Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Προτάσεις Kireas.org για το Γενικό Πολεοδομικό

Kireas.org: Δρόμο προς Κύμη, σύνδεση Πηλίου-Κυμασίου-Κρύας Βρύσης, ΠΕΡΠΟ......

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Θαλασσόκρινα στην Κρύα Βρύση

Τα απειλούμενα θαλασσόκρινα του δήμου μας στην παραλία Κρύας Βρύσης

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρχισαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Λίμνη

Εξορυκτικά απόβλητα δήμου

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα εξορυκτικά απόβλητα του Κακάβου

Συμμετέχω

Συμμετέχω στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου 2015

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

ΟΓΑ: Ξεκινούν την Δευτέρα 27 Ιουνίου οι αιτήσεις για δωρεάν διακοπές, εκδρομές, θέατρο, βιβλία κλπH στιγμή που πολλοί περιμένουν έφτασε. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού είναι προ των πυλών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα φετινά προγράμματα της Αγροτικής Εστίας (Δωρεάν διακοπές, εκδρομές, θέατρο, βιβλία, σεμινάρια) ξεκινά τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 16 Ιουλίου για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο απαραίτητος έλεγχος.

Ως προς τη διαδικασία, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κλήρωση και η παραλαβή των σχετικών κουπονιών θα γίνει μέσω ΚΕΠ, κάτι που δίνει προσδοκίες ότι τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας θα ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, ίσως και νωρίτερα.

Αναλυτικά τα προγράμματα:

1) Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Φέτος θα έχει 59.000 δικαιούχους. Το πρόγραμμα διαχωρίζεται ως εξής: *Εξαήμερες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις) για 55.000 άτομα. *Εξαήμερες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις) για 4.000 συνταξιούχους οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν και μέχρι πέντε απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίωντης χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού.

2) Εκδρομικό πρόγραμμα: Φέτος θα έχει 37.000 δικαιούχους. Από αυτούς οι 12.000 θα πραγματοποιήσουν τριήμερες εκδρομές και 25.000 μονοήμερες εκδρομές. Σε σχέση με πέρσι, καταργούνται εντελώς οι διήμερες εκδρομές.

3) Εισιτήρια θεάτρων: Φέτος θα δοθούν 66.000 εισιτήρια θεάτρων.

4) Δωρεάν παροχή βιβλίων: Φέτος θα είναι 175.000 τα άτομα, που θα προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους, από τα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα

Κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων

είναι οι εξής:

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α’), όπως ισχύει, ή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή

– Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

– Να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα, ή

– Να είναι υπάλληλοι ή/ και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.

– Να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παρα-πάνω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από το δικαίωμα του υπαλλήλου ή/ και συνταξιούχου πρώην υπαλλήλου ΟΓΑ. Ειδικά για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού, ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις συμμετοχής:

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α’), όπως ισχύει, ή

– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.

– Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες, είναι οι ακόλουθες: – Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.

– Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016.

– Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

– Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος και βραβείου καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών, έχουν ως εξής:

– Να είναι οι συμμετέχοντες ηλικίας από 22 έως 45 ετών, άμεσα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.


Οι “κανόνες”

Οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα του έτους 2016 και κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου, επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες.

Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2016, αυτή θα γίνει με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων. Αν αυτός υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί τότε θα γίνεται κλήρωση.

Για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ειδικά, προτεραιότητα στην κλήρωση έχουν οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν κληρώθηκαν τα τρία τελευταία έτη στα ανωτέρω προγράμματα. Η διαδικασία της κλήρωσης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, ή εκδρομών οι δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του Λ.Α.Ε., μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε., χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

Ειδικότερα για τα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, εκδρομών (τριήμερων και μονοήμερων) και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, προτείνεται ότι οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους μέχρι 29/7/2016. Μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2016 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία τους. Ειδικά για το πρόγραμμα για τα επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών καθορίζεται να περιληφθεί ο αριθμός των δικαιούχων, όπως ορίζεται. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζομένου, ως κριτήριο καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες αλλά και την εγκύκλιο ΕΔΩ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν θα εκπροσωπηθεί ο δήμος μας στην Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς


Το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση του αποφάσισε να μην σταλεί εκπρόσωπος του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας στην Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ που θα πραγματοποιηθεί την 27/6/2016.Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/ 21-6-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού  ΣυμβουλίουΑριθμός Απόφασης Νο  106 /201
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα ,προκειμένου να συζητηθεί το θέμα
«Ορισμός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ» και να ληφθεί η σχετική απόφαση επειδή η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα πραγματοποιηθεί στις 27/6/2016 ,δηλαδή εντός ολίγων ημερών.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη :
1. Την πρόταση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010
Αποφαίνεται  Ομόφωνα Χαρακτηρίζει το θέμα του «Ορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ» ως κατεπείγον και την συνεδρίαση κατεπείγουσα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Κύριοι σύμβουλοι, η Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» με το αρίθμ. πρωτ 1192/1-6-2016 μας γνωστοποιεί ότι αποφασίστηκε η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27/6/2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ στο Κυριακοπούλειο-Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 30-4-2015-31-12-2015 ,όπως επίσης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης.
2. Υποβολή κι έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 30-4-2015-31-12-2015 μαζί με τις εκθέσεις του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
3. Υποβολή και έγκριση του διοικητικού –οικονομικού Απολογισμού
4. Απαλλαγή μελών του ΔΣ και Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της πρώτης εταιρικής χρήσης 30-4-2015-31-12-2015
5. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή(τακτικού-αναπληρωματικού) για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός της αμοιβής του
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7.Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα
Με την σημερινή μας απόφαση θα πρέπει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να ορίσουμε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο μας στην Γενική Συνέλευση. Οι Δήμοι-Μέλη ,αν επιθυμούν, μπορούν να ορίσουν και αναπληρωτή εκπρόσωπο τους στην Γενική Συνέλευση».
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω ,τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και τις πιο κάτω γνώμες των δημοτικών συμβούλων:
Στεργίου Ιωάννης: Είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει και πριν ένα χρόνο περίπου ,σχετικά με τον ΦοΔΣΑ ΑΕ ,εμείς είχαμε εκφράσει την διαφωνία μας και βέβαια σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο. Για τους λόγους που είχαμε αναφέρει στην 39/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τους οποίους κι επαναλαμβάνω « Σαν δημοτική παράταξη δεν συμφωνήσαμε με την μετατροπή του φορέα σε Ανώνυμη Εταιρεία και βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι στην πρώτη απόφαση αλλά και στην δεύτερη ενισχυτική απόφαση που έλαβε το Δημοτικό συμβούλιο.
Στο καταστατικό του νέου φορέα απουσιάζουν τα δημοτικά συμβούλια, δεν έχουν θέση, άποψη και λόγο. Κατά συνέπεια πιστοί στις αρχές και τη θέση μας δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε και να ψηφίσουμε σ ́αυτή την διαδικασία. Καταψηφίζουμε».
Και σήμερα λοιπόν δηλώνω ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι σ ́αυτά που λέμε και υποστηρίζουμε ,δεν θα συμμετάσχουμε στην διαδικασία, ούτε θα ψηφίσουμε κανένα εκπρόσωπο, όποιος κι αν είναι αυτός, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά.
Υπάρχουν αποφάσεις που θεωρούν μη νόμιμη τη σύσταση του ΦοΔΣΑ ΑΕ.  ν αυτό έχει ξεπεραστεί δεν το γνωρίζουμε. Μένουμε στα επίσημα έγγραφα που μας έχουν κοινοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμο.
Παζάρας Βασίλειος: Θέτω υπόψη του σώματος ότι μπορεί να είμαι αντίθετος με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την μορφή ΑΕ αλλά σήμερα το μάζεμα των Στερεών Απορριμμάτων γίνεται από αυτόν. Αρα υφίσταται, σε διαφορετική περίσταση δεν θα έπρεπε να μαζεύουν ούτε τα σκουπίδια. Άλλο είναι αυτό το θέμα κι άλλο αν θέλουμε να στείλουμε αντιπρόσωπο μας.
Κουκουρίκος Ηλίας: Καλούμαστε σήμερα να πάρουμε απόφαση να στείλουμε εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για να νομιμοποιήσουμε κάτι που ουσιαστικά είναι άκυρο. Υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει Ανώνυμη Εταιρεία. Με συντριπτική πλειοψηφία 22/5 περίπου πήραμε απόφαση κατά της Α.Ε κι ερχόμαστε τώρα να στείλουμε εκπρόσωπο να νομιμοποιήσουμε και να είμαστε ανακόλουθοι με την απόφαση που είχαμε πάρει παλιότερα.
Κουτσουράς Σταύρος: Είμαστε μέτοικοι κι αυτή την στιγμή έχουμε μια συνεργασία .Θεωρώ ότι ο Δήμος μας πρέπει να εκπροσωπηθεί από ένα δημοτικό σύμβουλο με τον αναπληρωτή του για να έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε τι γίνεται.
Αν κανένας δεν ενδιαφέρεται τάσσω τον εαυτό μου στην διάθεση του δημοτικού συμβουλίου να εκπροσωπήσω τον Δήμο.
Αλεξίου Δημήτρης: Αγαπητοί συνάδελφοι δεν καταλαβαίνω το λόγο που ήρθε προς συζήτηση το σημερινό θέμα. Ο ΦΟΣΔΑ Α.Ε Στερεάς Ελλάδας δεν υφίσταται, διότι στερείται της νομιμότητας σύμφωνα με την αρ. πρ. 959 /22672 /11-2-2016 απόφαση του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησηςΣτερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με την 374/2015 απόφαση που εξέδωσε το τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου. κ. Πρόεδρε από πού πηγάζει το έκτακτο της υπόθεσης να γίνει σήμερα Δ.Σ ; Μας καλεί κάποια προϊστάμενη αρχή ή έστω μια παράλληλη υπηρεσία να αποφασίσουμε ; Έχει τόσο ενδιαφέρον να απασχολεί το Δ.Σ. μια πρόσκληση ενός ιδιωτικού φορέα που στερείται νομιμότητας; Είμαι αντίθετος να στείλουμε εκπρόσωπο σε μια συνέλευση που τελεί υπό αίρεση ή νομιμότητά της , διότι θεωρώ πως της προσδίδουμε κύρος και τηννομιμοποιούμε με την συμμετοχή μας. Εμείς εξ άλλου έχουμε πάρει απόφαση από την 22-12-2014 και είχαμε ταχθεί υπέρ της συμμετοχής μας σε σύνδεσμο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που να διέπεται από κανόνες ΝΠΔΔ και όχι να συμμετάσχουμε σε μια Α.Ε. ΦΟΣΔΑ που να διέπεται από του κανόνες της αγοράς και του κέρδους. Την απόφαση αυτή κ. Δήμαρχε δεν τη σεβαστήκατε. Σήμερα ήρθε η ώρα να σας γίνει κριτική. Περιφρονήσατε το Δ.Σ. Μας κάνατε μέλος μιας εταιρείας ανώνυμης ,περάσατε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου σε αυτήν ,πήρατε αποφάσεις περί οικονομικής συνδρομής εν αγνοία του Δήμου ,πήρατε απόφαση να φέρετε 3000 τόνους σκουπίδια από άλλα διαμερίσματα της για ενταφιασμό στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας, κόντρα στην τοπική κοινωνία της Β. Εύβοιας.
Σήμερα όλα αυτά στερούνται νομιμότητας και εσείς έχετε τις ευθύνες σας. Για όλες αυτές τις ενέργειές σας το Δ.Σ δεν είχε καμία ενημέρωση. Τώρα έρχονται για εσάς τα δύσκολα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω να μη στείλουμε εκπρόσωπο μας στη συνέλευση των μετόχων της Α.Ε ΦΟΣΔΑ . Συγχρόνως δηλώνω πως τάσσομαι υπέρ ενός περιφερειακού διαδημοτικού σχεδιασμού, μέρος του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων μακριά από ιδιωτικά συμφέροντα και υπέρ των συμφερόντων πολιτών ,κοινωνίας και περιβάλλοντος.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να μην σταλεί εκπρόσωπος του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας στην Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ που θα πραγματοποιηθεί την 27/6/2016.
Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Χατζής Αν –Αλεξίου Δ-Κουκουρίκος Η-Γιαννιός Κ-Δανέλης Ι-Στεργίου Ι-Καντζούρας Ι-Μουργιάς Ι(Ψήφοι οκτώ-8-)
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Κουτσουρά Σ-Κατσούρα Δ-Παζάρα Β-Περήφανου Ν-Αλατζά Ε- Παληού Ε που ψήφισαν ως εκπρόσωποτου Δήμου στη Γενική Συνέλευση τον κ. Κουτσουρά Σταύρο.
(Ψήφοι έξη-6-)

Ορισμένες πληροφορίες για τον ΦΟΔΣΑ ΑΕ Στερεάς Ελλάδας


____________________________________________
Τίτλοι τέλους για τον ΦΟΔΣΑ ΑΕ Στερεάς Ελλάδας με την τροποποίηση του νόμου 4071 που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο εσωτερικών και που ήδη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα.


