Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Επαναληπτική πρόσκληση για την συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Λίμνη 16/06/2017
Αριθμ. Πρωτ. : 5701

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 και 282 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010) στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, συγκροτείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας τη δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη, ως εκ τούτου η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου έχει λήξη.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο συνολικός αριθμός της επιτροπής είναι κατ’ ελάχιστον είκοσι πέντε (25) και κατά μέγιστο πενήντα (50), σύνολο που προκύπτει από τα μέλη – εκπρόσωποι φορέων και τα μέλη- δημότες, που κληρώνονται ,με αναλογία μεταξύ τους 3:1.
Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι απαραίτητη, διότι η γνωμοδότηση επί του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος και του σχεδίου του προϋπολογισμού είναι υποχρεωτικό βήμα, προκειμένου να εγκριθεί ο προϋπολογισμός.
Με δεδομένο ότι στην με αρ. πρωτ. 3767/8-5-2017 πρόσκληση για συμμετοχή δεν προέκυψε ο απαιτούμενος εκ του νόμου ελάχιστος αριθμός, παρακαλούνται οι φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ώστε να μην έχουμε εμπλοκή με την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018.
Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους :

α) εκπρόσωπους των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) εκπρόσωπους των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) εκπρόσωπους των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) εκπρόσωπους των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) εκπρόσωπους των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) εκπρόσωπους των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) εκπρόσωπους των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) εκπρόσωπους άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωπους των τοπικών συμβουλίων νέων

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή τους υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Λίμνη Ευβοίας 34005) ή με φαξ (2227031012) ή αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση douri@0728.syzefxis.gov.gr έως 30 Ιουνίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2227350133.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.