Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Τροποποιούνται οι κενές οργανικές θέσεις στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου

Με διυπουργική απόφαση αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ΄ αρ. 6368/28-6-1994 κοινής υπουργικής απόφασης, όσον αφορά τις θέσεις προσωπικού του Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρου Υγείας Μαντουδίου, όπως αυτές εταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με την αρ. 7 σχετική και τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4238/2014, ως ακολούθως:

Καταργούνται δύο (2) κενές οργανικές θέσεις εκ των έξι (6) προβλεπόμενων οργανικών
θέσεων του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών/τριων Υγείας και συνιστάται μία (1) οργανική θέση
κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (πρώην ΔΕ Παρασκευαστών) και
μία (1) οργανική θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, με ταυτόχρονη σύσταση και των
κλάδων.

Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των αντίστοιχων κλάδων των παραπάνω
κατηγοριών του Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρου Υγείας Μαντουδίου, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Λοιπό Προσωπικό
Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών/τριων Υγείας  Τέσσερις (4) θέσεις
Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Μία (1) θέση

Κατά τα λοιπά, η ως άνω απόφαση ισχύει ως έχει.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Υ4α/4889/95 (ΦΕΚ 673/31−7−1995) "για την σύσταση θέσεων Κέντρων Υγείας στο Κ.Υ. Μαντουδίου προβλέπονταν 18 γιατροί και 47 άτομα σε άλλες θέσεις εκ των οποίων 19 ήταν σε νοσηλευτικές θέσεις.Θέσεις που προβλέπονται για το ΚΥ Μαντουδίου


Με το ΦΕΚ 161 Β/3.2.12 αποφασίστηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση 3 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Κεντρο Υγείας Μαντουδίου (1 ΔΕ Τεχνικός, 1 ΥΕ Επιμελητών, 1 ΥΕ Προσωπικού ΚαθαριότηταςΠόσοι εργάζονταν το 2014;
Τα στοιχεία που δημοσίευσε τις 14 Ιουλίου 2014 στο Διαύγεια η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας στο ΚΥ Μαντουδίου απασχολούνται 24 άτομα όπως ανάφερε στην Βουλή ο αναπ. υπουργός κ. Γρηγοράκος από τους οποίς οι 4 είναι γιατροί0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.