Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Τι αλλάζει στην Αυτοδιοίκηση το 2018. παράταση σημερινών θητειών, τοπικά δημοψηφίσματα, «Φρένο» στο χωροταξικό

aftodioikisi.grΑνατροπές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δρομολογηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών. Οι κυβερνητικές προτάσεις για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη» αναμένεται να κατατεθούν στους πρώτους μήνες του 2018, ωστόσο το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής που συνέστησε το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και δημόσιες αναφορές του υπουργού, Πάνου Σκουρλέτη, έχουν προϊδεάσει για τις αλλαγές που κυοφορούνται και αναμένεται να είναι σαρωτικές.

Η πιο ξεκάθαρη αλλαγή είναι η θέσπιση της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη τόσο δημοτικών όσο και περιφερειακών διοικήσεων. Ο προσανατολισμός του υπουργείου οδηγεί σε ένα σύστημα όπου οι έδρες θα κατανέμονται στη βάση της πραγματικής εκλογικής δύναμης και δεν θα παίρνει τη «μερίδα του λέοντος» ο επικρατέστερος της δεύτερης Κυριακής, ανεξάρτητα από τα ποσοστά που κατέγραψε την πρώτη. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο για να εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης θα χρειάζεται το 50%+1 των ψήφων και αν δεν το πάρει την πρώτη Κυριακή, θα αναμετρώνται οι δύο επικρατέστεροι σε δεύτερο γύρο.

Πάντως,  ο ίδιος ο υπουργός έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να εμπεριέχει και στοιχεία πλειοψηφικού συστήματος η απλή αναλογική, προκειμένου να επιτευχθεί η περίφημη κυβερνησιμότητα. Συγκεκριμένα, έχει μιλήσει για σκέψεις, ένας συνδυασμός που λαμβάνει άνω του 45% στον α΄ γύρο να μπορεί να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων.

Όριο στις θητείες

Με την ίδια συνέντευξη ο υπουργός έχει προϊδεάσει για θέσπιση ορίου στις θητείες των αιρετών, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει το υπουργείο εάν οι θητείες θα είναι τετραετούς ή πενταετούς διάρκειας. Οι σημερινές θητείες, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν θα παραταθούν.

Το υπουργείο έχει αποσαφηνίσει τις προθέσεις του σχετικά με την αποσύνδεση των ευρωεκλογών με τις τοπικές εκλογές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να μειωθούν οι σημερινές θητείες και, κατά τα φαινόμενα, μοιάζει ειλημμένη η απόφαση η αυτοδιοικητική περίοδος να ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου και όχι 1η Σεπτεμβρίου, και ως εκ τούτου οι «τρέχουσες» θητείες των αιρετών να παρατείνονται έως το φθινόπωρο του 2019.

Διοικητικές αλλαγές

Οι προωθούμενες αλλαγές βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας και μια καλή «εικόνα» τους περιέγραψε ο υπουργός στα πρόσφατα συνέδρια των συλλογικών αυτοδιοικητικών οργάνων, και συγκεκριμένα της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα και της ΕΝΠΕ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός:

⦁ Η συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών αντιστοιχίζεται στην αναλογική συγκρότηση των οικείων Συμβουλίων.

⦁ Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και, δευτερευόντως, της Οικονομικής Επιτροπής, στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά σε χαμηλότερο επίπεδο, μεταβιβάζεται στις Κοινότητες.

⦁ Ενισχύονται και θεσμοποιούνται οι διαδικασίες προκαταρκτικής διαβούλευσης, πριν την εισαγωγή και ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαμόρφωση συναινέσεων.

⦁ Θεσμοθετείται η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων, όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων του Δήμου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας.

⦁ Ο θεσμός του δημοψηφίσματος επεκτείνεται και σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί έγκυρα τοπικό δημοψήφισμα, ακόμα και για θέματα που δεν ανάγονται στη με τη στενή έννοια αρμοδιότητα των ΟΤΑ, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή (συμβουλευτικού υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή) δημοψηφίσματος για κάθε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος. Για ειδικότερα δε, ζητήματα προβλέπεται απλοποίηση της διαδικασίας διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων, με ταυτόχρονη αποσύνδεση του θεσμού από τη βούληση της κεντρικής εξουσίας και ενδυνάμωση του κοινωνικού ελέγχου.

⦁ Οι Περιφερειακές Ενότητες διατηρούνται ως εκλογικές περιφέρειες, με δικαίωμα όμως «επικοινωνίας» των ψηφοδελτίων (δηλ. δικαίωμα του εκλογέα μίας Περιφερειακής Ενότητας να βάλει έναν σταυρό και σε υποψήφιο άλλης Περιφερειακής Ενότητας).

⦁ Διατηρείται ως υποχρεωτικός ο θεσμός του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη.

⦁ Εισάγεται ο θεσμός του Συμβουλίου Περιφερειακής Ενότητας, το οποίο θα απαρτίζεται από τους Περιφερειακούς Συμβούλους κάθε Ενότητας και τον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη και θα διατυπώνει εισηγήσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν την οικεία περιοχή.

⦁ Ο θεσμός του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη διατηρείται, καταργείται όμως η άμεση, δηλαδή χωρίς σταυρό, εκλογή του, όπως ισχύει σήμερα. Αντίθετα, ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα ορίζεται από τον Περιφερειάρχη, μεταξύ των Συμβούλων που έχουν ήδη εκλεγεί στην οικεία Περιφέρεια, θα έχει με άλλα λόγια λόγο και η τοπική κοινωνία, μέσω του σταυρού.

Αρμοδιότητες

Παράλληλα, με την αναθεώρηση του θεσμικού αυτοδιοικητικού πλαισίου αναμένεται ριζικός επανασχεδιασμός των αρμοδιοτήτων, με πλήρη καταγραφή των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων και ανακατανομή τους στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης, με γνώμονα τη δημιουργία συνεργειών και τις αρχές της ενότητας των επιμέρους αρμοδιοτήτων κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής και της εγγύτητας και επικουρικότητας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Αναφορικά με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αναμένεται εκ βάθρων αναδόμηση του ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων της Αυτοδιοίκησης, με την απόσπαση της σχετικής αρμοδιότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την ανάθεσή της σε έναν νέο φορέα, τον «Ελεγκτή Νομιμότητας», υπό την εποπτεία και την Ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, σε αποσυγκεντρωμένη κλίμακα, στελεχωμένου με εξειδικευμένους νομικούς.

Περαιτέρω, σχεδιάζεται και προωθείται σταδιακά η υποκατάσταση των σημερινών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από περιφερειακές, κατά τόπους, υπηρεσίες των αντίστοιχων υπουργείων, ώστε να υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων. ο υπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι:

1) Οποιαδήποτε αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν θα επηρεάσει έστω και κατ’ ελάχιστο τα δικαιώματα και τους όρους εργασίας του προσωπικού τους και

2) Η οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών των αντίστοιχων υπουργείων είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει την τροποποίηση των οργανισμών τους και έναν λεπτομερή διοικητικό σχεδιασμό, που θα απαιτήσει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν θα αιφνιδιαστεί λοιπόν κανείς, η όποια δε σχετική αλλαγή θα συντελεστεί αφού διασφαλιστεί η συνέχεια και η αποτελεσματικότητα του νέου διοικητικού – οργανωτικού σχήματος».

Η υπόλοιπη «βεντάλια»

Οι αλλαγές αναμένονται ακόμη πιο «πλούσιες» καθώς μέχρι στιγμής από επίσημα χείλη του υπουργείου έχει γίνει λόγος για:

Δημιουργία διακριτών «μοντέλων» Ο.Τ.Α., ανάλογα με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά, κοινωνικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να αποδοθούν διαφορετικές αρμοδιότητες και να δημιουργηθεί διαφορετικό σύστημα διοίκησης, που θα σχετίζονται με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ορεινών, των νησιωτικών, των αστικών, των αγροτικών κ.λπ. ΟΤΑ, αλλά και να στηριχθούν με κατάλληλα μέτρα οι μειονεκτικοί – για γεωγραφικούς ή κοινωνικούς λόγους – ΟΤΑ.
Μητροπολιτικότητα: ένα από τα θέματα που άνοιξαν προς συζήτηση είναι και αυτό. Το πώς δηλαδή οι μητροπολιτικοί Ο.Τ.Α. θα ενισχυθούν με αρμοδιότητες και θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αναβαθμίζοντας την τρωθείσα ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και κυρίως, το πώς οι μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης – που εξ ορισμού συγκεντρώνουν το πιο δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού – θα λειτουργήσουν ως ατμομηχανές της ανάπτυξης.
Μείωση του ορίου ηλικίας για την κτήση του δικαιώματος εκλέγειν στα 17 έτη, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται πλέον και σε εθνικό επίπεδο, μετά την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου το περασμένο καλοκαίρι.
Μείωση του αριθμού των υποψηφίων, ως το +10% του αριθμού των εδρών κάθε συμβουλίου, ώστε να αποφευχθεί το παραλυτικό σήμερα φαινόμενο, ειδικά σε μικρές πόλεις, να είναι όλοι υποψήφιοι ή να αναγκάζονται οι μικρότεροι ιδίως συνδυασμοί να «επιστρατεύουν» γιαγιάδες και ξαδέρφια, για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφιοτήτων.
Αναβάθμιση του ρόλου της Εκτελεστικής Επιτροπής – η οποία πλέον, βάσει της απλής αναλογικής, δεν θα έχει κατά κανόνα μονοπαραταξιακή σύνθεση – ώστε να καταστεί το κέντρο παρακολούθησης και συντονισμού του έργου της Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής, αλλά και διαμόρφωσης των κατ’ αρχήν συναινέσεων.
Ανάθεση στον Γενικού Γραμματέα του Δήμου ή της Περιφέρειας των αρμοδιοτήτων τρέχουσας διαχείρισης, ώστε οι αιρετοί να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στα μείζονα και πιο πολιτικά ζητήματα της περιοχής τους.
Θεσμοθέτηση διαδικασιών υποχρεωτικής διαβούλευσης, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης τόσο μέσα στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και έξω από αυτό, σε επίπεδο κοινωνίας, για τα πιο σημαντικά θέματα διοίκησης των ΟΤΑ (προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα), προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιβόητη «κυβερνησιμότητα» των ΟΤΑ.
Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου ΟΤΑ (Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή).
Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομική διοίκηση και τα ίδια έσοδα των ΟΤΑ, που διέπονται από εξαιρετικά απαρχαιωμένη και διάσπαρτη νομοθεσία, προσπάθεια η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί από το Υπουργείο και αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ άμεσα.
Ενίσχυση των δομών και διαδικασιών του συμμετοχικού προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της συνολικότερης λογικής για ενίσχυση της διαφάνειας, της κοινωνικής λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών, προκειμένου η κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ θα αποτυπώνει, πράγματι, τις κοινωνικές ανάγκες και τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίες, όπως αυτές θα προκύπτουν μέσα από ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης.
Επανασχεδιασμό του θεσμού των ανταποδοτικών υπηρεσιών, αφ’ ενός επανεξετάζοντας το είδος των υπηρεσιών που μπορούν και πρέπει να καλύπτονται από ανταποδοτικά τέλη, αφ’ ετέρου λαμβάνοντας μέτρα ώστε η επιβάρυνση των πολιτών με ανταποδοτικά τέλη να μην παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις.
Αναπτυξιακό αναπροσανατολισμό των Δήμων και των Περιφερειών, μέσα από τη διαμόρφωση των κατάλληλων θεσμικών και χρηματοδοτικών εργαλείων, σε άμεση συνάρτηση με τη νέα εθνική αναπτυξιακή στρατηγική που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και το στόχο της δίκαιης ανάπτυξης, που έχει θέσει ως κεντρικό η κυβέρνηση.
Εκσυγχρονισμός του συστήματος των ΚΑΠ, της κρατικής δηλαδή χρηματοδότησης των ΟΤΑ, μέσω της δημιουργίας ενός νέου αλγόριθμου κατανομής τους, που να λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο κόστος λειτουργίας και ιδιαίτερα των μικρών ΟΤΑ και τη μείωση των ανισοτήτων.
Αναπροσανατολισμός του δανεισμού των ΟΤΑ, ώστε αφ’ ενός να υπακούει στους κανόνες της χρηστής διαχείρισης, αφ’ ετέρου να δίνει προτεραιότητα στις δημόσιες επενδύσεις της Αυτοδιοίκησης.
Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ σε κοινωνική και αναπτυξιακή κατεύθυνση.
Αναβάθμιση του ρόλου των ΟΤΑ στο πλαίσιο του δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, με αιχμή τη σύνδεση του προγραμματισμού μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης, τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, την ενίσχυση των διαδικασιών διαβούλευσης και την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στο σχεδιασμό, καθώς και την ενίσχυση θεσμικών σχημάτων όπως η διαβαθμιδική και διαδημοτική συνεργασία κ.λπ.

