναι το πεδίο πειραματισμών ή εκγύμνασης κομματικών στρατευμάτων του κεντρικού πολιτικού συστήματος.

Εμείς παρουσιάζουμε αυτή την πρόταση και την καταθέτουμε στα πλαίσια του διαλόγου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων θα την υιοθετήσει και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση, είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση της κυβέρνησης πως δε θα φέρει καμία νομοθετική πρωτοβουλία», πρόσθεσε.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός εξέφρασε, πάντως, την άποψη ότι «στη σημερινή συγκυρία επείγουσα προτεραιότητα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η έξοδος από την κρίση κι όχι η αλλαγή εκλογικού νόμου στην Αυτοδιοίκηση».

Παράλληλα, επισήμανε ότι τυχόν αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην Αυτοδιοίκηση στην κατεύθυνση της απλής αναλογικής «θα οδηγήσει στην ακυβερνησία, τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, τις αργυρώνητες θέσεις. Άλλωστε όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν λύνεις τα προβλήματα δημιουργώντας μεγαλύτερα. Ούτε συμβάλλεις στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας και της κοινωνίας με ακυβέρνητες Περιφέρειες και Δήμους»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στην αρχή του συνεδρίου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Γιώργου Παυλίδη.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με χαιρετισμούς του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου, της Περιφερειάρχη Αττικής κας Ρένας Δούρου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γιώργου Πατούλη και της Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) κας Βέτας Πανουτσάκου.

Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.

Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς: ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, η Βουλευτής Ά Πειραιά και Νήσων του ΣΥΡΙΖΑ κα Γεωργία Γεννιά, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάκης Βορίδης, ο Γραμματέας του Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Ιωαννίδης και ο Βουλευτής του ΚΚΕ, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις:

– H Αναπτυξιακή διάσταση της Περιφέρειας στη θεσμική της θωράκιση Εισηγητής: κ. Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.

– Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις της Περιφέρειας

Εισηγήτρια: κα Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής, μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.

– Θεσμικά ζητήματα και αρμοδιότητες των Περιφερειών

Εισηγητής: κ. Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.

Στη συνέχεια έγιναν ομιλίες – τοποθετήσεις συνέδρων και το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την έγκριση του απολογισμού και του ψηφίσματος.

Στο συνέδριο παρέστησαν ακόμη οι Υφυπουργοί Εσωτερικών κ. Γιάννης Μπαλάφας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Τάσος Πετρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης, οι Γενικοί Γραμματείς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κώστας Πουλάκης και Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Ξεκίνησε από το Βέλγιο για το Μαντούδι η «Αργώ»πηγή: Έθνος

Ξεκινάει το μακρύ του ταξίδι για την Ελλάδα η «Αργώ», το ασθενοφόρο που αγόρασαν και εξόπλισαν οι γιατροί από το Βέλγιο.

Ξεκίνησε η «Αργώ»
Η κινητή ομάδα υγείας, πλήρως εξοπλισμένη, θα φτάσει σε μερικές εβδομάδες στην Εύβοια, όπου θα εξυπηρετήσει το δίκτυο των χωριών που δεν έχει εύκολη πρόσβαση στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου ή στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
«Μπορεί να έρχεται ως μονάδα προληπτικής υγείας, ωστόσο στην περιοχή μας χρειαζόμαστε και ένα απλό ασθενοφόρο, που να λειτουργεί και όταν χιονίζει!», είπαν στο «Εθνος» η Παναγιώτα Σκουμπρή και η Μαρία Γαΐτη, γενικοί γιατροί από τα κέντρα υγείας Μαντουδίου και Λίμνης αντίστοιχα. Οι δύο Ελληνίδες πέρασαν την τελευταία εβδομάδα στο νοσοκομείο Σεν Πιερ των Βρυξελλών, όπου εκπαιδεύτηκαν στα νέα εξελιγμένα εξαρτήματα του ασθενοφόρου.
Το ασθενοφόρο-κινητή μονάδα θα ενταχθεί στο ΕΣΥ. Την ιδέα ξεκίνησαν λίγοι -οι δύο Βέλγοι γιατροί Πάτρικ βαν Αλφεν και Μισέλ Ντεγκέλντρ και ο Ελληνας Θοδωρής Πλέρος-, αλλά στην πορεία κατάφεραν να εμπνεύσουν περίπου 80 γιατρούς σε ολόκληρο το Βέλγιο, να κινητοποιήσουν πολίτες της χώρας και να αγοράσουν τελικά ένα ασθενοφόρο, το οποίο έχουν μετατρέψει -με τα απαραίτητα ιατρικά όργανα- σε κινητή ομάδα υγείας. Ηδη στη Λιέγη ετοιμάζεται η «Αργώ 2»...

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Απαγορεύτηκε το κυνήγι για 3 χρόνια στα καμένα του Δήμου μαςΜε απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και σε έκταση συνολικού εμβαδού τριάντα δύο χιλιάδες
τριακοσίων ογδόντα στρεμμάτων (32.380 στρ.), της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και των Τοπικών
Κοινοτήτων Κεχριών, Φαράκλας και Σπαθαρίου που περιλαμβάνει την αποτεφρωθείσα από την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου 2016, έκταση καθώς και μη καμένη περιφερειακά αυτής.

Ομοίως, με παρόμοια απόφαση απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και σε έκταση συνολικού εμβαδού είκοσι εννέα χιλιάδων στρεμμάτων (29.000,00 στρ), που περιλαμβάνει την αποτεφρωθείσα από την πυρκαγιά της 25ης Ιουλίου 2016, έκταση καθώς και τη μη καμένη περιφερειακά αυτής, στις θέσεις: «Ρηγιά- Κάμπος Καρύστου- Σχοιναρή- Σφυριδούπολη – Άκρα Παξιμάδι» Περιφερείας Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου.

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Αξιοποίηση της Περιουσίας των Δήμων


Της Ελένη Τόπλη –
Μπορούν οι Δήμοι σήμερα να διαχειριστούν την νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και να δημιουργήσουν νέες μορφές εισροών και βιώσιμης ανάπτυξης;
Περίπτωση έρευνας για την Αξιοποίηση του Διατηρητέου χώρου των πρώην Δημοτικών Σφαγείων Θεσσαλονίκης.
Οι συνθήκες σήμερα για τους ΟΤΑ έχουν αλλάξει σημαντικά, λόγω της αύξηση των οικονομικών πιέσεων οι οποίες οφείλονται στην ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών και στον περιορισμό των επιχορηγήσεων από το κεντρικό κράτος. Είναι ζωτικής σημασίας λοιπόν η αξιοποίηση και διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων τους, για την εξασφάλιση περισσότερων οικονομικών και κοινωνικών απολαβών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται οργανωτικές και διοικητικές αναδιαρθρώσεις, σχεδιασμός για την προώθηση μέτρων και δράσεων και διερεύνηση για την αξιοποίηση της περιουσίας τους, των ανεκμετάλλευτων πόρων όπως είναι ο Ιστορικός τους πλούτος, το Κτηριακό Μνημειακό απόθεμα και η υιοθέτηση νέων μορφών συνεργασιών.

Η διαχείριση της περιουσίας είναι πραγματικά δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία και χρειάζεται μέθοδο, τεχνογνωσία, επαγγελματική ικανότητα των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ισχυρή πολιτική βούληση, και σοβαρή διοικητική ενασχόληση και επιστημονική έρευνα για τη βέλτιστη επιλογή των ενεργειών, που κύριο στόχο θα πρέπει να έχουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Η υιοθέτηση πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας από τις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, σταδιακά στρέφει τους ΟΤΑ στην αξιοποίηση των πλεονασματικών ακινήτων τους ως πιθανές εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.

Η επίλυση των νομικών προβλημάτων και των τεχνικών ζητημάτων πολεοδομικού σχεδιασµού και έκδοσης σχετικών αδειών που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των ακινήτων γενικότερα του ∆ημοσίου αποτελούν προτεραιότητα και είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει σηµαντική υπεραξία για τη δηµόσια ακίνητη περιουσία, και θα συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδυτών στην αγορά ακινήτων, µε πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τους Δήμους αποτελούν τα ιστορικά, διατηρητέα κτήρια, καθώς αντιπροσωπεύουν περιβαλλοντικό και οικονομικό μέγεθος και προσφέρουν την δυνατότητα μέσω της πραγματοποίησης επεμβάσεων αποκατάστασης και επανάχρησης τους, να ενσωματωθούν στο ενεργό κτηριακό κεφάλαιο του οργανισμού, ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του, να μισθωθούν και να ανοίξουν νέες ευκαιρίες προσέλκυσης επενδυτών, να προβάλουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και να αποτελέσουν κίνητρο ένταξης των πολιτιστικών αξιών στον εκπαιδευτικό τομέα και στην καθημερινότητα των πολιτών, στοχεύοντας στην διαμόρφωση μίας κοινωνίας υπεύθυνης, που σέβεται τις παραδόσεις και τα πολιτιστικά της αγαθά.

Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και της άσκησης πολιτικής η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της να θέτει στόχους που αφορούν την κατάλληλα στοχευόμενη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, την συγκέντρωση και προσέλκυση κεφαλαίων και την συνετή αξιοποίηση της δικής της περιουσίας όσο και αυτής των δημοτών της. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, όπως επίσης και για τις χωρικές ενότητες ιστορικών τόπων που αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο και με κατάλληλη διαχείριση μπορούν να συμβάλουν με ποικίλους τρόπους στην οικονομική και κοινωνική – πολιτισμική ανάπτυξη.

Η μελέτη πεδίου της συγκεκριμένης εργασίας, αφορά τόσο στην αξιοποίηση των ‘’πρώην Δημοτικών Σφαγείων’’ του Δήμου Θεσσαλονίκης, ένα εξαιρετικό δείγμα Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα, όσο και της ευρύτερης περιοχής τους αυτή των Λαχανόκηπων.

Οι Λαχανόκηπων είναι μία ιστορική περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης στην οποία βρίσκονται πολλά και σημαντικά διατηρητέα βιομηχανικά κτίρια, παρουσιάζει πολλά πολεοδομικά προβλήματα και είναι σημαντικά επιβαρυμένη περιβαλλοντικά λόγω της παλαιότερης λειτουργίας ρυπογόνων εγκαταστάσεων, όπως τα παλιά βυρσοδεψεία και αρκετές βιοτεχνικές μονάδες.

Ωστόσο παρ’ όλο τα προβλήματα, χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως νευραλγική περιοχή και κατέχει σημαντική θέση στο Στρατηγικό σχεδιασμό αστικής ανάπτυξης της πόλης τόσο λόγω της γειτνίασή της με το λιμένα και το σιδηροδρομικό σταθμό αλλά και επειδή διαθέτει ακόμα σε σημαντικό ποσοστό μεγάλες αδόμητες δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις και η ανάπλαση, ανάδειξη και αξιοποίησή της θα συμβάλλει στο μετασχηματισμό της περιοχής σε «Δυτική Πύλη» της Θεσσαλονίκης,

Η νέα πραγματικότητα στη διερεύνηση και εξασφάλιση χρηματοδότησης και διαχείρισης πόρων ως κεφάλαια επένδυσης που μπορεί να έχει στη διάθεσή της ένας ΟΤΑ σήμερα, είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία με μακροπρόθεσμη προοπτική, που τα κεφάλαια που επιστρέφονται μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για περαιτέρω επενδύσεις, προωθώντας τη βιωσιμότητα και μακροχρόνια ανακύκλωση των δημόσιων κεφαλαίων και μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς, μέσω κινητοποίησης επιπρόσθετων δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων, σε ευθυγράμμιση με την πολιτική συνοχής και τους στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν βασικό εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων όπως της περιοχής των Λαχανόκηπων, περιοχές που είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Νέο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χώρα μας αποτελεί το «Real Estate» που ενσαρκώνεται στη χώρα μας από εταιρείες συμβουλών, τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρείες και λοιπούς επενδυτικούς οργανισμούς και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ανακατατάξεις και μεταβολές στον αστικό και περιαστικό χώρο.

Οι Δήμοι μπορούν να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία που προσφέρει η ανάπτυξη του «real estate” στη χώρα μας προσελκύοντας τους επενδυτές και τα κεφάλαια τους προς όφελος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, αγγίζοντας τα αστικά προβλήματα με στόχο να προκύψουν οφέλη τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τους επιχειρηματίες.

