Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Δυο μήνες θα πρέπει να περιμένει η ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας ΣκεπαστήςΤο Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  την παράταση των εργασιών του έργου«Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής» για χρονικό διάστημα δύο μηνών,ήτοι μέχρι 11/7/2015.


 Από τα πρακικά της συνεδρίασης
Πρόταση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής»
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Κύριοι σύμβουλοι, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το αρίθμ. 4620/4-5- 2015 έγγραφο της με θέμα «Πρόταση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής» αναφέρει τα εξής:
Κατόπιν των :
1. Την ανάληψη υποχρέωσης Α.Α.Υ. 131/11-04-2014 στον ΚΑ:30.7332.0005 ποσού 12.000,00 €
2. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 103/30-4-2014
3. Την απόφαση με αρ. πρωτ 7941/13-6-2014 της Οικονομικής Επιτροπής
περί απευθείας ανάθεσης του έργου
4. Το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου με αρ. πρωτ. 14695/11-11-2014 5. Την ανάγκη σχεδίασης νέου τοπογραφικού διαγράμματος για τη χωροθέτηση της πλατείας που προκύπτει από :
- Το γεγονός ότι δυτικά της πλατείας σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη εντασσόταν στον χώρο της πλατείας οδός πλάτους περίπου δύο μέτρων κάτω από την οποία διερχόταν αγωγός αποχέτευσης
- Το γεγονός ότι η πλατεία ήταν σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε δεν επέτρεπε την απρόσκοπτη κυκλοφορία και χρήση των οδών που ξεκινούσαν από αυτήν για οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
- Το γεγονός ότι στην νότια πλευρά αυτής λόγω του υπάρχοντος σχεδιασμού της, περιοριζόταν η στροφή βυτίων και οχημάτων.
5. Την αίτηση του αναδόχου Μαναρίτσα Ευάγγελου, ΕΔΕ με αρ. πρωτ.4545/30-4-2015 για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών Προτείνεται η παράταση των εργασιών του έργου «Ανάπλαση
πλατείας Σκεπαστής» για χρονικό διάστημα δύο μηνών .
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
2. Την θετική άποψη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστής κ. Γεωργίου Ανδρέα
3. Τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:
Στεργίου Ιωάννης: Αυτό το έργο είχε ανατεθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή και φθάνουμε σήμερα λίγες μέρες πριν από την εκπνοή της υπογραφείσας σύμβασης να πάρουμε απόφαση παράτασης ,αφού το έργοδεν έχει εκτελεστεί.
Όμως γιατί υπήρξε τόσο σημαντική καθυστέρηση ,σχεδόν ενός χρόνου. Το ερώτημα μου είναι αν πάμε σε αλλαγή της μελέτης παραμένει ο εργολάβος ως εκτελεστής του έργου ή θα πάμε σε νέο διαγωνισμό;
Η πρόταση που έχει γίνει από την μεριά της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου είναι μια ρεαλιστική πρόταση, εφικτή ,με δυνατότητα να υλοποιηθεί, βέβαια πρέπει να ψηφίσουμε για την παράταση γιατί στις 10/5 εκπνέει η προθεσμία.
Πρόταση μου είναι να μην πάμε σε νέα μελέτη, αλλά σε βελτίωση της για να τελειώσει το έργο και να αποδοθεί για χρήση στην τοπική κοινωνία.
Παζάρας Βασίλειος: Από την ενημέρωση που είχα κατάλαβα ότι αλλάζει το έργο και θέλω να μου απαντήσει ο Μηχανικός του Δήμου, μήπως θα πρέπει να γίνει καινούργια μελέτη, να εγκριθεί και από εκεί και πέρα να γίνει η ανάθεση αν είναι μέσα στο όριο που έχει δυνατότητα να αναθέτει ο Δήμαρχος.
Αυτό που κάνουμε τώρα είναι σύννομο; Θα επιθυμούσα να ήταν εδώ και ο Δήμαρχος για να έχω την δική του άποψη. Ζητώ επίσης από τον μηχανικό να μου απαντήσει αν χρειάζεται να γίνει μελέτη ή τι άλλο χρειάζεται για να ισχύσει η υλοποίηση αυτού του έργου. Αν δεν χρειάζεται δεν έχω κανένα πρόβλημα να δοθεί η παράταση και να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις ως προς την παράταση του.
Θα ήθελα όταν φέρνουμε τέτοια θέματα για παράταση προθεσμίας να αναφέρεται μέσα πότε περατώνεται το έργο με βάση το συμφωνητικό, ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου, αν έχουν εκτελεστεί εργασίες ,για να έχουμε σφαιρική αντίληψη και εισηγηθούμε ανάλογα.
Δεν ψηφίζω την παράταση.
Κουτσουράς Σταύρος: Έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι οι κάτοικοι θέλουν την πλατεία για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα τους. Η μελέτη προβλέπει  ανισόπεδες βαθμίδες. Θεωρώ λογικό η μελέτη να διαφοροποιηθεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Όταν συντάχθηκε η
υπάρχουσα μελέτη ο κόσμος θα έπρεπε να είχε λόγο.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (15 ψήφοι υπέρ(συμπεριλαμβάνεται και η ψήφος του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστής) /2 ψήφοι κατά)
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την παράταση των εργασιών του έργου«Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής» για χρονικό διάστημα δύο μηνών ,ήτοι μέχρι 11/7/2015.
Μειοψηφούντων τον δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παζάρα Βασιλείου και Αλεξίου Δημητρίου.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.