Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Σαμποτάζ και στο κανονισμό λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμάτων στους ΒΙΟΚΑ του δήμου.Στις 30/5/2017 οι  δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Στεργίου Ιωάννης – Καντζούρας Ιωάννης- Μουργιάς Ιωάννης –Φλώκου –Κωνσταντάκη Σοφία –-Στέφου Κυριακή -Τάρλας Ιωάννης- Σκομπρής
Νικόλαος – Αρβανίτης Παναγιώτης-–Δανέλης Ιωάννης – Γιαννιός Κων/νος- Χατζής Ανδρέας- Λιαγκάκης Ευστάθιος  καταψήφισαν τον κανονισμό  λειτουργίας υποδοχής βοθρολυµάτων στους ΒΙ.Ο.ΚΑ του Δήµου με  αιτιολογίες  ότι: "δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της Δημοτικής επιχείρησης" (Στεργίου),  " να καθίσουνε κάτω να τα βρούνε με τον  Αποστόλου και με όποιον άλλον ιδιώτη υπάρχει" (Βούλγαρης),  και να "δημιουργηθούν οι υποδομές και όλα αυτά με τα ωράρια, που θα μπορούν να μπαίνουν μέσα οι ιδιώτες και να εξυπηρετούνται ανά πάσα ώρα και στιγμή, εφόσον γίνουν αυτές οι υποδομές" (Λιαγκάκης).

Ο  προτεινόμενος κανονισµός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυµάτων στους ΒΙ.Ο.ΚΑ του Δήµου  μας είναι σχεδόν ταυτόσημος  με αυτόν του τουριστικού δήμου Χερσονήσου (Μάλια) με πληθυσμό 26.000 κατοίκους.  Ο κανονισμός του δήμου Χερσονήσου ( είναι ίδιος με τον δικό μας) πού εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό τουριστών δεν φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα στους ιδιώτες . Στο άρθρο 7 του κανονισμου του δήμου Χερσονήσου     όπως και στον δικό μας προβλεπεται ότι "τα βυτιοφόρα προσέρχονται στο σταθµό υποδοχής βοθρολυµάτων κατά τις ώρες που ορίζονται κάθε φορά από την ∆ΕΥΑΧ."

Στο μικρό Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας ο ίδιος κανονισμός απορρίπτεται σαν  δυσλειτουργικός . Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να προτείνουμε  να "  δοθούν κλειδιά στους ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων"! 
Από το πρακτικό της αρίθμ. 8 / 30-5-2017 συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου


ΘΕΜΑ : Η αρίθµ. 6/2017 απόφαση διοικητικού συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ µε
θέμα «Κανονισµός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυµάτων στους ΒΙ.Ο.ΚΑ
του Δήµου»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύµβουλοι, η Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Μαντουδίου -Λίµνης-Αγ. Άννας µε το αρίθµ. πρωτ. 111/6-32017 έγγραφο της µας
έστειλε την αρίθµ. 6/2017 απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου µε την οποία
εγκρίνει τον «Κανονισμό λειτουργίας υποδοχής βοθρολυµάτων στους ΒΙ.Ο.ΚΑ
του Δήµου Μαντουδίου -Λίµνης-Αγ. Άννας ».
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων
όπως παρακάτω παρατίθενται:

Κουκουρίκος Ηλίας : Πρόταση μου είναι να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος
για επόμενο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση.

Στεργίου Ιωάννης: Καταψηφίζουμε τον παρόντα Κανονισμό. Είμαστε
σύμφωνοι να υπάρχει κανονισμός, αλλά αυτός δεν ανταποκρίνεται στα
δεδομένα της Δημοτικής επιχείρησης. Τον καταψηφίζουμε και το διοικητικό
Συμβούλιο να δει ένα νέο Κανονισμό.

Παληός Ευστράτιος: Προτείνω να αλλάξουμε το άρθρο 7 που μιλάει για ωράριο,
το διαγράφουμε το ωράριο. Και μέχρι να βρούμε τον τρόπο ελέγχου εισόδου στο
ΒΙΟΚΑ, θα κλειδώνεται και θα δοθούν κλειδιά στους ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων.

Παζάρας Βασίλειος: Ψηφίζω τον κανονισμό αυτόν με τις τροποποιήσεις που
έκανε ο κ. Παληός.

