Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

660 χιλιάδες Ευρώ επιχορήγηση στο δήμο μας για να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του

Εγκρίθηκε  από τον κ. Σκουρλέτη η επιχορήγηση συνολικού ποσού 660.344,72 Ευρώ  στο Δήμο μας αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».
Για την εξόφληση των οφειλών, δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός για κάθε Δήμο με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου…», προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.
Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, οι επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλλουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών Εντολή Εξόφλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της αριθμ. 15/2016 εγκυκλίου του Υπουργείου μας. Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο φορέα για την άμεση απόδοσή τους. Τυχόν υπόλοιπα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν έγκαιρα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα επιστραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατόπιν σχετικών ενεργειών του Υπουργείου μας.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Μπαλώνουν την ξεπουληματική απόφαση για τον Κυμασιώτη για την οποία διώκονται 15 Δημοτικοί ΣύμβουλοιΣύμφωνα με ανάρτηση του του kireas.org η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς αποφάσισε να διορθώσει την σκανδαλώδη απόφαση πού πήρε το 2012 για οριοθέτηση του Κυμασιώτη κατά παραγγελία της ΤΕΡΝΑ και για τις ανάγκες της ΒΙΠΕ. Μετά από 4 χρόνια ανακάλυψαν ότι το 2012 δεν έλαβαν υπόψη τους την παλιά κοίτη του ποταμού πού αυθαίρετα μπαζώθηκε την περίοδο Σκαλιστήρη και οικιοποιήθηκε ιδιοκτησίες αγροτών. Για το θέμα  και παραβλεποντας τις ενστάσεις των αγροτών υπήρξε μια μια  γνωμοδότηση  στις 23/11/2011 από 15  Δημοτικούς  μας Σύμβουλους για την οποία διώκονται ποινικά.

Η ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του kireas.org 


Τροποποιείται η κραυγαλέα οριοθέτησή του Κυμασιώτη του 2012 στο χώρο της ΒΙΠΕ


H Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε την τροποποίηση του καθορισμού οριογραμμών του Κυμασιώτη στο ΕΠ.ΠΑ Μαντουδίου (ΒΙΠΕ) πού είχε επικυρωθεί με τη απόφαση της 5012/219401/5-10-2012 (ΦΕΚ 681/Δ/2012) της ίδιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με την νέα απόφαση ο επικυρωμένος καθορισμός των οριογραμμών του υδατορέματος Κυμασίωτης του 2012 δεν έλαβε υπόψη την ιστορική κοίτη του στο τμήμα που διαρρέει το χώρο που έχει προγραμματιστεί η ΒΙΠΕ (μετατόπιση σημερινής κοίτης σε σχέση με την παλαιότερη). Η νέα οριοθέτηση δεν συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση του ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ που έχει δημοσιευθεί στο Διαύγεια αι θα σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές όταν η απόφαση δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο kireas.org είχε διαμαρτυρηθεί γραπτώς στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πραξικοπηματικού τύπου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για αυτή την υπόθεση διώκονται από την δικαιοσύνη 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Σχετικά

Η απόφαση
ΑΔΑ: Ω6Υ6ΟΡ10-ΨΩ1 - Τροποποίηση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Κυμασιώτη στο ΕΠ.ΠΑ Μαντουδίου Π.Ε. Εύβοιας.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A56%CE%9F%CE%A110-%CE%A8%CE%A91?inline=true

Νομιμοποιoύνται με υπουργική βούλα οι καταπατήσεις και επιχώσεις στον Κυμασιώτη
http://kireas.org/smf/index.php?topic=1249.0
Εκκρεμότητες στην οριοθέτηση του Κυμασιώτη
http://kireas.org/smf/index.php?topic=1131.0

ΥΑ . 5012/219401 (ΦΕΚ 681Δ/3-12-12) Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «ΚΥΜΑΣΙΩΤΗΣ» στο Δήμο Μαντουδίου − Λίμνης − Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας.
http://www.scribd.com/doc/124079426/%CE%9F%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9A%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

«Οι μεταρρυθμίσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να αφορούν το ρόλο, τις αρμοδιότητες, τους πόρους, την οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις σχέσεις της με τα άλλα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης, μετά από αξιολόγηση της εφαρμογής του «Καλλικράτη», αλλά και γενικότερα την αξιολόγηση του σημερινού ρόλου, των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την αναβάθμισή της», τονίζεται στο κείμενο προτάσεων της ΚΕΔΕ για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εκτιμάται δε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να έχουν ως κατεύθυνση τις ακόλουθες αλλαγές και βελτιώσεις.
 • Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους με στόχο το επιτελικό κράτος, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον δημοκρατικό προγραμματισμός, αλλά με βάση τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και με διασφάλιση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων.
 • Ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και των Περιφερειών και διεύρυνση της χρηματοδότησής τους.
 • Βελτίωση της διακυβέρνησης, οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των 13 Περιφερειών και των 325 Δήμων.
 • Αναβάθμιση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών και της καταστατικής θέσης των αιρετών.
 • Βελτίωση των θεσμών εποπτείας και ελέγχου των Δήμων και των Περιφερειών και εισαγωγή λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου.
 • Εκπόνηση νέου ενιαίου Κώδικα Δήμων και Περιφερειών.

Επίσης θεωρείται ότι για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων χρειάζονται αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, ενίσχυση των οικονομικών των ΟΤΑ και επιχειρησιακή αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς τους, με ειδική μέριμνα για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥα. Ισχύον Σύστημα Διακυβέρνησης

Σε ότι αφορά στο ισχύον Σύστημα Διακυβέρνησης αναφέρεται ότι στην πρώτη θητεία των αιρετών, οι οποίοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», αυτό ανταποκρίθηκε με επάρκεια στην αποστολή που ανέλαβε, αλλά υπάρχουν περιθώρια για τη βελτίωσή του στην τρέχουσα θητεία, με ορισμένες αναγκαίες νομικές βελτιώσεις, αλλά κυρίως με την αξιοποίηση του Προγράμματος Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 13 Περιφερειών και των 325 Δήμων και την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της πολιτικής διεύθυνσης του Συστήματος Διακυβέρνησης των ΟΤΑ.β. Οι αρμοδιότητες

Σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες τονίζεται ότι πρέπει να προσδιορίζουμε το επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης (Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Περιφέρειες – Δήμοι) που θα αναλάβει τις επιμέρους λειτουργίες των δημόσιων πολιτικών και να επανα–οριοθετούμε τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, με κατεύθυνση την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και το Δημοκρατικό Προγραμματισμό. Διευκρινίζεται ότι:

Εφόσον, μια δημόσια πολιτική στοχεύει κυρίως στην περιφερειακή ανάπτυξη, πρέπει να σχεδιάζεται η πολιτική αυτή και να εκπονείται το σχετικό νομικό πλαίσιο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά να εξειδικεύεται και να εφαρμόζεται από τις Περιφέρειες. Επίσης, οι Περιφέρειες θα ασκούν τις αρμοδιότητες που συνδέονται με τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης (π.χ. χωροθέτηση δραστηριοτήτων περιφερειακής σημασίας, αδειοδότηση κατασκευής έργων περιφερειακής κλίμακας).

Εφόσον μια δημόσια πολιτική στοχεύει κυρίως στην τοπική ανάπτυξη, πρέπει να σχεδιάζεται η πολιτική αυτή σε κεντρικό επίπεδο και να εκπονείται το σχετικό νομικό πλαίσιο, αλλά να εξειδικεύεται και να εφαρμόζεται από τους Δήμους. Επίσης, οι Δήμοι θα ασκούν τις αρμοδιότητες που συνδέονται με τις πολιτικές τοπικής ανάπτυξης (π.χ. αδειοδότηση δραστηριοτήτων και έργων τοπικής σημασίας).

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι Περιφέρειες πρέπει να αναλάβουν το κύριο βάρος παροχής των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και οι Δήμοι το κύριο βάρος παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες, κυρίως μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, θεωρείται ότι μπορούν ευκολότερα να ασκηθούν από τις Περιφέρειες ή τους Δήμους, αντίστοιχα, είτε αφορούν τοπικές υποθέσεις είτε είναι εκχωρούμενες κρατικές αρμοδιότητες, με τη συνολική υπαγωγή των υπηρεσιών αυτών στη δευτεροβάθμια ή την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση (με το σύνολο των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής τους).

Όσον αφορά τη στρατηγική της Πολυεπίπεδης διακυβέρνησης τονίζεται ότι η άσκησή της προϋποθέτει την αξιολόγηση και την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των τριών επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης κατά τομέα δημόσιας πολιτικής. Αφορά επίσης την αλληλεπίδραση των επιμέρους επιπέδων διοίκησης και κατά συνέπεια τη συμμετοχή κάθε επιπέδου της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την άσκηση των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα:
 • του αναπτυξιακού προγραμματισμού, δηλαδή του προγραμματισμού της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης,
 • του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και
 • του επιχειρησιακού σχεδιασμού

Στη συνέχεια, η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση αφορά (ενδεικτικά) και τις ακόλουθες λειτουργικές περιοχές:
 • Αδειοδότηση επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Αδειοδότηση των έργων και επενδύσεων περιφερειακής και τοπικής σημασίας (με βάση εγκεκριμένα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια)
 • Παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος (έδαφος, αέρας, θάλασσα), π.χ. έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Διαχείριση των υδάτων
 • Διαχείριση των στερεών και των υγρών αποβλήτων
 • Διαχείριση των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές – Πολιτική προστασία
 • Ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων
 • Διοίκηση της ενδοπεριφερειακής συγκοινωνίας
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων περιφερειακής και τοπικής σημασίας
 • Διαχείριση των δημοσίων ακινήτων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής σημασίας, των πάρκων και των ορεινών όγκων.
 • Διαχείριση των μαρινών και των παράκτιων εγκαταστάσεων.

