Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Πού απαγορεύεται το κυνήγι εντός των καμένων εκτάσεων και περιμετρικών άκαυτων εκτάσεων για 3 χρόνια


Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε την παρακάτω απόφαση μετά από εισήγηση του Δασαρχείου Λίμνης για απαγόρευση όλων των θηρεύσιμων ειδών για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ήτοι για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 εντός έκτασης συνολικού εμβαδού τριάντα δύο χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα στρεμμάτων (32.380 στρ.) και αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις του Κυνηγετικού Συλλόγου ΛίμνηςΑπαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
και για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και σε έκταση συνολικού
εμβαδού συνολικού εμβαδού τριάντα δύο χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα στρεμμάτων (32.380
στρ.), της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Κεχριών, Φαράκλας
και Σπαθαρίου που περιλαμβάνει την αποτεφρωθείσα από την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου
2016, έκταση καθώς και μη καμένη περιφερειακά αυτής, όπως αυτή περιγράφεται και
οριοθετείται παρακάτω.

Σημείο έναρξης της απαγόρευσης είναι η διασταύρωση του περιφερειακού δημοτικού δρόμου
με το δασικό δρόμο «΄Αγιος Ανδρέας - Βαρελάδικο». Ακολουθεί το δασικό δρόμο,
βορειοανατολικά μέχρι τη θέση «Λυκόρεμμα», συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική στη θέση
«Χριστός», με κατεύθυνση βορειοανατολική στη θέση «΄Αγιος Γρηγόριος», με κατεύθυνση
ανατολική στη θέση «Κεραμύδα», με κατεύθυνση βορειοανατολική στη θέση «Σταυρός
Φαρακλιώτικος», με κατεύθυνση νότια-ανατολική-βόρεια στη θέση «Συκίτσα» και με
κατεύθυνση νότια-βόρεια-ανατολική στη θέση «Λιγωτά». Στη συνέχεια ακολουθεί το δασικό
δρόμο, νοτιοανατολικά μέχρι τη θέση «Μαντρί Τσούπρου», στη συνέχεια με την ίδια
κατεύθυνση στη θέση «Αλαχοσβάλα ή Ποτάμι»και με κατεύθυνση ανατολική στη θέση
«Ξηρόκαμπος ή Αρχαγγελόρεμμα». Από εκεί με κατεύθυνση νότια ακολουθεί το δασικό
δρόμο παράλληλα στο ρέμα «Αρχαγγελόρεμμα» και ως τη θέση «Αρχάγγελος» όπου

βρίσκεται και το ομώνυμο εξωκκλήσι «Αρχάγγελος», με κατεύθυνση νοτιοδυτική στη θέση
«Ακόνες», με κατεύθυνση νότια στη θέση «Παληό Μαντρί Μπρατζίκου», με κατεύθυνση
νοτιοδυτική στη θέση «Νταμάρια Κ29», στη συνέχεια στο δασικό δρόμο προς Πευκέλι με
κατεύθυνση νοτιοδυτική φθάνει στη θέση «Πευκέλι». Από εκεί με κατεύθυνση βόρεια επί
του δασικού δρόμου προς Χορτοκόπι, συναντά στη θέση «Ταμπέλες» το δρόμο προς Ι.Μ.
Γαλατάκη , συνεχίζει επί του ιδίου δασικού δρόμου με την ίδια κατεύθυνση προς Χορτοκόπι,
όπου στην πρώτη διασταύρωση αριστερά συνεχίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση
ακολουθώντας το δασικό δρόμο, ο οποίος οριοθετεί τη δυτική πλευρά του καταφυγίου
άγριας ζωής Ι.Μ. Γαλατάκη, ως τη θέση «Κούτρος», όπου συναντά την ακτογραμμή του
Ευβοϊκού Κόλπου. Τέλος ακολουθώντας βορειοδυτικά την ακτογραμμή καταλήγει στο σημείο
έναρξης.
Λεπτομερής απεικόνιση της έκτασης επί της οποίας δια της παρούσας απόφασης,
απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων, θα γίνει στο απόσπασμα φύλλου χάρτη
Γ.Υ.Σ., το οποίο θα συνοδεύει την σχετική Δασική Απαγορευτική Διάταξη (Δ.Α.Δ), η
έκδοση της οποίας θα γίνει από το Δασαρχείο Λίμνης, μετά την δημοσίευση της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Το Δασαρχείο Λίμνης, παρακαλείται για την παρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου
και των θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας με νέα πρότασή του.
Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι Λίμνης και Μαντουδίου παρακαλούνται για την άμεση τοποθέτηση
πινακίδων σήμανσης και προειδοποίησης.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της, στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.