Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Ο Δήμος συνδιοργανωτής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοϊας πού θα γίνει στην Λίμνη την επόμενη εβδομάδαΤο Δημοτικό Συμβουλιο αποφάσισε να συμμετέχει στην Συνδιοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοϊας για το έτος 2015 με Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και Ναυτικό
Όμιλο Λίμνης
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διαβίβασε το αρίθμ. 935/11-2-2015 πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο απεφασίσθη η διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος σκαφών 420 για το 2015 ,να συνδιοργανωθεί με το ΔήμοΜαντουδίου —Λίμνης-Αγ. Άννας και τη συνεργασία του Ναυτικού Ομίλου Λίμνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία θα λάβουν μέρος περίπου εβδομήντα-70-αθλητές, περίπου δέκα πέντε-15-προπονητές και επιτροπές. Σύνολο περίπου ενενήντα -90-άτομα.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Λ από 5-9/7/2015 και συγκεκριμένα ξεκινάει την Κυριακή 5/7 με την άφιξη των αθλητών, Δευτέρα6/7-Τρίτη 7/7-Τετάρτη 8/7-Πέμπτη 9/7 θα γίνουν ιστιοδρομίες και το απόγευμα της Πέμπτης 9/7 θα γίνει απονομή και τελετή λήξης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι ο ακόλουθος:
Έξοδα διαμονής -4-ημέρες συνολικά περίπου 4.500,00 ευρώ
Έξοδα διατροφής -4.500,00 ευρώ στα οποία περιλαμβάνεται
πρωινό,μέριμνα,1 γεύμα για τις αντίστοιχες ημέρες.
Μετάλλια, έπαθλα, κύπελλα και έπαινοι, συνολικά περίπου 1.000 ευρώ.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε
ομόφωνα:
1. Εγκρίνει το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγορίας 420 με συνδιοργανωτές την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο),Ναυτικό Όμιλο Λίμνης και Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, για το χρονικό διάστημα από 5-9 Ιουλίου 2015 που έχει ως εξής:

Κυριακή 5/7   09:00-14:00 Αφίξεις-δηλώσεις συμμετοχής-σφράγισμα Πανιών

Κυριακή 5/7 15:00 Ιστιοδρομίες

Δευτέρα 6/7 11:00 Ιστιοδρομίες

τρίτη 7/7 11:00 Ιστιοδρομίες

Τετάρτη 8/7 11:00 Ιστιοδρομίες

Πέμπτη 917 11:00 Ιστιοδρομίες

                    18:00 Απονομή-τελετή λήξης

2. Εγκρίνει την αρίθμ 33/2015 τεχνική περιγραφή της προμήθειας &ampυπηρεσίας : «Φιλοξενία Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοϊας Ε.Ι.Ο»

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού- 10.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α15.6472.ΟΟ01 «Φιλοξενία Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Ε.Ι.Ο» του ισχύοντος προϋπολογισμού.


Υπ. Εργασίας: 8.000 θέσεις στον τουρισμό μέσω voucher – Όλη η διαδικασία & οι προθεσμίες


Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού. Πρόκειται για την επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης προσόντων, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνον οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Από τους συνολικά 8.000 ωφελούμενους, οι 1.100 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ οι 6.900 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.insete-training.gr από σήμερα έως και τις 30 Ιουλίου.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανασχεδιάστηκε από την αναπληρώτρια υπουργό σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με σκοπό τη στοχευμένη κατάρτιση και την παροχή των μέγιστων δυνατών ωφελημάτων στους ανέργους. Οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να λάβουν κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση σε επτά βασικές ειδικότητες του κλάδου του τουρισμού. Με βάση τον ανασχεδιασμό του προγράμματος έγιναν οι εξής βελτιώσεις:
Δημιουργείται ειδικό Μητρώο των επιχειρήσεων του κλάδου που θα ζητούν άνεργους για πρακτική άσκηση (ανά ειδικότητα και περιοχή). Έτσι εξασφαλίζεται πλέον η άμεση εμπλοκή των επιχειρήσεων του κλάδου στην υλοποίηση του προγράμματος.
Για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται η υποκατάσταση εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των ανέργων στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνουν πρακτική οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξής τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Ποιες δράσεις Δήμων μπορούν να ενταχθούν στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020»

#Ράλλης Γκέκας , Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ,
To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), είναι το μοναδικό από τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, που παρουσιάζει στον προϋπολογισμό του ουσιαστική αύξηση, σε σχέση με τα αντίστοιχα ΕΠ των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. Αυτό οφείλεται στις επιλογές και τις κατευθύνσεις της πολιτικής για το 2020, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ. Δε θα μπορούσε βέβαια να μη σημειωθεί ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), αφορά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, που είναι και ο σχεδιαστής του νέου ΕΣΠΑ.
Τόσο από τον τίτλο του όσο και από την υλοποίηση των ανάλογων ΕΠ«Ανταγωνιστικότητας», σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, το (ΕΠΑνΕΚ) στοχεύει στη στήριξη και ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις του από τα προηγούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητας» αναμένονταν, τουλάχιστον όσον αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να μην περιορίζονται μόνο σε τομεακές προτεραιότητες που επιβάλλει η κρίση, αλλά αντίθετα να λάβουν υπόψη τους τις νέες Ευρωπαϊκές στρατηγικές και το νέο ρόλο της ΤΑ στο τοπικό αναπτυξιακό γίγνεσθαι.
Η Στρατηγική για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
Η στρατηγική για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο ανάπτυξης οικοδομείται και στηρίζεται σε τέσσερις (4) πυλώνες:

