Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Επανεκκίνηση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών αποφάσισε ο δήμοος

Σε συζήτηση για του δασικούς χαρτες ¨το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε  τα παρακάτω

1. Την αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και επανεκκίνησης της αφού εξασφαλιστεί η χρήση απεικονίσεων που αποτυπώνουν την σημερινή κατάσταση.

2. Να δοθεί παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων μέχρι το τέλος του έτους 2017

3. Την απαλοιφή τελών για την άσκηση των αντιρρήσεων

4. Να ληφθούν υπόψη οι εποικιστικές εκτάσεις και οι αναδασμοί.

5. Να ξαναελεγχθούν οι δασικοί χάρτες που ήδη έχουν αναρτηθεί διότι παρατηρήθηκε ότι έχουν πολλά λάθη

6. Να συμμετέχουν εκπρόσωποι των δήμων, με γεωπόνο ή μηχανικό, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αντιρρήσεων που πρόκειται να συσταθεί.


Από το πρακτικό της αρίθμ. 3 / 22-2-2017 συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ανάρτησης των δασικών χαρτών» ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα συνεδρίαση του.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στεργίου Ιωάννης εισηγούμενος το θέμα είπε:

Στεργίου Γιάννης : Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, πιστεύω πως είναι μία
πράξη μεγάλης σημασίας η οποία όταν θα ολοκληρωθεί θα αποβεί προς
όφελος του Κράτους και των πολιτών.
Από την μέχρι σήμερα όμως εφαρμογή της ανάρτησης δασικών χαρτών,
ανέκυψαν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλονται τόσο στην επιλογή να
χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία σύγκρισης οι αεροφωτογραφίες του 1945, όσο
και στην έλλειψη ενημέρωσης των αγροτών και των ιδιοκτητών αγροτεμαχίων.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων τα προβλήματα που ανέκυψαν είναι τα εξής:
1) Πολλά στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εμφανίζονται ως δασικές
εκτάσεις και ιδιοκτησία του Δημοσίου. Τις εκτάσεις αυτές τις καλλιεργούν οι
αγρότες πολλές δεκαετίες, με νόμιμα συμβόλαια μεταβίβασης, τις δηλώνουν
στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις Τράπεζες ως φυτικό
κεφάλαιο, παίρνουν επιδοτήσεις, φορολογούνται για αυτές και για το εισόδημα
που αποκομίζουν από αυτές. Αν προχωρήσει η διαδικασία, κινδυνεύουν οι
επιδοτήσεις πολλών αγροτών, με την αντιπαραβολή των δασικών χαρτών και
των χαρτών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2) Οι αναρτήσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τα όρια των σχεδίων πόλεων και
οικισμών, εκτάσεις που τελεσίδικα έχουν χαρακτηρισθεί ως μη δασικές,
εκτάσεις που δεν είναι δασικές αλλά αναδασωτέες, εκτάσεις που στις
αεροφωτογραφίες δεν είναι δασικές, ενώ στον Χάρτη εγγράφονται ως δασικές
και πολλά άλλα ζητήματα.
3) Δεν έγινε ενημέρωση των αγροτών και των ιδιοκτητών γης, με αποτέλεσμα
τον αιφνιδιασμό τους και την επιβάρυνση του ήδη προβληματικού
προϋπολογισμού τους για τα παράβολα υποβολής αντιρρήσεων, αλλά και
