Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Νέες μορφές παρέμβασης των Δήμων στην Τοπική ΑνάπτυξηΝέες μορφές παρέμβασης των Δήμων στην Τοπική Ανάπτυξη
# Ράλλης Γκέκας, Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ

Η κρίση που διέπει όλη την Ευρώπη έθεσε ξανά το θέμα της αποκέντρωσης και ιδιαίτερα της κατανομής αρμοδιοτήτων, μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ). Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρουσιάστηκε μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση στην ΤΑ. Η μεταφορά αυτή όμως, σε πολλές περιπτώσεις συνδυάστηκε με δύο πολύ σημαντικά στοιχεία:
Α) Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες δε συνοδεύτηκαν από τους ανάλογους πόρους. Είναι φανερό πλέον, ότι και στις «καλύτερες» αυτοδιοικητικές οικογένειες, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και
Β) σε πολλές περιπτώσεις η κεντρική κυβέρνηση προσπάθησε να «ξεσκαρτάρει» από πάνω της και να μεταφέρει στην ΤΑ, ότι πιο «τοξική» αρμοδιότητα είχε.

Για τους λόγους αυτούς η πολιτική της Ευρωπαϊκής ΤΑ φαίνεται να έχει μετατοπιστεί λίγο. Ενώ δηλαδή μέχρι τώρα διεκδικούσε αποκέντρωση, γενικά και αόριστα, τώρα και λόγω της στενότητας των χρηματοδοτικών πόρων, απαιτεί αποκέντρωση, αλλά με ιεράρχηση των δαπανών και των αρμοδιοτήτων που θα της μεταφερθούν, διατηρώντας πάντα το ουσιαστικό στοιχείο, που στην Ελλάδα είναι και Συνταγματικά κατοχυρωμένο, αυτό της συνοδείας των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται, με τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους. Η νέα αυτή πολιτική εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο στη τελευταία μελέτη του CEMR, για τα οικονομικά των Ευρωπαϊκών δήμων.
Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά. Όλοι γνωρίζουν ότι το ελληνικό κράτος είναι ένα από τα πιο συγκεντρωτικά στην Ευρώπη. Αυτός ο συγκεντρωτισμός επέδειξε τα όρια του με την κρίση. Ουσιαστικά, το κεντρικό κράτος αποσύρθηκε από τις τοπικές κοινωνίες και από την πολιτική κοινωνικής αλληλεγγύης.
Για να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε οι πολίτες κατέφυγαν στην πλησιέστερη σε αυτούς εξουσία, στους δήμους και αυτοί, κατά γενική ομολογία, ανταποκρίθηκαν θετικά και αποτελεσματικά.
Σε αυτή τη μετακίνηση αρμοδιοτήτων, που πραγματοποιήθηκε χωρίς μεταφορά πόρων, το κεντρικό κράτος συνεχίζει και συμπεριφέρεται ως «γεροντοκόρη». Εάν θεωρήσουμε ότι ο «Καλλικράτης» σχεδιάστηκε πριν την εφαρμογή των μνημονίων, κατά τη διάρκεια της κρίσης καμία ουσιαστική μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την ΤΑ δεν έχει θεσπιστεί. Ίσως, για να σκεφτούμε και λίγο πονηρά, δεν είναι και πολύ τυχαίο, αφού έτσι η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να παρακάμψει, με κάποια προσωρινά ευρωπαϊκά κονδύλια, το άρθρο 102 του Συντάγματος, που επιβάλλει κάθε μεταφερόμενη αρμοδιότητα να συνοδεύεται από τους ανάλογους πόρους. Το γεγονός πάντως είναι ένα. Υπάρχει δυσαρμονία σε ότι συμβαίνει στην πραγματική κοινωνία και οικονομία και στο θεσμικό πλαίσιο του διοικητικού χάρτη της χώρας.
Όλα τα παραπάνω συνάδουν στην προετοιμασία της ΤΑ, ώστε να είναι έτοιμη να απαντήσει στα ερωτήματα ποιες, πόσες και πώς οι αρμοδιότητες μπορούν να αποκεντρωθούν, σε ποιους δήμους και πότε.

Η μελέτη των σημερινών αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών δήμων μας οδηγεί σε ορισμένα συμπεράσματα που κατά τη γνώμη μου αποτελούν έναυσμα για συζήτηση.
Ένα πρώτο συμπέρασμα που θα πρέπει να τεθεί στο διάλογο, ανεξάρτητα από το αν είναι καταφατική ή αρνητική η απάντηση, προκύπτει από τη σύγκριση με ανάλογες μελέτες του παρελθόντος. Το συμπέρασμα αυτό είναι ότι η στρατηγική κατανομής αρμοδιοτήτων, ανάλογα με το μέγεθος του δήμου, που παλαιότερα εντοπίζαμε κυρίως στη Ισπανία, τώρα έχει γίνει αποδεκτή από μία σειρά Ευρωπαϊκές ΤΑ.
Ένα δεύτερο συμπέρασμα για συζήτηση είναι ότι σε πάρα πολλές Ευρωπαϊκές ΤΑ, ανεξάρτητα από το αν ακολουθούν το παράδειγμα της Ισπανίας, οι μητροπολιτικές τους περιοχές έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες από τους υπόλοιπους δήμους της χώρας.

Από την ανάλυση των βασικών αρμοδιοτήτων των δήμων σε κάθε χώρα γίνεται φανερό ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τρεις (3) βασικές αρμοδιότητες, που δεν ανήκουν στην Ελληνική ΤΑ, ανήκουν σε αυτούς. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι:
• Εκπαίδευση, κυρίως η πρωτοβάθμια
• Υγεία, προληπτική και πρωτοβάθμια
• Πυροσβεστική

Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν παρουσιάζονται απλώς σε πολλές ευρωπαϊκές ΤΑ, αλλά έχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Φιλανδία που θεωρείται ότι έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στο κόσμο, το έχει πλήρως αποκεντρώσει.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά παρατηρούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι γνωστή η «καλή πρακτική» της Δανίας όσον αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας. Αυτό επετεύχθη με την αποκέντρωση των υπηρεσιών υποστήριξης της απασχόλησης. Μία αρμοδιότητα που μας ενδιαφέρει άμεσα και λόγω του οξυμένου προβλήματος της ανεργίας στη χώρα, αλλά και λόγω του ότι στο τελευταίο μνημόνιο και στο ΕΣΠΑ, η απασχόληση έχει τεθεί πολύ ψηλά στην ατζέντα τους.

Ο συγκεντρωτισμός του ελληνικού κράτους και η ανάγκη ενίσχυσης της ΤΑ δεν προκύπτει μόνο από τη σύγκριση των δαπανών της ΤΑ όλης της Ευρώπης. Απογοητευτική είναι η εικόνα και όταν συγκρίνουμε τις δαπάνες των επί μέρους υπηρεσιών. Στις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία), η Ελληνική ΤΑ βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακόμα όμως και στη κοινωνική πολιτική, που οι Ελληνικοί δήμοι έχουν επιδείξει αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, η Ελληνική τοπική δημόσια δαπάνη είναι πολύ μικρότερη από αυτή του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η τελευταία κρίση, η οποία δεν ήταν μόνο οικονομική και χρηματοπιστωτική αλλά και κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική, σε συνδυασμό με τη δυναμική της αποκέντρωσης αλλά και τις νέες χωρικές πολιτικές έχει προκαλέσει μια εις βάθος αμφισβήτηση των μοντέλων χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών ΤΑ. Ιδιαίτερα τομείς, όπως για παράδειγμα οι νέες μορφές φτώχειας, η έλλειψη στέγης, η ενεργειακή ένδεια, ο χρηματοοικονομικός αποκλεισμός (αδυναμία πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και πίστωση) και η υπερχρέωση των νοικοκυριών, απαιτούν νέες ευέλικτες και αποτελεσματικές μορφές παρέμβασης που να ενισχύουν την κοινωνική και χωρική συνοχή.

Σε πολλές έρευνες υπογραμμίζεται η επιθυμία ή ακόμα και η αναγκαιότητα για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών, μέσω του εξορθολογισμού και της βελτιστοποίηση τους, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να δώσουν λύσεις στον περιορισμό των εσόδων και στην αύξηση της ζήτησης για δαπάνες, κυρίως στον κοινωνικό και αναπτυξιακό τομέα. Παράλληλα, οι έρευνες αυτές υπογραμμίζουν ότι, πάνω και πέρα από τις οικονομικές πτυχές, το κρίσιμο ζήτημα είναι η βελτιστοποίηση της συνολικής δημόσιας απόδοσης να λαμβάνει υπόψη της τη διοικητική οργάνωση της χώρας.

Η αναζήτηση για μια πιο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση έχει καταστεί ένα επαναλαμβανόμενο θέμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Δεν αποτελεί πλέον μια μονολιθική προσέγγιση βελτιστοποίησης της δημόσιας απόδοσης αλλά, αντιμετωπίζεται ως ένα πολύπλευρο ζήτημα που συνδυάζει πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες προσεγγίσεις με στόχο τη συμπληρωματικότητα, και απαιτεί μια επανεξέταση των μορφών χρηματοδότησης και της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και των τοπικών αρχών.

Στο πλαίσιο των συστημικών κρίσεων, οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, δεδομένου του σημαντικού βάρους που έχουν στις δημόσιες δαπάνες, των ευρωπαϊκών χωρών και τον καίριο ρόλο τους ως παρόχου δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, είναι βασικός παράγοντας για το πώς οι δημόσιες πολιτικές, οι προσδοκίες των πολιτών και οι τοπικές ανάγκες συνδέονται. Επιπλέον, οι πόλεις αντιμετωπίζονται ως προνομιακοί χώροι εφαρμογής καινοτόμων πολιτικών, καθώς συχνά χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανισότητας και φτώχειας, ενώ ταυτόχρονα θεωρούνται ως περιβάλλοντα που ευνοούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων για τη βελτίωση της δημόσιας απόδοσης.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που τίθενται στην εφαρμογή των νέων αυτών πολιτικών.

Πως μπορεί να μειωθεί το κόστος, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ζήτηση για δαπάνες, κυρίως κοινωνικές και αναπτυξιακές, με λιγότερους πόρους;
Με άλλα λόγια, πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα;
Ποιές προσπάθειες και σε ποιά κατεύθυνση πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ, τις μορφές συνεργασίας και την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
Ποιές είναι οι επιπτώσεις από την άποψη της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, την οικονομική αναζωογόνηση, και τη βιωσιμότητα;
Τέλος, ποιοι δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επιτυχίας αυτών των μέτρων;Οι διάφορες υπάρχουσες πρωτοβουλίες μαρτυρούν το γεγονός ότι η κύρια πρόκληση των Ευρωπαϊκών τοπικών αρχών δεν είναι τόσο πολύ η διαθεσιμότητα των πόρων, αλλά οι πιθανοί τρόποι για την κινητοποίηση και τον προσανατολισμό τους. Το σημαντικό είναι να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέτρα τα οποία μπορούν να συνδέσουν τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, παίκτες της αστικής διακυβέρνησης, καθώς και τους πόρους τους, για να εργαστούν σε μια κοινή και εταιρική παρέμβαση. Ας αναλογιστούμε πόσο πιο σημαντική είναι αυτή η πολιτική για την Ελληνική ΤΑ, που στενάζει επιπλέον από την παρατεταμένη ύφεση και από τη λειψυδρία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι τοπικές κυβερνήσεις φαίνεται έτσι να τοποθετούνται όλο και πιο ενεργά ως διαμεσολαβητές - ρυθμιστές στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτικών, δημόσιων και των ενδιαφερομένων πολιτών, καθιστώντας δυνατή την κινητοποίηση πόρων με έναν πιο συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Οι τοπικές κυβερνήσεις φαίνεται να σκιαγραφούν ένα νέο τύπο αστικής διακυβέρνησης στον οποίο ο ρόλος τους είναι να ρυθμίζουν, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να εποπτεύουν, καθώς και να προσανατολίζουν τη στόχευση των επενδύσεων, παρά να είναι μόνο το αρμόδιο όργανο για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση των έργων μεγάλης κλίμακας. Οι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιούνται ως εκ τούτου με στόχο την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και της συνεκτίμησης εξω-οικονομικών πτυχών στις επιλογές των έργων, ιδίως όσον αφορά στην κοινωνική - χωρική συνοχή, στην ποιότητα ζωής και τα περιβαλλοντικά οφέλη. Τέλος, η περιφερειακή ανάπτυξη και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών γίνεται αντιληπτή ως μια απάντηση στην κρίση. Οι δήμοι συνεργάζονται μεταξύ τους ή με άλλους περιφερειακούς παίκτες και αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτιστοποίηση των πόρων.

