Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Τους ευχαρίστησε όλους ο αντιπεριφερειάρχης για την πεζοπορία των 230 από τον Άγιο στον Αη Γιάννη το Ρώσο


Το ευχαριστώ του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Φάνη Σπανού

Μετά από μια καταπληκτική ημέρα πεζοπορίας μέσα από το δάσος, προς τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσσο, θέλω να ευχαριστήσω τους περίπου 230 φίλους που συμμετείχαν, καθώς και τους φορείς που μας υποστήριξαν σε αυτήν την προσπάθεια.|
Ειδικότερα ευχαριστούμε την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, τους Δήμους Διρφύων - Μεσσαπίων και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, τη Δ/νση Δασών Ν. Εύβοιας, τον Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας, το παράρτημα της Χαλκίδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την ομάδα Έρευνας και Διάσωσης και φυσικά τους ομοσπονδιακούς θησαυροφύλακες

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Πρόσκληση του Δήμου για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών και εργοληπτών Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν 4412/2016)

Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές και εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετών, έργων, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών.

Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)

Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)

Αρχιτεκτονικές και μελέτες κτιριακών έργων (6)

Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)

Στατικές (8)

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές (9)

Συγκοινωνιακών Έργων (10)

Υδραυλικών (13)

Ενεργειακών (14)

Τοπογραφίας (16)

Γεωλογικές (20)

Γεωτεχνικές (21)

Δασικές (24)

Περιβαλλοντικές (27)


2. Έργων

Οικοδομικές (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)

Οδοποιϊας (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων

Υδραυλικών (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)

Ηλεκτρομηχανολογικών (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων

Έργα Πρασίνου (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)

Ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή αναδόχων, μέσω των δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση μελέτης – έργου – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών), να υποβάλλουν εντός είκοσι (20) ημερών, από την παρούσα ανακοίνωση (έως και την 08/06/2017), σχετική αίτηση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Λίμνη Ευβοίας), προσκομίζοντας αντίγραφο του εργοληπτικού ή μελετητικού τους πτυχίου το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο συνοπτικός Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2017

Οι σχετικοί αριθμοδείκτες για τον Π/Υ
Σύνολο Τακτικών εσόδων προς Συνολικά έσοδα (∆είκτης Αυτονοµίας):3.927.199,635.18%
(0)/(0+1+2+3+4+5)11.162.233,94
Σύνολο Εκτάκτων εσόδων προς Συνολικά έσοδα (∆είκτης Αστάθειας):2.557.616,0622.91%
11.162.233,94
Ίδια Έσοδα προς Συνολικά έσοδα (∆είκτης Ανεξαρτησίας): 1.819.42216.30%
(0(-06)+1(-12- 13)+21+2211+321+3221)/(0+1+2+3+4+5)11.162.233,94
Σύνολο επιχορηγήσεων προς Συνολικά έσοδα (∆είκτης Εξάρτησης): 5.082.02545.53%
(06+12+13)/(0+1+2+3+4+5)11.162.233,94

Σύνολο πρωτοβεβαιωµένων εσόδων ΠΟΕ προς συνολικά έσοδα:368.303,223.30%
(2)/(0+1+2+3+4+5)11.162.233,94
Σύνολο εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωµένα Έσοδα ΠΟΕ προς Συνολικά Έσοδα (δείκτης απαιτήσεων):52.3290.47%
(32)/(0+1+2+3+4+5)11.162.233,94
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2.236.85056.96%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ /ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ3.927.199,6
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ343.129,938.74%
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ/ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ3.927.199,6
Σύνολο εξόδων χρήσης προς Συνολικά έξοδα (δείκτης λειτουργικών δαπανών):5.938.793,4359.79%
(6)/(6+7+8(- 85))9.932.233,94
Συνολικό επενδύσεων προς Συνολικά έξοδα (δείκτης επενδύσεων): 1.753.465,2817.65%
(7)/(6+7+8(-85))9.932.233,94
Οφειλές ΠΟΕ προς Συνολικά έξοδα (δείκτης υποχρεώσεων): 1.049.257,3510.56%
(81)/(6-7-8(-85)9.932.233,94
Συνολικά έσοδα ανά κάτοικο: 9.505.602,1789.2 €
(0+1+23+4+5)/Πληθυσµός ∆ήµου.12.045ανά κάτοικο
Συνολικά έξοδα ανά κάτοικο: 9932233,94824.6 €
(6+7+8(-85))/Πληθυσµός ΟΤΑ.12.045ανά κάτοικο
Ίδια έσοδα ανά κάτοικο (∆είκτης Επιβάρυνσης ∆ηµοτών):1.819.422151.1 €
(0(-06)+1(-12- 13)+21+2211+321+3221)/Πληθυσµός ΟΤΑ.12.045ανά κάτοικο
Επιχορηγήσεις ανά κάτοικο:5.082.025421.9 €
(06+12+13)/Πληθυσµός ΟΤΑ12.045ανά κάτοικο
Έξοδα χρήσης ανά κάτοικο: 5.938.793,43493.1 €
(6)/Πληθυσµός ΟΤΑ.12.045ανά κάτοικο
Επενδύσεις ανά κάτοικο: 1.753.465,28145.6 €
(7)/Πληθυσµός ΟΤΑ.12.045ανά κάτοικο

Με ένα «κλικ» η αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος- Τι προβλέπει η ΚΥΑΜέχρι το τέλος Μαΐου θα αδειοδοτούνται χωρίς κόστος και με ένα απλό «κλικ» τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τουριστικά καταλύματα. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, πλέον οι επιχειρήσεις στους τομείς αυτούς μπορούν να ξεκινούν άμεσα τη λειτουργία τους με μία απλή γνωστοποίηση στη διοίκηση και με μηδενικό κόστος. Ήδη είναι έτοιμο το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα και μέχρι το τέλος Μαΐου η διαδικασία να γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τους επιχειρηματίες, ενώ απελευθερώνεται το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου που θα κάνει ουσιαστικούς ελέγχους πάνω στην πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 1723/18-05-2017) αφορά στις διαδικασίες ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006, καθώς και στα θέατρα και τους κινηματογράφους, όπως αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 4442/2016. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι. Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση, «μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος».

Στην απόφαση αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στα εξής:

-Την τήρηση αρχείου στην εγκατάσταση του καταστήματος

-Τη Μεταβολή γνωστοποίησης

-Τη Διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση θεάτρων και κινηματογράφων

-Τη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων

-Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου

-Την τήρηση μέτρων πυροπροστασίας

-Την απλουστευμένη διαδικασία για μηχανήματα αυτόματης πώλησης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών

-Την απλουστευμένη διαδικασία για πώληση τυποποιημένων τροφίμων

Υποχρεωτική γνωστοποίηση λειτουργίας πισίνας εντός των τουριστικών καταλυμάτων

Υπενθυμίζεται ότι η πρόβλεψη της ηλεκτρονικής διαδικασίας αδειοδότησης προβλέπεται και για την υποχρεωτική γνωστοποίηση λειτουργίας πισίνας εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύτηκε και αυτή στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 1654/15-05-2017) και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σχετική ενημέρωση στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

«Όταν τεθεί σε εφαρμογή η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ‘Ασκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, η υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται αποκλειστικά, μέσω αυτού», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Η δήλωση του Αλέξη Χαρίτση

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης σχετικά με το θέμα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Με τον νόμο 4442/2016 κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας στη χώρα, κατοχυρώνοντας μία απλή και γρήγορη διαδικασία αδειοδότησης. Τώρα, ερχόμαστε με κοινή υπουργική απόφαση όλων των συναρμόδιων υπουργείων, να εντάξουμε στο καθεστώς γνωστοποίησης του νόμου τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τουριστικά καταλύματα.

Πλέον, οι επιχειρήσεις στους τομείς αυτούς, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι για την οικονομία μας, θα μπορούν να ξεκινούν άμεσα τη λειτουργία τους με μία απλή γνωστοποίηση στη διοίκηση και με μηδενικό κόστος. Στην ίδια κατεύθυνση, μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουμε έτοιμο και το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, ώστε η διαδικασία να γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τους επιχειρηματίες.

Με τη νέα διαδικασία αδειοδότησης απελευθερώνουμε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου που θα κάνει ουσιαστικούς ελέγχους πάνω στην πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Έλεγχοι που θα διασφαλίζουν την τήρηση των νόμων και θα εγγυώνται την υγεία και την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων».

Προχωρά η δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας στο Λαύριο


Σε Μουσείο Μεταλλείας – Μεταλλουργίας μετατρέπεται το παλιό Μηχανουργείο στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, το οποίο θα δεχθεί τους πρώτους επισκέπτες τα επόμενα τρία χρόνια.

Ήδη το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτ Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε ομόφωνα την υλοποίηση του έργου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ τις επόμενος εβδομάδες αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάμεσα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του Μουσείου Μεταλλείας- Μεταλλουργίας.

Σημειώνεται ότι το έργο της ολοκλήρωσης των εργασιών διαμόρφωσης και μετατροπής του Μηχανουργείου σε μουσείο έχει ανακοινώσει ότι θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.686.500 ευρώ και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας για το 2017.

Στο πλαίσιο της σύμβασης θα γίνουν τρία υποέργα. Το πρώτο αφορά στη διαμόρφωση του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας, με στόχο την εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών λειτουργίας του μουσείου και επιπλέον δημιουργία γραφειακών χώρων και χώρων εξυπηρέτησης εργαζομένων και επισκεπτών. Ήδη το 2010 είχε εγκριθεί η μουσειολογική μελέτη και ένα χρόνο μετά και η αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, όπως και η εκτέλεση εργασιών εσωτερικής διαμόρφωσης του διατηρητέου κτιρίου. Επίσης, οι εργασίες στατικής ενίσχυσης, αποκατάστασης της στέγης και αντικατάστασης των κουφωμάτων είχαν ολοκληρωθεί με προηγούμενο έργο.

Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση του αρχειακού υλικού και των εκθεμάτων. Τα εκθέματα κατηγοριοποιούνται σε τρεις ενότητες: ξύλινα (εργαλεία, συσκευές, κορνίζες, ξύλινα στοιχεία του Μηχανουργείου), μεταλλικά (εργαλεία, συσκευές, μηχανές) και χάρτινα (έγγραφα, χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες, βιβλία και σχέδια).

Τέλος, το τρίτο υποέργο αφορά στη μουσειολογική και μουσειογραφική εφαρμογή, δηλαδή την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και ειδικών κατασκευών της έκθεσης, την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών και οπτικοακουστικών συστημάτων, τη συγγραφή και επιμέλεια κειμένων καταλόγων και υλικού τεκμηρίωσης, την έρευνα και καταγραφή προφορικών μαρτυριών, το σχεδιασμό και παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών και παραγωγή ντοκιμαντέρ, τη μουσειακή επαναλειτουργία των μηχανημάτων του μηχανουργείου και τη μελέτη ειδικού φωτισμού της έκθεσης.
Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΜΠ, Νίκος Μπελαβίλας, ο οποίος έχει εκπονήσει τον αρχιτεκτονικό και μουσειολογικό σχεδιασμό του Μουσείου, το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης στις επόμενες εβδομάδες, ενώ το κτιριακό έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΜΠ. Εκτιμά δε ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα έχει οριστεί ο εργολάβος.

Όσον αφορά στο κομμάτι της συντήρησης ο ίδιος εξηγεί ότι αυτή θα εκτελεστεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης του υπουργείου Πολιτισμού. Απομένει να οριστεί εάν τη συντήρηση θα κάνει η αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου ή το ΕΜΠ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση. Όλες οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν σε σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα μεταξύ των στελεχών του ΕΜΠ, του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας.

Σύμφωνα, εξάλλου με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, προσθέτει ο κ. Μπελαβίλας, το Μουσείο θα είναι έτοιμο σε τρία χρόνια να υποδεχθεί επισκέπτες. Μέσα από το Μουσείο το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει ένα μοναδικής σπουδαιότητας βιομηχανικό μνημείο- μάρτυρα της εξέλιξης της μεταλλουργίας στην Ελλάδα, αλλά και να έρθει σε επαφή με την αρχαία και νεώτερη μεταλλευτική τεχνική, την εξέλιξη του Λαυρίου, μιας κατεξοχήν μεταλλευτικής πόλης, και την πολιτιστική και κοινωνική ζωή που σχετίζεται με τη μεταλλευτική ζωή στο Λαύριο

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Με όρο η έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου για το 2017 από την Αποκεντρωμένη

Ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επικύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας, αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας οικονομικού έτους 2017 με την επιφύλαξη των παρακάτω επισημάνσεων.


-Την υποχρέωση του δήμου να επανελέγξει τις παραδοχές με βάσει τις οποίες κατάρτισε τον προϋπολογισμό σας για το οικ. έτος 2017 και στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σας να τον τροποποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2016, προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικός.

-Την υποχρέωση του Δήμου, στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, να τροποποιήσει τους ΚΑΕ  προκειμένου να ισχύει ότι: ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΚΑΕ (1212, 1216, 1321, 1322, 1328, 5124)  = ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (60-69), σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 38577/30-11-2016 εγκύκλιο αριθ. 23 του Υπουργείου Εσωτερικών.Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται οι κάτωθι επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.:

Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

Επομένως, οι χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 00 έως 70.
Ως εκ’ τούτου  πρέπει να μεταφερθούν  οι εγγραφές που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) στους ανωτέρω Κ.Α."


Σχετικά με την επισήμανση η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρει


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Π∆Ε)
Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) αποτελείται από το συγχρηµατοδοτούµενο
(ΕΣΠΑ) και το εθνικό τµήµα (εθνικό Π∆Ε). Επιχορηγήσεις από το Π∆Ε του έτους 2017 για έργα
εγγράφονται µόνο εφόσον έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση σε Συλλογική Απόφαση Έργων
(Περιφερειών) (ΣΑΕ(Π)) του έτους 2016, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, ή του έτους
2017, κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017. Οι Συλλογικές Αποφάσεις
εκδίδονται µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Π∆Ε (ΟΠΣ Π∆Ε) που
λειτουργεί µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και ο τύπος τους προβλέπεται στο άρθρο 80 του ν. 4270/2014 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Στον ετήσιο προϋπολογισµό του δήµου δεν εγγράφεται ως έσοδο η
συνολική δαπάνη του έργου αλλά το ποσό της ετήσιας πίστωσης για το 2017, όπως αυτό
αναγράφεται στη Συλλογική Απόφαση.

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις µέσω του εθνικού και του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους
του Π∆Ε καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες, θα εκτιµηθούν αρχικά µε βάση τις σχετικές οδηγίες των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
δηµοσίων επενδύσεων του επόµενου οικονοµικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναµορφώνονται µε
βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συµπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους
2017. Η σχετική µεθοδολογία περιγράφεται στην Συχνή Ερώτηση – Απάντηση 2 του Παραρτήµατος
ΙΙΙ της παρούσας. Υπενθυµίζεται ότι στους προϋπολογισµούς εγγράφονται µε ισόποση εγγραφή στο
σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων Π∆Ε που υλοποιού
νται από τον κάθε ∆ήµο µε υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης.

Σηµειώνεται ότι κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισµών του 2017, είναι στη
διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγµατοποίηση υποθέσεων σχετικά µε ύψος των κατανοµών και
των πληρωµών για τα εν λόγω έργα µέχρι τη λήξη του 2016. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι µετά τη
λήξη της χρήσης 2016, οι προϋπολογισµοί 2017 είναι απαραίτητο να αναµορφωθούν καταρχάς
λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα του 2016, σχετικά µε το ύψος των εγκεκριµένων
πιστώσεων, των κατανοµών χρηµατοδότησης και των πληρωµών και, στη συνέχεια, λαµβάνοντας
υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του 2017.

