Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Με προϋπολογισμό Ψαρρού θα πορευθεί ο δήμος το 2015Σήμερα 22/8/14 η Εκτελεστική Επιτροπή  του δήμου (Ψαρρός, Στεργίου, Καντζούρας, Παπαντωνίου και Στάμου)  εισηγήθηκε  εκπρόθεσμα  (η προθεσμία ήταν η 20η Ιουλίου) στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2015.Σύμφωνα με  το ν. 4172/2013 (άρθρο 77) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου οφείλει μέχρι 5 Σεπτεμβρίου να έχει λάβει απόφαση επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2015, το οποίο έχει λάβει από την Εκτελεστική Επιτροπή.  Το εγκεκριμένο σχέδιο  προϋπολογισμού αποστέλεται  στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών,  για έλεγχο απο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 ν.4113/2013). Έτσι εξηγείται και η βεβιασμένη σύγκληση της επιτροπής διαβούλευσης την Δευτέρα.  Κατόπιν, με βάση   γνώμη του Παρατηρητηρίου, το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου.Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση για έλεγχο στην αρμόδια γιατην εποπτεία του δήμου Αρχή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. 


 Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ.24823/19-6-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα "Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ, έτους 2015″, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4172/2013 Έτσι, όπως αναφέρει το έγγραφο, «τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα προβαίνουν στις περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών αυτών, ενόσω ακόμη διαρκεί η θητεία της απερχόμενης δημοτικής/ αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες δημοτικές  αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο προϋπολογισμού.”
Δες παρακάτω ποια είναι η διαδικασία του άρθρου 77.

Δηλαδή, ο Ψαρρός  θα καταρτίσει τον προϋπολογισμό και ο Καλυβιώτης θα τον ψηφίσει – και ο Καλυβιώτης αν θέλει τον αλλάζει, στο βαθμό που μπορεί βέβαια, αφού πολλά από τα νούμερα στους προϋπολογισμούς πρέπει να είναι ισοσκελισμένα με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας κ.λπ.

Και κάτι που έχει καταργηθεί στο δήμο μας  το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε δήμου με απόφασή του έως το τέλος Ιουνίου καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον έχει τους έχει μεταβιβάσει συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες.  Το συμβούλιο της  κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο πρέπει να αποστείλει στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου έως την 20η Ιουλίου.Στο ίδιο χρονικό διάστημα η Εκτελεστική Επιτροπή καταθέτει το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή.


Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω άρθρο του Μανώλη Αντωνάκου

Προϋπολογισμοί Δήμων 2015: Δεσμεύουν τη βούληση των νέων Δημοτικών Αρχών


Οι παλαιότεροι αυτοδιοικητικοί παράγοντες έλεγαν ότι ο προϋπολογισμός κάθε Δήμου αποτελεί εργαλείο πολιτικής βούλησης της κάθε Δημοτικής Αρχής προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμά της για την επόμενη χρονιά.

Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις της Διοίκησης του Δήμου δίνοντας το στίγμα και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει σύμφωνα πάντα και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των πολιτών.
Με οδηγό τον προϋπολογισμό κινείται η Δημοτική μηχανή για μια ολόκληρη χρονιά.

