Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Για 61 αιτήσεις διαγραφής οφειλών και την διαχείριση των σκουπιδιών θα αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην Λίμνη την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 ,ώρα 6 μ.μ , ύστερα από αίτημα του κ. Δημάρχου, θα συζητήσει τα πιο κάτω θέματα:


Θέμα 1o: Έγκριση της υπ’ αριθμ.137/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάκληση της αριθμ. 120/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για τη δεύτερη (2η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 149/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ανάθεση σε δικηγόρο η έρευνα για τη λύση υπεκμίσθωσης του Δασικού χωριού Παπάδων μεταξύ του πρώην Δήμου Νηλέως και ήδη του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και της εταιρείας Αιμιλία Παπούλη & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Θέμα 3ο: Αίτημα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων – ΓΑΚ Τοπικό Αρχείο Λίμνης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση των ΓΑΚ Τοπικό Αρχείο Λίμνης.

Θέμα 4ο: Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας»

Θέμα 5ο: Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422904 ΚΗΡΙΝΘΟΣ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον οικ. Κήρινθος

Θέμα 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου «Συλλογή παλαιοντολογικών ευρημάτων από την ευρύτερη περιοχή Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας»

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Προσκοπείο – Ταμπακαριά – Προφήτης Ηλίας – Αγ. Παρασκευή»

Θέμα 8ο: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Θέμα 9ο: Αίτηση κ. Σταύρου Κρινά, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 10ο: Αίτηση κ. Βασιλείου Μακρή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 11ο: Αίτηση κ. Γεωργίου Μακρή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 12ο: Αίτηση κας Μαρίας Κυρίτση, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 13ο: Αίτηση κ. Ιωάννη Κριτσιλή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 14ο: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 15ο: Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 16ο: Αίτηση κ. Αλέκου Κορέλη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 17ο: Αίτηση κας Βασιλικής Κάτσικα, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 18ο: Αίτηση κ. Αθανάσιου Τσαπουρνιώτη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 19ο: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Τσιμπιδάκη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 20ο: Αίτηση κ. Αθανάσιου Σταματόγιαννη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 21ο: Αίτηση κ. Δημητρίου Ευγενικού, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 22ο: Αίτηση κας Άννας Αλεξανδρίδη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 23ο: Αίτηση κ. Γεώργιος Γάτσος, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 24ο: Αίτηση κας Ελένη Αλεξανδρίδη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 25ο: Αίτηση κας Γιαννούλας Κωνσταντινίδη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 26ο: Αίτηση κας Ελένης Χρυσάνθη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 27ο: Αίτηση κ. Παντελή Μαργαρίτη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 28ο: Αίτηση κας Αικατερίνης Προκοπίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 29ο: Αίτηση κας Άννας Βάρσου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 30ο: Αίτηση κ. Δαυίδ Δημουλάκη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 31ο: Αίτηση κ. Εμμανουήλ Καρενόπουλου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 32ο: Αίτηση κ. Αγγελή Παπαγγελή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 33ο: Αίτηση κ. Γεωργίου Δήμα, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 34ο: Αίτηση κας Αγάθης Μποσινάκου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 35ο: Αίτηση κας Δέσποινας Τερτίπη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 36ο: Αίτηση κας Ευαγγελίας Ρούσσου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 37ο: Αίτηση κας Ρένας Βρυσιώτη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 38ο: Αίτηση κ. Ιωάννη Αλατζά, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 39ο: Αίτηση κας Μαρίας Ανδρέου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 40ο: Αίτηση κας Αικατερίνης Νικήτογλου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 41ο: Αίτηση κας Αικατερίνης Σταματίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 42ο: Αίτηση κ. Γεώργιου Μπλουκίδη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 43ο: Αίτηση κ. Νικολάου Τσιλάβη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 44ο: Αίτηση κ. Ναούμ Σταύρου του Εμμανουήλ, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 45ο: Αίτηση κ. Ευάγγελου Σταματίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 46ο: Αίτηση κ. Νικολάου Αναγνώστου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 47ο: Αίτηση κ. Αθανασίου Δραζιώτη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 48ο: Αίτηση κ. Αθανασίου Μουρτζάκη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 49ο: Αίτηση κας Αικατερίνης Καλαβρή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 50ο: Αίτηση κ. Ελευθερίου Σταυρινουδάκη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 51ο: Αίτηση κ. Θεοφάνη Πανταζή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 52ο: Αίτηση κ. Φραντζέσκου Μανδηλαρά, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 53ο: Αίτηση κ. Γεωργίου Τσιβίκα, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 54ο: Αίτηση κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Goldcar A.E., για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 55ο: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Σταμούλου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 56ο: Αίτηση κ. Δαυίδ Ιωάννου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 57ο: Αίτηση κ. Νικόλαος Παπαγγελή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 58ο: Αίτηση κας Φλώρας Αποστολοπούλου, για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής.