αμοιβές σε μηχανικούς, τοπογράφους, δασολόγους, δικηγόρους, λογιστές, για
να μπορέσουν να ετοιμάσουν τις αντιρρήσεις τους.
Επειδή ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας ήδη βάλλεται απ’ όλες τις πλευρές και
όσοι είναι αγρότες - κτηνοτρόφοι αυτό μπορούν να το αντιληφθούν και το
συγκεκριμένο μέτρο θα δώσει την χαριστική βολή στον πρωτογενή τομέα,
καθώς πρακτικά θα δημιουργηθούν ζητήματα που θα έχουν να κάνουν τόσο
με τη δυνατότητα μεταβίβασης των αγροτεμαχίων, για το λόγο ότι όλα θα
παγώσουν όσο θα θεωρούνται οι εκτάσεις αυτές δασικές, οι επιδοτήσεις δεν
θα μπορούν να δίνονται για τον ίδιο λόγο, και στην περίπτωση που
αμφισβητείται η κυριότητα των εκτάσεων από το Δημόσιο θα δημιουργηθεί
μεγάλο θέμα, ακόμα και απώλεια της γης.
Η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης της χώρας, πρέπει να γίνει με ευθύνη
και δαπάνες του κράτους και όχι να μετακυλήσει την ευθύνη και το κόστος
στους ιδιώτες, που θα πληρώσουν και παράβολο, αλλά θα προβούν και σε
έξοδα για τοπογραφικά, συμβούλους δασολόγους, τοπογράφους, μηχανικούς,
λογιστές, δικηγόρους, κ.λ.π. και μάλιστα σε μια περίοδο που τα λαϊκά
στρώματα είναι εξουθενωμένα οικονομικά.
Με εξαίρεση λίγες περιοχές που έχουν σχετικά καλή εμπορική αξία, οι
περισσότερες περιπτώσεις αφορούν γη χαμηλής αξίας, σε ορεινές κυρίως
περιοχές, οι οποίες κατά το διάστημα μέχρι το 1945, αλλά και μεταγενέστερα
για προφανείς λόγους είχαν εγκαταλειφθεί και κατά συνέπεια δασωθεί,
εφόσον εξέλιπαν οι αγρότες που θα τα καλλιεργούσαν.
Πολλοί από τους δημότες μας, θα κληθούν να αποδείξουν, και να πληρώσουν
για την γη που κατέχουν και καλλιεργούν, παρότι έχουν διαχρονικά πληρώσει
φόρους, εισφορές και ουδέποτε είχε αμφισβητηθεί η ιδιοκτησία τους.
Ως Δήμος θεωρούμε ότι οι δασικοί χάρτες πρόκειται να συμβάλλουν στην
κατάρτιση του σωστού χωροταξικού σχεδιασμού, στη διευκόλυνση της
ολοκλήρωσης του κτηματολογίου με εξασφάλιση της ιδιωτικής και δημόσιας
περιουσίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών κάτι που δεν
εξασφαλίζεται από τα σημερινά δεδομένα και για αυτό ζητάμε:
1) Την αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών
χαρτών και επανεκκίνησης της αφού εξασφαλιστεί η χρήση
απεικονίσεων που αποτυπώνουν την σημερινή κατάσταση.
2) Να δοθεί εξάμηνη παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων,
3) Την κατάργηση του παραβόλου.
4) Να ληφθούν υπόψη οι εποικιστικές εκτάσεις και οι αναδασμοί.
5) Να συμμετέχουν εκπρόσωποι των δήμων, με γεωπόνο ή μηχανικό,
στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αντιρρήσεων που πρόκειται να συσταθεί.
Επίσης για το λόγο ότι οι ιδιοκτήτες γης είναι ανημέρωτοι με αποτέλεσμα να
έχουν πολλά ερωτήματα και απορίες να γίνουν με πρωτοβουλία του Δήμου σε
συνεργασία με το Δασαρχείο ενημερώσεις των κατοίκων ανά δημοτική
ενότητα.
Στη συνέχεια το λόγο ο κ. Δήμαρχος ,που είπε:
«Ήδη έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με το νόμο. Δεν υπάρχει
