Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

STOP από 1ης Ιουλίου στις χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ και δημοτικών επιχειρήσεων που δεν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο

περικοπές Από 1ης Ιουλίου τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις δήμων και περιφερειών δεν θα μπορούν να εισπράξουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φορέα του δημόσιου τομέα και δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιο διαγωνισμό, αν δεν έχουν βεβαίωση ένταξης στο «Μητρώο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» ή στο «Μητρώο επιχειρήσεων» που τηρούνται στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων και Διευθύνσεων Διοίκησης  των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Αυτό διευκρινίζεται σε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ν. Βούτση, με την οποία προβλέπεται το περιεχόμενο και η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών, σε εφαρμογή  των άρθρων 25 και 26 του Ν. 4257/2014.
Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Βούτση σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας δημιουργείται και τηρείται «Μητρώο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και «Μητρώο επιχειρήσεων», στα οποία καταχωρούνται ανεξαιρέτως όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (εφεξής νπδδ) και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ αντίστοιχα.

Τα δύο Μητρώα, σύμφωνα με τα ισχύοντα,  τηρούνται στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων των Διευθύνσεων Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  Οι δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τα στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στο αντίστοιχο Μητρώο.

Στις περιπτώσεις που σε νομικά πρόσωπα ή ανώνυμες εταιρείες συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ΟΤΑ, η σχετική υποχρέωση για αποστολή των στοιχείων ανήκει στο δήμο της έδρας του ΝΠΔΔ ή της ανώνυμης εταιρείας , ενώ ειδικά για τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής, η ευθύνη για αποστολή των στοιχείων ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.

Με την καταχώρηση στο αντίστοιχο μητρώο κάθε ΝΠΔΔ ή επιχείρηση λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων από την κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκδίδεται, η βεβαίωση του άρθρου 25 του Ν. 4257/2014, προκειμένου για ΝΠΔΔ και του άρθρου 26 του ίδιου νόμου προκειμένου για επιχειρήσεις.

Η βεβαίωση αφορά στο έτος έκδοσης αυτής και ισχύει μέχρι το τέλος αυτού, υπό την προϋπόθεση μη τροποποίησης των αναφερόμενων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των τηρούμενων στο Μητρώο στοιχείων, ο αρμόδιος υπάλληλος κάθε ΟΤΑ οφείλει να γνωστοποιεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις σχετικές αλλαγές και αντίστοιχα το ΝΠΔΔ ή η επιχείρηση να ζητάει νέα έκδοση βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρεται επιπλέον και ο λόγος της εκ νέου έκδοσής της.
Συνεπώς, κάθε χρόνο, προκειμένου τα ΝΠΔΔ να εξασφαλίσουν την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από φορέα του δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση καταχώρησής τους στο τηρούμενο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μητρώο.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις των δήμων και των περιφερειών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δημόσιο διαγωνισμό ή να εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλλουν, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, την ανωτέρω βεβαίωση.
Κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι την ολοκλήρωση της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής για την τήρηση των Μητρώων ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων ΟΤΑ τα στοιχεία των Μητρώων τηρούνται σε τοπικές βάσεις δεδομένων με τη χρήση απλού λογισμικού υπολογιστικών φύλλων.

Η αποστολή των στοιχείων προς κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τα υποδείγματα της απόφαση, προκειμένου η τήρηση του κάθε μητρώου να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλη την επικράτεια.

Η ισχύς εκάστης Υπουργικής Απόφασης άρχεται από 1ης Ιουλίου 2015. Από την έναρξη ισχύος τους οι Δήμοι και οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αποστείλουν αμελλητί τα απαιτούμενα στοιχεία των ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεων αυτών.

Από το έτος 2016 και εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, η επικαιροποίηση των στοιχείων και η έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση ενημέρωσης για τυχόν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

10 Σχόλια:

Δηλαδή η δημοτική επιχείρηση που δεν είναι καταχωρημένη στο μητρώο, στο εξής πάπαλα η χρηματοδότηση;

Ε εντάξει ο Δήμαρχος φταίει που του φορτώσανε ανεύθυνους και προσπάθησε να τους κάνει υπεύθυνους

ta parapona ston dhmarxo.ayton thelame etsi mas bghke. MAPA TO KARPOYZIIIIIIII

Τί χρειαζόταν η καταχώρηση στο μητρώο του Υπουργείου Εσωτερικών ; Για να στέλνουμε ισολογισμούς και χαρτούρα;Με τα μπακαλοτέφτερα γίνεται καλύτερα η ...δουλειά. Κάτι ήξεραν αυτοί.Η ΔΕΥΑ του Δήμου μας δεν είναι καταχωρημένη στο μητρώο...τυχαίο ;;;

Η ΔΕΥΑ μετράει κάποια χρόνια ζωής,από τον Καποδίστρια,για ψάξτε τους υπέύθυνους,για ρωτήστε τους πρώην προέδρους και ιδιαίτερα τον εσχάτως παραιτηθέντα.Έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να είναι γραμμένος στο μητρώο.

Να μας πούνε Γιαννιός και Δανέλης τι έκαναν για το θέμα;

Το καλύτερο πλυντήριο του Δήμου.

PARANOMH DEYA [ PROMHUEIES XORIS EPITROPO XORIS PROSFORES XORIS SYMBOYLIO XORIS EPIRTOPH XORIS ELEGXO DHLADH OPOS PAS MONOSOY SE MPAKALIKO TI LES RE FILE STH PLATEIA KEXRION KR-M--- A

laiko dikasthrio stis kexries kai li...............

O Καλυβιώτης αυτό δεν είπε στην ανακοίνωσή του και οι άλλοι ψέλλιζαν για την συμπεριφορά του που μάλλον ήπια ήταν, χειρότερη τους χρειάζεται. Ο Κεχρίάρχης δεν θα πάρει θέση σ αυτό ή μόνο για να ξηλώνει κάγκελα είναι.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.