Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Παίζει με την δημόσια υγεία ο δήμοςΟ κ. Λεοντής, πρόεδρος της ΔΕΥΑ κοστίζει στο δήμο 21.081 Ευρώ ετησίως και άλλα 15.000 Ευρώ ο νέο-διορισθείς αντιπρόεδρος της, κ. Δράκος. Σύνολο 36.000 Ευρώ. Την χρονιά που μας πέρασε η ΔΕΥΑ έχει δαπανήσει λιγότερο από το ένα δέκατο αυτού του ποσού σε ελέγχους της καταλληλότητας πόσιμου νερού. Η ΔΕΥΑ είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει όλες τις δαπάνες της στο Διαύγεια για να μπορούν να πληρωθούν οι δικαιούχοι. Στο διαύγεια λοιπόν φαίνονται δυο μόνο πληρωμές για αναλύσεις νερού στην εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. συνολικού ποσού 2.921 Ευρώ . Στις 29/12/2011 πλήρωσε το ποσό των 1.568,25 ευρώ και στις 28/05/2012 το ποσό των
1.353,00 Ευρώ.

Τι γίνεται σε άλλους δήμους;

Συμβάσεις της εταιρείας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε (που χρησιμοποιεί ο δήμος μας) με άλλους δήμους δίνουν μια ιδέα για τα κόστη των αναλύσεων. Ο δήμος Οιχαλίας με πληθυσμό 15.187 (όσο και ο δήμος μας) δαπανά για αναλύσεις νερού με τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε το εφταπλάσιο ποσό από τον δήμο μας, 21.300 Ευρώ ετησίως.

Η ίδια εταιρεία κάνει και το χημικομικροβιολογικό έλεγχο ποσίμου νερού, λυμάτων και ιλύος ΒΙΟΚΑ της ΔΕΥΑ Μυκόνου (με πληθυσμό δήμου 9.320 κατοίκους). Δέκα (10) δείγματα μηνιαίως δοκιμαστική παρακολούθηση, τα οποία θα διπλασιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες (σύνολο 150 δείγματα) και 8 δείγματα για ελεγκτική παρακολούθηση. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού (ΕΒΚ), λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 192/τ. Β΄/14-3-1997), πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις (BOD- βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο, COD-χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, TSS-ολικά αιωρούμενα στερεά, Ολικό άζωτο και ολικός φώσφορος) με την ανάλυση ενός δείγματος εισόδου και ενός της εξόδου μηνιαίως όπως ορίζεται στην Νομοθεσία (2 Δείγματα Μηνιαίως). Αναλύονται και έξι (6) δείγματα ετησίως λυματολάσπης του Βιολογικού Καθαρισμού με την ανάλυση των εξής παραμέτρων - αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδο, νικέλιο, συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, υδράργυρο, χαλκό, χρώμιο, ψευδάργυρο, υγρασία, ολικό φώσφορο και ολικό άζωτο. Η δαπάνη για αυτές τις αναλύσεις της ΔΕΥΑ Μυκόνου είναι 16.830 Ευρώ ετησίως.

Στο δήμο Ιθάκης υπάρχει παρακολούθηση των νερών κολύμβησης πολυσύχναστων παραλίων. Η παρακολούθηση των νερών κολύμβησης αφορά τρεις ακτές της Ιθάκης και δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 76/160/ΕΚ Κοινοτική Οδηγία,. Συγκριμένα για τον Δήμο Ιθάκης που είναι νησιωτική περιοχή απαιτείται να γίνουν 11 δειγματοληψίες (2 ανά δεκαπενθήμερο με την πρώτη να συντελείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου) τον χρόνο στην περίοδο Μαΐου -Οκτωβρίου) . Στην περίπτωση που κάποια από τις παραλίες προταθεί για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» θα πρέπει η δειγματοληψία να ενταχθεί στο σχετικό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική τα δείγματα νερού θα λαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο και τουλάχιστον για έξι μήνες το χρόνο (κολυμβητική περίοδος: από Μάιο έως Οκτώβριο) και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα δημοσιοποιούνται άμεσα από το Δήμο και θα κοινοποιούνται στα τοπικά ΜΜΕ προς ενημέρωση της κοινής γνώμης.


Έλεγχοι και συχνότητα.


Aπαιτείται τουλάχιστον 1 δείγμα ετησίως για τους οικισμούς με λιγότερο από 500 κατοίκους όπου θα γίνεται δοκιμαστική παρακολούθηση και 4 δείγματα ετησίως από οικισμό έως 2500 κατοίκους όπου θα γίνεται δοκιμαστική παρακολούθηση και ένα δείγμα όπου θα γίνεται ελεγκτική παρακολούθηση.

Κατά την δοκιμαστική παρακολούθηση εξετάζονται 17 παράμετροι ενώ κατά την ελεγκτική παρακολούθηση εξετάζονται 33 παράμετροι (χημικοί – μικροβιολογικοί).


Δοκιμαστική παρακολούθηση
Αμμώνιο , Χρώμα , Αγωγιμότητα, E.coli, Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, Νιτρώδη , Οσμή, Γεύση, Αριθμός Αποικιών σε 22ο C και 37ο C, Κολοβακτηριοειδή , Θολότητα, Υπολειμματικό χλώριο.

Ελεγκτική παρακολούθηση 
E.coli, Εντερόκκοκοι , Ακρυλαμίδιο, Αντιμόνιο, Αρσενικό, Βενζόλιο, Βενζο-α-πυρένιο, Βόριο, Βρωμικά, Κάδμιο, Χρώμιο, Χαλκός, Κυανιούχα,1.2-διχλωροαιθάνιο, Επιχλωρυδρίνη, Φθοριούχα, Μόλυβδος, Υδράργυρος, Νικέλιο, Νιτρικά, Νιτρώδη, Παρασιτοκτόνα, Σύνολο παρασιτοκτόνων, Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, Σελήνιο, Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωροαιθένιο , Ολικά τριαλογονομεθάνια , Βινυλοχλωρίδιο , Αργίλιο Αμμώνιο, Χλωριούχα, Clostridium Perfringens , Χρώμα, Αγωγιμότητα, Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, Σίδηρος, Μαγγάνιο , Οσμή , Οξειδωσιμότητα , Θειικά , Νάτριο, Γεύση, Αριθμός Αποικιών σε 22ο C και 37ο C, Κολοβακτηριοειδή , Ολικός οργανικός άνθρακας(TOC) ,Υπολειμματικό χλώριο, Θολότητα.

Οι αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι διενεργείται συμπληρωματική κατά περίπτωση παρακολούθηση για τις ουσίες και τους μικροοργανισμούς για τους οποίους δεν καθορίζεται παραμετρική τιμή όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι οι ουσίες ή οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να υπάρχουν σε ποσό­τητες ή αριθμούς που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Τι θα έπρεπε να γίνεται;


Στο δήμο μας θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω παρακολουθήσεις πόσιμου νερού.


Ελάχιστος Αριθμός Δειγμάτων ανά έτος(βάσει ΚΥΑ Υ2/2600/01)
Τοπικ. Κοινοτητα
Δοκιμαστική
Παρακολούθηση

Ελεγκτική
Παρακολούθηση
Συμπληρωματική
Παρακολούθηση

Μέγιστη Χρονική
Διάρκεια
Διαδοχικών
Δειγματοληψιών
(Γ3α/761/68/αρ.
7)
Δ.Κ. Λίμνης [2.673]
· η Λίμνη [2.083]
· τα Κατούνια [16]
· η Μονή Αγ. Νικολάου Γαλατάκη [17]
· ο Μυρτιάς [276]
· ο Ρετσινόλακκος [29]
· η Σηπιάς [175]
· η Χρόνια [77]
4
1
-
1 μήνας
Τ.Κ. Κεχριών [792]
· οι Κεχριές [504]
· η Δάφνη [288]
4
1
-
1 μήνας

Τ. Κ. Κουρκουλών -
- οι Κουρκουλοί [396]
1
-
-
1 μήνας

Τ.Κ  Ροβιών [1.491]
· οι Ροβιές [1.155]
· τα Δαμιά [82]
· η Δρυμώνα [76]
· το Καλαμούδι [46]
· ο Κούλουρος [37]
· το Μαρούλι [12]
· η Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος [37]
· το Παλαιοχώρι [46]
4
1
-
1 μήνας
Τ.Κ.. Σκεπαστής -
- η Σκεπαστή [296]
1
-
-
1 μήνας

Τ.Κ Αγίας Άννης [1.232]
· η Αγία Άννα [884]
· η Αγκάλη [262]
· η Παλαιόβρυση [86]
4
1
-
1 μήνας

Τ.Κ. Αμελάντων [44]
· οι Αμέλαντες [28]
· οι Στράφοι [16]
1
-
-
1 μήνας

Τ.Κ. Αχλαδίου [437]
· το Αχλάδι [344]
· η Φραγκάκη [93]
1
-
-
1 μήνας
ΤΚ. Κεραμείας -- η Κεράμεια [157]
1
-
-
1 μήνας
Τ.Κ.. Κερασέας -- η Κερασιά [350]
1
-
-
1 μήνας

Τ.Κ.. Κοτσικιάς [181]
· η Κοτσικιά [133]
· το Αχλαδοπόταμο [2]
· η Παραλία Κοτσικιάς [46]
1
-
-
1 μήνας
Τ.Κ. Παππάδων -- οι Παππάδες [329]
1
-
-
1 μήνας

Τ.Κ.. Μαντουδίου [1.956]
· το Μαντούδι [1.955]
· οι Φούρνοι [1]
4
1
-
1 μήνας

Τ.Κ.. Βλαχιάς [226]
· η Βλαχιά [210]
· το Σαρακήνικο [16]
1
-
-
1 μήνας

Τ.Κ.. Δαφνούσσης [102]
· η Δαφνούσσα [66]
· το Τρούπι [36]
1
-
-
1 μήνας

Τ.Κ.. Κηρίνθου [865]
· η Κήρινθος [721]
· η Ζωοδόχος Πηγή [111]
· η Κρύα Βρύση [33]
4
1
-
1 μήνας
ΤΚ.. Μετοχίου Κηρέως -- το Μετόχι [233]
1
-
-
1 μήνας
ΤΚ.. Μετοχίου Κηρέως -- το Μετόχι [233]
1
-
-
1 μήνας

Τ.Κ.. Πηλίου -- το Πήλιο [870]

4
1
-
1 μήνας
Τ.Κ.. Προκοπίου -- το Προκόπι [1.111]
4
1
-
1 μήνας

Τ.Κ.. Σπαθαρίου [381]
· το Σπαθάρι [257]
· τα Καλύβια [124]
1
-
-
1 μήνας
Τ.Κ.. Στροφυλιάς -- η Στροφυλιά [618]
4
1
-
1 μήνας
Τ.Κ.. Φαράκλας -- η Φαράκλα [309]
1
-
-
1 μήνας
Δημότες στο σκοτάδι.

Η ΔΕΥΑ οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλω­τές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Προς το παρόν αυτό δεν ισχύει. Στους 18 μήνες που έχει αναλάβει καθήκοντα η νέα Δημοτική Αρχή έχει δώσει στην δημοσιότητα τον Μάιο του 2012 μέσα από την Ελεύθερη Φωνή είναι μόνο για 7 τοπικές κοινότητες: Λίμνης (2 δείγματα), Μαντούδι, Κήρινθο, Φαράκλα, Αχλάδι, Ροβιές και τις Κεχριές. Ακόμη δεν έχει απαντήσει στην αίτηση της Ελεύθερης Φωνής
να δώσει στην δημοσιότητα τις αναλύσεις για τους υπόλοιπους οικισμούς.
Οι δοκιμαστικές παρακολουθήσεις νερού που δόθηκαν εκτός του ότι ήταν ελλιπείς (δεν είχαν μετρήσεις για το υπολειμματικό χλώριο), έδειχναν υψηλές συγκεντρώσεις βακτηρίων στο νερό της Λίμνης και την ανάγκη για συμπληρωματική παρακολούθηση.

Έκτος από τους ελέγχους του ποσίμου νερού θα πρέπει να γίνονται επίσης έλεγχοι ποιότητας των νερών και στις γειτονικές ακτών κολύμβησης των Βιολογικών καθαρισμών Μαντουδίου και Λίμνης οι οποίοι απορρίπτουν τα επεξεργασμένα νερά του (μετά από τη δευτεροβάθμια επεξεργασία τους) στον Κυμάσι και τον Ευβοϊκό κόλπο.

Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Βιολογικών καθαρισμών Μαντουδίου, Λίμνης και Αχλαδίου με αναλύσεις σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων και διαρκή έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά την εκροή των επεξεργασθέντων νερών τους είναι απαραίτητη.


Aν  υποψιάζεστε προβλήματα με την ποιότητα του νερού  επικοινωνήστε με τις παρακάτω υπηρεσίες.


