Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Παράνομες προσλήψεις Ψαρρού πελατειακών σκοπιμοτήτων

Το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο στι 25/4/12 αποφάσισε την πρόσληψη πυροφυλάκων με την διαδικασία προσλήψεως προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών.  Ο κ. Κ. Παναγιώτου απο την αντιπολίτευση τους επισήμανε ότι δεν μπορούν να προσλάμβανουν τα ίδια άτομα για πάνω απο ένα διμηνο το χρόνο.


Η δημοτική αρχή παρανομεί.  

Είναι παράνομη η πρόσλήψη προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών  για πάνω απο 2 μήνες σε ένα χρόνο.  Ολες οι προσλήψεις κατεπειγουσών  αναγκών για δυο μήνες υπογράφονται απο τον κ. Ψαρρό και οπως αναφέρεται στις αναρτημένες στο Διαύγεια ανακοινώσεις της αποφάσεων γίνονται με βάση  τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 , του άρθρου 1 παρ. 2 ιε του Ν. 3812/2009 και την  οικ.1586/13-01-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ..  Οπως επισημαίνεται παρακάτω όλες οι διατάξεις αυτές αναφέρουν απαρέγκλητα οτι ο δημος δεν μπορεί  να προσλάβει κάποιον για περισσότερο απο δύο μήνες μεσα σε ένα δωδεκάμηνο.


Η νομοθεσία

Άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999


Αρθρο 1 παρ. 2 ιε του Ν. 3812/2009.


Απόσπασμα απο την οικ.1586/13-01-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.


Άρθρο 206 του Ν. 3584/2007

 Υπολογισμός του δωδεκαμήνου


Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Το μέγεθος των παρανομιών του κ. Ψαρρού

Μια συγκεντωτική λίστα ολων των ονομάτων των προσλήψεων εποχιακών εργαζόμενων του δήμου μας που έχουν δημοσιευτεί στο Διαύγεια δείχνει τις  κατ'εξακολούθηση  παράνομες προσλήψεις. 12 εποχιακοί προσληφθέντες  εχουν προσληφθεί παράνομα για περισσότερο απο 2 δύο μήνες  μέσα στο 12-μήνο που προβλέπεται.

Αλφαβητική σειρά


Αγγελόπουλος Ευστάθιος Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Αγιασοφίτης Γεώργιος του Ιωάννη Εργάτης Καθαριότητας Από 01-02-2012 έως 31-03-2012


Αγιασοφίτης Γεώργιος του Ιωάννη Εργάτης Πρασίνου Από 04-04-2012 έως 03-06-2012


Αγιασοφίτης Γεώργιος ΥΕ 16 Εργατών Ψεκασμού 01-11-2011 έως 31-12-2011

Αναγνώστου Σπυρίδων Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Αναστασίου Μαριάννα του Ευαγγέλου Εργάτης Κλαδέματος Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Ανδρίτσος Γεώργιος Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011

Αντωνίου Δημήτριος Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011


Αντωνίου Δημήτριος του Χρήστου Εργάτης Καθαριότητας Από 01-02-2012 έως 31-03-2012


Αντωνίου Δημήτριος ΥΕ 16 Εργατών Βοηθών Κλαδευτών 01-11-2011 έως 31-12-2011

Αργυρού Μαρίνα του Κωνσταντίνου ΥΕ 16 Εργάτης Επιμέλειας Κήπων 01-11-2011 έως 31-2-2011

Βασιλείου Νικόλαο του Αθανασίου Εργάτης Καθαριότητας Από 01-03-2012 έως 31-03-2012


Βασιλείου Νικόλαος Του Αθανασίου Εργάτης Κλαδέματος Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Γεραλής Δημήτριος Του Μιχαήλ Εργάτης Πρασίνου Από 04-04-2012 έως 03-06-2012


Γεραλής Δημήτριος του Μιχαήλ Οδηγός Απορριματοφόρου Από 01-02-2012 έως 31-03-2012

Γερογιάννης Ιωάννης ΥΕ 16 Εργατών –Φυλάκων 01-11-2011 έως 31-12-2011

Γεωργάκας Γεώργιος ΥΕ 16 Εργατών – Φυλάκων 01-11-2011 έως 31-12-2011

Γιαννάκης Ευάγγελος του Νικολάου Εργάτης Πρασίνου Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Δημητριάδης Δημήτριος Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011


Δημητριάδης Δημήτριος ΥΕ 16 Εργατών Ψεκασμού 01-11-2011 έως 31-12-2011

Δημητρίου – Στάμου Ιωάννης του Αποστ. Εργάτης Πρασίνου Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Δημητρίου Ιωάννης του Αποστόλου ΥΕ 16 Εργατών Τεχνικών Έργων 01-11-2011έως 31-12-2011

Δημητρίου Κων/νος Του Δημητρίου Εργάτης Πρασίνου Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Δράκος Ιωάννης του Δημητρίου ΥΕ 1 Επιστατών 01-11-2011 έως 31-12-2011

Δραμουντάνης Εμμανουήλ του Παναγ Εργάτης Κλαδέματος Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Δραμουντάνης Περικλής του Παναγιώτη Εργάτης Καθαριότητας Από 01-02-2012 έως 31-03-2012

Ελευθερίου Σοφία ΥΕ 16 Εργατών Ψεκασμού 01-11-2011 έως 31-12-2011

Ιωαννίδης Ανέστης Κηπουρός 10-05-2011Έως 09-07-2011

Κάλλη Ειρήνη ΥΕ 16 Εργατών Ψεκασμού 01-11-2011 έως 31-12-2011

Καλλίτσης Δημήτριος του Βασιλείου Εργάτης Καθαριότητας Από 01-02-2012 έως 31-03-2012


Καλλίτσης Δημήτριος του Βασιλείου ΥΕ 1 Επιστατών 01-11-2011 έως 31-12-2011

Καραμουτζά Μαρία του Προκοπίου Εργάτης Πρασίνου Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Καρενόπουλος Εμμανουήλ Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Κατσίκα Βασιλική Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 10-05-2011 Έως 09-07-2011


Κατσίκα Βασιλική του Ιωάννη ΥΕ 16 Εργάτων Τεχνικών Έργων 01-11-2011 έως 31-12-2011

Καρατζά Άννα του Στέργιου Εργάτης Πρασίνου Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Κουλοχέρης Ιωάννης Εργάτης Καθαριότητας (Χορτοκοπτικού) 10-05-2011 Έως 09-07-2011


Κουλοχέρης Ιωάννης του Δημητρίου Εργάτης Καθαριότητας Από 01-02-2012 έως 31-03-2012

Κουλοχέρης Ιωάννης ΥΕ 16 Εργατών – Φυλάκων 01-11-2011 έως 31-12-2011

Κούρτης Νικόλαος Γεώργιος ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Κουτσουφλάκης Γεώργιος Δημήτριος ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Κρεμμύδας Δημήτριος Χρήστος ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Κρητικός Γεώργιος ΥΕ 16 Εργατών Βοηθών Κλαδευτών 01-11-2011 έως 31-12-2011

Κωνσταντίνου Μαργαρίτα του Κων.Εργάτης Κλαδέματος Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Λοϊζου Λοϊζος Κηπουρός 10-05-2011 Έως 09-07-2011

Μανθαίος Ιωάννης Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Μάρκου Δαυϊδ Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011

Ματσούκας Γεώργιος του Αθανασίου Χειριστής Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Ματσούκας Ιωάννης Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011

Μουρτζάκης Χρήστος Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011

Μπαλαμπάνης Αλέξανδρος Εργάτης Πρασίνου 10-05-2011 Έως 09-07-2011

Μπίλα Άννα του Παναγιώτη ΥΕ 16 Εργατών Επιμέλειας Κήπων 01-11-2011 έως 31-12-2011

Μπουρνιώτης Ταξιάρχης Εργάτης Πρασίνου 10-05-2011 Έως 09-07-2011


Μπουρνιώτης Ταξιάρχης Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Παντελή Κωνσταντίνα Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 10-05-2011 Έως 09-07-2011

Παπαδήμος Ιωάννης του Ελευθερίου Εργάτης Καθαριότητας Από 01-02-2012 έως 31-03-2012

Παπαρούνη Μαριάννα Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Παππά Χρυσοβαλάντω Εργάτης Πρασίνου Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Παππάς Βάϊος του Δημητρίου Εργάτης Κλαδέματος Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Παρίσσης Δαυίδ ΥΕ 16 Εργατών – Φυλάκων 01-11-2011 έως 31-12-2011