«Φρένο» στο χωροταξικό

Το υπουργείο έχει… κόψει τις «αποσχιστικές» διαθέσεις που έχουν εμφανιστεί σε ορισμένους δήμους, διαβεβαιώνοντας ότι στην παρούσα φάση δεν προτίθεται να ανοίξει το χωροταξικό των δήμων. Το θέμα ναι μεν είναι στις σκέψεις του υπουργείου, αλλά για αργότερα.

Ωστόσο, ας μην αποκλειστούν ορισμένες «διασπάσεις» δήμων, τις οποίες το υπουργείο έχει περιγράψει ως «εξόφθαλμες περιπτώσεις», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ορισμένες από τους νησιωτικούς δήμους όπως η Λέσβος, η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά.

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Σκάνδαλο: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να πληρώσει ο δήμος για την υπεράσπιση 7 κοπανατζήδων Δημοτικών Συμβούλων πού πάνε Πειθαρχικό

Το μοναδικό θέμα που συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου ήταν έκτακτο και αφορούσε την επιβάρυνση του δήμου με τα έξοδα εκπροσώπησης 7 κοπανατζήδων δημοτικών συμβούλων Πειθαρχικό Συμβούλιο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας στις 12/01/2018. Φυσικά, το δημοτικό συμβούλιο θεώρησε δίκαιο να πληρώσει ο δήμος, όλοι μας, την δικαίωμα των 7 να απέχουν από την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους προς τους δημότες
Συγκεκριμένα παραπέμπονται οι Κανελλόπουλος Γιάννης, Δανέλης Ιωάννης, Σισωντή Μαρία, Φλώκου Σοφία , Στέφου Κική, Ψαρού Ελπίδα και Γεωργαντζής Ευάγγελος. Όπως ενημερωνόμαστε ακολουθεί και παραπομπή άλλων 12 συμβούλων.
Το ειρωνικό είναι από την συνεδρίαση αυτή ήταν απόντες 4 από τους κοπανατζήδες (Κανελλόπουλος Γιάννης, Δανέλης Ιωάννης, Σισωντή Μαρία και Ψαρού Ελπίδα.
Ενώ την απόφαση ψήφισαν οι κκ. Φλώκου Σοφία , Στέφου Κική και Γεωργαντζής Ευάγγελος οι οποίοι έχουν προσωπικό όφελος.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 21/28-12-2017 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης: 170/2017


κος Στεργίου Ιωάννης: Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες και όλους και καλή
πρωτοχρονιά σε λίγες μέρες.
Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχει έρθει ένα έγγραφο από την
Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234 παρ. 2 του ν.3852/2010, με το
οποίο καλεί κάποιους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους να βρεθούν στη Λάρισα
στις 12.1.2018. Αφορά δηλαδή την παραπομπή με τα έγγραφα του Δημάρχου στο
Πειθαρχικό, για το θέμα των απουσιών που είχαν κάποιες συναδέλφισσες και κάποιοι
συνάδελφοι.
Θεωρώ, ότι αν και είναι θέμα της Οικονομικής Επιτροπής ο ορισμός δικηγόρου, οι
προθεσμίες είναι πιεστικές, πρέπει να συζητηθεί ως θέμα και να πάρουμε απόφαση να
ορίσουμε έναν δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει όλες τις συναδέλφισσες και τους
συναδέλφους.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα για το
έκτακτο προς συζήτηση του θέματος.
Το δημοτικό συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του έκτακτου θέματος :
«Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση δημοτικών συμβούλων στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο την 12/01/2018».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο κο Στεργίου Ιωάννη:
κος Στεργίου Ιωάννης: Απλά δεν αλλάζει τίποτα σ' αυτό το οποίο είπα πριν για να
τεθεί το θέμα ως έκτακτο.
Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε, ξαναλέω και να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί θα πρέπει να
είναι και τα πρακτικά ξεκάθαρα, ότι ο ορισμός δικηγόρου σύμφωνα με το νόμο και τον
ΔΚΚ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να
παραπέμπει με απόφασή της θέματα αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά
εδώ πέρα, επειδή οι προθεσμίες είναι πολύ πιεστικές και είμαστε και μέσα στις γιορτές,
προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να ορίσει δικηγόρο τον κ. Μάρκου
Κων/νο, ούτως ώστε να παρευρεθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο στις 12.1.2018 και να
εκπροσωπήσει όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που έχουν κληθεί να
παραστούν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση και να απολογηθούν προφανώς.
κος Παζάρας Βασίλειος: Είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Στεργίου. Πραγματικά είναι
αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Εκείνο που φοβάμαι εγώ είναι μήπως βγει
άκυρη αυτή η απόφαση, αλλά παρόλα αυτά συμφωνώ μ' αυτά που είπε ο κ. Στεργίου
και την ψηφίζω.
Πρόεδρος: Άρα ψηφίζουμε άπαντες.

κος Καντζούρας Ιωάννης: Η πληρωμή του δικηγόρου θα είναι σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κώδικα.
Πρόεδρος: Μάλιστα κ. Καντζούρα και προχωράμε.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τα έγγραφα της Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου Λάρισας προς τους
δημοτικούς συμβούλους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 234 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
και
2. Το άρθρο 72 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 <Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες> «Το
δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει
το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 72 παρ.3 του Ν. 3852/2010, τον ορισμό του
δικηγόρου κου Μάρκου Κωνσταντίνου ως εκπροσώπου δημοτικών συμβούλων, για τις
πειθαρχικές υποθέσεις που θα εξεταστούν κατά τη συνεδρίαση του Πειθαρχικού
Συμβουλίου στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας στις 12/01/2018, σύμφωνα με το άρθρο
234 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος H Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Χατζής Ανδρέας Στέφου Κυριακή Παζάρας Βασίλειος


1. Κουτσουράς Σταύρος
2. Γεωργάκαινα Ελένη
3. Αρβανίτης Παναγιώτης
4. Τάρλας Κυριάκος
5. Βούλγαρης Αναστάσιος
6. Αλατζάς Ευάγγελος
7. Κουκουρίκος Ηλίας
8. Στεργίου Ιωάννης
9. Καντζούρας Ιωάννης
10. Γεωργατζής Ευάγγελος
11. Γιαννιός Κων/νος
12. Σκομπρής Νικόλαος
13. Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία
14. Λιαγκάκης Ευστάθιος

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες πού πάει για αποδοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο;
Σε πρόσφατο αίτημα του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χατζή ο δήμαρχος ζήτησε να μπει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

Έχοντας ως αφετηρία την πεποίθηση ότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες καθολικό δικαίωμα και δείκτης της δημοκρατικότητας μιας κοινωνίας και αναγνωρίζοντας ότι α) παρά τα θετικά βήματα που έχουν επιτευχθεί η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί ακόμη πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή και β) οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, ως βαθμίδες διακυβέρνησης που βρίσκονται εγγύτερα στον λαό, συνιστούν το καταλληλότερο πεδίο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και τη δημιουργία μιας ουσιαστικά ισόνομης κοινωνίας, η Ευρωπαϊκή Χάρτα έχει ως στόχο την ανάληψη δέσμευσης από τις Περιφέρειες και τους Δήμους για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές τους.
Στο κείμενο της Χάρτας, για τη σύνταξη του οποίου συνεργάστηκαν φορείς από διάφορες χώρες, η ευρύτητα και η πολυμορφία των εμπειριών και των προσεγγίσεων της αρχής της ισότητας των φύλων στα ευρωπαϊκά κράτη αξιοποιείται παρέχοντας ένα πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες εκτείνονται σε όλα τα πεδία αρμοδιοτήτων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 30 άρθρα στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι πολλαπλοί ρόλοι των αυτοδιοικητικών φορέων ως: ασκούντων πολιτική εξουσία, εργοδοτών, αντιπροσώπων υπηρεσιών, παρόχων υπηρεσιών, υπευθύνων σχεδιασμού και κανονιστικών παραγόντων.Οι έξι θεμελιώδεις αρχές
 • Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα
 • Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού , θρησκείας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, κλπ.
 • Η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητη για μια δημοκρατική κοινωνία
 • Τα στερεότυπα των φύλων καθώς και οι στάσεις και οι προκαταλήψεις  που απορρέουν από αυτές πρέπει να εξαλειφθούν
 • Η διάσταση του φύλου πρέπει να λαμβάνεται  υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης
 • Πρέπει να καταρτιστούν και να εφαρμοστούν σχέδια δράσης με κατάλληλη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση θεμάτων ισότητας.

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Χάρτα έχει υπογραφεί από το σύνολο των Περιφερειών και από 210 Δήμους  (σε σύνολο 325).


Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες απευθύνεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης, οι οποίες καλούνται να την υπογράψουν, να αναλάβουν δημόσια επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων, και να υλοποιήσουν, εντός της επικράτειάς τους, τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στη Χάρτα. Προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, κάθε υπογράφουσα αρχή αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για ένταξη της Ισότητας των Φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, κάθε υπογράφουσα αρχή αναλαμβάνει να αναπτύξει σχέσεις με όλα τα όργανα και τους φορείς στην επικράτειά της, προκειμένου να προωθήσει την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας στην πράξη. Η Χάρτα εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) σε συνεργασία με πολλούς εταίρους, οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω. Η εκπόνηση είχε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Η Ισότητα των Φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και όλες καθώς και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό το δικαίωμα, δεν απαιτείται μόνο η νομική αναγνώρισή του, αλλά και η εφαρμογή του σε όλους τους τομείς της ζωής: τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό. Παρά τις πολυάριθμες περιπτώσεις επίσημης αναγνώρισης και της προόδου που έχει σημειωθεί, η Ισότητα των Φύλων ακόμη δεν αποτελεί πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή. Στην πράξη, άνδρες και γυναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Πολλές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες παραμένουν - για παράδειγμα, μισθολογικές διαφορές και πολιτική υποεκπροσώπηση. Αυτές οι ανισότητες είναι αποτέλεσμα κοινωνικών δομών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί βάσει έμφυλων στερεοτύπων που απαντώνται ακόμη σε θεσμούς, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο χώρος της εργασίας, η κοινωνική οργάνωση… Τόσοι πολλοί τομείς στους οποίους υπάρχει έδαφος για δράση, μέσω της υιοθέτησης νέας προσέγγισης και της εφαρμογής δομικών αλλαγών. Ως βαθμίδες διακυβέρνησης που βρίσκονται εγγύτερα στο λαό, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν το καταλληλότερο δυνατό πεδίο για την καταπολέμηση της διαιώνισης και της αναπαραγωγής ανισοτήτων, καθώς και για την προώθηση μίας πραγματικά ισόνομης κοινωνίας. Μπορούν, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές τους και σε συνεργασία με ολόκληρο το φάσμα των τοπικών φορέων, να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της Ισότητας των Φύλων.

