Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Ανεξαρτοποιήθηκε γιατί ήθελε να τον πληρώνει ο δήμος χωρίς να προσφέρει εργασία

Την αντίληψη ότι ο Δήμος  είναι λάφυρο του νικητή των εκλογών φαίνεται ότι είχε υιοθετήσει Τοπικός Σύμβουλος πού πρόσφατα ανεξαρτοποιήθηκε από την παράταξη Καλυβιώτη.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου κ. Καλυβιώτη ο κ. Δ. Κουγιάννης μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μαντουδίου πού πρόσφατα ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίηση του  επειδή "ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι έχουν ξεφύγει τελείως από όσα προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε"  κτυπούσε κάρτα  χωρίς να προσφέρει την εργασία για την οποία είχε προσληφθεί στο Δήμο.

Η ανεξαρτοποίηση του ήρθε 12 ημέρες μετά από την περικοπή των αποδοχών του για τις ημέρες που δεν εργάστηκε ενώ παράνομα κτυπύσε κάρτα. Μετά τον 15Αύγουστο  ο  κ. Κουγιάννης  πού είχε προσληφθεί σαν προσληφθεί ο κ. Δημήτριος Κουγιάννης ως συνοδός απορριμματοφόρου ζήτησε αλλαγή θέσης εργασίας για το υπόλοιπο της σύμβασής του (31 Μαρτίου 2018), αίτημα πού απορρίφθηκε από τον Δήμαρχο.

Ο κ. Κουγιάννης  είχε προσληφθεί λόγω" συνδρομής εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων,κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα".Η ανακοίνωση του Δημάρχου


Ο κ. Δημήτρης Κουγιάννης εκτός από μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μαντουδίου, προσελήφθη νόμιμα από το Δήμο μας και εργάζεται σύμφωνα με τις αρ.πρωτ.: 6572/11-07-2016, 11893/08-12-2016 και 6978/25-07- 2017 συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, με την ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρου). Το τελευταίο διάστημα από 01/07/2017 έως 19/07/2017 προέβει σε άκρως παράνομη και προκλητική ενέργεια, το πρωί και το απόγευμα να δηλώνει την παρουσία του στο σύστημα ωρομέτρησης των εργαζομένων του Δήμου χωρίς να προσφέρει εργασία, προκαλώντας με τη συμπεριφορά του αυτή, κυρίως τους άλλους συναδέλφους του, εργαζόμενους στο Τμήμα Καθαριότητας, οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εποχιακές ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων.

Για το ανωτέρω διάστημα, έγινε περικοπή των αποδοχών του για 15 ημέρες και εξεδόθη η με αριθμ. 588/04-08-2017 απόφαση Δημάρχου.
Δώδεκα ημέρες αργότερα, σε αντίδραση της περικοπής των ανωτέρω αποδοχών, ο κ. Δημήτριος Κουγιάννης ενέπλεξε το ρόλο του ως εργαζόμενος, με το ρόλο του ως μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μαντουδίου και ανεξαρτητοποιήθηκε με την από 16/08/2017 απρεπή ανακοίνωσή του,
συκοφαντώντας το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.
Προκειμένου να προσληφθεί ο κ. Δημήτριος Κουγιάννης ως εργάτης καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρου) είχε καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην ειδικότητα που επέλεξε.
Με το από 16/08/2017 έγγραφό του, με θέμα: «Αλλαγή θέσης εργασίας για το υπόλοιπο της σύμβασής μου», ο κ. Κουγιάννης αναιρεί την υπεύθυνη δήλωσή του και αυτοδίκαια προκύπτει, εκ μέρους του, καταγγελία της σύμβασής του.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι τηρεί τη νομιμότητα, δεν συγκαλύπτει κανέναν και ζητά τα αυτονόητα από τους εργαζόμενους και τους αιρετούς, να εκτελούν τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται από το νόμο.
Λίμνη, 21.08.2017
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

ΥΠΕΝ: «Οι κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης της χρήσης νερού δεν αποτελούν περίπτωση ενιαίας τιμολόγησης»