Το σημαντικότερο ίσως εργαλείο στην παρούσα φάση της έντονης οικονομικής ύφεσης, για την άμεση αξιοποίηση της περιουσίας των ΟΤΑ είναι η Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα / ΣΔΙΤ ή (Public – Private Partnership / PPP) , μια δημόσια σύμβαση μακράς διαρκείας και αφορά σε μορφές συνεργασίας ιδιωτών επενδυτών με τις δημόσιες αρχές, για την εξασφάλιση τμήματος ή του συνόλου της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης και της συντήρησης μιας υποδομής ή την παροχή μιας υπηρεσίας σε τομείς όπου η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς είναι είτε ανέφικτη είτε μη επιθυμητή.

Στην περίπτωση πεδίου για την αξιοποίηση των ‘’πρώην Δημοτικών Σφαγείων’’ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της περιοχής των Λαχανόκηπων, μπορούν να διερευνηθούν πολλά και διαφορετικά σενάρια ξεχωριστής ή συνδυαστικής χρηματοδότησης και αξιοποίησης στο πλαίσιο των παραπάνω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως επίσης και της χρήσης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA στην πιθανή υπόθεση επαναφοράς του σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων.Διπλωματική εργασία που υποστηρίχθηκε στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική Ανάπτυξη, Τοπική Αυτοδιοίκηση», των Πανεπιστημίων: Αριστοτέλειου, Δημοκρίτειου, Πειραιώς, Πελοποννήσου και της ΕΕΤΑΑ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

H Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας συζήτησε δράσεις για τόνωση της τοπικής αγοράς με τον ΔήμαρχοΣυνάντηση  με τον Δήμαρχο Λίμνης, Μαντουδίου κ.Χρήστο Καλυβιώτη και τον αντιδήμαρχο κ.Δημη.Κατσουρα για θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες της περιοχής, είχε η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ευβοίας Βούλα Αγιοστρατίτη. Με το Χρήστο Καλυβιώτη συναντήθηκε η Βούλα Αγιοστρατίτη
Με το Χρήστο Καλυβιώτη συναντήθηκε η Βούλα Αγιοστρατίτη  Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα

1.Το κατάστημα της Εθνικής τράπεζας .Ένα θέμα που έχει αναστατώσει τους επαγγελματίες και τους κατοίκους της περιοχής. Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε για τις ενέργειες που έχουν γίνει ώστε να μην κλείσει η τράπεζα, συμφωνήσαμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες από κοινού με τους συλλόγους, Ομοσπονδία και Επιμελητήριο.

2.Δράσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς. Ο Δήμαρχος ήταν πολύ θετικός σε όλες τις προτάσεις μας.

3.Παραχώρηση γραφείου στο Επιμελητήριο, στο κτήριο του Δημαρχείου ώστε να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται οι επαγγελματίες της περιοχής.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν από τον εμπορικό σύλλογο Λίμνης Καραβαγγελης Κώστας, Αναφιώτη Γιάννα, Σκούρας Δημ. από τον εμπορικό σύλλογο Μαντουδίου η Λούκα Βάσω και από τον εμπορικό σύλλογο Ροβιών η Αγλαΐα Κισκούκη και ο Στάμουλος Γιώργος.

ΔΕΥΑ: ...είναι άδικο να σηκώνουν τα οικονομικά βάρη της υδροδότησης οι μισοί από τους καταναλωτές.Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό, απαραίτητο στην καθημερινή ζωή μας και πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι πόσιμο και παράλληλα να είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών μας. Αυτό προϋποθέτει ένα καλό δίκτυο, με καθημερινή συντήρηση για τις βλάβες, χλωρίωση, μελέτες για επέκταση του δικτύου κλπ, τα οποία για να επιτευχθούν χρειάζεται η ελάχιστη ανταποδοτική συμμετοχή από όλους μας.
Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε - προσκαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. στην Στροφυλιά ή στους ανταποκριτές της κάθε Δημοτικής Ενότητας και να ρυθμίσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας. Κατανοούμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και για αυτό η Δ.Ε.Υ.Α. έχει φροντίσει και σας δίνει τη δυνατότητα της τακτοποίησης της οφειλής σας με δόσεις.
Η ίδια επιστολή ανακοινώθηκε και πέρυσι χωρίς όμως ανταπόκριση από πλευράς οφειλετών.
Επειδή είναι άδικο να σηκώνουν τα οικονομικά βάρη της ΔΕΥΑ οι μισοί από τους καταναλωτές και οι υπόλοιποι να αδιαφορούν, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία μέχρι τις 31/10/16 να έλθετε στα αρμόδια γραφεία της ΔΕΥΑ και να προβείτε στην εξόφληση ή σε διακανονισμό του λογαριασμού σας, καθώς και στην νομιμοποίηση των παράνομων παροχών .
Πέραν της ημερομηνίας αυτής θα προβούμε σε διακοπές και σε αποστολή του λογαριασμού σας σε δικηγορικό γραφείο.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
TΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης γονέων με παιδιά ηλικίας 3-8 ετών στο Μαντούδι
Το Πρόγραμμα "ΘΕΤΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ" αφορά σε βιωματική εκπαίδευση γονέων με παιδιά ηλικίας 3-8 ετών με προβλήματα διαγωγής/ υπερκινητικότητας και γενικότερα σε γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς των παιδιών τους. Βασίζεται στις αρχές της θετικής γονεϊκότητας και στοχεύει στη βελτίωση της σχέσης γονέα-παιδιού, στην ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και στη μείωση των δυσκολιών συμπεριφοράς του παιδιού.
Η έρευνα που διεξήχθη στην Πανεπιστημιακή Κλινική για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος έδειξε ότι υπήρξε σημαντική στατιστική και κλινική βελτίωση στη συμπεριφορά των παιδιών, ιδίως στους τομείς της εναντιωματικής συμπεριφοράς και της υπερκινητικότητας, καθώς και στη μείωση του γονεϊκού στρες.
Το Πρόγραμμα παρέχεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από την Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία υπό την αιγίδα της Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Η παρουσίαση του προγράμματος θα λάβει χώρα στο Μαντούδι και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας έως την Τρίτη 25/10/2016 στο τηλ. 6946972419 καθημερινά 10.00 – 22.00 (κα Παντελίδη) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pan.pantelidi@gmail.com δηλώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία (Όνομ/μο, Επάγγελμα, Τόπο Κατοικίας, Τηλ. Επικοινωνίας). Για την ακριβή ημερομηνία της παρουσίασης θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας τηλεφωνικώς.

Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης:
Παντελίδη Παναγιώτα : MSc Παιδοψυχολόγος – Οικογενειακή Σύμβουλος – Ειδική Παιδαγωγός
Μανουσάκη Κυριακή : Ψυχοπαιδαγωγός - Θεραπεύτρια Οικογένειας


Κοινωνικός Τουρισμός 2017: Ποιοί δικαιούνται δωρεάν διακοπές
Ο Κοινωνικός Τουρισμός 2016 - 2017 είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για τη διαμονή δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους σε τουριστικά καταλύματα. Διαβάστε τι προβλέπεται για το 2017.

Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη τους είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα διαρκεί περίπου δώδεκα (12) μήνες. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτού ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν από 1 έως 5 διανυκτερεύσεις, όποτε επιθυμούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν ελεύθερα από το «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο του καταλύματος.

Ο μόνος περιορισμός που έχει τεθεί ως προς την επιλογή του τουριστικού καταλύματος είναι να μη βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο διαμονής τους ή αν βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, να εντάσσεται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις των παροχών και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται στη δημόσια πρόσκληση, υποβάλλονται από την 01.04.2017 έως την 30.06.2017, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.12.2016 έως 31.03.2017, και από την 01.12.2017 έως την 31.03.2018, για τις συμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 01.04.2017 έως 30.11.2017. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

Διαμονή δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου, ενώ προσαυξάνεται κατά πέντε (5) επιπλέον διανυκτερεύσεις για τους δικαιούχους - ωφελούμενους που επιλέγουν τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρο και Κω.

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2017 ορίζονται:

α) ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας (συνεισπραττόμενες με τις εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) ασφαλισμένες/εργαζόμενες που έλαβαν κατά το προηγούμενο έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (άδειας του άρθρ. 142 του Ν. 3655/2008, όπως εξειδικεύτηκε με την υπ' αριθ. 33891/606/09.05.2008/ ΦΕΚ 833 - Β' υπουργική απόφαση),

γ) ασφαλισμένοι/άνεργοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),

δ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Ο υπό τα στοιχεία α' έως γ' αναφερόμενος αριθμός ημερών δύναται να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2017 ορίζονται:

α) τα άνω των πέντε ετών τέκνα των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 18ο έτος της ηλικίας τους, όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή όπως η Δημόσια πρόσκληση ορίζει,
Προκειμένου για τέκνα δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού που τα αφορά ενεργοποιείται από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους,

β) τα εξαρτώμενα-έμμεσα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας 18 έως 24 ετών, που ασφαλίζονται από το δικαιούχο ή τον άλλο γονέα όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή όπως η δημόσια πρόσκληση ορίσει. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας των εμμέσων ασφαλισμένων είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων,

γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών, όπως αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή όπως η δημόσια πρόσκληση ορίσει.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας του εμμέσου ασφαλισμένου μέλους είναι η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων,

δ) οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α' έως δ' ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής της Δημόσιας πρόσκλησης.
Σε περιπτώσεις συζύγων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι της παροχής κατά την έννοια της παρ. 1, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 6., με τις διατάξεις του οποίου προσδιορίζονται οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι -ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2016-2017:
α) οι επιλεγέντες δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2015-2016, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, εξαιρέσει των επιλεγέντων εκείνων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία και των ωφελουμένων μελών τους,

β) οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01.12.2016 έως την 30.11.2017. Το ως άνω χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος δύναται να τροποποιηθεί με τη δημόσια πρόσκληση.

Εκλογές την 1 Νοέμβρη για αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου μας

H τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην Λίμνη, την Τρίτη 1-11- 2016, στις 6.30 μ.μ., θα διενεργήσει εκλογές:
α) Αντικατάστασης μελών της Οικονομικής Επιτροπής
β) Αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ύστερα από τα αρίθμ. 9718/7-10-2016 και 9731/7-10-2016 έγγραφα Δημάρχου Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας


Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δ ήμου. Η δε επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο
άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμο. Η κάθε επιτροπή αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο αυτής και από 6 μέλη εκ των οποίων τα 2 εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.


Η παρούσα Οικονομική Επιτροπή πού εκλέχθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2014
Η θητεία της οικονομικής επιτροπής ήταν από 1-9/14 έως 5-3/17

Τακτικά Μέλη
Σεσοντή Μαρία
Παληός Ευστράτιος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Κουτσουράς Σταύρος
Κατζούρας Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη
Σκομπρής Νικόλαος
Αλατζάς Ευάγγελος
Χατζής Ανδρέας
Κανελλοπουλος Ιωάννης
Στεφου ΚυριακήΗ παρούσα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πού εκλέχθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2014

Η θήτεία της  επιτροπής ποιότητας ζωής ήταν από 1-9/14 έως 5-3/17

Τακτικά Μέλη
Γεωργάκαινα Ελένη
Κουτσουράς Σταύρος
Σκομπρής Νίκος
Τάρλας Κυριάκος
Φλώκου – Κωνσταντάκη Σοφία
Κανελλόπουλος Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη
Χαλιούλιας Ιωάννης
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Στέφου Κυριακή
Ψαρρού Ελπίδα

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Β. Εύβοιας προς Μπακογιάννη: βελτίωση του απαρχαιωμένου οδικού δικτύου

Επιστολή του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Β. Εύβοιας προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς

Θέμα: Επίσκεψη Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στην Βόρεια Εύβοια – Θέματα της περιοχής Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Πρόεδρος κυρία Όλγα Βογιατζή λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην επίσκεψή σας στην Βόρεια Εύβοια την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την επίσκεψη, σας αποστέλλουμε αυτήν την επιστολή για να σας γνωστοποιήσουμε προβλήματα της περιοχής μας, της Βόρειας Εύβοιας, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη σε οποιαδήποτε δυνατότητα και ευκαιρία ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος -βασικό οικονομικό παράγοντα της περιοχής- , καθώς επίσης δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων και τον τρόπο διαβίωσής τους.