Η τροποποίηση καταργεί τους μετά το 2010 ΦΟΔΣΑ ΑΕ και προβλέπει με πληθυσμιακά κριτήρια ανά περιφέρεια τη σύσταση έως και 4 νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
Η νεότερη εξέλιξη στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων απασχόλησε τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων Ορχομενού και Λεβαδέων.

Τίτλοι τέλους για τον ΦΟΔΣΑ ΑΕ... by LAMIASTARGR


Άρθρο της Αυγής
Χαστούκι στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο με απόφασή του ακυρώνει την σύμβαση 16,3 εκατ. ευρώ με την κοινοπραξία ΙΝΤRΑΚΑΤ Α.Ε. - WATT Α.Ε. για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ

Χαστούκι στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο με απόφασή του ακυρώνει την σύμβαση 16,3 εκατ. ευρώ με την κοινοπραξία ΙΝΤRΑΚΑΤ Α.Ε. - WATT Α.Ε. για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Βοιωτία. Την ίδια ώρα, το υφιστάμενο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας επιτίθεται στην κυβέρνηση και, επ' αφορμή του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων, αντιδρά στην προοπτική «λύσης» και «εκκαθάρισης» της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίνεται ότι δεν είναι νόμιμη η μετατροπή του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σε ανώνυμη εταιρεία ύστερα από την προσωρινή συγχώνευση με τον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Α.Ε., που αφορούν τα συναφή νομικά πρόσωπα Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Θήβας, Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας. Κατά συνέπεια, η διαδημοτική επιχείρηση διαχείρισης απορριμμάτων της Θήβας (ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.) «μη νόμιμα» συγχωνεύθηκε στον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας.

Ως εκ τούτου, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι «ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. δε έχει καταστεί καθολικός διάδοχος στην κινητή και ακίνητη περιουσία της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. (που ήταν κύριος και του έργου και αναθέτουσα αρχή στον ελεγχόμενο διαγωνισμό) και δεν έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της». Συνεπώς το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι «μη νομίμως» ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προέβη στην έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ της κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. - WATT Α.Ε. για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Βοιωτία, κόστους 16,3 εκατ. ευρώ.

Παρά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. επιλέγει να επιτεθεί στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μετατροπή των ΦΟΔΣΑ σε Διαχειριστές Στερεών Αποβλητων (Δ.Ι.Σ.Α.) και βάζει τάξη σε τέτοιου τύπου εταιρείες. Έτσι, με απόφασή του το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. επιχειρεί να κάνει αντιπερισπασμό και να ζητήσει τη συνυπογραφή του νομοσχεδίου από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Τσιρώνη, προχωρώντας στην a la carte αναγνώριση της αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των θεσμοθετημένων καθηκόντων του γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ουσιαστικά, παραγνωρίζει ότι στο νομοσχέδιο θεωρούνται δεδομένοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και ότι αποσκοπεί στην «αναδιοργάνωση των φορέων» που θα επωμισθούν «την υλοποίηση της στρατηγικής και των δράσεων του νέου μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. χαρακτηρίζει την εμπλοκή του υπουργείου Οικονομικών μέσω της επιβολής χρηματικών ποινών και κυρώσεων ως «ευθύ εκβιασμό» στα όργανα διοίκησης των ΦΟΔΣΑ με νομική μορφή Α.Ε.

Στο μεταξύ, με τον ισχυρισμό ότι ο συντάκτης του νομοσχεδίου δήθεν επιδιώκει την εκχώρηση της αρμοδιότητας διαχείρισης των απορριμμάτων σε εργολάβους, ζητάει περισσότερη «ευελιξία». Παραγνωρίζοντας ότι στους νέους Δ.Ι.Σ.Α. θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των αιρετών, που θα ενισχύει την αντιπροσωπευτικότητα, το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας εκτιμά ότι το σχήμα των ΔΙΣΑ δεν εξασφαλίζει ευελιξία, γιατί τα νέα Δ.Σ. θα είναι πολυμελή και οι αποφάσεις με οικονομικό αντικείμενο θα υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο!

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας αμφισβητεί ευθέως τα κριτήρια σύστασης των νέων ΔΙΣΑ, που αφορούν στο πληθυσμιακό κριτήριο και την εγγύτητα σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής και σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που είτε λειτουργούν είτε προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ (πράγμα που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει παρέμβαση στους υφιστάμενους εγκεκριμένους περιφερειακούς σχεδιασμούς). Παρ' ότι αναγνωρίζει «τη διατήρηση κάποιων από τους υφιστάμενους ΦΟΔΣΑ», καταλογίζει «σκοπιμότητα» στον συντάκτη του νομοσχεδίου για δήθεν «φωτογραφικές διατάξεις» με σκοπό σε επιμέρους περιοχές «τη διαμόρφωση νέων δεδομένων».

Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για «επιλεκτική» λύση του ΦΟΔΣΑ Στ. Ελλάδας Α.Ε., που συστάθηκε μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» -γιατί οι υπόλοιποι έχουν συσταθεί προ «Καλλικράτη»- και υποστηρίζει ότι «αν η νομική μορφή της Α.Ε. κρίνεται μη αποδεκτή ως νομική μορφή ενός ΔΙΣΑ, τότε πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά η λύση όλων των Α.Ε.», διαφορετικά «δεν εξυπηρετείται κανένας απολύτως σκοπός».

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Υπεγράφη η ΚΥΑ για το νέο πρόγραμμα φιλοξενίας σε παιδικούς σταθμούς


υπουργείο ΕσωτερικώνΥπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή, της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς  Φωτίου και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, αναφορικά με το νέο σύστημα υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής». Σύμφνωα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε:


Στις 24 Ιουνίου θα γίνει η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τις Δομές να δηλώσουν τις θέσεις που κατ’ αρχήν θέλουν να διαθέσουν.
Στις 4  Ιουλίου θα γίνει η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Και την 1η  Αυγούστου θα εκδοθούν από την ΕΕΤΑΑ τελικά  αποτελέσματα ωφελούμενων γονέων.
Το φετινό πρόγραμμα  φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ  έχει ανασχεδιαστεί, έτσι ώστε σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, να διασφαλίσει ότι:
 • όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας θα λάβουν την σχετική ενίσχυση (αξία τοποθέτησης/voucher),
 • όλα τα νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία θα λάβουν την σχετική ενίσχυση
 • θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής των γονέων ως προς τους παιδικούς σταθμούς,
 • θα διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός ενισχυόμενων οικογενειών/παιδιών, χωρίς παράλληλα ν ’αλλάζουν τα ηλικιακά όρια με βάση τα οποία οι ωφελούμενοι/παιδιά εντάσσονται στο πρόγραμμα.
 • θα απλοποιηθούν ριζικά οι διαδικασίες υλοποίησης/πληρωμής και θα διασφαλιστεί η μηνιαία καταβολή των δόσεων.
Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τους γονείς είναι ότι:
 • οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους.
 • η αξία τοποθέτησης (voucher) δεν συνδέεται με συγκεκριμένη θέση σε κάποια δομή αλλά ακολουθεί τον δικαιούχο (γονέας). Δηλαδή, ο γονέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει παιδικό σταθμό/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ χωρίς να χάνει το voucher.
Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τις δομές είναι ότι:
 • καταργείται ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο οι δομές μπορούν να δεχτούν voucher μόνο για το 70% της δυναμικότητάς τους.
 • διασφαλίζεται η μηναία καταβολή των δόσεων.
 • απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μειώνεται το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της κατάργησης των εγγυητικών επιστολών.
Τα στοιχεία που διατηρούνται σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα είναι:
 • Προτεραιότητα σε γονείς που είναι άνεργοι ή επισφαλώς απασχολούμενοι ή έχουν εισοδήματα κάτω από το κατώφλι φτώχειας.
 • Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ΕΕΤΑΑ) προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις φροντίδας και τις προτιμήσεις των γονέων. Επισημαίνεται ότι η σύζευξη δεν είναι δεσμευτική.
 • Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων τροφείων στους ωφελούμενους. Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτει το voucher και δεν αφορά επιπλέον δραστηριότητες που διοργανώνει ο παιδικός σταθμός.
Α.    Διαδικασία τοποθέτησης – πληρωμής – πιστοποίησης δαπανών
 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ προς τις Δομές: Η ΕΕΤΑΑ εκδίδει κάλεσμα προς τις Δομές προκειμένου αυτές να δηλώσουν, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, την επιθυμία τους να αποδεχτούν voucher της δράσης Εναρμόνισης. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μη εξαντλητική λίστα με διαθέσιμες δομές και θέσεις, στην οποία έχουν πρόσβαση οι ωφελούμενοι. Οι δομές δεν καταθέτουν εγγυητικές επιστολές για την συμμετοχή τους.
 2. Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα : Η ΕΕΤΑΑ εκδίδει πρόσκληση προς τους γονείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το έντυπο της αίτησης χωρίζεται σε δύο σκέλη: (α) το υποχρεωτικό στο οποίο οι γονείς δηλώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους, (β) το προαιρετικό στο οποίο οι ωφελούμενοι δηλώνουν τις δομές -από τη λίστα που έχει διαμορφωθεί στο πρώτο βήμα- στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθεί το παιδί τους.
 3. Μοριοδότηση γονέων και άτυπη διαδικασία σύζευξης: Η ΕΕΤΑΑ πραγματοποιεί τη μοριοδότηση των γονέων από την οποία προκύπτουν οι τελικοί ωφελούμενοι. Η ΕΕΤΑΑ διενεργεί, επίσης, μία διαδικασία σύζευξης για όσους ωφελούμενους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε συγκεκριμένη δομή. Κατόπιν, ενημερώνει κάθε ωφελούμενο εάν υπάρχει κενή θέση στη δομή/ες επιλογής του ή εάν δεν υπάρχει κενή θέση στη δομή/ες της επιλογής του και πρέπει να αναζητήσει ο ίδιος κάποια κενή θέση σε δομή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, της δεύτερης φάσης, η εγγραφή του παιδιού σε μία δομή δεν υπόκειται στον περιορισμό του 70% των προσφερόμενων θέσεων από τη δομή. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία σύζευξης δεν είναι δεσμευτική.
 4. Τοποθέτηση παιδιών στις δομές: Για την εγγραφή του παιδιού στη δομή ο ωφελούμενος συνάπτει με τη δομή τυποποιημένο συμφωνητικό όπου προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του σταθμού και υπογράφει εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ να δράσει ως πληρεξούσιος του ως προς τα ζητήματα πληρωμής. Οι δομές αποστέλλουν στην ΕΕΤΑΑ τα σχετικά στοιχεία, η ΕΕΤΑΑ τα ελέγχει και εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του παιδιού στη δομή.
 5. Πληρωμές δομών: Πραγματοποιούνται μηνιαίως βάσει των προβλέψεων της ΚΥΑ. 
Β.    Χρονοδιάγραμμα
24 Ιουνίου:         Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τις Δομές να δηλώσουν τις θέσεις που κατ’ αρχήν θέλουν να διαθέσουν.
4 Ιουλίου:            Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
1η Αυγούστου:  Έκδοση από την ΕΕΤΑΑ τελικών αποτελεσμάτων ωφελούμενων γονέων.

