Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Καλυβιώτης: Σε αδέξοδο η λειτουργία του Δήμου από σήμερα. Δεν μπορεί πλέον να πληρωθεί τίποτα πλην εργαζομένων και προνοιακών επιδομάτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας και προάσπισης των αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας (παρ.1, άρθρο 58, ν.3852/2010), ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας ότι:

Κατά πρωτοφανή και μοναδικό τρόπο στα Ελληνικά χρονικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος μας στερείται εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2017, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο, παράνομα, δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του έτους 2017, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται οποιαδήποτε δαπάνη μετά την 31/03/2017, με σοβαρότατες συνέπειες κυρίως σε βάρος της λειτουργίας του Δήμου, της εξυπηρέτησης των Πολιτών, της Δημόσιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας.

Οι υπηρεσίες του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή έχουν έγκαιρα ενεργήσει, σύμφωνα με το νόμο και το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2017 έχει εγκριθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. στις 04/11/2016.

Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 77, του ν.4172/2013, το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 77, του ν.4172/2013, αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, ο Δήμος μας υπολειτουργούσε και κάλυπτε μόνο τις αναγκαίες υποχρεωτικές δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 158, του ν.3463/2006.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 160, του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν.4386/2016 και ισχύει σήμερα, μετά την πάροδο του πρώτου τριμήνου του επόμενου οικονομικού έτους, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη, πλην αυτών που αφορούν:
α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,
β) την καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους προνοιακών επιδομάτων και
γ) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.

Ο Δήμαρχος μη έχοντας άλλη επιλογή αναγκάστηκε να ζητήσει την κατά νόμο συνδρομή των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών, για να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου και απέστειλε σχετική αναφορά προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και Ελεγκτή Νομιμότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στην οποία επισημαίνονται τα κάτωθι:

Η λειτουργία του Δήμου μετά τις 31/03/2017 θα βρίσκεται σε αδιέξοδο και η κατάσταση αυτή οφείλεται στις παράνομες πράξεις και παραλήψεις συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων και επίσης στις παραλήψεις των αρμοδίων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που δεν εφάρμοσαν έγκαιρα το νόμο και δεν προστάτεψαν το Δήμο μας από εκείνους τους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουμε καταγγείλει εγγράφως και ονομαστικά.
Οι εννέα (9) αναφορές Δημάρχου για σοβαρή παράβαση καθήκοντος συγκεκριμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι πέντε (5) εγκλίσεις Δημάρχου ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, για παράνομες πράξεις συγκεκριμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτελώντας τα καθήκοντά τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως προβλέπεται από το νόμο, προς όφελος των πολιτών.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και ο Ελεγκτής Νομιμότητας να ανταποκριθούν στις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, να εφαρμόσουν το νόμο και να προστατεύσουν τα συμφέροντα του Δήμου και την ομαλή λειτουργία του.
Για τους Δημοτικούς Συμβούλους, που δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους και έχουν πειθαρχικές και άλλες ευθύνες, να εφαρμοστεί ο νόμος για να προστατευθεί ο Δήμος και οι πολίτες.
Η Διοίκηση οφείλει να δώσει άμεσα την αναγκαία λύση, εφαρμόζοντας το νόμο, για να προστατέψει το συμφέρον του Δήμου και τους πολίτες.
Τα προσωπικά συμφέροντα, οι προσωπικές αδυναμίες, η δημαγωγία και ο λαϊκισμός απειλούν την κοινωνία μας.

Είναι ανάγκη, σε αυτόν το χαρισματικό από τη φύση τόπο, να συνεργαστούμε, γιατί το μέλλον μας εξαρτάται από εμάς τους ίδιους, σε όποια θέση και να βρισκόμαστε.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου μας οφείλουν να σεβαστούν το νόμο, να εκτελούν τα καθήκοντά τους και τις υποχρεώσεις τους με σεβασμό στο Δήμο και στους πολίτες του.Λίμνη, 31 Μαρτίου 2017

Για το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Καλυβιώτης

33 Σχόλια:

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΑΠΗΤΕ ΧΡΗΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΕ.ΑΝΕΛΑΒΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΡΑΒΟΛΟΓΙΕΣΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.ΔΙΕΨΕΥΣΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΑΙΥΤΑΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΣΟΥ.ΣΕ ΕΙΧΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ.Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ.ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣ 11.26 μ.μ.
ΑΝ ΣΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ,
ΤΗ ΓΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ
ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ.