  
Οι κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης της χρήσης νερού δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ενιαία τιμολόγηση, ξεκαθαρίζει το ΥΠΕΝ, απαντώντας σε σχετικό δελτίο τύπου  της ΚΕΔΕ  και επιστολή του  Γιώργου Πατούλη, και υπογραμμίζει ότι «μία προσεκτική ανάγνωση της σχετικής ΚΥΑ θα έλυνε πολλές παρεξηγήσεις».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «το υπουργείο μας είναι πάντα στη διάθεση της ΚΕΔΕ και των ΟΤΑ για να διευκρινίσουμε πεδία της πολιτικής που τους αφορούν και δεν αρνηθήκαμε ποτέ τη συνεργασία. Αν πάλι δεν επιθυμεί τη συνεργασία με το ΥΠΕΝ θα μπορούσε να λάβει τη γνώμη της Ένωσης των ΔΕΥΑ ή της επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ πριν σχολιάσει πολιτικές του Υπουργείου με βάση δημοσιεύματα της προηγούμενης εβδομάδας, που μόνο στόχο είχαν τη δημιουργία εντυπώσεων και παραπληροφόρησης».
Αναφέρει ότι η σχετική ΚΥΑ 135275 «δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1751Β/22-5-17 και αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (συμπεριλαμβανομένων των Δήμων, ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) η οποία ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2016. Ειδική συζήτηση για το θέμα έγινε και στο πρόσφατο συνέδριο των ΔΕΥΑ στην ‘Αρτα, όπου υπήρχε και τοποθέτηση του πρόεδρου της ΕΔΕΥΑ κ. Μαρινάκη, δημάρχου Ρεθύμνου αλλά και πολλών αυτοδιοικητικών, παρουσία του αν ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος ανέλυσε τη σχετική ΚΥΑ στην ομιλία του».
Επί της ουσίας των ρυθμίσεων το υπουργείο ενημερώνει ότι :
1. Οι κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης αποτελούν υποχρέωση της Ελλάδας με βάση την Οδηγία 2000/60 της ΕΕ, οδηγία που έχει υποστηρίξει η ΚΕΔΕ, και η χώρα μας όφειλε να διατυπώσει τους κανόνες αυτούς από το 2010.
3. Η θέσπιση κανόνων για την τιμολόγηση και κοστολόγηση του νερού ήταν όρος αιρεσιμότητας των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τη χώρα μας την περίοδο 2016-2017. Σε περίπτωση που δεν είχαμε αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο θα υπήρχε κίνδυνος για τις χρηματοδοτήσεις έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. Από όσο γνωρίζουμε σε αντίθετη κατεύθυνση ήταν οι θέσεις της ΚΕΔΕ μέχρι σήμερα, εφόσον ζητούσαν επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και πόρους για τους ΟΤΑ.
4. Οι κανόνες έχουν ως βασικό και απαράβατο όρο τη βιωσιμότητα των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και φυσικά των ΔΕΥΑ. Τι ίδιο υποστήριζε χρόνια η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Αν η ΚΕΔΕ υποστηρίζει την ελλειμματικότητα των ΔΕΥΑ, θα θέλαμε να μας ενημερώσει σχετικά, όπως για τον τρόπο κάλυψης των ελλειμμάτων τους.
Ήδη το ποσοστό ανάκτησης κόστους από τις ΔΕΥΑ κυμαίνεται μεσοσταθμικά πάνω από 80%. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η τιμολόγηση προκύπτει από την κοστολόγηση η οποία διαφέρει στον κάθε πάροχο (πχ. άλλοι χρησιμοποιούν γεωτρήσεις ,άλλοι πηγές για νερό, άρα έχουν διαφορετικά κόστη).
5. Θα πρέπει να συμφωνηθεί ότι όλοι οι φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να έχουν κοινούς και διάφανους κανόνες, που δεν αποτελούν ενιαία τιμολόγηση. Ουδέποτε υπήρξε πρόταση για ενιαία τιμολόγηση από οποιονδήποτε (παρά μόνο σε αβάσιμα δημοσιεύματα). Η τιμολογιακή πολιτική, με όρο τη βιωσιμότητα, επαφίεται στον κάθε πάροχο. Ο υπολογισμός του χρηματοοικονομικού κόστους μιας ΔΕΥΑ είναι καθαρό λογιστικό ζήτημα. Οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης βάζουν το γενικό πλαίσιο. Διαχρονικά τα πάγια κεφάλαια, οι αντίστοιχες αποσβέσεις, τα κόστη συντήρησης, αντικατάστασης, συμπεριλαμβάνονταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των παρόχων ύδρευσης. Είναι δυνατό να μην τα γνωρίζει αυτά η ΚΕΔΕ;
6. Στους κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης προβλέπονται κοινωνικά τιμολόγια για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, χαμηλό τιμολόγιο -που προσεγγίζει και το μηδενικό- στις μικρές καταναλώσεις, που σέβονται τον κοινωνικό πόρο του νερού, και «κόφτης» στις αυξήσεις του τιμολογίου νερού, ώστε να μην επιβαρύνονται οι καταναλωτές. Βασικός στόχος της πολιτικής τιμολόγησης και κοστολόγησης είναι η μείωση του κόστους υπηρεσιών των φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης. Αν ο κ. Πατούλης επιθυμεί να υπάρχουν ελεύθερες αυξήσεις του κόστους νερού στις ΔΕΥΑ και όχι θεσμική θωράκιση των κοινωνικών τιμολογίων, θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσει.
7. Προφανώς και οι κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης λαμβάνουν υπόψη τα διαχειριστικά σχέδια υδάτων σε επίπεδο υδατικών διαμερισμάτων, που έχουν ήδη εκπονηθεί και αυτή την περίοδο αναθεωρούνται, και τα οποία έχουν στόχο την διαθεσιμότητα και επάρκεια του νερού και την βέλτιστη οικολογική κατάσταση των υδάτινων σωμάτων. Δεν θα μπορούσε εξάλλου να γίνει αλλιώς εφόσον αποτελούν κοινά προαπαιτούμενα της Οδηγίας 2000/60.
8. Ειδικά για τους νησιωτικούς δήμους, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πρόγραμμα υποδομών αφαλάτωσης, ώστε να είναι υδρευτικά ανεξάρτητοι από τη μονοπωλιακή μεταφορά με υδροφόρες και να στηριχτεί η τουριστική ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής. Την τελευταία περίοδο εγκαινιάζονται συνεχώς έργα αφαλάτωσης και προ δύο εβδομάδων ψηφίστηκε ειδικό θεσμικό πλαίσιο για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων των αφαλατώσεων, εφόσον κρίθηκαν αναγκαίες για την ανάπτυξη των νησιών μας και την υπέρβαση των αδυναμιών της νησιωτικότητας. Η μεταφορά νερού στους νησιωτικούς δήμους συνεχίζει να αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση της πολιτείας, ενώ οι αφαλατώσεις έχουν πλέον κόστη συγκρίσιμα με αυτό των γεωτρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η προσεκτική ανάγνωση και μελέτη της σχετικής ΚΥΑ θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες πληροφορίες στην ΚΕΔΕ, εφόσον περιέχει αναγκαία εργαλεία για τις δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να υλοποιούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.
Τέλος το ΥΠΕΝ Διαβεβαιώνει τον κ. Πατούλη ότι «αν τη μελετήσει δεν θα βρει πρόσφορο έδαφος για αντιπολίτευση. Και δεν κατανοούμε τη χθεσινή πρόχειρη ανακοίνωση της ΚΕΔΕ για μια ΚΥΑ της 22ας Μαΐου (σχεδόν 3 μήνες μετά), όπως και για ποιο λόγο στάλθηκε στον Υπουργό ΠΕΝ κ. Γιώργο Σταθάκη, εφόσον στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων προεδρεύει ο αναπληρωτής Υπουργός, ο οποίος υπογράφει και την ΚΥΑ».
Σε κάθε περίπτωση καταλήγει η ανακοίνωση, ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης Φάμελλος είναι στη διάθεση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, για μια ειδική συζήτηση επί του θέματος με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της ένωσης των ΔΕΥΑ των ΟΤΑ.

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Ανεξαρτοποιήθηκε τοπικός σύμβουλος της Τ.Κ. Μαντουδίου από την παράταξη Καλυβιώτη την οποία κατηγορεί για διχαστικές πρακτικές

Την αποχώρησή του δήλωσε από τη παράταξη «Ενωτική Δημοτική Κίνηση», ο τοπικός σύμβουλος Τ. Κ. Μαντουδίου Δημήτρης Κουγιάννης. 

Όπως αναφέρει στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής του, «οι λόγοι αφορούν εντελώς διαφορετικές πλέον αντιλήψεις μου, με αυτές του Δημάρχου Χρήστου Καλυβιώτη ο οποίος ηγείται της παράταξης με την οποία εκλέχτηκα και τις πρακτικές εκείνες που ακολουθεί σε μία τοπική κοινωνία την οποία έχει διχάσει ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και έχουμε ξεφύγει τελείως από όσα προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε. Η Δημοτική αρχή (Δήμαρχος και τρεις Αντιδήμαρχοι) δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει καμία συλλογικότητα αλλά μόνο αλαζονεία και προσωπικές φιλοδοξίες. Η παράταξη του Δημάρχου είναι Διχαστική Δημοτική Κίνηση γι’ αυτό αποχωρώ και θα συνεχίσω να διεκδικώ όσα είναι αναγκαία για το Μαντούδι ως ανεξάρτητος τοπικός σύμβουλος»

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Τι γιορτάζουμε τον Δεκαπενταύγουστο;

Τι γιορτάζουμε τον Δεκαπενταύγουστο;
SigmaLive

Η Ορθοδοξία εορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου και το θαυμαστό γεγονός της μετάστασής της στη Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή.

Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς.

Για την Κοίμηση της Θεοτόκου δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη. Γι’ αυτήν μαθαίνουμε από τις διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών, όπως των Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, Μόδεστου Ιεροσολύμων, Ανδρέα Κρήτης, Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννη Δαμασκηνού κ.ά., καθώς και από τα σχετικά τροπάρια της εκκλησιαστικής υμνολογίας. Στα κείμενα αυτά διασώζεται η «αρχαία και αληθεστάτη» παράδοση της Εκκλησίας γι’ αυτό το Θεομητορικό γεγονός.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η μητέρα του Ιησού Χριστού, Μαρία (η Θεοτόκος και Παναγία), πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο τρεις ημέρες προτού αυτός συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα.

Προσεύχεται στο όρος των Ελαιών και δίνει τα υπάρχοντά της σε δύο γειτόνισσές της χήρες. Επειδή κατά την ημέρα της Κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, καθώς κήρυτταν «απανταχού γης», μια νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της. Μοναδικός απών ο απόστολος Θωμάς.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο οποίο διέμενε η μητέρα του Θεανθρώπου. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφεραν το νεκροκρέβατό της στον κήπο της Γεθσημανής, όπου και την έθαψαν.

Κατά τη μεταφορά του λειψάνου της, φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν να ανατρέψουν το νεκροκρέβατό της, αλλά τυφλώθηκαν. Μόνο ένας από αυτούς κατόρθωσε να το ακουμπήσει, αλλά μια αόρατη ρομφαία του έκοψε τα χέρια.

Μοναδικός απών από την κηδεία της υπήρξε, όπως προαναφέραμε, ο Απόστολος Θωμάς. Όταν μετά από τρεις ημέρες πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Προφανώς, η Παναγία είχε αναστηθεί. Πάνω στον τάφο της χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός, που αποδίδεται στην Αγία Ελένη.

Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός (450-457) με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έχτισαν ένα νέο ναό, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η Κοίμηση της Θεοτόκου εορταζόταν αρχικά στις 13 Αυγούστου και από το 460 στις 15 Αυγούστου.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός για τον λαό, επειδή η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν».

Πόσων ετών κοιμήθηκε η Παναγία και ποια ήταν η ζωή Της;

Από Dogma
Πόσων ετών ήταν η Παναγία όταν άφησε τη γη; Ποια ήταν η ζωή της; Γιατί δεν βρέθηκε ποτέ το σώμα Της; Αυτές είναι τρείς βασικές ερωτήσεις τις απαντήσεις των οποίων γνωρίζουν λίγοι. Η Μαριάμ όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, πριν εξελληνιστεί σε Μαρία, ήταν η μονάκριβη κόρη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, της Άννας και του Ιωακείμ.Όλη τους την ζωή πάλευαν να αποκτήσουν ένα παιδί όμως δεν είχαν σταθεί τυχεροί. Αντίθετα ζούσαν σε καθεστώς κοινωνικής απομόνωσης, αφού οι άτεκνοι εκείνη της εποχή θεωρούνταν λίγο έως πολλοί καταραμένοι ή όχι ευλογημένοι από τον Θεό.

Κατά την παράδοση η Αγία Άννα προσευχήθηκε στον Θεό δηλώνοντας πως αν της χάριζε ένα παιδί θα το αφιέρωνε σε Εκείνον. Λίγες μέρες μετά, ο αρχάγγελος Γαβριήλ επισκέφθηκε το ζευγάρι και τους ενημέρωσε πως οι προσπάθειες τους θα έχουν αποτέλεσμα και το παιδί τους θα είναι φορέας μιας ξεχωριστής αποστολής.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του ζευγαριού, τα λόγια του αγγέλου βγήκαν αληθινά και γέννησαν ένα όμορφο κορίτσι.

Της έδωσαν το όνομα Μαριάμ, το οποίο σημαίνει βασίλισσα, κυρία αλλά και ελπίδα.

Όταν η Μαριάμ έγινε τριών ετών, οι γονείς της, τήρησαν την υπόσχεση τους και την οδήγησαν το Ναό όπου την παρέλαβε ένας ιερέας ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Προφήτη Ζαχαρία, τον πατέρα του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Η Παναγία έζησε 12 χρόνια στο Ναό, στα Άγια των Αγίων. Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας αυτός που της έφερνε καθημερινά τροφή ήταν ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.

Όταν ήρθε η ώρα να βγει από τον Ναό, οι ιερείς αποφάσισαν να την δώσουν σε κάποια οικογένεια, δεδομένου πως οι γονείς της είχαν ήδη φύγει από τη ζωή.

Τότε, γνωρίζοντες κατά την παράδοση, την ειδική αποστολή της Μαριάμ, βρήκαν έναν μεγάλο σε ηλικία άνδρα, τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν χήρος και πατέρας τριών παιδιών.

Τέσσερις μήνες έμεινε κοντά στον Ιωσήφ η Μαριάμ μέχρι να ξεκινήσει πλέον το θεϊκό σχέδιο.

Στη Ναζαρέτ όπου ζουσε την επισκέφθηκε ξανά ο Γαβριήλ όπου της είπε το ιστορικό: «Χαίρε κεχαριτωμένη• ο Κύριος μετά σου». Τότε έμαθε και η ίδια ποια ήταν η αποστολή της την οποία αποδέχτηκε με χαρά.

Λίγους μήνες αργότερα ο Ιησούς γεννήθηκε και η μητέρα του ήταν πάντοτε κοντά του, ακόμη και την στιγμή της Σταύρωσης.

Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων γνωρίζουμε ότι η Παναγία παρέμεινε κοντά τους μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής.

Η τελευταία συνάντηση με τον αρχάγγελο που την συντρόφευε από τα τρια της χρόνια, έγινε τρεις μέρες πριν την κοίμησή Της.

Τότε ο Γαβριήλ την ενημέρωσε ότι πλέον ήρθε η ώρα, δίνοντας της μεγάλη χαρά αφού θα έβλεπε ξανά το παιδί Της. Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ήμερα από την εμφάνιση του αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο.

Τότε, ξαφνικά νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι, όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμηση Της. Μαζί δε με τους Αποστόλους ήλθε και ο Διονύσιος Aρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος ο διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος, και άλλοι.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Όταν εκοιμήθη, με ψαλμούς και ύμνους την τοποθέτησαν στο μνήμα της στη Γεσθημανή. Ο μοναδικός που δεν ήταν παρών στο γεγονός ήταν ο Απόστολος Θωμάς.

Λέει η παράδοση πως όταν η νεφέλη, το σύννεφο δηλαδή, μετέφερε τον Θωμά στη Γεσθημανή συνάντησε την Θεοτόκο την στιγμή της ανόδου Της στον ουρανό.

Εκείνη του χάρισε την ζώνη Της για να μπορεί να αποδείξει την συνάντησή τους.

Όταν ο Θωμάς πήγε και εξιστόρησε το γεγονός στους υπόλοιπους Αποστόλους, άνοιξαν τον τάφο και είδαν πως το σώμα έλειπε.

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Η Παναγία όταν μπήκε στο Ναό ήταν τριών ετών. Έμεινε στο ιερό δώδεκα χρόνια. Τρείς μήνες αφού βγήκε από το ιερό μέχρι τον Ευαγγελισμό και εννέα μήνες κυοφορία, δεκαέξι ετών γεννά τον Χριστό. Έζησε με τον Χριστό τριάντα δύο χρόνους, άρα 48 ετών ζει την Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψή Του. Έζησε μετά απ’ την Πεντηκοστή άλλα έντεκα χρόνια και εκοιμήθη στη Γεσθημανή.

Ήταν 59 ετών.

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Οδηγός από την ΜΟΔ για ανάθεση μελετών, μέχρι 60.000 ευρώ, από τους δήμους

Σύντομο οδηγό για την ανάθεση μελετών, κάτω των 60.000 ευρώ, από δήμους, ανήρτησε στην ιστοσελίδα της η ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων).

Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί εν μέρει να θεραπεύσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των δήμων, που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα ακόμη και στην ανάθεση μελετών χαμηλού προϋπολογισμού.

Στον οδηγό, που κυρίως απευθύνεται στους δήμους που δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες, αλλά παραμένει χρήσιμος και για τους δήμους που έχουν τεχνικές υπηρεσίες, αποτυπώνονται βήμα-βήμα οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί ο δήμος, ώστε να είναι σύννομη η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης τόσο μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, όσο και με απευθείας ανάθεση.

Παράλληλα, επισημαίνονται και ξεκαθαρίζονται όλα τα σημεία της διαδικασίας που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Στον οδηγό περιλαμβάνονται, επίσης, χρήσιμα υποδείγματα για τα έγγραφα που πρέπει να συνταχθούν (προγραμματικές συμβάσεις, τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού, αποφάσεις δημάρχου κ.λπ.), τα οποία διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε οι δήμοι να μπορούν να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες τους.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό στη διεύθυνση:http://www.mou.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=439

Πάνος Βασιλόπουλος : " να αναθέσουμε και την αναμόρφωση της πόλης στο Λύμνι "

Από το limniotikanews


Με επιτυχία η συναυλία του Μπάμπη ΤσέρτουΗ συναυλία του Μπάμπη Τσέρτου δημιούργησε μια ευχάριστη κοσμοσυρροή μέχρι ...ασφυξίας στη χτεσινοβραδινή Λίμνη.
Για άλλη μια φορά ΤΟ ΛΥΜΝΙ έφερε σε πέρας τη κεντρική μουσική εκδήλωση της Λίμνης , με άριστη διοργάνωση και πλήθος κόσμου που γέμισε το προαύλιο του παλιού σχολείου.
Λιμνιώτες και επισκέπτες του χωριού τραγούδησαν και χόρεψαν με τη συνοδεία της
ορχήστρας του λαϊκού τραγουδιστή και της Ειρήνης Τουμπάκη.
Τα συγχαρητήρια περισσεύουν στους διοργανωτές που τράβηξαν και φέτος μεγάλο "κουπί" για να βγάλουν σε πέρας μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, που δίνουν την καλοκαιρινή λάμψη της Λίμνης.
Το μόνο που μένει είναι να τους αναθέσουμε και την αναμόρφωση της πόλης για να μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο κόσμο και επισκέπτες😊

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ΚΥΑ «Διάθεση υγρών αποβλήτων»
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διάθεση υγρών αποβλήτων» στον ιστότοπο της ανοικτής διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/minenv/?p=8797.

