Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Απτόητοι από τις 3 ακυρώσεις, ο Ψαρρός 3 μέρες πριν φύγει εισηγείται και άλλη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

Σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ΑΔΑ: 670ΗΟΡ10-9ΦΜ )ακύρωσε και άλλη μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού από την Δημοτική Αρχή Ψαρρού. Η απόφαση αναμόρφωσης λήφθηκε στις 21-7-2014, ήτοι μετά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών (18-5-2014), χωρίς να προκύπτει αλλά ούτε και να τεκμηριώνεται η έκτακτη και εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη, κατά παράβαση αρ. 65 του Ν. 3852/10,  Το άρθρο  πρόβλέπει ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάςταςη των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτεσ περιπτώσεισ εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν ςτην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.Δες εδώ την  3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού που ακυρώθηκε

Με την νέα  απόφαση αναμορφωσης προϋπολογισμού η οικονομική επιτροπή του δήμου μας  στις 27.8.14 εισηγείται ακύρωση του έργου στα Ποτόκια Πηλίου για να καλυφθούν οι δαπάνες  σε καύσιμα. Φυσικά δεν προκύπτει αλλά ούτε και να τεκμηριώνεται από πουθενά ότι αποτελεί  η έκτακτη και εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη. 


Διαβάστε επίσης0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.