1. Ενίσχυση της προσαρμογής των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις Τα αποτελέσματα που επιδιώκονται, με τον πυλώνα αυτόν, είναι τα εξής:
v Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της αγοράς.
v Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.
v Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
2. Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους
v Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων.
v Ενέργεια.
v Εφοδιαστική Αλυσίδα.
v Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.
v Περιβάλλον.
v Τουρισμός.
v Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
v Υγεία.
v Υλικά – Κατασκευές.
3. Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων / επιχειρήσεων/ δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
v Εξωστρέφεια (δημιουργούμενο εξαγωγικό δυναμικό)
v Καινοτομία /δημιουργικότητα
v Σημαντικό μέγεθος σε κύκλο εργασιών και απασχόληση / επαρκής γκάμα προϊόντων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
v Στόχευση σε “niche” παγκόσμιες αγορές.
v Θετικά αποτελέσματα και οικονομική προοπτική / ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
v Επανακυκλοφορία των πόρων στην εσωτερική αγορά (μεγιστοποίηση του ποσοστού της εγχώριας προστιθέμενης αξίας).
v Νέες εταιρείες.
v Μικρό αποτύπωμα CO2 / χαμηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
v Ομάδες εταιρειών / συνεργασίες.
v Προϊόντα / Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας (Premium brands).
4. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον
v Αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης.
v Ανάπτυξη δομών και υποδομών:
 • Υποδομές για την έρευνα και την καινοτομία
 • Υποδομές ΤΠΕ
 • Εθνικές Υποδομές
Άξονες Προτεραιότητας
Οι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι ουσιαστικά τρεις (3), εάν δεν συνυπολογιστεί η Τεχνική Βοήθεια:
Ο ΑΠ1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες» συνδέεται και αφορά του Στρατηγικούς Πυλώνες 2 & 3.
Ο ΑΠ2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», συνδέεται και αφορά το Στρατηγικό Πυλώνα 1.
Ο ΑΠ3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», συνδέεται και αφορά το Στρατηγικό Πυλώνα 4.
Ενδεικτικοί Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ)
Οι βασικότεροι Θεματικοί Στόχοι του (ΕΠΑνΕΚ) είναι:
 • Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
 • Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των πληροφοριών και των τεχνολογιών επικοινωνίας.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του
  γεωργικού τομέα και της αλιείας και του τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Στήριξη της στροφής προς μια χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος οικονομία σε όλους τους τομείς.
 • Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων.
 • Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και τον περιορισμό των προβλημάτων σε βασικές δικτυακές υποδομές.
 • Προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας.
 • Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση.
 • Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων μερών για μία αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.
Ενδεικτικοί Θεματικοί Στόχοι του ΕΠ που θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι οι δήμοι.
‘Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι δήμοι εμφανίζονται να έχουν πολύ περιορισμένο ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος. Θα μπορούσαν να είναι άμεσα δικαιούχοι στις δράσεις που εντάσσονται στους Θεματικούς Στόχους: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες» και«Διά βίου μάθηση και Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων μερών για μία αποτελεσματική δημόσια διοίκηση».
Όπως αναφέρεται και στο ΕΠ, η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών είναι περιορισμένη γιατί χρηματοδοτούνται κυρίως από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθησή 2007- 2014, υπάρχει ένας «άτυπος» καταμερισμός. Την επαγγελματική εκπαίδευση έχουν οι περιφέρειες και τη γενική διά βίου μάθηση οι δήμοι.
Οι δήμοι θα πρέπει να προετοιμαστούν με τη δημιουργία των νέων υποδομών. Θα πρέπει να συνεργαστούν και να προγραμματίσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΟΤΑ, ΔΕΥΑ), τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε ο πολεοδομικός ιστός να υποφέρει την μικρότερη δυνατή ενόχληση. Παράλληλα, θα πρέπει να επανατοποθετηθεί το ζήτημα της κάλυψης του κόστους των δήμων από τη δημιουργία και χρήση των υποδομών αυτών σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.
Παρατηρήσεις
Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει, από τη μελέτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» είναι η παντελής έλλειψη της αποκέντρωσης. Την εποχή που σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζεται ο ρόλος των δήμων, όχι μόνο ως βασικών παικτών στη διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης, αλλά ως ρυθμιστικού της παράγοντα, το ΕΠΑνΕΚ ουσιαστικά τους αγνοεί.
Η Εταιρική Σχέση στηρίζεται στη θεωρία του «τριμερούς αναπτυξιακού έλικα»(δημόσιος- ιδιωτικός τομέας- ΑΕΙ). Πώς θα εκφραστεί το δημόσιο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο; Από τα κεντρικά υπουργεία; Όλοι γνωρίζουν ότι με τη δημοσιονομική κρίση το κεντρικό κράτος έχει αποσυρθεί από τις τοπικές κοινωνίες και το στελεχικό του δυναμικό έχει αποδιαρθρωθεί.
Οι αναπτυξιακές στρατηγικές για «ανάπτυξη από τα κάτω» (Bottom up), που αποτελούν βασική στρατηγική της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, για το ΕΠΑνΕΚ είναι «άγνωστος τόπος», terra incognita. Δεν είναι τυχαίο ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη κέντρα επιχειρηματικότητας, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, κέντρα καινοτομίας κ.λπ. αποτελούν δημοτικές πρωτοβουλίες. Στη χώρα μας για άλλη μία φορά θριαμβεύει ο συγκεντρωτισμός.
Αναγνωρίζεται, από το ΕΠΑνΕΚ, ο σημαντικός ρόλος που παίζουν οι Μικρο- Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελληνική οικονομία. Αλλά οι ΜΜΕ έχουν χωρική αναφορά. Ο παράγοντας «χώρος» δεν υπάρχει στο σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Εκπτώσεις και ατέλειες στα μέσα μεταφοράς και στα διόδια για το δημοψήφισμα

ΜΑΛΓΑΡΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥΕκπτώσεις, χαμηλές τιμές στα εισιτήρια και με ανοικτά διόδια θα ταξιδέψουν οι πολίτες που θα μετακινηθούν προκειμένου να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της Κυριακής % Ιουλίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΣΔΑ, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών για το δημοψήφισμα, οι διελεύσεις επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης και δικύκλων οχημάτων θα γίνεται δωρεάν, χωρίς την καταβολή διοδίων, σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 4 και 5 Ιουλίου 2015.
Δωρεάν διέλευση θα πραγματοποιείται στην Αττική οδό την Κυριακή 5 Ιουλίου, βάσει σχετικής απόφασης της «Αττικές Διαδρομές ΑΕ».
Επίσης μετά από αίτημα των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων θα παρέχεται έκπτωση στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου τρένων, υπεραστικών λεωφορείων και πτήσεων της AEGEAN AIRLINES με βάση τις παρακάτω αποφάσεις των εταιρειών:
 • H TΡΑΙΝΟΣΕ αποφάσισε την παροχή έκπτωσης 50% στις τιμές των κανονικών εισιτηρίων για ταξίδι απλής μετάβασης στους εκπροσώπους της δικαστικής αρχής, εφόρων, δικαστικών αντιπροσώπων για την μετάβασή τους από τον τόπο διαμονής τους, στο τόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους ενόψει της διεξαγωγής του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Η έκπτωση χορηγείται με την επίδειξη της απόφασης διορισμού και θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα. Για ταξίδι από τις 2 μέχρι και την 6η Ιουλίου η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα χορηγεί την ίδια έκπτωση (50%) επί των κανονικών τιμών των εισιτηρίων για απλή μετάβαση ή επιστροφή και για όσους επιβάτες ταξιδέψουν σιδηροδρομικά για να συμμετέχουν στο Δημοψήφισμα. Η έκπτωση θα χορηγείται με απλή επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου
 • Η αεροπορική εταιρεία AEGEAN προσφέρει ειδικό ναύλο 50 ευρώ ανά διαδρομή (συν τους φόρους αεροδρομίων και λοιπές χρεώσεις) για όλο το εσωτερικό δίκτυό της, για τις αεροπορικές μετακινήσεις των Δικαστικών Αντιπροσώπων, που θα πραγματοποιηθούν για την άσκηση των καθηκόντων τους κατά το προσεχές δημοψήφισμα.
Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών απευθυνόμενη στα ΚΤΕΛ ζήτησε τη χορήγηση έκπτωσης επί της τιμής των εισιτηρίων για τη μετακίνηση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, εφόρων και ψηφοφόρων. Η Ομοσπονδία των ΚΤΕΛ ανταποκρίθηκε θετικά, με έκπτωση 25% στα κανονικά εισιτήρια για υπερνομαρχιακές μετακινήσεις καθώς και για την έκδοση εισιτηρίων μετ’ επιστροφής. Ωστόσο το αίτημα του υπουργείου Μεταφορών σχετικά με την χορήγηση έκπτωσης στα ειδικά εισιτήρια, όπως για παράδειγμα, τα φοιτητικά, απορρίφθηκε.

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Ναυταθλητική εβδομάδα από τον ΝΟΛ


Ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης  (Ν.Ο.Λ.) συνεχίζοντας την μακρόχρονη πορεία του με συμμετοχές και διοργανώσεις στους τομείς του ναυταθλητισμού, σε συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, διοργανώνει  ναυταθλητική εβδομάδα που περιλαμβάνει τους κάτωθι αγώνες:

1.    Διεθνής διασυλλογικός αγώνας Κανό – Καγιάκ «Ερέτης- Άμιλλα νέων 2015» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 04 Ιουλίου 2015, στη Λίμνη.

2.    Πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας για σκάφη 4.20 που θα διεξαχθεί από την Κυριακή 05 Ιουλίου έως την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2015 στη Λίμνη.Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Οι 29 επιτυχόντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο δήμο μαςΑΡ.ΠΡΩΤΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟΑΝΕΡΓΙΑΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖΕΙΣΟΔΗΜΑΗΛΙΚΙΑΠΑΙΔΙΑΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ.
21/2015/000010598370ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ10636030251589546045721606
21/2015/000010501772ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ')913603025089487521550184
21/2015/000010467956ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ949030253089459265644513
21/2015/000010547242ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ8525020251589514954969410
21/2015/000010569142ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1263603030308952968396161
21/2015/000010396658ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ822020303089404808277186
21/2015/000010758193ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ655030300896521390129051
21/2015/000010595588ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ11722020304589544603011437
21/2015/000010363183ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ862603030089384913366353
21/2015/000010524620ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ14436333030158949869001415
21/2015/000010620861ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1287363025308956163404895
21/2015/000010716068ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ127720302508962518624958
21/2015/000010846630ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1273613030308971183335330
21/2015/000010686021ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1221163030458960521528690
21/2015/000010364747ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1202936302508938670979862
21/2015/000010369395ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11742030301589388598311083
21/2015/000010429821ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11635263025089431883012635
21/2015/000010383733ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ116182330301589396917112983
21/2015/000010798459ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11322363025089675746114936
21/2015/000010439940ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11263630251589437690815813
21/2015/000010414935ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11136030301589422655016146
21/2015/000010429815ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11136030301589431878016173
21/2015/000010480585ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11136030301589467359116273
21/2015/000010501311ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11136030301589487330716331
21/2015/000010770968ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ11136030301589658807516836
21/2015/000010512894ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1116030304589492685017984
21/2015/000010675444ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ110202030251589599624218445
21/2015/000010451258ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ10636030251589445980421373
21/2015/000010536018ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ10636030251589509655121527

Οδηγός του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη των 32.433 ανέργων στην κοινωφελή εργασία των δήμων


κοινωφελής εργασίαΟδηγό για τους επιτυχόντες ωφελούμενους και επιβλέποντες Φορείς της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης» στους δήμους έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ με ταυτόχρονη ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και του οριστικού πίνακα αποκλειόμενων ανέργων.
Σύμφωνα με τον «Οδηγό Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης»:
Α) Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδο̟οίηση με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει, το οποίο  έχει καταχωρηθεί ως στοιχείο επικοινωνίας στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και είναι έγκυρο ή/και με αλληλογραφία (e-mail) στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, όπως έχει καταγραφεί από τους ίδιους κατά την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έχει καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού ως έγκυρο.
Β) Οι επιτυχόντες ωφελούμενοι πρέπει να προσέλθουν στο ΚΠΑ2 που ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας στον οποίο θα τοποθετηθούν (περισσότερες λεπτομέρειες στον Οδηγό Εφαρμογής).
Β) Δικαίωμα πρόσληψης από τους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2.
Γ) Τα ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας χορηγούν στους επιτυχόντες ωφελούμενους Συστατικό Σημείωμα που απευθύνεται προς τους Επιβλέποντες Φορείς πρόσληψης.
Δ) Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των ωφελουμένων επιτυχόντων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την εμφάνιση του ωφελούμενου στον Φορέα. Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στον Επιβλέποντα Φορέα όλα τα προβλεπόμενα από την Δημόσια Πρόσκληση Νο2/2015 δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα I, II και III της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο2/2015.
Ε) Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες ωφελούμενοι δεν προσλαμβάνονται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων, τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα.