Βούλγαρης Αναστάσιος: Εγώ θα ήθελα την αναβολή του θέματος, για να
διευκρινιστούν κάποια πράγματα, και θα πρότεινα εδώ τον κύριο Παληό και
στον κύριο Αποστόλου να καθίσουνε κάτω να τα βρούνε και με όποιον άλλον
ιδιώτη υπάρχει, γιατί αυτοί μεταξύ τους θα λειτουργούν τον Κανονισμό όχι
εμείς ως Δημοτικοί σύμβουλοι.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Ο κανονισμός αυτός δημιουργεί εμπόδια παρά λύνει
ζητήματα. Εφόσον δημιουργηθούν οι υποδομές και όλα αυτά με τα ωράρια,
που θα μπορούν να μπαίνουν μέσα οι ιδιώτες και να εξυπηρετούνται ανά
πάσα ώρα και στιγμή, εφόσον γίνουν αυτές οι υποδομές, θα ξανάρθει πάλι ο
κανονισμός, τροποποιημένος, με ωράριο για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί
να κάνουν τη δουλειά τους

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Δεν εγκρίνει την αρίθµ. 6/2017 απόφαση διοικητικού συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
µε θέμα την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας υποδοχής βοθρολυµάτων
στους ΒΙ.Ο.ΚΑ του Δήµου, προκειμένου να συνταχθεί από την ΔΕΥΑΜΛΑΑ
ένας νέος κανονισμός λειτουργίας που θα ανταποκρίνεται στα δεδομένα της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης και να υποβληθεί εκ νέου
για συζήτηση (Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.
Στεργίου Ιωάννης – Καντζούρας Ιωάννης- Μουργιάς Ιωάννης –Φλώκου
–Κωνσταντάκη Σοφία –-Στέφου Κυριακή -Τάρλας Ιωάννης- Σκομπρής
Νικόλαος – Αρβανίτης Παναγιώτης-–Δανέλης Ιωάννης – Γιαννιός
Κων/νος- Χατζής Ανδρέας- Λιαγκάκης Ευστάθιος ( Ψήφοι δώδεκα -12-)
Βούλγαρης Αναστάσιος -Κουτσουράς Σταύρος- Κουκουρίκος Ηλίας :
Αναβολή συζήτησης του θέματος (Ψήφοι τρεις-3-)
Παζάρας Βασίλειος –Σεσοντή Μαρία- Παληός Ευστράτιος –Γεωργάκαινα
Ελένη –Κατσούρας Δημήτριος : Εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας
υποδοχής βοθρολυµάτων στους ΒΙ.Ο.ΚΑ του Δήμου» σύμφωνα με την νέα
πρόταση του κ. Παληού όσο αφορά την τροποποίηση του 7ου άρθρου του
κανονισμού (ψήφοι πέντε-5-)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τον τρόπο υποδοχής των οικιακών βοθρολυμάτων και τη λειτουργία
της εγκατάστασης προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων των ΒΙΟΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός του Κανονισμού
Σκοπός του κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία και προστασία της σωστής λειτουργίας των
ΒΙΟΚΑ και η αποφυγή κάθε είδους ρύπανσης του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Γνωστοποίηση
Ο παρών κανονισμός γνωστοποιείται ενυπόγραφα σε όλους τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των
βυτιοφόρων στους οποίους διανέμονται αντίγραφα του και αναρτάται και σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής βοθρολυμάτων. Η γνώση και αποδοχή του παρόντος κανονισμού αποτελεί προϋπόθεση για την εκκένωση των βοθρολυμάτων στους ΒΙΟΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Υπόχρεοι συμμόρφωσης
Όλοι οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των βυτιοφόρων οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα
κανονισμό και με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων υποδοχής οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τηλειτουργία της υποδοχής βοθρολυμάτων και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. οι οδηγίες προς τουςβυτιοφορείς θα δίνονται προφορικά ή γραπτά ή θα αναρτώνται σε ειδικούς πίνακες στο χώρο υποδοχής βοθρολυμάτων.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Υγειονομική Διάταξη ΕΙβ/221/65 (ΦΕΚ Β138/τ.β. /24.2.65), άρθρα 2 και 15.
Ποινικός Κώδικας, άρθρα 427 και 458.
Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΕΥΑΜΛΑΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο
Κυρώσεις
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες είτε οδηγοί των βυτιοφόρων δεν συμμορφώνονται με
τον παρόντα κανονισμό και με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων της ΔΕΥΑ, εκτός από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, θα τους επιβάλλονται και από την ΔΕΥΑ κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές θα αποφασίζονται από Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και θα είναι ανάλογες με τη βαρύτητα της εκάστοτε παράβασης και το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να προκληθεί στην εγκατάσταση. Οι κυρώσεις μπορεί να κλιμακώνονται αναλόγως με την βαρύτητα και την ενδεχόμενη υποτροπή του παραβάτη και να περιλαμβάνουν
Επιβολή χρηματικού προστίμου
Απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεων υποδοχής βοθρολυμάτων για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Το ύψος του χρηματικού προστίμου μπορεί να φθάνει μέχρι 300,00€ ενώ το χρονικό διάστημα
απαγόρευσης χρήσης των εγκαταστάσεων μπορεί να φθάσει μέχρι 3 μήνες για κάθε παράβαση ή
συνδυασμό.
Τέλος σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων ή συστηματικών παραβάσεων η ΔΕΥΑ μπορεί με
απόφαση του Δ.Σ. της να προτείνει στην αρμόδια Υπηρεσία την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Προσέλευση και διακίνηση βυτιοφόρων
6. Πριν την προσέλευση του βυτίου για εκκένωση στην ΕΕΛ, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η
αντίστοιχη πληρωμή στον Εισπράκτορα Μαντουδίου ή στα γραφεία της επιχείρησης μας στην
Στροφυλιά.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο στην ΕΕΛ, είναι η υπόδειξη στον αρμόδιο υπάλληλο της
απόδειξης πληρωμής σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και η κατάθεση της σχετικής
αίτησης συμπληρωμένης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού.
8. Τα βυτιοφόρα προσέρχονται μέσα στην υποδοχή βοθρολυμάτων κατά τις ώρες που ορίζονται από τη ΔΕΥΑ
9. Τα βυτιοφόρα πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται από την υποδοχή με μέγιστη ταχύτητα
10χλμ./ώρα. Τα βυτία που περιμένουν να αδειάσουν πρέπει να διευκολύνουν την κίνηση των λοιπών
βυτίων ή άλλων οχημάτων.
10. Απαγορεύεται η στάθμευση των βυτιοφόρων μέσα στο χώρο ή πλησίον των εγκαταστάσεων
υποδοχής βοθρολυμάτων, ιδιαιτέρως μετά την λήξη του ωραρίου υποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος εκκένωσης
1. Οι οδηγοί βυτιοφόρων πρέπει να ακολουθούν πιστά το ωράριο της έναρξης και ειδικά της λήξης της υποδοχής καθώς και τις οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου. Μετά την ώρα λήξης της υποδοχής δεν επιτρέπεται η είσοδος των βυτίων στο χώρο των εγκαταστάσεων.
2. Ο αριθμός και ο χρόνος εκκένωσης των βυτιοφόρων που αδειάζουν ταυτόχρονα στον σταθμό
ορίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο υποδοχής.
3. Αφού σταθμεύσουν τα βυτιοφόρα στο σημείο εκκένωσης, οι οδηγοί ή οι βοηθοί τους, συνδέουν
προσεκτικά το στόμιο του βυτίου με τον εύκαμπτο σωλήνα, βάζουν το άλλο άκρο στην θέση
εκκένωσης και ανοίγουν τη βάνα. Αν κατ το χρονικό διάστημα της εκκένωσης των βυτίων προκύψει
οποιοδήποτε πρόβλημα (όπως μεγάλη παροχή, έμφραξη της σχάρας λόγω των στερεών φερτών
που περιέχουν τα βοθρολύματα , βλάβη αντλιών κλπ.) οι οδηγοί των βυτίων ή βοηθοί τους οφείλουν
να περιορίσουν ή να κλείσουν τελείως τη βάνα εκκένωσης του βυτίου ώστε να μην διαρρέουν τα
λύματα έξω και γενικά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου υποδοχής για τον
χειρισμό των βανών εκκένωσης.
4. Μετά την εκκένωση τα βυτιοφόρα απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από τον χώρο στάθμευσης
ώστε να διευκολύνεται κατά το δυνατόν η κυκλοφορία των άλλων εισερχόμενων και εξερχόμενων
οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Κανόνες Υγιεινής
1. Οι υδατοπαγίδες (καζανάκια) των βυτίων πρέπει να αδειάζονται προσεκτικά και με ειδικό δοχείο στην θέση εκκένωσης και όχι κάτω. Απαγορεύεται δε η εκκένωση τους σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.
2. Οι βάνες εκκένωσης των βυτίων πρέπει να είναι στεγανές ώστε να μην ρυπαίνουν κατά την κίνηση ή στάθμευση τους το χώρο εκκένωσης. Αν υπάρξει βλάβη στις βάνες ή άλλη διαρροή οι ιδιοκτήτες
οφείλουν να την αποκαθιστούν εντός του ελαχίστου δυνατού χρόνου.
3. Η εκκένωση των βυτίων επιτρέπεται να γίνεται μόνο στις ειδικές θέσεις εκκένωσης και πουθενά
αλλού στον χώρο των εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ακατάλληλα Βοθρολύματα – Έλεγχος Ποιότητας
1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκκένωση βοθρολυμάτων που περιέχουν επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες είτε για τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων είτε για τον εξοπλισμό είτε για το προσωπικό των εγκαταστάσεων. Τέτοιες ουσίες είναι πιθανόν να περιέχουν τα λύματα από συνεργεία, εργαστήρια, ελαιοτριβεία, μαρμαράδικο, βιομηχανίες, εργοστάσια και γενικά από δραστηριότητες των οποίων τα υγρά απόβλητα δεν υπάγονται γενικώς στην κατηγορία των οικιακών αστικών λυμάτων.
2. Όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν με σαφήνεια και επακριβώς την προέλευση των
βοθρολυμάτων, στοιχεία τα οποία να είναι δυνατή η άμεση εξακρίβωση τους Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.