Βασικός σκοπός της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τονίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στα υδατικά συστήματα αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ, προστίθεται, συμβάλλει στη δημιουργία ενός πλαισίου αειφορικής διαχείρισης, το οποίο αποτρέπει την υποβάθμιση, προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση όλων των υδατικών πόρων, προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, ενισχύει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της απόρριψης ορισμένων επικίνδυνων ρυπαντών που προσδιορίζονται και επικαιροποιούνται σε ειδικούς καταλόγους ουσιών προτεραιότητας.

Η ΚΥΑ βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη λογική της Οδηγίας 2000/60 (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα), και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις βιολογικές και φυσικοχημικές παραμέτρους κατά τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον και γενικά στην εκτίμηση του βαθμού επίδρασης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στα οικοσυστήματα.

Η διαβούλευση του σχεδίου ΚΥΑ θα διαρκέσει ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχόλια και παρατηρήσεις, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων και της δημόσιας υγείας και την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΚΥΑ για την άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεωνΟι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Η ΚΥΑ υπογράφεται από τους υπουργούς Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη,Υγείας Ανδρέα Ξανθό, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου, τους αν. υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο, Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα, Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη, και την υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, ο αν. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, στηρίζει τους Έλληνες κτηνοτρόφους και επιλύει μακροχρόνια προβλήματα, τα οποία τους ταλαιπωρούσαν. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η απόφαση αριθ. 940/81279/04-08-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)».

Αναλυτικά η KYA

Ιθάκη: Στο δήμο το κτίριο του Ειρηνοδικείου για Πολιτιστικό Οδυσσειακό Κέντρο

Παραχωρήθηκε στο Δήμο Ιθάκης, μετά από συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του, άνευ ανταλλάγματος η κυριότητα του κτιρίου του Ειρηνοδικείου στο Βαθύ, για πολιτιστικούς σκοπούς – στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου. Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος ενημερώνει για το θέμα, δημοσιοποιώντας και το σχετικό απόσπασμα. Συγκεκριμένα στο ν. 4474/2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 80/7-62017 αναφέρεται:

Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος, στο Δήμο Ιθάκης του Νομού Κεφαλληνίας η κυριότητα του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 20 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα V του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα, για πολιτιστικούς σκοπούς – στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Σοκ: Nεκρά δελφίνια γεμάτα πλαστικό στο στομάχι στις Ελληνικές θάλασσεςΦωτογραφία από νεκρό δελφίνι ανάμεσα σε σκουπίδια που παραχώρησε το «Αρχιπέλαγος»


Γεμάτο με πλαστικό ήταν το στομάχι νεκρών δελφινιών που ανέλυσαν ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος”, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά, τις τεράστιες διαστάσεις, που έχει λάβει η ανεξέλεγκτη ρίψη πλαστικού στο περιβάλλον.

Ακρως ανησυχητικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει το Ινστιτούτο για την εκτίμηση της περιεκτικότητας μικροσκοπικών ινών πλαστικού σε στομάχια δελφινιών, που έχουν βρεθεί νεκρά στις ακτές του Αιγαίου.


Όπως αποκαλύπτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου, Αναστασία Μήλιου, αναλύοντας ένα μέρος του πεπτικού συστήματος από επτά δελφίνια, έχουν ήδη εντοπιστεί περισσότερα από 700 μικροσκοπικά σωματίδια και ίνες πλαστικού.


“Στο στομάχι των δελφινιών, η διαδικασία της ανάλυσης είναι σύνθετη και πολύ χρονοβόρος διαδικασία. Μέχρι στιγμής αναλύσαμε 200 ml του πεπτικού συστήματος από το κάθε δελφίνι (το σύνολο του στομάχου είναι κατά μέσο όρο 900 ml - άρα έχουμε αναλύσει περίπου το 22%) και εντοπίσαμε 700 μικροσκοπικές ίνες πλαστικού” εξηγεί η κ.Μήλιου. Σύμφωνα με την ίδια, το πλαστικό συνήθως δεν είναι ορατό, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις όπου εντοπίζονται σε στομάχια δελφινιών και σε χελώνες, κομμάτι από αλιευτικά εργαλεία στα οποία μπλέκονται τα ζώα προσπαθώντας να κλέψουν τις “ψαριές”.


“Το ζήτημα είναι ότι βρήκαμε μεγάλο αριθμό από πλαστικές ίνες οι οποίες είναι ορατές μόνο από το μικροσκόπιο και προέρχονται από την κατάληξη των πλαστικών απορριμμάτων” συμπληρώνει.


Για τους ερευνητές του Ινστιτούτου, η αλόγιστη χρήση και απόρριψη του πλαστικού στο περιβάλλον, συνεχώς διογκώνεται και συσσωρεύεται, έπειτα από δεκαετίες συζητήσεων οι οποίες ποτέ δεν συνοδεύτηκαν από αποτελεσματικές δράσεις για την αντιμετώπισή του. Τα πλαστικά απορρίμματα στο περιβάλλον και στη ζωή μας, αντί να λιγοστεύουν, πληθαίνουν, ποιοτικά και ποσοτικά.


“Καινούργιοι τύποι περιττού πλαστικού γίνονται γρήγορα μέρος της καθημερινότητάς μας, με τις ευλογίες της ΕΕ, η οποία στηρίζει σταθερά την Ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικού, το εμπόριο και τα καταναλωτικά προϊόντα, επικαλούμενη το κλισέ της στήριξης της απασχόλησης, χωρίς πρόθεση να υπάρξει επίλυση του προβλήματος” αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση όπου υπογραμμίζεται ότι η ελληνική πολιτεία, από την πλευρά της, δεν έχει πάρει κανένα αποτελεσματικό μέτρο, “αλλά εφαρμόζει επιλεκτικά ακόμα και τις υποχρεώσεις μας έναντι στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία - αφήνοντας το πρόβλημα να διογκώνεται”. Η έρευνα στοχεύει να δώσει μία πραγματική εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος στις ελληνικές θάλασσες και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόησή του αλλά και στην ευθύνη που έχουμε όλοι για τη λήψη δραστικών μέτρων.


“Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τώρα, μεσούσης της θερινής περιόδου, οι νησιωτικές ακτές που ακόμα και οι πιο απομονωμένες, είναι γεμάτες από σκουπίδια τα οποία, με τις πρώτες βροχές του Οκτωβρίου, θα καταλήξουν στη θάλασσα” καταλήγει η κ.Μήλιου.