Θέμα 59ο: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαστάθη, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 60ο: Αίτηση κας Πολυξένης Ταχτσόγλου, για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής.

Θέμα 61ο: Αίτηση κ. Δημήτριο Σταύρου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 62ο: Αίτηση κ. Γεωργίου Δήμα, για διαγραφή οφειλής και προσαυξήσεων.

Θέμα 63ο: Αίτηση κ. Σωτηρίου Θαλασσινού, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 64ο: Αίτηση της εταιρείας Αγκάλη Α.Ε., για απαλλαγή δημοτικών τελών.

Θέμα 65ο: Αίτηση κας Αγλαϊας Φορτοτήρα, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 66ο: Αίτηση κ. Χαράλαμπου Αλεξίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 67ο: Αίτηση της εταιρείας WIND HELLAS, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 68ο: Αίτηση κας Παναγιώτας Μυλωνά, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 69ο: Αίτηση κας Χριστίνας Ζουζουλή, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 70ο: Αίτηση κ. Δαυίδ Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 71ο: Αίτηση κ. Ευάγγελου Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 72ο: Αίτηση κ. Πανταζή Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.

Θέμα 73ο: Αίτηση Αθλητικής Ένωσης Λίμνης για παραχώρηση χώρου
Εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων

6 Σχόλια:

H Αγκάλη Α.Ε., γιατι ζητά απαλαγή από τα δημοτικά τελη; θέμα 64

Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΤΟ ΘΕΜΑ 42 ΤΗ ΘΕΛΕΙ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΣΕΧΕ

Γιατί ζητάνε διαγραφή οφειλών?

ετσι όπως το πατε καραγκιόζηδες,στο τελος τελος ,,οι μαλακες που πληρωνουν τις υποχρεώσεις τους θα ξεσηκωθουν,και τοτε αλλοιμονο σας,.χαιρομαστε που βλέπουμε στις μερες μας, τον μαρκου ναχει συμφιλιωθεί με τον ψαρρο,.τον τριαντη με τον κατζουρα,τον στεργιου με τον αρβανιτη,τον ενωτιαδη με τον τριαντη και παει λεγοντας,..γιατι πρεπει να είναι ολοι μια γροθια,,αμα βγαλει ο δήμαρχος τις βρωμιες τους στη φορα.αλοιμονο στον κοσμακη, που τα ακουμπάει σαν πουστης.

Είναι υποχρέωση του Δημάρχου να στείλει στη δικαιοσύνη ότι έχει βρει, σε αυτά τα πράματα δεν πρέπει να υπάρχει συμψηφισμός, εκτός και αν ...φοβάται.
Τότε θα αποδειχτεί ΚΑΙ αυτός όμοιος με τους προηγούμενους.

Αυτός ο προσκωλυόμενος γυμνοσάλιαγκας στο Θέμα 42 πάλι να του χαρίσουν οφειλές θέλει; Δεν αρκούν όσες χαρίστηκαν επί Ψαρού και Μάρκου;

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.