Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Καταγραφή ρυπασμένων χώρων στο δήμο μας

εν δυνάμει ρυπασμένος χώρος στην παραλία Κυμασίου υποδέχεται τους επισκέπτες από τις Σποράδες

Από kireas.org

Καταγραφή εν δυνάμει ρυπασμένων χώρων στο δήμο μας. Βοηθήστε μας

O kireas.org ετοιμάζεται να αποστείλει στοιχεία στο ΥΠΕΚΑ για τους «εν δυνάμει ρυπασμένους χώρους» στο δήμο μας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Εύβοιας,
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για όσους εν δυνάμει ρυπασμένους χώρους γνωρίζετε και διαφεύγουν της προσοχής μας.
Ιδιαίτερα χρήσιμη, κρίνεται και η κατά το δυνατόν επισύναψη φωτογραφίας των εν λόγω χώρων.
«Εν δυνάμει ρυπασμένος χώρος» ορίζεται οποιοσδήποτε χώρος σχετίζεται με δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλεί ρύπανση στο έδαφος, στα υπόγεια και επιφανειακά νερά.
Οι εν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν:
o Χώρους επιχειρήσεων /παραγωγικών μονάδων /βιομηχανικών εγκαταστάσεων (σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας).
o Χώρους – εγκαταστάσεις αποθήκευσης / επεξεργασίας αποβλήτων.
o Ανεξέλεγκτους χώρους (μη αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης, όπου κατά βάση είναι άγνωστος ο υπαίτιος της ρύπανσης ή δεν έχει διαπιστωθεί η ταυτότητα του κατόχου του χώρου).
Στοιχεία που μπορείτε να μας αποστείλετε
1. Στοιχεία Θέσης: Τοπωνύμιο, Δημοτική Ενότητα Συνταγμένες ΕΓΣΑ ΄87 (x,y) ή google αν γνωρίζετε
2. ιδιοκτήτη του χώρου αν γνωρίζετε
3. Συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονται τα απόβλητα (π.χ. συσκευασμένα σε βαρέλια, σακούλες κ.α., χύδην κ.λπ.) Κατάσταση περιεκτών (π.χ. διάβρωση, διαρροή, στεγανοί περιέκτες κ.λπ.)
4. την έκταση του ρυπασμένου χώρου (εκτίμηση αν μπορειτε να κάνετε);
5. χρονική περίοδο έναρξης ρύπανσης του χώρου αν γνωρίζετε
6. το είδος και την προέλευση των αποβλήτων που έχουν εντοπιστεί;
7. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
Αποστείλετε τις πληροφορίες σας στο kireas@kireas.org

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.