3. Οι οδηγοί υποχρεούνται πριν την εκκένωση του βυτίου να δίνουν δείγμα από το περιεχόμενο του βυτίου σε φιάλη δειγματοληψίας στον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑ. Εάν από το μακροσκοπικό έλεγχο προκύψει υπόνοια ύποπτων λυμάτων η εκκένωση αναστέλλεται ο οδηγός συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση για την προσέλευση των λυμάτων και το δείγμα στέλνεται για ανάλυση. Η περίπτωση επιβεβαίωσης ακατάλληλου (μη οικιακού λύματος) εμπίπτει στις κυρώσεις που αναφέρονται παραπάνω ως σοβαρότατο παράπτωμα.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα βοθρολύματα που μεταφέρει κάποιο βυτιοφόρο κριθούν ακατάλληλα από το προσωπικό υποδοχής ο οδηγός του πρέπει να αποχωρεί χωρίς διαμαρτυρίες από το χώρο υποδοχής.
5. Εάν εκκενωθεί ποσότητα ακατάλληλων λυμάτων και κριθεί αναγκαίο για την προστασία και εξασφάλιση του προσωπικού και της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι δυνατό να σταματήσει προσωρινά η υποδοχή όλων των βυτίων μέχρι να απομακρυνθεί η ποσότητα αυτή από την εγκατάσταση με ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.
KANONΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤAΘΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ BOΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ BIΟΛΟΓIKOY KAΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 1ο
: Aντικείµενο του Κανονισµού
Ο παρών κανονισµός ρυθµίζει τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής των
αστικών βοθρολυµάτων Νοµού Ηρακλείου και τη λειτουργία του σταθµού υποδοχής
βοθρολυµάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Χερσονήσου στην ΜΚΑ
Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
: Σκοπός του Κανονισµού
Σκοπός του είναι η εύρυθµη λειτουργία και προστασία της σωστής λειτουργίας
του σταθµού και η αποφυγή κάθε είδους ρύπανσης του περιβάλλοντος του (ιδιαιτέρως
του χώρου εκκενώσεως και ελιγµών των βυτιοφόρων, όπου ο κίνδυνος ρύπανσης
από διαφυγές αερίων είτε υγρών αποβλήτων είναι µεγαλύτερος).
ΑΡΘΡΟ 3ο
: Γνωστοποίηση.
Ο παρών κανονισµός γνωστοποιείται σε όλους τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των
βυτιοφόρων στους οποίους διανέµονται αντίγραφα του και αναρτάται σε εµφανές
σηµείο του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων.
ΑΡΘΡΟ 4ο
: Yπόχρεοι συµµόρφωσης.
Όλοι οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των βυτιοφόρων οφείλουν να συµµορφώνονται µε
τον παρόντα κανονισµό και µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων, οι οποίοι
έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων και την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Οι οδηγίες προς τους βυτιοφορείς θα δίνονται
προφορικά ή γραπτά ή θα αναρτώνται σε ειδική πινακίδα στο σταθµό βοθρολυµάτων.
ΑΡΘΡΟ 5ο
: Ισχύουσες ∆ιατάξεις
• Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ Β13β), άρθρα 11 και 15
• Ποινικός Κώδικας, άρθρα 427 και 458.
• Ειδική Νοµαρχιακή Απόφαση για τη λειτουργία του σταθµού Βοθρολυµάτων
• Κανονισµός Αποχέτευσης ∆ΕΥΑΧ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
: Kυρώσεις
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες είτε οι οδηγοί των βυτιοφόρων δεν
συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό και µε τις υποδείξεις των αρµοδίων
υπαλλήλων, εκτός από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων που προκύπτουν από
την ισχύουσα Νοµοθεσία, θα τους επιβάλλονται και από την ∆ΕΥΑΧ κυρώσεις. Οι
κυρώσεις αυτές θα αποφασίζονται, µετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, από τα
εκάστοτε αρµόδια όργανα της ∆ΕΥΑΧ και θα είναι ανάλογες µε τη βαρύτητα της
εκάστοτε παράβασης. Οι κυρώσεις µπορεί να κλιµακώνονται, αναλόγως µε τη
βαρύτητα και την ενδεχόµενη υποτροπή του παραβάτη και να περιλαµβάνουν:
• απλή σύσταση,
• επιβολή χρηµατικού προστίµου
• ·απαγόρευση χρήσης του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων για ορισµένο χρονικό
διάστηµα.
(την κάθε µια ξεχωριστά ή σε συνδυασµό).
Το ύψος του χρηµατικού προστίµου µπορεί να φθάνει µέχρι 300 € ενώ το χρονικό
διάστηµα απαγόρευσης χρήσης του σταθµού µπορεί να φθάσει µέχρι τρεις µήνες.
Σε περίπτωση σοβαρών προβληµάτων ή συστηµατικών παραβάσεων η ∆ΕΥΑΧ
µπορεί να προτείνει στον κ. Νοµάρχη την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του
βυτιοφόρου για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
AΡΘΡΟ 7ο
: Προσέλευση και διακίνηση βυτιοφόρων.
α) Τα βυτιοφόρα προσέρχονται στο σταθµό υποδοχής βοθρολυµάτων κατά τις ώρες
που ορίζονται κάθε φορά από την ∆ΕΥΑΧ.
β) Τα βυτιοφόρα πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται από το χώρο του σταθµού
