Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Αναχώρησε το Holstentor με φορτίο λευκολίθου για το ΡότερνταμΑναχώρησε σήμερα στις 5:00 από το Λιμάνι Μαντουδίου το πλοίο Holstentor με φορτίο λευκόλιθου με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Το πλοίο ήταν στο Λιμάνι Μαντουδίου από τις 8-5-2017, έχει χωρητικότητα 2.351 τόνους  και φέρει σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα της Καραϊβικής

18 Σχόλια:

Απο την φωτογραφια βλεπω οτι το υλικο αδειαζεται στην προβλητα χυμα για να ξαναφορτωθει μαλλον
τα υπολυματα σπρωχνονται στη θαλασσα?
ειναι σωστοσ ο τροπος φορτωσης?

Σωστός είναι για τους υπεύθυνους, μήπως θα γίνουν τότες πολλές φορτώσεις ώστε να γεμίσει η βυθός με τα υπολείμματα;
Αλλά και αν ακόμα γεμίσει, ο ΟΛΝΕ θα βάλει εργολάβο να κάνει εκβάθυνση και να τα απομακρύνει, θα δουλέψει κόσμος.
Το σίγουρο είναι πως η εταιρεία δεν θα πληρώσει.

Αυτά είναι καλλιγραφίες και τα γνωστά κοράκια και ο κομπλεξικός συρφετός τους, "εξειδικευμενοι αναπτυξιολόγοι" όλοι τους θα σε κατηγορήσουν ότι παρεμποδίζεις την ανάπτυξη του τόπου με τέτοια σχόλια. Σχεδόν βέβαιο και θα βρουν και πολλούς αδαείς που θα τους ακούσουν. ένα από τα προβλήματα της αγραμματοσύνης -κάνεις δεν θα παραδεχτεί ότι είναι αγράμματος όλοι τους έχουν κοινωνική μόρφωση (έδωσαν πτυχία στους εαυτούς τους).

Τι ισχύει όμως από την νομοθεσία έτσι για να γνωρίζουμε από πλευράς λιμένος

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΦΟΡΤΩΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΏΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ
1. Οι τερματικοί σταθμοί δέχονται για φόρτωση ή εκφόρτωση στερεών φορτίων
χύδην μόνο φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην που μπορούν να
πλευρίζουν με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις φόρτωσης ή εκφόρτωσης,
λαμβάνοντας υπόψη το βάθος του νερού στη θέση πλεύρισης, το μέγιστο
μέγεθος του πλοίου, τις διατάξεις πρόσδεσης, τα παραβλήματα, την ασφαλή
πρόσβαση και τα πιθανά εμπόδια κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης.
2. Ο εξοπλισμός φόρτωσης ή εκφόρτωσης στον τερματικό σταθμό είναι κατάλληλα
πιστοποιημένος και σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τους σχετικούς
κανονισμούς και τα πρότυπα, τον χειρίζεται δε μόνον επαρκώς εξειδικευμένο και,
αν είναι απαραίτητο, πιστοποιημένο προσωπικό.
3. Το προσωπικό του τερματικού σταθμού εκπαιδεύεται σε όλες τις πτυχές της
ασφαλούς φόρτωσης ή εκφόρτωσης φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου
χύδην, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του. Η κατάρτιση αποβλέπει στην
εξοικείωση με τους γενικούς κινδύνους κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση στερεών
φορτίων χύδην και τις συνέπειες που μπορούν να έχουν οι εσφαλμένες εργασίες
φόρτωσης ή εκφόρτωσης στην ασφάλεια του πλοίου.
4. Το προσωπικό τερματικού σταθμού που απασχολείται στις εργασίες φόρτωσης
ή εκφόρτωσης διαθέτει και χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας και
αναπαύεται επαρκώς ώστε να αποτρέπονται ατυχήματα λόγω κόπωσης.
Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3815, 5/3/2004 28(I)/2004

ΕΣΥ 5.27 ΕΙΣΑΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΦΡΩΝ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ,ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΒΕΒΑΙΑ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΕΓΩ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΑΠΛΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΡΟΥΦΙΑΝΑΚΟΣ ΜΕ ΤΑΛΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