Δυστυχώς οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής νιώθουν όλο και περισσότερο απομονωμένοι από την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα και κυρίως όσον αφόρα αναπτυξιακά προγράμματα, και έργα υποδομής.
Ένα πάγιο αίτημα λοιπόν των κατοίκων της περιοχής είναι η βελτίωση του απαρχαιωμένου οδικού δικτύου της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και η καλύτερη σύνδεσή της με την πρωτεύουσα του νομού, Χαλκίδα. Ένα έργο το οποίο όχι μόνο θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες για τουρισμό στην περιοχή μας, αλλά θα δημιουργήσει ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, και θα σώσει ζωές, καθώς δεκάδες άνθρωποι, συμπολίτες μας χάνουν την ζωή τους σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα κάθε χρόνο.
Ως προς την περιοχή της Αιδηψού θα θέλαμε να τονίσουμε πως δίνεται η αίσθηση, και στους επισκέπτες, μιας παραμελημένης περιοχής, η οποία εκτός από το κάλλος του φυσικού τοπίου, και την ύπαρξη των ιαματικών πηγών, πλέον δεν μπορεί να παρουσιάσει μία θετική εικόνα προς τα έξω, ώστε να αναπτυχθεί ο τουρισμός στο βαθμό που της αναλογεί. Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς για αυτό να δώσουμε έμφαση σε αυτήν την περιοχή συγκεκριμένα, καθώς αποτελεί την κορωνίδα του τουρισμού για την Βόρεια Εύβοια, και μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή δημιουργώντας μία σύγχρονη ευρωπαϊκή λουτρόπολη, η οποία έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται σε νησί συνδυάζοντας τον θερμαλιστικό με τον εποχιακό και θερινό τουρισμό.
Βασικά θέματα της Αιδηψού είναι το οδικό δίκτυο, οι κεντρικοί οδικοί άξονες από την είσοδο της λουτρόπολης (από την Λίμνη) έως και την παραλία Αγίου Νικολάου, καθώς και οι κακοτεχνίες, η μη ύπαρξη περιφερειακής οδού (με αποτέλεσμα την κυκλοφορική συμφόρηση ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες) και η μη πλήρης σύνδεση όλων των οδών σε όλο το τμήμα της πόλης. Επίσης η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου των Λουτρών Αιδηψού με σεβασμό στο περιβάλλον, και στην κλασσική-παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής, η έλλειψη φωταγώγησης σε μεγάλα και κεντρικά τμήματα της πόλης, σημαντικά προβλήματα με τα απορρίμματα, τον ΒΙΟΚΑ και τον ΧΥΤΑ, που υπολειτουργούν, δημιουργώντας μία αρνητική αίσθηση στους επισκέπτες για την περιοχή, αφού υπάρχουν περιοχές της πόλης που προκαλούν δυσφορία από τις άσχημες οσμές, καθώς και ένα ζήτημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όλους τους κατοίκους, μόνιμους και μη. Επίσης σημαντικά θέματα κυρίως για την τουριστική ανάπτυξη αποτελούν Δημοτική Πλαζ και ΕΤΑΔ, καθώς και η αξιοποίηση του «Καζίνο» το οποίο βρίσκεται δίπλα από την Δημ. Πλαζ. Τέλος σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το αποχετευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει φτάσει σε όλα τα σημεία της πόλης, αλλά και πολλές κακοτεχνίες του ήδη υπάρχοντος συστήματος με αποτέλεσμα να συνεχίζουμε να βλέπουμε στους δρόμους της πόλης βυτία εν έτη 2016.
Ένα αίτημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής είναι ακόμη η διεξαγωγή δημοτικών συμβουλίων και στα Λουτρά Αιδηψού. Κατά αυτόν τον τρόπο παύει να δίνεται η αίσθηση παραμέλησης της Αιδηψού, σε έναν βαθμό, καθώς επίσης θα είναι και ευκολότερο για τους φορείς της περιοχής να συμμετέχουν σε αυτές ή και να έρχονται σε επαφή, για διεξοδική συζήτηση των ζητημάτων της Αιδηψού, με τους αρμόδιους, την δημοτική αρχή, και την δήμαρχο του δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Θεωρούμε πως μία τέτοια απόφαση ανταποκρίνεται στις δημοκρατικές σας αρχές και παρακαλούμε όπως προβείτε σε ανάλογες ενέργειες στα πλαίσια πάντα της θεσμικής νομιμότητας.
Τέλος, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να ασκήσετε πίεση ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Δημοτική Αρχή Ιστιαίας – Αιδηψού, σε όποια θέματα δεν μπορείτε να δράσετε εσείς άμεσα, ώστε να τα υλοποιήσει η αρμόδια αρχή. Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε ποια θέματα έχετε συμπεριλάβει στην ατζέντα σας σχετικά με την περιοχή της Βορείου Ευβοίας. Ως Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων κλπ Βόρειας Εύβοιας έχουμε προγραμματίσει στην ατζέντα μας να σας συναντήσουμε στο προσεχές μέλλον για μία εκτενή συζήτηση επί όλων των ζητημάτων.


Με εκτίμηση,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΛΓΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ

Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο για Αρωματικά και Φαρμακευτικά ΦυτάΠαρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της

Ομάδας Εργασίας για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Ο κ. Αποστόλου επεσήμανε το μεγάλο ενδιαφέρον του Υπουργείου για την στρατηγική της ανάπτυξης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ), στην κατεύθυνση της εκπόνησης κλαδικών σχεδίων ανάπτυξης για ειδικά προϊόντα της αγροτικής παραγωγής στα οποία η χώρα μας έχει μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ζήτησε επίσης από τα μέλη της Ομάδας, η οποία απαρτίζεται από Υπηρεσιακούς υπαλλήλους, Ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστημιακούς, Παραγωγούς και εκπροσώπους ιδιωτικών και συλλογικών φορέων μεταποίησης και εμπορίας, να διερευνήσουν όλες τις επιστημονικές δυνατότητες και τα διαθέσιμα εργαλεία, προκειμένου οι Έλληνες παραγωγοί χρησιμοποιώντας ορθές γεωργικές πρακτικές, από το χωράφι έως το τελικό μεταποιημένο προϊόν, να καλύψουν την αυξανομένη εγχώρια και διεθνή ζήτηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας προχώρησαν στην καταγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας, τις ελλείψεις και τα προβλήματα που απορρέουν από δυσλειτουργίες στην παραγωγή και την εμπορία καθώς και τις προοπτικές της καλλιέργειας των ΑΦΦ. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας.

Στη συνεδρίαση τονίστηκαν ταυτόχρονα, η αναγκαιότητα για προστασία, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση της ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας με έμφαση στα ΑΦΦ της χώρας, οι κίνδυνοι οι οποίοι απειλούν την ποικιλότητα την φυτών σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα, η συλλογή τους με ληστρικό τρόπο απευθείας από τη φύση και η εμπορία τους χωρίς έλεγχο.

Τέλος, αποτυπώθηκαν τα οριστικά βήματα για ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και όπως δήλωσε ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας κ. Θανάσης Δημάκης, στόχος της είναι η παράδοση του το αργότερο ως τα τέλη Νοέμβρη, προκειμένου να είναι εφικτό να αξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και δράσεις του ΕΣΠΑ.


Ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΟΜΕΔΙ για τις δημόσιες συμβάσεις


Ερμηνευτική εγκύκλιο αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) εξέδωσε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης.

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΜΕΔΙ, διευκρινίζονται όλες οι πιθανές αιτιάσεις, παρερμηνείες –σκόπιμες ή μη- και τα ερωτήματα σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι «απόλυτα λειτουργικό και εφαρμόσιμο από την πρώτη μέρα της ισχύος του», ενώ «θεραπεύει χρόνιες στρεβλώσεις και προτάσσει το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια, τις ανοιχτές διαδικασίες και την ανάπτυξη ενός πραγματικού και υγιούς ανταγωνισμού».

Ειδικότερα, και όσον αφορά τις δημοπρατήσεις έργων για τις οποίες διατυπώθηκαν ισχυρές αιτιάσεις από αναθέτοντες Φορείς, η δυνατότητα διενέργειά τους ουδέποτε διεκόπη, διευκρινίζεται από το ΥΠΟΜΕΔΙ.

«Μάλιστα, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) είχε εκδώσει εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 4584/30-09-2016), αναφορικά με την εφαρμογή Πρότυπων τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών.
Συγκεκριμένα, σ’ αυτή αποσαφηνίζεται πλήρως ότι από την εφαρμογή του ν.4412/2016, δηλαδή από 8-8-2016, ο Νόμος παρείχε τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να δημοπρατούν έργα και μελέτες με βάση τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με τις αναγκαίες προσαρμογές στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
Ομοίως, ίσχυαν, από την ημερομηνία εφαρμογής του ν.4412/2016 (8-8-2016), οι αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις του ν.3669/2008 και του ν.3316/2005 (π.χ. Υ.Α. για Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, Υ.Α. για Ενιαία Τιμολόγια Έργων και ομάδες εργασιών, κλπ.), χωρίς να κωλύεται με κανένα τρόπο η διαδικασία ανάθεσης νέου έργου ή μελέτης» αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Όσον αφορά τα ερωτήματα σχετικά με τη μη δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, λόγω μη ανάπτυξης του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων κληρώσεων, με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για εναλλακτικές διαδικασίες ανάθεσης τις οποίες οι Αναθέτουσες αρχές θα μπορούσαν να έχουν εφαρμόσει από την ψήφιση του Νόμου, χωρίς κώλυμα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος.

Ολόκληρη η μελέτη του ΙΤΑ -Τριετής Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική ΑυτοδιοίκησηΤην ανάγκη ριζικής αναβάθμισης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο μοντέλο της διοικητικής οργάνωσης του κράτους αναδεικνύει η ειδική μελέτη που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και αφορά στην «Τριετή Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Τα βασικά σημεία της μελέτης παρουσιάστηκαν σήμερα από τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΙΤΑ Ι. Ψυχάρη, στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ στο Βόλο με θέμα την αλλαγή του Καλλικράτη και το νέο μοντέλο οργάνωσης του κράτους.

Στη μελέτη επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ είναι σαφώς υποβαθμισμένος ειδικά στον τομέα των συνολικών και φορολογικών εσόδων, ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και των δαπανών.

Ενδεικτικά αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση, ανάμεσα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε με έσοδα που αντιστοιχούν στο 1,32% του ΑΕΠ, ενώ απογοητευτική είναι η εικόνα και στον τομέα των φορολογικών εσόδων, ως ποσοστού του ΑΕΠ, όπου η χώρα μας κατατάσσεται στην 14ηθέση, από τις 19 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Παράλληλα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι ουραγός και στον τομέα της είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, ενώ στην τελευταία θέση είναι και σε ότι αφορά τις δαπάνες.

Προλογίζοντας την παρουσίαση της μελέτης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης επισήμανε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έλαβε η ΚΕΔΕ και υλοποίησε σε συνεργασία με το ΙΤΑ, αποδεικνύει έμπρακτα πως η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού έχει θέσεις και εμπεριστατωμένες προτάσεις. «Η μελέτη αποτελεί έναν οδηγό, μία αφετηρία συζήτησης για το ρόλο που πρέπει να έχουν οι Δήμοι στο νέο μοντέλο διοικητικής οργάνωσης του κράτους» πρόσθεσε.

Ήρθε η ώρα για την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας, που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, επιτελικού κράτους, με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, από την Κεντρική Κυβέρνηση προς την Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους. Ήρθε η ώρα, οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για τον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος μας είναι, υπογράμμισε ο κ. Πατούλης, αυτές οι βασικές θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν στο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις αρχές Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, να αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση, προκειμένου να ικανοποιηθεί το διαχρονικό ζητούμενο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων.

Στη μελέτη αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, οι στρατηγικοί στόχοι και το αναπτυξιακό όραμα της ΚΕΔΕ για το νέο μοντέλο οργάνωσης του κράτους.

