Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Εκτός ημερησίας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης πολλά από τα θέματα που ζήτησε ο Δήμαρχος

Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα γίνει στο κτιριο Μελά στην Λίμνη την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017  στις 11 π.μ .

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 4 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ "οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες".

Η συνεδρίαση της 27.6.17 γίνεται κατ' εξαίρεση πρωϊνή ώρα στις 11π,.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ "ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος".
Από την λίστα που δόθηκε στην δημοσιότητα πολλά από τα θέματα πού πρότεινε ο δήμαρχος πριν ένα μήνα ( 22 Μαΐου 2017) παραμένουν εκτός ημερησίας διαταξηςΤο Δημοτικό Συμβουλιο της 27.6.17 θα ασχοληθεί με τα πιο κάτω θέματα:


1.Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.

2.Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής

3.Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.

4.Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού καταβολής ισόποσων δόσεων.

5.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (20/6/2017) με θέμα «Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων»

6.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/7-11-2016) με θέμα «Διαγραφή οφειλών»

Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/20-10-2016)με θέμα «Διαγραφή οφειλών»

8.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (8-5-2017) με θέμα «Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων»

9.Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ» σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999

10.Αίτηση Ένωσης Συνταξιούχων Μαντουδίου και Περιχώρων με θέμα «Παράταση σύμβαση μίσθωσης για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Μαντουδίου»

11.Αίτημα παραχώρησης αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα τοπικής κοινότητας Πηλίου για μαθήματα ζωγραφικής.

12.Μετατροπή ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μερικής απασχόλησης

13.Η αρίθμ. 11/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης με θέμα «Διαμαρτυρία κατοίκων οικισμού Μουρτιάς για την παραχώρηση του γηπέδου στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» στον Συνεταιρισμό Κουρκουλών για την τοποθέτηση της ξυλείας τους.

14. Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Κατανομή ΣΑΤΑ για την εκτέλεση έργων»

15.Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 118,παρ.5 του Ν.4412/2016»

16.Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού στα πλαίσια αποδοχής δωρεάς της εταιρείας ALSYK ABEE

17.Έγγραφο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών περί
έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής

18.Η αρίθμ. 57/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Α΄ τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»

19.Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση τοπικού συμβουλίου Παπάδων με θέμα: «Λειτουργία δημοτικού σχολείου Παπάδων ως τακτικό»

20.Αιτήσεις διαγραφής νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου

21.Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ λόγω παραιτήσεως του

22.Αντικατάσταση της Ληξιάρχου της Δ.Ε Κηρέως στην επιτροπή σύνταξης Μητρώου Αρρένων έτους 2016 λόγω αναρρωτικής άδειας.

23.Χαρακτηρισμός Κ.Α προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ως δεικτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

24.Παραχώρηση κοινοχρήστου –δημοτικού χώρου στον κ. Παπανικο-λάου Νικόλαο του Σταμάτη στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης.

25.Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017»

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χατζής Ανδρέας

Το σχετικό αίτημα του Δημάρχου προς το Πρόεδρο Δημοτικού ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λίμνη, 22 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Αρ.πρωτ.: 4204
ΜΑΝTΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λίμνη Εύβοιας
Τ.Κ. : 340 05 - ΛΙΜΝΗ
Πληροφορίες : Δήμαρχος
Τηλ. : 22270 31603
FAX : 22270 31012
email :athmatha@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: κ. Ανδρέα Χατζή,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αίτημα για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου και προτεινόμενα θέματα
ημερήσιας διάταξης»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του ν.3852/2010 και ιδιαιτέρως
τις παρ. 2, 6 & 7, όπως συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στη Δημοτική Κοινότητα Λίμνης, το
συντομότερο δυνατόν, εντός του μηνός Μαΐου 2017 και συμπεριλάβετε στην
ημερήσια διάταξη από τα κάτωθι εκκρεμούντα θέματα, τα πλέον κρίσιμα –
επείγοντα θέματα για τη λειτουργία του Δήμου, που είναι σωρευμένα, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε άλλα θέματα έχετε υπόψη σας.

ΚΡΙΣΙΜΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (1-30):


Τα θέματα με κίτρινο επιλέχθηκαν να μπουν προς συζήτηση, με πράσινο συζητήθηκαν στο Δ,.Σ. στις 30.5.17)


Θέμα 1: Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα «Εισήγηση για τον
καθορισμό θέσεως δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας έτους 2017». (ΘΕΜΑ 7 στο ΔΣ)

Θέμα 2: Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 1 της ισχύουσας
κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφοριακού στη Δημοτική
Κοινότητα Λίμνης σύμφωνα με την με αριθμ. 123/2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:4ΛΘΦΩΛ5-Β).

Θέμα 3: Προγραμματισμός προσλήψεως έκτακτου προσωπικού για το
έτος 2017. (ΘΕΜΑ 8 στο ΔΣ))

Θέμα 4: Η αρίθμ 2/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας». (ΘΕΜΑ 9 στο ΔΣ))

Θέμα 5: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμμάτων
στους ΒΙΟΚΑ του Δήμου.» (ΘΕΜΑ 10 στο ΔΣ))

Θέμα 6: Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Στερεάς Ελλάδα» με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». (ΘΕΜΑ 11 στο ΔΣ))

Θέμα 7: Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συνεργασία με την Εταιρεία
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» (ΘΕΜΑ 12 στο ΔΣ))

Θέμα 8: Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014. (ΘΕΜΑ 13 στο ΔΣ))

Θέμα 9: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για την συγκρότηση των πρωτοβάθμιων
συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων ΠΕ
Ευβοίας. (ΘΕΜΑ 14 στο ΔΣ))

Θέμα 10: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των τριμελών
επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών» (ΘΕΜΑ 15 στο ΔΣ))

Θέμα 11: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικού έτους 2016» (ΘΕΜΑ 16 στο ΔΣ))

Θέμα 12: Η αρίθμ. 9/2017 απόφαση Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους
2016» (ΘΕΜΑ 17 στο ΔΣ))

Θέμα 13: Η αρίθμ. 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
“Αποδοχής δωρεάς εταιρείας ALSYK ABEE “ (ΘΕΜΑ 18)

Θέμα 14: Έγγραφο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για
«Ορισμό εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση
μητρώου που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των
έργων» (ΘΕΜΑ 19)

Θέμα 15: Η αρίθμ. 85/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015».