Η φόρτωση λευκόλιθου από το Λιμάνι Μαντουδίου είναι παράνομη γιατι δεν τηρούνται η προϋποθέσεις καταλληλότητας του παραρτήματος ΙΙ του ΠΔ 66/2004 αφού δεν υπάρχει πιστοποίηση των εγκαταστάσεων φόρτωσης και δεν έχει χορηγηθεί η προσωρινή άδεια του άρθρου 6 του ΠΔ. 66/22.2.2004

Τώρα βεβαία θα μου πείτε η νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο δεν ισχύει για διαπλεκόμενες εταιρείες σαν την ΤΕΡΝΑ όπου πάντα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a56_04.1121421545347.pdf

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
K. Καθορισμός, εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδι-
κασιών για την ασφαλή και εκφόρτ ωση των
Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων, σε συμμόρ-
φωση προς την Οδηγία 2001 /96/ΕΚτου Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρί-
Ου 2001 , όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγια
2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002Αρθρο 5
(Αρθρο 5 της Οδηγίας)
Απαιτήσεις καταλληλότητας τερματικών σταθμών
οι φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών σταθμών
εξασφαλίζουν, όσον αφορά τους τερματικούς σταθμούς
για τους οποίους αναλαμβάνουν ευθύνες, δυνάμει του
παρόντος Π.Δ., τα εξής:

1. οι τερματικοι σταθμοι πληρουν τις διατάξεις του πα-
ραρτήματος ΙΙ του παρόντος,
2. έχει διοριστεί εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του τερμα-
τικού σταθμού,
3. έχουν συνταχθει ενημερωτικά βιβλία που περιέχουν
τις απαιτησεις του τερματικού σταθμού και των αρμόδιων
αρχων, καθώς και τις πληροφορίες για το λιμένα και τον
τερματικό σταθμό, όπως απαριθμούνται στο προσαρτη-
μα 1 παραγραφος 1.2του Κώδικα ΒΙ-Ι_Ι, και τα βιβλία αυτά
διατίθενται στους πλοιάρχους των φορτηγών πλοίων με-
ταφορας φορτίου χύδην που σε τερματικό
σταθμό για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των στερεών φορ-
Τίτον χύδην και
4. έχει αναπτυχθει, εφαρμοστει και διατηρείται σύστη-
μα διαχείρισης της ποιότητας. Αυτό το σύστημα διαχείρι-
σης ποιότητας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρό-
τυπα ISO 900112000 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, το οποιο
τουλάχιστον πληροί όλες τις πτυχές του ISO 9001 :20ΟΟ
και το οποίο ελέγχεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές του lSO 10011:1991 ή με ισοδύναμο πρότυπο
που πληροί όλες τις πτυχές του ISO 10011: 1991 , σύμφω-
να με το Π.Δ. 39/2001 (Α' 28) όσον αφορά τα εν λόγω ισο-
δύναμα πρότυπα.
Χορηγείται μεταβατικη περιοδος έως την 4η Φεβρουα-
ρίου 2005, με σκοπό τη συγκρότηση του συστήματος δια-
χειρισης της ποιότητας και ένα επιπρόσθετο έτος με σκο-
πό την επίτευξη του συστήματος πιστοποίησης.

Αρθρο 6
(Αρθρο 6 της Οδηγίας)
Προσωρινή άδεια λειτουργίας
Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του άρθρου 5 πα-
ράγραφος 4, για τους νεοσυστατους τερματικούς σταθ-
μούς το YEN / Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικης μπορεί να χορηγεί προσωρινή άδεια λειτουρ-
γιας, με ισχύ δώδεκα το πολύ μηνών. Ο τερματικός σταθ-
μός πρέπει να αποδεικνύει ότι το σχέδιο του για την
μογη συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι σύμ-
φωνο με το πρότυπο ISO 9001 :2Ο00 ή με άλλο ισοδύναμο
πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του
παρόντος Π. Δ.

Άρθρο 12
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.Δ.,
ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ποινή,
επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 45
και 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α' 261) "Περί Κωδικός Δημοσί-
Ου Ναυτικού Δικαίου".

ΤοΠΔ λέει " Ο εξοπλισμός φόρτωσης και εκφόρτωσης στον τερματικό σταθμό είναι κατάλληλα πιστοποιημένος και σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα, τον χειρίζεται δε μόνον επαρκώς εξειδικευμένο και, αν είναι απαραίτητο, πιστοποιημένο προσωπικό".

ΠΟΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ; ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ; ΠΟΙΟ ΕΠΑΡΚΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ; ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ; ΟΥΓΚΑΝΤΑ

PROS 11/05 SOSTOTATO Η φόρτωση λευκόλιθου από το Λιμάνι Μαντουδίου είναι παράνομη γιατι δεν τηρούνται η προϋποθέσεις καταλληλότητας του παραρτήματος.SOSTOTATO.ISAGELEAS OLOI TA PERNOUN.....KAIO LAOS KARKINO ..

ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΘΑ ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ.
ΕΞΥΠΝΑΚΗΔΕΣ ΧΟΡΤΑΤΟΙ ΔΗΘΕΝ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ
ΒΡΕ ΟΥΣΤ ΑΠΟ ΚΕΙ. 1111

"Τα καράβια που δίνουν ελπίδα στη περιοχή μας!"

[img]https://3.bp.blogspot.com/-YNzw2kyb4k8/V_VhPRrLOnI/AAAAAAAANlo/6hIfnrP333QUWeBTT6QajE-ezyvg_HezQCLcB/s1600/1.jpg[/img]

[img]http://i1.ytimg.com/vi/ew92Rtwkg5E/maxresdefault.jpg[/img]

ΑΦΤΙ ΤΙΝ ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΟΙΟΣ ΤΙΝ ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ H ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΙΝ ΠΕΡΙΟXΙΜΑΣ ΕXOUN ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΓΙΑ ΑΝΜΕΝΑ ΜΟΥΝΙΑ ΑΦΟΥ EΙΠΑΜΕ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΥΡΑ.....META..ΜΑΛΑΚΙΑ

Η συνηθισμένη αντίδραση ενός αγράμματου . Άρνηση και βρισιές. Αν είχαν μυαλό για να επιχειρηματολογησουν δεν θα ήταν και αγράμματοι. Με κατατρωπωσες με την δεινότητα του λόγου σου αγράμματε 10:52. Δεν περίμενα και τιποτα σοβαρότερο. Πήγαινε τώρα να δεις σαρβαιβορ να μορφωθείς

12 Μαΐου 2017 - 12:03 μ.μ. SOSTOTATOS ΑΜΟΡΦΟΤΟΙ ΑΣΤΙΧΙΟΤΟΙ ΣΒΑΡΝΙΑΡΙΔΕΣ ΑΣ ΠΑΝΙ ΝΑ ΔΟΥΝΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒ ΦΟΥΡΤΟΥΣΙ ΕΧ ΚΙΜΑ ΚΑΤ.

προς 12 Μαιου 12.03 ενω εσυ φιλε εισαι τερας μορφωσεως ε ; το κατατρωπωσες το βιασες ομως. εξυπνε οσο για το survivor που το ξερεις οτι δεν ειναι καλο;μαλλον εισαι κ εσυ θεατης για να το σχολιαζεις .εξυπνακια

Τόνους δεν έχει η γλώσσα πού γράφεις προστάτη των αγραμμάτων; Κόψε λίγο το σουρβαιβορ η να το πω survivor πού μου ξέρεις και αγγλίκά σούργελο. Μάθε πρώτα ελληνικά.

ΤΑ ΠΡΟΤΑ ΕΛΙΝΙΚΑ ΤΑ ΕΜΑΘΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΕΣΙ ΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΕΣ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ

προς 6.15 12 Μαιου 2017. Σαν τα δικα σου ελληνικα να μαθω ρε σφουγγοκωλαριε ξερολα; Οσο για τα αγγλικα σου τα ''κατατρωπωσες''βλεπω........ [οπως γραφεις ελληνικα εσυ].Για το ''σουρβαιβορ'' αστο δεν το εχεις ρε ξερολα. ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ. Επειδη τα κυρια αιτια διαμορφωσης ενος ΞΕΡΟΛΑ οπως εισαι εσυ ειναι ψυχολογικα, μη προσπαθησεις ουτε καν διαλογο να κανεις μαζι του. stop λοιπον μαζι σου Καληνυχτα σφουγγοκωλαριε.

Τα έμαθες καλά βλέπω. Μην φοβάσαι τίποτα.

Μην ξεχάσεις τα χάπια της πίεσης μην πάθεις κανένα εγκεφαλικό και έχω τύψεις. Αγράμματε και άτονε σουρβαιβορ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.