Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Πολύ Νικέλιο και Χρώμιο στα απόβλητα του Κακάβου

Η χημική σύνθεση των εξορυκτικων αποβλήτων Κακάβου. Υψηλές συγκεντρώσεις σε Νικέλιο και Χρώμιο

από kireas.orgΣύμφωνα με πρόσφατη έκθεση απογραφής του ΥΠΕΚΑ στο δήμο μας έχουν συσσωρευτεί 457 εκατ. τόνοι εξορυκτικά απόβλητα από παλαιές εκμεταλλεύσεις λευκόλιθου, απόβλητα που παραιτήθηκαν χωρίς να έχουν γίνει μέχρι σήμερα οι επιτασσόμενες από το Μεταλλευτικό Κώδικα περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις. Η έκθεση απογραφής του ΥΠΕΚΑ δεν έχει αξιολογήσει ακόμη την επικινδυνότητα τους και να έχει κάνει τις απαραίτητες δοκιμές και έλεγχους. Πρόσφατη Μελέτη ΠΕριβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΜΠΕ) για την υπόγεια εκμετάλλευση λευκόλιθου στον Κάκκαβο και το Ξωμάνδρι συμπεριλαμβάνει την χημική ανάλυση των εξορυκτικών απόβλητων στο Κάκκαβο. Η χημική ανάλυση δείχνει υψηλές συγκεντρώσεις Νικελίου και Χρωμίου ( επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας κατά την ΕΕ), πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια για βιομηχανικά εδάφη. Η παραπάνω χημική ανάλυση αν και δεν έρχεται από ανεξάρτητη αρχή και αποτελεί μόνο ένα μέρος των δοκιμών /αξιολογήσεων επικινδυνότητας που απαιτεί το ΥΠΕΚΑ , είναι ενδεικτική των πιθανών κινδύνων. Η ΜΠΕ δικαιολογεί την αυξημένη συγκέντρωση σε Νικέλιο και χρώμιο στην σύσταση των φυσικών πετρωμάτων της περιοχής και υποβαθμίζει την επικινδυνότητα τους.

Το συγκεκριμένο εδάφιο από την ΜΠΕ αναφέρει:


"Είναι γνωστό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα των εδαφών και τον έλεγχο της ρύπανσής τους. Τα κράτη μέλη, για την αποτελεσματική διαχείριση του εδαφικού μέσου, θεσπίζουν δικά τους όρια για συγκεντρώσεις στο έδαφος βαρέων και ευγενών μετάλλων. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει οριακές τιμές για ουσίες σε
εδάφη.
Ακολούθως παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων σε εδάφη. Παρουσιάζονται επίσης τα αντίστοιχα όρια από αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορούν σε ποιότητα εδαφών βιομηχανικής περιοχής.
Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων και τη σύγκρισή τους σε σχέση με διεθνή θεσπισμένα όρια επικινδυνότητας, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
• Στην περιοχή του έργου, στα εδάφη της περιοχής αλλά και στις αποθέσεις από τις προηγούμενες μεταλλευτικές δραστηριότητες, δεν παρατηρούνται καθόλου συγκεντρώσεις μερικών από τα πλέον τοξικά στοιχεία, όπως Μολύβδου, Καδμίου και Αρσενικού.
• Παρατηρούνται χαμηλές συγκεντρώσεις σε ψευδάργυρο και χαλκό, μικρότερες από τα όρια επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα.
• Παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις σε Χρώμιο, Νικέλιο, Σίδηρο, Ασβέστιο και Αργίλιο. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις των εν λόγω στοιχείων, σχετίζονται με τη σύσταση των πετρωμάτων στα οποία συναντώνται. Είναι γνωστό ότι τα υπερβασικά πετρώματα της περιοχής που φιλοξενούν τη μεταλλοφορία λευκολίθου, δύνανται να φιλοξενούν επίσης κοιτάσματα Χρωμίου, Σιδήρου ή
Νικελίου. Επομένως, οι υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των μετάλλων, σχετίζονται με τη φύση των πετρωμάτων στην περιοχή, καθώς υψηλές συγκεντρώσεις παρατηρούνται και στα δείγματα του φυσικού εδάφους".42 εκατομμύρια τόνοι νέα εξορυκτικά απόβλητα


Με τις νέες εκμεταλευσεις προβλέπονται εναποθέσεις από στείρα της εξόρυξης και της επεξεργασίας, συνολικού όγκου 12.051.000 m³ χαλαρά του Αρχάγγελος -Μπομπακάς και 3.892.002 m3 εναποθέσεις από την υπόγεια εκμετάλλευση στο Ξώμανδρι και Κακάβος Κ5. Σύνολο γύρω στα 16 εκατομμύρια κυβικά μέτρα γύρω στα 42 εκατομμύρια τόνους). Πρόκειται να αποτεθούν στο "Μωραϊτη" (λίμνη στο χάρτη) και τους χώρους εκσκαφής στον Αρχάγγελο, Μια ποσότητα από τα υπόγεια μεταλλεία Ξώμανδρι και Κακκάβος Κ5 θα εναποθετηθούν (μερικά προσωρινά και άλλα μόνιμα) εντός της ΖΕΠ Νατούρα 2000 στο Κατήλι.

Το ψιλό στείρο υλικό που περιέχεται στον πολφό, ο οποίος από τη δεξαμενή καθίζησης (thickener) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας οδηγείται στη λίμνη καθίζησης (χωμάτινο φράγμα). Ανέρχεται σε 60.000 τόνους περίπου. Χώρος έκτασης 124,3 στρεμμάτων περίπου ("Μικρός Μοραΐτης" στο χάρτη), θα χρησιμοποιηθεί για απόθεση της λάσπης του εργοστασίου εμπλουτισμού. Είναι τμήμα της παλιάς επιφανειακής εκμετάλλευσης "Μικρός Μοραΐτης", όπου και στο παρελθόν γινόταν απόθεση λάσπης.

Αυτή την φορά η εταιρεία έχει προβλέψει στις μελέτες της ότι στο τέλος της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης (εκτιμα σε 10 και 28 χρόνια αντίστοιχα) θα αναλάβει την αποκατάσταση και δενδροφύτευση των νέων εξορυκτικών αποβλήτων.
Διαβάστε επίσηςΣτο δήμο μας κατά παρασάγγας η μεγαλύτερη συγκέντρωση εξορυκτικών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα. Αγνοείται η επικινδυνότητα τους

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.