έλλειψη ενημέρωσης, είναι ανηρτημένοι και στους πίνακες των Δημοτικών
Κοινοτήτων, αλλά και στο site του Δήμου . Το βασικό για τους δασικούς
χάρτες είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση, κατά γενική εκτίμηση και
προσωπική δική μου είναι χάρτες που συντάχθηκαν βεβιασμένα με ελλιπή
αλλά και πολύ παλιά στοιχεία φωτογραφιών του 1945, έχει αναστατωθεί όλος
ο κόσμος, δώσαμε εντολή κατευθείαν μόλις μάθαμε το θέμα στην τεχνική μας
υπηρεσία να ελέγξει πού θίγεται με βάση τους δασικούς χάρτες ο Δήμος στα
περιουσιακά του στοιχεία και να ασκήσουμε έγκαιρα τις απαιτούμενες
ενστάσεις, είναι σε εξέλιξη αυτό το θέμα. Το ίδιο έχουμε παρακαλέσει και τους
αγρότες οι οποίοι θίγονται περισσότερο, διότι με την άνεση που έχει το
δημόσιο διά των Δασαρχείων και με την αντίληψη μερικών από το Δασαρχείο
ότι είναι υπεράνω όλων πρώτα το Δασαρχείο, έχουν μεταγράψει περιουσίες
κτηνοτρόφων και αγροτών σε δασικές.
Έτσι έχουμε εμφανή φαινόμενα μετά από πολλές διαμαρτυρίες κατοίκων μας
να έχουμε έγγραφο από το Δασαρχείο προ πολλών ετών ότι αυτό είναι
γεωργική γη ή κτηνοτροφική ή ιδιοκτησία και μέσα από τους χάρτες να
φαίνεται ότι είναι δασικό. Δηλαδή θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα που δε θα
λυθεί τις επόμενες γενιές από ενστάσεις σε ενστάσεις, γιατί έχουν να
αντιμετωπίσουν για την ίδια υπηρεσία αντίθετα έγγραφα. Μιλάμε δηλαδή για
ένα θέμα που θα αναστατώσει τις κοινωνίες μας για γενιές, δε θα κλείσει
εύκολα αυτό το θέμα.
Γι’ αυτό πολλοί Δήμοι προβαίνουν σε ενέργειες για να τροποποιηθούν ή να
αποσυρθούν οι χάρτες και να συνταχθούν εκ νέου με πρόσφατα στοιχεία,
γιατί έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα στους πολίτες. Για να πάει
κάποιος πολίτης να ενδιαφερθεί ότι δε θίγεται η περιουσία του, πρέπει να
πληρώσει από 500 έως 2-3.000 ευρώ, να πάει σε τοπογράφο να ελέγξει
ανάλογα και με το μέγεθος της περιουσίας του τι συμβαίνει. Στη δύσκολη αυτή
εποχή δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι πολίτες. Έχουν έρθει
διαμαρτυρόμενοι δικαιολογημένα και τους υποσχέθηκα ότι το θέμα αυτό θα
τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου πέραν όλων των άλλων, να παρθεί
κι από μας μία απόφαση για την τροποποίηση ή την απόσυρση των δασικών
χαρτών, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Αυτό αναμένεται από την
έγκριση που εσείς θα κάνετε ως Δημοτικό Συμβούλιο του κατεπείγοντος
θέματος, να παρθεί η απόφαση και να αναφερθούμε ακριβώς σε ποια σημεία
οι χάρτες αυτοί χωλαίνουν και γιατί πρέπει να αναθεωρηθούν ή να
αποσυρθούν για εκ νέου δημιουργία. Αυτά όσον αφορά τους δασικούς
χάρτες».
Ακολούθησαν οι απόψεις των πιο κάτω συμβούλων:
Παζάρας Βασίλειος: Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να συνταχθώ με
οποιαδήποτε ψηφίσματα με οποιεσδήποτε αποφάσεις, αλλά θέλω να πω
ορισμένα πράγματα που ξέρω πιστεύω λίγο παραπάνω λόγω υπαλληλικής
μου ιδιότητας. Ο νόμος ο δασικός κώδικας του '86, του '69 παρακαλώ