ΠΡΟΣ 11.26


Πριν εξαπολύσεις μύδρους κατά του δημάρχου έπρεπε να βγεις στην κοινωνία και να κάνεις την εξής απλή ερώτηση:Γιατί συμβαίνουν όσα συμβαίνουν;γιατί σήκωσαν μπαιράκι αυτοί οι κύριοι και μάλιστα τόσο γρήγορα; Χωρίς σκέψη θα σου απαντούσαν ότι αυτά τα ανθρωπάκια δεν θέλανε ν αλλάξει τίποτα και πουθενά,θέλανε να συνεχιστεί η αδιαφάνεια,και η ρεμούλα.Γνωστά πράματα,γνωστά και τα πρόσωπα....
Σ αυτό τον τόπο κατοικούμε και κυρίως σ αυτή τη χώρα.Ε λοιπόν ο δήμαρχος θέλησε να σπάσει αυγά που λέμε.Έπεσε όμως πάνω σε ανθρωπάκια που βάζουν το προσωπικό τους συμφέρον και τις φιλοδοξίες τους πάνω από τα συμφέροντα των δημοτών.Έπέσε πάνω σε ανθρώπους με αρκετά λερωμένη φωλιά....
Άραγε εσύ πού ζεις;Τίποτα δεν έχεις ακούσει,ούτε για ασθενοφόρο,ούτε για φορτωτή που χάθηκε,ούτε για πλυντήρια ΔΕΥΑ (όλως συμπτωματικά από κεί ξεκίνησε ..η αποστασία)χαμένα τιμολόγια,400 φτυάρια,δάνεια;Ξέρεις πώς σκέφτηκαν αυτοί οι τύποι;Ελα μωρέ,θα τον γύροφέρουμε!!Αμ δέ!!.Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.Να προσθέσω και την αθλιότητα της αντιπολίτευσης που έσπευσε να αγκαλιάσει τους αποστάτες και επίορκους για προφανείς λόγους;
Σίγουρα όλα αυτά τα γνωρίζεις,αλλά τα αντιπαρέρχεσαι γιατί έτσι σε συμφέρει.

ΥΓ. ΝΑΙ κύριε σαν ΑΕ πρέπει να λειτουργεί κάθε δήμος.Με σεβασμό προς τους πολίτες,με διαφάνεια και καθαρότητα.
Μακάρι να ήταν Α.Ε.

31 Μαρτίου 2017 - 11:26 μ.μ.

ΑΝΩΝΥΜΕ
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΑΛΛΟΣ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΗΨΙΟ ΤΟΥ,ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΑΛΛΟΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ,ΑΛΛΟΣ ΒΟΛΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΜΑΚΡΙΑ,ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΟΥΦΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ?
ΕΙΣΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΙΣΗ
ΤΟΧΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑΧΕΙΣ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΛΙΓΟΣΤΗ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΑΒΟΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΝΑΡΘΕΙ ΝΕΟ ΑΙΜΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΑ ΚΟΙΝΑ
ΕΧΕΤΕ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΒΔΕΛΑ ΣΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΧΩΡΙς ΝΑΧΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤ ΚΑΤΙ ΝΕΟ
ΕΙΣΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥ....ΡΣΗ.............Η!

11:26
Κύριε,
Αν το κράτος,ο δημος,οι δημόσιοι λειτουργοί και τα σπίτια μας δεν λειτουργούν με σύνεση και υπευθυνότητα θα έχουμε την γνωστή σε όλους μας ελληνική κατάσταση.
Κοιτά την σύνταξη του πατέρα σου,του παππού σου.
Κοιτά την "δωρεά Παιδεία" (παρεπιπτόντως λίγες μέρες πριν την πανελλήνιες εξετάσεις υπάρχει η σκέψη να προσθέσουν και άλλο μαθήματα στους εξεταζόμενους).
Κοίτα Υγεία κτλ κτλ .....
Ασυδοσία,ανευθυνότητα,ατιμωρησία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΝΑΙ Χ Α Ο Σ.

Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΙΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΣΕΙ ΤΗ ΣΑΒΟΥΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΔΟΛΟΦΟΝΕ

Και οι του Καλυβιωτη και του Στεργιου,και οι αποστατες το προσωπικο τους και μονο συμφερον κοιτανε. Τους τιμωρει τωρα και στο μελλον περισσοτερο οτι τα παιδια δεν θα εχουν κανενα μελλον στο τοπο που γεννηθηκαν,και θα ερχονται για 5 μερες το χρονο για διακοπες και να τους δουνε. Οι πατεραδες και μαναδες τοπικοι αρχοντες και οι παρατρεχαμενοι τους τους φροντισαν .............με το εγωισμο τους ,και την μισαλλοδοξια τους....ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ

Εάν οι προθέσεις των αποστατών ήταν για το καλό των συμπολιτών των,τίποτα απ´ολα αυτά δεν θα είχαν γινει.Εχουν τον πλήρη έλεγχο του ΔΣ και την υποστήριξη της αντιπολιτευσης(αυτή η αλληλοϋποστήριξη είναι βέβαια εικονική και αφορά την αντιμέτωπη ενός κοινού εφιάλτη)και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τον δήμο ομαλωτατα.
Με μια μόνο -άνευ αξίας απώλεια για τους εντιμότατους κυρίους- ΚΑΝΕΝΑ ή το δυνατόν ελάχιστο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ προσωπικό όφελος.
Κύριοι η κοροϊδια τέλος.
Ας αποφασίσουν οι δημότες τι προτιμούν.
Όχι άλλη λασπολογία και κρυφές συναντήσεις,τα μανιφεστα και τις αερολογίες σας τις ξέρουμε εδώ και πολλούς μήνες.

Αντρικάνα,
αν σου χτυπά την πλάτη ο Καντζουρα είναι γιατί το μαστίγιο τοχει εμπιστετευτει για να μην φαίνεται στο κατάλληλο άτομο.

Το τοπικό μας πρόβλημα ανέδειξε όλη την παθογένεια του διεφθαρμένου και αναποτελεσματικού πολιτικού μας συστήματος.
Ένα σύστημα πελατειακό και αδηφάγο.
Νόμοι υπάρχουν,αλλά καταστρατηγούνται και μάλιστα απο αυτούς που ανέλαβαν να τους διαφυλάξουν και αμείβονταν για αυτό.
Πέρα απο αισχροκέρδεια,τις πιο πολλές φορές φοβάμαι απο πλήρη ανικανότητα και έλλειψη σχετικής παιδείας.
Η ατιμωρησία και η εξίσωση ικανών και ανικάνων έχει δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο.
Που ήταν οι ελεγχικοί μηχανισμοί όταν του γινόντουσαν καταγγελίες για παράνομες ενέργειες των δημοτικων αρχών εδώ και μήνες ?
Είχαν το δικαίωμα να προστατεύσουν τους δημότες ή τους κομματικούς τους φίλους?
Ας έρθει το κράτος,η δικαιοσύνη ή οποίος είναι αρμόδιος να διευκρινίσει ποιος παρανομεί.
Απο την έκθεση Ρακιντζή, οι ΟΤΑ είναι η πιο διεφθαρμένη υπηρεσια και ακολουθεί εφορία-Πολεοδομια.
Τυχαίο?

Η σημερινή δημοτική αρχή με επικεφαλής το δήμαρχο
υπερασπίζονται τα συμφέροντα των πολιτών δηλαδή
τα δικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα των παιδιών μας.
Εμείς οι πολίτες τι κάνουμε γιά να υπερασπιστούμε τα
συμφέροντά μας, την αξιοπρέπειά μας, τα παιδιά μας, το μέλλον μας;;
ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
ΑΣ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ.
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ 17
10 ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ 7 ......
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ;;;