Το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιους πρέπει να «κτιστεί» η πόλη του μέλλοντος, και ποια είδη εταίρων θα πρέπει να ενταχθούν στο να την αναπτύξουν. Μακριά από την απόσυρση της πολιτικής, οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό αναπροσανατολισμό των πόρων, έτσι ώστε η ανάπτυξη του αστικού χώρου να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και να μην μονοπωλείται από ένα μόνο είδος παίκτη, συνήθως του οικονομικά πιο ισχυρού.

Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην ευρωπαϊκή ΤΑ αρχίζουν να επιβάλλονται σιγά - σιγά και στην Ελλάδα. Σε πρώτη φάση ήπια. Χρησιμοποιώντας ως «δούρειο ίππο» το ΕΣΠΑ! Το ΕΣΠΑ δεν σημαίνει πλέον Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς αλλά Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης. Εταιρικό Σύμφωνο ή Εταιρική Σχέση πριν από όλα σημαίνει ριζική αλλαγή στην φιλοσοφία των δημοσίων επενδύσεων.

Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Βουλή που προέκυψε, από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, θα είναι αναθεωρητική. Αναγκαστικά θα πρέπει να αποτυπωθεί η νέα πραγματικότητα και οι ευρωπαϊκές προοπτικές της στον νέο Συνταγματικό χάρτη της χώρας.
Παράλληλα, η συζήτηση για ένα νέο Κώδικα Δήμων και Περιφερειών έχει ξεκινήσει. Σε αυτή τη διαδικασία προσπαθεί να συμβάλλει και η σημερινή μου παρέμβαση.

Ριζικές αλλαγές στον Καλλικράτη εξαγγέλει ο Κουρουμπλής


Ριζικές αλλαγές στον Καλλικράτη εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής, μιλώντας από τη βήμα της τρίτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στη Λευκάδα.

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην ομιλία του στις επιδιώξεις της κυβέρνησης από τον Καλλικράτη, δίνοντας δύο παραδείγματα. Το κράτος πρέπει να αποφασίσει «αν θέλει διαχειριστικό ρόλο από μεριάς των θεσμών της αυτοδιοίκησης ή αναζητά ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, που περνά μέσα από την αποκέντρωση», ανέφερε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι ο ίδιος «φιλοδοξεί ότι θα πάμε σε μια περίοδο όπου θα είναι ο χρυσός αιώνας της αυτοδιοίκησης».

«Ξεκινάμε την επιτροπή για την επαναθεσμοποίηση του Καλλικράτη, και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης θα είναι οι ίδιοι μάρτυρες ριζικών αλλαγών» επισήμανε, ενώ για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τον Καλλικράτη ανέφερε ότι «ή τα αντιμετωπίζεις με ένα διαχειριστικό τρόπο, ή επιχειρείς μια μεγάλη ριζική επαναθεσμοποίηση, που πραγματικά μεταφέρεις όχι μόνο από ιδιότητες αλλά και πόρους αν πραγματικά πιστεύεις ότι η ανάπτυξη μπορεί να περάσει μέσα από την αποκέντρωση, εμείς το πιστεύουμε» κατέληξε ο υπουργός Εσωτερικών, αναφερόμενος στις ριζικές αλλαγές που είναι έτοιμη να κάνει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του Καλλικράτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αναφέρθηκε στη δημιουργία «μιας επιτροπής οργάνωσης συναντήσεων στο εξωτερικό», η οποία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διείσδυση της Ελλάδας στις αγορές στο εξωτερικό.

Ο κ. Κουρουμπλής χαρακτήρισε επίσης «διασφαλισμένη» την μισθοδοσία των υπαλλήλων των Περιφερειών όλης της Ελλάδας.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων


Εκδήλωση με τίτλο »Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» πραγματοποιήθηκε με την αρωγή της ΚΕΔΕ στο κτήριο της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο υπογραφής του καταστατικού του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων από Δημάρχους καθώς και Εταίρους του έργου.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης τόνισε τη σημασία της παρουσίας των συμμετεχόντων στην εκδήλωση για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της χώρας.
Επισήμανε ότι η ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων και των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.
«Είμαστε αυτή τη στιγμή στο ευχάριστο σημείο να ανακοινώσουμε την πανηγυρική σύσταση του Δικτύου με τη συμμετοχή 54 Δήμων της Ελλάδας, 21 Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ, καθώς και πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με την αρωγή σημαντικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην ανάδειξη των τοπικών εκλεκτών γεύσεων της Ελλάδας, όπως οι Δρόμοι της Ελιάς, που μας τιμούν με την παρουσία τους.
Η παρουσία μας και η πανηγυρική σύσταση του Δικτύου εντός του δομημένου κοινοτικού πλαισίου και στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, τη δεδομένη χρονική στιγμή σηματοδοτεί την από
κοινού θέλησή μας για συνεργασία σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο πάντα με τη στήριξη των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, τους οποίους ευχαριστούμε άλλη μία φορά για τη φιλοξενία.Εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος δεσμευόμαστε ότι στηρίζουμε αμέριστα τα Δίκτυα της Αυτοδιοίκησης ως εργαλεία ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ως συλλογικές προσπάθειες των ΟΤΑ που εκπληρώνουν τον αναπτυξιακό σκοπό και τον κοινωνικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης. »ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο κ. Mihail Dumitru, Αναπληρωτής Γενικός διευθυντής και Υπεύθυνος Δ/νσεων F,G, και H της Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης , Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και στελέχη των 21 Αναπτυξιακών Εταιρειών που συνετέλεσαν στη δημιουργία αυτού του Δικτύου.
Επίσης παρευρέθηκαν και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα υπέγραψαν το καταστατικό σύστασης Δικτύου:
Αλεξάκος Φώτιος , Δήμαρχος Καρδίτσας, Αρκούδα Στυλιανή, Δήμος Αργιθέας, Γογόπουλος Γεώργιος, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Καραστέργιος Δημήτριος, Δήμος Δεσκάτης, Κότσος Γεώργιος, Δήμος Μουζακίου, Κουτρουμπής Γεώργιος, Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Κουτσάφτης Παναγιώτης, Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου, Λάγδαρης Ευάγγελος, Δήμος Πύδνας Κολινδρού, Μαράβας Κωνσταντίνος, Δήμος Πύλης, Μεριβάκης Αθανάσιος, Δήμος Φαρκαδόνας, Παπαστεργίου Δημήτριος, Δήμος Τρικκαίων, Σινάνης Χρήστος, Δήμος Καλαμπάκας, Σκάρλος Αθανάσιος, Δήμος Σοφάδων, Τουλκίδης Δημοσθένης, Δήμος Καβάλας.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Ο πόλεμος εναντίον του Καλυβιώτη ζημιώνει το Δήμο με 50.000 Ευρώ

50.000 ευρώ πρόστιμο καλείται να πληρώσει ο δήμος για το ξήλωμα του παραπάνω ξυλόδρομου στην παραλία της Αγίας Άννας


Πριν ακόμη δημοσιευθεί στο Διαύγεια,  υπόγειοι κύκλοι έσπευσαν  να δημοσιοποιήσουν την νίκη τους εναντίον του κ. Καλυβιώτη. Μια νίκη που θα κοστίσει στους δημότες του οικονομικά εξαθλιωμένου δήμου μας 50.000 ευρώ.  Πρόκειται για πρόστιμο της Υπηρεσίας Δημοσίας Περιουσίας της Περιφέρειας  εναντίον του δήμου μας για το ξήλωμα  του αποσαθρωμένου ξυλόδρομου της παραλίας της Αγίας Άννας. Η διοχέτευση του "χαρμόσυνου" νέου με την μορφή φωτοτυπίας έγινε μέσω τοπικού μπλόγκ που χρησιμοποιείται για την «διαρροή»  αιτήσεων προς το δήμο του κ. Ψαρρού και κ. Μάρκου.  Στο ίδιο μπλογκ δυο εβδομάδες μετά την αποστασία των 9 συμβούλων από το συνδυασμό του κ. Καλυβιώτη  είχε διοχετευθεί και η φωτοτυπία της καταγγελίας προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κων Χαλκίδας και την  Κτηματική Υπηρεσία για το ξήλωμα του ξυλόδρομου από την  άγνωστη πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα  "Ενεργών Πολιτών της Αγίας Άννας"  στις 18/6/15.

Ο κ. Μάρκου με μάρτυρες τους κ. Στεργίου, Καντζούρα και 2 αποστάτες  στις 6-11-15  έκανε  αναφορά-καταγγελία προς την Εισαγγελία Πλημ/κών Χαλκίδος εναντίον του κ. Καλυβιώτη ανάμεσα στα άλλα και για το ξήλωμα εν λόγω ξυλόδρομου  της παραλίας της Αγίας Άννας. Η φωτοτυπία της αναφοράς-καταγγελίας «διέρρευσε» πάλι μέσα από το ίδιο μπλόγκ  γεγονός πού δημιουργεί υπόνοιες για  συγκοινωνούντα δοχεία.


Για την ιστορία ο επικίνδυνος για τους διαβάτες αποσαρθρωμένος ξυλόδρομος στην παραλία της Αγία Άννας ξηλώθηκε από το δήμο  στις  11 με 15 Ιουνίου 2015 κατ’ εκτέλεση  μιας παλιάς απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(αποφ. 23/2012). 

Στις 18/6/15 έγινε η ανώνυμη καταγγελία της άγνωστης ομάδας των "Ενεργών Πολιτών της Αγίας Άννας"  εναντίον του κ. Καλυβιώτη  και του κ. Χαλιούλια προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κων Χαλκίδας και την  Κτηματική Υπηρεσία για το ξήλωμα του ξυλόδρομου.

Στις 29/7/2015 γράφτηκε η  έκθεση  αυτοψίας από την Κτηματική Υπηρεσία η οποία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδα και το Λιμενικό Σώμα Μαντουδίου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η Περιφερειακή Υπηρεσία Δημόσιας Περιουσίας φέρεται να είχε ενημερώσει το Δήμο μας το 2012 για τις νόμιμες διαδικασίες αποκατάστασης του ξυλόδρομου .  Από παλαιότερη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου το 2012  προκύπτει ότι το 26% του μήκους των 540 μέτρων ξυλόδρομου ήταν κατεστραμμένο και δεν δικαιολογείται η ολοσχερής αφαίρεση του  φέτος το καλοκαίρι που αντιβαίνει τους όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Για τη καταστροφή του ξυλόδρομου ηη Περιφερειακή Υπηρεσία Δημόσιας Περιουσίας επιρρίπτει ευθύνες στο δήμο  (και κατα συνέπεια και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές) που δεν φρόντισε για την  σωστή συντήρηση ξυλόδρομου (βαφή ξυλείας)  καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του από το 2002 μέχρι το 2015 όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει.

Επίσης ο δήμος τιμωρείται για μεταφορά άμμου (παράνομη αμμοληψία) από την παραλία για επίχωση της τάφρου πού δημιουργήθηκε στην βάση του ξύλινου δαπέδου πού αφαιρέθηκε.