Ο Οδηγός Εφαρμογής έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el 

Έτσι θα γίνει η συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος – Όλη η διαδικασία (εγκύκλιος)


Τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 θα συγκεντρωθούν σε κάθε νοµό (εκλογική περιφέρεια) από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα µεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και µετά το Υπουργείο, αφού τα συγκεντρώσει, θα τα διοχετεύει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο), µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων. Με την παρακάτω εγκύκλιο καθορίζεται, σε γενικές γραµµές, η διαδικασία που θα εφαρµοσθεί και, στη συνέχεια, παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και µετάδοσης των αποτελεσµάτων.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Καθ' υπόδειξη των Τοπικών Συμβουλίων, 11 θέσεις για μικροπωλητές σε Κήρινθο, Αγκάλη και Λίμνη ενέκρινε ο Δήμος


Λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ αριθ. 3/2015,2/2015 αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Κηρίνθου, Αγίας Άννας αντίστοιχα καθώς και την 5/2015 της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας η οποία προτείνει τις παρακάτω θέσεις στάσιμου εμπορίου α) για την δημοτική κοινότητα Λίμνης και β) για τις τοπικές κοινότητες Κηρίνθου και Αγ. Άννας:


Τοποθετήσεις Συμβούλων

Παζάρας Βασίλειος: Δεν έχω αντίρρηση να ψηφίσω το θέμα που συζητάμε, εφ΄ όσον υπάρχουν οι απαιτούμενες αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και δεν υπάρχουν και οι απαγορεύσεις που θέτει ο νόμος.

Ψαρρού Ελπίδα: Αναφέρομαι για την περίπτωση της τοπικής κοινότητας Κηρίνθου να τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας στο συγκεκριμένο σημείο εφ΄όσον θα σταματάει κόσμο για να ψωνίσει και η κίνηση θα είναι αυξημένη.

Στεργίου Ιωάννης: Όσο αφορά τις θέσεις της τοπικής κοινότητας Κηρίνθου με επιφύλαξη θα τις ψηφίσω.Είναι γνωστό ότι βρίσκονται πάνω σε εθνικό δρόμο και θεωρώ υπερβολή σε τόσο συγκεκριμένο χώρο να βάζουμε τρεις θέσεις(αγροτικών προϊόντων, καντίνα και μικροπωλητή. Να τηρηθεί το άρθρο του νόμου για την τήρηση των αποστάσεων. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα
ασφαλείας στο σημείο κι επίσης όσο αφορά τις κατασκευές να ευπρεπιστούν γιατί κάποιες είναι εκτρώματα.

Συμμετοχή του Δήμου στις δράσεις του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους»
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την  συμμετοχή του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας για την υλοποίηση των  παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο  Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)Με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το «Καθορισμό εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» ορίσθηκαν τα κριτήρια επιλογής των Ωφελουμένων ως εξής:

 Άρθρο 1 Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο της παρούσας απόφασης, αποτελεί ο καθορισμός των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/ FEAD)». Ωφελούμενοι των παροχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD)», είναι άτομα και οικογένειες, τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης.

 Άρθρο 2 Ορισμοί 1.

Ως «άτομα» νοούνται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3. 2. Ως «οικογένεια» νοείται η ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. 3. Ως εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 θεωρούνται: α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον: − είναι ανήλικα ή − είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή − είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία: − τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων − αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων γ. Οι ανιόντες δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο. 4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. 5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ. 6. Ως βρεφική ηλικία για της ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», χαρακτηρίζεται το διάστημα από τη γέννηση του παιδιού, έως το τέλος του 2ου έτους. 7. Ως «άστεγοι» για της ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», θεωρούνται τα άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Άρθρο 3 Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά κριτήρια Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

 Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
                              ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ   ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
 Μεμονωμένο άτομο 3.000 €    250 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος (ζευγάρι) 4.500   € 375 €
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος (είτε ανήλικο είτε ενήλικο) 4.500 €    375 €
Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος 5.400 €    450 €
Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 5.400 €        450 €
 Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 6.300 €       525 €
Μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 6.300 €     525 €
Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 7.200 €            600 €
Μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 7.200 €     600 €

Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011.
Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώςκαι το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

 Β. Περιουσιακά κριτήρια
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
 β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 Εξαιρέσεις
α. Άτομα, τα οποία φυλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
 β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.


Από τα πρακτικά της συνεδρίασης

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Με την αντικατάσταση της κ. Γεωργάκαινας από το προεδρείο και την Αρχαία Κήρινθο θα ασχοληθεί το Δημ. Συμβούλιο την Παρασκευή

  H ειδική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  πού θα γίνει στην Λίμνη, την Παρασκευή 3η Ιουλίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή  θα συζητήσει την Αίτηση παραίτησης Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και διαδικασία εκλογής νέου γραμματέα. Η κ. Γεωργάκαινα δεν μπορεί να διατηρήσει την θέση της γραμματέως του Δ.Σ. Σαν αντιδήμαρχος.Επειδή για την εκλογή νεου γραμματέως ΔΣ απαιτείτ ειδική συνεδρίαση η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα γίνει την ίδια ημέρα Παρασκευή 3η Ιουλίου 2015 στις 14.00 και θα συζητησει τα παρακάτω:


1.Αιτήσεις επιχορήγησης αθλητικών σωματείων (Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ)

2.Αιτήσεις διαγραφής οφειλών τέλους παρεπιδημούντων κι ακαθαρίστων εσόδων(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)

3.Αίτηση κας Βασιλικής Αλεξίου για μείωση ενοικίου σε κατάστημα Καφέ-Μπάρ στο Κυμάσι((Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)

4.Αίτηση κ. Αλατζά Ευαγγέλου –Αρβανίτη Παναγιώτη –Βούλγαρη Αναστάσιου –Δανέλλη Ιωάννη-Σκομπρή Νικολάου –Τάρλα Κυριάκου για πραγματοποίηση επόμενης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου στη τ.κ.Μαντουδίου (Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ)