Η αποστασία άρχισε όταν εμποδίστηκε ο κ. Γιαννιος να έχει ανεξέλεγκτη διαχείρηση της ΔΕΥΑ.
Συσπείρωσε τους κομματικούς του συντρόφους σ´εναν αισχρό πόλεμο στον οποίο βρήκε ένθερμο υποστηρικτή,για ευνόητους λόγους,την αντιπολίτευση.
Και για σιγοτραγουδήσουμε τον πόνο μας:
Για τα λεφτά τα κανείς όλα
Για τα λεφτά δεν μ´αγαπας............
Οι δικοί μας, οι πιο πάνω,οι πράσινοι,οι γαλάζιοι,οι βιολετί.......
για χάρη τους ψάχνω για κανα ψιλό απο την δεύτερη βδομάδα,θα άρχιζα τη δίαιτα του survival που είναι της μόδας αλλά με βάρκα πως να πάω στα ξωτικά νησιά!
Σκέψου ούτε πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα είχα ανάγκη,
Προς το παρόν,ονειρεύομαι μια καλύτερη και υπερήφανη Πατρίδα με αντάξιούς της πολίτες.
Δεν θέλω άλλο ειδήσεις,μνημόνια,μειώσεις μισθών,ανεργία.......
ΑΞΙΖΟΥΜΕ κάτι καλύτερο.

Συνδημότες τι περιμένουμε άλλο???
Φαντάζεστε να απογοητευτεί ο Καλυβιώτης και να
σηκωθεί να φύγει, να παραιτηθεί από δήμαρχος
όπως συνηθίζεται και να αφήσει το δήμο στα χέρια
των ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ;;
Θα φύγουν μαζί οι αντιδήμαρχοι ο Προεδρος της ΔΕΥΑ
και θα έχουμε δήμαρχο κάποιον που δεν ψηφίσαμε,
θα έχουμε πραξικόπημα στο δήμο και κατάλυση της δημοκρατίας
στο δήμο μας.
Συμπολίτες σκεφθήτε, τι μας πρέπει, τι μας αξίζει;;
Ας κάνουμε το καθήκον μας....

ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΡΕΤΑΛΙΑ ΑΣ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΟΥΝ

Συμφωνώ φίλε 7.22..

Το ίδιο ερώτημα βάζω κι εγώ...Θα μείνουμε στις διαπιστώσεις και τα σχόλια;Μέχρι πότε θα παρακολουθούμε την κατάσταση από τον καναπέ;Θεωρώ πως πρέπει να σταματήσουμε αυτό τον κατήφορο.Εμείς οι δημότες έχουμε πια την ευθύνη,καιρός να βγούμε μπροστά.
Θα συνεχίσω με συγκεκριμένη πρόταση...

ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ.ΣΠΕΡΝΕΙ ΜΙΣΟΣ

Κύριε 6:01 - 7:22 Κατούρα τα πουδάριας .

προς7.22 1 Απριλιου. φιλε μου αν τον ξερεις καλα τον Δημαρχο πες του σε παρακαλουμε να μην απαγοητευτει κ φυγει .Θα μας βρει μεγαλο κακο σ'ολο τον Δημο αν σηκωθει κ φυγει.ΣΕΙΣΜΟΙ ΛΙΜΟΙ κ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΙ πεινες αρρωστιες κ επιδημιες θα ξεσπασουν αν παραιτηθει.ρε φιλε πλακα μας κανεις?πεστου αν δεν εχει τουτου η μοτοσακο να παρει το λεωφορειο της γραμμης δρομολογια ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ'' 06.15 08.20 ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ αυτο 12.30 κ 14.20 το 17.00 ειναι απ'ευθειας για Αθηνα θα προλαβει κ την συναντηση με τον ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Από ποιους ζητάει ευθύνες ο Καλυβιώτης για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο; Δεν ξέρει ότι η συνολική ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση ανήκει σ' αυτόν;

Να το,καταλάβετε μια και καλή .
Την αποκλειστική ευθύνη την έχουν οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ που δεν ψηφίζουν στο ΔΣ
Ο δήμαρχος δεν είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και ούτε ψηφίζει.

Καλησπέρα σε όλους τους άνωθεν που κατακρίνουν ή επικρίνουν τον δήμαρχο Καλό θα ήταν να μην κρύβονται πίσω απο την κουρτίνα της ανωνυμίας των σχολίων τους και να τα γράφουν επώνυμα.Γιατι ανώνυμα ο καθένας μπορεί να γράψει ότι θέλει χωρίς αντίκρισμα.Οσο αφορά το θέμα που έχει δημιουργηθεί στον Δήμο μας ένα έχω να όπως σε όλες τις σοβαρές επιχειρήσεις γιατί και ο δήμος θέλουμε δεν θέλουμε μια επιχείρηση είναι και για να προχωρήσει πρέπει οι ανίκανοι να απομακρύνονται γιατί είναι επικίνδυνοι.

