Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ιδιωτικοποείται η δημοτική καθαριότητα

Ο δήμος μας ξοδεύει περίπου 1,5 εκατομμύρια Ευρώ κάθε χρόνο στην καθαριότητα απο τα οποία περίπου τα μισά (690 χιλιάδες ευρώ) είναι οι δαπάνες προσωπικού. Αυτός ο τομέας προσανατολίζεται προς ιδιωτικοποίηση λογω μνημονίου 2, αν και οι μικροί δήμοι δεν κινδυνεύουν άμεσα.


Σύμφωνα με  πρόσφατες δηλώσεις του κ. Ρέππα «Λογικό να παραχωρηθεί σε ιδιώτες ο τομέας καθαριότητας». Σε συνέντευξη του στην «Ισοτιμία», απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ο κ. Ρέππας τονίζει χαρακτηριστικά: «Είναι λογικό τομείς που δεν είναι νευραλγικοί για το εθνικό συμφέρον να κρίνονται με αυστηρούς όρους κόστους-ωφέλειας. Πέραν των τομέων που αυτονοήτως ανήκουν και συγκροτούν ένα σύγχρονο κράτος όλες οι άλλες δομές πρέπει να αξιολογηθούν. Μόνον έτσι το κράτος θα υπηρετεί παρά θα επιβαρύνει τον πολίτη και θα διευκολύνει και θα στηρίζει αντί να δυσκολεύει και να αποθαρρύνει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες».

Από τις μεγάλες πόλεις αναμένεται να ξεκινήσει η είσοδος των ιδιωτών στην αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά την ψήφιση του μνημονίου 2. Εκεί θα υπάρξουν οι μεγάλες περικοπές στοναριθμό των συμβασιούχων προκειμένου να φτάσουν στο 50%, όπως επιτάσσει η συμφωνία της χώρας μας με τους δανειστές της. το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καλείται να αντλήσει από τη «δεξαμενή» των 20.000 συμβασιούχων τους 7.000 που θα απομακρυνθούν.

Σε ποιους τομείς εργάζονται οι περίπου 20.000 συμβασιούχοι των δήμων:

- 10.000 στην καθαριότητα

- 3.000 στους παιδικούς σταθμούς, με συμβάσεις 10-11 μηνών

- 1.600 στους παιδικούς σταθμούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ

- 1.700 στα δημοτικά ωδεία, και

3.700 σε «λοιπές ειδικότητες» όπως μηχανικοί ασφαλείας, γιατροί εργασίας, ναυαγοσώστες, υπάλληλοι ΚΕΠ, λογιστές κ.λπ.

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, από την Καθαριότητα θα πρέπει να αποχωρήσουν 5.000-6.000 συμβασιούχοι, ενώ από τις υπόλοιπες ειδικότητες είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο να φτάσουμε τον αριθμό των 2.000 ατόμων.

Ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για δανεισμό των δήμων απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Με μία απόφαση- πιλότο, που αφορούσε το Δάφνης – Υμηττού, ξεμπλοκάρουν πλέον οι διαδικασίες για όσους δήμους προσπαθούν να συνάψουν νέες δανειακές συμβάσεις με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η απόφαση 552/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σημείο σταθμό, καθώς είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει θετική διάθεση προκειμένου να επιλυθεί ένα μείζoν πρόβλημα και να διευκολυνθούν δήμοι που έχουν «χτυπήσει κόκκινο».

Κατά το πρόσφατο συνέδριο των δημάρχων στην Κομοτηνή είχε συμφωνηθεί παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, του προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η απόφαση που θα ληφθεί από την Ολομέλεια σχετικά με τη δανειοδότηση του δήμου Δάφνης-Υμηττού θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση ώστε να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι δήμοι σε δανεισμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προσδιορίσει πως θα αποπληρωθεί το δάνειο

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική απόφαση θεωρείται ότι η σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι μια ενδεικνυόμενη λύση που αποβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αν δεν πληρωθούν δύο ετήσιες δόσεις είναι απαιτητό το σύνολο

Προβλέπεται επίσης ότι με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων θα προσδιοριστεί η πηγή των χρημάτων για την αποπληρωμή των δανείων. Συμπληρωματικά Ταμείο Παρακαταθηκών και Δήμος θα πρέπει να συμφωνήσουν για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να γίνει επαναδιαπραγμάτευση εντός έξι μηνών από τη στιγμή που θα τεθεί θέμα μη αποπληρωμής εκ μέρους του δήμου. Διαφορετικά, αν δεν έχουν εξοφληθεί δύο ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις και δεν υπάρξει διαπραγμάτευση, τότε είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του δανείου.

Τα σημεία “κλειδιά” στις νέες συμβάσεις

Η ανάλυση του σκεπτικού πάνω στο οποίο βασίστηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εγκρίνει τη σύναψη του δανείου αποτελεί από τώρα και στο εξής το βασικό πιλότο για όλους τους δήμους. Με βάση τη σχετική απόφαση 552 θα πρέπει οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δίνουν δημοσιότητα στη πρόθεσή τους για τη σύναψη δανείου, να συμφωνούν με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την περίπτωση που θα κριθούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές τους και με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να προσδιορίζουν από πού θα προέρχονται τα χρήματα, τα οποία θα καταβάλουν για την εξόφληση των δόσεων. Αναλυτικότερα τα σημεία αιχμής παρουσιάζονται παρακάτω:
1. Η θέση του Ελεγκτικού για επαρκή δημοσιότητα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βασίστηκε στη διαπίστωση ότι η οικονομική κρίση έχει ως συνέπεια τη γενική απροθυμία των τραπεζών να συμβληθούν με τους δήμους και να τους χορηγήσουν δάνεια και ταυτόχρονα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό περιφερειακής ανάπτυξης που παρέχει προνομιακά επιτόκια δανεισμού στους ΟΤΑ.
2. Ως προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπήρξε αναμόρφωση των όρων και συμπλήρωση από τους δήμους και το Ταμείο Παρακαταθηκών. Συγκεκριμένα: “ο οφειλέτης καθίσταται υπερήμερος, και συνεπώς, το σύνολο του δανείου ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, εάν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα δύο οποιεσδήποτε ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, εκτός εάν άλλως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εκ μέρους του δήμου, εντός έξι μηνών από την επόμενη της λήξης της δεύτερης ως άνω δόσης”.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσδιορίζονται λεπτομερώς οι δημοτικοί πόροι των χρημάτων που θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή του δανείου. Αναλυτικότερα η απόφαση θα προσδιορίζει πως τα προαναφερόμενα “ίδια χρήματα” συνίστανται α) στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού και β) στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ).


Να σημειωθεί πως «ανάσα» στους δήμους δίνει και το άρθρο 2 του ν. 4038/12  («Επείγουσες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των δήμων και των περιφερειών και άλλων διατάξεων του υπουργείου Εσωτερικών)του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, όπου στηνπαράγραφο 4 αναφέρεται: «Δανειακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί οποτεδήποτε μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φορέων ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου θεωρούνται νομίμως συναφθείσες».

πηγή: localit.gr

Τι γίνεται φέτος με την μεταφορά των μαθητών στο δήμο μας;

Ο δήμος μας έκανε  διαγωνισμό στις 7/11/11 για  την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2011-2012 με προϋπολογισμό 540 χιλιάδες Ευρώ. Ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος και το δημοτικό συμβούλιο στις 12/12/12 αποφάσισε ανάθεση με διαπραγμάτευση. Τι γίνεται όμως φέτος;
Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους παρατείνονται οι ισχύουσες συμβάσεις για τη μεταφορά των 200.000 μαθητών. Η ρύθμιση αυτή εισήχθη με τροπολογία που κατέθεσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Π. Κουκουλόπουλος σε νομοσχέδιο του Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που ψηφίστηκε στις 21 Φεβρουαρίου.  Ειδικότερα η διάταξη προβλέπει ότι: «Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4002/2011 (Α’ 180) παρατείνονται έως την 30ή Ιουνίου 2012». Ουσιαστικά δηλαδή οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες να παρατείνουν τις συμβάσεις που ίσχυαν μέχρι 28 Φεβρουαρίου ως τις 30 Ιουνίου.

Αυτό θα ισχύσει για τις περιπτώσεις που έχουν προκύψει κενά δρομολόγια λόγω αδυναμίας των μεταφορέων να συμφωνήσουν με τους αρμόδιους φορείς. Οι νέες συμβάσεις θα συναφθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών τη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου εξέδωσε εγκύκλιο μέσω της οποίας δίδονται αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν εφεξής οι δήμοι και οι περιφέρειες.

Μέχρι σήμερα πάντως, μεταφορείς, υπουργείο Εσωτερικών και Αυτοδιοίκηση έχουν δώσει μάχη προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την αρχή του σχολικού έτους.

Το «κούρεμα» που έχει γίνει στο κόστος μεταφοράς είχε ως αποτέλεσμα, οπως στο δήμο μας, ΚΤΕΛ και ιδιοκτήτες ταξί να αρνούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία καθώς θεωρούν ασύμφορη πλέον τη μεταφορά των μαθητών. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι μεταφορείς υποστηρίζουν ότι δεν είναι σε θέση να καλύψουν ούτε το κόστος των καυσίμων.

Δεν είναι λίγες οι περιοχές όπου οι κάτοικοι και οι φορείς κινητοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την υφιστάμενη κατάσταση. Γονείς και μαθητές διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ενώ οι μεταφορείς ζητούν να υπάρξει ειδική ρύθμιση προκειμένου να τροποποιηθεί η πρόβλεψη ως προς το κόστος μεταφοράς καθώς αυτό επηρεάζεται, εκτός από τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής και από το κόστος των καυσίμων. Για παράδειγμα η τιμή καύσιμου που λήφθηκε υπόψη κατά τη μελέτη των νέων αλλαγών και μειώσεων ήταν το 1,5 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό το κόστος έχει αλλάξει ανά περιοχή, για παράδειγμα στα Κύθηρα, η μέση τιμή καυσίμου πριν από μερικές ημέρες ήταν 1,68 ευρώ ανά λίτρο.

