Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ενδεχόμενος εκβιασμός της κοινωνίας μέσω της Δημόσιας Υγείας για να αναγκαστεί σε παραίτηση ο Καλυβιώτης


Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η άνομη σύμπραξη αποστατών-παράταξης Στεργίου χρησιμοποιεί την μην ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος και κατά συνέπεια των προϋπολογισμό για να εκβιάσει τον κ. Καλυβιώτη σε παραίτηση και να ανέλθει αυτή στην εξουσία. Χωρίς την ψήφιση του προϋπολογισμού ο Δήμος αδυνατεί να κάνει πληρωμές για να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα και ουσιαστικά οδηγείται σε παράλυση. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που έχουν έρθει στο Ε.Β. και σχόλια που αναρτούνται, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο ο δήμος να σταματήσει να συλλέγει τα σκουπίδια από την επόμενη εβδομάδα. Αν αληθεύουν οι παραπάνω πληροφορίες, οι άνθρωποι πού εμπιστευθήκαμε και εκλέξαμε να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον δεν έχουν κανένα ηθικό ενδοιασμό να θέσουν την υγεία των πολιτών σε κίνδυνο προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Διαβάστε επίσης

Με ποιές "αιτιολογίες" απέρριψαν για 3η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017

Οι ξεκούδουνες αμπελοφιλοσοφίες με τις οποίες 14 σύμ-βουλοι απέρριψαν για 2η φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017

Άξιζαν 8 συνεδριάσεις οι αλλαγές στο νεο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016; Η κοινή δήλωση των 9 αποστατών και οι προσθαφαιρέσεις


Κουκουρίκος : Αφού δεν έχει ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Να αναβληθεί η συζήτηση

31 Σχόλια:

Τι πληρώνουμε;
Το Ν.Δ. 703/1970, οι Ν. 25/1975, Ν. 429/1976, και Ν. 1080/1980 καθορίζουν τον υπολογισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων) με βάση τα τ.μ. του νοικοκυριού. ΜΕ βάση τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις καθορίζονται σε ετήσια βάση τα δημοτικά τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες.

Αριθμ. ΓΥ/108 Υγειονομική διάταξη − Επείγουσα ανάγκη αποκομιδής
απορριμμάτων ΦΕΚ 2300 Β/14.10.11

΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (Α΄ 237).
2. Του ν. 4060/1929 «Περί κυρώσεως του από 18.9.1928 ν.δ. «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών νόσων» (Α΄ 94).
3. Του ν. 3991/2011 «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγει! ονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας» (Α΄ 162) και ιδίως το άρθρο 42 αυτού.
4. Του από 9.11.1950 β.δ/τος «Περί μέτρων προς καταπολέμησιν επιδημικών νόσων και υποχρεωτικής δηλώσεως αυτών» (Α΄ 262).
5. Της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/301/10.2.1964 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων» (Β΄ 63).
6. Το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη συνεχιζόμενη συσσώρευση των απορριμμάτων στο νομό Αττικής και ότι η κατάσταση, ύστερα από επανειλημμένους ελέγχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, καθώς και ότι η παρούσα κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, λαμβάνει διαστάσεις υγειονομικής κρίσης.
7. Το γεγονός ότι πρέπει να προστατευθεί η δημόσια υγεία και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και προφύλαξης του πληθυσμού.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.Την αποκομιδή όλων των απορριμάτων χωρίς άλλη καθυστέρηση και την κατά νόμο απρόσκοπτη μεταφορά και ταφή των απορριμμάτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
2. Τα αρμόδια όργανα των Δήμων, της Περιφέρειας και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο, να διενεργούν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχους και να επιβάλουν κυρώσεις στους ρυπαντές ή σε όσους, με πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος.
3. Σε περίπτωση σώρευσης απορριμμάτων να διενεργείται επιτόπου ελεγχόμενη απολύμανση, χωρίς τη δημιουργία επικίνδυνων καταλοίπων, προκειμένου να επιτευχθεί προσωρινή διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Η ελεγχόμενη απολύμανση δεν υποκαθιστά επ’ ουδενί την ορθολογική αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων.
4. Ό,τι δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ρυθμίζεται από την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/301/10.2.1964 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον α.ν. 2520/1940, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 11 της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο υγειονομικής διάταξης, εκτός εάν προβλέπονται βαρύτερες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


http://www.poeota.gr/nomologia/FEKB24562011c.pdf

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΟΙ 10 )

ΤΕΛΟΣ Η ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ;

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ; ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΣΤΑ ΣΚΕΛΙΑ;