Επιπρόσθετα προτείνονται ειδικές πολιτικές σε όλους τους τομείς, με έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και στην ενεργοποίηση της συμμετοχικής διαδικασίας, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη της επαρκούς χρηματοδότηση του νέου μοντέλου οργάνωσης των Δήμων, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

Ειδικότερα σύμφωνα με την μελέτη προτείνονται τα εξής:
 • Η αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας, με βάση την αρχή της επικουρικότητας και εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του ενιαίου σκοπού των δημόσιων πολιτικών
 • Φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας, αύξηση της αντιληπτότητας του φόρου και με ενίσχυση της τοπικής λογοδοσίας και ελέγχου
 • Εγκαθίδρυση ενός νέου μηχανισμού είσπραξης τοπικών εσόδων, που θα είναι διακριτό από το φορολογικό μηχανισμό του κράτους, για την άμεση είσπραξη των εσόδων που αναλογούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και με ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας
 • Ενίσχυση των δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση της τεχνολογίας επικοινωνίας που να ευνοεί τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, ενημέρωση, διαφάνεια και έλεγχο στις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Εγκαθίδρυση συστήματος μητροπολιτικής διοίκησης στις μεγάλες πόλεις και εξειδίκευση ειδικών μορφών διοίκησης μικρών Δήμων στα νησιά και στις ορεινές και απομεμακρυσμένες περιοχές
 • Κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των αιρετών και του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση
 • Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης με την εκπόνηση ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
 • Ενίσχυση των δομών της κοινωνικής οικονομίας με μεγαλύτερη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και ενίσχυση του ρόλου της στο συντονισμό των πολιτικών όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται τοπικά
 • Θεσμοθέτηση μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση
 • Διαμόρφωση πλαισίου και παροχή κινήτρων διαβαθμικής και διαδημοτικής συνεργασίας και συνεργασίας πόλεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας πολυχωρικής συνεργασίας.
Αναλυτικά η μελέτηΤι αποφάσισε το συνέδριο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του Καλλικράτη και μεταρρύθμιση του κράτους


Με μια καθοριστική απόφαση της συντριπτικής πλειονότητας των παρατάξεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ διαμορφώθηκε το τελικό κείμενο των θέσεων της Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού για την αλλαγή του Καλλικράτη και το νέο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του κράτους στο ειδικό θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Βόλο.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου επισήμανε ότι η Αυτοδιοίκηση δεν έχει κομματικά χρώματα. «Κοινή μας στόχευση είναι η αναβάθμιση των δήμων μας. Δε θα μείνουμε στα λάθη του παρελθόντος. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Ενωμένοι, σε ένα αρραγές μέτωπο θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και θα διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση να μας δώσει το ρόλο που μας αρμόζει. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις για ένα κράτος λειτουργικό, σύγχρονο και αλληλέγγυο στο πολίτη».

Οι παρατάξεις, «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» με επικεφαλής το Γιώργο Πατούλη, «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» με επικεφαλής τον Α. Κοιμήση, «Νέα Αυτοδιοίκηση» με επικεφαλής το Γ. Ιωακειμίδη και η «Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία στη ΚΕΔΕ» με επικεφαλής το Δ. Μπίρμπα, διαμόρφωσαν και ψήφισαν ομόφωνα κοινό κείμενο θέσεων δίνοντας έμφαση στην ενότητα της αυτοδιοίκησης. Ωστόσο υπήρξαν δυο μεμονωμένες περιπτώσεις σύνεδρων που κατέθεσαν δική τους θέση.

Να σημειωθεί η απόφαση θα σταλεί στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και στους Δήμους και θα συνοδεύεται από το κείμενο «Προτάσεων της ΚΕΔΕ για την Μεταρρύθμιση στην ΤΑ».

Παράλληλα θα σταλεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο προς τους αιρετούς, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο θέσεων και προτάσεων που θα κατατεθεί στο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, ώστε η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να λάβει τις τελικές αποφάσεις της και να καθορίσει τη δράση ή την αντίδρασή της ενόψει της προετοιμαζόμενης Μεταρρύθμισης.Συγκεκριμένα το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι το εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016

Το Ειδικό Θεματικό Συνέδριο «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους», που συνήλθε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στο Βόλο στις 17 και 18 Οκτωβρίου του 2016, διαπιστώνει τα ακόλουθα:

Συγκεκριμένα:

Α. Διαπιστώσεις:

Η Κυβέρνηση άνοιξε τη συζήτηση για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους χωρίς όμως να έχει μέχρι τώρα καταθέσει στην Επιτροπή Διαβούλευσης αναλυτικά τις θέσεις της. Ειδικότερα δεν παρουσιάστηκε:

Ολοκληρωμένο σχέδιο αλλαγής του Εκλογικού Νόμου.

Ολοκληρωμένο πλάνο χρηματοδότησης του νέου μοντέλου οργάνωσης της Διοίκησης της Χώρας.

Επιπλέον, δεν αντιμετωπίζονται τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα της Αυτοδιοίκησης.

Προτάσεις που να λαμβάνουν υπόψη του την ανάγκη ενίσχυσης της καταστατικής θέσης και του ρόλου των Αιρετών.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιφυλάσσει για τους Δήμους ρόλο στην υλοποίηση των Κοινωνικών Προγραμμάτων και δεν προσδιορίζει μέχρι τώρα ρόλο στα ζητήματα ανάπτυξης.

Β. Οι θέσεις της ΚΕΔΕ

Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση η ΚΕΔΕ διαμορφώνει θέσεις όπως ενδεικτικά αυτές αποτυπώνονται στο «κείμενο προτάσεων της ΚΕΔΕ για την Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ειδικότερα:

Εκλογικό Σύστημα

Η ΚΕΔΕ και έως ότου η Κυβέρνηση καταθέσει την ολοκληρωμένη πρότασή της για το Εκλογικό Σύστημα, δεν συζητά την αλλαγή του πριν ολοκληρωθεί προηγουμένως ο διάλογος για τη Μεταρρύθμιση.

Οικονομικό πλαίσιο Μεταρρύθμισης – Πόροι της Τ.Α.

(α) φορολογική αποκέντρωση με φορολογικές ελευθερίες χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πολίτη και με μηχανισμό αναδιανομής για άρση των ανισοτήτων.

(β) νέα γενιά παρακρατηθέντων και ταυτόχρονη επιστροφή εσόδων από φόρο ζύθου, βοσκοτόπων, πετρελαιοειδή κλπ

(γ) πρόγραμμα υποστήριξης της μεταρρύθμισης με διασφαλισμένους πόρους και προσωπικό.

(δ) απόδοση του 10% από τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου

(ε) δραστική μείωση των επιτοκίων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

(στ) δημιουργία ενός νέου Aναπτυξιακού Προγράμματος της Τ.Α., που θα συμπληρώνει το ΕΣΠΑ και μπορεί να χρηματοδοτείται από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων, το ΠΔΕ, την ΕΤΕΠ και το Πράσινο Ταμείο. Το Πρόγραμμα αυτό θα παρέχει ιδιαίτερα υποστήριξη στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.

(η) η μη μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην Τ.Α. όπως είναι σήμερα, αλλά η μελέτη για την θεσμοθέτηση ενός νέου φόρου ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφού αυτός ο φόρος θεωρείται ο πλέον δίκαιος φόρος.

(θ) οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Επενδύσεων και των Προμηθειών έχουν ουσιαστικά «μπλοκάρει», με εμφανή αποτελέσματα στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί άμεσα.

(ι) τέλος, η μείωση των εσόδων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, Φόρος Ζύθου, Βοσκοτόπια, τέλη παραχωρησιούχων κλπ) αλλά και η αύξηση του κόστους με νομοθετικές παρεμβάσεις (επιβάρυνση μισθολογικού και φορολογικού κόστους, ασφαλιστικές εισφορές, μεταφορές υπαλλήλων, φορολογικές προκαταβολές επί εκδιδομένων λογαριασμών ύδρευσης των ΔΕΥΑ κλπ) οδηγούν τους Δήμους σε αδυναμία λειτουργίας.

Καταστατική Θέση των Αιρετών

Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση των διατάξεων για την καταστατική θέση των Αιρετών.
Επανεξέταση του καθεστώτος «περί αυξήσεων των ποινών για αδικήματα κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ».

 • Τροποποίηση της διάταξης που αφορά την παραπομπή των Αιρετών σε αργία.
 • Επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας.
 • Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του ασφαλιστικού νόμου που επιβάλει την περικοπή της σύνταξης των Αιρετών.
 • Επαναφορά των διατάξεων για τις αποζημιώσεις των Αιρετών.
 • Επανεξέταση και αποσαφήνιση της χορήγησης ειδικής άδειας στους Αιρετούς.
 • Άμεση εκδίκαση των υποθέσεων
 • Αναπτυξιακός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΣΠΑ 2014-2020


Οι Δήμοι, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις της ΚΕΔΕ, πρέπει να χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ για τα έργα και τις επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης, με γενναία αύξηση του ΠΔΕ και ειδική «γραμμή» για τους Δήμους.

Όσον αφορά στο ΕΣΠΑ, η ΚΕΔΕ απαιτεί, κατά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής του, να διασφαλιστούν διακριτές κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους Δήμους σε όλα τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ, ώστε να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα «οριζόντιο» Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τ.Α., όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση δια του αρμόδιου υπουργού.

Γ. Καλεί την Κυβέρνηση να διαμορφώσει και να ανακοινώσει άμεσα τις θέσεις της για όλα τα θέματα ζωτικού ενδιαφέροντος που αφορούν τους Δήμους και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής του ΥΠΕΣΔΑ για την αλλαγή του «Καλλικράτη», λαμβάνοντας υπόψη τον προβληματισμό, τις απόψεις και τις προτάσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τις αποφάσεις και προτάσεις του παρόντος Θεματικού Συνεδρίου. Επιπλέον την καλεί να καταθέσει άμεσα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο στην τελική του μορφή, με την επισήμανση ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ, με το οποίο επιλύονται σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας των Δήμων.

Δ. Θεωρεί ως βάση συζήτησης τις θέσεις και προτάσεις της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που περιλαμβάνονται στο κείμενο «Προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει το εν λόγο κείμενο με τις απόψεις των Αιρετών που κατατέθηκαν στο Συνέδριο.

Ειδικότερα, και ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, υπογραμμίζει την ανάγκη: α) Αναθεώρησης του άρθρου 101 του Συντάγματος με περαιτέρω θωράκιση και ενίσχυση της νησιωτικότητας και του άρθρου 102 του Συντάγματος με στόχο την αποσαφήνιση της έννοιας των τοπικών υποθέσεων και των τοπικών εσόδων και την θωράκιση της ταυτόχρονης μεταφοράς των πόρων με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και β) άρσης των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων των Αιρετών της Αυτοδιοίκησης.

Ε. Αποφασίζει:

Την αποστολή της παρούσας Απόφασης στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και στους Δήμους, συνοδευόμενης από το κείμενο «Προτάσεων της ΚΕΔΕ για την Μεταρρύθμιση στην ΤΑ».
2. Την αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου προς τους Αιρετούς, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο θέσεων και προτάσεων που θα κατατεθεί στο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, ώστε η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να λάβει τις τελικές αποφάσεις της και να καθορίσει τη δράση ή την αντίδρασή της ενόψει της προετοιμαζόμενης Μεταρρύθμισης.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις και οι εισηγήσεις των συνέδρων εδώ.

Το Βίντεο με την κεντρική εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ. Μπαλάφα και του Γ.Γ. Κ. Πουλάκη, στο συνέδριο.

