Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μαντουδίου" στις 30 ΣεπτεμβρίουΗ οικονομική επιτροπη κατάρτησε τους όρους διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμό με διαπραγμάτευση με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ», ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 29.988,64 € (πλέον Φ.Π.Α.). 29.988,64,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες)Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η Δευτέρα 30-09-2013 και ώρα 12:00π.μ.

Ο Δήμος προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», άξονας προτεραιότητας (05): «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», θεματική προτεραιότητα: «Ολοκληρωμένα
σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» κατηγορία πράξης : «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας»(κωδ. 6101), προκειμένου να επιχορηγηθεί στο σύνολο της. Το κατεπείγον της υποβολής οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόταση πρέπει να υποβληθεί άμεσα, καθώς η
δυνατότητα έγκρισης της μελέτης και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων έχει ως καταλυτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 31 Δεκεμβρίου 2015.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.