Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ψηφίστηκε το σχέδιο διαχείρισης σκουπιδιών του δήμου μας με 4 πράσινα σημεία σε Τσούκα, Μαντούδι, Λίμνη και Αγκάλη

Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 13/12/2016 ομόφωνα ενέκρινε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου


Στην εισήγηση του ο κ. Δήμαρχος ανέφερε "Τον Απρίλιο του 2016 μας είχε επισκεφθεί μια εταιρεία που της είχε αναθέσει η Περιφέρεια την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και μαςπαρουσίασε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου μας.
Στις 21/4/2016 που υπήρξε ως θέμα συζήτησης, η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και στη συνέχει στις 12/ 7/2016 τέθηκε ξανά το θέμα για συζήτηση αλλά λόγω έλλειψης εισηγητού πάλι αναβλήθηκε.  Επανέφερα για συζήτηση το θέμα προκειμένου να αποφασιστεί αν ο Δήμος μας θα αποκτήσει Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Είναι μια μεγάλη μελέτη ,που μας δόθηκε δωρεάν και αναφέρεται στα πράσινα σημεία για κάθε περιοχή.

Πράσινα σημεία είναι περιοχές μέχρι 200 τ.μ. χώρος, γήπεδο, χωράφι δηλαδή, που δεν χρειάζεται γι' αυτούς τους χώρους να γίνει καμία αδειοδότηση. Και στους χώρους αυτούς μπορούν να τοποθετηθούν όλα τα στερεά απόβλητα, πλην των οικιακών που ξεχωρίζουν, δηλαδή τα χοντρά, τα
ηλεκτρονικά, οτιδήποτε άλλο, κλαδιά κτλ. να τοποθετηθούν σ' αυτούς τους χώρους πρόχειρα, και στη συνέχεια να φύγουν, να πακεταριστούν, να κομποστοποιηθούν ή να λιοτριβιθούν αν πρόκειται για κλαριά και να πάνε σε άλλους χώρους.

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται ειδική εταιρεία για να μπορεί να το προωθήσει ,αλλά πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε την έγκριση του.   Επειδή είμαστε ο μοναδικός Δήμος που δεν έχουμε πάρει απόφαση, με επιστολή μας υποβάλαμε το Σχέδιο αυτό στην Περιφέρεια με την επισήμανση ότι εκκρεμεί η έγκριση του από το δημοτικό συμβούλιο.
Ο Δήμος έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στο θέμα της αποκομιδής των στερεών αποβλήτων, για να μπορέσει να νοικοκυρευτεί. Γιατί τώρα ο καθένας τα αφήνει έξω απ' την πόρτα του, στις πλατείες, με αποτέλεσμα κάθε μέρα να περνάμε, να καθαρίζουμε και μόλις καθαρίσουν την άλλη ώρα ξανά πάλι
γεμίζουν. O Δήμος πρέπει να αποκτήσει ένα τοπικό σχέδιο, όποιο και να είναι αυτό. "


Στεργίου Ιωάννη : «Συμφωνούμε με την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας , αλλά οι χώροι εναπόθεσης να πρέπει να είναι σε σημεία τέτοια που να μην είναι εμφανή από τον διερχόμενο. Να μην είναι εμφανή οπτικά δηλαδή από τον οδικό άξονα».


Ετήσια  Παραγωγή Στερεών αποβλήτων στο Δήμο μας σε τόνους





Υφιστάμενος Εξοπλισμός
Ο Δήμος, συνολικά διαθέτει 7 απορριμματοφόρα χωρητικότητας, 5 tn, 7 tn, 8 tn και 12 tn και ένα ημιφορτηγό 1 tn. Από τα παραπάνω 7 τα 3 βρίσκονται σε ακινησία λόγω βλάβης και έλλειψης οικονομικών πόρων προς επισκευή τους. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων γίνεται σε 776 πράσινους κάδους χωρητικότητας 360 λίτρων και 1100 λίτρων, και 141 μπλε κάδους χωρητικότητας 1100 λίτρων, ενώ δεν υπάρχουν καφέ κάδοι για χωριστή συλλογή βιοαποδομήσιμων υλικών.

