Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Τι λέει ο νόμος για την διαδικασία αντικατάστασης δημάρχου;Σύμφωνα με το N. 3852/10 o ρόλος του δημάρχου, ως φορέα άμεσης λαϊκής νομιμοποίησης και επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής και της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης, θεωρείται επιτελικός, εφόσον δίνει κατευθύνσεις για τη δράση των δημοτικών υπηρεσιών, στις οποίες προΐσταται, και υλοποιεί το πρόγραμμα της δημοτικής αρχής .

Δεν υπάρχει δεδηλωμένη

Ο νόμος προσδιορίζει κατά τρόπο εξαντλητικό ότι ο δήμαρχος αντικαθίσταται μόνο σε περιπτώσεις

αποποίηση εκλογής,

παραίτησης,

έκπτωση

θάνατου ( βλ. άρθρα 89 παρ. 3 και 90 παρ. 1 ν. 3463/06)

και η παύση του άρθρου 237 v. 3852/10.

Η ισχύουσα νομοθεσία υιοθέτησε, για να ρυθμίσει την ίδια ακριβώς περίπτωση, τη φράση «για οποιονδήποτε λόγο» (άρθ. 60 παρ. 1 v. 3852/10) ενώ μόνο για την ειδικότερη περίπτωση που ρύθμισε με την προαναφερθείσα παράγραφο 6 του άρθρου 60 γίνεται λόγος για αποποίηση, θάνατο ή ακύρωση εκλογής. Στον «οποιονδήποτε λόγο» υπάγεται μόνον η ακύρωση της εκλογής, η αποποίηση της εκλογής, η παραίτηση, o θάνατος, η έκπτωση των άρθρων 233 και 236 και η παύση του άρθρου 237 v. 3852/10. Σε αυτές και μόνον τις περιπτώσεις κινείται η προβλεπόμενη διαδικασία αντικατάστασης του δημάρχου.

Διαδικασία εκλογής νέου δήμαρχου

1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως δήμαρχο.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο του δήμου, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.

2. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1 γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

4. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, διενεργείται τρίτη συνεδρίαση κατά την οποία εκλέγεται αυτός που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

5. Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη δήμου ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Ελεγκτής Νομιμότητας ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήμαρχο πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στο δήμο.

6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος αποποιηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών του δήμου, μετά την εγκατάστασή τους και μέχρι να εκλεγεί νέος δήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4, τα καθήκοντά του εκτελεί, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους στο πολυπληθέστερο διαμέρισμα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου δημάρχου αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών του δήμου. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου ο Ελεγκτής Νομιμότητας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.


4 Σχόλια:

αγαπητέ Διαχειριστή
θα θελα να μας μας πληροφορησετε τι γίνεται με τους σύμβουλους που δηλώνουν
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ .
δεν υπάρχει νόμος να τους στείλει σπίτια τους?

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΓΑΛΕ ο νεος αντιδημαρχος κηρεως
ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟ .ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΔΑΛΟ ΚΑΤΣΙΚΙ

ΠΡΟΣ 10:46

Μιας και το ρώτησες διάβασε την νέα ανάρτηση

Ε.Β.

KOLPO EFERAN TON DHMARXO EDO NA PAROYN TIS EKLOGES KAI META NA TON DIOJOYN MONOI TOYS OYTE 15 TIS EKATO DEN EPAIRNAN

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.