Ραβανός Δημήτριος του Ευαγγέλου Εργάτης Καθαριότητας Από 01-02-2012 έως 31-03-2012

Σέττας Ιωάννης Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011

Σεφέρης Βασίλειος Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011

Σκοπελίτης Γεώργιος Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011

Σκούρας Αντώνιος του Γεωργίου Εργάτης Κλαδέματος Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Σουρτζής Σταύρος Βασίλειος ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Σταθαράς Γεώργιος του Ανέστη Εργάτης Πρασίνου Από 04-04-2012 έως 03-06-2012


Σταϊκος Ιωάννης του Φωτίου Εργάτης Καθαριότητας Από 01-02-2012 έως 31-03-2012


Στάϊκος Ιωάννης του Φωτίου Εργάτης Κλαδέματος Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Σταματόγιαννη Γρηγορία Εργάτης Πρασίνου 10-05-2011 Έως 09-07-2011

Στάμου Βασίλειος του Ιωάννη Εργάτης Καθαριότητας Από 01-02-2012 έως 31-03-2012


Στάμου Βασίλειος του Ιωάννη Εργάτης Κλαδέματος Από 04-04-2012 έως 03-06-2012

Στυλιανού Στυλιανός Εργατοτεχνίτης (Χειρονάκτης) 10-05-2011 Έως 09-07-2011


Στυλιανού Στυλιανός Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Τάρλα Αναστασία Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Τζαφώλια Όλγα Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Τομαράς Κωνσταντίνος Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Τσιβίκας Δημήτριος Εργάτης Πρασίνου 10-05-2011 Έως 09-07-2011

Τσιτσίγκου Μαρία του Δημητρίου ΥΕ 16 Εργατών Τεχνικών Έργων 01-11-2011 έως 31-12-11

Τσούμαρης Δημήτριος Πυροφύλακας 15/8/2011 – 14/10/2011

Τσουπεής Ιωάννης Πυροφύλακας 15-06-2011 έως 14-08-2011

Χριστοδούλου Ειρήνη του Νικολάου ΥΕ 16 Εργατών Επιμέλειας Κήπων 01-11-2011 έως 31-12-2011Απασχόληση για περισσότερο απο δυο μήνες δεν υπόκεινται στην παραπάνω νομοθεσία (γίνονται μεσω ΑΣΕΠ)

Αντωνίου Γεώργιο Κωνσταντίνος ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 22-09-2011 έως 10-01-12

Βασιλείου Δαυϊδ Κοσμάς ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Γεωργαντζής Κωνσταντίνος Νικόλαος ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Διακομόπουλος Νικόλαος Γεώργιος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Ευσταθίου Νικόλαος του Ευσταθίου ΥΕ 16 Εργατών Τεχνικών Έργων 01-11-2011 έως 31-2-2011

Καρατζάς Ανέστη Νικόλαος ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Καψάλα Αναστάσιος Στέργιος ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 01-08-2011 έως 10-01-2011

Κομποθανάσης Αναστάσιος Κωνσταντίνος ΔΕ 28 Χειριστών Γκρέϊντερ 11-05-2011 έως 10-01-2012

Κοντογιάννης Σταύρος Γεώργιος ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Λίτσας Νικόλαος Βασίλειος ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Μάρκος Αθανάσιος Κωνσταντίνος ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Μάρκου Ανδρέας Ευστάθιος ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Πασβάγκας Γρηγόριος του Ιορδάνη ΥΕ 16 Εργατών Τεχνικών Έργων 01-11-2011 έως 31-2-2011

Σπαθαριώτη Αθανάσιος Παναγιώτης ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 01-08-2011 έως 10-01-2012

Στάμου Κωνσταντίνος Δημήτριος ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Σταμούλος Κωνσταντίνος Σπυρίδων ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 09-06-2011 έως 10-1-2012

Τσιλιχράνος Νικόλαος Ευστάθιος ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

ΤσώτοςΛάμπρος Απόστολος ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012

Φέκκα Αικατερίνη Εμμανουήλ ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων 11-05-2011 έως 10-01-2012
Το τυρί κουμπάρε


Οι απαντήσεις που έλαβε ο κ. Παναγιώτου γαι την καταγγελία των παράνομων προσλήψεων οπως καταγράφονται στο ρεπορτάζ της Ελεύθερης Φωνής των Πολιτών ήταν προσβλητικές για τους άνεργους δημότες που δεν ανηκουν στο πελατειακό σύστημα και προσβάλουν και τους δημοτικούς άρχοντες που πρεπει να γνωρίζουν και να τηρούν τους νόμους:

"Ο Δήμαρχος απάντησε ότι «πολλές φορές οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται με δίμηνα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αδυνατούν να προσαρμοστούν. Αν βλέπετε λοιπόν κάποιους να συνεχίζουν είναι γιατί κάνουν άριστη δουλειά».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μουστάκας ανέφερε πως «το προσωπικό που προσφέρει πολλά στο Δήμο είναι κρίμα να το απομακρύνεις μετά από ένα δίμηνο. Αυτός που προσφέρει δουλειά πρέπει να παραμένει».
Ο κ. Ριτσώνης είπε ότι οι αμφισβητήσεις του κ. Παναγιώτου για τη σωστή λειτουργία του Δήμου θίγουν όλο το Σώμα και πρέπει ο Δήμαρχος να βάλει ένα τέλος σε αυτές.
Ο κ. Ψαρρός ανέφερε οτι προχωρούν σε δίμηνες προσλήψεις καθώς η απόφαση για συμβάσεις εργασίας έξι και οχτώ μηνών (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από το Φεβρουάριο) δεν έχει ακόμη εγκριθεί και οι ανάγκες του Δήμου είναι πολλές και σημαντικές."


Οι προσλήψεις μπορούν να καταγγελθούν απο κάθε ενδιαφερόμενο στην:
  
Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού
Τμήμα Ελέγχου ΟΤΑ 
ΑΣΕΠ - Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Πουλίου 6, 
Αθήνα, 11523
τηλ. 213.13.19.100  ή 213 1319 217
d.prosl.18@asep.gr

ή με ηλεκτρονική επικοινωνία στο 
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ASEP/Epikinonia.csp

και 
στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
http://www.gedd.gr/index.php?action=report

Την 1η Μάη ξεκινά η αντιπυρική περιόδος 2012


Αντιπυρική περίοδος 2012 είναι από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Ο σχεδιασμός της αντιπυρικής περιόδου 2012 στο δήμο μας πρεπει ήδη να εχει ολοκληρωθεί και να εχουν λυθεί τα περισσότερα προβλήματα.  Τα δυο τρίτα του δήμου μας ή  385 χιλιαδες στρεμματα καλύπτονται απο δάση και η προστασία τους ειναι επιτακτική.

Αυτή την περίοδο οι δήμοι ελέγχουν κατά πόσο είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κίνδυνο πυρκαγιών με τους περιρισμούς δαπανων που εχουν επιβληθεί.  Το «καμπανάκι του κινδύνου» έκρουσε ο Δήμαρχος Πεντέλης κ. Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, τέσσερις μόλις ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της...αντιπυρικής περιόδου, με αφορμή το Πεντελικό και τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

Μη προσβάσιμοι δρόμοι, καλυμμένοι από χόρτα, εμπόδια στη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, σκουπίδια και κάθε λογής απορρίμματα, «έτοιμα» να λειτουργήσουν σαν το «αποτελεσματικότερο» μέσο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι μέρος μόνο απ’ αυτά που διαπίστωσε το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου.

Συνέπεια όλων αυτών, ο Δήμαρχος Πεντέλης να αποστείλει επιστολή-σήμα κινδύνου προς όλους τους αρμοδίους, από τα συναρμόδια Υπουργεία και τους αρχηγούς των κομμάτων, μέχρι και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα θεσμικά συλλογικά όργανα της.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ


«1. Είναι να διερωτάται κανείς μπροστά σε αυτή την τραγική οικονομική κατάσταση όπου όλοι ευαγγελίζονται ότι η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης θα μας βγάλει από το αδιέξοδο, να βλέπουμε ότι το Κράτος και οι υπηρεσίες του λειτουργούν σε αρκετά θέματα ακόμα χειρότερα από χθες.