Τμήμα Δημόσιας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα τηλ. 2221354325, 2221354317, 2221354331, 2221354341, 2221354322, 2221354321, gournis.i@naevias.gr, markea.d@naevias.g, tyrovoli.s@naevias.gr,  stamou.b@naevias.gr, tsiapali.k@naevias.gr

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2231352809,  2231352804

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Δυο ακόμη απευθείας αναθέσεις έργων έκανε ο δήμος

Δυο απευθείας αναθέσεις έργων ενέκρινε η οικονομική επιτροπή

1. 10.000,00 € μετά Φ.Π.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, για  την εκτέλεση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΧΛΑΔΙΟΥ» η πληρωμή θα γίνει από ΣΑΤΑ. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον ΕΔΕ κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί στον ανάδοχο


2. Αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΗΡΙΝΘΟΥ» στον ιδιώτη μελετητή Καραγιάννη Ελένη, Δασολόγο με έδρα Μαντούδι Τ.Κ. 340 04, με μελετητικό πτυχίο Τάξης Β΄ με αριθμό μητρώου 826 και αμοιβή 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 2.Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 70.7413.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για το σκοπό αυτό. Από το δασικό κώδικα (Ν.Δ. 86/69) προβλέπεται ότι η διαχείριση των δασών πρέπει να γίνεται με βάση δασοπονικές μελέτες. Μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες υπαγορεύουν το πλαίσιο για τις  νέες προδιαγραφές σύνταξης των διαχειριστικών μελετών. Η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων είναι υποχρεωτικό να γίνεται σε δύο επίπεδα σχεδιασμού, ένα μακροχρόνιο ανά 20ετία και ένα μεσοπρόθεσμο ανά 10ετία.

Ταμειακός Απολογισμός για το 2011

Τα έσοδα και έξοδα του δήμου για το έτου 2011 σύμφωνα με την οικονομική επιτροπή ανήλθαν στα ακόλουθα ποσά :

ΕΣΟΔΑ
Τακτικά 4.579.749,77€
Έκτακτα 1.697.652,85€
Χρημ.Υπόλοιπο 475.626,80€ .

ΕΞΟΔΑ
Έξοδα 6.091.157,92€
Αποθεματικό 661.871,50€
ΣΥΝΟΛΟ 6.753.029,42€

Επιλεκτικοί διαχειριστικοί έλεγχοι σε Περήφανο και Μάρκου. Κανένας ελέγχος σε Ψαρρό και Ενωτιάδη

Πρόσφατη απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου ενέκρινε τα παρακάτω ποσά.

Εντύπωση προκαλούν τα παρακάτω:

- τα 2.000 ευρώ για την συντήρηση ανάπτυξη και αναβάθμιση του μια χαρά λειτουργικού ιστοτόπου του δήμου που έχει εγκαταληφθεί εδώ και ένα χρόνο απο τους διαχειριστές τους. Πολλες απο τις σελίδες του εδώ και ενάμισυ χρόνο είναι ακόμη "υπο κατασκευή"!

-Οι διαχειριστικοί έλεγχοι με συγκεκριμένο βάθος χρόνου (ώστε να μη επηρεάζεται η θητεία Ψαρρού) σε επιλεγμένους πρώην καποδιστριακούς δήμους (εξαιρείται από τον έλεγχο ο δήμος Κηρέως της αντιδήμαρχίας Καντζούρα). Συγκεκριμένα δαπανούνται γύρω στα 30.000 για τον ενδελεχή έλεγχο του δήμου Νηλέως (επί θητείας κ. Περήφανου 2003-2010) και γύρω στα 14.000 ευρώ για τον έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ελυμνίων αλλά μόνο για την περίοδο 2008-2010. Η περίοδος κακοδιαχείρισης Ψαρρού εξαιρείται.

Η πορισματική έκθεση της Οικονομικής Επιθεωρήτριας για το διαχειριστικό – οικονομικό έλεγχο Δήμου Νηλέως για τα έτη 2002 – 06 είχε συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29/3/11. Η έκθεση είχε διαβιβαστεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης και στο Πταισματοδικείο Αθήνας και είχε πάρθει η απόφαση να σταλεί ορκωτός λογιστής για τον έλεγχο του πρώην Δήμου Νηλέως για τα έτη 2002 – 2006.


Στραβά μάτια για την κακοδιαχείριση στο δήμος Κηρέως και την θητεία Ψαρρού.

Τα διαχειριστικά προβλήματα στο δήμο Κηρέως (ΔΕΥΑΚ και κοινωφελής επιχείρηση Κηρέως) επί δημαρχίας κ. Ενωτιάδη και αντιδημαρχίας κ. Καντζούρα που βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές δεν φαίνεται να λαμβάνουν καμιά προσοχή από το δήμο. Γιατί άραγε;


Μια έκθεση των ορκωτών λογιστών στα οικονομικά της ΔΕΠΑΛ, για την περίοδο Ψαρρού (που συμπίπτει με την περίοδο διαχειριστικού έλεγχου στο δήμο Νηλέως) έως τον Δεκέμβρη του 2006 αποδεικνύει την  κακοδιοίκηση και τις οικονομικές καταχρήσεις από την δημαρχία Ψαρρού. Γιατί δεν γίνεται διαχειριστικός έλεγχος για αυτή την περίοδο Ψαρρού;Οι δαπάνες. Ξεκαθάρισμα πολιτικών λογαριασμών.

"1. Σε βάρος του Κ.Α 00.6495.0004 ποσού 2.000,00 € σε βάρος του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 , για την πληρωμή «Συντήρηση  ανάπτυξη και αναβάθμιση του ιστοτόπου www.malian.gov.gr ».4. Σε βάρος του Κ.Α 00.6117.0009 ποσού 4.920,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 , για την πληρωμή «Εκκαθάριση
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΔΕΠΑ) του πρώην Δήμου Λίμνης ».


5. Σε βάρος του Κ.Α 00.6117.0010 ποσού 2.460,00 € σε βάρος τουπροϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 , για την πληρωμή «Διενέργεια ελέγχου ισολογισμού Σχολικών Επιτροπών πρώην Δήμου Νηλέως ».

6. Σε βάρος του Κ.Α 00.6117.0011 ποσού 9.840,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 , για την πληρωμή «Διενέργεια  διαχειριστικού ελέγχου της πρώην ΔΕΠΑΤ, χρήσεων 2008 έως 2010 ».


7. Σε βάρος του Κ.Α 00.6117.0012 ποσού 14.760,00 € σε βάρος τουπροϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 , για την πληρωμή «Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου του πρώην Δήμου Νηλέως από 2003 έως 2006».
8. Σε βάρος του Κ.Α 00.6117.0013 ποσού 14.760,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 , για την πληρωμή «Διενέργεια  διαχειριστικού ελέγχου του πρώην Δήμου Νηλέως από 2007 έως 2010»."

ΚΕΔΕ: Προτάσεις νόμου για αξιοποίηση του ΕΣΠΑ

Επιθετική πολιτική και συγκεκριμένες προτάσεις νόμου, οι οποίες θα έχουν στόχο την άμβλυνση του συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας της δημόσιας διοίκησης που δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, αποφάσισε το ΔΣ της ΚΕΔΕ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.

Όπως διαπιστώθηκε, η τοπική αυτοδιοίκηση θα βρίσκεται σε οριακό σημείο μετά από τρεις έως τέσσερις μήνες, υπό τις παρούσες συνθήκες. Γι' αυτό, επείγουν η αποκέντρωση της αυτοδιοίκησης, η χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων τοπικής πολιτικής, που θα επιτρέψουν την εξεύρεση λύσεων, καθώς και η δημιουργία παράπλευρου καναλιού χρηματοδότησης από τις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κ. Ασκούνης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές με τις Βρυξέλλες, προκειμένου να δημιουργηθεί Ταμείο Τοπικής Ανάπτυξης, με το οποίο- μεταξύ άλλων- θα παρακαμφθεί το σοβαρό εμπόδιο της εσωτερικής γραφειοκρατίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την έντονη αγωνία τους για την κοινωνική πολιτική των δήμων και έγινε σαφές ότι δεν υπάρχουν κονδύλια, από πλευράς κεντρικού κράτους, για τη συνέχιση της υποστήριξής τους. Η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και η μεταφορά των μαθητών κινδυνεύουν άμεσα, ενώ τα κοινωνικά προγράμματα, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Σ. Δανιηλίδης, δεν έχουν ορίζοντα χρηματοδότησης πέραν του Μάρτιου του 2013.
Όπως σημείωσε ο γραμματέας της ΚΕΔΕ, Α. Κοιμήσης, «θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους και να λειτουργήσουμε σαν να μην υπάρχει υποχώρηση». Και ο δήμαρχος Αθηναίων, Γ. Καμίνης επισήμανε ότι «ή θα βρούμε μόνοι μας τρόπους για να παράσχουμε υπηρεσίες στους πολίτες ή θα καταρρεύσουν οι κοινωνικές δομές των δήμων». Υπενθύμισε, παράλληλα, το τεράστιο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο δήμος Αθηναίων, τον Ιούλιο, με τους συμβασιούχους παιδαγωγούς.

Ο κ. Ασκούνης διαπίστωσε ότι «η πρόσληψη προσωπικού έχει γίνει Γολγοθάς» και επισήμανε ότι «η έκθεση της τρόικας για τις προσλήψεις είναι προοίμιο δυσάρεστων εξελίξεων και γι' αυτό έχουμε ζητήσει να μας ενημερώσουν για την προέλευση των στοιχείων. Γιατί δεν είχαν την ευαισθησία να απευθυνθούν στην ΚΕΔΕ για τα στοιχεία; Με απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ζητάμε να επιβεβαιώσουμε, από κοινού, την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταγράψει».

Ο κ. Ασκούνης επέμεινε στο «τεράστιο πρόβλημα με την αυτοδυναμία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης» και πρόσθεσε: «Θα πρέπει να αποφασίσουμε ώστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Θα πρέπει να εμμείνουμε σε μεγαλύτερη αποκέντρωση, διότι το κεντρικό κράτος απέτυχε οικτρά».

Η ΚΕΔΕ έχει προγραμματίσει συναντήσεις με τους τρεις εμπλεκόμενους υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Εργασίας. Επίσης, πρόκειται να ζητήσει από τους δήμους να υποβάλουν, έως τις 15 Ιουλίου, τα στοιχεία προσωπικού (όσους απασχολούν έως τις 30 Ιουνίου), διότι υπάρχουν υπόνοιες ότι «η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από τους 5.562 που έχουν φύγει έως την 1η Ιανουαρίου του 2012».

Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, ο κ. Κοιμήσης τόνισε ότι «το σύστημα υλοποίησης του ΕΣΠΑ έχει οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Το σύστημα πρέπει να ελαφρύνει και οι δήμοι πρέπει να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμή του». Γι' αυτό, η ΚΕΔΕ διεκδικεί άμεση υλοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης των έργων, προσέγγιση των έργων στις πραγματικές τιμές της αγοράς, χωρίς αέρα και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών υλοποίησης των έργων και του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Τέλος, η ΚΕΔΕ αποφάσισε να διεκδικήσει άρση του αποκλεισμού των Περιφερειών του Ν. Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας από το ΕΣΠΑ, δεδομένων των αναγκών στις περιφέρειες αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι «πρωταθλήτρια» της ανεργίας, με καταγεγραμμένο ποσοστό 25%. Οι συγκεκριμένες Περιφέρειες αποκλείσθηκαν, με το επιχείρημα ότι έχουν εξαντλήσει τους διαθέσιμους γι' αυτές πόρους.


kathimerini.gr

Κοινό μέτωπο επιχειρηματικότητας

Κοινό μέτωπο επιχειρηματικότητας δημιουργούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και 54 ακόμη φορείς (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ξενοδοχειακές μονάδες) προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης, επιχειρήσεις τροφίμων (ελαιολάδου, κρασιού, μελισσοκομικών, γαλακτοκομικών και αγροτικών προϊόντων), κατασκευαστές επίπλων, ιδιοκτήτες εκτροφείων άγριων ζώων και ξενοδόχοι, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα δίκτυο που έχει στόχο να προβάλλει τα πλεονεκτήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας και να προσελκύσει αγοραστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον

Εν μέσω οικονομικής κρίσης, επιχειρήσεις τροφίμων (ελαιολάδου, κρασιού, μελισσοκομικών, γαλακτοκομικών και αγροτικών προϊόντων), κατασκευαστές επίπλων, ιδιοκτήτες εκτροφείων άγριων ζώων και ξενοδόχοι, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα δίκτυο που έχει στόχο να προβάλλει τα πλεονεκτήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας και να προσελκύσει αγοραστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον

«Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη»


Πρόγραμμα εκδηλώσεων για παιδιά ηλικίας 5-15 ετών  στο πλαίσιο της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας»

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την μη κερδοσκοπική εταιρεία Future Library, που υποστηρίζει το φετινό καλοκαίρι την εκστρατεία «Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας» σε 70 βιβλιοθήκες της χώρας, η Δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας διοργανώνει, από τις 2 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2012, καλοκαιρινή καμπάνια εκδηλώσεων με τίτλο «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη».