Προς κ.Μπλέτσο.

Καλή η πρότασή σου για επώνυμα σχόλιά,αλλά ήξεις αφήξεις το σχόλιό σου και για να το πω απλά με ποιόν είσαι φίλε;Δεν μπόρεσα να βγάλω νόημα γιατί τα ρήματα κατακρίνω και επικρίνω είναι σχεδόν συνώνυμα,μια μικρή διαφορά έχουν ως προς την ένταση της κριτικής.
Και πάμε παρακάτω..δε μας λες ποιόν θεωρείς επικίνδυνο για την πορεία και σωστή λειτουργία του Δήμου,τους αποστάτες ή το Δήμαρχο;Είναι αυτό που λέμε "και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ".Σε τέτοια επαμφοτερίζοντα σχόλια να δεις πόσες υπογραφές βάζω!!!!

Προς ΜΠΛΕΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. Φιλε μου αν καταλαβα καλα συμπεριλαμβανεις στους ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ κ τον ΔΗΜΑΡΧΟ.Συμφωνω μαζι σου.Ολες οι επιχειρησεις εχουν ιδιοκτητη κ ο οποιος κανει τις προσληψεις 10-50-100-500 εργαζομενων μετα απο αυστηρο ελεγχο των προσοντων τους.Οταν αυτος τους προσλαβει ολους μονος του, ο πρωτος που φταιει για τη κακη λειτουργεια της επιχειρησης ειναι ο ιδιοκτητης κ οχι οι εργαζομενοι.Ας ψαχτει λοιπον λιγο ο ΑΟΡΑΤΟς αυτος κυριος που ειναι επικεφαλης της επιχειρησης γιατι δεν μπορει να του φταινε οοοοοοολοι οι εργαζομενοι μονο.Αυτος τους διαλεξε.Αν οχι ,και τους επεβαλαν αλλοι, τοτε φιλε μου μονο αυτος ειναι ανικανος για να ειναι επιχειρηματιας κ το καλυτερο που εχει να κανει για να μεινει τουλαχιστον στην οικογενεια η επιχειρηση ειναι να ξεκουμπιστει και να φυγει μπας κ σωθει η εταιρεια. καλητερα να ασχοληθει με το ψαρεμα για να περναει την ωρα του μονο. Μηπως θα ηταν καλητερα να κανει την αυτοκριτικη του πρωτα γιατι τους πηρε κ μετα να τους σχολασει? φιλικα γραφω κ απλως λεω μια αλλη γνωμη......οπου.....επιχειρηση=ΔΗΜΟΣ επιχειρηματιας=ΔΗΜΑΡΧΟΣ ....... εργαζομενοι=ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ μαντουδι 3-4-2017

1:15
Μπορώ να θέσω και μια άλλη θέση:
Ο καλός επιχειρηματίας,που λατρεύει την δουλειά του αν κάτι δεν του βγει όπως το περίμενε,δεν εγκαταλείπει αναδιοργανώνει την επιχείρηση ,πετά την φυρα και προχωρά.
Αν η επιχείρηση απλώς αλλάξει χέρια και όχι νοοτροπία ΧΑΘΗΚΕ και αυτή και όσοι ζουν απο αυτή.
Τα όσα γράφεις δείχνουν την απειρία σου και ανευθυνότητα σου ή έχεις βολευτεί σε θεσούλα και ξυπνάς όταν το συνδικαλιστικό σου όργανο απαιτει(μάλλον απαιτούσε)καμμία αυξησουλα.