Εν κατακλείδι, ο έλεγχος των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ 1212,
1216,1321,1322,1328 προϋποθέτει τη συνυποβολή από το δήµο της σχετικής Συλλογικής
Απόφασης (αρχικής, προένταξης ή τροποποιητικής) µε αναφορά στον Α∆Α ανάρτησης της στο
πρόγραµµα ∆ι@ύγεια. Σηµειώνεται ότι οι αντίστοιχες δαπάνες εγγράφονται και παρακολουθούνται
στις υπηρεσίες 60 – 69 και εποµένως ισχύει ότι:
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΚΑΕ (1212,1216,1321,1322,1328,5124) <= ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (60 – 69)
Στην περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων ανάµεσα στα έσοδα και τις δαπάνες, πρέπει να ελέγχεται
επίσης η ορθότητα των σχετικών εγγραφών. Τέλος, σηµειώνεται ότι οι ΚΑΕ 8262 και 8263
αντιστοιχίζονται υποχρεωτικά στις υπηρεσίες 60 – 69.


Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας οικονομικού έτους 2017, εμφανίζεται ισοσκελισμένος ως ακολούθως:
ΈΣΟΔΑ: 11.162.233,94€
ΔΑΠΑΝΕΣ: 11.143.516,06€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 18.717,88€


Ο δήμος οφείλει  να μεριμνήσει για την ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013) αλλά και για την ανάρτηση συνοπτικής κατάστασης αυτού στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως επίσης και για τη δημοσίευση αυτής σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύειο Δήμος

Α

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Καρφιά βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ν. Εύβοιας στον αντιπεριφερειάρχη για τα διόδια στο Βαθύ

Με ενδιαφέρον διαβάσαμε την επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κυρίου Σπανού για το θέμα της εγκατάστασης σταθμού μετωπικών διοδίων επί της οδού Σχηματάρι-Χαλκίδα στο ύψος Καλοχωρίου-Παντειχίου. Με πραγματική έκπληξη όμως διαπιστώσαμε ότι ενώ στους αποδέκτες της ήταν οι νυν Βουλευτές και Υπουργοί της Εύβοιας, δεν υπήρχαν (αλήθεια γιατί;) οι Βουλευτές που ψήφισαν, και μάλιστα δύο φορές και το 2007 και το 2014, την απαράδεκτη σύμβαση παραχώρησης και φυσικά την εγκατάσταση των διοδίων στο συγκεκριμένο σημείο. Αναφερόμαστε στους κυρίους Σίμο Κεδίκογλου και Κώστα Μαρκόπουλο, ο οποίος μάλιστα σήμερα έδωσε αγωνιστικό παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Αιδώς Αργείοι!

Ωστόσο, η θέση του Αντιπεριφερειάρχη είναι θέση θεσμικού εκπροσώπου και όχι εκπροσώπου συγκεκριμένου κόμματος. Αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί παρέλειψε να πει ποιοι υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης με την εταιρία «Νέα Οδός Α.Ε.» για την κατασκευή μετωπικών διοδίων το 2007 (Σουφλιάς) και την επικαιροποίησή της το 2014 (Χρυσοχοΐδης). Ας επιτραπεί λοιπόν σ’ εμάς να επισημάνουμε ότι δεν είναι άλλοι από τα δύο μεγάλα κόμματα (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) που Κυβέρνησαν επί δεκαετίες τη χώρα και τελικά την χρεωκόπησαν.
Για να γίνει πιστευτή η κραυγή αγωνίας τόσο του κυρίου Σπανού όσο και των άλλων όψιμων διαμαρτυρόμενων, όπως του κυρίου Παγώνη, του κυρίου Κεδίκογλου κλπ, ρητή προϋπόθεση είναι Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ των δεδομένων του παρελθόντος και η ΚΑΤΑΔΙΚΗ της πολιτικής που εφαρμόστηκε. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί που σε αγαστή συνεργασία με μεγαλοεργολάβους συνέταξαν μια σύμβαση που επιβαρύνει τον νομό. Θα πρέπει επιτέλους σε ένα πολιτισμένο και ευνομούμενο κράτος να είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. Δεν είναι ανεκτό να απεκδύονται των ευθυνών τους και να γίνονται κήνσορες αυτοί που κυβέρνησαν επί δεκαετίες, μόνο και μόνο επειδή δεν κυβερνούν πιά. Αυτή η χώρα δεν ανακαλύφτηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είναι η χαμένη Ατλαντίδα που τη βρήκαμε ξαφνικά!
Εμείς λοιπόν, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ του νομού Εύβοιας από την αρχή ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε αντίθετοι με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου σταθμού διοδίων και θα συνεχίζουμε όπως από την πρώτη στιγμή να βρισκόμαστε σε όλες τις κινητοποιήσεις για τον σκοπό αυτό. Σε αυτήν την κατεύθυνση καταβάλουμε από τη θέση μας στο κοινοβούλιο και σε συνεργασία με τους Υπουργούς μας, κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί η πιο συμφέρουσα λύση για τον πολίτη.

Κλείνοντας, ευχόμαστε πως όλοι αυτοί οι αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήσατε την επιστολή, παρά την αδιαφορία που επέδειξαν στο παρελθόν, έστω και τώρα να αφουγκραστούν και να συνδράμουν στο δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας.

Με εκτίμηση

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ν. ΕύβοιαςΟ Καντζούρας αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής με στήριξη από Κουτσουρά,Τάρλα και Κουκουρίκο

Ο κ. Καντζούρας  μαζί με τον πρώην δήμαρχο Κηρέως κ. Ενωτιάδη στην διάλεξη για τα μικροπλαστικά  πού έγινε στο Μαντούδι στις 15.5.2017

Με 5 ψήφους υπέρ ( Σ. Κουτσουράς, μέλος , Κ. Τάρλας, μέλος, Η. Κουκουρίκος, μέλος , Ι.Καντζούρας, μέλος, Ι. Μουργιάς, μέλος) και 1 κατά (Χ. Καλυβιώτης – Πρόεδρος) το Δ.Σ. της οικονομικής επιτροπής εξέλεξε σαν αντιπρόεδρο της για το διάστημα από 9/5/2017 έως 31/8/2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Ιωάννη Καντζούρα .

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων & ιδιοκτησιών για πυροπροστασία στον δήμο μαςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Αγαπητοί Συμπολίτες


Διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο έτους 2017.
Οφείλουμε και φέτος, όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε να σώσουμε τα δάση μας, να αποφύγουμε καταστροφές σε σπίτια - περιουσίες και κυρίως τραγωδίες από απώλεια ανθρώπινων ζωών σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Για το λόγο αυτό, καθαρίζουμε τα οικόπεδα και τις αυλές μας από τα ξερόχορτα και τις εύφλεκτες ύλες προκειμένου να διαφυλάξουμε κατ’ αρχήν τη δική μας περιουσία, καθώς και την ασφάλεια των οικείων μας σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός της βλάστησης από τα οικόπεδα και τους ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από τα όριά τους.
Οφείλουμε όμως να ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας, θα κινηθούν οι διαδικασίες - κυρώσεις που προβλέπει:

1.Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346/Β/2012), άρθρο 1
2.Ο Ν. 3852/2010, άρθρο 94, παράγραφος 1, περίπτωση 26
3.Ο Ποινικός Κώδικας, άρθρο 433 περί «Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά»

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών είναι υποχρέωση του καθενός.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Προανάκριση για απιστία σε βαθμό κακουργήματος σε πρώην Δημοτική Αρχή της ΕύβοιαςΟ Εισαγγελέας Χαλκίδας άσκησε ποινική δίωξη και παρέπεμψε την υπόθεση στον Ανακριτή Χαλκίδας για τα περαιτέρω. Η υπόθεση αφορά τον έλεγχο που έγινε στο δήμο Κύμης Αλιβερίου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής από οικονομικό επιθεωρητή του
Υπουργείου Οικονομικών, Σύμφωνα με πόρισμα παραπέμπονται στον ανακριτή για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος για τον τρόπο διαχείρισης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων άτομα διατελέσαντες σε θέσεις ευθύνης

Επιπρόσθετη μείωση των πόρων και 0 προσλήψεις προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο 2018-21 για τους δήμους


Σε μέγγενη της λιτότητας παραμένει καθηλωμένη η Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο και το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2018-21, καθώς προβλέπεται περαιτέρω μείωση των αποδιδόμενων πόρων, πάγωμα των προσλήψεων τη διετία 2018-2019, ενώ παραμένει σε ισχύ η επίτευξη υψηλού πλεονάσματος μέχρι το 2021.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 80Α του πολυνομοσχεδίου, τροποποιούνται οι ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις για τις αποδόσεις του κρατικού προϋπολογισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ( άρθρο 38 Ν. 3986/2011) και από 1.1.2018 το συνολικό ποσό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που μεταβιβάζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,4 δις ευρώ, κατ΄ έτος. Το ισχύον μέχρι σήμερα όριο είναι 5,2 δις ευρώ, δηλαδή μειώνεται το όριο κατά ποσοστό περίπου 3,5%.

Ωστόσο μπορεί η πρόβλεψη να ήταν για απόδοση 5,2 δις ευρώ ωστόσο από την αρχή της κρίσης, 2010, οι αποδόσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν υποστεί μείωση κατά 60%.

Έτσι το 2015 οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ήταν 2.930 εκ. ευρώ, το 2016 3.226 εκ. ευρώ, το 2017 προβλέπεται να αποδοθούν 3.035 εκ. ευρώ, το 2018 3.319 εκ.. ευρώ, και για τα έτη 2020 και 2021 προβλέπεται να αποδοθούν σε δήμους και περιφέρειες το ποσό των 3.469 εκ. ευρώ. Στην ουσία δηλαδή «νομιμοποιείται» και μονιμοποιείται η κατά 60% περικοπή των προ κρίσης αποδόσεων του κρατικού προϋπολογισμού στους δήμους και τις περιφέρειες, διαψεύδεται κάθε ελπίδα περί απόδοσης θεσμοθετημένων παρακρατηθέντων πόρων της Αυτοδιοίκησης από το 2010 έως σήμερα.

Με τα παραπάνω δεδομένα παραμένει «γρίφος» το πως θα στηριχθεί η σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι θα πρέπει τουλάχιστον να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων σε δήμους και περιφέρειες, αν όχι ενός συνολικού οικονομικού προγράμματος στήριξης της μεταρρύθμισης.

Επιπρόσθετα, στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021» προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η εξωπραγματική απαίτηση για πρωτογενές αποτέλεσμα των ΟΤΑ από το 2018 έως το 2021 και θα διαμορφωθεί ως εξής:
-το 2018 στα 469 εκ.ευρώ,
-το 2019 στα 443 εκ, ευρώ
-το 2020 στα 355 εκ. ευρώ
-και το 2021 στα 520 εκ. ευρώ.

Επίσης στο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021» – Άρθρο 163 και «Παράρτημα» – Κεφάλαιο Α’ Ι «Μακροοικονομικές εξελίξεις – φαίνεται ότι για τους δήμους και τις περιφέρειες, κατά την περίοδο 2016-2021 το σύνολο των αποχωρήσεων θα είναι 10.221 άτομα ενώ το σύνολο των Προσλήψεων θα είναι 6.087 άτομα. Ειδικότερα για φέτος οι αποχωρήσεις θα ανέλθουν στις 2.090 , οι προσλήψεις στις 1.963 προσλήψεις, ενώ ότι κατά τα έτη 2018 και 2019 οι προσλήψεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θα είναι μηδενικές!

Δηλαδή σε αυτή τη χρονική περίοδο το προσωπικό των ΟΤΑ θα απομειωθεί κατά 4.134 άτομα. Από τους ίδιους πίνακες προκύπτει ότι κατά τα έτη 2018 και 2019 οι προσλήψεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θα είναι μηδενικές.

Ειδικότερα προβλέπεται:
Για το 2018 2.161 αποχωρήσεις και 0 προσλήψεις.
Για το 2019 2.075 αποχωρήσεις και 0 προσλήψεις
Για το 2020 2.050 αποχωρήσεις και 2.075 προσλήψεις
Και για το 2021 1.845 αποχωρήσεις και 2050 προσλήψεις.

Στο πλαίσιο των αντίμετρων το μόνο μέτρο που ενισχύει τις κοινωνικές δομές των δήμων είναι η πρόβλεψη του Μεσοπρόθεσμου 140 εκ. ευρώ για τη δημιουργία νέων μονάδων προσχολικής αγωγής για το 2019, 150 εκ. ευρώ για το 2020 και 120 εκ. ευρώ για το 2021.Κατατέθηκαν στη Βουλή οι θέσεις της ΚΕΔΕ για τo πολυνομοσχέδιοΝα αναλάβουν προσωπικά τις ευθύνες τους όλα τα μέλη των κοινοβουλευτικών κομμάτων και να μην ψηφίσουν τις αντιαναπτυξιακές διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2019 -2021, καλεί ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

«Δεν είναι δυνατόν η συμφωνία να γίνει σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμφωνία που έγινε είναι αντιαναπτυξιακή και δημιουργεί ένα ασφυκτικό κλοιό ο οποίος οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση και στην αύξηση του συγκεντρωτισμού του κράτους», σημειώνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

«Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι καταδικασμένη για τα επόμενα 3-4 χρόνια σε μια αντιαναπτυξιακή λογική. Σε αντίθεση με τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τα ποσοστά χρηματοδοτήσεων ξεπερνούν το 8% του ΑΕΠ στην Ελλάδα σημειώνεται επιπλέον δραματική μείωση των πόρων της κατά 35%. Καλούμε όλα τα μέλη των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Βουλής να αναλάβουν προσωπικά τις ευθύνες τους κατά την αυριανή ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου και να ζητήσουν την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων που καταδικάζουν στην φτωχοποίηση τους πολίτες και στην ύφεση την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κεντρικό ζήτημα πρέπει να είναι η νομοθέτηση νέων μέτρων με στόχο την τοπική ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και την αποκέντρωση του συγκεντρωτικού κράτους», τονίζει ο Γ. Πατούλης και συμπληρώνει ότι «η Αυτοδιοίκηση δεν αντέχει άλλες περικοπές και οι δραματικές επιπτώσεις των μέτρων προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια στις τοπικές κοινωνίες. Για το λόγο αυτό οι αιρετοί Πρώτου Βαθμού ενώνουμε τη φωνή μας και βαδίζουμε μαζί με τους συνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους άνεργους και όλους όσους πλήττονται, διεκδικώντας την ανατροπή της αδιέξοδης κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί το λαό σε πλήρη φτωχοποίηση».Κατατέθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι θέσεις της ΚΕΔΕ

Οι θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τη έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατατέθηκαν από χθες στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ στο Νομοσχέδιο:

Αποδομείται ο Ν. 3852/2010, ο οποίος ορίζει τη χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης. Στο άρθρο 80Α του νομοσχεδίου, περιορίζεται η οροφή του συνολικού ποσού των επιχορηγήσεων για την Τ.Α. (δήμοι και Περιφέρειες) σε 3,4 δις €. Στο Ν. 3986/2011 το αντίστοιχο ποσό ήταν 5,2 δις €. Η νέα αυτή μείωση ανέρχεται σε 35% σε σχέση με τον προηγούμενο Νόμο.
Οι υπολογισμοί είναι πρόχειροι. Οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού για τα έτη 2020 και 2021 ξεπερνούν το ποσό που οι ίδιοι ορίζουν (3,469 δις €).
Διατηρείται η απαίτηση για εξωπραγματικά πλεονάσματα της ΤΑ. Για το 2017, που δεν προβλέπεται κονδύλι για παρακρατηθέντα, προϋπολογίζεται ότι τα πλεονάσματα των ΟΤΑ θα ξεπεράσουν αυτά που προϋπολογίστηκαν στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2016, κατά 87,6%.
Μειώνονται κι άλλο οι δαπάνες για επενδύσεις. Στον Ενοποιημένο Προϋπολογισμό προβλέπεται ότι οι χρηματοροές από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων τη περίοδο 2015-2021, θα μειωθούν κατά 25%.
Καμία κουβέντα για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων. Δεν γίνεται λόγος για την απόδοση πόρων που προήλθαν από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016, που ξεπερνούν τα 12 δις ευρώ.
Αποκλεισμός της ΤΑ από τον πολιτικό σχεδιασμό που την αφορά. Για πολιτικές που θα κληθεί να εφαρμόσει η Τ.Α. (βρεφονηπιακοί σταθμοί, προνοιακά επιδόματα, σχολικά γεύματα κλπ) ή θα μπορούσε αποτελεσματικά να συμμετάσχει(τοπικά επενδυτικά προγράμματα, καταπολέμηση της ανεργίας, υποδομές ενέργειας, υποδομές πρωτογενή τομέα) δεν ζητεί τη γνώμη της.
Φορολογούν και τον αέρα που αναπνέουμε αλλά δεν επιστρέφουν τίποτε στις τοπικές κοινωνίες.
Προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο η αύξηση των αποδοχών των διορισμένων τομεακών γραμματέων, οι οποίες θα είναι μεγαλύτερες κι από αυτές των αιρετών Δημάρχων.
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Στα έσοδα για πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έχουν ενταχθεί μόνο 6 εκατ. € το 2015 και 81 εκατ. € το 2016 και πέραν τούτου τίποτα μέχρι το 2021.