Να σημειωθεί ότι φέτος έχουν μεν διασφαλιστεί 175 εκ.ευρώ, όπως και πέρυσι, αλλά θα μειωθεί το ποσό του voucher κατά 5%,  δεδομένου ότι η συμμετοχή του ΕΣΠΑ μειώνεται από 120 εκατ. σε 93 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται η εθνική συμμετοχή από 57 εκατ. ευρώ σε 82 εκατ. ευρώ.

Απορρίπτουν πρόταση για άμεση μεταφορά του Δημοτικού Συμβουλίου στο πνευματικό κέντρο Λίμνης, την Στροφυλιά, το Μαντούδι ή την Αγία ΆνναΗ πρόταση του δημάρχου για μεταφορά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου από το κτίριο Μελά σε άλλη αίθουσα ώστε  το κτήριο Μελά να χρησιμοποιηθεί  ως Μουσείο απερρίφθη. Η αναπλαση του κτηρίου Μελά είχε επιδοτηθεί για να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μουσείου Χρηστομάνου. Ο κ. δήμαρχος πρότεινε να αποφασίσει το Δ.Σ.  για  μεταφορά του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια από τις  4  πιθανές αίθουσες:
1.  πνευματικό κέντρο Λίμνης (δίπλα από τον κινηματογράφο)
2.πνευματικό κέντρο στην Στροφυλιά,
3. Μαντούδι
4. Αγία Άννα

Την πρόταση του κ. Δημάρχου ψήφισαν οι κκ. Κατσούρας Δημήτριος ,Γεωργάκαινα Ελένη ,Παληός Ευστράτιος ,Περήφανου Νίκη λαι Λιαγκάκης Ευστάθιος.


Οι κ.κ Στεργίου Ιωάννη ,Στέφου Κυριακή , Καντζούρας Ιωάννης ,Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία ,Μουργιάς Ιωάννης ,Παζάρας Βασίλειος, Τάρλας Κυριάκος , Αλατζάς Ευάγγελος ,Κουκουρίκος Ηλίας ,Δανέλλης Ιωάννης , Γιαννιός Κων/νος ,Χατζής Ανδρέας ψήφισαν η "αποδέσμευση του κτιρίου Μελά από αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου να γίνει αφού πρώτα εκπονηθεί μελέτη από το  Πανεπιστήμιο, στην οποία θα φαίνονται τα πραγματικά δεδομένα όσο αφορά το πλήθος των εκθεμάτων και το χώρο που είναι απαραίτητος για την στέγαση τους". Η πρόταση αυτή επικράτησε.


Παρόμοια πρόταση είχε απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24/9/13. Διάβασε εδώ
Τότε  ο κ. Ψαρρός ο κ. Ψαρρός είχααπορρίψει την πρόταση με το αιτιολογικό ότι  « Το Δημοτικό συμβούλιο κοσμεί με την παρουσία του τον χώρο. Αλλοίμονο αν γίνει ένας περιφερόμενος θίασος, χάνει κάθε κύρος ο θεσμός.» .Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αρίθμ. 13 / 9-6-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Αριθμός Απόφασης Νο 93 /2016


Θ Ε Μ Α : Μεταφορά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου από το κτίριο Μελά σε άλλη αίθουσα και αξιοποίηση του κτιρίου Μελά ως Μουσείου

O Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Το κτίριο Μελά είχε φτιαχτεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό, και επιδοτήθηκεγια το σκοπό αυτό, αναφέρεται στη σύμβαση χρηματοδότησης.Πρόκειται να φιλοξενήσει τα εκθέματα του Μουσείου Χρηστομάνου. Τα εκθέματα αυτά έχουν συγκεντρωθεί, βρίσκονται στο Δήμο, βρίσκονται στο Μουσείο, πακεταρισμένα, αριθμημένα πριν από αρκετά χρόνια από το 2012. Και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι πλέον. Επιθυμία όλων ήταν στο παρελθόν, το κτίριο αυτό να αξιοποιηθεί για τον σκοπό που φτιάχτηκε, που ανακαινίστηκε. Και από το 2008 είχαν δοθεί τα εκθέματα, είναι πολύ παλιά ιστορία. Λοιπόν, αυτό το κτίριο πρέπει να αξιοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος. Και γι αυτά τα εκθέματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φιλοξενηθεί, γιατί δεν ξέρουμε τον όγκο που θα πιάσουν αυτά τα εκθέματα. Θα πρέπει λοιπόν να παρθεί μία απόφαση να αδειάσει αυτή η αίθουσα και να μην χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά για το σκοπό αυτό του Μουσείου. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έχουμε την προσφορά τους, αυτή που είδατε στην αναμόρφωση, για να αξιοποιηθούν τα εκθέματα αυτά. Θα χρειαστεί επιπροσθέτως στην αίθουσα αυτή να γίνουν διάφορες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές αλλαγές, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τα εκθέματα και την χρήση γενικότερα του χώρου.

Για το σκοπό αυτό λοιπόν και για να προετοιμαστούμε έγκαιρα, προτείνεταινα γίνει μεταφορά του Δημοτικού Συμβουλίου κανονικά και με ένα ρυθμό που δεν θα εμποδίζει τη λειτουργία του σε άλλους χώρους. Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι οι πιθανοί;
Ένας χώρος μπορεί να είναι όπως αξιοποιείτο και στο παρελθόν το πνευματικό κέντρο πάνω δηλαδή, δίπλα από τον κινηματογράφο μας, αυτή η αίθουσα, δεν είναι σαν και αυτή ποιοτικά, είναι μία αίθουσα που μπορεί να μας φιλοξενήσει, είναι και στην έδρα του Δήμου όπως προβλέπεται.

Μια εναλλακτική άλλη λύση θα ήταν να πάει στον χώρο στο πνευματικό κέντρο στην Στροφυλιά, που έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ισόγειο μπορεί να έρχεται όποιος θέλει με μεγαλύτερη αίθουσα και κεντροβαρικά, είναι μικρότερες οι αποστάσεις από όλες τις Δημοτικές ενότητες. Έχει το μειονέκτημα ότι δεν είναι στην έδρα του Δήμου σύμφωνα με το νόμο.


Και μια τρίτη λύση που θα μπορούσε να υπάρχει είναι να πάει σε έναν οποιοδήποτε άλλο χώρο είτε στο Μαντούδι είτε στην Αγία Άννα, με ότι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα έχουν αυτοί οι χώροι.
Αυτές είναι οι προτάσεις, να συζητηθούν και να καταλήξουμε για να μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στη σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, ότι όντως έχουμε στη διάθεση αυτό το χώρο. Χωρίς να έχουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση ότι ναι αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο, έτσι; λέω την περίπτωση αυτή, άρα είναι αναγκαία προϋπόθεση.
Επίσης στην περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο, με τα όσα είπα προηγουμένως, να πάμε σε άλλη θέση, θα πρέπει να παρθεί απόφαση μεταγενέστερα, για να βρούμε έναν χώρο εργαστηρίου, για να ανοιχθούν, να γίνει η αποσυσκευασία των εκθεμάτων, να ταξινομηθούν, και αυτό θα είναι, σας το λέω εκ των προτέρων, μάλλον το παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ, ο χώρος που ήταν για υφαντήρια, να φτιάξουμε εκεί έναν ωραίο χώρο να έχει εργαστήριο, να έχει ζεστά κρύα νερά, να πάνε όλα τα εκθέματα εκεί, να ανοιχθούν, να ταξινομηθούν, και να έρχονται εδώ πέρα πλέον έτοιμα και σεπροθήκες. Θα είναι μια καλή λύση αυτό.
Λοιπόν το θέμα είναι να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να φύγει η αίθουσα αυτή ως χρήση, να πάει στις αίθουσες που πρότεινα προηγουμένως, ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση μπορεί να υπάρξει».

Ακολούθησε διαλογική κατάσταση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά κι αφού ελήφθησαν υπόψη η εισήγηση του κ. Δημάρχου και οι προτάσεις των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:

Κουτσουράς Σταύρος: Προτείνω να αποδεσμευτεί η χρήση του συγκεκριμένου χώρου και όσο αφορά για το πού θα πηγαίνουμε για τα δημοτικά συμβούλια θα το δούμε σε ένα επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Να αποδεσμευτεί η χρήση του κτιρίου μελά και να αποδοθεί για τους λόγους τους οποίου έγινε.

Στεργίου Ιωάννης: Το ότι στεγάζεται στο κτίριο Μελά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαγορεύει να προχωρήσουμε σε σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει απαγορευτικός όρος. Ψηφίσαμε την σχετική πίστωση με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού , να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση, να δούμε τι λέει αυτή η σύμβαση ,να έρθει και το Πανεπιστήμιο ,να εξετάσει τη συλλογή ,να μας πει το χώρο που χρειάζεται κι εδώ είμαστε να αποφασίσουμε. Η αποδέσμευση όμως να γίνει μετά την εκπόνηση της μελέτης

Γιαννιός Κων/νος: Είπαμε, να παραχωρηθεί η αίθουσα αλλά πρώτα να εκπονηθεί μελέτη, να γίνει ότι πρέπει να γίνει, να έρθει τεκμηριωμένη εδώ καινα ψηφίσουμε εκείνη την ώρα για την παραχώρηση, και που θα γίνουν τα Συμβούλια στην συνέχεια. Ας γίνουν οι μελέτες, αυτά μπορεί να κάνουνε και ένα χρόνο να γίνουν.
Βούλγαρης Αναστάσιος : Εγώ προτείνω σήμερα να αποφασίσουμε μόνο για την παραχώρηση, τίποτα άλλο, η αποδέσμευση να γίνει μετά την εκπόνηση μελέτης από το Πανεπιστήμιο

Δήμαρχος: : Εγώ θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά το εξής. Ότι η απόφαση αυτή που λέει, να παραχωρηθεί για μουσειακός χώρος το κτίριο αυτό με την προϋπόθεση της σύνταξης μελέτης, αν γίνει ποτέ μελέτη με τα δεδομένα που είναι αόριστα, είναι σαν να μην υφίσταται απόφαση.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Η αποδέσμευση του κτιρίου Μελά από αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου να γίνει αφού πρώτα εκπονηθεί μελέτη από το  Πανεπιστήμιο, στην οποία θα φαίνονται τα πραγματικά δεδομένα όσο αφορά το πλήθος των εκθεμάτων και το χώρο που είναι απαραίτητος για την στέγαση τους.
Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Στεργίου Ιωάννη ,Στέφου Κυριακή , Καντζούρας Ιωάννης ,Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία ,Μουργιάς Ιωάννης ,Παζάρας Βασίλειος, Τάρλας Κυριάκος , Αλατζάς Ευάγγελος ,Κουκουρίκος Ηλίας ,Δανέλλης Ιωάννης , Γιαννιός Κων/νος ,Χατζής Ανδρέας
Ψήφοι δώδεκα -12-
Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:
Κατσούρας Δημήτριος ,Γεωργάκαινα Ελένη ,Παληός Ευστράτιος ,Περήφανου Νίκη ,Λιαγκάκης Ευστάθιος : Συμφωνούμε με την πρόταση κ. Δημάρχου