Θέμα 16: Η αρίθμ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Σύνταξης κι έγκρισης οικονομικών καταστάσεων καθώς και
έκθεση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγ. Άννας έτους 2014»
Η αρίθμ. 66/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί:
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2014».

Θέμα 17: Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας με θέμα «Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016»(ΘΕΜΑ 20 στο ΔΣ))

Θέμα 18: Η αρίθμ. 29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
«Εισηγητική Έκθεση Δ΄ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού έτους 2016». (ΘΕΜΑ 21 στο ΔΣ))

Θέμα 19: Αιτήσεις διαγραφών κι εγγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό
Μαντουδίου. (ΘΕΜΑ 22 στο ΔΣ))

Θέμα 20: Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνομιακών επιδομάτων. (ΘΕΜΑ 23 στο ΔΣ))

Θέμα 21: «Παράταση εκτέλεσης εργασιών στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ,
ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
& ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ 9ης ΜΑΙΟΥ) – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ)» (ΘΕΜΑ 24 στο ΔΣ))

Θέμα 22: Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία
γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ της ΔΕ Ελυμνίων. (ΘΕΜΑ 25 στο ΔΣ))

Θέμα 23: Κατανομή πίστωσης (Β΄ κατανομή έτους 2017) για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών Σχολείων. (ΘΕΜΑ 26 στο ΔΣ))

Θέμα 24: Αποδοχή δακοκτονίας 2017. (ΘΕΜΑ 6 ω)

Θέμα 25: Αίτηση κ. Χατζή Αθανασίου του Νικολάου για παραχώρηση
προσωρινής χρήσης γηπέδου στη θέση Σταυρός (ΘΕΜΑ 2 στο ΔΣ))

Θέμα 26: Επικαιροποίηση αναπλήρωσης τακτικού μέλους του Δήμου στο
Δ.Σ του Περ.ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας (ΘΕΜΑ 27 στο ΔΣ) )

Θέμα 27: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση
Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (ΘΕΜΑ 28 στο ΔΣ))

Θέμα 28: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ
(Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών). (ΘΕΜΑ 29 στο ΔΣ))

Θέμα 29: Επικαιροποίηση της με αριθμ.85/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΣ8ΩΛ5-ΜΕΣ)
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια
εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου.

Θέμα 30: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της θρησκευτικής εορτής
Οσίου Ιωάννου Ρώσσου στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου στις
25, 26 & 27 Μαΐου.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (31-109:

Θέμα 31: Αίτηση κ. Σταύρου Κρινά, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 32: Αίτηση κ. Γεωργίου Μακρή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 33: Αίτηση κας Μαρίας Κυρίτση, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 34: Αίτηση κ. Ιωάννη Κριτσιλή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 35: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 36: Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 37: Αίτηση κ. Αλέκου Κορέλη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 38: Αίτηση κας Βασιλικής Κάτσικα, για διαγραφή οφειλή
Θέμα 39: Αίτηση κ. Αθανάσιου Τσαπουρνιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 40: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Τσιμπιδάκη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 41: Αίτηση κ. Αθανάσιου Σταματόγιαννη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 42: Αίτηση κ. Δημητρίου Ευγενικού, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 43: Αίτηση κας Ελένης Χρυσάνθη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 44: Αίτηση κ. Παντελή Μαργαρίτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 45: Αίτηση κας Αικατερίνης Προκοπίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 46: Αίτηση κας Άννας Βάρσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 47: Αίτηση κας Αγάθης Μποσινάκου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 48: Αίτηση κας Ευαγγελίας Ρούσσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 49: Αίτηση κας Αικατερίνης Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 50: Αίτηση κ. Γεώργιου Μπλουκίδη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 51: Αίτηση κ. Νικολάου Τσιλάβη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 52: Αίτηση κ. Ευάγγελου Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 53: Αίτηση κ. Αθανασίου Δραζιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 54: Αίτηση κ. Θεοφάνη Πανταζή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 55: Αίτηση κ. Παπαγελή Νικολάου του Αγγελή για διαγραφή οφειλής
Θέμα 56: Αίτηση κας Φλώρας Αποστολοπούλου, για διαγραφή
προσαυξήσεων οφειλής
Θέμα 57: Αίτηση κας Αγλαΐας Φορτοτήρα, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 58: Αίτηση κ. Δαυίδ Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 59: Αίτηση κ. Γεωργίου Ευάγγελου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 60: Αίτηση κ. Πανταζή Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 61: Αίτηση κ. Ψαρρού Καλλιόπης ,για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 62: Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 63: Αίτηση κας Ρούσσου Ελένης για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 64: Αίτηση κας Καλαβρή Αικατερίνης για διαγραφή οφειλής .
Θέμα 65: Αίτηση κ. Παπαστάθη Κων/νου για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 66: Αίτηση της εταιρείας Αγκάλη Α.Ε., για απαλλαγή δημοτικών
τελών.
Θέμα 67: Αίτηση κας Μαρίας Ανδρέου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 68: Εισήγηση Τμήματος Εσόδων –Περιουσίας και Ταμείου για
διαγραφή οφειλών κ.κ. Γροντή Αυγερινού του Δημητρίου, Γεραλή
Δημητριου του Κων/νου, Γάμπα Αθανασίας του Νικολάου ,Χατζή
Ηλία του Ανδρέα ,Δημητρίου Στάμου Ελένης του Αποστόλου,
Παναγιώτου Βασιλικής , Στάμου Κω/νας του Νικολάου
Θέμα 69: Στέγαση Δασονομείου.
Θέμα 70: Παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Κατάστημα Πηλίου για
διεξαγωγή μαθημάτων ζωγραφικής
Θέμα 71: Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Λίμνης για παραχώρηση χώρου
για στέγαση γραφείου (ΘΕΜΑ 1)
Θέμα 72: Αίτηση κ. Γεωργίας Ριτσώνη περί ανεξέλεγκτου
πολλαπλασιασμού αδέσποτων ζώων
Θέμα 73: Αίτηση – αναφορά κατοίκων οικισμού Παλιόβρυσης με θέμα
«Αναφορά προβλημάτων και αίτημα για επίλυση τους».
Θέμα 74: Αίτηση κ. Τάρλα Κυριάκου.
Θέμα 75: Αίτηση Τμήματος Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής
για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου.
Θέμα 76: Η αρίθμ. 3/2016 απόφαση τοπικού συμβουλίου Κεχριών περί
απομάκρυνσης από το μνημείο Ηρώων των μαρμάρινων
βαθμίδων λόγω επικινδυνότητας.
Θέμα 77: Η αρίθμ. 2/1016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Σχετικά με ερειπωμένη οικία στον οικισμό Ζωοδόχου
Πηγής».
Θέμα 78: Πρόγραμμα Υλοποίησης «Συλλογής, μεταφοράς και
ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού και Λαμπτήρων».
Θέμα 79: Έγγραφο ΚΕΔΕ περί ψηφίσματος της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
Θέμα 80: Παραχώρηση κοινοχρήστου δημοτικού χώρου στον κ. Ματσούκα
Ιωάννη του Δημητρίου, στην τοπική κοινότητα Προκοπίου. (ΘΕΜΑ 5)
Θέμα 81: Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού
Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού
καταβολής ισόποσων δόσεων.
Θέμα 82: Αίτηση παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
και αντικατάσταση της.
Θέμα 83: Αίτηση χορευτικού Ομίλου «ΤΟ ΛΥΜΝΙ» που ζητάει
επιχορήγηση.
Θέμα 84: Αίτηση Χορευτικού Συλλόγου «ΝΗΛΕΥΣ» για χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης.
Θέμα 85: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου με θέμα «Εκκρεμότητες
μηχανημάτων σε οχήματα του Δήμου»
Θέμα 86: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου για παροχή πληροφοριών.
Θέμα 87: Αίτηση κ.κ. Κατζούρα Ι –Μουργιά Ι –Αρβανίτη Ι και Κουτσουρά
Στ. με θέμα ενημέρωση για την αγωγή 21/2016 από τον
Δήμαρχο και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (πρακτικό
16/14-6-2016 συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής)
Θέμα 88: Ανάθεση σε δικηγόρο κι έρευνα για τη λύση της υπεκμίσθωσης
του Δασικού Χωριού μεταξύ του πρώην Δήμου Νηλέως και ήδη
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας και της εταιρείας
Παπούλη & Σια ΟΕ
Θέμα 89: Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Ροβιών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 90: Αίτηση Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Δρυμώνα
«Προφήτης Ηλίας» για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 91: Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού για παραχώρηση
χώρου για στέγαση του.
Θέμα 92: Αίτηση Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Λίμνης για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 93: Αίτηση Εταιρείας Ευβοικών Σπουδών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 94: Αίτηση Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών
Ελυμνίων για παραχώρηση χώρου για στέγαση του γραφείου
τους.
Θέμα 95: Αίτηση κ. Πουλόπουλου Δημητρίου περί κατάπτωσης εγγυητικής
του επιστολής.
Θέμα 96: Αίτηση κ. Πάνου Ευθυμίου κατοίκου Μαντουδίου περί
χορήγηση χώρου στάθμευσης για τα φαρμακεία.
Θέμα 97: Αίτηση κατοίκων περιοχής Αγκάλης Δ.Ε Αγία Άννας με θέμα
«Αποχετευτικό σύστημα και εύρεση λύσης διόδου προς
θάλασσα».
Θέμα 98: Η αρίθμ. 8/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Ανταλλαγή δρόμων από τον κ. Αβέρωφ».
Θέμα 99: Αίτηση κ. Μακρή Δημητρίου κατοίκου Ροβιών για λύση της
σύμβασης μίσθωσης καταστήματος του στη θέση Μουριές λόγω
διακοπής εργασιών από 20/9/2016 .
Θέμα 100: Ανάκληση της αρίθμ. 93/2013 απόφασης δημοτικού
συμβουλίου «Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου που
βρίσκεται στην παραλία Μακρύ Γιαλός της τοπικής κοινότητας
Βλαχιάς για τοποθέτηση καντίνας» .
Θέμα 101: Μερική ανάκληση της 140/2016 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Εισήγηση για την λειτουργία στάσιμου
υπαίθριου εμπορίου σε τοπικές Κοινότητες του Δήμου για το
έτος 2016» .
Θέμα 102: Οριοθέτηση αγροτεμαχίου εντός παιδικής χαράς στον οικισμό
Ροβιών.
Θέμα 103: Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της
αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ»
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν.
2741/1999
Θέμα 104: Επιστολή Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα
Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) για μείωση των δημοτικών φόρων και τελών.
Θέμα 105: Αίτηση κ. Μπλουκίδη Γ και Σια για διαγραφή οφειλής
Θέμα 106: Αίτηση κας Αλεξανδρίδη Αννας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 107: Αίτηση κας Τριανταφύλλου Μαρίας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 108: Αίτηση κ. Δούστου Γεωργίου για διαγραφή οφειλής
Θέμα 109: Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

71 Σχόλια:

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΨΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ .ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΟΥ.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ.ΤΟ ΜΕΜΠΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ 109!! ΘΕΜΑΤΑ!!!ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΕΛΑ.ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΕΙΣΗΓΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Η ΟΧΙ ΠΟΣΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.ΠΑΨΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΛΟΙΔΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΑΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΔΥΝΑΜΩΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.ΕΤΣΙ ΕΞΗΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΙΤΑ

ΠΟΛΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΜ ΔΕΝ ΣΦΑΞΑΝΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΑΚΑΚΕΣ ΕΙΜΑΣΤΑΙ

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΘΑ ΤΟ ΘΥΜΗΘΗ ΝΑΡΘΗ ; ΣΤΟ Δ.Σ.

ΠΑΡΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣΟΥ 39 ΑΤΟΜΑ - 11 *ΔΗΛΑΔΗ 28 ΑΤΟΜΑ ΟΙ 11 ΕΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ 28 ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΚΟΛΟ ΚΑΝΤΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Ο λόγος που δεν παραιτείστε κ. αποστάτες είναι επειδή θέλετε να μας σώσετε από το δήμαρχο πού ψηφίσαμε; έχετε κάτι καλύτερο να προσφέρετε και δεν θα μπορείτε αν ανεξαρτοποιηθεί, ανακαλύψατε ότι η συνεργασία με την παράταξη Στεργίου είναι αυτό που θέλει ο τόπος, θεωρειτε τους εαυτούς σας καλύτερους από τους αναπληρωματικούς
Ή απλώς σας ενδιάφερει η εξουσία χωρίς ελέγχους;

Εάν έχετε κανένα παιδάκι του δημοτικού να το βάλετε να σας διαβάσει το νόμο,φαίνεται οι νομικοί σας συμβουλάτορες έχουν ξεχάσει αυτό το σπορ,λοιπόν ακόμη καλό όλοι οι σύμβουλοι να παραιτηθούν γίνονται εκλογες ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ για αντικαταστασή του.
Εκεί την πατήσατε με το εμείς τον ανεβάσαμε εμείς θα τον ρίξουμε.
Ισχύει ο Θεός αγαπά τον κλέφτη αλλά και τον νοικοκύρη.
Ρεζιλευτικατε καταλάβετε το σώστε ότι μπορείτε ακόμη απο την κουρουλιασμενή σας αξιοπρέπεια.
Και όπως λέει ο ευγενέστατος κ.8:28 ,αν έχετε κ--- ή καλύτερα ευαισθησία δουλέψτε για το καλό των συμπολιτών σας ή απολαύστε υψηλή πολιτική στα γνωστά σας στέκια.

8:28
Ποιόν προτείνεις για νέο υποψηφίο?
Δεν θα πρέπει να ξέρω για να μην κάνετε το ίδιο λάθος?

Αίτηση κατοίκων περιοχής Αγκάλης Δ.Ε Αγία Άννας με θέμα
«Αποχετευτικό σύστημα και εύρεση λύσης διόδου προς
θάλασσα».
αυτο δεν ειναι θεμα για συζητηση ΧΟΝΤΡΕ και το εβγαλες εκτος

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ ΜΙΛΑΤΕ;; ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ, ΕΝΑ ΚΡΕΑΣ ΟΡΘΙΟ.
ΣΕ ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ;; ΣΤΟ ΚΟΠΑΔΙ ΤΩΝ 10+ 7
ΤΣΑΚΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΦΥΓΕΤΕ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΝΑΣΑ Ο ΤΟΠΟΣ.
ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΠΗΡΑΤΕ ΕΝΑ ΓΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ??
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΛΑΚΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ Ξ...ΛΟ ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ.

ΚΥΡΙΕ ΜΑΚΑΚΑ 10.08 π.μ.
ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΣ ΖΗΤΑΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.
ΑΛΛΑ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΛΕΒΕΝΤΟΜΑΚΑΚΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ.

Κάποτε οι κ.κ Κουκουρίκος,Κουτσουράς,Αρβανίτης,Χατζης............θα πρέπει να καταλάβουν πως έχασαν και να επιτρέψουν στο δήμο να ασχοληθεί με τα προβλήματα της καθημερινότητα του και όχι με τις γελοιότητες τους.
Κύριοι αρκετά.
Μας κουράσατε.
Μας αηδιάσατε.
ΑΡΚΕΤΑ μέχρις εδώ.

Ρε ξεφτίλες αποστάτες δυό χρόνια πολεμάτε να πάρετε την εξουσία στο δήμο
να γίνετε δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι και ότι άλλο σκατά θέλετε, για να
αρπάζετε και να τρώτε όπως παλιά.
Δεν σέβεστε την δημοκρατία,τους πολίτες, δεν σέβεστε τίποτα.
Στο Μαντούδι σας γύρισαν την πλάτη όλοι οι πολίτες ακόμη και οι πρώην δικοί σας και οι συγγενείς σας. Τι άλλο θέλετε. Πόσο περισσότερο θέλετε να ξεφτιλιστείτε. ΦΥΓΕΤΕ ΑΘΛΟΙΟΙ, ΚΟΠΡΙΤΕΣ.....

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΟΠΡΙΤΗ 6.11 ΜΜ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΟΥ ΚΟΠΑΝΕ

υπομονη λιγες μερες μεινανε στον μπαρμπαχρηστο.το πειθαρχικο που εγινε στις 27/4 μιλησε

ΠΡΟΣ 4,32.ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΙΔΑΝ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΚΑΙ ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ ΜΕ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Η ΤΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ???ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΡΙΧΝΕΤΑΙ ΛΑΣΠΗ

Οι δύο από τους 4 πρώην Δημάρχους που τίμησαν την συγκέντρωση με την παρουσία τους είναι ελεγχόμενοι για την εξαφάνιση των χρημάτων για το ασθενοφόρο, ένας ακόμα απηλλάγη για τα ταμειακά ελλείμματα της τέως Δημοτικής επιχείρησης.