Δημοτικοί συμβουλοι ξανά-επιδίκασαν στο Καλυβιώτη το πρόστιμο πού οι ίδιοι προκάλεσαν για το ξυλόδρομο της Αγκάλης

Με την γνώριμη λαϊκίστικη έκφραση  "Πόρτα έφαγε ο Δήμαρχος" θριαμβολόγισαν   οι αποστάτες και μέλη της παράταξης Στεργίου  στο eviatop που ψηφισαν αρνητικά στο πρόστιμο  των 49.100 Ευρώ που επέβαλε η Κτηματική υπηρεσία στο Δημο για το ξήλωμα του σάπιου ξυλόδρομου στην παραλία της Αγκάλης
Στην απόφαση τους οι δημοτικοί συμβουλοι παράπεμψαν σε παλαιότερη απόφαση τους να  πληρώσει  το πρόστιμο  ο  κ. Καλυβιώτης (απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 78/2016 της 18/4/2016)

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν 3852/2010 ο δήμαρχος δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων (δηλαδή της Κτηματικής υπηρεσίας). Η μόνη αστική ευθύνη πού έχουν οι δήμαρχοι και οφείλουν αποζημίωση είναι για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας του δήμου από δόλο ή βαριά αμέλεια. Θετική ζημία είναι η μείωση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του δήμου, όχι τα πρόστιμα. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η ζημιά καταλογίζεται με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δεν είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ελεγκτική διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη και δεν χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε επίσης

Αποστάτες, παράταξη Στεργίου και Παζάρας "επιδίκασαν" το πρόστιμο στο Καλυβιώτη. Ολόκληρη η συζήτηση

Άλλη μια ανεγκέφαλη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου: "Επιδίκασαν" πρόστιμο στο Καλυβιώτη

Ο πόλεμος εναντίον του Καλυβιώτη ζημιώνει το Δήμο με 50.000 Ευρώ

Καταγγελία προς τον εισαγγελέα εναντίον των κκ. Καλυβιώτη και Χαλιούλια για φθορά της ανάπλασης της παραλίας της Αγίας Άννας

Με μάρτυρες τους Στεργίου, Καντζούρα, Παζάρα και 2 αποστάτες, ο Μάρκου αντεπιτίθεται στον Καλυβιώτη

ΚΥΑ για την άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Η ΚΥΑ υπογράφεται από τους υπουργούς Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη,Υγείας Ανδρέα Ξανθό, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου, τους αν. υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο, Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα, Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη, και την υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, ο αν. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, στηρίζει τους Έλληνες κτηνοτρόφους και επιλύει μακροχρόνια προβλήματα, τα οποία τους ταλαιπωρούσαν. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η απόφαση αριθ. 940/81279/04-08-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)».

Αναλυτικά η KYA

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Ο πρωτοπρεσβύτερος Μάρκου παίρνει την θέση του κοιμηθέντος πρωτ. Βερνέζου

Κατόπιν της αιφνίδιου κοιμήσεως του αοιδίμου Πρωτοπρεσβ. Ιωάννου Βερνέζου, την 22α Ιουλίου 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος διόρισε,
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1173/4.8.2017 έγγραφό του, στην κενωθείσα θέση του Αρχιερατικού Επιτρόπου Κηρέως, τον Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Μάρκου, Προϊστάμενο του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Μαντουδίου.

Ο νέος Αρχιερατικός Επίτροπος π. Ιωάννης, εγεννήθη το έτος 1957 στους Κουρκουλούς της Βορείου Ευβοίας και από μικρή ηλικία είχε τον πόθο προς την Ιερωσύνη, γι’ αυτό και σπούδασε στην Ιερατική Σχολή της Τήνου και κατόπιν στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας ανεδείχθη πτυχιούχος. Εχειροτονήθη Διάκονος στις 30.3.1980 και Πρεσβύτερος στις 16.6.1982 από τον μακαριστό Γέροντά του, Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό Χρυσόστομο Α΄ (Βέργη) και διηκόνησε αρχικώς στην Ενορία του Προκοπίου και από το 1999 στην Ενορία του Μαντουδίου. Το 1997 εχειροθετήθη Πνευματικός και το 1998 Οικονόμος υπό του Γέροντός του, ενώ το 2005 έλαβε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο.

Ο π. Ιωάννης είναι έγγαμος με τρία τέκνα, εκ των οποίων οι δύο εχειροτονήθησαν Ιερείς (ο π. Νικόλαος στην Ενορία του Μαντουδίου και ο π. Βασίλειος στην Ενορία του Πηλίου), ενώ ο ζήλος με τον οποίον εργάζεται και η συνέπεια στην διακονία του, σε συνδυασμό με την εμπειρία που τον διακρίνει, είναι τα απαραίτητα στοιχεία που εγγυώνται την επιτυχή έκβαση και της νέας και εξαιρετικά υπεύθυνης διακονίας του Αρχιερατικού Επιτρόπου και εκπροσώπου του Μητροπολίτου στην περιοχή Κηρέως.

Κόβουν δύο πλατάνια στην γέφυρα του Κυμασιώτη

Το Δασαρχείο Λίμνης αποφάσισε την έγκριση υλοτομίας ως έκτακτη κάρπωση του ξυλώδους κεφαλαίου πλατάνου που θα προκύψει
από την υλοτομία δύο (2) ατόμων πλατάνου που βρίσκονται βόρεια και σε απόσταση δέκα (10) μέτρων από την υφιστάμενη γέφυρα του ρέματος «Κυμασιώτη» της επαρχιακής οδού «Μαντουδίου –
Κυμασίου» εντός της πεδινής κοίτης του ρέματος «Κυμασιώτη» και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, για την υλοποίηση του έργου «Οδός πρόσβασης προς Λιμάνι Μαντουδίου», με τους παρακάτω μη ανατρεπτικούς όρους.
1. Η υλοτομία θα περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο στα δύο (2) άτομα του πλατάνου τα οποία θα υποδειχθούν και θα προσημανθούν από το Δασαρχείο Λίμνης και για τα οποία εκδίδεται η παρούσα απόφαση.
2. Το προβλεπόμενο λήμμα που θα παραχθεί ως έκτακτη κάρπωση υπολογίζεται σε 4 κ.μ.
3. Να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα της υλοτομίας.
4. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των υλοτομικών
εργασιών και προστασίας τυχόν διερχομένων οχημάτων, από την Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ευβοίας.
5. Η υλοτομία και η διάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
6. Το προβλεπόμενο λήμμα που θα παραχθεί θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για ατομικές ανάγκες των κατοίκων, της Τοπικής Κοινότητας εντός των ορίων βρίσκεται η γέφυρα Κυμασιώτη.
Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στο Δασαρχείο Λίμνης.

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

«Κίνηση μείζονος σημασίας η δημιουργία γεωπάρκου στην Κερασιά Ευβοίας»


Χαιρετίζει την πρωτοβουλία η Ένωση Ξενοδόχων της περιοχής

«Κίνηση μείζονος σημασίας η δημιουργία γεωπάρκου στην Κερασιά Ευβοίας»

«Ως κίνηση μείζονος σημασίας για τον νομό της Εύβοιας και τη χώρα» χαιρετίζει η Ένωση Ξενοδόχων του νομού (ΕΞΕ) την πρωτοβουλία για δημιουργία γεωπάρκου στην Κερασιά που ανέλαβαν ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, ο δήμαρχος του δήμου Μαντουδιου-Λίμνης-Αγ.Αννας Χρήστος Καλυβιώτης και άλλοι φορείς.


Αναφερόμενη στην είδηση που μετέδωσε χθες το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ΕΞΕ σημειώνει: «Διαβάζοντας στην κεντρική σελίδα του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων την είδηση που αφορά, στη χρηματοδότηση από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της μελέτης ένταξης του Απολιθωμένου Δάσους της Κερασιάς, στα παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO, νιώσαμε επιτέλους, ότι οι προσπάθειες ανάδειξης των κρυμμένων θησαυρών της Εύβοιας, που δεν είναι λίγοι, γίνονται πραγματικότητα».

Όπως τονίζουν η κίνηση αυτή «εμπεριέχει Πολιτιστικό , Εκπαιδευτικό, Επιμορφωτικό , Επιστημονικό. Επιχειρηματικό ,Οικονομικό, Επαγγελματικό και Τουριστικό ενδιαφέρον. Θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και προβολής της ευρύτερης περιοχής, ευκαιρίες επενδυτικού περιεχομένου και κυρίως θα αποτελέσει το κυριότερο και σημαντικότερο, σημείο ενδιαφέροντος του νησιού».