Ακολουθεί η σχετική απόφαση


 

 

Διαβάστε επίσης


Τι προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ξύλινο διάδρομο στην παραλία της Αγίας Άννας;

Καταγγελία προς τον εισαγγελέα εναντίον των κκ. Καλυβιώτη και Χαλιούλια για φθορά της ανάπλασης της παραλίας της Αγίας Άννας

Με μάρτυρες τους Στεργίου, Καντζούρα, Παζάρα και 2 αποστάτες, ο Μάρκου αντεπιτίθεται στον Καλυβιώτη
Ποιος πήρε το έργο του δρόμου για το λιμάνι Μαντουδίου προϋπολογισμού 900.000 Ευρώ;


Ανακηρύχθηκε ο νικητής της δημοπρασίας του έργου «Οδός πρόσβασης προς λιμάνι Μαντουδίου» προϋπολογισμού 900.000,00 €. Εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και αποφασίστηκε η ανάθεση του αναφερομένου στο θέμα έργου, στον πρώτο μειοδότη του διαγωνισμού, που είναι η εργοληπτική επιχείρηση η ‘’ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε. ‘’Οι διαγωνιζόμενοι πλην του μειοδότη – κατά σειρά προσέλευσης στο διαγωνισμό ήταν οι παρακάτω :

1 ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤ. 2221052926
2 ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. 2221086162
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2226052100
4 SICAP S.A. 2221061911
5 ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε. 2221081311
6 ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 2221020921
7 Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ –Α. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΟΕ 2109413138
8 ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. 2221060346
9 Β. &Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε. 2221028692
10 ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΕΥΑΓ. 2104618883
11 ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε 2221083293
12ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 2221073852
Το έργο χωροθετείται εντός του δήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγ. Άννας και αφορά την βελτίωση της υφιστάµενης επαρχιακής οδού Μαντουδίου –Κυµασίου, η οποία έχει ως αφετηρία τον οικισµό του Μαντουδίου και καταλήγει στον οικισµό Κυµάσι, είναι µήκους περίπου 3,0 χλµ. και εξυπηρετεί τον κυκλοφοριακό φόρτο προς το λιµάνι Μαντουδίου. Πρόκειται για δρόµο µε µια λωρίδα ανά κατεύθυνση,κατηγορίας ΑΙΙΙ.
Οι εργασίες προβλέπουν ανακατασκευή της οδοστρωσίας στο ένα τρίτο περίπου του µήκους του δρόµου και ασφαλτόστρωση ολόκληρης της υπό βελτίωση οδού.

Επίσης θα ανακατασκευασθεί µία γέφυρα από οπλισµένο σκυρόδεµα ανοίγµατος περίπου 13µ.
Για τα τεχνικά έργα θα εφαρµοστούν τα πρότυπα τεχνικά σχέδια τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που διαθέτει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

Συνοπτικά προβλέπονται εργασίες χωµατουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήµανσης – ασφάλισης για τη βελτίωση της εν λόγω οδού.

Συγκεκριµένα θα γίνουν :

• Καθαίρεση της παλαιάς γέφυρας και κατασκευή προσωρινής πρόσβασης.

• Αντικατάσταση γέφυρας οπλισµένου σκυροδέµατος µήκους περίπου 13µ.

• Εργασίες οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση, πάχους 10cm και για τις δύο περιπτώσεις) για το τµήµα της οδού που θα ανακατασκευασθεί.

• Χρήση ασφαλτικής προεπάλειψης (για το τµήµα όπου θα ανακατασκευασθεί η οδοστρωσία) και συγκολλητικής επάλειψης (για το υπόλοιπο) και ασφαλτικού τάπητα Α265, πάχους 5cm, για την ασφαλτόστρωση όλης της οδού.

• Τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθµιστικών πινακίδων στις επικίνδυνες θέσεις, και τελική διαγράµµιση του οδοστρώµατος.

Οι ακριβής θέσεις και το είδος των επεµβάσεων θα καθοριστούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επίβλεψης.

Δήμοι και Αγροτική Ανάπτυξη: Η συμβολή των Ομάδων Παραγωγών στην τοπική ανάπτυξη


Των Ράλλη Γκέκα, Κατερίνας Μήτσου

Στο άρθρο 94 παράγραφος 5 του ν. 3852 μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστίθεται τομέας υπό στοιχείο η΄ και υπό τον τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία», στον οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

«1. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.)….

6. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.

7. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

8. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.

9. Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.

10. Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαμβανομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων.

11. Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών.

12. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

13. Η συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

14. Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

15. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης….

Είναι γεγονός ότι τις παραπάνω αρμοδιότητες πολλοί λίγοι δήμοι της χώρας τις ασκούν. Γεγονός επίσης είναι ότι η αγροτική παραγωγή και μάλιστα η ποιοτική, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για πολλές τοπικές κοινωνίες, όπως επίσης και για το σύνολο της εθνικής μας οικονομίας.

Ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, το επίπεδο εκπαίδευσης, η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης, το μεγάλο κόστος των εισροών και οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες γεωργοί και κτηνοτρόφοι και έτσι οδηγούνται συχνά σε λανθασμένες επιλογές.

Μία ευρωπαϊκή πολιτική, που πάνω από μία δεκαετία εφαρμόζεται και υποστηρίζεται χρηματοδοτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να δώσει λύση στα παραπάνω προβλήματα. Η πολιτική αυτή είναι των Ομάδων Παραγωγών.

Δυστυχώς, στη χώρα μας η πολιτική αυτή δεν έχει προχωρήσει, ίσως και λόγω της αντίδρασης της ΠΑΣΕΓΕΣ που, για τους δικούς της λόγους, είναι αντίθετη. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης δεν είναι μόνο να χαθούν κρίσιμα κοινοτικά κονδύλια αλλά κυρίως να χαθούν ευκαιρίες για την αγροτική παραγωγή που έχουν να κάνουν με την καλύτερη διεκδίκηση, λόγω μεγέθους, καλύτερων τιμών τόσο στις εισροές όσο και στις εκροές, την αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην καινοτομία και εκπαίδευση, στο ξεπέρασμα των αδυναμιών ορισμένων αγροτικών συνεταιρισμών.

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής, όπως ειπώθηκε, έχει ήδη αργήσει στη χώρα μας. Είναι, νομίζουμε, ευκαιρία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ενεργοποιήσει το θεσμικό της ρόλο, να καλύψει το κενό που υπάρχει και να προσφέρει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην τοπική ανάπτυξη.

Καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη ένσταση που θα υποβάλλει ο αναγνώστης είναι: Γιατί δεν εφαρμόστηκε το παραπάνω άρθρο του «Καλλικράτη»; Γιατί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) έμειναν ουσιαστικά, στους περισσότερους δήμους, κενό γράμμα; Η απάντηση είναι γνωστή. Γιατί δεν υπήρξε η απαραίτητη στελέχωση με τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και οικονομική στήριξη. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν, μέσα από την εφαρμογή ανάλογων κοινοτικών προγραμμάτων, είναι τέτοια που επιτρέπει την διεκδίκηση χρηματοδότησης μηχανισμών υποστήριξης, όπως τα ΓΓΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 υπάρχει σχετική δράση.

Στο άρθρο που ακολουθεί προσπαθούμε να παραθέσουμε συνοπτικά τα βασικά σημεία των Ομάδων Παραγωγών και να συμβάλουμε με αυτόν τον τρόπο στο σχετικό διάλογο.

Α. Τι είναι οι οργανώσεις παραγωγών και ποια τα είδη τους

Οι ομαδοποιήσεις των παραγωγών αναδείχθηκαν σε κύριο παράγοντα της πολιτικής της ΕΕ, με στόχο να βελτιωθεί η θέση των παραγωγών στην αγορά, εν όψει μάλιστα της αυξανόμενης συγκέντρωσης της ζήτησης. Το πλαίσιο παρέχεται από τον Κανονισμό της ΕΕ 543/2011 (Επίσημη Εφημερίδα L 157/15.6.2011), που εξειδικεύει παλαιότερο Κανονισμό (ΕΚ 1234/2007) και όπως τροποποιήθηκαν άρθρα του, με τον Καν. της ΕΕ 302/2012 (Επισ. Εφημ. L 99/4.4.2012).

Από το πλαίσιο αυτό προκύπτουν οι παρακάτω μορφές ομαδοποίησης των παραγωγών, με κυρίαρχη όμως, αυτή των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ):

v Οι Διεπαγγελματικές (Διακλαδικές) Οργανώσεις (IBOs): αποτελούν νομικές οντότητες / ενώσεις που απαρτίζονται από εκπροσώπους των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή, την εμπορία και τη μεταποίηση του προϊόντος, και μπορεί να περιλαμβάνουν εκπροσώπους από μία ή περισσότερες από αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες. Η αναγνώριση των IBOs, από τα κράτη μέλη, παραγωγών μέσα στην επικράτεια, γίνεται μόνο βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

v Οι Οργανώσεις Παραγωγών (POs): αποτελούν, αναγνωρισμένες από τις εθνικές αρχές μιας χώρας, ομάδες παραγωγών συγκεκριμένων προϊόντων ή προσώπων που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, που έχουν συσταθεί εθελοντικά, ενεργώντας από κοινού για την παραγωγή, τη συγκομιδή, αποθήκευση, συσκευασία και/ή την αγορά των προϊόντων τους. Οι Οργανώσεις Παραγωγών:
Υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα υποστήριξης του τομέα των οπωροκηπευτικών.
Αναγνωρίζονται βάσει κριτηρίων – προϋποθέσεων από τις εθνικές αρχές
Καταρτίζουν και εντάσσονται σε επιλέξιμα μέτρα, εθνικών στρατηγικών για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

v Οι Ομάδες Παραγωγών (PGs): αποτελούν νομικές οντότητες, που απαρτίζονται από αγρότες που καλλιεργούν καθορισμένα προϊόντα του κάθε τομέα, για παράδειγμα οπωροκηπευτικά και επιθυμούν να ενταχθούν σε POs. Οι Ομάδες Παραγωγών ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία για την ένταξή τους στις POs, ωστόσο υπάρχει μεταβατική περίοδος απόκτησης των προϋποθέσεων για την αναγνώριση τους.

Β. Ποιοι είναι οι στόχοι των Οργανώσεων Παραγωγών

Οι λειτουργίες και οι στόχοι μιας Οργάνωσης Παραγωγών διακρίνονται στις εξής:
να λαμβάνει τα μέτρα εκείνα που θα διασφαλίζουν ότι η παραγωγή των μελών της θα είναι προσανατολισμένη στην αγορά όσο το δυνατόν περισσότερο,
να εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών του παραγωγού,
να προωθεί τη διάθεση στην αγορά, των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη της,
να προωθεί τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών πρακτικών, τεχνικών παραγωγής και πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και να διατηρηθεί ή να προαχθεί η βιοποικιλότητα.Γ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των οργανώσεων παραγωγών

Η συλλογική δράση δεν μπορεί από μόνη της, να λύσει τις ανταγωνιστικές και διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μικρής κλίμακας. Οι ΟΠ μπορούν να δημιουργήσουν:

ü έναν ενδιάμεσο που δίνει τη δυνατότητα σε μικρής κλίμακας παραγωγούς να ανταγωνίζονται πιο αποτελεσματικά στην αγορά,

ü αύξηση της διαπραγματευτική τους δύναμης,

ü μια πλατφόρμα για τους παραγωγούς, ώστε να μπορούν αποτελεσματικότερα να προωθούν και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και

ü ένα κανάλι μέσα από το οποίο μπορεί να παρέχεται, στους μικρής κλίμακας παραγωγούς, τεχνική υποστήριξη και πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Οι ΟΠ περιλαμβάνουν μια κρίσιμη και μερικές φορές λεπτή ισορροπία, μεταξύ του οφέλους από τη συνεργασία και το πρόσθετο κόστος και τους δυνητικούς κινδύνους που δημιουργούνται από τέτοιες δραστηριότητες. Στην πράξη, η ισορροπία μεταξύ αυτών των παροχών και του κόστους, καθορίζει την κερδοφορία των ΟΠ και, ως εκ τούτου την επιβίωσή της. Εκτός αν η ΟΠ μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη της, σε ελκυστικές τιμές που καλύπτουν το κόστος αυτών των υπηρεσιών.Δ. Ποιες είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες

Μερικές από τις πιο κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από τις ομάδες παραγωγών είναι:

Τροφοδοσία εισροών: οι ΟΠ συχνά αγοράζουν εισροές, σε χαμηλότερες τιμές, και στη συνέχεια τις παρέχουν στα μέλη τους. Στην πραγματικότητα, ορισμένες ΟΠ έχουν συσταθεί αποκλειστικά για να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας στην παροχή γεωργικών εισροών.