2. Η έκθεση του ελέγχου των δασικών δρόμων της Πεντέλης από το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα μικρό δείγμα αυτής της διαπίστωσης αφού στην ουσία, στο Πεντελικό βατοί δασικοί δρόμοι για τα πυροσβεστικά οχήματα δεν υπάρχουν. Η πρόληψη στην αντιμετώπιση των θεμάτων πολιτικής προστασίας ήταν και είναι μία ανακοίνωση που γίνεται και θα γίνεται γιατί πουλάει και τίποτα περισσότερο.

3. Από την 1η Μαΐου αρχίζει η αντιπυρική περίοδος δηλαδή μετά από πέντε (5) ημέρες από σήμερα:

α. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ τα χρήματα για να πληρωθούν οι χορτοκόπτες που θα κόψουν τα χόρτα εκατέρωθεν του περιφερειακού οδικού δικτύου;

β. ΠΟΤΕ ΤΕΛΙΚΑ και με τι χρήματα θα αρχίσουν οι καθαρισμοί των αστικών και περιαστικών δασών που είναι τα μόνα που απέμειναν ζωντανά και κινδυνεύουμε να καούμε μαζί τους;

γ. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ με τους αδιάβατους δασικούς δρόμους;

4. Τα κεφάλαια που οι Δήμοι διαθέσαμε για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και των πυρκαγιών την τελευταία διετία σχεδιάζουν μήπως κάποιοι κάποτε να μας δοθούν;

5. Δρομολογημένοι στο ρυθμό των εκλογών σε μια δύσκολη οικονομική και διοικητική κατάσταση μάλλον φαίνεται ότι χάνουμε στη λειτουργία του Κράτους σε σοβαρά θέματα.

6. Συμπερασματικά και όταν το κακό έρθει και αυτό δυστυχώς το έχουμε ζήσει πολλές φορές, θα φταίει ο Δήμαρχος και η Αυτοδιοίκηση και γι’ αυτό η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔΑ προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, θα πρέπει άμεσα να διεκδικήσουν τα αυτονόητα.»
  
Στο δημο μας δεν ειναι γνωτό τι ελεγχοι έχουν γίνει αλλλα έχει συγκροτηθεί Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για την δασοπροστασία που αποτελείται απο τους

1)Δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας, κ. Ψαρρό Ανέστη, ως Πρόεδρο.
2) Δημοτικό σύμβουλο κ. Στάμου Ιωάννη, με αναπληρωτή την κα Στέφου  Κυριακή
3) Δημοτικό σύμβουλο κ.Χαλιούλια Ιωάννη, προερχόμενο από τη μειοψηφία, με αναπληρωτή τον κ.Γιαννιό Κων/νο
4) Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος κον Γεροντίτη Αργύριο (Υπαστυνόμο Α΄) με αναπληρωτή τον κ. Φλέσσα Σπυρίδωνα (Ανθυπαστυνόμο)
5) Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής κον Ζυγογιάννη Κων/νο (Ανθ/στης) με αναπληρωτή τον κον. Καλούδη Κων/νο (Επικ/στης)
6) Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κος Πέγκα Γεώργιο του Παναγιώτη (Επιπυραγό) με αναπληρωτή τον κ. Ιερεμία Νικόλαο του Γεωργίου  (Υποδιοικητή)
7) Προϊστάμενο του Δασαρχείου κον Τσαπρούνη Ιωάννη του Νικολάου  (Δασολόγος) με αναπληρωτή τον κον. Ζίγκηρη Σπύρο του Γεωργίου(Δασολόγο)
8) Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου κον Γερογιάννη Γεώργιο με αναπληρωτή την κα Μανάρα Ευγενία
9) Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου  Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας κ. Σκουμπρής Νικόλαος

Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας έξεδοσε πυροσβεστική διάταξη  το προηγούμενο μήνα με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση στην Εύβοια από την 1η Απριλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012.
Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απαγορεύεται να ανάψει κάποιος φωτιά σε δάση ( π.χ. για να ψήσει μπριζόλες), δασικές εκτάσεις ( π.χ. για να ζεσταθεί το βράδυ), χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις (π.χ. για να καθαρίσει ένα χωράφι ή να κάψει άχρηστα υλικά).
Επιτρέπεται μόνο η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, αφού όμως ληφθεί σχετική άδεια από την Πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και ληφθούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 1215/22-02-2012 έγγραφό της με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών» με το οποιο δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εμπλοκή των φορέων σε έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Δημοσιευτηκε η 2η αναθεωρημένη έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, που στοχεύει στην άμεση και συντονισμένη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διαχείρισης των συνεπειών τους.

Για τους Δήμους, το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί εν δυνάμει και το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών αντίστοιχα και η εξειδίκευσή του συνίσταται στον προσδιορισμό στο ειδικό Παράρτημα Ι΄ του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου

Sxedio Dasikon Purkagion 2011_el_GR (1)

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Κριτήρια και διαδικασία κατανομής της επιχορήγησης ΚΑΠ στου δημους

Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2011 ( ΚΥΑ ), από το σχετικό λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αφορά συνολικό ποσό 3.113.185.000,00 €.

Aπό αυτό:

1. Ποσό 1.992.838.999,88 €, αφορά στην τακτική επιχορήγηση όλων των Δήμων της Χώρας, βάσει
 -του πληθυσμού, 
-του αριθμού των τοπικών διαμερισμάτων τους και 
-κυρίως του ελάχιστου κόστους λειτουργίας αυτών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ποσών που τους αποδόθηκαν κατά το έτος 2011.
Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των ΟΤΑ α΄ βαθμού προς:

α) κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που μεταφέρθηκε σε αυτούς, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζομένων ΑμεΑ,

β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους,  και

γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους.

2. Ποσό 990.556.000,12 €, αφορά στην κάλυψη δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, βάσει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών.

3. Ποσό 129.790.000,0 €, αφορά στη μεταφορά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών, προς κάλυψη μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 186 του ν. 3852/2010 και ειδικότερα προς κάλυψη δαπανών για τη μεταφορά μαθητών και την υλοποίηση των προγραμμάτων για τη Δακοκτονία και για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογής και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στο Αιγαίο

Σε έργο για την «Ανάπτυξη Καταδυτικού Τουρισμού στο Αιγαίο- Α.Κ.Τ.Α» συμμετέχουν, οι δήμοι Λέρου, Πάτμου, Λειψών και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» 2007-2013. Επικεφαλής εταίρους του έργου είναι ο δήμος Λέρου.
Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών πάρκων, ως εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, χάρη στον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για όλους τους εταίρους ανέρχεται σε 705.820,05 ευρώ και η διάρκειά του είναι 18 μήνες.
Σύμφωνα με την περιγραφή του Α.Κ.Τ.Α, το Αιγαίο Πέλαγος, αποτελεί το κοινό στοιχείο των εταίρων που μοιράζονται το ίδιο θαλάσσιο περιβάλλον και τους πόρους και τις παράκτιες ζώνες τους, προσελκύοντας επισκέπτες από διαφορετικές ομάδες, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Η προώθηση νέων ιδεών θα βοηθήσει την ενίσχυση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις περιοχές του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη των υποδομών και τη συσσώρευση εμπειρίας για την αειφόρο ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και οικονομικού σχεδιασμού με έμφαση στον τουρισμό.
Το Α.Κ.Τ.Α. ασχολείται, επίσης, με τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει τους εταίρους για τη διαχείριση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων για την διασφάλιση σημαντικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Η ανάπτυξη ενός τέτοιου πλαισίου μπορεί να οδηγήσει στη χρήση του δικτύου ως ρυθμιστή εξισορρόπησης τυχών συγκρουόμενων δραστηριοτήτων, ιδίως όταν η ισορροπία είναι απαραίτητη μεταξύ της περιβαλλοντικής και της οικονομικής ανάπτυξης.
Συνεπώς, το έργο συμβάλλει στη διαφοροποίηση των τουριστικών ροών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με την εισαγωγή προσοδοφόρων δραστηριοτήτων, με την προστασία του περιβάλλοντος να είναι μια κρίσιμη παράμετρος.
Η παρουσία των τοπικών ομάδων ενδιαφέροντος ενισχύεται μέσω της συμμετοχής σε εργαστήρια και στις δύο χώρες παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο έργο, ενώ στην ουσία θα βοηθούν στην επίλυση των συγκρούσεων, συντελώντας πιο ενεργά στην ανάπτυξη των κοινοτήτων τους.
Η μεθοδολογική προσέγγιση προβλέπει την ανάπτυξη των βασικών μελετών και έρευνα πεδίου που θα χρησιμεύσουν για την επαλήθευση της καταλληλότητας και της ελκυστικότητας των επιλεγμένων περιοχών.