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Με το Τεχνικό Πρόγραμμα και άλλα 22 θέματα θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στο Μαντούδι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου


Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει  Μαντούδι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 στις 6.30 μμ, θα ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα :

1. Διαμαρτυρία για το κλείσιμο παραρτήματος Εθνικής Τράπεζας Λίμνης

2. Αίτηση Νικολάου Ιωάννη του Φωτίου για έγκριση λυόμενης κατασκευής τέντας σε χώρο καφέ μπάρ-Ουζερί-Ψητοπωλείο στην πλατεία Μαντουδίου

3.Αίτηση Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Λίμνης για διάθεση αίθουσας Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Μαντούδι

4.Αίτηση Α.Σ ΚΑΡΑΤΕ ΚΗΡΕΩΣ για παραχώρηση χρήσης αίθουσας

5.Αίτηση Χορευτικού –Πολιτιστικού Συλλόγου Μαντουδίου ΜΑΚΙΣΤΟΣ για παραχώρηση χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Μαντουδίου

6.Αίτηση Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λίμνης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας

7.Αίτηση Γραμματικού Δημητρίου με θέμα «Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Μαντουδίου για αθλητικές δραστηριότητες(καλαθόσφαιρα)»

8. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κοτσικιάς για παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου

9.Αίτηση Αλαμάνου Νικολάου περί «Κατασκευής σκαλοπατιού στο ΑΤΜ Εθνικής Τράπεζας Μαντουδίου»

10.Αίτηση κ. Αναγνώστου Αντωνίου του Δαυίδ

11.Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης έργου «Αγορά Διατηρητέου Αρχοντικού Τομπάζη, ΤΚ Κεχριών Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας Βάση της υπ΄αρίθμ. 109.6.2016 Απόφασης Δ.Σ Πράσινου Ταμείου

12.Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή αγροτικών οδών στην περιοχή Μαντουδίου»

13.Κατανομή ΣΑΤΑ έγκριση μελέτης του έργου και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε τ.κ Κεχριών και οικισμό Δάφνης»

14.Κατανομή ΣΑΤΑ 2016 για ο έργο «Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ Αμελάντων» ποσό 4.000 €»

15.Κατανομή ΣΑΤΑ για τα έργα :
α)Επέκταση τοιχίου αντιστήριξη και ανακατασκευή ξύλινου κιόσκι στην κεντρική πλατεία τ.κ. Κουρκουλών ,ποσού -2.474,23 με ΦΠΑ

β)Κατασκευή αντιολισθητικών σκαλοπατιών σε δημοτικό σχολείο κι εκκλησία Αγίου Ιωάννη ,ποσού 2.996,08 με ΦΠΑ

γ)Κατασκευή τεχνικού πρόσβασης εισόδου Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου, ποσού -5.730,00€

δ)Κατασκευή βάση προδιαγραφών παιδικής χαράς τ.κ Αχλαδίου ποσού–8.000,00€

ε)Διαμόρφωση κοιμητηρίου Αγ. Άννας ,ποσού 4.000,00€

16.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Κατασκευή τεχνικών αποστράγγισης οικισμού Αγκάλης

17.Αιτήσεις εγγραφής στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου

18.Αίτηση δημοτικών συμβούλων κ.κ Λιαγκάκη Ευσταθίου και Γεωργατζή Ευαγγέλου με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου»

19.Έγκριση πρακτικών ανάδειξης μελών και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Κυμάσι»

20.Αίτηση δημοτικών συμβούλων (Αλεξίου Δ-Παζάρα Β-Κουκουρίκου Ηλ-Βούλγαρη Αν-Σκομπρή Ν) με θέμα «Επικαιροποίηση αποφάσεων Δ.Σ.του Δήμου μας περί χωροθέτησης της περιοχής βιομηχανικής Μαντουδίου ως ΕΠ.ΠΑ τύπου Α΄ και όχι τύπου Β΄ και αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών με ενδεχόμενο δόλο, όσων προσώπων κεντρικών υπηρεσιών –αντιστρατεύονται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της περιοχής»

21.Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας έτους 2017

22.Ανάκληση της αρίθμ. 93/2013 απόφασης δημοτικού συμβουλίου «Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου που βρίσκεται στην παραλία Μακρύ Γιαλός της τοπικής κοινότητας Βλαχιάς για τοποθέτηση καντίνας»

23.Μερική ανάκληση της 140/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου


Ο εκβιασμός των 17: "αρνούμαστε την ψήφιση οιασδήποτε απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι να εκδιωχθεί ο κ. Χαλιούλιας, ... για την προστασία του Δήμου"Σήμερα δημοσιεύτηκαν στο Διαύγεια  τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της  11-10-2016  για τον  τον ξυλοδαρμό του κ. Τάρλα από τον αντιδήμαρχο κ. Χαλιούλια. Τα πρακtικά της συνεδρίασης του ΔΣ της  4/10/16 που φέρεται ότι ήταν η αιτία για τον ξυλοδαρμό δεν έχουν δημοσιευθεί στο Διαύγεια ακόμη.

Καταδίκη και ποινή
Το Δημοτικό Συμβούλιο με 17 ψήφους δίκασε και καταδίκασε τον κ. Χαλιούλια και τον κ. Καλυβιώτη (σαν ηθικό αυτουργό). Η ποινή πού επέβαλε είναι  στην πράξη  η αναστολή λειτουργίας του Δήμου όσο οι 2 άνδρες διατηρούν τα  αξιώματα τους. Συγκεκριμένα,  αποφάσισαν να μην ψηφίζουν οιασδήποτε απόφαση από την οποία άμεσα ή έμμεσα θα απορρέουν εντολές εκτέλεσης προς τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο κ. Χαλιούλια Ιωάννη μέχρι της αποπομπής του κ. Χαλιούλια.

Δεδομένου ότι ο Δήμαρχος είναι αυτός πού ασκεί εκτελεστική  εξουσία στο Δήμο, με την απόφαση τους αυτή ουσιαστικά παγώνουν την λειτουργία του Δήμου. Το ειρωνικό είναι ότι η απόφαση αυτή σύμφωνα με τα πρακτικά πάρθηκε για "την προστασία του Δήμου".   Προστασία από ποιόν; Τους δημότες και τα συμφέροντα του Δήμου ποιος θα τα προστατεύσει μέχρι να καταφέρουν να ρίξουν το Δήμαρχο;Η απόφαση ψηφίστηκε από τους παρακάτω  συμβούλους

 1. Χατζής Ανδρέας 
 2. Στέφου Κυριακή 
 3. Γιαννιός Κων/νος
 4. Κουτσουράς Σταύρος
 5. Αρβανίτης Παναγιώτης
 6. Σκομπρής Νικόλαος
 7. Τάρλας Κυριάκος
 8. Δανέλης Ιωάννης
 9. Βούλγαρης Αναστάσιος
 10. Κουκουρίκος Ηλίας
 11. Στεργίου Ιωάννης
 12. Ψαρρού Ελπίδα
 13. Κανελλόπουλος Ιωάννης
 14. Μουργιάς Ιωάννης
 15. Καντζούρας Ιωάννης
 16. Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία¨
 17. Αλεξίου Δημήτριος


Ακολουθούν οι τοποθετήσεις των συμβούλων

Τα πρακτικά της συνεδρίασης

Από το πρακτικό της αρίθμ. 22 / 11-10-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης Νο 177 /2016 Στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρθηκε στην αρίθμ. πρωτ. 9712/7- 10-2016 αίτηση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Γιαννιού Κ-Αρβανίτη Παναγιώτη-Δανέλη Ιωάννη-Αλατζά Ευαγγέλου-Τάρλα Κυριάκου-Στεργίου Ιωάννη-Καντζούρα Ιωάννη-Μουργιά Ιωάννη-Στέφου Κυριακής-Ψαρρού
Ελπίδας ,η οποία αναφέρει τα εξής:
« Οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι ζητάμε δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 στο κτήριο Μελά την Τρίτη 11/10/2016 και ώρα 18:30 μ.μ διότι την 4/10/2016 μετά το πέρας του δημοτικού συμβουλίου 0 Αντιδήμαρχος Χαλιούλιας Ιωάννης επιτέθηκε
βάναυσα και γρονθοκόπησε τον Δημοτικό Σύμβουλο Τάρλα Κυριάκο με θέμα: «Απόφαση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό του δημοτικού συμβούλου κ. Τάρλα Κυριάκου από τον Αντιδήμαρχο δημοτικής ενότητας Κηρέως κ. Χαλιούλια Ιωάννη»

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε από τον Πρόεδρο στους πιο κάτω δημοτικούς συμβούλους, ως εξής:

Αρβανίτης Παναγιώτης: Στις 4-10-2016 μετά το δημοτικό συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος κ. Χαλιούλιας Ιωάννης χτύπησε τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τάρλα Κυριάκο.
Τέτοιες ενέργειες μας φέρνουν πολλά χρόνια πίσω σε καταστάσεις κι εποχές που είναι καταδικαστέες στις συνειδήσεις των πολιτών.
Μετά από αυτή την καταδικαστέα αποτρόπαια, άνανδρη και προμελετημένη επίθεση το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να παγώσει κάθε εξουσιοδότηση και να μην εγκρίνει εφ΄εξής θέματα τα οποία να δίνουν την δυνατότητα εκτέλεσης αποφάσεων από το φασιστικό και υπότροπο σχήμα Δημάρχου –
Αντιδημάρχου.
Ηθικός αυτουργός και μέντορας αυτής της ενέργειας είναι ο ίδιο ο Δήμαρχος ο οποίος έκλεισε τον δρόμο διαφυγής του κ. Τάρλα και αυτό αποδεικνύεται και από την στάση του Δημάρχου ,ο οποίος έχει ακόμη ως αντιδήμαρχο τον κ. Χαλιούλια.
Πρέπει να :
1. Καταδικάσουμε οποιαδήποτε χρήση βίας και κατάχρηση εξουσίας με οποιαδήποτε μορφή.
2. Καταδικάζουμε την ύπουλη και βάρβαρη άσκηση σωματικής βίας από τον Αντιδήμαρχο Χαλιούλια Ιωάννη στον επί πολλά έτη δημοτικό σύμβουλο και αγωνιστή Κυριάκο Τάρλα.
3. Αναγνωρίζουμε τις ψυχοσωματικές βλάβες που του προξένησε κι εκφράζουμε σύσσωμοι την αμέριστη συμπαράσταση μας στον δημοτικό σύμβουλο κ. Τάρλα Κυριάκο.
4. Θεωρούμε ως φερόμενο ηθικό αυτουργό τον Καλυβιώτη Χρήστο, Δήμαρχο γιατί στάθηκε μπροστά το αυτοκίνητο του κ. Τάρλα εμποδίζοντας τον να φύγει και επέτρεψε στον αντιδήμαρχο του να ανοίξει την πόρτα και να τον γρονθοκοπήσει.
5. Ο Δήμαρχος φέρνει ευθύνη συγκάλυψης και φέρεται να ταυτίζεται με τις βίαιες πεποιθήσεις του Αντιδημάρχου του και αυτό γιατί δεν έπραξε ως όφειλε να ανακαλέσει τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου»
6. Θεωρούμε παράβαση καθήκοντος του Δημάρχου την μη αποπομπή από την θέση του Αντιδημάρχου του Χαλιούλια Ιωάννη και αποφασίζουμε την μη αναγνώριση ως Αντιδημάρχου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
7. Για την προστασία του Δήμου και μέχρι αποπομπής του Αντιδημάρχου αρνούμαστε την ψήφιση οιασδήποτε απόφασης από την οποία άμεσα ή έμμεσα θα απορρέουν εντολές εκτέλεσης προς τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο κ. Χαλιούλια Ιωάννη.

