Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Λείπουν 530 χιλιάρικα και δεν έχει προχωρήσει η σύσταση της εταιρίας που θα φτιάξει την ΒΙΠΕ.Λείπουν 530.000 χιλιάρικα   για να προχωρήσει η  σύσταση της εταιρίας που θα φτιάξει την ΒΙΠΕ.   Δόθηκε εξάμηνη παράταση


Ο σύλλογος Kireas.org έκανε την παρακάτω ανάρτηση στην σελίδα του:


Παράταση 6 μηνών πήρε η εταιρεία ανάπτυξης της ΒΙΠΕ για να καταθέσει 531.500 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο σε μετρητά


Η υλοποίηση της ΒΙΠΕ προβλέπεται να γίνει από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α Μαντουδίου (ΕΑΝΕΠ Μαντουδίου) πού νομικά είναι Ανώνυμη Εταιρεία. Η ΕΑΝΕΠ είναι ειδικού σκοπού και το μετοχικό της κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής, από το οποίο το μισό τουλάχιστον σε μετρητά. Ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής της ΒΙΠΕ έχει οριστεί στα 10.630.000 Ευρώ, συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ Μαντουδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.063.000 Ευρώ από τα οποία τα 531.500 Ευρώ πρέπει να είναι σε μετρητά.

Σύμφωνα με το νόμο η ΕΑΝΕΠ Μαντουδίου έπρεπε να είχε υποβάλει στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΑΝ μέχρι τις 30/6/13 βεβαίωση κατάθεσης του πιο πάνω ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό -  δηλαδή έξι μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης της ΒΙΠΕ. Αυτό το ποσό δεν κατατέθηκε μέσα στις προθεσμίες , ο κ. Χατζηδάκης, υπουργός ΥΠΑΑΝ  ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (κ. Σκορδάς) έδωσε παράταση 6 μηνών μέχρι τις 30/12/13 για να κατατεθούν τα χρήματα όπως προβλέπει ο νόμος 3982/11 (αρθ.45, παρ.4). Η απόφαση του υπουργού έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια τις 30/8/13 με ΑΔΑ ΒΛΩ8Φ-4ΛΚ.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το νόμο (3982/11) τα έργα υποδομής της ΒΙΠΕ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε τρία (3) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης (μέχρι τις 31/12/15) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί  παράταση ενός (1) έτους με απόφαση του Υπουργού ΥΠΑΑΝ .

Δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη σύσταση εταιρίας αναπτυξης της ΒΙΠΕ


Η διαδικασία σύστασης μιας ανώνυμης εταιρείας ολοκληρώνεται με την δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη σύσταση της στο Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε του Εθνικού Τυπογραφείου (Εφημερίδα της Κυβέρνησης). Αναζήτηση της ανακοίνωσης σύστασης της Α.Ε στο σχετικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης έδειξε ότι δεν υπάρχει καμιά εγγραφή για την « Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α Μαντουδίου». Παρόμοιες αναζητήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και το μητρώο ΑΦΜ έδειξαν ότι δεν υπάρχουν εγγραφές με αυτή την επωνυμία και ότι η επωνυμία αυτή δεν είναι ακόμη καταχωρημένη στα σχετικά μητρώα. Μέχρι σήμερα 26/9/13 δεν έχει επίσημα ολοκληρωθεί η σύσταση της εταιρίας που φέρεται στο υπουργείο σαν υπεύθυνη για την ανάπτυξη της ΒΙΠΕ.


Σχετικά


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α’ Μαντουδίου βεβαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του προβλεπόμενου από την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) ποσού.

Καταστατικό της ΒΙΟΜΑΓΝ από το ΓΕΜΗ (επιτρέπει την δημιουργία ΒΙΠΕ)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α (γνωστό και σαν ΒΙΠΕ, υψηλής όχλησης/ρύπανσης) στο Μαντούδι (ΦΕΚ 3540 Β/2012)

Σύλλογος Kireas.org
0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.