Ψήφοι πέντε -5-

Βούλγαρης Αναστάσιος : Παρών
Αλεξίου Δημήτριος : ΛευκόΔιαβάσε επίσης

Κορωνίδες υποκρισίας για το κτήριο Μελά: Ο κ. Ψαρρός ανησυχεί για το κύρος του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριακή, Οκτωβρίου 13, 2013

Π. Κουρουμπλής: Πιο δίκαιο το νέο σύστημα φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς- Μέχρι τον Αύγουστο θα τακτοποιηθούν οι παλιές οφειλές


«Περνάμε σε ένα άλλο σύστημα, πιο δίκαιο, πιο κοινωνικό, πιο αντιγραφειοκρατικό», υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Κουρουμπλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη, σχετικά με το φετινό μέσω ΕΣΠΑ πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε ότι με αυτές τις αλλαγές και φέτος  χιλιάδες παιδιά θα μείνουν εκτός σταθμών, ενώ η επιλογή τα χρήματα να δοθούν απευθείας στους γονείς θα οδηγήσει σε πριμοδότηση των ιδιωτικών παιδικών σταθμών σε βάρος των δημοτικών, με κίνδυνο και για θέσεις εργασίας των βρεφονηπιοκόμων. Παράλληλα, κατηγόρησε το υπουργείο ότι δεν έχει καταβάλλει, ακόμη, τα χρήματα από εθνικούς πόρους για την τρέχουσα περίοδο.
Ο κ. Κουρουμπλής, απαντώντας, τόνισε ότι το σύστημα γίνεται πιο δίκαιο, θα καλύπτει και τις μη εργαζόμενες γυναίκες, ενώ σημείωσε ότι, αν και φέτος μειώθηκαν οι πιστώσεις του ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση συμπλήρωσε από εθνικούς πόρους για να μην μειωθεί ο αριθμός, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα.
“Το νέο σύστημα είναι πιο απλό, πιο λειτουργικό και δίνει περισσότερες δυνατότητες. Το προηγούμενο σύστημα δεν έδινε δυνατότητα 100% κάλυψης, περιόριζε τις επιλογές σε 5 σταθμούς, ενώ, τώρα, είναι απεριόριστο” πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, υποσχόμενος ότι μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν τακτοποιηθεί και οι οφειλές από το τρέχον πρόγραμμα, αλλά και τη δυνατότητα να εξεταστούν οι εκκρεμότητες με τους εργαζόμενους με δικαστικές αποφάσεις. Προανήγγειλε, τέλος, ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου, για τη δυνατότητα, δηλαδή  των δήμων να μην προσφεύγουν στις παραπάνω διαδικασίες.

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Οι πέντε άξονες των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ξεκίνησε και επισήμως  η συζήτηση για αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συνεδρίαση, την Τετάρτη, της 25μελούς Επιτροπής   παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί επί 5μηνο το περιεχόμενο της μεγάλης μεταρρυθμιστικής τομής η οποία, όπως  περιγράφηκε  θα αφορά στους εξής πέντε άξονες:
 • Ενίσχυση της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης, της κοινωνικής συμμετοχής και της νομιμότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία των Ο.Τ.Α.
 • Ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κεντρικούς στόχους την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμίδας διοίκησης και την ουσιαστική άσκηση αυτών
 • Αναβάθμιση του ρόλου των περιφερειών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό
 • Ενίσχυση του ρόλου των δήμων στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης
 • Ουσιαστική ενοποίηση των Ο.Τ.Α., όχι μέσα από έναν ακόμα επανασχεδιασμό των διοικητικών ορίων των δήμων και των περιφερειών, αλλά μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που θα αίρουν τις ενδοδημοτικές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Υφυπουργός ΕΣΔΑ κ. Γιάννης Μπαλάφας και ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΑ και πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κώστας Πουλάκης.
Την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ. κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης και εκπρόσωποι εργαζομένων στους ΟΤΑ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Εσωτερικών Π. Κουρουμπλής τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων στο πλαίσιο της αποκέντρωσης,  η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και η διασφάλιση της ισοπολιτείας των πολιτών.
Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερναρδάκης, εξέφρασε  την εμπιστοσύνη του στην επάρκεια των μελών της Επιτροπής (υπηρεσιακών παραγόντων και εμπειρογνωμόνων), αλλά και να επισημάνει την στενή εκ μέρους του, παρακολούθηση των εργασιών της.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ.  Μπαλάφας υπογράμμισε ότι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α., θα επιδράσει θετικά στην περαιτέρω πορεία και πρόοδο των ΟΤΑ και της Αυτοδιοίκησης.
Τόνισε την ανάγκη να συμβάλλουν όλα τα μέρη αποφασιστικά στην επιτυχία των στόχων της Επιτροπής, «κάτι που δεν θα πιστωθεί σε κάποια κυβέρνηση ή σε κάποιο κόμμα, αλλά θα αποτελέσει μια προσπάθεια η οποία θα ωφελήσει την πατρίδα μας, τους πολίτες και τους εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση».
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κ.  Πουλάκης ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής, υπογράμμισε την απουσία προσανατολισμού και οράματος, τέτοιου, που θα ήταν ικανό να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις τοπικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην απομακρύνονται από την αντίληψη συμμετοχής στα κοινά και να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς.
Ο κ. Πουλάκης παρουσίασε τους προς επεξεργασία από την Επιτροπή, πυλώνες, ως εμβληματικά όπως τους χαρακτήρισε, σημεία της προωθούμενης μεταρρύθμισης:
 • Πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης, της κοινωνικής συμμετοχής και της νομιμότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. (αναλογικό εκλογικό σύστημα, ενδοδημοτική αποκέντρωση και ενίσχυση των τοπικών θεσμών, εισαγωγή θεσμών κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου, συλλογικό σύστημα διοίκησης Δήμων και Περιφερειών, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του συστήματος εποπτείας των Ο.Τ.Α.).
 • Δεύτερος πυλώνας είναι η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κεντρικούς στόχους την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμίδας διοίκησης και την ουσιαστική άσκηση αυτών, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ. Σημείο κλειδί στο στόχο αυτό, είναι η αναβάθμιση της παρουσίας των στην καθημερινότητα των πολιτών μέσα από απτά και άμεσα ορατά αποτελέσματα.
 • Τρίτος πυλώνας είναι η αναβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου της δίκαιης ανάπτυξης. Με την έννοια αυτή είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη δημιουργία θεσμικών, επιστημονικών και χρηματοδοτικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν τον περιφερειακό δημοκρατικό αναπτυξιακό προγραμματισμό, το κύριο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης κάθε περιοχής, και τον «από τα κάτω» αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο πλαίσιο των εθνικών γενικών κατευθύνσεων και στόχων.
 • Τέταρτος πυλώνας είναι η ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, αφ’ ενός με την αξιοποίηση και την αναβάθμιση των εργαλείων της με τη στενή έννοια προνοιακής πολιτικής, αφ’ ετέρου με την προώθηση μίας ενιαίας κοινωνικής ατζέντας, που θα περιλαμβάνει και άλλες με την ευρύτερη έννοια κοινωνικές δράσεις στους τομείς της λαϊκής στέγης, της πρωτοβάθμιας υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού κ.λπ., ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίσιμη θεωρούμε και τη δημιουργία συνεργειών με τα τοπικά κινήματα αλληλεγγύης, αλλά και τη στήριξη των εγχειρημάτων που αναπτύσσονται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.
 • Πέμπτος πυλώνας είναι η ουσιαστική ενοποίηση των Ο.Τ.Α., όχι μέσα από έναν ακόμα επανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη, μέσα από την κοπτορραπτική των διοικητικών ορίων των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που θα αίρουν τις ενδοδημοτικές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα προάγουν την ενδοδημοτική και ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση και, εν τέλει, θα καλλιεργούν στους πολίτες ενιαία δημοτική και περιφερειακή συνείδηση.
Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, ο πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ. Κώστας Αγοραστός, και εκπρόσωποι εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Κυνισμός: Καντζούρας, Κουτσουράς, Αρβανίτης και Μουργιάς μπλοκάρουν αναζήτηση ευθυνών για ζημιά σε βάρος του Δήμου λόγω ερημοδικίας


Με προκλητικό τρόπο και χωρίς αιτιολόγηση  τα μέλη της οικονομικής επιτροπής  Καντζούρας, Κουτσουράς, Αρβανίτης και Μουργίας απέρριψαν  πρόταση για αναζήτηση και απόδοση ευθυνών για τη ζημία που προκύπτει σε βάρος του Δήμου λόγω ερημοδικίας από υπόθεση του 2013

Διαβάστε την σχετική συζήτηση από τα πρακτικά της συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 16/14-6-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.
ΘΕΜΑ
«Απόφαση για την άσκηση ή μη περαιτέρω ένδικων μέσων κατά των υπ' αριθμ.88/2Ο15 & 39/2015 αποφάσεων Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, κατόπιν της από 07/06/2016 γνωμοδότηση του
δικηγόρου κου Αντώνη Ευθυμίου. (υπόθεση Κων/νο Χήρα, Ελένη Κουλουργιώτου, Γεωργίου Γερογιάννη & Κων/νου Βοκορόκου)».


Κύριοι σύμβουλοι,
Μας επιδόθηκαν οι αριθμ. 88/2015 και η 89/2015 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας που αφορούν την καταβολή του ειδικού επιδόματος των 176 ευρώ στους δημοτικούς υπαλλήλους του πρώην Δήμου Νηλέως Κων/νο Χήρα, Ελένη Κουλουργιώτου, Γεωργίου Γερογιάννη &Κων/νου Βοκορόκου . Ο Δήμος για τις δικαστικές υποθέσεις θα πρέπει με επιμέλεια να εξαντλεί όλη τη νόμιμη διαδικασία μέχρι τον Άρειο Πάγο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συνδυασμό κάθε φορά με τη γνωμοδότηση δικηγόρου όπως προβλέπεται από το νόμο για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. ιδ' του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν 4071/12 ισχύει ότι η οικονομική επιτροπή «αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.»
Οι διατάξεις της παρ.1 περιπτ. ιγ' και περίπτ. ιε' του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζουν ότι «Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων» και «αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια».
Παράλληλα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου η απόφαση λαμβάνεται  ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου η οποία αναφέρει τα εξής :