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών και θα πραγματοποιούνται τα απογεύματα, στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας (οδός Φιλίππου 61). Για τη συμμετοχή στα προγράμματα η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά ενδέχεται λόγω περιορισμένου χώρου, να ζητηθεί προεγγραφή με τήρηση σειράς προτεραιότητας.

Σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας αναφέρει: «Σας προσκαλούμε να έρθετε στη βιβλιοθήκη, να διαβάσουμε παραμύθια, να παίξουμε παιχνίδια, να διασκεδάσουμε με ιστορίες, να εκφραστούμε με δραστηριότητες. O μαγικός κόσμος των βιβλίων μας περιμένει να τον εξερευνήσουμε. Θα επισκεφτούμε το πάρκο απέναντι στη βιβλιοθήκη και θα παίξουμε κάτω από τα δέντρα του. Θα ανακαλύψουμε την πόλη μας, και θα αφηγηθούμε ιστορίες της. Μην χάνετε χρόνο. Δηλώστε συμμετοχή στις δραστηριότητες, ελάτε με τους γονείς και τους φίλους σας. Σας περιμένουμε!»

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Η ΚΕΔΕ για την έκθεση της τρόικας περί αύξησης των προσλήψεων στους ΟΤΑ

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της μόνιμης αντιπροσωπείας της τρόικας στην Αθήνα σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικά για το σημείο, σύμφωνα με το οποίο «… ενώ ψήφιζαν τον «Καλλικράτη» για να γίνουν συνενώσεις των δήμων και να εξοικονομηθεί 1,5 δις ευρώ, έκαναν πάνω από 12.000 προσλήψεις στους ΟΤΑ», η ΚΕΔΕ, σε ό,τι αφορά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραθέτει στοιχεία με βάση τα δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν έχουμε:

Στις 30/9/2010, το τακτικό προσωπικό των δήμων ήταν 64.831 και το προσωπικό των ΝΠΔΔ των δήμων ανερχόταν κατ΄ εκτίμηση στις 12.750. Συνολικά δηλαδή το 2010 στους δήμους της χώρας υπηρετούσαν 77.581 υπάλληλοι.

Από 1/1/2011 με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» μεταφέρθηκαν στους δήμους:
από τις νομαρχίες (πολεοδομίες κ.λπ.) 2.787 άτομα,
από τις κρατικές περιφέρειες τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ), 454 άτομα,
από το υπουργείο Παιδείας οι καθαρίστριες σχολείων, συνολικά 5.951 άτομα,
από τις δημοτικές επιχειρήσεις 1.988 άτομα
από μετατάξεις ΟΑΣΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κ.λπ. 350 άτομα.

Δηλαδή στο προσωπικό των δήμων και των νομικών τους προσώπων προστέθηκαν άλλα 11.530 άτομα, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων στις 89.111.

Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία νεώτερης απογραφής την 1η Ιανουαρίου 2012 το προσωπικό των δήμων ανερχόταν στις 72.699 και των ΝΠΔΔ των δήμων στις 10.850. Σύνολο 83.549.

Από τα παραπάνω λοιπόν στοιχεία προκύπτει ότι το προσωπικό των δήμων και των νομικών τους προσώπων κατά τη τελευταία διετία όχι μόνο δεν αυξήθηκε αλλά μειώθηκε κατά 5.562 άτομα.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας, παρά τη μεταφορά στους δήμους προσωπικού, μειώθηκαν κατά περίπου 20% και λόγω τα εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου.

Έτσι έχουμε από 2.180 εκ. ευρώ πριν την εφαρμογή του «Καλλικράτη», να μειωθούν το 2010 στα2.015 εκ. ευρώ, το 2011 στα 2.065 εκ. ευρώ, ενώ το 2012 προϋπολογίζονται στα 1.746 εκ. ευρώ.

Ακόμη όμως και αν η αναφορά της έκθεσης της τρόικας συμπεριλαμβάνει και το έκτακτο και το εποχικό προσωπικό (πυρασφάλειας, παιδικών κατασκηνώσεων, ναυαγοσώστες κ.α.) δηλαδή προσωπικό που η μισθοδοσία του δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό – καθώς αυτή καλύπτεται από την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών – και πάλι δεν «βγαίνουν» τα νούμερα.

Σημειωτέον ότι ο προγραμματισμός των προσλήψεων για προσωπικό το 2012 σε παιδικούς σταθμούς και άλλες υπηρεσίες δεν έχει καν δρομολογηθεί, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να μη μπορούν να λειτουργήσουν σημαντικές υπηρεσίες των δήμων.


Επίσης:

Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» επήλθαν μειώσεις και στον αριθμό των αιρετών στους δήμους.Συγκεκριμένα: οι δήμαρχοι μειώθηκαν από τους 1034 στους 325 (-69%), οι δημοτικοί σύμβουλοι από 16.510 στις 9.375(-43%), οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων από 913 διαμορφώθηκε στους 325

(-64%), οι αντιδήμαρχοι από 2.337 μειώθηκαν στους 1.502 (-36%). Τέλος μείωση είχαμε και στον αριθμό των ειδικών συμβούλων και συνεργατών από 2.337 σε 1.502 (-36%).


Τέλος, σε ότι αφορά στις εξοικονομήσεις 1,5 δις ευρώ από δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τακτική επιχορήγηση των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2012 σε σχέση με το 2009 έχει μειωθεί κατά 50%, δηλαδή από τα 2.845 εκ. ευρώ στα 1.415 εκ. ευρώ, ενώ η επιχορήγηση για μικρές επενδύσεις κατά 55%, δηλαδή από 847,5 εκ. ευρώ στα 380 εκ. ευρώ.

Επίσης να υπογραμμιστεί ότι δαπάνες που έπρεπε να καταβάλει η κεντρική κυβέρνηση, όπως είναι μισθώματα σχολικών μονάδων, μεταφορά μαθητών, προνοιακά επιδόματα μέχρι στιγμής επιβαρύνουν τους – ήδη ισχνούς- προϋπολογισμούς των δήμων.

H ΚΕΔΕ πιστεύει ότι αν αυτά τα ποσοστά μείωσης δαπανών εφαρμόζονταν και στους άλλους φορείς της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης, τότε η χώρα θα είχε ήδη πρωτογενές πλεόνασμα.

Εν κατακλείδι λοιπόν, από τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση της τρόικας, χωρίς υπερβολή μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η «δημιουργική λογιστική» φαίνεται πως αποτελεί «αγαπημένο σπορ» και της μόνιμης αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα.

Η ΚΕΔΕ καλεί τους συντάκτες της έκθεσης να επιβεβαιώσουμε από κοινού τα στοιχεία που σήμερα παραθέτουμε, διαφορετικά θα πρόκειται για μία ακόμη συκοφαντία, η οποία έχει ως στόχο να πλήξει την αξιοπιστία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Χώρας μας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο.Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Πληροφοριακό σύστημα ασπίδα στη διαφθορά και τη γραφειοκρατία


Με στόχο τη διαφάνεια, την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης αποφάσισε την επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με βάση το Διπλογραφικό Σύστημα. «Ο Δήμος θωρακίζεται απέναντι σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς, καθώς οι νέες επεκτάσεις προβλέπουν εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες ώστε να μην επαναληφθούν οικονομικά σκάνδαλα, όπως αυτό της υπεξαίρεσης που θα επιβαρύνουν τα δημοτικά ταμεία, σημείωσε κατά την εισήγηση του ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων Χασδάϊ Καπόν.

Η ανάπτυξη του διπλογραφικού συστήματος βασίζεται σε συγκεκριμένη μελέτη η ο οποία έχει συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 468.384 ευρώ και περιλαμβάνει τις εξής νέες υπηρεσίες:
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους προμηθευτές και οφειλέτες του που αφορούν πληρωμές και εισπράξεις.
Σύστημα Παρουσίας Προσωπικού. Αφορά την λειτουργική διασύνδεση του ηλεκτρονικού συστήματος παρουσίας προσωπικού με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών. Κάθε εργαζόμενος θα εφοδιασθεί με μία κάρτα και η είσοδος και έξοδός του από το κτίριο θα καταγράφεται σε ειδικό σύστημα. Το σύστημα θα διασυνδεθεί φυσικά και λειτουργικά με τον Κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό της Διεύθυνσης Προσωπικού.
Κάρτα Στάθμευσης Κατοίκου. Θα αναπτυχθεί λογισμικό για την πλήρη μηχανογράφηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας της 1ης Δημοτικής Κοινότητας. Η μοναδικότητα της κάρτας ανά διαμέρισμα κατοικίας θα εξασφαλισθεί με τον μοναδικό αριθμό παροχής ΔΕΗ ανά διαμέρισμα. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής τέλους έκδοσης κάρτας, με την αυτοματοποιημένη έκδοση βεβαιωτικού και διπλοτύπου είσπραξης, σε περίπτωση που αυτό αποφασισθεί.
Μοναδικοποίηση Οφειλετών. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέου λογισμικού για την εκκαθάριση του συγκεκριμένου αρχείου και την ταυτοποίηση των συναλλασσομένων με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Μηχανογράφηση Περιπτέρων και Καταστημάτων Πώλησης Τσιγάρων. Πρόκειται για νέα αρμοδιότητα που ανετέθη στον Δήμο Θεσσαλονίκης με τον νόμο «Καλλικράτης». Θα αναπτυχθεί λογισμικό για πλήρη μηχανογράφησή τους και θα συνδεθεί με τα τμήματα λογισμικού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών που απαιτείται.
Μηχανογράφηση λειτουργιών της Δημοτικής Αστυνομίας. Αφορά το σύνολο των ειδικών λειτουργιών της Διεύθυνσης αυτής, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών.
Μηχανογράφηση λειτουργιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Πρόκειται για ειδικές λειτουργίες, όπως το Συνεργείο Αυτοκινήτων, το Γραφείο Κίνησης, οι Αντλίες Καυσίμων, τα Αιτήματα Δημοτών.
Μηχανογράφηση Λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Πλήρης μηχανογράφηση των οικονομικών και κάθε εσωτερικής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (πχ. Παιδικοί Σταθμοί).
Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Εκπαίδευσης για χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, (πχ. Ωδεία, Παιδικοί Σταθμοί). Θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε όλα τα ΝΠΔΔ, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών τους της μηχανογραφημένης παρακολούθησης όλων των οικονομικών τους λειτουργιών (πχ. εισπράξεις, πληρωμές, αποθήκες) καθώς και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Προμήθεια νέου Λογισμικού και Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Εκπαίδευσης για την μηχανογράφηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Θεσσαλονίκης η λειτουργία των οποίων διέπεται από διαφορετικούς νόμους από αυτούς που καθορίζουν την λειτουργία του Δήμου και των ΝΠΔΔ. Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: α) Προμήθεια νέου λογισμικού, κατάλληλου για ΝΠΙΔ και β) Προμήθεια υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογισμικού και εκπαίδευσης όλων των υπαλλήλων όλων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που θα χειρίζονται το λογισμικό.
Μηχανογράφηση Νομικής Υπηρεσίας. Πλήρης μηχανογράφηση που περιλαμβάνει και σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με το τοπικό πρωτόκολλο. Το σύστημα αυτό, μετά την επιτυχή, πιλοτική λειτουργία του στη Νομική Υπηρεσία, θα έχει την δυνατότητα να επεκταθεί και να καλύψει τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων

Iδρυση Εαιρείας «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης»Προ των πυλών είναι η δημιουργία της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» στο Βόρειο Αιγαίο. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη του παραγωγικού μοντέλου των νησιών της Περιφέρειας, που χαρακτηρίζεται από τη δραστηριότητα της γεωργίας και της αγροτικής παραγωγής .

Αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Κατά τη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2012 το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενέκρινε την ίδρυση της Εταιρείας, η οποία θα είναι αστική μη κερδοσκοπική, και θα λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης, του σημαντικού για τα νησιά, αγροδιατροφικού τομέα.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η εταιρεία φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προκειμένου να υποστηριχθούν οι αξίες του λογότυπου-brand «Βόρειο Αιγαίο»και με αυτό τον τρόπο να «θωρακίσει» και να προωθήσει τα αγροδιατροφικά νησιωτικά προϊόντα, αναπτύσσοντας συνέργιες με την εστίαση και τον τουρισμό.
Πιο συγκεκριμένα σημειώνεται, ότι η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» θα αποτελεί τον συντονιστή μεταξύ των Δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας, της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα.