Ειδικά στις Μητροπολιτικές περιοχές (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση παίρνει τη μορφή της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης με τη συστημική συνεργασία όλων των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης στη διοίκηση των μητροπολιτικών λειτουργιών. Στο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να περιληφθεί και το ζήτημα της δυνατότητας συγκρότησης Μητροπολιτικού ΟΤΑ για τη διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων, δυνατότητα που δεν προβλέπεται από το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο.γ. Η οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ

Ως βασικά προβλήματα στην οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ σήμερα εντοπίζονται τα ακόλουθα :
 • Οι πολλές και συνεχείς μεταβολές του νομικού πλαισίου της τελευταίας πενταετίας και οι νέες διαδικασίες
 • Οι σημαντικές ελλείψεις σε επιστημονικό δυναμικό στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ,
 • Το διπλογραφικό σύστημα, που σήμερα απλώς τηρείται ως συμβατική υποχρέωση.
 • Η εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) από τους ΟΤΑ
 • Η συνεργασία των Δήμων με τη ΔΕΗ για την είσπραξη των ανταποδοτικών εσόδων, καθώς και για την παρακολούθηση των εκ μέρους της χρεώσεων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
 • Οι πολλαπλοί έλεγχοι στην οικονομική διαχείριση και η διαφορετική αντιμετώπιση ίδιων θεμάτων από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και από τα κεντρικά όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Η ανάθεση νέων πρόσθετων ευθυνών στους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ προτείνονται:
 • Βελτίωση των οικονομικών – διαχειριστικών πολιτικών και λειτουργιών των ΟΤΑ και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των εσωτερικών συστημάτων,
 • Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα ρυθμίζει τα ζητήματα της οικονομικής διαχείρισης και της δημοσιο -λογιστικής διαδικασίας των ΟΤΑ με σύγχρονο τρόπο.
 • Κωδικοποίηση των εσόδων των ΟΤΑ για την άρση της πολυνομίας και την απλούστευση των διαδικασιών.
 • Αξιοποίηση των συστημάτων της Κεντρικής Διοίκησης με τη διασύνδεση των ΟΤΑ με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
 • Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική οικονομική διαχείριση,
 • Απλοποίηση και ενοποίηση των εξωτερικών ελέγχων.
 • Αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των οικονομικών υπηρεσιών με νέες προσλήψεις,δ. Το προσωπικό των ΟΤΑ

Σήμερα, μετά από μια δεκαετία εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», τονίζεται ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί και να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές, ενσωματώνοντας μάλιστα ρυθμίσεις όπως βαθμολόγιο, επιλογή προϊσταμένων, αξιολόγηση, κινητικότητα.

Με αυτές τις προϋποθέσεις, οι αναγκαίες κατευθύνσεις για τη βελτίωση των πολιτικών προσωπικού των ΟΤΑ είναι οι ακόλουθες :
 • Νέο «Σύστημα προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων» για την έγκαιρη κάλυψη των κενών σε προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • Σύστημα κινητικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα στηρίζεται στο «Σύστημα προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων».
 • Σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων των υπηρεσιών και των υπαλλήλων (και όχι μόνο των υπαλλήλων).
 • Νέοι σύγχρονοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 • Επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων με αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα και με στόχο τη συγκρότηση «Σώματος διευθυντικών στελεχών.
 • Συνεχιζόμενη κατάρτιση των υπαλλήλων,
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων και της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών.ε. Η καταστατική θέση των αιρετών

Στο κείμενο προτάσεων υπογραμμίζεται ότι οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό της Πολιτείας και δικαιούνται τη συνδρομή των όρων άσκησης του λειτουργήματός τους, ώστε να διευκολύνεται η ελευθερία δράσης και η πρωτοβουλία τους, τόσο σε επίπεδο λειτουργικό, όσο και σε νομικό και οικονομικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής:
 • Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση όλων των θεμάτων καταστατικής θέσης των αιρετών,
 • Επανεξέταση του καθεστώτος του Ν. 1608/1950 «περί αυξήσεων των ποινών για αδικήματα κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ».
 • Τροποποίηση του εδ. Β’ της παρ. 2 του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010, ώστε να τίθενται σε αργία οι αιρετοί που παραπέμπονται αμετακλήτως για κακούργημα μόνο στην περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της προσωρινής κράτησης.
 • Επαναφορά ιδιάζουσας δωσιδικίας, ώστε οι αιρετοί να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα Εφετεία.
 • Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 που αφορά στην περικοπή στο 100% της σύνταξης του συνταξιούχου-αιρετού, για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί την ιδιότητα του αιρετού.
 • Επαναφορά της διάταξης για την αποζημίωση αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Χορήγηση άδειας στους αιρετούς- δημοσίους υπαλλήλους για τη συμμετοχή τους σε νομοθετημένες Επιτροπές, αλλά και σε όσες δεν προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων, όπως οι Επιτροπές των ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.στ. Η εποπτεία, ο έλεγχος και οι ελεγκτικοί θεσμοί

Όπως σημειώνεται στο κείμενο, σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 102 του Συντάγματος, το Κράτος ασκεί εποπτεία στους ΟΤΑ που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.

Επίσης ο «Καλλικράτης» ορίζει ότι η εποπτεία αυτή ασκείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία ΟΤΑ. Υπηρεσία, όμως που δεν έχει συγκροτηθεί μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται οι παλαιότερες διατάξεις και να ασκείται σωρεία ελέγχων στη διοικητική και οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι : Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Υπηρεσίες Ελέγχου στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, Συνήγορος του Πολίτη.

Διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν αλληλοεπικάλυψη και δεν συντονίζονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα και σημαντικό διοικητικό βάρος στη λειτουργία και τη διοίκηση των ΟΤΑ.

Τονίζεται δε η ανάγκη να συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, χωρίς να εντάσσεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να στελεχωθεί με ικανό προσωπικό και να οργανωθεί με αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, συνεργαζόμενη, όποτε αυτό χρειάζεται, με τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν τομεακή εξειδίκευση.ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑΕκτιμάται ότι η κρίση επιτάχυνε τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού της οικονομικής διαχείρισης της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ καλούνται να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες και αγαθά, με λιγότερους πόρους. Παράλληλα, η κρίση απέδειξε ότι η στήριξη της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ σε κρατικές επιχορηγήσεις είναι πολύ επιρρεπής σε πολιτικές και δημοσιοοικονομικές ασυμετρίες, με άμεσο αντίκτυπο στην ομαλή οικονομική λειτουργία τους.

Αναφέρεται ότι από το 2009 μέχρι σήμερα, η μείωση των ΚΑΠ ξεπέρασε το 60% ενώ η ΣΑΤΑ από 1.100 εκ. το 2009 περιορίστηκε στα 180 περίπου εκ. το 2016. Και όλα αυτά στη δημοτική περίοδο πρώτης εφαρμογής του «Καλλικράτη», όταν δηλαδή έπρεπε να στηριχθούν νέες υπηρεσίες και μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

Επισημαίνεται ότι για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των Δήμων πρέπει γίνουν παρεμβάσεις στο μίγμα οικονομικής πολιτικής σε τρεις βασικούς άξονες:
 • Οικονομική αυτοτέλεια και δημοσιονομική αποκέντρωση: Περιλαμβάνει την θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δυναμικούς ίδιους πόρους, συνδεδεμένους με τις δημόσιες τοπικές παρεμβατικές πολιτικές και σύστημα κρατικών επιχορηγήσεων για την άσκηση των βασικών αρμοδιοτήτων τους, συνδεδεμένο με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
 • Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης: Η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στην περίοδο της κρίσης κατέστη προβληματική. Οι ΟΤΑ πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης κυρίως των επενδυτικών τους αναγκών, που θα τους επιτρέψουν να προσελκύσουν κεφάλαια, ανθρώπους και τεχνογνωσία στο χώρο τους.
 • Εξορθολογισμός των δαπανών: Οι σύγχρονες μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ σε συνδυασμό με πολιτικές συνεργασιών όπως αυτές των διαδημοτικών ή των διαβαθμιδικών συνεργασιών, μπορεί να αποδώσουν σημαντικές εξοικονομήσεις, χωρίς περιορισμό της ποσότητας ή ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η εξωστρέφεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να ενισχυθεί με πολιτικές που τονώνουν :
 • Την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων εισοδημάτων.
 • Την αύξηση της απασχόλησης.

Σε αυτό τον τομέα σημαντικό ρόλο θα παίξει και η κοινωνική οικονομία.
 • Την ανάπτυξη και την παραγωγή και εφαρμογή καινοτομίας.

Διαπιστώνεται ότι για τη στήριξη και τη διεύρυνση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτείται η αποκατάσταση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η διεύρυνση της χρηματοδότησης των Δήμων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ιδιαίτερα από τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020, η σταδιακή απόδοση των «Παρακρατηθέντων» πόρων από το 2009 μέχρι σήμερα, η επιστροφή των πόρων που αφαιρέθηκαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή κ.α.) και η επαναφορά ποσοστού από 2,5% σε 10% από την απόδοση των πόρων του Πράσινου Ταμείου.

Παράλληλα, για να μπορέσουν οι Δήμοι να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά αυτά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, απαιτείται ένα Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξής τους για τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειάς τους ως δικαιούχων και την ωρίμανση των έργων και των δράσεών τους: κεντρικό help desk, πρότυπα και οδηγοί εφαρμογής, δικτύωση των αρμόδιων στελεχών, συνεχιζόμενη ενημέρωση – κατάρτιση – συμβουλευτική υποστήριξη και χρηματοδότηση από την Τεχνική Βοήθεια.

Προτείνεται η δημιουργία ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ», πενταετούς διάρκειας. Το Πρόγραμμα αυτό, θα χρηματοδοτηθεί από τις χρηματοροές της νέας γενιάς παρακρατηθέντων, το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε., το Πράσινο Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αντικείμενο του Προγράμματος θα είναι κυρίως η χρηματοδότηση δράσεων που δεν είναι επιλέξιμες από το ΕΣΠΑ και η υποστήριξη Δήμων που λόγω τεχνικών και επιστημονικών αδυναμιών (μικροί ορεινοί και νησιωτικοί) δε μπορούν να παρακολουθήσουν τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Τέλος, υποστηρίζεται ότι στα πλαίσια χάραξης της στρατηγικής για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος με το Κεντρικό Κράτος:
 • για την ενίσχυση των Δήμων με νέες αποδόσεις από τα φορολογικά έσοδα της χώρας, καθώς και η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησής τους από το ΠΔΕ, έτσι ώστε τα ενοποιημένα έσοδα της Τ.Α. ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 3,7% που είναι σήμερα, να φτάσουν στον διακηρυγμένο στόχο της Τ.Α. του 8%, με ταυτόχρονη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων,
 • για την Φορολογική Αποκέντρωση που θα διασφαλίσει την οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝΜε στόχο την επιχειρησιακή αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρείται απολύτως αναγκαία η άμεση έναρξη εφαρμογής του «Προγράμματος Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 13 Περιφερειών και των 325 Δήμων» προϋπολογισμού 30 εκατ. €, που χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014–2020, στο οποίο εντάχθηκε κατά την πρώτη εξειδίκευσή του, που εγκρίθηκε στις 30.06.2015 από την Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά και από τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και τη συστηματική συνεργασία ΥΠΕΣΔΑ–ΚΕΔΕ.Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΣήμερα σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» οι Δήμοι έχουν αναπτυξιακές αρμοδιότητες στους ακόλουθους τομείς: Ανάπτυξης, Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Σημειώνεται οι παραπάνω αρμοδιότητες δεν αρκούν και ότι χρειάζεται επανα – οριοθέτησή τους με κατεύθυνση την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό.