Η άλλη όψη του νομίσματος

Μπορεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι μεταφορείς να μην κατάφεραν να βρουν τη χρυσή τομή ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε αρκετές περιοχές οι δήμαρχοι κατάφεραν να προχωρήσουν στην κάλυψη των κενών με την καταβολή του κόστους στους γονείς των μαθητών. Για παράδειγμα σε μια περιοχή οι γονείς συμφώνησαν με τις αρμόδιες αρχές να εισπράττουν το ποσό που τους αναλογεί και στη συνέχεια να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στο σχολείο. Σε άλλη περίπτωση οι γονείς “παραχώρησαν” την αποζημίωση της μεταφοράς σε συγχωριανό τους που ήταν άνεργος. Αυτός έναντι ενός αντιτίμου περίπου 800 ευρώ μηνιαίως δέχθηκε να αναλάβει τη μεταφορά των παιδιών. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, οι γνώστες του προβλήματος υποστηρίζουν ότι για να «σπάσει το απόστημα» της εκμετάλλευσης από συγκεκριμένα συμφέροντα θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τη μία περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και από την άλλη να αυξηθεί, έστω και λίγο, το κόστος καυσίμων

πηγή: localit.gr

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Με 18% περικοπές εξόδων ο νέος προϋπολογισμός του δήμου για το 2012

Ο αναμορφωμένος προυπολογισμός για το 2012 (απο το Διαύγεια)
Συρρίκνωση και  μεγαλύτερη εξάρτηση απο επιχορηγήσεις
Το δημοτικό συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας ψήφισε ένα συρρικνωμένο προϋπολογισμό 11,5 εκατομμυρίων Ευρώ για το 2012. Πρόκειται για ένα αυστηρό προϋπολογισμό με μειωμένα κατά 1,5 εκατ. ευρώ έσοδα , περικοπές των δαπανών γύρω στο 20% και με σημαντική αύξηση της εξάρτησης του δήμου απο κρατικές επιχορηγήσεις.


Συρρικνωμένος κατά 7,3 % απο πέρυσι με μείωση των εσόδων και των δαπανώνΜείωση του κόστους ανθρώπινου δυναμικού απο 31% που ηταν στο προϋπολογισμό του 2011 σε 21% των εξόδων
Όσον αφορά το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου (Αμοιβές και έξοδα προσωπικού + Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων), αποτελούν το 21,25% των Συνολικών Εξόδων για το 2012. Το 15% του κόστους του ανθρώπινου δυναμικού αφορά τους αιρετούς.

Αυξημένες αλλά σε χαμηλό επίπεδο οι επενδύσεις
Οι επενδύσεις αποτελούν το 23% των Συνολικών Εξόδων (αυξημένες κατά 4 ποσοστίαιαες μοναδες απο τον προϋπολογισμό του 2011). 
 
Τα τεχνικά έργα και μελέτες (1.634.828 Ευρώ) αποτελούν την κατηγορία με σχετικό χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στα Συνολικά Έξοδα μόνο 14%. 

Οι επενδύσεις αν και αυξημένες  φέτος  έχουν ακόμη χαμηλή προτεραιότητα στο δήμο

·
Σε καθαριοτητα, τεχνικές και γενικές υπηρεσίες οι μεγαλύτερες δαπάνες

Δαπάνες ανά υπηρεσία
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.438.653,8 19.3%
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 952.550 12.8%
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.073.980,5 14.4%
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.420.150 19.0%
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 55.920,92 0.7%
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.998.628,8 26.8%
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 67.500 0.9%
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 59.310 0.8%
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 401.350 5.4%


Μικρότερη αυτονομία απο πέρυσι

Ο Δείκτης Αυτονομίας = Τακτικά Έσοδα / Συνολικα έσοδα Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη αυτονομίας ως ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης διαθέτει ο δήμος.


Δείκτης Αυτονομίας προϋπ. 2012 =37,79% 

Δείκτης Αυτονομίας  Α' εξαμηνο 2011=  58,8%   (ήταν προϋπολογισμένος για 40,2%)


Ο Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας=  Ίδια Τακτικά Έσοδα / Συνολο ταχτικών έσοδων

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση από τις τακτικές επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης. 


Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας προϋπ. 2012= 36,75%

Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας Α εξάμηνο 2011= 21,45% (ήταν προϋπολογισμένος για 33,4%)


Ο δημος έχει αυξήσει την εξάρτηση του απο τις κρατικές επιχορηγήσεις για το 2012. Μια προσδοκια λιγο εξωπραγματική  για το δήμο στην δεδομένη συγκυρία των μνημονιακών περικοπών, που θα έπρεπε να αναζητήσει περισσότερη λειτουργική αυτονομία. Λιγότερα έσοδα ανά κάτοικο

Δείκτης Εσόδων Ανά Κάτοικο προϋπ. 2012 = 994,4 ευρώ/κάτοικο

Δείκτης Εσόδων Ανά Κάτοικο Α εξάμηνο 2011: 289,5 ευρώ/κάτοικο (ήταν προϋπολογισμενα για το 2011 στα 1.073 ευρώ/κάτοικο)

Ίδια Τακτικά Έσοδα ανά Κάτοικο προϋπ. 2012 =138,5 ευρώ/κάτοικο


Ίδια Τακτικά Έσοδα ανά Κάτοικο Α εξάμηνο 2011=36,56  ευρώ/κάτοικο  (ήταν προϋπολογισμενα για το 2011 στα 144,3 ευρώ/κάτοικο)

Ο πρώτος δείκτης προσδιορίζει το μέσο κατά κεφαλή έσοδο που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο του Δήμου και ο δεύτερος αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση των πόρων που αντλούνται ή και αξιοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. 
Παρατηρείται ότι ο πρώτος δείκτης κινείται σε υψηλά επίπεδα που οφείλονται στο μεγάλο μέγεθος των επιχορηγήσεων, ενώ ο δεύτερος καταγράφει μικρότερη τιμή που οφείλεται στα μικρά ίδια τακτικά έσοδα. Και οι δυο δείκτες είναι πολύ αισιοδόξοι σε σχέση με αυτό που επιτεύχθηκε το 2011.

Χαμηλότερη απόδοση προσωπικού
 
Δείκτης Απόδοσης Προσωπικού=  Συνολικά έξοδα / Σύνολο προσωπικού

Με τον δείκτη αυτό επιτυγχάνεται μία εκτίμηση της απόδοσης του προσωπικού. Η τιμή του αποτελεί συνάρτηση τόσο του αριθμητή (συνολικά έξοδα) όσο και του παρανομαστή (αριθμός εργαζομένων). Δεν πρέπει να συγχέεται με δείκτες παραγωγικότητας ή αξιολόγησης του προσωπικού, αλλά προσδιορίζει μία τάξη μεγέθους των δαπανών που αναλογούν σε κάθε εργαζόμενο ή το τμήμα των δραστηριοτήτων του Δήμου που υλοποιεί ή έχει υπό την ευθύνη του κάθε άτομο.   Σύμφωνα με στοιχεία από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι στο δήμο είναι 102 άτομα και ο δείκτης έχει ως εξής

Δείκτης Απόδοσης Προσωπικού προϋπ. 2012= 113.976 Ευρώ

Δείκτης Απόδοσης Προσωπικού προϋπολ. 2ο11= 122.928 Ευρώ

Κάθε εργαζόμενος στο Δήμο αναμένεται να υλοποιήσει, κατά μέσον όρο, δραστηριότητες αντίστοιχου ύψους 113.976 Ευρώ για το  2012.  Αυτό αντιπροσωπεύει μια μείωση 7,3 % απο αυτό που αναμενόταν στο προϋπολογισμό του 2011.


Μείωση του Μέσου Κόστους Προσωπικού

Δείκτης Μέσου Κόστους Προσωπικού Συνολικο κόστος απασχόλησης / Σύνολο προσωπικού

Με τον δείκτη αυτόν υπολογίζεται το μέσο κόστος του Δήμου ανά εργαζόμενο. 
Το κόστος απασχόλησης περιλαμβάνει από τα γενικά έξοδα τις αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού με τη συμμετοχή του Δήμου στην ασφάλιση, υγεία κλπ του προσωπικού, από τα ειδικά έξοδα την κατηγορία αποδοχές προσωπικού με τη συμμετοχή του Δήμου στην ασφάλιση, υγεία κλπ του προσωπικού σε οκτώ υπηρεσίες (διοικητικές – οικονομικές, πολιτισμού – αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής, τεχνικών έργων, καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός, πράσινο, λοιπές υπηρεσίες).

Δείκτης Μέσου Κόστους Προσωπικού προϋπ. 2012: 19.940 Ευρώ

Δείκτης Μέσου Κόστους Προσωπικού  προϋπ. 2011 = 24.390,5 Ευρώ

Υπάρχει μια μείωση του μέσου προϋπολογισθεντος κόστους προσωπικού για το 2012 σε σχέση με  το προϋπολογισμό το 2011 της τάξεως ΄του 18%.

Αυξηση του ποσού των  τακτικών εσόδων που δεσμεύονται για την κάλυψη του κόστους του προσωπικού.

