Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Άλλες 4 προσλήψεις στο δήμο μέσω του προγράμματος κοινωνικής απασχόλησης

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014 – 2020» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο», ο δήμος προσέλαβε τους  παρακάτω :


Το µισθολογικό κόστος καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές των επιλεγέντων θα καλυφθούν από τον Ο.Α.Ε.∆. σύµφωνα µε την τη ∆ηµόσια Πρόσκληση Νο 1/2017 (αριθµ. πρωτ. 4747/23.01.2017) του Ο.Α.Ε.∆. «Σε εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης
ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήµους της χώρας (επιβλέποντες φορείς) συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.