Στεργίου Ιωάννης : Κύριε Πρόεδρε, πριν την τοποθέτηση μου στο  σημερινό θέματα συζήτησης επιτρέψτε μου να δώσω μια απάντηση στους γνωστούς υποστηρικτές και καλλιεργητές της μαύρης προπαγάνδας, σ’ αυτούς που με την κατασυκοφάντηση, την παραπληροφόρηση και τις κίτρινες
πρακτικές τους οδήγησαν το Δήμο μας σ’ αυτή την κατάσταση.
Σ’ αυτούς που προσπάθησαν με την σιωπή τους να υποβαθμίσουν και να υποτιμήσουν ένα πρωτόγνωρο συμβάν που έλαβε χώρα στην τοπική μας
διοίκηση, και αναφέρομαι στην επίθεση και στον ξυλοδαρμό του συναδέλφου Κυριάκου Τάρλα από τον αντιδήμαρχο Κηρέως Ιωάννη Χαλιούλια.
Σ’ αυτούς που αποκαλούν το δημοτικό συμβούλιο δικαστήριο. Σαφώς και το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι δικαστήριο, ούτε και οι δημοτικοί σύμβουλοι δικαστές. Όσο μας αφορά ουδέποτε επιδιώξαμε να αναλάβουμε τέτοιους ρόλους. Αυτού του είδους οι αρμοδιότητες ανήκουν και ασκούνται από την Δικαιοσύνη. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από αιρετά μέλη και
ως θεσμικό και πολιτικό όργανο έχει υποχρέωση να επαινεί γενναίες πολιτικές πράξεις αλλά και να καταδικάζει πράξεις που στοχοποιούν, προσβάλουν και αμαυρώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα έπρεπε να είχε συγκληθεί με πρωτοβουλία του κ. Δημάρχου, κάτι τέτοιο όμως ως ήταν αναμενόμενο δεν έγινε και την σύγκληση αιτήθηκαν προς τον πρόεδρο μέλη του δημοτικού συμβουλίου, μεταξύ αυτών και μέλη
της δημοτικής μας παράταξης.
Για άλλη μια φορά ο κ. Καλυβιώτης προσπάθησε να υποβαθμίσει ένα τόσο σοβαρό θέμα, την επιθετική συμπεριφορά και χειροδικία του αντιδημάρχου του κ. Ιωάννη Χαλιούλια ενάντια στον συνάδελφο δημοτικό σύμβουλο κ. Κυριάκο Τάρλα. Παρότι πέρασε μια βδομάδα από αυτή την καταδικαστέα απ’ όλους ενέργεια, κανένα σχόλιο και καμία καταδίκη αυτού του πρωτόγνωρου
συμβάντος στην τοπική διοίκηση από τον κ. Καλυβιώτη. Το χαμηλό του πολιτικό ανάστημα δεν του επέτρεψε να παραστεί στην αποψινή συνεδρίαση ως είχε υποχρέωση να πράξει. Η απουσία του αν μη τι άλλο δηλώνει αποδοχή και έγκριση της απαράδεκτης πράξης του αντιδημάρχου του.
Παρότι βρίσκεται δύο και πλέον χρόνια στην θέση του Δημάρχου δεν έχει καταλάβει, δεν έχει συνειδητοποιήσει την συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύει προς τα εκλεγμένα από την τοπική κοινωνία μέλη του δημοτικού συμβουλίου τιμώντας την θεσμική του θέση.
Από την ανάληψη των καθηκόντων του, το μόνο που κάνει είναι να επιδεικνύει ασέβεια στο κορυφαίο όργανο διοίκησης του Δήμου, μιλώντας
όποτε και όσο θέλει, διακόπτοντας και προσβάλλοντας κατ’ εξακολούθηση τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ιδιαίτερα αυτά που έχουν διαφορετική απ’ αυτόν άποψη. Δεν επιδεικνύει ούτε καν το δέοντα σεβασμό στις αιρετές γυναίκες. Προσπαθεί μέσα από μία ασυνάρτητη φρασεολογία –
επιχειρηματολογία και παραπληροφόρηση να συγκαλύψει τις μεγάλες ευθύνες
του για την κατάντια του Δήμου επί των ημερών του.
Μέχρι πρότινος είχαμε φραστικές επιθέσεις και προσβολές προς τα πρόσωπά μας, από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο της 4ης Οκτωβρίου 2016 προστέθηκαν νταηλίκια και χειροδικίες, και αναφέρομαι στην επιθετική συμπεριφορά και τον ξυλοδαρμό του συναδέλφου κ. Κυριάκου Τάρλα από τον αντιδήμαρχο του Καλυβιώτη κ. Ιωάννη Χαλιούλια. Την κύρια ευθύνη για αυτό
το πρωτόγνωρο συμβάν που σε καμία περίπτωση δεν τιμά τον ιστορικό, φιλήσυχο και με πολιτιστική κουλτούρα Δήμο μας, ένα συμβάν άκρως καταδικαστέο την έχει ο Δήμαρχος αφού μονίμως πυροδοτεί τέτοιες ενέργειες που δυστυχώς αμαυρώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το συμβάν της 4ης Οκτωβρίου 2016 που διέσυρε για άλλη μια φορά το δήμο  μας, ήταν αποτέλεσμα της άρνησης του δημάρχου να δώσει εξηγήσεις και να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιου κατά την συζήτηση του θέματος που αφορούσε την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους
2016. Παρότι υπήρχε αίτηση η με αριθ. πρωτ. 8076/25-08-2016 δεκαοκτώ (18) δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με την οποία ζητούσαν «Ανάλυση δαπανών που έγιναν κατά την διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 30 Ιουλίου 2016», παραβαίνοντας για άλλη μια φορά τα καθήκοντά του (παρ. 3 του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010) έγραψε στα παλιά
του υποδήματα το αίτημα των μελών του δημοτικού συμβουλίου, αφού δενπαρείχε καμία ενημέρωση στο σώμα επί του παραπάνω αιτήματος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως δημοτική παράταξη και ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου καταδικάζουμε απερίφραστα την ενέργεια του αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Χαλιόυλια ο οποίος χειροδίκησε ενάντια στον συνάδελφο δημοτικό σύμβουλο κ. Κυριάκο Τάρλα κατά το πέρας της
συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 04/10/2016 και καλούμε το Δήμαρχο να αναλάβει τις ευθύνες του και να πράξει το αυτονόητο, την αποπομπή του αντιδημάρχου του.
Στην Δημοκρατία και στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα δημοκρατικού θεσμού όπως είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν καμία θέση. Τέτοιες ενέργειες δεν είναι τυχαίες, έχουν σκοπό και στόχο να φιμώσουν την φωνή των αιρετών, την φωνή της αλήθειας γιατί οι αλήθειες ενοχλούν τον Δήμαρχο και το περιβάλλον του.
Τέτοιου είδους πρακτικές δεν γίνονται αποδεκτές από το λαό του Δήμου  Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ο οποίος κουβαλά στην πλάτη του βαριά ιστορία δημοκρατικών αγώνων.
Επειδή η υπομονή και η ανοχή μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο, δηλώνουμε με τον ποιο κατηγορηματικό τρόπο πως από δω και στο εξής δεν έχουμε καμία πρόθεση αποδοχής των πρακτικών απαξίωσης, ευτελισμού και υποβάθμισης του θεσμικού μας ρόλου που επιχειρείται από τον Δήμαρχο κ. Καλυβιώτη.
Ως δημοτική παράταξη με τον θεσμικό ρόλο που μας έχουν αναθέσει οι πολίτες τους Δήμου μας, θα προστατεύσουμε και θα περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο τη λειτουργία των θεσμών γιατί αυτό επιτάσσει το συμφέρον του τόπου και των πολιτών. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε τις όποιες αυθαιρεσίες αλλά και να καυτηριάζουμε τις λανθασμένες και σπασμωδικές κινήσεις της
διοίκησης του Δήμου.
Είναι καιρός να καταλάβει τόσο ο Δήμαρχος όσο κι οι εναπομείναντες σ’ αυτόν συνεργάτες του ότι δεν είναι εξουσιαστές αλλά αιρετοί – υπηρέτες του τόπου και έχουν χρέος να διοικήσουν κατ’ εφαρμογή των κανόνων της νομιμότητας, της ευπρέπειας και της Δημοκρατίας.

Παζάρας Βασίλειος: Μετά το περιστατικό, που ο Κεδίκογλου χαστούκισε τον Κόρακα, παρακολουθήσαμε σε πρωϊνή εκπομπή στην τηλεόραση, ανάλογο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Κασιδιάρη. Αυτός χειροδίκησε σε γυναίκες. Στην Κανέλλη και στη Δούρου.
Δυστυχώς φτάσαμε και στον τόπο μας, έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, Δημοτικός Σύμβουλος Αντιδήμαρχος, να σπρώχνει και να ρίχνει γροθιά σε Δημοτικό Σύμβουλο της δικής του παράταξης. Η μίμηση τέτοιου είδους πράξεων είναι τραγωδία.
Το ότι έχει συμβεί και στο Δήμο μας ήταν εκ των ων ουκ άνευ.
Ήταν η φυσική εξέλιξη της κατάστασης που επικρατεί στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σταματήσει εδώ. Θα πάει και παραπέρα. Μακάρι να διαψευσθώ.
Τα μηνύματα, μας έρχονταν πολλούς μήνες πιο μπροστά.
Δυστυχώς δεν τα λαμβάναμε.
Όλοι σ’ αυτή την αίθουσα ήμασταν αυτήκοοι μάρτυρες της συχνής λεκτικής
βίας, που επικρατούσε στις συνεδριάσεις μας.
Κωφεύαμε.
Πολλές φορές Δημοτικοί σύμβουλοι κινήθηκαν εναντίων Δημοτικών
Συμβούλων με πρόθεση να χειροδικήσουν.
Η επέμβαση ψύχραιμων συναδέλφων δεν επέτρεψε να μετατραπεί η
αίθουσα σε ρινγκ.
Είναι κρίμα, από τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό, ο Δήμαρχος δεν
βγήκε με ανακοίνωσή του να το καταδικάσει και να το φέρει ως θέμα στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν έβγαλε ανακοίνωση, και αφού δεν έβγαλε έπρεπε να ήταν εδώ, για να
το καταδικάσει. Απουσιάζει.
Είναι επίσης κρίμα, που δεν είναι εδώ και ο κ. Χαλιούλιας, για να ζητήσει
συγνώμη. Ειλικρινά όμως. Απουσιάζει κι’ αυτός.
Απουσιάζουν και οι δύο.
Έτσι όμως δεν βοηθούν στην εξομάλυνση της κατάστασης που
δημιουργήθηκε.
Η παρουσία τους θα ήταν ένα βήμα στην κατεύθυνση αυτή.
Εσείς οι δέκα Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ζητήσατε να συζητηθεί το θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο και ν’ αποφασίσει γι’ αυτό, έπρεπε να τους αναγκάζατε
να είναι εδώ.
Πως; Με ποιόν τρόπο;
Κατά τη γνώμη μου να βάζατε στη σημερινή μας συνεδρίαση και δύο άλλα
θέματα.
- Το ένα θέμα έχει να κάνει με την ανάλυση των δαπανών που
προκλήθηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
- Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τη δεύτερη αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2016.
Να είστε σίγουροι ότι θα ήταν εδώ.
Θα ήταν εδώ, γιατί δεν θα ήθελαν να τους αποδοθούν οι ευθύνες, που δεν
πληρώνονται οι ενδιαφερόμενοι.
Τις ευθύνες που δεν πληρώνονται οι ενδιαφερόμενοι τις αποδίδουν σ’ εσάς.
Τις αποδίδουν για τους εξής λόγους:
- Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν ψηφίσατε στις συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή.
- Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν βάλατε στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα η ανάλυση των δαπανών
κατά την πυρκαγιά, ενώ μπορούσατε να το κάνατε.
- Και ο τρίτος λόγος είναι ότι δημιουργείτε προβλήματα στη λειτουργία
του Δήμου, με σκοπό να αναγκάσετε το Δήμαρχο σε παραίτηση. Αυτό
άλλωστε το λέτε.
Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση.
Δεν πάει άλλο.
Είναι καθήκον της πλειοψηφίας να βάλει ένα τέρμα.
Με ποιόν τρόπο;
Ας ψάξουν να τον βρουν οι ίδιοι.
Δεν χρωστούν σε κανέναν οι συμπολίτες μας να βιώνουν κι’ άλλο αυτή την
κατάσταση.
Τελειώνοντας επιγραμματικά κ. Πρόεδρε κάνω έκκληση:
- Να γραφτεί η αντιπαλότητα πάνω στον πάγο, αφού είναι σίγουρο ότι
πάντα θα βγαίνει ο ήλιος.
- Να λέμε όλοι μας πάντα αυτό που νιώθουμε, και να κάνουμε πάντα
αυτό που σκεπτόμαστε.
- Να μάθουμε ότι δικαιούμαστε να κοιτάμε τους άλλους από ψηλά, μόνο
όταν πρέπει να τους βοηθήσουμε για να σηκωθούν.
Προσωπικά θα φροντίζω να τα τηρώ και τα τρία.
Καταδικάζω την ενέργεια του Αντιδημάρχου.