Υπογραμμίζεται, επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων είναι η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και η διεύρυνση των χρηματοδοτικών πόρων τους.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η διασφάλιση διακριτών κατηγοριών δράσης με δικαιούχους τους Δήμους σε όλα τα Τομεακά και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ, ώστε να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα «οριζόντιο πρόγραμμα» που θα χρηματοδοτήσει τα προγράμματα και τα έργα τοπικής ανάπτυξης. Στην εξειδίκευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω κατηγοριών δράσης του ΕΣΠΑ μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ).

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων στην τοπική ανάπτυξη του τόπου τους και για το λόγο αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητά τους (με προσωπικό, τεχνικά μέσα και συμβουλευτική υποστήριξη).

Εφόσον διασφαλιστούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να διευρυνθεί ο σημερινός αναπτυξιακός ρόλος του Δήμου και στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
 • στην ανάπτυξη της περιοχής του ως Έξυπνης Πόλης (Smart City) και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους,
 • στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα της δημοτικής περιουσίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με αξιοποίηση και των εργαλείων συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (συμβάσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, συμβάσεις παραχώρησης κ.λπ.),
 • στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών, με αξιοποίηση και ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Ανάδειξης της Ταυτότητας της Πόλης (City Branding),
 • στην ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης της κοινωνικής οικονομίας,
 • στη διασφάλιση των τεχνικών και των κοινωνικών υποδομών και προγραμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες εγκατάστασης των νέων επιχειρήσεων,
 • στην εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και προγραμμάτων ενίσχυσης του εισοδήματος των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
 • στην ανάδειξη των μνημείων και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής, την επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων με αθλητικές και πολιτιστικές χρήσεις και την ανάδειξη των στοιχείων του τοπικού πολιτισμού.Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝΣτο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, θεωρείται αναγκαία η θεσμοθέτηση της συνεργασίας της Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των Περιφερειών, που αποτελεί πλέον προϋπόθεση και για τη διεύρυνση και κατοχύρωση του ρόλου τους στο Πολιτειακό σύστημα της χώρας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και την παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα σχεσιακά εργαλεία για την υποστήριξη της Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης είναι οι συμβασιακοί θεσμοί, οι θεσμοί διαδημοτικής, διαπεριφερειακής και διαβαθμιδικής συνεργασίας και οι θεσμοί ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών.

Η υπάρχουσα νομοθεσία ορίζει ως «σχεσιακά εργαλεία» υποστήριξης της Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης , μεταξύ των άλλων Προγραμματικές Συμβάσεις, Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συμβάσεις Διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαβαθμιδικοί Σύνδεσμοι Δήμων και Περιφερειών, Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές Διαβούλευσης, Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών.

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις παραπάνω νομοθετικές προβλέψεις χρειάζονται βελτίωση, ενώ θα χρειαστεί η νομοθέτηση μικτών συλλογικών οργάνων περιφερειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν, γενικότερα, στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στον επαναπροσδιορισμό των ρόλων Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων.

Τα πεδία για την ανάπτυξη της Διαβαθμιδικής Συνεργασίας είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα :

α. Εκπόνηση του νέου Ενιαίου Κώδικα Δήμων και Περιφερειών.

β. Συντονισμός εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ στα Εθνικά και στα Ευρωπαϊκά συλλογικά όργανα.

γ. Συνεργασία των Επιτροπών της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ που έχουν ανάλογο αντικείμενο.

δ. Διαβαθμιδική Συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014–2020 και σε λοιπά Προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος.

ε. Ενθάρρυνση της διαβαθμιδικής συνεργασίας Δήμων και Περιφερειών.ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΣτο κείμενο προτάσεων της ΚΕΔΕ για τις μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τονίζεται ότι η Κυβέρνηση θεωρώντας ότι το εκλογικό σύστημα είναι ο βασικός μηχανισμός εξασφάλισης της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, καθώς και το ότι ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέρεται για την καλλιέργεια κουλτούρας διαλόγου και αναζήτησης συναινέσεων, θέλει να καθιερώσει ως σύστημα εκλογής των Δημοτικών και Περιφερειακών συμβούλων, την απλή αναλογική.

Σημειώνεται ότι η πρόταση αυτή της Κυβέρνησης, όπως περιγράφεται, είναι ελλιπής γιατί δεν περιλαμβάνει πρόταση εκλογής των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών. Ταυτόχρονα είναι και αντιφατική σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες όπου εφαρμόζεται η απλή αναλογική. Στις χώρες αυτές η απλή αναλογική συνοδεύεται με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των μονομελών οργάνων που ασκούν την εκτελεστική εξουσία, Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, ενώ στην πρόταση της Κυβέρνησης προτείνεται ο περιορισμός των «Δημαρχοκεντρικών» και «Περιφερειαρχοκεντρικών» χαρακτηριστικών του συστήματος.

Τονίζεται ότι εν’ ονόματι, της ανάγκης καλλιέργειας κουλτούρας διαλόγου, παραμερίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης και λειτουργίας των Αυτοδιοικητικών θεσμών, τίθεται εν αμφιβόλω η συνοχή τους και οι επικεφαλής αιρετοί εκτίθενται σε πάσης φύσεως πιθανούς εκβιασμούς.

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζεται η ΚΕΔΕ δεν συζητά την αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των δημοτικών αρχών, πριν ολοκληρωθεί προηγουμένως ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του Κράτους.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΗ ΚΕΔΕ θεωρεί πως προετοιμαζόμενη μεταρρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης (τουλάχιστον τριετές), όπως το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) που περιλάμβανε το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (το πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. νομοθετήθηκε με τον «Καλλικράτη» αλλά δεν υλοποιήθηκε).

Οι Πόροι του Προγράμματος μπορεί να προέρχονται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020 και Εθνικούς πόρους και πρέπει να διασφαλιστούν νομοθετικά και προγραμματικά.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος υπογράφεται Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου Εσωτερικών – ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ.Αναλυτικά το κείμενο προτάσεων της ΚΕΔΕ

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Έτοιμη η πίστα Μοτο-Κρος στην Λίμνη (βίντεο)


Έτοιμη η πίστα Μότο-Κρος Λίμνης μετά από πολυ καιρό.   Καλούνται  οι φίλοι του αθλήματος αν μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά με τα έξοδα του έργου.

πηγή: Γιώργος Παναγιώτου

Ραδιοφωνική επίθεση Χατζή και Κουκουρίκου στο Δήμαρχο με αφορμή την κλήση τους σε απολογία από τον Ελεγκτή Νομιμότητος (όλη η συνέντευξη)

Σε ραδιοφωνική τους συνέντευξη τους στο Ράδιο Ιστιαία στις 23-11-2016 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Χατζής και ο πρώην πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου για την κλήση τους σε απολογία από τον Ελεγκτή Νομιμότητας για παράβαση καθήκοντος γιατί δεν εφάρμοσαν το άρθρο 68 του Ν. 3852/2010 για την απουσία των Δημ. Συμβούλων.
Συγκεκριμένα από τα στοιχεία προέκυψε ότι το 40% των δημοτικών συμβούλων  μας (11 από τους 27 σύμβουλους του Δήμου) απουσιάζει κατ' εξακολούθηση και κατά παράβαση του νόμου από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  και οι δυο πρόεδροι (νυν και πρώην)  που είναι  υπεύθυνοι  για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου,  το θεωρούν ασήμαντο και μη ουσιαστικό πρόβλημα.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης τους,  οι δύο πρόεδροι ακολούθησαν την τετριμμένη τακτική, επιτέθηκαν στον κ. Καλυβιώτη τον οποίο θεωρούν αποκλειστικά υπεύθυνο για την δυσλειτουργία του Δήμου, υποβάθμισαν την σοβαρότητα της παράβασης, και αποπροσανατόλισαν την συζήτηση στα μεγάλα προβλήματα του Δήμου που εργάζονται σκληρά να επιλύσουν με πολλαπλά Δημοτικά Συμβούλια...
Από την συνέντευξη προέκυψε ότι κατά την διάρκεια της θητείας του κ. Χατζή οι απόντες σύμβουλοι του τηλεφωνούσαν να τον ενημερώσουν ότι θα απουσιάσουν δικαιολογημένα, σε αντίθεση με τον κ. Κουκουρίκο που παραδέχτηκε ότι ενσυνείδητα αμέλησε  να ενημερώσει τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις απουσίες. Για να προσθέσει ότι αν τον κατηγορούσαν για κάτι πιο σοβαρό θα στεναχωριόταν.


Μερικά αποσπάσματα από την συνέντευξη την  οποία μπορείτε να ακούσετε παρακάτω

κ. Χατζής: "....Οι πιο πολλοί οι σύμβουλοι με έπαιρναν και τηλέφωνο  ΙΣΩΣ να με είχαν ενημερώσει ότι θα λείψουν στο τρίτο ή  δεύτερο  συμβούλιο τώρα αν θυμάμαι καλά, εγώ δεν το θεώρησα και τόσο σκόπιμο γιατί εγώ είμαι συνεπέστατος τόσα χρόνια σε όλα μου. .. και δεν ....δηλαδή δεν έστειλα στον Ελεγκτή νομιμότητας για τα τρία συνεχόμενα συμβούλια στο ένα, ή στο δυο ή στο τρία ..γιατί τα προβλήματα που μας καίνε  αν έρθετε και δείτε εδώ ..... θα δείτε  τα προβλήματα είναι τεράστια αυτή την πλευρά είπα εγώ..."

Δημοσιογράφος: "Λειτουργεί κανονικά το Δημοτικό σας Συμβούλιο ;"

κ. Χατζής: "κανονικότητα , ο κανονισμός λέει ένα συμβούλιο το μήνα εγώ έχω κάνει και  τέσσερα συμβούλια..... Είναι αλήθεια ότι εμείς ζητήσαμε την παραίτηση του κ. Καλυβιώτη; πότε έγινε αυτό; ...Εμείς δεν επιβάλουμε σε κανένα να παραιτηθεί.......Εμείς σε κανένα δεν είπαμε ή να συμμορφωθεί...
Αν θέλει ο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε ο οποίος είναι επικεφαλής αν θέλει μπορεί να λειτουργήσει,  εγώ, εμείς  λειτουργούμε, κάνουμε τα συμβούλια μας όσο μπορούμε για το τόπο μας όλοι  
 .....Σίγουρα ήταν λάθος η επιλογή Καλυβιώτη....."

κ. Κουκουρίκος: "Η αμέλεια μου συνιστά παράβαση και  είμαι διατιθέμενος να υποστώ τις συνέπειες των πράξεων μου  .. .. Αν με κατηγορούσαν για κάτι πιο σοβαρό ειλικρινά  θα στεναχωριωμουν πάρα πολύ ...  
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έτσι είναι [δεν μπορεί να παραχθεί έργο στο δήμο]
.......
Όλα ξεκινούν από τον χαρακτήρα  και την συμπεριφορά του Δημάρχου, υπέρμετρα εγωιστής, υπερ-συγκεντρωτικός, αναβλητικότατος, αλαζόνας, είρωνας, ξερόλας,  ανεύθυνος, ευθυνόφοβος είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν.... για όλα φταίνε οι κακοί υπάλληλοι του δήμου, οι ανίκανοι υπάλληλοι της περιφέρειας, ο επίτροπος εν πάσει περιπτώσει όλοι εκτός από τον ίδιο......
........
 Έχω ευθύνη που συνηγόρησα για την υποψηφιότητα του κ. Καλυβιώτη ..
.....
Μας ξεγέλασε."