Ως αποτέλεσμα θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο καταλληλότητας για την επιλογή τοποθεσίας.

Επιπλέον, η προετοιμασία της Κοινής Δήλωσης Πολιτικής θα παράσχει κατευθύνσεις για τη χωροταξία του καταδυτικού πάρκου, καθορίζοντας συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια, περιορισμούς για την επιλογή του τόπου και ειδικές δράσεις σε κάθε περιοχή μελέτης.
Ακόμα, ένα επιχειρηματικό σχέδιο θα συμβάλει στην αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων. Η ανάλυση αυτή θα παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη προσέλκυση μελλοντικών επενδύσεων στην περιοχή μελέτης
localit.gr

Νέοι επιστήμονες θα προσληφθούν για απασχόληση στο "Δημιουργικό Καλοκαίρι".
Εθελοντές με ημερήσια αποζημίωση για να απασχοληθούν σε δημιουργική απασχόληση παιδιών δημοτικού, το διάστημα από 18 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου, αναζητεί ο φορέας "Εδρα".

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε δήμους της Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος "Δημιουργικό Καλοκαίρι" για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: παιγνιοθεραπευτές, δάσκαλοι εικαστικών, θεάτρου, μουσικοκινητικής αγωγής, διαφόρων τεχνών και αντικειμένων, νοσηλευτές και γυμναστές. Το πρόγραμμα "Δημιουργικό Καλοκαίρι" αποτελεί μία από τις Εθελοντικές Κοινωνικές Δράσεις των Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων του φορέα ΚΣΔΕΟ "ΕΔΡΑ". Ξεκίνησε το 2011 σε συνεργασία με οκτώ δήμους της Αθήνας, παρέχοντας μια πρωτότυπη και ποιοτική πρόταση δημιουργικής απασχόλησης χαμηλού κόστους, που αφορά όλα τα παιδιά και επιπλέον υποστηρίζει τις οικογένειες των εργαζόμενων γονέων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι εμψυχωτές του προγράμματος βοηθούν τα παιδιά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους και να λειτουργήσουν σε ομαδικό πνεύμα. Το κοινωφελές αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: cv.kap.edra@gmail.com.

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Εξοχών - Κατασκηνώσεων σε ΔήμουςΜε κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α. Π1β/ΓΠ/οικ.37261/12 ΦΕΚ 1262 Β/11-4-2012) για το έτος 2012 η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προ­γράμματος, που αποτελούσε αρμοδιότητα του Κ.Κ.Ο.Ν. και του Π.Ι.Κ.Π.Α., ανατίθεται σε συγκεκριμενους Δήμους

Στις Παιδικές Κατασκηνώσεις φιλοξενού­νται:

A. παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, που έχουν ανάγκη παρα­θερισμού.

Β. ηλικιωμένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, είναι μό­νοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κ.λπ.

Γ. ενήλικοι με αναπηρίες

Eγγραφές
Οι εγγραφές των παιδιών γίνονται στις αρμόδιες Δι­ευθύνσεις των Δήμων ή σε Πολυϊατρεία, Κέντρα Υγείας κ.λπ. στις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 15η Ιουνίου 2012.

Οι Δήμοι που θα λειτουργήσουν Παιδικές Εξοχές - Κα­τασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος υποχρεωτικά θα πρέπει να φιλοξενήσουν παιδιά και από τους άλλους Δήμους της χώρας, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτή­σεις των κατασκηνωτών.

Οι εγγραφές των υπόλοιπων κατηγοριών κατασκηνω­τών, γίνονται επίσης κατόπιν εξέτασης από γιατρό και προσκόμισης του αποδεικτικού της οικονομικής τους κατάστασης.

Η ευθύνη της επιλογής των ηλικιωμένων ατόμων απο­τελεί αρμοδιότητα όλων των Δήμων της χώρας, αφού ορισθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων κατασκηνωτών, ανά Νομό και ανά κατασκήνωση από τη Διεύθυνση Προ­στασίας Οικογένειας, από την οποία θα εκδοθούν και σχετικές οδηγίες.

Κατά την επιλογή των παιδιών και των υπόλοιπων κατηγοριών κατασκηνωτών προτιμούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι.
Οι κατηγορίες των κατασκηνωτών θα καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής που θα καθορισθεί με απόφαση που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου θα ρυθμίζονται και οι σχετικές λεπτομέρειες.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Πρόσθεσε μια ακτή στο δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησηςΤο ΥΠΕΚΑ εξεδωσε χθες νέα εγκύκλιο για αναθεώρηση του δικτυου της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Ουσιαστικά η νέα εγκύκλιος δίνει το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους  να προθέτουν ή να αφαιρούν ακτές απο το πρόγραμμα παρακολούθησης με αίτημα στο δήμο συμπληρώνοντας ένα έντυπο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ε.Γ.Υ.):

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης  παρακολουθείται συστηματικά από το 1988.  Στόχος του “Προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης ” είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δη­μόσιας υγείας (λουομένων). Παράλληλα, στοχεύει στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον πε­ριορισμό της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη.

Τα αποτελέσματα του “Προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης” δημοσιοποιούνται  με αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ­μης αλλά και τη διεθνή προβολή της χώρας μας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την τουριστική της προβολή.

Με βάση τα αποτελέσματα του Προγράμματος γίνονται η αξιολόγηση, ταξινόμηση και ποιοτικός χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, με σκοπό την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων αλλά και του κοινού. Η έκθεση αυτή  υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.  Παράλληλα, τα αποτελέσματα του “Προγράμματος” χρησιμοποιούνται και κατά την κατάρτιση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Ταυτοτήτων των Υδάτων Κολύμβησης (Bathing Water Profile),

Συνολικά στο "Πρόγραμμα", από το 2010 μέχρι και σήμερα, έχουν ενταχθεί 2155 σημεία, τα οποία αναφέρονται σε παράκτια (2.149 σημεία) και σε εσωτερικά ύδατα και ειδικότερα σε λίμνες (6 σημεία).

Απο το δήμο μας έχουν ενταχθεί οι παρακάτω 9 παραλίες και έχουν εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης. Οι συνδεσμοι δινουν την λεπτομερή έκθεση για κάθε παραλία

10,3 εκατ. ευρώ η εκλογική χρηματοδότηση των κομμάτων

Συνολικά 10.370.000 ευρώ θα μοιραστούν τα πολιτικά κόμματα ως εκλογική κρατική χρηματοδότηση σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει ότι «καθορίζουμε την εκλογική χρηματοδότηση, που θα χορηγηθεί στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα… για την αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών τους δαπανών , στο ποσό των 10.370.000 ευρω που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,22 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους».

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι δύο υπουργοί στην ουσία επικύρωσαν την απόφαση που είχαν λάβει τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών στην συνεδρίαση της 18ης Απριλίου 2012.

Ενδεικτικό επίσης είναι ότι το ποσό είναι κατά περίπου 3 εκατομμύρια αυξημένο σε σχέση με την εκλογική χρηματοδότηση που είχε δοθεί το 2009 καθώς και πως οι εκπρόσωποι των κομμάτων αποφάσισαν για ακόμα μια φορά να αποδεσμεύσουν από τα κρατικά ταμεία το μέγιστο ποσό που δικαιούνται σύμφωνα με τον σχετικό νόμο.

Πέραν τούτων, δεύτερη απόφαση των δύο υπουργών καθορίζει και την κατανομή των χρημάτων προς τα κόμματα, η οποία έχει ως εξής:

ΠΑΣΟΚ 2.794.958,81 ευρώ, 
ΝΔ 2.129.908,91 ευρω, 
ΚΚΕ 479.890,29 ευρώ, 
ΛΑΟΣ 358.311,05 ευρώ, 
ΣΥΡΙΖΑ 292.865,85 ευρω, 
Οικολόγοι Πράσινοι 166.065,09 09 ευρώ.

Το ποσό από την συγκεκριμένη κατανομή ανέρχεται σε 6,2 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή το 60% της συνολικής χρηματοδότησης καθώς σύμφωνα με το σχετικό νόμο το υπόλοιπο 40% μοιράζεται μετά τις εκλογές σύμφωνα με τους νέους συσχετισμούς δυνάμεων που θα προκύψουν.