προέβλεπε το δασολόγιο. Όλα αυτά τα χρόνια μετρήστε πόσα είναι από το '69
μέχρι σήμερα δεν το άγγιζε κανένας και δεν το άγγιζε γιατί; Γιατί μέσω της μη
λύσης του θέματος βόλευαν, εξυπηρετούσαν και μονιμοποιούσαν ένα
σύστημα, ένα σύστημα συνδιαλλαγής.
Οι δασικοί χάρτες αγαπητοί συνάδελφοι είναι χάρτες που απεικονίζουν το
χαρακτήρα της έκτασης. Το νομικό πλαίσιο που στηρίζει αυτούς τους χάρτες
δεν έχει αλλάξει καθόλου, είναι αυτό που ισχύει σήμερα. Ποια είναι η διαφορά
έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Αν κάποιος είχε μία έκταση και ήθελε να χτίσει,
ήθελε να πουλήσει ή οτιδήποτε εγκατάσταση να κάνει έπρεπε να περάσει από
τη Δασική Υπηρεσία με αίτηση για να πάρει πράξη χαρακτηρισμού, πράξη
δηλαδή αν αυτή η έκταση διέπεται από τη δασική νομοθεσία ή όχι. Αυτή η
πράξη συνάδελφοι έφτανε και χρόνια να την πάρει. Που αν ήταν για να
πουλήσει είχε πετάξει και το πουλάκι. Ο αγοραστής την είχε κάνει. Ή να
πούμε και για τις επενδύσεις, όποιες επενδύσεις από κτηνοτρόφους να έκανε,
εμπόδια έβρισκε.
Τώρα η διαφορά ποια είναι δηλαδή; Είναι ότι μπορεί να ήθελε να πουλήσει
κάποιος και να μην έχει άμεση ανάγκη και να το χρειαστεί μετά από δέκα
χρόνια, άρα μετά από δέκα χρόνια θα κατέφευγα στη Δασική Υπηρεσία για να
λύσω αυτό το πρόβλημα για να πουλήσω, ενώ τώρα με το δασικό χάρτη μετά
το τέλος της διαδικασίας λύνεται σε ένα λεπτό.
Να σας το επαναλάβω ότι ο νόμος δεν αλλάζει, και είναι και υποχρέωση γιατί
και να ξέρετε ότι οι αεροφωτογραφίες του '45 είναι μέσα στο νόμο, κι αυτές
αναφέρουν η νομοθεσία και το '45 να γνωρίζετε ότι εάν η έκταση ήταν 100
στρέμματα τότε παράδειγμα, σήμερα η έκταση αυτή είναι 40 ή 50, που
σημαίνει ότι το '45 είχαμε μεγαλύτερες αγροτικές εκτάσεις, είχαμε εκτάσεις
που δε διεπόταν από τη δασική νομοθεσία. Και προσωπικά πιστεύω ότι είναι
ευκαιρία με την ολοκλήρωση του δασικού χάρτη είναι ευκαιρία να λυθεί το
πρόβλημα ομαδικά και μάλιστα θα λυθεί επ’ ωφελεία, άλλο πράγμα ατομικό κι
άλλο ομαδικό. Αυτά είχα να σας πω.
Λιαγκάκης Ευστάθιος: Λοιπόν για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται εδώ
μέσα, αν ήταν όπως τα είπε ο συνάδελφος ο Παζάρας θα ήταν όλα όμορφα,
αγγελικά και ωραία, αλλά δεν είναι έτσι. Και γιατί δεν είναι έτσι. Μπορεί τόσα
χρόνια να είχαν οικειοποιηθεί δασικές εκτάσεις και να είχαν γίνει θέρετρα κτλ.
και να είχαν αλλάξει χρήση γης κάτω από το τραπέζι, αλλά αυτή τη στιγμή
τώρα με αυτή την εφαρμογή του νόμου προστίθεται ένα νέο χαράτσι ακόμα
στον κοσμάκη. Αυτό είναι καθαρό, είναι το πρώτο δηλαδή. Για να πας τώρα
χρειάζονται ανάλογα με το τεμάχιο και τα στρέμματα μπορεί να φτάσει το
χαράτσι αυτό έως και 500 ευρώ ανάλογα με τα στρέμματα.
Να πάρουμε το μέσο όρο, τέλος πάντων είναι λεφτά που η κάθε λαϊκή
οικογένεια δεν μπορεί να πάει να τα πληρώσει και πολλοί άνθρωποι δε θα
πάνε να τα πληρώσουνε, γιατί τώρα έρμα είναι τα περισσότερα. Αλλά αυτό
έχει κι άλλες επιπτώσεις πέρα από αυτό, έχει επιπτώσεις σε βοσκοτόπους,
