Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ελλαδιστάν: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει δυο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώνει μια που θα έπρεπε να ακυρωθεί


Δυο ακυρωτικές πράξεις αποφάσεων αναμόρφωσης των προϋπολογισμών του δήμου δημοσιεύτηκαν σήμερα από την ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης (με ΑΔΑ: ΒΧΦΤΟΡ10-Ν30 και ΑΔΑ: Ω1ΣΠΟΡ10-ΓΞΣ) . Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποκαθιστά στις αρμοδιότητες του τον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Η ακύρωση έγινε επειδή οι δυο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, λήφθηκαν στις 30-6-2014, μετά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών (18-5-2014), χωρίς να προκύπτει αλλά ούτε και να τεκμηριώνεται η έκτακτη και εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη. Ως γνωστό ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ασυνέπεια. Κάνουν ότι θέλουν

 Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επικυρώνει με ΄πράη της (ΑΔΑ: 7ΤΦΠΟΡ10-ΒΕΔ  )  απόφαση για την 5η αναμόρφωσης  προϋπολογισμών του δήμου που ελήφθει απο το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά τις εκλογές στις 17/6/2014 και στην οποία δεν τεκμηριώνεται η έκτακτη και εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη. Δυο μέτρα και σταθμά . Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επικυρώνεται (ΑΔΑ: 6Ο0ΒΩΛ5-ΛΦΟ) από την ΓΓ:

α) τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης –Αγίας Άννας έτους 2014, ως εξής:
- Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης χλοοτάπητα γηπέδου τ.κ. Ροβιών» ποσού -45.000,00-€
- Μειώνει τον Κ.Α 30.7332.0004 του έργου «Ανάπλαση και φωτισμόςκεντρικής πλατείας Κεχριών» κατά -25.000,00–ευρώ
-Μειώνει τον Κ.Α 30.7332.0012 του έργου «Διαμόρφωση Κεντρικής πλατείας Κερασιάς» κατά -20.000,00-ευρώ
β) εγκρίνει την 120/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΒΥ6ΥΩΛ5-Φ93) η οποία αφορά την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2014


Οι αποφάσεις που ακυρώθηκαν αφορούν την 6η και 7η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού (δες παρακάτω) οι οποίες προέβλεπαν αυηση των εόδων για καύσιμα και για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση δημοτικών κτισμάτων

Οι 6η και 7η  αναμόρφωσεις προϋπολογισμού του δήμου  που ακυρώθηκαν απο την ΓΓ Αποκεντρωμένης γιατί δεν τεκμηριώθηκαν  λόγοι έκτακτης και εξαιρετικώς επείγουσας ανάγκης

Η 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού που επικυρώθηκε  από την ΓΓ Αποκεντρωμένης παρόλο που δεν συντρέχουν οι απαιτούμενοι λόγοι έκτακτης και εξαιρετικώς επείγουσας ανάγκης


0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.