Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

1. Τροποποιούμε την υπ. αρ. 93/3054/20-01-2017 όμοια κατά το τμήμα που αφορά τις
προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου,
κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός
αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 06-02-2017 και λήξης η
Δευτέρα 22-05-2017.
Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης
των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 12-06-2017.
2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 93/3054/20-01-2017 Απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας
Δέσποινα Ι. Κομίλη
Δασολόγος

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.