Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Πρόσκληση του Δήμου για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών και εργοληπτών Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν 4412/2016)

Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές και εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετών, έργων, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών.

Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)

Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)

Αρχιτεκτονικές και μελέτες κτιριακών έργων (6)

Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)

Στατικές (8)

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές (9)

Συγκοινωνιακών Έργων (10)

Υδραυλικών (13)

Ενεργειακών (14)

Τοπογραφίας (16)

Γεωλογικές (20)

Γεωτεχνικές (21)

Δασικές (24)

Περιβαλλοντικές (27)


2. Έργων

Οικοδομικές (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)

Οδοποιϊας (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων

Υδραυλικών (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)

Ηλεκτρομηχανολογικών (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων

Έργα Πρασίνου (Α1 τάξης και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων)

Ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή αναδόχων, μέσω των δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση μελέτης – έργου – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών), να υποβάλλουν εντός είκοσι (20) ημερών, από την παρούσα ανακοίνωση (έως και την 08/06/2017), σχετική αίτηση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Λίμνη Ευβοίας), προσκομίζοντας αντίγραφο του εργοληπτικού ή μελετητικού τους πτυχίου το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.