Έτοιμο το πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίεςΣτο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε σήμερα η υπουργική απόφαση κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/12 ΦΕΚ 1301 Β/12-4-2012 ). Η απόφαση που υπογράφεται από τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελή Τζωρτζάκη ρυθμίζει τις αρχές κάτω από τις οποίες θα λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας προς όφελος των φορέων αλλά και να γίνει ευχερέστερη η πρόσβαση του πολίτη σε αυτές.
Στην απόφαση κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία εξειδικεύεται ο σχετικός νόμος, περιλαμβάνονται:

1. Κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Αρχές για την υλοποίηση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου.

3. Κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα, σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, και για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα.

4. Κανόνες και πρότυπα για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

5. Διαδικασίες διαχείρισης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, για την καταχώρηση των παρεχομένων υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι κανόνες και πρότυπα δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο www.e-gif.gov.gr

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Μειωμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς


Στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στους άξονες 7,8,9 – «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» που αφορά ουσιαστικά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ για τη σχολική περίοδο 2012-2013, ο προϋπολογισμός περιορίζεται στα 100 εκ. ευρώ από 173 εκ. ευρώ που διατέθηκαν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Ο περιορισμός αυτός των πόρων, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, είναι φανερό ότι θα υποχρεώσει τους δήμους να περιορίσουν τον αριθμό των ωφελουμένων και των θέσεων απασχόλησης και μάλιστα τη στιγμή που οι δράσεις του προγράμματος στη συντριπτική τους πλειοψηφία υλοποιήθηκαν από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ η Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2012 λειτουργεί συνολικά 2.106 δομές που αφορούν την παιδική προστασία και φροντίδα, από αυτές 1.174 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους, ενώ 932 χρηματοδοτούνται με δημοτικούς πόρους. Συνολικά ωφελούνται 94.251 οικογένειες, 41.967 από τις συγχρηματοδοτούμενες δομές και 52.284 από τις αυτοχρηματοδοτούμενες δημοτικές δομές, και απασχολούνται 9.832 εργαζόμενοι, 4. 023 και 5. 809 αντίστοιχα.

Να σημειωθεί επίσης ότι οι συγχρηματοδοτούμενοι δημοτικοί παιδικού σταθμοί αυξήθηκαν το 2011 σε σχέση με το 2010 κατά 117%, οι θέσεις που διασφάλισε η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυξήθηκαν κατά 110% και αποτελούσαν το 72% των συνολικών θέσεων σε χρηματοδοτούμενους παιδικούς σταθμούς- το υπόλοιπο 28% καλύφθηκε από ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα – ενώ οι αιτήσεις το 2012 για να φιλοξενηθούν παιδιά σε παιδικούς σταθμούς επίσης αυξήθηκε κατά 118%.

localit.gr

Ημερίδα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αυτοδιοίκησης

Ημερίδα, με θέμα «Ευρώπη, χθες-σήμερα-αύριο: Αυτοδιοίκηση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή» διοργανώνεται από το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την Παρασκευή 11 Μαΐου, στις 10 και μισή το πρωί (Αμαλίας 8, Αθήνα).

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να το κάνουν είτε ηλεκτρονικά στοdimitra.georgana@ec.europa.eu ήafroditi.sdraka@europart.europa.eu είτε τηλεφωνικά στο 2106772129 (κυρία Λαμπροπούλου).

Συνδιοργανωτές της ημερίδας είναι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας «Αμφικτυονία», η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και η ΕΕΤΑΑ.

Οι Δήμοι Σαρωνικού, Kαισαριανής και Αργυρούπολης συμμετέχουν στο πρώτο «European Cycling Challenge 2012»

Οι Δήμοι Σαρωνικού, Kαισαριανής και Αργυρούπολης  συμμετέχουν απο Ελλάδα στο πρώτο επίσημο «European Cycling Challenge 2012». Στη διοργάνωση αυτή ποδηλάτες από πόλεις της Ευρώπης θα διαγωνιστούν στο ποιος θα διανύσει τα περισσότερα χιλιόμετρα με ποδήλατο μέσα στο μήνα Μάιο.
Ο διαγωνισμός προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ της Δημόσιας Αρχής Μεταφορών της Bologna, του Δήμου της Bologna και της αθλητικής κοινότητας Endomondo που δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω συστήματος GPS δράσεων όπως τρέξιμο, ποδηλασία κ.τλ.
Η διοργάνωση θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος CIVITAS Mimosa, που αποτελεί μια καινοτόμο συνεργασία ανάμεσα στις πόλεις Bologna(Ιταλία), Funchal(Πορτογαλία), Gdansk (Πολωνία), Tallin (Εσθονία) και Utrecht (Ολλανδία). Η ονομασία MIMOSA προέκυψε από το βασικό σύνθημα του προγράμματος «Making Innovation in MΟbility and Sustainable Actions».
Στόχος του MIMOSA είναι να εξασφαλισθεί η μετακίνηση για όλους τους πολίτες χωρίς να επιβαρυνθεί το περιβάλλον ή να αποδυναμωθεί η οικονομία των πόλεων. Σε γενικές γραμμές, το CIVITAS MIMOSA επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα των πόλεων με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και καθαρότερων και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων.
Λίγα λόγια για το διαγωνισμό
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι (ποδηλάτες) μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.endomondo.com και να δηλώσουν συμμετοχή. Οι ποδηλάτες έχουν δύο δυνατότητες συμμετοχής:
Χρησιμοποιώντας ένα smartphone με GPSή κάποια άλλη συσκευή GPS(μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή από τοwww.endomondo.com)
Αντλώντας μονοπάτια ποδηλασίας στο χάρτη του endomondo χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε είδους συσκευής.

Πριν την έναρξη του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα online ερωτηματολόγιο για τις συνήθειες μετακίνησης τους. Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο θα συμπληρώσουν και μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, τα αποτελέσματα του οποίου θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της πρωτοβουλίας. Ειδικότερα, το πρώτο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να υποδεικνύει το μέσο όρο χιλιομετρικών αποστάσεων που διανύουν με το ποδήλατο σε μια εβδομάδα, με τη δέσμευση να αυξηθεί το ποσοστό σε σχέση με πιο ρυπογόνα οχήματα, όπως είναι τα αυτοκίνητα ή οι μοτοσικλέτες.
Ο διαγωνισμός περιορίζεται σε μια μόνο κατηγορία: την ποδηλασία ως μέσο μετακίνησης. Μόνο η απόσταση που καλύπτεται με αυτήν την επιλογή γίνεται αποδεκτή στην τελική κατάταξη. Αγωνιστικές διαδρομές δεν είναι αποδεκτές.

Η πόλη που θα έχει καταγράψει τα περισσότερα χιλιόμετρα τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 31ης Μαΐου 2012, θα κερδίσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας 2012. Στο τέλος του διαγωνισμού κάθε πόλη θα απονείμει τρία βραβεία: ένα μετά από κλήρωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ένα για τον νικητή της πρόκλησης με βάση τα χιλιόμετρα και ένα για τον πολίτη που άλλαξε ριζικά τις συνήθειές του.

«Ανοιχτή Ημέρα Sociable» για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών


Η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με διακριτικό τίτλο «SOCIABLE» διοργανώνει «Ανοιχτή Ημέρα Sociable» την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και ώρες 11:00 -14:00 στα γραφεία της Κοινωνικής Μέριμνας (Διονύσου 73 & Γορτυνίας, Κηφισιά).

Το Πρόγραμμα SOCIABLE απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ηλικίας 65 ετών και άνω και έχει ως σκοπό τη βελτίωση της μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών.

Οι συμμετέχοντες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν σε παιχνίδια μνήμης που εφαρμόζονται σε υπολογιστή επιφάνειας, με την βοήθεια επαγγελματιών που εφαρμόζουν το πρόγραμμα.