ΠΡΟΣ
Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω σχετικά με τις υπ' αριθμ. 88/2015 και 89/2015 αποφάσεις του
Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, που αφορούν την καταβολή του ειδικού επιδόματος των 176 ευρώ στους
δημοτικούς υπαλλήλους του πρώην Δήμου Νηλέως Κων/νο Χήρα, Ελένη Κουλουργιώτου, Γεωργίου
Γερογιάννη & Κων/νου Βοκορόκου.
Όπως είναι γνωστό ο Δήμος άσκησε την από 17-1-2014 ανακοπή κατά της υπ' αριθμ. 193/2013
Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος να καταβάλει
στον πρώτο το ποσό των 6.680,00 ευρώ, στη δεύτερη και στον τρίτο το ποσό των 9.504,00 ευρώ και
στον τέταρτο το ποσό των 2.992,00 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από 14-9-2007 μέχρι την πλήρη
εξόφληση καθώς και 400 ευρώ για την δικαστική της δαπάνη.
Ύστερα από συζήτησης της εν λόγω ανακοπής εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 88/3025 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Ιστιαίας με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή με το αιτιολογικό ότι η προσβληθείσα
διαταγή πληρωμής (193/2013) είχε νομική βάση και έρεισμα την υπ' αριθμ. 589/2008 απόφαση του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας με την οποία είχε αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Δήμου να
καταβάλλει στους υπαλλήλους αυτούς τα παραπάνω ποσά.
Η απόφαση, τώρα, αυτή (589/2008) είχε καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη αφού ύστερα από την
κοινοποίηση της στο πρώην Δήμο Νηλέως (203/2009) αποδεικτικό και υπ' αριθμ. 1642/24-7-2012)
βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας) δεν είχε ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο (έφεση).
Κατά συνέπεια ο Δήμος είναι υποχρεωμένη τώρα να καταβάλλει σ' αυτούς τα παραπάνω ποσά αφού
αποτελείται πλέον δεδικασμένο, με τυχόν εύρεση συναινετικής λύσης όσον αφορά την καταβολή
τους και περιορισμό των υπέρογκων τόκων υπερημερίας.
Πιστεύω, όμως, ότι διαφορετική θα ήταν η εξέλιξη της υπόθεσης αν είχε ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση
κατά της υπ' αριθμ. 589/2008 απόφασης αφού σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 95/2013 απόφαση του
Συμβουλίου της Επικράτειας κρίθηκε ότι οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ δεν δικαιούται το επίδομα των
Ι 76 ευρώ.
Το ίδιο σκεπτικό, τέλος, ισχύει και με την τύχη της υπ' αριθμ. 89/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Ιστιαίας με την οποία απορρίφθηκε πάλι η ανακοπή του Δήμου κατά του από 20-3-2014
κατασχετηρίου εγγράφου με την επέκταση στους λόγους απόρριψης το ότι ο κατασχεθείς
λογαριασμός που τυχόν αφορούσε μισθούς προσωπικού κ.λ.π δεν έγινε δεκτός από το Δικαστήριο.
Ύστερα από όλα αυτά φρονώ ότι δεν συντρέχει ουδείς λόγος άσκσηση έφεσης κατά των παραπάνω
αποφάσεων αφού δεν υπάρχει ουδεμία νομική βάση για το παραδεκτό αυτών (εφέσων) και το μόνο
που θα επιτευχθεί είναι η επιβάρυνση του Δήμου με περιττά δικαστικά έξοδα και επί πλέον τόκων
υπερημερίας.
Λ. Αιδηψού 7-6-2016».

Προτείνω λοιπόν να αποφασίσουμε την αποδοχή της από 7-6-2016 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου που έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 5112/7-6-2016 με την
επισήμανση ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για τη ζημιά που προκύπτει σε βάρος του Δήμου λόγω ερημοδικίας δηλαδή λόγω μη εξάντλησης όλων των ενδίκων μέσων όπως προβλέπει ο νόμος.

Το λόγο έλαβαν τα μέλη κ. Καντζούρας 1., Κουτσουράς, Μουργιάς Ι. και είπαν : Ψηφίζουν το πρώτο μέρος της πρότασης του Προέδρου που αφορά την γνωμοδότηση του δικηγόρου και όχι την απόδοση ευθυνών.

Το μέλος κ. Αρβανίτης Π. είπε: αντιλαμβάνομαι διαφορετικά τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών όπως και τις λέξεις κέρδος και ζημιά, στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ δίκαια τα αιτήματα των συγκεκριμένων υπαλλήλων και θα θεωρούσα άδικο να μην εναρμονιστούν οι απαιτήσεις τους με τους υπαλλήλους που ήδη έχουν δικαιωθεί και εισπράξει το απαιτηθέν ποσό. Ψηφίζω επομένως την γνωμοδότηση του δικηγόρου χωρίς απόδοση ευθυνών που στη
συγκεκριμένη περίπτωση θα προκαλέσουν διχαστικές τάσεις.

Η πρόταση του Προέδρου
ως προς το πρώτο σκέλος της. για μη άσκηση έφεσης και περαιτέρω ενδίκων μέσων έλαβε : 6 Ψήφους υπέρ (Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος, Καντζούρας Ι, Αντιπρόεδρος,
Κουτσουράς Στ. μέλος, Αρβανίτης Π. μέλος, Παληός Ευ. Μέλος, Μουργιάς Ι. μέλος) και
ως προς το δεύτερο σκέλος . της αναζήτησης και απόδοσης ευθυνών έλαβε: 2 Ψήφοι υπέρ (Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος, Παληός Ευ. Μέλος)και 4 Ψήφους κατά
(Καντζούρας Ι, Αντιπρόεδρος, Κουτσουράς Στ. μέλος, Αρβανίτης Π. μέλος, Μουργίας Ι. μέλος) και

Αποφασίζει
Α. ΟΜΟΦΩΝΑ: Την μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων, καθ' όσον οι με αριθμ. 88/2015 και 89/2015 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας έχουν καταστεί τελεσίδικες
και οποιοδήποτε ενέργεια θα επιβαρύνει επιπλέον με έξοδα το Δήμο .

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Απορρίπτει την αναζήτηση και απόδοση ευθυνών για τη ζημία που προκύπτει σε βάρος του Δήμου.


Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
5. ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο δήμος στηρίζει αίτημα για επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου Βλαχιάς


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αρίθμ. 13 / 9-6-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θ Ε Μ Α : Αίτημα επαναλειτουργίας μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Βλαχιάς την περίοδο 2017-2018.
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρθηκε στην αρίθμ. πρωτ. 3301/13-4-2016 επιστολή κας Ηλιάδη Ναταλίας με την οποία ζητάει να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο η επιστολή γονέων με θέμα «Αίτημα επαναλειτουργίας μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Βλαχιάς την περίοδο 2017-
2018» που εστάλη στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και αναφέρει τα εξής:
«Οι κάτωθι υπογράφοντες είμαστε πέντε -5- οικογένειες με αντίστοιχα μικρά παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Βλαχιάς. Αυτή τη στιγμή τα δύο-2- από αυτά πάνε παιδικό σταθμό στο Πήλι με καθημερινή επιβάρυνση των γονέων για τη μεταφορά τους. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια τα τέσσερα από αυτά θα βρίσκονται σε ηλικία παρακολούθησης της πρώτης τάξης του δημοτικού.
Τα τρία-3- παιδιά της Βλαχιάς που ήδη πάνε στο δημοτικό σχολείο του Πηλίου, βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων, μετακινούνται κάθε μέρα με μισθωμένο ταξί το μηνιαίο κόστος του οποίου αγγίζει ή και ξεπερνάει το κόστος ενός εκπαιδευτικού. Επίσης, η δαπάνη για το ταξί δεν καλύπτει τη μεταφορά των προνηπίων και των νηπίων, ενώ από του χρόνου θα αναγκάζονται τα παιδιά του δημοτικού να πηγαίνουν με το ίδιο ταξί που πηγαίνουν τα παιδιά του γυμνασίου με αποτέλεσμα να ξεκινάνε μια ώρα νωρίτερα και να περιμένουν αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει το μάθημα.
Στη διαδρομή μεταξύ Βλαχιάς και Πηλίου βρίσκεται το πολύ επικίνδυνο πέρασμα της Κακιάς Σκάλας στο οποίο σημειώνονται διαρκώς κατολισθήσεις, ιδιαίτερα τον χειμώνα. Σας επισυνάπτουμε φωτογραφίες από το επικίνδυνο πέρασμα της Κακιάς Σκάλας. Το ίδιο το ταξί που μεταφέρει τους μαθητές στο δημοτικό σχολείο του Πηλίου υπέστη πέρυσι ζημιές από αντίστοιχη κατολίσθηση κόστους 1.000 ευρώ. Επίσης, είναι συχνό φαινόμενο τον χειμώνα το ταξί να μην καταφέρνει να προσεγγίσει το χωριό της Βλαχιάς λόγω κακοκαιρίας ή/και κατολισθήσεων.
Στο χωριό υπάρχουν ήδη οι υποδομές, κτίριο και εξοπλισμός, που μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία ενός μονοθέσιου σχολείου, δεδομένου ότι αυτό λειτουργούσε μέχρι και πριν από μερικά χρόνια.
Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 1566/1985, ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985, Άρθρο 4, Παρ. 9:
“Στις περιπτώσεις που ειδικές τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν είναι δυνατή η ίδρυση μονοθέσιων δημοτικών σχολείων, ανεξαρτήτως του αριθμού μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν”.
Από τη στιγμή που το κόστος μεταφοράς των 5 παιδιών μας θα ξεπερνάει το κόστος μιας οργανικής θέσης εκπαιδευτικού και με δεδομένη την επικινδυνότητα της πρόσβασης ιδιαίτερα τον χειμώνα, αλλά και την πιθανή επιβάρυνση των γονέων για την μεταφορά των παιδιών στο Πήλι για το
δημοτικό, αιτούμεθα την επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου Βλαχιάς, αρχής γενομένης την σχολική περίοδο 2017-2018.
Η Κοινότητα (δημοτικό διαμέρισμα) της Βλαχιάς υποστηρίζει το αίτημα για την επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου και γι αυτό το σκοπό σας επισυνάπτουμε σχετική επιστολή από τον Πρόεδρο και νόμιμο εκπρόσωπο  του δημοτικού διαμερίσματος.
Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν μετοικίσει τέσσερις νέες οικογένειες με μικρά παιδιά στη Βλαχιά. Δεδομένου αυτού, θεωρούμε ότι το σχολείο θα αποτελέσει πόλο έλξης και για άλλες  οικογένειες που ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να μετεγκατασταθούν στην περιοχή μας και προβληματίζονται σχετικά με μη ύπαρξη σχολείου. Είναι προφανές δε, ότι η επαναλειτουργία του σχολείου θα ωφελήσει γενικότερα την περιοχή τόσο οικονομικά όσο και πολιτισμικά, αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και μια κατ΄ ιδίαν συνάντηση.
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την έγκαιρη και κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο απάντησή σας.
Με εκτίμηση, οι γονείς:
Θεοδωρόπουλος Μιχάλης ,Κορακάκη Άννα,Παπαχρήστου Ανδρέας, Βουρνέλη Στέλλα ,Ηλιάδη Ναταλία, Παπαθεοδώρου Γιαννης, Νικολέτα Βότση,Νίκος Κοτρώνης ,Στάθης Μπουρλέτος,Γιαννούλα Γεωργατζή

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου Βλαχιάς, αρχής γενομένης την
σχολική περίοδο 2017-2018.

Παραβλέπουν νόμο και γνωμοδότηση μέλη της Οικονομικής Επιτροπής διακινδυνεύοντας πειθαρχική δίωξη


Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 52510/ 31.12.2013 του ΥΠΕΣ προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας για την "άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ":

" επισημαίνεται " ότι σύμφωνα με τα άρ. 72 και 176 του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, έχει αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης άσκησης όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ενώ δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε παραίτηση από άσκηση ενδίκων μέσων, προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Συνεπώς, η μη εξάντληση των ενδίκων μέσων στις δικαστικές διαφορές, που αναφύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, δύναται να ενεργοποιήσει από πλευράς σας τη διαδικασία των άρθρων 233 επομ. του ν. 3852/2010 περί πειθαρχικής ευθύνης αιρετών."