Ολόκληρη η συνέντευξη 


Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Δεν αποσύρεται το πολυνομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν κατατίθεται άμεσα στη Βουλή


Δεν αποσύρεται το πολυνομοσχέδιο για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνεται για τη δέσμη των ρυθμίσεων, αλλά, εν τω μεταξύ θα δοθεί προτεραιότητα σε ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα. Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, κατά τη συνάντηση που είχε την Παρασκευή με την ΠΟΕ- ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, με την παραπάνω δήλωση του υπουργού καθίσταται σαφές ότι ναι μεν το νομοσχέδιο δεν αποσύρεται, αλλά δεν πρόκειται να φτάσει σύντομα για ψήφιση στη Βουλή παρεκτός ορισμένων επειγόντων διατάξεων.

Επίσης ο κ. Σκουρλέτης, σε ότι αφορά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις συμφώνησε να ξεκινήσει η διαδικασία που θα οδηγήσει στην υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζόμενους στους δήμους, σε αντικατάσταση της υφιστάμενης, η οποία ισχύει από το 2013.

Παράλληλα, επισημαίνοντας την μεγάλη ευαισθησία της κυβέρνησης, όπως είπε, για τα ζητήματα της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ο κ. Σκουρλέτης δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει με τον νέο Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για να εξεταστούν παρεμβάσεις προκειμένου να ενδυναμωθεί η προστασία των εργαζομένων.

Ο κ. Σκουρλέτης, αποσαφήνισε ότι για το υπουργείο έχει ιδιαίτερη σημασία η γνώμη των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα για παρεμβάσεις βαρύνουσας σημασίας και διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους τους, για μια πρακτική ανοιχτών θυρών.Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Κριτήρια για την ένταξη δημοτικών έργων σε χρηματοδοτούμενα από τις περιφέρειες προγράμματα ζητά η ΚΕΔΕΤον προσδιορισμό και θεσμοθέτηση συγκεκριμένων και ποσοτικοποιημένων κριτηρίων ένταξης και αξιολόγησης των δημοτικών έργων που υλοποιούνται μέσω των Προγραμμάτων Εκτελεστέων Έργων των περιφερειών με ιδίους πόρους, ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης από τον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση.

Και τούτο, διότι όπως τονίζει κ. Πατούλης , προκειμένου «να μπει τέλος στις πελατειακές –μικροπολιτικές σχέσεις ορισμένων γεωγραφικών αντιπεριφερειαρχών και οι κατανομές να γίνονται με απόλυτα αξιοκρατικά κριτήρια».

«Η ΚΕΔΕ θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει στενή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία για το ζήτημα αυτό. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες αναφορών από συναδέλφους οι οποίοι καταγγέλλουν ότι επειδή δεν είναι αρεστοί στους «γεωγραφικούς αντιπεριφερειάρχες», έργα των δήμων τους έχουν απορριφθεί. Την ίδια ώρα εντοπίζεται το φαινόμενο να έχουν ενταχθεί, με πελατειακά κριτήρια, άλλα έργα δήμων οι διοικήσεις των οποίων είναι αρεστές στους αντιπεριφερειάρχες.

Προκειμένου να επιλυθεί ορθολογικά αυτό το πρόβλημα και να επιτευχθεί η ένταξη των έργων των Δήμων στα Προγράμματα Εκτελεστέων Έργων των Περιφερειών, θα πρέπει να καθιερωθούν διαφανείς, δίκαιες και εκ των προτέρων γνωστές διαδικασίες, τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Αποσύρεται το ν/σ για τους ΟΤΑ –Τι θα το αντικαταστήσει

Προς οριστική απόσυρση βαίνει με την υπάρχουσα μορφή του, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ που είχε συνταχθεί από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Eσωτερικών, στις προθέσεις του νέου υπουργού Πάνου Σκουρλέτη, είναι να αποσύρει σε πρώτη φάση το νομοσχέδιο όπως αυτό είχε κατατεθεί για διαβούλευση από τον πρώην ΥΠΕΣΔΑ Π. Κουρουμπλή.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, στη συνέχεια θα προωθηθούν για νομοθέτηση μέσω τροπολογιών και (άλλων κοινοβουλευτικών διαδικασιών) μια σειρά από ρυθμίσεις που αφορούν την επίλυση κατεπειγόντων θεμάτων των ΟΤΑ και των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων τους.

Τελικός στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών είναι να καταθέσει ένα νέο νομοσχέδιο τους πρώτους μήνες του 2017 για τους ΟΤΑ, αφού πρώτα θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της αρμόδια επιτροπής του υπουργείου για την αναμόρφωση του “Καλλικράτη” και θα έχει καταλήξει σε πόρισμα για τις αναγκαίες αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση. Μόνο τότε θα δοθεί σε «δημόσια διαβούλευση», όπως ανέφεραν έγκυρες πηγές.

Ωστόσο προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί αν, ότι έχει απομείνει από σχέδιο νόμου Κουρουμπλή, θα κατατεθεί αυτόνομο (σ.σ. το λιγότερο πιθανό) ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πολυνομοσχέδιο (σ.σ. το πιθανότερο) που θα αφορά τις θεσμικές αλλαγές του Καλλικράτη.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το πολυνομοσχέδιο Κουρουμπλή είχε δοθεί στη δημοσιότητα, και μάλιστα σε δύο βερσιόν, από τον περασμένο Μάιο αλλά κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μόλις στα τέλη Αυγούστου, υπήρχαν αντιδράσεις από βουλευτές, στελέχη και υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν το είχαν εγκρίνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και οι θεσμοί. “Με αυτά και με αυτά η εκτίμηση είναι ότι το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών (ή ότι απομείνει από αυτό) δεν πρόκειται να ψηφιστεί πριν το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Ωστόσο, εκεί υπάρχει σοβαρός αντίλογος που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να περιμένει έως το τέλος του χρόνου που θα δημοσιοποίησει το πόρισμά της η Επιτροπή για την Αυτοδιοίκηση ώστε οι αλλαγές να είναι συνολικές και με κεντρικό προσανατολισμό. Αλλαγές, που πολλοί μέσα στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι θα τις υποστηρίξει άλλη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς θα έχει προηγηθεί ανασχηματισμός…”,

Το τελευταίο, αυτό, σημείο ήταν που είχε οδηγήσει τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Π. Κουρουμπλή να ασκήσει αφόρητη πίεση να κατετεθεί σε δημόσια διαβούλευση έστω και ελλιπές το νομοσχέδιο, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι βρίσκεται σε διαδικασία εξόδου από την πλατεία Κλαυθμώνος.

Πλέον ο νέος υπουργός Π. Σκουρλέτης, έχοντας στα χέρια του περισσότερο μια συρραφή διατάξεων παρά ένα ενιαίο νομοσχέδιο, καλείται να προχωρήσει άμεσα σε αποφάσεις και ενέργειες, καθώς η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να φέρει νόμο που θα επιλύει μια σειρά από καυτά θέματα που αφορούν τους δημοτικούς υπαλλήλους αλλά και τη λειτουργία των δήμων.

aftodioikisi.gr

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Καταγγελία για σκόπιμες απορρίψεις δημοτικών έργων από αντιπεριφερειάρχεςΤην έντονη αντίδραση του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη έχουν προκαλέσει οι αναφορές δημάρχων που σχετίζονται με αποκλεισμό έργων των δήμων τους από χρηματοδοτούμενα προγράμμαα, εξαιτίας πελατειακών συμφερόντων που συντηρούν συγκεκριμένοι αντιπεριφερειάρχες,. Μάλιστα ως τελευταίο παράδειγμα αποκλεισμού δημοτικών έργων αναφέρεται η περίπτωση μη ένταξης έργων του δήμου Μαρκοπούλου Αττικής.
Όπως αναφέρει η ΚΕΔΕ σε σχετική ανακοίνωσή της , πρόκειται για προτάσεις έργων που χρηματοδοτούνται, είτε μέσω των προγραμμάτων των περιφερειών από ιδίους πόρους, είτε μέσω ΕΣΠΑ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ενώ καταγγέλλει και «φαινόμενα ‘’εκφοβισμού’’ από αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών ενοτήτων. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι συνάδελφοι καταγγέλλουν ότι επειδή δεν είναι αρεστοί στους «γεωγραφικούς αντιπεριφερειάρχες», έργα των δήμων τους έχουν απορριφθεί. Την ίδια ώρα εντοπίζεται το φαινόμενο να έχουν ενταχθεί, με πελατειακά κριτήρια, άλλα έργα δήμων οι διοικήσεις των οποίων είναι αρεστές στους αντιπεριφερειάρχες.
Με αφορμή τις σχετικές αναφορές ο Γ. Πατούλης με επιστολή του προς τους δημάρχους ζητά να αποστείλουν γραπτώς τις περιπτώσεις έργων που έχουν απορριφθεί αδικαιολόγητα, από τις περιφέρειες, επισημαίνοντας ότι «οι δήμαρχοι δεν εκφοβίζονται, ούτε τρομοκρατούνται. Δεν θα επιτρέψουμε στους γεωγραφικούς αντιπεριφερειάρχες που έχουν μπει σε προεκλογική περίοδο και έχουν βλέψεις για συγκεκριμένους δήμους να λειτουργούν με πελατειακά κριτήρια. Είναι απαράδεκτο να αδικούν δήμους στους οποίους μένουν χιλιάδες πολίτες και με βάση τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια θα έπρεπε να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων».
Όσον αφορά τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από την ΚΕΔΕ, όπως αναφέρειο ο κ. Πατούλης, θα προωθηθούν αρμοδίως, «σε πολιτικύς και νομικούς φορείς».
Τέλος καλεί τους περιφερειάρχες της χώρας «να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι γεωγραφικοί αντιπεριφερειάρχες να μην προχωρούν σε εκφοβισμούς δημάρχων στο βωμό του προσωπικού οφέλους και μικροκομματικών σκοπιμοτήτων».
Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΔΕ καλεί την κυβέρνηση οφείλει, όπως το έχει ήδη ζητήσει, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει ένα ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Παράλληλα, προτείνει την εκπόνηση ενός Εθνικού Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης, που θα συμπληρώνει το ΕΣΠΑ και θα καλύπτει τις μη επιλέξιμες από αυτό, δαπάνες.