Επιπλέον, η αρχή της επικουρικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή
της Ισότητας των Φύλων. Η αρχή έχει εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης-κοινοτικό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Ενώ οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της Ευρώπης έχουν
ποικίλο φάσμα αρμοδιοτήτων, μπορούν όλες και πρέπει να παίξουν θετικό ρόλο στην προώθηση
της Ισότητας των Φύλων με πρακτικούς τρόπους που θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή
του πληθυσμού τους.
Στενά συνδεδεμένες με την αρχή της επικουρικότητας είναι οι αρχές της τοπικής και περιφερειακής
αυτοδιοίκησης. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 1985 του Συμβουλίου της
Ευρώπης, ο οποίος έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη,
υπογραμμίζει «το δικαίωμα και τη δυνατότητα των τοπικών αρχών, στο πλαίσιο του νόμου, να
ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται σημαντικό μέρος των δημοσίων υποθέσεων με δική τους ευθύνη
και προς όφελος του τοπικού πληθυσμού». Η εφαρμογή και η προώθηση του δικαιώματος στην
Ισότητα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα αυτής της ιδέας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η δημοκρατία σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο πρέπει να καθιστά δυνατή τη λήψη των
πλέον κατάλληλων αποφάσεων σχετικά με συγκεκριμένες διαστάσεις της καθημερινής ζωής,
όπως η κατοικία, η ασφάλεια, οι δημόσιες μεταφορές, ο χώρος της εργασίας, της υγείας κ.ά.
Επιπλέον, η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των τοπικών και
περιφερειακών πολιτικών επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες ζωής τους, η τεχνογνωσία
και η δημιουργικότητά τους.
Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία κοινωνία βασισμένη στην Ισότητα, επιβάλλεται οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές τους,
την οργάνωση και τις πρακτικές τους. Τόσο στον σύγχρονο όσο και στον κόσμο του αύριο, η
ουσιαστική Ισότητα των Φύλων είναι αποφασιστικής σημασίας για την οικονομική και την κοινωνική επιτυχία –όχι μόνο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, αλλά και στις περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες.
Το Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), και η Επιτροπή Γυναικών ΑιρετώνΤοπικών και Περιφερειακών Αρχών, για πολλά χρόνια προωθεί ενεργά την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το 2005, το CEMR εγκαινίασε ένα συγκεκριμένο εργαλείο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης: την Πόλη της Ισότητας. Επισημαίνοντας τις ορθές πρακτικές ορισμένων ευρωπαϊκών πόλεων και δήμων, «Η πόλη της Ισότητας» προσφέρει μία μεθοδολογία για την εφαρμογή πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η παρούσα Χάρτα οικοδομεί πάνω στα θεμέλια αυτής της δουλειάς.
Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προώθηση της ισότητας των φύλων
υπογραμμίστηκε στην Οικουμενική Διακήρυξη της IULA (Διεθνής Ένωση Τοπικών Αρχών) για τις
«Γυναίκες στις Τοπικές Αρχές» που υιοθετήθηκε το 1998. Ο νέος παγκόσμιος οργανισμός Ηνωμένες
Πόλεις και Τοπικές Αρχές (UCLG) εντάσσει την Ισότητα των Φύλων ανάμεσα στους πρωταρχικούς
του στόχους

 Διαβάστε επίσηςΤο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020-2026 της ΕΕ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση


Του Ράλλη Γκέκα Δρ. Οικονομικών ΤΑ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μία έντονη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), μετά το 2020. Η συζήτηση βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και μάλιστα θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη – μέλη, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CEMR) έχει ξεκινήσει, εδώ και λίγες εβδομάδες, ένα διεθνή διάλογο για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020-2026.

Η Ελληνική πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση βγαίνει ενισχυμένη, από το πρόσφατο τακτικό συνέδριο της, με θέσεις επιστημονικά θεμελιωμένες. Όπως προκύπτει και από το παρακάτω κείμενο, οι θέσεις της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάσσονται οργανικά στο διεκδικητικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι απορίας άξιον ότι, ενώ σε όλη την Ευρώπη συζητούνται αυτά τα σημαντικά θέματα, στη χώρα μας δεν έχει υπάρξει η σχετική διαβούλευση της κυβέρνησης με την Αυτοδιοίκηση, παρά το ότι οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων, στην ΕΕ, από τα κράτη μέλη, είναι δεδομένες.

Παρακάτω καταβάλλεται μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των προτάσεων – θέσεων, σχετικά με το ΠΔΠ 2020-2026, που έχει αποστείλει για διαβούλευση το CEMR[1] στα μέλη του, αλλά και κάποιες προσωπικές απόψεις, που προέκυψαν και από τη συζήτηση που διεξήχθη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, σχετικά με το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου.Οι θέσεις του CEMR

Σε έγγραφο εργασίας, οι δύο κύριες διεκδικήσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, που αφορούν στην Ευρωπαϊκή ΤΑ, σύμφωνα με το CEMR είναι:

Ένας προϋπολογισμός, επικεντρωμένος σε πολιτικές με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, που μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα εξελισσόμενο πλαίσιο.
2. Προσαρμοσμένος προϋπολογισμός της ΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής του από τους δήμους και τις περιφέρειες.
Σύμφωνα με το CEMR, ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που είναι κατάλληλος, τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη προοπτική, απαιτεί μια στοχοθετημένη προσέγγιση και τολμηρές αποφάσεις μόνο μέσω:

Εστίασης στις σχετικές πολιτικές,
Σεβασμού των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διευκόλυνση
μιας αποτελεσματικής εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο.
Οι θέσεις του CEMR στη διαβούλευση για τα νέο ΠΔΠ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.
Γενικές αρχές, που διαπερνούν το σύνολο της στρατηγικής και των πολιτικών και που πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια κατά την εκπόνηση του μελλοντικού ΠΔΠ
Τρόπος εφαρμογής του προϋπολογισμού αυτού της ΕΕ.


Βασικές προτεραιότητες για τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ


Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
Διεκδίκηση ενός φιλόδοξου προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις Συνθήκες, όσον αφορά στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Υποστήριξη της ενίσχυσης της εδαφικής διάστασης

Ενίσχυση της πεποίθησης ότι τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και λύσεων.

Η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να αποτελεί μέσο για την υλοποίηση όλων των προτεραιοτήτων της ΕΕ. Κύριος στόχος της πρέπει να είναι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Παράλληλα, η ανάγκη για ευελιξία είναι καθοριστική για την προσαρμογή στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων σε συγκεκριμένα τοπικά και εδαφικά πλαίσια.

Οι αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων πρέπει να υποστηριχθούν κατάλληλα με χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ.

Χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ανθρώπινου κεφαλαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το κλειδί για τη διαμόρφωση και την ενθάρρυνση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών, με στόχο την υποστήριξη της απόκτησης δεξιοτήτων τόσο του εργατικού δυναμικού των διοικήσεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, όσο και των εργαζομένων στις τοπικές οικονομίες.

Η ψηφιοποίηση αναδεικνύεται στον πιο σημαντικό τομέα πολιτικής της εποχής μας. Ως εκ τούτου, το CEMR προτείνει τη διατήρηση της δυνατότητας χρηματοδότησης της ΕΕ, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF), όπως επίσης και του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF), τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Βιώσιμη ανάπτυξη
Το ΠΔΠ 2020-2026 πρέπει να σχεδιαστεί ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με μεγαλύτερη και σαφέστερη εστίαση στη χρηματοδότηση της μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία. Η εφαρμογή πολιτικών κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο – οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής – πρέπει να υποστηριχθεί σαφώς από χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, τα οποία θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων για την επίτευξη περισσότερων αποτελεσμάτων.

Κλίμα και ενέργεια: η παγκόσμια πρόκληση, που αφορά στη κλιματική αλλαγή έχει άμεσο αντίκτυπο στους δήμους και τις περιφέρειες. Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν ήδη απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα σε πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων. Ωστόσο, συχνά δεν υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση για την υιοθέτηση μέτρων. Οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια και ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Η ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, είναι ένας τομέας όπου η ΤΑ χρειάζεται επειγόντως στήριξη.

Παγκόσμια Ευρώπη
Η ΕΕ έχει ήδη αναγνωρίσει την προστιθέμενη αξία της δράσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών, σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ λειτουργούν ως μοχλός για τη χρηματοδότηση σχεδίων συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η στήριξη της εξωτερικής δράσης των τοπικών κυβερνήσεων, με την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στη φύση των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων. Πέραν του επιπέδου της δημοσιονομικής δέσμευσης, θα πρέπει, στα μελλοντικά προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης που αφορούν στην αναπτυξιακή συνεργασία, να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η πραγματικότητα και οι περιορισμοί των δήμων και των περιφερειών, ιδίως οι διοικητικές και νομικές ιδιαιτερότητές τους, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους.

Τέλος, ως δημόσιος φορέας που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες, οι τοπικές κυβερνήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και τη σημασία των αναπτυξιακών πολιτικών. Καλείται η ΕΕ να αυξήσει τη στήριξή της στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, όσο και εκτός Ευρώπης

Ένταξη και ιθαγένεια
Ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει παράλληλα να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της Ευρώπης να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, η οποία με τη σειρά της θα αναγνωρίζει και θα υποστηρίζει πλήρως τον αυξανόμενο ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές τοπικές κυβερνήσεις στην υποδοχή και την ένταξη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη των δραστηριοτήτων ένταξης. Η χρηματοδότηση πρέπει να διατεθεί απευθείας στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητές τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μειωθούν τα ρυθμιστικά και πρακτικά εμπόδια για τις τοπικές κυβερνήσεις, ώστε να έχουν πρόσβαση στη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Η Ευρώπη για τους Πολίτες είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα, που προωθεί το στόχο της προσέγγισης της ΕΕ με τους πολίτες της. Είναι σημαντικό να αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, ώστε να συνάδει με το ενδιαφέρον των τοπικών κυβερνήσεων, για τη βελτίωση και ενίσχυση της αίσθησης της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και να τονωθεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Γενικές αρχές που διαπερνούν το σύνολο της στρατηγικής και των πολιτικών και που πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια, κατά την εκπόνηση του μελλοντικού ΠΔΠ


Σύμφωνα με το CEMR, ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να υποστηρίζεται από τις ακόλουθες οριζόντιες αρχές, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες χρηματοδότησης και σε όλα τα προγράμματα.

Ένας διαφανής προϋπολογισμός πλησιέστερος στις ανάγκες των πολιτών.
Ένα αναμορφωμένο ΠΔΠ παρέχει στην ΕΕ μια εξαιρετική ευκαιρία αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίον χρηματοδοτεί τις ενέργειές της. Το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να καταστήσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ πιο απλό και κατανοητό στους πολίτες της. Αυτό θα συμβάλει στην αποκατάσταση της πίστης των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Το CEMR καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση κατά την προετοιμασία ενός αναθεωρημένου προϋπολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς το μέλλον και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Για να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πολίτη, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα προγράμματα και τις πολιτικές που προκύπτουν, πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και των αρμοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο.

Ένας προϋπολογισμός που ανταποκρίνεται στο φύλο
Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αντικατοπτρίζεται στις Συνθήκες και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Γεωγραφική προσέγγιση
Η δημογραφική αλλαγή αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση πολιτικής στην Ευρώπη. Ορισμένες περιοχές χάνουν πληθυσμό, ενώ άλλες καθίστανται περισσότερο πυκνοκατοικημένες. Λόγω αυτού του φαινομένου, προκύπτουν πολλές προκλήσεις για τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, που σχετίζονται με την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών τους, τη στέγαση, τις μεταφορές, την ποιότητα του αέρα, την ολοκλήρωση, τις δεξιότητες, την ασφάλεια, την έλλειψη δυνατοτήτων επενδύσεων, τη διαχείριση των αποβλήτων κλπ. Τα τελευταία χρόνια ο «αστικός χώρος» ορθώς έχει προτεραιότητα.