Θα είναι η εταιρεία «ομπρέλα», για το καλάθι των προϊόντων Βορείου Αιγαίου και θα αναπτύξει τοπικά σύμφωνα ποιότητας σε κάθε νησί ξεχωριστά με απόλυτο σεβασμό στην τοπική παράδοση και στις ιδιαιτερότητες σε απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Η ομάδα εργασίας που ανέλαβε την ανάπτυξη της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας, είχε τους προηγούμενους μήνες, ενημερωτικές συναντήσεις σε όλα τα νησιά, με θετική ανταπόκριση από τις τοπικές κοινωνίες. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν οι ανάγκες του κάθε νησιού σε ότι αφορά στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν συμμετοχή και αποτελούν μέλη της εταιρείας φτάνουν τις 61 και προέρχονται από όλα τα νησιά και από όλους τους παραγωγικούς τομείς (ελαιοκομία, ποτοποιία, τουριστικές επιχειρήσεις, τυροκομικά προϊόντα, συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.α.)

Στοιχεία της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας:
Τοπικό σύμφωνο ποιότητας
Η πρώτη απόφαση της υπό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, θα είναι η δημιουργία και κατοχύρωση του σήματος «Βόρειο Αιγαίο» σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα θεσμικά πεδία από την αιρετή περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» ανά νησί σαν αναπόσπαστο μέρος της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης», με σκοπό την προβολή του τοπικού προτύπου διατροφής, με προαγωγή των προϊόντων και με στρατηγικό στόχο την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των νησιών μέσω της συνεργασίας τους με τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών.

Θεσμικός ρόλος της εταιρείας και στοχοποίηση
Η εταιρεία θα έχει θεσμικό ρόλο στην υπηρεσία του αγρότη, των τοπικών κοινωνιών και των προϊόντων, συνέργιες με τον τουρισμό και την εστίαση μέσω δημιουργίας και συντονισμού τοπικών συμφώνων ποιότητας ανά νησί. Στοχεύει στο να αποτελέσει ένα εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης του αγροδιατροφικού τομέα των νησιών μας.

Σκοποί της Εταιρείας
• Γνωμοδοτήσεις στην ΠΒΑ για τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα
• Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την προώθησή τους σε συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου
• Σεμινάρια για καταναλωτές
• Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και προγράμματα προώθησης
• Διμερείς επαφές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες, εθνικές και υπερεθνικές οντότητες για την προώθηση των προϊόντων
• Βέλτιστη αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσω κατάστρωσης, υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλων επιχειρησιακών πλάνων (καλάθι περιφέρειας, τοπικά σύμφωνα ποιότητας ανά νησί κλπ)
• Συμμετοχή της εταιρείας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που βασίζονται στην αντιπροσωπευτικότητα
• Συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, επιμελητήρια, οργανισμούς κλπ) για την από κοινού προώθηση των κοινών στόχων και προγραμμάτων
• Δημιουργία σύγχρονων και κατάλληλων προϊοντικών προδιαγραφών με στόχο μέσω των νησιωτικών συνταγών και της τοπικής κουζίνας την ανάδειξη των προϊόντων στην εστίαση και τον τουρισμό
• Διαφύλαξη των παραδοσιακών καταναλωτικών προτύπων διατροφής στα νησιά μας
• Μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών

Μέσα επίτευξης σκοπών
Κατάρτιση ειδικού κανονισμού και αντίστοιχου προτύπου/ προδιαγραφών για τη συμμόρφωση και χορήγηση μετά από επιθεώρηση του σήματος πιστοποιημένης ποιότητας «Β. Αιγαίο», το οποίο επικοινωνεί τις αξίες του τόπου μας στους φορείς που θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Αργότερα το σήμα και το όνομα που το συνοδεύει θα υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Ε. σαν προαιρετικό σήμα ποιότητας με έμφαση στο «νησιωτικό».
• Εσωτερικός κανονισμός και σύγχρονο οργανόγραμμα
• Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 1429:2008 (Σύστημα διαχειριστικής επάρκειας)
• Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 9001:2008 (Σύστημα διαχειριστικής ποιότητας)
• Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 17025:2005 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για διαπίστευση των τοπικών εργαστηρίων εάν απαιτείται)
• Συνεχείς έρευνες αγοράς για τις χώρες στόχους
• Επιδίωξη συμμετοχής σε άλλες εταιρείες

Διοικητικό συμβούλιο
Ορίζεται εννιαμελές Δ.Σ με τέσσερις εκπροσώπους της περιφέρειας και πέντε εκπροσώπους εκ των συμμετεχόντων ιδιωτών (ένας από κάθε Περιφερειακή Ενότητα).

Στόχοι της Περιφέρειας
Οι κύριοι στόχοι της Περιφέρειας είναι η ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα και η ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας, η ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας των νησιών μας και η σύνδεσή της με την παραγωγή και τον τουρισμό. Η ανάδειξη της νησιωτικής διατροφής σε ισχυρό διατροφικό πρότυπο θα συμβάλλει στην βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών ως τουριστικών προορισμών.
Μεγάλη σημασία επίσης έχει η διάσωση και η προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση ενώ η ενίσχυση της απασχόλησης και η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και επιχειρηματία του αγροδιατροφικού τομέα, αποτελούν προκλήσεις για την Περιφέρεια ειδικά σε ένα περιβάλλον με τόσο δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.

Καθήκον της Περιφέρειας είναι να υποστηρίξει όλους τους εμπλεκόμενους στην προσπάθεια να προωθηθούν και να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά προϊόντα των νησιών εκμεταλλευόμενοι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα που έχουν συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση, ώστε να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία και να αυξηθεί το εισόδημα των παραγωγών.

Ποδηλατικός αγώνας στο Μαντούδι

Αγώνας πρωταθλήματος ποδηλασίας στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας των Ένοπλων Δυνάμεων και σωμάτων Ασφαλείας την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 στην Κεντρική πλατεία και με
ώρα εκκίνησηςαγώνα στις 10.30 π.μ.

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Ποιοτικότερες πολιτιστικές δράσεις με σεβασμό στο περιβάλλον μέσα από το πρόγραμμα «ΖΕΝ»


Σε πρόταση του προγράμματος Διακρατικής ΣυνεργασίαςINTERREG4C με τίτλο «ZEN: Zero Emission Noise» (ΖΕΝ: Δράσεις με μηδέν Θόρυβο) συμμετέχει ο Δήμος Δράμας.

Στην συγκεκριμένη πρόταση θα γίνει μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η πολιτιστική κληρονομιά και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο να επικεντρωθούν περισσότερο στην ποιότητα των προτάσεων και δράσεων. Το σημαντικότερο όμως, είναι οι μελέτες και έρευνες που θα ξεκινήσουν για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η Ονειρούπολη – κι ένα δεύτερο φεστιβάλ του Δήμου – να αποκτήσει οικολογικές ευαισθησίες και να εφαρμοστούν πρακτικές που θα προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Έχει υπολογιστεί πως σε ένα φεστιβάλ 40.000 επισκεπτών για μια εβδομάδα εάν αλλάξουμε μόνο τα υλικά συσκευασίας σε πωλητές φαγητού και τροφίμων (πιάτα, πιρούνια, ποτήρια, κλπ) με οικολογικά υλικά συσκευασίας τότε με την ανακύκλωσή τους γλυτώνουμε 30% σε ποσότητα σκουπιδιών που πηγαίνει στις χωματερές. Η Ονειρούπολη δέχεται χιλιάδες επισκέπτες και κρατάει πάνω από μήνα….

Τα στελέχη του Δήμου Δράμας κατέβαλαν ιδιαίτερες προσπάθειες για να συμπεριληφθεί ο Δήμος Δράμας στο πρόγραμμα αυτό. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Δράμας δεν έχει εκτελέσει έργα ανάλογου χαρακτήρα με αυτό της εν λόγω πρόσκλησης και επομένως δεν διαθέτει την εμπειρία διαχείρισης αυτών, αποτέλεσε μια σημαντική δυσκολία που τελικά προσπελάστηκε και έτσι διασφαλίστηκε η συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα της πρότασης. Ο ανταγωνισμός για τη δημιουργία των δικτύων συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαίτερα δύσκολος και απαιτητικός.

Σημειώνεται ότι από του κανονισμούς της ΕΕ επιβάλλεται κάθε πόλη με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους να έχει ένα χάρτη της ηχορύπανσης της πόλης. Η Δράμα δεν είναι τόσο μεγάλη πόλη κι έτσι γλυτώνει για την ώρα. Όμως το όριο αυτό μπορεί να τεθεί και σε μικρότερους πληθυσμούς. Βεβαια για τη Δράμα ήδη έχει ήδη ξεκινήσει κάτι ανάλογο με την χρηματοδότηση ενός διαφορετικού σημαντικού ευρωπαϊκού προγράμματος που ονομάζεται iscope.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι στο επόμενο πλαίσιο στήριξης 2014 – 2020 οι χρηματοδοτήσεις θα πηγαίνουν σε πόλεις, σε φορείς, σε εταιρείες, κλπ. , που έχουν προσαρμοστεί σε κανόνες και κανονισμούς της οικολογικής – πράσινης ευαισθησίας.

Εταίροι του προγράμματος είναι :
Sviluppumbria –Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία για την Οικονομία και την προβολής της Περιφέρειας της Ούμπρια της Ιταλίας με έδρα την πόλη της Περούτζα.

Δήμος της Περούτζια

Δήμος Δράμας

Δήμος του Σιγκούλτα (Λιθουανία)

Πανεπιστήμειο του Ανατολικού Λονδίνου

Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων του Γκότσε Ντέλτσεφ

Αναπτυξιακό Κέντρο της Μούρσκα Σομποτά (Σλοβενία)

Περιφέρεια της Εξτρεμαδούρας ( Ισπανία)

Πανεπιστήμιο «Ερασμος» του Ρότερνταμ

Αναπτυξιακή Εταιρία Βορειοανατολικής Περιφέρειας – Ρωμανία

Περιφέρεια Πόουι – ΗΒ

Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου για το Δήμο Δράμας ανέρχεται σε 150.000€ με 100% χρηματοδότηση όπου το 15% προέρχεται από εθνικούς πόρους και το 85% από την ΕΕ (ΕΤΠΑ). Συνολικός προϋπολογισμός πρότασης 2,3 εκατομμύρια ευρώ.


3 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό αντιδημάρχου

Τρία εκατομμύρια ευρώ έχει εντοπίσει το ΣΔΟΕ απο τους ελέγχους που πραγματοποιεί σε λογαριασμό αντιδημάρχου στη Στερεά Ελλάδα, ποσόν το οποίο δεν δικαιολογείται με βάση τα εισοδήματά του.

Υπενθυμίζεται οτι το ΣΔΟΕ διεξάγει ελέγχους "Πόθεν Εσχες" σε 500 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τέως βουλευτές, δήμαρχοι κά.

Οι δικοί μας δημοτικοί άρχοντες δεν έχουν δημοσιεύσει ακόμη το Πόθεν Έσχες τους.

Πρόγραμμα MiSRaR


Το έργο MiSRaR υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού χωρικών κινδύνων/καταστροφών, όπως πλημμύρες πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.τ.λ. Στο έργο συμμετέχουν 7 εταίροι από 6 χώρες. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Έχουν ήδη διοργανωθεί 15 θεματικά σεμινάρια και απομένει άλλο 1, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου στο Aveiro της Πορτογαλίας. Στα πλαίσια του προγράμματος θα συνταχθούν τρία φυλλάδια και ένα εγχειρίδιο για την άμβλυνση κινδύνων στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, το υλικό αυτό θα μεταφραστεί και στις γλώσσες των εταίρων (ολλανδικά, ιταλικά, ελληνικά, πορτογαλικά, βουλγάρικα και εσθονικά).

Ήδη το πρώτο φυλλάδιο του έργου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου (http://www.misrar.eu/) και εντός του 2012 θα αναρτηθούν τα υπόλοιπα φυλλάδια και το εγχειρίδιο άμβλυνσης κινδύνων.

Καινοτόμες προτάσεις για καλλιέργειες εσπεριδοειδών και αλιευτικό τουρισμό

Με δύο καινοτόμες προτάσεις συμμετέχει ο δήμος Αρταίων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013».

Η πρώτη αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και τη διαχείριση των εσπεριδοειδών μέσα από εφαρμογές γεωργίας ακριβείας. Η πρόταση με την επωνυμία «Citrus» συνολικού προϋπολογισμού 907.184 ευρώ, συνυποβάλλεται με το ΤΕΙ Ηπείρου, ενώ από πλευράς Ιταλίας συμμετέχει το Ερευνητικό Ινστιτούτο Research Unit for Cropping Systems in Dry Environments.