2.04 Να στο θεσω κ εγω αλλιως. 1.ΑΝΕΥΘΗΝΟΣ δεν ειμαι. 2.ΑΠΕΙΡΟΣ δεν ειμαι.Εχω φαει χαστουκια στη ζωη ,εχω πεσει αλλα καταφερα κ σηκωθηκα με τα δικα μου χερια κ δεν περιμενα να μου τα απλωσουν αλλοι οπως πολλοι εκαναν.Και μεσα απο τα λαθη μου οσο ζω θα μαθαινω. 3.ΒΟΛΕΜΕΝΟΣ ΝΑΙ ειμαι στο μονο που εχεις δικιο.αλλα να σου πω πως βολευτικα .Στα50 μου χρονια παρατησα το σπιτι μου πηγα 150 χιλ μακρια με την οικογενεια μου, δουλευω 10 ωρες καθε μερα [κυριολεκτικα 10] + 1 ωρα διαδρομη για να φτασω σπιτι μου, κ ζω σαν ανθρωπος με τα σημερινα δεδομενα, κ δεν εγεινα επαιτης σε κανεναν ΔΗΜΑΡΧΟ-ΒΟΥΛΕΥΤΗ-Κ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΣΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗς ΜΑΣ.[αυτα για τον τροπο συμπεριφορας σου σε ατομα που δεν γνωριζεις κ κρινεις απο το πληκτρολογιο.]Επειδη μαλλον απο υπερβαλοντα ζηλο, η για να δειξεις οτι εισαι καλο παιδι στον ΔΗΜΑΡΧΟ [με το αναλογο αντιτιμο φυσικα] δεν διαβασες οτι ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ μιλαει για ανικανους που πρεπει να απομακρυνθουν.Δεν θεωρει οτι ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ειναι ικανος.Σε ρωταω λοιπον εσενα εμπειρε κ υπευθυνε. Πως ειναι δυνατον ενας ανικανος να σκεφτει να αναδιοργανωσει την επιχειρηση του κ να διωξει τη φυρα κ να προχωρησει αφου το μονο που τον νοιαζει ειναι το κερδος?[οπου κερδος ο παχυλος μισθος του για 5 ολοκληρα χρονια 3.513 χιλ ευρω επι 12 μηνες=42.156 χιλιαδες ευρω τον χρονο.
42.156 επι 5 χρονια=210.780 χιλιαδες ευρω για ολοκληρη τη θητεια του ]οσα μπορει να παρει ενας εργαζομενος σε 21 χρονια με μισθο 800 ευρω αν τον βρει φυσικα.Εισαι τυχερος φιλε που η' εισαι Δημοσιος υπαλληλος ,η συνταξιουχος Δημ υπαλληλος κ τα παιρνεις ξεκουραστα και παχυλα τα ευρωλακια.ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠ'ΟΛΑ ΑΥΤΑ να παρακαλας να εχουν ζωη οι γονεις σου για να καφεδοτσιγαριζεσαι.Ο μονος χαρακτηρισμος που σου αρμοζει λοιπον ειναι του ΣΦΟΥΓΓΟΚΩΛΑΡΙΟΥ .Αν δεν ξυπνησες ακομη σε πληροφορω οτι οι ναυτες βγηκαν βολτα..........εξυπνος εισαι θα το καταλαβεις........

7:50
Και ανόητος και απληροφόρητος.
Πριν αρχίσεις να εκτοξεύεις τις μεγάλες σου αλήθειες ,ρωτά μάθε την Αλήθεια.
Περιμένω ένα συγνώμη για τις ανακρίβειες που άθελα σου σου ξέφυγαν.

Δηλαδή,αν κατάλαβα κ.7:50 ο πόλεμος κατά του δημάρχου είναι για τα λεφτά?
Αποστάτες και αντιπολίτευση για αυτά μάχονται λυσσαλέα,και γω που νόμιζα πως ο αγώνας ήταν ιδεολογικός για το καλό όλων,
Κύριε 7:50 είσαι επικίνδυνα παραπληροφορημένος αν όμως κάτι ξέρεις παραπάνω και σε αδικώ μήπως θα πρέπει να βγεις μπροστά και να διεκδικήσεις μια θέση εξουσίας στις επόμενες εκλογες ώστε να έχουμε τουλάχιστον ένα σκληρά εργαζόμενο τίμιο πρόσωπο να μας εκπροσωπήσει.
Σίγουρα κάτι καλύτερο θάψει να προσφέρει,όλοι έχουμε ανάγκη απο άφθαρτα πρόσωπα να μπουν μπροστα(και συ θα εξασφαλίσεις μια άνετη διαβίωση ).

Με ένα ΚΙΝΟ κερδίζεις πολύ περισσότερα.

Προς τον ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟ κύριο 1.15 και 7.50 (θεωρώ πως είναι το ίδιο πρόσωπο)

Άκου ανθρωπάκο....Στη ζωή δεν υπάρχουν μόνο χρήματα...υπάρχουν πάνω από όλα Αρχές και Αξίες.Κάποιοι άνθρωποι έχουν άλλες προτεραιότητες,εσύ είσαι πολύ "φτηνιάρης".