έχει ένα σωρό άλλες επιπτώσεις άμα το βάλεις κάτω. Γι αυτό λέω επιδοτήσεις,
μπράβο. Γι' αυτό λέω πρέπει να γίνει μια σοβαρή δουλειά. Το πρώτο πράγμα
λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι η αναστολή της εφαρμογής του νόμου αυτού,
δηλαδή συμφωνώ με αυτό, να κοπεί το χαράτσι τελείως. Αυτός που έχει
οικειοποιηθεί κι έχει αλλάξει γη κι έχει χτίσει μέσα βίλα και πισίνες κτλ., σιγά
που θα κωλώσει να πάει να τα δώσει! Εγώ και ο καθένας μας δεν μπορεί
όμως να πάει να τα δώσει και υπάρχει σοβαρό ζήτημα.
Προτείνω λοιπόν να βγει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να γίνει
σοβαρή δουλειά. Καταρχήν να ενημερωθεί ο κόσμος που είναι ανενημέρωτος,
εμείς θα κάνουμε μία προσπάθεια να τους ενημερώσουμε τους αγρότες, αλλά
είναι και πέρα από τους αγρότες. Λοιπόν και να δει τι του παίρνουν, τι του
κάνουν γιατί υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις μέσα εκεί και δεν είναι τυχαίο όλο
αυτό κατά τη γνώμη μου, μαζεύεται γη για να δοθεί σε κάποιους άλλους να τη
χρησιμοποιήσουν.
Κουτσουράς Σταύρος: Εγώ θέλω να καταθέσω πρώτιστα ότι όλοι οι
προλαλήσαντες τοποθετήθηκαν σωστά. Είναι θετικό το ότι υπάρχει η καλή
διάθεση αυτή τη στιγμή από την πολιτεία να λυθεί αυτό το χρονίζον πρόβλημα
με τους δασικούς χάρτες, με το δασολόγιο το οποίο θα έρθει να συμπληρώσει
στη συνέχεια το Κτηματολόγιο, το χρειαζόμαστε σαν κράτος. Το θέμα είναι ότι
αυτή τη στιγμή έχουμε δύο προβλήματα, το ένα πρόβλημα είναι ότι δεν
υπάρχει ενημέρωση στους κατοίκους.
Ο πολίτης θα πρέπει να πηγαίνει στα σημεία υποστήριξης ανάρτησης
δασικών χαρτών από μόνος του κατευθείαν να υποβάλει αντίρρηση, που
σημαίνει ότι προηγούμενα θα έχει μπει στο σύστημα από μόνος του για να δει
τα κτήματά του που είναι και πώς είναι. Αυτό το 80% του Ελληνικού
πληθυσμού δεν δύναται να το κάνει από μόνο του, λόγω του ότι πρώτον δεν
έχουνε γνώση της πληροφορικής, δεύτερον είναι άνθρωποι υπερήλικες που
δεν μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα να μπουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο
πρόβλημα που έχει να κάνει με τον πληθυσμό.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα το οικονομικό το οποίο έθιξε και ο κ.
Λιαγκάκης ,οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες, οι πολίτες έχουμε
επιβαρυνθεί με πάρα πολύ μεγάλα κόστη και δε θα μπορέσουν να τα
πληρώσουν.
Επίσης ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι ο χρόνος, αυτό που πολύ σωστά είπατε
ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση.
Εγώ λοιπόν επειδή είδα και παρακολούθησα όλο αυτό το διάστημα από 6/2ου
που αναρτήθηκε ο χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ότι πολλοί
Δήμοι στο Νομό μας προέβησαν σε κάποιες ενέργειες. Είχα σκοπό να
προτείνω κάποια στιγμή αυτό που θα σας πω τώρα, πάρα πολλοί Δήμοι
λοιπόν γιατί τα σημεία υποστήριξη δασικών χαρτών δεν μπορούν να βγουν
έξω, πάρα πολλοί Δήμοι λοιπόν κάνανε το εξής και πολύ σωστά κάνανε, με
τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν ζήτησαν σε συνεργασία με τα κατά τόπους
Δασαρχεία ή τη Διεύθυνση Δασών να κάνουν μία ενημέρωση ανά Δημοτική
Ενότητα για να πάρει διαστάσεις αυτό το θέμα.
Μπορούν λοιπόν προτείνω στις τρεις Δημοτικές Ενότητες που έχουμε να
ορίσει ο κ. Δήμαρχος αυτός κατά τη δική του κρίση έναν υπάλληλο από τις
τεχνικές υπηρεσίες στη Λίμνη φερ' ειπίν τον κ. Μπενετή, στον Νηλέα τον κ.
Γερογιάννη και τον κ. Σκομπρή στον Κηρέα γιατί είναι από κει και σε
συνεργασία με τα σημεία υποστήριξης δασικών χαρτών να γίνει μια
ενημέρωση στους κατοίκους σε έναν κοινόχρηστο χώρο, όπως εδώ στη Λίμνη
στον κινηματογράφο, στον Νηλέα στο Δημαρχιακό Μέγαρο από κάτω και στον
Κηρέα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, να οριστούν για να
ενημερωθεί ο κόσμος, ακόμα υπάρχει χρόνος.
Κι επίσης έρχομαι και συντάσσομαι σε αυτό το ψήφισμα το οποίο λέτε που και
η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔ πρότεινε όσον αφορά για να εκλείψει εντελώς το ποσό των
τελών για την υποβολή αντίρρησης, δεύτερον να παραταθεί ο χρόνος και
τρίτον να αναθεωρηθούν, να τα ξαναδούνε διότι έχουν γίνει και πάρα πολλά
λάθη.
Όσον αφορά για το θέμα το οικονομικό ήθελα να θίξω και το εξής, εδώ
υπάρχει ένα άμεσο κόστος που είναι το χρήμα που θα πληρώσει ο πολίτης
που θα κάνει αντίρρηση, ένα είναι αυτό. Κι ένα δεύτερο είναι τα τεχνικά
γραφεία που θα αναγκαστεί να επισκεφτεί για να πληρώσει για να τον
ενημερώσουν σχετικά με το τι γίνεται με τα κτήματά του.
Άρα το ποσό δεν έχει να κάνει μόνο με την έκταση της αντίρρησης που θα
υποβάλει, έχει να κάνει και με ένα κοστολόγιο άλλο γιατί θα πάει σε ένα
μηχανικό, σε ένα τεχνικό γραφείο με δασολόγους ιδιώτες, με δασοπόνους για
να τον ενημερώσουν.
Εγώ συντάσσομαι στον να βγει ένα ψήφισμα κι επίσης προτείνω σαν Δήμος
να κάνουμε έστω και τώρα την μεθεπόμενη εβδομάδα με τον τρόπο που είπα
σε συνεργασία με τα ΣΥΔΧ ενημέρωση στις Δημοτικές Ενότητες για να μάθει
ο πληθυσμός τι ακριβώς συμβαίνει
Μέσα σ' αυτά που είπαν όλοι οι προλαλήσαντες πρώτον να μειωθεί ή να
μηδενιστεί το κόστος αντιρρήσεων. Δεύτερον, να παραταθεί ο χρόνος
υποβολής αντιρρήσεων έως τέλος του 2017 και τρίτον να ξαναελέγξουν τους
δασικούς χάρτες που ήδη έχουν αναρτήσει, διότι έχουν γίνει πάρα πολλά
λάθη.
ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών
χαρτών και επανεκκίνησης της αφού εξασφαλιστεί η χρήση
απεικονίσεων που αποτυπώνουν την σημερινή κατάσταση.
2. Να δοθεί παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων μέχρι το τέλος του
έτους 2017
8
3. Την απαλοιφή τελών για την άσκηση των αντιρρήσεων
4. Να ληφθούν υπόψη οι εποικιστικές εκτάσεις και οι αναδασμοί.
5. Να ξαναελεγχθούν οι δασικοί χάρτες που ήδη έχουν αναρτηθεί διότι
παρατηρήθηκε ότι έχουν πολλά λάθη
6. Να συμμετέχουν εκπρόσωποι των δήμων, με γεωπόνο ή μηχανικό,
στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αντιρρήσεων που πρόκειται να συσταθεί.

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεωνΑπό την Διεύθυνση Δασών Εύβοιας, ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 93/3054/20.01.2017 απόφασή της, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή, https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, ο Δασικός Χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’), όπως ισχύει.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση, μέσω της προαναφερόμενης διαδρομής της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή https://www.ktimanet.gr/ CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx , με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 06-02-2017 και λήξης η Πέμπτη 06-04-2017.
Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η Τετάρτη 26-04-2017

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά τη αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη, εκτάσεων.
Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:
– φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
– το Ελληνικό Δημόσιο
– οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού,
εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει:
– κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.
– Περιβαλλοντική Οργάνωση
– άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης.
Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, η Δ/νση Δασών Ευβοίας θα λειτουργήσει Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) , τα οποία βρίσκονται:
1. ΣΥΑΔΧ Ιστιαίας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας,
Ισόγειο, 342 00 Ιστιαία
τηλ.Επικοινωνίας: 22260 69297
e-mail: dasxart_istiaias@apdthest.gov.gr
2. ΣΥΑΔΧ Λίμνης, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης,
2ος όροφος, 340 05 Λίμνη
τηλ. Επικοινωνίας: 2227 0 31218 & 2227 0 29107
e-mail: dasxart_limnis@apdthest.gov.gr
3. ΣΥΑΔΧ Χαλκίδας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Χαλκίδας,
Χαινά 97 341 32Χαλκίδα 2ος όροφος
τηλ. Επικοινωνίας: 2221080401
e-mail: dasxart_chalkidas@apdthest.gov.gr
4. ΣΥΑΔΧ Αλιβερίου, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου,
Θέση Πλάτωμα, 345 00 Αλιβέρι
τηλ. Επικοινωνίας: 2223025812
e-mail: dasxart_aliveriou@apdthest.gov.gr
5. ΣΥΑΔΧ Καρύστου, με έδρα τα γραφεία του Δασονομείου Καρύστου.
340 01 Κάρυστος
τηλ. Επικοινωνίας: 2224 0 22390
e–mail: dasxart_karystou@apdthest.gov.gr
6. ΣΥΑΔΧ Σκύρου, με έδρα τα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου Σκύρου,
1ος όροφος, 340 07 Χώρα Σκύρου
τηλ. Επικοινωνίας: 2222 0 92934
e-mail: dasxart_skyrou@apdthest.gov.gr
Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08:00 έως 16:00.
Η χωρική αρμοδιότητα κάθε ΣΥΑΔΧ επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης του Δασικού χάρτη για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, www.ypeka.gr καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, www.apdthest.gov.gr

Η Προϊσταμένη της
Δ/νσης Δασών Ευβοίας
Δέσποινα Ι. Κομίλη
Δασολόγο

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.