Νέες μειώσεις στα έσοδα των δήμων προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός


Νέες μειώσεις στα έσοδα των δήμων προβλέπει ο Κρατικός προϋπολογισμός για το 2017. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση:

Περικόπτονται τα 214 εκ. ευρώ των παρακρατηθέντων πόρων των δήμων, μειώσεις δηλαδή που αντιστοιχούν σε 2,5 μηνιαίες καταβολές των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάθε δήμο.

Επιβάλλονται αυξήσεις εσόδων από φόρους και τέλη, μόνο για τα ανταποδοτικά τέλη προβλέπει αύξηση 14%.

Δεν αποδίδονται στους δήμους ούτε τα μισά από αυτά που προβλέπει ο ν.3852/2010.

Οι μειώσεις που επιβάλλονται στους δήμους ξεπερνούν κατά 300% τις αντίστοιχες συνολικές μειώσεις της Γενικής Κυβέρνησης.

Οι επενδύσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξακολουθούν να είναι σε φθίνουσα πορεία, με αποτέλεσμα μεταξύ 2015/2017 να έχουν μειωθεί κατά 35%. Επιβάλλεται στους δήμους για το 2017 πλεόνασμα ύψους 70 εκ. ευρώ.

Σημειωτέον δε ότι στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας δεν προβλέπονται αυτού του είδους οι μειώσεις στους δήμους.

Οι ΚΑΠ στην εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017

Αποκλίσεις από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010Να σημειωθεί ότι ήδη η ΚΕΔΕ και κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη αναφορικά με τα οικονομικά των δήμων έχει ζητήσει:

Να εγγραφεί ποσό ίσο με 214 εκατ. € στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017, ως η πρώτη δόση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.

Να αρχίσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων. Μόλις κλείσει η διαπραγμάτευση το ποσό των 214εκατ.€ του 2017 θα συμψηφιστεί στο συνολικό ποσό.

Να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο Ν. 3852/2010.

Να υπάρξει γενναία αύξηση του ΠΔΕ με ειδικό κωδικό, αυξημένης συμμετοχής, για τα δημοτικά έργα.

Να μην απαιτούνται νέα πλεονάσματα από την Τοπική Αυτοδιοίκ

Ο Τσέλιγκας καλεί σε απολογία Χατζή και Κουκουρίκο για παράβαση των καθηκόντων τους σαν πρόεδροι του Δ.Σ.


Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλίας Τσέλιγκας με έγγραφό του ζητά να απολογηθούν σε πέντε ημέρες ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Χατζής και ο πρώην Πρόεδρος Ηλίας Κουκουρίκος, γιατί δεν εφάρμοσαν το άρθρο 68 του Ν. 3852/2010.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του εν λόγω άρθρου ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Σε περίπτωση που Δημοτικός Σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος.

Σύμφωνα με  το δημοσίευμα 11 δημοτικοί σύμβουλοι (4 από την παράταξη Στεργίου, 3 αποστάτες, 2 από τη παράταξη Καλυβιώτη και 2 από την παράταξη Λιαγκάγκη) πέφτουν σε αυτό το παράπτωμα.

H χρηματοδότηση δημοτικών έργων από τις περιφέρειες σκοντάφτει σε πελατειακά συμφέροντα
Την έντονη αντίδραση του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη έχουν προκαλέσει οι αναφορές δημάρχων που σχετίζονται με αποκλεισμό έργων των δήμων τους από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, εξαιτίας πελατειακών συμφερόντων που συντηρούν συγκεκριμένοι αντιπεριφερειάρχες,. Μάλιστα ως τελευταίο παράδειγμα αποκλεισμού δημοτικών έργων αναφέρεται η περίπτωση μη ένταξης έργων του δήμου Μαρκοπούλου Αττικής.

Όπως αναφέρει η ΚΕΔΕ σε σχετική ανακοίνωσή της , πρόκειται για προτάσεις έργων που χρηματοδοτούνται, είτε μέσω των προγραμμάτων των περιφερειών από ιδίους πόρους, είτε μέσω ΕΣΠΑ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ενώ καταγγέλλει και «φαινόμενα ‘’εκφοβισμού’’ από αντιπεριφερειάρχες περιφερειακών ενοτήτων. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι συνάδελφοι καταγγέλλουν ότι επειδή δεν είναι αρεστοί στους «γεωγραφικούς αντιπεριφερειάρχες», έργα των δήμων τους έχουν απορριφθεί. Την ίδια ώρα εντοπίζεται το φαινόμενο να έχουν ενταχθεί, με πελατειακά κριτήρια, άλλα έργα δήμων οι διοικήσεις των οποίων είναι αρεστές στους αντιπεριφερειάρχες.

Με αφορμή τις σχετικές αναφορές ο Γ. Πατούλης με επιστολή του προς τους δημάρχους ζητά να αποστείλουν γραπτώς τις περιπτώσεις έργων που έχουν απορριφθεί αδικαιολόγητα, από τις περιφέρειες, επισημαίνοντας ότι «οι δήμαρχοι δεν εκφοβίζονται, ούτε τρομοκρατούνται. Δεν θα επιτρέψουμε στους γεωγραφικούς αντιπεριφερειάρχες που έχουν μπει σε προεκλογική περίοδο και έχουν βλέψεις για συγκεκριμένους δήμους να λειτουργούν με πελατειακά κριτήρια. Είναι απαράδεκτο να αδικούν δήμους στους οποίους μένουν χιλιάδες πολίτες και με βάση τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια θα έπρεπε να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων».

Όσον αφορά τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από την ΚΕΔΕ, όπως αναφέρει ο κ. Πατούλης, θα προωθηθούν αρμοδίως, «σε πολιτικούς και νομικούς φορείς».

Τέλος καλεί τους περιφερειάρχες της χώρας «να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι γεωγραφικοί αντιπεριφερειάρχες να μην προχωρούν σε εκφοβισμούς δημάρχων στο βωμό του προσωπικού οφέλους και μικροκομματικών σκοπιμοτήτων».

Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΔΕ καλεί την κυβέρνηση οφείλει, όπως το έχει ήδη ζητήσει, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει ένα ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Παράλληλα, προτείνει την εκπόνηση ενός Εθνικού Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης, που θα συμπληρώνει το ΕΣΠΑ και θα καλύπτει τις μη επιλέξιμες από αυτό, δαπάνες.

Σκουρλέτης: Πότε και πως μπορεί να εφαρμοστεί η αναλογική στην Αυτοδιοίκηση

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο καθιέρωσης της απλής αναλογικής στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, αλλά μετά από συζήτηση πρώτα από όλα με τις δυνάμεις της Αυτοδιοίκησης και με τα όργανά της.

Ειδικότερα ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Realnews” και στην ερώτηση αν η απλή αναλογική στην Αυτοδιοίκηση μπορεί να εφαρμοστεί από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση απάντησε:

«Η καθιέρωση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές στο πλαίσιο μιας ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη» θα απελευθερώσει δυνάμεις, θα λειτουργήσει εξυγιαντικά και θα ενθαρρύνει μια νέα κουλτούρα ευρύτερων συναινέσεων σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά,όμως, πρέπει να συζητηθούν πρώτα απ΄ όλα με τις δυνάμεις της Αυτοδιοίκησης και τα όργανά της».

Σε ΄τι αφορά στον τρόπο εκλογής δημάρχου, αν θα είναι δηλαδή έμμεση, ή και με χωριστά ψηφοδέλτια ο κ. Σκουρλέτης απάντησε: «Θέτετε ένα κρίσιμο ερώτημα που οφείλουμε να εξετάσουμε σε βάθος λαμβάνοντας υπόψη την Αυτοδιοικητική πραγματικότητα και παράδοση στη χώρα μας.

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Πρόστιμα στην Ονυξ ΕΠΕ για 4 παραβάσεις στο λατομείο μαρμάρου στο όρος Ξηρό στους ΚουρκουλούςΜετά από αυτοψία που έγινε το Φεβρουάριο του 2016  από το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Ευβοίας σε συνεργασία µε κλιµάκιο του ∆ασαρχείου Λίµνης στους χώρους του λατοµείου µαρµάρων στην θέση < ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ> ∆.∆. Κουρκουλών του ∆ήµου Μαντουδίου-Λίµνης Αγίας Άννας διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν τέσσερεις (4) όροι της µε α.π. 50081/5443/21-7-2008 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρων έκτασης 63.879 τ.µ µε
απόθεση µαρµαρικής λατύπης σε γήπεδο εµβαδού 20.022 τ.µ. από την εταιρεία ΟΝΥΞ ΕΠΕ στην
θέση <ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ> ∆.∆.Κουρκουλών της ∆.Ε Ελυµνίων του ∆ήµου Μαντουδίου-Λίµνης Αγίας
Άννας Ν. Ευβοίας και συγκεκριµένα
1η Παράβαση: Περιµετρικά του λατοµείου στο σύνολο αυτού δεν έχει αφεθεί ζώνη προστασίας και
οπτικής αποµόνωσης πλάτους 8 µέτρων ,αλλά µόνον σε ορισµένα σηµεία υπήρχε, ενώ σε
κάποια άλλα δεν είχε αφεθεί. (όρος 2 της µε α.π. 50081/5443/21-7-2008 ΑΕΠΟ)
2η Παράβαση:Η πορεία της εκµετάλλευσης δεν ακολουθεί την µελέτη που προβλέπει κατασκευή
τριών βαθµίδων µέγιστου ύψους 8 µέτρων και πλάτους 6 µέτρων στο σύνολο αυτής αλλά αλλού
υπήρχαν δύο βαθµίδες , αλλού τρείς και αλλού καµία(όρος 12 της µε α.π. 50081/5443/21-7-2008
ΑΕΠΟ)
3η Παράβαση Όπως διαπιστώθηκε κατά την ηµέρα της αυτοψίας στους χώρους της
εκµετάλλευσης, η αποκατάσταση αυτής δεν συµφωνεί µε αυτήν που αποτυπώνεται στα
υποβληθέντα τοπογραφικά διαγράµµατα και δεν υπάρχει τροποποίηση της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για αυτήν που έχει ήδη εφαρµοσθεί(όρος 13 της µε α.π. 50081/5443/21-
7-2008 ΑΕΠΟ)
4η Παράβαση: Το χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης δεν συµφωνεί µε το χρονοδιάγραµµα της
ΜΠΕ
Οι εν λόγω παραλήψεις συνιστούν παραβάσεις της (17) σχετ. και η µη υποβολή φακέλου
τροποποίησης ΑΕΠΟ σε περίπτωση επέκτασης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένης δραστηριότητας συνιστά παράβαση των άρθρων 6 και 11 του Ν. 4014/ΦΕΚ209Α/21-9-2011.
(όρος 28 της µε α.π. 50081/5443/21-7-2008 ΑΕΠΟ) Λαµβάνοντας υπ όψη τα παραπάνω:
αποφασίστηκε
η επιβολή διοικητικών κυρώσεων ήτοι πρόστιµο δύο χιλιάδων ευρώ(2.000,00 ευρώ) στην
επιχείρηση ΟΝΥΞ ΕΠΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Νόµου 1650/1986(ΦΕΚ 160 Α/18-10-1996
) όπως τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 3010/2002(ΦΕΚ91/Α) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21
του Νόµου 4014/11(ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) επιµεριζόµενο για τις βεβαιωµένες παραβάσεις ως
εξής:
- για την πρώτη παράβαση , πρόστιµο ύψους πεντακοσίων ευρώ(500,00 ευρώ)
-για την δεύτερη παράβαση , πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ
-για την τρίτη παράβαση ,πρόστιµο ύψους πεντακοσίων ευρώ(500,00 ευρώ)
-για την τέταρτη παράβαση, πρόστιµο ύψους πεντακοσίων ευρώ(500,00 ευρώ)
Η είσπραξη του επιβαλλόµενου προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).
Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νοµιµότητα της έκδοσής της, απευθύνεται
στον Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας/∆νση
∆ιοίκησης/Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν.Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35131 Λαµία) εντός 15
ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1
του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895/30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ 5370/2-2-
2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.
Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ.3 του
Ν.1650/1986 όπως ισχύει εντός 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της (Ν. 2717/1999,
άρθρο 66, παρ.1).