Η Ευθύνη είναι συνολική βαραίνει τους πάντες από τον Δήμαρχο το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και τα τοπικά συμβούλια. Λογικές θυματοποίησης, αποποίησης, ο ολισθηρός δρόμος κατασκευής εχθρών δεν αποτελούν παρά μόνο ευφάνταστες μορφές προπαγάνδας οι οποίες και είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι λέγει μια σοφή λαϊκή παροιμία. Της δε κριτικής πάντοτε προηγείται η αυτοκριτική , αυτό το στοιχείο απουσιάζει εκκωφαντικά μέχρι σήμερα από τις τοποθετήσεις του Δημάρχου μας. Απουσιάζει επίσης και το στοιχείο της σύνθεσης, της παραγωγής δηλ. Κουλτούρας συνεργασίας. Αντιθέτως το συγκρουσιακό στοιχείο είναι αυτό που κυριαρχεί στην δράση του, συγκρούσεις σε επίπεδο εντυπώσεων και όχι σε επίπεδο τομών αλλά σε επίπεδο εκδίωξης ότι “ενοχλητικού” υπάρχει γύρω του. Απουσιάζει και το στοιχείο της ψύχραιμης λογικής κυριαρχεί μόνο ο παράφορος ψυχισμός. Απουσιάζει επίσης το στοιχείο επαφής με την κοινωνία, ο Δήμαρχος μας ζει κλεισμένος στον δικό του γυάλινο πύργο, κινείται και λειτουργεί με την λογική του Δόν Κιχώτη.

Άγνωστο πως θεώρησε οτι μπορεί να διαχειρισθεί το τοπικό γίγνεσθαι, άγνωστο απο το που αντλεί τις γνώσεις του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, άγνωστο το τι ήθελε να πετύχει. Το μόνο γνωστό είναι το σύνδρομο αυτοεπιβεβαίωσης, ο κυρίαρχος παράγοντας στην μέχρι σήμερα πολιτική του πορεία.

Πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα τοπικά Συμβούλια τα οποία ελάχιστα αποκλίνουν απο την καχεκτικότητα του Δημάρχου. Οπως είδαμε και απο πρόσφατη τοποθέτηση Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου στα social media η εκλογή πολλών εξ αυτών παρήχθη με κριτήρια που απέχουν εφιαλτικά απο την ικανότητα διαχείρισης των τοπικών πραγμάτων. Συνιστά λοιπόν παράνοια το να πιστεύει ο οιοσδήποτε οτι άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων,άνθρωποι εμποτισμένοι με λογικές του καταδικασμένου και χρεοκοπημένου χτες, μπορούν να παράγουν λύσεις, μπορούν να δρομολογήσουν εξελίξεις πρός όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Και εδώ έγκειται η τεράστια ευθύνη των δημοτών. Διαχρονικά ψηφίζουν με κριτήρια φατρίας,φτηνής αναγνωσιμότητας,με κριτήρια κοντόθωρα μυωπικά, με λογικές ραγιαδισμού απέναντι σε λογικές κοτζαμπασισμού, χωρίς κανένα στοιχείο ορθολογισμού

Πέραν της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου ως οργανισμός, υπάρχει το ζήτημα της ποιότητας ζωής ολάκερης της τοπικής κοινωνίας ως και το ζήτημα της επιβίωσης πολλών συνδημοτών μας οι οποίοι και συνδέονται επαγγελματικά με τον Δήμο. Δυστυχώς κανείς δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Δεν χωρά στην λογική των βολεμένων (γαντζωμένων σε καρέκλες-τίτλους-αξιώματα), η αγωνία κανενός απο τους παραπάνω, όπως δεν χώρεσε και ποτές.Το ότι άπαντες σχεδόν με τρόπο φρικτό διαχώρισαν την ηθική απο την πολιτική συνιστά κόλαφο για την στάση και τις μεθοδεύσεις τους.