Η Ένωση Ξενοδόχων του νομού Εύβοιας εύχεται «αυτή η προσπάθεια να μην είναι η μόνη, αλλά να συνεχιστεί και σε άλλους δήμους του νομού μας» ενώ, δηλώνει «έτοιμη να συνδράμει με οποιοιδήποτε τρόπο μπορεί, προς την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος».

Διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσίων

Ο δήμος Ωραιοκάστρου, από την 1η Αυγούστου 2017 διαθέτει, κατόπιν ελέγχου από διαπιστευμένο Ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008, διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το πεδίο εφαρμογής της Πιστοποίησης – με κεντρικό στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και την αποτελεσματική διαχείριση των έργων- αφορά τις υπηρεσιακές μονάδες:

α) Του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,

β) Της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,

γ) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

δ) Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Ποιότητας Ζωής,

ε) Του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,

ζ) Του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Ο δήμος Ωραιοκάστρου αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών του για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την ικανοποίηση των πολιτών, αναφέρει στην «πολιτική Ποιότητας» του και δεσμεύεται μεταξύ άλλων στα εξής:
Να αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να τις ενσωματώνει κατάλληλα στον προγραμματισμό του
Να αξιοποιεί και να αυξάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους και να εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείρισης τους
Να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τον εξοπλισμό του
Να υλοποιεί αποτελεσματικά και αποδοτικά έργα, μελέτες, υπηρεσίες και προμήθειες αγαθών στις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις τους
Να εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και εκτέλεση έργων, δημοσίων συμβάσεων, καθώς και κάθε σχετιζόμενης λειτουργίας.
Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του δήμου Ωραιοκάστρου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 «αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε συνέχεια της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του δήμου ως δικαιούχου πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ». «Επίσης προετοιμάζει τις υπηρεσίες του δήμου για την υλοποίηση και άλλων σύγχρονων ευρωπαϊκών διοικητικών Εργαλείων Ποιότητας και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας, όπως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ( ΚΠΑ) και αποδεικνύει ότι ο δήμος Ωραιοκάστρου, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του δεν επαναπαύεται στην προσπάθεια του για τη διαρκή βελτίωση των δραστηριοτήτων του», συμπληρώνει.


Προπώληση εισητηρίων για την συναυλία του Μπάμπη Τσέρτου στην Λίμνη στις 12 ΑυγούστουΟ χορευτικός όμιλος "Το Λύμνι" υποδέχεται στη Λίμνη Ευβοίας το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 το μεγάλο λαικό τραγουδιστήΜπάμπη Τσέρτο. Μαζί του στο τραγούδι η Ειρήνη Τουμπάκη.
Συμμετέχει ο Aνδρέας Κατσιγιάννης με το σαντούρι του.


Παίζουν οι μουσικοί:
Κυριάκος Γκουβέντας - βιολί
Κώστας Ζαριδάκης - μπουζούκι
Κώστας Τσεκούρας - κιθάρα
και ο Γιάννης Τσέρτος - πιάνο, ακορντεόν και ενορχηστρώσεις

O Μπάμπης Τσέρτος είναι Έλληνας μουσικός και τραγουδιστής. Τη δεκαετία του 1980 όταν άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα ρεμπετάδικα, ο Μπάμπης Τσέρτος άρχισε να δουλεύει επαγγελματικά στην ταβέρνα «Οι φίλοι», στην Κυψέλη. Από τότε έχει συνεργαστεί με μεγάλους ρεμπέτες όπως η Σωτηρία Μπέλλου, ο Τάκης Μπίνης, η Άννα Χρυσάφη, η Καίτη Γκρέυ, ο Κώστας Καπλάνης, ο Θόδωρος Πολυκανδριώτης, ο Κούλης Σκαρπέλης, ο Χοντρονάκος, αλλά και με νεότερους όπως ο Μπάμπης Γκολές, ο Γιώργος Ξηντάρης, ο Στέλιος Βαμβακάρης, η Μαριώ, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης κ.ά.
Τα τελευταία χρόνια έχει συνεργαστεί με ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία, ο Μανώλης Μητσιάς, η Βίκυ Μοσχολιού, ο Λάκης Χαλκιάς, η Ελένη Βιτάλη, ο Παντελής Θαλασσινός, η Νάντια Καραγιάννη, ο Χρόνης Αηδονίδης, η Σωτηρία Λεονάρδου κ.α. Επίσης συνεργάζεται με την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας παρουσιάζοντας τον μεγάλο μουσικό πλούτο της σμυρναίικης παράδοσης.


Προπώληση 10 ευρώ/ Ταμείο 12 ευρώ


Σημεία προπώλησης αναγράφονται στην αφίσα.
Διοργάνωση: Χορευτικός Όμιλος "Το Λύμνι"

Βασικά δικαιώματα του καταναλωτή σε ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕ:
Τιμοκατάλογος
·Ζητάτε τον τιμοκατάλογο του καταστήματος. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν έναν
ανά δύο τραπέζια και να τον διαθέτουν σε κάθε πελάτη πριν από την παραγγελία.
·Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι γραμμένοι υποχρεωτικά στα Ελληνικά και
προαιρετικά σε κάποια άλλη γλώσσα.
· Ένας κατάλογος πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναρτημένος στην είσοδο του
καταστήματος.
·Πρέπει πάντα να αναγράφονται οι τελικές τιμές, καθώς την ένδειξη: «Ο καταναλωτής
δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
(απόδειξη-τιμολόγιο).
·Εάν διαθέτουν κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα ή λαχανικά, πρέπει να αναγράφονται
στον κατάλογο με την ένδειξη «κατεψυγμένο» καθώς και «προμαγειρεμένο» ή
«προτηγανισμένο» για φαγητό.
·Στις σαλάτες πρέπει να αναγράφεται η ονομασία όπως την ορίζει το κατάστημα και
τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν.
· Πρέπει να αναγράφεται το είδος των ελαίων που χρησιμοποιείται σε ωμή μορφή
στα φαγητά.
· Δεν επιτρέπεται η χρέωση του "κουβέρ" (π.χ. σέρβις).
·Πρέπει να διατίθεται τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής.
Προσοχή! Ζητάτε πάντα απόδειξη και ελέγχετε τα είδη που παραγγείλατε
Δελτίο Παραπόνων:
Τα καταστήματα μαζικής εστίασης υποχρεούνται να τηρούν «Δελτίο Παραπόνων» σε
ειδική θήκη, σε εμφανές σημείο στην έξοδο του καταστήματος εις τριπλούν, ώστε να
συμπληρώνεται από τον καταναλωτή εφόσον έχει παράπονο και να αποστέλλεται
στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου κάθε Περιφέρειας.
(ΠΗΓΗ: ΕΚΠΟΙΖΩ)

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΚΑ-ΣΤΕ: 22210 20509, www.epka-ste.gr, epkastereas@gmail.com
EΚΠΟΙΖΩ: 2103304444, www.ekpizo.gr , info@ekpizo.gr
Γενική Γρ/τεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: 1520, 1520@efpolis.gr,
Fax: 2103843549
Τουριστική Αστυνομία: 1571 (24ωρη γραμμή)
ΕΦΕΤ: 11717, 2106971500, info@efet.gr
ΕΠΚΑ-ΣΤΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τι πρέπει να γνωρίζουμε όταν επισκεπτόμαστε παραλίες;ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δικαιώματα καταναλωτών – Παραλίες και Αιγιαλοί

Ελεύθερη πρόσβαση και χρήση.
Κανόνες που πρέπει να τηρούνται.


