Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο λατομείο στο "Ξηρό όρος" πού θα είναι ορατό από την Στροφυλιά. Οι απόψεις των Συμβούλων
Αρνητική γνωμοδότηση στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ) για έρευνα λατομικού χώρου, σε έκταση 84.463,69 τ.μ στη θέση «ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ»έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 19/5/15

 Από τα πρακτικά της συνεδρίασης
Ο κ. Ζαφειράκης Γεώργιος με την από 9-12-2014 επιστολή του  στο Δήμο  αναφέρει τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη τα ως σχετικά καθώς και το γεγονός ότι :
1. αποδέκτες του(α) σχετικού είναι τόσο Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και ο Δήμος Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας οι οποίοι σύμφωνα με το (α) σχετικό «παρακαλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του περιεχομένου τις Μ.Π.Ε»,
2. κατά τη σχετική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάνθηκε ότι υπήρξε ελλιπής ενημέρωση των μελών της επιτροπής για το θέμα,
3. κατά τη συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την 01/12/2014 στην  οποία παραστάθηκα μαζί με το Μηχανικό της επιχείρησης μου Κων/νο  Θεοφιλογιαννάκο, επίσης αποφάνηκε ότι υπήρξε ελλιπής ενημέρωση των μελών της επιτροπής για το θέμα και ότι
4. υφίσταται ανάγκη ενημέρωσης το της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσο και του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης-Αγ. Άννας για τις απόψεις μου επί των αρνητικών σε γνωμοδοτήσεων, σας αποστέλλω Τεχνική Έκθεση περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στο παλαιό λατομείο μου, στο ενεργό λατομείο μου και στο νέο αιτούμενο χώρο ερευνών, συνοδευμένη από φωτογραφίες και άλλα παραρτήματα. Στην εν λόγω Τεχνική Έκθεση επιχειρείτε επίσης μια απάντηση από το Μηχανικό και το Δασολόγο της επιχείρησής μου, σε αυτά που αναφέρει το Δασαρχείο Λίμνης , τα οποία αποτελούν και λόγο αρνητικών γνωμοδοτήσεων και των άλλων υπηρεσιών οι οποίες γνωμοδότησαν αρνητικά(Διεύθυνση Δασών, Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Επιτροπή ΠΕΧΩΠ και Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας)
Προς απόδειξη των ισχυρισμών μου , σας καλώ όπως προβείτε σε αυτοψία στην περιοχή δραστηριοποίησής μου στην θέση << ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ>> Τ.Κ Κουρκουλών, Δ..Ε. Ελυμνίων, , Δήμου Μαντουδίου- Λίμνη – Αγ. Άννας, Π.Ε Ευβοίας , ώστε να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι τα αναφερόμενα στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση με τα οποία συμφωνώ.
Δεδομένης λοιπόν της υποβολής νέων αναλυτικών στοιχείων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στο παλαιό λατομείο μου, στο ενεργό λατομείο μου και στο νέο αιτούμενο χώρο ερευνών, συνοδευόμενο από φωτογραφίες και άλλα παραρτήματα και δεδομένου ότι με την Τεχνική Έκθεση δίδεται μια απάντηση στους λόγους αρνητικής γνωμοδότησης των άνω υπηρεσιών , παρακαλώ:
I. Τον Δήμο Μαντουδίου- Λίμνη – Αγ. Άννας όπως επαναφέρει την υπόθεση για γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού διενεργήσει αυτοψία στους λατομικούς χώρους στο «ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ».
II. Την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος , όπως αναμείνουν τη νέα σχετική γνωμοδότηση του Δήμου προτού εξετάσουν το θέμα .
III. Την Αποκ. Διοικ. Θεσ.. Στ. Ελλ / Γεν. Δ/νση Χωρ. & Περιβ. Πολιτικής /Δ/νσης Περιβ & Χωρικού Σχεδιασμού , όπως αναμείνει τις ως άνω γνωμοδοτήσεις προτού προβεί στις ενέργειές της.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα είπε: «Για το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία ΟΜΟΦΩΝΑ γνωμοδοτεί
αρνητικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΜΜΕ) για έρευνα λατομικού χώρου ,σε έκταση 84.463,69 τ.μ του Γεωργίου Δημ. Ζαφειράκη στη θέση «ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ» τ.κ Κουρκουλών .ΔΕ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας.