Το SOCIABLE υλοποιεί και δοκιμάζει πιλοτικά μια νέα προσέγγιση για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της πνευματικής ενδυνάμωσης, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των ατόμων που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της άνοιας. Το SOCIABLE θα ενσωματώσει τις υπηρεσίες ανθρώπινης υποστήριξης και φροντίδας που προσφέρονται από τα κέντρα φροντίδας και από το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό (π.χ., γηριατρική παθολόγος, γηριατρική ψυχίατρος, νευρολόγος, νευροψυχολόγοι ή γεροψυχολόγοι), με τις υποδομές των τεχνολογιών ΤΠΕ και των τεχνολογιών ανεξάρτητης διαβίωσης. Αυτή η νέα προσέγγιση θα στηριχθεί σε τρεις δοκιμασμένους (στα πλαίσια του βραβευμένου έργου ElderGames) τεχνολογικούς πυλώνες, που έχουν αποδεδειγμένη θεραπευτική αξία, ήτοι:
  • (α) Παραστατικές διεπαφές που βασίζονται σε multi-touch επιφάνειες, 
  • (β) Μια ανοιχτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη παιχνιδιών γνωστικής εκπαίδευσης , η οποία επιτρέπει την ευέλικτη δημιουργία και την παραμετροποίηση των παιχνιδιών γνωστικής εκπαίδευσης και 
  • (γ) δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού προφίλ και επικοινωνίας ενισχύοντας την κοινωνική δικτύωση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ηλικιωμένων. Το SOCIABLE θα εφαρμοστεί πιλοτικά ,με τη συμμετοχή των 350 ηλικιωμένων πολιτών , σε 7 διαφορετικές περιοχές (Τροντχαιμ Κομιουν , «Υγεία» , Νοσοκομείο Morgagni Pierantoni, Δήμος Forlì, "ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ" (Κέντρο ανοικτής προστασίας για ηλικιωμένους Δήμου Περιστερίου), Vzw Cassiers WZC και Previ SL) από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία,Ισπανία). 

Συνολικά, το SOCIABLE θα ενσωματώσει, την εγκατάσταση και λειτουργία μίας καινοτόμου online υπηρεσίας για την αξιολόγηση και στην συνέχεια την ενίσχυση της ψυχικής κατάστασης των ηλικιωμένων μέσω ευχάριστων παιχνιδιών γνωστικής εκπαίδευσης, ενώ την ίδια στιγμή θα ενισχύει την κοινωνική δικτύωσή τους και θα ενεργοποιεί τις καθημερινές διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις τους.
Το SOCIABLE προβλέπεται ως μια υπηρεσία με μεγάλες δυνατότητες για κοινωνικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να προσδώσει σημαντική αξία στις μέχρι στιγμής προσφερόμενες υπηρεσίες από τους φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας. Επιπλέον, συνδέεται με μια ξεκάθαρη δυνατότητα επιχειρηματικής βιωσιμότητας και ευρύτερης χρήσης από φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας εντός (αλλά και εκτός) της κοινοπραξίας του SOCIABLE.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.sociable-project.eu


Απόφαση για το ξήλωμα του ξύλινου πεζόδρομου της παραλίας Αγίας Άννας με συνοπτικές διαδικασίες

Μετά από ένα μήνα δημοσιεύτηκαν σήμερα στο Διαύγεια τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβούλιου της 21/3/12 για την απόφαση ξηλώματος του ξύλινου διαδρόμου της παραλίας Αγίας Άννας. Ως γνωστόν ο δήμος τους τελευταίους 8 μήνες δημοσιεύει επιλεκτικά και αποσπασματικά τα πρακτικά των δημοτικών Συμβουλίων στο Διαύγεια και η δημοσίευση του παρόντος αποσπάσματος δημιουργεί  ερωτηματικά.

Η απόφαση  για τον ξυλόδρομο πάρθηκε χωρίς να προσκληθούν ή να ρωτηθούν οι επαγγελματίες της περιοχής που θίγονται από αύτη την απόφαση. Οι επαγγελματίες που ενημερώθηκαν εκ των υστέρων αντέδρασαν έντονα με  ανακοίνωση του σωματείου τους στην προοπτική του ξηλώματος φέρνοντας στοιχεία ότι η επισκευή των ζημιών στοιχίζει φθηνότερα, και θα έχει λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στην προσέλευση τουριστών και στα μαγαζιά και ξενοδοχεία της παραλίας. (η ανακοίνωση διαμαρτυρίας του σωματείου των επαγγελματιών της παραλίας).

Ο ξύλινος πεζοδρόμος έχει μήκος γύρω στα 500 μέτρα και η ολική αντικατάσταση του σε ένα δήμο που μόλις χθες αποφάσισε την επιμήκυνση του δανείου του μέχρι το 2033 και προσωρινό λουκέτο γιατί δεν τα βγάζει πέρα στην νέα οικονομική συγκυρία είναι εκτός πραγματικότητας και κρύβει άλλες σκοπιμότητες.Το παρακάτω απόσπασμα του πρακτικού του Δ.Σ. αποκαλύπτει με πόση ευκολία οι δημοτικοί μας άρχοντες αποφασίζουν να σπαταλήσουν το λιγοστό δημόσιο χρήμα που έρχεται στα ταμεία τους χωρίς να ελέγξουν τα οικονομικά κόστη των εναλλακτικών λύσεων και τις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων τους. Η τεχνική υπηρεσία εισηγήθηκε δύο λύσεις και χωρίς καμιά συζήτηση για τα κόστη επιλέχτηκε η πιο κοστοβόρα και χρονοβόρα λύση. Γιατί;

"Ο πρόεδρος κάλεσε τον δημοτικό υπάλληλο κ. Γερογιάννη Γεώργιο, προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας ,να εισηγηθεί το θέμα.


Ο κ. Γερογιάννης Γεώργιος πήρε το λόγο και εισηγούμενος το θέμα είπε: 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Το θέμα αφορά το ξύλινο δάπεδο στην παραλιακή ζώνη της Αγκάλης, το οποίο είναι τμήμα του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Παραλίας Αγίας Άννας» το οποίο κατασκευάσθηκε το διάστημα από το 2003 έως 2005 από την Κοινοπραξία Σταθαράς-Γκρασσόπουλος-Μαυρατζάς με συνολικό Προϋπολογισμό 977.108,90€.


Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιελάβανε εκτός από την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου πλακοστρώσεις με γρανιτοκυβόλιθους και ακανόνιστες χονδρόπλακες Άρτας καθώς και φυτεύσεις με χλοοτάπητα, και διάφορα δέντρα και θάμνους. Το ξύλινο δάπεδο μετά από περίπου 7 χρόνια λειτουργίας παρουσιάζει μεγάλη φθορά στην ξυλεία πάνω στην οποία στηρίζεται το κατάστρωμα του δαπέδου, με αποτέλεσμα να αποτελεί κίνδυνο για τους κατοίκους ειδικά τους θερινούς μήνες.


Η υπηρεσία μας εισηγείται δύο λύσεις με τις οποίες μπορεί να αντιμετωπισθεί το θέμα:


α)Η επισκευή τμηματικά του δαπέδου ανά έτος με κόστος περίπου 250€/τρέχον μέτρο με μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό στήριξης του δαπέδου, ή αν βρεθεί φθηνότερο υλικό.


β)Καθαίρεση του δαπέδου καθ΄ όλο το μήκος του και μπάζωμα με άμμο. Αυτό θα γίνει σε συνεννόηση με την Κτηματική Υπηρεσία για να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.Ταυτόχρονα δε να ξεκινήσουν οι μελέτες για την κατασκευή διαδρόμου στο ίδιο ακριβώς σημείο με άλλο υλικό.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του


α )την εισήγηση του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Γερογιάννη Γεωργίου


β) τις απόψεις των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:


Ανδρίτσος Ιωσήφ: Προτείνω να ξηλωθεί γιατί κάθε χρόνο θα ζητάει συνεχώς αντικατάσταση


Χατζής Ανδρέας: Να πάρει τα υλικά ο Δήμος και η συντήρηση να γίνει από υπαλλήλους του.


Ριτσώνης Άγγελος : Αν η ξύλινη κατασκευή χρειάζεται για να περπατάει ο κόσμος στη παραλία θα πρέπει να γίνει από καλής ποιότητας ξύλο. Αν είναι μόνο για το θεαθήναι τότε θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα επισκευής.


Μουστάκας Νικόλαος : Είναι πηγή κινδύνου. Είναι τελείως σάπια η κατασκευή και θα πρέπει να φύγει τελείως. Αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο προκειμένου να αποφύγουμε ατυχήματα. Αν είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε νέα κατασκευή ξύλινου διαδρόμου θα πρέπει να προχωρήσουμε στην σύνταξη μελέτης προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα.


