Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Δυο παραδεκτές προσφορές για το γήπεδο των Ροβιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΟΒΙΩΝ »

Προς τις συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις :

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής, καταρτίστηκε πίνακας με τις προσφορές οι οποίες κρίθηκαν παραδεκτές και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, καθώς επίσης και στο κάτωθι επισυναπτόμενο αρχείο προς ενημέρωσή σας.
Σας ενημερώνουμε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού διαγωνισμού, ενώ ενδεχόμενη υποβολή ενστάσεως κατ’ αυτού, μπορεί να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες από την παρούσα ανακοίνωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1 ΖΙΩΒΑΣ Β. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
2 ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.