Υπηρεσίες Παραγωγής: καθώς οι παραγωγοί μικρής κλίμακας έχουν γενικά περιορισμένα εισοδηματικά- περιουσιακά στοιχεία και δεξιότητες, οι ΟΠ παρέχουν συχνά τις υπηρεσίες πρόσβασης σε εξοπλισμό, για να βοηθήσουν τα μέλη τους να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Για παράδειγμα, παρέχουν εκπαίδευση στα μέλη τους, με στόχο τη βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μία πολύ σημαντική υπηρεσία που παρέχεται από πολλές ΟΠ.

Εκπαίδευση: εκτός από την εκπαίδευση σε καλλιεργητικές πρακτικές, πολλές ΟΠ παρέχουν εκπαίδευση κατά του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού, στη βασική λογιστική, και την τήρηση εκθέσεων, στην υποβολή προτάσεων προκειμένου να βοηθήσουν τα μέλη τους να διαχειρίζονται καλύτερα τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες και βελτιώσουν την κατανόησή τους στις νέες προγραμματικές και διαχειριστικές απαιτήσεις.

Ποιοτικός έλεγχος: είναι κεφαλαιώδες, τα προϊόντα που παράγουν τα μέλη των ΟΠ να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τα πρότυπα ορισμένων αγορών. Οι ΟΠ πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν την παραγωγική διαδικασία και την ποιότητα του τελικού προϊόντος που πωλούν.

Συντονισμός Παραγωγής: για να επωφεληθούν από τις διαφορετικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αγοραστών, οι ΟΠ πρέπει να συντονίσουν την ατομική παραγωγή των μελών τους. Για παράδειγμα, ΟΠ πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση των αγοραστών, οι οποίοι αναμένουν μια συνεχή παροχή των νωπών προϊόντων σε όλη τη σεζόν, οργανώνοντας τα μέλη ώστε αυτά να φυτέψουν τις καλλιέργειες τους στα διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της σεζόν φύτευσης.

Μάρκετινγκ: το μάρκετινγκ είναι βασική υπηρεσία που παρέχεται από περισσότερες ΟΠ. Για να επιτευχθεί αυτό με επιτυχία, οι ΟΠ πρέπει να εκτελέσουν ένα φάσμα καθηκόντων- αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την ανάλυση της αγοράς, προσδιορίζοντας τις ευκαιρίες της αγοράς, τη διαπραγμάτευση των πωλήσεων, τη συλλογή, την αποθήκευση και την μεταφορά των εμπορευμάτων.

Επεξεργασία: ορισμένες ΟΠ ασχολούνται με δραστηριότητες μεταποίησης, για να προσθέσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αγορές.

Διαπραγμάτευση: ορισμένες ΟΠ γίνονται διαπραγματευτές, αγοράζοντας και πουλώντας προϊόντα από παραγωγούς, εκτός από τα μέλη τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στην ποσότητα, στην ποικιλία ή στη συνοχή του εφοδιασμού που απαιτούνται από ορισμένες αγορές.

Λιανεμπόριο: περιστασιακά, ορισμένες ΟΠ συμμετάσχουν στις δραστηριότητες λιανικής πώλησης. Για παράδειγμα, ορισμένες ΟΠ, έχουν δημιουργήσει μανάβικο, μέσω του οποίου πωλούν φρούτα μελών τους και λαχανικά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πετύχουν πολύ καλύτερες τιμές από ό, τι στην τοπική χονδρική αγορά.

Κοινωνικές υπηρεσίες: μερικές φορές οι ΟΠ παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στα μέλη τους και στην ευρύτερη κοινότητα. Οι κοινωνικές δραστηριότητες είναι καλύτερο να διοικούνται ξεχωριστά από την επιχείρηση, ιδιαίτερα αν οι κοινωνικοί στόχοι οδηγούν σε αποφάσεις που μπορούν να υπονομεύσουν τις επιχειρήσεις της ΟΠ.

Δρ. Ράλλης Γκέκας Κατερίνα Μήτσου

Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕgkekas@kedke.gr mitsouk@kedke.gr

rgkekas@skepsis.net.gr

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΕΣΠΑ 2014-2020 : Τι πρέπει να προσέξουν οι Δήμοι στη Διαχειριστική επάρκεια για ένταξη έργων


# Ράλλης Γκέκας, Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ
Η διαχειριστική επάρκεια αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να εντάξει κάποιος δήμος έργα του, ως τελικός δικαιούχος, στο νέο ΕΣΠΑ. Από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό οι δήμοι να προετοιμαστούν. Προετοιμασία δεν σημαίνει μόνο συμπλήρωση του φακέλου, αλλά και αυτοαξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τα σημεία που επιδέχονται βελτίωσης.
Το κείμενο που ακολουθεί στηρίχθηκε στα επίσημα έγγραφα και προσπαθεί, αφενός μεν να απλοποιήσει τις πολύπλοκες διαδικασίες και όρους, αφετέρου να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για την πρωτοβάθμια ΤΑ όπως:

Ποιές είναι οι διαφορές με το ΕΣΠΑ 2007-2014;
Τί θα γίνει με τη διαχειριστική επάρκεια έργων που θα περάσουν ως «γέφυρες» στο ΕΣΠΑ 2014-2020;
Πώς μπορεί να προετοιμαστεί και τί πρέπει να προσέξει ένας δήμος;
Τέλος, τί μπορούν να κάνουν οι μικροί δήμοι με εγνωσμένα προβλήματα στην τεχνική, διοικητική και επιστημονική τους υποστήριξη;
Συγκλίσεις και αποκλίσεις με το τρέχον ΕΣΠΑ

Οι προϋποθέσεις της εξασφάλισης διαχειριστικής ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014-2020 παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία με τις αντίστοιχες της περιόδου 2007-2013. Ως εκ τούτου, οι δήμοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν την τεκμηρίωση της ΠΠ 2007-2013, και την υπάρχουσα εμπειρία, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός τους φόρτος.

Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020 αποτελεί κανονιστική υποχρέωση. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων, η αρμόδια αρχή διαχείρισης εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους πριν από την έγκριση της πράξης.
Δεν απαιτείται ο δήμος να έχει ήδη αποκτήσει έγγραφο ή πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, (όπως ίσχυε κατά την ΠΠ 2007 – 2013).
Μία επίσης σημαντική διαφοροποίηση των κατευθύνσεων, ως προς την ικανότητα των δικαιούχων, είναι ότι δεν προβλέπεται η σύναψη ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης, όπως προβλεπόταν, η οποία είχε ως προϋπόθεση ο «αδύναμος» δικαιούχος να μπορεί να συμβληθεί με άλλον «διαχειριστικά επαρκή δικαιούχο», μόνο όταν δεν «επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια».

Επακόλουθα, ο κύριος του έργου μπορεί, για τον ίδιο τύπο πράξεων, να λειτουργήσει σε μια πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό του, ενώ σε άλλη πράξη, με κατάλληλη τεκμηρίωση, να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε άλλο ικανό δικαιούχο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα.
Στην ΠΠ 2014 – 2020 ένας «αδύναμος» δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένης πράξης σε άλλο δικαιούχο, (υποκατάσταση ως δικαιούχος), με Προγραμματικές Συμβάσεις, που προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς.
Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση θεωρείται η μη ταυτόχρονη συμμετοχή του κύριου επιβλέποντα σε πάνω από 2 έργα, προϋπολογισμού άνω των ορίων των Κοινοτικών Οδηγιών ή πάνω από 3 έργα συνολικά, περιλαμβανομένου πιθανά και ενός άνω των ορίων (περιλαμβάνονται όλα τα υποέργα που προβλέπεται να επιβλέπει ταυτόχρονα κάθε επιβλέπων).

Τι γίνεται με τη διαχειριστική επάρκεια με τα έργα «γέφυρες»;

Τα έργα «γέφυρες» ονομάζονται πλέον τμηματοποιημένες (phasing) πράξεις. Για τις τμηματοποιημένες πράξεις μεταξύ των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, η διαδικασία αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας θα είναι διαφορετική από αυτή του ΕΣΠΑ 2014-2020, δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές ήδη υλοποιούνται. Η διαχειριστική ικανότητα αξιολογείται με βάση τρεις άξονες:
1. Διοικητική επάρκεια
Εφόσον η πράξη υλοποιείται, θεωρείται ότι ο δικαιούχος έχει επάρκεια τόσο οργανωτικής δομής/εμπλεκομένων υπηρεσιών, όσο και διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων. Επομένως, κατά την ένταξη της πράξη σε ΕΠ της ΠΠ 2014-2020, δεν θα είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να υποβάλλει το σύνολο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης για την διοικητική επάρκεια.
Όμως, η επικαιροποίηση των στοιχείων της διοικητικής επάρκειας θα πρέπει όχι μόνο να γίνει, αλλά και να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ένταξης της τμηματοποιημένης πράξης, όπως θα καθοριστεί στους όρους της Απόφασης Ένταξης. Η προθεσμία αυτή προτείνεται να μην ξεπερνά τους 6 μήνες από την απόφαση ένταξης.
Κρίνεται παρόλα αυτά απαραίτητο, κατά την αξιολόγηση της πράξης, η ΔΑ/ΕΦ να ελέγξει εάν η οργανωτική δομή και οι υφιστάμενες διαδικασίες του δικαιούχου δήμου καλύπτουν τις απαιτήσεις υλοποίησης όλων των υποέργων που δεν έχουν ακόμη συμβασιοποιηθεί.
2. Επιχειρησιακή ικανότητα
Εφόσον η πράξη υλοποιείται, σύμφωνα με την τελευταία εν ισχύ απόφαση ένταξης, θεωρείται ότι ο φορέας καλύπτει το κριτήριο της επιχειρησιακής ικανότητας.
3. Χρηματοοικονομική επάρκεια
Εξετάζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται, κατά την αξιολόγηση της β φάσης, ότι ο δικαιούχος πρέπει να καταβάλει ίδιους πόρους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δήμοι

Ο δυνητικός δικαιούχος θα κληθεί, να τεκμηριώσει :
Α. Τη διοικητική,
Β. Την επιχειρησιακή και
Γ. Τη χρηματοοικονομική του ικανότητα, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, για την οποία υποβάλλει αίτηση.
A. Διοικητική Ικανότητα


Η διοικητική ικανότητα αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Α.Ι. Επάρκεια της οργανωτικής δομής ή / και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης
Η απαίτηση κάλυψης του υποκριτηρίου αυτού αφορά στην ελάχιστη αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης υφιστάμενη υπηρεσιακή οργάνωση του δικαιούχου δήμου, καθώς και στην ύπαρξη των αναγκαίων αρμοδίων οργάνων, από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, για την υλοποίηση της πράξης.
Ανάλογα με τη φύση της προτεινόμενης πράξης, θα πρέπει να έχουν προσδιορισθεί οι υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των ακόλουθων σταδίων – ενεργειών του κύκλου ζωής μίας προτεινόμενης πράξης:
(i) Προετοιμασία/ωρίμανση πράξεων/υποέργων. Το στάδιο περιλαμβάνει ενδεικτικά το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των διαδικασιών ωρίμανσης, προκειμένου μια πράξη (τα υποέργα της) να είναι έτοιμη είτε για δημοπράτηση, είτε για υλοποίηση με ίδια μέσα. Για τα τεχνικά έργα περιλαμβάνει και τα τμήματα/υπηρεσίες για τις αναγκαίες ενέργειες απόκτησης γης (π.χ. απαλλοτριώσεις).
(ii) Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων, (ή διαδικασία επιλογής ωφελουμένων όπου απαιτείται) ή απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).
(iii) Επίβλεψη παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου υποέργων της πράξης.
(iv) Οικονομική διαχείριση πράξης και πληρωμές.
(v) Νομική υποστήριξη (προαιρετικά)
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις οργανωτικές μονάδες του δικαιούχου δήμου, που είναι υπεύθυνες για τις διάφορες ενέργειες υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, στον αριθμό των στελεχών ανά μονάδα και στις κύριες, σχετικές με την πράξη, ειδικότητες του στελεχιακού δυναμικού που απασχολούνται στις εμπλεκόμενες μονάδες, στις κύριες αρμοδιότητές τους, στις λοιπές εσωτερικές ή / και εξωτερικές υπηρεσίες / τμήματα που εμπλέκονται και στο ρόλο τους στην υλοποίηση της πράξης και των υποέργων της, καθώς και στον τρόπο συντονισμού τους.
Προκειμένου ο δικαιούχος να αξιολογηθεί θετικά ως προς το υποκριτήριο αυτό, πρέπει να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή φάκελο με τα ακόλουθα περιεχόμενα:

Ø Συστατική πράξη

Για τους Δήμους και τις Περιφέρειες το άρθρο 1 ή 3 αντίστοιχα του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
Ø Οργανισμός/Κανονισμός του φορέα
Για τους Δήμους ή τις Περιφέρειες και τα ΝΠΔΔ, ο ισχύων Οργανισμός (εσωτερικών υπηρεσιών), όπως είναι δημοσιευμένος σε ΦΕΚ.
Ø Τεκμηρίωση της συγκρότησης των κρίσιμων υπηρεσιών του, (π.χ. τεχνική ή/και οικονομική υπηρεσία) για την υλοποίηση της πράξης
Για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, τα ΝΠΔΔ και τις ΑΕ του δημοσίου, ορισμός προϊσταμένου οικονομικής υπηρεσίας ή/και τεχνικής υπηρεσίας για πράξεις με τεχνικό περιεχόμενο.
Ø Τεκμηρίωση για το/α αρμόδιο/α όργανα που είναι επιφορτισμένο/α για τη λήψη αποφάσεων.
Ø Τεκμηρίωση της τρέχουσας στελέχωσης ανά εμπλεκόμενη υπηρεσιακή μονάδα.
Ø Τεκμηρίωση για την ύπαρξη των αποφαινομένων ή γνωμοδοτούντων οργάνων για την ανάθεση και επίβλεψη τεχνικών έργων και μελετών, όπου απαιτείται.