Καντζούρας Ιωάννης: Πριν από λίγες μέρες, μετά το πέρας του δημοτικού
συμβουλίου της περασμένης Τρίτης, γίναμε μάρτυρες μιας απαράδεκτης,
εγκληματικής συμπεριφοράς του δημοτικού συμβούλου Ιωάννη Χαλιούλια
εναντίον του συναδέλφου Κυριάκου Τάρλα .Χωρίς καμία απολύτως αφορμή ο
κ. Χαλιούλιας επετέθη και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον Κυριάκο Τάρλα
προφανώς γιατί ο κ. Χαλιούλιας ,θεώρησε ότι ο κ. Τάρλας, όπως και όλοι μας,
ήταν υπεύθυνος για την αναβολή του συμβουλίου με μοναδικό θέμα την
τροποποίηση του προϋπολογισμού.
Ψηφίσαμε όλοι την αναβολή .Και μετά από αυτό ο κ. Χαλιούλιας αφού
πρώτα μας εξύβρισε όλους, επετέθη και χτύπησε άνανδρα τον κ. Τάρλα. Ο κ.
Δήμαρχος ήταν μπροστά στο επεισόδιο και όχι μόνο δεν έκανε τίποτε για να
το αποσοβήσει αλλά απεναντίας απολάμβανε τον κ.Αντιδήμαρχο του. Να τον
χαίρεται.
Τι τον πείραζε τον κ. Χαλιούλια η αναβολή του συμβουλίου; Γιατί βιαζόταν
να περάσει η τροποποίηση.
Ζούμε όλοι μας μια τραγική κατάσταση. Ο Δήμος έχει διαλυθεί. Δεν
λειτουργεί τίποτε.
Όλος ο νομός συζητάει αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο μας κι έχει μείνει
άφωνος. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει καταρρακωθεί.
Για ότι όμως συμβαίνει στον τόπο μας υπάρχει ηθικός και φυσικός
αυτουργός, Είναι ο κ. Καλυβιώτης, ο οποίος μέσα σε πολύ λίγο χρονικό
διάστημα διέλυσε τα πάντα. Απαξίωσε τους πάντες και τα πάντα. Πρώτα και
κύρια τους συμβούλους που τον ανέδειξαν Δήμαρχο, γιατί ποιος τον ήξερε
στην περιοχή. Αναγκάσθηκαν να διαχωρίσουν την θέση τους. Τώρα γιατί
παραμένουν δίπλα του 4-5 σύμβουλοι να ρωτήσουμε εκείνους.
Απαξίωσε τους υπαλλήλους του Δήμου που σε αυτούς στηρίζεται ο κάθε
Δήμος, γιατί εμείς οι αιρετοί ερχόμαστε και φεύγουμε.
Απαξίωσε όλες τις υπηρεσίες που εποπτεύουν την δημοτική αρχή και τις
υπηρεσίες που συνεργάζονται με τον Δήμο.
Υβρίζει με χυδαίο τρόπο όποιον ασκεί κριτική. Προκαλεί με την
συμπεριφορά του για να του δημιουργήσουμε επεισόδια.
Δραπετεύει από τα δημοτικά συμβούλια και δυστυχώς μαζί με αυτόν και οι
εναπομείναντες 4-5 σύμβουλοι. Προσβάλλει τον θεσμό του Δημάρχου και του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Έχει χάσει σχεδόν την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο. Και
όμως χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας παραμένει και δεν παρατείται.
Μια ολόκληρη κυβέρνηση πέφτει όταν χάσει έστω κι έναν βουλευτή ,εάν έχει
151 και ο κ. Καλυβιώτης παραμένει στην καρέκλα.
Γιατί αλήθεια;
Υπάρχει θεσμική επιτροπή. Πρέπει άμεσα ο κ. Καλυβιώτης να παραιτήσει
τον κ. Χαλιούλια από Αντιδήμαρχο. Διαφορετικά θα είναι υπόλογος.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν συμβεί τόσα πολλά στον Δήμο μας. Τα
γνωρίζουμε .Απλά έκανα μια αναφορά.
Θα πρέπει να πάρουμε απόφαση με την οποία να καταδικάσουμε τις
θλιβερές και απαράδεκτες καταστάσεις που συμβαίνουν στο Δήμο μας.
Όλη αυτή η δραματική κατάσταση που ζει ο Δήμος μας έχει ηθικό και φυσικό
αυτουργό τον κ. Δήμαρχο. Θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει φέρει σε αδιέξοδο
τον Δήμο, έχει χάσει την απόλυτη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας και να πράξει το καθήκον του.
Να αποχωρήσει για το καλό του Δήμου.
Η απόφαση Πρόεδρε αυτή, προτείνω να αποσταλεί, και να γραφτεί στα
πρακτικά προς την Αποκεντρωμένη, τον Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας,
Αποκεντρωμένη Χαλκίδα, Υπουργό Εσωτερικών, Βουλευτές Νομού, ΚΕΔΕ,
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, Πρόεδρο
Περιφερειακών Συμβουλίων, Αντιπεριφερειάρχη θεματικού Εύβοιας,
Επίτροπο, Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας,
Προϊσταμένοι Δήμου, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κλιμάκια της περιοχή μας,
Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, Μητρόπολη, Μονή Γαλατάκη και ΜΜΕ και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για να μάθουνε τι συμβαίνει εδώ και με
ποιους έχουν να κάνουν.
Σκομπρής Νικόλαος : Εγώ θα πρότεινα στο σώμα όποια απόφαση και να
πάρουμε, να μπει μια μικρή παρατήρηση, τα όποια έξοδα του δικηγόρου του,
να αναλάβει ο Δήμος ως ένδειξη συμπαράστασης. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό ή
όχι, αλλά νομίζω θα ήταν κάτι, μία βοήθεια, γιατί το θέμα δεν είναι, δεν
πλακώθηκαν δηλαδή για ένα χωράφι στα πέρα αμπέλια, είναι πολιτικό το
ζήτημα, έχει πολιτικές προεκτάσεις.

Μουργιάς Ιωάννης : Συνάδελφοι, αυτό που έγινε προχθές είναι
πρωτόγνωρο, ειδικά στην περιοχή μας. Σε άλλες περιοχές βλέπουμε τέτοια
θέματα, ειδικά σε υπανάπτυκτες χώρες.
O κόσμος με ψήφισε για να μπορέσω να τον εκπροσωπήσω στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν βγήκε ένας Δήμαρχος ο οποίος
όρισε Αντιδημάρχους. Προχθές ένας εκ των Αντιδημάρχων, χτύπησε
συνάδελφό μας. Εδώ άτομο το οποίο ήρθε για να εκπροσωπήσει τον κόσμο
από τον οποίο ψηφίστηκε.
Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή ο κ. Παζάρας και μας λέει ότι φταίτε εσείς, εμείς
δηλαδή, που παρουσιάσαμε ένα φλέγον θέμα, τον ξυλοδαρμό Συμβούλου,
γιατί δεν παρουσιάσαμε άλλα δύο θέματα τα οποία καίνε.
Ποια είναι αυτά που καίνε; Είναι το θέμα μιας αναμόρφωσης, η οποία
αναμόρφωση είναι εδώ κι 1,5 μήνα, παρακαλάει το Δημοτικό Συμβούλιο 1,5
μήνα τώρα όπως και η Οικονομική Επιτροπή να μας παρουσιάσουν
μηχανήματα και ώρες λειτουργίας, και έρχεται Σύμβουλος σήμερα και λέει ότι
φταίτε εσείς. Γιατί δεν έχει παρουσιαστεί αυτή η κατάσταση. Όχι δε φταίμε
εμείς. Φταίει ο Δήμαρχος, ο οποίος ύπουλα προσπαθεί να περάσει χρήματα
προς άγνωστες κατευθύνσεις, και του το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό.
Ωστόσο εξακολουθούμε να περιμένουμε μία κατάσταση για να ψηφίσουμε την
αναμόρφωση.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όλοι οι Αντιδήμαρχοι, όπως και ο Δήμαρχος
απουσιάζουνε. Θα έπρεπε από μόνοι τους να έχουνε παραιτηθεί, αφού δεν
έχει την ευαισθησία αυτή ο Δήμαρχος, από μόνοι τους θα έπρεπε να έχουνε
φύγει. Ελπίζω κάποια στιγμή να μην είναι αργά, και να έχουνε φύγει, γιατί αν
δεν έχουνε φύγει δυστυχώς όλη αυτή τη διαμάχη θα την πληρώσει ο τόπος.