Για να τα λέμε όλα.

6:29 μ.μ.

Δωσε μας το ΑΔΑ, γιατι έφαγα το τον τόπο στο Διαύγεια και δεν βρήκα τίποτα καμια απόφαση για το θέμαΗ περιοχη πασχει απο την απουσια του τριαντη,του κατσινη,του ενωτιαδη,του περηφανου.ας κυταξουμε να τους φερουμε στα πραγματα ξανα,και με τη βοηθεια του νεου αιματος,οπως,,στεργακης,κατζουρας,αντρικανας,κοψιδας,λεοντης,,να παει ο τοπος μπροστα.τι νομιζετε; οτι ο τοπος θελει αφθαρτους και τιμιους;οχι βεβαια,,,ο τοπος πρεπει να κυβερνηθει,,απο μαλακες,,οπως ταιριαζει σε μαλακες δημο
τες.ακου 600 φτυαρια,,ακου πετρελαια εκατονταδες χιλιαδες ευρωπουλα,ακου γεματα τα υπογεια και οι αποθηκες,απο υλικα,και εργαλεια του δημου,,ακου ανταλακτικα σε ιδιωτικα αυτοκινητα και τρακτερ..ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΟΛΠΑ.τι νομιζες καλυβιωτη;οτι θα σαφησουν να χαλασεις την πιατσα;

ΒΡΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ.
ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΤΕ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΞΙΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ.
ΜΗ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΟΜΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ .
Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΕΚΛΕΓΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΩ ΤΟΝ ΑΝΤΡΙΚΑΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.
ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ.
ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, ΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ Π Ρ Α Ξ Ι Κ Ο Π Η Μ Α.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ.

ΟΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΕ ΟΙ ΠΡΩΗΝ 4 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΣ ΤΙΜΗΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.
ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΡΙΑΝΤΗ-ΕΝΩΤΙΑΔΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ-ΚΑΤΣΙΝΗ
ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ....
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΕΣ, ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ, ΦΥΓΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΡΕΝΤΙΚΟΛΑ.....

6:24
Ανεγκέφαλε,αισχρές απαστάτη ποια είναι η παρανομία του δημάρχου?
Έχει καμία σχέση με τις παρανομίες του παρελθόντος?
Ο κόσμος καταλαβαίνει το μέγεθος της εγκληματικής μικρότητάς σας.
Το ότι έχεις πλοκάμια είναι κατανοητό γιατί η κακοδιαχείρηση έχει μακρύ και σκοτεινό παρελθόν.
Κουκουλοφόρε με ονοματεπώνυμο.

Οι 4 δήμαρχοι που σας "ατίμωσαν " με την παρουσία τους στη συγκέντρωση στο Μαντούδι, μας ΚΟΥΦΑΝΑΝ με τα όσα είπαν. ΛΕΞΗ ΚΑΜΙΑ.
Τους ρεζιλέψατε, τους απογοητεύσατε και αυτούς όπως και όλους εμάς και τους πρώην ψηφοφόρους σας.
Φύγετε ρε παιδιά, δεν σας παίρνει άλλο, ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ, ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΑΤΕ.

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΘΑ ΤΟΝ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΜΕΤΕ. ΘΑ ΞΥΠΝΑΤΕ ΜΕ ΕΦΙΑΛΤΕΣ. ΟΙ ΤΥΨΕΙΣ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ.
ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΦΕΡΕΤΕ ΣΕ ΟΛΗ ΣΑΣ ΤΗ ΖΩΗ.
ΑΠΟ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΠΡΟΣ 8.57 ΜΜ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΕΠΕΙΣΕΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ

ΒΡΕ ΚΟΠΡΙΤΕΣ 4 ΑΤΟΜΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΤΑ ΡΗΜΑΞΑΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΣΑΤΕ ΑΙΝΤΕ ΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ

22 Ιουνίου 2017 - 10:03 μ.μ.
ΑΜΑ ΕΙΧΑΤΕ ΛΙΓΟ ΤΣΙΠΑ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ
ΠΟΙΟς ΑΠΟ ΣΑΣ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ?

Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΝΝΑΣ ΠΙΟ ΒΡΩΜΙΚΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.ΑΣΕ ΤΙΣ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ.ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΝΙΠΤΕΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ.ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΦΥΓΕΤΕ

Τι να παραιτηθητε ρε νουμερα;ο κοσμος σας εχει χεσμενους.σαμπως περα απο το να σαμποταρετε,κανετε και τιποτα αλλο;απλα αναστησατε τα φαντασματα...και σεις δεν θα εκλεγειτε.την προδοσια πολλοι αγαπησαν,τους προδοτες ομως κανενας.μολις τα φαντασματα σας στιψουν,θα σας πεταξουν σαν λεμονοκουπες.νουμερα,,ε,,νουμερα

Ο Δήμαρχος είναι χρήσιμος για να τον βαράμε για τις ευθύνες και τις αποφάσεις των άλλων.
Ο διαμαρτυρόμενος για τα σκουπίδια στην παραλία της Αγιάννας γιατί απευθύνεται στην Αντιδήμαρχο και όχι στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει την δύναμη της λήψης αποφάσεων?
Ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
αν δεν εκτελέσει κάποια απόφαση τότε εγκαλείται.
Δυστυχώς όμως στην περιοχή μας εγκαλείται γιατί εκτέλεσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ! ! !
Τα παράπονα λοιπόν στον κ. Χατζή.

Σωπα ρε μεγάλε πώς μας τα λες έτσι. Έχει αρμοδιότητα ο πρόεδρος την καθαριότητα; Διάβασε την απόφαση ορισμού αντιδημαρχων να δεις ποια έχει την ευθύνη της καθαριότητας του Νηλέα. Αλλά η κυρία μόνο τη γλάστρα ξέρει να κάνει. Αν έχει τα κότσια ας εναντιωθεί στον Καλυβιώτη. Πάρτε το χαμπάρι και μην περιμένετε τίποτα από αβουλα άτομα.