µε µέγιστη ταχύτητα 10 χλµ./ώρα. Τα βυτιοφόρα, που περιµένουν τη σειρά τους για να
αδειάσουν, δεν πρέπει να παρεµποδίζουν την διακίνηση των λοιπών βυτιοφόρων.
γ) Απαγορεύεται η στάθµευση των βυτιοφόρων µέσα στο χώρο ή πλησίον του
σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων και ιδιαιτέρως κατά τις ώρες που ο σταθµός δεν
λειτουργεί, όπως επίσης απαγορεύεται η στάθµευση σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της
εγκατάστασης (π.χ. πλησίον του γραφείου διοικήσεως).
ΑΡΘΡΟ 8ο
: Τρόπος εκκένωσης.
α) Οι οδηγοί των βυτιοφόρων πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρµοδίων
υπαλλήλων κατά τους ελιγµούς και την τυχόν στάση των βυτιοφόρων εντός του
χώρου του σταθµού.
β) Ο αριθµός και ο χρόνος εκκένωσης των βυτιοφόρων που αδειάζουν ταυτοχρόνως
στον σταθµό, ορίζεται µόνο από τους αρµόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι φροντίζουν να
τηρείται και η σειρά προτεραιότητας.
γ) Αφού σταθµεύσουν τα βυτιοφόρα στα σηµεία εκκένωσης, οι οδηγοί ή οι βοηθοί
τους, συνδέουν προσεκτικά το στόµιο του βυτιοφόρου µε το στόµιο του εύκαµπτου
σωλήνα, ανοίγουν τη βάνα εκκένωσης µέχρι του σηµείου, που τους υποδεικνύουν οι
αρµόδιοι υπάλληλοι και µετά ανοίγουν τη βαλβίδα του αέρα, ώστε να αποφεύγεται η
διαφυγή δύσοσµων αερίων προ το περιβάλλον. Αν κατά το χρονικό διάστηµα της
εκκένωσης προκύψει πρόβληµα µερικής ή ολικής έµφραξης των σχαρών, λόγω των
στερεών φερτών που περιέχουν τα βοθρολύµατα, οι οδηγοί των βυτιοφόρων και οι
βοηθοί τους, ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του αρµόδιου υπαλλήλου για τον χειρισµό
των βανών.
δ) Μετά την εκκένωση, τα βυτιοφόρα αποµακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από τον
χώρο του σταθµού, ώστε να διευκολύνεται, κατά το δυνατόν η κυκλοφορία των
εισερχόµενων και εξερχόµενων βυτιοφόρων.
ΑΡΘΡΟ 9ο
: Κανόνες Υγιεινής
α) Απαγορεύεται η εκκένωση των καζανακιών σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εντός ή
εκτός του σταθµού ή εκτός του Βιολογικού. Τα καζανάκια των βυτιοφόρων πρέπει να
Σελ. 22 ∆.Ε.Υ.Α.Χ. Κανονισµός δικτύου αποχέτευσης
ΑΡΘΡΟ 9ο
: Κανόνες Υγιεινής
α) Απαγορεύεται η εκκένωση των καζανακιών σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εντός ή
εκτός του σταθµού ή εκτός του Βιολογικού. Τα καζανάκια των βυτιοφόρων πρέπει να
αδειάζονται προσεκτικά στο κανάλι µε την εσχάρα, που υπάρχει ειδικά για το σκοπό
αυτό στο χώρο, όπου παρκάρουν για εκκένωση τα βυτιοφόρα.
β) Οι βάνες και τα κουµπώµατα στοµίων των βυτιοφόρων πρέπει να είναι στεγανές,
ώστε να µη ρυπαίνεται ο χώρος εκκένωσης. Αν υπάρξει βλάβη στις βάνες αυτές οι
ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων οφείλουν να την αποκαθιστούν εντός του ελάχιστου
δυνατού χρόνου.
γ) Τα βυτιοφόρα πρέπει να είναι καθαρά ιδιαίτερα όταν διέρχονται από την πόλη και
να µην ενοχλούν (οσµές).
ΑΡΘΡΟ 10ο
: Ακατάλληλα Βοθρολύµατα-Έλεγχος ποιότητας
α) Απαγορεύεται αυστηρά η εκκένωση βοθρολυµάτων που περιέχουν ουσίες
επιβλαβείς και επικίνδυνες είτε για διάφορες διεργασίες είτε για το προσωπικό της
εγκατάστασης του Βιολογικού. Τέτοιες ουσίες είναι τα πετρελαιοειδή, τα λάδια, τα
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, τα υγρά απόβλητα από µαρµαράδικα, βιοτεχνίες
πατάτας και άλλες δραστηριότητες, των οποίων τα υγρά απόβλητα δεν υπάγονται
γενικώς στην κατηγορία των αστικών λυµάτων. Ο οδηγός είναι υποχρεωµένος να
δηλώνει το σηµείο παραλαβής των βοθρολυµάτων ιδιαίτερα µάλιστα αν πρόκειται για
µη οικιακά λύµατα και να παρέχει κάθε πληροφορία για το περιεχόµενο και το σηµείο
παραλαβής των βοθρολυµάτων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση µάλιστα, κατά την οποία
οι οδηγοί των βυτιοφόρων, µεταφέρουν ασυνήθιστα βοθρολύµατα, πρέπει να
αναφέρουν το γεγονός αυτό στον αρµόδιο υπάλληλο του σταθµού, από τον οποίο θα
λαµβάνουν οδηγίες για το τι θα κάνουν.
β) Όλα, ανεξαιρέτως, τα βυτιοφόρα υπόκεινται υποχρεωτικώς σε έλεγχο για την
ποιότητα των βοθρολυµάτων που µεταφέρουν στον σταθµό και οφείλουν να δίνουν
δείγµατα από τα βοθρολύµατα τους κατά την ώρα που εκκενώνουν. Οι οδηγοί των
βυτιοφόρων ή οι βοηθοί τους πρέπει να γεµίζουν σε κάθε εκκένωση, από τις
κατάλληλες βάνες δειγµατοληψίας, τις αντίστοιχες φιάλες, που υπάρχουν στο σταθµό
για κάθε βυτιοφόρο, µε δείγµα από το περιεχόµενο του βυτιοφόρου τους και να τις
εναποθέτουν στις αντίστοιχες θήκες τους.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα βοθρολύµατα που µεταφέρει κάποιο βυτιοφόρο
κριθούν ακατάλληλα, ο οδηγός του πρέπει να αποχωρεί χωρίς διαµαρτυρίες από το
χώρο του σταθµού.