«Τι αλλαγή του Καλλικράτη είναι αυτή που θα προβλέπει ακόμη λιγότερα χρήματα για τους Δήμους, όταν αυτοί θα κληθούν να αναλάβουν περισσότερες αρμοδιότητες κι ευθύνες;»

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας από του ΔήμουςΕκδόθηκε η πολυαναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει όρους ,προϋποθέσεις, λεπτομέρειες και τη διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, η οποία θα ισχύει μέχρι 31.12.2019.

Η σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχει τουλάχιστον 12μηνη διάρκεια.

Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23.6.2017. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο μέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόμενων πέντε ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Περιφερειακές Διευθύνσεις ή Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου 2017 οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις /να έχουν συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης.Επίσης η απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων παράρτημα με τον πίνακα θέσεων-περιοχών απλής χρήσης αιγιαλού μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών σε όλη τη χώρα οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά από τις περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών καθώς και παράρτημα με τις περιοχές στις οποίες απαγορεύεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η χρήση αιγιαλού και παραλίας.

Σκοπός της παραχώρησης είναι η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή η αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από διατάξεις του νόμου (π.χ. διοργάνωση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κτλ ) επιφέρει κυρώσεις.

Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι:

Οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με δικαίωμα παραχώρησης

α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης

β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος

γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από ΓΓΑ, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (Π.Δ.Δ.Π.) / Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.), σε:

α) υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης,

β) ιδιώτες και επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος

γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων.Κάθε παραχώρηση γίνεται είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε χωρίς δημοπρασία (απευθείας).

Παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας γίνεται εφόσον η δημοπρασία διενεργείται μέσω του Δήμου, και εφόσον η δημοπρασία διενεργείται μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων / Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.


Για την παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία δικαιούμενοι την παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, είτε αυτή διενεργείται μέσω του Δήμου είτε μέσω των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπ. Οικο-

νομικών, είναι:

Α. Οι νομίμως λειτουργούσες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωματεία, εποπτευόμενα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλούΒ. Οι δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266, μετά την ολοκλήρωση των μισθώσεων λόγω ομορότηταςΗ ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2019.

Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2017 ή 31.12.2018 ή 31.12.2019. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα του δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου χρήσης των χώρων. Αυτονόητο είναι ότι οι μονοετείς συμβάσεις παραχώρησης που θα συναφθούν για το έτος 2017 υπολείπονται εκ των πραγμάτων του δωδεκαμήνου.

Εντός του 1ου τριμήνου (Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος) εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους.Στην ΚΥΑ, καταγράφονται επίσης οι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η χρήση αιγιαλού και παραλίας, και είναι οι εξής:

Παράκτιοι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι, όπως αυτοί καταγράφονται και χαρτογραφούνται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ 2229/19.6.2012).

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων


Στο παράκτιο τμήμα από Νέδα προς βορρά μέχρι το ρέμα Μπραζέρη προς νότο, του Κυπαρισσιακού κόλπου, για λειτουργία θαλάσσιας αναψυχής και τοποθέτηση επίπλων θαλάσσης.

Παράκτιες περιοχές (Ζώνες Οικιστικού ελέγχου), εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923,

-του υγροβιότοπου Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι του Δήμου Ιστιαίας και κοινότητας Ασμηνίου Νομού Ευβοίας

-του Μύρτου του Δήμου Πυλαρέων Νομού Κεφαλληνίας

-των δήμων Άργους και Μιδέας και των Κοινοτήτων Νέας Κίου, Μύλων, Τίρυνθας, Δαλαμανάρας, Κιβερίου, Κουτσοποδίου, Σκαφιδακίου Νομού Αργολίδας

-της κοινότητας Λάρδου της νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου

-Αλυκής των κοινοτήτων Ασφενδίου και Πυλίου νήσου Κω Νομού Δωδεκανήσου

-των κοινοτήτων Καλαμίτσι-Αμυγδάλι, Μάζης, Γεωργιούπολης, Κουρνά, Φυλακής, Καστέλλου νομού Χανίων και Επισκοπής Νομού Ρεθύμνης.


Αίτημα Γ. Πατούλη προς συναρμόδιους Υπουργούς προκειμένου οι προθεσμίες για τη διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας να είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, ζητεί με επιστολή του προς τους δημάρχους όλης της χώρας, την κινητοποίηση όλων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων, προκειμένου να υλοποιηθούν τάχιστα οι αναγκαίες διαδικασίες.Ταυτόχρονα με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς ζητεί οι προθεσμίες για τη διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας να είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές.Να σημειωθεί ότι μετά από την επιστολή του Προέδρου προς τις συναρμόδιες ηγεσίες των Υπουργείων (εστάλη χθες 16/5/2017) ήδη υπήρξε ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών ότι θα υπάρξει τροποποίηση – διόρθωση του άρθρου 6 της ΚΥΑ με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017) για τους χρόνους ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους Δήμους σε τρίτους.Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία προς του Δήμους για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και για την ανάρτηση των προκηρύξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην παραχώρηση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα οριστεί η 23η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, προκειμένου να αρθεί η αντίφαση μεταξύ των οριζόμενων στο άρθρο 6 ημερομηνιών (31.5 και 23.06).

Εν απουσία της εξέλεξαν την κ. Κωνσταντάκη – Φλώκου αντιπρόεδρο της ΕΠΟΙΖΩ

Το ΔΣ της  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας εξελεξε ως Αντιπρόεδρο της για το διάστημα από 9/5/2017 έως 31/8/2019 την Δημοτική Σύμβουλο κ.
 Σοφία η οποία με φανερή ψηφοφορία συγκέντρωσε έξι (6)
ψήφους «υπέρ» επί έξι (6) ψηφισάντων .
Ο Πρόεδρος και τα μέλη δηλώνουν ότι αποφάσισαν τα ανωτέρω εφ’ όσον δεν υπάρχει
νομικό πρόβλημα με την απουσία της.

Νέος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο Νίκος ΝτίτοραςΤην απόφαση για τους εφτά νέους επικεφαλής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που επελέγησαν από το ΑΣΕΠ υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες:
-Στην Αποκεντρωμένη Αττικής επελέγη ο Σπύρος Κοκκινάκης, πρώην γενικός γραμματέας Υγείας και στενός συνεργάτης του υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή
-Στην Αποκεντρωμένη Μακεδονίας-Θρακης, Γενικός Γραματέας αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών Ιωάννης Σάββας.
-Στην Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας-Στερέας Ελλάδας η επιλογή είναι ο πρώην αντινομάρχης Μαγνησίας Νίκος Ντίτορας.

-Γενική Γραμματέας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αναλαμβάνει η Μαρία Κοζυράκη, δευθύντρια στη Διεύθυνση Δασών, δασολόγος και αρχιτέκτονας τοπίου, μέλος του ΓΕΩΤΕΕ.
-Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων νήσων νέα καθήκοντα Γενικου Γραμματέα αναλαμβάνει ο δικηγόρος, Διευθυντής Διοίκησης και μέλος του ΔΣ του Διοικητικού Επιμελητηρίου Νίκος Παπαθεόδωρου.
-Επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησηςη Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας παραμένει ο ασκών σήμερα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, Βασίλης Μιχελάκης και
-Τέλος, Γενικός Γραμματέας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου παραμένει ο, επίσης, ασκών σήμερα τα συγκεκριμένα καθήκοντα, ο Νίκος Θεοδωρίδης. Ο κ. Θεοδωρίδης είναι πτυχιούχος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.). Είναι Διδάκτορας (Ph.D.) της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

25ος ποδηλατικός γύρος Βόρειας Εύβοιας


Για 25η χρονιά η Ποδηλατική Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών διοργανώνει την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 τον Ποδηλατικό Γύρο Βόρειας Εύβοιας. Η εκκίνηση θα γίνει στις 11.00 το πρωί της Κυριακής από την Αιδηψό. Η διαδρομή των 120 χιλιομέτρων ποδηλασίας είναι η εξής: Λίμνη - Στροφυλιά -
Αγία Άννα - Πευκί -Ιστιαία με τερματισμό στη διασταύρωση του Αγίου. Οι βραβεύσεις - απονομές όλων των κατηγοριών θα γίνουν ο απόγευμα τις ίδιας μέρας στις 16:30 περίπου.

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

486 Γαλάζιες Σημαίες θα κυματίζουν στις ελληνικές ακτές. 3 στην Εύβοια, 0 στον Δήμο μαςΌπως κάθε χρόνο, δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία


Γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν εφέτος σε 486 ελληνικές ακτές και σε 12 μαρίνες. Η η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες, μετά την Ισπανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017, στο σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 25% των νέων βραβευμένων ακτών. Πρώτος στην Ελλάδα αναδείχθηκε, με 71 σημαίες, ο νομός Χαλκιδικής.

Η ετήσια αναγγελία των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών και μαρινών της χώρας μας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, σήμερα στην Αθήνα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), τον εθνικό χειριστή του διεθνούς προγράμματος "Γαλάζια Σημαία".

Στη βραβευμένη παραλία του δήμου Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε το πρωί εκδήλωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με την συμμετοχή περισσότερων από εκατό παιδιών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της περιοχής.

Η ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών και μαρινών έγινε το απόγευμα στο Glyfada Golf Gardens, παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτείας και κλαδικών φορέων του Τουρισμού.

486 Ελληνικές ακτές και 12 μαρίνες βραβεύονται με τη Γαλάζια Σημαία το 2017
2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΧΩΡΑ
Αυτές είναι οι 486 παραλίες της Ελλάδας που πήραν Γαλάζια Σημαία [λίστα]

Φωτογραφία: Sooc
Φωτογραφία: Sooc

ΕΛΛΑΔΑ 17|05|2017 13:16
Με 486 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες από άποψη ποιότητας θαλάσσιων υδάτων και προσφοράς υπηρεσιών στους λουόμενους, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».

Μάλιστα, φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 25% των νέων βραβευμένων ακτών. Πρώτος στην Ελλάδα αναδείχθηκε φέτος, με 71 σημαίες, ο νομός Χαλκιδικής. Η διεθνής επιτροπή βράβευσε φέτος 3.574 ακτές, 662 μαρίνες και 50 σκάφη αειφόρου τουρισμού σε όλο τον κόσμο.

Η ετήσια αναγγελία των βραβευμένων με τη «Γαλάζια Σημαία» ακτών και μαρινών της χώρας μας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις.

Συγκεκριμένα, στη βραβευμένη παραλία του δήμου Γλυφάδας, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί εκδήλωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή περισσότερων από εκατό παιδιών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της περιοχής. Τα παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια και παρακολούθησαν ναυαγοσωστική επίδειξη.

Η δεύτερη φάση της εκδήλωσης, που περιλάμβανε και την ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών και μαρινών, έγινε το απόγευμα στο Glyfada Golf Gardens, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και κλαδικών φορέων του τουρισμού.

Σημειώνεται ότι φέτος η «Γαλάζια Σημαία», το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού, συμπληρώνει 30 χρόνια εφαρμογής στον κόσμο και στην Ελλάδα.

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987 σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σ' αυτήν να είναι «εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια (25 για τις μαρίνες), τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, δήμοι, ξενοδοχεία και κάμπινγκ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE), που εδρεύει στη Δανία, με μέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).Οι 486 Ελληνικές ακτές και 12 μαρίνες βραβεύονται με τη Γαλάζια Σημαία το 2017:

ΕΒΡΟΣ [2]
Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δημοτική Πλαζ Αλεξ/πολης
Κυανή Ακτή
ΡΟΔΟΠΗ [4]
Δήμος Κομοτηνής

Αρωγή
Φανάρι/Ιουλία
Φανάρι/Camping
Μέση
ΞΑΝΘΗ [5]
Δήμος Τοπείρου

Μάγγανα
Εράσμιο
Δήμος Αβδήρων
Άβδηρα/Πόρτο Μόλο
Μυρωδάτο
Μάνδρα
ΚΑΒΑΛΑ [15]
Δήμος Θάσου

Μακρύαμμος
Χρυσή Αμμουδιά 2/Golden Beach Camping
Πευκάρι 2/Alexandra Beach
Πρίνος-Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach
Δήμος Νέστου

Αμμόγλωσσα/Κεραμωτή 1
Δήμος Καβάλας
Μπάτης
Τόσκα/Tosca Beach
Καλαμίτσα
Περιγιάλλι
Δήμος Παγγαίου

Αμμόλοφοι
Νέα Ηρακλείτσα
Νέα Πέραμος
Σαρακήνα
Οφρύνιο/Τούζλα
Ορφάνι


ΣΕΡΡΕΣ [1]
Δήμος Αμφίπολης

Κυανή Ακτή
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [12]
Δήμος Βόλβης

Σερραϊκή Ακτή
Ασπροβάλτα
Παραλία Βρασνών
Νέα Βρασνά
Πόρτο Φίνο
Σταυρός Κεντρική
Σταυρός Ανατολική
Σταυρός Δυτική
Δήμος Θερμαϊκού

Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ
Νέοι Επιβάτες
Περαία-Κοχύλι
Ποταμός
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [71]
Δήμος Αριστοτέλη

Ιερισσός/Δημοτική 1
Ιερισσός/Δημοτική 2
Ιερισσός/Δημοτική 3
Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη
Καμπούδι 2/Θεοξένια
Καμπούδι 3/Άκραθως
Ουρανούπολη 1/Xenia Ouranoupolis
Ουρανούπολη 2/Eagles Palace
Ουρανούπολη 3/Aristoteles
Άγιος Παύλος/Alexandros Palace Hotel
Πόρτο Άγιο/Agionissi Resort
Νέα Ρόδα 2
Στρατώνι
Κάμπος
Ολυμπιάδα
Αλυκές
Δήμος Σιθωνίας

Σάρτη 1
Συκιά
Τορώνη
Νικήτη 2
Πλατανίτσι
Πόρτο Καρράς 1/Κόχη
Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων
Ελιά 2/Anthemus
Μακριά Λαγγάδα/Porfi Beach
Λαγoμάνδρα/Lagomandra Beach Hotel
Παράδεισος
Λιβροχιό 1
Μαρμαράς
Αρμενιστής
Δήμος Κασσάνδρας

Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel
Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace
Φούρκα
Πολύχρονο 3
Χανιώτη 1
Χανιώτη 3/Grecotel Pella Beach
Σάνη 2/Sani Beach
Σάνη 3/Sani Club
Sani Dunes
Σάνη Αστερίας
Κάνιστρο/Miraggio
Ελάνη/Elani Bay Resort
Φούρκα/Olympion Sunset
Καλλιθέα/Άμμων Ζευς
Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο
Πευκοχώρι-Fyki Beach
Ποσείδι Κέντρο
Σίβηρη Κέντρο
Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα
Λουτρά Αγίας Παρασκευής
Πολύχρονο-Cocones Beach


Δήμος Πολυγύρου

Σαργκάνι/Blue Dolphin
Γερακινή/Ikos Olivia
Δήμος Νέας Προποντίδας

Ελαιώνας/Ikos Oceania
Νέα Ποτίδαια/Portes Beach
Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου
Σωζόπολη/Ναυτίλος
Σωζόπολη Κέντρο
Βεργιά
Γεωπονικά-Μυκονιάτικα
Νέα Καλλικράτεια
Νέα Ηράκλεια
Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα
Άγιος Μάμας
Φλογητά
Πορταριά
Διονυσίου
Νέα Πλάγια
Τρίγλια
Νέα Ποτίδαια Προποντίδας
Νέα Μουδανιά


ΠΙΕΡΙΑ [12]
Δήμος Κατερίνης

Ολυμπιακή Ακτή
Παραλία
Καλλιθέα
Καλλιθέα/Mediterranean Village
Κορινός
Περίσταση
Δήμος Δίου-Ολύμπου

Λεπτοκαρυά 1
Νέοι Πόροι
Πλαταμώνας 1
Παντελεήμονας 1
Σκοτίνα
Πλάκα-Μύλος
ΛΑΡΙΣΑ [4]
Δήμος Τεμπών

Νέα Μεσάγγαλα 1
Νέα Μεσάγγαλα 2
Νέα Μεσάγγαλα 3
Δήμος Αγιάς

Αγιόκαμπος/Golden Beach
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [15]
Δήμος Βόλου

Θωμάς Σουτραλί Αγριάς
Αγριά/Valis Resort
Άναυρος
Αλυκές
Αμαρυλλίδος
Αμφάνων
Χρυσή Ακτή Παναγιάς
Πλατανίδια
Νέα Αγχίαλος
Καρνάγιο
Πλάκες
Δήμος Αλμυρού

Αλμυρός
Δήμος Σκιάθου

Κουκουναριές
Μάραθα/Skiathos Palace Hotel
Δήμος Σκοπέλου

Αντρίνα/Adrina Beach & Adrina Resort


ΦΘΙΩΤΙΔΑ [8]
Δήμος Στυλίδας

Γλύφα
Δήμος Μώλου -Αγ. Κωνσταντίνου

Καμένα Βούρλα/Γαλήνη
Δήμος Λοκρών

Σκάλα Αταλάντης
Λιβανάτες 1 / Κυανή
Λιβανάτες 2 / Σχοινιάς
Λιβρίχιο
Σουβάλα
Βλυχάδα
ΦΩΚΙΔΑ [8]
Δήμος Δωρίδος

Ερατεινή
Χιλιαδού
Σεργούλα
Μοναστηράκι
Δήμος Δελφών

Μαϊάμι
Τροκαντερό/Αγκάλι
Άγιοι Πάντες
Καλαφάτης


ΒΟΙΩΤΙΑ [2]
Δήμος Διστόμου - Αράχωβας -Αντίκυρας

Άγιος Ισίδωρος
Δήμος Τανάγρας

Πλάκα Δηλεσίου
ΕΥΒΟΙΑ [3]
Δήμος Χαλκιδέων

Αλυκές Δροσιάς
Λευκαντί
Αστέρια Χαλκίδας
ΑΤΤΙΚΗ [16]
Δήμος Μαραθώνα

Σχινιάς/Καράβι
Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Αυλάκι
Δήμος Σαρωνικού

Μαύρο Λιθάρι/Eden Beach
Λαγονήσι 1-Grand Beach/Grand Resort Lagonissi
Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi
Λαγονήσι 3-Κοχύλια/Grand Resort Lagonissi
Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Βάρκιζα
Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis
Βουλιαγμένη
Βούλα A
Δήμος Γλυφάδας

Γλυφάδα
Δήμος Σπατών-Αρτέμιδας

Λίμνη
Δήμος Αίγινας

Αγ. Μαρίνα
Δήμος Πόρου

Ασκέλι/Νέα Αίγλη
Δήμος Κυθήρων

Κακιά Λαγκάδα
Καψάλι
ΚΟΡΙΝΘΙΑ [7]
Δήμος Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων

Λουτράκι 1
Λουτράκι 2
Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort
Πευκάκια
Δήμος Βέλου - Βόχας

Βραχάτι
Κοκκώνι
Δήμος Σικυωνίων

Πευκιάς


ΑΡΓΟΛΙΔΑ [3]
Δήμος Ερμιονίδας

Πόρτο Χέλι/AKS Hinitsa Bay
Δήμος Ναυπλιέων

Καραθώνα
Τολό
ΑΡΚΑΔΙΑ [1]
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Καλλιστώ
ΛΑΚΩΝΙΑ [12]
Δήμος Μονεμβασιάς

Νεάπολη
Αρχάγγελος
Πλύτρα/Παχιάμμος
Τηγάνια
Μονεμβασιά
Πορί
Μεγάλη Άμμος
Δήμος Ανατολικής Μάνης

Σκουτάρι
Μαυροβούνι 1
Μαυροβούνι 2
Βαθύ/Belle Helene Hotel
Γύθειο 2/Σελινίτσα
ΜΕΣΣΗΝΙΑ [6]
Δήμος Καλαμάτας

Μικρή Μαντίνεια
Ανατολ. Καλαμάτα 1/Ανάσταση
Ανατολ. Καλαμάτα 2/Τέρμα Ναυαρίνου
Βέργα-Αλμυρός
Δήμος Μεσσήνης

Μπούκα
Δήμος Πύλου Νέστορος

Dunes Beach-Costa Navarino
ΗΛΕΙΑ [8]
Δήμος Πύργου

Σκαφιδιά/Aldemar
Δήμος Ήλιδας

Κουρούτα
Δήμος Πηνειού

Αρκούδι
Βαρθολομιό
Γλύφα
Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης

Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Club Kyllini Beach
Λουτρά Κυλλήνης 1/Grecotel Olympia Riviera Oasis
Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel Olympia Riviera Thalasso


ΑΧΑΙΑ [7]
Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Καλογριά/Kalogria Beach
Νιφορέικα
Λακκόπετρα/Lakopetra Beach
Τηγάνια
Δήμος Αιγιαλείας

Αλυκή
Διγελιώτικα
Πούντα
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ [3]
Δήμος Ναυπάκτου

Ψανή
Κρυονέρι
Κάτω Βασιλική
ΠΡΕΒΕΖΑ [8]
Δήμος Πρέβεζας

Κυανή
Μονολίθι
Τσούκες
Πλατάνια
Μέγα Άμμος
Δήμος Πάργας

Λούτσα
Βάλτος/Parga Beach Resort
Αμμουδιά
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ [3]
Δήμος Ηγουμενίτσας

Δρέπανο
Μέγα Άμμος
Καραβοστάσι
ΚΕΡΚΥΡΑ [10]
Δήμος Κέρκυρας

Κομμένο/Corfu Imperial
Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort
Αλυκές Ποταμού/Family Life Kerkyra Golf
Αλμυρός/Gelina Village
Canal d’Amour
Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Thalasso
Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu
Κοντόγιαλος/Mayor Pelekas Monastery
Κάβος/Mayor Capo di Corfu
Ίσσος/Sandy Beach Resort


ΛΕΥΚΑΔΑ [8]
Δήμος Λευκάδας

Άη Γιάννης
Λευκάδα/Γύρα
Άγ. Νικήτας-Πευκούλια
Κάθισμα 1
Πόρτο Κατσίκι
Νυδρί
Μικρός Γιαλός / Πόρος
Πόντι
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ [13]
Δήμος Κεφαλονιάς

Πετανοί
Πλατύς Γιαλός
Μακρύς Γιαλός
Άβυθος
Λουρδάς
Άμμες
Σκάλα
Αράγια Πόρου
Μύρτος
Ξι
Αγ. Βαρβάρα/Κατελειός
Αντίσαμος
Μπούκα-Παλιοσταφίδα/Mediterranee
ΖΑΚΥΝΘΟΣ [18]
Δήμος Ζακύνθου

Αλυκανάς 1
Αλυκές 1
Άμπουλα Ψαρού
Τσιλιβή
Μπούκα
Άμπουλα Τραγάκι
Κατραγάκι/Eleon Grand Resort
Γέρακας
Καλαμάκι 1
Καλαμάκι 2 - Λούρος
Λαγανάς - Zante
Λαγανάς - Αη Σώστης 2- Λιμανάκι
Λαγανάς - Κεντρική
Λίμνη Κεριού
Μπανάνα
Αργάσι
Αργάσι - Χρυσή Ακτή
Δημοτική Ακτή Κρυονερίου-Πλαζ ΕΟΤ


ΧΑΝΙΑ [34]
Δήμος Καντάνου Σελίνου

Βουλισμένη
Γραμμένο
Παχειά Άμμος
Χαλίκια
Σούγια
Δήμος Κισσάμου

Φαλάσαρνα/Παχειά Άμμος 1
Φαλάσαρνα/Παχειά Άμμος 2
Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα
Ελαφονήσι
Δήμος Πλατανιά

Πλατανιάς/Γερανιώτης
Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach
Κολυμβάρι
Ραπανιανά/Cavo Spada
Δήμος Χανίων

Σταλός
Άγιοι Απόστολοι 1
Άγιοι Απόστολοι 2
Χρυσή Ακτή
Αγία Μαρίνα
Καλαμάκι
Μαράθι
Σταυρός
Άγιος Ονούφριος
Καλαθάς
Νέα Χώρα
Δήμος Αποκορώνου

Μαϊστράλι
Καλύβες Ξυδά
Αλμυρίδα
Κυανή
Καβρός/Mythos Palace
Καβρός/Eliros Mare
Καβρός/Anemos
Καβρός/Georgioupolis Resort
Περαστικός/Pilot Beach
Περαστικός/Mare Monte
ΡΕΘΥΜΝΟ [17]
Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο 1/Aquila Porto Rethymno
Ρέθυμνο 1/Kriti Beach
Ρέθυμνο 1/Ilios Beach
Ρέθυμνο 2/Pearl Beach
Ρέθυμνο 3/Steris Beach
Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace
Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort
Αδελιανός Κάμπος Α/Aquila Rithymna Beach
Πηγιανός Κάμπος/Grecotel White Palace
Σκαλέτα/Creta Star
Δήμος Μυλοποτάμου

Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace
Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama
Μπαλί Λιβάδι/Bali Paradise Beach
Δήμος Αγίου Βασιλείου

Πλακιάς
Ροδάκινο
Αγ. Γαλήνη/ Ύστερο Βαρκοτόπι
Σούδα


ΗΡΑΚΛΕΙΟ [19]
Δήμος Μαλεβιζίου

Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach
Φόδελε/Fodele Beach Hotel
Αμμουδάρα 1/Agapi Beach
Αμμουδάρα 4/Candia Maris
Αμμουδάρα 5/Santa Marina
Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus
Μαδέ/Athina Palace
Δήμος Χερσονήσου

Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel
Άγ. Γεώργιος 1/Aldemar Knossos Royal Village
Άγ. Γεώργιος 3/Aldemar Royal Mare & Cretan Village
Ανισσαράς/Lyttos Beach
Άγ. Γεώργιος 2-Παναγία Ρύζι/AKS Annabelle Village
Δράπανος/Nana Beach
Ποταμός/Cretan Malia Park
Ποταμός Α
Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach
Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach
Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach
Καστρί/Creta Maris
ΛΑΣΙΘΙ [42]
Δήμος Αγ. Νικολάου

Σπηλιάδα/Kalimera Kriti
Πόρος 1/Elounda Bay Palace
Πόρος 2/Elounda Beach
Ελούντα/Elounda Mare
Ελούντα/Porto Elounda
Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village
Σχίσμα
Ελούντα 1/Elounda Blu
Δρήρος/Domes of Elounda
Χιόνα
Πλάκα/Blue Palace
Χαβάνια 2
Άγιος Νικόλαος 1/Saint Nicolas Bay
Άγιος Νικόλαος 2/Minos Palace
Άγιος Νικόλαος 3/Minos Beach
Αμμούδι/Hermes Coral
Κιτροπλατεία
Άμμος/Μαρίνα
Αλμυρός
Άμμος/Δημοτική
Πήλος/Istron Bay
Αμμουδάρα
Βούλισμα
Άγ. Παντελεήμονας
Καραβοστάσι
Χαβάνια 1/Candia Park Village
Μιραμπέλλο/Mirabello Beach & Village
Δήμος Σητείας

Σητεία 1/Γαλλικό
Βάι/Φοινικόδασος
Κουρεμένος
Χιόνα
Κάτω Ζάκρος
Βουρλιά
Ανάληψη
Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach
Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη
Δήμος Ιεράπετρας

Ιεράπετρα 2/Δημοτική
Αγία Φωτιά
Μύρτος
Κουτσουνάρι-Άγ. Ιωάννης/Sunshine Kreta & Sunshine Crete Village
Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay
Αχλιά Σχινοκαψάλων
ΡΟΔΟΣ [25]
Δήμος Ρόδου

Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach
Λάρδος 1/Lindos Princess Beach
Λάρδος 3/Lindian Village
Αφάντου 2/Irene Palace & Port Royal
Κολύμπια/Μικρή Πόλη
Κολύμπια/Mythos Beach
Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial
Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium & Elycium Resort
Καβουράκια/Aldemar Amilia Mare & Paradise Village
Φαληράκι-Καστράκι/Grecotel Rhodos Royal
Φαληράκι 1/Esperides
Φαληράκι 2/Amada Colossos
Φαληράκι 3/Esperos Palace
Φαληράκι 4/Καλυψώ
Φαληράκι 5/Blue Sea
Φαληράκι 5/Epsilon
Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach
Τριάντα Β/Sun Beach Resort
Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort
Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village
Τριάντα/Electra Palace Resort
Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu
Ρένη Καλάθου/Atrium Palace
Λαχανιά/Atrium Prestige
Λη/My Pefkos
ΚΩΣ [8]
Δήμος Κω

Γουρνιάτης/Lakitira Resort & Village
Τρούλος/Neptune Hotels
Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos
Πευκοκεφαλή-Άγιος Φωκάς/Oceanis
Λάμπη/Blue Lagoon
Μαρμάρι/Caravia Beach
Βουνό/Mitsis Hotels
Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus


ΘΗΡΑ [6]
Δήμος Θήρας

Περίσσα
Αγ. Γεώργιος
Βλυχάδα
Περίβολος
Καμάρι 1
Καμάρι 2
ΙΟΣ [3]
Δήμος Ιητών

Όρμος
Μυλοπόταμος
Μαγγανάρι
ΜΗΛΟΣ [1]
Δήμος Μήλου

Προβατάς
ΣΙΦΝΟΣ [2]
Δήμος Σίφνου

Καμάρες
Πλατύς Γιαλός
ΠΑΡΟΣ [5]
Δήμος Πάρου

Λογαράς
Τσερδάκια
Πούντα
Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή
Λιβάδια
ΝΑΞΟΣ [3]
Δήμος Νάξου

Αγία Άννα/Μάραγκας
Άγιος Προκόπιος
Άγιος Γεώργιος
ΣΥΡΟΣ [6]
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