Το λόγο στη συνέχεια έλαβαν οι πιο κάτω δημοτικοί σύμβουλοι:

Κουτσουράς Σταύρος:Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει πάρει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση θα σταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει. Αυτή τη στιγμή απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν υπάρχει. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει κάτι άλλο.
Από την προηγούμενη δημοτική αρχή και στη συνέχεια από την δική μας είχαν παρθεί αποφάσεις που ήταν αρνητικές ως προς την λειτουργία αυτού του λατομικού χώρου. Οι λόγοι που είχαν παρθεί αρνητικές οι αποφάσεις απ΄ότι θυμάμαι ,κι απ΄ ότι προσωπικά είχα τοποθετηθεί ήταν ότι δεν τηρούντο οι περιβαλλοντικοί όροι αποκατάστασης και κατά το παρελθόν υπήρξαν δικογραφίες από την Δασική Υπηρεσία. Ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν πλήρωνε ο κ. Ζαφειράκης το τίμημα στο Δήμο άρα δεν υπήρχε ωφέλεια προς τον Δήμο κι ένας τρίτος ότι δεν υπήρχε ωφέλεια στην τοπική κοινωνία. Αυτοί ήταν οι τρεις βασικοί λόγοι που ψήφιζα αρνητικά.
Η περιοχή έχει φυσικό κάλλος. Υπάρχει χώρος αναψυχής με έκθεση δυτική, δεν έχει καμία σχέση με την λατομική περιοχή .Το μόνο πλεονέκτημα είναι ότι είναι ορατό από την Στροφυλιά.
Δεν μιλάμε για μόλυνση ή ρύπους αλλά για εξώρυξη ορυκτού πλούτου. Αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, προβαίνει στις αποκαταστάσεις σύμφωνα με τις μελέτες, αν πληρώνει και ο τόπος έχει οφέλη από την λειτουργία του, δεν έχω κανένα λόγο να είμαι αρνητικός στην  γνωμοδότηση μου.
Αν δεσμευθεί ο κ. Ζαφειράκης ότι θα τηρήσει τους όρους ψηφίζω ναι στην άδεια έρευνας για την εξεύρεση του όνυχα.
Παζάρας Βασίλειος: Κοιτάζοντας τα έγραφα που έχει αυτό το θέμα βλέπω ότι υπάρχει ένα έγγραφο από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας που στέλνεται στον κ. Περιφερειάρχη και διατυπώνει τις θέσεις του.
Θεωρώ ότι δεν είμαστε αρμόδιοι να πάρουμε απόφαση αφού ήδη έχουμε αποφανθεί επί του θέματος.
Αλεξίου Δημήτριος: Είναι επειδή δεν δίνεται μέριμνα ,δεν συμμετάσχουν, τους φεύγει ο πλούτος και δεν μένει τίποτε στον τόπο, είναι επειδή ρυπαίνει κι αλλοιώνει το περιβάλλον ,είναι γιατί δεν παίρνει ο κ. Ζαφειράκης τα βασικά μέτρα; Τι ακριβώς συμβαίνει; Γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση;
Γεωργατζής Ευάγγελος: Στην προηγούμενη δημοτική αρχή είχαν κατατεθεί και υπογραφεί και οι λόγοι που δεν ήθελε η τοπική κοινωνία να υπάρχει αυτό το λατομείο. Είχε ψηφισθεί από το δημοτικό συμβούλιο, όπως επίσης είχε ψηφισθεί επί Δημαρχίας Μάρκου ,να μη συνεχίσουν οι εργασίες στο λατομείο αυτό. Ξαναψηφίσαμε το ίδιο ,έρχεται η Περιφέρεια ύστερα από τόσα χρόνια να ψηφίσει αυτό που τώρα ψήφισε και καλούμαστε με τις ενέργειες του κ. Ζαφειράκη να ξαναστηρίξουμε αυτό το λατομείο να κάνει ενέργειες αλλά για άλλα ογδόντα τέσσερα στρέμματα ,σ΄αυτή την ειδική περιοχή.