Τι πρέπει να γνωρίζουμε όταν επισκεπτόμαστε παραλίες;
Όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου χαρακτήρα και επιτρέπεται η ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών. Στις οργανωμένες παραλίες, θα πρέπει να
προβλέπεται ελεύθερος χώρος και για τους υπόλοιπους λουόμενους.
Η χρέωση για τη χρήση ομπρέλας και ξαπλώστρας θα πρέπει να είναι
αναρτημένη σε τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο.
Θα πρέπει να εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
Όσες παραλίες έχουν αντίτιμο εισόδου, είναι υποχρεωμένες να έχουν ικανό
αριθμό ναυαγοσωστών, κατά τους μήνες Ιούνιο - Αύγουστο και ώρες 10:30-
17:30.
Στις οργανωμένες εγκαταστάσεις, πρέπει να υπάρχει επισήμανση με
ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες των ορίων, που μπορούν να φτάνουν οι
λουόμενοι.
Στις παραλίες με εγκαταστάσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, είναι
υποχρεωτικό να υπάρχει διάδρομος μέσα στη θάλασσα, πλάτους 7 έως 15
μέτρων και μήκους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Απαγορεύονται τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο, κλπ.)
και τα θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski, surf jet, sea beetle, sea bike) σε
απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τους σημαντήρες.
Η κυκλοφορία των παραπάνω θαλάσσιων μέσων απαγορεύεται τους μήνες
Ιούνιο με Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14:00 και 17:00.
Τα wind surf πρέπει να κινούνται έξω από τους σημαντήρες ή 200 μέτρα από
το σύνηθες σημείο των κολυμβητών.

Κόστος οργανωμένων παραλιών
Tο κόστος των οργανωμένων παραλιών πολλές φορές είναι απαγορευτικό
για οικογένειες. Συχνά μια 4μελής οικογένεια πρέπει να διαθέσει από 30,00€-
50,00€ για την είσοδο της σε μια οργανωμένη παραλία καθώς και για να
πάρει ένα καφέ ή αναψυκτικό, νερό και τοστ.
Θεωρούμε επιβεβλημένο ότι και στις οργανωμένες παραλίες θα πρέπει να
ισχύσουν οι τιμές των βασικών ειδών (νερό, καφές, τοστ-σάντουιτς) που
προβλέπονται στα κυλικεία των πλοίων, αεροδρομίων, αρχαιολογικών χώρων
κλπ, ώστε ο καταναλωτής με μικρό κόστος να προμηθεύεται τα είδη πρώτης
ανάγκης.
ΠΗΓΗ: ΕΚΠΟΙΖΩ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΚΑ-ΣΤΕ: 22210 20509, www.epka-ste.gr, epkastereas@gmail.com
EΚΠΟΙΖΩ: 2103304444, www.ekpizo.gr , info@ekpizo.gr

Γενική Γρ/τεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: 1520, 1520@efpolis.gr,
Fax: 2103843549
Τουριστική Αστυνομία: 1571 (24ωρη γραμμή)
ΕΦΕΤ: 11717, 2106971500, info@efet.gr
ΕΠΚΑ-ΣΤΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παραδοσιακοί χοροί από τα Δωδεκάνησα στην παραλία της Αγ. Άννας

Τα μέλη του χορευτικού του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεχριών με την δασκάλα τους Ζωή Φίφα.

Μουσικοχορευτική συνάντηση παραδοσιακών χορών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το βράδυ 06/08/2017 στην παραλία της Αγ. Άννας με την συμμετοχή του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεχριών Το ξότρεχο που χόρεψε τραγούδια από τα Δωδεκάνησα.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Δημήτρης Κακάτσος συνεχάρη όλα τα μέλη των χορευτικών που συμμετέχουν ενεργά, διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική μας παράδοση και διαδίδουν την κληρονομιά μας και σε νέα άτομα. Κατόπιν αναφέρθηκε στις δράσεις του συλλόγου για την καθαριότητα στο χωριό και στα γύρω αξιοθέατα, στην συλλογή τροφίμων για το Χαμόγελο του Παιδιού, στην ημερίδα για την πρόληψη ατυχημάτων, στις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε έως τώρα ο σύλλογος με τελευταία την 4η Μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακών χορών Ο Ερωτόκριτος στις 16 Ιουλίου 2017 και στην ανάδειξη στις Κεχριές της βρύσης του Ερωτόκριτου με την δημιουργία δασολογικού μονοπατιού.

Την διοργάνωση είχε ο Χορευτικός Σύλλογος Αγ. Άννας Νηλεύς.


Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Μόνο η Σκύρος από την Εύβοια θα λάβει την έκτακτη ενίσχυση για μικρούς νησιύτικους και ορεινούς δήμους ύψους 20 εκατ. ευρώ


Έκτακτη ενίσχυση μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ


Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Οι ορκωτοί λογιστές ουδέποτε ήρθαν για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΥΑ για το έτος 2011 (περίοδος Ψαρρού)

Από το πρακτικό της αρίθµ. 10 / 02 - 8 - 2017 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
Αριθµός Απόφασης Νο 25/2017
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές για τη χρήση του 2011Με το υπ. αρίθµ. 533/36509 – 24/2/2012 έγγραφό της η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας µας όρισε για τον έλεγχο της χρήσης του 2011 τους ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές
A. Τακτικούς
1. Μπαµπανέλου ∆έσποινα ΑΜ ΣΟΕΛ 37151
2. Νιάρχος Βασίλειος ΑΜ ΣΟΕΛ 30521
Β. Αναπληρωµατικούς
1. Ροιλός Αθανάσιος ΑΜ ΣΟΕΛ 18921
2. Σαµαράς ∆ηµήτριος ΑΜ ΣΟΕΛ 34161
Της ελεγκτικής εταιρείας Baker Tilly Hellas A.E
Οι παραπάνω ορκωτοί ουδέποτε ήρθαν για έλεγχο και για αυτό θα πρέπει να
προβούµε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού
Ελεγκτή-Λογιστή, για τον τακτικό οικονοµικό διαχειριστικό έλεγχο που αφορά τη χρήση του
έτους 2011 σύµφωνα µε:
α) τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως»
β) τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011
Αναθέτουσα Αρχή : ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίµνης
Αγ. Άννας (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.)
Τίτλος έργου : Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή
Είδος διαδικασίας : Απευθείας ανάθεση
Κριτήριο κατακύρωσης : Η χαµηλότερη τιµή
Χρηµατοδότηση : Από ιδίους πόρους, από τον Κ.Α.Ε 61.00.004 µε τίτλο: «ΑΜΟΙΒΕΣ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
Χρόνος υλοποίησης : Έως και την ολοκλήρωση των διαδικασιών του τακτικού ελέγχου για
την διαχειριστική χρήση 2011.
Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : έως 17 Αυγούστου 2017 στις 11:00 π.µ.
Τόπος κατάθεσης των προσφορών : ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης
Μαντουδίου Λίµνης Αγίας Άννας
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές. Οι
προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον επαγγελµατική ενασχόληση σχετική
µε το αντικείµενο για το οποίο υποβάλλον προσφορά.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος βαθµίδας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Βεβαίωση της εγγραφής στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
3. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας που θα ισχύουν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς
4. Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία για παρόµοιους ελέγχους
5. Οικονοµική προσφορά (υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Οι υπηρεσίες αφορούν στον τακτικό οικονοµικό διαχειριστικό έλεγχο που αφορά το
έτος 2011 παραδοτέο αντικείµενο θεωρείται η έκθεση ελέγχου που αφορά τη χρήση του
2011.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού και την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου
από το ∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.. Η πληρωµή θα συνοδεύεται από σχετικό παραστατικό,
επί του οποίου θα γίνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η χαµηλότερη τιµή.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου Λίµνης
Αγ. Άννας (Στροφυλιά) ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2227 0 31657από 8.00-14.30. Επίσης το
σχετικό υλικό της πρόσκλησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου :
http://www.malian.gov.gr/
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη µορφή, σε σφραγισµένο φάκελο και φέρουν
υπογραφή και σφραγίδα και επ' αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:
1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2. Προς «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ
ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.)».
3. Ο τίτλος «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Με μικροθέματα το Δημοτικό Συμβούλιο του Αυγούστου στο Μαντούδι- Παραβατική ακύρωση της συνεδρίασης του Ιουλίου


Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου, την Τρίτη 08 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1.Η από 15-02-2017 αίτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Λίμνης, με θέμα: «Παραχώρηση χώρου για στέγαση γραφείου», που έλαβε από το Δήμο αρ.πρωτ.: 1548/21-02-2017.