Γαλησσάς
Αζόλιμνος
Κίνι
Αγκαθωπές
Βάρη
Φοίνικας
ΜΥΚΟΝΟΣ [1]
Δήμος Μυκόνου

Καλαφάτης/Aphrodite Beach Resort
ΤΗΝΟΣ [1]
Δήμος Τήνου

Αγ. Φωκάς/Μαραθιά
ΑΝΔΡΟΣ [4]
Δήμος Άνδρου

Δελαβόγια/Aneroussa Beach
Αγ. Πέτρος
Μπατσί
Χρυσή Άμμος
ΚΕΑ [3]
Δήμος Κέας

Κούνδουρος
Οτζιάς
Γιαλισκάρι
ΣΑΜΟΣ [2]
Δήμος Σάμου

Δόρυσσα/Ποτοκάκι
Γλυκόριζα
ΧΙΟΣ [4]
Δήμος Χίου

Αγ. Φωτεινή
Καρφάς
Δημοτική Πλαζ Χίου
Αγ. Παρασκευή


ΛΕΣΒΟΣ [11]
Δήμος Λέσβου

Τσαμάκια
Σκάλα Ερεσού
Εφταλού/Άγ. Ανάργυροι
Κάγια
Αγ. Ισίδωρος
Μόλυβος
Βατερά
Κανόνι Θέρμης
Άναξος
Πέτρα
Νυφίδα
ΛΗΜΝΟΣ [4]
Δήμος Λήμνου

Εβγάτης/Ζεματάς
Άγ. Ιωάννης
Θάνος
Πλατύ
ΜΑΡΙΝΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [3]
Δήμος Σιθωνίας

Μαρίνα Πόρτο Καρράς
Δήμος Κασσάνδρας

Μαρίνα Σάνη
Μαρίνα Miraggio
ΑΤΤΙΚΗ [3]
Δήμος Λαυρεωτικής

Οlympic Μarine
Δήμος Ελληνικού

Μαρίνα Αγ. Κοσμά
Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Μαρίνα Φλοίσβου
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ [1]
Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας

Μαρίνα Κλεοπάτρα
ΛΕΥΚΑΔΑ [1]
Δήμος Λευκάδας

Μαρίνα Λευκάδας
ΚΕΡΚΥΡΑ [1]
Δήμος Κέρκυρας

Μαρίνα Γουβιών
ΛΑΣΙΘΙ [1]
Δήμος Αγ. Νικολάου

Μαρίνα Αγ. Νικολάου
ΚΩΣ [1]
Δήμος Κω

Μαρίνα Κω
ΛΕΡΟΣ [1]
Δήμος Λέρου
Μαρίνα Λέρου«Γαλάζιες Σημαίες 2017»: Ποιες παραλίες πήραν στην Στερεά

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία" στη χώρα μας, οι φετινές βραβεύσεις ακτών και μαρινών. Με 486 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει φέτος την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες ενώ το 2016 είχε την τρίτη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 25% των νέων βραβευμένων ακτών. Πρώτος στην Ελλάδα αναδείχθηκε φέτος, με 71 σημαίες, ο νομός Χαλκιδικής ( το 2016 είχε 52). Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.574 ακτές, 662 μαρίνες και 50 σκάφη αειφόρου τουρισμού σε όλο τον κόσμο. Η ετήσια αναγγελία των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών και μαρινών της χώρας μας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, στην Αθήνα. Συγκεκριμένα στην βραβευμένη παραλία του Δήμου Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με την συμμετοχή περισσότερων από εκατό παιδιών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της περιοχής. Τα παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια και παρακολούθησαν ναυαγοσωστική επίδειξη. Η δεύτερη φάση της εκδήλωσης, που περιλάμβανε και την ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών και μαρινών, έγινε στο Glyfada Golf Gardens με παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτείας και κλαδικών φορέων του Τουρισμού.

Η Περιφέρειά Στερεάς Ελλάδας πήρε 19 «Γαλάζιες σημαίες» .Η Φθιώτιδα πήρε 8 , όσες και η Φωκίδα , τρείς η Εύβοια και δύο η Βοιωτία.

Αναλυτικά οι παραλίες που πήραν «Γαλάζια Σημαία « σε κάθε Νομό είναι :

*ΦΘΙΩΤΙΔΑ [8] : Δήμος Στυλίδας : Γλύφα

Δήμος Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου Καμένα Βούρλα/Γαλήνη

Δήμος Λοκρών Σκάλα Αταλάντης Λιβανάτες 1 / Κυανή Λιβανάτες 2 / Σχοινιάς Λιβρίχιο Σουβάλα Βλυχάδα

* ΦΩΚΙΔΑ [8]: Δήμος Δωρίδος Ερατεινή Χιλιαδού Σεργούλα Μοναστηράκι Δήμος Δελφών Μαϊάμι Τροκαντερό/Αγκάλι Άγιοι Πάντες Καλαφάτης

* ΒΟΙΩΤΙΑ [2]: Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας Άγιος Ισίδωρος

Δήμος Τανάγρας Πλάκα Δηλεσίου

*ΕΥΒΟΙΑ [3] Δήμος Χαλκιδέων Αλυκές Δροσιάς Λευκαντί Αστέρια Χαλκίδας

Αγοραστός: Οι προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου για την Τ.Α. οδηγεί σε υποβάθμιση ή και αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών«Σε υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών που μπορεί να φθάσει ακόμη και στην αναστολή της λειτουργίας διευθύνσεων νευραλγικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία οδηγούν όσα προβλέπονται για την Αυτοδιοίκηση στο πολυνομοσχέδιο και το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2018-21» επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.
«Από τη μία η μείωση του προσωπικού με αποκορύφωμα την πλήρη απαγόρευση προσλήψεων στην Αυτοδιοίκηση τη διετία 2018-9 και από την άλλη η δραστική περικοπή κατά 35% του ανώτατου ορίου της ετήσιας βασικής χρηματοδότησης (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) σε συνδυασμό με την υποχρέωση των ΟΤΑ να εξακολουθούν να εμφανίζουν υπέρογκα πλεονάσματα έως το 2021 καταδικάζουν τις Περιφέρειες σε παραγωγική ασφυξία» τονίζει ο κ. Κ. Αγοραστός, σημειώνοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας αύριο Τρίτη 16 Μαΐου.
«Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ως κοινωνία και Πολιτεία δεν θα έχουμε το φέροντα οργανισμό για τη δυναμική επανεκκίνηση, για την παραγωγική επανάσταση που έχει ανάγκη ο τόπος μας» υπογραμμίζει ο κ. Κ. Αγοραστός και προσθέτει: «Υπάρχουν εργαλεία εξοικονόμησης δημοσίων δαπανών αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο και το Μεσοπρόθεσμο. Για παράδειγμα, αν μεταφέρουν δραστηριότητες που σήμερα ασκεί το κεντρικό κράτος με αναποτελεσματικό τρόπο στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τότε θα επιτευχθούν μείωση του κόστους, μείωση του χρόνου και αισθητά καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».
Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ εκτιμά ακόμη ότι «με όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο και το Μεσοπρόθεσμο 2018-21 είναι προφανές πως η κυβέρνηση υπονομεύει αν δεν εγκαταλείπει οριστικά την προωθούμενη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση καθώς χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση όχι μόνο δεν μπορούν να προχωρήσουν οι αναγκαίες αλλαγές στον «Καλλικράτη» αλλά τα προβλήματα θα ενταθούν. Μ’ αυτά τα μέτρα ουσιαστική μεταρρύθμιση στον «Καλλικράτη» δεν γίνεται».

Παρατηρήσεις επί του πολυνομοσχεδίου

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για Προσωπικό και Οικονομικά Αυτοδιοίκησης του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»:

1. Άρθρο 80Α (Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 3986/2011) (ΘΕΜΑΤΑ Κ.Α.Π.)
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, το συνολικό ποσό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που μεταβιβάζεται, κατ’ έτος, στις Περιφέρειες και τους Δήμους (άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ισχύον μέχρι σήμερα όριο (άρθρο 38 του ν. 3986/2011) είναι 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπάρχει μείωση του ορίου κατά ποσοστό, περίπου, 35%.
Η διάταξη θα ισχύσει από 01.01.2018.

2. Επιπρόσθετα, στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021» προβλέπεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα των ΟΤΑ θα διαμορφωθεί
-το 2018 στα 469 εκατομμύρια ευρώ,
-το 2019 στα 443 εκατομμύρια ευρώ
-το 2020 στα 355 εκατομμύρια ευρώ
-και το 2021 στα 520 εκατομμύρια ευρώ.

3. Μέρος Ζ΄ «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021» – Άρθρο 163 και Παράρτημα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Στο «Παράρτημα» – Κεφάλαιο Α’ Ι «Μακροοικονομικές εξελίξεις – Παραδοχές υπηρετούντος προσωπικού στο Δημόσιο» , στο δεύτερο πίνακα (Προσλήψεις – Αποχωρήσεις περιόδου 2016-2021), φαίνεται ότι για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, κατά την περίοδο 2016-2021 το σύνολο των αποχωρήσεων θα είναι 10.221 άτομα ενώ το σύνολο των Προσλήψεων θα είναι 6.087 άτομα,
Δηλαδή σε αυτή τη χρονική περίοδο το προσωπικό των ΟΤΑ θα απομειωθεί κατά 4.134 άτομα. Από τους ίδιους πίνακες προκύπτει ότι κατά τα έτη 2018 και 2019 οι προσλήψεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θα είναι μηδενικές.

Έντονη αντίδραση της ΚΕΔΕ για περικοπή θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων

Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ σε διευρυμένη μορφή με τη συμμετοχή των επικεφαλής των παρατάξεων στο Διοικητικό Συμβούλιο ο πραγματοποιείται σήμερα στις 4 το απόγευμα με θέμα τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν τα οικονομικά των δήμων .

Σε σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ τονίζεται ότι το πολυνομοσχέδιο, συνιστά μεταξύ των άλλων, μία απόπειρα εξόντωσης της Αυτοδιοίκησης.

Με αφορμή το πολυνομοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση στη βουλή η κυβέρνηση το οποίο συνιστά, μεταξύ άλλων, μία απόπειρα εξόντωσης της Αυτοδιοίκησης, αύριο Δευτέρα 15 Μαΐου και ώρα 16.00 θα συνεδριάσει εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ υπό τον Πρόεδρο της Γ. Πατούλη, σε διευρυμένη μορφή, με τη συμμετοχή και των επικεφαλής των παρατάξεων του ΔΣ της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι στο πολυνομοσχέδιο, (άρθρο 80) προβλέπεται ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι που θα διατεθούν στους ΟΤΑ από το 2018 και εντεύθεν θα ανέρχονται στα 3,4 δις ευρώ. Πρόκειται για μείωση κατά 1,8 δις ευρώ σε σχέση με θεσμοθετημένους πόρους, όσα δηλαδή προβλέπονται από τον νόμο 3986/2011, αλλά και αύξηση κατά 400 εκ. ευρώ σε σχέση με όσα αποδόθηκαν στους ΟΤΑ το 2016 και όσα έχουν προϋπολογιστεί για το 2017.

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Με 7 Μητροπολίτες θα εορταστεί φέτος ο Αη Γιάννης ο Ρώσος

Πρόγραμμα Ιεράς πανηγύρεως Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο Προκόπιο Ευβοίας

Η Ιερά Πανήγυρη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, θα λάβει χώρα στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας την 27η Μαΐου 2017, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017:

ώρα 7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.
Κατά την διάρκεια της νύκτας θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία.
Σάββατο 27 Μαΐου 2017:

ώρα 7.00 π.μ. Έναρξη Όρθρου.
ώρα 7.30 π.μ. Αρχιερατική Χοροστασία.
ώρα 8.30 π.μ. Έναρξη Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας.
ώρα 10.30 π.μ. Λιτανεία του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου, Δέηση στην Πλατεία του Νέου Προκοπίου και Ομιλία.

Στην Ιερά Πανήγυρη θα λάβουν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Άρτης κ. Καλλίνικος, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος, Θερμοπυλών κ. Ιωάννης και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος.

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Χωρική διακυβέρνηση και διαμόρφωση της ταυτότητας της πόλης


  Η εμπειρία της Γερμανίας στις συμμετοχικές διαδικασίες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη

  # ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ
  Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,

  # ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ
  Γρ. Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, Σπουδαστήριο πολεοδομικών Ερευνών ΕΜΠ

  # ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΕΛΛΗΣ
  MSc Πολεοδόμος - Χωροτάκτης, Υπ. Γρ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

  Η προσπάθεια διαμόρφωσης της ταυτότητας της πόλης (city branding) αναγνωρίζεται ως πλαίσιο συντονισμού των προσπαθειών αστικού μάρκετινγκ και συνεπώς κρίσιμος παράγοντας προσέλκυσης επισκεπτών, κατοίκων και επενδυτών. Σε μια θεωρητική προσέγγιση για τη διερεύνηση της ταυτότητας του τόπου, με σημείο αναφοράς τους κατοίκους των πόλεων, αποκτά κομβικό ρόλο η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις και η διαμόρφωση δομών συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


  Η κάλυψη των παραπάνω πεδίων σχετίζεται και με τα εργαλεία κατάρτισης και υλοποίησης του αστικού / πολεοδομικού σχεδιασμού που άλλωστε διατηρεί μια αμφίδρομη, παραγωγική σχέση με την διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας του τόπου. Ένα ικανό πλαίσιο προσέγγισης προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η έννοια της «Γιακυβέρνησης» που αναφέρεται στην εμφάνιση σύνθετων σχέσεων στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικής, με άνοιγμα προς την κοινωνία των πολιτών.

  Στην παρούσα εργασία, μετά από βιβλιογραφική διερεύνηση της σχέσης χωρικής διακυβέρνησης και ταυτότητας πόλης, παρουσιάζεται και αξιολογείται μια σειρά παραδειγμάτων συμμετοχικής διαδικασίας στη Γερμανία για αποφάσεις χωρικού σχεδιασμού που αφορούν συγκεκριμένα:

  (α) στο Στρατηγικό Σχεδιασμό (Στρατηγικά Σχέδια για Βερολίνο και Αννόβερο),

  (β) στην αντιμετώπιση συγκρούσεων κατά την αστική ανάπτυξη (σχεδιασμός για την επανάχρηση του παλαιού αεροδρομίου Tempelhof στο Βερολίνου),


  (γ) Συνεργασία Δημόσιου - Ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση του δημόσιου χώρου (πρόγραμμα BID στο Αμβούργο) και

  (δ) στην εξασφάλιση διεξόδων στις ανάγκες της κοινωνίας και των νέων (PLATZprojekt στο Αννόβερο).

  Εκτιμάται ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στη διαδικασία ενσωμάτωσης «εκ των κάτω» πρωτοβουλιών, οι δυνατότητες του χωρικού σχεδιασμού να διαχειριστεί συγκρούσεις και αδιέξοδα και τελικά οι συνέπειες των ζυμώσεων αυτών στην εικόνα και την ταυτότητα της πόλης καθώς και οι αλληλεπιδράσεις που φαίνεται να προκύπτουν.