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΦΕΥΓΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Οι τίτλοι των σημερινών ειδήσεων είναι:
4ο Μνημόνιο ή
Χρεοκοπία
Το απόστημα είναι εδώ αλλά οι πολιτικές ηγεσίες κόπτονται για το δικό τους μόνο μέλλον.
Ομελέτα χωρίς να σπάσεις τ´αυγα δεν γίνεται.
Εξυγίανση του δημοσίου ουρλιάζουν οι ξένοι (και δικοί μας πολιτικοί δειλά κατά καιρούς το έκαναν αλλά οι φωνές τους σκεπάστηκαν απο τις δημαγωγίες),
στραγγαλισμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας επέλεξαν οι πολιτικοί μας όχι μόνο για λόγους ψηφοθηρίας αλλά και πλήρης ανικανότητας.
Ούτε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι φυγόπονοι ούτε όλοι οι επιχειρηματικές άγιοι.
Το ανάθεμα πέφτει όμως στο δημόσιο γιατί αυτό είναι η καρδιά του συστήματος.
Ένα σύστημα που χαϊδευει την ανευθυνότητα,έλλειψη αξιοκρατίας,τον παράνομο πλουτισμό,την καταρράκωση της δικαιοσύνης,την ατιμωρησία οδηγεί ένα κράτος στην καταστροφή.
Στα κράτη που ευημερούν οι πολίτες τους αισθάνονται πως το κράτος τους τους προστατεύει εμείς εδώ το κράτος μας και τους κρατικούς λειτουργούς του τους βλέπουμε σαν τους χειρότερους εχθρούς.
Αν δεν επιστρέψει στον τόπο μας η ισονομία και η ισοπολιτεία,μόνοι μας θα καταστρέψουμε τη χώρα μας.
Το κατεστημένο στην τοπική μας κοινωνία αντιδρά ΔΕΝ θέλει αλλαγή,την λαμόγια και την ασυδοσία ΔΕΝ θέλουν να χάσουν.
Καταργούν την Δημοκρατία,αυτοαναγορεύονται Δικαστές,αναίσχυντα αυτοπροβάλλονται και λασπολογούν κρατούν μια κοινωνία όμηρο για τα δικά τους συμφέροντα.
Άνθρωποι που επιβίωσαν μια ζωή παρασιτικά,σ´ενα πολιτικό περιβάλλον που ανθούσε και διέγραφε την σημερινή καταστασταση με μαθηματική ακρίβεια.
ΣΠΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

ΒΙΚΙΛΕΞΙΚΟ - ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ [Ετυμολογία]
Αυτός που αποστατεί
1. [πολιτική] που φεύγει από κάποιο πολιτικό κόμμα, προδίδοντας το κόμμα και τους ψηφοφόρους του
2. [θρησκεία] που απαρνιέται την χριστιανική πίστη.

Οι τίτλοι και το περιεχόμενο των άρθρων σας είναι επιεικώς απαράδεκτα. Το μόνο σας μέλημα είναι να καλύψετε τον Καλυβιώτη και την ανεπάρκεια του. Αν ήθελε ο ίδιος να έχει τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό θα έκανε προσπάθεια ώστε να ψηφιστούν κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει. Κατά συνέπεια είναι λάθος να μεταφέρετε τις ευθύνες σε άλλους και όχι σ' αυτόν που του ανήκουν και έχει δημιουργήσει τόσο σοβαρά θέματα στην λειτουργία του Δήμου. Θεωρώ πως ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζετε το σύνολο των δημοτικών θεμάτων δεν βοηθάει. Δεν έχω διαβάσει κανένα επικριτικό άρθρο για τον Καλυβιώτη γιατί για σας τα κάνει όλα καλά. Αν θέλατε να είστε αντικειμενικοι θα παίρνατε υπόψη την άποψη του κόσμου που δυστυχώς δεν συμμερίζεται την δική σας.

Ποιος κσι τι σε εμποδίζει να μας ενημερώσεις εσύ για την "αποψή του κόσμου" πού φαντάζομαι ταυτίζεται με την δική σου αν δεν είσαι εσύ ο ίδιος "κόσμος". Δηλαδή τι θέλει ο κόσμος να μην πεθάνει από τύφο γιατί θέλετε να ρίξετε τον καλυβιώτη; ή μήπως είχατε τίποτα σοβαρές προτάσεις που δεν ενσωματώθηκανε
στο τεχνικό πρόγραμμα και καθυστερεί η ψήφιση του; να τις δούμε; εκτός και αν εννοείς το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στα λιβάδια της Φαράκλας. Σε κανένα δεν αρέσει ο καιροσκοπισμός σας.