Barrett Anthony: Θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάρουμε γνώμη από τους τοπικούς συλλόγους και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Πρόταση μου είναι τα καλά ξύλα να χρησιμοποιηθούν για να κατασκευασθούν διάδρομοι κάθετοι προς την θάλασσα.


Λεοντής Αθανάσιος: Το όλο θέμα έχει προκληθεί από το γεγονός ότι δεν έχει γίνει σωστή κατασκευή από τον εργολάβο του έργου.


γ)την πρόταση του κ. Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Τζαχρήστου Χρήστου «Να συνταχθεί μελέτη για νέα σταθερή κατασκευή διαδρόμου ,με χρήση άλλων υλικών και όχι ξύλου , επειδή θεωρώ την ράμπα απαραίτητη»


δ) Την πρόταση του κ. Δημάρχου : Επειδή η υπάρχουσα κατασκευή εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια να απομακρυνθεί και να γίνει αποκατάσταση του χώρου»


ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι


α)Την άμεση απομάκρυνση της ξύλινης κατασκευής από τον χώρο της παραλίας προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα ατυχήματος και


β) την σύνταξη μελέτης από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για νέα κατασκευή διαδρόμου βασισμένη σε άλλα υλικά εκτός του ξύλου.


Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:


Χατζή Ανδρέα : Να διορθωθεί η υπάρχουσα κατασκευή
Γιαννιός Κων/νος : Ψηφίζω λευκό"

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Επιμήκυνση του χρέους του δήμου. Πόσο θα κοστίσει;

Την Τετάρτη 25/2/12 το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την σύναψη νέου δανείου ποσού 3.483.876,85 Ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εξόφληση των δάνειων από το Τ. Π. & Δανείων. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια αναδιάρθρωση (επιμήκυνση) του χρέους του δήμου που προβλέπεται για δήμους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Καλλικράτης για τη συνομολόγηση δανείων. Ο δήμος μας δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις αφού ξοδεύει πάνω από 20% των ταχτικών του εσόδων για την εξυπηρέτηση του χρέους και το συνολικό χρέος ( (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) υπερβαίνει τα συνολικά του έσοδα. Ο δήμος αποφάσισε να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 1α του Ν. 3943/2011 που σημαίνει ότι μπαίνει σε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης που συνεπάγεται την αποδοχή δρακόντειων όρων και αυστηρή επιτήρηση.


Ο δήμος αποφάσισε να δανειστεί 3.483.876,85 Ευρώ για 20 χρόνια μέχρι το 2033 με επιτόκιο 6,02% .  Το δάνειο

Δάνειο:  3.483.876,85 Ευρώ

Διάρκεια: 20 έτη αρχής γενομένης από 1-1-2013  (μέχρι το 2033)

Επιτόκιο: 6,02%

Σύνολο πληρωμής: 6.000.653,8 Ευρώ 


Τόκοι:  2.883.223 Ευρώ

Ετήσιο τοκοχρεολύσιο: 300.032,37 Ευρώ

220 μηνιαίες δόσεις (11 ετησίως) των 27.275,7 Ευρώ ή 


το 15% από την μηνιαία επιχορήγηση του δήμου μας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),


Το δάνειο αυτό είναι με υψηλότερο επιτόκιο από αυτό που δανειζόταν μέχρι τώρα ο δήμος (5,31% και 5,9%) και θα επιμηκύνει την αποπληρωμή  του υπάρχοντος χρέους κατά περίπου 10 έτη. Το όφελος θα είναι η μείωση των ετησίων τοκοχρεολυσίων που πληρώνει σήμερα ο δήμος (περίπου 600.000 Ευρώ) περίπου στο μισό (300.000 Ευρώ). Γενικώς αυξάνει το συνολικό κόστος δανεισμού (κατα 1,6 εκατ. Ευρώ) αφού ο δήμος θα πρέπει τώρα να αποπληρώσει  συνολικά (με τα 2,9 εκατ. Ευρώ σε τόκους) το ποσό των 6 εκατομμυρίων Ευρώ.


Δάνεια του δήμου 
ΔάνειοΈναρξηΛήξηΕπιτόκιο
Δ.Ε. Λίμνης
31.094,4919982016
13.731,3519982012
280.987,6020012015
7.367,5120042014
18.7821,0020022021
36.360,9720022021
43.270,0020052024
362.606,9020052019
162.159,2020052024
96.680,0020062020
325.211,9020092018
Δ.Ε. Κηρέως
230.063,10199920185,9%
451.862,10200220175,31%
2.178.469,00200520205,31%
90.151,00200520207,8%
72.000,00200620165,9%
197.121,30200920185,9%
150.000,00201120215,9%
Δ.Ε. Νηλέως
669.670,10200820175,9%Χρέος του δήμου και τοκοχρεωλύσια που πληρώσε το 2010


και Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδεία - Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)», σε συνεργασία με την «Δράση Εναλλακτικής Σκέψης Ενεργών Πολιτών (ΔΕΣΕΠ)» και εκπαιδευτικούς της περιοχής, ιδρύουν κοινωνικό φροντιστήριο προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών με δωρεάν μαθήματα.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και καθηγητές ξένων γλωσσών να δηλώσουν την εθελοντική συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή.

Προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν ειδικότητα - μαθήματα και ώρες εβδομαδιαίως που προτίθενται να διαθέτουν.

Δήλωση συμμετοχής :
α) στην ιστοσελίδα του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης (www.likovrisipefki.gr) και
β) στην ιστοσελίδα της ΔΕΣΕΠ (www.desep.gr)

Τέλος στις περικοπές και συμμετοχή των Δήμων στην επιβολή φόρων ζητούν οι δήμαρχοι της χώρας

Στις 24/4/12 έγινε η   έκτακτη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσςη Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η οποία κατέληξε σε ψήφισμα.

Σε συμπαράσταση με τα αιτήματα της ΚΕΔΕ το Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας   ομόφωνα  εξέδωσε χθες (25/4/12)  ψήφισμα διαμαρτυρίας και  αποφάσισε το προσωρινό λουκέτο του Δήμου για να  πιέσει την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα τους. Λεπτομερές ρεπορτάζ  Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας   εχει δημοσιευτεί στην Ελεύθερη Φωνή

Τι ζητούν οι δήμαρχοι της χώρας;

Απο την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΔΕ τα κύρια συμπεράσματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΚΕΔΕ ήταν τα παρακάτω:
 
-Να μη γίνει καμία άλλη περικοπή στα έσοδα των δήμων, γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούν σε κατάρρευση.

-Να γίνουν άμεσα πράξη, και πριν τις εκλογές, τα συμφωνηθέντα με τη σημερινή κυβέρνηση για τα οικονομικά των δήμων.

-Όλα τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μην οδηγηθεί ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, η κοινωνία και οι πόλεις σε πλήρη και οριστική κατάρρευση και η Δημοκρατία σε αναπηρία.

-Όλες οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις, σε ευρεία συμμαχία, να επιβάλλουν τη στήριξη και ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ουσιαστική αποκέντρωση ώστε οι δήμοι να αποτελέσουν γνήσια δύναμη της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης της χώρας.

Επίσης οι δήμαρχοι αποφάσισαν αμέσως μετά τις εκλογές να διαβουλευτούν με την νέα κυβέρνηση και να επανέλθουν με νέα γενική συνέλευση, όπου και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κάλεσε όλες τις αυτοδιοικητικές δυνάμεις σε μια ευρεία δημιουργική συμμαχία «ώστε όλοι μαζί να επιβάλλουμε την αποκέντρωση και την ενίσχυση των Δήμων και των Περιφερειών». Παράλληλα ζήτησε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν συγκεκριμένα για τον πολιτικό και κοινωνικό ρόλο που πιστεύουν ότι έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στις συνθήκες κρίσης και μετά τις εκλογές.

Αναφερόμενος ο Κ. Ασκούνης στη δεινή οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι δήμοι εξαιτίας των συνεχών μειώσεων των εσόδων τους τόνισε ότι «συνολικά οι μέχρι τώρα μειώσεις των ΚΑΠ σε σύγκριση με το 2009 έχουν φτάσει το 50,26%. Ήτοι από 2.845 εκ. € το 2009, το 2012 – και με τα μέχρι τώρα δεδομένα – προβλέπεται να είναι γύρω στα 1. 415 εκ. €.