  1. Εισαγωγή - Μεθοδολογία
  Διαμαρτυρίες ενάντια σε σχεδιασμούς και έργα αστικής ανάπτυξης, καθώς και ο αυξανόμενος ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσονται ποικίλων ειδών αστικά κινήματα δείχνουν την δυσαρέσκεια των πολιτών σε σχέση με το κατά πόσο ενσωματώνονται οι επιθυμίες τους στο σχεδιασμό και στις εκάστοτε ασκούμενες πολιτικές. Ειδικότερα, ομάδες με -για διαφόρους λογούς- περιορισμένη δυνατότητα επιρροής στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για τη διαχείριση του χώρου, και κατ’ επέκταση και προώθησης των απόψεών τους, συνήθως αντιδρούν ριζοσπαστικά, συχνά ακόμα και βίαια, εμποδίζοντάς κατ’ αρχήν και πολύ συχνά αναστέλλοντας στη συνέχεια τόσο τις προσπάθειες εφαρμογής του σχεδιασμού και υλοποίησης των «εκ των άνω» επίσημων πολιτικών, αλλά και επηρεάζοντας αποφασιστικά την εικόνα, τη μορφή και την ταυτότητα της πόλης. Τέτοιες περιπτώσεις τείνουν να πληθύνουν σε Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία (π.χ. Στουτγάρδη 21, εφαρμογή της ενεργειακής μεταρρύθμισης, Αμβούργο Gangeviertel, σχεδιασμός για την επανάχρηση του παλαιού αεροδρομίου Tempelhof στο Βερολίνου, κλπ.), η Δανία (διαμαρτυρίες για την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων), το Βέλγιο (λειτουργία αεροδρομίου Zaventem), αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω ευρύτερων πρωτοβουλιών, όπως το «δικαίωμα στην πόλη», καταλήψεων κτιρίων και δημόσιων χώρων με συγκεκριμένους προσανατολισμούς, λοιπών χωρικά στοχευμένων δράσεων τοπικών ομάδων πολιτών, κλπ.


  Ο χωρικός σχεδιασμός συνδέεται αναμφισβήτητα με το αστικό μάρκετινγκ καθώς και με τις στρατηγικές διαμόρφωσης της ταυτότητας της πόλης. Διότι η τελευταία αποτελεί σημαντική πηγή στόχων στρατηγικής για τον αστικό σχεδιασμό, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να αναδειχθεί σε επιχειρησιακό εργαλείο διαμόρφωσης της εικόνας της πόλης που οφείλει να υπηρετεί και να συνοδεύει την ταυτότητα αυτή. Ο ρόλος αυτός του σχεδιασμού αφορά τόσο τη μακροσκοπική χωρική οργάνωση και ανάπτυξη των αστικών κέντρων όσο και ειδικότερες δράσεις εστιασμένες σε επίπεδο αστικών ενοτήτων ή σημειακών παρεμβάσεων (Σερράος & Ασπρογέρακας, 2012).


  Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ συμμετοχικού σχεδιασμού για την αστική ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα (στρατηγικός σχεδιασμός, αναπλάσεις, «εκ των κάτω» παρεμβάσεις στην πόλη, κλπ.) και με διαφορετικά εργαλεία (επίσημες πολιτικές, συνεργασία δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, πρωτοβουλίες των πολιτών, κλπ.), με την εικόνα και την ταυτότητα της πόλης.

  Ένα ικανό πλαίσιο στην προσπάθεια αυτή προσφέρει η προσέγγιση της χωρικής διακυβέρνησης, που κατά κοινή αποδοχή αποτελεί παράμετρο απαραίτητη στο σύγχρονο σχεδιασμό του χώρου, αλλά όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια, και εργαλείο για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής στρατηγικής αστικού μάρκετινγκ. Η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης επιτρέπει την άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή του σχεδιασμού. Παράλληλα σε μια περισσότερο θεωρητική προσέγγιση της ταυτότητας του τόπου, με σημείο αναφοράς τους κατοίκους των πόλεων, η συμμετοχή των πολιτών αποκτά κομβικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη διαμόρφωση δομών συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και στη συγκρότηση του οράματος της κοινωνίας για την πόλη (Kavaratzis, 2008).

  Η συσχέτιση αυτή αναλύεται μέσω βιβλιογραφικής διερεύνησης και στη συνέχεια εμπειρικά μέσα από πέντε διαφορετικά παραδείγματα από τρεις Γερμανικές πόλεις. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον αστικό χώρο, με αφετηρία την ποιότητα της καθημερινής ζωής στην κλίμακα της γειτονιάς, αποτελεί στη Γερμανία, εδώ και δεκαετίες, μια σημαντική παράμετρο που επηρεάζει ουσιαστικά τις κάθε φορά ασκούμενες πολιτικές. Σταδιακά αναπτύχθηκαν ποικίλες δυνατότητες συμμετοχής πολιτών και εργαλεία καταγραφής της κοινής γνώμης, διαμορφώνοντας, δομές / τρόπους δράσης ουσιαστικών «εκ των κάτω» παρεμβάσεων στο πλέγμα του επίσημου χωρικού σχεδιασμού. Το Βερολίνο, λόγω των κοινωνικο-πολιτικών ιδιαιτεροτήτων του έχει αναπτύξει ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σαφούς χωρικής στόχευσης. Το Αννόβερο, έχει να επιδείξει, παράλληλα με τα επίσημα συστήματα συμμετοχής, και μακροχρόνιες ανεξάρτητες δομές με στόχο την πρωτογενή καταγραφή σκέψεων, προβλημάτων, ιδεών και εν τέλει τη διατύπωση προτάσεων προς τη δημοτική διοίκηση, ενώ πρόσφατα υλοποιείται ένα καινοτομικό πρόγραμμα «εκ των κάτω» δράσης με έμφαση στη συμμετοχή των νέων. Στο Αμβούργο τέλος, διερευνάται η εφαρμογή μιας, για την Ευρώπη σχετικά νέας, μορφής συνεργασίας δημόσιου - ιδιωτικού τομέα στην ανάπλαση του δημόσιου χώρου κεντρικών περιοχών.

  Η παρούσα εργασία επιχειρεί την καταγραφή των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων που έχουν αναλυθεί, υπό το πρίσμα της προσέγγισης της διακυβέρνησης, με στόχο να αναδειχθούν (α) οι δυνατότητες που προκύπτουν από την ενδεχόμενη συνδιαμόρφωση δράσεων αστικού σχεδιασμού και στρατηγικών επιρροής στην ταυτότητα της πόλης, (β) οι άμεσες και έμμεσες εξαρτήσεις της ταυτότητας της πόλης από τη διαδικασία αστικής ανάπτυξης και τέλος (γ) ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στη διαχείριση των παραπάνω ζυμώσεων.


  2. Χωρική Διακυβέρνηση ως πλαίσιο για την διαμόρφωση ταυτότητας πόλης

  Ο όρος «διακυβέρνηση» αναφέρεται στην εμφάνιση σύνθετων σχέσεων, όπου εμπλέκονται «νέοι δρώντες» εκτός κυβέρνησης και συνολικά της διοίκησης, αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται. Στο σχήμα αυτό οι μονάδες της διοίκησης αποτελούν απλούς εταίρους, χωρίς απαραίτητα τη δυνατότητα για πλήρη έλεγχο του συστήματος. Πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία ήρθε να καλύψει ένα διαφαινόμενο «δημοκρατικό έλλειμμα» στη διοίκηση της Ε.Ε., να «ανοίξει» τη διαδικασία χάραξης πολιτικής και να οργανώσει την κάθετη και οριζόντια συνεργασία μεταξύ δημόσιας διοίκησης, ιδιωτικού τομέα και πολιτών (Βασενχόβεν κ.α. 2010). Σύμφωνα με την «Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση» (Commission of the European Communities 2001) η «Συμμετοχή» αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της προσέγγισης. Θέτει ως ζητούμενο στη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών την εξασφάλιση ευρείας συμμετοχής η οποία εξασφαλίζει και εμπιστοσύνη στο τελικό αποτέλεσμα.


  Η Χωρική Διακυβέρνηση προσεγγίζει το χώρο ως «κοινωνική κατασκευή», που δημιουργεί η δράση των εμπλεκομένων ατόμων και συλλογικοτήτων. Έτσι, η χωρική ενότητα αποκτά την υπόσταση μιας «συλλογικής δομής», με τους διάφορους εταίρους να θέτουν κοινό όραμα, να συναινούν ώστε να κατανεμηθούν ρόλοι και να μεθοδεύουν την επίτευξη των στόχων τους. Επιτυγχάνεται έτσι ολοκλήρωση πολιτικών και δράσεων με τελικό στόχο την εξασφάλιση για τη χωρική ενότητα ανταγωνιστικότητας και συνοχής (Ασπρογέρακας 2011, Βασενχόβεν κ.α. 2010).

  Σχετικές έρευνες (πρβλ. Βασενχόβεν κ.α., 2010: Κεφ 5) υποδεικνύουν την αναγκαιότητα μιας συνειδητοποιημένης, ώριμης και κινητικής κοινωνίας των πολιτών που θα εξασφαλίσει δημοκρατική νομιμοποίηση στην εφαρμογή των αποφάσεων. Στα Ευρωπαϊκά κράτη παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις, με τη συμμετοχή να λαμβάνει χώρα στο στάδιο εκπόνησης σχεδίων ή όταν πλέον το σχέδιο έχει πάρει τελική μορφή, οπότε έχει μια τυπική σημασία ενώ προχωρημένη προσέγγιση θεωρείται η ύπαρξη μόνιμων μηχανισμών που επιτρέπουν μια συνεχή, αμφίδρομη και διαδραστική σχέση μεταξύ διοίκησης και πολιτών ήδη από το αρχικό στάδιο. Η απουσία της δημοκρατικής νομιμοποίησης έχει ως αποτέλεσμα αντιδράσεις ενάντια σε έργα αστικής ανάπτυξης και ευρύτερους σχεδιασμούς.


  Η κοινωνική συναίνεση αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα επιτυχίας και των στρατηγικών διαμόρφωσης μιας ταυτότητας για την πόλη ενώ στρατηγικές που σχεδιάζονται μόνο από ειδικούς προκύπτουν αδύναμες σε εφαρμογή. Η κινητοποίηση των δρώντων εμπλουτίζει το παραγόμενο αποτέλεσμα και κάνει την κοινωνία «ιδιοκτήτη» της στρατηγικής (Gelder, 2011: 38, Houghton & Stevens, 2011). Είναι επαρκή τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρωτοβουλίες που δεν κινητοποιούν, αν όχι ακόμα και απομονώνουν, τους τοπικούς δρώντες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Μια αποτελεσματική διαδικασία κινητοποίησης των δρώντων αντιστοιχεί περισσότερο σε μια «συνεργατική» προσέγγιση με βασικά χαρακτηριστικά (Houghton & Stevens, 2011):

  • την εμπλοκή κατά το δυνατό όλων των διαφορετικών ομάδων δρώντων,
  • τη συμμετοχή τους από το ξεκίνημα της διαδικασίας,
  • το διάλογο με αφετηρία τα πραγματικά δεδομένα, τις δυνατότητες και ευκαιρίες της πόλης.


  Αναδεικνύοντας τη σύνδεση του αστικού μάρκετινγκ με το σχεδιασμό της αστικής ανάπτυξης προτείνεται από έως τώρα σχετικές έρευνες (Olsson & Berglund, 2010), ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας της πόλης μέσα από μια προσέγγιση «προσανατολισμένη στη ζήτηση» για την οποία εισροές από τους τοπικούς κατοίκους αποκτούν σημαντικό ρόλο. Οι ιδιώτες συνεισφέρουν στους περίπλοκους μηχανισμούς διαμόρφωσης της αστικής ανταγωνιστικότητας ως κάτοικοι και εργαζόμενοι (Deffner & Liouris, 2005: 16).

  Μια θεωρητική προσέγγιση της διερεύνησης της ταυτότητας του τόπου θα μπορούσε να δώσει έμφαση στην «πρωτογενή επικοινωνία» (Kavaratzis, 2008) με βασικά πεδία

  (α) το αστικό τοπίο

  (β) τις υποδομές,

  (γ) την οργανωτική και διοικητική δομή και

  (δ) την «συμπεριφορά» της πόλης, με αναφορά σε στοιχεία όπως το όραμα της διοίκησης για την πόλη, οι υπηρεσίες που παρέχει, οι διοργανώσεις που φιλοξενεί κλπ.

  Η διαμόρφωση του «αστικού τοπίου», περιλαμβάνει δράσεις αστικής σύνθεσης, αρχιτεκτονικής, περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού, ανοικτών και πράσινων χώρων και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης ενώ το πεδίο «υποδομές», αναφέρεται σε έργα διαμόρφωσης, βελτίωσης και ανάδειξης των υποδομών λειτουργίας της πόλης, συμπεριλαμβανομένων τόσο υποδομών προσβασιμότητας, όσο και του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού εξοπλισμού (μουσεία, συνεδριακά κέντρα, κλπ.). Αν και οι προσεγγίσεις του αστικού μάρκετινγκ και του αστικού σχεδιασμού δε συμπίπτουν ως προς την αφετηρία δράσης τους, γίνεται φανερή η ανάγκη σύνδεσής τους στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης. Διαμορφώνεται έτσι μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ ταυτότητας του τόπου και αστικού/πολεοδομικού σχεδιασμού: από τη μια πλευρά, οι παράμετροι που συνδέονται με την ταυτότητα της πόλης τροφοδοτούν με σημαντικούς στόχους στρατηγικής το χωρικό σχεδιασμό εν γένει, με έμφαση στον αστικό/πολεοδομικό σχεδιασμό, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά σε ολόκληρο το φάσμα των πεδίων/τομέων που τον απαρτίζουν, ενώ από την άλλη πλευρά, ο αστικός/πολεοδομικός σχεδιασμός, μέσα από τους στόχους που θέτει και τις δράσεις που προτείνει για τον αστικό χώρο, τόσο σε επίπεδο μακροσκοπικής χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, όσο και μέσα από παρεμβατικές δράσεις σε αστικές ενότητες ή και συγκεκριμένα σημεία/θέσεις στρατηγικής σημασίας, μπορεί να αναδειχθεί σε ένα σημαντικό επιχειρησιακό εργαλείο για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της πόλης (πρβλ. Σερράος & Ασπρογέρακας, 2012: 74-75).

  Η «οργανωτική και διοικητική δομή» αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα της «πρωτογενούς επικοινωνίας» και αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα και προοδευτικότητα της διακυβέρνησης στην πόλη (Kavaratzis, 2008, Κεφ. 3.3). Ως σημαντικότερα στοιχεία της κατηγορίας αυτής αναφέρονται τα δίκτυα κοινωνικής ανάπτυξης, η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα. Οι συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα δύνανται επίσης να συμπεριληφθούν στις πολιτικές στήριξης ενός μοντέλου αστικής διακυβέρνησης για την επιχειρηματική πόλη (Hubbard & Hall, 1998). Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί επομένως να συνεισφέρει αποτελεσματικά μέσω χρηματοδοτικών σχημάτων ή τεχνογνωσίας, σε συνεργασία με το δημόσιο ή και μεμονωμένα (Deffner & Liouris, 2005: 16).

  Κλασικές μέθοδοι προώθησης της πόλης, όπως είναι η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η χρήση λογότυπου, κλπ, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως δράσεις «δευτερογενούς επικοινωνίας». Το μοντέλο συμπληρώνεται από την «τριτογενή επικοινωνία» που αναφέρεται στην «στόμα με στόμα» προώθηση της φήμης και της εικόνας της πόλης η οποία δεν ελέγχεται από τους ειδικούς του αστικού μάρκετινγκ, αλλά αναμένεται να διαμορφωθεί από τους άλλους δύο πυλώνες της προσέγγισης (πρωτογενής και δευτερογενής επικοινωνία). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο των κατοίκων που αναγνωρίζονται ως το σημαντικότερο κοινό - στόχος για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της πόλης και ταυτόχρονα και ως οι βασικότεροι «ειδικοί προώθησης» αυτής της ταυτότητας (Kavaratzis, 2008). Σε αυτό το πλαίσιο, ένα υπόδειγμα για τη διαμόρφωση της αστικής ταυτότητας μιας πόλης θα μπορούσε επομένως να συγκροτείται από τα εξής στοιχεία: όραμα για το μέλλον της πόλης, εσωτερική κουλτούρα (λειτουργία της διοίκησης), προτεραιότητα στην κάλυψη τοπικών αναγκών και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων στην διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας, συνέργειες που επιτυγχάνονται με την ισορροπημένη συμμετοχή των εμπλεκομένων παραγόντων, υποδομές, αστικό τοπίο, ευκαιρίες και επικοινωνία (πρβλ Kavaratzis, 2008: Συμπεράσματα).


