Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Πως θα παραταθούν οι συμβάσεις για τη μεταφορά μαθητώνΤη διαδικασία και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσωρινή παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών κάνει γνωστή με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 100 του ν.4182/2013 ΦΕΚ 185 Α΄) προβλέπονται τα εξής:

« Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.24001/11-6- 2013 κ.υ.α. (Β’ 1449). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν, η μεταφορά γίνεται με παράταση των συμβάσεων που έχουν παραταθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4089/2012. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά μαθητών πραγματοποιούνταν με συμβάσεις δήμων που είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35415/28.7.2011 κ.υ.α. (Β`1701), οι οποίες έχουν λυθεί αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4089/2012, αυτές ανασυστήνονται και η οικεία Περιφέρεια υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δήμων της χωρικής της αρμοδιότητας, που είχαν καταρτίσει τις σχετικές συμβάσεις. Οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί από τις περιφέρειες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.24001/11-6-2013 κ.υ.α. (Β’ 1449), οπότε με τη κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων λύονται αυτομάτως και αζημίως».

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζει ότι οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με το κόστος αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013. Για τα δρομολόγια που θα προκύψει αδυναμία των αναδόχων να τα πραγματοποιήσουν, οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέσουν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος μικρότερο ή ίσο από αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι για όσα δρομολόγια σχολικού έτους 2013-2014 έχουν ήδη σχεδιαστεί να εκτελεστούν μέσω της δημόσιας συγκοινωνίας και την έκδοση ειδικών μαθητικών δελτίων, αποκλείεται ο επανασχεδιασμός τους μέσω παράτασης συμβάσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη όχι μόνο δεν αναβάλλονται ή ματαιώνονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, αλλά αντιθέτως οι περιφέρειες οφείλουν να συνεχίσουν τις ήδη δρομολογημένες διαγωνιστικές διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωσή τους.


Περισσότερες λεπτομέρειες στην σχετική εγκύκλιο.

Διαβάστε επίσηςΜεταφορά 308 μαθητών στα σχολεία του δήμου μας

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.