Ειδικότερα, η πρόταση έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου – καινοτόμου συστήματος ακριβείας για την αειφόρο διαχείριση και τον ποιοτικό έλεγχο των εσπεριδοειδών (καλλιέργειες πορτοκαλιάς, μανταρινιάς και λεμονιάς), το οποίο θα αναβαθμίσει ποιοτικά την ντόπια παραγωγή παρέχοντας στους καλλιεργητές τα αναγκαία εργαλεία για την καλύτερη, πιο ποιοτική και οικονομικά πιο αποδοτική καλλιέργεια των εσπεριδοειδών μέσα από την υιοθέτηση πιλοτικών εφαρμογών.
Κύριο συστατικό της πρότασης είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία της ηλεκτρονικής καρτέλας εσπεριδοειδών (Ψηφιακή Πύλη «Citrus»), η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την:
-Χαρτογράφηση καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών σε web GIS εφαρμογή, διαχείριση λίπανσης και «υγεία» εδάφους, διαχείριση άρδευσης, διαχείριση φυτοπροστασίας, διαχείριση ζιζανίων, είδη και ποικιλίες καλλιέργειας.
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει μια δέσμη ενεργειών για την αξιοποίηση και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων των εσπεριδοειδών ανάμεσα στις οποίες είναι ενέργειες προσδιορισμού ποιοτικών χαρακτηριστικών παραγόμενων προϊόντων, ενέργειες ανάπτυξης «Οδηγού καλών γεωργικών πρακτικών για τα εσπεριδοειδή», υιοθέτηση πρότυπων καλλιεργειών για ερευνητικούς σκοπούς, υλοποίηση σεμιναρίων σε καλλιεργητές.

Παράλληλα ο δήμος Αρταίων αποφάσισε τη συμμετοχή του στην υποβολή πρότασης για την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Η πρόταση με τίτλο «FISH TOURISM» είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ

Ειδικότερα στους στόχους της περιλαμβάνονται η Προσέλκυση νέων επενδύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η Ενίσχυση των βιοτεχνικών προϊόντων αλιείας, η Προώθηση της εμπειρικής γνώσης και των παραδόσεων που σχετίζονται με την αλιεία η Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης, με νέες καινοτόμες και βιώσιμες υπηρεσίες, η Εφαρμογή πιλοτικών δράσεων αλιευτικού τουρισμού στην Ιταλία και την Ελλάδα, η Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη της παραδοσιακής αλιείας.

Δωρεάν μεταφορά στις παραλίες για τους δημότες

Από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου έωςτέλος Αυγούστου 2012 θα εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια (εκτός Κυριακής) της δημοτικής συγκοινωνίας Κρωπίας προς παραλίες Αγ. Μαρίνας, Λουμπάρδα Κορωπίου. Ειδικότερα:
Κέντρο Πόλης Κορωπίου, ώρα9.15 π.μ.
Το δρομολόγιο έχει αφετηρία την οδό Κολοκοτρώνη (Αγ. Πάντες) και συνεχίζει από τις οδούς Γ. Γεώργα, Ζαλόγγου, Αδριανού,(δεξιά), Βασιλ. Κωνσταντίνου (δεξιά). Επιστροφή από παραλία για πόλη Κορωπίου 11:40 π.μ.

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Θέλει ν' ανθίσει το δενδρί μα η πάχνη δεν τ' αφήνειΓια πρώτη φορά αποφάσισε ο δήμος να συμμετέχει σε τουριστική έκθεση και αυτή ακυρώθηκε γιατί "ο κίνδυνος αποτυχίας της διοργάνωσης ήταν ορατός".
Στις 12/6/12 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε για πρώτη φορά  την συμμετοχή του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στο 1ο Φεστιβάλ Ελληνικών Τουριστικών Προορισμών –Παράδοσης και Παραδοσιακών Προϊόντων που θα γινόταν στον εξωτερικό χώρο του Ζάπειου Μεγάρου από 29 Ιουνίου έως 1η Ιουλίου 2012. Αποφάσισε την μίσθωση περιπτέρου διαστάσεων 3μΧ3μ(9τ.μ)  προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας που θα στοίχιζε  1.400€.   Το Δ.Σ. είχε εγκρίνει  πίστωση 2.500,00-€  για μίσθωση του περιπτέρου και  εξοδα διαμονής και  διατροφής του ατόμου που θα καλύψει την λειτουργία του περιπτέρου για το χρονικό διάστημα της έκθεσης.


Ανακοινώθηκε απο τους οργανωτές η ακύρωση του 1ου Φεστιβάλ Τουρισμού & Παράδοσης που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουνίου & 1η Ιουλίου 2012 στο Ζάππειο Μέγαρο.

"Οι λόγοι της ακύρωσης είναι:

• Οι καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση υπαίθριας εκδήλωσης (υπερβολική ζεστή)

• Η εκτίμηση ότι αρκετός κόσμος έχει ήδη μετακινηθεί στις εξοχικές του κατοικίες με αποτέλεσμα το κέντρο της Αθήνας να έχει εικόνα Αυγούστου.

Πιστεύουμε ότι παρά την αργοπορημένη ενημέρωση σε σχέση με την ακύρωση της εκδήλωσης η απόφαση μας είναι υπεύθυνη απέναντι στους συμμετέχοντες και στους επισκέπτες μιας και ο κίνδυνος αποτυχίας της διοργάνωσης ήταν ορατός.

Λόγο του ότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την προβολή πολιτιστικών δρώμενων τουριστικών προορισμών και άλλων υπηρεσιών η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες."

Χιλιάδες επισκέπτες στο “Agroquality Festival-Κερνάμε Ελλάδα”


Αλεύρι με μείγμα από βότανα, μελωμένοι ξηροί καρποί, ζυμαρικά ολικής άλεσης, χαλβά με φράουλα και σοκολάτα, μελόκρασο, γλυκό κουταλιού από φιστίκια Αιγίνης, βασιλικό πολτό, σαλιγκάρια, τυριά, παξιμάδια και ελιές κάθε είδους, φρούτα, λαχανικά και πολλά άλλα δοκίμασαν όσοι επισκέφτηκαν το 3ο φεστιβάλ ποιοτικών αγροτικών προϊόντων «Agroquality Festival - Κερνάμε Ελλάδα» που διοργανώθηκε στον υπαίθριο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας το τριήμερο από 22 έως 24 Ιουνίου.

Παραγωγοί, συνεταιρισμοί και ομάδες από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν με τα παραδοσιακά ή και βιολογικά τους προϊόντα σε ένα «πανηγύρι» τοπικών εδεσμάτων, ροφημάτων, αρωματικών φυτών και βοτάνων που παρά τον αττικό καύσωνα προσέλκυσε πολύ κόσμο.

Παράλληλα, λειτούργησαν εργαστήρια παρασκευής ζυμαρικών, τυριού, πετιμεζιού, σύγκλινων, λουκάνικων και άλλων προϊόντων που οι επισκέπτες όχι μόνο παρακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αρκετοί κρατούσαν σημειώσεις και έκαναν ερωτήσεις.

Στο φεστιβάλ την τιμητική τους είχαν και τα παραδοσιακά παιχνίδια, με τα παιδιά να παίζουν κουτσό, σκοινάκι και να παρακολουθούν παραστάσεις καραγκιόζη.

Επίσης, οι “μικροί” επισκέπτες ζωγράφισαν με χρώματα από χώμα, έπλασαν ζυμαράκια, κατασκεύασαν φιγούρες του θεάτρου σκιών, αντικείμενα από πηλό και συνέθεσαν κολάζ από όσπρια. Η έμφαση στα παραδοσιακά προϊόντα επεκτεινόταν και σε χειροτεχνίες, κοσμήματα, χειροποίητες φλογέρες από καλάμι με πλούσια εκθέματα.

Η Εύα Πέγιου, υπεύθυνη της εκδήλωσης, ανέφερε πως χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες και φέτος, τονίζοντας τη σημασία ενός τέτοιου φεστιβάλ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αν δεν υποστηρίξουμε τα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα αυτά της μάνας γης, δεν υπάρχει μέλλον για τους ανθρώπους της χώρας. Κυρίως οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί χρειάζονται στήριξη και επικοινωνία με το κοινό».

Μια άλλη παράμετρος της εκδήλωσης αποτελεί την προώθηση της υγιεινής διατροφής, αλλά και την πληροφόρηση των ανθρώπων πώς να παρασκευάσουν πολλά από τα τυποποιημένα προϊόντα μόνοι τους. «Τα βιωματικά εργαστήρια, που μπορείς να δείξεις άμεσα στον κόσμο πώς να φτιάξει χυλοπίτες, για παράδειγμα, έχουν θεαματικά αποτελέσματα», επισημαίνει η κ. Πέγιου.

«Πια τείνουν να εκλείψουν οι μονοθεματικές κλαδικές εκθέσεις», προσθέτει, «προς όφελος διαδραστικών μεθόδων, όπου γνωρίζεις τον παραγωγό, δοκιμάζεις γεύσεις, φτιάχνεις μόνος σου φαγητά».

Η Σουζάνε Ριντλ και ο Νίκος Θεοδώρου είναι μέλη της ομάδας “Κάτι τρέχει” και μένουν στην βόρεια Εύβοια. Η κ. Ριντλ ζωγραφίζει πίνακες με χρώματα από χώμα που παίρνει από την ελληνική γη. Κίτρινο, άσπρο, κόκκινο, μωβ, πράσινο χώμα από δάση, νησιά και μαύρο συνήθως από το κάρβουνο.

«Μαζεύω το χώμα, το κάνω σκόνη και μετά το ανακατεύω με αυγό, όπως στην αγιογραφία. Τα χρώματα αντέχουν στο χρόνο, δεν βλάπτουν το περιβάλλον όπως τα χημικά, για αυτό και ό,τι μείνει το πετάω στο κομπόστ ή στη γλάστρα, και είναι ιδανικά για παιδιά», εξηγεί η κ. Ριντλ. Πριν εφευρεθούν τα χρώματα του εμπορίου, οι περισσότεροι στην Ευρώπη έπαιρναν χώμα από την Ελλάδα και τα έφτιαχναν. Για παράδειγμα, το πράσινο χώμα της Μήλου ήταν πολύ φημισμένο.

«Άλλωστε, και η Τζοκόντα με χρώματα από χώμα και πετρώματα ζωγραφίστηκε», λέει η κ. Ριντλ.

Ο κ Θεοδώρου, μελισσοκόμος και αγρότης, μιλάει για την ομάδα τους.

Άλλος φτιάχνει σαπούνια και αλοιφές, άλλος κεριά, άλλος ζυμαρικά, γλυκά, ελιές, μαρμελάδες, μελισσοκομικά προϊόντα, άλλος έχει άλογα, η Σουζάνε ζωγραφίζει, ενώ συμμετέχει και ένα ξενοδοχείο και ένα μπαρ στην ομάδα. Ο ένας στηρίζει την άλλον, και με ανταλλαγή προϊόντων και εργασίας.

«Εκτός από να πουλάμε στον κόσμο, μέλημά μας είναι να μαθαίνει κανείς να τα φτιάχνει μόνος του, γι’ αυτό και κάνουμε συχνά εργαστήρια», αναφέρει ο κ. Θεοδώρου. «Ο καθένας μας έκανε άλλες δουλειές παλιά, γυρίσαμε όμως σιγά σιγά στη γη, γιατί πρέπει να έχει κανείς ένα κομμάτι γη. Ό,τι και να γίνει, μπορείς να επιβιώσεις», επισημαίνει.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς και την 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 2012

Η 26η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τις 7 Δεκεμβρίου του 1987 και τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών.  Πρόκειται για μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για τη χρήση, αλλά και τη διακίνηση των ναρκωτικών και τις συνέπειες αυτών. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στην Ελλάδα από το 1995 έως το πρώτο τρίμηνο του 2011 έχασαν τη ζωή τους συνολικά 6467 άνθρωποι από τα ναρκωτικά.


Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα (2011) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας 1 στους 7 μαθητές στη χώρα μας, ηλικίας από 15-19 ετών, δηλαδή ποσοστό 15,2% έχει κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας. Ενδεικτικό, είναι ότι σύμφωνα με την ίδια έκθεση μέσα στην τελευταία 25ετία τριπλασιάστηκε το ποσοστό χρήσης.

Με κεντρικό μήνυμα «Στην κρίση είμαστε όλοι μαζί. Στην κρίση απαντάμε με αλληλεγγύη» η φετινή εκστρατεία του ΚΕΘΕΑ (με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, 26 Ιουνίου) επικεντρώνεται στην ανάγκη για υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων και όλων εκείνων που την περίοδο της κρίσης είναι πιο αδύναμοι, εγκλωβισμένοι στον κόσμο των εξαρτήσεων, που βρίσκονται στη φυλακή, στο δρόμο, στο περιθώριο.

Σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θεατρικά και εικαστικά δρώμενα, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, αθλητικοί αγώνες, ενημερωτικές δράσεις, αλλά και παρεμβάσεις ενημέρωσης - υποστήριξης για τους χρήστες στο δρόμο, καθώς και εκδηλώσεις μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Με την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας κάντε το μήνυμα του ΚΕΘΕΑ για αλληλεγγύη να γίνει φέτος πιο ηχηρό από ποτέ!