Α. ΙΙ. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

Ο δικαιούχος υποβάλλει:

Την αποτύπωση των διαδικασιών που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.
Την περιγραφή διαδικασιών που εφαρμόζονται και την απόφαση κατάλληλου διοικητικού οργάνου που τις θέτει σε εφαρμογή.
Την τεκμηρίωση, που μπορεί να γίνει είτε με την υποβολή εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης (ή των πράξεων), είτε με συνοπτική περιγραφή τους, με κατάλληλες παραπομπές στην εφαρμοζόμενη νομοθεσία.
Ενδεικτικά το περιεχόμενο του εγχειριδίου ή της συνοπτικής περιγραφής των διαδικασιών περιέχει:
− διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης συμβάσεων και το αναλυτικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο τη διέπει ή σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης. Στην εν λόγω διαδικασία πρέπει να αποτυπώνεται, όπου βρίσκει εφαρμογή, και η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
− διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (εφόσον απαιτείται).
− διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων.
− διαδικασίες πληρωμής φυσικού αντικειμένου.
− τρόπο λήψης αποφάσεων και συντονισμού της υλοποίησης του έργου (εφόσον απαιτείται).
− τρόπο διαχείρισης κινδύνων / λήψης διορθωτικών μέτρων (εφόσον απαιτείται).
− χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης


Εάν ο φορέας έχει ήδη ετοιμάσει σχετικό εγχειρίδιο για την απόδειξη της διαχειριστικής του επάρκειας κατά την περίοδο 2007 – 2013, μπορεί να επικαιροποιήσει το εγχειρίδιο αυτό, με βάση τις αλλαγές της νομοθεσίας, και να λάβει απόφαση του αρμόδιου οργάνου του για την εφαρμογή του.
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών, δικαιούχοι δήμοι δύναται αντί αυτού, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την υλοποίηση της πράξης
Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα.


Α.ΙΙΙ. Εναλλακτικός τρόπος τεκμηρίωσης της διοικητικής ικανότητας, μέσω πιστοποίησης από τρίτους φορείς. Αυτό επιτυγχάνεται:


Είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:
«Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα», για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον εκάστοτε οργανισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής:

ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής»
ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών»
ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα»
Είτε κατά το πρότυπο ISO 9001
Β. Επιχειρησιακή ικανότητα
Η επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου συνδέεται με τη συγκεκριμένη προτεινόμενη πράξη.
Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:


Β. Ι. Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη
Η τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης, από το δικαιούχο δήμο, ομάδας έργου (ΟΕ), που θα υλοποιήσει την προτεινόμενη πράξη, περιλαμβάνει την ακόλουθη τεκμηρίωση:

Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) με ονοματεπώνυμο και ειδικότητα,
Το λοιπό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου, στο οποίο περιγράφονται τα στελέχη, (όχι υποχρεωτικά ονομαστικά), με τις ειδικότητές τους, την υπηρεσιακή μονάδα στην οποία ανήκουν, το ρόλο/αρμοδιότητες του καθένα, σε σχέση με την υλοποίηση της πράξης, τη σχέση εργασίας με το φορέα (περιλαμβάνονται και τα στελέχη που έχουν σύμβαση έργου με το φορέα για τη συγκεκριμένη πράξη).
Τον τρόπο συνεργασίας/συντονισμού και λειτουργίας της ΟΕ, ιδίως όταν περιλαμβάνει στελέχη από υπηρεσιακές μονάδες που δεν υπάγονται ιεραρχικά στον υπεύθυνο έργου.
Επιπρόσθετα και για τις περιπτώσεις τεχνικών υποέργων, ο φορέας θα πρέπει να υποβάλλει πίνακα με την προτεινόμενη ομάδα επίβλεψης
Β.ΙΙ. Εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων.
Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του φορέα στην υλοποίηση συναφών πράξεων, ο δικαιούχος δήμος πρέπει να υποβάλλει:
• Πίνακα συναφών πράξεων με τις ακόλουθες πληροφορίες: τίτλο και κωδικό MIS/ενάριθμο ΠΔΕ για όλες τις συναφείς πράξεις (με ευρεία έννοια), που υλοποίησε ή υλοποιεί ο φορέας από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της περιόδου 2007 – 2013, με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και της πορείας υλοποίησης.
• Στον ίδιο πίνακα, θα περιλάβει και τυχόν έργα που έχει υλοποιήσει ο φορέας με προγραμματική σύμβαση ως δικαιούχος για λογαριασμό άλλων.
• Όταν ο δικαιούχος δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων, δύναται να τεκμηριώσει την εμπειρία αυτή με βάση την εμπειρία του υπευθύνου της ομάδας έργου, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του.
• Αν δεν καλύπτεται η ελάχιστη αποδεκτή για θετική βαθμολογία υποχρέωση, ο δικαιούχος οφείλει να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης προκειμένου να αξιολογηθεί θετικά.


Γ. Χρηματοοικονομική ικανότητα
Η χρηματοοικονομική ικανότητα των δήμων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις κρίνεται ότι εξασφαλίζεται μέσω της «προ-χρηματοδότησης», που ισχύει για την υλοποίηση των πράξεων δημόσιου χαρακτήρα από το ΠΔΕ.
Η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις πράξεων, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την καταβολή ίδιων πόρων από τον δικαιούχο.
Απαιτείται επομένως αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, όταν προβλέπεται για την προτεινόμενη πράξη ίδια συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα.


Τι γίνεται στην περίπτωση των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων
Περίπτωση 1η.
Φορείς με μη συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, που προγραμματίζουν να υποβάλλουν πρόταση για πράξη με τεχνικό περιεχόμενο.
Δυνατότητες:
α. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του δικαιούχου σε άλλο φορέα, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.
β. Αξιοποίηση τεχνικής υπηρεσίας άλλου φορέα, με δικαιούχο τον αδύναμο φορέα, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Περίπτωση 2η
Φορείς με συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, αλλά με διαπιστωμένες αδυναμίες στην επιχειρησιακή ικανότητα
Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας, στο πεδίο της τεκμηρίωσης της επάρκειας της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την προτεινόμενη πράξη, θα πρέπει να περιλάβει τη διάγνωση της ανάγκης (π.χ. επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών), καθώς και την πρόβλεψη με την οποία θα ικανοποιήσει την ανάγκη.
Οι εναλλακτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος είναι:
Α. Η προσφυγή σε σύμβαση διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας, με την οποία δεν θα ανατεθεί από τον υποστηριζόμενο φορέα (π.χ. μικρό δήμο) η υποκατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας, αλλά η υποστήριξή του με προσωπικό για την άσκηση της αρμοδιότητάς του. Με τον τρόπο αυτό, δύναται να διατεθούν στελέχη του φορέα, που αναλαμβάνει την υποστήριξη, για την κάλυψη για συγκεκριμένο έργο της ανάγκης που έχει διαγνωστεί.
Β. Η προσφυγή στην πρόσληψη εμπειρογνώμονα – τεχνικού συμβούλου ή στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με ένταξη σχετικού υποέργου στην πράξη,
Περίπτωση 3η
Φορείς με μη συγκροτημένη οικονομική (και ταμειακή υπηρεσία)
Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει οικονομική (και ταμειακή) υπηρεσία, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, κατά κανόνα, δεν υπάρχει ούτε τεχνική υπηρεσία, προτείνεται να αντιμετωπιστεί το θέμα σύμφωνα με τη διαδικασία της «υποκατάστασης» του κυρίου του έργου από άλλο διαχειριστικά ικανό φορέα, που θα ασκήσει το ρόλο δικαιούχου έναντι της Δ.Α.

Πηγές:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις .» (ΦΕΚ 265/23-12-2014/Α)
ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/24-8-2015/Β)
ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020Μάρκου προς Καλυβιώτη: ".. θα αναγκαστώ για δεύτερη φορά να προσφύγω στην Δικαιοσύνη"Ο κ. Μάρκου καλεί τον Δήμαρχο να αναρτήσει , στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας , όλα τα σχετικά παραστατικά που φυλάσσονται στον Δήμο από τα οποία προκύπτει και αποδεικνύεται ο σκοπός για τον οποίο τα χρήματα που εκταμιεύθηκαν από τον επίμαχο τραπεζικό λογαριασμό .

Ολόκληρη η ανακοίνωση     ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην από 25 .11 .2015 ανακοίνωση του Δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας
Με την από 25 .11. 2015 ανακοίνωσή του στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας (www.malian.gov.gr
Συγκεκριμένα , ο νυν Δήμαρχος εμφανίζει αναλήψεις χρημάτων από Λογαριασμό του Δήμου Ελυμνίων, του οποίου καθολικός διάδοχος είναι ο Δημος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, παραλείποντας , εν γνώσει του, να κάνει μνεία των αντίστοιχων παραστατικών που έχει στην διάθεση του και από τα οποία προκύπτει ο σκοπός για τον οποία τα χρήματα αυτά έχουν διατεθεί και σε ποιούς . Κατ΄αυτόν τον τρόπο , ενεργώντας δολίως , με διαβάλλει στην τοπική κοινωνία του Δήμου, και όχι μόνο, ως υπεύθυνο κακοδιαχείρησης .
Στην προσπάθειά του να αντιπαρέλθει την προσωπική του πολιτική ανεπάρκεια ως Δημάρχου , εξαιτίας της οποίας ο Δ. Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Αννας έχει περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, μέσω της δικής μου κατασυκοφάντησης επέλεξε τον πλέον ολισθηρό κατήφορο .
Η λάσπη και οι συκοφαντίες δεν με αγγίζουν, καθώς σε όλη την επαγγελματική , κοινωνική αλλά και δημόσια διαδρομή μου , ενεργούσα και ενεργώ πάντοτε με γνώμονα την νομιμότητα και την συνείδησή μου .
Τον καλώ να αναρτήσει , στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας , όλα τα σχετικά παραστατικά που φυλάσσονται στον Δήμο από τα οποία προκύπτει και αποδεικνύεται ο σκοπός για τον οποίο τα χρήματα που εκταμιεύθηκαν από τον επίμαχο τραπεζικό λογαριασμό . Τον καλώ επίσης , εφόσον θεωρεί ότι υφίσταται θέμα κακοδιαχείρησης χρημάτων του Δήμου , κατά την διάρκεια της δικής μου θητείας , να απευθυνθεί ΑΜΕΣΑ στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά .
Στο μέτρο που δεν πράξει τα παραπάνω θα πρόκειται για κοινό λασπολόγο και υβριστή κατά του οποίου , προς διαφύλαξη της προσωπικής και επαγγελματικής μου υπόληψης , θα αναγκαστώ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ να προσφύγω στην Δικαιοσύνη .Λίμνη 25 .11 . 2015ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΜΑΡΚΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
τ. Δήμαρχος Ελυμνίων
Διαβάστε επίσης