Δείκτης Κάλυψης Κόστους Προσωπικού Συνολικο κόστος απασχόλησης / Τακτικά Έσοδα

Με τον δείκτη αυτόν υπολογίζεται η αναλογία των τακτικών εσόδων του Δήμου που κατευθύνεται στην κάλυψη του κόστους του προσωπικού.  Πρόκειται για δείκτη με ιδιαίτερη πρακτική σημασία, επειδή οι δαπάνες για το προσωπικό αποτελούν σημαντικό στοιχείο του λειτουργικού κόστους, είναι συνήθως ανελαστικές και παρουσιάζουν συστηματική ταμειακή ροή.  
Είναι προφανές ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερα χρήματα από τα τακτικά έσοδα του Δήμου δεσμεύονται για την κάλυψη του κόστους του προσωπικού.

Αντίθετα όσο μικρότερο είναι το σχετικό ποσοστό, τόσο αυξάνεται η δυνατότητα του Δήμου για υλοποίηση επενδύσεων, για άσκηση κοινωνικών πολιτικών κ.α., ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού.

Δείκτης Κάλυψης Κόστους Προσωπικού προϋπ. 2012: 57,03%

Δείκτης Κάλυψης Κόστους Προσωπικού Α εξάμηνο 2011=47.6%

Το κόστος προσωπικού υπολογίζεται να προσεγγίσει το 57% των τακτικών εσόδων για το 2012. Δέκα ποσοστιαιές μονάδες απο αυτό που επιτεύχθηκε πέρυσι, που δηλωνει μια μεγαλύτερη δεσμευση των ταχτικών πόρων του δήμου σε δαπάνες προσωπικού σε βάρος αλλών δαπανών και επενδύσεων.

Ελαφρά αύξηση της επενδυτικής προσπάθειας 

Δείκτης Επενδυτικής Προσπάθειας =  Σύνολο επενδύσεων / Συνολικά έσοδα

 Με τον δείκτη αυτόν υπολογίζεται το ποσοστό των συνολικών εξόδων που κατευθύνεται σε επενδύσεις (έργα, μελέτες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις) και έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των υπηρεσιών προς τους τοπικούς φορείς, καθώς και την αναβάθμιση του Δήμου ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 

Ο Δήμος σκοπεύει να αναλώσει λιγότερο το ένα τέταρτο, 23% των συνολικών του εξόδων σε τοπικές επενδύσεις για το 2012. Οι επιχορηγήσεις από την Κεντρική Διοίκηση αποτέλουν τις βασικές πηγές χρηματοδότησης.  Το Α εξαμηνο του 2011 ο δείκτης που επιτεύχθηκε ήταν μολις 0,76% ( ήταν προϋπολογισμένος για το 2011 στο 19,3%). Υπάρχει μια μικρή, μάλλον ανεπαρκής για αναπτυξιακούς σκοπούς, αύξηση απο τον περσινό σχεδιασμό και τα απογοητευτικά αποτελέσματα του Ά εξαμήνουΣυγκεντρωτισμός: Κανένα κονδύλι στις τοπικές κοινότητες
Είναι ένας μη αποκεντρωμένος προϋπολογισμός αφού δεν διανέμει καθόλου κονδύλια (την πάγια προκαταβολή που δικαούνταν) για τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες με την αιτιολογία οτι στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν συγκεκριμένες αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες στις τοπικές κοινότητες. έτσι πέρασαν την σκόπελο του  άρθρου 86 του ν. 3852/10 που προβλέπει πάγιες προκαταβολές προς τις τοπικές κοινότητες. Γιατί αυτός ο συγκεντρωτισμός στο δήμο μας και η υποβάθμιση και ουσιαστική εξαφάνιση του θεσμού των τοπικών κοινοτήτων;  Ο προϋπολογισμός "προ-εγκρίθηκε" από ένα άλλο υποβαθισμένο θεσμό στο δημο μας, την Επιτροπή Διαβούλευσης, που στην συνεδριαση της στις 14/12/11 είναι ζήτημα αν είχε την απαιτούμενη απαρτία για να γνωμοδοτήσει.

Αποκλίσεις απο το 3ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου 
Ο προϋπολογισμός εξειδικεύει καθε έτος το ψηφισμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου που ψηφίστηκε στις 28/12/11. Ο προϋπολογισμός του 2012,  που ψηφίστηκε  μόλις δυο μήνες μετά στις 25/2, έχει σοβαρές αποκλίσεις απο το  επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για 2012 το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου  προέβλεπε ταχτικά έσοδα 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο προυπολογισμός  προβλέπει τακτικά έσοδα 4,4 εκατ. Ευρώ. Μισό εκατομμύριο διαφορά . Τα έκτακτα έσοδα του προϋπολογισμού έχουν μια απόκλιση -300 χιλιάδες ευρώ και τα έξοδα χρήσης ειναι μειωμένα κατά 900 χιλιάδες Ευρώ απο αυτά που προέβλεπε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο βαθμός υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου είναι εξαιρετικά χαμηλός.  
Συγκεκριμένα, τα βεβαιωθέντα έσοδα έφθασαν το 2011 μονο το 46% των προϋπολογισθέντων. Στους πίνακες παρακάτω εμφανίζονται τα στοιχεία με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις. Στο σύνολο των εξόδων του  τα πληρωθέντα έφθάσαν το 46,7% των προϋπολογισθέντων, ενώ οι αδιάθετες πιστώσεις (μη ενταλθέντα έξοδα) κάλυψαν το 46%,  δηλαδή, περίπου το μισό του προϋπολογισμού εξόδων δεν υλοποιήθηκε το 2011.

Τέλος, τα εισπραχθέντα εσοδα ανήλθαν στο 93% των βεβαιωθέντων, ενω πληρώθηκε το 87% των ενταλθέντων εξόδων. Τα τελευταία ποσοστά είναι ενδεικτικά της αποτελεσματικότητας του δημου να εισπράττει τις απαιτήσεις του και να πληρώνει τις υποχρεώσεις του (αποτελεσματικότητα εισπρακτικού μηχανισμού και ύπαρξη ρευστότητας).

Οδηγός ανάλυσης προϋπολογισμών ΟΤΑ

Ο  περσινός προϋπολογισμός του 2011


Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Γιατί ο δικός μας δήμαρχος είναι αλλοιώτικος απο τους άλλους.

κ. Ανέστης Ψαρρός, Δήμαρχος Μαντουδίου. Λίμνης και Αγίας Άννας
Αρκετοί αναρωτιούνται γιατί ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι μας δεν δημοσιεύουν τα βιογραφικά τους σημειώματα όπως συνηθίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου ή αλλού. Οι περισσότεροι που γνωρίζουν τα άτομα, γνωρίζουν και τους λόγους. Δεν είναι η παροιμιώδης ανοργανωσιά, προχειρότητα και ασυνέπεια σε θέματα διαφάνειας και ενημέρωσης της ιστοσελίδας που διέπει τους "άρχοντες" μας. Είναι η ποιότητα των βιογραφικών σημειωμάτων τους.

Παρακάτω είναι τα χαρακτηριστικά των δημάρχων της χώρας από έρευνα της ΕΕΤΑΑ. Κρίνετε μόνοι σας πως ο δικός μας δήμαρχος είναι διαφορετικός από τους άλλους και αναζητείστε το γιατί.

Χαρακτηριστικά των δημάρχων της  Ελλάδας
"Άνδρας, ηλικίας 46-60 χρόνων, παντρεμένος με δύο παιδιά, με πανεπιστημιακή μόρφωση, γλωσσομαθής (συνήθως αγγλομαθής), λάτρης των υπολογιστών και των ταξιδιών στο εξωτερικό και με προηγούμενη θητεία στα αυτοδιοικητικά πράγματα είναι ο σημερινός δήμαρχος, σύμφωνα με καταγραφή που έγινε από την ΕΕΤΑΑ.

Δήμαρχος γένους αρσενικού

Οπως προκύπτει, λοιπόν, από τα στοιχεία της έρευνας, το 97% των δημάρχων είναι άνδρες και μόλις το 3% γυναίκες. Εξ αυτών, το 11,1% είναι ηλικίας 41-45 ετών, το 20,1% μεταξύ 46-50 ετών, το 23,6% μεταξύ 51-55 ετών, το ίδιο ποσοστό αντιστοιχεί και για τις ηλικίες 56-60 ετών. Λιγότερο από 6% είναι οι δήμαρχοι ηλικίας 26-40 ετών, ενώ άνω των 65 ετών είναι το 5,6% των νέων δημάρχων. Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι σε μεγάλους δήμους, με πληθυσμό από 100 έως 150 χιλιάδες κατοίκους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι δήμαρχοι είναι μεταξύ 56 και 60 χρόνων. Αντιθέτως στους πολύ μικρούς δήμους με πληθυσμό μέχρι 5 χιλιάδες κατοίκους, η ηλικία αυτή συγκεντρώνει το μικρότερο σε πανελλαδική κλίμακα ποσοστό. Οι ηλικίες μεταξύ 46-50 έχουν πιο έντονη παρουσία σε δήμους με πληθυσμό από 5 έως 10 χιλιάδες κατοίκους και από 30 έως 60 χιλιάδες κατοίκους.

Με πτυχίο, μάστερ και διδακτορικό

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων –73%– έχουν ανώτατη μόρφωση. Εξ αυτών, το 57% έχουν πτυχίο ΑΕΙ, το 13% έχουν Msc και το 3% Phd. Το 9% έχουν αποφοιτήσει από ΤΕΙ, το 14% από λύκειο, 1% από γυμνάσιο και 1% από δημοτικό. Πιο μορφωμένες είναι οι γυναίκες αναλογικά με τους άνδρες συναδέλφους τους. Συγκεκριμένα, όλες οι γυναίκες δήμαρχοι έχουν ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ), ενώ οι μισές περίπου έχουν και μάστερ (Msc). Ολοι οι δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 150 χιλιάδων κατοίκων έχουν ανώτατη μόρφωση. Το ίδιο και οι δήμαρχοι που είναι μεταξύ 26 και 30 ετών. Ψηλό ποσοστό ανώτατης μόρφωσης έχουν και οι εκλεγμένοι σε πόλεις με πληθυσμό από 30 έως 60 χιλιάδες κατοίκους. Οι πόλεις με πληθυσμό από 100 έως 150 χιλιάδες κατοίκους συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των δημάρχων που έχουν μάστερ ή διδακτορικό.