5.Αίτηση Ανδρομάχης Μουσουτζάνη για προβολή ταινιών από το διεθνές Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Χαλκίδος στο κινηματοθέατρο Λίμνης(Εισηγητής: κ.Δήμαρχος)

6.Απόφαση  αρίθμ. 28/2015 Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συμψηφισμοί οφειλών) (Εισηγητής: κ.Δήμαρχος)

7.Αίτηση δημοτικού συμβούλου κ.Αλεξίου Δημητρίου με θέμα: «Ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ανάδειξη της Αρχαίας Επικής πόλεως της Κηρίνθου»

(Εισηγητής κ. Αλεξίου Δημήτριος)

8.Συνδιοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας  για το έτος 2015

με Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και Ναυτικό Όμιλο Λίμνης(Εισηγητής: κ.Δήμαρχος)

9.Έγκριση χορήγησης άδειας για λαϊκή αγορά κ. Σταματίου Ευαγγέλου (Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ)

Ο Πρόεδρος

Δημοτικού ΣυμβουλίουΚουκουρίκος Ηλίας

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Σε απολογία κλήθηκαν οι υπεύθυνοι για τα μπάζα στις δεξαμενές μαζούτ στο ΚυμάσιΕνθαρρυντικά νέα για την απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων στο Κυμάσι


από την σελίδα του kireas.org

Σε απολογία κλήθηκαν οι υπεύθυνοι για τα μπάζα στις δεξαμενές μαζούτ στο Κυμάσι

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που στάλθηκε στον kireas.org oι επιθεωρητές περιβάλλοντος έκαναν αυτοψία σε σωρό στερεών αποβλήτων στο περιφραγμένο χώρο των δεξαμενων Μαζούτ στο Κυμάσι (Λιμάνι Μαντουδιου). Για το θέμα κλήθηκαν από τους επιθεωρητές οι υπεύθυνοι του δήμου σε απολογία. Για την τοξικότητα και νομιμότητα των συγκεκριμένων αποθέσεων στερεών απόβλητων είχε ζητήσει να γίνουν έλεγχοι ο kireas.org

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

O Ευστράτιος Παληός ο νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑ. Τα πρακτικά των συζητήσεων


Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον  Ευστράτιο Παληό σαν πρόεδρο και τον  Ιωάννη Χαλούλια σαν Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ στην θέση των παραιτηθέντων.
Τα πρακτικά της συνεδρίασηςΚολυμβητικοί Μαραθώνιοι στην Ελλάδα

Στις 11 Ιουλίου  διεξάγεται ο 5ος Διάπλους του Β. Ευβοϊκού14,5 χλμ από την  «Λεχούνα»  μέχρι την Λίμνη Ευβοίας. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί παρόμοιοι μαραθώνιοι κολυμβητικοί αγώνες πού είναι άγνωστοι στους περισσότερους.


27ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ  ΚΟΛΠΟΥ  30χλμ. Καλαμάτα – Kορώνη
Διάπλους Μεσσηνιακού κόλπου 29/8/20155ος Διάπλους Βόρειου Ευβοϊκού Σκυλλίας   11-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015  14,5 χλμ  «Λεχούνα» -Λίμνη Ευβοίας


Διάπλους μνήμης "Ευστράτιος Κολοβός" (Γλαρόκαβος - Νέος Μαρμαράς)


Περίπλους Διαπόρου νήσου  10 χλμ Χαλκιδική

\
 12ος Αγώνας χειμερινής κολύμβησης "Παλίρροια", Παραλία Κατερίνης 1.000 μέτρα


Φιλοκτήτης (Αγιόκαμπος - Βελίκα)  Διοργανωτής: Σύλλογός Φίλων της Ερασιτεχνικής και Μαραθώνιας Κολύμβησης Ν. Λάρισας Τοποθεσία: Βελίκα, Μελίβοια, Λάρισα
Απόσταση: 5,6χμ

Κολυμβητικός περίπατος "Κέλυφος - Παράδεισος Νέου Μαρμαρά" 6 χλμ,
Τοποθεσία: Νέος Μαρμαράς, Χαλκιδική 28 Ιουνίου 2015
Θασοπούλα - Κεραμωτή 2,4 χιλιόμετρα  26/07/2015

Διάπλους λίμνης Πλαστήρα 2 Αύγουστου 2015 11:00 4 χλμ αφετηρία την Πλαζ Πεζούλας και τερματισμό στην Πλαζ Λαμπερού
Αριστοτέλειος κολυμβητικός διάπλους (Αρχαία Στάγειρα - Καυκανάς - Ολυμπιάδα) 05/07/2015 6χλμ
Διοργανωτής: Πολιτιστικός σύλλογος Ολυμπιάδας "Αρχαία Στάγειρα, ΕΜΚ
Τοποθεσία: Ολυμπιάδα, Χαλκιδικής Απόσταση: 2,95Χμ + 3,10Χμ

Ποσειδώνεια (παράπλους κόλπου Παλιουρίου)
ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ {3km – 1,5km} 26-7-15

Αγώνας "Ψυχής" (Μεταμόρφωση - Νικήτη) 5χλμ4η ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Λίμνης «Βουλιαγμένης» 2015 Λουτράκι  – 4th LAKE VOULIAGMENI 20-6-2015 5xlm
Χειμερινός διάπλους Βουλιαγμένης 5kmΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 2015 -DIONISIA ERMIONIS 2015 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ <<ΚΑΠΑΡΗ>> 2.5 km.
 21 Ιουνίου 2015  Τοποθεσία: MANDRAKIA ERMIONIS
Κολυμβητικός διάπλους Αμμουλιανής - Ουρανούπολης 5,2km  4-7-2015

9ος Παράπλους Ακτών Σούγιας Χανίων Κρήτης 9th Sea Swim Race, Sougia-Chania, Crete {1500m – 6000m}27-6-2015


«Yasu Αλεξανδρούπολη 2015» Διεθνής Θερινός κολυμβητικός αγώνας ανοιχτής θάλασσας Σάββατο 25 Ιουλίου 2015