Οι αναλήψεις από τον ειδικό λογαριασμό για το ασθενοφόρο πού δεν αγοράσθηκε ποτέ. 37.000 Ευρώ τράβηξε ο Ψαρρός και 22.000 Ευρώ ο Μάρκου


Με μάρτυρες τους Στεργίου, Καντζούρα, Παζάρα και 2 αποστάτες, ο Μάρκου αντεπιτίθεται στον Καλυβιώτη


Μάρκου και Ψαρρός προς Καλυβιώτη: "O φάκελος του ασθενοφόρου υπάρχει στο Δήμο με πλήρη δικαιολογητικά"

"Διέρρευσε" αίτηση του Ψαρρού και Μάρκου προς το Δήμο. Ζητούν στοιχεία για την αγορά ασθενοφόρου επί Μαναρίτσα 1995-1998.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Οι αναλήψεις από τον ειδικό λογαριασμό για το ασθενοφόρο πού δεν αγοράσθηκε ποτέ. 37.000 Ευρώ τράβηξε ο Ψαρρός και 22.000 Ευρώ ο ΜάρκουΜε την παρακάτω ανακοίνωση του ο δήμαρχος κ. Καλυβιώτης δίνει στην δημοσιότητα την κίνηση του εδικού λογαριασμού για την αγορα ασθενοφόρου και του δύο εμπλεκόμενους πρώην δημάρχους.
Ο εν λόγω λογαριασμός άνοιξε στις 5/9/2016  για την αγορά νέου ασθενοφόρου είχαν κατατεθεί  δωρεές  πολιτών καθως και ετήσια  μισθώματα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας προς το Δήμο .Τα χρήματα από τον λογαριασμό που διαχειριζόταν αποκλειστικά ο εκάστοτε Δήμαρχος.. Ο λογαριασμός έκλεισε επί δημαρχίας Ψαρρού το 2012 χωρίς οι αναλήψεις να εμφανίζονται στα βιβλία του Δήμου.   Τα χρήματα όμως  εξαφανίστηκαν και ασθενοφόρο δεν αγοράστηκε ποτέ.
Με κοινή ανακοίνωση τους προς τους δημότεςστις 8/11/15  οι δύο πρώην δήμαρχοι δήλωναν ότι " ότι ο φάκελος του άγνωστου κατ’ αυτόν [του δημάρχου] ασθενοφόρου υπάρχει στο Δήμο με πλήρη δικαιολογητικά". Επισυναπτόμενο έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας τους διαψεύδει  δηλώνοντας ότι ο  λογαριασμός δεν εμφανίζεται στα βιβλία του δήμου.

Οι δυο πρώην δήμαρχοι με αίτηση που διέρευσε στα ΜΜΕ ζητούν  αντίγραφα όλων των εγγράφων από τον υπάρχοντα φάκελο στο Δήμο που αφορά την αγορά ασθενοφόρου επί Δημαρχίας Γρηγορίου Μαναρίτσα το 1998. Οι αναλήψεις  από το λογαριασμό  ξεκίνησαν το 2000 επί δημαρχίας Ψαρρού.Η ανακοίνωση  του κ. Καλυβιώτη και η αλληλογραφία με τους δυο πρώην  Δημάρχους
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για την διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας και προάσπισης των αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας (παραγρ. 1, άρθρο 58, Ν. 3852/2010) και μετά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΓΝΩΜΗ, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malian.gov.gr), στις 3 Νοεμβρίου 2015, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους πολίτες, σχετικά με τον λογαριασμό «ειδικού σκοπού» για την αγορά ασθενοφόρου.

Στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν ανώνυμα και επώνυμα δημοσιεύματα, που δημιουργούν σύγχυση και αποπροσανατολισμό στους πολίτες του Δήμου μας.

Επισημαίνουμε και πάλι, ότι το ποσό των 59.430,36 € που κατατέθηκε στον λογαριασμό ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με αριθμό 404/602454-89, που ανοίχτηκε στο όνομα του πρώην Δήμου Λίμνης – Ελυμνίων, στις 05/09/1996 και έκλεισε στις 25/06/2012, δεν χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ασθενοφόρου.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και της έγκυρης ενημέρωσης, με υπευθυνότητα και σεβασμό προς κάθε κατεύθυνση, ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας, για τα πραγματικά γεγονότα, όπως αυτά αποδεικνύονται και από τα έγγραφα στοιχεία που υπάρχουν στο Δήμο, μερικά των οποίων παραθέτουμε κατωτέρω.

1. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δηλώνει άγνοια του επίμαχου λογαριασμού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2230/22.02.2013 έγγραφο του Δήμου.

2. Επιβεβαίωση πρώην Δημάρχου, για την ύπαρξη, τον σκοπό και την διαχείριση του λογαριασμού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3233/13.03.2013 έγγραφό του.

3. Παράκληση προς τους πρώην Δημάρχους που διαχειρίστηκαν το λογαριασμό, για την παροχή διευκρινίσεων κίνησης λογαριασμού, με τα αρ. πρωτ. 14471/05.11.2014 και 14472/05.11.2014 έγγραφα Δημάρχου.

4. Απάντηση πρώην Δημάρχου, που έλαβε από το Δήμο αρ. πρωτ. 14674/10.11.2014.

5. Απάντηση πρώην Δημάρχου, που έλαβε από το Δήμο αρ. πρωτ. 15237/24.11.2014.

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.


Λίμνη, 25 Νοεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας

Η σχετική  αλληλογραφία 

Διαβάστε επίσης

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Είμαστε όμηροι των 9+1 σπουδαρχίδων. Απέρριψαν το Τεχνικό Πρόγραμμα για 7η φορά


Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας απέρριψε πριν  από λίγο για έβδομη φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016.   14 σύμβουλοι ψήφισαν όχι και 9 ναι.

Περιμένουμε το 8ο επεισόδιο της σειράς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί άμεσα από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση στους βαμβαπαραγωγούς του δήμου και να αρθεί το πλαφόν των 140 κιλών

Έντονες βροχοπτώσεις  τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο εμπόδισαν την συγκομιδή βαμβακιού στο δήμο και μείωσαν την παραγωγή .


Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί άμεσα από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση της παραγωγής και να εξασφαλισθεί η συνδεδεμένη επιδότηση βάμβακος για όλους τους βαμβακοκαλλιεργητές ανεξάρτητα της ποσότητας παραγωγής βαμβακιού ανά στρέμμα προκειμένου να μπορέσουν οι αγρότες να καλλιεργήσουν τα αγροτεμάχια για την καλλιεργητική περίοδο 2016.
Η απόφαση να σταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ευβοίας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Σύμφωνα με τον κ. Στεργίου πού εισηγήθηκε το θέμα: Στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης — Αγίας Άννας καλλιεργούνται κάθε έτος περίπου 6.000 στρέμματα με βαμβάκι. Κατά την φετινή χρονιά και λίγο πριν την συγκομιδή του βαμβακιού, τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η περιοχή δέχθηκε έντονες βροχοπτώσεις. Αυτές είχαν ως συνέπεια την μείωση της παραγωγής καθώς και μη δυνατότητα συγκομιδής αυτής σε πολλά αγροτεμάχια, αφού αυτά είναι ακόμη και σήμερα καλυμμένα με νερό.
Για την καλλιέργεια βάμβακος οι αγρότες λαμβάνουν κάθε έτος τη στρεμματική επιδότηση και τη συνδεδεμένη επιδότηση βάμβακος. Ηστρεμματική επιδότηση έχει να κάνει με τα στρέμματα που καλλιεργούνται και η συνδεδεμένη επιδότηση βάμβακος έχει να κάνει με την ποσότητα της παραγωγής η οποία θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τα 140 κιλά βαμβάκι ανά στρέμμα. Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που παρατηρήθηκαν όπως έχουμε αναφέρει, υπάρχει μείωση της παραγωγής, η οποία φτάνει κατά μέσο όρο μέχρι και το 50% αυτής. Πολλοί από τους παραγωγούς δεν θα μπορέσουν να φτάσουν την ποσότητα των 140 κιλών βαμβάκι ανά στρέμμα, με συνέπεια να μην λάβουν καθόλου τη συνδεδεμένη επιδότηση βάμβακος.
Επειδή η βαμβακοκαλλιέργεια είναι η κύρια καλλιέργεια για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως οι αγρότες θα βρεθούν στην δυσάρεστη κατάσταση να μην μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, που έχουν να κάνουν με την πληρωμή των καλλιεργητικών δανείων, των αγροτικών εφοδίων, των ασφαλιστικών εισφορών, των φορολογικών υποχρεώσεων και των ενοικίων για τα αγροτεμάχια.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και για να μπορέσουν οι αγρότες να καλλιεργήσουν τα αγροτεμάχια για την καλλιεργητική περίοδο 2016 παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθεί άμεσα από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση της παραγωγής και να εξασφαλισθεί η συνδεδεμένη επιδότηση βάμβακος για όλους τους βαμβακοκαλλιεργητές ανεξάρτητα της ποσότητας παραγωγής βαμβακιού ανά στρέμμα.Παρόμοια προβλήματα υπήρξαν και στο Διδυμοτειχο όπου η Ενωση Αγρ. Συνεταιρισμών  έστειλε  το θέμα στην Βουλή


Πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για απόκτηση του «Κονάκιου» Τομπάζη στις ΚεχριέςΤο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβληθεί στο «Πράσινο Ταμείο» πρόταση για τη χρηματοδότηση της απόκτησης του ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Κονάκι» της τοπικής κοινότητας Κεχριών της δημοτικής ενότητας Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Άννας, ιδιοκτησίας Ερρίκου Κόρκα και αποτελείται από το διατηρητέο κτίριο με υπερυψωμένο υπόγειο εμβαδού 343,98τμ και ισόγειο 344,44τμ μετά των εκτάσεων (τμήματος γης) ΑΙ εμβαδού 11.420τμ (όπου βρίσκεται το διατηρητέο) που εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο συνημμένο στην Πράξη Χαρακτηρισμού, από Μαΐου 2015 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού κ. Γεωργίου Γερογιάννη καθώς και στο απόσπασμα του φύλλου χάρτη ΓΥΣ το οποίο τμήμα έχει χαρακτηριστεί ως έκταση μη δασική.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσουρά "ο Δήμος μας με την υπ’ αρ. 264/2014 απόφαση του ΔΣ, αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων κοινόχρηστων Χώρων & Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014» προκειμένου να αγοραστεί από τον Δήμο μας το διατηρητέο κτίριο μετά του γηπέδου του που βρίσκεται στη θέση «Κονάκι» της τοπικής κοινότητας Κεχριών, ιδιοκτησίας κληρονόμων Τομπάζη.

Κατόπιν των ενεργειών των υπηρεσιών του Δήμου μας, του τεχνικού συμβούλου, κ. Δημητρίου Χατζημανωλάκη και του νομικού συμβούλου, κ.Λάμπρου Καρτσώλη, το «Πράσινο Ταμείο», με το υπ’ αρ. 204/2-10-2015 έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι με την υπ’ αρ. 94.3/2015 απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, εγκρίθηκε κατ’ αρχάς η πρότασή μας.

