Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Η Ελένη Γεωργάκαινα νεα αντιδήμαρχος Νηλέως

Η κ. Γεωργάκαινα είναι γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου  Σύμφωνα με το Άρθρο 59, παρ. 5 του ν. 3852/2010 κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αντιδήμαρχοι  δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δήμαρχος ορίζει Αντιδήμαρχο, στη θέση του αντικατασταθέντα, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ελένη Γεωργάκαινα του Παντελή, με αντιμισθία, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, δηλαδή μέχρι 01/03/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτήν αρμοδιότητες ίδιες με την υπ’ αριθμ. 1088/2014 προηγούμενη απόφαση, όπως αναλυτικά είναι: Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Νηλέως:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Πραγματοποιεί την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
η) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.
- της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Έχει τη μέριμνα για την προμήθεια και χρήση ειδών και υλικών καθαριότητας και φωτισμού για τη δημοτική ενότητα.
ια) Έχει τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα.
ιβ) Έχει την ευθύνη και τον έλεγχο για τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στη δημοτική ενότητα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

7 Σχόλια:

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ! ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ !!!!!!

Μπράβο η πρώτη γυναίκα αντιδήμαρχος στους δήμους μας. Καιρός ήταν.

Ακόμα δν μπήκε την πέταξες τηβ μαλακια σου....

Επιτέλους μια ωραία γυναίκα

Μήπως είχε και άλλη επιλογή.
Ποιος ξέρει; Θα στεριώσει άραγε… Ας περιμένουμε λίγο …..

Η καρέκλα της εξουσίας μπορεί να σου αρέσει πολύ Κα Αντιδήμαρχε,αλλά πρόσεξε το πολύ καλαμοκαβαλλήκεμα βλάπτει!Τα μη οικιακά απορρήματα πότε θα μαζευτούν;

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.