Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Απορρίφθηκε η προσφυγή για την καταχρηστική έγκριση του Β1 σταδίου του ΓΠΣ Κηρέως γιατί θεωρήθηκε ενδιάμεση "μη εκτελεστέα διοικητική πράξη"

τον Απρίλη του 2015 20 Δημ. Σύμβουλοι κατήγγειλαν την  Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρ/κου Σχεδιασμού της Περιφέρειας ότι "ασκώντας καταχρηστική εξουσία, εξέδωσαν τη ζημιογώνα για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου απόφαση έγκρισης του Β1 σταδίου αδιαφορώντας πλήρως για τις απόψεις του Κυρίου του Έργου για λογαριασμό του οποίου εκπονείται η μελέτη" και "ότι εξυπηρετούν εξ αντικειμένου τα συμφέροντα ιδιωτών και όχι των δημοτών

Από την σελίδα του Kireas.org


Απορρίφθηκε η προσφυγή  20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου– Λίμνης–Αγίας Άννας κατά της  απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το Β1 του ΓΠΣ Κηρέως το οποίο παρα τις αντίθετες  απόψεις των μελετητών είχε συμπεριλάβει σκοπίμως και παρατύπως κτην δημιουργία ΒΙΠΕ στο Μαντούδι.

Η προσφυγή κρίθηκε  απαράδεκτη σύμφωνα με το σκεπτικό ότι η έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης του ΓΠΣ από την Προϊσταμένη Αρχή είναι διοικητική πράξη,που αφορά ενδιάμεσο στάδιο της μελέτης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ.  της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη εκτελεστή διοικητική πράξη , συνεπώς δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε προσφυγή του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010

Σύμφωνα με το 227 του Ν. 3852/2010 "Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής."

Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί  στο αρμόδιο δικαστήριο με το ένδικο βοήθημα, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 230 παρ. 3 του Ν.3852/2010)Σχετικά
Τα συμφέροντα της ΤΕΡΝΑ πάνω από τις αποφάσεις εκλεγμένου συλλογικού οργάνου - See more at:
http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=35989

Ερώτηση στον Περιφερειάρχη για την έγκριση του σταδίου Β1 του ΓΠΣ Δήμου Κηρέως

http://notios-evoikos.blogspot.gr/2015/04/1_51.html

Απόφαση έγκρισης B1 σταδίου Κηρέως
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A45%CE%967%CE%9B%CE%97-%CE%93%CE%97%CE%91?inline=true


ΑΔΑ: ΩΩΝΣΟΡ10-ΨΝ5 - Εξέταση ειδικής διοικητικής προσφυγής της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας κατά της με αριθμ. 320/18-03-2015 απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%9D%CE%A3%CE%9F%CE%A110-%CE%A8%CE%9D5?inline=true


20 Δημοτικοί Σύμβουλοι προσφεύγουν έναντια της απόφασης έγκρισης του Β1 σταδίου του Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Κηρέως

http://el-vima.blogspot.com/2015/04/20-1.html

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.