Διαβάστε αναλυτικά για όλες τις εκδηλώσεις του ΚΕΘΕΑ σε ανοικτούς χώρους, στις φυλακές, τις δράσεις street-work, αλλά και τα ενημερωτικά του περίπτερα:
οι ανοικτές εκδηλώσεις
τα ενημερωτικά περίπτερα
οι δράσεις street-work (για τους χρήστες στο δρόμο)
οι εκδηλώσεις στις φυλακές

Oρειβατικός μαραθώνιος Ολύμπου
Περίπου 1.500 επισκέπτες προσέλκυσε στη νότια Πιερία ο 9ος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου (Olympus Marathon), που ολοκληρώθηκε την Κυριακή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι περισσότεροι ξένοι αθλητές μαζί με τους συνοδούς και τους άλλους επισκέπτες, που φέτος ήταν κατά 50% αυξημένοι σε σχέση με πέρυσι, διέμειναν σε τουριστικά καταλύματα της Νότιας Πιερίας. Κάποιοι όμως θα συνεχίσουν τις διακοπές τους μέχρι και την επόμενη εβδομάδα και κατά υπολογισμούς που έχουν γίνει, καθένας τους αναμένεται να ξοδέψει περί τα 1.200 ευρώ.

Οι αθλητές και οι συνοδοί από τη Ρουμανία, που αποτέλεσαν μια μεγάλη αποστολή συνολικά 60 ατόμων, θα παραμείνουν περί τις 10 ημέρες στη νότια Πιερία.

Διαδραστική εκδήλωση της... Νέας Γενιάς σε Δράση


Ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου 2012 το διακρατικό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων με τίτλο «Γέφυρες πολιτισμού για το μέλλον» του οποίου την οργάνωση και τον συντονισμό, έχει η Ομάδα Νέων του Δήμου Χερσονήσου με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» και με την υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου. Πρόκειται για ένα διακρατικό σχέδιο στο οποίο συμμετέχουν νέοι από τις χώρες : Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία που θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου και περιλαμβάνει δραστηριότητες άτυπης μάθησης, γνώσης, ανταλλαγής εμπειριών και διαπολιτισμικού διαλόγου.

Απόψε Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012, στις 19.00 στην Πλατεία Ευαγγελίστριας, στο Λιμάνι Χερσονήσου, στα πλαίσια του προγράμματος, οι πολίτες και οι επισκέπτες της Χερσονήσου θα μοιραστούν την πολύ πετυχημένη και ευχάριστη διαδραστική εκδήλωση με τίτλο "ERASMUS BOOK" που θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Κέντρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, που έχει έδρα την Αθήνα, δια της αντιπροσώπου του κυρίας Μαριλένας Καραδήμα.

Λίγα Λόγια για το Erasmus και το Erasmus Book.

Το τρέχον έτος, το πρόγραμμα Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζει την άτυπη μάθηση και την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη, συμπληρώνει 25 χρόνια λειτουργίας και γιορτάζει την «ασημένια» επέτειο του. Η επετειακή χρονιά προσφέρει την ευκαιρία να αναδειχθεί η σημαντική επιρροή που έχει το πρόγραμμα σε προσωπικό, θεσμικό και συστημικό επίπεδο. Πανευρωπαϊκά και με την παρότρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις τόσο από τις Εθνικές Μονάδες, όσο και από τα Ιδρύματα και τις Μ.Κ.Ο.

Το Erasmus Book είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι που αναπτύσσεται στο χώρο και δημιουργήθηκε από το ΚΕΑΝ με στόχο τη καλλιέργεια της ενιαίας Ευρωπαϊκής ταυτότητας στους πολίτες και την διάδοση των προγραμμάτων εκπαιδευτικής κινητικότητας, συνδυάζοντας τα με την διασκέδαση ενός παιχνιδιού. Οι παίκτες «ταξιδεύουν» στις ευρωπαϊκές πόλεις απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα Erasmus και την Ευρώπη. Έτσι η κινητικότητα, η οποία αποτελεί από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της εκπαίδευσης, πραγματοποιείται εικονικά, ενισχύοντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, δημιούργησε το παιχνίδι αυτό, ενώ σημειώνεται ότι είναι το είναι το πρώτο παιχνίδι για την Εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ευρώπη

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Τα οικονομικά δεδομένα 2011 των δήμων ζητά επειγόντως το υπουργείο Εσωτερικών

Με έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών προς τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με την «έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Περιφερειών και Δήμων».

Στο έγγραφο διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των περιφερειών και των δήμων θα πρέπει να παρέχουν τα αναγκαία στατιστικά δεδομένα τόσο στο κόμβο του υπουργείου Εσωτερικών όσο και στη βάση που λειτουργεί μέχρι σήμερα στην ΕΕΤΑΑ. Στην επιστολή, ζητείται από τα αρμόδια στελέχη να προβούν σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να είναι διαθέσιμα άμεσα στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το έτος 2011. Αρκετοί δήμοι δεν έχουν αποστείλει ακόμα τα σχετικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι έληξε η προθεσμία από την προηγούμενη Παρασκευή 22 Ιουνίου.

Ειδικότερα στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι για χρονικό διάστημα τριών μηνών τα δεδομένα θα διατίθενται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες και στα δύο συστήματα, δηλαδή και μέσω της εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και αυτοματοποιημένα μέσω των διεπαφών στον κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας. Η διάθεση των δεδομένων και στα δυο συστήματα θα πραγματοποιείται από τον στατιστικό ανταποκριτή, που έχει οριστεί σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια. Μετά το πέρας του τριμήνου και κατόπιν νεώτερης επιστολής, θα απενεργοποιηθεί η εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και θα παραμείνει σε λειτουργία μόνο ο κεντρικός κόμβος διαλειτουργικότητας, όπως έχει συμφωνηθεί.

Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας διάθεσης των δεδομένων, οι δήμοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες που υποστηρίζουν τις τοπικές εφαρμογές τους για περισσότερες οδηγίες.

1ο Συνέδριο Δικτύου Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων


Με πρωτοβουλία τηςΚοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 28 Ιουνίου, στις 11:00, στο Ολυμπιακό Μουσείο, στησυμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου, το 1o Συνέδριο Δικτύου Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος του συνεδρίου είναι ο σχηματισμός και η συγκρότηση ενός φορέα ο οποίος θα συντονίσει τις δυνάμεις των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα εντοπίζει και θα επιλύει σε επίπεδο φορέα τα προβλήματα που υπάρχουν.

Στο Συνέδριο, έχουν προσκληθεί 80 Δημοτικές Επιχειρήσεις και έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή 60 από αυτές. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης και εκπρόσωποι πολιτειακών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού δικτύου AGE Platform Europe και της μη κυβερνητικής οργάνωσης 50+. Η AGE Platform Europe είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που ασχολείται με θέματα τρίτης ηλικίας.

Προχειρότητες και όχι ουσία στη διαχείριση νερού στην Στερέα Ελλάδα

Για ημερίδα του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, χωρίς οργάνωση και όχι επί της ουσίας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, κάνει λόγο τοΑυτοδιοικητικό Κίνημα Στερεάς Ελλάδας. Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του, «η συμμετοχή τοπικών φορέων και ενδιαφερόμενων ήταν πολύ χαμηλή σε μια αρκετά ακριβή διοργάνωση, που ωστόσο δεν είχε προετοιμαστεί: ακόμη και η υποτυπώδης ηλεκτρονική πρόσκλησηπου είχε σταλεί λίγες ημέρες πριν, δεν ανέφερε παρά τον τίτλο και τον τόπο. Η παρουσίαση, αντί να εστιάσει στα συμπεράσματα και τις προτάσεις του σχεδίου, αναλώθηκε επί πολλές ώρες στην περιγραφή της μεθοδολογίας με αποτέλεσμα να μείνουμε ελάχιστοι μέχρι το τέλος».


Ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου, το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Στερεάς Ελλάδας σημείωνει:
Δεν αποτιμήθηκε η ύπαρξη του εξασθενούς χρωμίου στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (με την εξαίρεση του Ασωπού για τον οποίο έχει εκδοθεί ειδικό χαμηλό όριο). Ωστόσο, όπως επισημάναμε, η επιβάρυνση με τον συγκεκριμένο καρκινογόνο ρύπο, όχι μόνο έχει τεράστιες οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, αλλά λαμβάνεται υπόψη και από τα Υπουργεία (Υγείας και Περιβάλλοντος) που ζητούν να μετριέται από τους Δήμους. Επιπλέον, ήδη επηρεάζει αποφασιστικά τη διαχείριση υδάτινων πόρων αφού στις εκτεταμένες επιβαρυμένες περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας, γίνονται έργα μεταφοράς νερού από Μόρνο και Υλίκη τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση.

Η αδρή διαβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτινων πόρων σε καλή -κακή δεν αποτυπώνει την τεράστια καταστροφή σε περιοχές ανεξέλεγκτης βιομηχανικής ρύπανσης και δεν δημιουργεί συνέπειες ως προς την πλήρη ακαταλληλότητα του νερού για χρήση από τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν λήφθηκαν από υπάρχουσες μετρήσεις και μελέτες χωρίς πρωτογενή αποτύπωση για τις ανάγκες του τόσο σοβαρού αυτού σχεδίου

Ως προς τα προτεινόμενα μέτρα που είναι αρκετά, υπάρχουν ωστόσο ελλείψεις και γενικότητες τις οποίες επισημάναμε. Ενδεικτικά :

Δεν αποτιμάται η επιβάρυνση των υδατικών πόρων λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε Φωκίδα, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια

Προσδιορίζεται η παύση της διάθεσης των εκατομμυρίων τόνων μεταλλευτικών αποβλήτων σε Αντίκυρα (Κορινθιακός) και Λάρυμνα (β. Ευβοικός) αλλά χωρίς να ορίζεται ο τρόπος διαχείρισης

Δεν υπάρχει καμία καταγραφή και πρόταση για τα μικρά υδροηλεκτρικά που πολλαπλασιάζονται χωρίς αποτίμηση των επιπτώσεων τους

Προτείνεται ο «εκσυγχρονισμός» του πλαισίου προστασίας της Υλίκης αλλά δεν είναι σαφές σε πια κατεύθυνση

Προτείνεται η αλλαγή του χωροταξικού των υδατοκαλλιεργειών - ένα θέμα για το οποίο δίνεται αγώνας για την τροποποίησή του- αλλά δεν προσδιορίζονται προτεινόμενες τροποποιήσεις (π.χ., ποιες περιοχές πρέπει να εξαιρεθούν)

Θα πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονική χαρτογράφηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης όλων των γεωτρήσεων και on-line δυνατότητα παροχής και λήψης στοιχείων

Θα πρέπει να προταθεί η ύπαρξη ορίου για το εξασθενές χρώμιο -θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ανιχνεύεται στο πόσιμο νερό καθώς και ορίων τοξικών ρύπων και βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα-ποτά.

Ο περιορισμός νερού και φυτοφαρμάκων στη γεωργία πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση κλειστών, αυτοματοποιημένων συστημάτων άρδευσης και στάγδην άρδευση καθώς και εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης αγροχημικών

Θα πρέπει να δοθεί ιεράρχηση και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Θα πρέπει να ζητηθεί γνωμοδότηση και από τα δημοτικά συμβούλια


«Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι το πρόβλημα των νερών στην περιοχή μας αφορά τόσο τα ποιοτικά (κυρίως ρύπανση από βιομηχανικά/ αστικά/ αγροτικά στερεά και υγρά απόβλητα σε Ευβοικό - Κορινθιακό- Μαλιακό, καθώς και σε ποτάμια και υπόγεια νερά σε μεγάλο μέρος της Βοιωτίας, της Εύβοιας και σε τμήμα του Σπερχειού) όσο και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά (μεταφορά νερού από Φωκίδα και Βοιωτία προς την Αττική). Επίσης, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα που έχει ήδη ανοίξει είναι η ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων. Θεωρώντας ότι το νερό είναι κοινωνικό και περιβαλλοντικό αγαθό με οικονομικές συνέπειες αλλά όχι οικονομικο/εμπορικό αγαθό, θεωρούμε ότι οι προτάσεις για την τιμολογιακή πολιτική πρέπει να συνεκτιμούν την δικαιοσύνη στη χρήση του νερού και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε επαρκείς ποσότητες. Τέλος, οι φορείς διαχείρισης και διανομής πρέπει να βρίσκονται κάτω από δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία», σχολιάζει στην ανακοίνωσή του το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Στερεάς Ελλάδας.