Η ΕΥΒΟΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑ ΧΩΝΕΙ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΝΤΕ ΦΥΓΕ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΗΛΙΑ ΠΑΡΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΖΑΣΤΕΤΗ ΡΗΜΑΞΑΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΣΥ ΦΤΑΙΣ

κ ΔΗΜΑΡΧΕ ΕΛΑΤΕ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΔΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΕΙΔΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΓΚΑΛΗ ,ΑΚΤΗ ,ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ,ΘΑΛΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΚΑΜΠΟΣΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΧΟΝΤΡΑ....ΜΕΙΝΑΝ ΟΜΩΣ ΤΑ ΨΙΛΑ.Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΙΝΟ 1980.ΟΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΗΤΑΝ ΠΑΡΩΝ.Ο ΚΥΡ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΦΤΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΝΑ ΔΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΧΑΛΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ.ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

Για να γνωρίζουμε ότι η πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων είναι επισης υπόλογοι χωρίς να απαλασσονται οι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος

Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας (Άρθρο 82 του Ν. 3852/2010)

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας τηςτοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

 μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και υνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

 λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

 μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

 μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

 μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,

 καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,

 είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

 εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου,

 ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,

 συνεργάζεται με τον αρμόδιο κατά τόπον αντιδήμαρχο για την επίλυση των προβλημάτων της κοινότητας36
,
 συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την κοινότητα37
,
 καλεί τους κατοίκους και τους φορείς38, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε συνέλευση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

36 Άρθρο 59, παρ. 4ε, του Ν. 3852/2010.
37 Άρθρο 62, παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
38 Άρθρο 85 του Ν. 3852/2010.Διάβασε την σχετική εγκύκλιο ΣΤΟ διαυγεια ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-9Γ

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egiklios_49_10_org_leit.pdf


ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑς ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΚΑΝΟΥΝ; ΓΙΑΤΙ ΕΒΑΛΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ; ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ.


Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας

Το συμβούλιο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες39 στα όρια της τοπικής κοινότητας:

1. Εκφέρει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για τα ακόλουθα θέματα:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
β) τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του,
γ) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
3. Εισηγείται, με αιτιολογημένη απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους
κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
4. Εκφέρει στην οικονομική επιτροπή σύμφωνη γνώμη για την αποδοχή
κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα
5. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
6. Εισηγείται41 στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του.
7. Καταρτίζει42 σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου.

Διάβασε την σχετική εγκύκλιο ΣΤΟ διαυγεια ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-9Γ

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egiklios_49_10_org_leit.pdf

ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥΣ;

ΤΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσοτέρων δημοτικών ενοτήτων, δηλαδή των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώθηκαν στο πλαίσιο του «Προγράμματος Καλλικράτης».

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο νόμος θέλει σε κάθε δημοτική ενότητα να ορίζεται Αντιδήμαρχος ο οποίος ασκεί κατά τόπον αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονται από το νόμο.

Οι κατά τόπον αρμοδιότητες που μπορούν να ασκήσουν οι Αντιδήμαρχοι είναι:

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους Αντιδημάρχους, εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται πρέπει να αναγράφονται συγκεκριμένα προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το εύρος αυτών.

Η θητεία κάθε Αντιδημάρχου αναφέρεται στην απόφαση ορισμού του ως Αντιδημάρχου. Κατά την δημοτική περίοδο 2011- 2014 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και η δεύτερη θητεία διετία λήγει 31 Αυγούστου 2014. Όμως, ο Δήμαρχος μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαταστήσει τον Αντιδήμαρχο και πριν από τη λήξη της θητείας του. Αν ορισθείς Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από την παράταξή του δεν μπορεί να παραμείνει Αντιδήμαρχος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του «Καλλικράτη» στις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες (δηλαδή των πρώην κοινοτήτων ή τοπικών διαμερισμάτων που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο ) προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος που έχει ορισθεί από τον Δήμαρχο να ασκεί τις κατά τόπον αρμοδιότητες, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο αρμόδιος για τη δημοτική κοινότητα Αντιδήμαρχος, πλέον των αρμοδιοτήτων του ως προέδρου της δημοτικής κοινότητας, ασκεί, κατά τόπον, τις εξής αρμοδιότητες:
• τη χορήγηση των αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου,
• την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και
• την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
• ασκεί επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Δήμαρχος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ
σελ. 32
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk43-06082014.pdf

ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΛΛΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥς. ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΕΤΑΘΕΤΟΥΝ ΑΕΝΑΩΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΝΟ ΤΟΥΣ


Γιούλα η φίλη σου η σοσιαλίστρια έστειλε σήμερα στο eviatop την παρακάτω φωτογραφία από τα χάλισ στο Κυμασι.
Σύμφωνα με το Άρθρο 82 του Ν. 3852/2010 ο προέδρο της τοπικής κοινότητας "μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής"

Για πεσε μας τι ενεργειες έκανες για να αποκαταστήσεις την καθαριότητα στο κυμάσι. Τι θα πρεπει να κανουμε εμεις οι δημοτες να σε πάμε στο πειθαρχικό για παράβαση καθηκοντος; Να σε βάλουν σε αργία βεβαία δεν χρειάζεται γιατι εχεις μπεί μονη σου

Το ίδιο ερώτημα για ΦιΦα και Παπαμήτσο για τις παραλίες Κρυας Βρύσης ακια Αγίας Αννας; Τι ενεργειες έχετε κάνει; Τι ρόλο παίζετε


[img]https://2.bp.blogspot.com/-AT4-uDvPzZA/WUvqRSsZHpI/AAAAAAALIbE/3QmoTvBukycg5H76lkbisZDiR96zTGE1ACLcBGAs/s1600/%25CE%2591%2B%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BF.jpg[/img]Όποιος απο σας τους ανώνυμους έχει το θάρρος της γνώμης του, έχει τα κότσια, έχει αρχ...α, να μιλήσει υπεύθυνα με το δήμαρχο και θα δείτε τι γίνεται στο δήμο και ποιός ευθύνεται.
Κάτι τοπικοί πρόεδροι νομίζουν ότι είναι να παίρνουν το μισθό μόνο και να κάνουν πολιτική και αντιπολίτευση στον εαυτό τους.

ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΡΕΤΑΛΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΤΩΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣΟΥ ΒΡΕ ΑΙ ΣΤΟ ..ΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ Ο ΤΟΠΟΣ

Δεν κόβετε τις μ@λακ@@ς που κάνετε τιτάνιο αγώνα να χρεωσετε την ανυπαρξία του Καλυβιώτη στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Ποτέ τους άκουσε, πότε συνεργάστηκε μαζί τους; Το μόνο που κάνει είναι να τους βρίζει, να τους υποτιμά και να τους απαξιωνει. Μην κουραζεστε να υπερασπιζεστε έναν άνθρωπο που κατέστρεψε την περιοχή. Πότε ήταν ο δήμος σε τέτοιο χάλι; ΠΟΤΕ... ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΓΕΤΕ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟΥ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ. ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΟΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΙΚΡΟΧΟΛΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΒΛΕΠΕΤΕ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΕΣ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΚΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΤΥΧΑΙΟ; ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΑ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΗΜΕΙΑ.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΔΗΜΟΥ.
ΤΟ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΔΩΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ, ΠΟΥ ΤΑ 3/4 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΠΟΔΟΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝΕ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΠΑΝ ΤΙΠΟΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΦΥΓΑΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ.
ΠΑΙΔΙΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΣΕ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤ¨ ΙΔΙΑΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΜΕΝΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ, ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
ΑΣ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ "ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ"
ΤΟ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΠΟΙΟ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΧΑΣΕΙ.
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ ΟΛΑ.

βρε ξεφτιλα παπαρουνα εχουν το δικαιωμα οι προεδροι να αναθεσουν εργασιες εστω και για ενα μεροκαματο :ρε ξεφτιλισμενε εχουν ταμειο οι προεδροι;ΟΥΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΔΕΝ ΔΕΙΝΕΙ Ο ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΟΣ.ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕ ΦΑΣΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΡΕ ΠΑΛΙΟΦΑΣΙΣΤΑ .

....και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής"

24 Ιουνίου 2017 - 11:58 π.μ.
ΕΣΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΙΞΙΔΙ
ΠΕΣ ΜΑΣ
ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 300-500 ΕΥΡΩ?
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ?
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΙ...............ΙΔΑ
ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ
ΔΕΝ ΞΟΔΕΥΟΥΝ ΔΡΑΧΜΗ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΒΓΗΚΑΝ
ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ
ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΑΛΛΑ
ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΑΣ
ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΛΕΙΦΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΔΡΑΝΟΥΝ

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΙΣΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΛΕΘΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΗΚΕ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΕΧΕΤΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ.
ΜΗΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΣΤΕ ΑΛΛΟ, ΣΑΣ ΜΑΘΑΜΕ ΚΑΛΑ. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΦΥΓΕΤΕ......ΦΥΓΕΤΕ......ΦΥΓΕΤΕ....ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ.....

Βρε παλιομαλάκες νομίζετε ότι μπορεί κάποιος να καθοδηγήσει το δήμαρχο.
Αφού τον ξέρετε καλά και ξέρετε ότι δεν μπορέσατε εσείς οι αποστάτες να τον καθοδηγήσετε ούτε να τον εκβιάσετε.
Ο δήμαρχος ακολουθεί τα αυτονόητα, απλά και καθαρά πράγματα προς όφελος των ΠΟΛΙΤΩΝ και του δήμου.
Εσείς σαν κοπάδι προβάτων καθοδηγήστε απο τις μαλακίες του κάθε ΗΛΙΘΙΟΥ και εξουσιομανή, Σταύρου-Ηλία-Γιαννιού και.......


ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ.
ΔΗΜΑΡΧΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.

η ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΗΛΕΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΤΑΕΙ ΠΟΔΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΦΤΙΛΙΚΙ.ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΙΟ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ???Ο ΠΟΥΡΝΙΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΧΑΒΟΥΖΑ.ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΑ ΠΑΣ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ.ΗΡΘΑΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.ΗΡΘΑΜΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ....ΗΡΘΑΜΕ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΑ....ΝΙΠΤΕΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ Η ΚΥΡΙΑ!!ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΑΝΟ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ.ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ.25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΥΠΗΡΧΕ ΤΕΤΟΙΟ ΧΑΛΙ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΖΗΤΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΝΙΚΑΝΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ.ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΡΙΧΝΕΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ !ΠΟΙΟΣ Ο ΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΣ?ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ

ΑΠΑΝΟ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΜΗΝ ΑΦΙΣΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ ΔΙΑΛΥΣΕΤΑ ΟΛΛΑ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΕΦΕΡΕΙ

8:54
Ανόητε πολιτικάντη ποιος έφερε τα μνημόνια και την οικονομικές κατάντια της χώρας μας?
Κοίτα στον καθρέπτη,ένας είσαι ΕΣΥ.

ΤΟ ΡΕΖΙΛΙΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΑΠ' ΑΚΡΗ Σ' ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠ' ΑΥΤΗ. ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Η ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΑΦΡΥ ΠΟΔΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ.