Με το ίδιο έγγραφο, το Ταμείο μας ενημερώνει ότι από τη μελέτη του φακέλου και κυρίως από την υποβληθείσα Πράξη του Δασαρχείου Λίμνης με αριθμό 1829/9/1695/11-6-15 περί χαρακτηρισμού της έκτασης των 25 στρεμμάτων ενδέχεται να υπάρξει νομικό κώλυμα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της όλης έκτασης λόγω του χαρακτηρισμού τμημάτων της ως δασικής και αναδασωτέας έκτασης και μας προτρέπει να αναπροσαρμόσουμε το αίτημά μας ώστε να τύχει χρηματοδότησης η αγορά του διατηρητέου ακινήτου μετά της έκτασης των 11.420τμ στρεμμάτων που χαρακτηρίστηκε ως αγροτική.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το τμήμα εμβαδού 11.420τμ (όπου βρίσκεται το διατηρητέο) που εμφαίνεται με τα στοιχεία ΑI στο συνημμένο στην Πράξη Χαρακτηρισμού, από Μαΐου 2015 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού κ. Γεωργίου Γερογιάννη καθώς και στο απόσπασμα του φύλλου χάρτη ΓΥΣ το οποίο τμήμα χαρακτηρίζεται ως έκταση μη δασική.
Να σημειωθεί ότι, όπως μας ενημέρωσε ο νομικός μας σύμβουλος, οι εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη της έκτασης, κ. Ερρίκου Κόρκα είναι θετικοί στην πώληση των ανωτέρω τμημάτων. Ήδη, ο μηχανικός του Δήμου κ. Γεώργιος Γερογιάννης έχει υποβάλει αίτημα στην Πολεοδομία Ιστιαίας προκειμένου να λάβουμε βεβαίωση αρτιότητας – οικοδομησιμότητας της έκτασης. Επιπλέον, ο νομικός μας σύμβουλος έχει από τις 12-6-15 υποβάλει στο Ταμείο συμπληρωματικό υπόμνημα-γνωμοδότησή του περί του επιτρεπτού της κατάτμησης της έκτασης.


Εφιστούμε την προσοχή στο ότι η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και αναπροσαρμογής του αιτήματός μας στο «Πράσινο Ταμείο» λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2015 και, μέχρι τότε θα πρέπει να προσκομίσουμε και βεβαίωση νομιμότητας της απόφασης του Δήμου μας από τον κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


Διαβάστε επίσης


Ο δήμος προχωρά στην αγορά του αρχοντικού Τομπάζη στις Κεχριές

22 Δημοτικοί Σύμβουλοι αποποιούνται την πατρότητα ανυπόγραφης καταγγελίας 17 "συμβούλων" εναντίον του Καλυβιώτη


Το θέμα αφορά την υπόθεση την ανυπόγραφης καταγγελίας  δεκαεπτά Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου μας  προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση   για  τρία χρηματικά εντάλματα  με αριθ. 227/14-08-2015, 228/14-08-2015 και 229/14-08-2015. Τα εντάλματα δεν έχουν δημοσιευθεί στο Διαυγεια και είναι άγνωστο το περιεχόμενο τους.

Οι 22 συνολικά  παρόντες σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο  της 10/11/15 ομόφωνα  αποφάσισαν ότι η καταγγελία των δέκα επτά Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας προς την Αποκεντρωμένη ΔιοίκησηΘεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, δεν αγγίζει και δεν φέρει υπογραφή κανενός δημοτικού συμβούλου του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύμενα πρακτικά της συνεδρίασης κανένας από τους 9+1 αποστάτες δεν τοποθετήθηκε επι του θέματος αν και ψήφισαν θετικά.

 Την εισηγηση του θέματος έκανε ο κ. Στεργίου ο οποίος ανέφερε:  Περί τα μέσα Οκτωβρίου, μέσω του Δήμου έλαβα το με αριθ. πρωτ. 2923/178035 /12-10-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Γενική  Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Εύβοιας με θέμα : «Καταγγελία  δεκαεπτά Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας».
Περίμενα από τον κ. Δήμαρχο ως αποδέκτη για ενέργεια του συγκεκριμένου εγγράφου να το εντάξει για συζήτηση και λήψη απόφασης στην ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου κάτι που δυστυχώς δεν έκανε. Για μας το θέμα είναι σοβαρό και για αυτό ζήτησα από το σώμα την συζήτηση του ως έκτακτο στην σημερινή συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μόλις έλαβα το παραπάνω έγγραφο και διαπίστωσα ότι υπήρχε  επισυναπτόμενη επιστολή δεκαεπτά συμβούλων του Δήμου μας χωρίς ονοματεπώνυμα και  υπογραφές, η οποία αναφέρεται σε τρία χρηματικά εντάλματα τα με αριθ. 227/14-08-2015, 228/14-08-2015 και 229/14-08-2015, αμέσως επικοινώνησα με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησα την συνέχεια της επιστολής με τα ονόματα και τις υπογραφές των συμβούλων, θεωρώντας ότι από λάθος δεν είχε επισυναφθεί.
Η απάντηση που έλαβα ήταν πως έτσι εστάλη από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Χωρίς καμία καθυστέρηση επικοινώνησα στην συνέχεια με το τμήμα Διοικητικού — Οικονομικού Ν. Εύβοιας και ζήτησα από την αρμόδια υπάλληλο τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές των δημοτικών συμβούλων. Η απάντηση που έλαβα ήταν πως δεν υπάρχουν υπογραφές παρά μόνο η επιστολή και για αυτό κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να λάβουν γνώση και να αποφασίσουν σχετικά.
Επειδή ως δημοτική παράταξη ουδεμία σχέση έχουμε με την συγκεκριμένη επιστολή και ουδέποτε θέσαμε καμία υπογραφή, εισηγούμαι προς το σώμα να λάβει σχετική απόφαση.
Τόσο εγώ, όσο και οι συνεργάτες μου στην αυτοδιοικητική διαδρομή μας ουδέποτε λειτουργήσαμε χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους πρακτικές οι οποίες προσβάλουν το κύρος του θεσμού, στοχοποιούν αιρετούς και υπαλλήλους, δημιουργούν σύγχυση και διχάζουν την τοπική μας κοινωνία. Τις απόψεις, τις προτάσεις και την κριτική μας τις καταθέτουμε επώνυμα και με καθαρό λόγο στα θεσμοθετημένα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί την τελευταία περίοδο και πραγματικά δεν γνωρίζω από πού πηγάζει και που στοχεύει, χωρίς να αποκλείω και προβοκατόρικες ενέργειες οι οποίες προσπαθούν να θολώσουν τα νερά και να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Τέτοιες ενέργειες και πρακτικές όχι μόνο δεν προάγουν το κοινό συμφέρον αλλά βλάπτουν τον τόπο και τους πολίτες.

Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στους πιο κάτω δημοτικούς συμβούλους:

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Δεν μπαίνω στην ουσία του εγγράφου, δεν το εξετάζω γιατί δεν με αφορά. Από την στιγμή που εγώ προσωπικά δεν συμμετέχω και είναι πολλοί αυτοί που δηλώνουν ότι δεν έχουν υπογράψει πιστεύω ότι κάποιο λάκκο κρύβει η φάβα. Πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι αυτό το έγγραφο δεν αγγίζει τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Κουτσουράς Σταύρος: Από την στιγμή που δεν υπάρχει ενυπόγραφη καταγγελία ,ούτε ονόματα, ούτε υπογραφές δεν πρέπει καν να το  συζητήσουμε το θέμα.Εφ' όσον κανείς δεν έχει υπογράψει να πάρουμε απόφαση που να διατυπώνει ότι κανείς δημοτικός σύμβουλος, δεν υπέγραψε αυτή την καταγγελία.

Αλεξίου Δημήτριος: Να πάρουμε απόφαση αλλά έχω την εντύπωση ότι δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος σε κάτι που είναι ανώνυμο. Δεν έχει υπογραφή, δεν έχει πρόσωπο. Ο καθένας μπορεί να πει ή να γράψει οτιδήποτε. Θέλω να πιστεύω ότι κανείς μας δεν έχει συμμετάσχει στην καταγγελία αλλιώς παίζουμε παιχνίδι μαγισσών.

Παληός Ευστράτιος: Να εκδώσουμε ψήφισμα ότι στο εξής σ 'αυτήν την αίθουσα δεν θα διαβάζονται ανώνυμα έγγραφα ούτε θα αποστέλλονται ανώνυμα έγγραφα επίσης και να διαβιβαστεί στην Περιφέρεια.

Στέφου Κυριακή: Δεν κληθήκαμε να αξιολογήσουμε ανώνυμα έγγραφα. Είναι έγγραφο που ήρθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δεν κρίνουμε την επιστολή των δέκα επτά ,αλλά συζητάμε το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Ο Δήμος δηλώνει ότι θα υπερασπισθεί το δικαίωμα των πολιτών στο ρεύμα και την θέρμανση
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα στις 10/11 να μην επιτραπεί καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε κανένα λαϊκό νοικοκυριό εντός των ορίων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και να υπερασπισθεί ο Δήμος το δικαίωμα των πολιτών στο ρεύμα και την θέρμανση.

Το θέμα έφερε στο συμβούλιο οκ. κ. Λιαγκάκης Ευστάθιος εισηγούμενος το θέμα είπε: «Την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΗ άρχισε να πηγαίνει σε σπίτια δημοτών μας και να κόβει το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να πάρουμε απόφαση που να εκφράζει την αντίθεση του δημοτικού συμβουλίου σε μια τέτοια ενέργεια ,που καθιστά ανίσχυρα άτομα βασανισμένα από την ανεργία και την κρίση , έρμαια των καιρικών συνθηκών και της εξαθλίωσης.. Είναι επιβεβλημένο να πάρουμε θέση και να υπερασπίσουμε τους δημότες μας που υποφέρουν».

Εγκρίθηκε η επισκευή του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Μαντουδίου


H 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε την αιτηση του Κέντρου Τγείας Μαντουδίου για έγκριση της σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών στο ασθενοφόρο με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 7290 του Κέντρου Τγείας Μαντουδίου.
Η σχετική απόφαση

Εκδήλωση του ΚΚΕ για τους εκτελεσμένους αγωνιστές της περιόδου 1948 - 1949 από το Στρατοδικείο Χαλκίδας. 4 από τον δήμο μας

πηγή: Ριζοσπάστης
Εκδήλωση τιμής και μνήμης στους αλύγιστους αγωνιστές που εκτελέστηκαν την περίοδο 1948 - 1949 με απόφαση του Εκτακτου Στρατοδικείου Χαλκίδας, οργανώνει η ΚΟ Εύβοιας του ΚΚΕ. Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 27 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ., στο Θέατρο Παπαδημητρίου. Θα μιλήσει ο Στέφανος Λουκάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με αφήγηση χρονικού, απαγγελία ποιημάτων και τραγούδι.Το Στρατοδικείο της Χαλκίδας αποτελούσε τμήμα του Στρατοδικείου της Θήβας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλη του 1947, ως ένα επιπλέον κατασταλτικό μέτρο της αστικής τάξης για να αντιμετωπίσει τον ένοπλο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Ηταν η περίοδος όπου γενικευόταν η δράση του ΔΣΕ σε όλη τη χώρα, με αρκετές επιτυχίες. Τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου, ξεκινάει ένοπλο τμήμα 59 μαχητών του ΔΣΕ από το Αρχηγείο Φθιωτιδοφωκίδας, σε «μυστική» αποστολή να περάσει στην Εύβοια με επικεφαλής τον Θύμιο Καψή (Ανάποδο). Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρώτο καθήκον ήταν να περάσουν στην Εύβοια και με τη δράση τους να απασχολήσουν έστω και μια ταξιαρχία στρατού.

Στις 6 Νοέμβρη 1947, το ένοπλο τμήμα μεταφέρεται από την Πελασγία στην Εύβοια με το καΐκι του Γιάννη Χριστοφορίδη (καταδικάστηκε από το Στρατοδικείο Χαλκίδας και εκτελέστηκε το 1949). Ετσι ξεκίνησε η δράση του ΔΣΕ στην Εύβοια, ενώ στις 5 Γενάρη του 1948 συγκροτείται το Ανεξάρτητο Τάγμα του ΔΣΕ στην Εύβοια. Ταγματάρχης ο Θύμιος Καψής. Πολιτικός επίτροπος ο Γιώργος Βλαχούτσικος (Ευβοιώτης).

Μπροστά στο δίκαιο αγώνα, οι μαχητές δεν υπολόγισαν κόπους, θυσίες, κακουχίες. Η δύναμη και το κουράγιο τους τροφοδοτούνταν από τα ιδανικά τους. Η ηθική υπεροχή, το ότι στάθηκαν αγέρωχοι και αλύγιστοι μπροστά στον πανίσχυρο και πάνοπλο εχθρό, πηγάζει από την πίστη ότι αυτός ο κόσμος μπορεί ν' αλλάξει. Πολλοί σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών, άλλοι στάλθηκαν στις εξορίες και άλλοι σύρθηκαν στα στρατοδικεία και εκτελέστηκαν.