Συνεχής είναι όμως η αφαίμαξη που γίνεται και στους φετινούς ΚΑΠ των Δήμων, προκειμένου να καλυφθούν μεταβιβάσεις πληρωμών από το 2011, που αποτελούν υποχρέωση της κεντρικής Κυβέρνησης και σε καμία περίπτωση δε θα έπρεπε να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δήμων. Συγκεκριμένα θα αναφέρω ότι ήδη από τους ΚΑΠ του 2012 έχουν παρακρατηθεί πόροι ύψους 184 εκατ. €, που αφορούν σε δαπάνες του 2011 και πιο συγκεκριμένα: 131 εκατ. € για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2011, 50 εκατ. € για τη Μεταφορά των Μαθητών πρώτου εξαμήνου του 2011 και 3 εκατ. € για μισθώσεις σχολείων του 2011.

Ακόμη μεγαλύτερη υπήρξε η μείωση της ΣΑΤΑ – επιχορήγηση για επισκευές, συντηρήσεις και μικρές επενδύσεις – που είναι μείον 55% σε σχέση με το 2009, ήτοι από 847 εκατ. €, φέτος προσγειώνεται στα 380 εκατ. €».

Η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ  με ψήφισμα της καταθέτει σειρά αιτημάτων προς τη σημερινή και την επόμενη Κυβέρνηση και ζητά άμεσα και έμπρακτα να αποδείξουν ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη στήριξης, υπεράσπισης και ενίσχυσης του θεσμού.

Προς τούτοη ΚΕΔΕ απαιτεί:


1. Οικονομική αυτοδυναμία. Συμμετοχή των Δήμων στην επιβολή και είσπραξη των άμεσων και έμμεσων φόρων, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση μηχανισμού αναδιανομής για τους οικονομικά αδύναμους Δήμους.

2. Άμεσες θεσμικές προσαρμογές που δεν επιβαρύνουν το Κράτος, με κόστος, αλλά επιταχύνουν τις αποφάσεις, μειώνουν τη γραφειοκρατία και βελτιώνουν τη λειτουργία των Δήμων.

3. Να γίνουν άμεσα πράξη οι δεσμεύσεις της κεντρικής κυβέρνησης για απόδοση στους δήμους το 2012 των 450 εκ. ευρώ, που εκ παραδρομής δεν ενεγράφησαν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012.

4. Να αναπληρωθούν τα 190 εκ. ευρώ που έχουν παρακρατηθεί από τους ΚΑΠ του 2012 για να καλυφθούν δαπάνες μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων του 2011 και να τηρηθούν πιστά οι προβλέψεις του άρθρου 102 του Συντάγματος που ορίζει μεταξύ των άλλων ότι, το κράτος φροντίζει για την εξασφάλιση της οικονομικής μας αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων.

5, Να αποδοθούν άμεσα τα παρακρατηθέντα που έχουν ήδη υπογραφεί.

6. Να διασφαλιστούν οι πόροι για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ προς τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.6 του Ν.4071/12

7, Να τηρηθεί το Σύνταγμα και ο νόμος (άρθρο 259 του ν. 3852/2010), που επίσης ορίζει ότι εάν το κόστος των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων υπερβαίνει τους ΚΑΠ, τότε αυξάνει το ποσοστό των αποδόσεων στους δήμους από το Φόρο Εισοδήματος και τον ΦΠΑ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να ξεκινήσει άμεσα η έναρξη του προγράμματος αυτεπιστασίας στους δήμους, χωρίς γραφειοκρατία και επί πλέον εμπόδια.

9. Να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση του προγράμματος Α.Κ.Σ.Ι.Α. που και αυτό παλινδρομεί μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

10. Ιεραρχική απεμπλοκή – απεξάρτηση του ρόλου των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη.


11. Να ενισχυθεί ο Ειδικός Φορέας Διαχείρισης για τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος της Αυτοδιοίκησης στο ΕΣΠΑ.

12. Επαναφορά της διάταξης νομοθετικού περιεχομένου για τη ΣΑΤΑ και άμεση απόσυρση της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012    οι οποια έχει ως εξής «3. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων τηςπερίπτωσης α’ αυτής, διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων, ενώ τα λοιπά έσοδα της παραγράφου 1, διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2012 για την απόδοση του ενός τρίτου (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α’ της ανωτέρω παραγράφου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ’ έτος ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών, καθώς και λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων, όπως επίσης τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής τους, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών
και πολιτιστικών χαρακτηριστικών εκάστου. Στα χαρακτηριστικά αυτά συνεκτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προςεξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήμων καισταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων."

 Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τον υπουργό Οικονομικών 

Φ. Σαχινίδης: Θα δοθούν 300 από τα 450 εκ. ευρώ στους δήμους

Ο υπουργός Οικονομικών κατά τη διάρκεια της συνάντησης με αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ επανέλαβε πρόσφατη δήλωσή του ότι θα αποδοθούν στους δήμους 300 από τα 450 εκ. ευρώ, για τα οποία είχε αρχικά δεσμευτεί η κυβέρνηση και ότι η κατανομή του δωδεκατημορίου τις επόμενες ημέρες θα γίνει με βάση τα επιπλέον 300 εκ. ευρώ.

Ωστόσο όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης αμέσως μετά τη συνάντηση για την Αυτοδιοίκηση «παραμένει ως κόκκινη γραμμή η διεκδίκηση των 450 εκ. ευρώ» για να μην καταρρεύσουν οι δήμοι. Ειδικότερα αμέσως μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Επισκεφθήκαμε τον υπουργό και του θέσαμε τα πιεστικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι. Βρισκόμαστε σε μία κατάσταση οικονομικής κατάρρευσης και αν συνεχιστούν οι περικοπές που γίνονται μέχρι σήμερα σε λίγο οι δήμοι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.

Θέλω με έμφαση να τονίσω ότι οι δήμοι έχουν συνεισφέρει στη δημοσιονομική προσαρμογή μέχρι τώρα με περικοπές πόρων πάνω από 50%.

Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία και με δεδομένο ότι αν υπήρχε η ίδια λογική για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης τότε η χώρα μας θα είχε προ πολλού πρωτογενές πλεόνασμα και δε θα χρειάζονταν πρόσθετα μέτρα. Εξηγήσαμε λοιπόν ότι οι περικοπές δεν μπορούν να συνεχιστούν, θα καταρρεύσει το κοινωνικό πρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλες οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες αυτήν την δύσκολη περίοδο.

Τι ζητήσαμε λοιπόν συγκεκριμένα από τον υπουργό:

Να γίνει πράξη η δέσμευση να αποδοθούν τα επιπλέον 450 εκ. ευρώ που είχε υποσχεθεί το υπουργείο Οικονομικών αλλά και ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή μας τον Γενάρη.

Ο υπουργός απάντησε ότι σύμφωνα με τους δικούς του υπολογισμούς μπορεί να δώσει 300 εκ. ευρώ επιπλέον και ότι στο δωδεκατημόριο που θα δοθεί τις επόμενες μέρες θα υπολογιστεί η κατανομή με βάση τα επιπλέον 300 εκ. ευρώ. Αυτό είναι ένα καταρχήν θετικό, αλλά για μας παραμένει ως κόκκινη γραμμή η διεκδίκηση των 450 εκ. ευρώ.

Δεύτερον, ζητήσαμε την καταβολή της δόσης των 213 εκ. ευρώ από τα παρακρατηθέντα προηγούμενων ετών, για τα οποία υπάρχει ήδη απόφαση, αλλά δεν είχαμε κάποια θετική απάντηση, γιατί όπως είπε ο υπουργός, υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τα διαθέσιμα του ελληνικού κράτους.

Τρίτον, σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο υπουργός μας είπε ότι η ρύθμιση αυτή κατά πάσα πιθανότητα, θα γίνει μετά τις εκλογές. Είναι κάτι που μας αφορά και που εμείς θέλουμε πάρα πολύ να προχωρήσει.

Εμείς σε κάθε περίπτωση θέλουμε να τονίσουμε ότι είμαστε αμετακίνητοι από το αίτημά μας για τη διεκδίκηση των 450 εκ. ευρώ, που είναι δέσμευση και είναι το ελάχιστο για να μην καταρρεύσουν οι δήμοι, να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο.

Δήλωση προέδρου ΚΕΔΕ Κ.Ασκούνη μετά την συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Φ.Σαχινίδη