Περάμεια 5χλμ    Κυριακή 2 Αυγούστου 2015   Τόπος: Κόλπος Ν. Περάμου, παραλία Ν. Περάμου

2ος ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ “Φραγκοκάστελλο”, ΣΦΑΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ -2th Swimming Competition “Fragkokastello”- Sfakia, Is. Crete {5,5km – 1,5km – 200m kind & babyswim } 4-7-2015

Διάπλους Μαλιακού από το 1999. Καμμένα Βούρλα -Ράχες 11 χλμ
Διάπλους Μαλιακού κόλπου

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

«Ολοκληρωμένο Έργο Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων» η πρόταση της ΚΕΔΕ για το νέο ΕΣΠΑ

  espaΤην πρόταση της ΚΕΔΕ για χρηματοδότηση ενός «Ολοκληρωμένου  Έργου Οργάνωσης  και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Νίκο Βούτση και τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, στο πλαίσιο   των διαδικασιών εξειδίκευσης  από τις Διαχειριστικές Αρχές  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Η πρόταση για το «Ολοκληρωμένο Έργο Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325  Δήμων» – η οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΚΕΔΕ, μετά από διαβούλευση και με τις Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ –  παρουσιάζει την αναγκαιότητα της οργάνωσης των Δήμων στο πλαίσιο της συνολικής οργάνωσης και των τεσσάρων επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης (Κεντρικής Διοίκησης – Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Περιφερειών –Δήμων) και κοστολογεί μόνο το τμήμα του Προγράμματος που αφορά στους Δήμους και τις σχέσεις τους με τα άλλα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.
Η πρόταση περιέχει τέσσερα  έργα που προτείνεται να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (Ε.Π.Μ.Δ.Τ.) και δύο έργα που προτείνεται να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 50 εκ. ευρώ.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης,  υπογράμμισε προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών Ν. Βούτση και Οικονομίας Γ. Σταθάκη,  την ανάγκη να γίνει παράλληλη ένταξη των έργων και να διασφαλιστεί η απόλυτη συνέργειά τους, αλλά και ο ίδιος ο χρονισμός (timing), τόσο κατά τη φάση της ανάλυσης, όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής τους, δεδομένου ότι όλα τα έργα αφορούν στην οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό  των ίδιων των δομών, λειτουργιών και διαδικασιών των Δήμων.
Τα τέσσερα έργα του Ε.Π.Μ.Δ.Τ. αφορούν στις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τα δύο έργα του Ε.Π.Αν.Ε.Κ., αφορούν στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Προβλήματα και στην μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της Λίμνης


 από την σελίδα του kireas.org

Προβλήματα και στα λύματα  πού χύνονται στην θάλασσα από την   μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της Λίμνης

Μερικός έλεγχος  (όχι πλήρης)  από αυτοψία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ  συμπεραίνει ότι γίνεται  πλημμελής επεξεργασία των λυμάτων στην μονάδα  Βιολογικού Καθαρισμού της Λίμνης με  κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη διάθεση τους στη θάλασσα.

Τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων των επεξεργασμένων λυμάτων από ιδιωτικό εργαστήριο για κάθε μήνα από Οκτώβριο 2013 μέχρι Ιούλιο 2014

-το βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο ΒΟD υπερβαίνει το επιτρεπόμενα όριο των 25 mg/l,

-το χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο COD κυμαίνεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων

-το ολικό άζωτο Ν υπερβαίνει σε όλες τις μετρήσεις το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο

Την ημέρα της αυτοψίας, διενεργήθηκε δειγματοληψία από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν από την έξοδο της μονάδας επεξεργασίας μετά τη χλωρίωση εξάγεται το συμπέρασμα ότι γίνεται πλημμελής επεξεργασία των λυμάτων στην ελεγχόμενη μονάδα. 

Στις μετρήσεις του εργαστηρίου της ΕΥΔΑΠ οι συγκεντρώσεις του ολικού φωσφόρου υπερβαίνουν τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης ενώ το υπολειμματικό χλώριο προσδιορίστηκε σε συγκέντρωση εκτός των επιτρεπόμενων ορίων . Οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου συνεπάγονται κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη διάθεση των πλημμελώς επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα.Ο φωσφόρος διεγείρει την ανάπτυξη των φυκιών και άλλων φυτών («ευτροφισμός ») , καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον. Το υπολειμματικό χλώριο είναι τοξικό για τα υδρόβια είδη, και τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει επίσης να είναι χημικώς αποχλωριωμένα. Όπως και στην περίπτωση του ΒΙΟΚΑ Μαντουδιου δεν έγιναν μικροβιολογικές αναλύσεις.

Άλλες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν:

•Δεν λειτουργεί συστηματικά ο λιπο-αμμοσυλλέκτης.

•Η ξηραμένη λάσπη παραμένει σε κλίνες και δεν διατίθεται σε αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής

εκτός λειτουργίας ο μετρητής παροχής

•Δεν έχει οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της μονάδας,

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος  ζήτησαν να αποσταλεί η  άδεια επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και βοθρολυμάτων για την εγκατάσταση και η απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας. Σε απολογία κλήθηκα οι  υπεύθυνοί  για το ΒΙΟΚΑ Λίμνης (ΔΕΥΑ).


 

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Τι προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ξύλινο διάδρομο στην παραλία της Αγίας Άννας;


Πρόσφατα μια άγνωστη ομάδα πού υπογράφει σαν Ενεργοί ΠολίτεςΑγίας Άννας" έκανε καταγγελία στον εισαγγελέα Πλημελ/κών για φθορά περιουσίας για το ξήλωμα του ξύλινου διαδρόμου της Αγίας Άννας από το Δήμο.  Όπως μας ενημερώνει σχολιαστής το ΔΣ του Δημου με την αποφαση Νο 53/2012 (21·3·2012), ΑΔΑ Β4ΩΖΩΛ5-ΥΨ2 είχε  αποφασίσει  κατά πλειοψηφία
α)Την άμεση απομάκρυνση της ξύλινης κατασκευής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα ατυχήματος και
α)Την σύνταξη Μελετης απο την Τεχνικη υπηρεσία του Δημου για νεα κατασκευή διαδρόμου βασισμένη σε αλλά Υλικα εκτός του ξύλου

Η σχετική απόφαση από το Διαύγεια

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Ερωτήσεις προς τους 9 και προς τον Δήμαρχο πού περιμένουν απαντήσεις; Προσθέστε και τα δικά σας ερωτήματα


Ερωτήσεις και αναπάντητες  αιχμές πού άφησαν οι αναγνώστες μας  προς τους 9  αλλά και προς τον τον κ. Δήμαρχο. Μπορείτε να αφήσετε και τα δικά σας ερωτήματα σαν σχόλιο σε αυτή την ανάρτηση.