Στέφου Κυριακή: Ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα συμβεί αυτό. Μετά τις
εκλογές και μετά την ορκωμοσία μας, δε νομίζω ότι υπήρχε Σύμβουλος εδώ
μέσα που να πίστευε ότι ποτέ θα φτάναμε εδώ. Στην πορεία όμως, και
βλέποντας πως εξελίσσονταν τα Δημοτικά Συμβούλια, δε νομίζω ότι θα
υπήρχε κανείς που να ένιωσε έκπληξη μετά το τελευταίο γεγονός. Προσωπικά
εγώ δεν ένιωσα έκπληξη, ήταν κάτι που το περίμενα, αναφέρομαι σε εμένα,
να μην αναφέρω πληθυντικό αριθμό, το περίμενα, το επόμενο που θα
συνέβαινε στα Δημοτικά Συμβούλια θα ήταν αυτό, ξυλοδαρμός, φιλονικία,
χειροδικία, πέστε το όπως θέλετε, ή ακόμα και η είσοδος της Αστυνομίας στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν αυτό που περίμενα! Μετά απ' όλα
αυτά που ζούσαμε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
Συνεχόμενα, προσβολές από τον Δήμαρχο, είχαμε δεχτεί και προσωπικά
εγώ πάρα πολλές φορές, και οι συνάδελφοί μου γυναίκες αιρετοί, και οι
υπόλοιποι αιρετοί εδώ μέσα, από τον Δήμαρχο, συνέχεια μία συμπεριφορά
απαράδεκτη, την οποία όπως θα θυμάστε συνάδελφοι, στο προ-προηγούμενο
Συμβούλιο ζήτησα να την καταδικάσουμε, ζήτησα να την καταγγείλουμε.
Οδηγηθήκαμε εδώ. Το ξαναλέω, για μένα ήταν επόμενο. Βεβαίως και είναι
όχι απλά καταδικαστέο, δεν ξέρω τι άλλη έκφραση να χρησιμοποιήσω.
Φεύγοντας σήμερα από τη δουλειά μου, γιατί δούλευα και πήρα ειδική άδεια
για να έρθω εδώ να παραστώ στο Συμβούλιο, ξέρετε τι μου είπαν οι
συνάδελφοι; Πάρε το κράνος το πυροσβεστικό που φοράμε, το αστικό που
είναι πιο δυνατό από το δασικό, για να πας στο Συμβούλιο. Εκεί έχουμε
καταντήσει! Εκεί καταντήσαμε, να μας περιγελάνε όλοι, και να λένε πάρε το
κράνος σου μαζί, το τσεκούρι, τι άλλα έχουμε εδώ πέρα για να πας στο
Συμβούλιο. Εδώ καταντήσαμε!
Και όχι μόνο, ανάφεραν οι άνθρωποι τον ξυλοδαρμό που συνέβη έξω από
την αίθουσα. Αυτό που ζήσαμε, εδώ μέσα στην αίθουσα με τις ύβρεις του κ.
Χαλιούλια προς όλους μας, δεν τις αναφέρει κανείς; Που σηκώθηκε και είπε
"ρετάλια, κοπριές", αναφέρω επί λέξει τι είπε. "Θα έπρεπε να ντρέπεστε που
δεν ψηφίζετε την αναμόρφωση, δεν αξίζει κανένας σας να βρίσκεται εδώ
μέσα". Έτσι ακριβώς είπε αναφερόμενος στους συναδέλφους του Δημοτικού
Συμβουλίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ! Λοιπόν, μας έδειξε αυτός ποιος
αξίζει να βρίσκεται εδώ.
Δανέλης Ιωάννης: Ήμουνα μπροστά σε αυτό το περιστατικό. Ο ίδιος ο
Δήμαρχος το προκάλεσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος προκαλούσε τον Τάρλα
λέγοντας «αν είσαι άνδρας ξεκίνα». Αν είναι δυνατόν!
Και σε μένα μου είπε "είσαστε αλήτες όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι "
Προκαλεί επεισόδια, προκαλεί φασαρίες, προκαλεί τα πάντα! Πρέπει να
ντρέπεται! Η καρέκλα που κάθεται δεν του αξίζει με τίποτα! Ο ίδιος ο
Δήμαρχος έπρεπε να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο, να καθίσουμε και να
λύσουμε το πρόβλημα. Αυτός δημιουργεί προβλήματα στο Δήμο. Σε κάθε
Συμβούλιο προκαλεί προβλήματα και φασαρίες, συνέχεια φασαρίες, θέματα.
Δηλαδή μας δουλεύει μπροστά στα μάτια μας! Τι άλλο να πω; Δεν έχω να πω
τίποτα άλλο.
Αλεξίου Δημήτριος: Κληθήκαμε σήμερα από τον Πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου να πάρουμε απόφαση σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό του
δημοτικού συμβούλου κ. Τάρλα Κυριάκου, από τον Αντιδήμαρχο της
Δημοτικής Ενότητας Κηρέως κ. Χαλιούλια Ιωάννη.
8Κε Πρόεδρε δύο ερωτήσεις προς εσάς:
1.Από την ημέρα του θλιβερού συμβάντος του ξυλοδαρμού του συναδέλφου
κ. Τάρλα είχατε κάποια επαφή με τον κ. Δήμαρχο; Τον ρωτήσατε για το τι
προτίθεται να κάνει;
2. Επίσης, ζητώ να μάθω αν του ζητήσατε να ενημερώσει το συμβούλιο
απαντώντας στην από 28/8/2016 αίτηση 17 συμβούλων όπου σύμφωνα με το
άρθρο 69 παρ.3 του κανονισμού λειτουργίας είναι υποχρέωση Δημάρχου η
παροχή στοιχείων προς το δημοτικό συμβούλιο σε χρονικό διάστημα ενός
μηνός και που το δημοτικό συμβούλιο έθεσε ως προϋπόθεση για
αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Από τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου είστε υποχρεωμένοι να
συνεργάζεστε θεσμικά και να εγγυάστε την ομαλή λειτουργία του δημοτικού
συμβουλίου.
Ζητώ να μάθω αν του υπενθυμίσατε το εδάφιο όπου αναφέρετε πώς:
« Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητάει από τον Δήμαρχο ,την
Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ,πληροφορίες και
συγκεκριμένα στοιχεία ,που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων
του. Ο Δήμαρχος οφείλει να παρέχει πληροφορίες εντός μηνός»
Έχει περάσει ½ μήνας από 25/8/2016 ημέρα όπου δέκα επτά σύμβουλοι
συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης ζητήσαμε ανάλυση λογαριασμού
υποχρεώσεων του Δήμου προς πιστωτές ,που προέκυψαν ως αποτέλεσμα
της κινητοποίησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Ο Δήμαρχος πετάει την μπάλα συνεχώς την εξέδρα. Αδιαφορεί για την
δημοκρατική λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου ,υποβαθμίζει τη λειτουργία
μας, αδιαφορεί για την ενημέρωση μας και σνομπάρει όποια κριτική
επιχειρείται να του ασκηθεί .Θέλει να διοικεί χωρίς έλεγχο.
Συνέπεια αυτών είναι να πυροδοτούνται συζητήσεις και τόνοι όπου εν μέσω
απειλών και φωνασκιών να υποβαθμίζετε η λειτουργία του δημοτικού
συμβουλίου και οι συζητήσεις των δημοτικών συμβούλων να μετατρέπονται
σε συζητήσεις καφενείου. Τις λίγες φορές που παίρνονται αποφάσεις είναι
αυτές να μην ελέγχονται, να μην εκτελούνται ή να παραποιούνται. Όπως πχ
για το ΦΟΔΣΑ. Συνέχει της λειτουργίας του απαξιωμένου Δημοτικού
Συμβουλίου είναι να κάνουμε συνεδριάσεις ανοιχτές χωρίς κοινό. Τόση είναι η
αδιαφορία των συνδημοτών μας για τα εδώ τεκταινόμενα.
Στην τελευταία συνεδρίαση κ. συνάδελφοι η κατάσταση έφτασε στο
απροχώρητο .Δεν θέλω να σταθούμε στο περιστατικό αυτό καθ΄αυτό και να το
αντιμετωπίσουμε ως κυρίες της γειτονιάς.
Σε ότι με αφορά απερίφραστα καταδικάζω πολιτικά την πράξη αυτή και
ζητώ από τον Δήμαρχο και από όλο το δημοτικό συμβούλιο να κάνει το ίδιο.
Ζητώ δε από τον δράστη παρουσία του δημοτικού συμβουλίου να ζητήσει
συγνώμη από το θύμα του.
Στην πράξη αυτή δεν χωράνε αστερίσκοι και υποσημειώσεις. Τις άλλες
ευθύνες, εφ΄όσον υπάρχουν ,ας τις καταλογίσουν οι αρμόδιες ανακριτικές και
δικαστικές αρχές.
Σ΄εμάς απομένει να διαφυλάξουμε την δημοκρατία στο Δήμο μας.
Η δημοκρατική λειτουργία είναι προϋπόθεση να βγει κάποτε ο Δήμος από τα
αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει. Όλοι μας έχουμε ευθύνες για το κατάντημα
του Δήμου. Οι ευθύνες κατ΄εμέ επιμερίζονται στον καθένα ξεχωριστά και
ανάλογα με την θέση του εδώ μέσα. Θεωρώ πώς την πρώτη ευθύνη την έχει
ο Δήμαρχος. Του την έχω αποδώσει παρουσία του και δημόσια. Τον έχω
καλέσει να πάρει πρωτοβουλίες και να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτός
πρώτος πρέπει να δείξει το δρόμος της συνεννόησης και ήπιας
αντιπαράθεσης. Του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικής άποψης,
όχι στα λόγια αλλά στα έργα. Την λειτουργία της Τ.Α δεν μπορεί να την
υποκαθιστούν οι εισαγγελείς και τα δικαστήρια. Οι θεατρινισμοί και οι
παραστάσεις τύπου Μάρθα Βούρτση πρέπει να τελειώσουν .Τα περιθώρια
είναι ελάχιστα .Οι γενναίοι δεν κρίνονται από τα λόγια «τα παχιά και τα μεγάλα
« αλλά από τις ανυστερόβουλες πράξεις.
Τέλος μια μικρή κριτική για το προεδρείο.
Συνάδελφοι σήμερα φοβάμαι πως ο πρόεδρος έκανε ένα λάθος με τον
συγκεκριμένο τρόπο που εισήχθη το θέμα για συζήτηση.
Το σημερινό θέμα το έβλεπα ως θέμα συζήτησης –καταδίκης της πράξης
του προπηλακισμού μαζί με το επίσης μέγα θέμα της ανάλυσης λογαριασμού
–συγχρόνως και αναθεώρησης προϋπολογισμού, που οφείλει να μας
παρουσιάσει ο κ. Δήμαρχος και που γι αυτό ποιεί την νήσσα, ενώ μόνος του
από ευθιξία και μόνο θα έπρεπε να κάνει την οικονομική ανάλυση των
εξόδων.
Εφιστώ την προσοχή σας πως έξω από αυτή την αίθουσα δεν υπάρχει
ενημέρωση για το επίδικο που είναι η πεισματική άρνηση του κ. Δημάρχου να
μας ενημερώσει για τα ποσά που προκύπτουν ως έξοδα πυρκαγιάς….Οι
επαγγελματίες πιέζουν να πάρουν τα λεφτά τους…εμείς πρέπει να πούμε
δυνατά πως μας ενδιαφέρει και η διαφάνεια και η λειτουργία της δημοκρατίας.
Υπενθυμίζω πως υπάρχουν επαγγελματίες πιστωτές που έχουν πληρώσει
ΦΠΑ και εκκρεμούν τιμολόγια και εντάλματα…Σε μια εποχή που η αγορά του
τόπου στέγνωσε από ρευστό δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγορίες.
Ο τρόπος που το χειριζόμαστε δημιουργεί ψευδή εικόνα για το ποιος
ενδιαφέρεται για το καλό του τόπου. Φοβάμαι πως θα επιχειρηθεί πολιτική
εκμετάλλευση.
Ψηφίζω καταδίκη της πράξης
Συγχρόνως θέτω και το πολιτικό πλαίσιο από την πλευρά που εγώ βλέπω τα
πράγματα.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων και σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται
στο αρχείο του Δήμου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (17/1) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Το δημοτικό συμβούλιο καταδικάζει την φασιστική πράξη του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Κηρέως κ. Χαλιούλια Ιωάννη.

2. Ζητά από τον κ. Δήμαρχο την αποπομπή του από την θέση του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Κηρέως

3. Για την προστασία του Δήμου εφ΄ εξής και μέχρι αποπομπής του Αντιδημάρχου αρνούμαστε την ψήφιση οιασδήποτε απόφασης από την οποία άμεσα ή έμμεσα θα απορρέουν εντολές εκτέλεσης προς τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο κ. Χαλιούλια Ιωάννη

4. Να κοινοποιηθεί στις πιο κάτω υπηρεσίες:
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας
• Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας
• Υπουργό Εσωτερικών
• Βουλευτές Νομού
• Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
• Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας
• Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
• Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου
• Μητροπολίτη Χαλκίδας
• Ιερά Μονή Γαλατάκη
• Προϊσταμένη Δήμου
• Μ.Μ.Ε
• ΚΕΔΕ
• Α.Τ Μαντουδίου και Λίμνης
• Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοιας
• Προιστάμενο Π.Υ Χαλκίδας και Ιστιαίας
• Πυροσβεστικό κλιμάκιο Μαντουδίου και Λίμνης
• Κεντρικό Λιμενάρχη Χαλκίδας
• Λιμενάρχη Μαντουδίου

5. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Παζάρα Βασιλείου ο οποίος δήλωσε ότι: «Καταδικάζει την πράξη του Αντιδημάρχου να χειροδικήσει κατά δημοτικού συμβούλου»

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος H Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζής Ανδρέας Στέφου Κυριακή Αλεξίου Δημήτριος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γιαννιός Κων/νος
Κουτσουράς Σταύρος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Σκομπρής Νικόλαος
Τάρλας Κυριάκος
Δανέλης Ιωάννης
Βούλγαρης Αναστάσιος
Κουκουρίκος Ηλίας
Στεργίου Ιωάννης
Ψαρρού Ελπίδα
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Φλώκου-
Κωνσταντάκη Σοφία
Παζάρας Βασίλειος

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

ΟΑΕΔ: Ξεκινά αύριο η διαδικασία για το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3.000 νέους ανέργουςΞεκινάει από τον ΟΑΕΔ αύριο, Τρίτη 18 Οκτωβρίου, η διαδικασία υπόδειξης για το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ για 3.000 νέους άνεργους ηλικίας 25-29 ετών. Οι πίνακες των ανέργων και η αντίστοιχες λίστες των επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, ειδικότητα και επίπεδο εκπαίδευσης είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού μπορούν επίσης να βρουν όσοι επιθυμούν τον Οδηγό Εφαρμογής των Προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας όπου περιγράφονται η διαδικασία υπόδειξης και οι υποχρεώσεις των ανέργων.

Mε βάση τη σειρά κατάταξης των πινάκων των ανέργων σε θέσεις του τομέα ειδίκευσης των ασκουμένων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας θα γίνονται οι υποδείξεις, όπως επίσης και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Πληρωμές στους κτηνοτρόφους πού επλήγησαν από την πυρκαγιά της ΛίμνηςΜε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, διανέμονται από τις 19/10/2016 έως τις 27/10/2016 ενισχύσεις σε συνολικά 111 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
στους νομούς Χίου, Θάσου, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ). Οι ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη σε ανάγκες ζωοτροφών για περίοδο 100 ημερών.

Συνελήφθη 23χρονος πού ψώνιζε με πλαστά χαρτονομίσματα στο Προκόπι


Συνελήφθη 23χρονος, κατηγορούμενος για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, σε καταστήματα διαφόρων περιοχών της Εύβοιας
Κατασχέθηκαν (4) χαρτονομίσματα των (50€) αμφιβόλου γνησιότητας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό και μεταλλικό γκλοπ

Συνελήφθη προχθές (15-10-2016) το απόγευμα στα Ψαχνά Ευβοίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Ψαχνών, ένας 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα ο 23χρονος, κινούμενος με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέβη διαδοχικά σε τέσσερα (4) καταστήματα διαφόρων περιοχών της Εύβοιας (Ψαχνά, Νέα Αρτάκη και Προκόπι), όπου με το πρόσχημα της αγοράς προϊόντων, πραγματοποίησε συναλλαγές, καταβάλλοντας αντίστοιχα ως αντίτιμο χαρτονομίσματα των (50€) αμφιβόλου γνησιότητας.

Επιπλέον, επιχείρησε να πραγματοποιήσει συναλλαγές σε δύο (2) ακόμη τουλάχιστον καταστήματα, σε περιοχές της Νέας Αρτάκης και του Προκοπίου, χωρίς τελικά να τα καταφέρει, καθώς η πράξη του έγινε αντιληπτή από τους υπαλλήλους των ανωτέρω καταστημάτων.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, διενεργήθηκαν επιστάμενες αναζητήσεις από αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Νέας Αρτάκης και Μαντουδίου, καθώς και του Αστυνομικού Σταθμού Ψαχνών.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν τέσσερα (4) αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονομίσματα των (50€), τα οποία θα σταλούν για εργαστηριακή εξέταση, το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, καθώς επίσης το χρηματικό ποσό των (900) ευρώ και ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, τα οποία βρέθηκαν εντός του οχήματος.


Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Αρτάκης, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μαντουδίου και τον Αστυνομικό Σταθμό Ψαχνών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.