Προς τον 8.54μ.μ.
Ο δήμαρχος έχει υποχρέωση να ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ τον τόπο απο κάτι κοπρόσκυλα σαν και σένα και τους ομοίους σου.
ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ.
ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;;;;;; ΚΑΝΕΝΑΣ ....
ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΔΟΔΕΣ....ΠΡΟΔΟΤΕΣ.....
ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.......

Αφήστε ήσυχη την Γιούλα η σοσιαλίστρια κουνάει τα νήματα. Είναι μια μαριονέτα

προς 24 Ιουνιου 11.09. Και κατι αλλο φιλε.....οχι μονο η σοσιαλιτρια που λες.Ειναι κα κατι μουρλα απο ''σταυρο'' μερια μαζι με τον χρισ.........κο συλογο.Που εφτασε το μαντουδι ρε φιλε.Να εχει προεδρο την Γιουλα.ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ.ΝΤΟΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Πράγματι η παραλία της Αγιάννας έχει φέτος τα χάλια της με ευθύνη και της αντιδημάρχου και του πρόεδρου της κοινότητας. Αυτό όμως που με προβληματίζει είναι ότι όλοι ξέχασαν την αποχαίτευση της Αγγάλης. Πού είναι οι παραλιακοί μαγαζάτορες που ξεσήκωναν τον κόσμο κια σωστά έκαναν. Γιατί τώρα κάνουν τουμπεκί; Ο Αντρικάνας που έχει την πλειοψηφία στο δ.σ γιατί σιωπά; Κουράστηκε να αγωνίζεται; Μήπως περιμένει την άλλη τετραετία που θα είναι(γιατί θα βρεθούν πάλι μακάκες που θα τον ξαναψηφίσουν μη και χάσουν το κελεπούρι) στην αντιπολίτευση να φωνάξει τότε; Επειδή αυτή η 4ετία χάθηκε , ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ναμην εκλέξουμε ένα τόσο κακό δημοτικό συμβούλιο και έναν τόσο ανίκανο και αόρατο δήμαρχο.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΣΑΡΩΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΑΡ....ΚΑΙ ΑΦΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΙΚΑΝΟ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΞΑΝ

Ποιος ηξερε τη ελεανα οτι ηταν προεδρος απλα εδεινε λυσεις ο αλλος... τωρα αυτοι ειναι ανικανοι και ψαχνωμαστε

24 Ιουνίου 2017 - 3:56 μ.μ.

Α******* ΛΕΣ ΗΡΘΕΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΗΡΘΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΤΡΑ
ΠΑΝΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ
ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ . Α*****,Β******

προς 25 Ιουνιου 2.50.κ αυτο το ζ ω ο που ειναι τωρα σαν ΠΡ........ΟΣ αυτος το εβαλε μπροστα φιλε,το εξεφτιλιζει αλλα που να εχει νιονιο να το καταλαβει η νεοκορησα.ντροπη μας ολοκληρο Μαντουδι να εχει προεδρο αυτο το ''ΟΝ''.Κ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ που αυτος καθοριζει την πορεια του χωριου μας.Αυτη ρε ηταν αξεια να ενδιαφερθει για το χωριο μας; ΟΥΣΤ......

Ρε άχρηστε και ψευταρά 1.54 μ.μ.
Όλοι οι αποστάτες μετά το κάζο που πάθανε στο Μαντούδι δηλώσανε ότι είναι καμένοι πολιτικά και δεν θα είναι υποψήφιοι.
- Πες μας τα 6 ονόματα.
- Πες μας ποιός συνδυασμός θα δεχθεί τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ και ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ
- Πες μας μήπως κάνουν και νέο συνδιασμό "Η ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ"
Αυτοί κατέστρεψαν και το κίνημα σε τοπικό επίπεδο και γνωρίζω απο έγκυρες πηγές ότι τους διαγράφουν από την Νομαρχιακή Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ.
Γιαννιέ και Κουτσουρά κάνατε μοιραία λάθοι, μη αναστρέψιμα

Θα σαρώσετε 1.54 μ.μ. όπως σαρώσετε στη συγκέντρωση στο Μαντούδι, που
μας ρεζιλέψατε, απογοητεύσατε και φύγαμε.

Ρε 1.54 μ.μ. μη γράφεις άλλες ανοησίες και παπαριάζεις τον εαυτό σου.
Πως είναι δυνατό ένας ανίκανος (όπως γράφεις) να έχει διαλύσει εσάς τους 10
αποστάτες και τους 7 καντζούριδες.
Μήπως ο 1 είναι πολλαπλάσια ικανότερος απο όλους εσάς και σας διέλυσε.
Για σκέψου το λιγάκι και μη γράφεις μαλακίες σε βάρος σου.

Ο.Κ ΘΑ ΣΑΡΩΣΟΥΝ,,,,ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ,ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ;ΠΕΣΜΑΣ ΝΤΕ...ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑΤΙ...

ΡΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΚΑΙΡΟ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ
ΚΑΜΙΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ.

25 Ιουνίου 2017 - 1:54 μ.μ.

ποιος αφησε μισθο?
ο Συχωρεμένος που ούτως η άλλως πληρωνόταν από το ικα?
ο Γιαννιός που ούτως η άλλως πληρωνόταν απο τη σύνταξη και αν την έκοβε δεν θα τη ξαναπερνε?
ο Αρβανιτης που αν δεν έφευγε θα έχανε ολους τούς πελάτες?
ο Κουκουρικος που ουτως η αλλως επαιρνε συνταξη?
ΜΗΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ ΑΠΟ ΣΑΣ
Τα κίνητρα σας ήταν άλλα
Πιστεύατε οτι θα ρίξετε τον Δήμαρχο για να αναλάβετε εσεις
οχι για τις θέσεις αλλά για να κουκουλώσετε αυτά που που θα βγουν στη φόρα απο τον εισαγγελέα.
ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΕΛΠΙΖΕΤΕ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΥΤΗ Η ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΜΑΧΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ
ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ


ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΧΤΥΠΙΕΣΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ; ΜΑΘΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΑΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.