Προτείνεται η άμεση επισκευή των ήδη υπάρχοντων που βρίσκονται σε ακινησία, δυναμικότητας 8 m ³ και 12 m ³ η προσθήκη ενός επιπλέον δυναμικότητας 8m ³ (πρέσας) προς ανακύκλωση και ενός μικρού ευέλικτου δορυφορικού απορριμματοφόρου 2,4 m ³ (γυαλί) . Στη περίπτωση στιγμιαίων αιχμών προτείνεται η πύκνωση των δρομολογίων μέσα στη βδομάδα, και η πιθανή ενοικίαση ανατρεπόμενων οχημάτων για αποκομιδή αποβλήτων.



Συλλογή αποβλήτων

Τρεις είναι οι κύριες μέθοδοι για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αλλά και «πράσινων» αποβλήτων:
 Η συλλογή πόρτα-πόρτα από κάθε νοικοκυριό ή κάθε κατοικία,
 Η συλλογή σε χωριστούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο κοντά στα νοικοκυριά / κατοικίες, και
 Η συλλογή σε κεντρικά σημεία – πράσινα σημεία, όπου ο πολίτης μεταφέρει μόνος του τα διαχωρισμένα απόβλητα.

Η συλλογή στα πράσινα σημεία αφορά εγκαταστάσεις σε επιλεγμένα σημεία μιας περιοχής, όπου ο πολίτης μπορεί να μεταφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων για ανακύκλωση. Τα κέντρα αυτά μπορεί να δέχονται απόβλητα όπως γυάλινες φιάλες, κουτάκια αλουμινίου, μπαταρίες και ηλεκτρικές συσκευές καθώς επίσης και διάφορες κατηγορίες αποβλήτων (χαρτί και χαρτόνι, οργανικά και απόβλητα κηπουρικής)
Ογκώδη αντικείμενα, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, ΑΗΗΕ, ΜΠΕΑ, ογκώδεις ξύλινες κατασκευές (παλιά έπιπλα κλπ), μεγάλα κλαδιά, κομμένα δέντρα, μεταλλικές κατασκευές θα πρέπει να οδηγούνται στα πράσινα σημεία για διαχωρισμό και επιπλέον διαχείριση ή προώθηση σε αδειοδοτημένους φορείς


Απαιτούμενοι Κάδοι βιοαποβλήτων για τα νοικοκυριά Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ.Άννας

Πράσινα σημεία

1 Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ) κοντά στην Ζωοδόχο Πηγή. ΒΠΣ: α) Ελάχιστη έκταση: 4.000 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών με αυτοκίνητο με πρόβλεψη χώρων προσωρινής στάθμευσης εντός του χώρου του ΠΣ, γ) πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός του χώρου του ΠΣ

3 Μικρά Πράσινα Σημεία (ΜΠΣ) στις Δ.Ε. Κηρέως Νηλέως και Ελυμνίων αντιστοιχα. ΜΠΣ: α) Ελάχιστη έκταση: 250 τ.μ., β) πρόσβαση πολιτών με τα πόδια εντός του χώρου, γ) δυνατότητα φόρτωσης των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός ή παραπλεύρως του ΠΣ.


προτείνεται
1 Πράσινο σημείο τύπου Β.Π.Σ πλησίον του οικισμού Ζωοδόχος πηγή (Χ:450850, Υ:4295249)
και
3 Πράσινα σημεία τύπου Μ.Π.Σ ένα ανά δημοτική ενότητα στις παρακάτω συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87
Δ.Ε. Κηρέως Χ: 453918, Y: 4294959),
Δ.Ε. Νηλέως( Χ: 451475, Y: 4301395,
Δ.Ε. Ελυμνίων (Χ: 439816, Y: 4290738) .



Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ)  κοντά στην Ζ. Πηγή (παλαιό λατομείο)






Μικρά Πράσινα Σημεία


 Νηλέως

Κηρέως


 ΜΠΣ Ελυμνίων






Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ),

στο παλαιό, ανενεργό λατομείο Ζοωδ.Πηγή Τ.Κ. Κηρίνθου με συντεταγμένες προσδιορισμου Χ:450850, Υ:4295249. Βρίσκεται ανάμεσα από τα χωριά Ζωοδ.Πηγή και Κηρίνθου. Απέχει 1000 μέτρα περίπου από ποτάμι –ρέμα.
Η εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα μη επικίνδυνων, οικιακών - ογκωδών απορριμμάτων που αφήνονται εκτός κάδου λόγω του είδους και του μεγέθους τους είναι περί τους 800τn μηνιαίως (200τn την εβδομάδα) δηλαδή περί τους 9.600τn. Από αυτά τα κλαδέματα - φυτική ύλη αποτελούν το 65%, το 20% ΑΕΕΚ (υλικά οικοδομών - κατεδαφίσεων) και το 15% ογκώδη (κυρίως παλιά έπιπλα, στρώματα, κλπ).
ΑΕΚΚ 1920 τόνοι
Πράσινα 6240 τόνοι
Ογκώδη 1440 τόνοι





Χάρτης Google για την ακριβή θέση των υποδομών



Κόστος







Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου





4 Σχόλια:

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΗ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑΤΙ
ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΖΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΨΗΦΙΣΤΕΙ .
ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΖΗΤΑΩ.

Πολύ απλό. Πιστεύουν ότι προκαλώντας δυσλειτουργία στο δήμο και καθυστερήσεις σε έργα και χρηματοδοτηση στο τομέα των σκουπιδιών θα δημιουργήσει λαϊκή δυσαρέσκεια εναντίον του δημάρχου θα του ρίξει το ηθικό και θα τον αναγκάσει να παραιτηθεί.
Αν και αυτοί είναι οι πραγματική υπεύθυνοι για την χρονοτριβή, χρεώνουν τα προβλήματα στον καλυβιώτη και αρκετοί αδαείς συμπολίτες μας τους πιστεύουν .
Οι αποστάτες καρτερούν την παραίτηση του Δημάρχου για να αναλάβουν αυτοί Δήμαρχοι. Αν παραιτηθεί ο Καλυβιώτης οι 17 σύμβουλοι ψηφίζουν ποιος θα αναλάβει νέος δήμαρχος, όποτε θα είναι ένας από αυτούς.
Η παράταξη Στεργίου σαμποτάρει τα πάντα γιατι κατά δήλωση του κ. Στεργίου δεν μπορεί να υποστηρίξει προτάσεις από μια παράταξη που δεν κάνει έργα ουσιαστικά η κότα και το αυγό. Μαζι με τους αποστάτες εμποδίζουν κάθε έργο και μετα κατηγορούν το Δήμαρχο ότι δεν κάνει έργα. Ετοιμάζονται για τις επόμενες εκλογές για να λανσαρισθουν σαν μια ικανή παράταξη που κάνει έργα, πιστεύοντας ότι οι δημότες στις επομενες θα ξεχάσουν τα μεγάλα σκάνδαλα της περιόδου που είχαν την εξουσία. Ενας αποδυναμενος Καλυβιώτης δεν θα μπορεσει να κανει τις εκαθαρίσεις των σκανδαλων της περιοδου Ψαρρου, Ενωτιάδη και Μάρκου. Δες τι έγινε με τις εκθεσεις των ορκωτών λογιστών που είχαν χαθεί μηχανήματα και αυτοί με τους αποστάτες τις πέρασαν από το ΔΣ χωρίς καμιά επιφύλαξη. Προφυλασσομένοι έτσι απο οποιαδήποτε μελλοντική ποινική δίωξη.
Καρκίνωμα για την περιοχή και οι δυο.

Και οι δυο προσβλέπουν να πάρουν την εξουσία, δεν τους ενδιαφέρουν τα συμφέροντα των δημοτών ούτε έχουν κάποιες προτάσεις. ελπίζω ότι κάποιοι μπορούν να δουν τι συμβαίνει και τι κρύβεται πίσω από αυτο το παιχνίδι.

Κύριε 5.34 μ.μ. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΠΑΛ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, ΠΟΥ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΡΑΞΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ,
ΣΥΓΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ,
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΗΣΕΙ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ.

Αμάν και πότε. Να μπει και κανένας φυλακή μπας και συμμορφωθούν οι άλλοι

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.