Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Δεν μειώνονται τα δημοτικά τέλη για το 2013

Σε πολλους δήμους λογω της κρίσης τα δημοτικά τέλη μειώνονται. Στη Θεσσαλονίκη, τα Δ.Τ. θα μειωθούν κατά 10% για τα σπίτια και 6% για τις επιχειρήσεις. Σε μείωση των τελών κατα 10% προέβει και ο δήμος Σκοπέλου,  μειώσεις έκαναν και ο δήμος Μοσχάτου, ο δήμος Χανίων, ο δήμος Δράμας, ο δήμος Αθήνας, ο δήμος Ελληνικού, ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, ο δήμος Κομοτηνής, ο δήμος Δωρίδος, ο δήμος Κοζάνης, ο δήμος Αμαρουσίου,  ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο δήμος Ωραιοκάστρου (45% μείωση) και άλλοι δήμοι της χώρας.

Στο δήμο μας που πριν ένα χρόνο ο κ.δημαρχος  υποσχέθηκε  μείωση των εξόδων του δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να   για το οικονομικό έτος 2013 να μην αναπροσαρμοστούν  (ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω) τα δημοτικά τέλη (καθαριότητας , ηλεκτροφωτισμού, Τ.Α.Π. κ.λπ) και παραμείνουν ως έχουν .

Τα Δημοτικά Τέλη για το 2012 που θα ισχύσουν και για το 2013  έχουν  καθοριστεί ως εξής


Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το τέλος  καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών πρέπει να είναι ειδικά (όχι γενικώς οπως έκανε το Δ.Σ. ) αιτιολογημένες.Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά να μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών. Με αυτά τα τέλη πληρώνονται οι προσλήψεις διμηνιτών .


6. Δ.Τ. (τέλη καθαριότητας και φωτισμού) για οικίες στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων 1,20€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011

7. Δ.Τ. για οικίες την Δημοτική Ενότητα Νηλέως σε 1,10€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011 έως
31/12/2011 . Και σε 1,20€ τ.μ. από 1/1/2012 και εφεξής.

8. Δ.Τ. για καταστήματα στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων 2,10€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011

9. Δ.Τ. για τα καταστήματα την Δημοτική Ενότητα Νηλέως σε 1,85€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011 έως 31/12/2011 . Και σε 2,10€ τ.μ. από 1/1/2012 και εφεξής.

10. Ενιαίος Δ.Φ. (φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ) 0,25 € από 1/1/2011. (Ο φόρος καθορίζεται από τον τύπο: Εμβαδόν Χ 0,25 )


Α. Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6000 τμ καταστημάτων κάθε φύσης 2,10€/τ.μ

Β. Για ακάλυπτους χώρους από 0-1000 τ.μ ισχύει ο συντελεστής που έχει καθοριστεί για τους στεγασμένους χώρους ήτοι 2,10€/τ.μ

Γ. Για ακάλυπτους χώρους 1001 μέχρι 6000 τ.μ που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ θα χρεώνονται με πλασματικό εμβαδόν δηλαδή με το μισό του εμβαδού τους και με συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού μέχρι 6000 τ.μ ,δηλαδή 2,10 €(Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1)

Δ. Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6.000τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει οριστεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των καταστημάτων μέχρι 6000 τ.μ

Ε. Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6000 τ.μ το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει οριστεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6000 τ.μ.

Β. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ)

-ενιαίος συντελεστής ΤΑΠ 0,35‰. (ο ανώτατος δυνατόν συντελεστής)


Δ. ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ

1. Μικρά ζώα 0,50€/ζώο/ετησίως.

2. Μεγάλα ζώα 3,00€/ζώο/ετησίως


Ε. ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Ντόπιοι παραγωγοί του ενιαίου Δήμου

· 2,00€/3μετρα/ημερησίως

· 4,00€/6μέτρα/ημερησίως

Για τους υπόλοιπους

· 7,00€/3μέτρα/ημερησίως

· 14,00€/6μέτρα/ημερησίως

Γ. ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι τα οποία βρίσκονται σε παραλίες 8,00 €/τ.μ./ ετησίως.

2. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι τα οποία δεν βρίσκονται σε παραλίες στα 6,00€/τ.μ. / ετησίως .

3. Πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι που είναι στεγασμένοι με μόνιμη κατασκευή σε 12,00 €/τ.μ./ ετησίως.

5. Κατάληψη πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά σε 0,50€ /τ.μ./ημερησίως.

ΑΜΕΑ


Μειώνονται τα τέλη α) κατά 50% στα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με ποσοστό 67% β) κατά 30% σε νεφροπαθείς ,προϋπόθεση ορίζεται το ετήσιο εισόδημα των δύο πιο πάνω περιπτώσεων , βάσει φορολογικής δήλωσης, να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ.

Τι εισπράττει ο δήμος απο τέληΓια το 2012 ο δημος μας εισέπραξε 62 χιλιάδες Ευρώ στο δήμο μας απο το Φόρο Ζύθου, Τέλη Διαφήμισης και το 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)Ψαρρός:"το σύνολο  των εξόδων (ποσό-1.653.818- ευρώ) είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων (ποσό-1.148.049- ευρώ)".


Κατα την συζήτηση των τελών του 2012 στο Δ.Σ.  έχουν ενδιαφέρον οι παρακάτω διάλογοι


Περήφανος Ιωάννης : Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε αύξηση της τάξης του 40% προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Δήμου. Αυτόπρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου. Να σας υπενθυμίσω ότι στις ευαίσθητεςκοινωνικές ομάδες όπως νεφροπαθείς και άτομα με ειδικές ανάγκες είχαμε ωςΔήμος Νηλέως μειώσεις τις φορολογίες.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Υπάρχουν πολλές εντολές διακοπής ρεύματος. Ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει. Δεν δεχόμαστε την έννοια ανταποδοτικότητα. Το βιοτικό του κόσμου επίπεδο έχει πέσει κατά πολύ. Έχω να υποβάλω δύο προτάσεις α)να μειωθούν κατά τριάντα τοις εκατό 30% τα δημοτικά τέλη και β) να τεθούν κριτήρια απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη των ατόμων που πληρούν προϋποθέσεις.

κ. Ψαρρός : «Με την ενοποίηση των τριών Δήμων σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόσουμε την πολιτική των φορολογιών έτσι ώστε αυτές να είναι και δίκαιες και ενιαίες για όλο το φάσμα του νέου Δήμου, έχοντας σαν βάση την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν οι κάτοικοι, την ορθολογικότερη και καλλίτερη διαχείριση των οικονομικών.

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία των τριών Δήμων προκύπτει ότι το σύνολο  των εξόδων (ποσό-1.653.818- ευρώ) είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων (ποσό-1.148.049- ευρώ). Πρόταση μου είναι να υπάρξει εξίσωση των φορολογιών και στους τρεις  Δήμους με παράλληλη προσπάθεια μείωσης του κόστους των εξόδων.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.