Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Υποβολή πρότασης για την δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο δήμο μαςΣτις 30-5-2017 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει πρόταση στην ΕΥΔΕΠ  για  την δημιουργία Κέντρου Κοινότητας  στο δήμο μας


Από το πρακτικό της αρίθμ. 8 / 30-5-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ:Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Στερεάς Ελλάδα» με τίτλο
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσούρας Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι Σύμβουλοι, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2198/2198
Πρόσκλησή της(Κωδικός Πρόσκλησης 33, Α/Α ΟΠΣ 2092), μας ενημέρωσε
για την προτάσεων στον άξονα Προτεραιότητας 10 « Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» ο οποίος
συχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πιο συγκεκριμένα,
κάλεσε το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας ως δυνητικό δικαιούχο να
υποβάλλει πρόταση για την επιχορήγηση έργου (πράξης) με την ονομασία
«Κέντρο Κοινότητας Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας»
Τα «Κέντρα Κοινότητας» είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά
που θα λειτουργούν ως δομή συμπληρωματική των Κοινωνικών Υπηρεσιών
των Δήμων.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας θα είναι η ανάπτυξη ενός
τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή – ενημέρωση –και υποστήριξη
των πολιτών για όλες τις κοινωνικές παροχές που προσφέρονται τόσο σε
επίπεδο δήμου όσο και σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο ( Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης, ΤΕΒΑ, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο κ.λπ), τη
διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που
υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης και παραπομπές προς
αυτές (υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις,
κοινωνικές δομές, υπηρεσίες απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λπ) ,
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με στόχο την βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου (εκδηλώσεις ενημέρωσης, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για
την ένταξη στην αγορά εργασίας, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας).

Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος
της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και
κοινωνικής συνοχής.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ο Δήμος θα επιχορηγηθεί
προκειμένου να προσλάβει για 36 μήνες : έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό
(ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), έναν (1)
Κοινωνικό Λειτουργό (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης
επαγγέλματος) ή Ψυχολόγο και ένα (1) άτομο ως Βοηθητικό Προσωπικό.
Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης Δράσης εκτιμάται στις 164.160,00€ και
θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα στο οποίο υποβάλλεται η πρόταση
χρηματοδότησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2198/2198 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης 33,
Α/Α ΟΠΣ 2092)της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας


3. Την άποψη του δημοτικού συμβούλου κ. Λιαγκάκη Ευσταθίου: «Εμείς
προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην προχωρήσει σε σύσταση
κέντρου κοινότητας. Να υλοποιήσει και να ενσωματώσει στις δομές και στις
υπηρεσίες του Δήμου την κοινωνική αλληλεγγύη, να στελεχώσει την
κοινωνική υπηρεσία του Δήμου με το αναγκαίο επιστημονικό και διοικητικό
προσωπικό. Το κέντρο κοινότητας αποτελεί ουσιαστικά ένα ακόμα εργαλείο
υλοποίησης της γενικότερης πολιτικής, που θέλει την πρόνοια και την
κοινωνική μέριμνα, σε δομές που θα μπορούν να επιβληθούν και να
επιβάλλονται ανταποδοτικά, σε όσους ακόμα μπορούμε να πληρώσουμε τις
υπηρεσίες αυτές.
Με δεδομένο λοιπόν αυτό, η κυβέρνηση εξαρτά το κέντρο κοινότητας, μέσα
από τα προγράμματα των ΕΣΠΑ. Και αντιλαμβανόμαστε ο καθένας ότι αυτό
είναι η ιστορία που λυμαίνονται τα κονδύλια οι ΜΚΟ, και τους ελληνικούς
πόρους οργανώσεις όπως ΜΚΟ, Εκκλησία και τα λοιπά. Παράλληλα η
στελέχωση των κέντρων κοινότητας θα γίνει με κάθε τύπου ελαστική
απασχόληση, κακοπληρωμένη ή με πλήρη απασχόληση ή με συμβάσεις
έργου λοιπόν, ισοπεδώνοντας ότι έχει μείνει ακόμα όρθιο από τα δικαιώματα
για σταθερή και μόνιμη θέση εργασίας.

Σε αυτή τη λογική λοιπόν εμείς καταψηφίζουμε τα κέντρα κοινότητας, και
θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συσταθούν στον Δήμο μας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την υποβολή πρότασης στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2198/2198 Πρόσκλησή
της ΕΥΔΕΠ (Κωδικός Πρόσκλησης 33, Α/Α ΟΠΣ 2092), Άξονας
Προτεραιότητας 10 « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» για την υλοποίηση του έργου
(πράξης) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας
Άννας»
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λιαγκάκη Ευσταθίου και
Στέφου Κυριακής η οποία δήλωσε παρούσα.


Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας
1 Σχόλια:

Διαφωνεί και καταψηφίζει ο Στάθης τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο μας προτείνοντας:""να στελέχώσει την κοινωνική του υπηρεσία ο Δήμος μας με το αναγκαίο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό..(προσλήψεις μόνιμου προσωπικού)""Δηλαδή τα θέλει όλα και τα θέλει τώρα!!
Άλλα λόγια ν αγαπιόμαστε Στάθη.Πού ζεις;Οι άνεργοι,οι απλήρωτοι εργαζόμενοι,η ελαστική και κακοπληρωμένη εργασία είναι γύρω μας.Κάτσε και σκέψου λοιπόν σύντροφε:Αν μέσω αυτού του τριετούς προγράμματος μπορέσει να βοηθηθεί ένας άνεργος νέος,μιά οικογένεια με προβλήματα επιβίωσης,ένας ρομά,ένας μετανάστης αξίζει τον κόπο να λειτουργήσει.
Δεν υπάρχει μόνο το μαύρο και το άσπρο,υπάρχει και το γκρι ενδιάμεση απόχρωση.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.