Η 22χρονη Αλίκη Τσουκαλά. Το στρατοδικείο αποφάσισε ότι η δράση της «αποβαίνει επιβλαβής διά την πατρίδα» και την καταδίκασε «δις εις θάνατον»

Η αστική τάξη, μπρος στον ηρωισμό αυτό, δε σταμάτησε να παίρνει τα μέτρα της. Τα στρατοδικεία όλης της χώρας, όπως και αυτό της Χαλκίδας, «ανέλαβαν δράση».Στην εφημερίδα «Ευβοϊκός Κήρυξ», αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Από της 17ης τρέχοντος μηνός (σ.σ. Ιούλης 1947) λειτουργεί εις την πόλιν μας Εκτακτον Στρατοδικείον. Ο στρατιωτικός νόμος και η σύστασις εκτάκτου στρατοδικείου εις την επικράτειαν προδίδουν ανωμαλίαν και σοβαράν διατάραξιν της δημοσίας τάξεως, η αποκατάστασις των οποίων απαιτούν βίαια, σκληρά και άμεσα μέτρα.

Τα έκτακτα στρατοδικεία είναι δικαστήρια σκοπιμότητος, ενέχουν σκληρότητα, αλλά είναι ταυτόχρονα ακριβόλογα, ταχέα και δίκαια, διότι έχουν πλήρη την συναίσθηση του υψηλού και ισοθέου προορισμού των, αφού αι αποφάσεις των απαγγέλονται προ ενός νεοσκαφούς τάφου εις τον οποίο θα πέσουν οι προ ολίγου όρθιοι ιστάμενοι κατάδικοι».

Συνολικά, στο Εκτακτο Στρατοδικείο Θήβας (τμήμα του οποίου ήταν αυτό της Χαλκίδας) εκδικάστηκαν 1.245 υποθέσεις. Επιβλήθηκαν 137 θανατικές καταδίκες, 114 σε ισόβια, 78 φυλακίσεις έως 10 έτη, 113 φυλακίσεις άνω των 10 ετών. Ο συνολικός χρόνος φυλακίσεων των καταδικασμένων ήταν 3.845 χρόνια!

Με αφορμή και την εκδήλωση, η ΚΟ Εύβοιας καλεί τους απογόνους των αγωνιστών και όσους γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό, να απευθυνθούν στην Κομματική Οργάνωση. Να συμβάλλουν με αρχεία, βιογραφικά στοιχεία, πληροφορίες, φωτογραφίες, κειμήλια, ώστε να αξιοποιηθούν τόσο στην εκδήλωση που διοργανώνεται, όσο και στην προσπάθεια ανέγερσης μνημείου προς τιμήν τους, ενισχύοντας και οικονομικά την προσπάθεια αυτή.


Η μεγάλη δίκη του 1949

Στις 15/3/1949 ξεκινάει στο Στρατοδικείο Χαλκίδας μεγάλη δίκη με 38 κατηγορούμενους. Η δίκη κρατάει 20 μέρες. Οι 14 καταδικάζονται σε θάνατο: Ευάγγελος Μαντής, Δημήτρης Φίτσιος, Αλέξανδρος Κατραφύλλιας, Φ. Σκαρής, Μαρία Λαφαζάνου, Αλίκη Τσουκαλά, Γιάννης Χριστοφορίδης, Δημήτρης Μπουραζόπουλος, Αικατερίνη Μελεμενή, Ευανθία Πάτσαλη, Γιάννης Χάνος, Πολυξένη Βακάλη, Ιωάννης Βλέσσας, Ιωάννης Ζέρβας. Οι 6 φυλακίζονται σε ισόβια: Αλκμήνη Αλεξανδροπούλου, Θρασύβουλος Παπαστρατής, Ελένη Μπάμπαλη, Παναγιώτα Ζέρβα, Γιώργος Μπέης, Βούλα Τσώλη και 1 σε προσωρινή φυλάκιση - 14 ετών - ο Αντώνης Κούκκος. Οι 17 απαλλάσσονται.

Στρατοδικείο Χαλκίδας. Κατά την έξοδο στη μεγάλη δίκη του 1949

Στις 21/4/1949 ανακοινώνεται από το ραδιοσταθμό του ΔΣΕ «Ελεύθερη Ελλάδα» η είδηση ότι ύστερα από τα διαβήματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προς την κυβέρνηση της Αθήνας για την αναστολή της εκτέλεσης του Φίτσιου και άλλων 2 αγωνιστών, αποκαλύφθηκε ότι είχαν ήδη εκτελεσθεί. Εσπευσαν γρήγορα - γρήγορα και πριν ακόμα λήξει η προθεσμία που προβλέπει ο νόμος τους, να τους δολοφονήσουν.Ηταν το χάραμα της 16ηςΑπρίλη 1949. Από τους 14 καταδικασμένους σε θάνατο, οι 8 θα εκτελεστούν εκείνο το πρωί στο νεκροταφείο του Αϊ - Γιάννη στη Χαλκίδα. Οι εκτελεσμένοι ήταν: Η Αλίκη Τσουκαλά, ο Τάκης Φίτσιος, ο Γιάννης Χάνος, ο Δημήτρης Μπουραζόπουλος, ο Γιάννης Χριστοφορίδης, η Κατερίνα Μελεμενή, η Ευανθία Πατσαλή και η Μαρία Λαφαζάνου.

Ο Τάκης Φίτσιος, στέλεχος του ΚΚΕ και αρχισυντάκτης του «Ριζοσπάστη» ανέφερε ανάμεσα σε άλλα στην απολογία του: «Αγωνίστηκα σε όλη τη ζωή μου για την υπόθεση του ΚΚΕ, για το θρίαμβο του κομμουνισμού, για μια καλύτερη ζωή του λαού μας... Δεν έχω να επιδείξω αγαθοεργές πράξεις, αλλά πράξεις που να ωφελούν το Κομμουνιστικό Κόμμα». Εκτελείται κραυγάζοντας «ζήτω το ΚΚΕ».

Ο καπετάν - Γιάννης Χριστοφορίδης εκτελέστηκε με την κατηγορία για «συμμετοχή σε παράνομη κομμουνιστική οργάνωση με σκοπό την ανατροπή του καθεστώτος». Η γυναίκα του Κούλα, έμεινε με 4 ορφανά. Μην αντέχοντας το θάνατό του έπεσε στον Ευβοϊκό και πνίγηκε.

Ο Μπουραζόπουλος Δημήτρης ήταν σπουδαστής Ιατρικής, από την Ιστιαία. Τον σκότωσαν προτού φτάσει στον τόπο εκτέλεσης γιατί φώναξε «Ζήτω το ΚΚΕ, Ζήτω ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας!».

Για τον Γιάννη Χάνο, παλιό στέλεχος του ΚΚΕ στη Χαλκίδα, ο οποίος πήρε μέρος στο Β' Συνέδριο του ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ) το 1920, είναι χαρακτηριστική η αναφορά του στρατοδίκη Ταμπακά, ο οποίος παραβρέθηκε στην εκτέλεση και είπε για τη στάση του: «Αυτός ο παλιόγερος, ψυχρός και αγέρωχος, δεν δέχτηκε να του δέσουνε τα μάτια και στο πρόσταγμα του επικεφαλής του αποσπάσματος "επί σκοπόν", σήκωσε τη γροθιά του και φώναξε: Ζήτω το ΚΚΕ».


Εκτελέστηκαν

Από τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή μας έως σήμερα, καταδικάστηκαν σε θάνατο από το Στρατοδικείο Χαλκίδας και εκτελέστηκαν 51 αγωνιστές:

Στις 27/12/1947:

Ευαγγελόπουλος Βαγγέλης του Γιώργου - ψευδώνυμο Φώτος, από τον Αγιο Γεώργιο Ιστιαίας. Λάντζας Γεώργιος του Βασίλη, 24 ετών, από τις Θεσπιές Βοιωτίας. Ιωάννου Στέργιος του Γιάννη, 33 ετών, από το Μπράλλο Παρνασσίδας.

Το Μάη του 1948:

Μπούτρος Νίκος, από τη Βάθεια Εύβοιας. Καρβούνης (;).

Τον Αύγουστο του 1948 οι:

Μπίνος Γιώργος, από τα Κούτουρλα Μετοχίου. Τσόκος Σ. του Ιωάννου.

Την 1η Σεπτέμβρη 1948 οι:

Δούμας Σάββας του Αθ. από τον Αγιο Αιδηψού. Πανταζής Βαγγέλης του Γεωργ. από τον Αγιο Ιστιαίας. Παπακοσμάς Δημήτρης του Αθ., από την Αιδηψό. Τριαντόπουλος Θανάσης του Γεωργίου. Ψαρράς Θανάσης του Γεωργίου, από τον Αγιο Ιστιαίας.

Τον Αύγουστο 1948:

Βρεττού Μαρία, από το Δρυμώνα Λίμνης Ευβοίας.

Στις 18/9/1948 εκτελέστηκαν ομαδικά οι: Γκίκας Θανάσης, από την Νεροτριβιά Εύβοιας. Ζέρβας Αθαν. Γιώργος, από τους Στρόπωνες. Κουτσαυλής Θεόδωρος του Ανεσ., από τους Στρόπωνες. Μπαλάκας Ιωάν. Σταμάτης, από τους Στρόπωνες. Ντεγιάννης Δημήτρης. Τσέργας Παναγιώτης. Πανούσης Δημήτρης, από τους Στρόπωνες. Παπαθωμά Παναγιώτα, από το Δρυμώνα Λίμνης Ευβοίας. Δήμου Μαρία.

Στις 15/12/1948 εκτελούνται ομαδικά: Καραχανίδη Χαρίκλεια. Αργύρης Κώστας του Γιώργου - ψευδώνυμο Ζητσέας, από την Ανω Βάθεια. Βασιλειάδης Ισαάκ, από τη Χαλκίδα. Βασιλειάδης Ανέστης. Το 1948 εκτελείται στη Χαλκίδα και ο Ζερβός Γιάννης, από τους Στρόπωνες Ευβοίας.

Στις 21/6/1949 εκτελέστηκαν ομαδικά οι: Ματσούκας Γιάννης, από το Σπαθάρι Μαντουδίου. Γεωργούλης Σταμάτης, από τις Κεχριές Εύβοιας. Ανδρέας Καραγκούνης - ψευδώνυμο Δημοκράτης - από τα Βουτά Ιστιαίας. Βασίλης Σωτηρίου, από τη Νεροτριβιά Εύβοιας.

Ακόμα τον Ιούνη 1949: Ευάγγελος Μαντής, 45 χρονών, από το Σχηματάρι Βοιωτίας.

Στις 11 Ιουλίου 1949: Νάστας Νικόλαος, από τη Χαλκίδα. Εκτελέστηκε επίσης, χωρίς ακριβή ημερομηνία και ο Ματσούκας Θεόδωρος, μαχητής του ΔΣΕ στο Ανεξάρτητο Τάγμα Εύβοιας.

Εκτός από τους παραπάνω αγωνιστές, καταδικάστηκαν σε θάνατο από το αστικό κράτος και τα όργανά του σε Χαλκίδα και Θήβα και εκτελέστηκαν σε τόπους μαρτυρίου σε άλλες περιοχές της χώρας οι εξής:

Δραπανιώτης ή Δρεπανιώτης Γρηγόρης, από τη Λίμνη Ευβοίας, εκτελέστηκε στου Γουδή το Μάη του 1948. Εδιπίδης Γιώργος, από την Αρτάκη, εκτελέστηκε στην Κεφαλλονιά στις 25/8/49. Ευαγγέλου Βαγγέλης, από τον Αϊ - Γιώργη Ευβοίας, εκτελέστηκε το 1948.

Επίσης, στο Λαζαρέτο της Κέρκυρας εκτελέστηκαν: Αγιοβλασίτης ή Χαμοδρακας Δημήτρης του Βαγγέλη (23/2/1949), Αικατερίνης Χρήστος του Θεοδώρου, από τον Αγιο Θωμά Βοιωτίας (4/3/1948). Γιλάτης ή Ζαγράνας Θανάσης, από τη Χαλκίδα (16/4/48). Κατσιμίχας ή Κατσιμίχος Γιώργος, από τη Λιβαδειά (10/5/1948). Κουφουδάκης Φώτης, από το Νέο Φάληρο Πειραιά (19/11/1948). Ταξιάρχης Παναγιώτης, από την Αράχωβα Βοιωτίας (10/5/1948).