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Οι παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας στο προϋπολογισμό του δήμου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου. Έτσι σύμφωνα με την αριθμ. 134/2016 απόφαση μας συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2017 το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Το Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α. , Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ μας απέστειλε το με αριθμ. πρωτ.1331/4-11-2016 έγγραφο του με το οποίο μας εκφράζει την γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 λαμβάνοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που προέκυψαν και στα οποία θα πρέπει νε επέλθουν οι  αναγκαίες προσαρμογές από την οικονομική επιτροπή παρατίθενται ως εξής :


Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των εγγράφων του προϋπολογισμού
σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τον έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι μετά την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού, προέκυψαν υποχρεώσεις
του Δήμου για τις οποίες οι σχετικές ΚΥΑ εκδόθηκαν μετά την 9/9/2016 όπου και καταρτίστηκε το
σχέδιο από την Οικονομική Επιτροπή και γιαυτό το λόγο υπήρξε μια προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την αύξηση εργοδοτικών εισφορών για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), την διαδικασία απόσπασης μονίμων υπαλλήλων προς το Δήμο, την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ έως 31.12.2017.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης
Αγίας Άννας έτους 2017 όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα πρόσφατα στοιχεία και σας καλώ να
αποφασίσουμε σχετικά.
Το λόγο έλαβε το μέλος της Ο.Ε. κ. Κουτσουράς Σταύρος, και είπε : Ψηφίζω το προσχέδιο του
προϋπολογισμού με επιφύλαξη.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χρήστος Καλυβιώτης, και είπε : Παρακαλώ τον κ. Σ.
Κουτσουρά να αιτιολογήσει τις επιφυλάξεις του ώστε να μπορέσουμε να τις κατανοήσουμε και να
πράξουμε αναλόγως .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και της διευκρινιστικής ΚΥΑ 23976/22-7-2016
των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 1331/4-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α. ,
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα
να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
έτους 2017, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά διαμορφώνεται ως εξής :


Το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών αναπροσαρμογών
που επήλθαν σ’ αυτό υποβάλλεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Σύγκριση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης με την Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
Συγκριτική ανάλυση Οδηγίας για τη Θαλάσσια Χωροταξία και Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης: η περίπτωση της Ελλάδας.

#Βογιατζάκη Μαρία - Ελένη
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
#Χαραλαμπίδου Βασιλική
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Αρχιτεκτονική του χώρου: Πολεοδομία - Χωροταξία (ΕΜΠ)

Εισαγωγή
.Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια οι συνεχείς αυξανόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ειδικότερα, στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο ασκούνται πιέσεις από δραστηριότητες (όπως η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι μεταφορές), οι οποίες δεν ασκούνται σύμφωνα με στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα να μην έχουν ούτε αναπτυξιακά, ούτε περιβαλλοντικά οφέλη (Μπεριάτος, 2012). Για το λόγο αυτό, εξετάζεται η σύγκριση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) με την Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και οι υποχρεώσεις που έχει καλύψει η Ελλάδα.


1. Σύγκριση και Ανάλυση Οδηγίας και Πρωτοκόλλου
Με βάση το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης του Ο.Η.Ε, το οποίο συντάχθηκε το 2008 στο πλαίσιο της σύμβασης της Βαρκελώνης, τέθηκε ως στόχος ο σχεδιασμός και η διαφύλαξη των παράκτιων ζωνών της λεκάνης της Μεσογείου, λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που προωθεί την σύνταξη και εφαρμογή των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων για κάθε κράτος μέλος, έχοντας ως σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων οικονομιών, των θαλάσσιων περιοχών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων. Λόγω του ότι, το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει και τις αλληλεπιδράσεις ξηράς και θάλασσας, δόθηκε το βήμα για την σύγκριση με το Πρωτόκολλο, έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα συγκλίνοντα και αποκλίνοντα στοιχεία αυτών και ο βαθμός κάλυψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία για την περίπτωση της Ελλάδας.

Για να γίνουν αντιληπτές οι ομοιότητες και διαφορές αυτών, έγινε η εξής κατηγοριοποίηση των άρθρων: γενικές αρχές - ορισμοί - στοιχεία, παράμετροι σχεδιασμού και διεθνής συνεργασία.

Στην πρώτη κατηγορία των γενικών αρχών, τα κοινά στοιχεία αφορούν την αλληλεπίδραση ξηράς θάλασσας, τη διαφύλαξη δικαιωμάτων, τη συνεργασία των κρατικών μερών και οργάνων, τον ορισμό όμοιων οικονομικών δραστηριοτήτων και τα μέτρα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την άλλη, διαφοροποιούνται αρκετά ως προς τις παραμέτρους σχεδιασμού, καθώς το Πρωτόκολλο επικεντρώνεται κυρίως στην αειφορική διαχείριση της παράκτιας ζώνης, ενώ η Οδηγία προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη δραστηριοτήτων και χρήσεων στη θάλασσα. Επιπλέον, στο πρώτο δίνονται συγκεκριμένα οι αρχές που πρέπει να ακολουθήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, ενώ στην Οδηγία καθορίζονται απλά οι ελάχιστες απαιτήσεις. Ακόμα, το Πρωτόκολλο εφαρμόζεται με τη βοήθεια των κατάλληλων περιφερειακών προγραμμάτων δράσης και άλλων επιχειρησιακών μέσων, που υπάγονται σε διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης, ενώ η Οδηγία μέσω της σύνταξης των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων. Η τελευταία κατηγορία της διεθνούς συνεργασίας αναφέρεται και στα δύο κείμενα, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να συντονίζουν τις εθνικές στρατηγικές τους με τα αντίστοιχα σχέδια και προγράμματα και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή τους.
Τα συγκλίνοντα στοιχεία είναι αυτά που υπερτερούν και στις τρεις κατηγορίες, κάτι το οποίο φανερώνει την μερική τους ταύτιση που παρουσιάζουν και δίνει τη δυνατότητα μελλοντικής γεφύρωσής τους, υπό το πλαίσιο μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης προσέγγισης.

2. Θεσμικό πλαίσιο - κατευθύνσεις στην Ελλάδα
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ανασκόπηση των θεσμοθετημένων στρατηγικών πλαισίων είναι απαραίτητη, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός κάλυψης των υποχρεώσεων της χώρας. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκαν τα υπερκείμενα πλαίσια, δηλαδή το Γενικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ και τα Ειδικά Πλαίσιο ΧΣΑΑ των ΑΠΕ, της Βιομηχανίας, του Τουρισμού, και των Υδατοκαλλιεργειών.

Γενικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ (ΦΕΚ 128/Α/03-07-2008)
Οι κατευθύνσεις και οι έμμεσες πολιτικές που προωθούνται στο ΓΠΧΣΑΑ, αφορούν τη χωρική οργάνωση, την ανάπτυξη του παράκτιου και νησιωτικού χώρου και τη βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου. Μέσω ειδικών δράσεων και πολιτικών του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο και το Νησιωτικό χώρο, το οποίο όμως, δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα, επιδιώκεται η χωρική οργάνωση και ανάπτυξή του. Δίνεται επίσης, έμφαση στη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέων. Παράλληλα, η ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής και της αλληλεπίδρασής του με τον ηπειρωτικό χώρο, θεωρείται καίριο ζήτημα. Επιδιώκεται εν τέλει, η ανάπτυξη δράσεων μέσω συνεργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νησιωτικού χώρου.

Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008)
Το ΕΠ για τις ΑΠΕ περιλαμβάνει κατευθύνσεις και για τον νησιωτικό, υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο και τις ακατοίκητες νησίδες. Τίθενται ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων σχετικά με αυτούς.

Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13-04-2009)
Αναφέρει κατευθύνσεις για ειδικές κατηγορίες χώρου με συγκεκριμένες προτεραιότητες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/11-06-2009)
Το ΕΠ εντάσσει τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές στη ζώνη με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, για την οποία δίνει κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και κάνει λόγο σχετικά με την αναβάθμιση των περιφερειακών λιμένων.

Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011)
Είναι το μόνο ΕΠ που αφορά κυρίως το θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Το Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών παρουσιάζεται και επισημαίνει τις περιοχές που ενδείκνυται για τη χωροθέτηση τέτοιων μονάδων, υπογραμμίζοντας τις κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης των υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας.

3. Υποχρεώσεις που έχουν καλυφθεί ή όχι από την Ελλάδα
Σύμφωνα τόσο με το Πρωτόκολλο, όσο και με την Οδηγία, η κάθε χώρα οφείλει να καλύψει μέσω της εθνικής της νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αν και τα υπερκείμενα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού είναι προγενέστερα του Πρωτοκόλλου και της Οδηγίας, έχουν συμπεριλάβει ορισμένες κατευθύνσεις αυτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Γενικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ (ΦΕΚ 128/Α/03-07-2008)
Εμπεριέχεται η βελτίωση του συντονισμού των δράσεων, που προωθούνται από τις ενδιαφερόμενες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τόσο στη θάλασσα, με σχέδια διαχείρισης θαλάσσιων περιοχών όπου χρειάζεται, όσο και στην ξηρά για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία συμβατότητα, συμπληρωματικότητα και συνέργεια των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και να διατηρούνται και οι απαραίτητες ζώνες ελεύθερης πρόσβασης και αναψυχής των πολιτών. Προωθείται ο χωρικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο παράκτιος και νησιωτικός χώρος και η βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων τόσο του θαλάσσιου, όσο και του χερσαίου τμήματος της παράκτιας ζώνης.

Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008)
Αναφέρονται ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων στο νησιωτικό και θαλάσσιο χώρο, τις ακατοίκητες νησίδες, καθώς και κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και των νέων μορφών Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται μέχρι σήμερα σε πειραματικό στάδιο.

Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13-04-2009)
Αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων, με εξαίρεση αυτές που έχουν ανάγκη χωροθέτησης σε άμεση επαφή με θαλάσσιο μέτωπο, στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη.

Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/11-06-2009)
Προωθείται ένα χωρικό πρότυπο ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την ενίσχυση του τομέα του τουρισμού και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος των Ελληνικών θαλασσών και των άλλων ευνοϊκών χαρακτηριστικών του Ελλαδικού χώρου, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και η αειφόρος και ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας με φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011)
Προτείνεται η εκπόνηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες Περιοχές και αναφέρεται η χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας.

Από την άλλη, οι υποχρεώσεις που μένουν να καλυφθούν είναι οι εξής:
• Προώθηση της συνεκτικότητας μεταξύ θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και του σχετικού σχεδίου ή σχεδίων και άλλων διαδικασιών,
• Προσδιορισμός της χωροχρονικής κατανομής σχετικών υφιστάμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στα θαλάσσια ύδατα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι,
• Εγκαταστάσεις και υποδομές για επιστημονική έρευνα,
• Προσδιορισμός περιοχών διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων, εξόρυξης πρώτων υλών, υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
• Θέσπιση μέσων δημόσιας συμμετοχής μέσω πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών και διαβούλευσης με τα θιγόμενα ενδιαφέροντα μέρη και τις αρχές καθώς και το κοινό,
• Συλλογή, αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων,
• Προώθηση συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών και συνεργασία με τρίτες χώρες,
• Ορισμός αρμόδιας αρχής/αρχών για την εφαρμογή της Οδηγίας,
• Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο,
• Ολοκλήρωση των θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Παρόλο που επισημαίνεται ως θετικό το γεγονός ότι τα υπερκείμενα πλαίσια έχουν ήδη ικανοποιήσει ένα ευρύ φάσμα των κατευθύνσεων, απομένει η άμεση κάλυψη των όσων δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί και είναι ιδιαιτέρως σημαντικά.

Συμπεράσματα
Κλείνοντας, από τη σύγκριση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ότι είναι περισσότερα τα κοινά στοιχεία που εμφανίζουν. Σε επόμενο στάδιο, είναι απαραίτητο να ληφθούν και τα δύο υπόψη, έτσι ώστε να υπάρξει μία ενιαία και ολοκληρωμένη εφαρμογή στα ζητήματα που αφορούν τον παράκτιο και τον θαλάσσιο χώρο.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, μελετήθηκαν τα υπερκείμενα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι υποχρεώσεις που έχουν καλυφθεί ή όχι από τη χώρα. θετικό στοιχείο είναι το ότι ενσωματώνουν αρκετές κατευθύνσεις του Πρωτοκόλλου και της Οδηγίας, αλλά απομένουν και άλλες εξίσου σημαντικές, που σχετίζονται κυρίως με την έρευνα, τη συλλογή δεδομένων, τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κρατών, την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία και την εκπόνηση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.

Η τεράστια σημασία του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας αποδεικνύεται από το μεγάλος πλήθος οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που αυτός συγκεντρώνει. Έτσι, η άσκηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού είναι απαραίτητη για τη μείωση των συγκρούσεων των δραστηριοτήτων και τη συνέργεια των τομέων οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο πάντα μιας οικοσυστημικής προσέγγισης.

Βιβλιογραφία
• Μπεριάτος Η. και Παπαγεωργίου Μ. (2012) Η χωροταξία του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου: η περίπτωση της Ελλάδας στη Μεσόγειο, στο Η. Μπεριάτος και Μ. Παπαγεωργίου (επ.) Χωροταξία - Πολεοδομία - Περιβάλλον στον 21ο αιώνα: Ελλάδα - Μεσόγειος, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
• Απόφαση Βουλής 6876/4871 (Φ.Ε.Κ. 128/Α'/03.07.2008) «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης».
• Κ.Υ.Α. 49828/2008 (Φ.Ε.Κ. 2464/Β'/03.12.2008) «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
• Κ.Υ.Α. 11508/2009 (Φ.Ε.Κ. 151/ΑΑΠΘ/13.04.2009) «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
• Κ.Υ.Α. 24208/2009 (Φ.Ε.Κ. 1138/Β'/11.06.2009) «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
• Κ.Υ.Α. 31722/2011 (Φ.Ε.Κ. 2505/Β'/04.11.2011) «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
• Οδηγία 2014/89/ΕΕ (L 257/28.08.2014) «Περί θεσπίσεως Πλαισίου για το θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό».
• Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/89/ΕΚ (L 34/04.02.2009) «Σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου».

Μετά την άφεση αμαρτιών συνεχίζουν τις κοπάνες από την Οικονομική Επιτροπή Αρβανίτης, Μουργιάς και Καντζούρας


Μετά την προκλητική άφεση αμαρτιών από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αρβανίτη, Μουργιά και Καντζούρα στις 1-11-16 για αδικαιολόγητες απουσίες οι 3 άνδρες συνεχίζουν να απέχουν από τα καθήκοντα τους και στις 14-11-16 . Από τα πρακτικά φαίνεται ότι κανένας τους δεν ενημέρωσε έγκαιρα το πρόεδρο της επιτροπής ώστε να να αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.   Σύμφωνα με το άρθρο 75  του ν.3852 ότι αν ένα μέλος της  της Οικονομικής Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.

Στο δήμο μας αυτό το άρθρο  καταργήθηκε με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.

Διαβάστε επίσης
Υπεράνω του νόμου. Διαβάστε πως κάλυψαν Σκομπρή, Κανελλόπουλο, Καντζούρα, Μουργιά και Αρβανίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Ποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και με ποια "αιτιολογία" διέγραψαν οφειλές δημοτών προς το Δήμο

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στο Διαύγεια μερικές από τις αποφάσεις διαγραφής οφειλών προς το Δήμο τις οποίες παραθέτουμε στην κρίση σας. Θα δημοσιεύσουμε και τις άλλες όταν αυτές αναρτηθούν στο Διαύγεια

Το Δημοτικό Συμβούλιο νομιμοφανώς  επικαλούμενο λανθασμένα  τις  διατάξεις του άρθρου 6, ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14  καθώς  και του ότι ότι δεν έχει δοθεί ειδοποίηση του άρθρου 174 του ΚΔΚ παρ.3 περ. α΄ (πού αφορά μόνο τις προσαυξήσεις και όχι την οφειλή ) για να παραγράψει   μια σειρά από οφειλές προς το δήμο. Στην τελευταία απόφαση του (περ. 11) δεν επικαλέστηκε κανένα νόμο ή κανονισμό.

20ετία
Ο νόμος προβλέπει ότι ύστερα από 20 χρόνια και όχι 5 που "λανθασμένα"  επικαλέστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο παραγράφονται οι συγκεκριμένες  απαιτήσεις του Δήμου μας.
Σύμφωνα  με γνωμοδότηση του κ Ζυγούρη  και άλλων νομικών προς την ΚΕΔΕ οι νεότερες διατάξεις του α. 3 του ΝΔ 31/1968 (της 28.11/2.12.1968) καθώς και του α.276 του Ν.3463/2006,......., ερμηνευόμενες συνδυαστικά και σύμφωνα με το σκοπό τους, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ειδικώς επί τελών κ.λπ. των ΟΤΑ δεν εφαρμόζεται η παλαιότερη διάταξη του ά. 6 ΑΝ 344/1968 (της 2.4/5.4.1968), αλλά εφαρμοστέα τυγχάνει αναλογικώς η σχετική διάταξη του αρθρο 86 του ν.2362/1995 και έτσι χρόνος παραγραφής των αξιώσεών αυτών είναι η εικοσαετία.  Το άρθρο 86 του ν.2362/1995 έχει επικαιροποιηθεί στο άρθρο 136 παρ. 3 Ν. 4270/14

Προσαυξήσεις μόνο
Το αρθρο 174 του ΚΔΚ παρ.3 περ. α΄  που επικαλέσθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο προβλέπει Στους Δήμους  που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης.
 Η μη αποστολή ατομικής ειδοποίησης ή η αποστολή ατομικής ειδοποίησης που έχει ατέλειες στα στοιχεία της, έχει ως συνέπεια την πειθαρχική ευθύνη του δημοτικού ταμία (ΣΤΕ 3214/1999) την οποία θα πρέπει να αναζητήσει το Δημ. Συμβουλιο.


Στην συνεδρίαση  της  8-11-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου διαγράφηκαν μετά από αίτηση οι παρακάτω οφειλές με τις εξής αιτιολογήσεις:

Η εισήγηση του κ. Δημάρχου για όλες  τις υποθέσεις ήταν : «Για το συγκεκριμένο θέμα σύμφωνα με τον νόμο δεν απαιτείται καμία εισήγηση από τον Δήμαρχο. Αφού τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου θέλουν εισήγηση από το Δήμαρχο υπεύθυνα σας λέω τα εξής που θα είναι εισήγηση μου για το σύνολο των θεμάτων που εκκρεμούν. Να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου για κάθε μία ξεχωριστή περίπτωση αναλυτικά και τίποτε περισσότερο»


Οι διαγραφές και η αιτιολόγηση


 1. του Μ******* διαγραφή οφειλών ύδρευσης –αποχέτευσης ετών 2009 και 2010.
Αποφασίστηκε η διαγραφή του ποσού οφειλής και των προσαυξήσεων του κ. Μ****** Β***** του Νικολάου (Κωδικός 8192) τελών ύδρευσης-αποχέτευσης , γιατίέχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 το  Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου που ανέφερε  ότι η οφειλή υφίσταται και ότι η επισυναπτόμενη απόδειξη πληρωμής αφορά κατανάλωση έτους 2008 και όχι ανεξόφλητες οφειλές έτους 2009 και 2010
Κατσούρας Δ-Χαλιούλιας Ι-Παληός Ευσ= Όπως η εισήγηση κ. Δημάρχου
Περήφανου Ν-Κουστουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π-Κουκουρίκος Ηλ-Βούλγαρης Αν-Τάρλας Κ-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε -Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68  και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)


2. Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των προσαυξήσεων της κας ******* του Αλεξάνδρου (Κ.Α 1154) τελών ύδρευσης- αποχέτευσης , γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
Στέφου Κυριακή =Παρούσα Κατσούρας Δ= Λευκό Παληός Ε - Χατζής Αν= Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Στεργίου Ι –Καντζούρας Ι-Μουργιάς Ι-Παζάρας Β-Λιαγκάκης Ε-Δανέλης Ι- Τάρλας Κ-Βούλγαρης Αν-Κουκουρίκος Ηλ- Αρβανίτης Παν-Γιαννιός Κ- Κουτσουράς Σ-Περήφανου Ν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)

3. Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των προσαυξήσεων του οφειλέτη κ.********* του Δημητρίου (ΚΑ 2638) τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
Το Τμήμα  Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται και ότι έχουν σταλεί ειδοποιήσεις.
Κατσούρας Δημήτριος : Να διαγραφούν μόνο οι προσαυξήσεις Χαλιούλιας Ιωάννης –Παληός Ευστράτιος: Όπως η εισήγηση της Υπηρεσίας Περήφανου Ν-Κουτσουράς Στ-Γιαννιός Κ-Αρβανιτης Π- ΚουκουρικοςΗλ- Βούλγαρης Αν-Τάρλας Κ-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε-Παζάρας Β-Καντζούρας Ι- Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία

4. Την διαγραφή της οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του κ.*******του Σταματίου (ΚΑ 1776) τελών ύδρευσης- αποχέτευσης γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 αφορά οφειλές ύδρευσης –αποχέτευσης ετών 2004 και 2005 .
Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)5.  διαγραφή οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του οφειλέτη κ.Π******** του Δημητρίου (ΚΑ 2223) τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
το Τμήμα Εσόδων,Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται και αφορούν το αρίθμ. 906372 υδρόμετρο της οικίας του στη Λίμνη
Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)

6. Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του κ. ******** (Κ.Α 464) τελών ύδρευσης ,γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 το Τμήμα Εσόδων,Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
γ)τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι: Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)

7. Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων της οφειλής της κ. ******* (Κ.Α 6364) γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου  αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι- -Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία


8.Την διαγραφή του ποσού οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του ********  (Κ.Α 2491) γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)
 το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= Διαγραφή της οφειλής επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)


9.  ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι την διαγραφή ποσού οφειλής και νομίμων προσαυξήσεων κ. Σ********  (Κ.Α 9520) γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄)


 10. Την διαγραφή των προσαυξήσεων οφειλής ΤΑΠ και του ποσού οφειλής και των νομίμων προσαυξήσεων του Τ************** του Κων/νου (ΚΑ 923) που αφορά την ύδρευση, γιατί έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄) 2. Την πληρωμή της οφειλής ΤΑΠ
το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου αναφέρει ότι η οφειλή υφίσταται
 Χαλιούλιας Ι- Παληός Ε = Ότι λέει η υπηρεσία του Δήμου Κατσούρας Δ-Περήφανου Ν-Κουτσουράς Σ-Γιαννιός Κ-Αρβανίτης Π- Κουκουρίκος Η-Βούλγαρης Α-Τάρλας Κυριάκος-Δανέλης Ι-Λιαγκάκης Ε- Παζάρας Β-Μουργιάς Ι-Καντζούρας Ι-Στέφου Κ-Στεργίου Ι-Αλεξίου Δ-Χατζής Αν= 1)Διαγραφή της οφειλής που αφορά την ύδρευση επειδή έχει παρέλθει πενταετία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ΑΝ 344/68 και του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4270/14) και δεν έχει δοθεί ειδοποίηση (άρθρο 174 παρ.3 περ. α΄) 2) Να πληρωθεί η οφειλή ΤΑΠ

 11. Την διαγραφή οφειλής και νομίμων προσαυξήσεων στο όνομα κ. ******υ του Νικολάου (Κωδ. 10439) που αφορά πρόστιμα για ελεύθερη κατασκήνωση έτους 2011.
την εισήγηση του κ. Δημάρχου ,που είναι: « Να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου για κάθε μία ξεχωριστή περίπτωση αναλυτικά και τίποτε περισσότερο» β)Τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι: Χαλιούλιας Ι-Παληός Ευσ-Στεργίου Ι –Καντζούρας Ι= Συμφωνούμε με την άποψη της Υπηρεσίας Αλεξίου Δ-Χατζής Αν-Λιαγκάκης Ευσ-Βούλγαρης Αν-Παζάρας Β –Μουργιάς Ι- Περήφανου Ν –Κουτσουράς Στ-Αρβανίτης Π-Γιαννιός Κ-Κουκουρίκος Ηλ- Τάρλας Κ-Δανέλλης Ι= Να διαγραφή η οφειλή
Το  Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου που αναφέρει τα εξής: «Αναφορικά με την ανωτέρω σχετική αίτηση εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 4 του ν.2160/1993(συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 Α΄199) που τροποποιείται με την παρ. 3 του λα. 36 ν. 4179/2013 και αντικαθίσταται ως εξής: «Επιβολή προστίμου .Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο ,που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(Κ.Ο.Κ) του ν. 2696/1999 (Α΄57). Επίσης σύμφωνα με το αρ.38 του Ν. 4055/2012(ΦΕΚ Α΄51/12.3.2012) εισήχθη τροποποίηση, η οποία προβλέπει ότι η ελεύθερη κατασκήνωση τιμωρείται με κράτηση (και όχι φυλάκιση πλέον) έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες(3.000) ευρώ. Συνεπώς για το ελεύθερο κάμπιγκ προβλέπεται μία διοικητική κύρωση(πρόστιμο 300 ευρώ) και μία ποινική (κράτηση έως 6 μήνες ή χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ) η οποία επιβάλλεται από τον δικαστή κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δικαστική απόφαση που αναφέρεται στην αίτηση αφορά την ποινική δίωξη και όχι την διοικητική κύρωση, που επιβάλλεται από τον βεβαιούν την παράβαση, αστυνομικά ή λιμενικά όργανα, βάσει της οποίας βεβαιώθηκε η οφειλή στο Δήμο. 
Οι άλλες διαγραφές που έχουν αναρτηθεί προς το παρόν στο Διαύγεια αφορούσαν λάθος χρεώσεις και λάθος έγραφες


Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Στους δήμους ο καθορισμός της χρήσης γης


Στις τοπικές κοινωνίες (δήμοι-περιφέρειες) περνά η δυνατότητα του καθορισμού των κατηγοριών χρήσεων γης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη» του υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την εκπόνηση σχεδίων γης σε τοπικό επίπεδο
Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση που θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Νοεμβρίου αυστηροποιείται το πολεοδομικό πλαίσιο και στις περιοχές προστασίας εντάσσονται πλέον ο αιγιαλός, η παραλία, οι ποταμοί, οι λίμνες και τα ρέματα.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την εκπόνηση σχεδίων χρήσεων γης σε τοπικό επίπεδο, θέτει στην κορυφή της πυραμίδας την Εθνική Χωροταξική Στρατηγική και καθορίζει ότι ο χωρικός σχεδιασμός διαχωρίζεται σε στρατηγικό και ρυθμιστικό. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (π.χ. Τουρισμού) και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, ενώ στη δεύτερη υπάγονται τα πολεοδομικά σχέδια που εκπονούνται σε τοπική κλίμακα και χωρίζονται σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια στην έκταση ενός δήμου και Ειδικά Χωρικά Σχέδια που αφορούν κυρίως σε επενδυτικά σχέδια και παραγωγικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων.

Βάσει των ρυθμίσεων ορίζεται ότι τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ) αντικαθιστούν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια με δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων χρήσεων γης. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η εναρμόνιση και η συμβατότητα των τοπικών χωρικών σχεδίων με τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια και τις γενικές κατευθύνσεις τους ανά δήμο αλλά και τα αντίστοιχα σχέδια όμορων δήμων.
Εγκριση

Στη συνέχεια για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο θα εξειδικεύει τις ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, καθορίζοντας επακριβώς τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και οικοδομήσιμους χώρους, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.

Κατά τη διαδικασία εκπόνησης των τοπικών σχεδίων, μάλιστα, ο υπουργός Περιβάλλοντος μπορεί υπό προϋποθέσεις να αναστείλει τη χορήγηση οικοδομικών αδειών ή και εργασιών στην περιοχή ή να απαγορεύσει κατατμήσεις ιδιοκτησιών για διάστημα έως τριών ετών.
Το σχέδιο νόμου θέτει αυστηρότερους πολεοδομικούς κανόνες και επίσπευση των διαδικασιών, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζει το πλαίσιο ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου.
Συγκεκριμένα προβλέπεται αυστηρότερο προστατευτικό πλαίσιο, καθώς στις εκτάσεις που εντάσσονται στις προστατευόμενες περιοχές εκτός από τα δάση, τους χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, προστίθενται ο αιγιαλός και η παραλία, οι ποταμοί, οι λίμνες και τα ρέματα.

Οι περιορισμοί
Παράλληλα ο καθορισμός ειδικών περιορισμών στις χρήσεις γης και στους όρους δόμησης παύει να έχει δυνητικό χαρακτήρα, ενώ αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυσικών πόρων. Επίσης καταργείται ο δυνητικός χαρακτήρας και σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη για οριοθέτηση υδατορεμάτων.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επέρχονται αλλαγές στον συντελεστή δόμησης στις οικιστικές περιοχές. Ωστόσο καθορίζονται ανώτατα όρια συντελεστή δόμησης στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, τα οποία όμως θα ισχύσουν μετά την πολεοδόμηση των περιοχών αυτών.
Στις προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων που θα προταθούν από τα Τοπικά ή τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια τα ανώτατα όρια συντελεστή που καθορίζονται είναι:
Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση χονδρεμπορίου, ο συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2.
Για τις περιοχές που προορίζονται για λοιπές χρήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων ο συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,6.
Το σχέδιο νόμου ενισχύει το περιεχόμενο των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλες τις περιφέρειες πλην της Αττικής, για την οποία θα ισχύει το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεσμοθετούνται τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια
Για την προώθηση των επενδύσεων, σχέδια, έργα και προγράμματα υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας αλλά και για προγράμματα αστικής ανάπλασης, περιβαλλοντικής σημασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές θεσμοθετούνται τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια.
Στόχος είναι αυτά να καλύψουν περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των όρων ανάπτυξής τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα εμπορευματικά κέντρα, τα επιχειρηματικά πάρκα, οι περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων και γενικότερα όλες οι δραστηριότητες με επενδυτική αιχμή.

Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να τροποποιούνται προγενέστερες πολεοδομικές ρυθμίσεις ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης κατόπιν προέγκρισης, με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

«Η απόφαση του Συμβουλίου τεκμηριώνει την αναγκαιότητα τροποποίησης εν όψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου», όπως αναφέρεται. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι αυτό δεν θα πρέπει να ανατρέπει την πολεοδομική και χωροταξική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται στα Ειδικά και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια.

Κατά τη διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων, πάντως, μπορεί να επιβάλλεται υπό προϋποθέσεις αναστολή χορήγησης αδειών δόμησης για ορισμένες χρήσεις.
Επισημαίνεται μάλιστα ότι με την έγκριση των Ειδικών Σχεδίων δεν καταργούνται οι ζώνες οικιστικού ελέγχου στο σύνολό τους, αλλά το τμήμα τους που ενσωματώνεται σε αυτά.
ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