Επάγγελμα εκπαιδευτικός, μηχανικός, δικηγόρος, γιατρός

Οσον αφορά το επάγγελμα του δημάρχου, σε ποσοστό 19% είναι εκπαιδευτικοί, 11% μηχανικοί, 11% νομικοί, 10% γιατροί, 7% επιχειρηματίες, 5% τραπεζοϋπάλληλοι, 5% δημόσιοι υπάλληλοι, 5% υπάλληλοι ΔΕΚΟ, 5% φαρμακοποιοί, 5% ελεύθεροι επαγγελματίες, 4% έμποροι, 4% οικονομολόγοι, 3% δημοτικοί υπάλληλοι, 3% οδοντίατροι και 3% στρατιωτικοί. Από τα παραπάνω φαίνεται πως και οι δήμαρχοι, εν πολλοίς, ταυτίζονται ως προς το επάγγελμα με το προφίλ του βουλευτή.

Μεσαία και άνω τα εισοδήματα των δημάρχων

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, από τα στοιχεία φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων ανήκει στα μεσαία και άνω εισοδήματα. Ομως ένα ποσοστό της τάξης του 1,4% καταγράφεται στα όρια της φτώχειας, αφού δηλώνουν εισόδημα από 0 έως 7.000 ευρώ, ενώ ένα ποσοστό 2,8% δηλώνει εισόδημα από 7 έως 15.000 ευρώ.Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, τα εισοδήματα του 30,6% των δημάρχων κυμαίνονται από 15.000 έως 30.000 ευρώ, του 25,7% μεταξύ 30.000 και 45.000 ευρώ, του17,4% μεταξύ 45.000 και 60.000 ευρώ. Ανω των 60.000 ευρώ εισόδημα δηλώνει το 13,2%.

Γλωσσομαθείς και χρήστες νέων τεχνολογικών οι δήμαρχοι

Τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα μιλάνε οκτώ στους δέκα δημάρχους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία –65%– αγγλικά. Ωστόσο, ποσοστό όχι ευκαταφρόνητο –26%– γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες, 7% τρεις και 1% πέντε και έξι γλώσσες. Οι γλώσσες, δε, που μιλούν πέραν των αγγλικών είναι βουλγάρικα (1%), γαλλικά (10%), γερμανικά (9%), ισπανικά (1%), ιταλικά (10%), ρουμάνικα (1%), ρώσικα (1%), σερβοκροάτικα (1%), σουηδικά (1%), τουρκικά (1%) και τη γλωσσά της FYROM (1%). Στις μεγάλες πόλεις η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων είναι γλωσσομαθείς. Οκτώ στους δέκα δημάρχους χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στις ηλικίες 26-40 ετών η χρήση γίνεται από το 100% των δημάρχων. Αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες τα ποσοστά παραμένουν πολύ ψηλά, για παράδειγμα οι μισοί δήμαρχοι ηλικίας άνω των 65 ετών χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, 46-50 ετών και 61-65 ετών οι χρήστες είναι στο 90%, λίγο πιο χαμηλά, περίπου 80%, είναι οι δήμαρχοι ηλικίας μεταξύ 51-55 ετών.

Με οικογένεια και παιδιά

Περίπου εννιά στους δέκα δημάρχους είναι παντρεμένοι, ενώ οκτώ στους δέκα έχουν και παιδιά. Συγκεκριμένα, το 87% των δημάρχων είναι έγγαμοι, το 6% άγαμοι και το 5% διαζευγμένοι. Επίσης, το 63% των εγγάμων έχουν δύο παιδιά και το 13,4% ένα παιδί.

Παλιές… καραβάνες

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων –94,4%– έχει προηγούμενη θητεία στους ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού και μόλις το 5,6% εκλέγεται για πρώτη φορά, ενώ το 44% είναι επανεκλεγέντες.

Ταξίδεψαν στο εξωτερικό

Εως δύο φορές ταξίδεψε το 2010 στο εξωτερικό το 63,4% των νεοεκλεγέντων δημάρχων, το 15,9% μέχρι τέσσερις και 1,2% πάνω από δέκα φορές.

Το προφίλ των δημοτικών συμβούλων

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που αναδείχθηκαν στις εκλογές του Νοέμβρη είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες (81%), κυρίως μέσης ηλικίας. Ο κύριος όγκος των εκλεγέντων είναι σε ηλικίες μεταξύ 41-60 ετών. Μόλις το 1,9% είναι στην κατηγορία των 20-25 ετών, το 5,8% μεταξύ 26-30 ετών, το 6,2% μεταξύ 30- 35 ετών.Σε ό,τι αφορά το επίπεδο μόρφωσης, το 36% των δημοτικών συμβούλων είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, το 2% είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών, το 7% μάστερ, το 14% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 28% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 6% γυμνασίου, το 3% δημοτικού. Κατά επάγγελμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κατανέμονται ως εξής: το 18% είναι εκπαιδευτικοί, το 10% δημόσιοι υπάλληλοι, το 9% μηχανικοί, το 8% ελεύθεροι επαγγελματίες, το 8% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 7% αγρότες, το 7% γιατροί, το 7% επιχειρηματίες, το 6% στρατιωτικοί, το 5% έμποροι, το 4% νομικοί, το 4% οικονομολόγοι, το 4% υπάλληλοι ΔΕΚΟ και το 3% λογιστές-φοροτεχνικοί.Ως προς το εισόδημα, το 41,5% κυμαίνεται από 15.000 έως 30.000 ευρώ ετησίως, το 6,3% μέχρι 7.000, το 16,2% μέχρι 15.000, το 13,8% από 30.000 έως 45.000, το 5,2% από 45.000 έως 60.000 και 3,9% άνω των 60.000 ευρώ. Και εδώ η γλωσσομάθεια είναι σε υψηλό επίπεδο, αφού το 76,2% των δημοτικών συμβούλων μιλάει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Επίσης, σε υψηλό επίπεδο είναι το ποσοστό των δημοτικών συμβούλων που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (77,9%). Σε αντίθεση με τους δημάρχους, το σώμα των δημοτικών συμβούλων είναι ανανεωμένο, αφού το 45,6% έχει προηγούμενη θητεία, ενώ το 46,7% είναι νέοι. Επίσης, σε αντίθεση με τους δημάρχους μόνο το 34,9% δηλώνει ότι ταξίδεψε στο εξωτερικό το 2010."


Τα βιογραφικά των δημάρχων της χώρας

Στο ΙΚΑ η «Βοήθεια στο Σπίτι»
Στο δήμο μας 210 άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι,ωφελούνται απο το προγραμμα "βοήθεια στο σπίτι" που απασχολεί 7 εργαζόμενους. Το προγραμμα δρασης του δήμου για το 2012 προέβλεπε αναβάθμιση του προγράμματος, παρότι η λειτουργία του ειχε παραταθεί για μέχρι τις 30/6/12 αφου κατάφερε και εξασφάλισε την απαραίτητη συγχρηματοδότηση απο το ΕΣΠΑ.

Τώρα, ένα νέο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αντικαθιστά το προηγούμενο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, με τη συγκρότηση μιας μόνιμης δομής παροχής της υπηρεσίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στον εφαρμοστικό νόμο για την Υγεία ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης

Σύμφωνα με τροπολογία συγκροτείται μια μόνιμη δομή παροχής της υπηρεσίας στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, με τίτλο «Διεύθυνση κατ΄ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων». Η νέα δομή θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και διαχείριση του «Προγράμματος κατ΄οίκον φροντίδας συνταξιούχων» για λογαριασμό όλων των Ταμείων κύριας ασφάλισης και θα στελεχωθεί με μετατάξεις και εσωτερικές μετακινήσεις του προσωπικού του ΙΚΑ –ΕΤΑ. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το υπουργείο, αναβαθμίζονται οι παροχές και εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα του προγράμματος.

Νέα Κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι : η ηλικία, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της υγείας και η πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση αποτελούν κυρίως τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα εξειδικεύονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος δικαιούνται συμπληρωματική ασφαλιστική παροχή – επίδομα- αυξημένης κατ’ οίκον φροντίδας. Η φύση και το ύψος του επιδόματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες χορήγησης και αναστολής καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα ρυθμιστούν με απόφαση του υπουργού Εργασίας, μετά γνώμη του Δ.Σ. εκάστου φορέα κύριας ασφάλισης.

Εκτός από τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορεί να είναι και οι δικαιούχοι της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α), οι δικαιούχοι της σύνταξης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ) και του Δημοσίου, καθώς και οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπό κάποιες προϋποθέσεις.Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει συνταξιούχους που διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του Ιδιωτικού Τομέα.

Από 1.9.2012 θεσμοθετείται ειδική εισφορά ασφαλισμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης των σχετικών παροχών.

Στους φορείς υλοποίησης του προγράμματος και οι Κοινωφελεις Επιχειρήσεις των Δήμων

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρόχους με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορισμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας στους λήπτες του «επιδόματος αυξημένης κατ’ οίκον φροντίδας». 

"Βοήθεια Στο Σπίτι" στο Δήμο μας

Στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας λειτουργούν τρεις (3) μονάδες Βοήθεια Στο Σπίτι.

Η πρώτη Μονάδα εδρεύει στο Μαντούδι και στεγάζεται στο κτήριο της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Στην μονάδα απασχολούνται τέσσερα άτομα: Ένας (1) κοινωνικός λειτουργός, μία (1) νοσηλεύτρια και δύο (2) οικογενειακές βοηθοί. Σήμερα, η Μονάδα εξυπηρετεί 100 περίπου άτομα.
Η δεύτερη μονάδα εδρεύει στην Λίμνη και στεγάζεται στο κτίριο όπου παλιότερα ήταν το γυμνάσιο Λίμνης. Στην μονάδα απασχολούνται τρία άτομα: Ένας (1) κοινωνικός λειτουργός, μία (1) νοσηλεύτρια και μία (1) οικογενειακή βοηθός. Σήμερα, η Μονάδα εξυπηρετεί 70 περίπου άτομα

Η Τρίτη Μονάδα εδρεύει στην Αγία Άννα και στεγάζεται στο κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νηλέως. Στην μονάδα απασχολούνται τέσσερα άτομα: Ένας (1) κοινωνικός λειτουργός, μία (1) νοσηλεύτρια και δύο (2) οικογενειακές βοηθοί. Σήμερα, η Μονάδα εξυπηρετεί 50 περίπου άτομα

Οι κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενοι σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.
Οι νοσηλευτές/τριες που προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.
Οι οικιακοί βοηθοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Εδώ ο κόσμος καίγεται και το δημαρχείο χτενίζεται.


2.600 ευρώ πλήρωσε ο δήμος για την ορχήστρα στο "καρναβάλι" Μαντουδίου. Ως γνωστόν, ο κ. αντιδήμαρχος Κηρέως επενδύει πολιτικά στο σύλλογο που φέρεται σαν ο διοργανωτής του καρναβαλιού. Πόσα χρήματα έδωσε ο δήμος στο γνήσιο και ιστορικό διονυσιακό καρναβάλι της Αγίας Άννας; Ας μας απαντήσει κάποιος.

Πριν μερικούς μήνες με πρωτοβουλία, ποιού άλλου, του αντιδημάρχου Κηρέως παραχωρήθηκε στον ίδιο σύλλογο ένα δημοτικό γυμναστήριο στο Μαντούδι, την στιγμή που υπάρχει ιδρυμένη Κοινωφελής Επιχείρηση στο δήμο με 600 χιλιάδες κεφάλαιο!. Το Σεπτέμβρη ο δήμος πλήρωσε 10.000 Ευρώ σε βεγγαλικά και ορχήστρα για ένα "γλέντι" στην πανήγυρη του Μαντουδίου.

Ναι, μιλάμε για τον ίδιο δήμο που έχει απλήρωτους για μήνες φτωχούς υπαλλήλους του και χρωστάει 3 εκατομμύρια Ευρώ σε επαγγελματίες. Για το δήμο που έχει 4,5 εκατομμύρια χρέη και μπαίνει στο μνημόνιο. Αυτός ο χρεωκοπημένος δήμος, με τους απογνωσμένους δημότες και την πελατειακή λογική χρηματοδοτεί τα πολιτικά πρότζεκτς του αντιδημάρχου με το λιγοστό δημόσιο χρήμα που έχει απομείνει στα ταμεία του. Άρτος και θέαμα.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Ποιές είναι οι απολαβές των αιρετών στο δήμο μας και πως περικόπτονται

1. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 20.000  κατοίκων είναι ισόποση με το 60% του σύνολου των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου

2. αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.

3. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

4. Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψους των αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου.

Οι μισθοί των αιρετών μας έχουν ως εξής:

Ο μισθός του δημάρχου (κ. Ψαρρού) είναι 3.513, 66 Ευρώ το μήνα μικτά (με το μνημόνιο 2 θα μειωθεί στα 3.162,3 Ευρω)

Οι μισθοί των 4 αντιδημάρχων είναι 1.756,8 Ευρώ το μήνα μικτά (θα μειωθούν στα 1.581 ευρώ και οι μισθοί δυο αντιδημάρχων καταργούνται απο 1/1/2013)

Ο μισθός του  πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου, κ. Τζαχρήστου  είναι 1.405,46 Ευρώ  το μήνα μικτά (μειώνεται στα 1.265 Ευρώ)

Οι 27 δημοτικοί σύμβουλοι αποζημιώνονται με 93 Ευρώ ανά συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (Η αμοιβή αυτή καταργείται με το μνημόνιο 2, διατηρείται κατ' εξαίρεση μόνο για τους 2 πλεονάζοντες αντιδημάρχους). καθε συνεδρίαση του Δ.Σ.κοστιζει σε αμοιβές αιρετών 2.619 Ευρώ

Τα  μέλη των επιτροπών οικονομικού (6μελής) και ποιότητας ζωής (6μελής) αποζημιώνονται, ανά συνεδρίαση, με 46 ευρώ  (η αμοιβή αυτή καταργείται).

ΔΕΥΑ
Τα μέλη των ΔΣ  των ΝΠΔΔ (ΔΕΥΑ και κοινωφελής εταιρεία) έχουν αποζημίωση, όπως τα μέλη των προαναφερθεισών επιτροπών. Οπως δημοσιεύεται στο Διαύγεια στην ΔΕΥΑ τα 7 μέλη του ΔΣ της αμοίβονται με 70,27 Ευρώ ανα συνεδρίαση (καταργούνται).

Ο πρόεδρος των ΝΠΔΔ (ΔΕΥΑ, και κοινοφελής επιχείρηση) με οικονομικό απολογισμό άνω των 300 χιλιάδων ευρώ, έχει μισθό μέχρι τον μισθό αντιδημάρχου, και ο αντιπρόεδρος το μισό του μισθού αυτού. Ο πρόεδρος της  ΔΕΥΑ, κ. Λεοντής αμοίβεται με  1.756,8 Ευρώ το μήνα μικτά (θα μειωθούν στα 1.581 ευρώ με το μνημόνιο 2). Το 2012 ο κ. Α. Λεοντής διόρισε τον κ. Ι. Δράκο σαν αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ με μισθό 1.250 Ευρώ.

Πρόεδροι Τοπικοί Κοινοτήτων
Στους πρόεδρους των συμβουλίων της  δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και στους εκπρόσωπους τοπικων κοινοτήτων  (πάνω απο 300 κατοίκους) παρέχονται από το δήμο μόνο τα έξοδα κίνησης Οι μισθοί αναλυτικά

Απο τους 17 αιρετούς του κ. Ψαρρού στο Δημοτικό Συμβούλιο οι 8 έχουν μισθό.


1. ΑΝΕΣΤΗΣ ΨΑΡΡΟΣ (Δήμαρχος) 3.513, 66 Ευρώ το μήνα
2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
3. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
4. ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
6. ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος Δημ.Συμβ.) 1.405,46 Ευρώ το μήνα
7. ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος ΔΕΥΑ) 1.756,8 Ευρώ το μήνα
8. ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ) 1.250 Ευρώ το μήνα


Οι άμισθοι

9. ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. BARRETT ANTHONY (ΜΠΑΡΕΤ AΝΤΩΝΗΣ)
11. ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
12.ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
13. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15.ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
16. ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνολικές Δαπάνες

Οι συνολικές δαπανες των αιρετών που εχουν προυπολογισθεί  για το 2012 στο δήμο μας ανέρχονται στα  336.523,80 Ευρώ 


Αυτα συμπεριλαμβάνουν:

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 149.163,80 Ευρώ 
  1.  Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 42.163,80 Ευρώ 
  2. Έξοδα παραστάσεως 4 Αντιδημάρχων (άρθρο173 ΔΚΚ) 90.000,00 Ευρώ 
  3. Έξοδα παραστάσεως Προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 17.000,00 
Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (προέδρων τοπικών συμβουλίων) 99.600,00 Ευρώ

Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 67.000,00 Ευρώ
  1. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων, για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 47.000,00 Ευρώ 
  2.  Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων, για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Οικονομικής και λοιπών Επιτροπών 20.000,0 Ευρώ 
Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 20.760,00 Ευρώ
  1. Εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών 6.760,0 Ευρώ 
  2.  Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ 14.000,00 Ευρώ

ΔΕΥΑ
η αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΔΕΥΑ (κ.Λεοντής)  είναι 1.756,83 Ευρώ μικτά μηνιαίως, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% των εξόδων παράστασης που λαμβάνει ο Δήμαρχος (και αντισοιχεί 21.081,90 Ευρώ ετησίως) Η ΔΕΥΑ πληρώνει 130.000 ευρω σε μισθούς ετησίως (35.000 απο αυτα πάνε σε ελευθερους επαγγελματίες)
 Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ της ΔΕΥΑ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ειναι 70,27€ ανά συνεδρίαση και με ανώτατο όριο τρεις (3)συνεδριάσεις το μήνα


ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
Με το μνημονιο οι περικοπές σε δαπάνες των αιρετών του δήμου μας είναι περίπου 82 χιλιάδες Ευρώ

Το μνημόνιο προβλέπει:


-μείωση των μισθών των αιρετών κατα 10%  (περικοπή 14.916,38 Ευρώ)


-κόψιμο των αποζημιώσεων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις (των δημοτικών συμβουλίων και των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής ) (περικοπή 67.000 Ευρώ)

-  απο τις 1.1.13 κόβεται η αντιμισθια 2 «πλεονάζοντων» αντιδημάρχων (περικοπή 45.000 ευρώ απο 1.1.13), θα λαμβάνουν όμως κατ' εξαίρεση αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων  που κοπηκαν για τους άλλους (αγνωστο πόσο θα καθοριστεί αυτή η αμοιβή

και

-μείωση κατά 50% των συμβασιούχων στου δήμουςΜείωση στους μισθούς όλων ανεξαιρέτως των αιρετών της Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας Αυτοδιοίκησης, των γενικών γραμματέων περιφερειών και δήμων αλλά και των ειδικών συμβούλων των αιρετών κατά 10% περιλαμβάνει, ο εφαρμοστικός του μνημονίου 2 νόμος που κατατέθηκε  στη Βουλή. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται κατά ένα μεγάλο μέρος η πρόβλεψη του νομού για το «Μνημόνιο 2» για μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων που εξοικονομούσε περί τα 30 με 35 εκατ. ευρώ και ακυρώθηκε . Θ ακοπει ομως η αντιμισθία των επιπλέον αντιδημάρχων απο 1.1.13
Όσο για τα υπόλοιπα 10 με 15 εκατ. ευρώ,  φαίνεται ότι θα εξοικονομηθούν από την περαιτέρω μείωση του αριθμού των συμβασιούχων.   Αυτή τη στιγμή υπηρετούν σε δήμους (κυρίως) και περιφέρειες 20.000 συμβασιούχοι,εκ των οποίων πρέπει να απομακρυνθεί το 50%, δηλαδή 10.000. Ωστόσο, 3.000 από αυτούς θα καλυφθούν από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, γεγονός το οποίο σημαίνει  ότι είτε θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων σε τέτοια προγράμματα να αυξηθεί και να απομακρυνθούν 1.500-2.000 περισσότεροι συμβασιούχοι είτε να απομακρυνθούν χωρίς να αντικατασταθούν.

