Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Να του καλύψει τα έξοδα ο δήμος ζήτά ο Ανέστης Ψαρρός για 4 δίκες πού είναι κατηγορούμενος σαν πρόεδρος της ΔΕΥΑΑπόσπασμα από το πρακτικό της αρίθµ. 4/ 24 - 02 - 2017 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου – Λίµνης - Αγίας Άννας (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.)


Ο πρώην ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., κ. Ανέστης Ψαρρός µας έχει κάνει µία αίτηση στις 10/2/2017 µε αρ. πρωτ. 73, για ορισµό δικηγόρων και κάλυψη δικαστικών εξόδων, για δικογραφίες εις βάρος, του που έχουν σχέση µε την θητεία του ως πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.

1. Α’ Μονοµελές Πληµ/κείο Χαλκίδας, ∆ικάσιµος 17/2/2017

2. Α’ Μονοµελές Πληµ/κείο Χαλκίδας, ∆ικάσιµος 22/2/2017

3. Β’ Τριµελές Πληµ/κείο Χαλκίδας, ∆ικάσιµος 14/3/2017

4. Α’ Μονοµελές Πληµ/κείο Χαλκίδας, ∆ικάσιµος 16/6/2017

Οι 2 πρώτες ηµεροµηνίες 17/2/2017 & 22/2/2017 έχουν παρέλθει.

Για τις δικάσιµες στο Β’ Τριµελές Πληµ/κείο Χαλκίδας, στις 14/3/2017 και στο Α’ Μονοµελές Πληµ/κείο Χαλκίδας, στις 16/6/2017, λόγω µη έγκρισης του προϋπολογισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, δεν µπορούµε να ορίσουµε δικηγόρο, εάν µέχρι τις άνω ηµεροµηνίες εκδίκασης των υποθέσεων έχουµε την έγκριση του προϋπολογισµού, ορίζουµε τον δικηγόρο κ. Ψαρρό Κων/νο µε Α.Μ. ∆ΣΑ 21045.


Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

• Την εισήγηση του κ. Προέδρου όπως ∆.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας

• Την αριθ. 12939/703 Συστατική Πράξη όπως ∆.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου-Λίµνης-ΑγίαςΆννας η οποία δηµοσιεύτηκε στο αριθ. 1326/16.6.2011 Φ.Ε.Κ (Τεύχος ∆εύτερο).

• Τις διατάξεις των άρθρων 1, 109 225-227 και 238 του ν.3852/2010 «ΝέαΑρχιτεκτονική όπως Αυτοδιοίκησης και όπως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».

• Το άρθρο 5 του Ν. 1069/1980 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.1 και 14 άρθρου 6 Ν.2307/95 και την παρ.2 άρθρου 33 Ν.3274/2004) Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Προέδρου αυτού.

• Την υπ. αριθ. 104/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Μαντουδίου
Λίµνης Αγίας Άννας, περί ορισµού µελών ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Λόγω µη έγκρισης του προϋπολογισµού από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, δεν µπορούµε να ορίσουµε δικηγόρο, εάν µέχρι τις ηµεροµηνίες εκδίκασης των υποθέσεων

1. Β’ Τριµελές Πληµ/κείο Χαλκίδας, ∆ικάσιµος 14/3/2017

2. Α’ Μονοµελές Πληµ/κείο Χαλκίδας, ∆ικάσιµος 16/6/2017

έχουµε την έγκριση του προϋπολογισµού, ορίζουµε τον δικηγόρο κ. Ψαρρό Κων/νο µε Α.Μ. ∆ΣΑ 21045, όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον κ. Ψαρρό Ανέστη, κατά τις άνω
Διαβάστε επίσης


Ξανά-δικάζεται ο Ψαρρός για βοθρολύματα πού χυνόταν στην παραλία του Κυμασίου


Στον εισαγγελέα στέλνουν το Ψαρρό οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για το Βιολογικό Μαντουδίου (έγγραφα)7 μήνες φυλακή στο Ψαρρό για το νερό της Κηρίνθου

12 Σχόλια:

Κακώς κύριε Παλιέ, να πληρώσουμε εμείς τις ατασθαλίες του Ψαρρού. Ξεχάσατε τις μηνύσεις που έκανε στους κατοίκους της Κηρίνθου επειδή κατήγγειλαν ότι το νερό που πίνουν είναι βρώμικο

Ξεχνάτε που έβαλε υπάλληλους του δήμου να μοιράσουν συκοφαντικά φυλλάδια εναντίον του kireas.org γιατί τόλμησε να καταγγείλει ότι δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός Μαντουδίου

Ξεχνάτε την αλαζονεία του και την περιφρόνηση προς τους δημότες στα δημοτικά συμβούλια και την μόνιμη παραπλάνηση ότι όλα δουλεύουν τέλεια

Όχι δεν θα πληρώσουμε εμείς τα νταβατζιλίκια του Ψαρρού ξανά, αρκετά πληρώσαμε και ακόμη πληρώνουμε τις σπάταλες του και τις ρουσφετοπροσλήψεις του στη ΔΕΥΑ


Το Διοικητικό συμβούλιο όφειλε να εξετάσει κάθε δικαστική περίπτωση ξεχωριστά, και να δει που υπήρχε παράβαση και υπέρβαση καθηκόντων από τον κ. Ψαρρό πριν αποφασίσει να του τα πληρώσει όλα όταν εγκριθεί ο προϋπολογισμός.

Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν που πάνε τα λεφτά τις ΔΕΥΑ και αν είναι θεμιτοί οι σκοποί της δαπάνης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΒΟ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΟΝ ΤΡΕΛΟ

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ Ο ΨΑΡΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ( ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ)

2:32, Είσαι φθηνός ψεύτης

Διάβασε την απόφαση της ΔΕΥΑΜΛΑΑ αριθμος 6/2013, 11/06/2013
στο σύνδεσμο https://goo.gl/rOrKNy

Αντιγράφω από τα πρακτικά:
Ψαρρός Επίσης προτείνω οι κ. Ευθυμίου και Γραμματικόγιαννης, να συντάξουν και να καταθέσουν, μήνυση κατά παντός υπευθύνου, για τη παραπληροφόρηση και τη δυσφήμιση του τόπου που έχει σχέση με το πόσιμο νερό της Κηρίνθου.

Το διοικητικό συμβουλιο της ΔΕΥΑΜΛΑΑ αποφάσισε ομοφωνα " Επίσης οι κ. Ευθυμίου και Γραμματικόγιαννης, θα συντάξουν και θα καταθέσουν, μήνυση κατά παντός υπευθύνου, για τη παραπληροφόρηση και τη δυσφήμιση του τόπου που έχει σχέση με το πόσιμο νερό της Κηρίνθου"
Τα μέλη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

1. ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5. ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΣΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΜΙΑ ΜΗΝΥΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ 4 ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

Φέρνει δικηγόρο από την Αθήνα για να παίρνει αναβολές μπας κ την γλιτώσει..
Πληρώνειειι ή επιχείρηση τα λάθη του..

Ο δήμος Μολοσσών απέρριψε αίτηση πρώην δημάρχου να ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας δικηγόρος προκειμένου παραστεί προς υπεράσπισή του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ιωάννινων , όπου φέρεται ως κατηγορούμενος σε υπόθεση σχετικά με την κατασκευή έργου «Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Μολοσσών
Η Οικονομική Επιτροπή κατέληξε ότι δεν είναι δυνατός ο ορισμός δικηγόρου από την προς υπεράσπιση του πρώην Δημάρχου καθότι δεν αποτελεί λειτουργική δαπάνη του Δήμου και συνεπώς δεν είναι νόμιμη.


Διαβάστε στο σύνδεσμο
https://goo.gl/0d93ZB

Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας, που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού (άρθρα 27 και 38 ν.ΣΙΒ/1952, 1, 26 και 28 παρ. 3 του ν.δ/τος 321/1969), όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρα 3, 13, 40 ν.δ/τος 496/1974, 1 παρ.2α π.δ/τος 465/1975 και 1 παρ.1 ν.δ/τος1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 968/1979, 20, 22, 26, 28και 79 του ν. 2362/1995), για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., εκτός από την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό, απαιτείται η δαπάνη αυτή να προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου.

Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις, επιτρέπεται η διενέργεια δαπάνης που δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, εφόσον, από τα δικαιολογητικά της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί, προκύπτει ότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του οικείου νομικού προσώπου ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο.

Λειτουργικές θεωρούνται και οι δαπάνες για την καταβολή αμοιβής σε δικηγόρους, στους οποίους τα ν.π.δ.δ. αναθέτουν τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη υποθέσεών τους, εφόσον τούτο επιβάλλει η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή επίτευξης των (δημοσίου ενδιαφέροντος) σκοπών τους.

Αντίθετα δεν παρίσταται λειτουργική η καταβολή σε δικηγόρο αμοιβής για τη δικαστική εκπροσώπηση, αιρετών οργάνων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. σε ποινική υπόθεση, που σχετίζεται με την προσωπική τους συμπεριφορά τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (βλ. Πράξεις Ι Τμήματος 83/2009, 143/2008, 98/2005, 84/2005, 82/2003, 56/2001, 140/2001 κ.α.). Σύμφωνα με την Πράξη 148/2010 του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «…οι υποθέσεις που ανακύπτουν λόγω ποινικής ευθύνης που αποδίδεται στα αιρετά όργανα των Δήμων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συναρτώνται με την προσωπική τους συμπεριφορά και ως εκ τούτου συνιστούν προσωπικές τους υποθέσεις. Επομένως, η ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης και εκπροσώπησής τους ενώπιον των δικαστηρίων, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου, ο οποίος για το λόγο αυτό δεν μπορεί να βαρύνεται με την καταβολή της σχετικής δικηγορικής αμοιβής».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατός ο ορισμός δικηγόρου από την Οικονομική Επιτροπή προς υπεράσπιση του πρώην Δημάρχου Δήμου Μολοσσών, καθότι δεν αποτελεί λειτουργική δαπάνη του Δήμου και συνεπώς δεν είναι νόμιμη.

είστε λαϊκιστές χειρίστου είδους όταν λέτε, ότι το νερό της κηρίνθου έχει πρόβλημα. όποιος έχει στοιχεία ή κάποια ανάλυση για το νερό της κηρίνθου ότι είναι ακατάλληλο γιατί δεν τα προσκομίζεί? όπως καταλαβαίνω εσείς που γράφετε τέτοιες ανοησίες θέλετε απλώς να διαβάλετε γιατί έχετε κάποιο πρόβλημα με τον εαυτό σας.

Προλαβαίνεις να τελειώσεις το Δημοτικό στο Σχολείο 2ης ευκαιρίας 10:16 μμ. Κάνουν και μαθήματα ανάγνωσης.

τι ηνε το διμοτικό δεύτερης εφκαιρίας δεν το ξέρω ? σε έτσουξε αυτό που έγραψα έ?

θέλεις να γίνουμε συμμαθητές 10:47 στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας? θα περάσεις υπέροχα μαζί μου.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.