Οι κκ. Καντζούρας, Κουτσουράς, Αρβανίτης  και  Μουργίας  επέλεξαν να απεμπολίσουν αυτή την υποχρέωση τους  σαν αιρετοί  και  αποφάσισαν να μην εξαντλήσουν τα ένδικα μέσα που προβλέπει ο νόμος στην υπόθεση αγωγής 4 ΑμΕΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό 16/14-6-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔήμουΜαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

Κύριοι σύμβουλοι,
Μας επιδόθηκε η αριθμ. 24/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίαδας (Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων) η οποία αφορά αίτηση των 1) Ιωάννη Δούκα, Ιωάννη Γραμματικού, Παύλου Ζαφείρα & Ιωάννη Παλιάτσου ( άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ) .
Ο Δήμος για τις δικαστικές υποθέσεις θα πρέπει με επιμέλεια να εξαντλεί όλη τη νόμιμη διαδικασία μέχρι τον Άρειο Πάγο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συνδυασμό κάθε φορά με τη  γνωμοδότηση δικηγόρου όπως προβλέπεται από το νόμο για την προάσπιση των συμφερόντων
του Δήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. ιδ' του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπωςαντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν 4071/12 ισχύει ότι η οικονομική επιτροπή «αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση  δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.»
Οι διατάξεις της παρ.1 περιπτ. ιγ' και περίπτ. ιε' του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζουν ότι «Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων
μέσων» και «αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση  της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια».

Παράλληλα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου η απόφαση λαμβάνεται
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα τηςσχετικής απόφασης.
Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου η
οποία αναφέρει τα εξής ,

ΠΡΟΣ
Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης — Αγίας Άννας.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω σχετικά με την υπ' αριθμ. 24/2016 απόφαση του Μονομελούς
πρωτοδικείου Χαλκίδας ( Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων).
Όπως είναι γνωστό οι 1) Ιωάννης Δούκας, β) Ιωάννης Γραμματικός, γ)Παύλος Ζαφείρας , δ)
Ιωάννης Παλιάτσος ( άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ) με την από 8-6-2015 αίτηση τους ενώπιον
του Μονομελούς πρωτοδικείου Χαλκίδας πέτυχαν την έκδοση της υπ' αριθμ. 24/2016 απόφασης (Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία α) υποχρεώνεται ο Δήμος να αποδέχεται προσωρινά τις προσηκόντως προσφερομενες υπηρεσιες αυτών, υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας έως
και πριν την 14-3-2015 για τον πρώτο και τέταρτο από αυτούς, πρίν την 30-30-2015 για το δεύτερο
από αυτούς και πριν την 21-3-2015 για τον τρίτο από αυτούς, στη θέση, την ειδικότητα και με τις
νόμιμες αποδοχές τους, μεχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επι' της 8-7-2015 και με αριθμό
κατάθεσης 74/2015 κύριας αγωγής αυτών.

B) Απειλείται σε βάρος του Δήμου χρηματική ποινή 100 ευρώ για κάθε μέρα αρνήσεως του και
αποδέχεται προσωρινά τις προαναφερόμενες προσηκόντως υπηρεσιες κάθε αιτούντος και γ)
υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλλει προσωρινά στον πρώτο το ποσό των 6.240 ευρώ (διάστημα
από 31-3-2015 έως 14-11-2015) στον δεύτερο το ποσό των 5.850 ευρώ (διάστημα από 31-3-2015
έως 14-11-2015), στον τρίτο το ποσό των 6.240 ευρώ (διάστημα από 22-3-2015 έως 14-11-2015) και
στον τέταρτο χρηματικό ποσό των 6.295,44 ευρώ (διάστημα από 15-3-2015 έως 14-11-2015).
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται τις προσηκόντως
προσφερόμενες υπηρεσίες αυτών στο ίδιο καθεστώς μεχρι σήμερα, μέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης επι της κύριας αυτών αγωγής διαφορετικά θα υποχρεωθεί να υποστει' την χρηματική
ποινή των 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης του για τον καθένα από αυτούς.
Τέλος ο Δήμος υποχρεώνεται να καταβάλλει προσωρινά σ' αυτούς τα αναφερόμενα παραπάνω
χρηματικά ποσά γιατι' διαφορετικά θα υποστει' την επιβάρυνση αυτών με τόκους υπερημεριας και
ενδεχόμενα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του για την είσπραξη αυτών

Λ. Αιδηψού 8-6-2016».
Προτείνω λοιπόν να αποφασίσουμε την αποδοχή της από 8-6-2016 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου που έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 5169/8-6-2016.

Το μέλος κ. Σταύρος Κουτσουράς έλαβε το λόγο και είπε: « πέραν των ανωτέρω σεβόμενος την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην ασκείται έφεση σε δικαστικές υποθέσεις ΑΜΕΑ που έχουν κερδηθεί από αυτούς καθαρά για ηθικούς λόγους, καθότι επίσης δεν δυνάμεθα να ασκούμε έφεση σε ασφαλιστικά μέτρα μέχρι την εκδίκαση της τακτικής αγωγής .
Ο Αντιπρόεδρος K. Ιωάννης Καντζούρας : συμφωνώ με τον κ. Κουτσουρά και άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις για μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων.

Ο Πρόεδρος θέτει προς Ψήφιση την πρόταση στα όσα εισηγήθηκε και συγκεκριμένα τηνπρόταση: « Αποδοχή της από 8-6-2016 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Αντώνιου που έλαβε από το Δήμο αριθμ. πρωτ. 5169/8-6-2016».
Υπέρ της πρότασης του Προέδρου, 2 ψήφοι υπέρ (Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος, Παληός Ευ. Μέλος) και 4 ψήφους κατά ((Καντζούρας Ι, Αντιπρόεδρος, Κουτσουράς Στ. μέλος,Αρβανίτης Π. μέλος, Μουργίας Ι. μέλος)
Ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Καντζούρας προτείνει αυτά που ανέφερε ο κ. Σταύρος Κουτσουράς συν τη μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων
Υπέρ της πρότασης 4 ψήφους υπέρ (Καντζούρας Ι, Αντιπρόεδρος, Κουτσουράς Στ. μέλος,Αρβανίτης Π. μέλος, Μουργίας Ι. μέλος) και 2 ψήφοι κατά (Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος,Παληός Ευ. Μέλος)
Μετά τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή

Α ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την μη άσκηση περαιτέρω ενδίκων μέσων, σεβόμενοι την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην ασκείται έφεση σε δικαστικές υποθέσεις ΑΜΕΑ που έχουν κερδηθεί από αυτούς για καθαρά ηθικούς λόγους.


----------------------------------------


Τα ʼτομα με Αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998, κατ' εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α'). Τα ʼτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α' 220) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί (όπως το τελευταίο αυτό εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν.4186/2013)....". Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι η πρόσληψη ΑΜΕΑ σε φορείς του δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2643/98, αλλά από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3227/04 για τη δυνατότητα απασχόλησης των ΑΜΕΑ και μετά τη λήξη των προγραμμάτων, ακόμη και μετά την τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3227/04 με το ν. 4186/13, συνάγεται η δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων εργασίας τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση των οριζομένων ανωτέρω περί απαγόρευσης μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου μετά την προαναφερθείσα συνταγματική αναθεώρηση, με συνέπεια η λήξη των συμβάσεων εργασίας των προστατευόμενων από τις διατάξεις του ν. 2643/98 να μπορεί να λάβει χώρα μόνο υπό τους όρους του άρθρου 11 του ν.2643/98 (Μ.Πρ.Ρόδου 67/13, Μ.Πρ.Βόλου 17/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ).

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Κωλυσιεργούν ο κ. Καντζούρας και η παρέα του. Ζητούν το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι η Οικονομική Επιτροπή να ορίσει τον δικηγόρο για την αγωγή 12 διμηνιτών

Η Οικονομική Επιτροπή  συνεδρίασε για να ορίσει  πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην αγωγή  12 εποχιακά εργαζόμενων  στην υπηρεσία καθαριότητας  από 28-04-2015 έως 27-06-2015 κατα του Δήμου. Η προσληψη τους είχε δημοσιευθεί στην Διαύγεια.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3852/2010 η  Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου σε αυτές τις υποθέσεις.  Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι "προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε  μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου  δικαστηρίου".

Κατά την συνεδρίαση ο αντιπρόεδρος της επιτροπής κ.Καντζούρας ισχυριζόμενος ότι "ορισμένοι από αυτούς δήλωναν εθελοντές" αν και η πρόσληψη τους με σύμβαση είχε δημοσιευθεί στην Διαύγεια  ζήτησε να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό του δικηγόρου. Προφανώς για λόγους εντυπωσιασμού αφού δεν υπάρχουν περιθώρια από το Δήμο  για εξώδικο συμβιβασμό η κατάργηση δίκης σε αυτή την περίπτωση.
 Ο κ. Καλυβιώτης προειδοποίησε ότι : «Δημιουργούνται κίνδυνοι σε περίπτωση μη ανάθεσης σε δικηγόρο της υπόθεσης. Κινδυνεύει ο Δήμος νακαταδικαστεί ερήμην όπως έχει συμβεί στο παρελθόν πολλές φορές». Διαβάστε τους σχετικούς διαλόγους από τα δημοσιευμένα πρακτικά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 16/14-6-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ
«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της με αρ.καταθ.  21/2016 αγωγής των εναγόντων Γεραλή Δημητρίου, Γερογιάννη Ιωάννη, Καραβαγγέλη Χρήστου, Ρούσσου Ιωάννη, Ματσούκα Γεωργίου, Χατζή Δημητρίου, Ραβανού Δημητρίου, Τομαρά Κων/νου, Γεωργίου Δαυίδ, Τζοβάνα Πανωραίας, Φουντούλη Αικατερίνης και Σανιού Γεωργίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας».


Κύριοι σύμβουλοι,
Θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. κατάθεση 21/2016 αγωγή των εναγόντων Γεραλή Δημητρίου, Γερογιάννη Ιωάννη, Καραβαγγέλη Χρήστου, Ρούσσου Ιωάννη, Ματσούκα Γεωργίου, Χατζή Δημητρίου, Ραβανού Δημητρίου, Τομαρά Κων/νου,Γεωργίου Δαυίδ, Τζοβάνα Πανωραίας, Φουντούλη Αικατερίνης και Σανιού Γεωργίου κατά του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης - Αγίας Άννας η οποία θα συζητηθεί ενώπιον του ΜονομελούςΠρωτοδικείου Χαλκίδας , την 22« Σεπτεμβρίου 2016.
Προτείνω να αποφασίσουμε για τον ορισμό ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου το K. Ευθυμίου ΑντώνΙΟ δικηγόρο Λ. Αιδηψού, με ΑΜ 359, ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή δικάσιμο .

Μετά την εισήγηση του Προέδρου το λόγο έλαβαν :

Ο Αντιπρόεδρος K. Ιωάννης Καντζούρας : «Ορισμένοι από αυτούς δήλωναν εθελοντές και το θέμα είναι πολύ σοβαρό, τα χρήματα ξεπερνούν τις 50.000,00 € μιλάμε και για εισφορές ΙΚΑ και δεν θα κινδυνεύσω την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, και, προτείνω να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην οριστεί δικηγόρος. Πιστεύω ότι δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος, διότι, μπορεί να εμπλακεί ο Εισαγγελέας, η Αποκεντρωμένη και διάφοροι».

Ο Πρόεδρος και Δήμαρχος πήρε το λόγο: «Ο κ. Καντζούρας κατά την πάγια τακτική του, πλήρως αναρμοδίως υποκαθιστά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους δικαστές καιεισαγγελείς. Κρίνει από μόνος του πράγματα για τα οποία ουδεμία σχέση έχει,διαπράττοντας σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα, παράβαση καθήκοντος, αρνούμενος το ρόλοτου για το διορισμό του δικηγόρου προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, στησυγκεκριμένη περίπτωση. Και κατά το παρελθόν με τον ίδιο τρόπο παρεμβαίνει ενάντια στασυμφέροντα του Δήμου δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και τασυμφέροντα του Δήμου. Επιφυλασσόμενος παντός δικαιώματος μου να υπερασπιστώ τα
δικαιώματα του Δήμου, δηλώνω ότι θα προβούμε σε κάθε διοικητική και νόμιμη ενέργεια».