10:21
Την απάντηση στα ερωτήματά σου θα τα είχες αν παρακολουθούσες ένα ΔΣ,εκτός αν είσαι μέλος του ΔΣ,και ξέρεις απο πρώτο χέρι τι θέατρο παίζεται.
Οι αποστάτες πολεμούν τον Καλυβιωτη απο την πρώτη μέρα,εκτός αν ήταν προφήτες,είδαν ότι επανάληψη της αισχροτητας της πολιτικής δεν θα μπορούσαν να κάνουν.
Όντας όλοι τους σκληρά εργαζόμενοι περνούν την ώρα τους σε καφενεία και ουζερί λασπολογοντας.
Καλυβιωτη γνώρισε στον κόσμο που σε ψήφισε τι γίνεται,στείλε στην δικαιοσύνη όσους παρανόμησαν και ο κόσμος ας επιλέξει τι διοίκηση θέλει.
Ο ΚΑΘΕ ΛΑΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι εσύ είσαι μέλος του δημοτικού συμβουλίου και μάλιστα της τετράδας Καλυβιώτη. Εγώ ως απλός πολίτης έκανα μια επισήμανση αλλά άνθρωποι σαν εσένα δεν γνωρίζουν τι είναι προβληματισμος

ΑΝΟΗΤΕ
28 Μαρτίου 2017 - 10:21 π.μ.
ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΑΥΤΗ ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΟΠΡΟΠΑΡΕΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΛΙΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΠΟΛΛΑ

ΛΕΞΙΚΟΜΑΝΙΑ.ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ; ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ; ΠΟΙΟΣ ΕΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ;Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΠΑΣΟΚ Η Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΧ ΟΥΖΕΡΙ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ;μηπως μπερδεψες τα μπουτια σου 12 41 μμ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΡΕΣΕΙ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ.

ΙΟ (10 ) 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΚΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΤΤΕΣ

Για όσο χρόνο καθυστερεί η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμου κάποιου
ΟΤΑ,ο Υπουργός Εσωτερικών και Οικονομικών επιβάλλουν κυρώσεις σύμφωνα με Ν.4172/2013.
Ας συμβουλευτούν αποστάτες και αντιπολίτευση τους νομικούς τους συμβούλους ντόπιους ή/και κομματικούς πως να διώξουν τον δήμαρχο αν αυτός φταίει .
Το θέατρο του παραλόγου παίζεται σε βάρος των δημοτών.
Τα συγχαρητήρια μου στον εξαιρετικό θίασο .
Άντε και στηνΛυρικη ή καλύτερα στον μπερντέ(τους ταιριάζει περισσότερο).

5:26
Τι θες να πεις "καλή εποχή του ΠΑΣΟΚ",τι ξέρεις?
Ο ιδιοκτήτης ουζερί ήταν ΠΑΣΟΚ κάτι θα ξέρει για την σκοτεινή πλευρά του?
Το παραμύθι του αθώου μεροκαματιάρη ή του λιτοδίαιτους δημοσίου υπαλλήλου ανήκουν σ´αλλη εποχή.
Μήπως ο αθώος μεροκαματιάρης είναι περισσότερο πονηρούλης μέχρι πανούργος όσο και να προσπαθείς να υπερασπιστείς τον συναγωνιστή σου.

Αντρικανα εισαι καλο παιδι αλλα αμυαλο
Σε παρασυρει ο Γιαννιος γιατι αυτος θα βγει λαδι
Εσυ θα την πληρωσεις τη νυφη σαν Προεδρος
Εσυ επρεπε να το φερεις το τεχνικο και οι αλλοι ας
μην το ψηφιζαν
Τωρα τα συντροφια σου θα σε κρεμασουν λεγοντας οτι δεν φταινε
αφου ο Προεδρος δεν το εφερε
Με τις υγειες σου

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΡΙΚΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

Ο ΚΑΠΤΕΝ ΕΡΙΞΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ.ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΙΑ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ.

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ????? ΩΡΑΙΟ????ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ

ΗΛΙΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΑΓΚΩΤΟ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟ/ΣΜΟ

Σαραντα χρονια τον ξερουμε.τον Ηλια Κανει λιγο το κοκορακι αλλα στα κρισιμα Ειναι ΚΟΤΟΥΛΑ (πουλαδα)

Τελικα ηρθε η αποφαση για το προεδρο παμε για εκτακτο δ.σ. την παρασκευη σταυρο στα ...τεσερα και εσυ

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΛΛΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΙΛΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΛΑΓΟΣ ΠΙΠΕΡΙ ΕΤΡΙΒΕ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ Μ΄ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟΝ ΜΓΕΙΡΕΨΟΥΝ

10:21
Θα ζητήσεις συγνώμη αν λες ψεματα?
Η αθλιότητα σ´ολο το μεγαλείο της.

Πιπέρι έτριβε? Λαγός τη φτέρη έσειε κακό της κεφαλής του.
10.21

ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΡΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ.ΣΤΙ ΙΙ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.