27 Σχόλια:

Καλα δεν ειχε απαρτια Σημερα το Δ.Σ.της Δευαμλα και δεν εγεινε ντροπη ( Παροντες Παλιος Στεργιου Γεωργακαινα )

Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι εκει μέσα είναι πιονια των βυτιάδων κια πως θα τα κονομήσουν. Οι βυτιάδες είναι οι μόνοι που βολευονται από το να μην υπάρχει κανονισμός και τάξη.

Αναρωτιέμαι τι αλλάγες ζήτησαν? να αναλάβουν την διαχείριση τον ΒΙΟΚΑ οι βυτιάδες; Δηλαδή κυριε Λιαγκάκη ποιες υποδομές λείπουν και δεν μπορεί να υπάρχει κανονισμός; τι παραπάνω υποδομες έχουν οι άλλοι δήμοι που έχουν τον ίδιο κανονισμό σε όλη την Ελλάδα;

ολοι στηριζουν τον ιδιωτη
ας τα παροπλισει ο δημος και ας πανε μετα σε αυτους να τους
αδειαζουν τους βοθρους με διπλασια λεφτα

Λιαγκάκη με ποιους είσαι; το λαό ή τα βυτία; τι αρλούμπες είναι αυτές πού λες όχι να τους δώσουμε και τα κλειδιά; ντροπή σου

ΚΕΝΟΎΡΓΙΑ ΜΌΔΑ ΑΥΤΉ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΤΙΆΔΕΣ? ΘΑ ΈΡΘΟΥΜΕ 30 XRONIA πISO PEEEEEE

Λιαγκακη αριστερε στο στομα και δεξιε στη τσεπη
Γιατι δεν μιλας και εδω για τα ιδιωτικα βυτια που
στοιχιζουν ακριβοτερα στον πολιτη?

Με τους βυτιαδες, το κεφαλαιο Στάθη;

Ο Στάθης μ' αυτά που κάνει προσβάλει όλους εμάς στο ΚΚΕ.
Τίποτε δεν έχει προσφέρει στο δήμο όλα αυτά τα χρόνια και
νομίζει ότι με τη στείρα άρνηση προσφέρει στο κόμμα.