Εκτίμηση των επιπτώσεων σε χωρικό επίπεδο
Το CEMR εκτιμά ότι η συζήτηση για έναν νέο προϋπολογισμό της ΕΕ προσφέρει μια ευκαιρία για να ληφθεί καλύτερα υπόψη η χωρική διάσταση στην προετοιμασία των πολιτικών και των προγραμμάτων. Αυτό θα οδηγούσε την ΕΕ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αυτονομία των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και των ευθυνών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και της ποικιλομορφίας των εδαφών τους. Θα πρέπει να διεξάγονται συστηματικά εκτιμήσεις επιπτώσεων σε χωρικό επίπεδο για την καλύτερη κατανόηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ΕΕ και των επιπτώσεων τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο προϋπολογισμός της ΕΕ;


Διακυβέρνηση στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης
Το επόμενο ΠΔΠ ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες για τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, σε αρκετούς τομείς. Για να καταστεί πιο αποτελεσματικός και διαφανής, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη – διαβαθμιδική συνεργασία μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών κυβερνήσεων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις χρειάζεται να θεωρούνται ισότιμοι «παίκτες» στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτειά τους, ιδίως σε τομείς τόσο σημαντικούς όσο η συνοχή, η κοινωνική ένταξη, η καινοτομία, το περιβάλλον, το κλίμα. Όπως ζήτησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, είναι καθοριστικής σημασίας να προσδιοριστούν τρόποι για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων στη χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ.

Πρέπει να εφαρμοστεί μια ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης κατά την οικοδόμηση και την επιλογή των οικονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, για την περίοδο μετά το 2020, θα πρέπει να διαπερνά οριζόντια το σύνολο των πολιτικών και των προγραμμάτων που θα προκύψουν από τη διαβούλευση.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
Η χάραξη μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών μιας περιοχής, απαιτεί την ευθυγράμμιση των διαφορετικών πολιτικών για την επίτευξη πολλαπλών στόχων και τη δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών ομάδων χρηματοδότησης. Μία ολοκληρωμένη συνεπώς προσέγγιση, για πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ, βελτιώνει τις πιθανότητες των πόλεων και των δήμων να συνδυάζουν τα διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα πιο εύκολα και να διαχειριστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Το CEMR ζητά, από ένα αναμορφωμένο ΠΔΠ, να καθιστά δυνατή μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ.

3.3 Απλοποίηση

Οι μικρότεροι δήμοι, πόλεις και περιφέρειες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες πρόσβασης σε κοινοτικά κονδύλια και προγράμματα. Πολλές φορές αγνοούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ. Ένας από τους λόγους που εξηγεί το γεγονός αυτό είναι η πολυπλοκότητα των κανόνων και η αναντιστοιχία μεταξύ των τοπικών αναγκών και του τρόπου λειτουργίας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ. Ο άλλος λόγος είναι οι μυριάδες των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ, που επηρεάζουν τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις.

Για να αυξηθεί η διαφάνειά του, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να έχει απλούστερους κανόνες και να εκσυγχρονίζει τα προγράμματα, ώστε να καταστούν πιο κατανοητά και πιο προσιτά για τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ανάπτυξη ικανοτήτων
Η έλλειψη δυναμικότητας έχει επίσης εντοπιστεί ως εμπόδιο στην ομαλή αξιοποίηση των κονδυλίων και των προγραμμάτων της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, για σκοπούς χάραξης πολιτικής, δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς τα δεδομένα λείπουν σε πολλούς τομείς και δεν διαχωρίζονται για παράδειγμα, ανάλογα με την ηλικία ή το φύλο, σε τοπικό επίπεδο.

Πρέπει να υπάρξουν ειδικά υπό-προγράμματα για την παροχή τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού, προκειμένου να αυξηθεί η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, όχι μόνο για τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, αλλά και για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε αναδυόμενους τομείς πολιτικής.Είναι προφανές ότι τα θέματα που θίγει το CEMR, σε σχέση με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αφορούν και την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από το στρατηγικό αίτημα για αποκέντρωση, έως την υποστήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων αποτέλεσαν άλλωστε αντικείμενο του πρόσφατου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα.Το ΠΔΠ και η νέα προγραμματική περίοδος

Ένα σημαντικό ζήτημα, που θίχτηκε επίσης στο τελευταίο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, είναι τι θα γίνει με τη νέα προγραμματική περίοδο 2020-2026. Είναι γεγονός ότι η νέα προγραμματική περίοδος αποτελεί απότοκο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Είναι γεγονός επίσης ότι η εμπειρία μας από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των ΕΣΠΑ δεν είναι η καλύτερη. Δυστυχώς, έχουμε την πολυτέλεια να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Τα μέχρι σήμερα πενιχρά αποτελέσματα, μας οδηγούν και στον εσφαλμένο σχεδιασμό, ο οποίος δεν έλαβε υπόψη του τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις ευκαιρίες της ΤΑ.

Μέσω της αποτίμησης των υφιστάμενων προβλημάτων, που σχετίζονται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα μιας νέα διαχειριστικής προσέγγισης.

Στην Ελλάδα, ο προγραμματισμός και η διαχείριση της πολιτικής συνοχής περιορίζεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα ελληνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι αποκλειστικά τομεακά και περιφερειακά. Οι ελληνικοί δήμοι διεκδικούν πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, όπως όλοι οι άλλοι ωφελούμενοι. Στην πράξη, οι ελληνικές τοπικές αρχές δεν είναι ισότιμοι εταίροι στο σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Η ένταξη στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ενός εθνικού πολύ-ταμειακού προγράμματος, για την προώθηση της εδαφικής συνοχής και της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, θα οδηγούσε στην υλοποίηση των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για την ΕΕ (π.χ. εδαφική συνοχή, αρχή της επικουρικότητας). Ο στόχος της εδαφικής συνοχής είναι ισότιμος με τους άλλους δύο (οικονομική και κοινωνική συνοχή) και συνεπώς είναι εύλογο και δίκαιο να προωθηθεί με τουλάχιστον ένα αυτόνομο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Η πάγια θέση της ΚΕΔΕ για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την εδαφική συνοχή θα συνέβαλε στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δράσεων και των παρεμβάσεων των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.Συμπέρασμα

Η σπουδαιότητα, για τη χώρα μας και την Αυτοδιοίκηση, του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου νομίζω ότι δεν αμφισβητείται. Για το λόγο αυτό κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει ξεκινήσει στο εσωτερικό της χώρας μία ανάλογη διαβούλευση με αυτή που γίνεται στις Βρυξέλλες και στα υπόλοιπα κράτη- μέλη. Δεν γνωρίζω, σε πολιτικό επίπεδο, ποια είναι η θέση της χώρας μας σε αυτή τη διεθνή διαβούλευση. Για να αποφύγουμε τις καταγγελίες ότι τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες των Βόρειο-Ευρωπαίων θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να συμμετέχουμε ενεργά στη σχετική συζήτηση για το σχεδιασμό του ΠΔΠ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα κάνουν μία πρώτη συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο στις 23 Φεβρουαρίου 2018. Σε αυτή τη συζήτηση η Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συμμετάσχει έτοιμη, εξοπλισμένη και με τις θέσεις της Ελληνικής ΤΑ που πρόσφατα, στο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα, αναβάθμισαν την δημοκρατική τους νομιμοποίηση.

[1] 2017. Council of European Municipalities and Regions. MFF post 2020: an EU budget tailored to and accessible for municipalities and regions in a changing world.

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

178 χιλ. ευρώ για την συντήρηση αγροτικών οδών στις Δ.Ε. Ελυμνίων και Νηλέως από την ΠεριφέρειαΣτις 18 Δεκεμβρίου 201 το ο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΗΛΕΩΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α' ΦΑΣΗ) το ποσό των 178.400,00Ευρώ


Τον Νοέμβριο του 2017 εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 566 νέο ενάριθμο με κ.α
2017ΕΠ56600003, με π/υ 8 εκατ. ευρώ για την 3ετία 2017-2019, που αφορά την κάλυψη
των δαπανών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.
Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απασχολείται
στον πρωτογενή τομέα (αγροτική παραγωγή). Αποτελεί στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας,
η επένδυση σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού εντάχθηκε η
συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη δράση, μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν
συντηρήσεις έργων πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση, δηλαδή
έργων αγροτικής οδοποιίας, σε εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός αυτών των έργων είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς
πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και η ανεμπόδιστη
διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων και του ανθρώπινου δυναμικού.
Η επαναλαμβανόμενη δράση της ΣΑΕΠ566, δεν έχει επικάλυψη με αντίστοιχη
συγχρηματοδοτούμενη, καθώς αφορά σε συντηρήσεις έργων αγροτικής οδοποιίας και ως
συντήρηση έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα
Όπως προβλεπόταν και στο Τεχνικό Δελτίο Ένταξης, το ενάριθμο θα υλοποιηθεί σε
δύο φάσεις: Α Φάση: Συντηρήσεις ετών 2017-2018 , Β Φάση: Συντηρήσεις έτους 2019
Κάθε φάση θα εξειδικευτεί σε υποέργα ανά δικαιούχο Δήμο μετά από σχετική
πρόταση της Π.Ε.Δ. και θα υλοποιηθεί μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Με το σχετ. 1
έγγραφο της Π.Ε.Δ Στερεάς Ελλάδας μας διαβιβάσθηκε ο προς έγκριση Πίνακας υποέργων
της Α Φάσης. Τα υποέργα της Β Φάσης θα εξειδικευτούν μετά την συμβασιοποίηση όλων
των υποέργων της Α Φάσης.
Σε κάθε φάση υλοποίησης, ο εκάστοτε δικαιούχος Δήμος θα φροντίσει να καλύψει
ανάγκες διαφορετικών δημοτικών ενοτήτων, προκειμένου να μην υπάρχει επικάλυψη,
μεταξύ των υποέργων Α και Β φάσης χωροταξικά και ως προς το αντικείμενο.
Οι εγκεκριμένες πιστώσεις θα διατεθούν σε βάθος 3ετίας (2017-2019) ανάλογα με
την πορεία υλοποίησης των υποέργων. Η υλοποίηση της Β φάσης μπορεί να ξεκινήσει μετά
την συμβασιοποίηση όλων των υποέργων της Α Φάσης.
Τα υποέργα κάθε φάσης, θα εγκριθούν ως προς τον αριθμό, τον Π/Υ, το φυσικό
αντικείμενο και τη χωροθέτηση τους , από το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε συνέχεια
σχετικού αιτήματος της ΠΕΔ. Κάθε Δήμος θα φροντίσει για την υλοποίηση των υποέργων
που του αντιστοιχούν, ενώ οι πληρωμές θα διενεργηθούν από το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης.
Μετά την έγκριση του πίνακα υποέργων, κάθε δικαιούχος Δήμος, οφείλει να
προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες υλοποίησης. Θα πρέπει επομένως οι δικαιούχοι Δήμοι
να αποστείλουν στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, το σχετικό Δελτίο υποέργου
και σχέδιο προγραμματικής σύμβασης υποέργου (για τα υποέργα Α Φάσης που
εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα). Σχετικά υποδείγματα έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην
Π.Ε.Δ. από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
Προγραμματικές συμβάσεις, με π/υ 200.000€ πλέον ΦΠΑ, υπόκεινται σε
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το ΕλΣυν. Για ποσά μικρότερα των 200 χιλ.
υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Xρηματοδότηση 2 δις ευρώ στους ΟΤΑ την επόμενη πενταετίαΨηφίστηκε στη βουλή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας για την πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω δύο νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την υλοποίηση έργων, κυρίως σε δήμους αλλά και περιφέρειες, σε τομείς προτεραιότητας και απαραίτητα συνολικότερα για το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.


Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν από το 2018 από τα υπουργεία Οικονονίας και Εσωτερικών με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και το Πράσινο Ταμείο. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 500 εκ. ευρώ, ενώ σε βάθος πενταετίας αναμένεται να ανέλθει έως τα 2 δις ευρώ. Σημειωτέον ότι ο δανεισμός από την ΕΤΕπ για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων δεν θα επιβαρύνει στο ελάχιστο τους δήμους, καθώς η αποπληρωμή των δανείων θα γίνεται σε βάθος χρόνου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Συγκεκριμένα, με την τροπολογία που εισηγείται ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, θεσπίζεται ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ ύψους 500 εκατ. ευρώ τα οποία θα επεκταθούν στα 2 δισ. ευρώ, σε βάθος πενταετίας.


