Οι επικεφαλής της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στην ετήσια ενημέρωση των αναλυτών που πραγματοποιήθηκε στις 20/5/2015 έκαναν τις παρακάτω εκτιμήσεις:
Ο όμιλος σήμερα δραστηριοποιείται σε πέντε βασικούς τομείς, την ενέργεια, της παραχωρήσεις, τις κατασκευές, τη βιομηχανία και το real estate και σύμφωνα με όσα ανέφεραν τα στελέχη της ΓΕΚΤΕΡΝΑ για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, οι χρηματοροές από το κατασκευαστικό σκέλος θα υποστηρίξουν τις επενδύσεις του ομίλου, η δραστηριότητα στο λευκόλιθο θα ενισχύσει μελλοντικά την ανάπτυξη, ενώ στις ΑΠΕ σχεδιάζεται η εγκατάσταση 1.000 MW τα επόμενα χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πήχης του capex για το 2015 θα ανέβει, κυρίως λόγω των ΑΠΕ και των επενδύσεων στο σκέλος των παραχωρήσεων. Πέρυσι, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το 2014 ανήλθαν σε 111 εκατ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως στον τομέα των ΑΠΕ, των κατασκευών και της βιομηχανίας εξόρυξης λευκόλιθου.
Αναλυτικά, εκτιμήθηκε ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα θα παράξει ισχυρές ταμειακές ροές και κερδοφορία καθώς το ανεκτέλεστο έχει ενισχυθεί με νέα έργα. Το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο των 3,28 δισ. ευρώ, ισχυροποιώντας τη θέση του και ενισχύοντας τις προοπτικές κερδοφορίας, όπως σημειώθηκε.
Στο σκέλος των παραχωρήσεων, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα. Σύμφωνα με την παρουσίαση, η συμμετοχή του ομίλου στην Ιονία Οδό θα αυξηθεί περίπου στο 56% (από 33% σήμερα) μετά την κατασκευαστική περίοδο και στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας περίπου στο 50% (από 33% σήμερα).
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, λειτουργεί 640 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Επιπλέον 245 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 229 MW στην Ελλάδα και 16 MW στην Πολωνία.
Στόχος είναι ο όμιλος να λειτουργήσει 1 GW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας στα επόμενα χρόνια, ενώ μέχρι το τέλος του 2015 θα εγκατασταθούν περί τα 100 MW. Στις αρχές του 2015 εκδόθηκαν οι άδειες λειτουργίας δύο αιολικών πάρκων στην Ελλάδας συνολικής ισχύος 40,2 MW, ενώ στην Πολωνία ξεκίνησε η κατασκευή τριών αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 16MW. Σημειώνεται ότι ο όμιλος πέρυσι εισήλθε σε έναν νέο κλάδο δραστηριότητας, την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εξαγοράς μιας εταιρείας στη Σερβία και την ίδρυση μιας νέας στα Σκόπια.
Τέλος, στον βιομηχανικό τομέα ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή λατομικών προϊόντων, στην εξόρυξη λιγνίτη και στην εξόρυξη λευκολίθου και παραγωγής μαγνησίας. Η διοίκηση εκτιμώντας ότι η ζήτηση για καυστική μαγνησία (χρησιμοποιείται σε λιπάσματα, στον ιατρικό κλάδο, στην υαλουργία, σε χημικά προϊόντα κ.α) θα είναι υψηλή στα επόμενα χρόνια, ξεκίνησε ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού εκτιμώμενου ποσού 100 εκατ. ευρώ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Μαντούδι Ευβοίας για την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2017 και αναμένει εντός των επόμενων ετών σημαντικά αυξημένα έσοδα σε σχέση με το 2014. Πέρυσι, ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε σε 1,8 εκατ.ευρώ.

πηγή: capital.gr