2.Έγκριση της με αριθμ. 103/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Εισήγηση για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».

3.Έγκριση ανάθεσης εργασίας «Καθαρισμός – προληπτικά μέτρα αποφυγής πρόκλησης πυρκαγιών από χώρους ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων, εστιών ρύπανσης, κλπ» σύμφωνα με την 26/2017 Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας, στα πλαίσια του άρθρου 61 του ν.3979/2011.

4.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθμ. 99/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με αριθμ. κατάθεσης 186/2017 κλήση του Δημητρίου Κοψομύτη για συζήτηση της με αριθμ. κατάθεσης 10/2016 έφεσης του Δήμου και στην με αριθμό κατάθεσης 209/2017 αντέφεση του Δημητρίου Κοψομύτη, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

5.Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου προς τη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

6.Έγκριση δαπανών, έγκριση τεχνικής περιγραφής, έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων, διενέργειας των δαπανών και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό τοπικών Θρησκευτικών εορτών στη Δημοτική Κοινότητα Λίμνης και στην Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου.

7.Περί διενέργειας εμποροπανήγυρης στα πλαίσια τοπικών Θρησκευτικών εορτών στη Δημοτική Κοινότητα Λίμνης και στην Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου.

8.Έγκριση της με αριθμ. 17/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα: «Εισήγηση για την δημιουργία θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2017 στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας».

9.Έγκριση δαπανών, έγκριση τεχνικής περιγραφής, έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων, διενέργειας των δαπανών και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της τιμητικής εκδήλωσης των πεσόντων και αγνοούμενων της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο το ΄74.

10.Η από 21/07/2017 αίτηση της Σταματικής Γαλάνη με την οποία ζητά τη σύνδεση της οικίας της με το σύστημα αποχέτευσης και έλαβε από το Δήμο αρ.πρωτ.: 6897/21-07-2017.

Ο Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής Ανδρέας

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Αποχερσώνουν τα θαλασσόκρινό-τόπια της Κρύας Βρύσης για να βάλουν τα τροχόσπιτα τουςΑπό την σελίδα του kireas.org


Τροχόσπιτα και ασυνειδησία έναντια στα θαλασσόκρινα


Η περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία δεν είναι ικανά να προστατεύσουν τα απειλούμενα θαλασσόκρινα της Κρύας Βρύσης. Ο kireas.org όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τοποθέτησε πινακίδες στην παραλία που προτρέπουν τους επισκέπτες να μην πατούν στα λιβάδια με θαλασσόκρινα που ομορφαίνουν και ευωδιάζουν αυτή την παραλία του δήμου μας. Μερικές εβδομάδες μετά πολλές από τις πινακίδες έχουν πέσει θύματα των τροχοφόρων. Εκτάσεις θαλασσόκρινων έχουν καθαριστεί να γίνουν μόνιμοι χώροι στάθμευσής τροχόσπιτων, αυτοσχέδιων αθλητικών εγκαταστάσεων και σκουπιδότοποι. Μείναμε άφωνοι από τον κυνισμό τροχόσπιτου πού είχε παρκάρει ακριβώς πίσω από δυο πινακίδες «μην πατάτε τα θαλασσοκρινα».

Αν δεν μπορούμε σαν κοινωνία να προστατεύσουμε τις λίγες ομορφιές που μας έχουν απομείνει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.Ακριβώς πίσω από την πινακίδα "Μην πατάτε τα θαλασσόκρινα"  πάρκαραν το τροχόσπιτο τους

Ουτε οι πινακίδες δεν γλυτώσαν τους τροχούςΣτην χώρα του θα έτρωγε πρόστιμο

Διαβάστε επίσης


Προστατέψτε τα θαλασσόκρινα της Κρύας Βρύσης από τα τροχόσπιτα και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα


Θάλασσα από ανθισμένα θαλασσόκρινα στην παραλία Κρύας Βρύσης


O kireas.org ξανά φέτος προστατεύει τα θαλασσόκρινα σε Κρύα Βρύση και ΑγκάληΜην πατάτε τα θαλασσόκρινα


Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Έκδοση των εντύπων κατανομής των βοσκήσιμων γαιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016


Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν οι κυρωμένες καταστάσεις κτηνοτρόφων στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ο Δήμος θα προβεί στην έκδοση των εντύπων κατανομής των βοσκήσιμων γαιών, τα οποία επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός περιφέρειας του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου και συγκεκριμένα στο τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής, το αργότερο εντός τριμήνου από την ενημέρωσή τους και όχι μετά το τέλος του 2017, με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, αρ. 754/002965-31 «Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιών» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-ΠΕ Ευβοίας).

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται, με απόφαση της Επιτροπής, ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το έτος 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, τηλ. 2227350125.


Ο Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Χρήστος Καλυβιώτης

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Τα έξοδα του δήμου για το 2016 ανήλθαν σε 4.610.271 Ευρώ

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τον απολογισμό του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και εκθέτει τα ακόλουθα σχετικά με τους λογαριασμούς του έτους 2016. Τα έσοδα και έξοδα του έτους 2016 ανήλθαν στα ακόλουθα ποσά :

ΕΣΟΔΑ
Τακτικά 3.709.563,46 €
Έκτακτα 1.349.012,17 €
Χρημ.Υπόλοιπο 1.375.082,22€
ΣΥΝΟΛΟ 6.433.657,85 €


ΕΞΟΔΑ
Έξοδα 4.610.271,41 €
Αποθεματικό 1.823.386,44 € .
ΣΥΝΟΛΟ 6.433.657,85 €

Ενίσχυση της διαφάνειας με τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για το πρόγραμμα Διαύγεια


Οι αλλαγές που προβλέπονται στο τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια, περιγράφονται αναλυτικά στο ΦΕΚ με τίτλο «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων.

Μεταξύ άλλων επιχειρείται η ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια.

Επιπλέον προβλέπεται «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σε διατάξεις Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Το ΥΠΠΟΑ γιορτάζει την πανσέληνο (5 έως τις 9 Αυγούστου, ) σε 115 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
Τις βραδιές Αυγουστιάτικης Πανσελήνου θα γιορτάσει και φέτος το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνεχίζοντας μια παράδοση χρόνων. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία θα ανοίξουν στο κοινό για μια σειρά ιδιαίτερων εκδηλώσεων υπό το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, με κορυφαία στιγμή την Δευτέρα 7 Αυγούστου, που είναι και η νύχτα της Πανσελήνου, 93 χώροι, μνημεία και μουσεία της χώρας θα πραγματοποιήσουν δρώμενα (μουσικές συναυλίες, ποιητικές βραδιές, παρατήρηση του έναστρου ουρανού, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, παραστάσεις χορού, ξεναγήσεις, θέατρο σκιών) ενώ άλλοι 22 χώροι και μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό, χωρίς τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Η είσοδος σε όλους τους ανεξαιρέτως τους χώρους είναι ελεύθερη.

Χωρίς το όριο του 35% η επιχορήγηση των ΔΕΥΑ από το ΠΔΕ για έργα ύδρευσης


Τη δυνατότητα επιχορήγησης μελετών και έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης (ΔΕΥΑ) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), χωρίς να απαιτείται ιδία συμμετοχή των ΔΕΥΑ, προβλέπει τροπολογία του υπουργείο Εσωτερικών στο ως άνω νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η άρση του περιορισμού χρηματοδότησης από το ΠΔΕ μέχρι του ποσοστού του 35% για τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης θα συμβάλλει στην επίλυση του συνεχώς εντεινόμενου προβλήματος ύδρευσης οικισμών με ανεπαρκείς ποσότητες και επιβαρυμένης ποιότητας νερού.

Αναλυτικά η τροπολογία