Το μέλος K. Ιωάννης Μουργιάς : «Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Καντζούρα»

Το μέλος K. Παναγιώτης Αρβανίτης : « Λόγω της σοβαρότητας να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο»

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι την αρμοδιότητα διορισμού δικηγόρου έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Το μέλος K. Σταύρος Κουτσουράς : «Δεν έχω καμμία αντίρρηση στο να οριστεί δικηγόρος,αλλά, επειδή αντιλαμβάνομαι από τις τοποθετήσεις που διίστανται σε απόψεις, ότι,ελλοχεύει κίνδυνος για την διασφάλιση των ευθυνών μου έναντι των οργάνων του Δήμου,προτείνω να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να οριστεί δικηγόρος απότην Οικονομική Επιτροπή>).

Ο Πρόεδρος σχετικά με τα αναφερόμενα του κ. Κουτσουρά δηλώνει : «Δημιουργούνται κίνδυνοι σε περίπτωση μη ανάθεσης σε δικηγόρο της υπόθεσης. Κινδυνεύει ο Δήμος νακαταδικαστεί ερήμην όπως έχει συμβεί στο παρελθόν πολλές φορές».

Ο Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννης Καντζούρας  «η δικάσιμος είναι στις 22/9/2016 καιπρολαβαίνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αναφέρθηκα ανωτέρω.

Το μέλος K. Παναγιώτης Αρβανίτης : «Προτείνω να αναβληθεί το θέμα έως ότου γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, διότι υπάρχει χρόνος».

Το μέλος κ. Ευστράτιος Παληός : «Εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να ορίσουμε
δικηγόρο και Ψηφίζω ναι στον ορισμό>).

Το μέλος κ. Σταύρος Κουτσουράς
. «Βάσει του Κ.Δ.Κ. και του Καλλικρατικού νόμου  3852/2010 όταν η Οικονομική Επιτροπή θεωρεί ότι ένα θέμα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει τη δυνατότητα να το κάνει, για την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος είπε : «Η καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, είναι να οριστεί
δικηγόρος για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου».

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής υποβάλλει προς Ψήφιση την
παρακάτω πρόταση όπως αυτή είναι γραμμένη στην πρόσκληση και συγκεκριμένα
« Να οριστεί δικηγόρος για την υπόθεση αυτή ο κ. Ευθυμίου Αντώνιος»

Η πρόταση του Προέδρου, έλαβε 2 ψήφους υπέρ (Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος
Παληός Ε., μέλος ) και 4 ψήφους κατά (Καντζούρας Ι, Αντιπρόεδρος, Κουτσουράς Στ.
μέλος, Αρβανίτης Π. μέλος, Μουργιάς Ι. μέλος)

Πρόταση κ. Καντζούρα : « Αναβολή ορισμού δικηγόρου και παραπομπή του στο
Δημοτικό Συμβούλιο και αν δεν οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να έλθει στην
Οικονομική Επιτροπή»    Η πρόταση έλαβε, 3 ψήφους υπέρ (Καντζούρας Ι. Αντιπρόεδρος, Αρβανίτης Π. μέλος,Μουργιάς Ι. μέλος) και 3 ψήφους κατά (Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος, Κουτσουράς Στ.
μέλος, Παληός Ε. μέλος).   (Η ψήφος όμως του Προέδρου μετράει διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας, παρ.1, αρθρο 5, Ν.3852/2010).

Πρόταση κ. Κουτσουρά : «Δεν έχω καμμία αντίρρηση στο να οριστεί δικηγόρος , αλλά,
επειδή αντιλαμβάνομαι από τις τοποθετήσεις που διίστανται σε απόψεις, ότι,
ελλοχεύει κίνδυνος για την διασφάλιση των ευθυνών μου έναντι των οργάνων του
Δήμου, προτείνω να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να οριστεί
δικηγόρος από την Οικονομική Επιτροπή»

Η πρόταση κ. Κουτσουρά έλαβε 1 ψήφο υπέρ (Κουτσουράς Στ. μέλος) και 5 ψήφους κατά
(Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος, Καντζούρας Ι. Αντιπρόεδρος, Αρβανίτης Π. μέλος, Παληός
Ε. μέλος, Μουργιάς Ι. μέλος)

Eποχικό πυροσβεστικό προσωπικό στα ΠΚ Λίμνης και Μαντουδίου για φέτοςΑνακοινώθηκαν τα ονόματα που θα αποτελούν τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.


Διαβάστε τις λίστες με τα ονόματα εδώ

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

"Δικαιώνονται" 6 ΑμΕΑ που εργάστηκαν στο Δήμο από το 2011 εως 2013 χωρίς να πληρωθούν με μια άκυρη απόφασηΤο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του  κ. Λιαγκάκης , αποφάσισε να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα « η λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά Πρωτόδικων αποφάσεων (ατόμων ΑΜΕΑ)» στην συνεδρίαση της 9/6/2016.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα πρακτικά της συνεδρίασης ο κ. Λιαγκάκης , επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση, εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Έχουμε σήμερα κοντά μας ένα συνδημότη μας τον κ. Κοντογιάννη Ιωάννη, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και απασχολήθηκε σε πρόγραμμα ΑΜΕΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κηρέως από το έτος 2011 έως 2013 ,χωρίς ποτέ να πληρωθεί λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Για να πληρωθεί έκανε αγωγή στο Δήμο. Παρ΄όλο την αγωγή που έκανε έχασε τα λεφτά του 2011 επειδή είχε περάσει η προθεσμία και είχαν παραγραφεί οι οφειλές.
Στο δικαστήριο που έκανε ο κ. Κοντογιάννης δικαιώθηκε και του εγκρίθηκε ένα ποσό 8.000€ συν τους τόκους.
Επειδή πιστεύω ότι κανένας σήμερα δεν αισθάνεται υπερήφανος με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί προτείνω στο δημοτικό συμβούλιο να πάρει απόφαση να μην ασκηθεί έφεση στη Πρωτόδικη απόφαση όχι μόνο του κ. Κοντογιάννη Ιωάννη αλλά και των άλλων εργαζομένων στο πρόγραμμα κι εννοώ τους κ.κ. Κορέλη Αγγελική, Δούκα Ιωάννη, Γραμματικό Ιωάννη, Ζαφείρα Παύλο και Παλιάτσο Ιωάννη).
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ,ο οποίος είπε:
« Ο κ. Κοντογιάννης Ιωάννης είχε προσληφθεί από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κηρέως και υπάρχουν οφειλές αυτής της Επιχείρησης από το έτος 2011.
Έχει ασκηθεί πρωτόδικα αγωγή ,της οποία το αποτέλεσμα δικαιώνει τον αιτούντα και υποχρεώνει τον Δήμο να πληρώσει 3000€  άμεσα και τα υπόλοιπα μετά από τελεσίδικη απόφαση.
Διευκρινίζω ότι η πρώτη απόφαση που βγαίνει από το χαμηλότερης στάθμης δικαστήριο ονομάζεται οριστική, τελεσίδικη είναι του Εφετείου και είναι εκτελεστή και αμετάκλητη του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου.

‘Ηρθε πρόσφατα στο Δήμο ή απόφαση αυτή και ζητήσαμε όπως προβλέπεται από τον νόμο γνωμοδότηση δικηγόρου για το τι θα γίνει περαιτέρω.  Χωρίς την γνωμοδότηση δικηγόρου κάθε απόφαση Δημάρχου ή οποιουδήποτε άλλη είναι άκυρη. Είμαστε σε αναμονή για την γνωμοδότηση που θα συνιστά στο Δήμο τι προβλέπεται από τον νόμο.

Λογοκρισία των διαλόγων
 Η διαλογικη συζήτηση στο Συμβούλιο λογοκρίθηκε από το Διαύγεια  και στη θέση της δημοσιεύτηκε η φράση" ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά κι αφού ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά."

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να μην ασκηθεί έφεση στη Πρωτόδικη απόφαση όχι μόνο για την περίπτωση του κ. Κοντογιάννη Ιωάννη αλλά και των άλλων εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κηρέως σε πρόγραμμα ΑΜΕΑ και είναι οι κ.κ. Δούκας Ιωάννης, Γραμματικός Ιωάννης, Ζαφείρας Παύλος , Παλιάτσος Ιωάννης και Κορέλη Αγγελική .

Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι : Κουτσουράς Σταύρος – Γιαννιός Κων/νος- Δανέλλης Ιωάννης- Κουκουρίκος Ηλίας-Αλατζάς Ευάγγελος –Τάρλας Κυριάκος –Βούλγαρης Αναστάσιος –Λιαγκάκης Ευστάθιος – Παζάρας Βασίλειος –Ψαρρού Ελπίδα –Μουργιάς Ιωάννης –Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία –Καντζούρας Ιωάννης –Στέφου Κυριακή –Στεργίου Ιωάννης- Αλεξίου Δημήτριος-Χατζής Ανδρέας (Ψήφοι δέκα επτά-17-)

Μειοψηφούντων πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:
Κατσούρα Δημητρίου –Γεωργάκαινα Ελένης- Παληού Ευστρατίου-Περήφανου Νίκης = Να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (Ψήφοι τέσσερες -4-) Η Σεσοντή Μαρία : Δήλωσε παρούσα


ΤΙ προβλεπει ο νόμος;

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ  ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ( Καλλικράτης -Οικονομική
Επιτροπή Αρμοδιότητες ) περ. ιγ ́ η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει γιατην
άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων». Από τη διατύπωση του εν λόγω άρθρου προκύπτει ότι έγκειται στη διακριτική ευχέρεια τηςΟικονομικής Επιτροπής η άσκηση ή μη των ενδίκων μέσων και δεν υφίσταταισχετική υποχρέωση εξάντλησής του.
Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι «Για τις περιπτώσεις ιβ ́, ιγ ́ καιιδ ́ η απόφαση ( σχετικά με την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων )λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός
και η κατάργηση της δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχεικριθεί με απόφαση ανωτάτου Δικαστηρίου».
Επιπρόσθετα και σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 ( Καλλικράτης-Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ) περ. ι ́ η Οικονομική Επιτροπή «είναι αρμόδια για τηναπόφαση για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων».
Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι «για τις περιπτώσεις ι ́ και ια ́ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει σχετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο,λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των σαράντα πέντε χιλιάδων ( 45.000 ) ευρώ της περίπτωσης ια ́ της προηγούμενης παραγράφου».
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις καθίσταται σαφές πως:
α. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση των ενδίκων μέσων.
β. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του δικηγόρου, ωςπρος το νομικό μέρος, επί ελλείψεως της οποίας η απόφαση αυτή είναι άκυρη.

Η λίστα των ακινήτων της Κτηματικής Εταιρείας προς πώληση στον δήμο μας
Εκτός από το Ειρηνοδικείο Λίμνης πού πουλήθηκε στην λίστα περιλαμβάνονται το Ειρηνοδικείο Αγίας Άννας και άλλα 6 ακίνητα.


ΤΑΧΔΙΚ - ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΕΔ ¨Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΓΓΠΣ - Λίστα Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση

 

Η Λίστα

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Ποιο μυστικό κρύβεται πίσω από το θερινό ηλιοστάσιο;


Ποιο μυστικό κρύβεται στις Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια και πως συνδέεται με του αρχαίους ναούς αλλά και το ανθρώπινο πεπρωμένο; Υπάρχουν 4 ημέρες μέσα στο χρόνο εντελώς ιδιαίτερες. 4 μέρες που σηματοδοτούν τις εποχές και την πάλη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι γι αυτό και όλοι οι λαοί τους απέδωσαν ιδιαίτερη μυστικιστική σημασία.