Το πρόγραμμα είναι προϊόν της συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας με το υπουργείο Εσωτερικών και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


Θα χρηματοδοτήσει τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδίως τους δήμους που έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες, για την υλοποίηση έργων σε τομείς κρίσιμους για την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Έργα δηλαδή στην ύδρευση και την αποχέτευση, στην αντιπλημμυρική προστασία, στην αγροτική οδοποιία, στην ανέγερση και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων αλλά και στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ για τους οποίους η χώρα μας επιβαρύνεται με πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από την ΕΕ.


Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα προγράμματα καθώς έρχεται να χρηματοδοτήσει έργα σε τομείς που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πόρους από άλλες συγχρηματοδοτούμενες πηγές.


Και το πιο σημαντικό, οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν θα έχουν την παραμικρή οικονομική η δανειακή επιβάρυνση από το νέο πρόγραμμα καθώς τα δάνεια της ΕΤΕπ και του ΤΠ&Δ θα αποπληρώνονται εξολοκλήρου από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).


Τέλος, με την ίδια τροπολογία θεσπίζεται ένα επιπλέον Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων για την χρηματοδότηση υπηρεσιών, προμηθειών αλλά και έργων που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πόρους από άλλες πηγές, με στόχο την ενδυνάμωση της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης σε όλη τη χώρα. Η χρηματοδότησή του θα είναι και πάλι από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, χωρίς να επιβαρύνονται οι δήμοι.


Η Τροπολογία

Μόνο ένα θέμα συζητήθηκε στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με 17 (από τους 27) συμβούλους παρόντες και με το δήμαρχο απόντα συνεδρίασε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Η συνεδρίαση δεν είχε δημοσιοποιηθεί και είναι άγνωστα τα θέματα πού ήταν στην ημερησία διάταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες και για αγνώστους λόγους το ΔΣ συζήτησε μόνο ένα από τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε να προτείνει για ένταξη στο Ε.Π την κατασκευή αλιευτικού λιμενίσκου στην παραλία της Αγίας Άννας, αξίας 9 εκατ. Ευρώ.


Ο προτεινόμενος λιμενίσκος θα αναπτυχθεί σε απόσταση 100 μ. περίπου από την ακτογραμμή της παραλίας της  και θα καταλάβει θαλάσσιο χώρο 27 στρεμ. και   χώρο αιγιαλού 1,285στρεμ.  και για την κατασκευή του προβλέπεται να εκτελεστούν:  Προσήνεμος μόλος συνολικού μήκους 135μ., Παραλιακά κρηπιδώματα μήκους περίπου 17,μ, 4,5μ, 22,75μ, και 52,15μ. έμπροσθεν του βραχώδους πρανούς του ακρωτηρίου Αγ. Βασιλείου,  Ράμπα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών πλάτους 7,55μ. μεταξύ των κρηπιδωμάτων.  Προβλήτα σχήματος Γ με δύο τμήματα μήκους 76,65μ. και πλάτους 4,5μ. το ένα και μήκους 35,4μ. και πλάτους 9μ. το άλλο.ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12
ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (TAKTΙΚΗ)
ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
281/2017

Στα Ψαχνά έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας, σήμερα 18
Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδρίων του Γυμνασίου Ψαχνών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 3.


Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη έργου με τίτλο «Μικρά λιμενικά έργα
Παραλίας Αγίας Άννας» Ν. Εύβοιας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας
(Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020, ενωσιακή προτεραιότητα 1, η οποία συγχρηματοδοτείται από το
ΕΤΘΑ με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα
χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες».


ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με βάση το αρ.πρωτ οικ.271024/6245/7-12-17 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Εύβοιας, προς την Υπηρεσία μας, προτείνεται η υποβολή πρότασης για
ένταξη του έργου με τίτλο «Μικρά λιμενικά έργα Παραλίας Αγίας Άννας» Ν. Εύβοιας και
προϋπολογισμό 9.000.000,00€ στο μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας &
Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020 και συγκεκριμένα στο ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (3.1.23) Άρθρο
43 παράγραφοι 1 και 3 : «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και
καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις
ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων,
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων)» (αριθμ. 1 σχετικό), συνολικού προϋπολογισμού
35.000.000,00€.


Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο αριθμ. (2) σχετικό, έχει εκπονηθεί η Οριστική
Μελέτη του έργου «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγ. Άννας» από τη Δ/νση Τεχν. Έργων
της Π.Ε. Εύβοιας, έχει χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΕΑΠΝΑ Ν. Εύβοιας και έχουν
εκδοθεί οι απαραίτητες αποφάσεις παραχώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
εκτέλεση του έργου.
Σύμφωνα με την εν λόγω οριστική μελέτη, προτείνεται η κατασκευή λιμενίσκου, στη
θαλάσσια περιοχή νότια του ακρωτηρίου του Αγίου Βασιλείου και πλησίον του οικισμού της
Παραλίας Αγίας Άννας, στη Βορειοανατολική Εύβοια, ο οποίος αναμένεται να φιλοξενεί
κατά κύριο λόγο αλιευτικά σκάφη.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε απόσταση 100 μ. περίπου από την ακτογραμμή της
αμμώδους παραλίας της Αγ. Άννας, του Δ. Μαντουδίου – Λίμνης - Αγ. Άννας και θα
καταλάβει θαλάσσιο χώρο επιφανείας Ε=27.000 τ.μ., χώρο αιγιαλού επιφανείας Ε=1.285τ.μ
και για την κατασκευή του προβλέπεται να εκτελεστούν τα παρακάτω:
 Προσήνεμος μόλος συνολικού μήκους 135μ.
 Παραλιακά κρηπιδώματα μήκους περίπου 17,μ, 4,5μ, 22,75μ, και 52,15μ.
έμπροσθεν του βραχώδους πρανούς του ακρωτηρίου Αγ. Βασιλείου.
 Ράμπα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών πλάτους 7,55μ. μεταξύ των
κρηπιδωμάτων.
 Προβλήτας σχήματος Γ με δύο τμήματα μήκους 76,65μ. και πλάτους 4,5μ. το ένα και
μήκους 35,4μ. και πλάτους 9μ. το άλλο.
 Λιμενολεκάνη έκτασης 5,50 στρεμμάτων περίπου και μέσου βάθους 7,0 μ. περίπου.
 Οδός προσπέλασης συνολικού μήκους 118μ. και πλάτους 4,5μ. από τη παραλιακή
οδό μέχρι το παραλιακό κρηπίδωμα του λιμενίσκου.
 Εξοπλισμός των κρηπιδωμάτων με πίλλαρς παροχής ύδατος και ηλεκτρικού
ρεύματος, πίλλαρς πυρόσβεσης, ανοξείδωτες δέστρες ελαστικά παραβλήματα,
κλίμακες κλπ και εξαρτήματα.

Η αναγκαιότητα για την υλοποίηση του έργου κρίνεται επιτακτική, καθώς κατά τους
θερινούς μήνες πλήθος σκαφών προσορμίζουν, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν μεμονωμένες
άγκυρες διάσπαρτες σε ολόκληρη την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μελέτης, με αποτέλεσμα
να αλληλοεμπλέκονται οι λουόμενοι και οι κολυμβητές με τα σχοινιά και τις δραστηριότητες
των σκαφών και να εγκυμονούν κίνδυνοι ναυτικών ατυχημάτων.
Επίσης τα ανατολικά παράλια της νήσου Ευβοίας στερούνται καταφυγίων σκαφών
και λιμενικών εξυπηρετήσεων, καθιστώντας έτσι τον διάπλους τους απρόσιτο και
επικίνδυνο για τα μικρά σκάφη (αλιευτικά ή αναψυχής).
Παράλληλα, η γεωγραφική θέση του έργου, ενδείκνυται για την επίτευξη της
θαλάσσιας σύνδεσης της περιοχής με τα νησιά των Σποράδων, τη νήσο Σκύρο και τις
νότιες ακτές του Παγασητικού κόλπου. Δημιουργείται επίσης η δυνατότητα πλαγιοδέτησης
ενός υδροπτέρυγου ή άλλου ημερόπλοιου, καθώς και μικρότερων σκαφών στο κρηπίδωμα
εξωτερικά της λιμενολεκάνης.
Τέλος, η κατασκευή του μικρού αυτού λιμενικού έργου, θα οδηγήσει στην ύπαρξη
ενός ασφαλούς αγκυροβολίου στην περιοχή, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό, την
ανάπτυξη και την ανάδειξη της αλιείας, τόσο από επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αλιείς
της περιοχής, καθώς και των ναυταθλητικών και αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στην
περιοχή μελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «Μικρά λιμενικά
έργα Παραλίας Αγίας Άννας» Ν. Εύβοιας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας &
Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020, - ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (3.1.23).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,
Αποφασίζει
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την πρόταση για ένταξη του έργου με τίτλο «Μικρά
λιμενικά έργα Παραλίας Αγίας Άννας» Ν. Εύβοιας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω

Τι είναι το Δίκτυο Δήμων Απολιθωμένων Σπονδυλωτών πού είναι ιδρυτικό μέλος ο Δήμος μας;

Σε πρόσφατο αίτημα του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χατζή ο δήμαρχος ζήτησε να μπει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η συμμετοχή του δήμου μας στο  «Δίκτυο Δήμων Απολιθωμένων Σπονδυλωτών».  

Τι είναι το Δίκτυο Δήμων Απολιθωμένων Σπονδυλωτών πού θέλει να συμμετέχει ο Δήμος μας;

Στις 6 Φεβρουαρίου 2017 συναντήθηκαν στη Ραφήνα, οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων, Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Μεγαλόπολης, Ρεθύμνου, Τήλου και Ραφήνας-Πικερμίου. Αντικείμενο της συνάντησης τα επόμενα βήματα για την δημιουργία Δικτύου Δήμων για την Ανάδειξη Θέσεων Απολιθωμένων Σπονδυλόζωων, με στόχο τη στενή συνεργασία τους σε θέματα που σχετίζονται με τον μοναδικό παλαιοντολογικό πλούτο των περιοχών τους, την προστασία τους, την μελέτη τους, την ανάδειξη τους και την προβολής τους στο κοινωνικό σύνολο.
Δήμος Αγίων Αναργύρων

Στους Αγίους Αναργύρους λειτουργεί Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με απολιθώματα και ορυκτά. Το 2015 ξεκίνησε η προσπάθεια βελτίωσης και εμπλουτισμού του τοπικού Μουσείου με την υποστήριξη του ΕΚΠΑ αλλά και προσπάθεια για συλλογή Απολιθωμένων Θηλαστικών από την περιοχή. Ανάμεσα στα απολιθώματα της περιοχής συμπεριλαμβάνεται ένας μεγαλόσωμος πίθηκος, παγκοσμίου ενδιαφέροντος, ο Graecopithecus freibergi. Το σημαντικότατο αυτό εύρημα της Δυτικής Αττικής βρίσκεται σήμερα στην Γερμανία. Συλλέχτηκε στις μειοκαινικές αποθέσεις της Δυτικής Αττικής κατά τη διάρκεια του Β Παγκόσμιου Πολέμου.

Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας υπάγεται το χωριό Κερασιά όπου από το 1992 το ΕΚΠΑ με την υποστήριξη φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει πραγματοποιήσει κατ΄ επανάληψη παλαιοντολογικές ανασκαφές. Η τελευταία ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΠΑ το Ιούνιο του 2015. Τα τοπικά ευρήματα είναι παρόμοια σε γεωλογική ηλικία και πλούτο με τα ευρήματα Πικερμίου και δίνουν σημαντικές απαντήσεις για την εξάπλωσή της πικερμικής πανίδας στον Ελληνικό χώρο. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει και απολιθωμένο δάσος ενώ η Κερασιά φιλοξενεί μικρό Μουσείου όπου παρουσιάζονται ορισμένα από τα απολιθωμένα θηλαστικά της περιοχής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα μοναδικό κρανίο Ακερόρινου, Acerhorinus neleus. Το τοπικό Μουσείο υλοποιήθηκε από το ΕΚΠΑ το 2006 με την υποστήριξη της Νομαρχίας Ευβοίας, ενώ ο Δήμος φιλοδοξεί να δημιουργηθεί στην περιοχή γεωπάρκο της Unesco.