1,26 εκατ. θα στοιχίσει η πολεοδόμηση του δήμου

Εγκρίθηκαν για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2012 τα παρακάτω ποσά για  την πολεοδόμηση του

496.877,20  Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

414.851.45 Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

284.586,92 Ευρώ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ  ΝΗΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σύνολο 1.266.316 Ευρώ

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

2ο Φεστιβάλ Νέων ΟλύμπουΜε το σύνθημα  «Αυτό το καλοκαίρι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Όλυμπο», η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο δήμος Ελασσόνας, σύλλογοι και φορείς του δήμου, διοργανώνουν το 2ο Φεστιβάλ Νέων Ολύμπου από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2012, στο Πλατανόδασος Παλαιού Σπαρμού Ελασσόνας.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός, ο οποίος στο πλαίσιο της διοργάνωσης συναντήθηκε με την οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ, σημείωσε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η αιρετή περιφέρεια στην ανάπτυξη και ανάδειξη του Ολύμπου αλλά και την προστασία του ως φυσικό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς.

«Στόχος της Αιρετής Περιφέρειας είναι η αξιοποίηση του Ολύμπου μέσα από ήπιες μορφές ανάπτυξης, με γνώμονα πάντα την περιβαλλοντική προστασία του μυθικού Όρους. Το Φεστιβάλ Νέων Ολύμπου μπορεί να αποτελέσει σημαντική αφορμή για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάδοση της περιοχής στα πλαίσια των μουσικών δρωμένων», όπως είπε.

Κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι βάσεις του προγράμματος του Φεστιβάλ, και έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα εθελοντισμού, αλλά και για τις λεπτομέρειες που αφορούν το μουσικό κομμάτι, τη συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Be Strong για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα καρκίνου αλλά και για την έναρξη μιας πιο στενής συνεργασίας συλλόγων & φορέων του Δήμου με την ενεργή συμμετοχή τους στο 2ο Φεστιβάλ Νέων Ολύμπου.

Ήδη έχουν εκφράσει επιθυμία συμμετοχής στο Φεστιβάλ περισσότερα από 44 μουσικά συγκροτήματα και djs από όλη την Ελλάδα.


Αναβιώνει ο «διάπλους του Φιλοκτήτη»Στη ρότα του μυθικού βασιλιά της Μελιβοίας -κατά τον Τρωικό Πόλεμο- Φιλοκτήτη, πλέουν από σήμερα το απόγευμα ιστιοπλοϊκά σκάφη, τα οποία ξεκίνησαν, σε πανηγυρικό κλίμα, από το λιμάνι του Αγιοκάμπου στα παράλια του νομού Λάρισας, με προορισμό τη Λήμνο.

Ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Λήμνου συνδιοργανώνουν την αναβίωση του μυθικού ταξιδιού του Φιλοκτήτη. Η διοργάνωση αναμένεται να τεθεί υπό την αιγίδα και άλλων φορέων, αφού φιλοδοξία μας είναι η προσπάθεια αυτή να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη.

Ο «Διάπλους του Φιλοκτήτη», η μεταφορά του μυθικού ταξιδιού από τον 12ο πχ αιώνα στον 21ο μχ αιώνα θα αναβιώσει με ιστιοπλοϊκά σκάφη και φουσκωτά από τις 22 Ιουνίου 2012 μέχρι και τις 27 Ιουνίου 2012

Το πενθήμερο ταξίδι των συμμετεχόντων  ξεκινησε από το λιμάνι Αγιοκάμπου, θα περάσει από την Χαλκιδική, τη Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο, την Αλόννησο, για να καταλήξει στο λιμάνι Αγιοκάμπου, την πατρίδα του βασιλιά της Μελιβοίας, Φιλοκτήτη.

Επιθυμία μας είναι να μεταφέρουμε ένα μήνυμα ειρήνης για την αδελφοποίηση των τριών πόλεων που σχετίζονται με τη ζωή και την πορεία του Φιλοκτήτη, της Λήμνου, της Τροίας και της Μελιβοίας, ιδιαιτέρας πατρίδας του μυθικού ήρωα, ελπίζοντας η προσπάθεια αυτή να αποτελέσει το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο Δήμαρχος Αγιάς δήλωσε σχετικά «Μετά την πρώτη επαφή του 2010 όπου τη Μελίβοια-πόλη του βασιλιά Φιλοκτήτη- επισκέφθηκε το γυμνάσιο Μύρινας, χαρίζοντάς μας ομολογουμένως στιγμές ανεπανάληπτες, γίνεται προσπάθεια οι δύο δήμοι να αποκτήσουν μία βάση συνεχούς συνεργασίας σ΄ όλο το πλέγμα δραστηριοτήτων των τοπικών μας κοινωνιών.

Αυτή η προσπάθεια ευελπιστούμε να αποτελέσει την αρχή, όπου με κοινό πολιτιστικό στοιχείο τον Βασιλιά Φιλοκτήτη, να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) με την

Τροία (Τσανάκαλε) και πόλεις της κάτω Ιταλίας και Σικελίας, που ίδρυσε ο μυθικός Βασιλιάς της αρχαίας Μελίβοιας.

Το εγχείρημα αναβίωσης της ιστορικής διαδρομής θα ολοκληρωθεί σε 6 μέρες, έγινε εφικτό μετά από συνεργασία των Δήμων Αγιάς και Λήμνου και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και συμμετέχουν σε αυτό 5 σκάφη και 36 άτομα.

Ο «διάπλους του Φιλοκτήτη», πέραν της ιστορικής και συναισθηματικής του πλευράς, έχει ως στόχο τη δικτύωση όλων των φορέων της περιοχής, την ενδυνάμωση του τουρισμού και των επιχειρηματικών σχέσεων, αλλά και την καθιέρωσή του μέχρι και τα τουρκικά παράλια, σε επόμενη φάση.

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Με νέες προσλήψεις, φωτισμούς γηπέδων και πολιτιστικά θα ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη

Ανακοινώθηκε η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Μαντουδίου, την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 19.00 μ.μ .

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα της πρόσληψης  20 ατόμων με σχέση ανταποδοτικού χαρακτήρα (δηλαδή θα πληρωνεται απο τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας)  διάρκειας έως 8 μηνών. Θα αποφασισθεί να γίνουν προσληψεις για 8 μήνες (μέσω ΑΣΕΠ) ή θα τις σπασουν  σε δίμηνα για να μπορέσουν να προσλάβουν άτομα ετός ΑΣΕΠ.

Θα συζήτηθούν τα πιο κάτω θέματα:

1. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου για το Καλοκαίρι 2012.

2. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας έως 8 μηνών.

3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ»
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΙΜΝΗΣ»
5. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Με την ΔΕΥΜΛΑ για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΟΥΠΙΟΥ Δ.Δ ΔΑΦΝΟΥΣΑΣ»
6. Καρποφορία ελαιώνων

Μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ για ανεξάρτητα αρδευτικά δίκτυα

Η  Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ)  έθεσε αίτημα για μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο (ΜΑΤ) της ΔΕΗ για ανεξάρτητα αρδευτικά δίκτυα καποδιστριακών δήμων που μεταβιβάστηκαν στις ΔΕΥΑ καλλικρατικών δήμων. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ, δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, με επιστολή του στον τότε αρμόδιο υπουργό και νυν βουλευτή Αργολίδας ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, είχε επισημάνει ένα πρόβλημα, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα: την άρνηση της ΔΕΗ να εντάξει στο ΜΑΤ τα ανεξάρτητα δίκτυα που μεταβιβάζονται σε δήμους.

Ο Γ. Μαρινάκης ζητούσε και ζητεί αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου το οποίο αναφέρεται μεν στους ΟΤΑ και σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το κράτος και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά όχι ειδικά στις ΔΕΥΑ, ώστε να μπορεί να υπάρξει ΜΑΤ και να γίνεται ατελώς (χωρίς εγγυήσεις) η μεταβίβαση από τους δήμους στις ΔΕΥΑ οι υφιστάμενες παροχές της ΔΕΗ των εγκαταστάσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Άρδευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Εκ μέρους της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), που εκπροσωπεί 130 ΔΕΥΑ θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Oρισμένοι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι είχαν κατασκευάσει ανεξάρτητα δίκτυα άρδευσης για την εξυπηρέτηση των αγροτών Δημοτών τους.

Με βάση την ΚΥΑ 14196/10-11-1987 (ΦΕΚ 738Β/22-12-87) των υπουργών Γεωργίας και Βιομηχανίας, Eνέργειας και Τεχνολογίας, η ΔΕΗ παρείχε μειωμένο Αγροτικό Τιμολόγιο (ΜΑΤ) στις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούσαν τα δίκτυα άρδευσης ( Αντλιοστάσια και Δεξαμενές).

Με τον Ν. 3274/2004 ( άρθρο 33 παρ. 1), (ΦΕΚ Α/195) τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός Νόμος των ΔΕΥΑ, ο Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α/1980) και διευρύνθηκε το αντικείμενο των ΔΕΥΑ (άρθρο 2), ώστε με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων να μπορούν να αναλάβουν και την άρδευση.

Με την εφαρμογή του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», οι περισσότερες ΔΕΥΑ των μεγάλων πρώην Δήμων ήδη καλύπτουν από άποψη αρμοδιοτήτων με απόφαση των Νέων Δημοτικών Συμβουλίων το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων των Νέων Καλλικρατικών Δήμων για όλες τις δράσεις αρμοδιότητάς τους και μεταξύ αυτών και τη διαχείριση των υφιστάμενων δικτύων άρδευσης.

Ωστόσο, κάποιες ΔΕΥΑ που προσπάθησαν να μεταβιβάσουν τους υφιστάμενους μετρητές της ΔΕΗ στην κυριότητά τους βρέθηκαν προ δύο δυσάρεστων εκπλήξεων:

Αφενός υποχρεώθηκαν να πληρώσουν μια σειρά εγγυήσεων για την μεταβίβαση και αφετέρου δεν δικαιούνται το Μειωμένο Αγροτικό Τιμολόγιο που μέχρι σήμερα κάλυπτε αυτές τις εγκαταστάσεις, αφού οι ΔΕΥΑ θεωρήθηκαν Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.

Οι δύο παραπάνω υποχρεώσεις προέκυψαν από την παράγραφο 3β της προαναφερθείσας ΚΥΑ που εκδόθηκε το 1987 (πριν την τροποποίηση του 1069 για την επέκταση των αρμοδιοτήτων των Δ.Ε.Υ.Α. στην Άρδευση ) και αναφέρεται μεν στους ΟΤΑ και σε Νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Κράτος και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά όχι ειδικά στις ΔΕΥΑ.

Δεδομένου ότι το Μειωμένο Αγροτικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι κατά 50% φθηνότερο από το τιμολόγιο των ΔΕΥΑ είναι εμφανές ότι ανατρέπονται όλες οι υφιστάμενες τιμολογιακές πολιτικές για την εξυπηρέτηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των Δημοτικών Ενοτήτων που έχουν δική τους άρδευση.

Κε Υπουργέ

Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η παρέμβασή σας για την τροποποίηση της παραγράφου 3β της σχετικής ΚΥΑ ώστε εκτός από τους ΟΤΑ να περιλαμβάνει και τις ΔΕΥΑ (τουλάχιστον για τα υφιστάμενα δίκτυα που μεταβιβάζονται από τους Δήμους).

Επίσης, είναι απαραίτητο για τις υφιστάμενες παροχές της ΔΕΗ (των εγκαταστάσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Άρδευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων) να προβλεφθεί ότι η μεταβίβασή τους από τους Δήμους στις ΔΕΥΑ θα γίνεται ατελώς (χωρίς εγγυήσεις).

Με εκτίμηση
Για το δ.σ. της ΕΔΕΥΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

Αιτήσεις για προσληψη 30 ανέργων στο πρόγραμμα "κοινωφελους εργασίας""

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ ανακοίνωση πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για 30 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) πρόκειται να προσλάβει άμεσα 30 ανέργους συνολικά, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας, σε έργα που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Εύβοια.
Κάθε ωφελούμενος θα προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 5 μηνών. Οι μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ανέρχονται σε 625 ευρώ καθαρά.
Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ.
Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με μοριοδότηση που θα αφορά τις εξής κατηγορίες κριτηρίων:
1. Κατάσταση ανεργίας (π.χ. Μακροχρόνια ανεργία, Νέοι άνεργοι, κτλ)
2. Οικογενειακή Κατάσταση (π.χ. Μονογονεϊκή οικογένεια, άνεργοι και οι 2 σύζυγοι, αριθμός προστατευόμενων μελών)
3. Οικογενειακό εισόδημα (ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος)
4. Κατάσταση υγείας (πριμοδότηση ΑμΕΑ)
5. Εντοπιότητα (για τους κατοίκους της Εύβοιας)
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην έδρα του Περιφερειακού Παραρτήματος Στερεάς Ελλάδας του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά από 9:00 έως 15:00) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς:
ΙΝΕ ΓΣΕΕ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ EYBOIΑΣ»
υπόψη κου Βογιατζή Σπύρου
ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 59 ΛΑΜΙΑ - 35100
Η υποβολή αιτήσεων στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα ξεκινήσει την Δευτέρα 25 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 4 Ιουλίου. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ (22310 51777) καθημερινά (9:00 έως 15:00).
Επισημαίνεται τέλος ότι προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (asep.gr).

