Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων- Έλεγχοι μέχρι την 24η Απριλίου 2017Με απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμενης Διοίκησης συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων

Μέλη της επιτροπής για την  Εύβοια

1. ΚΟΥΛΚΟΥΒΙΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Πυραγός της Π.Υ. Χαλκίδας, με αναπληρωτή τον ΚΟΛΤΟΥΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ Ανθυποπυραγός, του Π.Κ. Μαντουδίου.

2. ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υ/Α΄, του Α.Τ. Μαντουδίου, με αναπληρωτή τον ΠΗΛΙΧΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Υ/Β΄, του Α.Τ. Κύμης.

3. ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Δασοπόνος της Δ/νσης Δασών Ευβοιας,, με αναπληρωτή τον ΧΑΡΤΣΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟ Δασολόγος του ΔασαρχείουΛίμνης.

Οι επιτροπές μετά από επιτόπιο έλεγχο των χωματερών θα συντάσσουν σχετική έκθεση ( με ευθύνη του πρώτου μέλους της κάθε επιτροπής, που εκτελεί και χρέη προέδρου ).

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι δεν αφορούν τους Χώρους Υγειονομικής ΤαφήςΑπορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αλλά τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.

Οι έλεγχοι των ανωτέρω επιτροπών πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 24η Απριλίου 2017.

Στη συνεχεία, οι εκθέσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 5η Μαΐου 2017,

στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού ( ένα αντίγραφο ) και στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, ( σε δύο αντίγραφα) με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες των μελών, για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες, στα πλαίσια εφαρμογής της 9Α/2005 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Για την μετακίνηση των μελών των Επιτροπών, θα χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα των ανά Περιφερειακή Ενότητα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγου φόρτου εργασίας, θα χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα των Δασικών Υπηρεσιών.1 Σχόλια:

Ο ΠΟΥΡΝΙΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΧΑΒΟΥΖΑ.ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ.ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ.SOS

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.