Δήμος Μεγαλόπολης

Στον Δήμο Μεγαλόπολης το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί ανασκαφές από το 1902. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί απολιθώματα γιγαντιαίων απολιθωμένων ελεφάντων ιπποπόταμων, ελαφιών, βοοειδών, χοίρων, σαρκοφάγων κλπ. πλειστοκαινικής ηλικίας. Οι ελέφαντες Μεγαλόπολης ήταν γνωστοί από την αρχαιότητα και υποχρέωσαν τον Παυσανία να ομιλεί για γιγαντομαχίες. Στο Ίσιωμα Καρυών λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μεγαλόπολη δημιουργήθηκε το 2013 ενημερωτικός σταθμός και εργαστήριο υποστήριξης των δραστηριοτήτων της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΠΑ. Η ανέγερση τοπικού Παλαιοντολογικού Μουσείου θα ξεκινήσει σύντομα στον Άγιο Ιωάννη .

Δήμος Ραφήνας Πικερμίου

Στην περιοχή Πικερμίου εντοπίστηκε το 1835 πλούσια πανίδα απολιθωμένων θηλαστικών ηλικίας 7.000.000 ετών, με προβοσκιδωτά, καμηλοπαρδάλεις, βοοειδή, χοίρους, ελάφια, ρινόκερους, ιππάρια, αιλουροειδή ύαινες, στρουθοκαμήλους, γιγαντιαίες χελώνες, μικρούς πιθήκους Μesopithecus pentelicus και πολλά άλλα είδη. Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου με επαναλαμβανόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στηρίζει τα τελευταία χρόνια τις παλαιοντολογικές ανασκαφές που υλοποιούνται από το ΕΚΠΑ. Στο Πικέρμι λειτουργεί από το 2010 μικρή τοπική παλαιοντολογική έκθεση – Μουσείο καθώς και εργαστήριο συντήρησης. Ο Δήμος προωθεί σήμερα με όλα τα διαθέσιμα μέσα την δημιουργία ενός σύγχρονου Παλαιοντολογικού Πάρκου έκταση περίπου 150 στρεμμάτων για την ανάδειξη της ονομαζόμενης από ξένους ερευνητές Ακρόπολης της Παλαιοντολογίας. Η τελευταία ανασκαφή στο Πικέρμι πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2016. Δυστυχώς από το 1835 μέχρι και το 1932 έχουν εξαχθεί από την Ελλάδα τεράστιες παλαιοντολογικές πικερμικές συλλογές που κοσμούν δεκάδες Μουσεία του εξωτερικού. Το 1984 με απόφαση του ΚΑΣ, η ευρύτερη περιοχή των παλαιοντολογικών ανασκαφών κηρύχτηκε προστατευόμενη ζώνη.

Δήμος Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνου φιλοξενεί στα παράκτια σπήλαια ένα μοναδικό Παλαιοντολογικό Θησαυρό, μικρό τμήμα του οποίου εκτίθεται στο Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, που λειτουργεί ως παράρτημα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας της Κηφισιάς. Το τοπικό Μουσείο υλοποιήθηκε από το ΕΚΠΑ στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης το 2008 – 2009. Το Ρέθυμνο έχει την τύχη να φιλοξενεί την πλουσιότερη συνάθροιση παλαιοντολογικών θέσεων με ενδημικά Θηλαστικά στη Μεσόγειο. Ιδιαίτερη παρουσία στο Μουσείο έχουν οι κρητικοί ενδημικοί νάνοι ελέφαντες και τα πολύμορφα ενδημικά ελάφια της περιοχής. Χαρακτηριστικό είδος του Ρεθύμνου είναι το μοναδικό στο κόσμο, μικρόσωμο ελάφι με τα ροπαλόμορφα κέρατα που είναι γνωστό ως Candiacervus ropalophorus.

Δήμος Τήλου

Η Τήλος, το μικρό νησί της άγονης γραμμής, είναι γνωστό από το 1971 ως τόπος στον οποίο έζησαν οι τελευταίοι Ευρωπαϊκοί ελέφαντες, ο Elephas tiliensis, που εξαφανίστηκαν μόλις πριν από 4.000 – 3.500 χρόνια. Το 2016 εγκαινιάστηκε στο ΕΚΠΑ, στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας προσωρινή έκθεση, με μια μοναδική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα 3D σκελετική αναπαράσταση τουElephas tiliensis, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΜΠ. Στο Μεγάλο Χωριό Τήλου λειτουργεί από το 1994 μικρή τοπική παλαιοντολογική έκθεση ενώ καταβάλλονται προσπάθειες εξασφάλισης πόρων για την ολοκλήρωση του νέου εκθεσιακού χώρου που υπάρχει δίπλα στο σπήλαιο Χαρκαδιό. Παράλληλα αναζητούνται πόροι και την μεταφορά της έκθεσης με τον 3D ελέφαντα στο νησί και την οριστική διαμόρφωση του νέου εκθεσιακού χώρου. Κυριότερος χρηματοδότης των εργασιών στη Τήλο από το 1992 και μετά είναι το Υπ. Αιγαίου.Οι Παλαιοντολογικές ανασκαφές και οι τοπικές εκθέσεις στις ανωτέρω περιοχές έχουν υλοποιηθεί αφ΄ενός μεν με την υποστήριξη των ανωτέρω Δήμων και αφ΄ ετέρου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας του ΕΚΠΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον τ. Καθηγητή Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας, Γεώργιο Θεοδώρου μέλους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και συμβούλου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σε θέματα Παλαιοντολογίας. Στις εργασίες αυτές έχουν συμμετάσχει πολλές δεκάδες φοιτητές των τμημάτων Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Βιολογίας, Συντήρησης και Μουσειολογίας, έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές από πρώην φοιτητές ορισμένοι από τους οποίους σήμερα κατέχουν θέσεις ΔΕΠ σε ΑΕΙ ή εργάζονται σε υπουργεία κλπ.

Στη συνάντηση της ομάδας εργασίας με θέμα τη σύνταξη του Καταστατικού του Δικτύου συμμετείχαν: ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας κ. Χρήστος Καλυβιώτης, ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κ. Μίνως Αλεφαντινός, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. Βασίλειος Πιστικίδης, οι Αντιδήμαρχοι Ραφήνας-Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς και Γεώργιος Κοκκόλης καθώς και ο τ. Καθηγητής Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Θεοδώρου.

Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την επιδείνωση του καιρού


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Εσωτερικών με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, από αύριο Τετάρτη, από τα βορειοδυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τις πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

– Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

– Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

– Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

– Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

– Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζοί :

– Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

– Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Μαύρος ο ποταμός Νηλέας

Φωτογραφική καταγγελία πού λάβαμε στις 24.12.2017.

Εικόνες ρύπανσης και οικολογικής καταστροφής στο ποταμό Νηλέα που είναι αποδέκτης των λιόζουμων από τα ελαιοτριβεία της περιοχής. Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012
όπως αυτη τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 135207/1801/2017 τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης.  Ειδικά για τα ελαιοτριβεία. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας μετά από προ-επεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και καθίζηση, διατίθενται για υδρολίπανση ελαιώνων.


Με το "έτσι θέλω" καταργεί την αυτοδίκαιη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση του Προϋπολογισμού. Στις 8 Γενάρη το επόμενο συμβούλιο

 
Χαρακτήρας από την σειρά το Παιχνίδι του Στέμματος: Βισέρυς Ταργκάρυεν  Συνωμοτεί για να αποκτήσει τον έλεγχο του Σιδερένιου Θρόνου. Αυτοαποκαλείται Βισέρυς Ταργκάρυεν, ο Τρίτος του Ονόματός του, Βασιλιάς των Άνταλς, των Ρόυναρ και των Πρώτων Ανθρώπων, Άρχοντας των Επτά Βασιλείων και Υπερασπιστής του Βασιλείου.Αυτοδίκαια συνεδρίαση
Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού  δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013,  το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. (παρ.7)

Αυθαιρεσία Χατζή


Η σημερινή  συνεδρίαση για την έγκριση του Π/Υ αναβλήθηκε  ή έτσι διαδόθηκε (δεν υπάρχει ανακοίνωση της υπηρεσίας)  λόγω αναποτελεσματικότητας δημοτικής υπηρεσίας . Σύμφωνα  με το παραπάνω νόμο αυτοδίκαια η επόμενη συνεδρίαση  πρέπει να γίνει την Κυριακή  31.12.2017 στις 11:00 π.


 Ο κ. Χατζής (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου) πού φαίνεται να είναι υπεράνω των νόμων, συγκάλεσε το επαναληπτικό συμβούλιο  για την έγκριση του προϋπολογισμούς την  Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, ώρα 12.00 μ.μ.

Παράλληλα ο κ. Χατζής αγνοεί το αίτημα του κ. δημάρχου για άμεση σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου στις 27.12.2017 με σοβαρά θέματα.Επιπτώσεις

Το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αποτελούν πολύ σημαντικά γεγονότα με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Και τούτο γιατί, ο προϋπολογισμός αποκαλύπτει συνοπτικά και περιεκτικά τις πολιτικές επιλογές και τις προτεραιότητες κατανομής των πόρων στους διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής, καθώς και τις πηγές άντλησης αυτών των πόρων. Αποτελεί το εργαλείο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της πόλης, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής. Δεν είναι δύσκολο για κάποιον να σκεφτεί ότι η καθυστέρηση της ψήφισής του αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση απαραίτητων δαπανών - με εξαίρεση τη μισθοδοσία, την υλοποίηση έργων στη πόλη, τη συντήρηση των κτιρίων κ.ά.

Στο άρθρο 56 του Ν. 4386/16 αναφέρονται οι επιπτώσεις για τη μη ψήφιση του προϋπολογισμού και τι συμβαίνει μετά από την πάροδο τριμήνου (από την μη ψήφιση).

Προθεσμίες

Προθεσμίες κατάρτισης, ψήφισης, ολοκλήρωσης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

1. Μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.

2. Έως την 15η Νοεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ.

3. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ο έλεγχος αυτός πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

Παρόλο που η προθεσμία της 5ης Σεπτεμβρίου έχει ήδη παρέλθει, σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται, επίσης ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου ή της περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου ή της περιφέρειας, Αρχή.Αν ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του, σύμφωνα με την παρ.7, του άρθρου 77, του ν.4172/2013.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μερίμνησε για τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου μέχρι τη 15η Νοεμβρίου, παρά τα έγγραφα αιτήματα του Δημάρχου.Τι είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της ΟΥΝΕΣΚΟ στο οποίο θέλει να συμμετάσχει ο δήμος μας;


Σε πρόσφατο αίτημα του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χατζή ο δήμαρχος ζήτησε να μπει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή υποψηφιότητας για ένταξη της
περιοχής μας στο πρόγραμμα «Παγκόσμια δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO».  
Τα γεωπάρκα αποτελούν το κορυφαίο εργαλείο γεωδιατήρησης που ξεκίνησε σαν δίκτυο συνεργασίας μεταξύ φορέων - διαχειριστών γεωλογικών μνημείων των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών, με στόχο να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών αυτών μέσω της ανάπτυξης του γεωτουρισμού.