 Οι περισσότεροι τις γνωρίζουμε ως Ισημερίες και Ηλιοστάσια και στην ουσία σηματοδοτούν την πορεία τις κινήσεις του πλανήτη μας μέσα στο ηλιακό σύστημα. Η ημέρα του Θερινού Ηλιοστασίου είναι η μεγαλύτερη του χρόνου. Από αυτήν και μετά το φως σταδιακά αρχίζει να μειώνεται και η νύχτα να κερδίζει «χρόνο» σε βάρος της ημέρας.  Έτσι , λιγοστεύοντας μέρα τη μέρα και μήνα το μήνα το φως, έρχεται η  Φθινοπωρινή Ισημερία όταν ημέρα και νύχτα είναι ίσα μοιρασμένες μέσα στο 24ωρο. Όμως , το φως συνεχίζει να μειώνεται έτσι που στις 21 Δεκεμβρίου έρχεται το Χειμερινό Ηλιοστάσιο όταν εκδηλώνεται το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο από εκείνο του καλοκαιριού . Αυτή είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου ενώ η μέρα η μικρότερη.  Όμως, από την ακριβώς επόμενη μέρα το φως αρχίζει να αυξάνεται , η μέρα μεγαλώνει και σταδιακά φθάνουμε στην άνοιξη και στην Εαρινή Ισημερία όταν ημέρα και νύχτα είναι ισομοιρασμένες. Κάθε μια από αυτές τις σημαδιακές ημέρες είχε σε όλους τους λαούς τη δική της ξεχωριστή σημασία. Στο παρελθόν , τότε που οι άνθρωποι ζούσαν πιο κοντά στη φύση και μπορούσαν να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές της οι 4 αυτές ημέρες είχαν εξέχουσα μαγικοθρηκευτική σημασία καθώς σήμαιναν άλλοτε τη νίκη του φωτός και του πνεύματος άλλοτε την νίκη του σκότους και της ύλης κι άλλοτε την ισορροπία ανάμεσα στις δυο αυτές αντίρροπες δυνάμεις.  Οι δραματικές μεταβολές φωτός-σκότους δεν διέφυγαν της προσοχής των αρχαίων Ελλήνων. Τις μετέτρεψαν σε μια κωδικοποιημένη γλώσσα η οποία είναι εγγεγραμμένη στην αρχιτεκτονική των ναών και στους προσεκτικά επιλεγμένους τόπους όπου κτίζονταν.

 Από τους Δελφούς στον Όλυμπο 

Αυτή η κωδικοποιημένη γλώσσα ονομάστηκε «Ιερή Γεωμετρία» και αποκαλύπτεται από τις θέσεις των ιερών που συνδέονται μεταξύ τους με τρίγωνα και κύκλους όπως αποδεικνύεται αν κοιτάξει κανείς σ’ ένα χάρτη και σημειώσει την ακριβή θέση των αρχαίων ναών. Πρόκειται για μια μυστική διασύνδεση που όταν μια μέρα αποκωδικοποιηθεί πλήρως ίσως αποκαλύψει αναπάντεχα πράγματα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως κάθε ναός είναι μια λέξη. Όμως, εφ όσον συνδέεται με άλλους ναούς σε ομάδες τριγώνων, κύκλων κλπ όλες αυτές οι «λέξεις» σχηματίζουν μια πρόταση. Ποιο μυστικό άραγε να αποκαλύπτει αυτή η πρόταση; Τι θα έχει να διηγηθεί για το φως και το σκοτάδι, για τη γη και τον έναστρο ουρανό, για το Θεό και τον άνθρωπο; Πάντως, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η ύπαρξη ευθυγραμμίσεων των ιερών ήταν παρούσα πριν από την εποχή των Πυθαγορείων. Προφανώς υπήρξαν μεγάλοι δάσκαλοι, ή απώτατη γνώση που είχε διασωθεί από τους κατακλυσμούς, βάσει της οποίας επιλέχθηκαν οι τόποι όπου κατασκευάστηκαν οι αρχαίοι ναοί. Όμως ,με το πέρασμα του χρόνου οι αληθινοί λόγοι ξεχάστηκαν. Παρ’ όλα αυτά ,δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι ναοί και τα ιερά σχετίζονταν με κάτι αστρονομικό. Η μυστική τους διασύνδεση ήταν ο ουρανός.  Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό έπαιζαν οι Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια που στην αρχαιότητα συνέπιπταν με διαφορετικές αστρονομικές θέσεις από τις σημερινές. Η εαρινή Ισημερία καθοριζόταν από τον Ταύρο και η φθινοπωρινή από τον Αετό ή Σκορπιό ενώ το θερινό ηλιοστάσιο ήταν στον Λέοντα και το χειμερινό στον Υδροχόο. Όμως, από τότε υπήρξε μια μετατόπιση της εκλειπτικής κι έτσι σήμερα η εαρινή ισημερία καθορίζεται από τον Κριό, η φθινοπωρινή από τον Ζυγό ενώ το θερινό και το χειμερινό ηλιοστάσιο σχετίζονται αντίστοιχα με τον Καρκίνο και τον Αιγόκερω.  Όλα αυτά αποτελούν στίγματα για τη χαρτογράφηση των αρχαίων ιερών. Μας δείχνουν για άλλη μια φορά πως τίποτα δεν είναι ξεκομμένο και μοναχικό και ότι όλα είναι αλληλοσυνδεδεμένα πάνω σε ένα παγκόσμιο γεωδαιτικό δίχτυ. Σαν αυτό που απεικονίζεται στον ομφάλιο λίθο των Δελφών. Οι Δελφοί είχαν άμεση σχέση με τον κοσμικό άξονα που συνδέει τη γη με τον ήλιο. Ο Απόλλων θεωρείτο φύλακας των Πυλών και των Δρόμων των Ηλιοστασίων. Πού βρίσκονταν αυτές οι πύλες για άλλες διαστάσεις;  Σύμφωνα με αρχαίες παραδόσεις η πύλη απ΄όπου ανέβαιναν οι ψυχές στον ουρανό ήταν η κορυφή του Ολύμπου. Είναι η πόρτα των θεών. Όσοι έχουν μελετήσει την Οδύσσεια θα βρουν δυο αντίστοιχες πύλες στη σπηλιά της Ιθάκης, εκεί όπου πρωτοφτάνει ο Οδυσσέας ύστερα από τις περιπλανήσεις του. Από τη μια είσοδο έμπαιναν οι θνητοί και από την άλλη οι θεοί.

 Η Επιστροφή του Φωτός

 Όσο για τις αρχαίες πύλες της ισημερίας τοποθετούνται : η νότια στο Ταίναρο, αντιπροσωπεύοντας την είσοδο για τον ’δη ενώ η βόρεια τοποθετείτο στον Όλυμπο. Οι Δελφοί βρίσκονταν στην διασταύρωση των αξόνων του ζωδιακού ανάμεσα στις ισημερίες και τα ηλιοστάσια. Αυτό που συμβαίνει όμως με τα αρχιτεκτονήματα έχει την αντιστοιχία του και στο ανθρώπινο σώμα.  Αντίστοιχα, ο κάθετος άξονας βορά –νότου συμβολίζει τον κορμό και το όρθιο σώμα ενώ ο οριζόντιος Ανατολής- Δύσης αντιστοιχεί στο διάφραγμα. Το χειμερινό ηλιοστάσιο ταυτίζεται με το βορά, το θερινό με το νότο, η εαρινή ισημερία με την ανατολή και τη φθινοπωρινή με τη δύση. Έτσι, ο κάθετος άξονας, είναι τα ηλιοστάσια και ο οριζόντιος οι ισημερίες. Η κάθοδος των ψυχών στο πεδίο της ύλης συμβολίζεται από το θερινό ηλιοστάσιο στον Καρκίνο επειδή από εκείνη τη μέρα και μετά αρχίζει το φως να λιγοστεύει και το σκοτάδι να κατακτά όλο και μεγαλύτερο μέρος του 24ωρου.  Έτσι, αντίστοιχα, οι ψυχές φεύγουν από το μέγιστο φως και εισέρχονται στο σώμα και στην υλική ζωή που σιγά-σιγά τις κάνει να ξεχνούν τη θεία καταγωγή τους. Αυτή η λησμονιά αντιπροσωπεύεται από το σκοτάδι που αυξάνεται σε βάρος του φωτός. Η αντίστροφη διαδικασία συμβαίνει στο Χειμερινό ηλιοστάσιο όταν από τη μέγιστη νύχτα περνάμε σταδιακά στο ολοένα αυξανόμενο φως. Αυτή η επιστροφή ή έλευση του φωτός στην αρχαιότητα είχε ταυτιστεί με τα Μιθραικά μυστήρια ενώ στον χριστιανικό κόσμο με την έλευση του Χριστού, του οποίου η έλευση στη γη , ως Φως του κόσμου , τοποθετείται στις 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή πολύ κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Όμως, όχι μόνο ισημερίες και ηλιοστάσια αλλά και ολόκληροι αστερισμοί είναι «απεικονισμένοι» στις θέσεις και στην αρχιτεκτονική των αρχαίων ναών επιβεβαιώνοντας πως η ιερή γεωμετρία δεν είναι ένα ανθρώπινο εφεύρημα αλλά μια ανακάλυψη. Υπάρχει παντού γύρω , έξω και μέσα μας. Εμείς απλώς την ανακαλύπτουμε ενώ οι αρχαίοι Έλληνες προσπάθησαν να την σεβαστούν, αντίθετα από το σημερινό πολιτισμό που χτίζει τα κτίριά του ως έτυχε δίχως σοφία και γνώση και δίχως αναφορά στο συμπαντικό. Αργά ή γρήγορα , όμως, η χαμένη σοφία θα ανακτηθεί. Τότε, η ανθρωπότητα θα βρει τον αληθινό προορισμό της.

Πηγή : Miracle Synthesis

Οδηγίες βήμα – βήμα για χρηματοδότηση των δήμων από ευρωπαϊκά προγράμματα

οδηγόςΠληροφορίες και αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για τη νέα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνει οδηγός που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο οδηγός παρέχει οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ενώ  υποδεικνύει  πληροφορίες στοχοθετημένες για τους αιτούντες χρηματοδότηση  και τις  ανάγκες τους. Παρέχει ζεύξεις σε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με ειδικές δυνατότητες. Περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές. Να σημειωθεί ότι η νέα γενιά προγραμμάτων της ΕΕ βασίζεται σε προγενέστερα επιτυχημένα προγράμματα που έχουν όμως βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βασικούς τομείς για το μέλλον της ΕΕ: έρευνα και καινοτομία, μεταφορές, ενέργεια, ευκαιρίες απασχόλησης για τη νεότερη γενιά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, για να παραθέσουμε ενδεικτικά μερικούς από αυτούς.
Ο στόχος είναι η προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και δημιουργία καλύτερης ποιότητας ζωής στην Ευρώπη. Ένα άλλο σημείο στο οποίο εστιάζουμε την προσοχή μας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας.
Η ΕΕ απλοποίησε τους δημοσιονομικούς κανόνες της για τις επιχειρήσεις, τους δήμους, τις περιφέρειες, τους επιστήμονες και τις ΜΚΟ της Ευρώπης.
Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ σήμερα θεωρείται ευκολότερη από ποτέ, σύμφωνα με τους εκδότες.
Αναλυτικά ο  Οδηγός Δυνατοτήτων Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης