Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Στο δήμο μας κατά παρασάγγας η μεγαλύτερη συγκέντρωση εξορυκτικών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα. Αγνοείται η επικινδυνότητα τους


240 εκατ. τόνοι εξορυκτικά απόβλητα στο Κάκαβο. Πανελλήνιο ρεκόρ

Από τον  kireas.org


Τα εξορυκτικά απόβλητα του Μαντουδίου στην απογραφική έκθεση για τις κλειστές και εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.

Στο άρθρο 20 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. αναφέρονται: "Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργείται απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων αποβλήτων, που βρίσκονται στο έδαφός τους και προκαλούν σοβαρές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή ενδέχεται να αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, και ότι η απογραφή αυτή ενημερώνεται τακτικά. Η εν λόγω απογραφή, η οποία καθίσταται προσιτή στο κοινό, διενεργείται εως την 1η Μαϊου 2012 , λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων που προβλέπονται στο άρθρο 21, εάν είναι διαθέσιμες". Η οδηγία εχει περάσει στην εθνική νομοθεσία στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 -ΦΕΚ Β΄2076

Με βάση την υποχρέωση που προκύπτει από το παραπάνω άρθρο το ΥΠΕΚΑ κατέγραψε τα παρακάτω απόβλητα σε μια έκθεση. Δεν αξιολογήθηκε όμως ακόμη η επικινδυνότητα αυτών των εναποθέσεων γιατί δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία.

 

Παρασάγγας η  μεγαλύτερη συγκέντρωση εξορυκτικών  αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα.


Ο συνολικός όγκος των  εξορυκτικών αποβλήτων ( επικείμενα στείρα, προϊόντα εξαλλοίωσης από πυριτίωση, προϊόντα εμπλουτισμού κ.λ.π.) ανέρχονται στους 457.450.000 τόνους.  Σύμφωνα με την έκθεση αυτή είναι παρασάγγας η  μεγαλύτερη συγκέντρωση εξορυκτικών  αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα. Ακολουθούν τα εξορυκτικά απόβλητα  του Ζιδανίου Κοζάνης (στείρα  εκμετάλλευσης αμιάντου) που ανέρχονται στους 69.000.000 τόνους που είναι σε διαδικασία αποκατάστασης από την ΑΝΚΟΣτην ετήσια έκθεση της η WWF αναφέρει: Η έκθεση για τις κλειστές και εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων κατέγραψε 107 χώρους -στην Κασσάνδρα, στην Κίρκη Έβρου, στη Λαυρεωτική, στην Όθρυ, στο Ζιδάνι Κοζάνης (στείρα αμιάντου), στο Μαντούδι, επισημαίνοντας ότι δεν αποτυπώνεται όλη η εικόνα και ότι «για τις περισσότερες από τις Εγκαταστάσεις Εξορυκτικών Αποβλήτων δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής (υδρογεωλογία, υδρολογία, εδάφη κλπ) αλλά και την ίδια την εγκατάσταση (γεωτεχνική ευστάθεια αναχώματος και χώρου απόθεσης, εκτιμήσεις μακροχρόνιας συμπεριφοράς εξορυκτικών αποβλήτων, κ.α.)». Είναι πασιφανές ότι λείπει η συνολική και σωρευτική εικόνα, ενώ εστίες ρύπανσης αποκαλύπτονται παντού. Ο Συνήγορος του Πολίτη παρατηρεί ότι «εμφανίζονται άκρως διστακτικά τα βήματα της διοίκησης όσον αφορά την εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης ή ακόμη και της παλαιότερης περί αποβλήτων, τον προσδιορισμό μεθόδων αποκατάστασης και διαδικασιών επιλογής των κατάλληλων μέτρων, τον εντοπισμό όσων ρυπαίνουν, καθώς και την εξασφάλιση αναγκαίων κονδυλίων αποκατάστασης στην παρούσα, εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία».

Kireas.org

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.