  3. Η εμπειρία της Γερμανίας
  3.1. Στρατηγικός Σχεδιασμός: HANNOVER 2030 και BERLIN 2030
  Οι πόλεις του Βερολίνου και του Αννόβερου, στο πλαίσιο της διατύπωσης των «Στρατηγικών Σχεδίων 2030» (Stadtentwicklungskonzept 2030) έχουν δομήσει ένα σύστημα «Διαλόγου» μεταξύ πολιτών, πολιτικών και διοίκησης, με στόχο τη διατύπωση στόχων και στρατηγικών για τη μελλοντική εξέλιξη τους. Ο διάλογος αυτός βασίζεται σε ένα πλαίσιο κανόνων που έχει διατυπώσει η διοίκηση (LHH 2014, SSU 2014) και περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις ενημέρωσης και κυρίως άμεσης και αντιπροσωπευτικής συμμετοχής πολιτών, με βάση συγκεκριμένο οργανόγραμμα και χρονοδιάγραμμα που καλύπτει όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού. O διάλογος στο Βερολίνο οργανώθηκε γύρω από τα θεματικά πεδία, «κοινωνική συνοχή» και «οικονομική ανάπτυξη» αλλά και γύρω από ειδικότερες θεματικές συζητήσεις για τους ανοιχτούς χώρους, την κατοικία και την κλιματική αλλαγή. Στο Αννόβερο η συζήτηση δομήθηκε γύρω από τις θεματικές ενότητες: (α) οικονομία, εργασία, επιστήμη και περιβάλλον, (β) κατοικία, υποδομές και κινητικότητα (γ) παιδεία και πολιτισμός, (δ) κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή και (ε) οικονομικά της πόλης. Το όλο εγχείρημα περιλαμβάνει ενημέρωση από τη διοίκηση με συμβατικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, συζητήσεις με τη συμμετοχή ειδικών, αλλά και δημόσιες συγκεντρώσεις διαλόγου. Παράλληλα παρέχεται και η δυνατότητα online συμμετοχής ενώ σε όλα τα στάδια δημοσιεύεται μέσω διαδικτύου αναλυτική γραπτή τεκμηρίωση.

  Στην περίπτωση του Βερολίνου οργανώθηκαν μέσα στους 18 μήνες της διαδικασίας, 4 εργαστήρια με συμμετοχή περίπου 400 «ειδικών», και 5 ανοιχτές συγκεντρώσεις με περισσότερες από 2.000 συμμετοχές. Διεξήχθησαν επίσης εκδηλώσεις σε σχολεία για τη ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων. Η on-line πλατφόρμα (www.berlin.de/2030) καταμέτρησε πάνω από 75.000 θεάσεις / μήνα και εξυπηρέτησε πλήρως το στόχο της άμεσης ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική ως εργαλείο συμμετοχής. Συνολικά καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν περίπου 950 προτάσεις (Σχ. 1) (Hebes, 2016).

  Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία μπορούν επίσης να έχουν οργανώσεις πολιτών. Για παράδειγμα, στο Αννόβερο ο κοινωφελής σύλλογος πολιτών «Burgerburo Stadtentwicklung Hannover e.V.» (BBS), ο οποίος ιδρύθηκε το 1995 με στόχο την προώθηση ενός μοντέλου συνηγορικού σχεδιασμού, απέκτησε ουσιαστική πολιτική επιρροή. Στη διαδικασία διαλόγου για το «Αναπτυξιακό Σχέδιο 2030» το BBS παρείχε ενημέρωση σε θέματα αστικής ανάπτυξης και συμμετοχής, μέσω εκδηλώσεων / συζητήσεων, ποδηλατικών αστικών περιπάτων και εκδρομών, δημοσιεύσεων και διαδικτύου. Παράλληλα παρέχει εκπαίδευση πολιτών σε θέματα συμμετοχικών διαδικασιών, προωθεί το διάλογο με τη διοίκηση διαμορφώνοντας δικτυώσεις και συνέργειες, και υποστηρίζει επιστημονικά και τεχνικά πολίτες, πρωτοβουλίες και συλλογικότητες σε θέματα διατύπωσης προτάσεων αστικής ανάπτυξης (βλ. σχετικά: www.bbs- hannover.de).  3.2 Επίλυση συγκρούσεων: Tempelhofer Feld

  Το ζήτημα της επανάχρησης του παλιού αεροδρομίου του Βερολίνου Tempelhof αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση παρέμβασης της κοινωνίας των πολιτών που οδήγησε τελικά στον πλήρη επαναπροσδιορισμό μιας σχεδιαζόμενης από τη δημοτική διοίκηση πολιτικής. Το αεροδρόμιο του Tempelhof κατασκευάστηκε από την εταιρεία Berliner Flughafen GmbH την περίοδο 1923-1941. Ήδη από το 1940 το κτίριο του αεροδρομίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την εξοπλιστική βιομηχανία, μεταξύ άλλων και για τη συναρμολόγηση και συντήρηση βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Μετά τον πόλεμο, το αεροδρόμιο παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο την περίοδο 1948-49 στη λειτουργία της αερογέφυρας ανεφοδιασμού του αμερικάνικου τομέα. Με την κατασκευή του αεροδρομίου Tegel, το 1970, το Tempelhof κλείνει για τις πολιτικές πτήσεις για να ξαναλειτουργήσει την περίοδο 1985 - 2008, οπότε και δρομολογείται η κατασκευή του νέου μεγάλου αεροδρομίου Berlin-Brandenburg International.  Τα σχέδια του Δήμου για την αξιοποίηση του χώρου του αεροδρομίου περιελάμβαναν, οικιστική χρήση (4.700 διαμερίσματα σε 58 ha), πάρκο καινοτομίας, βιβλιοθήκη, παραγωγικές δραστηριότητες, κηποτεχνική έκθεση, νέο σταθμό προαστιακού σιδηροδρόμου, υποδομές για πεζούς, κλπ. Αρκετές χιλιάδες ακτιβιστών οργανώνονται στο δίκτυο «Squat Tempelhof» και διαμαρτύρονται, με το επιχείρημα ότι ο χώρος δεν δίνεται σε ελεύθερη δημόσια χρήση. Συγχρόνως εκφράζεται ο φόβος ότι παράλληλα με την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίησή του θα προωθηθεί και μια ευρύτερη διαδικασία εξευγενισμού. Οι σχεδιασμοί «παγώνουν» προσωρινά, και το Tempelhof, μετά από λίγες μόνο παρεμβάσεις, ανοίγει το 2010 τις πύλες του στο κοινό, ως αστικό πάρκο, έκτασης 355 ha. Το κοινό αγκαλιάζει το όλο εγχείρημα και μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο λειτουργίας του, το πάρκο Tempelhof δέχεται περίπου 235.000 επισκέπτες!

  Το 2011 δημιουργείται μια πρωτοβουλία πολιτών με την ονομασία «100 % Tempelhofer Feld» και με στόχο, μέσω ενός δημοψηφίσματος, την οριστική ανατροπή των σχεδίων της δημοτικής διοίκησης για αξιοποίηση της έκτασης, και τη διατήρηση του ελεύθερου δημόσιου χαρακτήρα του χώρου. Το δημοψήφισμα διενεργείται το Μάιο του 2014 και με σαφή πλειοψηφία οδηγεί στην αναστολή των σχεδίων του Δήμου και εν συνεχεία στην ψήφιση ενός ειδικού νόμου (Tempelhofer Feld Gesetz) ο οποίος προβλέπει ότι για τη μελλοντική χρήση και ανάπτυξη του χώρου θα πρέπει να συνταχθεί νέο ειδικό σχέδιο, με τη συμμετοχή και των πολιτών.

  Για το λόγο αυτό οργανώθηκε μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού με εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων δρώντων. Περιελάμβανε εκθέσεις ενημέρωσης, συνέδρια, εργαστήρια, συζητήσεις και ανοιχτές συγκεντρώσεις σε κτήρια του πρώην αεροδρομίου βάσει συγκεκριμένου προγράμματος. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε από μηδενική βάση και οι κατευθύνσεις προέκυψαν από τις ανάγκες που διατυπώθηκαν από την κοινωνία των πολιτών μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας βασισμένης σε μια «χαοτική» ανοιχτή προσέγγιση. Η μεθοδολογία διαμορφώθηκε από τους ειδικούς που συντόνιζαν το εγχείρημα και ήταν προσαρμοσμένη στην συγκεκριμένη περίσταση. Συνολικά, συμμετείχαν ενεργά περίπου 1.000 άτομα, ενώ 2.700 ήταν οι εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες ενημέρωσης αλλά και ως εργαλείο συμμετοχής του κοινού. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο (Σχ. 2) διαχωρισμού του χώρου σε ζώνες φιλοξενίας περιβαλλοντικών, αθλητικών, επιδεικτικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση από όλους (Bodenmeier, 2016).


  3.3 Συνεργασία Δημόσιου - Ιδιωτικού τομέα στον εξωραϊσμό του δημόσιου χώρου: Η εφαρμογή του προγράμματος BIDs στο Αμβούργο

  Το πρόγραμμα Business Improvement Districts (BIDs) εφαρμόζεται στη Γερμανία από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Η διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική που προωθείται στη Γερμανία, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, και αφορά στην ενθάρρυνση της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα μέσα από σχετικές πρωτοβουλίες και τη διαμόρφωση αυτοχρηματοδοτούμενων σχημάτων διαχείρισης (Kreutz, 2009). Το ομοσπονδιακό θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σχετικών ρυθμίσεων σε επίπεδο Ομοσπονδιακού Κρατιδίου ή Δήμου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής: αυστηρή οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης, υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ιδιοκτητών των εμπορικών καταστημάτων κατά την συγκρότηση του προγράμματος και ένταξή τους σε αυτό, χρηματοδότηση μέσω ενός ειδικού φόρου επί της ακίνητης περιουσίας, και καθορισμός συγκεκριμένης χρονικής ισχύος του προγράμματος υπό την ευθύνη ιδιωτικού φορέα διαχείρισης.


  Η εφαρμογή του προγράμματος BID στην Neuer Wall, σημαντικό εμπορικό δρόμο του κεντρικού Αμβούργου, ξεκίνησε το 2005 με προϋπολογισμό 6 εκ. € και διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια. Ανανεώθηκε με 2 ακόμα προγράμματα ως το 2020 με επιπλέον συνολικό προϋπολογισμό περίπου 7,2 εκ. €. Ο προϋπολογισμός καλύπτεται από την κοινή εισφορά των ιδιοκτητών, η οποία υπολογίζεται επί της μέσης φορολογικής αξίας του ακινήτου (Einheitswert)

  με μέγιστο το 10%. Η εισφορά συλλέγεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και στη συνέχεια μεταβιβάζεται στο διαχειριστή του προγράμματος που είναι η Εταιρεία ΠΕ, Otto Wulff BID Gesellschaft mbH.


  Μέσω του πρώτου προγράμματος (2005 - 2010) υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις φυσικού σχεδιασμού για τον εξωραϊσμό του δημόσιου χώρου, και πιο συγκεκριμένα πλακόστρωση με νέα ποιοτικότερα υλικά, φυτεύσεις και ανανέωση του αστικού εξοπλισμού. Τόσο το πρώτο, όσο και τα επόμενα προγράμματα περιελάμβαναν υπηρεσίες καθαριότητας, συστηματικότερες από εκείνες που προσέφερε η αρμόδια δημοτική επιχείρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας και διαχείρισης της παρόδιας στάθμευσης προκειμένου να γίνεται ομαλά και ανεμπόδιστα η κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων καθώς επίσης και η τροφοδοσία των καταστημάτων (Σχ.3). Προβλέπονται επίσης υπηρεσίες συλλογικής διαφήμισης για τις επιχειρήσεις της περιοχής, όπως διοργάνωση εκδηλώσεων, ενημερωτικές εκδόσεις και φυλλάδια και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα συνολικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση διακριτής ταυτότητας αυτού του εμπορικού δρόμου. Στόχο του όλου εγχειρήματος αποτελεί η καθιέρωση της Neuer Wall ως διακριτού προορισμού υψηλών εισοδημάτων για αγορές ειδών πολυτελείας.

  Τα BIDs εμφανίζονται επομένως ως μια σύγχρονη προσέγγιση διακυβέρνησης που διαμορφώνει μια χωρικά προσδιορισμένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μέσω του προγράμματος οι ιδιοκτήτες αποκτούν αυξημένη επιρροή και ουσιαστικότερο ρόλο στη διαχείριση του δημόσιου χώρου που τους αφορά. Ο εξωραϊσμός του δημόσιου χώρου στη Neuer Wall οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας σχεδιασμού και συντήρησής του (Kreutz, 2009; 2010) διαμορφώνοντας συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση των επιμέρους στόχων του προγράμματος ως προς την ανάδειξη της περιοχής.  3.4 Εμπλέκοντας τους νέους. PLATZprojekt: συμμετοχική επιχειρηματικότητα στον αστικό χώρο


  Διατυπωμένοι έως τώρα προβληματισμοί για τη σκοπιμότητα και λειτουργία των προγραμμάτων αυτών σχετίζονται κυρίως με θέματα δημοκρατικότητας του σχεδιασμού, με τις διαδικασίες λογοδοσίας, καθώς επίσης και με τους πιθανούς περιορισμούς στη χρήση του δημόσιου χώρου, κάτι που συνδέεται και με την προσπάθεια διαμόρφωσης μιας «καθαρής» αστικής εμπειρίας για τους υποψήφιους καταναλωτές ενός εμπορικού δρόμου, ενδεχομένως αντίστοιχης εκείνης ενός εμπορικού κέντρου (πρβλ. Ασπρογέρακας, 2014).

  Το PLATZprojekt (http://www.platzprojekt.de) αποτελεί ένα πειραματικό αστικό εργαστήρι που ξεκινησε το 2013 στο Αννόβερο . Αφορά στη διαμόρφωση μιας δομής αξιοποίησης ενός αυτο-οργανωμένου χώρου που δίνει τη δυνατότητα σε νέους με πρωτότυπες ιδέες να τις θέσουν σε εφαρμογή περιορίζοντας τις τυπικές προϋποθέσεις ή τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Η ιδέα γεννήθηκε στο πλαίσιο κατάληψης μιας ιδιωτικής έκτασης προκειμένου να διαμορφωθεί μια πίστα skateboard. Από το Μάρτιο του 2014 η πρωτοβουλία πήρε τη σημερινή της μορφή με χρηματοδότηση του προγράμματος «Jugend.Stadt.Labor» μετά από συμμετοχή σε σχετικό διαγωνισμό (χρηματοδοτείται από το Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development / FIfRoBUAaSD).

  Το όλο ευρύτερο πρόγραμμα αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια προκειμένου να δοκιμαστούν μέθοδοι συμμετοχής των νέων και νέα μοντέλα χρηματοδότησης πρωτοβουλιών σε «εκ των κάτω» προσεγγίσεις για την αστική ανάπτυξη. Βασικός στόχος ήταν να διαμορφωθεί μια συνολική κουλτούρα συμμετοχής των νέων που θα υπερβαίνει κατά πολύ την απλή συμμετοχή σε αποφάσεις ή δράσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος, αναπτύχθηκε μια σειρά πρωτοβουλιών, κυρίως σε εγκαταλελειμμένες περιοχές και αστικά κενά ενεργοποιώντας μεγάλο αριθμό νέων και προκαλώντας τη δημιουργία ουσιαστικών δικτύων με τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές διοικήσεις.