Τι θα γίνει όμως εφέτος;
Όπως όλοι γνωρίζουμε οι νέες Δημοτικές Αρχές αναλαμβάνουν την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να σημαίνει ότι η κάθε νέα Δημοτική Αρχή οφείλει να χαράξει μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου την πολιτική της για την επόμενη χρονιά.
Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με το Νόμο 4172/2013 (άρθρο 77).
Συγκεκριμένα:
Με τον παραπάνω νόμο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου οφείλει μέχρι 5 Σεπτεμβρίου να έχει λάβει απόφαση επί του σχεδίου προϋπολογισμού του επόμενου έτους, το οποίο έχει λάβει από την Εκτελεστική Επιτροπή. Στη συνέχεια οφείλει να ενσωματώσει το σχέδιο προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 ν.4113/2013 να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει το ΥΠΕΣ.
Μετά τις όποιες παρατηρήσεις ή τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η Οικονομική Επιτροπή με νεότερη απόφασή της διαβιβάζει τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι σημερινές Δημοτικές Αρχές θα ετοιμάσουν τον προϋπολογισμό του 2015 για λογαριασμό των επόμενων Διοικήσεων των Δήμων αφού η Εκτελεστική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή της τρέχουσας δημαρχιακής περιόδου θα αποφανθούν επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2015 που θα σταλεί στο Παρατηρητήριο των Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όλα αυτά φυσικά είχαν σχεδιαστεί χωρίς να έχει υπολογιστεί το φετινό νέο δεδομένο ότι οι νέες Δημοτικές Αρχές αναλαμβάνουν την 1η Σεπτεμβρίου.
Υπογραμμίζουμε δε το γεγονός ότι η ημερομηνία της 5ης Σεπτεμβρίου εκ των πραγμάτων ακυρώνεται αφού μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου δεν θα έχουν συγκροτηθεί τα νέα όργανα των Δήμων. Τα νέα όργανα Προεδρείο Δ.Σ, Οικονομική Επιτροπή κλπ θα εκλεγούν στις 7/9 και μέχρι να δοθούν οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις από τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα περάσουν τουλάχιστον 20 ημέρες.
Με λίγα λόγια οι σημερινές δημοτικές αρχές καλούνται να συντάξουν προϋπολογισμό για το 2015 μέχρι το τέλος Αυγούστου ώστε να λάβει ο προϋπολογισμός την τελική έγκριση από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Η έγκριση όμως αυτή θα είναι ουσιαστικά τυπική αφού θα έχει μεσολαβήσει η καθοριστική γνώμη του Οικονομικού Παρατηρητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση το αρχικά υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού από την απερχόμενη Διοίκηση του Δήμου.
ü Είναι όμως δεοντολογικά και θεσμικά σωστό οι απερχόμενες αρχές να δεσμεύσουν τις νεοεκλεγείσες δημοτικές αρχές;
Φυσικά και όχι.
ü Είναι δυνατό μια νεοεκλεγμένη δημοτική αρχή να μην μπορεί να χαράξει από την αρχή της θητείας της τη στρατηγική της;
Τότε ας μη μιλάμε για δημοτικές αρχές που εκλέγονται αλλά για υπηρεσιακές διοικήσεις.
ü Αν αυτό δεν είναι μια μεγάλη αντίφαση τότε τι είναι;
Με βάση τα παραπάνω πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες από τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης για να δώσει το Υπουργείο εύλογη πίστωση χρόνου ώστε η σύνταξη και ψήφιση των νέων προϋπολογισμών να γίνει εξ ολοκλήρου από τις νέες δημοτικές αρχές.
Η άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών) όπως αυτή διατυπώθηκε με τη σχετική εγκύκλιο (24823/19-6-2014) με την οποία αφού επισημαίνει την υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών και φέτος αναφέρει, επιχειρώντας να χρυσώσει το χάπι, τη δυνατότητα αναμόρφωσης του σχεδίου από τις νέες δημοτικές αρχές. Η άποψη αυτή δεν πείθει κανέναν αφού αυτή καθαυτή η οδηγία έχει λογιστική και όχι πολιτική αξία.
Άλλωστε αποκρύπτουν το γεγονός ότι εφόσον το προσχέδιο του προϋπολογισμού εγκριθεί από το Παρατηρητήριο όπως αυτό θα έχει υποβληθεί, ουσιαστικά θεωρείται εγκεκριμένος και δεσμευτικός προϋπολογισμός. Άρα η έγκριση από το Δ.Σ ουσιαστικά έχει τυπικό χαρακτήρα. Και λέμε τυπικό γιατί στο σχέδιο του προϋπολογισμού που θα έχει ήδη συνταχθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή συμπεριλαμβάνονται οι πιστώσεις για το ύψος των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβάνονται οι πιστώσεις για το έργα του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο μάλιστα πρέπει να βγει σε διαβούλευση άμεσα και να διατυπώσουν γνώμη και οι δημοτικές κοινότητες όπου υπάρχουν με τη σημερινή τους σύνθεση και η επιτροπή διαβούλευσης επίσης με τη σημερινή της σύνθεση.
Και μην μας πουν ότι πιέζει ο χρόνος γιατί και όταν κάποιοι δήμοι πέρσι ήταν συνεπείς με τις προθεσμίες μέσα στο καλοκαίρι του 2013, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις ενέκριναν τους προϋπολογισμούς τον Ιανουάριο του 2014.
Για να αποφευχθούν όλα αυτά τα προβλήματα και να μπορούν οι νέες αρχές να καθορίσουν το πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων που διοικούν, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 τουλάχιστον ειδικά για τη χρονιά ανάληψης καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών, δίνοντας εύλογη παράταση στο χρόνο σύνταξης των προϋπολογισμών.
Αυτά αν θέλουμε να μιλάμε για σεβασμό στη λαϊκή βούληση και στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης.
Τι προβλέπει  το  Άρθρο 77 του  ν. 4172/2013

Προϋπολογισμός δήμων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών¨και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για τοεκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

3. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.
Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισηςή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν.

4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή.
Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκνέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

5. Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν:
α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα,
β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας,
γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξηρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που:
α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών,
β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και
γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια γιατην εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).

7. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίουδεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, τηναμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη καιψήφισή τους.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων:
α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμούπρος έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και
β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της
κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α΄ 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.