Αύξηση κατά 2,26% στο σαρακοστιανό τραπέζι

Αύξηση της τάξης του 2,26% παρουσιάζει το σαρακοστιανό τραπέζι στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, σύμφωνα με έλεγχο τιμοληψίας που έκανε το τμήμα Εμπορίου τηςΔιεύθυνσης Ανάπτυξης στην τοπική αγορά (αρτοπωλεία, σούπερ-μάρκετ και οπωροπωλεία). Ωστόσο, η τιμή της λαγάνας παραμένει ακριβώς στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με τη μέση τιμή να κυμαίνεται στα 1,65 ευρώ.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά από μεικτά κλιμάκια της περιφερειακής ενότητας Λάρισας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι καταναλωτές σε ότι αφορά στην ποιότητα και την τιμή των σαρακοστιανών προϊόντων.
25% μείωση στις απολαβές των υπαλλήλων του δήμου και αναδρομική αφαίμαξη

Σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο (άρθρο 3, παρ. 1), έως τον Απρίλιο θα πρέπει να ενταχθούν στο νέο μισθολόγιο και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι (υπολογίζονται σε 50.000 κυρίως σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ) που οι υπηρεσίες διοικητικού των οργανισμών τους δεν έχουν προσαρμόσει τις μισθολογικές απολαβές με το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο.

Από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, θα έχουν απώλειες μέχρι και 25% σε σχέση με τις απολαβές που είχαν το 2010 -όπως προβλέπει ο νόμος 4024/2011 για το πρώτο έτος εφαρμογής των νέων μισθών στο Δημόσιο- και θα πρέπει να υπολογιστούν τα επιπλέον χρήματα που λάμβαναν από τον Νοέμβριο του 2011. ΝΑ σημειωσθει οτι οι μειώσεις των μισθών των αιρετών ειναι 10% απο τις 1.1.12.


Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος σε ΟΤΑ με 28 χρόνια προϋπηρεσία είχε μηνιαίες μεικτές αποδοχές 1.777 ευρώ με το παλαιό μισθολόγιο. Με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.509 ευρώ (μεικτές αποδοχές). Εάν ενταχθεί στο νέο μισθολόγιο από τον Μάρτιο, τότε θα χάσει 268 ευρώ από την εφαρμογή των νέων αποδοχών, ενώ θα πρέπει να αποδώσει και 1.072 ευρώ (268 ευρώ για 4 μήνες) που έλαβε επιπλέον από τον Νοέμβριο έως το Φεβρουάριο. Οι μεικτές αποδοχές που θα λάβει τους μήνες από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο θα είναι 1.115 ευρώ μεικτά (-357 ευρώ κάθε μήνα).


Κινδυνεύουν να μην πληρωθούν δύο μήνες

Τον κίνδυνο να μείνουν απλήρωτοι για τους επόμενους 1 ή 2 μήνες αντιμετωπίζουν περίπου 64.000 υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι συμβασιούχοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, που υπογράφηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι αποδοχές των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ευθυγραμμίζονται με το νέο μισθολόγιο αλλά αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου του 2011.

Σύμφωνα με την απόφαση, θα παρακρατηθούν οι επιπλέον αμοιβές που λάμβαναν οι συμβασιούχοι με το παλαιό μισθολόγιο από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ αναμένεται να ζητηθούν ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» τα ποσά που έλαβαν από τον Νοέμβριο ακόμα και οι υπάλληλοι που έληξαν οι συμβάσεις τους τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι όλοι οι συμβασιούχοι που έχουν αποζημιωθεί με περισσότερα χρήματα από αυτά που προβλέπει το νέο μισθολόγιο, ακόμα και αν έχουν λήξει οι συμβάσεις τους, θα αναζητηθούν προκειμένου να επιστρέψουν τα επιπλέον ποσά που έλαβαν.

Παρά το γεγονός ότι στην απόφαση αναφέρεται η εφαρμογή του άρθρου 29 του νόμου 4024, που αναγράφει ότι η μείωση στις αποδοχές θα πραγματοποιηθεί σε ποσοστό έως και 25% τον πρώτο χρόνο και σε ισόποσες δόσεις τα επόμενα δύο χρόνια, στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά στην πλειονότητα 8μηνίτες υπαλλήλους, οι οποίοι πιθανότατα θα δουν τους μισθούς τους να «εξαφανίζονται», αφού οι συμβάσεις τους λήγουν εντός του έτους και δεν θα ανανεωθούν.


http://www.aftodioikisi.gr

Ασφαλή για φέτος τα σχολεία του δήμου απο τις συγχωνεύσεις

Το Δημοτικό Συμβουλιο εισηγήται να μην συγχωνευθεί κανένα σχολείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης και Αγίας Άννας στις 21/2/12.


Με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας ,κλήθηκαν οι διευθυντές εκπαίδευσης να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Οι προτάσεις τους υποβληθηκαν στα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν και η τελική εισήγηση θα υποβληθεί από τους περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 2 Μαρτίου.  Σε κίνδυνο είναι τα Δημοτικά Σχολεία της Δάφνης, της Σκεπαστής και της Κερασιάς. Θα περιμένουμε  με αγωνία την εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέρυσι έγιναν οι παρακάτω συγχωνεύσεις

Νηπιαγωγεία που συγχωνεύτηκαν το 2011:
1/Θ Νηπ. Κερασιας
2/Θ Νηπ Αγ. Αννας
2/Θ Νηπ Αγ. Αννας
1/θ Νηπ/γείο Δάφνης
1/θ Νηπ/γείο Κεχριών
1/θ Νηπ/γείο                 Κεχριών
1/θ Νηπ/γείο Σπαθαρίου
1/θ Νηπ/γείο Κηρίνθου
1/θ Νηπ/γείο Στροφυλιάς
Νηπ/γείο Κηρίνθου


Δημοτικά Σχολεία που  συγχωνεύτηκαν το 2011:

1/θ Δημ. Σχ. Αχλαδίου4/θ Δημ. Σχ. Αγίας Άννας
4/θ Δημ. Σχ. Αγίας Άννας
1/Θ Δημ. Σχ. Δρυμώνα4/Θ Δημ. Σχ. Ροβιών
4/Θ Δημ. Σχ. Ροβιών
1/Θ Δημ. Σχ. Στροφυλιάς6/Θ Δημ. Σχ. Κηρίνθου
6/Θ Δημ. Σχ. Κηρίνθου
1/Θ Δημ. Σχ. Κουρκουλών6/Θ Δημ. Σχ. Λίμνης
1/Θ Δημ. Σχ. Μουρτιά
6/Θ Δημ. Σχ. ΛίμνηςΤετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Χαράτσια και μείωση του αριθμού των συμβασιούχων στο δήμο μας


Στην καθαριοτητα θα υπάρξουν οι μεγάλες περικοπές στον αριθμό των συμβασιούχων προκειμένου να φτάσουν στο 50%, όπως επιτάσσει το μνημόνιο 2.
Η δέσμευση του υπουργείου Εσωτερικών  προς την ΚΕΔΕ  να μη μειωθεί ο αριθμός των αντιδημάρχων δημιούργησε μια τρυπα περίπου 35 εκατ. ευρώ. Ενα ποσό για αυτή την τρύπα θα εξοικονομηθεί απο την μείωση των αμοιβών των αιρετών κατα 10% και ένα ποσό από την περαιτέρω μείωση του αριθμού των συμβασιούχων (πέραν του 50% που προβλέπει το μνημόνιο 2). Η εξάλειψη 550 θέσεων αντιδημάρχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ισχύ από το τέλος του Φεβρουαρίου, που προέβλεπε το μνημόνιο 2   θα εξοικονομούσε  τουλάχιστον 30 εκατομμύρια Ευρώ.

και αναδρομικό χαράτσι στους συμβασιούχους  ΟΤΑ  
Έπειτα από καθυστέρηση τριών μηνών, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δημοσιοποιήσει άμεσα -πιθανότατα και σήμερα- την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφτηκε και από το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία θα παρακρατηθούν οι επιπλέον αμοιβές που λάμβαναν οι συμβασιούχοι με το παλαιό μισθολόγιο από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ αναμένεται να ζητηθούν ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» τα επιπλέον ποσά που έλαβαν από το Νοέμβριο ακόμα και οι υπάλληλοι που έληξαν οι συμβάσεις τους τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιοι συμβασιούχοι θα κληθούν να... επιστρέψουν χρήματα!