  Στο πλαίσιο του PLATZprojekt του Αννόβερου, συστήθηκε μια «μη κυβερνητική οργάνωση / λέσχη» η οποία μίσθωσε την εγκαταλελειμμένη περιοχή όπου οι εμπνευστές του σχεδίου είχαν διαμορφώσει την πίστα του skateboard, καθώς και γειτονικά οικόπεδα, αναλαμβάνοντας τη συνολική διαχείριση του χώρου. Ένας σημαντικός λόγος που το εργαστήριο αυτό ήταν δυνατό να υλοποιηθεί αποτελεί η περιορισμένη ζήτηση για ακίνητα στην περιοχή και κατ’ επέκταση και οι χαμηλές αξίες γης. Η συγκεκριμένη έκταση παρέμενε κενή χρήσης για περίπου 20 χρόνια. Η χρηματοδότηση ύψους 120.000 € για 3 χρόνια αναμένεται να καλύψει υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, αποβλήτων καθώς και κεντρικής θέρμανσης. Η βασική ιδέα είναι να διατεθεί ο χώρος αυτός για την ανάπτυξη νεοσύστατων μικρών επιχειρήσεων και δράσεων με καινοτόμες ιδέες και διάθεση πειραματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι εγκαθίστανται σε εμπορευματοκιβώτια (containers), που αποκτούν και διαμορφώνουν με δικά τους έξοδα (Σχ. 4) . Μέχρι τον Ιούνιο του 2015 είχαν αναπτυχθεί περίπου 20 τέτοιες πρωτοβουλίες ενώ λειτουργούσε χώρος εστίασης / αναψυκτήριο, παιδική χαρά και κοινόχρηστος αστικός κήπος. Οι εγκαταστάσεις διατηρούν τη δυνατότητα μετακίνησης και εξασφαλίζουν έτσι ένα πλαίσιο ευελιξίας καλύπτοντας και μια ανάγκη «νομαδικότητας» της όλης προσπάθειας.

  Η διαμόρφωση του χώρου του PLATZprojekt στο Αννόβερο δε βασίστηκε σε ένα συνολικό σχέδιο γενικής διάταξης. Αντίθετα οι πρώτες εγκαταστάσεις διαμορφώθηκαν απολύτως αυθόρμητα. Με την πύκνωση των χρήσεων προέκυψε βέβαια η ανάγκη ενός κάποιου σχεδιασμού έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατό βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, καθώς επίσης και οι βασικοί και αναγκαίοι κοινόχρηστοι χώροι και δίοδοι διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η σταδιακή πύκνωση με περαιτέρω επέκταση των εγκαταστάσεων.

  Οι αποφάσεις σε σχέση με τη διαχείριση του χώρου παίρνονται σε ανοιχτές συγκεντρώσεις / συζητήσεις. Στο χώρο δραστηριοποιούνται τακτικά περίπου 100 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται κάθε δεύτερο Σάββατο του μήνα για τις δυνατότητας στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν υπάρχει κάποιος ρητώς διατυπωμένος κανονισμός λειτουργίας ούτε ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής. Θεωρείται ωστόσο απαραίτητη η συνεργασία των συμμετεχόντων και η αποδοχή της θέσης τους ως ισότιμης με αυτή των άλλων, έτσι ώστε να υπάρξει περιορισμός των πιθανών συγκρούσεων στο πλαίσιο της συνύπαρξης των δραστηριοτήτων τους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια έως τώρα επιτυχή αυτοδιαχειριζόμενη συμμετοχική διαδικασία, προσαρμοζόμενη ανάλογα με τις κάθε φορά εξελίξεις και ανάγκες, χωρίς κάποιο τελικό στόχο ή κάποιο σχέδιο. Αν και η λειτουργία της όλης προσπάθειας βασίζεται στον επιτυχή έως τώρα διάλογο, η αύξηση των συμμετοχών είναι πιθανό να οδηγήσει στο μέλλον σε διαχειριστικά προβλήματα. Στην περίπτωση αυτή μελετάται η συγκρότηση «συμβουλίων ενότητας» όπου συμμετέχοντες που έχουν εγκατασταθεί σε εγγύτητα μεταξύ τους θα αποφασίζουν για «τοπικά» θέματα που δεν αφορούν στο σύνολο της έκτασης.


  4. Συμπεράσματα
  Η διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητας μιας πόλης έχει μέχρι στιγμής προωθηθεί από πολλές δημοτικές αρχές κυρίως μέσα από συστηματικές δράσεις που θα εντάσσονταν σε μια «εκ των άνω» στρατηγική, δηλαδή μέσα από πολιτικές ενός κεντρικού σχεδιασμού. Προφανώς και οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτού του είδους τις πολιτικές έχουν έντονες χωρικές επιπτώσεις, αλλά και αντίστροφα, και οι δράσεις του αμιγώς χωρικού σχεδιασμού έχουν κι αυτές άμεσες και ουσιαστικές επιρροές στο πεδίο που αφορά τη διαμόρφωση της εικόνας, του χαρακτήρα και εν τέλει και ταυτότητας της πόλης.

  Με δεδομένη αυτή την αναγκαία και υπαρκτή ώσμωση και με ορατή πλέον και την εμπλοκή στο χωρικό σχεδιασμό, ολοένα και πιο δυναμικά, επίσημων / τυπικών διαδικασιών συμμετοχής πολιτών, αλλά και τυπικών ή/και άτυπων πρακτικών νέων «εκ των κάτω» μορφών παρέμβασης στο χώρο, παρατηρεί κανείς ολοένα και περισσότερο ότι οι διοικητικοί -αλλά και οι πολιτικοί- μηχανισμοί των Δήμων, εξετάζουν και διερευνούν πλέον με συστηματικότερο τρόπο απ’ ότι στο παρελθόν, τις δυνατότητες και ικανότητές τους να εσωτερικεύσουν τα ποικίλα και διαφορετικά οράματα των πολιτών και στους τομείς της πολιτικής που σχετίζονται με την ταυτότητα της πόλης, ή με μια έννοια να εκτονώσουν επωφελώς τη δυναμική της κοινωνίας των πολιτών σε αυτόν τον τομέα. Το «στοίχημα» εδώ, είναι βέβαια αυτό να μπορεί να γίνει με τρόπο δημιουργικό και όχι βίαιο ή συγκρουσιακό, μιας και το ζήτημα της μορφής, εικόνας και ταυτότητας μιας πόλης είναι ένα κατ’ εξοχήν αντικείμενο δημιουργικής σύμπραξης των διαφόρων δρώντων, και επομένως όσο πιο «αρμονικά» εξελιχθεί αυτή η ολοένα και εντονότερή συλλογική διαδικασία, τόσο πιο αποτελεσματική και σταθερή θα αποδειχθεί.

  Η εμπειρία των Γερμανικών πόλεων (Βερολίνο, Αμβούργο, Αννόβερο) δείχνει ότι έχουν πλέον διαμορφωθεί ουσιαστικές και πολυεπίπεδες δομές συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών ως αναπόσπαστα τμήματα της διαδικασίας του σχεδιασμού και της παρέμβασης στην πόλη με σκοπό, και την αποφυγή ενδεχόμενων αντιδράσεων, κάτι που εκ των πραγμάτων έχει πολλαπλό κόστος τόσο για τη διοίκηση όσο και για την εικόνα της πόλης. Παράλληλα ο ιδιωτικός τομέας (επιχειρήσεις) έχει πια περισσότερες δυνατότητες για μια ουσιαστικότερη εμπλοκή στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση της εικόνας της πόλης, εκφράζοντας απόψεις και θέσεις, τόσο για ευρύτερα ζητήματα μιας συνολικής στρατηγικής σχετικά με τη χάραξη πολιτικών για τη διαμόρφωση / αναβάθμιση ή/και μεταβολή της ταυτότητας μιας πόλης, όσο και για χωρικά περισσότερο εντοπισμένα ζητήματα που συνδέονται και με την κάλυψη άμεσων και συγκεκριμένων αναγκών του. Η οργάνωση και οι δράσεις του προγράμματος BIDs αποτυπώνουν την προσπάθεια ανάπτυξης ενός ιδιαίτερου αστικού περιβάλλοντος για τις ωφελούμενες αστικές ενότητες συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενιαίας, αναγνωρίσιμης ταυτότητας για την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με επιπτώσεις για την ευρύτερη πόλη.

  Αλλά και οι περισσότερο «εκ των κάτω», κατά κάποιον τρόπο αναγκαστικά και αποσπασματικές δράσεις, όπως για παράδειγμα το PLATZprojekt, αποτελούν αφορμή για ενεργοποίηση αστικών κενών και εμπλουτισμό μιας γειτονιάς / πολεοδομικής ενότητας, αλλά και ευρύτερα της πόλης με νέες επιχειρηματικές ιδέες και πειραματικές δράσεις που αφήνουν το στίγμα τους στον χώρο με σαφέστατες επιπτώσεις σε αυτά τα στοιχεία που συνδιαμορφώνουν και συγκροτούν αυτό που εν τέλει κατανοούμε ως ταυτότητα της πόλης. Παράλληλα, τέτοιες «εκ των κάτω» πρωτοβουλίες μοιάζουν να διαμορφώνουν νέα αστικά πεδία πειραματισμού για ανθρώπους με ιδέες και ενθουσιασμό και νέες κοινότητες ως καινοτόμες «πλατφόρμες διαλόγου» και συλλογικής δράσης προκειμένου να αναπτυχθούν, να προωθηθούν και να δοκιμαστούν νέες εναλλακτικές προσεγγίσεις στο πεδίο, τόσο της αστικής ανάπτυξης, όσο και της διαμόρφωσης συγκεκριμένων ταυτοτήτων του αστικού χώρου.

  Είναι αυτονόητο ότι η εμπλοκή πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών για το χώρο της πόλης και την ταυτότητά του καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων, χαρακτηρίζει, αλλά και απαιτεί μια ώριμη κοινωνία. Οι διαδικασίες διακυβέρνησης στο πλαίσιο του σχεδιασμού σε επίπεδο τόσο στρατηγικό, όσο και αστικών παρεμβάσεων μπορούν και πρέπει ενδεχομένως να αποτελέσουν, όχι μόνο το εργαστήρι για την ανάδειξη εργαλείων συμμετοχικής κουλτούρας κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής αστικού μάρκετινγκ, αλλά και ωρίμανσης της κοινωνίας των πολιτών, ώστε αυτό να συμβεί αποτελεσματικά, συμπληρωματικά προς άλλες δράσεις και εν τέλει επωφελώς για όλους.


  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


  [1] Ανάλυση βασισμένη κυρίως σε συνέντευξη με την L. Reckewerth (2015).

  [2] Εκτός από το PLATZprojekt χρηματοδοτήθηκαν άλλα επτά «εργαστήρια» στις εξής πόλεις: Αnklam / Demo- kratiebahnhof, Dessau / VorOrt-Pioniere, Esslingen/ Tante Gerda, Gorlitz / RABRYKA, Halle / UrbanAktiv, Wit­ten / Schwarzmarktκαι Wittlager Land / BOB. Για ειδικότερες πληροφορίες, πρβλ: FIfRoBUAaSD, στο:http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/RP/ExWoSt/FieldsOfResearch/jugend-stadt-labor/01-start.html?nn=1556702&notFirst=true&docId=1556698 (τελευταία επίσκεψη: 16.2.2017).

  [3] Τα εμπορευματοκιβώτια αγοράζονται κυρίως σε δημοπρασίες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (π.χ. e-bay).

  [4]. Ενδεικτικά, ορισμένες από τις «λειτουργίες - χρήσεις» είναι: εργαστήριο χειροποίητων ποδηλάτων, βεστιάριο / ενοικίαση ρούχων, παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας, τεχνικό γραφείο, εργαστήριο ξύλου, ανοιχτό στούντιο τατουάζ και ανοιχτό στούντιο για καλλιτέχνες.

  Βιβλιογραφία
  Ξενόγλωσση

  Commission of the European Communities, (2001), European Governance: A White Paper, COM (2001) 428 final, 25.7.2001.
  Deffner A and Liouris C, (2005), City marketing: A significant planning tool for urban development in a globalised economy, paper presented at the 45th Congress of the European Regional Science Asso-ciation, 23-27 August, Amsterdam
  Gelder van S. (2011) City Brand Partnerships, in Dinnie K., (ed) City Branding. Theory and Cases, pp.36-44, Palgrave Macmillan, New York.
  Houghton J., Stevens A. (2011) City Branding and Stakeholder Engagement, in Dinnie K., (ed) City Branding. Theory and Cases, pp. 45-53, Palgrave Macmillan, New York.
  Hubbard P and Hall T, 1998, The entrepreneurial city and the new urban politics, in Hall T and Hubbard P (eds), The entrepreneurial city: Geographies of politics, regime and representation, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, pp. 1-23
  Kavaratzis M. (2008) From city marketing to city branding: an interdisciplinary analysis with reference to Amsterdam, Budapest and Athens, PhD Thesis, University of Groningen.
  Kreutz S., (2009) Urban Improvement Districts in Germany: New legal instruments for joint proprietor activities in area development, in Journal of Urban Regeneration and Renewal, Vol. 2, 4, 304-317.
  Kreutz S., (2010) Case Study report: The BID experience in Hamburg, MP4 WP1.3 Transnational As¬sessment of Practice, HafenCity University, Hamburg.
  Landeshauptstadt Hannover (LHH), Geschaftsbereich des Oberburgermeisters (2014). Mein Hannover 2030, Stadtentwicklungskonzept 2013, Spielregeln fur die Beteiligung, Zeitrahmen 2014 bis 2016
  Olsson K. and Berglund E. (2010) City Marketing: The Role of the Citizens, in Torill Nyseth and Arvid Viken (eds) Place Reinvention, pp 127-144, Northern Perspectives, Ashgate, Surrey.
  SSU (2014) Berlin Strategie. Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030. Miteinander Stadt gestalten, Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin,  Ελληνόγλωσση
  Ασπρογέρακας Ε., (2011) «Χωρική Διακυβέρνηση. Εννοιολογική προσέγγιση και αναφορά στην Ελληνική πραγματικότητα.», εισήγηση στην ημερίδα Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης μέσα από το Έργο διακρατικής δικτύωσης ESPONINTERSTRAT, ΕΘΝΙκΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ESPON 2013 - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ, 10 Μαρτίου
  Ασπρογέρακας Ε., (2014) Business Improvement Districts: προοπτικές και προβληματισμοί με αφορμή τη διαμόρφωση Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου, στο «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: σύγχρονες προκλήσεις», 12ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο ERSA - GR, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 27-28 Ιουνίου, Αθήνα.
  Βασενχόβεν Λ., Σαπουντζάκη Κ., Ασπρογέρακας Ε., Γιαννίρης Η., Παγώνης Θ., (2010) Χωρική Διακυβέρνηση: Θεωρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρία και η Περίπτωση της Ελλάδας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  Σερράος Κ., Ασπρογέρακας Ε., (2012) Σχεδιασμός και ταυτότητα του τόπου. Αναζήτηση αποτελεσματικών εργαλείων αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, στο Δέφνερ Α., & Καραχάλης Ν., (επιμ.) «Marketing και Branding Τόπου, Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα» (σελ. 57-81), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
  Συνεντεύξεις
  Bodenmeier, Evelyn, (2016) Xhe Development of Tempelhofer Feld, Ministry for Urban Development and Environment, Βερολίνο, 15 Ιουλίου.
  Hebes, Paul (2016) The Berlin Strategy and different ways of citizen participation, Ministry for Urban Development and Environment, Βερολίνο, 18 Ιουλίου.
  Reckewerth, Lena (2015) PLATZpr
 • ojekt, Αννόβερο, 9 Ιουλίου.