Ισως κάποιοι από τους ερωτώμενους να θελήσουν να τα απαντήσουν  αντί να έχουμε  παράλληλους μονόλογους.


Ερωτήσεις των αναγνωστών προς τους διαφωνούντες


Σχολιαστής  19 Ιουνίου 2015 - 6:58 π.μ.

βρε καλοπαιδα αφου διαφωνειτε με το υφος ασκησης εξουσιας του δημαρχου,γιατι δεν παραιτηστε να πατε στην ευχη ?.

 

 Σχολιαστής 20 Ιουνίου 2015 - 9:18 π.μ

Δυστυχώς η ανακοίνωση των 9 μένει στην θεωρεία και την αερολογία αποφεύγοντας να απαντήσει στα συγκεκριμένα θέματα που ο δήμαρχος εθιξε στην ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Υιθετεί την ρητορική των Σαμαρά - Βενιζέλου, μόνο εμείς νοιαζόμαστε για τον τόπο, όλοι οι άλλοι έχουν σκοπό να οτν καταστρέψουν. Πόσο ΦΑΣΙΣΤΙΚΌ ! ! !

Ας απαντήσουν, τουλάχιστον οι Αντιδήμαρχοι, που πήγαν τα χρήματα που λείπουν απο τις πρώην δημοτικές επιχειρήσεις, γιατί δεν διεκδίκηθηκαν τα μισθώματα της ΝΑΥΣ. γιατι χάθηκε η έκταση στο Προκόπι, και στο κυμάσι, γιατί παραμελήθηκε η είσπραξη του τέλους παρεπιδημούντων και των τελών διαφήμισης. Ας πούνε γιατί η δημοτική επιχείρηση δεν καταχωρήθηκε στο ΥΠΕΣ.

Ας πούνε ποιές προτάσεις τους έγιναν στο δήμαρχο ή στο δημοτικό συμβούλιο και απορρίφθηκαν και τότε θα κριθουν δίκαια απο τον λαό και όχι με θεωρίες και αοριστολογίες.

¨Οσο για το «Απαξιώνει κόμματα και πολιτικούς» ε καλά δεν έχετε δει που πήγαν τα ποσοστό των «μεγάλων» κομμάτων; δεν είδατε που ο Λεβέντης πήρε περοισσότερες ψηφους απο το Βενιζέλο, στη Θεσ/νίκη; τόσο πίσω έχετε μείνει; και δεν βλέπετε πως ο κόσμος γύρισε την πλάτη σε πολιτικούς ....καριέρας;.

Πρέπει βέβαια και ο δήμαρχος να παραδεχτεί πως ήταν λάθος του που δεν πήρε μαζί του τον Κούλη στην περιφέρεια για την Γ φάση του λιμανιου ... και στερήθηκε τις γνώσεις ενός έμειρου μηχανικού, πολεοδόμου, περιβαλοντολόγου και όλων των άλλων γνωστικών αντικειμένων που κατέχει.

Α ναι και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ έπρεπε να πάρει και άλλους μερικούς μαζί του, πιυ θα έβρισκαν άλλη ευκαιρεία για δωρεάν διακοπές;

Δυστυχώς με την ανακοίνωσή σας απογυμνωθήκατε. Την επόμενη ανακοίνωση, αν υπάρξει, φροντίστε να αναφέρετε συγκεκριμένα προβλήματα που εξ αιτίας του δημάρχου δημιουργήθηκαν ή δεν επιλύθηκαν.Σχολιαστής: 20 Ιουνίου 2015 - 12:57 μ.μ.

Αλήθεια αυτοί οι εννέα και ειδικότερα οι προερχόμενοι από τον δήμο Κηρέως , δημοτικοί σύμβουλοι , μπορούν να αριθμήσουν τις προτάσεις που υπέβαλλαν κατά την διάρκεια των προηγούμενων θητειών που υπηρέτησαν ως δημοτικοί σύμβουλοι?


Σχολιαστής: 20 Ιουνίου 2015 - 8:32 μ.μ.

................................ς.Απαντήστε κυριοι πρώην Αντιδήμαρχοι που πήγαν οι 144 χιλιάδες και οι 150 χιλιάδες απο τις πρώην δημοτικές επιχειρήσεις; Εχετε εγκρίνει τους ισολογισμούς και απολογισμους εκείνων των δημοτικών επιχειρήσεων; Μην κάνετε σαν τον Βενιζέλο που απάλλαξε στην επιτροπή τους βουλής τον Ακη και απαιτούσε απο τον Λαό να του ζητήσει συγνώμην, σήμερα ο Ακης είναι στον Κορυδαλλό, αν δεν έχετε ενημερωθεί.
Η ανακοίνωση λέει για παραιτήσεις, πέραν των αντιδημάρχων και της Δημοτικής επιχείρησης, οι υπόλοιποι απο ποιό αξίωμα παραιτηθήκατε; Από το τίποτε, τότε γιατί υπογράφετε μια ανακοίνωση που αφορά μόνον αυτούς που είχαν αξιώματα;
Το σωστό θα ήταν να υπογράφατε ως συμπαράσταση σε αυτούς που παραιτήθηκαν.
Δεν είδα ούτε και άκουσα απο τον Αντιδήμαρχο της ΔΕ Κηρέως μια πρόταση για βελτίωση του δρόμου από τον Παλιουργιά προς το Κυμάσι, που όποιος περνάει δεν ξαναπερνάει, ίσως να μην έχει περάσει και ο ίδιος. Ετσι περιμένουμε ανάπτυξη, περιμένωντας να καλυφθούν από μόνες τους οι γούρνες που έχει γεμίσει το οδόστρωμα ! ! !
Οι βιολογικοί καθαρισμοί δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν και στο Μαντούδι και στη Λίμνη, όλοι το ξέρουν και πολύ περισσότερο οι δημοτικοί σύμβουλοι, κανένας δεν μιλάει, ας πάνε τα λύματα στη θάλασσα ανεπεξέργαστα. Οταν βρωμίσουν οι θάλασσές μας δεν θα περιμένουμε ανάπτυξη.
Και δυο ερώτησεις για τον πρώην Αντιδήμαρχο Νηλέως. Γιατί ο Δήμος επέλεγε κατ αποκλειστικότητα για πολλά χρόνια και πόσα πλήρωνε στο συγκρότημα τα παιδιά απο την Πάτρα, υπάρχει σύγκριση με κόστος άλλων ίδιων εκδηλώσεων σε γειτονικούς Δήμους; Στην περίοδο της συμμετοχής σας στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νηλέως, πόσα τιμολόγια από ουζερί και ταβέρνες πληρώθηκαν απο τον Δήμο και τι εξυπηρέτησαν;Σχολιαστής 20 Ιουνίου 2015 - 10:34 μ.μ.