Οι 8μηνίτες
Παρά το γεγονός ότι στην απόφαση αναφέρεται η εφαρμογή του άρθρου 29 του νόμου 4024, που αναγράφει ότι η μείωση στις αποδοχές θα πραγματοποιηθεί σε ποσοστό έως και 25% τον πρώτο χρόνο και σε ισόποσες δόσεις τα επόμενα δύο χρόνια, στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά στην πλειονότητα 8μηνίτες υπαλλήλους (εκτός των εκπαιδευτικών), οι οποίοι πιθανότατα θα δουν τους μισθούς τους να «εξαφανίζονται» αφού οι συμβάσεις τους λήγουν εντός του έτους και δε θα ανανεωθούν.
Την ίδια στιγμή, σχεδόν οι μισοί δήμοι -σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων- δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει το ενιαίο μισθολόγιο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο των μηδενικών αποδοχών και περίπου 50.000 υπάλληλοι των ΟΤΑ.
Παρακράτηση του 65% των αποδοχών.  Σημαντικές απώλειες θα καταγράψουν οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ, οι οποίοι λαμβάνουν ακόμα το επίδομα κίνησης (260 ευρώ), το επίδομα ειδικής απασχόλησης (170 ευρώ) και το κίνητρο απόδοσης (50 ευρώ).
Εάν ένας άγαμος συμβασιούχος υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Καθαριότητα δήμου έχει υπογράψει από τον Οκτώβριο του 2011 8μηνη σύμβαση που λήγει τον Μάιο του 2012, έχει λάβει μέχρι σήμερα -για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο- επιπλέον 1.590 ευρώ (530 ευρώ μηνιαίως).
Ο βασικός μισθός που θα λάβει με το νέο μισθολόγιο είναι 858 ευρώ και μέχρι το Μάιο θα πρέπει να λάβει συνολικά 2.574 ευρώ, εκ των οποίων θα παρακρατηθούν τα 1.590 (το 65%) των συνολικών αποδοχών του.

Οι συμβασιούχοι στο δήμο μας

Στο δήμο μας απασχολούνται 19 υπάλληλοι ΙΔΑΧ (αοριστου χρόνου), 17 υπάλληλοι ΙΔΟΧ (8μηνης διάρκειας) και έχουν προγραμματιστεί 35 προσλήψεις ΙΔΟΧ για το 2012 (2μηνης διαρκειας). Το σύνολο των συμβασιούχων απασχολείται στο Γραφείο Καθαριότητας.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου αναφέρεται οτι οι 19 θέσεις ΙΔΑΧ  κατανέμονται  ως εξης:
ΔΕ 1 Διοικητικού 1 θέση
ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1 θέση 
ΥΕ 1 Κλητήρων 1 θέση 
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 2 θέσεις 
ΥΕ 16 Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων πλήρους απασχόλησης 8 θέσεις 
ΥΕ 16 Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων μερικής απασχόλησης 6 θέσεις

Το κόστος των συμβασιούχων στην καθαριότητα είχε προϋπολογισθεί (πριν το μνημόνιο )για το 2012 στα 410.000 Ευρώ και κατανέμονται ως εξής:
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ ((περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)) 40.000,0 Ευρώ
Αποδοχές επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίωνκλπ ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα))270.000,00
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15.000,00 Ευρώ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 85.000,00 Ευρώ


Οι συμβασιούχοι ΟΤΑ σε όλη την χώρα
Στους δήμους υπηρετούν σήμερα περί τους 20.000 συμβασιούχους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου. Από αυτούς κανονικά θα έπρεπε να απομακρυνθούν 10.000. Ωστόσο, μετά τη συμφωνία του υφυπουργού Εσωτερικών Πάρη Κουκουλόπουλου με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη, περίπου 3.000 από τους εργαζομένους στα προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης να μετακινηθούν στους δήμους και κυρίως στην καθαριότητα, ο αριθμός πέφτει στις 7.000.

Δηλαδή, το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καλείται να αντλήσει από τη «δεξαμενή» των 20.000 συμβασιούχων τους 7.000 που θα απομακρυνθούν.

Η «δεξαμενή» των 20.000 συμβασιούχων
Σε ποιους τομείς εργάζονται οι περίπου 20.000 συμβασιούχοι των δήμων:

- 10.000 στην καθαριότητα

- 3.000 στους παιδικούς σταθμούς, με συμβάσεις 10-11 μηνών

- 1.600 στους παιδικούς σταθμούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ

- 1.700 στα δημοτικά ωδεία, και

3.700 σε «λοιπές ειδικότητες» όπως μηχανικοί ασφαλείας, γιατροί εργασίας, ναυαγοσώστες, υπάλληλοι ΚΕΠ, λογιστές κ.λπ.

Η μεγάλη «δεξαμενή» είναι οι συμβασιούχοι στην Καθαριότητα, και αφετέρου οι υπόλοιποι καλύπτουν ανελαστικές ανάγκες, ο «κλήρος» πέφτει, κυρίως, στους πρώτους.

http://www.aftodioikisi.gr

Μένουν, αλλά χωρίς μισθό από το 2013 οι επιπλέον αντιδήμαρχοι

Δεν αλλάζει τελικά ο αριθμός των αντιδημάρχων όπως πρόβλεπε το μνημόνιο 2.

Ωστόσο, οι «πλεονάζοντες», σύμφωνα με την αρχική διάταξη του «Καλλικράτη 2», οι αντιδήμαρχοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία από 1.1.2013. Θα λαμβάνουν όμως κατ' εξαίρεση αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών, αμοιβή η οποία, σημειωτέον, καταργείται, με το συγκεκριμένο πολυνομοσχεδιο του υπουργείου Εσωτερικών (Ρύθμιση υπ' αριθμόν 5).

Ψήφισε στο γκάλοπ του Ε.Β.  ποιοί είναι οι "πλεονάζοντες" αντιδήμαρχοι στο δήμο μας που θα τους κόψουν το μισθό απο το 2013

Κατά την γνώμη σου ποιοί απο τους τέσσερεις θα θεωρηθούν "πλεονάζοντες" και θα τους κόψουν το μισθό;  
(Διάλεξε δυο)


Αυτό προβλέπει διάταξη του εφαρμοστικού νόμου που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε να εξοικονομηθούν τα υπόλοιπα 17 εκατ. για φέτος από τα συνολικά περίπου 35 εκατ. ευρώ που προέβλεπε το «Μνημόνιο 2» με βάση την αρχική διάταξη για τη μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα υπόλοιπα 17-18 για φέτος εξοικονομούνται από τη μείωση κατά 10% των μισθών των αιρετών και των συμβούλων τους.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

250 εκατ. ευρώ περικοπές σε δήμους και περιφέρειες απο το μνημονιο 2


250 εκατ. ευρώ θα είναι οι απώλειες για δήμους και περιφέρειες με την εφαρμογή του μνημονίου 2.

1) Τη μείωση κατά 140 εκατ. ευρώ της ΣΑΤΑ που αφορά τις επενδυτικές δαπάνες των δήμων (άρθρο 2):

2) 59 εκατ. ευρώ από τα 600,4 εκατ. ευρώ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των περιφερειών για τα οποία γίνεται προσπάθεια να αφορούν λειτουργικές και όχι επενδυτικές δαπάνες.

3) 61 εκατ. ευρώ από την κατά 50% μείωση των 20.000 συμβασιούχων σε δήμους (κυρίως) και περιφέρειες. Ήδη πάντως, έχει επιτευχθεί συμφωνία με το υπουργείο Εργασίας ώστε οι 3.000 από τις 10.000 που πρόκειται να φύγουν να καλυφθούν από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, γεγονός που επιτυγχάνει για φέτος εξοικονόμηση 23 εκατ. ευρώ.

4) 17εκατ. ευρώ από το κόψιμο των αποζημιώσεων κατα  10% (απο 1.1.12) των αιρετών (περιφέρειαρχες, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των περιφερειακών ή δημοτικών συμβουλίων και των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων ή των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 των περιφερειών (όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών).

5)  17εκατ. ευρώ  απο τη μη καταβολή αντιμισθίας από 1.1.13 στους αντιδημάρχους που επρόκειτο να καταργηθούν Να σημειωθεί ότι καταργήθηκε το πρώτο άρθρο του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο προέβλεπε σημαντική μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων και, σύμφωνα με πληροφορίες θα εξοικονομούσε 35 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα ποσά απο την μη μείωση των αντιδημαρχων θα εξοικονομηθούν απο περαιτέρω μειώσεις των συμβασιούχων

5) Την αύξηση κατά 147 εκατ. ευρώ των πιστώσεων για συγχρηματοδοτούμενα με την Ε.Ε. έργα
Το πολυνομοσχεδίο του υπουργείου Εσωτερικών

http://www.aftodioikisi.gr

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Αιτήσεις μέχρι τις 29/2/12 για 20.000 προσλήψεις άνεργων απο τους δήμους με το πρόγραμμα της αυτεπιστασίαςΜε σκοπό να απασχοληθούν 35.000 άνεργοι, άτομα από τον κλάδο των οικοδομών που πλήττεται από την κρίση, μέσα στο 2012, τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας ανακοίνωσαν το μεσημέρι την έναρξη του προγράμματος της αυτεπιστασίας για τους δήμους, που σκοπό έχει να δώσει «ανάσα ζωής» στα δημοτικά έργα. Η φετινή στόχευση των υπουργείων είναι να μπορέσουν να απασχοληθούν 35.000 τεχνίτες κυρίως στα προγράμματα αυτά, εργαζόμενοι μέχρι 5 μήνες, με 135 ημερομίσθια το ανώτερο. Ο τριετής τους στόχους είναι να απασχοληθούν περίπου 100.000- 120.000 άτομα. Οι πόροι του προγράμματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ, προέρχονται 50% από το ΕΣΠΑ και 50% από τους δήμους (από φόρο ζύθου, ΤΑΠ, τέλος διαφήμισης).