2η Πειραϊκή Αμφικτυονία


"Πριν από περίπου 50 χρόνια, οι άγιοι πρόγονοί μας, φτωχοί και ξυπόλυτοι έφεραν τη φτώχεια τους, τη λεβεντιά και την υπερηφάνεια τους στον Πειραιά και δούλεψαν σκληρά προκειμένου να αναθρέψουν τα παιδιά τους και να τα μορφώσουν. Έτσι χτίστηκε ο νέος Πειραιάς που έχει μια μοναδική κοινωνική σύνθεση και αυθεντική λαϊκότητα".

Με αυτό τον τρόπο, ο δήμαρχος Πειραιάς Βασίλης Μιχαλολιάκος, θέλησε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου, να περιγράψει την ιδέα του θεσμού της Πειραϊκής Αμφικτυονίας, που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά στον Πειραιά, όπου σύλλογοι και τοπικοί φορείς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, παρουσιάζουν τα ήθη και τα έθιμά τους, μέσω χορευτικών ή θεατρικών παραστάσεων, αλλά και τη γαστρονομία τους σε εκθεσιακά περίπτερα, προβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα όμορφα στοιχεία του τόπου τους.

1ος Ποδηλατικός Γύρος Σκύρου


Ο αθλητικός τομέας του ΠΕ.Α.Π. του Δήμου Σκύρου σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στον 1ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012.

Αφετηρία για τους έφηβους: από Λιναριά - διαδρομή 18χλμ.
Αφετηρία για τα παιδιά : από Ασπούς - διαδρομή 7 χλμ.

Τερματισμός για όλους : στο Δημοτικό Σχολείο Σκύρου.

Δηλώσεις Συμμετοχής στα τηλέφωνα :
22220 92789 και 22223 50311.

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

JESSICA για εναλλακτικό τουρισμό

H Αειφορική Εναλλακτική Τουριστική Ανάπτυξη του βορειοανατολικού τμήματος του δήμου Σαμοθράκης, είναι ο τίτλος αλλά και ο στόχος επενδυτικής πρότασης- αίτησης χρηματοδότησης του δήμου, στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA. 

Το δημοτικό συμβούλιο της Σαμοθράκης ενέκρινε την υποβολή επενδυτικής πρότασης-αίτησης, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του δήμου. 

Η πρόταση περιλαμβάνει αρχικά, την επιλογή έργων, για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών των δημοτικών camping στις περιοχές «Βαράδες» και «Πλατιά», τη δημιουργία Κέντρου Συναντήσεων για την Επιστήμη, τον Πολιτισμό και την Αειφορία στα Θέρμα , τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του πρότυπου οικολογικού αγροκτήματος της ‘Αγγιστρου μέσω ανάπτυξης αγροτουριστικού κέντρου, του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου Θέρμων και του καταδυτικού κέντρου της περιοχής Αγγίστρου Σαμοθράκης. 

Η φιλοσοφία της πρότασης του δήμου Σαμοθράκης για το JESSICA Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βασίζεται στη δυναμική της ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού, με έντονα σημεία αειφορικότητας. 

Μέσα στους στόχους είναι η βελτίωση, η αναβάθμιση και η διεύρυνση χωρικά και θεματικά του τουριστικού προϊόντος της Σαμοθράκης ενισχύοντας έτσι την επισκεψιμότητα και στηρίζοντας σημαντικά την τοπική οικονομία. 

Ως περιοχή παρέμβασης της πρότασης ορίζεται το βορειοανατολικό τμήμα του δήμου Σαμοθράκης και συγκεκριμένα το τμήμα που ορίζεται από τα δημοτικά camping και ανατολικά από την περιοχή του Αγγίστρου και το Καταδυτικό Κέντρο- Οικολογικό Αγρόκτημα. 

Με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού στην παραπάνω περιοχή παρέμβασης τα έργα που αρχικά επιλέγονται έχουν ως εξής: 

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών των δημοτικών camping στην περιοχή «Βαράδες» και στην περιοχή «Πλατιά» 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τον πυλώνα της πρότασης για συμμετοχή στο πρόγραμμα JESSICA. Η οικονομική βιωσιμότητα της πρότασης βασίζεται στην αυξημένη τουριστική επισκεψιμότητα των Δημοτικών Camping τα τελευταία χρόνια, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί μέσω βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή.

Το camping ελεύθερης διαβίωσης του Δήμου Σαμοθράκης βρίσκεται εγκατεστημένο σε ακίνητο του Δήμου Σαμοθράκης με συνολική έκταση που ξεπερνάει τα πενήντα (50) στρέμματα, σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από τον οικισμό των Θέρμων και πάνω στον οδικό άξονα της κοινοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό των Θέρμων με την Άνω Μεριά. 

Πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο ακίνητο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, με πλούσια βλάστηση και πολύ όμορφη παραλία. Το ακίνητο διαθέτει σήμερα μία σειρά περιορισμένων υποδομών που εξυπηρετούν τους παραθεριστές που επιλέγουν το εν λόγω camping για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. 

Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν χώρους υγιεινής, ένα μικρό αναψυκτήριο – μίνι μάρκετ, χώρο υποδοχής και αποθηκευτικούς χώρους. Η συνολική δυναμικότητα του camping όπως αυτή προσδιορίζεται από την επιφάνεια του ακινήτου αλλά και τους περιορισμούς που τίθενται από την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, είναι σήμερα της τάξης των 5500 – 6000 επισκεπτών. 

Η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του camping έχει δείξει όμως ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση τόσο μεγάλου αριθμού επισκεπτών, με συνέπεια να εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τα οποία και επιτείνονται λόγω της παλαιότητας και της φθοράς των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών και την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των τουριστών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την ανακαίνιση, συντήρηση και επέκταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (με σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας ,LED φωτισμός, κλπ), τη διαμόρφωση συγκεκριμένων νέων χώρων εντός του camping με χρήση παραδοσιακών υλικών, τη ριζική ανακαίνιση του αναψυκτηρίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης, την κατασκευή χώρων αποδυτηρίων κατά μήκος της παραλίας, την προμήθεια εξοπλισμού παραλίας και γενικότερα τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό όλων των απαιτούμενων για την υποδειγματική λειτουργία του camping. 

Το οργανωμένο δημοτικό camping Βαράδων του δήμου Σαμοθράκης, βρίσκεται εγκατεστημένο σε ακίνητο του δήμου με συνολική έκταση που ξεπερνάει τα είκοσι (20) στρέμματα, σε απόσταση τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων από τον οικισμό των Θέρμων και πάνω στον οδικό άξονα της κοινοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό των Θέρμων με την Άνω Μεριά.

Το ακίνητο διαθέτει σήμερα μία σειρά περιορισμένων υποδομών που εξυπηρετούν τους παραθεριστές οι οποίοι το επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι υποδομές του περιλαμβάνουν χώρους υγιεινής, ένα μικρό αναψυκτήριο – μίνι μάρκετ, εστιατόριο, χώρο υποδοχής και αποθήκες. Η συνολική δυναμικότητα του camping όπως αυτή προσδιορίζεται από την επιφάνεια του ακινήτου, αλλά και τους περιορισμούς που τίθενται από την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, είναι σήμερα της τάξης των 800 – 1000 επισκεπτών. Η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του camping έχει δείξει όμως ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών με συνέπεια του καλοκαιρινούς μήνες της τουριστικής αιχμής να εμφανίζονται σημαντικά λειτουργικά προβλήματα τα οποία και επιτείνονται λόγω της παλαιότητας και της φθοράς των εγκαταστάσεων. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών και τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των τουριστών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την ανακαίνιση και επέκταση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, την βελτίωση και εκσυγχρονισμών των χώρων υγιεινής, τη διαμόρφωση και επέκταση του χώρου πρασίνου, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών (χώρος υποδοχής, αναψυκτήριο, μίνι μάρκετ, εστιατόριο, αποθήκες κ.λπ) με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων, την προμήθεια εξοπλισμού παραλίας και την διαμόρφωση χώρου πάρκιγκ για την στάθμευση των αυτοκινήτων των επισκεπτών και των πελατών.

Δημιουργία Κέντρου Συναντήσεων για την Επιστήμη, τον Πολιτισμό και την Αειφορία στα Θέρμα Σαμοθράκης 


Στον Οικισμό των Θέρμων Σαμοθράκης υφίσταται σήμερα ένα συγκρότημα έξι ξύλινων οικίσκων το οποίο ανήκει στον δήμο Σαμοθράκης η χρήση του οποίου μέχρι σήμερα αφορά στην φιλοξενία επισκεπτών του. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την εκμετάλλευση αυτών των υποδομών και τη συμπλήρωση τους, με στόχο τη δημιουργία κέντρου συναντήσεων για την επιστήμη, τον πολιτισμό και την αειφορία. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή μια νέας αίθουσας συναντήσεων όπως επίσης και την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή ενός χώρου εστίασης δυναμικότητας 20 ατόμων, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του κέντρου (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Διαδραστική Οθόνη, Ιnternet κ.λπ).

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του πρότυπου οικολογικού αγροκτήματος της περιοχής ‘Αγγιστρου μέσω ανάπτυξης αγροτουριστικού κέντρου 

Στην περιοχή του Αγγίστρου Σαμοθράκης υφίστανται κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία οικολογικού αγροκτήματος. Σήμερα, οι υποδομές αυτές παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Συγκεκριμένα υπάρχει ένα κτίριο 90τ.μ. εντός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 4.5στρ.

Στο έργο περιλαμβάνεται η αξιοποίηση-βελτίωση των υφιστάμενων δημοτικών υποδομών του πρότυπου οικολογικού αγροκτήματος μέσω ανάπτυξης αγροτουριστικού κέντρου, η δημιουργία πρατηρίου /εκθετηρίου αγροτουριστικών προϊόντων, αγροτουριστικού κέντρου εστίασης, κέντρου οικολογικής-αγροτουριστικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διαβίωσης και τέλος η ανάπτυξη πρότυπης δημοτικής συνεταιριστικής καλλιέργειας προϊόντων για την τροφοδοσία των τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου Θέρμων 


Εντός του οικισμού Θέρμα Σαμοθράκης λειτουργεί σήμερα Δημοτικό Υδροθεραπευτήριο από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου. Οι υπάρχουσες κτιριακές υποδομές αφορούν ένα κτίριο συνολικού εμβαδού 355τ.μ. Το κτίριο αποτελείται από αίθουσα αναμονής, χώρο Ιατρείου, αποθήκη, κουζίνα, 2 μεγάλους χώρους όπου βρίσκονται οι αντίστοιχα 2 πισίνες και 13 ατομικές μπανιέρες. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται το πρώτο υδροθεραπευτήριο, το οποίο σήμερα παρουσιάζει σημεία εγκατάλειψης και χρησιμοποιούνται μόνο οι δεξαμενές που βρίσκονται εντός του. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν δύο εξωτερικές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για την ψύξη του νερού και ένα αντλιοστάσιο το οποίο διαθέτει 2 αντλίες. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των ανωτέρω υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις αφορούν την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, την εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού, την αλλαγή κουφωμάτων, την αντικατάσταση πλακακιών των πισίνων, και των ατομικών μπανιερών, την κατασκευή ψευδοροφής στην αίθουσα αναμονής, την αντικατάσταση των σωληνώσεων και του ηλεκτρικού φωτισμού όλου του κτιρίου. Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πληρούν ενεργειακές προδιαγραφές με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών κατόπτρων για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης και ενίσχυση του εξοπλισμού του ιατρείου του υδροθεραπευτηρίου. Η λειτουργία του αντλιοστασίου κρίνεται ανεπαρκής και απαιτείται εγκατάσταση 2 νέων αντλιών. 

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του καταδυτικού κέντρου της περιοχής Αγγίστρου Σαμοθράκης 

Στην περιοχή του Άγγιστρου Σαμοθράκης υφίσταται το καταδυτικό κέντρο Σαμοθράκης το οποίο διαθέτει κτιριακές υποδομές 130τμ σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 4,5στρ., το οποίο ανήκει στον δήμο και παραμένει αναξιοποίητο. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση και επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών του καταδυτικού κέντρου, με τη δημιουργία πρόσθετων κτιριακών αποθηκευτικών χώρων, την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού, σκάφους παρατήρησης βυθού, εξοπλισμού υποβρύχιας βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης και τέλος την προμήθεια μικρού σκάφους έως 10 ατόμων για τις ανάγκες του κέντρου. Στόχος είναι η πρότυπη λειτουργία Κέντρου Εκμάθησης Υποβρύχιας Κολύμβησης και η ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού.