Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

14 διμηνίτες θα προσλάβει το ΧΥΤΑ Βορείου Ευβοίας

Επειδή στο τέλος Αυγούστου του παρόντος έτους (2015) λήγουν υπάρχουσες συμβάσεις τωνεργαζομένων , για να υπάρξει δυνατότητα λειτουργίας του Φορέα  το ΔΣ του ΧΥΤΑ έκρινε απόλυτα αναγκαίο να γίνει πρόσληψη οδηγών και εργατών καθαριότητας με 2 μηνες συμβάσεις για να μην προκύψει μείζον πρόβλημα υποδοχής των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ και συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με απρόβλεπτες συνέπειες

Το Δ.Σ., του ΧΥΤΑ ενέκρινε την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., με συμβάσεις 2μηνης διάρκειας, για το έτος 2015, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ή

εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως, αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λειτουργίας του

Χ.Υ.Τ.Α., αφού δεν υπάρχει προσωπικό στο Φορέα, ως κατωτέρω :

1.  Τέσσερις (4) οδηγοί.

2. Δέκα (10) εργάτες

.


Για την πρόσληψη των ανωτέρω θα ακολουθηθούν οι διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 2738/99.  Η δαπάνη για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Φορέα οικονομικού έτους 2015

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.