Το χρονοδιάγραμμα είναι να ξεκινήσει η αυτεπιστασία το Φεβρουάριο, όπου και αναμένονται οι πρώτες 15-20.000 προσλήψεις έως το τέλος του μήνα.

«Δημόσια Πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.»


Οδηγίες Ηλεκτρονικής υποβολής

Δημόσια ΠρόσκλησηΗ ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των Δήμων της Χώρας στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Φέτος η πρόσκληση είναι το επόμενο 20ήμερο, ενώ κάθε χρόνο, από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο, θα γίνεται αυτή η πρόσκληση, θα καταρτίζεται ο ετήσιος πίνακας για τις ανάγκες έργων με αυτεπιστασία, με χρηματοδότηση και χωρίς χρηματοδότηση. διάθεση των κονδυλίων θα γίνει με βάση Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ οι προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΚΣΙΑ (Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή- Ισόρροπη Ανάπτυξη). Η αμοιβή των ωφελουμένων θα είναι 770 ευρώ (625 καθαρά).

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Τάσο Γιαννίτση:
Για πρώτη φορά, προβλέπεται η άντληση εκτάκτου προσωπικού αυτεπιστασίας από τους πίνακες ανέργων του ΟΑΕΔ, έπειτα από δημόσια πρόσκληση και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
Ο καθορισμός των ειδικοτήτων του εν λόγω προσωπικού έχει γίνει με γνώμονα την εμπειρία του υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα αυτό, σε συνεργασία με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργάτες γενικών καθηκόντων, ηλεκτρολόγους, οδηγούς, οικοδόμους, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες, υδραυλικούς και διαχειριστές μηχανημάτων.
Ο καθορισμός σαφούς μοριοδότησης, βασιζόμενης σε κοινωνικά κριτήρια, διασφαλίζει τη διαφάνεια στην επιλογή του προσωπικού. Η επιλογή των απασχολουμένων γίνεται με απολύτως διαφανείς και συγκεκριμένες διαδικασίες και αντικειμενικά κριτήρια στα οποία σημαίνοντα ρόλο παίζει ο χρόνος ανεργίας, η ηλικία (πριμοδοτούνται οι νέοι μέχρι 29 ετών και και αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στη σύνταξη), η οικογενειακή κατάσταση (δηλ. ανήλικα τέκνα και ανεργία συζύγου) και η ειδικότητα.
Η κλιμάκωση της μοριοδότησης ανάλογα με την ηλικία και το χρόνο ανεργίας, όπως και η δυνατότητα τριών ιεραρχημένων επιλογών (προτίμηση οικείου φορέα), σε συνδυασμό με την πρόβλεψη διαδικασίας ενστάσεων επιτρέπουν τη εφαρμογή δίκαιου συστήματος.
Η υλοποίηση των αναγκαίων έργων αυτεπιστασίας θα μπορεί να γίνεται άμεσα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αντίστοιχος ενδιαφερόμενος.
Η ευρύτητα της δημοσιότητας της πρόσκλησης (βλ. έντυπα, ηλεκτρονικά και ραδιοτηλεοπτικά μέσα), σε συνδυασμό με την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (και την υποστήριξη από τους δήμους για όλους όσοι δεν έχουν οι ίδιοι άμεση πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή σχετική τεχνογνωσία) ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.
Παρέχεται μια ευελιξία που διευκολύνει τόσο τους φορείς υλοποίησης έργων αυτεπιστασίας, όσο και τους ενδιαφερόμενους ανέργους, καθώς δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο διαρκούς απασχόλησης, αλλά και διακεκομμένης κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, διατηρώντας το πλαφόν των 135 εργάσιμων ημερών ετησίως.

Η περαιτέρω θεσμική κατοχύρωση του προγράμματος αυτεπιστασίας, σε συνδυασμό με την οικονομική κατοχύρωση έχουν προβλεφθεί με σχετικές ρυθμίσεις στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και την ένταξή του στο Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Τι γίνεται με τις προμήθειες καυσίμων στο δήμο;

Ένα από τα θέματα συζήτησης του δημοτικού συμβουλίου στις 21/2/11 είναι προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 2ο και 3ο δίμηνο έτους 2012. Οι δαπάνες του δήμου σε καύσιμα και λιπαντικά από στοιχεία του δημοσιευμένου προϋπολογισμού για το 2012 ανέρχονται ετησίως σε 350 χιλιάδες ευρώ (αναλυτικες δαπάνες παρακάτω).

Κανένας δεν θέλει να προμηθεύσει το δήμο καύσιμα.

Δύο δημόσιοι ανοιχτοί διαγωνισμοί που έγιναν στις 20/4/2011 και 26/4/2011 για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών άξιας 236.573,65 Ευρώ αποβήκαν άγονοι. Από τις 1/5/2011 μέχρι σήμερα ο δήμος προμηθεύεται καύσιμα με απευθείας ανάθεση σε δυο προμηθευτές την στην κα Ελπινίκη Νικολάου- Ευγενικού και τον κον Καψάλα Χαράλαμπο, εναλλάξ. Ο τελευταίος μάλιστα αρνήθηκε να προμηθεύσει προσωρινά το δήμο για το χρονικό διάστημα 1/11 έως 31/12/2011

Τα ιδια και με τις σχολικές επιτροπές. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολικές επιτροπές του δήμου έκαναν απο ένα πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το 2012  συνολικής αξίας  100 χιλιάδες Ευρώ  (49.815,00€ και 50.430,00 €, αντίστοιχα).  Οι διαγωνισμοί κρίθηκαν άγονοι λόγω μη προσέλευσης προμηθευτών και έκαναν απευθείας ανάθεση ανά σχολική κοινότητα στους πλησιέστερους πρατηριούχους υγρών  Καυσίμων (ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε - ΤΖΟΥΤΖΑΣ Ι. ΑΓΓΕΛΗΣ - ΚΑΨΑΛΑΣ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, - ΚΑΨΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ - ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ, - ΑΦΟΙ ΧΑΣΑΠΗ Ο.Ε. - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΠΡ. ΝΤΙΝΑ - ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ, - ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Δ. ΑΝΔΡΕΑ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΦΕΡΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Με πρόσφατη απόφαση  του υπουργού Εσωτερικών Τάσου Γιαννίτση, οι αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι γενικοί γραμματείς τους καλούνται να αποδώσουν το ταχύτερο δυνατόν  πιστώσεις  20 εκατομμυριων ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, κυρίως για τις δαπάνες θέρμανσης, των σχολείων  στους ΟΤΑ της χώρας, ώστε να τις καταβάλουν στις σχολικές επιτροπές. Οι πιστώσεις αυτές προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2012

Τρία εκατομμύρια Ευρώ οφειλές 
Ως γνωστόν οι προμηθευτές  καυσίμων δεν προσέρχονται  στους διαγωνισμούς γιατί ο δήμος εχει ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα προμηθευτών. Στις 30/9/2010  τα οφειλόμενα ποσά ανέρχοταν γύρω στα 3 εκατομμύρια Ευρω (2.941.839,98 Ευρώ).


Τι λέει ο νόμος για τις προμήθειες;

Οι προμήθειες καυσίμων ανατίθενται κατά κανόνα με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό). Όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κριθεί άγονος η δε προμήθεια κρίνεται επείγουσα μπορεί, ύστερα από πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, να επιλεγεί  η οριστική ματαίωση του διαγωνισμού ή ματαίωσή του και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή τέλος συνέχιση του διαγωνισμού ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την υποβολή νέων κλειστών προσφορών.

Διενέργεια προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης πραγματοποιείται όταν η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ με Φ.Π.Α. και αρμόδιο όργανο είναι ο Δήμαρχος. Η συνολική κατά έτος δαπάνη των προμηθειών οι οποίες θα διενεργούνται με απευθείας ανάθεση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ με Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους. Μπορεί να γίνει διενέργεια προμηθειών με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) από το Δήμαρχο όταν η συνολική ετήσια δαπάνη των προμηθειών δεν υπερβαίνει τα 45.000 ευρώ με Φ.Π.Α..

Κατ’ εξαίρεση, οι προμήθειες καυσίμων μπορούν να γίνουν με την «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απ' ευθείας ανάθεση» δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τρόπο ποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης εφόσον διαβιβάζεται στο τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με τη σχετική απόφαση, αιτιολογημένη έκθεση. Όταν πρόκειται για πόσο πάνω από 206.000 € πρέπει να διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή .ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 6.000,00 Ευρώ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.000,00 Ευρώ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικών Σταθμών 5.000,00 Ευρώ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Γυμναστηρίου 5.000,00 Ευρώ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 120.000,00 Ευρώ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια καυσίμων για επιβατικά οχήματα 20.000,00 Ευρώ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 49.000,00 Ευρώ

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων 45.000,00 Ευρώ

Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00 Ευρώ

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων 65.000,00 Ευρώ

Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μηχανημάτων 2.000,00 Ευρώ


ΣΥΝΟΛΟ                                                                                               349.000,00 Ευρώ

Κατανάλωση καυσίμων απο οχήματα του δήμου και χιλιομετρικές αποστάσεις που διανύουν μηνίαιως (κλικ στο πίνακα για να εμφανιστεί ολόκληρος)Κατανάλωση καυσίμων απο οχήματα του δημου καθ’ υπέρβαση το μήνα Αυγουστο 2011
 Κατανάλωση καυσίμων απο οχήματα του δημου καθ’ υπέρβαση το μήνα Ιούλιο 2011