Θεωρώ ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο λόγος της τοπικής κοινωνίας, να μην αναιρέσουμε τις αποφάσεις που έχουμε πάρει όλα αυτά τα χρόνια εμείς οι ίδιοι. Να λάβουμε υπόψη ότι είναι μια από τις πιο όμορφες περιοχές που έχει η Β. Εύβοια. Αλίμονο αν μπούμε σ΄αυτή την διαδικασία προς  όφελος του κ. Ζαφειράκη ,όχι βέβαια προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, να πουλάμε τον
τόπο μας για 6.000 ευρώ.
Είναι πολύ μικρό το τίμημα για τον τόπο και το υλικό που παράγει.Το υλικό πρέπει να παράγεται προς όφελος της περιοχής. Ας κοιτάξουμε τους δρόμους που χαλάνε στην περιοχή της Δρυμώνας και στο Μακρολίβαδο από τα μεγάλα φορτηγά του κ. Ζαφειράκη. Δεν φτάνουν τα λεφτά του μισθώματος για την αποκατάσταση του οδοστρώματος.
Κανελλόπουλος Ιωάννης: Από μικρό παιδί θυμάμαι ότι ο ορυκτός πλούτος έχει διχάσει την τοπική κοινωνία και τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται με εμφυλιακούς δυστυχώς πολέμους σε σημεία όπως η Χαλκιδική.
Έχω επηρεαστεί από τα προηγούμενα χρόνια για την κατάσταση που επικρατούσε στο παλιό λατομείο. Ειδικός δεν είμαι. Είναι όμως άσχημο να χαλάμε τα δάση και να μην γίνεται αποκατάσταση.
Θα είμαι θετικός αλλά η αποκατάσταση είναι το Α και το Ω και θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει.
Λιαγκάκης Ευστάθιος: Υπάρχει γνωμάτευση της επιτροπής της Περιφέρειας που έκρινε αυτή την μελέτη ακατάλληλη, άκαιρη γιατί δεν μπορεί ο κ. Ζαφειράκης να κάνει ότι θέλει. Παλιότερα είχαμε φέρει το θέμα για συζήτηση με απαιτήσεις των κατοίκων των Κουρκουλών ,γιατί εκεί έχει γίνει περιβαλλοντική καταστροφή. Μηνήσεις έχουν γίνει από το Δασαρχείο καμία αποκατάσταση δεν έγινε. Και δεν μου αρέσει η διαπραγμάτευσης για πέντε ή έξη χιλιάρικα να δίνουμε άδειες για την
καταστροφή.
Εκεί φτιάχνουμε περιβαλλοντικά μονοπάτια ,επενδύουμε στον τουρισμό υποτίθεται. Τι όφελος έχει ο λαός της περιοχής να φεύγει ο όνυχας και να πηγαίνει στο Τουμπάι ; Επικαιροποίηση της παλιάς απόφασης.
Στεργίου Ιωάννης: Είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει και πάρει σωρεία αποφάσεων. Οι αποφάσεις των τελευταίων χρόνων που είχαν ληφθεί και δεν ήταν σύμφωνες, δεν γνωμοδοτούσαν θετικά στην εκμετάλλευση, είχαν κάποιο υπόβαθρο. Υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία για την εκμετάλλευση χωρίς να γίνεται καμία αποκατάσταση.
Πριν ένα χρόνο η δασική υπηρεσία είρθε με μία απόφαση που ήταν αρνητική σε κάθε εκμετάλλευση. Πέρυσι πήραμε αρνητική απόφαση και την επικαιροποιήσαμε με την νέα δημοτική αρχή. Επειδή το λατομείο βρίσκεται ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες Ροβιών και Κουρκουλών θα έπρεπε να
υπήρχαν γνώμες και από τις δύο κοινότητες.
Κατά την άποψη μου δεν μπορεί να είμαστε ανακόλουθοι για όλους τους λόγους που έχουν εκτεθεί στα δημοτικά συμβούλια. Τοποθετούμαστε αρνητικά.
Στέφου Κυριακή: Μας έχει απασχολήσει ξανά το θέμα. Πράγματι ο κ. Λιαγκάκης και η παράταξη του έχουν καταθέσει έγγραφα με υπογραφές των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Κουρκουλών.
Θέλω να θέσω ένα ερώτημα αν κάποιος ντόπιος ζητούσε την εκμετάλλευση του λατομείου θα είχαμε άλλη αντιμετώπιση απέναντι του, θα ήταν άλλη η θέση μας;
Ως αιρετή έχω δει γνώμες ανθρώπων και καταστάσεις να αλλάζουν ή να είναι δογματικοί και να έχουν εμμονές σε κάποια πράγματα. Παρότι τις προηγούμενες φορές δεν είχα ψηφίσει σήμερα ψηφίζω λευκό.
Έχω αμφιβολίες αν πράξαμε το σωστό ή πιο είναι το σωστό και θέτω το ερώτημα. Για την τοπική κοινωνία οποιαδήποτε δράση γίνεται ποιο πρέπει να είναι το όφελος; Να πλουτίζει ο καθένας; Δέκα πέντε ή είκοσι άτομα; Κι αν κάποιος ντόπιος έκανε την αίτηση ή κάνει κάποια αίτηση θα είναι ίδια η στάση μας;
Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία: Δεν θέλω να διαφωνήσω με μία επένδυση ενός επιχειρηματία έστω κι αν δεν είναι ντόπιος. Θα έλεγα θετικά ναι στον επιχειρηματία αν άκουγα και την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Θα ήθελα σήμερα να παρευρίσκονται και από τις τοπικές κοινότητες κόσμος να  ακούγαμε τις απόψεις τους.
Προτείνω να δώσουμε αναβολή στο θέμα και να έχουμε την παρουσία της τοπικής κοινωνίας και των προέδρων.
Κουτσουράς Σταύρος: Να αναβληθεί το θέμα για να υπάρχουν αποφάσεις των τοπικών  συμβουλίων. Αν αυτό δεν εισακουστεί δεν έχω λόγους να αρνηθώ την άδεια έρευνας.
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουρίκος Ηλίας: Η απόφαση της επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (πρακτικό 6 της 27ης Απριλίου 2015 Θέμα 12ο) είναι απορριπτική. Οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Κουρκουλών δεν συμφωνούν, το Δασαρχείο δεν συμφωνεί .Προσωπικά δεν μπορώ να πάω κόντρα στην λαϊκή βούληση ,που είναι όχι.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
13 ψήφοι με αρνητική γνωμοδότηση(Κουκουρίκος Ηλίας-Γεωργάκαινα Ελένη-Κατσούρας Δημ-Παναγιώτου Κων –Χαλιούλιας Ιωάννης-Γεωργατζής Ευάγγελος- Λιαγκάκης Ευστάθιος-Παζάρας Βασίλειος-Αλεξίου Δημήτριος- Μουργιάς Ιωάννης-Ψαρρού Ελπίδα- Καντζούρας Ιωάννης-Στεργίου Ιωάννης)
– 6 ψήφοι να δοθεί η άδεια έρευνας(Κουτσουράς Σταύρος -Αρβανίτης Παναγιώτης-Δανέλης Ιωάννης-Σεσοντή Μαρία –Τάρλα Κυριάκος- Κανελλόπυλος Ιωάννης)
-2 ψήφοι λευκό (Παληός Ευστράτιος –Στέφου Κυριακή)
-1 ψήφος αναβολή του θέματος (Φλώκου –Κωνσταντάκη Σοφία)

Διαβάστε επίσης

Νέο λατομείο σε δασική έκταση στο Όρος Ξηρό ετοιμάζει εταιρεία πού είχε διωχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2011

1 Σχόλια:

Επιτέλους αρχισαμε να ξυπναμε!Μην ξεπουλατε τη γη μας σε καιροσκοπους!!!

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.