Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Κενές θέσεις για φαρμακεία στο Δήμο μαςΣε εφαρμογή του αρθ.30 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11-07-2014) και του άρθρου
217 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08-08-2014) η  Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας  Π.Ε. Ευβοίας ανάρτησε τις υπάρχουσες κενές θέσεις κατά την 31η Μαΐου του έτους 2015 για την Ευβοια.
 Οι αιτήσεις, των ενδιαφερόμενων φαρμακοποιών, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2015.

Στο δήμο μας υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φαρμακοποιών θα υποβάλλονται όπως προβλέπεται από το άρθρο 30 του Νόμου 4272/11-7-2014.
Ο τρόπος υποβολής προβλέπεται από το αρθρο 217 του Νόμου 4281/8-8-2014, όπου αναφέρεται ότι:
«Oι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από τη υποβολή της αίτησης να υποβάλει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως, τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.»
Η σειρά προτεραιότητας θα εξετασθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Νόμου 1963/1991.
Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, χώρα γέννησης, τόπος γέννησης (Δήμος ή κοινότητα-Νομός), αριθμός δελτίου ταυτότητος, εκδούσα αρχή, τόπος κατοικίας, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο.

Έντυπο Αίτησης:
Download this file (29_01_14_dy45.doc)ΔΥ45 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ97 kB2015-01-29 16:06
0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.