Τελειώνοντας οφείλω να επισημάνω ότι εκ των βασικών πυλώνων της στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων συνιστά το θεώρημα πως όταν δεν μπορείς να είσαι μέρος της λύσης ενός προβλήματος φρόνιμο είναι να μην γίνεσαι δομικό του στοιχείο. Η αρχή αυτή πάντα αποτελούσε κομβική σημασίας παράμετρος για την συμπεριφορά κάθε δημοκρατικού ανθρώπου. Οσοι την αγνοούν με τρόπο ιταμό, απλά με τρόπο εμφατικό καταδεικνύουν τα ισχνά τους δημοκρατικά αντανακλαστικά.

Συμφωνώ με τις απόψεις του σχολιαστής 11:00
Θα ήθελα να μας πει την γνωμη του,αν ο ίδιος βρισκόταν σε κάποια θέση εξουσίας και εκβιαστικά του επέβαλαν να προβεί σε ενέργειες επιβαρυντικές για το σύνολα και κυρίως παράνομες θα αντιδρούσε με οποιοδήποτε κόστος είχε αυτό ή χάρη της μη διατάραξης της θεσούλας σας ένα "εγώ θα βγάλω το φίδι απο την τρύπα" να αποσιωπησετε?
Ο δρόμος της σύγκρουσης συμφερόντων δεκαετιών δεν είναι ανθόσπαρτος χρειάζεται πολύ δύναμη και φθορά.
Θατσν πολύ εύκολο να συνεχίσει η παρανομία και το προσωπικό όφελος απο μια σύγκρουση.
Θαθελα την γνωμη σας.

Δεν τα λες και τόσο αντικειμενικά αγαπητέ.
Αποφεύγεις να σχολιάσεις πράξεις ή/και παραλήψεις της παρέας.
Μπορεί ναι να μην γνωρίζεις.
Ποιος έχει την ευθύνη για τα ελλείμματα των Δημοτικών εταρειών που εκκαθαρίστηκαν?
Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε απαλλαγή και όχι να πάνε στη δικαιοσύνη?
Ποιος θα πληρώσει τα ταμειακά ελλείμματα των εταιρειών "πολιτισμού και ανάπτυξης" των πρώην Δήμων Κηρέως και Νηλέως?
Ποιος θα πληρώσει την απώλεια των μηχανημάτων και του εξοπλισμού της εταιρείας "πολιτισμού και Ανάπτυξης" του πρώην Δήμου Ελυμνίων?
Ποιος θα πληρώσει την κατά ένα εκατομμύριο αύξηση του χρέους της εταιρείας Ύδρευσης Κηρέως?
Οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών πέρασαν σαν να ήταν συζήτηση για πέντε-δέκα ευρώ που κάπου έπεσαν.
Δεν θα έχεις ακούσει για χαμένα τιμολόγια, δεν θα έχεις ακούσει για τιμολόγια καυσίμων ....
Δεν αναρωτήθηκες γιατί δεν πήγε στο δικαστήριο καμία υπόθεση. αποδεδειγμένης ατασθαλίας, ή μη και θεωρείς πως τα ευρήματα των ορκωτών είναι της φαντασίας του Δημάρχου?
Δυστυχώς για τον Δήμο και τους Δημότες πολλοί είναι εκείνοι που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να καλύψουν τις πράξεις τους μεταθέτοντας ευθύνες.
Δεν θα αναρωτήθηκες γιατί δεν έχει υπάρξει ούτε μία παραίτηση, ούτε και ανεξαρτητοποίηση?
Δεν αναρωτήθηκες τι είναι αυτό που εμποδίζει έστω και έναν να παραιτηθεί από τον συνδυασμό που τον εξέλεξε ή ακόμα και από Δημοτικός Σύμβουλος?
Γράψε την γνώμη σου και για τους απέναντι, δεν είναι κακό, αντίθετα θα συμβάλλεις στο διάλογο.Εξακολουθούν τα μικρόψυχα ανθρωπάκια το βιολί τους. Ο κόσμος χάνεται και αυτά το χαβά τους. Βάλθηκαν να καταστρέψουν τα πάντα, επειδή δεν τους αρέσει ο Δήμαρχος. Τρία χρόνια τώρα δεν μας έχουν πει τι στραβό έκανε ο Δήμαρχος. Λένε να φύγει ο Δήμαρχος αλλά δεν λένε γιατί. Ηλίθια μικρόψυχα ανθρωπάκια που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Δεν υπάρχει τέλος πάντων κάποια νομική προστασία των δημοτών από αυτά τα κακόβουλα υποκείμενα;

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.