 Στο δίκτυο έχουν ενταχθεί 5  ελληνικές περιοχές.
Γεωπάρκο UNESCO Νήσος Λέσβος

Γεωπάρκο UNESCO Νήσος Λέσβος


Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου : Με το ΠΔ 443/1985 ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, ενώ εντάχθηκε και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων το 2004. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα απολιθωμένα δάση στον κόσμο και αποτελεί ένα απολιθωμένο δασικό οικοσύστημα με εκατοντάδες ιστάμενους και κατακείμενους απολιθωμένους κορμούς δένδρων διάσπαρτους σε μια έκταση 150 τ. χλμ., η οποία περικλείεται από τους οικισμούς Σίγρι, Άντισσα και Ερεσός στη δυτική Λέσβο. Στην περιοχή του απολιθωμένου δάσους συναντώνται εντυπωσιακοί ηφαιστειακοί γεώτοποι, τμήματα κορμών, καρποί και φύλλα δένδρων καθώς και απολιθωμένα οστά ζώων, τα οποία σκεπάσθηκαν από στρώματα ηφαιστειακής στάχτης και απολιθώθηκαν in situ (στη θέση τους) πριν από 20 και πλέον εκατομμύρια χρόνια. Οι διεργασίες της φύσης, που ακολούθησαν, οδήγησαν τελικά στην αντικατάσταση της οργανικής φυσικής ουσίας των δέντρων, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα μέχρι σήμερα. Λόγω της μοναδικότητας της περιοχής, τα όρια του υπάρχοντος Γεωπάρκου Απολιθωμένου Δάσους επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το νησί της Λέσβου και το 2012, το οποίο εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων ως «Γεωπάρκο Λέσβου».Γεωπάρκο  UNESCO Ψηλορείτη
Γεωπάρκο  UNESCO Ψηλορείτη 

Το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη (Κρήτη): Εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων το 2001. Η περιοχή του γεωπάρκου καλύπτει όλο τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη, από τις νότιες παρυφές του στη λεκάνη της Μεσαράς και του Αμαρίου δυτικότερα, μέχρι τη βόρεια ακτή με τον Κουλούκωνα (Τάλαια Όρη) που αποτελεί τη φυσική του συνέχεια. Περικλείει όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος του Ψηλορείτη, δηλαδή την πλούσια γεωλογική κληρονομιά του, όπως σπήλαια, μονοπάτια, φαράγγια, το βιοτικό περιβάλλον, όπως πυκνά δάση και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, τον μοναδικό πολιτισμό και την ιστορία των ανθρώπων του. Ενα μεγάλο μέρος του είναι ενταγμένο στο Δίκτυο Natura 2000, ενώ επιμέρους περιοχές του είναι χαρακτηρισμένες ως διατηρητέα μνημεία της φύσης, ως Καταφύγια Άγριας Ζωής, ή ως Περιοχές Ιδιαίτερης Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα. Επίσης, μέσα στα όριά του περιλαμβάνονται σημαντικές ιστορικές και αρχαιολογικές θέσεις, όπως η Μονή Αρκαδίου. Γεωπάρκο Χελμού  Βουραϊκού 

 Γεωπάρκο UNESCO Χελμού  Βουραϊκού  

Το Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού (Πελοπόννησος): Ιδρύθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 40390/01-10-2009 (ΦΕΚ Δ' 446/02-10-2009) και αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων από το 2009. Περιλαμβάνει ολόκληρη την χερσαία περιοχή του ορεινού όγκου Χελμού , το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού που βρίσκεται σε περιοχές των Δήμων Καλαβρύτων, Λευκασίου, Ακράτας, Διακοφτού, Αιγείρας (Ν. Αχαΐας) και Δήμου Φενεού (Ν. Κορινθίας). Εντός των ορίων του γεωπάρκου βρίσκονται σημαντικοί γεώτοποι, όπως το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, το σπήλαιο των Λιμνών, οι πηγές του Αροάνιου, οι ορεινές λίμνες Τσιβλού και Δόξας και πολλά ορεινά μονοπάτια. Στην περιοχή απαντώνται επίσης σπάνιοι οικότοποι και είδη χλωρίδας και πανίδας, τα οποία επιδιώκεται να προστατευτούν και να αναδειχθούν μέσω του γεωπάρκου.Γεωπάρκο UNESCO  Βίκου Αωο

Γεωπάρκο UNESCO  Βίκου Αωου 

Ο Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου (Ηπειρος) : Ιδρύθηκε ως Εθνικό Πάρκο το 1973 (ΠΔ 213/20.08.1973) και εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων το 2010. Βρίσκεται στον νομό Ιωαννίνων, μεταξύ των ορεινών όγκων της Τραπεζίτσας, του Σμόλικα, της Τύμφης και του Μιτσικελίου. Η περιοχή έχει επίσης ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 και διακρίνεται για τις έντονες εναλλαγές στο φυσικό τοπίο, για το λόγο αυτό έχει ονομαστεί και «Δρυμός των μεγάλων κορυφών». Περιλαμβάνει το φαράγγι και την χαράδρα του Βίκου, όπου βρίσκεται και ο πυρήνας του δρυμού καθώς και τμήμα της οροσειράς της Τύμφης, την χαράδρα του Αώου, τον ποταμό Βοϊδομάτη, σημαντικά είδη οικοσυστήματος, καθώς και μία σειρά από παραδοσιακά διατηρημένους οικισμού


Γεωπάρκο UNESCO Σητείας

Γεωπάρκο UNESCO Σητείας
Το Γεωπάρκο Σητείας (Κρήτη): Είναι το πιο πρόσφατα αναγνωρισμένο γεωπάρκο της Ελλάδας, καθώς εντάχθηκε στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων το 2015. Βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη και περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Σητείας, που είναι από τις πιο σημαντικές και ιδιαίτερες περιβαλλοντικά περιοχές της Κρήτης. Χαρακτηρίζεται από μοναδικό γεωφυσικό πλούτο που περιλαμβάνει περισσότερους από 100 γεώτοπους με σπήλαια, φαράγγια, σπάνια πετρώματα και απολιθώματα, αλλά και ποικιλία οικοτόπων και οικοσυστημάτων, μερικά από τα οποία, όπως το φοινικόδασος του Βάι, είναι μοναδικά για την περιοχή της Μεσογείου.Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει ο  Δήμος Βοιών Λακωνίας και  ο Δήμος Κολυμβαρίου 


 

Τι είναι όμως  το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων  της UNESCO και ποια τα οφέλη;


Σύμφωνα με την UNESCO (1999)ως γεωπάρκα ορίζονται περιοχές ιδιαίτερης γεωλογικής σημασίας, σπανιότητας ή κάλλους, όπου η γεωλογική κληρονομιά προστατεύεται και αναπτύσσεται ταυτοχρόνως.Τα γεωπάρκα είναι περιοχές όπου εκτός από τις διάφορες γεωλογικές εμφανίσεις, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως αρχαιολογικές, οικολογικές, ιστορικές ή/και πολιτιστικές αξίες και μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, ενεργοποιώντας τον τουρισμό με τη μορφή του οικο- ή γεωτουρισμού. Τα γεωπάρκα έχουν καθορισμένη γεωγραφική έκταση και θεματολογία που επιτρέπει την ανάπτυξη οικονομικών/τουριστικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, ως Γεωπάρκο ορίζεται μία περιοχή η οποία:
 • Εχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια και επαρκή επιφάνεια που επιτρέπει μια πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό θέσεων γεωλογικού ενδιαφέροντος, με κριτήρια την επιστημονική σημασία, τη σπανιότητα, την αισθητική έλξη και την εκπαιδευτική τους αξία. Η πλειοψηφία των θέσεων ενδιαφέροντος στην περιοχή ενός ευρωπαϊκού γεωπάρκου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της γεωλογικής της κληρονομιάς, αλλά μπορεί να έχουν επίσης αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον.
 • Οι θέσεις ενδιαφέροντος σε ένα γεωπάρκο πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με ένα οργανωμένο δίκτυο διαδρομών και να υποστηρίζονται από μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Σε ένα γεωπάρκο δεν επιτρέπονται πρακτικές που προκαλούν καταστροφή, φθορά ή πώληση γεωλογικών αντικειμένων.
 • Πρέπει να διαθέτει οργανωμένο φορέα διαχείρισης, ο οποίος να είναι σε θέση να επιβάλλει πολιτικές προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της γεωλογικής κληρονομιάς και βιωσιμότητας στην περιοχή του.
 • Nα συμβάλλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του, μέσα από την ανάδειξη της ταυτότητάς του που συνδέεται με τη γεωλογική κληρονομιά και έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. Με τον τρόπο αυτόν επηρεάζει τις συνθήκες ζωής των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτιστική αναζωογόνηση του συνόλου της περιοχής.
 • Να αναπτύσσει, να εξελίσσει, να πειραματίζεται και να προωθεί μεθόδους για την προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς.
 • Να υποστηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε διάφορους κλάδους των γεωεπιστημών και του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Τέλος πρέπει να εργάζεται στο πλαίσιο του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, ώστε να συμβάλλει στη συνοχή και δυναμική του. Πρέπει να συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις ώστε να προωθεί και να υποστηρίζει τη δημιουργία νέων προϊόντων που σχετίζονται με τη γεωλογική κληρονομιά, σε ένα πνεύμα συμπληρωματικότητας με τα άλλα μέλη του Δικτύου.

Τα γεωπάρκα αποτελούν το κορυφαίο εργαλείο γεωδιατήρησης που ξεκίνησε σαν δίκτυο συνεργασίας μεταξύ φορέων - διαχειριστών γεωλογικών μνημείων των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών, με στόχο να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών αυτών μέσω της ανάπτυξης του γεωτουρισμού. Οι βασικές αρχές λειτουργίας και τα ποιοτικά πρότυπα που υιοθετήθηκαν, εφαρμόζονται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN) υπό την αιγίδα της UNESCO
Το έργο της UNESCO με τα γεωπάρκα ξεκίνησε το 2001. Το 2004, 17 ευρωπαϊκά και 8 κινεζικά γεωπάρκα συναντήθηκαν στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι για να σχηματίσουν το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων (GGN), για να συμβάλουν και να επωφεληθούν οι εθνικές πρωτοβουλίες γεωλογικής κληρονομιάς, μέσω της συμμετοχής τους σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγών και συνεργασίας.


Στις 17 Νοεμβρίου 2015, η 195 κράτη μέλη της UNESCO επικύρωσαν τη δημιουργία μιας νέας ετικέτας, τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO, κατά τη διάρκεια της 38ης Γενικής Διάσκεψης του Οργανισμού. Αυτό εκφράζει την κυβερνητική αναγνώριση της σημασίας για την διαχείριση των γεωλογικών μνημείων και τοπίων με έναν ολιστικό τρόπο.

Ο Οργανισμός υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για τη δημιουργία των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO σε όλο τον κόσμο, σε στενή συνεργασία με το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων.

Ως προς το εθνικό πλαίσιο, δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις προστασίας περί γεωτόπων και γεωπάρκων. Με τον Ν. 3937/11 για την "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις" (ο οποίος τροποποίησε τον Ν.1650/86) έγινε ένα θετικό βήμα προς την αποσαφήνιση των γεωπεριβαλλοντικών εννοιών ενώ το μετέπειτα σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (έχει έναν χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020) προσέθεσε στις προτάσεις του, σχετικά με την προστασία του τοπίου, την αναγκαιότητα διατήρησης των γεωτόπων και της βιολογικής ποικιλότητας (ΥΠΕΚΑ, 2014). Εντούτοις, η νομική και πραγματική προστασία των γεωτόπων παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε στον Ν. 3937/11 για την εντονότερη προστασία του αβιοτικού περιβάλλοντος, δεν έχει επιτευχθεί. Για να ενεργοποιηθεί οιαδήποτε προστασία είναι αναγκαία η θεσμική κατηγοριοποίηση των γεωτόπων και ο καθορισμός του πλαισίου των επιτρεπόμενων επεμβάσεων και των αναγκαίων μελετών για τη διατήρησή τους. Εξάλλου σχετικά με τα γεωπάρκα της Unesco, οι διαδικασίες τιτλοδότησής τους περιλαμβάνουν πολύ διαφορετικές και απαιτητικές παραμέτρους, δεδομένου ότι πρόκειται για αναπτυξιακές δομές για την αναγνώριση των οποίων είναι αναγκαίο να αιτηθεί κάποιος κρατικός ή ιδιωτικός "φορέας" διαχείρισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουν την τιτλοδότηση, αλλά καμία νομική κατοχύρωση περί προστασίας, ενώ παράλληλα δεν διέπονται από σαφείς και καθορισμένους τρόπους λειτουργίας.
Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή η κατηγορία των μεταλλευτικών χώρων, και συγκεκριμένα όσων πλέον είναι ανενεργά, και τα οποία κινδυνεύουν από τη μια με κατάρρευση και από την άλλη αποτελούν σημεία έντονης και άνευ ελέγχου εκμετάλλευσης συλλεκτών και εμπόρων σπανίων πετρωμάτων.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η Γραμματεία Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO  συντονίζει τις υποβολές προτάσεων και είναι έτοιμη να παράσχει συμβουλές.
Οι επιτυχείς αιτήσεις στο δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO θα πρέπει να επιδείξουν ότι ήδη κατά τη φάση σχεδιασμού, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις  με άλλα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO καθώς και με το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων (αυτό αρχίζει συνήθως αρκετά χρόνια πριν από την πραγματική υποβολή ενός φακέλου).  Κατά τη φάση προετοιμασίας υποβολής αίτησης είναι σημαντικό να ζητήσουν συμβουλές  και να συμμετάσχουν σε διεθνείς ή περιφερειακές συναντήσεις Γεωπάρκων, συνέδρια ή βραχυπρόθεσμα σεμινάρια.

Πριν από οποιαδήποτε επίσημη αίτηση, κάθε υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω του επίσημου καναλιού, με τις διαδικασίες πού ορίζονται στο Καταστατικό και τις Επιχειρησιακές Οδηγίες των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO  Ένας πλήρης και προσεκτικά καταρτισμένος φάκελος αίτησης (που συμπεριλαμβάνει  υποστηρικτικό υλικό που αποδεικνύει ότι η περιοχή έχει ήδη λειτουργήσει ως παγκόσμιο Γεωπάρκο για τουλάχιστον ένα έτος) πρέπει να υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.
Το επίσημο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO πρέπει να έχει γεωλογική κληρονομιά διεθνούς αξίας και να διαχειρίζεται ένας οργανισμός που έχει νομική ύπαρξη αναγνωρισμένη βάσει της εθνικής νομοθεσίας και διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης που καλύπτει ζητήματα διακυβέρνησης, ανάπτυξης, επικοινωνίας, προστασίας, υποδομής, χρηματοδότησης και εταιρικής σχέσης.
Τα  υποψήφια  παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO πρέπει να είναι ορατά τόσο στους επισκέπτες όσο και στους ντόπιους μέσω μιας ειδικής ιστοσελίδας, φυλλαδίων και λεπτομερούς χάρτη της περιοχής που συνδέει τους γεωλογικούς και άλλους χώρους της περιοχής. Ένα υποψήφιο  Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO πρέπει επίσης να έχει μια εταιρική ταυτότητα.

Τα χρονοδιαγράμματα για τις προτάσεις και τη διαδικασία αξιολόγησης του Global Geopark της UNESCO είναι:

Το υποψήφιο μέλος  καταθέτει επιστολή προθέσεων, ιδανικά μέχρι την 1η Ιουλίου
Υποβολή αιτήσεων μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου και της 30ής Νοεμβρίου
Έλεγχος και επαλήθευση της πληρότητας των εγγράφων μετά την 1η Δεκεμβρίου
Αξιολόγηση  αίτησης  έως τις 30 Απριλίου
Επιτόπια  αξιολόγησης περιοχής από την 1η Μαΐου
Γνωμοδότηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Γεωπάρκων της UNESCO τον Σεπτέμβριο
Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της UNESCO κατά την εαρινή συνεδρίασή της

Σχετικά έγγραφα
Καταστατικών και επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών των παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO

Φάκελος αίτησης (PDF)

Γεωγραφικό και γεωγραφικό πρότυπο σύνοψης 1 σελίδας (doc)

Φόρμα αυτοαξιολόγησης
----

Δημιουργία γεωπάρκου στην Κερασιά Εύβοιας


Δημοσίευση: 05 Αυγούστου 2017 15:09

Η παλαιοντολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως ευρήματα από ύαινες, ρινόκερους, προβοσκιδωτά, καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, γαζέλες, πιθήκους, και μαχαιρόδοντες που ζούσαν πριν από 7 εκ. χρόνια στην ορεινή περιοχή της Κερασιάς

Στη δημιουργία ενός γεωπάρκου στην Κερασιά της βόρειας Εύβοιας που θα αναδεικνύει την πλούσια ιστορία της ευρύτερης περιοχής προχωρούν οι αρμόδιες αρχές. Ήδη, η παλαιοντολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως ευρήματα από μια μικρή «ζούγκλα» με ύαινες, ρινόκερους, προβοσκιδωτά, καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, γαζέλες, πιθήκους, ιππάρια (συγγενικές προγονικές μορφές των αλόγων), αλλά και μαχαιρόδοντες (ένας είδος παρόμοιο του λιονταριού) που ζούσαν πριν από 7 εκ. χρόνια στην ορεινή περιοχή της Κερασιάς.

Όπως δηλώνει ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης «η δημιουργία του γεωπάρκου είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, την οποία αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με τον δήμο».
Ο δήμαρχος Μαντουδίου- Ελυμνίων- Αγίας Άννας, Χρήστος Καλυβιώτης από την πολευρά του τόνισε ότι «στις προθέσεις της σημερινής δημοτικής αρχής ήταν να αναδείξουμε τα σπουδαία και μοναδικά παγκοσμίως, παλαιοντολογικά ευρήματα από σπονδυλωτά που υπάρχουν στην περιοχή Κερασιάς της δημοτικής ενότητας Νηλέως όπου έχουν βρεθεί απολιθωμένα οστά, ενώ υπάρχει στον ίδιο χώρο και απολιθωμένο δάσος.

» Το γεωπάρκο που σκεφτόμαστε να δημιουργηθεί, για το οποίο έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Unesco, θα περιλαμβάνει ως πυρήνα του, την περιοχή Κερασιάς (τα ευρήματα αυτής της περιοχής), ενώ θα επεκτείνεται και σε όλον τον δήμο αλλά και στον όμορο δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού».

Για σημαντική προσπάθεια έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της UNESCO, Γιάννης Μανώλης, ο οποίος υποστήριξε ότι «θα δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή και θα αποτελέσει ένα πλαίσιο, μέσο ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον. Πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αρκετές βιώσιμες θέσεις εργασίας».

Δίκτυο δήμων με παλαιοντολογικό ενδιαφέρον
Αναφερόμενος στη δημιουργία του γεωπάρκου στην Κερασιά ο καθηγητής Παλαιοντολογίας - Στρωματογραφίας Γεώργιος Θεοδώρου μίλησε για προηγούμενες ανασκαφές που έχουν γίνει από το 1992 ως το 2001, το 2006 και τέλος το 2015.

«Συλλέξαμε στο παρελθόν, τον Acerhorinus neleus - Aκερόρινο του Νηλέα, δηλαδή το κρανίο και την κάτω γνάθο ενός ρινόκερου τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο Απολιθωμάτων Θηλαστικών στην Κερασιά. Πρόκειται για ένα νέο είδος για την επιστήμη, που αποτελεί το σημαντικότερο εύρημα του τοπικού μουσείου. Είναι ένας «ολότυπος», δηλαδή το πρώτο και μοναδικό δείγμα στο κόσμο που μελέτησε η επιστημονική μας ομάδα» δήλωσε.

Ο ίδιος, υπογράμμισε ότι στην περιοχή είχαν προγραμματιστεί να γίνουν ανασκαφές και το Μάιο του 2017 «κι ενώ υπήρχαν οι σχετικές αποφάσεις του Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, είχε εγκριθεί η χρηματοδότησή τους κι είχαν αναρτηθεί στη Διάυγεια, για άγνωστο λόγο δεν υλοποιήθηκαν. Όσον αφορά το γεωπάρκο η πρόταση ήταν να γίνει σε ένα μεγάλο κομμάτι κι όχι μόνο στην Κερασιά διότι για τα γεωπάρκα προτιμώνται οι μεγάλες εκτάσεις.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια μελέτη, να ετοιμαστεί ένας φάκελος για να υποβληθεί επίσημα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αν πάντως θέλουμε να καλύψουμε τις περιοχές όπου έχουμε απολιθώματα είτε φυτικά, δηλαδή στοιχεία απολιθωμένου δάσους, είτε παλαιοντολογικά, πρέπει να είναι μεγάλο σε έκταση. Μάλιστα, στοιχεία απολιθωμένου δάσους βρέθηκαν εκτός από την Κερασιά και σε άλλα σημεία στη βόρεια Εύβοια, τα οποία προφανώς πρέπει να ενταχθούν στη μελέτη. Και παλαιοντολογικά ευρήματα δεν περιορίζονται μόνο στην Κερασιά, καθώς έχουν εντοπιστεί και στις Ροβιές από παλιές ανασκαφές, στο Προκόπι, στην Αγία Άννα και στο Αχλάδι. Για αυτό και θα πρέπει να γίνει κάτι μεγαλύτερο.

Είναι ένα θέμα που πρέπει οριστεί από μια ομάδα εργασίας που θα κάνει αυτήν την έρευνα και θα περιλαμβάνει και παλαιοντολόγους, και γεωλόγους, κι άλλους επιστήμονες. Ένα γεωπάρκο είναι μια οντότητα και θα πρέπει να περιληφθούν κι άλλα στοιχεία, να προβληθούν, έτσι ώστε να περάσει μια τέτοια πρόταση».

Όραμα και στόχος πάντως του καθηγητή Παλαιοντολογίας είναι, να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ένα σύγχρονο τοπικό μουσείο στο οποίο θα αναδειχθεί από κοινού η έκθεση των ευρημάτων των απολιθωμάτων θηλαστικών, αλλά και του απολιθωμένου δάσους που βρίσκεται στην Κερασιά και που «θα επιτρέπει στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις εντυπωσιακές αλλαγές του γεωπεριβάλλοντος που πραγματοποιήθηκαν μέσα στα τελευταία 7.000.000 χρόνια, όταν το Αιγαίο δεν ήταν θάλασσα και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και οι μαθητές των σχολείων μέσα από κατάλληλες διαδραστικές δράσεις σε θέματα μεταβολής της βιοποικιλότητας και των μεταβολών του παγκοσμίου κλίματος».

Με βάση αυτό το σκεπτικό ήδη προωθείται η δημιουργία ενός δικτύου δήμων Ραφήνας, Πικερμίου, Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, Μεγαλόπολης, Αγ. Αναργύρων, Ρεθύμνου και Τήλου. «Προοπτική μας είναι μεγαλώσει αυτό το δίκτυο και να ενταχθούν και άλλοι δήμοι κι από βόρεια Ελλάδα. Σε αυτό το δίκτυο θα υπάρχει ένας κοινός στόχος, κοινή προβολή, κάποιες κοινές δράσεις και κοινή διεκδίκηση πόρων. Σε όλους αυτούς τους δήμους έχουν γίνει ανασκαφές κι έχουν να επιδείξουν σημαντικό παλαιοντολογικό ενδιαφέρον και σημασία» συμπληρώνει ο κ. Θεοδώρου.

Τα φυτικά απολιθώματα της Εύβοιας μοναδικά στον κόσμο

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία για δημιουργία γεωπάρκου στην Κερασιά Εύβοιας και ο καθηγητής Παλαιοβοτανικής - Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελος Βελιτζέλος, τόνισε ότι «έγινε μια καλή προσπάθεια. Η Εύβοια από το 1800 είναι ο πρώτος γεώτοπος με απολιθωμένα δάση, φύλλα πρωτότυπα για την εποχή. Υπάρχουν οι μονογραφίες του 1800, μοναδικές στον κόσμο. Εγώ όλα τα χρόνια της καριέρας μου δουλεύω στην Εύβοια, γεμίσαμε αρκετά μουσεία, αλλά η πολιτεία δυστυχώς δεν ενδιαφέρθηκε στο επίπεδο που έπρεπε, ώστε να γίνει ένα τεράστιο μουσείο.

» Δεν υπάρχει μουσείο στο εξωτερικό που να μην έχει φυτικά απολιθώματα από την Εύβοια. Τα φυτικά απολιθώματα είναι φύλλα επάνω σε πέτρες κι είναι μοναδικά στον κόσμο. Βέβαια, στην βόρεια Εύβοια έχουμε μεμονωμένους απολιθωμένους κορμούς τους οποίους έχουμε μελετήσει. Είναι δέντρα περίπου 20 εκατομμύριων χρόνων. Έχουμε μεγάλες συλλογές αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε ο κατάλληλος χώρος να αξιοποιηθούν. Είναι πάντως ντροπή, διότι στην Εύβοια από το 1800 υπήρξαν μοναδικές μονογραφίες που κυκλοφόρησαν από διάσημους καθηγητές».

Πηγή: ΑΜΠΕ