Η πρόταση του κ. Βούλγαρη δεν είναι πρόταση για συναλλαγή;
κ. Βούλγαρη ο κανονισμός δεν είναι συμφωνία δύο συναλλασσόμενων, πάνω ή κάτω από το τραπέζι, ερήμην του Δημοτικού συμβουλίου.
Ξαναδιαβάστε την πρότασή σας και σκεφτείτε λίγο.
Η μήπως το πείσμα σας "να φύγει ο Δήμαρχος" δεν σας επιτρέπει να σκέφτεστε με απλή λογική?

Ο κ. Λιαγκάκης παραβλέπει πως δεν μπορεί η Δημοτική περιουσία να είναι ξέφραγο αμπέλι για κάθε ιδιώτη.
Η πρότασή του προβλέπει προσλήψεις προσωπικού, δεν τον απασχολεί αν μπορούν να γίνουν ούτε αν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν.
Ακόμα και στη Χαλκίδα ο βιολογικός δέχεται λύματα από βυτία μόνο ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και σε συγκεκριμένο ωράριο, και ας εξυπηρετεί χιλιάδες σπίτια που δεν είναι συνδεδεμένα στην αποχέτευση.
Στο Δήμο μας πρέπει να λειτουργεί 24ωρο η υποδοχή ή να γίνει το χειρότερο: να έχουν κλειδιά οι ιδιώτες και να μπαινοβγαίνουν όποτε θέλουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό στο Δήμο και ίσως χωρίς να πληρώνουν.

) Όλα, ανεξαιρέτως, τα βυτιοφόρα υπόκεινται υποχρεωτικώς σε έλεγχο για την
ποιότητα των βοθρολυµάτων που µεταφέρουν στον σταθµό και οφείλουν να δίνουν
δείγµατα από τα βοθρολύµατα τους κατά την ώρα που εκκενώνουν. Οι οδηγοί των
βυτιοφόρων ή οι βοηθοί τους πρέπει να γεµίζουν σε κάθε εκκένωση, από τις
κατάλληλες βάνες δειγµατοληψίας, τις αντίστοιχες φιάλες, που υπάρχουν στο σταθµό
για κάθε βυτιοφόρο, µε δείγµα από το περιεχόµενο του βυτιοφόρου τους και να τις
εναποθέτουν στις αντίστοιχες θήκες τους.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα βοθρολύµατα που µεταφέρει κάποιο βυτιοφόρο
κριθούν ακατάλληλα, ο οδηγός του πρέπει να αποχωρεί χωρίς διαµαρτυρίες από το
χώρο του σταθµού.
ποιος θα κανη τον ελενχο ρε κοπριτες? ουστ ρεταλιαααααα

Ο κ.Βούλγαρης πρότεινε να καθίσουν κάτω ο κ.Παληός,πρόεδρος της ΔΕΥΑ και ο κ. Αποστόλου,ιδιοκτήτης βυτιοφόρου και να συντάξουν κανονισμό λειτουργίας του βιολογικού...γιατί λέει αυτοί θα τον λειτουργήσουν και όχι οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Τέτοια ελαφρότητα,τέτοια ανευθυνότητα.Φαίνεται πώς στο μυαλό του κ. Βούλγαρη πρόκειται για συνεταιράκια σε..σουβλατζίδικο.
Έχουμε πιάσει πάτο αδέλφια!!!

Πρώτη φορά στην λειτουργιά των ΒΙΟΚΑ τέθηκε κάποιος κανονισμός και
έπεσαν τα λαμογια να τον φάνε
ΟΥΣΤ ΚΟΠΡΌΣΚΥΛΑ

Re pate Kala axete xefigi telios orario stop xesimo mono Edo to akouo. O viologikos prepi na exei monimo prosopiko asxetos an ekenonoun vitia. An pathi vlavi h oti dipote alo pios that to pari xampari. Gidia e gidia Mia zoi malakies lete. Oust a po Edo retalia

για προσπαθηστε να θιξετε την δεξια τσεπη του λιαγκακη,,,,,,,αν σας βασταει,,,,,,[επιδοτησεις-αποζημιωσεις-πριμ,απο την καταραμενη ευρωπαικη ενωση],,φιδι που σας εφαγε....για τολμηστε γιδια [οσοι τον ακολουθατε]να μπητε μπροστα απο αυτον σε ψηφοδελτια,,,,,,και θα φατε σουτ,που θα τρεμει ο πισινος σας...Κ.Κ.Ε=ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ,,,εσεις οι υπολοιποι ειστε μονο να τον ψηφηζετε,,και να σας αφηνει στο σκοταδι,,γιδια,,ε,,γιδια.

Ευρωπαικη Ενωση τι σημαινει?
εμεις ολοι οι φορολογουμενοι τα πληρωνουμε
για να παιρνει αποζημιωση για τα χωραφια ο καθε Λιαγκακης

Στάθη όλοι αυτοί παραπάνω φίλοι του Καλυβιώτη είναι.