Στην αρχική ανακοίνωση 11 δεν ήτανε, τι έγινε υπαναχώρησαν δύο; αν ναι οφείλουν τα εξηγήσουν τους λόγους.


Σχολιαστής 21 Ιουνίου 2015 - 10:51 π.μ.
.......... Δήλαδη ο αντιδήμαρχος και ο πρόεδρος του Τ.Σ περιμένουν να έλθει ο Δήμαρχος να τους μαζέψει τα σκουπίδια; Αυτό και μόνο δείχνει και την ανικανότητα και την άγνοιά τους. Μάλλον δεν άνοιξαν κανένα χαρτί για να διαβάσουν και να καταλάβουν τι είναι "Καλλικρατικός Δήμος".
  Δεν καταλαβαίνω τι θα κάνουν τώρα [οι 9]; Θα πηγαίνουν στο Δημοτικό συμβούλιο για να περνάνε την ώρα τους και θα κρίνουν το έργο αυτών που θα συνεχίσουν να εργάζονται;. Θα κάνουν το Δ.Σ. καφενείο;


 Ερωτήσεις αναγνωστών  προς το κ. Δήμαρχο;


Σχολιαστής 20 Ιουνίου 2015 - 6:56 μ.μ.

Αυτοί με το άσχημο παρελθόν, οι νεροκουβαλητές των διεφθαρμένων συνδυασμών και κομμάτων δεν αποτελούσαν το βασικό κορμό του ψηφοδελτίου Καλυβιώτη; Από όσο γνωρίζω την ευθύνη συγκρότησης του συνδυασμού την έχει ο εκάστοτε υποψήφιος Δήμαρχος, συνεπώς έπρεπε να γνωρίζει το ύφος και το ήθος των συνεργατών του, δεν τον τιμά λοιπόν να λέει σ’ αυτούς που τον έκαναν δήμαρχο ότι δεν είστε αυτό που ήθελα. Ούτε να λέει βαριές κουβέντες για να δικαιολογήσει την στάση του, την συμπεριφορά του και την αναποτελεσματικότητα του. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του και του ανήκει εξ ολοκλήρου. Όσο για αυτά που γράφονται ότι ο Καλυβιώτης πήρε τις εκλογές δεν τα πιστεύουν ούτε αυτοί που τα γράφουν. Δυστυχώς τον Καλυβιώτη ούτε τον ήξεραν, ούτε τον ξέρουν αλλά ούτε και θα τον μάθουν οι πολίτες αυτού του Δήμου. Την εκλογή του την χρωστά στους καθοδηγητές της Β’ ΚυριακήςΠόσοι ΙΔΑΧ μετατρέπονται σε πλήρους απασχόλησης στους ΟΤΑ – Πώς θα αυξηθούν οι αποδοχές τους


Oι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή διαδοχικών συμβάσεων έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ 164/2004, των εργαζομένων σε ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας κατηγορίας και κλάδου, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους, όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Οικονομική Βιωσιμότητα και Αυτοτέλεια ΟΤΑ.
Ανάμεσα στις άλλες αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο στα εργασιακά, το άρθρο 31 αποσκοπεί στο να θεραπεύσει αδικίες και στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης, εργαζομένων σε ΟΤΑ α’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών. Πράγματι, κατά τις προβλέψεις του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) το ωράριο εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων προέκυψε είτε με βάση τις ώρες της αρχικής τους σύμβασης – ασχέτως αν αυτές αυξήθηκαν, ακόμα και σημαντικά, στη συνέχεια – είτε και τελείως αυθαίρετα, με την απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, στην περίπτωση των συμβάσεων έργου, που έχουν μετατραπεί.
Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι σήμερα να υφίστανται εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μεν, αλλά με ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων σε αντίστοιχες κατηγορίες και κλάδους δεν καλύπτονται, με αποτέλεσμα αυτοί να καταφεύγουν στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με πολύ περισσότερες ώρες εργασίες από το προσωπικό ΙΔΑΧ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, δίνεται στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών να προχωρούν σε αύξηση του ωραρίου των εν λόγω εργαζομένων, μέχρι και το όριο του πλήρους ωραρίου για την οικεία κατηγορία και κλάδο.
Συνολικά οι περιπτώσεις δημοτικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, υπολογίζονται περίπου στους 500. Ωστόσο, το ίδιο άρθρο ορίζει ότι η τροποποίηση του ωραρίου τους σε πλήρους μορφής, γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.
Μάλιστα, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και αναρτάται υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας στη «Διαύγεια» του οικείου φορέα.
Επομένως, δεν μπορεί να προκύψει με σαφήνεια ο αριθμός των δημοτικών υπαλλήλων που θα διευκολυνθούν από την παρούσα ρύθμιση. Υπενθυμίζεται ότι αίτημα των εκπροσώπων τους, είναι η απόκτησή πλήρους ωραρίου εργασίας με νομοθετική ρύθμιση.