Προς 11.04 π.μ.
Ο Στάθης ξέρει τους φίλους, τους εχθρούς καί τους ρουφιάνους σαν και σένα.

ΕΧΩ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ.ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΟ ΞΕΧΝΟΥΝ Ο ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΚΡΥΨΑΝ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΚΕ.ΔΕΝ ΚΡΥΦΤΙΚΑΝ ΠΟΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΔΗΘΕΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΑΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΑΓΚΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΦΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.ΤΕΛΟΣ ΠΩΣ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ,ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ?ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΙΠΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΙΟΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΕΡΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΑΙ.

Με τους βυτιαδες όλοι. Τα συμφέροντα των δημοτών σε δεύτερη μοίρα. Ντροπή

Κυττα 11.27 το ζητημα εχει ως εξης,και μην κανεις τον γερμανο,μιλαμε οτι εσεις του Κ.Κ.Ε ποτε δεν στηριξατε ρεαλιστικα,και ξαστερα,καμια αναπτυξιακη προσπαθεια σε αυτο τον ερμο τοπο.ολο κριτικη,και κουραφεξαλα,σε ολες τις εκλογες οι ιδιοι,και οι ιδιοι μπροστα,λες και δεν υπαρχουν αλλοι..τι θα παθαινατε εσυ σταθακο,και εσυ γεωργατζη,αν στα 3 χρονια παραιτιοσασταν για να φανει και κανενας αλλος; μαλλον ειστε εξουσιομανεις.και ενα ακομα,τα προβατα που σας ακολουθουν,τα θελετε νηστικα,και ανεργα,για να ειναι στη μιζερια ωστε να σας ψηφιζουν,αμ,ομως δε,,,,,,με 2.000.000 ανεργους,και μνημονια,ειστε κολημενοι στο6%'γιατι αραγες;αλλαξτε μυαλα,γιατι σας βλεπω σε λιγο απο κομμα,σε σωματειο να καταληγετε.

5.42 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ 480 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΤΩΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΑΦΕΝΤΙΚΟ.ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΣΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΞΕΡΟΚΟΜΑΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ 6% ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΔΗΘΕΝ ΣΩΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑ ΤΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΥΝ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΛΑΖΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ,ΜΕΓΑΛΕ Ο ΤΡΟΧΟΣ ΔΕ ΓΥΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΝ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ.ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΛΛΑ ΤΗ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΝΙΩΣΕΙ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΜΑΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΠΡΕΣΒΕΥΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΝΤΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ.

Εχει δίκιο ο 13 Ιουνίου 2017 1,53 πμ, αλλά ας μας πει τι δεν πήγε καλά και το ΚΚΕ ξεπούλησε τις επιχειρήσεις του; πόσους μήνες είχε (μήπως και ακόμα έχει;) απλήρωτους εργαζόμενους κλπ
Δυστυχώς οι συνθήκες που οδήγησαν τον 902, την τυποεκδοτική κλπ σε αδιέξοδο είναι ίδιες με τις συνθήκες που επικρατούν σε όλη την Ελληνική οικονομία.
Μια μικρογραφία της Ελληνικής οικονομίας είναι και ο Δήμος
Με περιορισμένα έσοδα κανένας δεν μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αναπτυξιακά έργα.
Και ακόμα, προτάσεις δεν βλέπω, εφαρμόσιμες και όχι αοριστολογίες και να βρει ο Δήμος χρήματα για να προσλάβει προσωπικό, να μειώσει τα δημοτικά τέλη κλπ.
Προσγειωθείτε, την παροιμία την ξέρετε: το λύκο τον βλέπεις ...... και δείτε πόσο κοντά στο γκρεμό είμαστε.

Συμπληρώνω το 8.52.Έκλεισε και τον 902 και την τυποεκδοτική (άρθρο 99 του πτωχευτικού νόμου).
Κάποιοι εργαζόμενοι πρότειναν στο ΚΚΕ να συνεχίσουν να εργάζονται με μειωμένο ωράριο (ελαστική μορφή εργασίας)για να επιβιώσουν φτωχά,αλλά όλοι,πρόταση που απορρίφθηκε και έγιναν οι απολύσεις.Όλα κι όλα είμαστε ορθόδοξοι...δεν είμαστε το ίδιο με τους καπιταλιστές!!!

Στη β.κορεα ποσα παιρνουν οι εργαζομενοι;στην κινα;ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΠΑΡΙΕΣ,,στελνετε τα παιδια σας στις καπιταλισστικες χωρες να σπουδασουν,και να δουλεψουν,στα ιδιωτικα πανεπιστημια,και τις πολυεθνικες,,λες και δεν σας εχουμε παρει χαμπαρι..υποκριτες.

480 ΕΥΡΩ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

ΜΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΝ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΠΕΣ.ΣΑΚΙΣ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.